Sunteți pe pagina 1din 2

PROCENTE-schita de lectie

Procentul- reprezinta a suta parte dintr-o cantitate data.


p%= p:100
Tipuri de probleme:
-calcularea unui procent dintr-un numar.
De ex: 40% din 230 =92.
-gasirea unui procent:
De ex: cat la suta reprezinta 40 din 20!
p"#00=40"20$p=#%%
-gasirea unui numar cand se cunoaste procentul
De ex: numarul 2 este 40% din ce numar!
40%&x = 2 $ x = 2 & #00 : 40 $ x = %2'
Exeple de utilizarea a procentelor
1.Coisionul din !anzari-platit de anga(ator reprezentantilor care lucreaza in )anzari directe pentru
a-i moti)a sa )anda mai mult.*omisionl este in general in (ur de #0% din )anzari.
De exemplu'daca un agent de )anzari'are incasari de #0 +,-i intr-o zi atunci el )a primi # +,-i
comision.
".#iscount-reducere de pret..agazinele o/era deseori discount-uri la di/erite produse.De
exemplu'daca un produs costa 200 +,-i si i se aplica un discount de 2 % atunci el )a /i )andut cu
200-200 &2%=#0 0+,-i1.
$.%daosul coercial-di/erenta dintre pretul de )anzare catre consumator si pretul de
ac2izitionare.De exemplu:un produs a /ost ac2izitionat de la /urnizor cu 300+,-i.3retul de )anzare
din magazin 0stiind ca acesta practica un adaos comercial de #%1 este de 3004 #%&300=34
+,-i.
&.#o'anzi 'ancare-bancile comerciale atrag bani de la clientii sai prin conturi 'ancare' depozitele
clientilor reprezentind o sursa ma(ora de /onduri. 3rincipalele conturi pe care bancile comerciale le
pun la dispozitia clientilor sai sunt:
-conturi curente 0numite si conturi la )edere sau conturi de disponibilitati1 in care titularii conturilor
pot e/ectua operatiuni de incasari si plati curente
-conturi de depozit 0depozite la termen1 in care depunerile se /ac pt. o perioada de timp prestabilita
0in general #' 3' % sau #2 luni1
5n /unctie de modalitatea de plata a dobanzii pot /i:
-depozite cu capitalizare: periodic' dobanda se adauga la suma depusa initial.
-depozite /ara capitalizare: lunar' dobanda se constituie intr-un cont curent care-i asigura titularului
acces la aceasta6 in cazul in care clientul isi retrage suma depusa inainte de scadenta depozitului'
dobanda aplicata )a /i mai mica 0dobanda pentru conturile curente1
7xemplu:
- 8uma minima de la care se boni/ica dobanda este de 00 98D' respecti) 00
79+,
- nu se percepe taxa pentru desc2idere de cont
- la retragerile din conturile in )aluta se percepe un comision de 0.%' insa min
79+,
3resupunand ca am depus 00 79+, pe termen de % luni'a)em: 004000 &3%1:2= 0:'0
7uro.*omisionul de retragere numerar este: 0:'0 &0'%;2'7uro 'dar pt ca e mai mic de 79+,
inseamna ca se )or retine 79+, comision de retragere.Deci suma de incasat dupa % luni )a /i:
0:'-=02' 79+,.
T7+.7- D73,<5T +=T= D,>=-<55 0% pe an1
()# E(RO
2 saptamani 3.0 2
# luna 3.3 2.3
2 luni 3. 2.
3 luni 3.? 2.:
% luni 3.9 3
9 luni 3.9 3
#2 luni 3.9 3