Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 4

(denumirea complet a societii)


Data.
Nr
Telefon .
Cod fiscal
Sector de activitate
orma de proprietate.
(ma!oritar de stat"privat)
AD#$#%&N'( D# $#N&T
solicitant ) sot"sotie solicitant ) code*itori
Societatea ...................................................... cu sediul n localitatea .............................., str. ................................., nr. ......... sectorul
(judeul) ......................., Registrul Comerului nr.., adeverim prin prezenta faptul c
domnul(doamna) ..........................................................................., de profesie ...este salariat() n unitatea
noastr, cu contract de munc pe perioad nedeterminat de la data de ...................determinata de la data de..p!n la data de
n funcia de .................................................., la departamentulcompartimentul av!nd n
ultimele " luni, venitul lunar net de #
$(R%&'(R) n moneda n care este nregistrat n contractul individual de munc
$$ venituri certe realizate lunar
+oneda in care se plateste venitul , %-N"$A./TA
Salariul este (nu este) grevat de urmtoarele reineri lunare #

)lata c*enzinei a ++,a se va face la data de ....................................... a lunii.
&e asumm ntreaga responsa-ilitate cu privire la datele menionate n prezentul document .i confirmm c persoanele semnatare
ale prezentei adeverine angajeaz rspunderea noastr cu privire la realitatea informaiilor cuprinse n prezenta.
/v!nd n vedere calitatea de (tilizator a sus,numitului, la contractul de leasing financiar ce se va nc*eia de domnul (doamna)
cu 0R1 Sogelease +2& S/ ne o-ligm s reinem lunar din salariu .i s virm n contul 0R1
Sogelease +2& S/, n -aza comunicrii acesteia, ratele de leasing scadente (principal plus do-!nd si alte costuri) neac*itate de
(tilizator .i s transmitem, dac e cazul de-itul la unitatea la care se va transfera sau ncadra (tilizatorul, inform!nd de aceasta
0R1 Sogelease +2& S/.
&ot # /cest document este vala-il "3 zile calendaristice de la data emiterii, cu e4cepia cazurilor precizate de 0R1 Sogelease +2& S/
5(&/ 5(&/ .. 5(&/ ..
Salariul lunar net $
/lte venituri lunare cu
caracter permanent$$
D&%#CT-% 0#N#%A.
(&umele .i prenumele n clar)
(Semntura .i .tampila)
D&%#CT-% #C-N-+&C
(&umele .i prenumele n clar)
(Semntura .i .tampila)