Sunteți pe pagina 1din 5

FI PSIHOPEDAGOGIC A COPILULUI PRECOLAR

I.DATE DE IDENTIFICARE:
1.Numele si prenumele....................Mihaly
Iulian..................................................................................
2.Nascut: anul .............luna.........................ziua....................localitatea............................
3.Domociliul stabil..............................................................................................................
4.Gradinita.........................................................................................................................
II. DATE PRIVIND SITUATIA FAMILIALA:
1.Numele si prenumele parintilor:mama............................................................................
tata...............................................................................
2.Proesia si ocupatia parintilor:mama.............................................................................
tata................................................................................
3.!tructura si componenta amiliei:
a"#ipul de amilie: $normala $tata%mama"decedat
$parinti despartit $parinti &itre'i%unul sau doi"
b"(rati%surori":
Nr.
crt.
Numele s !re"umele V#rst# Ocu!#t#
c")lte persoane %rude"apropiate in amilie........................................................
4.*onditii de locuit: $oarte bune $bune
$satisacatoare $nesatisacatoare
+.)tmosera si climatul educati&:
$intele'ere deplina intre parinti si intre parinti si copii
$conlicte mici si trecatoare
$dezacord marcat intre parinti , e&entual intre parinti si copii
$amilie dezor'anizata sau in curs de disociere
-.*ine se ocup. /n mod special de copil : $mama $tata
$bunicii $alte persoane
0.*omportamentul educa1ional al p.rin1ilor a1. de copii: $corect $ incorect
2.Importanta acordata in amilie educatiei prescolare: $oarte mare $mare
$mica $oarte mica
$medie
3.)spiratiile si optiunile parintilor pri&ind e&olutia copilului...............................................
...........................................................................................................................................................
III.DATE PRIVIND STAREA PSIHOFI%ICA SI SANATATEA:
1.)ntecedente ereditare si conditii de mediu noci&e..........................................................
...........................................................................................................................................................
2.!tarea 'enerala a sanatatii............................................................................................
3.Mentiuni cu semniicatie pentru procesul de in&atamant%deiciente mentale,
senzoriale , psihomotorii"..................................................................................................................
IV.ADAPTAREA LA MEDIUL DE GRADINITA:
a"oarte 'rea b" buna c" continuu tensionat.
d" intermitent tensionat. e"oarte buna " inadaptare
V.PROCESELE INTELECTUALE
1.Memoria:
a"4iteza de recunoa5tere a cuno5tin1elor: rapid. medie lent.
b"Durata p.str.rii cuno5tin1elor: lun'. medie scurt.
c")curate1ea reproducerii cuno5tin1elor: idel. creatoare ri'id. cu diicult.1i
2.6imba7ul:
a"&olumul &ocabularului: bo'at, mediu, s.rac
b"orma de limba7 care predomin.: concret situati& conte8tual
monolo'at dialo'at
c"limba7ul olosit de copil /n acti&it.1ile or'anizate de educatoare 5i /n 7ocurile 5i
acti&it.1ile la ale'ere este: onetic le8ical$semantic 'ramatical
d"imba7ul 'eneral: coerent incoerent e8presi& ine8presi&
e"construc1ia ideilor /n cadrul comunic.rii cu adul1ii 5i /ntre copii:
e8primare bo'at. /n idei e8primare s.rac. /n idei
3. Motricitate
a" controlul 5i coordonarea mi5c.rilor: oarte bine bine slab
b" ritmul mi5c.rilor: rapid mediu lent
4. *apacit.1i co'niti&e:
a" percep1ia:
$ percep1ia ormei: oarte bun. bun. slab.
$percep1ia m.rimii: oarte bun. bun. slab.
$orientarea /n spa1iu: oarte bun. bun. slab.
$orientarea /n timp: oarte bun. bun. slab.
$spirit de obser&a1ie: oarte bun bun slab
b" aten1ia:
$st#&lre# #te"'e (" #ct)t*'le +r,#"-#te .e e.uc#t+#re:
$pe tot parcursul acti&it.1ii $in anumite momente ale acti&it.1ii %depinde de................."
$st#&lre# #te"'e (" /+c:
$in 7ocul indi&idual $in 7ocul cu 'rupuri mici de copii
$c+"ce"tr#re# #te"'e e0!rm#t* l# re-ste"'# l# 1#ct+r !ertur&#t+r c#re #!#r
(" tm!ul #ct)t*'l+r:
$in acti&it.1i comune cu /ntrea'a 'rup.: oarte bun. bun. slab.
$ in acti&it.1i la liber. ale'ere: oarte bun. bun. slab.
c" memoria
$&iteza de recunoa5tere a cuno5tin1elor: rapid., medie, lent.
$durata p.str.rii cuno5tin1elor: lun'., medie, scurt.
$acurate1ea reproducerii cuno5tin1elor: idel., creatoare, ri'id., cu diicult.1i
d" ima'ina1ia
$ima'ina1ia reproducti&. maniestat. /n : acti&it.1i intelectuale acti&it.1i artistice
$ima'ina1ia creatoare maniestat. /n: acti&it.1i intelectuale acti&it.1i artistice
e" '9ndirea %capacitatea de a utiliza opera1iile '9ndirii:se apreciaz. cu unul din
caliicati&ele: oarte bun., bun., slab."
$)naliza $!inteza
$*ompara1ia $Generalizarea
$*lasiicarea $!erierea 5i ordonarea

VI.ACTIVITATEA SI CONDUITA COPILULUI IN GRADINITA :
2. 3+cur !re1er#te .e c+!l:
$;ocuri de crea1ie cu subiec1i 5i roluri $;ocuri de construc1ie
$;ocuri lo'ico$matematice $;ocuri de mi5care 5i cu caracter sporti&
4. C+".ut# c+!lulu (" ,r*."'*:
$<i$a /nsu5it deprinderile de comportare ci&ilizat., le aplic. /n rela1iile cu copiii 5i adul1ii
$ <i$a /nsu5it deprinderile de comportare ci&ilizat., dar le aplic. numai /n rela1iile cu adul1ii
$*onduita nu este constant.
$Nu 5i$a /nsu5it deprinderile de comportare ci&ilizat.
5. C+"c+r.#"'# ."tre c+m!+rt#me"tul c+!lulu (" 1#mle 6 (" ,r*."'*:
=8ist. concordan1. Nu e8ist. concordan1.
)numite aspecte dier. %se men1ioneaz."..............................................................................
7. M+.ul .e (".e!l"re # s#rc"l+r:
>ndepline5te sarcinile /ntotdeaun. >ndepline5te sarcinile uneori %sarcini preerate"
>ndepline5te sarcini dac. se insist. ?euz. ocazional /ndeplinirea sarcinilor
?euz. /ndeplinirea sarcinilor
8. R+lul !e c#re (l (".e!l"e6te (" ,ru!ul .e /+c:
Preer. rolul de conduc.tor Preer. s. ie condus
#rece cu u5urin1. de la un rol la altul Mai mult retras,izolat,nu se intereseaza de colecti&
9.Cum este !r)t .e c+le, .e ,ru!#:
@un cole',sensibil la problemele celorlalti Preocupat mai mult de sine,e'oist
VII.ANALI%A CALITATIVA DIFERENTIATA A RE%ULTATELOR ACTIVITATII PE DOMENIILE
PREVA%UTE IN PLANUL DE INVATAMANT:
INDI*)#A?I: *)6I(I*)#I4=
A$cunostinte 2$ oarte slab
:$aptitudini 4$ slab
C$creati&itate ;$mediu
5$ bun
7$oarte bun
DOMENII DE ACTIVITATE Gru!# mc# Gru!#
m/l+ce
Gru!# m#re Gru!#
!re,#tt+#re
INDICATORI<CALIFICATIVE A : C A : C A : C A : C
LIM:A SI COMUNICARE
STIINTE $act.matematice
$cunoasterea
mediului
OM SI SOCIETAE
$ed.ptr.societate
$act.practice
ESTETIC SI CREATIV
$ed.muzicala
$ed.plastica
PSIHOMOTRIC
VIII.TRSTURI TEMPERAMENTALE DO:=NDITE:
a"mobilitate psihic.: rapid. medie lent.
b"stabilitatea conduitei, echilibrul: stabil instabil %e8citabil"
c"intensitatea reac1iilor: re1inut e8plozi&
d"rezisten1a la diicult.1i, rustr.ri, solicit.ri: rezistent obose5te u5or
I>. TRSTURI DE CARACTER:
$!ociabilitate, capacitate de comunicare, spirit de prietenie, sinceritate, respect a1. de
adul1i, polite1e, s9r'uin1., spirit de ordine, h.rnicie, respect a1. de munc., corectitudine,
independen1., spirit de ini1iati&., disciplin., perse&eren1., ne'li7en1., dezordine, modestie,
/n'9mare, st.p9nire de sine, /ncredere /n or1ele proprii, cura7, l.ud.ro5ie, ne/ncredere /n sine,
timiditate, nehot.r9re, nesi'uran1., e'oism
>. De-)+lt#re# s"elu:
a"*onceptul de sine: cunoa5te 5i poate men1iona caracteristici ale propriei persoane %nume,
adresa, compozi1ia amiliei, locul 5i rolul s.u /n amilie, preerin1e personale, competen1e proprii"
b"aprecierea de sine: ridicat., sc.zut.
- atribuirea succesului: lui personal, celorlal1i
- atribuirea e5ecului: lui personal, celorlal1i
c"prezentarea de sine:
$ maniest. aten1ie pentru propriul comportament /n unc1ie de situa1ii:
da nu /n anumite situa1ii
>I.PERSPECTIVE DE DE%VOLTARE:
$Maniesta inclinatii spre acti&itati practice ,utilitare:prezinta interes sporit pentru tehnica:
$Ii plac unele elemente ale stiintelor e8acte,il intereseaza datele stiintei antastice:
$Do&edeste interes pentru literatura,poezie,muzica,desen:
>II.RECOMANDARI:

EDUCATOARE
Alucai Maria