Sunteți pe pagina 1din 26

BZ 500 LSN

Centrala de incendiu
MANUAL DE OPERARE
.
Ver.0 Octombrie 2000
HELINICK SRL
BOSCH
Sumar
Instruciuni de instalare................................................................................................................................ 3
Display/panoul de operare........................................................................................................................... 4
Indicatoare luminoase.................................................................................................................................. 4
Tastele pentru procesarea mesajelor........................................................................................................... 5
Tastele cu functii prestabilite........................................................................................................................ 5
Tastele cursor.............................................................................................................................................. 7
Cheia de operare......................................................................................................................................... 7
esaje pe ecran / !rocesare....................................................................................................................... 7
"#plicarea mesajelor de pe ecran................................................................................................................ 7
$ista cu toate tipurile de mesaje................................................................................................................... %
&erificarea alarmei....................................................................................................................................... '
(esetarea unitatii centrale......................................................................................................................... )*
(esetarea +onelor cu detectorii / tipuri de mesaje..................................................................................... )*
Codul de utili+ator...................................................................................................................................... ))
,peratiuni de intretinere............................................................................................................................. ))
eniuri si submeniuri................................................................................................................................. )3
-larme....................................................................................................................................................... )3
.unctii de inchidere / deschidere.............................................................................................................. )3
Inchiderea / deschiderea 0rupurilor............................................................................................................ )4
Inchiderea / deschiderea +onelor cu detectori........................................................................................... )4
Inchiderea / deschiderea detectorilor ........................................................................................................ )5
Inchiderea / deschiderea 0rupurilor de control........................................................................................... )5
Inchiderea / deschiderea elementelor unui 0rup de control.......................................................................)1
Inchiderea / deschiderea sistemelor de stin0ere........................................................................................ )1
Inchiderea / deschiderea punctelor de afisare .......................................................................................... )7
Inchiderea / deschiderea sirenelor............................................................................................................. )7
Inchiderea / deschiderea unitatii de transmitere 2T(-345......................................................................... )%
,peratiuni 3oapte / 6i................................................................................................................................ )%
Inchiderea / deschiderea canalelor............................................................................................................ )'
Data / ora deschiderii canalelor.................................................................................................................. )'
$ista e7enimentelor din memorie............................................................................................................... 8*
-fisarea e7enimentului dorit 2nr. e7eniment9 data9 ultimul e7eniment5.......................................................8*
4electarea / cautarea e7enimentelor......................................................................................................... 8)
Tiparirea e7enimentelor............................................................................................................................. 8)
Dia0nostic.................................................................................................................................................. 88
4chimbarea codului de operator................................................................................................................ 88
-cti7area 0rupurilor de control................................................................................................................... 83
-cti7area elementelor................................................................................................................................ 83
Intretinere................................................................................................................................................... 84
:locarea +onelor........................................................................................................................................ 84
:locarea detectorilor.................................................................................................................................. 85
4chimbarea datei / orei.............................................................................................................................. 85
4chimbarea interfetei !C........................................................................................................................... 81
anual de operare / Ver.0- Octombreie 2001 8
Centrala :6 5** poate fi folosita doar de personal autori+at;
Din moti7e de si0uranta si pentru a pre7eni operari neautori+ate9 numai acest personal trebuie sa
cunoasca codul de autori+are cerut pentru a folosi sistemul.
Ce informatii contin acete intructiuni de o!erare"
-ceste instructiuni contin toate informatiile dorite pentru a opera cu centrala :6 5**
Ce informatii nu contin acete intructiuni de o!erare"
Instructiunile de operare nu contin nici un fel de informatii pri7ind cunostintele 0enerale sau speciale despre
sisteme de securitate.
De aceea9 asi0urati<7a ca sunteti familiari+at cu toate procedurile si re0ulamentele de securitate 2de e#emplu=
proceduri de alarmare9 planuri de actiune9 or0ani+area alarmelor9 etc.5.
In timpul curatarii suprafetei centralei :6 5** 2in special a ecranului5 nu folositi materiale coro+i7e sau
abra+i7e9 si nu permiteti nici unui lichid sa patrunda in interiorul echipamentului.
Distru0erea ecranului centralei se datorea+a unui factor e#tern si nu presupune un risc direct pentru operator
2de e#emplu= e#plo+ie9 implo+ie9 0a+e periculoase9 etc.5.
Contactati Departamentul 4"(&IC" daca centrala :6 5** este deteriorata.
HEL#N#C$ SRL
Centru Ser%ice& 4tr. Capitan &ijelie nr.%9 sector 59 :ucuresti
Tel./.a#= 4)* *' 83> 4)) *8 5*> 4)) *8 5)
anual de operare / Ver.0- Octombreie 2001 3
Ecranul i elemente de o!erare
Di!la' ( o!erare centrala
Semnificatia LED)urilor
Alarm 2rosu5 se aprinde atunci cand apare o alarma de incendiu9 o pre<alarma sau o
alarma de 7erificare. -larma este semnalata de sirena.
E*ternal alarm 2rosu5 luminea+a daca o alarma de incendiu este transmisa unei unitati e#terne
de ajutor 2pompieri5.
#nternal alarm 2rosu5 luminea+a daca o alarma de incendiu este comutata9 dar nu este
raportata unei unitati e#terne de ajutor.
Mea+e 2rosu5 luminea+a daca este emis un mesaj. esajul este afisat si sirena este
acti7ata.
Malfunction 20alben5 luminea+a cand apare o disfunctionalitate. esajul este de obicei afisat 2nu9
este afisat in ca+ul defectarii retelei5 si sirena este acti7ata. Daca tipul de disfunctionalitate nu
poate fi inlaturat de personalul autori+at9 contactati Departamentul 4"(&IC".
,ranmiiuni 20alben5 luminea+a cand apare o defectiune la unitatea de transmitere. In
acest ca+9 aceasta unitate nu poate fi acti7ata daca personalul nu este instiintat.
S'tem 20alben5 luminea+a cand apare o defectiune de sistem si luminea+a intermitent in
timpul operatiunii de ur0enta.
Si+nal Unit 20alben5 luminea+a cand apare o defectiune la sistemul e#tern de sirene.
O!eration 27erde5 luminea+a cand unitatea centrala de control este pre0atita de lucru.
Code o!eration 20alben5 luminea+a intermitent cand codul de operare a fost introdus
corect.
Da' o!eration 27erde5 luminea+a atunci cand unitatea centrala de control este comutata de
la operatiuni de noapte la operatiuni de +i.
Maintenance 20alben5 luminea+a in timpul intretinerii sistemului
Control 20alben5 luminea+a cand unitatea de transmitere sau 0rupul de control este
comutat.
,ranmiion unit 2rosu5 luminea+a daca un dispo+iti7 de transmitere sau un 0rup de
control a fost comutat. !ersonalul e#tern de ajutor 2de e#emplu pompierii sau
personalul de supra7e0here5 a fost alertat.
Control +rou! 20alben5 luminea+a cand o +ona de control este comutata.
S-itc. Off 20alben5 luminea+a daca detectorii9 +onele9 0rupurile de control sau releurile
sunt de+acti7ate. $"D<ul se stin0e cand toate dispo+iti7ele sunt reacti7ate.
,ranmiion unit 20alben5 luminea+a cand o unitate de transmitere este de+acti7ata. In
acest ca+9 personalul e#tern de ajutor 2pompierii5 nu poate fi instiintat.
Si+nal unit 20alben5 luminea+a daca o sirena conectata este de+acti7ata. 4irena nu
transmite nici un semnal de alarma in acest ca+. $"D<ul se stin0e cand toate dispo+iti7ele sunt reacti7ate.
anual de operare / Ver.0- Octombreie 2001 4
!rocesare mesaje taste/taste de
sub ecran
"cran
centrala
Taste pentru caractere de intrare si
fi#area functiilor tastaturii
6one indi7iduale 2$"D5
(osu ? alarma
Tasta<cursor Comutator cheie @rupuri $"D<uri sau
indi7iduale
4irena inchisa
-cti7area/de+acti7area
sirenelor
(eantoarcerea la
ni7elul de operare
anterior
/ire !re%ention 20alben5 luminea+a cand un dispo+iti7 de pre7enire a incendiului 2e#emplu stin0ator5 este
de+acti7at.
$uminea+a continuu
$uminea+a intermitent
,atele !entru !rocearea mea0elor
Stare latenta=
Daca unitacea centrala de control este in stare pasi7a9 de e#emplu nici un mesaj nu a aparut si nici o functie
nu a fost apelata din meniu9 ecranul afisea+a mesajul de stand<by
,atele cu functii !reta1ilite
Inchiderea soneriei $"D<ul luminea+a intermitent si soneria suna cand apare unul din
urmatoarele mesaje=
- -larm
- essa0e
- alfunction
- aintenance alarm
Cand se apasa aceasta tasta9 soneria este de+acti7ata si indicatorul
intermitent este oprit.
-cti7area/de+acti7area Introduceti codul de operator. Cand aceasta tasta este apasata9
4irenelor sirenele si soneria sunt de+acti7ate.
Indicatorul luminea+a permanent.
-pasand tasta inca o data9 sirenele pot fi reacti7ate.
Indicatorul incepe sa functione+e intermitent.
(eantoarcerea la ni7elul Cu ajutorul acestei taste se poate re7eni la ni7elul de operare anterior9
de operare anterior sau intrerupe o functie in derulare.
Incepe/termina -ceasta tasta precede introducerea codului sau termina aceasta
autori+area operarii operatiune.
!entru o descriere detaliata9 consultati sectiunea A,peratiuni autori+ateB9
pa0.)).
-ccesul in meniu -ceasta tasta afisea+a meniul9 ce contine submenuri si functiile sale
aditionale.
anual de operare / Ver.0- Octombreie 2001 5
Ecran=
!e ecran9 toate mesajele e#istente9 precum
focul9 defectiunea si inchiderea9 la fel si
instiintarile pri7ind operatiunea sunt afisate
in meniu.
stop
code
.
) /#RE E2, ZONE 0035)45
4tora0e room entrance ) st floor
8 /#RE E2, ZONE 0060)07
,ffice buildin0 south ) st floor
"44-@"4 D"T"CT,( "44.TC!" -CTI,34
,atele !entru !rocearea mea0elor&
.olosind cele 4 taste pentru procesarea mesajelor9 pot fi apelate mesajele/functiile afisate deasupra
tastelor.
Te#tul afisat pe ecran deasupra fiecarei taste indica rolul fiecarei taste. -pasand tasta9 9 sunt
afisate mesaje/functii9 cu instiintari pri7ind operatiunile ulterioare
(eset -ceasta tasta comuta procesele de resetare. Dupa ce toate mesajele au
fost succesi7 sterse9 sistemul re7ine in stand<by.
!entru o descriere detaliata9 consultati sectiunea A(esetariB9 pa0.)* si )7.
Confirmarea intrarilor -ceasta tasta se apasa pentru confirmarea introducerii datelor.
-fisarea listei de mesaje Cand este apasata aceasta tasta9 ecranul afisea+a o lista cu toate tipurile
de mesaje.
!entru o descriere detaliata9 consultati sectiunea A-fisarea listei cu toate
mesajeleB9 pa0.)%.
&erificarea indicatorilor Cand este apasata aceasta tasta9 toate $"D<urile9 ecranul panoului de
luminosi9 a ecranului si operare si sirena sunt 7erificate pentru a stabili daca functionea+a corect
a soneriei Testul se termina automat dupa 3 secunde. -poi9 A&ersiunea softB este
afisata timp de 3 secunde.
-pelarea te#telor de ajutor Daca este apasata aceasta tasta9 apare pe ecran un te#t e#plicati7.
-cest e#t furni+ea+a informatii pri7ind meniul in care se afla operatorul.
Totusi9 te#tul nu contine nici o informatie despre alarma
-le0erea limbii -ceasta functie nu a fost inca reali+ata.
Corectarea datelor Datele introduse incorect pot fi serse cu aceasta tasta.
4porirea 7alorii unui -ceasta functie nu a fost inca reali+ata
3umar cu o unitate
Introducerea Datele 2de e#emplu= numarul +onei de detectori59 pot fi introduse la
datelor po+itia indicata de cursor
anual de operare / Ver.0- Octombreie 2001 1
enter
D
test
helpE
Inter<
natio<
nal
C"
F)
8
DEF
)
ABC
5
MNO
4
JKL
reset
,atele curor ( 1uton c.eie
Tastele < cursor
er0eti la urmatoarea
po+itie apasand tasta
corespun+atoare
sus/jos
stan0a/dreapta
Comutator cheie (eparti+area functiilor de operare po+itiei cheii poate fi pro0ramata9 de
e#emplu=
- operatiuni +i/noapte
- codul de operator acti7at/de+acti7at
Mea0ele de !e ecran(E*!licitare
esaj= Cand mesajele au fost afisate9 or0ani+area alarmei este de importanta 7itala.
$ista de prioritati a tipurilor de mesaje=
< .ire e#ternal 2incendiu anuntat in e#terior5
< .ire internal 2incendiu anuntat in interior5
< !re<alarm 2prealarma5
< essa0es 2mesaje5
< alfunction 2defectiune5
< 4Gitchoffs 2inchideri5
< Controls 2controale5
< aintenance 2intretinere5
Primul mea0 oit
Ultimul mea0 oit
Numarul 8onelor acti%ate
in acet ti! de mea0
anual de operare / Ver.0- Octombreie 2001 7
) 8 3 4 5 1
7 % ' )* )) )8
4tora0e room entrance )st floor
!e ecran9 po+itia dorita a
cursorului poate fi selectata
folosind tasta<cursor
potri7ita 2de e#.=cand se
selectea+a detectorii9 +one
de detectie sau functii5.
4unt afisate infirmatiile
suplimentare.
)


*


8
*


*


8
8


*


8
) /#RE E2, ZONE 0035)45
4tora0e room entrance ) st floor
3 /#RE E2, ZONE 0060)07
,ffice buildin0 south ) st floor
"44-@"4 D"T"CT,( "44.TC!" -CTI,34
,i!ul de mea0 Nr9 8onei Nr9detectorului
Daca nu este afisat
nr.dectorului9 intrea0a
+ona este afectata
,atele !entru !rocearea mea0elor&
.olosind cele 4 teste de procesare a
mesajelor pot fi apelate functiile afisate
deasupra acestor taste
esaje= Cand mesajele au fost afisate9 or0ani+area alarmei trebuie respectata.
$a 3* de secunde dupa ce o tasta a fost apasata9 primul si ultimul
mesaj cu cea mai mare prioritate reapar pe ecran
Lita cu toate ti!urile de mea0e
-pelarea listei
de mesaje
&i+uali+area
listei de
mesaje9
selectarea
unui tip de
mesaj
-pelarea
tipului de
mesaj selectat
anual de operare / Ver.0- Octombreie 2001 %
) /#RE E2, ZONE 0035)45
4tora0e room entrance ) st floor
3 /#RE E2, ZONE 0060)07
,ffice buildin0 south ) st floor
"44-@"4 D"T"CT,( "44.TC!" -CTI,34
,ata :MESSA;ES<
4unt pre+ente 3 mesaje de
tipul A.ire e#ternalB.
"cranul afisea+a primul
mesaj sosit indicand +ona
nr.**35 si detectorul nr.)19
si ultimul mesaj sosit 2359
indicand +ona **4* si
detectorul nr.*7.
HHHHHHHHHH..
,ata :DE,EC,OR<
Detectorul nr.)1 din +ona **35 indica un incendiu
anuntat in e#terior. .olosind tasta AD"T"CT,(B9 toti
detectorii comutati din aceasta +ona sunt afisati.
.olosind tastele cursor9 toti detectorii comutati din
aceasta +ona pot fi apoi selectati pe ecran.
.olosind aceeasi tasta 2tasta de7ine o tasta de
informare5 ecranul afisat deasupra este resetat pentru
detectorii selectati.
,ata :AC,#ONS<
.olosind tasta A-CTI,34B
poate fi apelat un te#t
destinat masurilor aditionale
2e#= informarea personalului
in0rijitor9 tel. 34345.
Daca tasta este din nou
apasata9 reapare ima0inea
anterioara.
,ata :MESS9,=PE<
.olosind tasta
A"44.TC!"B sunt afisate
mesajele aditionale
comutate. Daca sunt
pre+ente mai multe tipuri de
mesaje9 ele sunt afisate in
ordinea prioritatii 2consultati
pa0ina anterioara5.

) /#RE #N, ZONE 0040)4>


4tora0e room entrance ) st floor
3 /#RE #N, ZONE 0043)0?
,ffice buildin0 south ) st floor
"44-@"4 D"T"CT,( "44.TC!" -CTI,34
8 .ire "IT
8 .ire I3T
) -$..<"IT
D
enter
Cand este apasata tastaBDB9
numarul +onelor comutate si
tipurile lor de mesaje sunt
afisate intr<o lista cu detectori.
$ista de mesaje poate fi
7i+ionata folosind tastele
cursor potri7ite si de
asemenea alte tipuri de
mesaje pot fi selectate.
Daca este apasata tasta
AenterB9 este afisat un mesaj
din lista de mesaje selectata.
@erificarea alarmei
, alarma poate fi hotarata
in timpul operatiunii +ilnice
daca ecranul afisea+a
A&"(I.IC-TB
Inceputul timpului
de 7erificare
&erificarea locului
alarmei
-larma manuala
in ca+ de incendiu
!re7enirea anuntarii
in e#terior in ca+ul
unei alarme false
anual de operare / Ver.0- Octombreie 2001 '
&"(I.IC-T 6,3" **)8<83
4tora0e room 4
4T-(T &"(I.IC-TI,3 TI";
HH.I3 HH.4"C
4T-(T "44.TC!"
&"(I.IC-T 6,3" **)8<83
4tora0e room 4
&"(I.IC-TI,3 TI" ,3;
HH.I3 HH.4"C
-$-( "44.TC!"
&"(I.IC-T 6,3" **)8<83
4tora0e room 4
4T-(T &"(I.IC-TI,3 TI";
HH.I3 HH.4"C
-$-( "44.TC!"
Daca intr<un timp cerut de
H.minute9 tastaB4T-(TB nu
este apasata9 sunt anuntati
automat pompierii
.olosinf tasta A"44.TC!"B9
urmatorul tip de mesaj poate fi
apelat.
Determinati locul alarmei
folosind rcranul.
$a lucul alarmei stabiliti daca
este o alarma falsa sau un foc
real
&"(I.IC-T 6,3" **)8<83
4tora0e room 4
&"(I.IC-TI,3 TI" ,3;
HH.I3 HH.4"C
-$-(4T,! -$-( "44.TC!"
.olosind tasta A-$-(B9
pompierii pot fi imediat
alarmati manual in ca+ de
incendiu
$a inceput9 dupa ce jumatate
din timpul de 7erificare de
H..minute s<a scurs9
anuntarea pompierilor in ca+ul
unei alarme false poate fi
oprita apasand tasta A-$-(
4T,!B.
!ompierii sunt automat
alertati daca tasta nu este
apasata in timpul 7erificarii
Reetarea unitatii centrale de control
reset de apel
(esetarea unitatii
centrale de control
Reetarea 8onelor de detectie(ti!uri de mea0e
(eset
de apel
Daca tipul de mesaj nu poate fi resetat de personalul
(esetarea -utori+at9 contactati ADepartamentul 4er7iceB
+onelor
indi7iduale
de detectori
(esetatea
tipurilor de
mesaje indi7iduale
Daca tipul de mesaj nu poate fi resetat de personalul
-utori+at9 contactati ADepartamentul 4er7iceB
anual de operare / Ver.0- Octombreie 2001 )*
Introduceti
codul de
utili+ator si
selectati
+ona /tipul
de mesaj
ce trebuie
resetat
reset
"44.TC!"= .I(" I3T
) /#RE #N, ZONE 0035)45
4tora0e room "ntrance ) st floor
T,T-$ "44..TC!" 4I3@$"
("4"T
"44.TC!"= .I(" I3T
) /#RE #N, ZONE 0035)45
4tora0e room "ntrance ) st floor
T,T-$ "44..TC!" 4I3@$"
("4"T
-pasand tasta cu functie 7ariabila
AT,T-$B9 se resetea+a toti
detectorii comutati de unitatea
centrala de control.
Indicatorul de stand<by apare pe
panou imediat ce unitatea
centrala de control intra in modul
Astand<byB
Daca o informatie nu poate fi
resetata de personalul autori+at9
informati ADepartamentul 4er7iceB
Introduceti codul de
utili+ator 2consultati
sectiunea ACodul de
utili+atorB5.
reset
"44.TC!"= .I(" I3T
) /#RE #N, ZONE 0035)45
4tora0e room "ntrance ) st floor
T,T-$ "44..TC!" 4I3@$"
("4"T
"44.TC!"= .I(" I3T
) /#RE #N, ZONE 0035)45
4tora0e room "ntrance ) st floor
T,T-$ "44..TC!" 4I3@$"
-pasand tasta A"44.TC!"B9
resetati toti detectorii acti7ati din
toate +onele tipului de mesaj
selectat 2e#.=incendiu anuntat in
interior5
Introduceti codul de
utili+ator si selectati
+ona /tipul de mesaj ce
trebuie resetat
-pasand tasta A4I3@$"B9 se
resetea+a detectorii comutati din
+ona de detectie 2e#.=**355 sau
tipul de mesaj selectat
Cand toti detectorii resetati sunt
in modul stand<by9 tipul de mesaj
nu mai este afisat pe ecran
("4"T
OPERA,#UN# AU,OR#ZA,E
Codul de utili8ator
Initia+a procedura
de introducere
a codului
Introducerea
codului de
utili+ator
Confirmarea
intrarilor
(enuntarea la
procedura
ACode operationB
O!eratiuni de intretinere(de 1a8a(com!lete
Intretinere= Intretinere=
Cu carcasa inlaturata9 apasati ACodeB 2tehnician5 Cu carcasa inlaturata9 apasati ACodeB 2tehnician5
,peratiuni complete= cod pentru autori+area operarii 8 ,peratiuni complete= cod pentru autori+area operarii 8
,peratiuni primare= cod pentru autori+area operarii ) ,peratiuni primare= cod pentru autori+area operarii )
,peratiuni fara codul de operare ,peratiuni fara codul de operare
/unctii o!era1ile 0 4 > 3 /unctii o!era1ile 0 4 > 3
#nc.ideri(dec.ideri 2pa0.)35 O!eratiuni 8i(noa!te 2pa0.)%5
< $ista 0rupurilor/+onelor 2#5 2#5 # 4er7iciul +i/noapte 2#5 # #
< Detector 2#5 2#5 # &i+uali+area starii ser7iciului +i/noapte # # # #
< @rupuri de control 2#5 2#5 # ,im!ul 2pa0.)'5
< "lementele unui 0rup de control 2#5 2#5 # < Inchiderea/deschiderea canalelor # #
< 4tin0atori # # < Data/ora dechiderii canalelor # #
< !uncte de afisare # # Memoria 2pa0.8*5
< 4irene # # < -fisarea e7enimentului dorit
2nr.e7eniment9 data9 ultimul
e7eniment5
# # #
< &i+uali+area inchiderilor # # # # < 4electarea9 cutarea e7enimentelor # # #
Unitatea de tranmitere 2pa0.)%5 < !rintarea e7enimentelor 2#5 #
< Inchiderea unitatii de transmitere # # < Dia0nosticare #
< &i+uali+area starii unitatii de
transmitere
# # # # < &i+uali+area e7enimentelor din
memorie
# # #
# ? ,peratiuni ce pot fi derulate cu ajutorul codului
2#5 ? ,peratiuni ce pot fi derulate cu ajutorul codului9 numai daca se doreste 2se pro0ramea+a5
anual de operare / Ver.0- Octombreie 2001 ))
!$. "3T"( J4"( C,D"=
K K K K K K
code
8
DEF
)
ABC
5
MNO
4
JKL
enter
code
Cand se introduce codul de utili+ator9 este afisata autori+area operatiunilor
pentru operatiuni de ba+a sau operatiuni complete 2intretinere= cu carcasa
centralei inlaturata9 apasati numai butonul ACodeB5. Consultati lista de pe
pa0ina urmatoare cu operatiuni pentru care este necesar codul de operator.
Toate celelalte operatiuni pot fi derulate fara ajutorul codului de utili+ator.
Codul de utili+ator poate contine 8 pana la 1 cifre. !rimele 8 cifre sunt
permanent reparti+ate unui utili+ator 2nu pot fi schimbate5. Celelalte cifre
formea+a parola definita de utiliator 2poate fi schimbata5.
Daca codul de operator a fost introdus corect9 indicatorul luminos ACode
operationB luminea+a. Daca nu este facuta nici o intrare timp de )5 minute9
ACode operationB este automat abandonata si ecranul se stin0e.
-pasati tasta ACodeB. ,peratiunea de introducere a codului este abandonata.

OPERA,#UN# AU,OR#ZA,E
O!eratiuni de 1a8a(com!lete(de intretinere
Intretinere= Intretinere=
Cu carcasa inlaturata9 apasati ACodeB 2tehnician5 Cu carcasa inlaturata9 apasati ACodeB 2tehnician5
,peratiuni complete= cod pentru autori+area operarii 8 ,peratiuni complete= cod pentru autori+area operarii 8
,peratiuni primare= cod pentru autori+area operarii ) ,peratiuni primare= cod pentru autori+area operarii )
,peratiuni fara codul de operare ,peratiuni fara codul de operare
/unctii o!era1ile 0 4 > 3 /unctii o!era1ile 0 4 > 3
Control 2pa0.835 Parametrii itemului 2continuare5
< -cti7area 0rupurilor de control 2#5 2#5 # < &i+uali+area datei/timpului # # # #
< -cti7area elementelor 2#5 2#5 # < 4chimbarea interfetei !C #
< &i+uali+area controlerelor # # # # < &i+uali+area interfetei !C # # # #
#ntretinere 2pa0.845 @erificarea alarmei 2pa0.'5
< 6one # # < Inceputul timpului de 7erificare # # # #
< @rupuri de control # # < ,prirea alarmarii automate # # # #
< Jnitatea de transmitere # # < -cti7area alarmei # # # #
< 4irene # # Sirene 2pa0.55
< Impamantare # # < Inchiderea sirenelor # # #
< &erificarea cheii de si0uranta # < 3umarul de alarme 2pa0.)35 afisarea
numarului de alarme
# # # #
< Testarea detectorilor # # # # Reetarea 2pa0.)*5
< 4chimbarea $43 / $& 2in ca+ul de
surplus5
# < -larme anuntate in e#terior # #
< &i+uali+area starii de intretinere # # # # < -larme anuntate in interior # # #
< -cti7area operatiunilor de ur0enta # < esaje # #
< od pentru detectorii
,T27i+ual/termo5
# # < @rupul de conrol # #
Blocare 2pa0.855 < !uncte comutate # #
< :locarea +onelor # < 6one de stin0ere # #
< :locarea detectorilor # < 4irene # #
< &i+uali+area blocarilor # # # # < Jnitate de transmitere # #
Parametrii itemului 2pa0.855 < Defectiune in +ona # #
< 4chimbarea datei/timpului # < Defectiune a functiilor unitatii centrale
de control
# #
# ? ,peratiuni ce pot fi derulate cu ajutorul codului
2#5 ? ,peratiuni ce pot fi derulate cu ajutorul codului9 numai daca se doreste 2se pro0ramea+a5
anual de operare / Ver.0- Octombreie 2001 )8

/UNC,##LE DE OPERARE #N MEN#UL PR#NC#PAL


A!elarea(renuntarea la meniul !rinci!al i la u1meniuri
-pelarea
meniului
principal
-pelarea
submeniurilor
(enuntarea la
submeniuri -pasati AstopB dupa ce submeniul si meniul principal este abandonat
si la meniul
principal
(enuntarea la
introducerea Daca se apasa AcodeB9 se renunta la operatiune
codului
A!elarea functiilor de inc.idere(dec.idere
4electati functiile
ce 7or fi inchise
4electati functia ce
7a fi inchisa/deschisa
anual de operare / Ver.0- Octombreie 2001 )3
)8 = 83
-JTL,(I6-TI,3 8 88.)).'1
-$-(C,J3T"( ) ))8
-$-(C,J3T"( 8 8)'
-I3 "3J"
4MITCL,.. T(-34 ,.. D-C4"(&.
TI"( :-CN@." CL-3.C,D"
C,3T(,$ -I3T"3. :$,CN
!(,@(-
Introduceti codul de utili+ator daca este cerut 2consultati sectiunea -utori+area ,perarii5
stop
code
.
Tasta poate fi folosita
pentru a trece din meniul
principal in urmatorul submeniu.
-utori+area 2codul de utili+ator5 si
contori+area alarmelor sunt
afisate.
4ubmeniurile indi7iduale si
functiile lor pot fi apelate folosind
tasta potri7ita 2e#.=B4MITCL
,..B din submeniu5.
Dupa ce a fost apelat ultimul
submeniu si a fost apasata tasta
este din nou afisat primul
submeniu din meniul principal.

4MITCL ,..
6,3"4 C@(,J!4 "ITI.4C4
Tasta este folosita
pentru a apela urmatoarele functii
ale submeniului A4MITCL,..B.
.unctiile ce 7or fi
inchise/deschise
2e#.=inchiderea/deschiderea
+onelor5 pot fi apelate folosind
tasta potri7ita.

4MITCL ,..
T-:$"-J4 4I("3
-pelati meniul
A4MITCL ,..B 27e+i
tabloul de mai sus5
#nc.iderea(dec.iderea 8onelor de detectori
4electati functiile
on/off
4electarea
+onelor de
detectori
Inchiderea +onei
de detectori
#nc.iderea(dec.iderea litei de +ru!uri Anumai daca e !ro+ramea8aB
4electati functiile
on/off
4electati
$ista de 0rupuri
Inchiderea/deschiderea
listei de 0rupuri
anual de operare / Ver.0- Octombreie 2001 )4

4MITCL ,..
6,3"4 C@(,J!4 "ITI.4C4
6,3"4
) 8 3 4 5 1
7 % ' )* )) )8
4MITCL ,..
D"T"CT,( 4MITCL,.. 4MITCL ,3 -DD("44
-pelati submeniul
A4MITCL ,..B si
functiile sale 2pa0.)35
.olositi tasta A+onesB pentru a
apela functia A4Gitch +ones
on/offB.
-pasati tasta A6,3"4B de doua
ori daca functia A4Gitch 0roup list
on/offB este pro0ramata
2consultati pa0ina precedenta5.
Toate +onele ce pot fi inchise
sunt afisate. 6onele inchise sunt
luminate.
6onele ce urmea+a sa fie inchise
sunt selectate folosind tastele<
cursor 2e#.= +ona 55 sau folosind
tasta A-DD("44B 2apasati
A-DD("44B9 introduceti numarul
+onei si confirmati cu AenterB5.
6onele pot fi inchise sau
deschise folosind tastele de sub
ecran

4MITCL ,..
6,3"4 C@(,J!4 "ITI.4C4
@(,J! $I4T
:JI$DI3@ )
:JI$DI3@ 8
-I3T"3-3C"
4MITCL ,..
6,3"4 4MITCL ,3 4MITCL ,..
-pelati submeniul
A4MITCL ,..B
2pa0.)35
.olosind tasta A6,3"4B este
apelata functia A4Gitch 0roup list
on offB 2numai daca se
pro0ramea+a5.
$ista de 0rupuri ce 7a fi inchisa
este selectata folosind tastele<
cursor 2e#.=:uildin0 85
$ista de 0rupuri este deschisa
sau inchisa folosind tastele de
sub ecran
#nc.iderea(dec.iderea detectorilor
4electati functia
4electati
detectorii
Inchideti detectorii
#nc.iderea(dec.iderea +ru!urilor de control
4electati functia
4electati
0rupul
de control
Inchideti 0rupul
De control
anual de operare / Ver.0- Octombreie 2001 )5
I3DI&.D"T"CT,( T, 5
) 8 3 4 5 1
7 % ' )* )) )8
)3 )4 )5 )1 )7 )%
4MITCL ,..
D"T"CT,( 4MITCL,.. 4MITCL ,3 -DD("44
-pelati submeniul A4MITCL ,..B
si functiile sale 27e+i pa0.)3.5
4electati +onele .
.olositi tasta ABD"T"CT,(B
pentru a apela functia A4Gitch
detectors on/offB.
Inchideti detectorii.
Detectorii ce 7or fi inchisi sunt
selectati folosind tastele<cursor.
Detectorii sunt inchisi/deschisi
folosind tastele de sub ecran
6,3"4
) 8 3 4 5 1
7 % ' )* )) )8
4MITCL ,..
D"T"CT,( 4MITCL,.. 4MITCL ,3 -DD("44
-pelati submeniul
A4MITCL ,..B si
functiile 27e+i pa0.)35
.olositi tasta AC@(,J!4B
pentru a apela functia A4Gitch
control 0roups on/offB.
4unt afisate toate 0rupurile de
control ce pot fi inchise.
@rupurile de control ce 7or fi
inchise sunt selectate folosind
tstele cursor sau folosind
tasta A-DD("44B. 2apasati
A-DD("44B introduceti
numarul 0rupului de control si
confirmati cu AenterB.
.olositi tastele pentru a
inchide/deschide 0rupurile de
control
C,3T(,$ @(J!
)% 88 84 85 81
87 8% 8' 3* 3)
4MITCL ,..
"$""3T4 4MITCL,.. 4MITCL ,3 -DD("44

4MITCL ,..
6,3"4 C@(,J!4 "ITI.4C4
#nc.iderea(dec.iderea elementelor unui +ru! de control
4electati functiile
4electati
elementul
Inchideti/deschideti
elementul
#nc.iderea(dec.iderea itemelor de tin+ere
4electati functia
ce 7a fi
inchisa/deschisa
4electati
4istemul de
stin0ere
Inchiderea
4istemului de stin0ere
anual de operare / Ver.0- Octombreie 2001 )1
I3DI&.D"T"CT,( T, 85
) 8 3 4 5 1
7 % ' )* )) )8
)3 )4 )5 )1 )7 )%
4MITCL ,..
4MITCL,.. 4MITCL ,3
-pelati submeniul A4MITCL ,..B
si functiile sale 27e+i pa0.)3.5
4electati 0rupul de control al
carui element trebuie inchis 27e+i
pa0.precedenta5
.olositi tasta AB"$""3T4B
pentru a apela functia A4Gitch
element on/offB.
C,3T(,$ @(,J!
)% 88 84 85 81
87 8% 8' 3* 3)
4MITCL ,..
"$""3T4 4MITCL,.. 4MITCL ,3 -DD("44
"lementele ce 7or fi inchise 2e#=
)<35 sunt luminate. "lementele ce
7or fi inchise sunt selectate
folosind tastele<cursor.
"lementul este inchis sau
deschis folosind tastele de sub
ecran.
-pelati submeniul
A4MITCL ,..B si functiile
sale 27e+i pa0.)35
.olositi tasta A"ITI.4C4B pentru
a apela functia A4Gitch
e#tin0uishin0 systems on/offB.
"ITI3@JI4LI3@ 4C4T"
"I.4C4 ) ? 4MITCL ,..
"I.4C4 8 ? 4MITCL ,..
"I.4C4 3 ? 4MITCL ,..
4MITCL ,..
4MITCL,.. 4MITCL ,3

4MITCL ,..
6,3"4 C@(,J!4 "ITI.4C4
4unt afisate situatia sistemului de
stin0ere pro0ramat si un scurt
te#t.
4istemul de stin0ere ce 7a fi
inchis este selectat folosind
tastele cursor 2e#.=sistemul de
stin0ere nr.85.
4istemul de stin0ere este deschis
sau inchis folosind tastele.
#nc.iderea(dec.iderea !unctelor de afiare
4electati functia
ce 7a fi
inchisa/deschisa
4electatarea
punctelor de
afisare
Inchiderea
!unctelor de afisare
#nc.iderea(dec.iderea irenelor
4electati functia
ce 7a fi
inchisa/deschisa
4electati
sirena
Inchideti
sirena
anual de operare / Ver.0- Octombreie 2001 )7
-pelati submeniul
A4MITCL ,..B si functiile
sale 27e+i pa0.)35
.olositi tasta AT-:$"-J4B pentru
apelarea functiei A4Gitch tableau
points on/offB.
D"T"CT,( "IIT T-:$"-J
D<T:$ ? 4MITCL ,3
C<T:$ ? 4MITCL ,3
4MITCL ,..
4MITCL,.. 4MITCL ,3

4MITCL ,..
T-:$"-J4 4I("3
"ste afisata starea punctelor de
afisare si un scurt te#t.
!unctele de afisare ce trebuie
inchise sunt selectate folosind
tastele cursor 2e#.=C<T:$5
!unctele de afisare ce 7or fi
inchise sunt selectate folosind
tastele<cursor
-pelati submeniul
A4MITCL ,..B si functiile
sale 27e+i pa0.)35
.olositi tasta A4I("3B pentru a
apela functia A4Gitch
sounders/strobes on/offB.
D"T"CT,( "IIT T-:$"-J
"4T ) ? 4MITCL ,3
"4T 8 ? 4MITCL ,3
"4T 3 ? -$.."IT.
4MITCL ,..
4MITCL,.. 4MITCL ,3
"ste afisata starea si un scurt
te#t despre sirene.
4irena ce trebuie inchisa este
selectaaa folosind tastele<cursor
2e#.="4T85.
.olositi tastele de sub ecran
pentru a inchide sau deschide
sirenele.

4MITCL ,..
T-:$"-J4 4I("3
#nc.iderea(dec.iderea unitatii de tranmitere

Comutati
AT(-34B pe po+itia Aon/offB
O!eratiuni 8i(noa!te

Declansator
operatiuni
noapte/+i
anual de operare / Ver.0- Octombreie 2001 )%
-pelati submeniul
AT(-34 ,..B 27e+i
pa0.885
4unt afisate starea
transmitatorului si un scurt te#t.
T(-34ITT"(
T(-34 *) ? 4MITCL ,3
T(-34 in :uildind )
4MITCL ,..
4MITCL,.. 4MITCL ,3
T(-34ITT"(
T(-34 *) ? 4MITCL ,3
T(-34 in :uildin0 )
4MITCL ,..
4MITCL,.. 4MITCL ,3
Transmitatorul este inchis sau
deschis folosind tastele de sub
ecran.
-pelati submeniul AD-C
4"(&B 27e+i pa0.)35
"ste afisata starea operatiunii
noapte/+i.
D-C 4"(& ? ,3
D-C 4"(&.
,3 ,..

D-C 4"(&. ? ,3
D-C 4"(&.
,3 ,..
Tastele sunt folosite pentru a
comuta operatiunile +i/noapte si
7ice<7ersa.
#nc.iderea(dec.iderea canalelor

4electati
Canalul
ce trebuie
inchis/deschis
Inchideti/deschideti canalul
Data(ora dec.iderii canalelor
4electati functia
ATimeB

4chimbati
Data/ora
Confirmati
intrarile
4al7ati intrarile
anual de operare / Ver.0- Octombreie 2001 )'
-pelati submeniul
ATI"(B 27e+i pa0.)35
"ste afisata starea canalelor si
un scurt te#t.
CL-33 ) ? ,3
CL-33 8 ? ,..
CL-33 3 ? ,..
Card li0htin0
TI"(
,3 ,..
Canalele sunt selectate folosind
tastele cursor.
Canalele sunt inchise sau
deschise folosind tastele de sub
meniu.
TI"
CL-33 ) ? ,3
CL-33 8 ? ,..
CL-33 3 ? ,..
Card li0htin0
TI"(
,3 ,.. TI"
8
DEF
)
ABC
enter
-pelati submeniul ATI"(B
27e+i pa0.)35
4electati canalul dorit
-peland functia ATimeB9
urmatoarea deschidere de canal
poate fi schimbata.
!erioada dintre doua schimbari
trebuie sa fie cel putin 8 minute.
Introduceti data/ora si confirmati
cu AenterB.
4chimbarile sunt sal7ate folosind
tasta A4T,("B.
CL-33"$ 8
D-T"= 88.)).'1
TI"= )8 = )8
Card li0htin0
TI"(
4T,("
CL-33 ) ? ,3
CL-33 8 ? ,3
CL-33 3 ? ,..
Card li0htin0
TI"(
,3 ,.. TI"
Afiarea e%enimentelor din memorie

&i+uali+area
e7enimentelor
Afiarea e%enimentului dorit Anr9e%enimentC dataC ultimul e%enimentB
4electati functiile
2e#.=B"&"3TB5

Introduceti
numarul
e7enimentului
Confirmati
intrarea
anual de operare / Ver.0- Octombreie 2001 8*
-pelati submeniul
A:-CN@."B 27e+i
pa0.)35
"ste afisat continutul memoriei.
"7enimentul cel mai recent este
in po+itia de 7arf in memorie.
"7enimentele adau0ate
2ma#.85*5 sunt pre+ente in
memorie si pot fi apelate folosind
tastele<cursor.
**)1 ("4"T .I(" I3T. ID *8
D-T"= 88.)).'1 TI"= *4=8)
**)5 .I(" "IT. ***3<)8 D- *5
D-T"= 88.)).'1 TI"= *8=88
:-CN@(,J3D ",(C
@, T, 4"$"CTI,3 !(I3T DI-@3,4I4
**)1 ("4"T .I(" I3T. ID *8
D-T"= 88.)).'1 TI"= *4=8)
**)5 .I(" "IT. ***3<)8 D- *5
D-T"= 88.)).'1 TI"= *8=88
:-CN@(,J3D ",(C
@, T, 4"$"CTI,3 !(I3T DI-@3,4I4
8
DEF
)
ABC
enter
-pelati submeniul
A:-CN@."B si functia
sa A@, T,B 27e+i ecranul
de mai sus5
!oate fi selectata una din cele 3
functii 2nr.e7eniment9 data9 ultimul
e7eniment5.
-cest e#emplu foloseste numarul
e7enimentului.
Data este introdusa selectand
AD-T"B si confirmand cu AenterB.
Cand este selectat A$-T"4TB9
este afisat cel mai nou
e7eniment.
Introduceti numarul
e7enimentului si confirmati cu
AenterB.
3umarul e7enimentului selectat
este afisat.
@, T,
:-CN@(,J3D ",(C
"&"3T D-T" $-T"4T
@, T,
"&"3T 3,.= ) 8 8
:-CN@(,J3D ",(C
@, T,
Selectarea(cautarea e%enimentelor
4electati functiile
ce 7or fi inchise
,i!arirea e%enimentului
4electati functiile
de tiparire

Introduceti
domeniul
de la Hpana la
Confirmati
intrarile
anual de operare / Ver.0- Octombreie 2001 8)
.olosind tasta 9 poate fi
apelata urmatoarea functie.
4electia functiilor indi7iduale
poate fi apelata folosind tasta
potri7ita de sub ecran.
Tastand A-$$B9 este reafisat
continutul memoriei.
Tastand AD-T"B9 sunt afisate
toate e7enimentele dintr<o
perioada 2de la Hpana la5.
Tastand A6,3"B9 sunt afisate
e7enimentele dintr<o +ona de
detectori.
Tastand A-$-(4B9 sunt afisate
toate alarmele.
Tastand A-$.J3CT.B9 sunt
afisate toate defectiunile
-pelati submeniul
A:-CN@."B si
functia A4"$"CTI,3B
2pa0.)35
4"$"CTI,3
:-CN@(,J3D ",(C
-$$ D-T" 6,3"
-$-( -$.J3CT.
8
DEF
)
ABC
enter
-pelati submeniul
A:-CN@."B si functia
A!rintB 27e+i pa0.8*5
4electati canalul dorit
!oate fi selectata una din cele 8
functii de tiparire
Daca este selectat A-$$B9 este
tiparit intre0ul domeniu.
Daca este selectat A:$,CNB9
este tiparit un domeniu stabilit 2de
laHpana la5.
Introduceti numarul primului
e7enimentului ce trebuie tiparit si
confirmati.
Introduceti numarul ultimului
e7eniment ce trebuie tiparit si
confirmati.
!(I3T
:-CN@(,J3D ",(C
-$$ :$,CN
!(I3T
"&"3T 3,.= from
to
:-CN@(,J3D ",(C
!(I3T
Dia+notic
&i+uali+area
dia0nosticarii
memoriei
(e7eniti la
ecranul anterior
Sc.im1area codului de o!erator
Introducerea
codului de
utili+ator
Introducerea
codului de
utili+ator
Confirmati
introducerea
4al7ati introducerea
anual de operare / Ver.0- Octombreie 2001 88
-pelati submeniul
A:-CN@."B si functia
ADI-@3,4I4 27e+i pa0.8*5
Dia0nosticarea memoriei poate fi
afisata folosind tasta<cursor
potri7ita
!entru re7enire se folosesc
tastele de sub ecran
DI-@3,4I4
DI-@3,4I4 ",(C
:-CN@."
DI-@3,4I4
DI-@3,4I4 ",(C
@, T, 4"$"CTI,3 !(I3T DI-@3,4I4
8
DEF
)
ABC
enter
-pelati submeniul
ACL-3@" C,D"B 27e+i
pa0.)35
4electati canalul dorit
Introduceti 7echiul cod de
operator si confirmati cu AenterB.
Introduceti noul cod de operator
28 pana la 1 cifre9 primele 8 cifre
trebuie sa fie identice cu cele ale
7echiului cod de operator5 si
confirmati cu BenterB.
Introduceti noul cod de operator
cerut de A("!"TITI,3B si
confirmati cu AenterB.
Intrarile sunt sal7ate folosind
tasta A4T,("B.
,$D J4"( C,D"= K K K K K K
3"M J4"( C,D"= K K K K K K
("!"TITI,3= K K K K K K
CL-3@" C,D"
4T,("
,$D J4"( C,D"= ) 8 ) 8 ) 8
3"M J4"( C,D"= ) 8 8 ) 8 )
("!"TITI,3= ) 8 8 ) 8 )
CL-3@" C,D"
4T,("
Acti%area +ru!urilor de control
4electarea
0rupurilor
de control
-cti7area
@rupurilor de control
Acti%area elementelor
4electati functia
Ce trebuie
acti7ata
4electati
elementul
-cti7ati
elementul
anual de operare / Ver.0- Octombreie 2001 83
-pelati submeniul
AC,3T(,$B 27e+i pa0.88.5
Toate 0rupurile de control si
statutul lor din punct de 7edere al
acti7arii sunt afisate in submeniul
AC,3T(,$B.
@rupurile de control acti7ate
2e#.=%9'9 si )*5 sunt luminate.
@rupul de control ce tebuie
acti7at este selectat folosind
tastele<cursor 2e#.= +ona 559 sau
folosind tasta A-DD("44B.
2-pasati A-DD("44B9 introduceti
nr.0rupului si confirmati cu
AenterB.
@rupurile de control sunt acti7ate
sau de+acti7ate folosind tastele
de sub ecran.
C,3T(,$ @(,J!
) 8 3 4 5 1
7 % ' )* )) )8
C,3T(,$
"$""3T4 ,3 ,.. -DD("44
C,3T(,$ @(,J!
) 8 3 4 5 1
7 % ' )* )) )8
C,3T(,$
"$""3T4 ,3 ,.. -DD("44
-pelati submeniul
AC,3T(,$B 27e+i pa0.88.5
4electati 0rupul de control in
care trebuie acti7at un
element.
.olositi tasta A"$""3T4B
pentru a acti7a functia A-cti7ate
elementB.
"lementele acti7ate 2e#.=%9'9)*5
sunt luminate.
HHHHHHHHHHH.
"lementul este acti7at sau
de+acti7at folosind tastele de sub
ecran.
C,3T(,$ @(,J!
) 8 3 4 5 1
7 % ' )* )) )8
C,3T(,$
"$""3T4 ,3 ,.. -DD("44
I3DI&."$""3T T, ))
) 8 3 4 5 1
7 % ' )* )) )8
)3 )4 )5 )1
C,3T(,$
,3 ,..
#ntretinere
Note referitoare la intretinere&
!asii de operare pentru intretinere sunt indepliniti in conformitate cu conceptele de operare descrise in
celelalte sectiuni ale acestui manual de operare. De e#emplu9 daca +onele de detectori sau adresele trebuie
re7i+uite9 pasii indi7iduali de operare pot fi indepliniti precum in sectiunea AInchiderea/deschiderea +onelor de
detectori sau adrese inchise/deschiseB.
,i!uri de intretinere& ,i!uri de intretinere&
:Zone< !entru ;round
< +one deschise/inchise < 0round on/off
< detectori inchisi/deschisi < test
< adrese $e' afe $S
< testarea alarmei < test
:C+rou!< !entru= Detector tet
< 0rupuri de control inchise/deschise < detectori
< elemente deschise/inchise < lista situatiei liniei
< adrese inchise/deschise Mode for O, detector
,ranmiion unit < deschisi
< T(-34 inchis/deschis < selectati
< scurt circuit LSN !rocein+ modular L@M
Siren < schimbarea $& 2in ca+ de surplus5
< sirene inchise/deschise O!eratiuni de ur+enta
< test < on
Blocarea 8onelor
4electarea
+onelor de
detectori
:locarea +onelor
de detectori
anual de operare / Ver.0- Octombreie 2001 84
-I3T"3-3C"
6,3"4 C@(,J!4 T(-34
4I("3 @(,J3D N4-."T"4T
D"T.("OJ. ,D" $&
".,!.
-pelati submeniul A:$,CNB
27e+i pa0.)3.5
4ubmeniul A:locPedB afisea+a
toate +onele cu detectori si starea
lor pri7ind blocarea . 6onele de
detectori blocate 2e#.=%9'9)*5 sunt
luminate.
6onele ce trebuie blocate sunt
selectate folosind tastele cursor
2e#.= +ona 55 sau folosind tasta
A-DD("44B 2apasati
A-DD("44B9 introduceti numarul
+onei si confirmati cu AenterB.
6ona este blocata sau deblocata
folosind tastele de sub ecran.
6,3"
) 8 3 4 5 1
7 % ' )* )) )8
:$,CN"D
D"T"CT,( ,3 ,.. -DD("44
6,3"
) 8 3 4 5 1
7 % ' )* )) )8
:$,CN"D
D"T"CT,( ,3 ,.. -DD("44
Blocarea detectorilor
4electati functia
Ce trebuie
acti7ata
4electati
detectorii
:locati
detectorii
Sc.im1area datei(orei
4electati functia

Introduceti
data/ora
Confirmati
intrarea
4al7ati intrarea
anual de operare / Ver.0- Octombreie 2001 85
-pelati submeniul A:$,CNB
27e+i pa0.)3.5
4electati +ona de detectori
in care trebuie blocat un
detector.
Tastati AD"T"CT,(B pentru a
apela functia A:locPed detectorB.
Detectorii blocati 2e#.=%9'9)*5 sunt
luminati.
Detectorii ce trebuie blocati sunt
selectati folosind tastele cursor
2e#.=detectorul 55.
4electorul este blocat sau
deblocat folosind tastele de sub
ecran.
6,3"
) 8 3 4 5 1
7 % ' )* )) )8
:$,CN"D
D"T"CT,( ,3 ,.. -DD("44
I3DI&.D"T"CT,( T, ))
) 8 3 4 5 1
7 % ' )* )) )8
)3 )4 )5 )1
:$,CN"D
,3 ,..
8
DEF
)
ABC
enter
-pelati submeniul
A!(,@(-B27e+i pa0.)35
-pelati functia AD-T"/TI"B
folosind tastele de sub ecran.
Introduceti data si confirmati cu
AenterB.
Introduceti ora si confirmati cu
AenterB.
Intrarile sunt sal7ate folosind
tasta A4T,("B.
4C4T" !-(-"T"(
D-T"/TI" C,
D-T"= 88.)).'1
TI"= )8 = )8
:-CN@(,J3D ",(C
4T,("
Sc.im1area interfetei PC
4electati functia

Introduceti
interfata
Confirmati
intrarea
4al7ati intrarea
anual de operare / Ver.0- Octombreie 2001 81
8
DEF
)
ABC
enter
-pelati submeniul
A!(,@(-B27e+i pa0.)35
-pelati functia AC,B folosind
tastele de sub ecran.
!oate fi selectata o sin0ura
interfata. Introduceti interfata si
confirmati cu AenterB.
3oua interfata pentru
pro0ramarea !C<ului este sal7ata
folosind tasta A4T,("B
4C4T" !-(-"T"(
D-T"/TI" C,
!C I3T"(.-C" !(,@(-I3@=
:-CN@(,J3D ",(C
4T,("