Sunteți pe pagina 1din 2

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE A CENTRALEI

ADRESABILE DE DETECTIE SI SEMNALIZARE


INCENDIU KENTEC SOLO
Sistemul de detectie si avertizare icediu este !"rmat di cetrala
adresa#ila de icediu KENTEC $ SOLO% detect"ri de !um% detect"ri de
tem&eratura% #ut"ae de icediu% siree de avertizare'
Cetrala deserveste " mare &arte di cladire% aceasta !iid
im&artite i z"e de detectie% !iecare z"a cu&rizad u umar
determiat de detect"ri si #ut"ae'
La a&artitia uui ice&ut de icediu% cetrala (eereaza "
alarma de icediu care &"reste sireele si #uzzer$ului cetralei% iar
vizual &ri a!isarea z"ei i care s$a &r"dus ice&utul de icediu si
descrierea detect"rului sau #ut"ului care a (eerat alarma'
O)ERATII CARE TREBUIE E*ECTUATE LA A)ARITIA
UNEI ALARME DE INCENDIU+
,' Ideti!icarea z"ei i care a a&arut alarma si a detect"rului
sau #ut"ului care a (eerat alarma' Aceste i!"rmatii sut
a!isate &e ecraul LCD al cetralei% iar LED$urile r"sii
c"res&uzat"r alarmei (eerale de icediu si altul
c"res&uzat"r z"ei i care este iclus detect"rul sut a&rise
&e &a"ul cetralei &etru ideti!icare mai ra&ida a sursei
icediului- deasemeea #uzzer$ul cetralei va sua c"tiuu%
&recum si sireele de avertizare icediu-
.' Se itr"duce i !ata c"res&uzat"are /Ea#le C"tr"l0 de &e
!ata cetralei c1eia (al#ea &etru acces ivel . ce &ermite
"&erarea #ut"ael"r cetralei-
2' Se a&asa tasta /SILENCE BUZZER0 &etru a "&ri #uzzer$ul
iter al cetralei% c"res&uzat"r a&rizadu$se LED$ul
(al#e /Buzzer Sileced0 -
3' Se a&asa tasta /SILENCE ALARMS0 &etru a "&ri sireele%
a&rizadu$se si LED$ul (al#e /S"uder Sileced0-
4' )etru ideti!icarea alarmei se citeste a!isa5ul LCD &etru a
ideti!ica i clar adresa% ti&ul si l"catia detect"rului di cadrul
z"ei a!isate care a &r"dus alarma' Se veri!ica la !ata l"cului
c"rectitudiea semalizarii'
6' Du&a ce sursa alarmei a !"st ide&artata% se a&asa tasta
/RESET0 &etru ca sistemul sa revia la starea "rmala de
!ucti"are- 7a&asarea tastei /RESET0 se !ace d"ar daca a
dis&arut cauza alarmei% alt!el cetrala va detecta di "u
starea de alarma% imediat ce reitra i !ucti"area "rmala%
ducad la re&"rirea sireele8'
9' O metiue s&eciala tre#uie !acuta i cazul #ut"ael"r mauale
de avertizare icediu care "data acti"ate u &"t !i aduse la
"rmal decat du&a il"cuirea (eamului de acti"are' Deci i
aceste c"ditii resetarea sistemului u este idicata decat du&a
il"cuirea (eamului de la #ut"ul acti"at'
O)ERATII CARE TREBUIE E*ECTUATE LA A)ARITIA
UNUI DE*ECT+
,' Ideti!icarea de!ectului de sistem sau a detect"rului care a
(eerat$" sut a!isate &e ecraul LCD al cetralei%
a&rizadu$se LED$ul (al#e c"res&uzat"r :;eeral *ault<
si uul di LED$urile (al#ee :)"=er *ault<% :S>stem *ault<
sau :S"uder *ault<-
.' Du&a ce cauza a !"st ide&artata% sistemul revie la starea
"rmala de !ucti"are'