Sunteți pe pagina 1din 6

S.C. xxxxxxxxxxxxxxxx S.R.L.

REZULTATUL OBTINUT PROFESIONAL________________ SSM________________________ PRIM-AJUTOR________________ GENERAL____________________ Numele si prenulele___________________ Grupa autorizare______________________ Data_______________________________

TEST DE AUTORIZARE SSM a electricienilor din S.C. xxxxxxxxxxxxxxxxx S.R.L. pentru anul 2010 PREGATIRE PROFESIONALA 1. Electricienii care i des!" oar" acti#itatea n instala$iile electrice tre%uie s" !ie autoriza$i din punct de #edere al securit"$ii i s"n"t"$ii n munc". &ceasta implic"' a( s fie api din punct de vedere fizic i psihic i s nu aib infirmiti care ar stnjeni activitatea specific sau care ar putea conduce la accidentarea lor sau a altor persoane; %( s aib aptitudini pentru meseria sau/i funcia ce urmeaz a le fi ncredinate, corelat cu comple itatea i nivelul de tehnicitate a instalaiilor n care urmeaz a!i desfura activitatea; c( s posede calificarea profesional i ndemnarea necesar pentru lucrrile ce li se ncredineaz, corespunztor funciei sau/i meseriei deinute sau pe care urmeaz s o dein; d( s cunoasc, s!i nsueasc i s respecte prevederile de securitate a muncii, tehnolo"iile i procedurile care privesc funcia lor i locul de munc n care i desfoar activitatea; e( s cunoasc procedeele de scoatere de sub tensiune a persoanelor electrocutate i de acordare a primului ajutor . 2. Ce este zona de lucru: a# locul unde se e ecuta lucrari; b# locul unde se dau sarcini e ecutantilor; c# parte din instalatia electrica in care au fost luate toate masurile de securitate si sanatate in munca si in care se e ecuta o lucrare planificata. 3. Montarea ancore la un stal! al LEA se "ace ast"el: a# se monteaza cablul ancorei la placa de protectie a stilpului prin fi are cu suruburi; b# se infasoara cablul ancorei de doua ori in jurul placii de protectie si se stran" clemele de presiune, c# se infasoara cablul o data in jurul stalpului si se strin" clemele de presiune. #. In$el sur le %etal ce ale ca&lur lor LTc s CaT$' cat s ca&lul !urtator' %ontate !e stal! co%un cu LEA tre&u e sa " e le(ate la !a% nt: a# cel putin la capete; b# pe fiecare stilp; c# pe stalpii de intindere.

). Accesor le LEA *oasa tens une. +console' su!ortur ' ar%atur , se !rote*eaz- !r n: a# vopsire; b# smltuire; c# zincare. .. Ad/nc %ea de !ozare a ca&lur lor cu tens unea no% nala %a %are de 20 12' n cond 3 nor%ale' nu tre&u e sa " e %a % ca de: a# $,%m; b# $,&m; c# 1,'m. 4. Ad-u(area unu c rcu t su!l %entar la o LEA e5 stenta se *ust " ca econo% c atunc c/nd curentul aceste a de!aseste: a# curentul corespunztor seciunii economice; b# curentul corespunztor frontierei economice; c# curentul corespunztor frontierei termice. 6. A%!lasarea nstala3 lor electr ce !entru al %entarea unor consu%ator ' se "ace' de re(ula: a# in centrul de putere al amplasamentului; b# evitnd utilizarea terenurilor a"ricole sau forestiere; c# in toate cazurile pe terenuri apartinand domeniului public. 7. A%!lasarea nstala3 lor electr ce su& conducte sau ut la*e !e care !oate sa a!arcondens: a# se admite; b# nu se admite; c# se admite condiionat. 80. Atunc c/nd se co%!enseaz- ener( a electr ca react $a !r n &ater de condensatoare' tens unea n re3eaua electr ca: a# scade; b# se modifica; c# creste. 88. 9ran:a%entul electr c este !artea d n nstala3 a de d str &u3 e a ener( e electr ce cu!r nsa ntre l n a electr ca s : a# firida de branament; b# coloana electrica; c# punctul de delimitare intre distribuitor si consumator, reprezentat de bornele contorului. 82. Ca ele%ente de se!arare n zonele de lucru se "olosesc: a# si"urane fuzibile; b# orice tip de ntreruptor; c# aparate debroabile. 83. Ca&lur le electr ce !ozate n sol' n a!ro! erea %an:oanelor' tre&u e !rote*ate "ata de acestea !r n a%!lasarea lor la o d stanta % n %a de: a# 1& cm; b# '& cm; c# ($ cm. 8#. Ca le de curent ce nu se !ot real za n e5ecu3 e etan:a' n ;nc-!er s n s!at d n e5ter or cu %ed u coros $' !ot " real zate ;ntotdeauna d n: a# cupru;

b# aluminiu; c# otel. 8). C ne !oate d s!une e5ecutarea unor lucrar n nstalat le electr ce< a# seful direct b# seful de echipa c# emitentul pe baza uneia din masurile or"anizatorice 8.. Re3eaua electr ca este de" n ta ca " nd: a) )nsamblul de linii, inclusiv elementele de susinere si de protecie a acestora, staiile electrice si alte echipamente electroener"etice conectate intre ele; b) )nsamblul instalaiilor electroener"etice interconectate; c) )nsamblul de linii electrice destinate conectrii unui productor de ener"ie electrica de un utilizator al sau. 84. =nde tre&u e le(ata la !a% nt &ara de nul a cut e de d str &ute a"erenta PTA< a# *a priza de pamant a +,); b# *a priza de pamant a primului stalp de retea, c# *a priza +,) si la cea a primului stalp de retea. 86. Ancora unu st l! LEA "olos t n co%un cu LTc' CaT$ tre&u e: a# sa fie sectionata cu izolator ancora; b# sa vina in contact cu cablul purtator, c# sa nu fie sectionata cu izolator ancora. 87.La e"ectuarea lucrar lor n nstalat le electr ce ras!underea re$ ne: a# fiecarui e ecutant; b# electricienilor aurotizati; c# tuturor e ecutantilor care raspund in mod solidar. 20. Scr et n drea!ta " ecare (ru!e de autor zare SSM' co%!etenta aceste a: ! "rupa a -!a ! ! "rupa a --!a ! ! "rupa a ---!a ! ! "rupa a -.!a ! ! "rupa a .!a !

NORME >E SEC=RITATE SI SANATATE IN M=NCA 8. Sco!ul le( secur t-3 : s-n-t-3 ;n %unc- este: a# -nstituirea de msuri privind promovarea mbuntirii securitii i sntii n munc a lucrtorilor; b# +revenirea accidentelor de munc i a mbolnvirilor profesionale; c# )si"urarea celor mai bune condiii de munc. 2. > n cate(or a % *loacelor de !rotect e nd $ duala %!otr $a act un arculu electr c s a trau%at s%elor %ecan ce "ac !arte : a# cizme electroizolante, b# manusi electroizolante, c# casca de protectie a capului;

3. Cu ce % *loace electro zolante tre&u e sa " e dotat s sa ut l zeze electr c anul care e5ecute %ane$re s ?sau lucrar n nstalat < a# casca si incaltaminte electroizolanta; b# incaltaminte sau covor electroizolant, c# cel putin doua mijloace electroizolante de protectie inseriate pe calea de curent. #. Cu% se e5ecuta urcarea?co&orarea !e stal! de &eton uz sau aco!er t cu !ole n cazul deran*a%entelor s a$ar lor n nstalat le electr ce< a# in cazul deranjamentelor si avariilor se poate urca/cobori folosind echipament corespunzator, dar numai pe stalpii vibrati; b# in cazul deranjamentelor si avariilor se poate urca/cobori, folosind echipament corespunzator dar numai pe stalpii uzi, interzicandu!se urcarea/coborarea pe stalpii acoperiti cu polei; c# se interzice urcarea directa pe stalpii din beton uzi sau acoperiti cu polei. -n asemenea cazuri, urcarea/coborirea si e ecutarea lucrarii trebuie sa se faca utilizand echipamente speciale. ). In ce s tuat se ad% te %ontarea cle%elor scurtc rcu toarelor d rect cu %ana n nstalat de nalta tens une cu $aloarea %a5 %a de 24 12< a# daca prajinile electroizolante sunt la verificarea periodica; b# daca lucrarile respective sunt stabilite in scris de catre conducatorul unitatii /subunitatii#, sunt marcate si daca s!a realizat descarcarea capacitiva a instalatiei unde urmeaza sa se monteze scurtcircuitorul; c# daca separarea vizibila dinspre sursa este evidenta. .. Care sunt ele%entele de" n toare ale unu acc dent de %unca< a# minim trei zile incapacitate temporara de munca; b# invaliditate; c# deces. 4. Care sunt cele tre "aze ale nstru r %ent onate n %etodolo( a de a!l care a Le( nr.387?200.< a# instruirea introductiv!"enerala; b# instruirea la locul de munca; c# instruirea periodica. 6. C ne !oate e5ecuta lucrar n nstalat le electr ce< a# orice e ecutant; b# orice electrician autorizat; c# numai lucratorii calificati in meseria de electrician, instruiti si autorizati pentru postul respectiv. 7. Care sunt %asur le %!use de @GR 88#.?200. !entru as (urarea !rotect e %!otr $a !er colelor (enerate de ecA !a%entele electr ce < a# persoanele sa fie protejate fata de pericolul de vatamare care poate fi "enerat la atin"erea directa sau indirecta a partilor aflate sub tensiune; b# sa nu se produca temperaturi , arcuri electrice sau radiatii care sa pericliteze viata ori sanatatea oamenilor ; c# constructia echipamentelor de munca sa fi adecvata mediului pentru a se evita producerea de incendii si e plozii ; d# persoanele si bunurile sa fie protejate contra pericolelor "enerate in mod natural de echipamentul electric ; e# izolatia echipamentelor electrice sa fie corespunsatoare pentru conditiile prevazute.

80. Care sunt o& ect $ele %!use de le(ea 387?200. lucrator lor !r $ nd secur tatea s sanatatea %unc < a# sa nu se e puna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala; b# sa nu e puna prin actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca alte persoane la pericole de accidentare sau de imbolnavire profesionala; c# sa!si e ercite constiincios meseria. 88. Cand se ut l zeaza se%nal zarea de secur tate s ?sau de sanatate n %unca < a# cand e cazul; b# preventiv; c# atunci cand riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice si/sau or"anizatorice. 82. Enu%era3 %odal tat de se%nal zare de secur tate s sanatate n %unca . a# semnalizare permanenta; b# semnalizare ocazionala; c# semnalizare preventiva. 83. Care sunt "or%ele de lucru n &aza carora sunt !er% se lucrar la nstalat le' ut la*ele' ecA !a%entele s a!aratele care ut l zeaza ener( e electr ce< a# autorizatii de lucru scrise /)*# b# instructiuni tehnice interne de protectie a muncii /-,-0+1# c# atributii de serviciu/)2# d# dispozitii verbale /3.# e# procese!verbale/+.# f# obli"atii de serviciu/42# "# propria raspundere/+5# 16. +entri protectia impotriva electrocutarii prin atin"ere directa este permisa completarea masurilor tehnice cu masuri or"anizatorice 7 a# da b# nu 8). Care sunt !r nc !alele re(ul !r $ nd as (urarea !rotect e !r n at n(ere nd recta < a# sunt permise numai masuri tehnice b# nu sunt acceptate masuri or"anizatorice c# vor e ista8 o masura de protectie principala si una suplimentara d# cele doua masuri tehnice trebuie sa fie astfel alese incat sa nu se anuleze una pe cealalta.

PRIMBAC=TOR IN CAD >E ACCI>ENTARE 8. Cunoa:terea %odulu de nter$en3 e n s tua3 de ur(enta s acordarea !r %ulu a*utor n caz de acc dentare este o&l (a3 a: a# conducerii societatii; b# personalului care conduce lucrarea, c# echipei special constituite si antrenate pentru interventia in situatii de ur"enta si acordarea primului ajutor in caz de accidentare.

2. Care sun ecA !a%entele s %ater alele necesare !entru nter$ent a s acordarea !r %ulu a*utor n cazul electrocut-r unu lucr-tor !e st/l! de CT< a# b# c# d# trusa medicala; tar"a pentru transport raniti; fran"hie, scripete si scara; platforma autoridicatoare cu brat.

3. Care sunt "azele acordar !r %ulu a*utor n caz de electrocutare: a# b# c# d# scoaterea de sub tensiune si evaluare primara; asi"urarea libertatii cailor aeriene; ventilatia artificiala cu aer e pirat; masajul cardiac e tern;

#. O Ae%ora( e arter ala se recunoaste du!a ur%atoarele s %!to%e : a# sin"e rosu, in cantitate mica, care musteste sau picura, deseori se opreste de la sine prin formarea unui chea", b# sin"e rosu inchis, care cur"e in valuri, inundand rana, c# sin"e rosu deschis, care tasneste ritmic, odata cu bataile inimii. ). Cu% !rocedat n cazul une "ractur : a# se transporta imediat accidentatul la spital, b# se imobilizeaza fractura, apoi se transporta accidentatul la spital; c# se administreaza calmante si se anunta salvarea pentru acordarea primului ajutor si transportarea accidentatului la spital.

291:),;5) 00000000000000000000