Sunteți pe pagina 1din 12

CAIET DE SARCINI

1
S.N.I.M.V.J. S.A.
DIRECIA TEHNIC
BIROUL M.E.T.M.I.
FI TEHNIC
pentru servicii de etalonare/calibrare i reparare a echipamentelor staionare (a!anali!oare
staionare" centrale teleri!umetrice" echipamente asociate de la supra#a$ i din subteran precum
i aparatura de control din staii de dea!are% de m$sur$ a parametrilor atmos#erei subterane
&' ()IECT I *(+ENI,
&'&' Echipamentele staionare (gazanalizoare staionare, centrale telegrizumetrice, echipamente
asociate de la suprafa i subteran, aparatura de control din staiile de degazare) utilizate de sucursalele
miniere pentru controlul parametrilor de mediu din subteran i din staiile de degazare central au ca
scop principal furnizarea de date, informaii, nregistrri, comenzi electrice i electronice care servesc la
protejarea lucrtorilor i a instalaiilor aflate n zone cu pericol de explozie
&'-' Echipamentele staionare la care face referire prezenta fi tehnic sunt!
&'-'&' centralele telegrizumetrice tip "##$ ("## %&'() * i "## %&'() *
p
) modernizate
cu nregistratoare computerizate tip +"##,, sursele nentreruptibile tip *-./
&'-'-' echipamentele asociate de la suprafa i subteran! codificatoarele, traductoarele,
dispozitive de retransmitere a alarmei, etc/
&'-'.' aparatura de control din staiile de degazare! analizoare de gaze
-' CE/IN0E 1ENE/23E
-'&' *nitatea specializat service va executa la cerere activiti de reparare, ntreinere i service la
orice nivel al echipamentelor staionare (gazanalizoarele staionare, centralele telegrizumetrice,
echipamentele asociate de la suprafa i subteran precum i aparatura de control din staii de degazare),
n baza unei comenzi emis de beneficiar 0up fiecare intervenie a echipei service specializate, se va
ntocmi un proces verbal de intervenie n care se vor consemna, pe operaii, toate lucrrile efectuate
-'-' 0in partea sucursalei miniere beneficiare, procesul verbal va fi semnat de ctre responsabilul
instalaiei telegrizumetrice sau de nlocuitorul autorizat al acestuia
-'.' 1n cazul interveniilor neprogramate comanda se va emite n maxim (2h de la data ncheierii
procesului verbal de intervenie
-'4' Echipamentele asociate din subteran! codificatoare, traductoare, dispozitive de retransmitere a
alarmei, etc i echipamentele aferente staiilor de degazare vor fi preluate conform regulamentului din
3nexa $ pentru etalonare'calibrare i reparare n atelierul autorizat (al unitii specializate) n baza
proceselor verbale de evaluare prezentate n anexele &, (, 4 i % ncheiate ntre prestator i responsabilul
instalaiei telegrizumetrice sau de nlocuitorul autorizat al acestuia din partea sucursalei beneficiare
-'5' 5a ntocmirea proceselor verbale se va face o estimare iniial a operaiilor ce urmeaz a se
efectua asupra fiecrui echipament
.' ()6E/720II
.'&' 0ac n urma evalurii n detaliu prestatorul constat vicii ascunse fa de evaluarea iniial
acesta va ntiina n ma8im 49 de ore beneficiarul, care va trimite la faa locului responsabilul
instalaiei telegrizumetrice sau nlocuitorul autorizat al acestuia s constate natura defectelor (acestea se
vor consemna la rubrica ""estimare #inal$:) i s confirme existena acestora pe baz de semntur n
procesul verbal de evaluare ntocmit cu aceast ocazie
.'-' -rocesul verbal de evaluare va fi ntocmit n $ exemplare *n exemplar al acestuia va fi
nm6nat responsabilului instalaiei telegrizumetrice sau nlocuitorului autorizat al acestuia
4' (;E/20II C2/E 6E E<EC,T 32 ET23(N2/E2=C23I)/2/E2 I /E;2/2/E2
12>2N23I>(2/E3(/ 6T20I(N2/E" CENT/23E TE3E1/I>,+ET/ICE"
ECHI;2+ENTE 26(CI2TE *E 32 6,;/2F20 I 6,)TE/2N I 2;2/2T,/2 *E
C(NT/(3 *IN 6T20II *E *E12>2/E
4'&' 7espect6nd legislaia n vigoare, proiectele de punere n funcie i indicaiile din crile
tehnice ale productorilor privind ntreinerea, exploatarea i asigurarea mentenanei n mod
corespunztor, se vor parcurge etapele urmtoare!
2
4'&'&' ET23(N2/E2/C23I)/2/E2 Tabel &
8r
crt
0enumire echipament 0enumire operaie "od
,
"entrala telegrizumetric tip "##$
("##%&'()* i "##%&'()*
p
)
Etalonarea/calibrarea &'&
Etalonarea'calibrarea interval de baz ,, a
Etalonarea'calibrarea interval suplimentar ,, b
9erificarea funciei de retransmitere automat a
alarmelor din subteran aferent unei instalaii cu
confirmarea funcionrii adaptoarelor de
comand a decuplrii n subteran
,, c
$ 0ispozitive tip ":0 Etalonarea'calibrarea $
& 0ispozitive tip ";+ Etalonarea'calibrarea &
( 0ispozitive tip "73 Etalonarea'calibrarea (
4 0ispozitive tip ;+. ,)) Etalonarea'calibrarea 4
4'&'-' 0up ""etalonarea/calibrarea? echipamentelor se va emite un document care s ateste
efectuarea operaiei menionate (certificat'raport de etalonare'calibrare) 1n acest document se vor face
precizri clare dac echipamentul corespunde din punct de vedere funcional
4'&'.' "ertificatul'raportul de etalonare'calibrare va conine date referitoare la urmtoarele aspecte!
4'&'.'&' 3specte tehnice i funcionale/
4'&'.'-' "alibrarea'etalonarea, calculul incertitudinii de msurare i asigurarea trasabilitii la
.istemul +nternaional de ;sur/
4'&'.'.' 3sigurarea conformitii cu modul de protecie din punctul de vedere al atmosferelor
potenial explozive dat de productor
4'&'4' Etalonarea'calibrarea se va efectua dup cum urmeaz!
4'&'4'&' 5a solicitarea beneficiarului pentru echipamentele care necesit doar aceast operaie
4'&'4'&'&' :peraia se taxeaz la preul prevzut pentru aceast operaie
4'&'4'-' 0up efectuarea tuturor operaiilor necesare de reparare i aducere n parametrii de
funcionare
4'&'5' ""Etalonarea/calibrarea? se va efectua at6t asupra echipamentelor de la suprafa (la
beneficiar) c6t i asupra echipamentelor destinate funcionrii n subteran (la prestator) anual
4' -' /E;2/2/E2
4' -' &' /epararea echipamentelor a#erente de la supra#a$ Tabel -
8r Echipament 0enumire operaie "od
,
"entrala telegrizumetric
tip "##<$ ("## %&'() */
"## %&'()*p)
7eparare mecanic ,$
7eparare elemente de comutaie dinamic ,&
7eparare circuite electronice ,(
7eparare sau nlocuire componente electronice ,4
7eparare sau nlocuire blocuri funcionale ,%
7eparare sau nlocuire nregistrator ,=
7einstalare sistem de operare ,2
7einstalare program nregistrator computerizat,) ,>
Total operaii reparare
$
:peraii suplimentare de
reglaj executate asupra
centralelor telegrizumetrice
tip "##<$
7eglaj circuite electronice regulatoare de tensiune
i curent
$,
7eglaj circuite electronice amplificatoare $$
7eglaj circuite electronice comparatoare $&
7eglaj circuite de comand i control $(
7eglaj punte de msur $4
7eglaj circuite stabilizare traductor $%
7eglaj suplimentar nregistrare $=
7eglaj suplimentar transfer de date $2
Total operaii suplimentare de rela@

3


&%
3cest program va fi meninut de prestator la o configuraie corelat cu configuraia iniial i cu
necesitile curente ale beneficiarului corelate cu prevederile legale
#oate operaiile enumerate n tabelul $ vor fi executate la sediul beneficiarului
4'-'&'&' #oate interveniile programate ale echipei service specializate efectuate asupra
gazanalizoarelor staionare, centralelor telegrizumetrice, echipamentelor asociate de la suprafa i
subteran precum i aparaturii de control din staii de degazare vor fi efectuate n baza unui A;ermis de
lucru: elaborat de sucursala beneficiar i aprobat de conducerea sucursalei
4'-'&'-' 0urata deplasrii pentru intervenie a unitii specializate nu va depi - (dou$% ore din
momentul solicitrii de ctre sucursala minier
4'-'-' /epararea a!anali!oarelor staionare" echipamentelor asociate din subteran i
aparaturii de control din staiile de dea!are
Tabel .
8r Echipament 0enumire operaie "od
,
0ispozitive
tip ":0
7eparare mecanic ,,
7eparare elemente de comutaie dinamic ,$
7eparare circuite electronice ,&
7eparare sau nlocuire componente electronice ,(
7eparare sau nlocuire blocuri funcionale (inclusiv conectori
legtur mam'tat)
,4
Total operaii reparare
$
0ispozitive
tip ";+
7eparare mecanic $,
7eparare elemente de comutaie dinamic $$
7eparare circuite electronice $&
7eparare sau nlocuire componente electronice $(
7eparare sau nlocuire blocuri funcionale (inclusiv conectori
legtur mam'tat)
$4
Total operaii reparare
&
0ispozitive
tip "73
7eparare mecanic &,
7eparare elemente de comutaie dinamic &$
7eparare circuite electronice &&
7eparare sau nlocuire componente electronice &(
7eparare sau nlocuire blocuri funcionale (inclusiv conectori
legtur mam'tat)
&4
Total operaii reparare
(
0ispozitive
tip ;+. ,))
7eparare mecanic (,
7eparare elemente de comutaie ($
7eparare circuite electronice (&
7eparare sau nlocuire componente electronice ((
7eparare sau nlocuire blocuri funcionale (inclusiv conectori
legtur mam'tat)
(4
Total operaii reparare
4
:peraii
suplimenta<
re de reglaj
executate
asupra
echipamen<
telor aferen<
te din subte<
ran
7eglaj circuite electronice regulatoare de tensiune i curent 4,
7eglaj circuite electronice amplificatoare 4$
7eglaj circuite electronice comparatoare 4&
7eglaj circuite de comand i control 4(
7eglaj punte de msur 44
7eglaj circuite stabilizare traductor 4%
7eglaj suplimentar nregistrare 4=
7eglaj suplimentar transfer de date 42
#otal operaii suplimentare de reglaj
4
4'-'.' #ermenul de livrare a gazanalizoarelor staionare, dispozitivelor asociate din subteran
precum i a aparaturii de control din staiile de degazare este de max &) de zile calendaristice de la
data prelurii lor pentru efectuarea lucrrilor de reparare i verificare
4'-'4' 1nlocuirea se va efectua numai cu piese de schimb originale sau cu caracteristici tehnice
identice cu ale acestora
4'-'5' 1n situaia defeciunilor aprute la gazanalizoarele staionare, centralele telegrizumetrice,
echipamentele asociate de la suprafa i subteran precum i la aparatura de control din staiile de
degazare care nu pot fi remediate, prestatorul de servicii va nlocui subansamblul (modulul) defect cu
altul similar nou
4'-'B' 7ecepia lucrrilor la centrala telegrizumetric i la echipamentele asociate de la suprafa
se va face la beneficiar de ctre o comisie numit prin dispoziia intern a directorului sucursalei
4'-'C' :peraiile asupra gazanalizoarelor staionare i echipamentelor asociate destinate
funcionrii n subteran vor fi efectuate la prestator "heltuielile de transport ale echipamentelor la i
de la beneficiar vor fi suportate de prestator
4'-'9' :peraiile de reparaii efectuate aparaturii de control din staii de degazare vor fi executate
la sediul beneficiarului
4'.' ;/(CE*,/I *E ;/E*2/E/;/I+I/E 2 ECHI;2+ENTE3(/
4'.'&' 8ecesarul estimat de echipamente pentru $),( este prezentat n anexa ,
4'.'-' -redarea'primirea i recepia echipamentelor staionare (gazanalizoare staionare,
centrale telegrizumetrice, echipamente asociate de la suprafa i subteran precum i a aparaturii de
control din staii de degazare) se va face conform 7egulamentului prezentat n anexa $
4'.'.' 5a recepia echipamentelor reparate prestatorul de servicii are obligaia de a preda
beneficiarului (pe baz de proces verbal) eventualele piese de schimb defecte nlocuite, respectiv
eventualele subansamble defecte nlocuite
4'.'4' :pera iile de reparare vor include i pre ul eventualelor piese (subansamble) nlocuite
4'.'5' -entru opera iile de reparare care nu necesit nlocuirea pieselor (subansamblelor) se va
prezenta un tarif lei':;" pentru manoper
4'.'B' 1n cazul n care sucursala .8+; 9? .3 dispune de materiale, piese de schimb i
subansamble, i rezerv dreptul de a le pune la dispoziia furnizorului n vederea efecturii lucrrilor
de reparare
5' 12/2N0II
5'&' @arania acordat de prestator este de ,$ luni de la data predrii ctre beneficiar
5'-' 5ucrrile de etalonare'calibrare efectuate n perioada de garanie vor fi efectuate gratuit
5'.' 0up fiecare intervenie de reparaie efectuat n termenul de garanie, operaiile de
etalonare'calibrare vor fi gratuite Echipamentele asupra crora s<a intervenit vor fi retransmise
beneficiarului cu toat documentaia aferent
B' *(C,+ENTE
B'-' ;ropunerea tehnic$
B'-'&' -roceduri de lucru (minime) utilizate!
B'-'&'&' -rocedur de lucru la repararea echipamentelor staionare
B'-'&'-' -rocedur de lucru la etalonarea'calibrarea echipamentelor staionare
B'-'-' :fertantul n fundamentarea propunerii tehnice va face dovada c are capacitatea
necesar realizrii de activit i dezvoltate pe cerin ele specifice pentru instala ii i echipamente din
atmosfere poten ial explozive cuprinse n prevederile .7 E8 ,&>2)!$))& (ce va fi nlocuit din
$4)4$),( cu .7 E8 +.:'"E+ 2))=><&(!$),$) precum i a respectrii cerin elor standardului .7 E8
+.:'"E+ ,=)$4!$))4 A "erin e generale pentru competen a laboratoarelor de ncercri i etalonri
C' +odalit$i de departa@are a o#ertelor
C'&' #arifele percepute pentru calibrare'etalonare i pentru operaiile de reparare vor fi transmise
conform tarifelor din tabelele $ i & din prezenta fi tehnic
C'-' 1n vederea departajrii ofertelor, pentru instalaia telegrizumetric, se ia n considerare
valoarea T cea mai mic, rezultat din formula de calcul, aplicabil fiecrui echipament asupra cruia
se intervine (at6t staia telegrizumetric c6t i asupra echipamentelor asociate din subteran), astfel!
5
-entru centrala telegrizumetric! T
&
D E"& 8 (tarif total operaii etalonare'calibrare% F E"C 8
(valoare total a operaiilor de reparare) B E"& 8 (valoarea operaiilor suplimentare) B E"& 8 (tarif
manoper)
-entru C(* (codificatoare)! T
-
D E"& 8 (tarif etalonare'calibrare) F E"C 8 (valoare total a
operaiilor de reparare) B E"& 8 (valoarea operaiilor suplimentare) B E"& 8 (tarif manoper)
-entru C+I (cap de msur pentru concentraie slab de "C
(
)! T
.
D E"& 8 (tarif
etalonare'calibrare% F E"C 8 (valoare total a operaiilor de reparare) B E"& 8 (valoarea operaiilor
suplimentare) B E"& 8 (tarif manoper)
-entru C/2 (celulele de retransmitere a alarmei)! T
4
D E"& 8 (tarif etalonare'calibrare) F E"C 8
(valoare total a operaiilor de reparare) B E"& 8 (valoarea operaiilor suplimentare) B E"& 8 (tarif
manoper)'
-entru dispozitive tip ;+. ,))! T
5
D E"& 8 (tarif etalonare'calibrare) B E"C 8 (valoare total a
operaiilor de reparare) B E"& 8 (valoarea operaiilor suplimentare) B E"& 8 (tarif manoper)
Eormula de calcul!
T D E"& 8 T
&
F E". 8 T
-
F E". 8 T
.
F E"- 8 T
4
F E"& 8 T
5
GleiH
c6tigtoare fiind oferta cu valoarea T cea mai sczut
2NE<2 &
NECE62/,3 E6TI+2T *E ECHI;2+ENTE 6T20I(N2/E ;ENT/, 2N,3 -E&4 I
;ENT/, ;/I+E3E 4 3,NI *IN -E&5
8ecesar estimat echipamente $),(
8ecesar estimat echipamente $),4 primele
( luni
n
i
Tip echipament Necesar Gbuc'H Tip echipament Necesar Gbuc'H
n
& Centrala CTT- - Centrala CTT- &
n
- C(* C. C(* -.
n
. C+I C5 C+I --
n
4 C/2 -. C/2 &
n
5 +I6 &EE - +I6 &EE E
6
2NE<2 -
/ E 1 , 3 2 + E N T
pentru predarea/ primirea i recepia echipamentelor staionare (a!anali!oare staionare"
centrale teleri!umetrice" echipamente asociate de la supra#a$ i subteran precum i aparatura
de control din staii de dea!are%
C2;' I' *(+ENI,3 *E 2;3IC2/E
2rt' &' -rezentul regulament are drept scop stabilirea modului n care se va desfura
predarea'primirea echipamentele! gazanalizoare staionare, centrale telegrizumetrice, echipamente
asociate de la suprafa i subteran precum i aparatura de control din staii de degazare at6t de la
beneficiar ctre prestatorul de servicii reparare, verificare i service c6t i de la prestator ctre
beneficiar
2rt' -' -revederile prezentului regulament se vor aplica de ctre toate sucursalele .8+;9?
.3 -etroani i de ctre prestatorul de servicii reparare, verificare i service fc6nd parte din
contractul de prestri servicii
2rt' .' 0ata intrrii n vigoare a msurilor prevzute de prezentul regulament coincide cu data
intrrii n vigoare a contractului de prestri servicii
C2;' II' E7I*EN02 3,C//I3(/ *E /E;2/2/E" 7E/IFIC2/E I 6E/7ICE
2rt' 4'
4'&' .ucursalele componente ale .8+; 9? .3 -etroani vor ntocmi un referat privind
necesitatea reparaiei, pe care l vor nainta spre aprobare 0ireciei tehnice din .8+; 9? .3
4'-' 7eferatul va conine minim urmtoarele date!
F tip echipament/
F buci de echipamente i seriile acestora/
F tipul operaiei executate
4'.' 1n baza referatului aprobat se va trece la predarea echipamentelor pentru efectuarea
serviciilor
C2;' III' ;/E*2/E2/ ;/I+I/E2
2rt' 5' -redarea'primirea echipamentelor staionare precum i recepia acestora se va face la
prestator, de ctre o comisie din care vor face parte reprezentanii beneficiarului i ai prestatorului de
servicii 0in partea beneficiarului comisia va fi nominalizat prin dispoziie intern
2rt' B' 1n baza constatrilor fcute la faa locului, comisia nominalizat la art 4 va completa un
proces verbal de evaluare a strii tehnice a echipamentelor staionare (conform anexelor &, (, 4 i
%) 5a ntocmirea procesului verbal se va face o estimare iniial$ a fiecrui echipament din care
s reias tipul operaiei la care va fi supus prin bifare cu <
(bservaiiI
&' 0ac dup predare la prestator, se constat vicii ascunse fa de evaluarea iniial, acesta va
ntiina n maxim (2 de ore beneficiarul, care va trimite delegatul la faa locului s constate natura
defectelor (ce vor fi consemnate la rubrica ""estimare #inal$G) i s confirme existena acestora pe baz
de semntur n procesul verbal de evaluare 0e asemenea la rubrica ""estimare #inal$G se vor transcrie
identic i celelalte lucrri de la estimarea iniial 7ubricile necompletate vor fi barate
-' *n exemplar al procesului verbal va fi nm6nat delegatului
2rt' C' -entru ndeplinirea prevederilor art 4 i art % din prezentul regulament, conductorul
sucursalei va nominaliza prin dispoziie scris delegatul'delegaii care va'vor face parte din comisia de
predare'primire i recepie
2rt' 9' -rocesul verbal de evaluare a strii tehnice a echipamentelor aferente din subteran
constituie documentul care va nsoi comanda de prestri servicii i va constitui baza de calcul a
facturii emise de prestator -entru execuia serviciilor se vor lua n considerare operaiile prevzute la
rubrica AEstimare #inal$: din procesele verbale
2rt' J' "omanda, av6nd anexate copii dup referatul de necesitate i procesul verbal de evaluare
a strii tehnice a echipamentele! gazanalizoarelor staionare, echipamente asociate din subteran precum
7
i aparatura de control din staii de degazare, va fi naintat pentru aprobare ctre 0irecia #ehnic a
.8+; 9? .3
C2;' I7' /ECE;0I2 ECHI;2+ENTE3(/
2rt' &E' 7ecepia echipamentele asupra crora s<au executat lucrri de etalonare'calibrare sau
reparare se va face la beneficiar de ctre comisia tehnic numit conform prevederilor art 4 din
prezentul regulament
2rt' &&' 1n cazul n care prestatorul va pretinde c a nlocuit i alte subansamble dec6t cele
specificate, fr a fi anunat n prealabil beneficiarul, la momentul recepiei acestea nu vor fi luate n
considerare i nu vor fi acceptate la plat
C2;' 7' ()3I120II3E )ENEFICI2/,3,I
2rt' &-' Heneficiarul va ine o eviden strict a circulaiei i lucrrilor efectuate la prestator
pentru echipamentele supuse interveniilor
2rt' &.' 7esponsabilitatea asupra datelor nscrise la estimarea iniial i final din 3nexele &, (,
4 i % revine n totalitate beneficiarului
C2;' 7I' ()3I120II3E ;/E6T2T(/,3,I *E 6E/7ICII
2rt' &4' -restatorului de servicii i revine obligaia de a asigura n ntregime respectarea
prescripiilor din caietul de sarcini precum i a prevederilor din oferta de servicii care a stat la baza
licitaiei
2rt' &5' -restatorului de servicii i revine obligaia de a preda beneficiarului piesele de schimb
nlocuite la recepia echipamentelor asupra crora s<au efectuat lucrri de reparare -iesele de schimb
nlocuite vor fi consemnate n procesul verbal de urmrire a operaiilor ce se execut asupra
dispozitivelor aferente instalaiilor telegrizumetrice
2rt' &B' -rezentul regulament constituie anex la contractul de prestri servicii 8erespectarea
acestuia atrage dup sine suportarea consecinelor legale n vigoare
8
2NE<2 .
;roces verbal de urm$rire a operaiilor ce se e8ecut$ asupra dispo!itivelor tip C(*
Nr'
;roduc$tor 6eria
3ucr$ri necesare (veri#icare" reparare%
/ecepie
( 2dmi
s/
/espin
s %
Tari#
Estimare iniial$ Estimare #inal$
,
,, ,,
,$ ,$
,& ,&
,( ,(
,4 ,4
5'& 5'&
5'- 5'-
5'. 5'.
5'4 5'4
5'5 5'5
5'B 5'B
5'C 5'C
5'9 5'9
$
,, ,,
,$ ,$
,& ,&
,( ,(
,4 ,4
5'& 5'&
5'- 5'-
5'. 5'.
5'4 5'4
5'5 5'5
5'B 5'B
5'C 5'C
5'9 5'9
;iese de schimb KnlocuiteI
*ata *in partea prestatorului *in partea bene#iciarului
-redare la prestator
0up (2h
7ecepie
2NE<2 4
;roces verbal de urm$rire a operaiilor ce se e8ecut$ asupra dispo!itivelor tip C+I
Nr'
;roduc$tor 6eria
3ucr$ri necesare (veri#icare" reparare%
/ecepie
( 2dmi
s/
/espin
s %
Tari#
Estimare iniial$ Estimare #inal$
,
$, $,
$$ $$
$& $&
$( $(
$4 $4
5'& 5'&
5'- 5'-
5'. 5'.
5'4 5'4
5'5 5'5
5'B 5'B
5'C 5'C
5'9 5'9
$
$, $,
$$ $$
$& $&
$( $(
$4 $4
5'& 5'&
5'- 5'-
5'. 5'.
5'4 5'4
5'5 5'5
5'B 5'B
5'C 5'C
5'9 5'9
;iese de schimb KnlocuiteI
*ata *in partea prestatorului *in partea bene#iciarului
-redare la prestator
0up (2h
7ecepie

2NE<2 5
;roces verbal de urm$rire a operaiilor ce se e8ecut$ asupra dispo!itivelor C/2
Nr'
;roduc$tor 6eria
3ucr$ri necesare (veri#icare" reparare%
/ecepie
( 2dmi
s/
/espin
s %
Tari#
Estimare iniial$ Estimare #inal$
,
&, &,
&$ &$
&& &&
&( &(
&4 &4
5'& 5'&
5'- 5'-
5'. 5'.
5'4 5'4
5'5 5'5
5'B 5'B
5'C 5'C
5'9 5'9
$
&, &,
&$ &$
&& &&
&( &(
&4 &4
5'& 5'&
5'- 5'-
5'. 5'.
5'4 5'4
5'5 5'5
5'B 5'B
5'C 5'C
5'9 5'9
;iese de schimb KnlocuiteI L'
*ata *in partea prestatorului *in partea bene#iciarului
-redare la prestator I
0up (2h
7ecepie


2NE<2 B
;roces verbal de urm$rire a operaiilor ce se e8ecut$ asupra dispo!itivelor M +I6 &EE M
Nr'
;roduc$tor 6eria
3ucr$ri necesare (veri#icare" reparare%
/ecepie
(2dmis/
/espins%
Tari#
Estimare iniial$ Estimare #inal$
,
(, (,
($ ($
(& (&
(( ((
(4 (4
5'&' 5'&'
5'-' 5'-'
5'.' 5'.'
5'4' 5'4'
5'5' 5'5'
5'B 5'B
5'C 5'C
5'9 5'9
$
(, 4.1
($ 4.2
(& 4.3
(( 4.4
(4 4.5
5'&' 5.1.
5'-' 5.2.
5'.' 5.3.
5'4' 5.4.
5'5' 5.5.
5'B 5.6
5'C 5.7
5'9 5.8
;iese de schimb KnlocuiteI
*ata *in partea prestatorului *in partea bene#iciarului
-redare la prestator
0up (2h
7ecepie