Sunteți pe pagina 1din 57

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRII

Proiectul Phare TVET RO 2!"#$%#&'(&(#(2(#()(#


AU*ILIAR CURRICULAR
CLASA a *I %a
MODULUL+
,NTREINEREA APARATELOR DE -OAS,
MEDIE I ,NALT TENSIUNE
DOMENIUL+ ELECTRIC
NIVELUL+ 2
CALI.ICAREA+ ELECTRICIAN APARATE I EC/IPAMENTE ELECTRICE I
ENER0ETICE
1artie 22
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
MECICNDIPT / IP
AUTOR+
i34( Doi3i5a 6LOIU 7 8ro9e:or 4ra;ul I, 0ru8ul coalr I3;u:trial
<Electro8utere= Craio>a
i34( Tatia3a 6LOIU 7 8ro9e:or 4ra;ul I, 0ru8ul coalr I3;u:trial
<Electro8utere= Craio>a
CONSULTAN+
i34( A34ela POPESCU 7 e?8ert CNDIPT
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Cuprins
Pa!"
# Competene specifice modulului $
$ Informaii despre specificul a!enilor economici %
% Informaii despre cadrul le!islati& al derul'rii practicii comasate la a!enii
economici (
) E&aluarea sta!iului de pre!'tire practic' *
( +'n'tatea ,i securitatea muncii
M'suri de protecie a muncii la utili-area instalaiilor ,i echipamentelor
electrice de .oas'/ medie ,i nalt' tensiune #%
0 Instrumente de lucru pentru ele&i #1
0"# Test de autocunoa,tere capacitatea de lucru n echip' #2
0"$ 3i,' de apreciere a capacit'ii de lucru n echip' $#
0"% 4urnalul de acti&itate al ele&ului $$
0") Test de autoe&aluare securitatea la locul de munc' 5#6 $%
0"( Test de autoe&aluare securitatea la locul de munc' 5$6 $)
0"0 +tudiu de ca- securitatea la locul de munc' $(
0"1 3i,' de lucru securitatea la locul de munc' 5#6 $0
0"2 3i,' de lucru securitatea la locul de munc' 5$6 $1
0"* 3i,' de lucru securitatea la locul de munc' 5%6 $2
0"#7 3i,' de lucru acordarea primului a.utor $*
0"## 3i,' de lucru 8 desc'rc'toare %7
0"#$ +tudiu de ca- defecte n instalaiile electrice de nalt' tensiune %#
0"#% +tudiu de ca- instalaii electrice de protecie mpotri&a
supratensiunilor atmosferice %$
0"#) +tudiu de ca- ntreinerea transformatoarelor electrice %%
0"#( +tudiu de ca- ntreinerea ntreruptoarelor de nalt' tensiune %)
0"#0 3i,' de lucru echipamente electrice de nalt' tensiune %(
0"#1 Miniproiect
Ale!erea elementelor de alimentare/ comand' ,i protecie a
instalaiilor electrice de for' de .oas' tensiune 5tem' 6 %0
1 Ane9e %1
1"# 4urnalul de acti&itate al ele&ului 5&ariant' ,i e9emplu de
completare6 %2
1"$ Test de autocunoa,tere capacitatea de lucru n echip' %*
1"% 3i,' de documentare securitatea la locul de munc' )7
1") 3i,' de documentare sistemul de protecie prin le!'turi multiple
la p'm:nt ,i la nulul artificial )#
1"( 3i,' de documentare sistemul de protecie prin le!area la nulul
artificial ))
1"0 3i,' de documentare desc'rc'ri prin efect Coronna )(
1"1 3i,' de documentare lucrul n echip' )0
1"2 Miniproiect
Ale!erea elementelor de alimentare/ comand' ,i protecie a
instalaiilor electrice de for' de .oas' tensiune 5metodolo!ie de
calcul6
)1
2 ;iblio!rafie (%
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Competene specifice modulului+
Prin parcur!erea modulului ,3tre5i3erea a8aratelor ;e @oa:A, 1e;ie Bi C3altA
te3:iu3e, ele&ii &or fi capabili s'<
selecte-e aparatele de medie ,i nalt' tensiune=
&erifice funcionalitatea aparatelor de medie ,i nalt' tensiune=
e&alue-e solicit'rile aparatelor de .oas'/ medie ,i nalt' tensiune=
reali-e-e ntreinerea aparatelor de .oas'/ medie ,i nalt' tensiune"
De asemenea/ prin parcur!erea acestui modul &or fi e9ersate unele aDilitA5i cheie cum
ar fi<
I4ie3a Bi :ecuritatea 1u3cii, prin care ele&ii &or fi capabili s'<
aplice le!islaia ,i re!lement'rile pri&ind securitatea ,i s'n'tatea la locul de
munc'/ pre&enirea ,i stin!erea incendiilor=
ia m'suri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de munc'"
Lucrul C3 echi8A, prin care ele&ii &or fi capabili s'<
identifice sarcinile ,i resursele necesare pentru atin!erea obiecti&elor=
,i asume rolurile care le re&in n echip'=
colabore-e cu membrii echipei pentru ndeplinirea sarcinilor"
Co1u3icare Bi 3u1era5ie/ prin care ele&ii &or fi capabili s'<
citesc' ,i s' utili-e-e documente scrise n limba. de specialitate=
formule-e opinii pe o tem' dat'=
reali-e-e o scurt' pre-entare utili-:nd ima!ini ilustrati&e
A:i4urarea calitA5ii/ prin care ele&ii &or fi capabili s'<
aplice normele de calitate n domeniul de acti&itate=
utili-e-e metode standardi-ate de asi!urare a calit'ii"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Informaii despre specificul agenilor economici
A!entul economic la care se desf',oar' acti&itatea de instruire practic'
comasat' poate desf',ura acti&itate producti&' n domeniul electric sau n
oricare alt domeniu cu sin!ura condiie c' trebuie s' dispun' de di&erse tipuri de
instalaii electrice de .oas'/ medie ,i nalt' tensiune/ cu urm'toarele tipuri de
aparate<
A8arate ;e 1e;ie Bi C3altA te3:iu3e(
#( A8arate ;e co1uta5ie +
8 ntreruptoare cu ulei=
8 ntreruptoare cu +30=
8 ntreruptoare cu aer comprimat=
8 ntreruptoare cu &id=
8 separatoare/ separatoare de sarcin'"
2( A8arate ;e 8rotec5ie la :u8racure35i+
8 si!urane fu-ibile=
8 bobine de stin!ere/ bobine de reactan'"
)( A8arate ;e 8rotec5ie la :u8rate3:iu3i+
8 eclatoare
8 desc'rc'toare cu re-isten' &ariabil'=
8 desc'rc'toare cu o9i-i metalici=
>a a!entul economic &a fi facilitat'/ cu preponderen'/ acti&itatea de ntreinere a
aparatelor de .oas'/ medie ,i nalt' tensiune/ cuprin-:nd cate!oriile de lucr'ri
enumerate n continuare ,i permi:nd obser&area efectelor pe care le au
di&ersele tipuri de solicit'ri asupra aparatelor respecti&e 5solicit'ri mecanice
presiuni specifice n articulaii/ tensiuni mecanice/ eforturi n &eri!ile lanului
cinematic/ frec'ri statice ,i dinamice/ fore de inerie= solicit'ri electrice
tensiune ma9im' de ser&iciu/ supratensiuni temporare/ supratensiuni de
comutaie/ supratensiuni e9terne/ ioni-'ri/ desc'rc'ri ,i efect corona6= solicit'ri
ma!netice cureni turbionari/ pierderi histere-is/ repartiie neuniform' a
curenilor= solicit'ri climatice temperatur'/ presiune atmosferic'/ umiditate/
precipitaii/ &:nt/ poluare/ -!omot6
Atelierele n care se desf',oar' instruirea practic' &or fi or!ani-ate conform
condiiilor specifice a!entului economic ,i &or ndeplini condiii de er!onomia
muncii< spaii acoperite/ iluminate artificial/ aerisite/ care s' permit' acti&it'i
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
indi&iduale sau n echip'= n ca-ul lucr'rilor desf',urate n e9terior 5n staii de
transformare6 &or fi asi!urate condiiile specifice situaiilor respecti&e"
Acti&itatea de instruire practic' comasat' se poate desf',ura n seciile de
producie sau n seciile au9iliare 5ntreinere/ reparare6 sau n orice alt sector de
acti&itate unde este posibil' reali-area urm'toarelor lucr'ri<
LucrAri ;e C3tre5i3ere Bi re8ara5ii :8eci9ice a8aratelor electrice+
1. Lucrri de ntreinere i reparaii specifice aparatelor de joas tensiune<
ntreruptoare/ contactoare ,i ruptoare/ relee de protecie/ si!urane automate ,i fu-ibile/
aparate de comand' de la distan'/ aparate de semnali-are=
2. Lucrri de ntreinere i reparaii specifice aparatelor de medie i nalt tensiune:
8 lucr'ri de ntreinere ,i reparaii specifice ntreruptoarelor cu ulei/ cu aer comprimat/
cu +3
0
8 lucr'ri de ntreinere ,i reparaii specifice separatoarelor electrice
8 lucr'ri de ntreinere ,i reparaii specifice desc'rc'toarelor electrice
8 lucr'ri de ntreinere ,i reparaii specifice bobinelor de stin!ere ,i de reactan'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Informaii privind cadrul legislativ al derulrii practicii
comasate la agenii economici
?n n&''m:ntul profesional ,i tehnic/ sta!iile de pre!'tire practic' comasat' se
or!ani-ea-' ,i se desf',oar' ca parte a pro!ramului de pre!'tire profesional'/ n
&ederea n&''rii la locul de munc'" +ta!iul de practic' este reali-at de 8ractica3t
5ele&ul care efectuea-' practica comasat' la a!entul economic6 n &ederea dob:ndirii
unor competene profesionale care sunt preci-ate ntr8o ane9' 5ane9a peda!o!ic'6 la
@Con&enia8cadru pri&ind efectuarea sta!iului de pre!'tire practic' n ntreprindere de
c'tre ele&ii din n&''m:ntul profesional ,i tehnicA ,i care sunt conforme +tandardului de
Pre!'tire Profesional' pentru calificarea respecti&'"
Modalit'ile de derulare/efectuare a sta!iului de pre!'tire practic' pot fi<
n cadrul unui contract de munc'/ cei doi parteneri 5practicantul ,i 8arte3erul ;e
8racticA8a!entul economic6 put:nd s' beneficie-e de pre&ederile >e!ii nr" $1/$771=
n cadrul unui proiect/ e&entual finanat prin 3ondul +ocial European=
n afara unui contract de munc'"
#( Informaii pri&ind plata ,i obli!aiile sociale conform con&eniei cadru semnate<
8 pe toat' durata sta!iului de pre!'tire practic'/ practicantul r'm:ne ele& al unit'ii de
n&''m:nt 5or4a3iEatoare ;e 8racticA6
8 acti&itatea de instruire practic' comasat' se desf',oar' doar pe ba-a con&eniei cadru
semnate ntre unitatea de n&''m:nt/ a!entul economic ,i ele&/p'rintele ele&ului
5pentru ele&ii minori6=
8 pe perioada practicii desf',urate conform con&eniei8cadru/ ele&ul practicant nu poate
a&ea statutul de an!a.at ,i nu poate pretinde salariu=
8 partenerul de practic' poate/ totu,i/ acorda practicantului o indemni-aie/ !ratificare/
prim' sau a&anta.e n natur' 5plata transportului la ,i de la ntreprindere/ tichete de
mas'/ acces la cantina partenerului de practic' etc"6/ pentru care se an!a.ea-' s'
achite inte!ral coti-aiile sociale conform re!lement'rilor n &i!oare=
8 a!entul economic ,i ele&ii pot beneficia de pre&ederile >e!ii 1$/$1 martie $771 5ele&ii
practicani pot fi an!a.ai pe perioadele de &acan'6"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
2( Practicantului i se acord' protecie social' astfel<
8 partenerul de practic' este obli!at s' respecte le!islaia referitoare la s'n'tatea ,i
securitatea n munc'/ pe toat' durata sta!iului de pre!'tire practic'=
8 practicantul este asi!urat social pe toat' durata efectu'rii pre!'tirii practice pentru
accidente de munc' ,i boal' profesional'/ conform >e!ii %)0/$77$ ,i BC #71/$77%=
8 partenerul de practic' se an!a.ea-' s' anune asi!uratorul cu pri&ire la orice accident
suportat de practicant/ fie n cursul lucrului/ fie n timpul deplas'rii la lucru"
)( ?n calitate de practicant/ ele&ul are urm'toarele obli!aii<
s' respecte pro!ramul de lucru stabilit ,i s' e9ecute acti&it'ile solicitate de
tutore 5persoan' din partea partenerului de practic' care are responsabilitatea
practicantului6 dup' ce a fost/ n prealabil/ instruit= aceast' obli!aie trebuie s'
respecte cadrul le!al cu pri&ire la &olumul ,i dificultatea acti&it'ilor/ conform Codului
Muncii= n cazul nerespectrii oli!aiilor precizate" sanciunea se aplic de ctre
unitatea de nvmnt.
s' respecte re!ulamentul de ordine interioar' al partenerului de practic'= n
cazul nerespectrii acestui re!ulament" directorul ntreprinderii#a!ent economic poate
anula convenia de practic dup ce anun unitatea colar a elevului.
s' respecte normele de securitate ,i s'n'tate n munc' pe care ,i le8a nsu,it de
la repre-entantul partenerului de practic'/ nainte de nceperea sta!iului"
s' p'stre-e confidenialitatea informaiilor la care are acces n timpul sta!iului
5despre a!ent sau despre clienii s'i6= utili-area acestora chiar dup' terminarea
sta!iului se &a face numai cu acordul partenerului de practic'"
&( A!entul economic or!ani-ator de practic' are urm'toarele obli!aii<
8 s' stabileasc' un tutore pentru sta!iul de practic'/ dintre salariaii proprii= obli!aiile
tutorelui sunt preci-ate ntr8o ane9' la con&enia cadru"
8 s' instruiasc' practicantul cu pri&ire la normele de securitate ,i s'n'tate n munc'/ n
conformitate cu le!islaia n &i!oare=
8 s' ia m'surile necesare pentru asi!urarea ,i !arantarea securit'ii ,i s'n't'ii n
munc' a practicanilor/ precum ,i pentru comunicarea re!ulilor de pre&enire asupra
riscurilor profesionale=
8 s' asi!ure practicanilor accesul liber la ser&iciul de medicina muncii/ pe durata
derul'rii sta!iului=
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
8 s' informe-e practicantul asupra riscurilor profesionale=
8 s' pun' la dispo-iia practicantului toate mi.loacele necesare pentru dob:ndirea
competenelor preci-ate n ane9a peda!o!ic'=
?ntre responsabilit'ile unui tutore se re!'sesc urm'toarele<
,3tF18i3area ele>ului
Tutorele are datoria de a8l nt:mpina pe practicant n ntreprindere/ la noul loc de
formare profesional'" Aceasta presupune pre-entarea ntreprinderii dar ,i pre-entarea
ele&ului" Tutorele trebuie s'8i facilite-e &i-itarea locaiilor n care se &a derula sta!iul de
practic'/ trebuie s'8l pre-inte la diferitele departamente cu care &a a&ea tan!en' ,i s'8i
preci-e-e rolul fiec'ruia" Di-ita locaiilor ,i acest prim contact sunt deopotri&' oca-ii de
a cunoa,te re!ulamentului de ordine interioar'/ orarul/ procedurile de securitate n
munc'/ pau-ele etc" Chiar dac' practicantul nu reine totul de la nceput/ &a a&ea
sentimentul c' este inte!rat n colecti&"
Co1u3icare, i39or1are
n bun tutore este acela care transmite oral informaiile la momentul dorit" Eolul
s'u este de a comunica ,i de a informa t:n'rul asupra lucr'rilor n curs/ ncerc:nd s'
ofere ,i o &i-iune !lobal' asupra proceselor tehnolo!ice/ s' inte!re-e sarcinile sau
obiecti&ele ele&ului n !lobalitatea ntreprinderii" Tutorele pre-int' deci sarcinile de lucru
n conte9tul acestora/ e9plic' acti&it'ile de derulat ,i preci-ea-' finalit'ile &i-ate 5d'
sens sarcinilor de lucru6" Eelati& la acti&itatea ele&ului/ tutorele l informea-' despre
diferitele metode posibile de reali-are/ despre a&anta.ele ,i de-a&anta.ele fiec'reia" El
sublinia-' importana responsabilit'ii personale ,i colecti&e n asi!urarea unor acti&it'i
de calitate ,i atra!e atenia asupra efectelor ne!ati&e pe care le !enerea-' indisciplina
tehnolo!ic'" Tutorele preci-ea-' constr:n!erile n reali-area sarcinilor 5criterii de
calitate/ norme de securitate6" El informea-'/ de asemenea/ ele&ul cu pri&ire la
specificul ntreprinderii 5structur'/ produse/ personal6"
Or4a3iEare, 1o3itoriEare
Tutorele este responsabil pentru or!ani-area acti&it'ii ele&ului n ntreprindere"
Pentru aceasta el trebuie s'8,i adapte-e comen-ile dac' obser&' c' ele&ul nu le
urmea-'/ ns' trebuie/ deopotri&'/ s'8i suscite interesul ,i s'8l stimule-e s' se
autodep',easc'" Trebuie s' propun' sarcini realiste/ acti&it'i de lucru formati&e" De
asemenea/ tutorele trebuie s' pre&ad' ,i s' or!ani-e-e sec&enele de e&aluare a
ele&ului"
De1o3:trare, e?8licare, 9or1are
Acestea sunt aspectele principale ale metodolo!iei unui tutore n ntreprindere" El
pre-int' re-ultatul de obinut ,i e9plic' demersul de urmat" Indiferent c' este &orba
despre o sarcin' de e9ecuie sau nu/ el e9plic' ele&ului modul corect n care trebuie
reali-at' 5de e9emplu/ cum s' r'spund' unui client la telefon6/ fie demonstr:ndu8i/ fie
!hid:ndu8l cu e9plicaii &erbale" Tutorelui i re&ine sarcina de a transmite ele&ului
modalit'ile de inter&enie ,i !esturile profesionale"
A8reciere, e>aluare
>a finalul form'rii prin sta!iul de practic'/ tutorele are ,i rolul de a aprecia/ de a
e&alua ele&ul< el este cel care m'soar' pro!resul ele&ului/ care l ncura.ea-' dac' este
necesar" E&aluarea final' a acti&it'ii derulate n sta!iul de practic' i re&ine tutorelui
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
deoarece el este acela care l8a urm'rit pe ele& de8a lun!ul form'rii sale n ntreprindere"
Pentru aceasta el poate solicita ,i p'rerea celor cu care a lucrat ele&ul 5tutorilor
formatori6"
Din punct de &edere al a!entului economic e9ist'/ de fapt/ trei cate!orii de tutori/ dup'
ni&elul de responsabilitate al acestora <
#( Tutorele ierarhic< este cel care semnea-' con&enia de practic' 5directorul6
an!a.:ndu8se pe sine ,i ntreprinderea n formarea profesional' a ele&ului" El
este cel care cunoa,te obiecti&ele !enerale ,i modalit'ile de formare ,i care
desemnea-' o alt' persoan' s' se ocupe de practicant"
2( Tutorele 1o3itor< este or!ani-atorul practicii n mod concret" El or!ani-ea-'
parcursul ele&ului n ntreprindere ,i are misiunea de a8l inte!ra n colecti&= i
ncredinea-' sarcinile de lucru n conformitate cu obiecti&ele form'rii" Are
sarcina de e&aluare a ele&ului/ chiar dac' acesta se afl' concret n
responsabilitatea unui tutore formator" Tutorele monitor/ chiar dac' nu se ocup'
nemi.locit de practicant n acti&itatea sa cotidian'/ r'm:ne interlocutorul
pri&ile!iat al ele&ului datorit' faptului c' ,tie foarte bine ntreprinderea/ pentru c'
are o &i-iune de ansamblu asupra sta!iului ,i este competent din punct de
&edere tehnolo!ic" Cel mai adesea/ tutorele monitor este ,eful de atelier sau de
departament"
)( Tutorele 9or1ator< este cel care transmite ele&ului competenele sale de
e9ecuie ,i pe cele de cunoa,tere" Dac'/ pe durata sta!iului/ ele&ul trece de la un
post de lucru la altul/ el &a a&ea mai muli tutori formatori" De fiecare dat'/
ace,tia i &or da sfaturi/ i &or e9pica atribuiile postului sau funciei/ l &or consilia"
Tutorii formatori &or inter&eni n e&aluarea acti&it'ii ele&ului n ntreprindere
deoarece ei sunt aceia care cunosc cel mai bine ce a f'cut acesta n fiecare -i"
G( Br!ani-atorul de practic' are urm'toarele obli!aii<
8 s' asi!ure conformitatea derul'rii sta!iului de pre!'tire practic' cu an!a.amentele
luate de partenerul de practic'= altfel" sta!iul poate fi ntrerupt" dup anunarea
prealail a directorului ntreprinderii#a!ent economic.
8 s' desemne-e un cadru didactic responsabil cu planificarea/ or!ani-area ,i
supra&e!herea desf',ur'rii pre!'tirii practice= cadrul didactic ,i tutorele stabilesc
tematica de practic' ,i competenele profesionale care fac obiectul sta!iului de
pre!'tire practic'/ n conformitate cu +tandardul de Pre!'tire Profesional' ,i pro!rama
,colar' corespun-'toare"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Evaluarea stagiului de pregtire practic
?n timpul derul'rii sta!iului de pre!'tire practic'/ tutorele mpreun' cu cadrul
didactic responsabil cu urm'rirea derul'rii sta!iului de pre!'tire practic' &or e&alua
practicantul n permanen'/ pe ba-a unei fi,e de obser&are/e&aluare" E&aluarea &a &i-a
at:t !radul de dob:ndire a competenelor tehnice/ c:t ,i comportamentul ,i modalitatea
de inte!rare a practicantului n acti&itatea ntreprinderii 5disciplin'/ punctualitate/
responsabilitate n re-ol&area problemelor/ respectarea re!ulamentului de ordine
interioar' etc"6
>a finalul sta!iului de pre!'tire practic'/ tutorele mpreun' cu cadrul didactic
responsabil cu urm'rirea derul'rii sta!iului de pre!'tire practic'/ e&aluea-' ni&elul de
dob:ndire a competenelor de c'tre practicant pe ba-a urm'toarelor documente/probe<
8 fi,a de obser&are/e&aluare
8 prob' oral'/inter&iu
8 prob' practic' desf',urat' la a!entul economic"
Ee-ultatul acestei e&alu'ri &a sta la ba-a not'rii ele&ului de c'tre cadrul didactic
responsabil cu derularea sta!iului de pre!'tire practic'"
Dup' ncheierea sta!iului de pre!'tire practic'/ practicantul &a pre-enta un caiet
;e 8racticA din care s' re-ulte<
8 denumirea modulului de pre!'tire=
8 competenele e9ersate=
8 acti&it'i desf',urate pe perioada sta!iului de pre!'tire practic' la a!entul economic=
8 obser&aii personale pri&ind acti&itatea depus'"
Caietul de practic' poate fi or!ani-at sub forma unui .urnal reflecti& n care s' fie
consemnate acti&it'ile derulate" Completarea .urnalului se poate reali-a a&:nd n
&edere mai multe aspecte ,i anume<
n primul r:nd/ &or fi notate situaiile/ e&enimentele/ con&ersaiile profesionale n
care este implicat ele&ul/ n mod direct sau indirect/ prin care sunt e&ideniate
inseria la locul de munc' ,i comunicarea n cadrul echipei 5descrierea &a fi c:t
mai minuioas' ,i obiecti&'6=
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
n al doilea r:nd/ la fiecare e&eniment sau schimbare/ ele&ul notea-'/ cu c:t mai
mult' spontaneitate/ impresiile n raport cu situaia respecti&' 5emoii/
sentimente6/ paralel cu derularea interaciunilor profesionale=
n ultimul r:nd/ &or fi schiate e9plicaii pentru e9perienele tr'ite 5achi-iii
intelectuale ,i practice obinute/ e&entual prin comparaie cu ceilali/ cunoa,terea
ntreprinderii/or!ani-aiei etc"6 cu scopul de a consolida stilul propriu de re-ol&are
a problemelor ,i capacit'ile de obser&ator al mediului profesional"
?ntocmit astfel/ .urnalul de practic' are dou' mari a&anta.e"
pe de o parte permite e&aluarea de c'tre profesor a pro!resului nre!istrat
n de-&oltarea profesional' ,i social' a ele&ului=
pe de alt' parte permite autoe&aluarea obiecti&' a ele&ului n scopul
po-iti&'rii ima!inii de sine ,i al moti&'rii pentru perfecionare"
Pentru e&aluare se &a alc'tui un 8orto9oliu a c'rui structur' poate include<
8 caietul de practic' ntocmit la a!entul economic=
8 impresii scrise ale tutorelui ,i/sau ale profesorului responsabil cu urm'rirea derul'rii
sta!iului de pre!'tire practic' despre acti&itatea practicantului=
8 fi,e de pro!res n dob:ndirea competenelor profesionale ,i n e9ersarea abilit'ilor
cheie=
8 fi,e de documentare/ de lucru/ .urnale de practic'/ fi,e de reflecie/ fi,e de
autoe&aluare
8 mostre ale muncii ele&ului practicant=
8 materiale culese/ prelucrate sau reali-ate de ele&ul practicant=
8 desene/ schie reali-ate ca documentaie cone9' la acti&it'ile practice reali-ate=
8 note redactate de ele& ca urmare a unor micro8in&esti!aii/ studii de ca-/ acti&it'i
reparti-ate de tutore etc"
8 foto!rafii/ilustraii ale unor acti&it'i de n&'are/ re-ultate ale n&''rii 5produse/ repere
etc"6
8 teste aplicate pentru e&aluare curent'
8 teme indi&iduale sau de !rup/ referate/ eseuri structurate sau libere
8 proiecte/miniproiecte indi&iduale sau de !rup
8 chestionare/ in&entare comportamentale sau atitudinale"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Ca instrument de e&aluare complementar'/ portofoliul este caracteri-at de
transparen' ,i rele&an' ,i poate facilita o e&aluare unitar' a re-ultatelor n&''rii ,i a
pro!resului obinut de fiecare ele&" Portofoliul poate fi e&aluat at:t ca produs final c:t ,i
ca proces 5de alc'tuire6< aceste aspecte &or fi stabilite de c'tre profesor ,i aduse la
cuno,tina ele&ului/ de la nceputul sta!iului de pre!'tire practic'"
At:t pentru profesor c:t ,i pentru ele&/ este util' matricea de e&aluare a
portofoliului care pune n relaie instrumentele/componentele acestuia cu competenele
specifice de e&aluat"
T
e
s
t
P
r
o
b
'

p
r
a
c
t
i
c
'
T
e
m
'

n

c
l
a
s
'
T
e
m
'

p
e
n
t
r
u

a
c
a
s
'
E
e
f
e
r
a
t

e
9
p
e
r
i
m
e
n
t
E
e
f
e
r
a
t

c
u

s
u
b
i
e
c
t
p
r
o
p
u
s
P
r
o
i
e
c
t
e
E
s
e
u
A
l
t
e

d
o
c
u
m
e
n
t
e
Cunoa,terea ,i
nele!erea
fenomenelor/ a
terminolo!iei/ a
conceptelor ,i a
metodelor specifice
? ? ? ? ? ? ? ?
De-&oltarea
capacit'ilor de
e9plorare/in&esti!are a
realit'ii ,i de
e9perimentare/ prin
folosirea unor
instrumente ,i
proceduri proprii
? ? ? ? ?
De-&oltarea
capacit'ilor de
anali-' ,i de re-ol&are
de problme
? ? ? ? ? ? ? ?
De-&oltarea
capacit'ilor de
comunicare folosind
limba.ul specific
? ? ? ?
3ormarea unei
atitudini critice fa' de
efectele ,tiinei asupra
de-&olt'rii tehnolo!ice
,i sociale/ precum ,i a
interesului fa' de
? ? ? ?
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Instrumente
Competene de e&aluat
prote.area mediului
ncon.ur'tor

Pentru e&aluarea potofoliului pot fi utili-ate urm'toarele criterii<
E9emplar ;ine Acceptabil Mai este de lucru
?nele!erea materiei
De-&oltarea competenelor
rele&ante pentru modul
E9ersarea abilit'ilor cheie
Demonstrarea pro!resului
Bbiecti&itatea autoe&alu'rii
Perse&eren'/ritmicitate
3olosirea repetat' a acti&it'ilor
de n&'are n conte9te similare
Calitatea produselor
Comentarii/ opinii personale/
reflecii

3iec'rui criteriu i poate fi alocat' o anumit' pondere iar e&aluarea final' &a ine cont de
aceste ponderi"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Sntate i securitate n munc
Msuri de protecia muncii la utilizarea instalaiilor i
echipamentelor electrice de joas, medie i nalt tensiune
Pentru e&itarea accidentelor prin electrocutare/ este necesar' eliminarea
posibilit'ii de trecere a unui curent periculos prin corpul omului"
M'surile/ amena.'rile i mi.loacele de protecie trebuie s fie cunoscute de c'tre
tot personalul muncitor din toate domeniile de acti&itate"
Principalele m'suri de pre&enire a electrocut'rii la locurile de munc' sunt<
A:i4urarea inaccesibilit'ii elementelor care fac parte din circuitele electrice i care se
reali-ea-' prin<
amplasarea conductelor electrice/ chiar i-olate/ precum i a unor echipamente
electrice/ la o n'lime inaccesibil' pentru om" Astfel/ normele pre&'d ca
n'limea minim' la care se po-ea-' orice fel de conductor electric s fie de )m/
la tra&ersarea p'rilor carosabile de 0m/ iar acolo unde se manipulea-' materiale
sau piese cu un !abarit mai mare/ aceast' n'lime s dep',easc' cu $/$(m
!abaritele respecti&e"
i-olarea electric' a conductoarelor=
folosirea carcaselor de protecie le!ate la p'm:nt=
n!r'direa cu plase metalice sau cu t'blii perforate/ respect:ndu8se distana
impus' p:n' la elementele sub tensiune"
.olo:irea tensiunilor reduse 5de #$/ $)/ %0D6 pentru l'mpile i sculele electrice
portati&e" +culele ,i l'mpile portati&e care funcionea-' la tensiune redus' se
alimentea-' la un transformator cobor:tor" Deoarece e9ist' pericolul in&ers'rii
bornelor este bine ca at:t distana picioru,elor fi,elor de #$/ $) i %0D/ c:t i !rosimea
acestor picioru,e/ s fie mai mari dec:t cele ale fi,elor obi,nuite de #$7/ $$7 i %27 D/
pentru a e&ita posibilitatea in&ers'rii lor"
La utili-area uneltelor i l'mpilor portati&e alimentate electric/ sunt obli!atorii<
&erificarea atent' a uneltei/ a i-olaiei ,i a fi9'rii sculei nainte de nceperea
lucrului=
e&itarea r'sucirii sau a ncol'cirii cablului de alimentare n timpul lucrului i
a deplas'rii muncitorului/ pentru meninerea bunei st'ri a i-olaiei=
mena.area cablului de le!'tur' n timpul mut'rii uneltei dintr8un loc de
munc' n altul/ pentru a nu fi solicitat prin ntindere sau r'sucire= unealta
nu &a fi purtat' in:ndu8se de acest cablu=
e&itarea trecerii cablului de alimentare peste drumurile de acces i n
locurile de depo-itare a materialelor= dac' acest lucru nu poate fi e&itat/
cablul &a fi prote.at prin n!ropare/ acoperire/ cu sc:nduri sau suspendate=
inter-icerea repar'rii sau remedierii defectelor n timpul funcion'rii
motorului sau l'sarea f'r' supra&e!here a uneltei conectate la reeaua
electric'"
.olo:irea mi.loacelor indi&iduale de protecie i mi.loacelor de a&erti-are" Mi.loacele
de protecie indi&idual' se ntrebuinea-' de c'tre electricieni pentru pre&enirea
electrocut'rii prin atin!ere direct' i pot fi mp'rite n dou' cate!orii< principale i
au9iliare"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Mi.loacele principale de protecie constau din< ti.e electroi-olante/ cle,ti i-olani i
scule cu m:nere i-olante" I-olaia acestor mi.loace suport' tensiunea de re!im a
instalaiei n condiii si!ure= cu a.utorul lor este permis' atin!erea p'rilor conductoare de
curent aflate sub tensiune"
Mi.loacele au9iliare de protecie constau din< echipament de protecie 5m'nu,i/
ci-me/ !alo,i electroi-olani6/ co&ora,e de cauciuc/ platforme i !r'tare cu picioru,e
electroi-olante din porelan etc"
Aceste mi.loace nu pot reali-a ns' sin!ure securitatea mpotri&a electrocut'rilor"
,3tot;eau3a este 3ece:arA 9olo:irea :i1ulta3A cel 8u5i3 a u3ui 1i@loc
8ri3ci8al i a u3uia au?iliar(
Mi.loacele de a&erti-are constau din pl'ci a&erti-oare/ indicatoare de securitate
5stabilite prin standarde i care conin indicaii de atenionare6/ n!r'diri pro&i-orii
pre&'-ute i cu pl'cue etc" Acestea nu i-olea-'/ ci folosesc numai pentru a&erti-area
muncitorilor sau a persoanelor care se apropie de punctele de lucru periculoase"
Deco3ectarea automat' n ca-ul apariiei unei tensiuni de atin!ere periculoase sau a
unor scur!eri de curent periculoase" Se aplic' mai ales la instalaiile electrice care
funcionea-' cu punctul neutru al sursei de alimentare i-olat fa' de p'm:nt"
Se8ararea de protecie se reali-ea-' cu a.utorul unui transformator de separaie"
Prin aceasta/ se urm're,te crearea unui circuit i-olat fa' de p'm:nt/ pentru
alimentarea echipamentelor electrice/ la care trebuie nl'turat pericolul de
electrocutare" ?n ca-ul unui defect/ intensitatea curentului care se nchide prin om este
foarte mic'/ deoarece trebuie s treac' prin i-olaia corpului care are o re-isten'
foarte mare"
Condiiile principale care trebuie ndeplinite de o protecie prin separare sunt<
la un transformator de separaie s nu se poat' conecta dac:t un sin!ur
utila.=
i-olaia conductorului de alimentare s fie ntotdeuna n stare bun'/ pentru
a fi e9clus' posibilitatea apariiei unui curent de punere la p'm:nt de
&aloare mare"
IEolarea suplimentar' de protecie const' n e9ecutarea unei i-ol'ri suplimentare
fa' de i-olarea obinut' de lucru/ dar care nu trebuie s reduc' calit'ile mecanice i
electrice impuse i-ol'rii de lucru"
I-olarea suplimentar' de protecie se poate reali-a prin<
aplicarea unei i-ol'ri suplimentare ntre i-olaia obi,nuit' de lucru i
elementele bune conduc'toare de electricitate ale utila.ului=
aplicarea unei i-olaii e9terioare pe carcasa utila.ului electric=
i-olarea amplasamentului muncitorului fa' de p'm:nt"
Protec5ia prin le!area la p'm:nt este folosit' pentru asi!urarea personalului contra
electrocut'rii prin atin!erea echipamentelor i instalaiilor care nu fac parte din
circuitele de lucru/ dar care pot intra accidental sub tensiune/ din cau-a unui defect
de i-olaie" Elementele care se lea!' la p'm:nt sunt urm'toarele<
carcasele i postamentele utila.elor/ ma,inilor i ale aparatelor electrice/
scheletele metalice care susin instalaiile electrice de distribuie/
carcasele tablourilor de distribuie i ale tablourilor de comand'/
corpurile man,oanelor de calibru i mantalele electrice ale cablurilor/
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
conductoarele de protecie ale liniilor electrice de transport etc"
Instalaia de le!are la p'm:nt const' din conductoarele de le!are la p'm:nt i
pri-a de p'm:nt/ format' din electro-i" Pri-ele de p'm:nt/ &erticale sau ori-ontale/ se
reali-ea-' astfel nc:t diferena de potenial la care ar putea fi e9pus muncitorul prin
atin!ere direct' s nu fie mai mare de )7D"
?n !eneral/ pentru a se reali-a o pri-' bun'/ cu re-isten' mic'/ elementele ei
metalice se &or n!ropa la o ad:ncime de peste #m/ n p'm:ntul bun conduc'tor de
electricitate/ bine ume-it i b'tut"
+istemul de pri-' 5le!are la p'm:nt6 separat' pentru fiecare utila. pre-int'
urm'toarele de-a&anta.e<
este costisitor 5cantit'i mari de materiale i manoper'6=
unele utila.e 5transformatoare de sudur'/ ben-i transportoare etc"6 se mut'
frec&ent dintr8un loc n altul=
le!'tura este de multe ori incorect e9ecutat' datorit' caracterului de
pro&i-orat al instalaiei"
Protec5ia prin le!are la nul se reali-ea-' prin construirea unei reele !enerale de
protecie care nsoe,te n permanen' reeua de alimenare cu ener!ie electric' a
utila.elor"
Eeeaua de protecie are rolul unui conductor principal de le!are la p'm:nt/ le!at
la pri-e de p'm:nt cu re-istena suficient de mic'"
+istemul pre-int' o serie de a&anta.e<
8 utila.ele electrice pot fi le!ate la o instalaie de le!are la p'm:nt cu o re-isten'
suficient de mic'=
8 este economic/ deoarece la instalaiile pro&i-orii pentru ,antiere/ materialele folosite
pot fi recuperate n cea mai mare parte=
8 este u,or de reali-at/ put:nd fi folosite pri-ele de p'm:nt naturale/ constituite chiar din
construciile de beton armat=
8 permite s' se e9ecute le!'turi si!ure de e9ploatare/ deoarece are pri-e stabile cu
durat' mare de funcionare=
8 toate utila.ele electrice pot fi racordate cu u,urin' la reeua de protecie=
8 se poate e9ecuta n mod facil un control al instalaiei de le!are la p'm:nt/ deoarece
le!'turile sunt simple ,i &i-ibile/ iar pri-ele de p'm:nt pot fi separate pe r:nd pentru
m'surare/ utila.ele r'm:n:nd prote.ate si!ur de celelalte pri-e" Pentru ca-ul unei
ntreruperi accidentale a le!'turii la nul se pre&ede/ ca o m'sur' suplimentar'/ un
num'r mai mare de pri-e de p'm:nt"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Protectia diferenial' din tablourile de alimentare nu poate nlocui protecia prin
le!are la nulul de protecie ,i centura de mp'm:ntare"
>a locurile de munc' cu pericol de incendiu sau e9plo-ie se &or utili-a
echipamente tehnice electrice de construcie special' 5cu !rad de protecie
antie96"
?n aceea,i instalaie nu este permis' prote.area unor utila.e electrice prin le!are
la p'm:nt/ iar a altora prin le!are la nul" Instalaia de protecie nu poate fi modificat' n
timpul e9ploat'rii/ f'r' un proiect ,i f'r' dispo-iia ,efului unit'ii respecti&e"
Conductoarele de le!are la p'm:nt ,i la nul nu se &or folosi pentru alte scopuri
5alimentarea corpurilor de iluminat/ a pri-elor monofa-ate etc"6" Conductoarele
circuitelor electrice prin care circul' curentul de lucru 5conductoarele de nul/ de lucru6
nu pot fi folosite drept conductoare de protecie" Pentru a nu se crea confu-ii/
conductoarele de nul de protecie se &opsesc n culoarea ro,ie 5sau se folosesc
conductoare cu i-olaie ro,ie6/ iar cele de lucru n culoare alb8cenu,ie"
Protec5ia prin e!ali-area potenialelor este un mi.loc secundar de protecie ,i
const' n efectuarea unor le!'turi/ prin conductoare/ ntre toate p'rile metalice ale
di&erselor instalaii ,i ale construciilor/ care n mod accidental ar putea intra sub
tensiune ,i ar fi atinse de c'tre un muncitor ce lucrea-' sau de c'tre o persoan'
care trece prin acel loc"
Prin intermediul acestor le!'turi se reali-ea-' o reducere a diferenelor de potenial
dintre diferite obiecte metalice sau chiar o anulare a acestor diferene/ obin:ndu8se
astfel e!ali-area potenialelor ,i deci eliminarea pericolului de electrocutare" De preci-at
ns'/ c' reeua de e!ali-are trebuie conectat' la instalaia de le!are la p'm:nt sau la
nul"
?n afar' de m'surile tehnice sunt necesare ,i trebuie respectate ,i m'suri
or!ani-atorice"
M'surile or!ani-atorice care pot fi aplicate mpotri&a electrocut'rii prin atin!ere direct'
sunt urm'toarele <
e9ecutarea inter&eniilor la instalaiile electrice 5depan'ri/ repar'ri/
racord'ri etc6 trebuie s' se fac' numai de personal calificat n meseria de
electrician/ autori-at ,i instruit pentru lucrul respecti&=
e9ecutarea inter&eniilor n ba-a uneia din formele de lucru urm'toare <
8 A">" 8 autori-aie de lucru
8 ITI8PM $ instruciuni tehnice interne de protecie a muncii
8 A"+" 8 atribuii de ser&iciu
8 D"D" 8 dispo-iii &erbale
8 P"D" 8 procese &erbale
8 B"+" 8 obli!aii de ser&iciu
8 P"E" 8 pe propria r'spundere
delimitarea material' a locului de munca 5n!r'dire6=
e,alonarea operaiilor de inter&enie la instalaiile electrice=
elaborarea unor instruciuni de lucru pentru fiecare inter&enie la
instalaiile electrice=
or!ani-area ,i e9ecutarea &erific'rilor periodice ale m'surilor tehnice
de protecie mpotri&a atin!erilor directe"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
?n ca- de incendiu la instalaiile/ tablourile electrice/ precum ,i la alte
echipamente tehnice electrice se &a inter&eni cu mi.loacele de prim' inter&enie
de la punctele de lucru< stin!'toare cu !a- 5CB
$
6 tip C ,i cu praf tip P/ fiind
inter-is' folosirea stin!'toarelor cu spum' chimic' sau a hidranilor de incendiu"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
INSTUMENTE DE LUCRU
PENTRU ELEV
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
est de autocunoatere
Capacitatea de lucru n echip
E'spunde c:t mai sincer la ntreb'rile urm'toare pentru
determinarea abilit'ilor personale de lucru n echip'" 3iecare &ariant' de r'spuns are
alocat un anumit puncta./ preci-at n tabelul de la finalul testului" Pentru fiecare
ntrebare/ notea-' &arianta pe care ai ales8o ,i apoi calculea-' totalul obinut"
#( Poi s' stai .os ,i s' cite,ti o carte/ mai mult de %7 de minute F
a" ntotdeauna
b" adeseori
c" c:teodat'
d" rar
2( ?i pri&e,ti interlocutorii n ochi F
a" ntotdeauna
b" adeseori
c" c:teodat'
d" rar
)( Ai o atenie de scurt' durat' F
a" ntotdeauna
b" adeseori
c" c:teodat'
d" rar
&( Munce,ti mai mult pentru ,efii ,i pentru coechipierii care8i nele! problemele
personale F
a" ntotdeauna
b" adeseori
c" c:teodat'
d" rar
G( E,ti con,tient c' e9ist' ,i alte probleme ,i nt:mpl'ri nafara celor din echip'F
a" ntotdeauna
b" adeseori
c" c:teodat'
d" rar
!( E,ti nele!'tor c:nd apar probleme nea,teptate F
a" ntotdeauna
b" adeseori
c" c:teodat'
d" rar
'( Te a,tepi ca ceilali s'8i nelea!' problemele personale F
a" ntotdeauna
b" adeseori
c" c:teodat'
d" rar
$( ?i recuno,ti !re,elile n faa celorlali F
a" ntotdeauna
b" adeseori
c" c:teodat'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
d" rar
2( Pro!ramul t'u personal cuprinde acti&it'i &ariate F
a" ntotdeauna
b" adeseori
c" c:teodat'
d" rar
#( Poi s' te deconecte-i u,or dac' e,ti de-am'!it F
a" ntotdeauna
b" adeseori
c" c:teodat'
d" rar
##( Admii cu u,urin' c' s8ar putea s' !re,e,ti F
a" ntotdeauna
b" adeseori
c" c:teodat'
d" rar
#2( Te consideri un perfecionist F
a" ntotdeauna
b" adeseori
c" c:teodat'
d" rar
#)( ?ntr8o echip'/ speri c' poi r'm:ne c:t mai t'cut sau c' poi spune c:t mai
puine lucruri F
a" ntotdeauna
b" adeseori
c" c:teodat'
d" rar
#&( E,ti primul care ia cu&:ntul n situaii de cri-' F
a" ntotdeauna
b" adeseori
c" c:teodat'
d" rar
#G( ?i nsu,e,ti toate laudele pentru reu,itele echipei F
a" ntotdeauna
b" adeseori
c" c:teodat'
d" rar
#!( Bbser&aiile care i se fac sunt un atac la persoan' sau le i!nori F
a" ntotdeauna
b" adeseori
c" c:teodat'
d" rar
#'( ?i place s' !lume,ti pentru a detensiona !rupul F
a" ntotdeauna
b" adeseori
c" c:teodat'
d" rar
#$( ?i faci n fiecare -i lista problemelor de re-ol&at/sarcinilor de ndeplinit F
a" ntotdeauna
b" adeseori
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
c" c:teodat'
d" rar
#2( Prietenii aprecia-' c' e,ti un bun ascult'tor F
a" ntotdeauna
b" adeseori
c" c:teodat'
d" rar
2( Accepi c' ntr8o echip' poi fi ,i altce&a dec:t conduc'tor F
a" ntotdeauna
b" adeseori
c" c:teodat'
d" rar
2#( Bbi,nuie,ti s' pre-ini rapoarte concise despre e9perienele proprii F
a" ntotdeauna
b" adeseori
c" c:teodat'
d" rar
22( Te simi frustrat atunci c:nd altcine&a are putere asupra ta F
a" ntotdeauna
b" adeseori
c" c:teodat'
d" rar
2)( Preferi s' lucre-i cu mai puini
cole!i/ ca s' nu ai surpri-e
nepl'cute F
a" ntotdeauna
b" adeseori
c" c:teodat'
d" rar
2&( Prietenii i8au spus c' ar fi bine
s' de&ii a&ocat sau politician F
a" ntotdeauna
b" adeseori
c" c:teodat'
d" rar
2G( Te superi atunci c:nd lucrurile
nu mer! a,a cum ai planificat F
a" ntotdeauna
b" adeseori
c" c:teodat'
d" rar
.I DE APRECIERE A CAPACITII DE LUCRU ,N EC/IP
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Numele ,i prenumele ele&ului """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Clasa """"""""""""""""""""""""""
Data """"""""""""""""""""""""""""""""""""""
Care e:te co18o3e35a 4ru8ului H
Care e:te :arci3a 4ru8ului H 5sarcina de lucru/ obiecti&ele de ndeplinit6
Ce a3u1e treDuie 9Acut H 5acti&it'i de
reali-at/ modalit'i de re-ol&are a obiecti&elor6
CAruia ;i3tre 1e1Drii 4ru8ului Ci re>i3e
9iecare acti>itate H
Ce a3u1e >ei 9ace tu H De ce ai 3e>oie ;e la coechi8ieri 8e3tru
C3;e8li3irea rolului C3 echi8A H
Materiale/ echipamente/ instrumente
+pri.in moral
Care a 9o:t a8recierea cole4ilor ;e:8re a8ortul tAu H
Care a 9o:t co3triDu5ia ta la reEultatul oD5i3ut H 5comparati& cu sarcina indi&idual'6
Ce ai C3>A5at ;i3 acea:tA e?8erie35A H
Ce &ei e&ita s' faci n &iitor F
Ce &ei repeta/de-&olta/perfeciona F
E&aluator """""""""""""""""""""""""""""""""""" +emn'tura """""""""""""""""""""
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
!"#$%&"& 'E %CI(I%E al elevului ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
*+
8 Pentru sta!iile de pre!'tire practic' 8
Nu1ele ele>ului S8ecialiEarea Cla:a
De3u1irea a4e3tului eco3o1ic Perioa;a ;e
:ta4iu
Nr( co3>e35iei
;e 8racticA
Data
I3ter>al
orar
Loc ;e
1u3cA
Sarci3i realiEate Re:ur:e utiliEate S"E"I
2I
#2"G 2%#G
Sta5ia ;e
1e;ie
te3:iu3e
,3locuit DoDi3A ;e
reacta35A
Eci8a1e3t i3;i>i;ual ;e
8rotec5ie, co3;uctoare, caDluri,
tru:a electricia3ului, DoDi3A ;e
reacta35A
S
Postul de
transformare
,3locuit 8atro3 9uEiDil
MPR
Eci8a1e3t i3;i>i;ual ;e
8rotec5ie, 1ulti1etru, tru:a
electricia3ului, 8atro3 9uEiDil
S, E
#I
+e &a completa pe durata efectu'rii sta!iului de pre!'tire practic' la a!entul
economic

2I
Modul de reali-are a sarcinilor< +Gsub supra&e!here= EGn echip'= IGindi&idual"

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
est de autoevaluare
Securitatea la locul de munc ,*+
La nceperea stagiului de pregtire practic la agentul
economic, verificai dac avei informaii despre
urmtoarele aspecte i scriei aceste informaii n spaiul
de sub fiecare.
#" 3acilit'ile de i!ien' corespun-'toare
$" Cum s' ridicai obiectele !rele n mod corect F
%" Cum s' folosii echipamentul electric F
)" Cum s' folosii utila.ele n mod corect F
(" Cum s' acionai c:nd &'rsai diferite substane pe piele sau pe haine F
0" Care sunt facilit'ile de prim a.utor ,i unde se acord' acesta F
1" Care sunt ie,irile n ca- de incendiu F
2" Cui trebuie s' raportai instalaiile sau echipamentele defecte F
*" nde sunt amplasate e9tinctoarele ,i de ce tip sunt F
#7" nde se e&acuea-'/depo-itea-' de,eurile ,i !unoaiele F
DacA la >reu3a ;i3tre C3treDAri 3u 8ute5i i3;ica rA:8u3:ul, i39or1a5i%>A J
Co39or1 le4ii, >i :e cere :A cu3oaBte5i Bi :A >A C3;e8li3i5i C3;atoririle(
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
est de autoevaluare
Securitatea la locul de munc ,-+
Citii cu atenie condiiile urmtoare i verificai dac le ndeplinii n activitatea la
agentul economic.
CONDIII PE CARE TRE6UIE S LE ,NDEPLINEASC PERSONALUL CARE ,I
DES.OAR ACTIVITATEA ,N INSTALAIILE ELECTRICE
a6 +' posede calificarea profesional' ,i ndem:narea necesar' pentru lucr'rile
ce i se ncredinea-'/ corespun-'tor ni&elului de calificare deinut=
b6 +' fie apt din punct de &edere fi-ic ,i psihic ,i s' nu aib' infirmit'i care i8ar
st:n.eni acti&itatea specific' sau care ar putea conduce la accidentarea lui sau a
altor persoane=
c6 +' cunoasc'/ s'8,i nsu,easc' ,i s' respecte pre&ederile normelor de
protecie a muncii pentru locul de munc' n care ,i desf',oar' acti&itatea=
d6 +' cunoasc' procedeele de scoatere de sub tensiune a persoanelor
electrocutate ,i de acordare a m'surilor de prim a.utor=
e6 Ni&elul de calificare profesional' ,i de cunoa,tere a normelor de protecie a
muncii/ se constat' prin e9amen=
f6 Electricienii/ care ,i desf',oar' acti&itatea n instalaiile sau asupra instalaiilor
n e9ploatare/ unde e9ist' riscuri de natur' electric'/ trebuie s' fie autori-ati=
!6 3iecare electrician este obli!at ca/ la constatarea unor defecte n instalaiile
electrice/ care ar putea pune n pericol securitatea oamenilor/ s' ia m'suri n
limita competenei sale ,i s' comunice cele constatate ,efului direct=
h6 Electricienii sunt obli!ai s' utili-e-e echipamentul indi&idual ,i dispo-iti&ele
de protecie/ care trebuie &erificate periodic"
DacA 3u C3;e8li3i5i >reu3a ;i3tre co3;i5ii, a3u35a5i%>A :u8eriorul J
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

Studiu de caz
Securitatea la locul ;e 1u3cA
Realizai un studiu de caz pentru a identifica
indicatoarele privind igiena i protecia i mijloacele de
protecie colectiv utilizate n instalaiile electrice de
medie i nalt tensiune n care desfurai stagiul de
pregtire practic la agentul economic.
Sintetizai rezultatele acestui studiu ntrun
tabel de forma celui care urmeaz!
"#emplu $mesaj%
Semnificaie
$destinaie%
&ndicatoare de
informare
&ndicatoare de
avertizare
&ndicatoare de
obligaie
&ndicatoare de
interdicie
'ijloace de
protecie colectiv
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
.I DE LUCRU
+ecuritatea la locul de munc' 5#6
(entru fiecare indicator din figur.
indicai categoria $de averizare, de obligaie, de interdicie, de
informare%
completai mesajul care lipsete
precizai situaii de lucru n care se impune utilizarea sa

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
#
2
)
&
.I/0 'E &"C#"
+ecuritatea la locul de munc' 5$6
)n figura urmtoare este prezentat un electrician care efectueaz o intervenie la
un separator de nalt tensiune de e#terior.
&dentificai mijloacele de protecie individual i dispozitivele de protecie*
precizai rolul fiecruia, complet+nd casetele libere, ca n e#emplul dat.
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Ca:cA ;e 8rotec5ie
asi!urare mpotri&a lo&irii
capului 5la c'dere sau din
cau-a ,ocului mecanic
pro&ocat de un scurtcircuit
.I/0 'E &"C#"
+ecuritatea la locul de munc' 5%6
)n figura urmtoare este prezentat un electrician care efectueaz nlocuirea
patronului la o siguran de medie tensiune, aflat n amonte de o priz industrial.
&dentificai mijloacele de protecie individual i dispozitivele de protecie*
precizai rolul fiecruia, complet+nd casetele libere, ca n e#emplul dat.
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Ca:cA ;e 8rotec5ie
asi!urare mpotri&a lo&irii
capului 5la c'dere sau din
cau-a ,ocului mecanic
pro&ocat de un scurtcircuit
.I/0 'E &"C#"
Acordarea primului a.utor
)n figura urmtoare este prezentat un electrician n timp ce acord primul ajutor
unui coleg care a suferit un accident n timpul unei intervenii efectuate la
ec,ipamentul electric amplasat pe un st+lp de nalt tensiune.
1. (recizai ce a fcut bine i ce a greit accidentatul din punct de vedere al
asigurrii individuale mpotriva accidentelor de munc la lucrarea efectuat*
2. "#plicai, pe scurt, n ce const primul ajutor acordat accidentatului.
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
.i de lucru
Desc'rc'toare
)n figura urmtoare este prezentat un
descrctor.
(recizai!
categoria de descrctoare creia i
aparine aparatul din figur $tubular, cu
rezisten variabil%*
rolul descrctoarelor ntro instalaie de
nalt tensiune*
modul de montare al acestora n circuit
$punctele n care se conecteaz legturile
reprezentate n figur%*
solicitarea electric la care sunt supuse aceste
aparate*
deosebirea dintre descrctoare i eclatoare din punct de vedere al principiului
de funcionare*
rolul izolatorului de la e#teriorul descrctorului.
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Studiu de caz
Defecte n instalaiile electrice de nalt' tensiune
)n figura alturat este prezentat un conductor aparin+nd unei instalaii de medie
tensiune, la care se constat un defect.
(recizai!
n ce const defeciunea respectiv i care este cauza sa*
decizia care trebuie luat cu privire la aceast defeciune $remediere,
nlocuire cablu% i argumentai aceast decizie*
descriei te,nologia de aplicat n situaia identificat.
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
-efect care
const n ...
i este
cauzat de ...
Studiu de caz
Instalaii electrice de protecie mpotri&a supratensiunilor atmosferice
Protecia mpotri&a supratensiunilor atmosferice 5tr'snete6 se asi!ur' pentru
toate componentele metalice aflate ntr8o cl'dire 5indiferent de destinaia acesteia6< e&i
de ap'/ e&i de !a-e/ balustrade/ unit'i de aer condiionat/ arm'turi/ sc'ri metalice etc"
Chiar dac' pentru cl'direa respecti&' s8a pre&'-ut o instalaie de protecie/ dac'
nu sunt reali-ate le!'turile tuturor p'rilor metalice la aceast' instalaie/ protecia nu mai
este si!ur'"
De e9emplu/ n fi!ura urm'toare este pre-entat'
situaia unei cl'diri n care re-er&orul de ap' nu
este le!at la p'm:nt" ?n ca-ul unui tr'-net/
diferena de potenial dintre punctul A/ aparin:nd
conductorului de le!'tur' la p'm:nt ,i punctul ; al
re-er&orului poate a.un!e la # (77 777 D= se poate
produce o desc'rcare ntre cele dou' puncte/ cu
consecine distructi&e asupra componentelor puse
n e&iden'"
Pentru a e&ita aceste situaii periculoase/
toate componentele metalice trebuie le!ate la
p'm:nt= astfel supratensiunile atmosferice !'sesc
o cale de @scur!ereA la mas' 5la p'm:nt6"
>e!area la p'm:nt pentru protecia la
supratensiunile atmosferice<
# cone9iune aerian'= $ cone9iune
subteran'=
le!'turi electrice pentru<
% anten' TD= ) co, de &entilaie= (
conduct' scur!ere ap' plu&ial'= 0 scar'
metalic'= 1 rame metalice de la ferestre= 2 e&i
pentru aer 5condiionat6= * u,' metalic'= #7
punct de m'surare 5potenial de referin'6= ##
tablou electric 5cutie metalic'6= #$ terminal
principal de p'm:ntare/ al instalaiei= #% pri-a de
p'm:ntare"
Realizai un studiu de caz pentru unul din atelierele n care desfurai
stagiul de practic pentru a pune n eviden modalitile prin care se asigur
protecia mpotriva supratensiunilor atmosferice.
.ei realiza apoi o sc,i a instalaiei de protecie, asemntoare celei de
mai sus, n care vei marca modalitile identificate.
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
ReEer>or
;e a8A
Pu3ct C3 care 8oate
lo>i trAE3etul
Le4AturA la
8A1F3tare
A
Studiu de caz
?ntreinerea transformatoarelor electrice
?ntreinerea curent' se reali-ea-'/ prin comparaie cu ntreruptoarele electrice de
nalt' tensiune/ mult mai simplu deoarece transformatoarele nu au piese n mi,care=
&olumul lucr'rilor este ,i el mai redus/ depin-:nd de importana transformatoarelor n
e9ploatare" >a un transformator trifa-at de nalt' tensiune 5precum cel din fi!ur'6
lucr'rile de ntreinere se e9ecut' din 0 n 0 luni ,i constau ntr8o serie de inter&enii
asupra principalelor subansamble ale acestui aparat electric"
&ndicai subansambele transformatorului care sunt vizate n cadrul lucrrilor de
ntreinere i precizai n ce constau aceste lucrri $ca n e#emplul dat%.
Rspundei sarcinilor de lucru prin completarea unui tabel de forma!
Subansamblul Lucrri de ntreinere de e#ecutat
Conservator de ulei
Cuv
Releu de gaze
Sistem de rcire forat
/iltru de aer
0orne de conectare
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Co3:er>ator ;e ulei
e&acuarea re-iduului de ulei
&erificarea ni&elului
completarea cu ulei
Cu>A
8 re&i-ie e9terioar'
8 controlul uleiului
8 """"""""""""
Studiu de caz
?ntreinerea ntreruptoarelor de nalt' tensiune
?ntreinerea ntreruptoarelor presupune o serie de lucr'ri a c'ror comple9itate ,i
&olum sunt determinate de importana acestor aparate ntr8o instalaie electric'"
Din anali-a a&ariilor/ re-ult' c' ma.oritatea defectelor ap'rute la ntreruptoare se
datorea-' e9ploat'rii lor necorespun-'toare ,i lucr'rilor de ntreinere e9ecutate
incorect sau incomplet" Consecinele acestor lucr'ri necorespun-'toare pot fi uneori
destul de !ra&e/ sold:ndu8se cu distru!eri de instalaii importante ,i cu ntreruperi de
lun!' durat' n alimentarea cu ener!ie electric'"
?n fi!ura urm'toare este pre-entat un ntreruptor automat de nalt' tensiune cu
ulei/ care face parte dintr8un sistem de distribuie a ener!iei 5linie electric' de %( HD6"

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
IEolatoare
8 cur'are
8 &erificare s' nu fie sparte/ cr'pate/
-!:riate sau cu urme de
desc'rc'ri electrice
8 &erificare ni&el ulei
8 &erificare etan,eitate robinete
8 &erificare etan,eitate indicatoare
de ulei
Acest ntreruptor a reali-at deconectarea unui circuit prin protecie la scurtcircuit ,i
necesit'/ pe l:n!' controlul periodic ,i &erific'ri nepro!ramate"
&ndicai subansambele ntreruptorului care sunt vizate n cadrul lucrrilor de
ntreinere, localizai pe figur aceste subansamble i precizai n ce constau
lucrrile de control i verificare $ca n e#emplul dat%.
Rspundei sarcinilor de lucru prin completarea unui tabel de forma!
Subansamblul Lucrri de ntreinere de e#ecutat
&zolatoare
Camere de stingere
-ispozitiv de acionare
0orne i legturi de contact
Supapa de siguran
Conduct evacuare gaze
.i de lucru
Echipamente electrice de nalt' tensiune
Aparata.ul de medie ,i nalt' tensiune este format n principal din urm'toarele
cate!orii de aparate<
separatoare
ntreruptoare automate
si!urane fu-ibile de nalt' tensiune
desc'rc'toare
bobine de reactan'
transformatoare de m'sur' 5de curent/ de tensiune6
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
&dentificai n figura de mai sus, aparate de nalt tensiune* marcaile pe fiecare
i apoi asociaile semnul convenional corespunztor, ntrun tabel de forma!
1r. asociat aparatului -enumirea aparatului Semn convenional
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
MI$I1#2IEC
%legerea elementelor de alimentare, comand i protecie a instalaiilor electrice
de for de joas tensiune ,tem+
Date ;e i3trare+
un motor trifa-at cu P
N
G ( IJ=
N
G %27 D= cosKG 7/21
un transformator de sudare cu +
N
G )7IDA ,i
N
G %27 D
,ase proiectoare cu P
N
G (77 J ,i
N
G $$7 D 5monofa-ate6
Ceri35e+
Ale!ei elementele de alimentare/ comand' ,i protecie a unei instalaii electrice de for'
de .oas' tensiune pentru receptoarele preci-ate"
Date ;e ieBire+
8 schema confi!uraiei instalaiei de alimentare
8 seciunea cablului de alimentare/ tipul acestuia/ tubul de protecie
8 parametrii electrici ai contactorului de comand' pentru motorul specificat=
8 curentul de ser&iciu ,i factorul de re!la. pentru releul termic de protecie la
suprasarcin' a motorului
8 si!urana fu-ibil' pentru circuitul motorului
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
ANE*E
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
!"#$%&"& 'E %CI(I%E al elevului ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
*+
8 Pentru sta!iile de pre!'tire practic' 8
5&ariant' ,i e9emplu de completare6
Nu1ele ele>ului S8ecialiEarea Cla:a
De3u1irea a4e3tului eco3o1ic Perioa;a ;e
:ta4iu
Nr( co3>e35iei
;e 8racticA
Sarci3a ;e lucru"8roiectul+
#I
Derificarea unui ntreruptor automat de nalt' tensiune cu ulei dup' deconectarea unui scurtcircuit
+ubansamble a&ute n &edere<
8 i-olatoare
8 camere de stin!ere
8 borne ,i le!'turi
8 supap' de si!uran'
8 conduct' e&acuare !a-e
Ce >oi 9ace eu H De ce a1 3e>oie H Cu1 reEol> 8roDle1a H
#" Derificarea bornelor ,i
le!'turilor 5trebuie s' obser&
starea bornelor/ inte!ritatea
le!'turilor de contact ,i dac'
bornele se nc'l-esc e9cesi&"
Mi.loace de protecie mpotri&a
electrocut'rii
Derificarea f'c:ndu8se sub
tensiune/ nu8mi este permis'
ridicarea !rila.elor de protecie/
deci nu pot s' m' apropii de
subansamblul de &erificat pentru
a determina nc'l-irea e9cesi&'
Solu5ie+ am oser&at circulaia
aerului din &ecin'tatea bornelor
5curenii de con&ecie/ dac' se
formea-'/ do&edesc o nc'l-ire
e9cesi&'6
$" Bbser&area !eneral' a
ntreruptorului pentru depistarea
urmelor de ulei aruncat afar'
E9ist' urme de ulei ,i ele pro&in
de la conducta de e&acuare a
!a-elor"
Solu5ie+ am c'utat urme ,i pe
ntreruptor ,i am suspectat
conducta de e&acuare a !a-elor=
la &erificarea atent' am !'sit8o
fisurat' am propus nlocuirea la
lucr'rile de re&i-ie 5cu scoatere
de sub tensiune6
#6
scurt' descriere a sarcinii de reali-at prin enumerarea fa-elor/etapelor de lucru
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
est de autocunoatere
Capacitatea de lucru n echip
Puncta.ul &ariantelor de r'spuns<
,3treDarea Varia3ta a Varia3ta D Varia3ta c Varia3ta ;
%/ )/ #%/ #(/ #0/ $$/ $% # $ % )
#/ $/ (/ 0/ 1/ 2/ */ #7/
##/ #$/ #)/ #1/ #2/ #*/
$7/ $#
) % $ #
Ee-ultatul testului
?ntre # Bi '! 8u3cte< e,ti un e9celent lucr'tor n echip'"
?ntre 'G Bi G 8u3cte< lucre-i bine n echip'/ dar este loc ,i pentru mai bine"
?ntre &2 Bi ) 8u3cte< mai este destul de recuperat pentru o bun' inte!rare n echip'"
SuD 22 8u3cte< nu8i nimic/ lucre-i mai bine indi&idual"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
.I DE DOCUMENTARE
+ecuritatea la locul de munc'
Conform sistemului internaional de indicatoare de culori/ indicatoarele de
protecie se mpart n patru cate!orii<
I39or1are< p'trat sau dreptun!hiular/ cu alb pe fond &erde
A>ertiEare< triun!hiular/ cu ne!ru pe fond !alben
ODli4a5ie< circular/ cu alb pe fond albastru
I3ter;ic5ie< circular/ cu mar!ine ,i bar' trans&ersal' ro,ie pe fond alb
I39or1a5ia :u8li1e3tarA pentru un indicator< pe un p'trat sau dreptun!hi cu fond alb
plasat imediat n cate!oria corespun-'toare de indicator
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Munca nu este un loc
unde v putei purta
prostete sau putei
face glume.
Gndii nainte de a
aciona !
.I DE DOCUMENTARE
+istemul de protecie prin le!'turi multiple la p'm:nt ,i la nulul artificial
Pentru a nele!e rolul le!'turii la centura de mp'm:ntare/ se consider' mai
nt:i e9emplul din fi!ura urm'toare/ al unei distribuii la care/ neutrul fiec'rui circuit este
le!at la p'm:nt numai n postul de transformare 5,i nic'ieri n alt' parte6 astfel c' nu
pot apare cureni re-iduali" 3iecare locuin' are o mp'm:ntare/ alta dec:t cea a
distribuiei sau la o pri-' de p'm:ntare/ dar ambele sunt separate fa' de neutrul
sistemului"
Distribuie cu neutrul le!at la p'm:nt n postul de transformare
?n situaia opus'/ a unei distribuii cu le!'turi multiple la p'm:nt" Neutrul este/ la
fel/ le!at la p'm:nt n postul de transformare/ dar este le!at ,i n alte puncte/ inclusi& la
sf:r,itul circuitului de distribuie" ?n cablul de distribuie nu e9ist' conductor separat de
le!are la p'm:nt" 3iecare locuin' ,i ia le!'tura la p'm:nt de la acest conductor de
neutru/p'm:ntare" P'm:ntarea fiec'rei locuine este le!at' la orice structur'
conductoare interioar' 5cum ar fi/ de e9emplu/ e&ile de ap' ,i de !a-e6/ pentru a crea o
le!'tur' echipotenial'"
Deoarece/ n acest ca-/ neutrul este le!at la p'm:nt n mai multe puncte/ se pot
forma cureni re-iduali care !enerea-' c:mpuri electroma!netice"
?n practic'/ multe circuite sunt iniial de forma descris' n primul ca- ,i apoi sunt
transformate ca n al doilea" Cablul de distribuie are dou' conductoare separate
pentru neutru ,i pentru p'm:ntare/ ns' cel pentru neutru este conectat la p'm:nt n
mai multe puncte" 5Este posibil' depanarea acestor circuite utili-:nd cabluri cu un
sin!ur conductor cu rol combinat/ de neutru ,i p'm:ntare/ de,i/ uneori/ conductorul de
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Po:t ;e
tra3:9or1are
Tra3:9or1ator
tri9aEat
Locui35A Locui35A
Li3ie 8ri3ci8alA ;e ;i:triDu5ie
trei 9aEeK3eutruK8A1F3tare
Chiar dac' nu a&ei le!'turi multiple la p'm:ntare este necesar s' asi!urai
le!area la pri-a de p'm:ntare a tuturor e&ilor metalice/ dar n ca-ul e9istenei
le!'turilor multiple/ cerinele sunt mai restricti&e"
p'm:ntare nu este continuu pe ntre!ul traseu al cablului6" >ocuinele indi&iduale pot
a&ea sau nu le!'turi multiple la p'm:ntare"
Distribuie cu le!'turi multiple la p'm:nt
Distribuie cu ,i f'r' le!'turi multiple la p'm:nt ale locuinelor
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Tra3:9or1ator
tri9aEat
Po:t ;e
tra3:9or1are
Locui35A
Le4AturA la 8A1F3t
a 5e>ilor ;e a8A etc(
Le4Aturi 1ulti8le ale
3eutrului la 8A1F3t
Li3ie 8ri3ci8alA ;e ;i:triDu5ie
trei 9aEe K 3eutru"8A1F3tare
Le4AturA 1ulti8lA
;e 8A1F3tare
Tra3:9or1ator
tri9aEat
Po:t ;e
tra3:9or1are
Locui35A Locui35A
Mai e9ist' ,i alte situaii n care pot apare cureni re-iduali ,i anume atunci c:nd/
datorit' sistemului de alimentare din mai multe posturi de transformare/ se impune
montarea unor cutii de deri&aie" ?n mod normal/ le!'tura la neutru se p'strea-' dar
cone9iunile fa-elor trebuie reali-ate" Astfel/ curentul prin conductorul neutru se
transmite de la o seciune la cealalt'/ pro&oc:nd apariia curenilor re-iduali n ambele
seciuni ale distribuiei 5ace,ti cureni apar indiferent dac' n circuit e9ist' le!'turi
multiple de p'm:ntare sau nu6"
Distribuie cu cutie de cone9iuni
Pre-ena le!'turilor multiple la p'm:ntare este suficient' pentru apariia
curenilor re-iduali" Dar efectul este considerabil diminuat dac' se recur!e la un
conductor neutru ntrerupt"
>e!'turile multiple la p'm:ntare au crescut numeric n reelele de distribuie de
medie tensiune ,i numeroase 'ri din Europa le folosesc n ca-ul liniilor subterane ,i al
reelelor de alimentare a consumatorilor casnici" Chiar dac'/ din proiectare/ multe
locuine nu sunt pre&'-ute cu le!'turi multiple de protecie la p'm:nt/ ele au totu,i
astfel de le!'turi reali-ate accidental"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Tra3:9or1ator
tri9aEat
Po:t ;e
tra3:9or1are
Locui35A
:8re ur1Atorul
8o:t ;e
tra3:9or1are
Cutie ;e
co3e?iu3e
.I DE DOCUMENTARE
+istemul de protecie prin le!area la nulul artificial
?n instalaiile de protecie prin le!are la nulul artificial se folosesc re-istoare
speciale care au ,i rolul de limitare a &alorii curentului care ar trece prin conductorul de
nul ntre !eneratoare sau transformatoare ,i p'm:nt/ n e&entualitatea ntreruperii
le!'turii de p'm:ntare"
Ee-istoarele utili-ate n aceste situaii sunt fabricate pentru tensiuni nalte 5peste
#77 HD6 ,i pentru di&er,i cureni nominali 5p:n' la 2 HA6/ fiind componentele principale
ale ma.oritatea sistemelor de !enerare ,i de distribuie la medie ,i nalt' tensiune"
.I DE DOCUMENTARE
Desc'rc'ri prin efect Coronna

Efectul Coronna/ cunoscut ,i sub denumirea de desc'rcare parial'/ este o
desc'rcare locali-at' n anumite puncte ale i-olatoarelor/ care are loc datorit'
distribuiei neuniforme a potenialelor nalte ,i anume atunci c:nd aceast' distribuie
!enerea-' c:mpuri electrostatice a c'ror intensitate dep',e,te o anumit' &aloare
5&aloare critic'6"
Ioni-area pro&ocat' de aceste c:mpuri intense este locali-at' pe o anumit'
poriune a distanei care separ' electro-ii ntre care este aplicat' nalta tensiune"
Efectul Coronna este un fenomen capabil s' de!rade-e i-olatoarele ,i s'
determine deteriorarea instalaiilor electrice de nalt' tensiune"
Pentru a pre&eni efectele acestor desc'rc'ri pariale/ i-olatoarele de nalt'
tensiune sunt pre&'-ute cu @inele de desc'rcareA piese metalice n form' de inel/ care
ncon.oar' i-olatorul la cap'tul s'u le!at la potenialul nalt/ ,i ale c'rui efecte pot fi
obser&ate n fi!ura urm'toare"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
Element 5re-istor6
din oel ino9idabil
Inele de prindere
I-olator ceramic
Intercone9iuni
duble prin buloane
Carcas' standard reali-at' cu sistem
de protecie IP$% sau IP()/ din oel
ino9idabil sau tabl' !al&ani-at'
Cutie cablu IT
pentru le!are la
p'm:nt
>e!'tur' la
p'm:nt 54T6
Arm'tur' separat'
de p'm:ntare
Plac' de
etan,are
+paiu re-er&at
pentru
transformatoare
de curent/
i-olatoare etc"/
dup' necesit'i
I-olator de ##( HD/ f'r' inel de desc'rcare< modelarea c:mpului electrostatic pune n e&iden'
cu ro,u -one n care c:mpul este deosebit de intens ,i acesta este locul n care se produc
desc'rc'rile pariale"
I-olator de ##( HD 5poriunea dinspre cap'tul conectat la nalta tensiune6 a&:nd montat inelul de
desc'rcare< modelarea c:mpului electrostatic pune n e&iden' dispariia -onelor de c:mp
intens ,i nl'turarea posibilit'ii de apariie a desc'rc'rilor pariale
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
N, mainframes, LAN) si sistemele informationale de la diferiti producatori de-a lungul unei
.I DE DOCUMENTARE
>ucrul n echip'
Lucrul C3 echi8A e:te 1i@locul 8ri3 care oa1e3i oDiB3ui5i oD5i3
reEultate 3eoDiB3uite(
Munca n echip' este o competen' care se re!'se,te n
specificaiile fiec'rui post disponibil ntr8o companie ,i specialistul n
recrutare anali-ea-' aceast' competen' pe parcursul procesului de
selecie/ utili-:nd diferite mi.loace de in&esti!are< ntreb'ri/ specifice
care e&aluea-' capacitatea de interrelaionarepersonal' ,i de
nele!ere a ne&oilor persoanei cu care interacionea-'" Pre-ena
calit'ilor necesare pentru a fi un bun membru de echip' sau/ din
contr'/ lipsa lor/ pot fi factori decisi&i la an!a.area unei persoane sau n
meninerea ei ntr8o or!ani-aie"
COMPORTAMENTE CARE DEMONSTREAL COMPETENA DE A LUCRA ,N EC/IP
Manife,ti interes pentru stabilirea contactelor cu cole!ii
Interacione-i n mod eficient cu an!a.aii n diferite situaii
?nele!i rolul fiec'rei persoane n !rup
Te focali-e-i pe atin!erea obiecti&elor
Eespeci drepturile ,i con&in!erile altora
Asculi ,i nele!i ne&oile ,i sentimentele celor din .ur
Aprecie-i ,i recuno,ti participarea acti&' la reali-area unei aciuni/ ncura.e-i discuiile
deschise/ mp'rt',e,ti idei ,i su!estii cu cole!ii"
Cu1 ;eE>ol5i lucrul C3 echi8A C3 ti18ul Bcolii H
,3>a5A ;i3 8roiecte J
Particip' la e&enimente or!ani-ate de ,coal'" Caut' s' n&ei din fiecare e9perien' de !rup"
Anali-ea-' ,i e&aluea-' mpreun' cu coordonatorul acti&it'ii/profesorul/ !radul t'u de implicare
n echip'/ reflectea-' asupra a ceea ce ai de f'cut/ cum ai f'cut ,i de ce ai f'cut"
DeE>oltA%te 8ro4re:i> J
Con,tienti-ea-' ce ai dob:ndit/ accept' noi pro&oc'ri ,i responsabili-'ri ca s'8i permit' s'8i
mbun't'e,ti acti&it'ile prin fore proprii" Dac' ai nceput ca un simplu membru ntr8o echip'
de proiect/ ncearc' s' inte,ti ca la urm'toarea oportunitate s' deii un rol care s' includ' ,i
coordonarea altora din .urul t'u" Proiectele pot fi de la cle foaret simple le!ate de ,coal'/ p:n'
la a or!ani-a e&enimente n ,coal' sau pentru cercul t'u de prieteni" E9periena de lucru n
echip' se construie,te mai ales prin e9periene n care oferi mai mult spri.in celor din echip'
dec:t a,tepi ca ei s'8i acorde tie"
Cu1 ;eE>ol5i lucrul C3 echi8A ;u8A a34a@are H
I18licA%te J
Particip' acti& n cadrul echipei/ schimb' informaii/ ascult' ,i nele!e punctele de &edere ale
celorlali membri ai echipei"?ncearc' s' de-&oli idei noi pe ba-a celor spuse de ceilali" E&it'8l
pe @nu a,a/ ,tiu eu o alt' metod'A"
SolicitA 9ee;DacM 8er1a3e3t J
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
?ncearc' s' te raporte-i la p'rerea celor din .ur" Asta nu nseamn' c' trebuie s' te faci pl'cut cu
orice pre dar este important s' afli ce !:ndesc cole!ii t'i despre aciunile tale" ?mp'rt',e,te
su!estiile ,i ideile celorlali/ manifest' fle9ibilitate n e9primarae punctelor de &edere diferite ale
membrilor echipei"
E>alueaEA%te J
Anali-ea-' acti&itatea desf',urat' n cadrul echipei= cum te8ai simit/ care a fost contribuia ta n
cadrul echipei F Dac' ai a&ut parte de re-ultate foarte bune/ care au fost factorii de succes"
Dac' ai e,uat n alte aspecte/ care a fost cau-a" Cu leciile n&'ate intr' n urm'toarea
interaciune cu cei din .ur mai pre!'tit s' contribui ,i s'8i a.ui s' obin' re-ultate ,i mai bune"
+urprin-'tor/ ,i re-ultatele tale &or cre,te pe m'sur'"
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
MI$I1#2IEC
%legerea elementelor de alimentare, comand i protecie a instalaiilor electrice
de for de joas tensiune ,metodologie de lucru+
#( Ale4erea :ec5iu3ii caDlurilor ;e ali1e3tare a rece8toarelor electrice
Ale!erea seciunii cablurilor de alimentare a receptoarelor electrice se
efectuea-' pornind de la confi!uraia reelei respecti&e/ confi!uraie din care s' re-ulte
lun!imea traseelor ,i modul n care sunt le!ai receptorii/consumatorii" ?n multe aplicaii/
un cablu electric alimentea-' mai multe motoare electrice de acionare dar ,i ali
consumatori/ spre e9emplu l'mpi de iluminat/ instalaii de sudare etc"
Confi!uraia unei reele de alimentare a receptoarelor
+e calculea-' curentul absorbit de fiecare tip de consumator/ astfel<
aI n ca-ul motoarelor de antrenare a ma,inilor hidraulice &olumice/ dispo-iti&elor de
st:n!ere/ corpurilor de iluminat/ se poate considera c' puterea cerut' r'm:ne
constant' pe toat' durata conect'rii acestora la reea/ iar curentul absorbit se
calculea-' cu relaia
cos .
. N
N
c
U k
P
I =
unde< P
N
puterea nominal' a consumatorului
N tensiunea nominal'
cosK factorul de putere
H coeficient de fa-'
HG# pentru reele de curent continuu ,i reele monofa-ate de curent
alternati&=
HG 3 pentru reele trifa-ate
DI pentru motoarele electrice de antrenare a ma,inilor unelte/ a liniilor de transfer
tehnolo!ic/ a roboilor/ curentul absorbit depinde de re!imul de funcionare/ iar
curentul absorbit se calculea-' cu relaia<

cos .
. j N
N j
c
U k
P
I =
unde j

este un coeficient de suprasarcin' mecanic' calculat fie ca raport al


puterilor / fie ca raport al curenilor
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
M#
N
M2
N
M)
N
I
%
+
%
I
$
+
$
I
#
+
#
N
j
j
P
P
=
=
N
j
j
I
I
=
= . re!imul de a,chiere= j

8 randamentul
cI pentru transformatoarele de sudare/ cuptoarele electrice/ curentul se calculea-'
cu relaia

.
.
N
N
c
U k
S
I =
= +
N
puterea

aparent' a transformatorului sau cuptorului
;I pentru motoarele care antrenea-' !eneratoare de sudare/ !eneratoare din
!rupurile !enerator8motor sau pentru instalaiile cu redresoare/ curentul absorbit
se calculea-' cu relaia
j j N
j j
c
U k
I U
I
cos .
.
=
unde
.
/ I
.
tensiunile/ respecti& curenii debitai n curent continuu n cele mai
de-a&anta.oase condiii

N
tensiunea nominal' n c"a"
j

8 randamentul ansamblului
Dac' toi consumatorii sunt alimentai prin acela,i cablu ,i funcionea-' simultan/
se calculea-' curentul total prin nsumare al!ebric'/ iar dac' se aplic' un coeficient de
simultaneitate/ subunitar/ dependent de cate!oria consumatorului<
I
c
G c
#
I
c#
L c
$
I
c$
L """ c
n
I
cn
Cunosc:nd curentul care circul' prin conductoarele cablului/ se ale!e din tabele/
seciunea acestora/ n funcie de modul de po-are 5n aer/ n tub un sin!ur cablu/ mai
multe cabluri / n p'm:nt6/ n funcie de tipul i-olaiei ,i materialului conductor 5cupru
sau aluminiu6" De asemenea/ este necesar' efectuarea unor corecii indicate/ de
asemenea/ n tabele dac' temperatura mediului difer' de cea standardi-at'/ respecti&
dac' instalaia funcionea-' n re!im de scurt' durat' sau intermitent"
?n final/ trebuie ndeplinit' condiia<
adm c
I I
Veri9icAri+
a6 Derificarea densit'ii de curent la pornire se face cu relaia<
adm
p
j
S
I

unde I
p
curentul de pornire al motorului
+ seciunea cablului ales
.
adm
densitatea de curent admisibil' n funcie de materialul conductorului
.
adm
G$7 A/mm
$
pentru aluminiu
.
adm
G%7 A/mm
$
pentru cupru
b6 Derificarea pierderilor de tensiune
Mtiind c' pierderea de tensiune pe linia cu lun!imea / parcurs' de curentul I
este
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
I X R U ) sin cos ( 3 + =
unde E re-istena conductorului pe unitatea de lun!ime
N reactana condctorului pe unitatea de lun!ime
se &erific' dac'
adm
U U
=
% %
adm
U U
%
adm
U
G #7O pentru motoare
%
adm
U
G 2O pentru instalaii de iluminat
3. Ale4erea co3tactoarelor ;e ali1e3tare a 1otoarelor electrice ;e ac5io3are
Ale!erea unui contactor se face n funcie de <
parametrii electrici ai circuitului alimentat=
parametrii de lucru=
condiiile de mediu"
Parametrii electrici se refer' la<
a6 tensiunea ,i curentul de comand' a bobinei contactorului" Ale!erea tipului ,i a
&alorii tensiunii nominale a bobinei se face n funcie de celelalte elemente ale
schemei/ astfel nc:t s' se lucre-e cu c:t mai puine tipuri 5de c"c" sau c"a" sau
&alori #$ D/ $) D/ )2 D/ ##7 D/ $$7 D/ %27D6 ,i n funcie de informaiile cuprinse
n cataloa!ele ntreprinderilor produc'toare" >a ale!erea contactelor principale
se ine seama de tensiunea nominal' ,i curentul nominal al motorului/ iar la
ale!erea contactelor au9iliare se ine seama de tensiunea din circuitul de
comand' ,i curenii absorbii de bobinele elementelor de comand' alimentate
prin aceste contacte"
b6 felul ,i &aloarea nominal' a tensiunii motorului alimentat=
c6 puterea sau curentul ma9im al motorului"
Parametrii de lucru se refer' la<
re!imul de lucru=
frec&ena conect'rilor=
durata conect'rilor=
locul din schem' 5alimentare/ scurtcircuitare re-istene etc"6"
Condiiile de mediu se refer' la< temperatur'/ ,ocuri/ &ibraii/ praf/ condiii de
ntreinere"
Pentru ale!erea contactorului se porne,te de la tensiunea ,i curentul nominal al
motorului"
+e ale!e un contactor a&:nd tensiunea de ser&iciu
C
P
N
motor"
+e calculea-' curentul echi&alent<

k
I
I
N
c
=
unde H
#
G

N
a
coeficient de corecie
N
p
I
I
N =

raportul dintre curentul de pornire ,i curentul nominal al


motorului
aG0 pentru N
#
P0
aG$/( pentru $/( Q N
#
Q 0
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
aG N
#
pentru N
#
Q $/(
+e ale!e un contactor al c'rui curent nominal este e!al sau mai mare dec:t
curentul echi&alent I
e
"
+e &erific' apoi din punct de &edere termic pentru a ine seama de solicit'rile din
perioadele de pornire ,i fr:nare<
!
"
"
"

t t t
t I t I
I
f p
f p
e
+ +
+
= Q I
termic
unde I
#
curentul echi&alent de pornire
I
$
curentul echi&alent de fr:nare
"

k
I
I
p
=
H
$
G #/1 pentru t
p
P ( s
H
$
G %/$ pentru t
p
Q ( s
t
p
timpul de pornire sau suma timpilor de pornire
t
f
timpul de fr:nare
t
7
timpul de pau-'
I
termic
curentul nominal al contactorului
+e &erific' apoi la curentul de pornire
I
p/catalo!
P I
ma9/pornire
I
p/catalo!
fiind curentul pe care l poate nchide contactorul prin contactele sale/ f'r' ca
acestea s' se sude-e= este indicat de constructor"
3) Ale4erea Bi >eri9icarea releelor ter1ice
+e preci-ea-' c' protecia motoarelor la suprasarcin' cu releee termice se poate
reali-a corect numai dac' acestea funcionea-' n ser&icii nentrerupte/ cu sau f'r'
&ariaii de &ite-'"
Eeleele termice sunt caracteri-ate prin curentul de ser&iciu I
E
care poate fi re!lat
n pla.a 57/0 """ #6I
N
/ ,i se ale! n funcie de curentul nominal I
N
al motorului astfel nc:t
I
E
P I
N
+e calculea-' coeficientul de re!lare
R
n
I
I
K =
,i se fi9ea-' butonul de re!la. n dreptul reperului corespun-'tor"
Eeleul termic trebuie s' asi!ure deconectarea motorului astfel<
dup' dou' ore/ dac'
!# , =
R
S
I
I
n mai puin de $ ore/ dac'
" , =
R
S
I
I
n mai puin de $ minute/ dac'
# , =
R
S
I
I
dup' $ secunde/ dac'
$ =
R
S
I
I
Pentru ale!erea ,i &erificarea practic' a releelor termice se procedea-' astfel<
8 cunosc:nd motorul de acionare/ se cunoa,te curentul nominal al acestuia I
N
=
8 se ale!e un releu termic cu un curent de re!la. I
E
astfel nc:t I
N
57/0 """ #6I
E
=
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
8 dup' reali-area instalaiei se &erific' montarea releului termic n po-iie corect'
5po-iie ori-ontal' sau &ertical'6=
8 se rote,te butonul de re!la. p:n' c:nd indicatorul acestuia este n dreptul &alorii
curentului nominal sau coeficientul de re!la. I=
+e porne,te motorul asincron ,i se las' s' funcione-e la sarcin' nominal' #( """ %7
minute/ n funcie de constanta termic' de timp a motorului/ dup' care se cre,te sarcina
cu (7O sau se scoate o si!uran' fu-ibil'/ motorul fiind alimentat n dou' fa-e" Eeleul
trebuie s' deconecte-e n cel mult $ minute" Dac' acesta nu declan,ea-'/ se rote,te
butonul de re!la. spre limita inferioar' p:n' c:nd releul declan,ea-'"
4) Ale4erea Bi >eri9icarea :i4ura35elor 9uEiDile
Ale!erea curentului nominal al si!uranei fu-ibile se face pe ba-a caracteristicii de
topire a fu-ibilului ,i a curbei de &ariaie a curentului n timpul pornirii/ astfel nc:t
acestea s' se intersecte-e"
8 pentru motoare electrice cu pornire u,oar'/ care durea-' % """ #7 secunde/
# , "
,
p
sig N
I
I =
pentru si!urane fu-ibile rapide/
N sig N
I I =
, pentru si!urane fu-ibile lente"
8 pentru motoare lectrice cu pornire !rea/ care durea-' $7 """)7 secunde/ ,i cu
porniri frec&ente/
" ... $ ,
,
p
sig N
I
I =
Caracteristica timp8curent a unei si!urane fu-ibile<
# &ariaia curentului la pornirea unui motor electric=
$ caracteristica unei si!urane fu-ibile lente=
% caracteristica unei si!urane fu-ibile rapide"
5I5&I26#%.IE
O#P /ilohi, S( B(a(, %lemente de comand i control pentru acionri i sisteme de
re!lare automat. &anual pentru clasa a '($a i a '(($a" licee tehnolo!ice" profil tehnic"
specializarea electrotehnic. Editura Didactic' ,i Peda!o!ic'/ ;ucure,ti/ $77$
O2P Sta3, A(I(, B(a(, )parate" echipamente i instalaii de electronic industrial *
tehnolo!ia meseriei. &anual pentru clasele ('$'" licee industriale i coli profesionale *
meserii din domeniile electrotehnic i electronic" mine" metalur!ie" ener!etic" chimie
industrial" materiale de construcii" transporturi i industrie alimentar. Editura
Didactic' ,i Peda!o!ic' E"A"/ ;ucure,ti/ #***
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
t
I
#
2
)
O)P Ma3olea, 0h(, )cionri electromecanice. +ehnici de analiz teoretic i
e,perimental. Editura ni&ersitaria Craio&a/ $77%
O&P MareB, .(, 6AlABoiu, T(,B(a(, %lemente de comand i control pentru acionri i
sisteme de re!lare automat. &anual pentru clasa a '($a i a '(($a" licee tehnolo!ice"
profil tehnic" profil tehnic" specializarea electrotehnic. Eduitura Economic'
Preuni&ersitaria/ ;ucure,ti/ $77$
OGP MareB, .(, B(a(, )parate electrice. )u,iliar curricular pentru clasa a '($a" calificarea
profesional * +ehnician n instalaii electrice. Editura Pa9 Aura Mundi/ Calai/ $771
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

S-ar putea să vă placă și