Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 3

Plan de aciune
pentru ndeplinirea condiionalitii ex-ante 6.2
referitoare la sectorul deeuri
1. nstituii responsa!ile
"inisterul "ediului i #c$i%!rilor &li%atice
2. '!iecti( )e%atic
Obiectivul tematic 6: Protecia mediului i promovarea utilizrii durabile a
resurselor
3. &ondi*ionalitate ex-ante n sectorul deeuri confor% propunerii de
+e,ula%ent
Promovarea investiiilor durabile din punct de vedere economic i a mediului n
sectorul deeuri, n particular prin dezvoltarea planurilor de management a
deeurilor n acord cu Directiva 200!"!#$ privind deeurile
-. &riterii de ndeplinit
1
Statul membru raporteaz Comisiei cu privire la progresele nregistrate n
atingerea obiectivelor de la articolul 11 din Directiva 2008/98/CE motivele
nendeplinirii !i ac"iunile propuse pentru a atinge obiectivele stabilite#
E$isten"a unuia sau a mai multor planuri de gestionare a de!eurilor ast%el
cum se prevede la articolul 28 din Directiva 2008/98/CE#
Statul membru a stabilit n con%ormitate cu articolele 1 !i & din Directiva
2008/98/CE programele de prevenire a generrii de!eurilor n con%ormitate
cu articolul 29 din directiv#
Statul membru a luat msurile necesare pentru a atinge obiectivul privind
reutilizarea !i reciclarea de!eurilor p'n n 2020 n con%ormitate cu articolul
11 din Directiva 2008/98/CE(
.. "suri propuse pentru ndeplinirea condiionalitii
Documente necesar a ) elaborate *i aprobate pentru ndeplinirea
condi"ionalit"ii din perspectiva criteriilor men+ionate mai sus,
Elaborarea Strategiei -a"ionale de .estionare a De!eurilor 201&/2020
Termen: trimestrul IV 2013
Elaborarea Strategiei de .estionare a -molurilor
Termen: trimestrul IV 2013
Elaborarea 0lanului -a"ional de .estionare a De!eurilor
Termen: trimestrul IV 2014
Elaborarea 0lanului -a"ional de 0revenire a .enerrii De!eurilor
Termen: trimestrul IV 2014
1
Conform propunerii de regulament general, cuprinznd condi ionalit ile ex-ante pentru accesarea fondurilor europene 2014-
2020 i Pozi iei serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea unui Acord de parteneriat i a unor programe n R!"#$A n
perioada 2014-2020
Elaborarea 0lanurilor 1ude+ene de .estionare a De!eurilor
Termen: trimestrul II 2015
6. #tadiul ndeplinirii %surilor propuse
Strategia -a"ional de .estionare a De!eurilor se a2 n revizuire n acord
cu noile cerin"e/orientri europene n prezent )ind supus procedurii de
evaluare de mediu 3SE45( 4 %ost parcurs etapa de de)nitivare a proiectului
de strategie !i de realizare a raportului de mediu n con%ormitate cu
prevederile 6otr'rii de .uvern nr(1078/200& privind stabilirea procedurii de
realizare a evalurii de mediu pentru planuri !i programe cu modi)crile !i
completrile ulterioare(
0lanul -a"ional de .estionare a De!eurilor 30-.D5 se va revizui 9n acord cu
noile cerin"e din :egea nr( 211/2011 privind regimul de!eurilor care a
transpus Directiva 2008/98/CE( ;n prezent se a2 9n pregtire documenta"ia
de ac<izi"ie a consultantului care va realiza 0-.D(
2