Sunteți pe pagina 1din 3

Stimati Domni,

Am analizat cu atentie solicitarea MFE, primita de Consiliul Judetean ... inca de la data de 13.03.2015,
cu privire la fazarea proiectelor si implicit a contractelor subsecvente aflate in derulare.
In urma anlizei noastre, Contractul de Lucrari CL1 poate fi impartit pe faze in conditii care nu
dezavantajeaza niciuna dintre parti, insa aceasta fazare necesita o analiza detaliata de natura tehnica,
financiara si de risc, astfel incat sa nu conduca la probleme ce nu pot fi depasite ulterior.
Analiza
Fazarea proiectului reprezinta in fapt finantarea acestuia in doua etape diferite [timp] in cadrul a doua
cicluri financiare diferite si in cadrul a doua programe de finantare diferite [conditii financiare si de
obiectiv]. Astfel, fazele ce rezulta din acest proces de etapzaire trebuie sa fie extrem de bine definite din
punct de vedere tehnic si financiar si fara riscuri de intarziere [cel putin pentru componentele fazei 1].
Spre exemplu, in cazul in care pentru Faza 1 vom declara ca finalizam un anumit obiect contractual, iar
acesta sufera intarzieri, cheltuielile ramase neefectuate vor deveni ne-eligibile atat pentru POS Mediu cat
si pentru POIM 2014-2020 [nu mai pot fi ulterior incadrate in Faza 2].
Fazele trebuie tratate ca doua proiecte distincte in relatia cu finantatorul. In conformitate cu
Regulamentul CE Nr. 1083/2006, Art. 39, un proiect va avea cheltuieli eligibile daca acestea sunt legate
de o operaiune care include un ansamblu de lucrri, activiti sau servicii destinate s ndeplineasc
prin ea nsi o funcie indivizibil cu caracter economic sau tehnic precis.
In conformitate cu Ghidul COCOF 12-0047-02 / 2012, referitor la proiectele ce se intind pe durata a
doua cicluri de programare, o faza de proiect trebuie sa fie definita intr-o maniera prin care
implementarea sa efectiva sa se indeplineasca un scop clar si/sau o functiune. Tot ghidul COCOF
exemplifica ce componente ar putea fi incadrate intr-o Faza, ex : o cladire in integralitate finalizata care
in faza 2 poate fi utilata si data in functiune scopului urmarit.
In conformitate cu Decizia CE Nr privind Ghidul 1573 / 20.03.2013 privind aprobarea orientrilor
referitoare la ncheierea programelor operaionale adoptate [...]:
Comisia poate accepta cereri pentru ealonarea proiectelor majore pe dou perioade n cazul n care
sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
proiectul are dou etape distincte i identificabile n mod clar n ceea ce privete obiectivele sale fizice
i financiare;
prima faz a proiectului major este gata pentru a fi utilizat n scopul i/sau funcia menionate n
decizia Comisiei pn la termenul de depunere a documentelor de ncheiere;
a doua faz a proiectului este eligibil pentru finanare din fondurile structurale i/sau Fondul de
coeziune n perioada 2014-20208; [...]
Concluzii
In urma celor analizate, putem concluziona ca in cadrul Fazei 1 vor fi pastrate doar obiective de
constructii ce pot fi finalizate integral, fara riscuri de intarziere in termenul de eligiblitate POS
Mediu. Celelalte obiecte ale contractului de lucrari, care se intind conform Graficului de Executie
in cadrul ambelor perioade de programare [2015-2016] trebuie sa fie decalate.
Conform conditiilor impuse prin Decizia CE Nr. 1573 / 20.03.2013, punctul 3.3, componentele de
proiect ce vor fi finalizate in Faza 2, trebuie sa faca parte dintr-o etapa distincta din perspectiva fizica

si financiara si trebuie sa fie eligibile pentru finantare din fondurile pentru perioada 2014-2020.
Astfel, trebuie sa cunoastem atat criteriile de eligibilitate a cheltuielilor pentru POIM 2014-2020 cat si
caracteristicile de indeplinit ale unui obiectiv fizic ce poate fi considerat distinct.
Solicitari ce trebuie adresate MFE in cel mai scurt timp
Referitor la Metodologia propusa pentru fazarea proiectelor, contractul CL1 din cadrul SMID Alba nu se
incadreaza Categoriilor stabilite [4 si/sau 5], deoarece atat Depozitul cat si statiile MBT si SS se afla intrun stadiu incipient. Devine astfel importanta in procesul de fazare, stabilirea cerintelor minime pentru
obiectivele / componentele de constructii ce pot face obiectul Fazei 1. Posibila fazare in acest caz se
poate face dupa cum urmeaza:
Componenta a Depozitului

Faza 1

Celula 1 depozit

Integral

Cladire administrativa

Suprastructura

Atelier auto

Faza 2
Instalatii [electrice,
termice, etc]

sanitare,

Integral

Drumuri incinta, parcari, rigole, Integral


podete
Cantar auto

Integral

Zona de spalare a rotilor

Integral

Imprejmuire gard

Integral

Retele interioara apa

Integral

Retele levigat

Integral

Foraje de monitorizare

Integral

Dotari [ceula, cladiri, sistem


levigat, laborator, etc]

Integral

Sistem colectare gaze depozit

Integral

Astfel, Celula 1 a depozitului va fi construita in Faza 1, insa numeroase dintre celelalte componente
[distincte si clar determinate atat fizic cat si financiar] pot face doar obiectul Fazei 2.
Avem astfel nevoie de certificarea fazarii intr-o astfel de maniera.

Cu referire la conditiile de eligibilitate a cheltuielilor, enuntate mai sus, fazarea difera semnificativ in
urmatoarele situtii [ce trebuie anterior clarificate cu MFE]:
Situiatia 1 Eligiblitatea cheltuielilor in functie de momentul operatiunii si momentul platii
efective
a) Constructiile ce vor fi platite in Faza 2, pot sa inceapa inca din perioada Fazei 1 dar vor fi inaintate la
plata cat si platite efectiv doar in perioada Fazei 2
b) Constructiile ce vor fi platite in Faza 2, nu pot sa inceapa decat ulterior perioadei Fazei 1 [dupa
31.12.2015] Necesitatea prelungirii Duratei de Executie a Contractului.

Situatia 2 Eligiblitatea cheltuielilor in functie de obiectivul fizic : descompunerea pe suboperatiuni pentru materiale si echipamente [Sub-operatiunea 1 se livreaza in santier si devin
proprietatea Beneficiarului / Sub-operatiunea 2 - se incorporeaza in lucrari ce reprezinta obiectiv
al Fazei 2]
a) Materialele si echipamentele ce sunt platite in procent de 80% la livrare in santier in perioada Fazei
1, pot fi platite in procent de 20% [la incorporarea in lucrari] in cadrul Fazei 2;
b) Materialele si echipamentele care fac obiectul unei plati la livrarea in Santier, se limiteaza la acelea
care vor fi incorporate in lucrari in perioada Fazei 1, astfel incat acestea sa fie platite integral in
aceasta perioada, neexistand posibilitatea descopmpunerii in sub-operatiuni, conform punctului de
mai sus.
In privinta Situatiei 1, in conformitate cu legislatia actuala, eligibilitatea cheltuielilor nu este grevata de
momentul operatiunii ci doar de momentul efectuarii platii aferente. Totodata, legislatia europeana
ce reglementeaza fazarea unui proiect poate fi interpretata contrar, mai ales in lipsa unor criterii stabilite
prin lege referitoare la eligibilitatea cheltuielilor pentru perioada 2014-2020.
In privinta Situatiei 2, putem doar presupune ca se va accepta descompunerea unui obiectiv fizic in doua
sub-obiective clare si distincte, insa nu am gasit referiri legislative concrete in acest sens.
Clarificarea acestor doua situatii, ne va da posibilitatea prezentarii unui Raport privind Fazarea
Contractului de Lucrari.
In final dorim sa va transmitem ca intelegem pe deplin eforturile Dumneavoastra cu privire la asigurarea
finantarii Contractului de Lucrari, insa etapizarea acestuia poate fi facuta doar in baza unui Act Aditional
cu Antreprenorul fundamentat pe Raportul de Fazare.

Cu stima,