Sunteți pe pagina 1din 58

Mihaela Mihoc Dezvoltare

i srcie n spaiul social romnescDEZVOLTARE I SRCIE N
SPAIUL SOCIAL
ROMNESC
0
Universitatea: Al. I. Cuza, Iai
Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor
Coordonator:
Prof. Livia Baciu
Candidat:
Mihaela Antoneta Mihoc
Sesiunea: IUNIE IU!IE, "0#$
Mihaela Mihoc Dezvoltare
i srcie n spaiul social romnesc
Cuprins
Introducere 1
I. Paradigele de!volt"rii # inegalitate $i s"r"cie %
I.#. Ce este dezvoltarea% $
I.". As&ecte ale dezvolt'rii economice dura(ile )
I.$ S'r'cia *n +om,nia *n tim& i s&a-iu .
I.$.#. Scurt' istorie a s'r'ciei *n +om,nia /
I.$.". S'r'cie i ine0alitate *n s&a iul rom,nesc #0
I.$.$. Factori determinan i i a0ravan i ai s'r'ciei i ine0alit' ii #"
II. Moderni!are# cultur" $i de!voltare 1&
II.#. Eta&ele creterii economice #1
II. ". Cultur', reli0ie i dezvoltare #.
II.$. 2odernizare i tradi-ionalism din &ers&ectiva dezvolt'rii "1
II.1. 3ezvoltarea ca &rivare a ca&a(ilit'-ilor "/
III. 'tudiu de ca! ( Anali!a valorilor culturale $i tradi)ionale ro*ne$ti cu
ipact +n de!voltarea ur,an" din -egiunea .ord/0st 11
III.#. 4a(loul 0eneral, economic i social al +e0iunii Nord Est $1
III.#.#. Economia re0ional' $1
III.#.". For a de munc' i mi0ra ia $5
III.#.$. 6oten ialul de dezvoltare $5
III.". 3ezvoltarea +e0iunii NordEst *n conte7tul comuntar i na ional $.
III.$. 3esi0nul institu ional,com&ortamental i &olitic *n 8calea corect' a
dezvolt'rii 1"
Conclu!ii 1/
Bi,liografie 22
#
Mihaela Mihoc Dezvoltare
i srcie n spaiul social romnesc

"
Mihaela Mihoc Dezvoltare
i srcie n spaiul social romnesc
Introducere
Cuv,ntul s'r'cie este, f'r' *ndoial', un conce&t c9eie al tim&urilor noastre.
Sume uriae de (ani sunt c9eltuite *n numele s'racilor. 2ii de c'r-i i consultan-e din
&artea :e7&er-ilor continu' s' ofere solu-ii &ro(lemelor acestora. Ce este curios este
fa&tul c' nimeni, inclusiv &resu&uii (eneficiari ai acestor activit'-i, nu &ar s' fi sc'&at
de s'r'cie, (a dim&otriv': (o0a-ii devin din ce *n ce mai (o0a-i, iar s'racii din ce *n ce
mai s'raci. !umea se 0'sete *ntro criz' &rofund'; Oare au euat politicile de
dezvoltare?
<n &rima &arte a acestei lucr'ri voi &rezenta *n ce m'sur' eradicarea s'r'ciei nu &oate
fi conce&ut' f'r' a studia modificarea de &aradi0m' *n &rocesul creterii economice.
=(-inerea creterii economice sustena(ile re&rezint' o &remis' fundamental' *n lu&ta contra
s'r'ciei.
<n cea dea doua &arte a lucr'rii ,av,nd *n vedere as&ectele &rezentate anterior , acest
studiu ofer' o ima0ine analitic' a st'rii de fa&t a 'rii noastre, &ro&un,nd un set de
recomand'ri *n vederea ada&t'rii institu iilor, le0isla iei, &oliticilor i strate0iilor na ionale,
continu,nd cu modelul euro&ean de dezvoltare, dimensiunea social', democra ia i
cet' eanul, &unctelecardinale ale Uniunii Euro&ene ce se re0sesc *n s&a iul rom,nesc,
su(liniind, de c,te ori au fost informa-ii accesi(ile, i :modelul rom,nesc sau rezultatele
a&lic'rii acestor &olitici *n +om,nia.
<n fine, *n a treia &arte a lucr'rii am dorit s' analizez desi0nul institu ional,
com&ortamental i &olitic rom,nesc *n vederea dezvolt'rii re0ionale. <n acest sens, am avut *n
vedere dezvoltarea ca&acit' ii economico administrative a +e0iunii NordEst i, deci, a
institu iilor, &oliticilor,valorilor i strate0iilor &u(lice. Aici am vor(it des&re continuarea
&rofesionaliz'rii *n domeniul inte0r'rii euro&ene,nu li&se te analiza incluziunii sociale, &rin
&artici&are activ' la via a social' .

$
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
I. Paradigele de!volt"rii# inegalitate $i s"r"cie
I.1. Ce este de!voltarea3
3efinirea conce&tului de dezvoltare >development? este e7trem de dificil de
realizat datorit' variet'-ii &aradi0melor @ economice i, mai ales, &olitice @ c'rora le este
circumscris'. <n acest &rim ca&itol nu *mi &ro&un oferirea unui r's&uns sintetic la
*ntre(area Ce este dezvoltarea?, ci su(linierea unei serii de dimensiuni ale dezvolt'rii.
Auznets S. consider' creterea economic' a unei -'ri ca o m'rire a ca&acit'-ii de
a furniza *n m'sur' tot mai mare diferite (unuri economice, aceast' ca&acitate fiind
(azat' &e te9nolo0ia *naintat', &recum i &e ada&t'rile institu-ionale i ideolo0ice &e care
le necesit'.
Arndt B.C. consider' creterea economic' o cretere a venitului ca medie &e
locuitor >m'surat' *n mod o(inuit &rin 6ID ra&ortat la &o&ula-ie?.
6errou7 a&reciaz' creterea ca fiind s&orirea dimensiunilor economiei na-ionale
e7&rimat' *n totalul (unurilor i serviciilor o(-inute *n decursul unei &erioade, inclusiv
amortismentul. 3u&' &'rerea sa, *ns', numai s&orul cantitativ &e termen lun0 constituie
cretere economic', cel &e termen scurt constituind e7&ansiune.
Creterea economic' este definit' ca fiind &rocesul de s&orire a dimensiunilor
rezultatelor economice, determinate de com(inarea i folosirea factorilor de &roduc-ie i
reliefate &rin indicatori macroeconomici @ &rodusul intern (rut, &rodusul na-ional (rut i
venitul na-ional *n termeni reali, at,t &e total, c,t i &e locuitor
#
.
Creterea economic' este un &roces com&le7 care vizeaz' sistemul economic *n
ansam(lul s'u i *n dinamica sa, &rezent,nd o evolu-ie ascendent' &ozitiv' a economiei
na-ionale, dar care nu e7clude oscila-iile conEuncturale, uneori re0rese economice
tem&orare. <n o&inia unor economiti, creterea economic' este sinonim' cu dezvoltarea
economic' i c9iar cu &ro0resul social economic. 2aEoritatea economitilor consider',
*ns', c' no-iunile de cretere economic' i dezvoltare economic' nu tre(uie o&use una
alteia, dar nici nu se su&ra&un. Cele dou' no-iuni au unele elemente comune: am(ele sunt
&rocese evolutiveF au la (az' conlucrarea i utilizarea acelorai factoriF finalitatea social' a
#
An0elescu, C., St'nescu, I., Politici economice , Editura Economic', Ducureti, "00#,&.)1
1
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
am(elor &rocese o constituie *m(un't'-irea calit'-ii vie-ii oamenilor. 6rin urmare, ra&ortul
dintre creterea economic' i dezvoltarea economic' este ca de la &arte la *ntre0. <n
aceast' situa-ie, orice dezvoltare economic' &resu&une i o cretere economic', dar nu
orice cretere economic' *nseamn' i dezvoltare economic'
"
. 3ezvoltarea economic', &e
l,n0' creterea economic', *i asociaz' i modific'ri structuralcalitative *n economia
na-ional' i calitatea vie-ii oamenilor. Conce&telor de cretere economic' i dezvoltare
economic' li se asociaz' cel de &ro0res economic. Acesta eviden-iaz' s&ecificul i sensul
dezvolt'rii din fiecare eta&', *n com&ara-ie cu eta&ele anterioare, i constituie su&ortul unei
viziuni o&timiste asu&ra evolu-iei societ'-ii *n &ers&ectiv'.
Sensul modern al dezvolt'rii este rezultatul unei a(ord'ri interdisci&linare:
economie, tiin-a &olitic', sociolo0ie, reli0ie etc. 3e aici i dificult'-ile de definire
sintetic'. 4otui, un lucru este cert: dezvoltarea social' este strict le0at' de dezvoltarea
economic', fiind condi-ionat' i condi-ion,nd &ro0resul material. 3ezvoltarea im&lic' un
&roces, o sc9im(are &ozitiv' continu' al c'rei o(iectiv 0eneral r'm,ne, conform maEorit'-ii
autorilor, &romovarea (un'st'rii sociale. 3ezvoltarea &resu&une &lanificarea atent',
ra-ional', a o(iectivelor &e termen mediu i lun0 ale evolu-iei societ'-ii. 6lanificarea &oate
&resu&une sau nu o conce&-ie interven-ionist' direct' a autorit'-ii &u(liceF statul sau
0uvernele locale &ut,nd utiliza, de &ild' stimulente indirecte >&recum cele fiscale? &entru a
&romova &roiectele de dezvoltare. 6o&ula-ia este &rivit' ca *ntre0, *n sensul c' dezvoltarea
social' afecteaz' &e to-i mem(rii unei societ'-i, iar o(iectivele ei sunt sus-inute de valori
sociale >credin-e i ideolo0ii?, ca i de modul de structurare a rela-iilor sociale.
Studiile des&re dezvoltare sunt &rivite *n 0eneral ca un &rodus recent al 0,ndirii i
&racticii sociale. 3ezvoltarea, ca un conce&tc9eie al 0,ndirii &olitice contem&orane, sa
im&us *n anii G)0, momentul naterii fiind considerat a fi discursul de *nvestire al
&reedintelui american 4ruman >"0 ianuarie #/1/?, acesta c9em,nd la o &olitic' orientat'
s&re :dezvoltarea i creterea zonelor su(dezvoltate. A&ari-ia i im&unerea dezvolt'rii ca
&rinci&iu c'l'uzitor al &ro0ramelor &olitice contem&orane a fost &recedat' *ns' de analize,
*n mare &arte s&eculative, dat,nd din secolele trecute.H,nditorii secolului ICIII >*ntre care
Jo9n !ocKe i Adam Smit9? su0erau &atru sta0ii *n evolu-ia uman', caracterizate de ti&ul
de activitate economic' dominant': v,n'toarea i &escuitul, creterea animalelor,
&racticarea a0riculturii >culturii &lantelor?, eta&a su&erioar' fiind caracterizat' &rin
&re&onderen-a comer-ului i manufactur'rii. 6ro0resul era considerat a fi le0at de
"
6o9oata, I. Probleme ale tranziiei Romniei de la sistemul economiei planificate centralizat la cel al
economiei sociale de pia *n Analele Univ. LAl. I. CuzaL Iai, Sec-iunea economie, #//M
)
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
&arcur0erea acestor tre&te, &resu&un,nd niveluri de or0anizare i s&ecializare din ce *n ce
mai com&le7e ,iar nevoia individual' de acumulare era &rivit' ca &rinci&al determinant al
&ro0resului.
I.%. Aspecte ale de!volt"rii econoice dura,ile
3ezvoltarea economic' ca form' de manifestare a dinamicii macroeconomice,
&resu&une un ansam(lu de transform'ri cantitative, structurale i calitative, at,t *n
economie, c,t i *n cercetarea tiin-ific' i te9nolo0iile de fa(rica-ie, *n mecanismele i
structurile or0anizatorice de func-ionare a economiei, *n modul de 0,ndire i
com&ortamentul oamenilor
$
. <n eta&a actual' sunt &reocu&'ri tot mai accentuate &rivind
dezvoltarea economic' dura(il' sau via(il', la nivelul fiec'rei -'ri i la scar' mondial',
acestea fiind le0ate de un com&le7 de &ro(leme cu care se confrunt', *n &rezent, omenirea,
i anume: s'r'cia *n miElocul (elu0uluiF de0radarea mediului *nconEur'torF nesi0uran-a
ocu&'rii unui loc de munc'F infla-ia, crize monetare, economice i 0eo0rafice etc.
3ezvoltarea economic' dura(il' re&rezint' acea form' de dezvoltare economic' *n cadrul
c'reia se urm'rete ca satisfacerea cerin-elor &rezente de consum s' nu com&romit' sau s'
&reEudicieze &e cele ale 0enera-iilor viitoare. Conce&tul de dezvoltare dura(il' e7&rim'
&rocesul de l'r0ire a &osi(ilit'-ilor &rin care 0enera-iile &rezente i viitoare *i &ot
manifesta &e de&lin o&-iunile *n orice domeniu @ economic, social, cultural sau &olitic,
omul fiind aezat *n centrul ac-iunii destinate dezvolt'rii.
3ezvoltarea economic' dura(il' &resu&une e7isten-a unor condi-ii economice,
sociale, culturale i de mediu favora(ile. 3ac', din &ers&ectiv' istoric', condi-iile
economice au avut un rol cov,ritor *n evolu-ia s&eciei umane, celelalte condi-ii nu mai &ot
fi, ast'zi, i0norate, com&onenta economic' re&rezent,nd, *ns', factorul esen-ial al
dezvolt'rii. <n anul #/55 +a&ortul 2ondial al 3ezvolt'rii Umane, ela(orat su( e0ida
6ro0ramului Na-iunilor Unite &entru 3ezvoltare >6NU3?, sintetizeaz' &atru com&onente
esen-iale ale &aradi0mei dezvoltare dura(il'
1
.
$
DecKer, H. S., Comportamentul uman o abordare economic, &.#$M, Editura A!!, Ducureti,"00#
1
3inu, 2. , Globalizare i integrare economic culegere de teste grile i studii de caz, Editura Economic',
Ducureti,"00$
5
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
Conce&tul de dezvoltare dura(il' este acce&tat i s&riEinit &e &lan mondial, mesaEul s'u
fiind &reluat de Conferin-a de la +io de Janeiro din #//", unde discu-iile sau a7at *n
s&ecial &e urm'toarele as&ecte:
a? definirea dezvolt'rii dura(ileF
(? determinarea condi-iilor de realizare a acestei dezvolt'riF
c? m'surarea, cuantificarea dezvolt'rii dura(ile &rin 0'sirea unui indicator care s'
e7&rime fa&tul c' o na-iune sau o economie *n ansam(lul s'u se *ncadreaz', sau nu, *ntrun
mod de dezvoltare dura(il'.
=(iectivul 0eneral al dezvolt'rii dura(ile este de a 0'si un o&tim de interac-iune i
com&ati(ilitate a &atru sisteme: economic, uman, am(iental i te9nolo0ic, *ntrun &roces
dinamic i fle7i(il de func-ionare. Nivelul o&tim cores&unde acelei dezvolt'ri de lun0'
durat' care &oate fi sus-inut' de c'tre cele &atru sisteme. 6entru ca sistemul s' fie
o&era-ional, este necesar ca aceast' sus-inere sau via(ilitate s' fie a&licat' *n toate
su(sistemele ce formeaz' cele &atru dimensiuni ale dezvolt'rii dura(ile &lec,nd de la
ener0ie, a0ricultur', industrie &,n' la investi-ii, aez'ri umane i (iodiversitate.
Cerin-ele minime &entru realizarea dezvolt'rii dura(ile includ:
redimensionarea creterii economice, av,nd *n vedere accentuarea laturilor
calitative ale &roduc-ieiF
eliminarea s'r'ciei *n condi-iile satisfacerii nevoilor esen-iale: un loc de munc',
9ran', ener0ie, a&', locuin-' i s'n'tateF
asi0urarea creterii &o&ula-iei la un nivel acce&ta(il >reducerea creterii
demo0rafice necontrolate?F
conservarea i s&orirea resurselor naturale, *ntre-inerea diversit'-ii ecosistemelor,
su&rave09erea im&actului dezvolt'rii economice asu&ra mediuluiF reorientarea
te9nolo0ic' i &unerea su( control a riscurilor acesteiaF
descentralizarea formelor de 0uvernare, creterea 0radului de &artici&are la luarea
deciziilor &rivind mediul i economia.
As&ectele multi&le ale dezvolt'rii dura(ile, de la creterea economic' i ocu&area
&o&ula-iei &,n' la e0alitatea dintre se7e, &rotec-ia mediului i li(ert'-ile individuale, sunt
tratate *ntro viziune inte0ratoare, accentul fiind &us &e l'r0irea &osi(ilit'-ilor de
manifestare a o&-iunii oamenilor. !on0evitatea, educa-ia i standardul de via-' sunt
considerate esen-iale. Acestea stau la (aza indicelui dezvolt'rii umane >I3U? care ofer' o
m'sur' sim&lificat', dar util', a unei realit'-i com&le7e. Indicatorii utiliza-i la calcularea
M
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
I3U sunt: s&eran-a de via-', 0radul de alfa(etizare i 0radul de cu&rindere *n *nv'-'m,nt,
ce reflect' nivelul de educa-ie, 6ID &e locuitor, ca m'sur' a standardului de via-'
)
.
6ro(lematica dezvolt'rii dura(ile a r'mas i va r'm,ne *n actualitatea &reocu&'rilor
mondiale mai ales datorit' discre&an-ei care e7ist' *ntre recunoaterea teoretic' a
im&ortan-ei acesteia i rezultatele concrete *nre0istrate &,n' *n &rezent, su(sumate ideii de
&ro0res social. <n ultimele cinci decenii, &e &lan mondial, sau realizat &ro0rese *n toate
domeniile i sau *nre0istrat sc9im('ri semnificative la nivelul dezvolt'rii umane.
Strate0ia dezvolt'rii dura(ile devine o&era-ional' &rin &olitici na-ionale adecvate, *n
m'sur' s' favorizeze com&ati(ilitatea sistemelor ce se intercondi-ioneaz' *n tim& i s&a-iu,
cola(orarea i coo&erarea cu caracter re0ional, interna-ional i mondial. 3ezvoltarea
dura(il' nu este un sco& *n sine, ci un miEloc &entru a stimula &ro0resul te9nic i economic,
&rin distri(uirea mai ec9ita(il' a efectelor sale asu&ra 0enera-iilor &rezente i viitoare
5
.
6ro(lem' comun' a tuturor -'rilor la nivel &lanetar, strate0ia dezvolt'rii dura(ile tre(uie
a(ordat' -in,nd seama de decalaEele e7istente ast'zi *n lume, de *m&'r-irea -'rilor *n
dezvoltate i su(dezvoltate.
<n conte7tul dezvolt'rii dura(ile se vor(ete tot mai mult des&re ecodezvoltare. Astfel, *n
anul #/M", secretarul 0eneral al Conferin-ei de la StocK9olm asu&ra mediului, 2aurice
Slion0, a introdus *n lim(aEul curent conce&tul de ecodezvoltare. 6rin com&le7itatea ei,
ecodezvoltarea sur&rinde, nu numai dezvoltarea economic' &ro&riuzis' *n ra&ort cu
mediul natural, ci *ntrea0a dezvoltare uman', cu as&ectele ei sociale, de cultur', tiin-' i
civiliza-ie, de e0alitate i ec9itate *ntre oameni.
)
3inu, 2., Socol, C., 2arina, 2., !conomie european, Editura Economic', Ducureti,"001
5
DecKer, H. S., Comportamentul uman o abordare economic, Editura A!!, Ducureti,"00#
.
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
I.1. '"r"cia +n -o*nia / +n tip $i spa)iu
Ine0alitatea i s'r'cia sunt &rezente at,t *n cadrul -'rilor dezvoltate c,t i *n cadrul
-'rilor su(dezvoltate i se constituie *n una din cele mai mari &rovoc'ri ale &rocesului de
0lo(alizare, aa cum arat' StanleN Fis9er. +olul dezvolt'rii, *n acest conte7t, este tocmai de
a reduce s'r'cia i ine0alitatea.
<n s&a-iul rom,nesc s'r'cia i ine0alitatea cunosc o serie de determinan-i istorici,
&e de o &arte, iar, &e de alt' &arte, sunt modelate de caracteristicile socioculturale ale celor
o&t re0iuni de dezvoltare &recum i de diferen-ierea rural O ur(an. S'r'cia *nseamn' o via '
li&sit' de ansele de a tr'i *n cadrul unui anumit standard minim de nivel de trai.
Acest standard este relativ, fiind foarte diferit du&' ar' sau re0iune. =r0aniza ia 2ondial'
a S'n't' ii >=2S?, or0aniza ie din cadrul =NU, define te s'r'cia ca &e un indice rezultat
din ra&ortul dintre venitul mediu &e 0lo( &e ca& de locuitor i venitul mediu >salariul
mediu? &e ca& de locuitor al 'rii res&ective. Alte re&ere &entru sta(ilirea limitei s'r'ciei
sunt insuficien a venitului &entru aco&erirea c9eltuielilor necesare unei aliment'ri re0ulate,
sau a necesarului &entru *m(r'c'minte, *nc'lzire i alte necesit' i indis&ensa(ile traiului.
Aceast' s'r'cie atra0e du&' sine deficien e culturale, o li&s' de calificare i cre terea
analfa(etismului &o&ula iei. S'r'cia &oate s' fie o s'r'cie a(solut' i o s'r'cie relativ',
*ntre aceste dou' forme e7ist,nd forme structurale tranzitive. +o(ert 2cNamara, un om
&olitic american, define te s'r'cia a(solut' ca o stare e7trem' a e7isten ei umane c,nd
individul *n lu&ta &entru su&ravie uire este e7&us la li&suri i umilin e de ne*nc9i&uit, ce
de&' esc fantezia lumii &rivile0iate . Su( acest as&ect +om,nia, ca i alte t'ri din Euro&a
+'s'riteana, Asia Centrala, =rientul 2iElociu i nordul Africii, se deose(ete de restul
lumii, at,t numrul celor saracii, c,t i deficitul de venitO consum sunt destul de reduse.
I.1.1. 'curt" istorie a s"r"ciei din -o*nia
4
M
Aceast' scurt' istorie a s'r'ciei a fost sintetizat' &e (aza informa-iilor cu&rinse *n Planul "aional #nti$
%rcie i Promovare a &ncluziunii %ociale, redactat de Comisia AntiS'r'cie i 6romovare a Incluziunii
Sociale>CAS6IS?, Huvernul +om,niei, Iulie "00", &&. .. /0
/
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
<n secolul III +om,nia era o -ar' &redominant a0rar', su(dezvoltat' *n ra&ort cu
standardele euro&ene. Ea era caracterizat' &rintro accentuat' s'r'cie rural' datorat' *n
mod s&ecial unui sistem de e7&loata-ie semifeudal.
&deea for care a sim(olizat cea mai &roductiv' orientare din &rima Eum'tate a
secolului al IIlea este aceea de reform' economic', social' i cultural'. Com&lementar,
+om,nia a construit activ, &las,nduse *n &rimul ealon al dezvolt'rii euro&ene, elementele
unui sistem com&le7 de securitate social'. 4otui, *n mediul rural, &ersista starea de s'r'cie.
Urm'torii 10 de ani de e7&erien-' comunist' au stat tot su( semnul unui efort,
c9iar dac' &rost orientat, de dezvoltare: o societate modern', &roductiv', *n care s'r'cia
urma s' fie com&let eradicat', *n &rinci&al ca rezultat al dezvolt'rii i doar *n secundar &rin
m'suri de securitate social'. Ea urma s' fie a(sor(it', *n m'sura *n care e7ista, de &rocesul
unei dezvolt'ri socialeconomice fundate &e &rinci&iile socialiste. Sa *nre0istrat o
am&lificare accentuat' a &rocesului de ur(anizare i o e7&lozie a &o&ula-iei ocu&ate *n
industrie.
3ac' *n &rimele decenii, socialismul a reuit s' &roduc' o anumit' &ros&eritate
destul de ec9ita(il distri(uit', *n ultimul deceniu >du&' anii #/M0?, eecul modelului
ceauist a re*m&ins masiv &o&ula-ia *n s'r'cie i dis&erare.
4ranzi-ia a fost *nso-it' de o e7&lozie a s'r'cirii desf'urat' *n toate direc-iile i de
accentuarea dramatic' a &roceselor de e7cluziune social', &e fondul a #) ani de criz' a
sistemului socialist.
6rimii ani ai tranzi-iei au i0norat i ei &ro(leme s'r'ciei, &olitica social' fiind
(azat' tot &e o &aradi0m' a dezvolt'rii, dar de aceast' dat' a7at' &e &rivatizare i
restructurare. S'r'cia &'rea a re&rezenta mai de0ra(' un cost social inevita(il al tranzi-iei,
iar concentrarea e7cesiv' asu&ra acestei &ro(leme era &erce&ut' ca o &iedic' *n calea unei
tranzi-ii eficace. Ca &arte a &rocesului de reconstruc-ie, sau f'cut *ncerc'ri &entru reforma
sistemului de securitate social', simultan cu &reocu&area de a de a men-ine c9eltuielile
&u(lice sociale la un nivel c,t mai sc'zut, &entru a nu *m&iedica reforma economic'.
<nce&,nd cu #//) Comisia Na-ional' de Statistic' a ini-iat un lar0 &ro0ram de
estimare a veniturilor i consumului &o&ula-iei i, &e aceast' (az', de analiz' a
confi0ura-iei s'r'ciei. <n #//. este constituit' Comisia de Prevenire i Combatere a
%rciei, iar *n a&rilie "00# sa constituit Comisia Huvernamental' AntiS'r'cie i
6romovare a Incluziunii Sociale, care realizeaz' *n iulie, "00", Plan "aional #nti$%rcie
i Promovare a &ncluziuni %ociale.
#0
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
I.1.%. '"r"cie $i inegalitate +n spa)iul ro*nesc
<n ceea ce &rivete teritoriul +om,niei au fost identificate o&t arii culturale
.
.
Aceste arii culturale, de ma7im' omo0enitate, au fost transformate *n cele o&t re0iuni de
dezvoltare ale +om,niei.
<n ta(elul # sunt listate &rinci&alele caracteristici ale re0iunilor de dezvoltare la
nivelul anului "00.:
-egiunea
PIB 5 cap de
locuitor 67'89
'peran)a de via)"
la na$tere 6ani9
-ata de alfa,eti!are +n
r*ndul adul)ilor 6:9
Indicele
de!volt"rii uane
+om,nia ).11# 5/,M /M,# 0,M)/
NordEst $../# M0,# /M 0,M$.
SudEst )."// 5/,5 /M 0,M)"
Sud 1.M#M 5/,5 /)," 0,M10
SudCest 1./)M 5/,5 /),M 0,M1.
Cest ).5"# 5/," /M,. 0,M5$
NordCest 1.M)0 5.,M /M,$ 0,M1M
Centru ).1/M M0,# /.,) 0,M5"
Ducureti #0.1)" M#,) /.,/ 0,.$#
'abel (, Regiunile de dezvoltare ale Romniei
%ursa) ***+undp+org
3in datele &rezentate *n ta(elul de mai sus se o(serv' cu mare uurin-' fa&tul c'
e7ist' diferen-e semnificative *ntre cele o&t re0iuni ale +om,niei, ra&ortate *n s&ecial la
6ID O ca& de locuitor dar i la Indicele 3ezvolt'rii Umane. Cea mai s'rac' re0iune a
+om,niei este +e0iunea # @ NordEst. !a &olul o&us se 0'sete +e0iunea . @ Ducureti.
3iferen-ele *ntre cele dou' re0iuni sunt foarte mari >6ID este a&roa&e " ori mai mare *n
+e0iunea . dec,t *n +e0iunea #?.3e asemenea se *nre0istreaz' o diferen-' semnificativ' i
*n ceea ce &rivete com&ara-ia rural O ur(an. Aceast' diferen-' este e7trem de &re0nant'
aEun0,nduse *n situa-ia *n care se vor(ete de dou' rom,nii: Romnia ,rban @ mai
dezvoltat' din &unct de vedere economic, cu un 0rad mai ridicat de colarizare, cu o
orientare &olitic' &redominant de drea&ta i o Romnie Rural @ mai &u-in dezvoltat' din
&unct de vedere economic, caracterizat' &rin ocu&area for-ei de munc' *n sectorul a0ricol,
0rad redus de colarizare, orientat' s&re ideolo0iile de st,n0a.
.
Cezi *n acest sens, 3umitru Sandu, %paiul social al tranziiei, Ed. 6olirom, Iai, #///
##
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
<ntrun ra&ort al comisiei Na-ionale AntiS'r'cie i &romovare a Incluziunii
Sociale
/
sunt &rezentate date referitoare la ratele s'r'ciei i ine0alitatea *n localit'-i
diferen-iate &e re0iuni de dezvoltare i medii ruralOur(an.
-
e
g
i
u
n
e
a
-atele s"r"ciei +n localit")i Inegalitatea +n localit")i 6;ini
P
9
Rural urban Rural urban
2inim
*n re0.
2a7im
*n re0.
2inim *n
re0.
2a7im
*n re0.
2inim
*n re0.
2a7im
*n re0.
2inim *n
re0.
2a7im
*n re0.
.0 0,#M 0,M0 0,#) 0,1# 0,") 0,$# 0,". 0,$"
'0 0,#M 0,.) 0,#5 0,50 0,"" 0,$. 0,". 0,$)
' 0,#. 0,5) 0,#$ 0,)# 0,"$ 0,$# 0,"M 0,$#
'< 0,#/ 0,/0 0,#1 0,)) 0,"$ 0,$# 0,"5 0,$"
< 0,#" 0,.M 0,#$ 0,$/ 0,"" 0,$" 0,"5 0,"/
.< 0,#. 0,). 0,#0 0,1# 0,"$ 0,$# 0,"M 0,$$
C0.. 0,#1 0,51 0,#" 0,10 0,"$ 0,$5 0,") 0,$0
'abel -, ratele srciei i inegalitatea .n localiti
%ursa) /arta %rciei .n Romnia, &&. . /
Estimrile ratelor de srcie ale comunelor i oraelor indic o
eterogenitate mare a localitilor din perspectiva nivelului de trai, n
interiorul regiunilor. n mediul rural, cea mai eterogena regiune este
regiunea de Vest, ale crei comune au rate de srcie cuprinse ntre
!" si #$". %celai lucru poate & o'servat i n ceea ce privete
inegalitatea( n regiunea de Vest coe&cientul )ini variaz ntre *,!! si
*,+!, ceea ce indica e,istenta unor comune cu inegalitate -oarte
co'orta, dar i a unor comune n care discrepanele n ceea ce privete
'unstarea populaiei sunt pronunate. n schim', populaia oraelor din
regiunea de Vest are un nivel de 'unstare ridicat, iar inegalitatea n
interiorul localitilor este relativ sczuta. n acelai timp, regiunea de
.ord/Vest apare ca o regiune mult mai omogena n mediul rural, dar
relativ eterogen n mediul ur'an, unde ratele de srcie ale oraelor
variaz ntre *" i 0". 1 notm de asemenea c n toate regiunile
/
PPP, /arta srciei .n Romnia, +a&ort ela(orat la cererea Comisiei Na-ionale AntiS'r'cie i 6romovare a
Incluziunii Sociale de c'tre Universitatea Ducureti i Institutul Na-ional de Statistic', QQQ.cas&is.ro, "001
P
Coeficientul Hini, numit du&' inventatorul s'u, statisticianul italian C. Hini re&rezint' ra&ortul dintre aria
aflat' intre cur(a !orenz i linia e0alit'-ii &erfecte i aria triun09iului format de linia e0alit'-ii &erfect' i
a7ele 7,N. ca m'sur' a ine0alit'-ii veniturilor coeficientul Hini variaz' *ntre 0 >e0alitate a(solut'? i #
>ine0alitate a(solut'?F cu c,t valoarea sa este mai mare, cu at,t ine0alitatea este mai &ronun-at' >C't'lin
Ramfir, !az'r Cl'sceanu >coord.?, 0icionar de sociologie urmat de indicatori demografici, economici
sociali i sociologici, Ed. Da(el, Ducureti, #//$, &. M".?.
#"
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
e,ist localiti din mediul rural care ating valori co'orte ale
inegalitii, mergnd pn la un )ini de *,!!, n timp ce n mediul ur'an
inegalitatea nu co'oar n nici o localitate su' *,!2. Este de alt-el uor
de o'servat c, din perspectiva inegalitii, mediul rural este mai
eterogen dect cel ur'an.
S'r'cia comunitar' din +om,nia ia forma unui 8arc a&roa&e &aralel cu 2un-ii
Car&a-i. +e0iunea de Nord @ Est a -'rii este, cu e7ce&-ia unor mici insule, afectat' de
s'r'cie comunitar'. 2ai mult dec,t at,t studiul eviden-iaz' caracterul &eriferic al s'r'ciei
comunitare rurale, concentrarea comunelor s'race sau cu risc *nalt de s'r'cie at,t la
&eriferia Eude-elor, c,t i la &eriferia -'rii.
I.1.1. =actori deterinan)i $i agravan)i ai s"r"ciei $i inegalit")ii
1>
S'r'cia i e7cluziunea social' *n +om,nia nu sunt un &rodus mar0inal al uni
sistem care func-ioneaz' rezona(il, ci rezultatul eecului sistemului: mai *nt,i criza
&rofund' a &roiectului socialist i mai a&oi erorilor de strate0ie a tranzi-iei, res&onsa(il' de
c'derea dezastroas' a economiei i de deficitul de &olitic' social' de com&ensare.
&ndustria @ dezvoltat' me0alomanic i ira-ional, su&us' unui &roces euat de
restructurare i &rivatizare.
#gricultura @ de la colectivitate sa trecut la &ro&rietate &rivat', fra0mentat' &e
loturi miciF li&sa de te9nolo0ie modern', eficient'F activitatea economic' *n aceast' zon' se
reduce la asi0urarea su&ravie-uirii.
%istem de producere a utilitilor publice @ nu a fost nici restructurat i nici re
te9nolo0izatF sistemul a intrat *ntro faz' e7&loziv' du&' #" ani de la revolu-ie.
#dministraie public @ se reface cu 0reu du&' e7&erien-a comunist', fiind su&us'
atacurilor continue ale 0ru&urilor de interese.
%ocietatea @ eli(erat' de iluzia modelului socialist a c'zut &rad' unui
individualism care nu cunoate nici le0e i nici moral'F &olarizarea social' nu a avut loc
numai *ntre diferite se0mente ale &o&ula-iei ci i *ntre diferite zone 0eo0rafice.
2ecanismele i factorii care au &rodus e7&lozia s'r'ciei i a e7cluziunii sociale
conform Planului "aional #nti$%rcie i Promovare a &ncluziunii %ociale sunt:
#0
Cf. Huvernul +om,niei, Planul "aional #nti$%rcie i Promovare a &ncluziunii %ociale, "00". &&. /0 /1
#$
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
Erodarea ra&id' a veniturilor salarialeF
Accentuarea &olariz'rii salarialeF
+educerea num'rului de locuri de munc'F
Ceniturile celor care au recurs la activit'-i &e cont &ro&riu au stat su( semnul
incertitudiniiF
Erodarea mai ra&id' a (eneficiilor sociale dec,t a veniturilor salarialeF
3ezor0anizarea controlului socialF
Sc'derea 0radului de aco&erire a &o&ula-iei cu servicii sociale fundamentaleF
6olitica de re&ara-ii i, mod s&ecial, de restituire a &ro&riet'-ilor.
<n concluzie se &oate estima c' +om,nia nu se confrunt' cu o stare de
s'r'cieOe7cluziune &rodus' de o evolu-ie *n &arametrii unei dinamici normale a unei
societ'-i, ci cu o e7&lozie a s'r'ciei i a e7cluziunii sociale, 0enerat' de o &uternic' criz'
cumulat' a socialismului i tranzi-iei, *ntinse &e mai mult de un sfert de secol. +iscul
fundamental nul re&rezint' e7tensia s'r'ciei, care *n mare &arte a ei este mai de0ra(' nu
foarte &rofund', ci tendin-a ei de cronicizare &rin de0radarea ca&acit'-ilor i a &attern
urilor socialculturale de via-'.
A&recierea dimensiunilor s'r'ciei este rezultatul unei func-ii de &referin-' social', &recum
i e7&resia &ra0matismului &oliticii economice. Fenomenul s'r'ciei tre(uie s' ai('
dimensiuni moderate, astfel cat &oate fi atenuat &rin &olitici sociale (azate &e redistri(uire
sau masuri active.
#1
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
II. Moderni!are# cultur" $i de!voltare
<n acest ca&itol ne &ro&unem analiza diferitelor teorii ale moderniz'rii *nce&,nd cu
cea a lui +ostoQ, de altfel una dintre cele mai cunoscute, continu,nd cu alternativa
cultural' a moderniz'rii &un,nd un accent deose(it &e teoria lui Se(er asu&ra eticii
&rotestante i s&iritului ca&italist >su(liniind succint i caracteristicile s&a-iului reli0ios
rom,nesc *n ra&ort cu ca&italismul? i *nc9eind cu teoriile moderniz'rii culturale i a
dezvolt'rii economice a lui In0le9art i DaKer care aduc o serie de amendamente teoriei
moderniz'rii.
II.1. 0tapele cre$terii econoice
Anii G)0 G50 au adus *n &rim&lan dez(aterile des&re natura dezvolt'rii i modul
de realizare a acesteia. E7&lica-iile asu&ra dezvolt'rii i creterii sau *m&letit cu
&ro&unerea de &roiecte de dezvoltare i com(atere a su(dezvolt'rii, &e care leau
fundamentat. 6rinci&alele conce&-ii asu&ra dezvolt'rii sau structurat, astfel, ca doctrine ce
au or0anizat modul de ela(orare a deciziilor luate de statele na-ionale i de or0aniza-iile
interna-ionale *n ceea ce &rivete evolu-ia dorit' a societ'-ilor umane. 0ezvoltarea ca
modernizare este &ro(a(il doctrina cea mai frecvent invocat', *n una din multi&lele sale
forme.
Cel mai cunoscut model al dezvolt'rii ca modernizare este cel al lui Salt S.
+ostoQ
##
. Acesta a &ro&us un model evolu-ionist al creterii, *n care societ'-ile &ro0reseaz'
*n cinci eta&e de la or0anizarea tradi-ional' &,n' la maturitate. :4oate societ'-ile &ot fi
circumscrise, din &unct de vedere economic, *n una din cele cinci cate0orii: societatea
tradi-ional', a&ari-ia &recondi-iilor creterii, des&rindereaO creterea, drumul s&re
maturitate, societatea de consum.
#"

##
Salt S. +ostoQ, '1e %tages of !conomic Gro*t1) # "on$Comunist 2anifesto, Second Edition, Cam(rid0e
Uni(versitN 6ress, Cam(rid0e, #/M#
#"
&bidem, &. 1
#)
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
%ocietile tradiionale >49e 4raditional SocietN?
P
se caracterizeaz', &entru
+ostoQ, &rin limitarea &roduc-iei datorat' or0aniz'rii lor &e (azele :tiin-ei i te9nolo0iei
&reneQtoniene i &e atitudinile &reneQtoniene fa-' de lumea material'
#$
Cu alte cuvinte,
*n li&sa cunoaterii le0ilor 0enerale ale naturii, indivizii nu o &uteau controla i acce&tau
sau &romovau valori de ti& fatalist. Societ'-ile tradi-ionale erau &redominant a0rare,
conservatoare >adverse la inovare?, iar &uterea a&ar-inea marilor &ro&rietari de &'m,nturi.
Societ'-ile tradi-ionale cunosc creteri ale &roduc-iei, *ns' limitate su&erior. Familia i
clanul au Eucat rolul &rinci&al *n or0anizarea social'. 6uterea &olitic' a&ar-inea celor care
erau de-in'torii unor mari *ntinderi de &'m,nt. 6'm,ntul, folosit *n a0ricultur', era
&rinci&alul miEloc de mo(ilitate social'. +eferinduse la aceast' eta&', +ostoQ identific'
dinastiile din C9ina, civiliza-iile din =rientul 2iElociu i 2editerana &recum i Euro&a
medieval' ca fiind re&rezentative &entru aceasta.
Precondiiile creterii >49e 6reconditions for 4aKe @ =ff? este eta&a de tranzi-ie
dintre societ'-ile tradi-ionale i cele moderne. <n aceast' eta&' 0'sim, amestecate, elemente
s&ecifice at,t societ'-ilor tradi-ionale c,t i societ'-ilor moderne tim&urii. Un rol foarte
im&ortant *n transformarea societ'-ii este Eucat de desco&eririle tiin-ifice asu&ra
a0riculturii i mai ales industriei, dar i de e7&ansiunea lateral' a &ie-elor mondiale i a
com&eti-iei interna-ionale &entru ele. 2anufacturile se dezvolt', &ie-ele se m'resc,
comer-ul ia am&loare i stimuleaz' dezvoltarea, cresc investi-iile &u(lice i &rivate mai ales
*n trans&orturi i comunica-ii, a&ar ('ncile i alte societ'-i financiare &entru mo(ilizarea
ca&italului financiar. Cu toate acestea &roductivitatea *nc' se men-inea la nivele foarte
sc'zute. Aceast' dezvoltarea a a&'rut ini-ial la nivel re0ional e7tinz,nduse asu&ra
societ'-ilor tradi-ionale &rin influen-ele e7terne din &artea -'rilor avansate, at,t la nivelul
modurilor de &roduc-ie, dar i la cel al ideilor i sentimentelor. 3in &unct de vedere &olitic
un rol foarte im&ortant a fost Eucat de constituirea statelor na-ionale sau a marilor &uteri
coloniale. 6recondi-iile creterii a&ar *n Cestul Euro&ei, la sf,ritul secolului ICII i
*nce&utul secolului ICIII. 2area Dritanie a fost &rimul stat euro&ean care a cunoscut
aceast' eta&' a creterii economice, fiind favorizat at,t din &unct de vedere 0eo0rafic i al
resurselor, c,t i de &osi(ilit'-ile de realizare a comer-ului, structura social' i &olitic'
modernizat'.
0esprinderea 3 creterea >49e 4aKe @ =ff? este eta&a *n care rezisten-a la
sc9im(are a vec9ilor structuri este ani9ilat'. 3ezvoltarea te9nolo0ic' i dominan-a
P
6entru traducerea denumiri eta&elor am f'cut a&el la lucrarea !uanei 2. 6o& citat' mai sus, &&. "5" @ "5$.
4otui, consider util' i &rezentarea lor *n lim(a en0lez' &entru o mai (un' *n-ele0ere.
#$
Salt S. +ostoQ, lucr+ cit+, &. 1
#5
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
industriei tind s' se 0eneralizeze, &ro0resul economic devine elementul central al acestor
societ'-i. Este momentul emer0en-ei unei noi &uteri &olitice, ca&a(ile s' acce&te i s'
conduc' societatea &e drumul moderniz'rii. Este momentul *n care a&are conce&tul de
do(,nd' com&us'
P
>conce&tul su0ereaz' fa&tul c' :*n mod normal creterea Teconomic'U se
desf'oar' du&' ecua-ia &ro0resiei 0eometrice
#1
?. <n aceast' eta&' modernizarea
a0riculturii i a industriei este com(inat' cu utilizarea de noi resurse naturale. 3ezvoltarea
i e7tinderea industrial' determin' o cretere a cerin-ei for-ei de munc', i ca o consecin-',
dezvoltarea zonelor ur(ane. Creterea veniturilor determin' a&ari-ia unei noi clase sociale:
antre&renorii. Aceast' &erioad' dureaz', du&' +ostoQ cca. "0 de ani. Condi-iile &entru
realizarea cu succes a des&rinderii sunt
#)
: #. sc9im('rile &olitice, sociale i culturale maEore
i ". niveluri *nalte de (un'stare.
0rumul ctre maturitate >49e 3rive to 2aturitN?, +ostoQ estimeaz' c' este
nevoie de un lun0 interval de cretere economic' i dezvoltare te9nolo0ic', cca. 10 de ani,
&entru ca o societate s' atin0' maturitatea. 2aturitatea &oate fi definit' ca fiind :eta&a *n
care economia *i demonstreaz' ca&acitatea de a de&'i industriile ori0inale care iau
asi0urat creterea i de a inte0ra c,t mai eficient *n &rocesul &roductiv desco&eririle
te9nolo0ice moderne.
#5
6rinci&alele caracteristici ale acestei eta&e vizeaz' inte0rarea
economiilor na-ionale *n economia mondial', e7&ortul *nce&e s' devin' dominant @
(unurile c,ndva im&ortate fiind acum &roduse acas', &redominan-a unor valori sociale i
&olitice moderne.
%ocietatea de consum >49e A0e of Bi09 2assConsum&tion? &resu&une o nou'
transformare reflectat' *n &redominan-a serviciilor i a consumului de mas', datorit'
im&actului &ro0resului te9nolo0ic ce &ermite &roduc-ia de serie i o &roductivitate ridicat'
a muncii. Ceniturile sunt ridicate i o mare &arte a for-ei de munc' *i desf'oar' activitatea
*n (irouri sau *n fa(rici &e &osturi foarte s&ecializate. +esursele sunt alocate sistemului
&rotec-iei sociale. Numeroase 0ad0eturi, a&aratur' electrocasnic', diferite maini etc. sunt
folosite de &o&ula-ie la scar' lar0'. Cele mai avansate societ'-i din acest &unct de vedere
sunt Statele Unite ale Americii, Canada i 2area Dritanie.
P
3o(,nda com&us', cf. 3EI, com&ort' a&licarea ratei do(,nzii nu numai la suma ini-ial' ci i la suma
ca&italizat' >ad'u0at' la suma ini-ial'? a do(,nzilor. Astfel dac' cineva de&une #00V *ntrun cont la (anca, cu
o do(,nda de #0W, va avea ##0V la sf,ritul &rimului an i #"#V la sf,ritul celui deal doilea an. 3o(,nda
com&us' va fi de #V, re&rezent,nd do(,nda c,ti0ata din do(,nda de #0V, c,ti0ata *n &rimul an.
#1
Salt S. +ostoQ, 4ucr+ cit+, &. $M
#)
&bidem, &. $/
#5
&bidem, &. 1.
#M
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
+ostoQ &rezint' c9iar *n &rima &a0in' a c'r-ii sale o situa-ie a -'rilor ra&ortat' la
teoria eta&elor creterii economice. Se o(serv' fa&tul c' Canada i Australia au intrat *n
eta&a societ'-ii de consum *nainte de a atin0e maturitatea.
5igura -, !tapele creterii economice
%ursa) Salt S. +ostoQ, 4ucr+ cit+, &. I
3ezvoltarea este o caracteristic' a na-iunilor su( im&actul com&eti-iei
interna-ionale. +ostoQ nu ne0liEeaz' rolul culturii, lun0imea sta0iilor des&rinderii i
maturiz'rii fiind Eustificat' &rin tim&ul necesar difuziunii inova-iilor i valorilor favora(ile
moderniz'rii. E7&lica-ia r'm,ne *ns' una *n care determinismul economic &rimeaz', iar
doctrina su0erat' este cea a unor &olitici de accentuare a industrializ'rii, de ra-ionalizare a
#.
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
modurilor de &roduc-ie din a0ricultur', de stimulare a &ro0resului te9nolo0ic i de investire
*n educa-ie i infrastructur'. Sociolo0ia a &ro&us o alternativ' culturalist' a moderniz'rii,
dar mai ales una a simultaneit'-ii i determin'rii reci&roce *ntre modernitatea economic' i
cea cultural'.
II.%. Cultur"# religie $i de!voltare
=mul modern, arat' InKeles
#M
, este *n &rimul r,nd desc9is la sc9im(are, &refer,nd
adeseori c'i noi de a face lucrurile. Aceasta &resu&une i o tendin-' de acce&tare a riscului.
2odernitatea im&lic' creterea inde&enden-ei fa-' de autoritatea tradi-iei. Noile drumuri
sunt alese :ra-ional, &rin a&elul la o autoritate aleas' >lideri &olitici sau sindicali? sau la
una e&istemic'. Credin-a *n eficacitatea tiin-ei i a medicinii im&lic' res&in0erea
fatalismului i a(andonului ca strate0ii de via-'. Investirea *n educa-ie se im&une ca
o(iectiv maEor al oamenilor moderni. Consumul cultural, dorin-a de a fi informat se *nscriu
&e aceeai dimensiune. 6lanificarea Eoac' i ea un rol im&ortant *n strate0ia 0eneral' de
succes, *n fine, omul modern este unul activ, res&onsa(il, caracterizat de un nivel ridicat al
&artici&'rii la via-a social' i &olitic' >societ'-ile moderne se caracterizeaz' &rin culturi
&olitice &artici&ative?.2a7 Se(er
#.
a ar0umentat asu&ra rela-iei str,nse dintre economic i
social, mer0,nd &,n' la a su0era un determinism de natur' cultural', lucrarea sa asu&ra
influen-ei valorilor culturii &rotestante asu&ra dezvolt'rii modului de &roduc-ie ca&italist
fiind un e7em&lu clasic *n acest sens. 4alcott 6arsons
#/
a notat e7isten-a unor diferen-e
socioculturale *ntre societ'-i, care se reflect' *n 0radul lor de dezvoltare economic': *n
-'rile dezvoltate, normele do(,ndirii, universalismului i s&ecificit'-ii sunt dominante, *n
tim& ce *n cele su(dezvoltate &redomin' normele eredit'-ii, &articularismului i
am(i0uit'-ii. Cu alte cuvinte, societ'-ile dezvoltate economic sunt societ'-i desc9ise, *n
care oricine &oate concura &entru orice &ozi-ie, *n func-ie de ca&acit'-ile sale, iar rela-iile
sociale sunt s&ecifice, *n contrast, *n -'rile su(dezvoltate, rela-iile sociale au o natur' difuz'
>de e7em&lu, nu e7ist' rela-ii &ur economice, acestea fiind *nalt &ersonalizate &rin
#M
Ale7 InKeles, 6ecoming 2odern+ &ndividual C1ange in %i7 0eveloping Countries, Barvard Universitz
6ress, Cam(rid0e, #/M1 a&ud !uana 2. 6o&, 4ucr+ cit+, &. "5$
#.
2a7 Se(er, !tica protestant i spiritul capitalist, traducere de I9or !emniE, &refa-' de Ion 2i9'ilescu, Ed.
Bumanitas, Ducureti, #//)
#/
4alcott 6arsons, '1e social s8stems, Free 6ress, NeQ XorK, #/)# a&ud !uana 2. 6o&, 4ucr+ cit+, &. "5$
#/
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
*m(inarea cu rela-ii de rudenie, &rietenie etc.?, statusurile sociale sunt &redeterminate &rin
ereditate, mo(ilitatea social' fiind redus'.
4radi-ionalismul, *n sc9im(, este caracterizat &rin culturi &olitice &aro9iale sau
de&endente. Indivizii &refer' :c'ile ('tute, modurile o(inuite de a face lucrurile.
4radi-ionalistul este mai &u-in &redis&us la asumarea riscului i &refer' autoritatea (isericii
i cea a statusului motenit. !i&sete interesul &entru &lanificare i ra-ionalizare. Dirocra-ia
este &u-in dezvoltat'.6entru In0le9art
"0
, tradi-ionalismul a a&'rut ca o necesitate le0at' de
a&ari-ia statului. Aceasta a descuraEat mo(ilitatea social', im&un,nd accentuarea cutumelor
i o(iceiurilor, a o(li0a-iilor fa-' de comunitate i a normelor reli0ioase &uternice. = dat'
cu acumularea economic', inova-ia i individualismul au *nce&ut s' &rimeze *n fa-a
re0ulilor tradi-ionale ale res&ectului ierar9ic i a o(li0a-iilor comunitarreli0ioase.
Si0uran-a unei vie-i &redestinate a dis&'rut o dat' cu secularizarea normelor sociale,
indivizii *nce&,nd s' fie e7&ui incertitudinii a7iolo0ice.
<n fa&t, aa cum arat' Hiddens, :modernitatea este o cultur' a riscului
"#
. Ea
re&rezint' o :ordine &osttradi-ional', una *n care :si0uran-a tradi-iilor i o(iceiurilor a
fost *nlocuit' cu certitudinea cunoaterii ra-ionale.
Analiz,nd determinan-ii moderniz'rii, InKeles o(serv' c' modernitatea cultural'
a&are ca o consecin-' a socializ'rii individului. 6e de o &arte, este socializarea &rimar', cu
accent &e educa-ie. Cu c,t indivizii sunt mai instrui-i, o(serv' InKeles, cu at,t ei sunt mai
&redis&ui c'tre modernism, *ns' :nu cunotin-ele *nv'-ate *n coal', ci orientarea 0eneral'
TYU, modul de or0anizare TYU *nsuit
""
sunt cele ce determin' orient'rile moderniste. 6e
de alt' &arte, o influen-' im&ortant' o are i socializarea t,rzie: an0aEarea *n *ntre&rinderi
moderne este str,ns corelat' cu modernitatea individual'. Cu alte cuvinte, socializarea
&rimar' i mediul *n care individul evolueaz' *i &un am&renta &e orientarea sa
tradi-ionalist' sau modernist'.
2odernitatea cultural' &resu&une acce&tarea riscului i tendin-a c'tre inovare,
ra-ionalizarea activit'-ilor, investi-ia *n educa-ie i *ncrederea *n &osi(ilitatea tiin-ei i
te9nicii de a controla natura. Adic' e7act unele dintre &recondi-iile dezvolt'rii economice,
aa cum este aceasta su0erat' de economiti &recum +ostoQ. 6e de alt' &arte,
modernizarea economic', industrializarea constituie determinan-i &entru modernizarea
cultural'. Ztiin-ele &olitice au insistat, la r,ndul lor, asu&ra democratiz'rii ca &arte a
"0
+onald In0le9art, 2odernization and Post$2odernization+ Cultural, !conomic and political C1ange in 9:
%ocieties, Princeton ,niversitz Press, #//M a&ud !uana 2. 6o&, 4ucr+ cit+, &. "51
"#
Ant9onN Hiddens, 2odernit8 and %elf$&dentit8+ %elf and %ociet8 in t1e 4ate 2odern #ge, Stanford
UniversitN 6ress, #//#, &. $ a&ud !uana 2. 6o&, 4ucr+ cit+, &. "51
""
Ale7 InKeles, 4ucr+ cit+, &. )M) a&ud !uana 2. 6o&, 4ucr+ cit+, &. "5$
"0
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
&rocesului de modernizare, de ra-ionalizare a deciziei &olitice. Sintetiz,nd, modernizarea
re&rezint' un &roces de industrializare, ra-ionalizare i &lanificare, ur(anizare, nuclearizare
a familiei, desc9idere la nou i inovare, democratizare i, nu *n ultimul r,nd, accentuare a
im&ortan-ei educa-iei.
2odernizarea, ca e7&lica-ie &rocesual' a dezvolt'rii, a fost ela(orat' &ornind de
la e7em&lul concret al -'rilor vestice. Ulterior, e7&lica-ia a fost universalizat' &rin
0eneraliz'rile &ermise de o(servarea -'rilor su(dezvoltate, datele em&irice ar't,nd c'
acestea urmeaz' &aternuri asem'n'toare de evolu-ie.
Im&lica-iile directe asu&ra doctrinei dezvolt'rii ca modernizare sunt constituite de
su(linierea im&ortan-ei asi0ur'rii accesului tuturor la educa-ie, a ur(aniz'rii i
industrializ'rii, a desc9iderii c'tre inovare i ado&tarea noilor te9nolo0ii, a im&lic'rii
&uternice *n comer-ul interna-ional, &recum i a democratiz'rii &rocesului decizional i
eficientiz'rii institu-iilor statului &rin a&elul la ra-ionalitatea (irocra-iilor.
3octrinele care ima0ineaz' dezvoltarea ca modernizare variaz' *ns' de la cultur'
la cultur'. =&-iunea &ozitivist', care a dominat &rima &arte a secolului II, ima0ina un
sin0ur mod de a &roduce modernizarea, i anume cel s&ecific societ'-ilor vestice. Ade&-ii
e7&lica-iilor culturaliste asu&ra creterii economice >*n linia desc9is' de 2a7 Se(er? au
su0erat c' societ'-i diferite &ot urma &aternuri de dezvoltare difere c9iar i &entru a atin0e
un o(iectiv comun. 3u&' cum nota Samuel Buntin0ton, strate0ii a&licate cu succes *n
unele -'ri nu au dat rezultate similare *n altele, c9iar dac' a&arent acestea &rezentau acelai
nivel de dezvoltare economic' i &olitic'. Aceasta su0ereaz' mai de0ra(' e7isten-a unor
:culturi ale dezvolt'rii
"$
, care im&un modelarea strate0iilor 0enerale de modernizare a
societ'-ii *n func-ie de s&ecificul cultural local.
2odernizarea nu a atins simultan toate societ'-ile. <n anii r'z(oiului rece a devenit
&o&ular' o sinta0m' ce definete -'rile care nu au *nce&ut sau au euat *n tranzi-ia c'tre
modernitate dre&t lumea a treia, o :lume caracterizat' &rin *na&oiere te9nolo0ic',
economii &redominant a0rare, tradi-ionalism cultural, analfa(etism i niveluri ridicate ale
mortalit'-ii infantile. Su(dezvoltarea constituie caracteristica comun' a societ'-ilor astfel
etic9etate, *n contrast cu -'rile avansate, divizate *n a doua &arte a secolului II *n cele
dou' mari (locuri ideolo0ice: cel ca&italist i cel socialist.2a7 Se(er folosete termenul
de cultur' *n dou' sensuri distincte: a? structuri de sensuri >*n-elesuri? i (? valori. Se &oate
"$
Samuel Buntin0ton, Goals of 0evelopment, *n: Ale7 InKeles, 2asamic9i SasaKi >editori?, Comparative
"ations and Cultures+ Readings in a Cross$0isciplinar8 Perspective, 6rentice Ball, En0leQood Cliff
>NeQ JerseN? &&. 15/1.", re&rodus din Samuel Buntin0ton i 2Nron Siener >editori?, ,nderstanding
Political 0evelopments) #n #nal8tic %tud8, !ittle DroQn [ Co. Series *n Comparative Politics,
Doston, &&. 5$", #//5 a&ud !uana 2. 6o&, 4ucr+ cit+, &. "5)
"#
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
ar0umenta
"1
c' atunci c,nd Se(er se refer' la structuri de sensuri >meanin0 structures? se
refer' la :a da sens unei ac-iuni la nivel mental. Aceste structuri &ot fi v'zute ca un set de
credin-e, sim(oluri, &oveti, ritualuri i aa mai de&arte care dau un anumit sens ac-iunilor.
Astfel, ac-iunile i evenimentele economice devin :economice numai dac' ele sunt
*nvestite cu sens economic. Actorii ale0 un sens sau altul &e (aza unui :interes co0nitiv
")
Un actor social se refer' la o ac-iune sau eveniment ca fiind :economic atunci c,nd are *n
vedere satisfacerea anumitor li&suri sau necesit'-i. Al doilea sens atri(uit de Se(er culturii
este cel de valori. +ealitatea em&iric' devine :cultur' &entru c' ea este &us' *n le0'tur' cu
idei ale valorilor. Cultura include acele se0mente ale realit'-ii care au devenit semnificative
&entru noi datorit' relevan-ei valorii. 3e asemenea, autorul 0erman vor(ete des&re :valori
condi-ionate de interes. Conce&tul su(liniaz' fa&tul c' interesul i cultura nu sunt o&use ci
ac-ioneaz' *m&reun' *n sensul c', *n 0eneral, interesul este condi-ionat de valori >de
cultur'.?.
6utem afirma fa&tul c' fiecare na-iuneOre0iune are &ro&ria sa cultur' i, mai mult
dec,t at,t &ro&ria cultur economic, caz *n care &utem vor(i i de valori economice
s&ecifice. Calorile sunt conce&te a(stracte fiind e7&rimate *n via-a social' su( form' de
norme >care &ot fi *n-elese ca re0uli de com&ortament?. Suma acestor norme determin'
orientarea 0eneral' a unei societ'-i. <n continuare, aceast' orientare 0eneral' a societ'-ii
modeleaz' interesul individual >care este, conform lui Se(er c9eia analizei economice?,
care este motorul ac-iunilor individuale.
"5
<n acest conte7t &utem *n-ele0e &aradi0ma
&rezentat' de Se(er *n !tica protestant i spiritul capitalist. !ucrarea ar0umenteaz'
modul *n care (iserica &rotestant', >Se(er se refer' *n s&ecial la calvinism, &ietism,
metodism i alte secte 0enerate de micarea (a&tist'? a conciliat &rinci&iile do0mei cretine
cu acumularea (o0'-iei. Etica &rotestant' a *nsemnat &entru evolu-ia ca&italismului cel
&u-in tot at,t c,t a *nsemnat ti&arul, inova-ie care a &rodus sc9im('ri sociale f'r' &recedent.
+eforma &rotestant' a oferit le0itimitate eticii &rinci&iilor iluministe >(o0'-ia ca semn al
m,ntuirii i accesul mar0inalilor la com&eti-ia social'?.
Calvinitii &rotestan-i, care *i (azeaz' credin-a &e ideile lui Jo9n Calvin, cred *n
&redestinare: actul &rin care 3umnezeu &redestineaz' c' anumite suflete vor fi condamnate
i altele vor fi m,ntuite, i nimic din ceea ce &ot face oamenii *n aceasta lume nu &oate
"1
+ic9ard SQed(er0, Principles of !conomic %ociolog8, 6rinceton UniversitN 6ress, 6rinceton, "00$, &&. ""5
""M
")
&bidem, & ""5
"5
6entru detalii vezi +omeo Asiminei, 0evelopment and Povert8 in t1e Globalization !ra, *n Sandu Frunz',
Nicu Havrilu-', 2ic9ael S. Jo9nes >editori? '1e C1allenges of 2ulticulturalism in Central and !astern
!urope, Ed. 6+=C=6+ESS, CluENa&oca, "00), &&. "M" @ "M$
""
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
influen-a decizia lui 3umnezeu. 6entru calviniti semnul m,ntuirii, adic' al (inecuv,nt'rii
divine este &ros&eritatea material', iar semnul condamn'rii este li&sa ei. :6rofesiunea
devine o datorie, o voca-ie >6eruf?.
"M
Calorile
".
ve9iculate fac trimitere la economisire,
a(stinen-', refuzul lu7ului i disci&lina muncii.
Acumularea averii nu este &rivit' ca un &'cat, ci, dim&otriv', este socotit a fi un
semn al ale0erii lui 3umnezeu. Cia-a unui cretin tre(uie s' tind' c'tre im&licarea sa *n
lume >:ascez mundan
"/
?. <n virtutea acestei doctrine, reuita *n activitatea &rofesional'
este un miEloc de al &ream'ri &e 3umnezeu. 2unca i economisirea sunt su&ralicitate de
calviniti nu &entru ei *nii, ci ca miEloc de confirmare a reuitei lor &e &'m,nt *n sensul
m,ntuirii. Danii economisi-i nu erau c9eltui-i &e lu7 ci, erau reinvesti-i. Astfel avem o
&rim' defini-ie a ca&italismului *n-eles ca tendin-' de a acumula ca&ital i de al reinvesti.
2ai e7ist' *n etica &rotestant' o idee revolu-ionara: aceea c' mar0inalii dintro
comunitate devin foarte am(i-ioi i de cele mai multe ori i eficien-i tocmai datorit'
statutului lor de mar0inali. Acetia intr' *n com&eti-ie cu cei care au resurse i inventeaz'
solu-ii in0enioase &entru situa-ii im&osi(ile. 6rin aceasta idee, etica &rotestanta inoveaz' i
*n domeniul democra-iei, le0itim,nd mar0inalii s' ia &arte la com&eti-ia social' f'r'
com&le7e, c9iar cu un fel de or0oliu al mar0inalului. Se(er considera c' de&enden-a
ca&italismului de sistemul de credin-e al &rimilor calviniti este cel mai (un e7em&lu al
modului *n care ideile diriEeaz' societateaF i c9iar dac' nu &rotestantismul a &rodus
ca&italismul, el a fost cu si0uran-a un in0redient esen-ial.
:<n termeni economici &utem sintetiza ar0umentul lui Se(er TYU du&' cum
urmeaz'. Credinciosul &rotestant, ca individ, mai *nt,i asimileaz' noua doctrin' ascetic' la
care a fost e7&us >eta&a #, T5igura :U?. Aceast' doctrin' *i influen-eaz' com&ortamentul
economic >eta&a "?. <n urma interac-iunii dintre credincioii &rotestan-i, com&ortamentul
lor economic se transform' *ntrun nou mod de via-' economic' sau o nou' etic'
economic' >eta&a $?.
$0
"M
2ic9el !allement, &storia ideilor sociologice, ;ol+ &, 0e la origini pn la <eber, traducere de 2arius
Conceatu, Ed. Antet, Ducureti, #//M, &. "$#
".
&bidem, &&. "$# "$"
"/
Cristina Havrilu-', %ocioantropologia fenomenului religios, Ed. Funda-iei AIIS, Iai, "00$, &. ###
$0
+ic9ard SQed(er0, 4ucr+ cit+, &. "$#
3octrin' reli0ioas' nou'
>e7. 6rotestantismul?
Etic' economic' nou'
>e7. s&iritul ca&italist?
Atitudinea individual' a
credinciosului
Atitudinea fa-' de
munc' i &rofit
!tapa (
!tapa -
!tapa :
"$
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
5igura :, 0e la etica religioas la etica economic
%ursa)+ic9ard SQed(er0, 4ucr+ cit+, & "$#
Ioan 6. Culianu su(scrie fa&tului c' &rotestantismul a fost &rinci&alul catalizator
>dar nu sin0urul? al a&ari-iei ca&italismului. :Culianu sus-ine c' +eforma aduce cu sine i o
cenzur a imaginarului social, ce face cu &utin-' dezvoltarea e&ocii moderne.
$#
<n aceste
condi-ii, av,nd *n vedere valorile &romovate de &rotestantism, rom,nii maEoritari ortodoci
nu ar avea nici o ans' de ai asuma un s&irit ca&italist. 6rinci&alele re&rouri &e care
Culianu le aduce ortodo7iei sunt le0ate de credin-a conform c'reia m,ntuirea &oate fi
o(-inut' doar &rintrun ascetism e7tra mundan >retra0erea sfin-ilor *n &ustiu, mun-i etc.?
caracterizat de o detaare material': (o0'-ia este condamnat'. Un alt re&ro este
re&rezentat de e7isten-a unui decalaE etic ce im&lic' altele de natur' economic' i &olitic'.
Etica ortodo7' a rom,nului :*l *m&iedic' s' &ricea&' ca&italismul i s' se inte0reze acestor
re0uli
$"
. Aflat' la &olul o&us mentalit'-ii &rotestante, mentalitatea ortodo7' (lameaz'
(o0'-ia: :s' nu-i faci (o0'-ii aici &e &'m,nt ci *n ceruri, :(anui oc9iul dracului, :mai
re&ede va trece o c'mil' &rin urec9ile acului, dec,t se va m,ntui cel (o0at. Cristina
Havrilu-' o(serv' fa&tul c' aceast' mentalitatea este &rezent' i *n literatura rom,n'
re&rezentativ': Nicolae Filimon, 3uiliu Ramfirescu etc. care aduc o critic' e7trem de acid'
(un'st'rii materiale, (o0'-iei, *n acelai tim& e7alt,nd valorile tradi-ionale.
II.1. Moderni!are $i tradi)ionalis din perspectiva de!volt"rii
$#
Cristina Havrilu-', 4ucr+ cit+, &. ##"
$"
Ioan 6. Culianu, 2ircea !liade, tradicere de Florin C9i-escu i 3an 6etrescu, &ostfa-' de Sorin Anto9i, Ed.
Nemira, Ducureti, #//), &. #M# a&ud Cristina Havrilu-', 4ucr+ cit+ &. ##$
"1
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
<n societ'-ile tradi-ionale sunt valorizate familiile numeroase. <n aceste societ'-i
oamenii au un nivel ridicat al m,ndriei na-ionale i manifest' res&ect fa-' de autorit'-i. 3e
asemenea manifest' atitudini &rotec-ioniste *n ceea ce &rivete comer-ul i sunt de &'rere
c' &ro(lemele de mediu &ot fi rezolvate la nivel local, nefiind im&ortante acordurile i
im&lic'rile interna-ionale. 3in &unct de vedere &olitic mem(rii acestor societ'-i ado&t' o
atitudine &asiv' ne&un,nd *n discu-ie le0itimitatea ac-iunilor &olitice. Familia Eoac' un rol
&rinci&al *n via-a comunit'-ilorF divor-ul, avortul, eutanasia i sinuciderea nu sunt a0reate
ca fiind solu-ii via(ile. Este &referat' conformitatea social' *n favoarea individualismului.
E7ist' credin-a *n valori a(solute cum ar fi (inele i r'ul. Societ'-ile cu valori secular
ra-ionale ado&t' e7act valorile o&use celor &rezente *n societ'-ile tradi-ionale. In0le9art i
DaKer
$$
sus-in fa&tul c' dezvoltarea este de&endent' de orientarea valorilor societ'-ii *n
care aceasta se &roduce. 6entru ai sus-ine teza autorii analizeaz' date din 1$ de cercet'ri
realizate la nivel na-ional *n diferite s&a-ii socioculturale. 2etaanaliza su(liniaz'
im&ortan-a a dou' a7e: o &rim' a7' tradi-ional versus secularra-ional i o a doua a7a
determinat' de e7&resia su&ravie-uitor versus e7&rimare de sine.
3imensiunea supravieuitor versus e7primare de sine se refer' la *ncredere,
toleran-', mul-umire de sine, satisfac-ie su(iectiv', activism &olitic, e7&rimate de sine,
sentimentul securit'-ii. Un as&ect im&ortant al acestei dimensiuni se refer' la &olarizarea
dintre valorile materialiste i &ostmaterialiste.
Itemii celor dou' dimensiuni sunt, conform autorilor, urm'torii
$1
:
<alori tradi)ionale 5 secular/ra)ionale?
a. im&ortan-a lui 3umnezeu *n via-a res&ondentuluiF
(. im&ortan-a educa-iei reli0ioase a co&iluluiF
c. &ozi-ia fa-' de avortF
d. &ozi-ia fa-' de m,ndria na-ional'F
e. valorile res&ectului &entru autoritateF
<alori ale supravie)uitorului 5 e@priare de sine
a. accentul &us &e securitatea economic' i fizic' O e7&rimarea &ro&riei &ersonalit'-i i
calitatea vie-iiF
(. auto&erce&-ia nefericit O fericitF
$$
+onald In0le9art i SaNne E. DaKer, 2odernization, Cultural C1ange, and t1e Persistance of 'raditional
;alues, *n #merican %ociological Revie*, 5) >Fe(ruarie?, &&. #/ )#
$1
Cf. &bidem, &. "1
")
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
c. desc9iderea fa-' de semnarea unei &eti-iiF
d. &ozi-ia fa-' de 9omose7ualitateF
e. *ncredere O ne*ncredere *n oameniF
Un &rim rezultat al metaanalizei a fost construirea unei 9ar-i determinat' de cele
dou' a7e i care vizeaz' 5) de state. A7a orizontal' se refer' la &olarizarea su&ravie-uitor O
e7&rimare de sine *n tim& ce a7a vertical' vizeaz' &olarizarea tradi-ional O secularra-ional.
Autorii au -inut cont i de 0rani-ele sta(ilite teoretic de Buntin0ton, &refer,nd acest mod de
construire a 9'r-ii i nu a&elarea la modele statistice >analiza cluster?.
+ezultatele metaanalizei su0ereaz' fa&tul c' suntem martorii at,t unei sc9im('ri
culturale masive c,t i a &ersisten-ei valorilor tradi-ionale. <n acest conte7t, dezvoltarea
economic' este asociat' cu sc9im(area cultural', o sc9im(are cultural' &redicti(il'.
Industrializarea &roduce o sc9im(are a valorilor din re0istrul tradi-ional *n cel secular
ra-ional, iar era &ostindustrial' aduce mai mult' *ncredere, toleran-' i (un'stare. <n
condi-iile *n care dezvoltarea economic' va continua, In0le9art i DaKer &ro0nozeaz' un
declin continuu al reli0iei institu-ionalizate, totui este &u-in &ro(a(il ca sistemul valorilor
tradi-ionale s' dis&ar' com&let. 3ezvoltarea societ'-ii industriale i, a&oi, &ostindustriale
este le0at' de sc9im(area cultural'. <n 0eneral, &,n' *n acest moment istoric, aceste valori
moderne O &ostmoderne sunt de&endente de valorile tradi-ionale. Astfel o zon'
&re&onderent &rotestant' sau ortodo7' va da natere unor zone diferite din &unct de vedere
cultural, c9iar dac' am(ele au fost su&use aceluiai &roces i *nre0istreaz' acelai &ro0res
5igura 9, /arta cultural
%ursa) +onald In0le9art i
SaNne E. DaKer, 4ucr+ cit+, &.
"/
"5
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
economic. :F'r' *ndoial' c' *ntrun viitor &revizi(il modernizarea va &roduce o cultur'
omo0en' la nivel 0lo(al.
$)
<n sintez', amendamentele aduse de autori teoriei moderniz'rii sunt:
a? modernizarea nu este un &roces liniarF
(? sc9im('rile culturale sunt de&endente de (acK0roundul istoric al societ'-iiF
c? este o 0reeal' s' &rivim sc9im(area social' ca fiind un &roces de
:americanizare din moment ce America este o societate ati&ic'F
d? modernizarea este &ro(a(ilistic' i nu determinist'.
6otrivit inter&ret'rii date, valorile tradi-ionale sunt definite *n o&ozi-ie fa-' de
valorile secularra-ionale, iar -ara noastr', este &ozi-ionat' conform 9'r-ii culturale a lumii
In0le9artSelzel, mai a&roa&e de &olul valorilor tradi-ionale, ce &resu&un o credin-' mai
mare *n reli0ie, autoritate, ri0oare moral', su&unere i res&onsa(ilitate.
6e 9arta cultural' a lumii +om,nia este &ozi-ionat' i *n func-ie de o alt' a7', care
o&une valorile su&ravie-uirii, valorilor autoe7&rim'rii, fiind, &e 0lo(, una dintre -'rile care
a&reciaz' *ntro foarte mare m'sur' valorile asociate cu familia, securitatea i munca.
+a&ortul dintre valorile su&ravie-uirii i cele ale e7&rim'rii sinelui &roduce o &olaritazare
similar' cu cea dintre valorile materialiste i &ostmaterialiste. Ade&-ii acestora din urm' au
trecut &rintro sc9im(are cultural' &rodus' de fa&tul c' au crescut cu ideea c'
su&ravie-uirea este o &ro(lem' rezolvat' de la sine. Calorile e7&rim'rii sinelui &resu&un
conce&-ii colective care ofer' &rioritate &roteE'rii mediului, toleran-a diversit'-ii i
creterea revendic'rilor &entru &artici&area la luarea deciziilor *n via-a economic' i
&olitic'. Cei care &re-uiesc valorile e7&rim'rii sinelui se diferen-ieaz' de cei ataa-i de
valorile su&ravie-uirii i *n ceea ce &rivete toleran-a fa-' de ceilal-i, &rimii fiind mult mai
*n0'duitori i *n-ele0'tori cu cei din afara 0ru&ului de referin-'.
2aEoritatea economis \tilor acce&t' f'r' ec9ivoc im&ortan-a institu-iilor &entru
dezvoltare. 3ar foarte &u-ini sunt acei care sunt convini c' factorii culturali Eoac' un rol
critic, &recum i ca&italul social. <n trecut sa a(uzat de e7&lica-ii culturale &entru a e7&lica
s'racia sau su(dezvoltarea &entru ca ceea ce li&sea nu erau valorile, ci 0ru&area &otrivit'
de institu-ii, cum ar fi o le0isla-ie sau un sistem de curte comercial', &ermit,nt creterea.
Institu-iile &ot fi sc9im(ate, &e c,nd valorile culturale sunt mult mai 0reu de mani&ulat &rin
le0e. 3e aceea, a recur0e la factorii culturali &are deseori ca o ultima m'sura dis&erat'.
+ela-ia *ntre cultur' i institu-ii, *ns', este una mult mai com&le7', deoarece
cl'direa institu-iei *n sine necesit' ca&ital social. Nu orice societate este ca&a(il' de a
$)
&bidem, &. 1/
"M
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
realiza (irocra-ii statale care sa fie e0ale *n ceea ce &rivete eficien-a, trans&aren-a i
&rofesionalismul. 2ai mult, &u-ine state *n curs de dezvoltare sunt ca&a(ile de a sta(ili o
a0en-ie &u(lic' &recum 2inistrul Interna-ional de Comer- i Industrie al Ja&oniei, sau
Diroul de 6lanificare Economic' al Coreei, care s' lucreze cu o le0e industrial' e7trem de
com&le7' i sensi(il' din &unct de vedere &olitic. 3e fa&t, unii analiti sus-in c' Asia de Est
a atins rate de cretere mai mari *n ultimele dou' decenii dec,t alte &'r-i ale lumii *n
dezvoltare, nu at,t datorit' le0ilor economice alese >e7: sta(ilirea unei economii de &ia-'
s&re deose(ire de una &rofec-ionist'?, c,t 0ra-ie calit'-ii institu-iilor. Societ'-ile *n care
oamenii sunt o(inui-i s' coo&ereze i s' lucreze im&reun' *n mari or0aniza-ii de-in o mai
mare &ro(a(ilitate de a dezvolta institu-ii statale &uternice i eficiente.
<n &rocesul de dezvoltare, ca&italul social de-ine i rolul &rinci&al *n sus-inerea
democra-iei. <n ultimii ani sa &utut o(seva o sc9im(are radical' *n o&iniile des&re rela-ia
democra-iei cu dezvoltarea, du&' cum sus-in scrierile unora &recum AmartNa Sen i Jose&9
Sti0litz. Acum una sau dou' 0eneratii, mul-i dintre o(servatori sus-ineau &ozi-ia aazisei
8tranzi-ii autoritare, *n care o dictatur' educat' din &unct de vedere 8te9nocratic ii
folosea &uterea &entru a im&une le0i economice ne&o&ulare dar necesare, res&in0,nd orice
tranzi-ie &e termen scurt s&re democra-ie.
Ast'zi este mult mai dificil &entru o -ar' *n dezvoltare s' de&'easc' tranzi-ii
autoritare &recum cele din C9ile, Coreea sau 4aiQan. Acest lucru nu se *ntam&l' din cauza
c' democra-iile sunt nea&'rat un (eneficiu &entru creterea economic', ci mai de0ra('
deoarece e7ist' &u-ine alternative care s' asi0ure acelai 0rad de le0itimitate 0uvern'rii din
-'rile *n dezvoltare. = mare &arte din &uterea statal' &rovine din s&riEinul &o&ular ce il
insufl' cet'-enilor. 2ulte state care &'reau &uternice la e7terior sau dovedit a fi sla(e
deoarece le li&sea le0itimitatea @ fosta Uniune Sovietica i Indonesia su( conducerea lui
Su9arto sunt e7em&le re&rezentative. 6e de alt' &arte, un num'r sur&rinz'tor de democra-ii,
&recum 6olonia sau Coreea de Sud de du&' #//M, au su&ortat cu succes reforme economice
dificile. 3emocra-ia este acum o realitate cotidian' &entru maEoritatea statelor *n cretere:
dezvoltarea &olitic' se va situa &aralel cu cea economic', nu o va urma.
Ca&italul social este indis&ensa(il &entru o democra-ie de succes. Ernest Hellner
a enun-at aceasta idee *n mod concret: f'r' societate civila nu e7ist' democra-ie
$5
.Ca&italul
social &ermite indivizilor s' se uneasc' &entru ai a&'ra interesele i s' se or0anizeze *n
sus-inerea nevoilor colectiveF 0uvernarea autoritar', &e de alt' &arte, &oate &ros&era doar
&rin distru0erea social'. 3ac' democra-ia li(eral' va fi conte7tul *n care maEoritatea
$5
Ernest, Hellner, Conditions of 4ibert8) Civil %ociet8 and &ts Rivals,!ondon: Bamis9 Bamilton, #//1
".
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
statelor *n dezvoltare *ncearc' s' &un' *n &ractic' le0ea economic' i s' stimuleze
creterea, atunci ca&italul social este vital &entru rezisten-a acelui cadru &olitic.
3emocra-iile mai &uternice i (ine consolidate sunt mai ca&a(ile s' confrunte *ncerc'rile
dezvolt'rii.
3u&' #//0, Danca 2ondial' a ad'u0at o &reocu&are &entru com(aterea s'r'ciei,
*ndeose(i &rin &romovarea utiliz'rii for-ei de munc', &rinci&alul ca&ital al celor s'raci, dar
i &rin furnizarea unor servicii de (az' &entru acetia, cum sunt educa-ia, *n0riEirea
medical' i asi0urarea 9ranei. Se adau0' &reocu&area recent' de sus-inere a unei :(une
0uvern'ri, &rin &romovarea democra-iei li(erale. Anul "000 marc9eaz' o re0,ndire a
&oliticilor de aEustare structural' &romovate de F2I i Danca 2ondial', discu-iile &urtate
*ntre cele dou' a0en-ii aduc,nd *n &rim&lan &ro&unerea de renun-are la condi-ionarea de
&romovare a m'surilor neoli(erale &entru acordarea de credite &entru -'rile *n curs de
dezvoltare *n sc9im(ul urm'ririi unor indicatori a0re0a-i de &erforman-'.
Eecul sau rezultatele sla(e din unele -'ri ale &ro0ramelor de aEustare structural'
au fost e7&licate adesea fie &rin coordonarea &olitic' neadecvat' i eecul institu-ional, fie
&rin neadecvarea unor asemenea &ro0rame &entru structura social' local'. Numai *ntrun
un stat eficient, &uternic, *n care func-ionarea institu-iilor s' fie 0arantat' &rin &artici&area
activ', sc9im('rile &roduse &rin aEustarea structural' &ot fi sus-inute de c'tre &o&ula-ie i
&ot avea efectele &ozitive ate&tate. !e0'turile &uternice *n interiorul claselor sociale,
du(late de sl'(iciunea ca&italului social de le0'tur' >*ncrederea i rela-iile sociale *ntre
0ru&uri sau clase sociale?, fac im&osi(il' derularea &roiectelor neoli(erale de aEustare.
6ersisten-a rela-iilor clientelare i de reci&rocitate (loc9eaz' li(erul sc9im(, func-ionarea
eficient' a institu-iilor statului, modernizarea i su(stituirea im&orturilor &rin
industrializare. Am(ele ti&uri de ar0umente au condus c'tre o accentuare a im&ortan-ei
dezvolt'rii ca&italului social ca o condi-ie de realizare a &ro0ramelor neoli(erale de
aEustare structural'.
Analitii 0lo(aliz'rii au o(servat c' aceasta &resu&une nu numai inte0rarea
economic' manifestat' &rin dezvoltarea mondial' a &ie-elor, ci i sc9im('ri fundamentale
la nivelul or0aniz'rii sociale, interna-ionalizarea structurii sociale, difuziunea mondial' a
stilurilor de via-', a institu-iilor, valorilor i normelor sociale
$M
. 6rocesul este sus-inut de
a&ari-ia com&aniilor transna-ionale, de mo(ilitatea s&a-ial' *n cretere i de evolu-ia
comunica-iilor i im&une dezvoltarea unor &olitici sociale comune &entru statele afectate
$M
Jo9n Silliamson, 0emocrac8 and t1e =<as1ington Consensus>, *n <orld 0evelopment, "#>.?, #//$, &.
#$"/
"/
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
de 0lo(alizare >de e7em&lu inte0rarea *n Uniunea Euro&ean'?. Hlo(alizarea im&lic'
creterea rolului or0aniza-iilor non0uvernamentale *n &rocesul de dezvoltare, simultan cu
diminuarea tre&tat' a im&ortan-ei statului ca actor central *n &lanificarea acesteia.
II.&. 8e!voltarea ca privare a capa,ilit")ilor
AmartNa Sen, &reedinte onorific al D'ncii 2ondiale, recunoate fa&tul c' dei
:secolul al IIlea a sta(ilit conducerea democrat' i &artici&ativ' ca model &redominant
de or0anizare &olitic', TYU conce&tele de dre&turi ale omului i li(ertate &olitic' fac &arte
acum, *ntro foarte mare m'sur', din retorica &redominant', TYU oamenii tr'iesc, *n
medie, mai mult dec,t oric,nd
$.
totui:
?@AB trim @AB .ntr$o lume caracterizat de privaiuni e7traordinare, srcie
i opresiune remarcabile+ !7ist multe probleme noi, dar i vec1i, printre care persistena
srciei i nevoi elementare nesatisfcute, apariia crizei alimentare i a foametei,
.nclcarea libertilor politice elementare, precum i a libertilor fundamentare,
negliCarea tot mai mare a intereselor i reprezentrii femeilor i ameninrile grave la
adresa mediului i a continuitii vieilor noastre economice i sociale+ >
:D
6entru Sen de&'irea acestor &ro(leme constituie o &arte central' a e7erci-iului de
dezvoltare. Autorul sus-ine fa&tul c' tre(uie s' recunoatem rolul de-inut de diferitele
li(ert'-i *n lu&ta *m&otriva acestor :&rimeEdii. +e&rezentarea individual' este, &entru Sen,
elementulc9eie *n a(ordarea &ro(lematicii referitoare la aceste privaiuni. 6e de alt' &arte,
li(ertatea de re&rezentare &e care fiecare dintre noi o de-ine este indu(ita(il modificat'
i limitat' de o&ortunit'-ile sociale, &olitice i economice care ne stau la dis&ozi-ie. E7ist'
o &rofund' com&lementaritate *ntre re&rezentarea individual' i aranEamentele sociale.
Este im&ortant s' se recunoasc' simultan caracterul central al li(ert'-ii individului i for-a
influen-elor sociale asu&ra 0radului i *ntinderii li(ert'-ii individului. 6entru a com(ate
&ro(lemele cu care ne confrunt'm, tre(uie s' &rivim li(ertatea individului ca &e un
an0aEament social.
E7&ansiunea li(ert'-ii este &rivit', din aceast' &ers&ectiv', at,t ca sco& &rimar,
c,t i ca miEloc &rinci&al de dezvoltare. :3ezvoltarea const' *n *nde&'rtarea diverselor
ti&uri de &riva-iuni de li(ertate care nu las' oamenilor &rea multe o&-iuni i o&ortunit'-i &rin
$.
AmartNa Sen, 0ezvoltarea ca libertate, traducere de Cristina Ionescu i Nora C9iri-', Ed. Economic',
Ducureti "001, &. #$
$/
&bidem, &. #$
$0
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
care s'i e7ercite re&rezentarea lor ar0umentat'.
10
6entru o mai (un' *n-ele0ere a
le0'turii dintre dezvoltare i li(ertate, Sen sus-ine fa&tul c' tre(uie s' &'trundem dincolo
de acea recunoatere ini-ial' >care este crucial'?. <n 0eneral, im&ortan-a intrinsec' a
li(ert'-ii umane, ca o(iectiv &redominant al dezvolt'rii, este &uternic com&letat' de
eficien-a instrumental' a li(ert'-ilor de o anumit' natur', cu sco&ul de a &romova li(ert'-i
de o alt' natur'. !e0'turile dintre diferitele ti&uri de li(ert'-i sunt em&irice i cauzale, mai
de0ra(' dec,t constitutive i com&ozi-ionale. 3e e7em&lu, e7ist' o dovad' clar' c'
li(ertatea economic' i cea &olitic' mai de0ra(' se *nt'resc reci&roc, dec,t s' fie ostil'
una alteia >aa cum, uneori, se consider' a fi?. <n mod similar, o&ortunit'-ile sociale de
educa-ie i asisten-' medical', care &ot necesita ac-iune &u(lic', *ntre0esc o&ortunit'-ile
indivizilor de &artici&are economic' i social', i aEut', de asemenea, la s&riEinirea
&ro&riilor ini-iative de de&'ire a res&ectivelor &riva-iuni.
<n sintez', :s'r'cia tre(uie &rivit' mai de0ra(' ca &rivare de ca&a(ilit'-i de
(az' dec,t ca o sim&l' insuficien-' a venitului, care constituie criteriul standard de
identificare a s'r'ciei
1#
. 4otui s'r'cia &rivit' din &ers&ectiva ca&a(ilit'-ilor nu
&resu&une o ne0are a ideii 0enerale conform c'reia venitul sc'zut re&rezint' *n mod clar
una dintre cauzele maEore ale s'r'ciei, din moment ce li&sa venitului &oate constitui
un motiv &rinci&al &entru &rivarea unei &ersoane de ca&acit'-ile sale.
Ar0umentele aduse *n favoarea a(ord'rii s'r'ciei &rin &risma ca&a(ilit'-ilor sunt,
*n o&inia lui Sen, urm'toarele
1"
:
#? S'r'cia &oate fi identificat' &rin &risma &riv'rii de ca&a(ilit'-iF a(ordarea se
concentreaz' asu&ra &riva-iunilor care au o im&ortan-' intrinsec, s&re deose(ire de
venitul sc'zut, care are doar o im&ortan-' instrumental+
"? E7ist' influen-e asu&ra &riv'rii de ca&a(ilit'-i i astfel asu&ra s'r'ciei reale
altele dec,t nivelul sc'zut al venitului >venitul nu este sin0urul instrument de
0enerare a ca&acit'-ilor?.
$? +ela-ia instrumental' dintre venitul sc'zut i ca&a(ilit'-i sc'zute variaz *ntre
diferitele comunit'-i i c9iar *ntre familii i indivizi diferi-i >im&actul venitului
asu&ra ca&a(ilit'-ilor este &ro(a(il i condi-ionat?.
3e altfel, AmartNa Sen identific' cinci surse distincte de varia-ie *ntre
veniturile reale i avantaEele &e care le o(-inem de &e urma acestora:
1$
10
&bidem, &. #1
1#
&dem, &. ##/
1"
Cf. &bidem, &. ##/ #"#
1$
Cf. &bidem, &. /. #00
$#
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
#? !terogeniti personale) =amenii au caracteristici fizice diferite, care au le0'tur'
cu 9andica&ul, (oala, v,rsta sau se7ul, i aceste caracteristici determin' nevoile lor
diverse.
"? ;arieti de mediu) Cariet'-ile de la nivelul condi-iilor de mediu, cum ar fi
*m&reEur'rile climatice >intervalele de tem&eratur', c'derile de &reci&ita-ii,
inunda-iile i aa mai de&arte?, &ot influen-a ceea ce o &ersoan' &oate o(-ine
dintrun nivel dat al venitului.
$? ;ariaii ale climatului social) Conversia veniturilor i resurselor &ersonale *n
calitatea vie-ii este influen-at', de asemenea, de condi-ii sociale, inclusiv
acordurile educa-ionale &u(lice, i de &revalenta sau a(sen-a crimei i a violen-ei
din anumite locuri.
1? 0iferene .n perspectivele relaionale) Cerin-ele modelelor sta(ilite de
com&ortament &ot varia de la o comunitate la alta, *n func-ie de conven-ii i de
o(iceiuri. 3e e7em&lu, a fi relativ s'rac *n cadrul unei comunit'-i (o0ate &oate
*m&iedica o &ersoan' s' realizeze c,teva dintre :func-iunileL elementare >cum ar
fi &artici&area la via-a comunit'-ii?, dei venitul acestei &ersoane, *n termeni
a(solu-i, &oate fi mult mai ridicat dec,t nivelul de venituri la care mem(rii
comunit'-ilor mai s'race &ot tr'i cu uurin-' i succes.
)? 0istribuia .n cadrul familiei) Ceniturile c,ti0ate de unul sau mai mul-i mem(ri ai
unei familii sunt *m&'r-ite de to-i at,t de cei care c,ti0' veniturile, c,t si de cei
care nu le c,ti0'. Familia este astfel unitatea de (az' &entru analiza veniturilor
din &unctul de vedere al utiliz'rii acestora. Dun'starea sau li(ertatea indivizilor
dintro familie va de&inde de modul *n care este utilizat venitul familiei
&entru &romovarea intereselor i o(iectivelor diferi-ilor mem(ri ai familiei.
Aceste surse diferite de varia-ie *n rela-ia dintre venit i (un'stare transform'
o&ulen-a *n sensul unui venit real ridicat *ntrun 09id limitat de (un'stare i
calitate a vie-ii.
6ractic, ca&a(ilit'-ile se refer' la &osi(ilitatea indivizilor, la o&ortunit'-ile acestora
de a realiza un nivel minim de func-ionalitate social'. Func-ionalit'-ile sociale &ot varia de
la cele mai elementare ca, de e7em&lu, cele fizice, de a fi (ine 9r'nit, adecvat *m(r'cat i a
dis&une de o locuin-' adecvat', la realiz'ri sociale mai com&le7e, ca de e7em&lu a lua
&arte la via-a comunit'-ii, a fi ca&a(il de a iei *n &u(lic f'r' ai fi ruine etc.
$"
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
$$
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
III . 'tudiu de ca!
Anali!a valorilor culturale $i tradi)ionale ro*ne$ti cu ipact
+n de!voltarea ur,an" din -egiunea .ord/0st
<n 0eneral vor(ind, dar mai ales *n cazul de fa-', :nici o teorie singur nui
&oate aro0a mono&olul tiin-ificit'-ii fiindc' nu este sin0ura de&ozitar' a adev'rului.
6reten-ia de a mono&oliza tiin-ificitatea cunoaterii *nseamn' reduc-ionism steril,
im&ruden-' i do0matism.
11
Av,nd *n vedere li&sa unei conver0en-e a definirilor
conce&tului de dezvoltare, cercetarea a tre(uit s' -in' seama de diversitatea &aradi0melor
&rezentate *n &rimele &'r-i ale lucr'rii.
<n conte7tul dezvolt'rii sociale comunitare, cercetarea &oate fi definit' ca investi0are
a fenomenelor, fa&telor &ro(lematice dintro situa-ie social' datat', localizat'.
Cercetarea comunit'-ilor &oate fi *ntre&rins' atunci c,nd se urm'rete
identificarea unei &ro(leme sociale, a unei nevoi comunitare c,nd a&ar :efecte &erverse
ca urmare a &unerii *n act a unor m'suri de rezolvare a lor, atunci c,nd este necesar un
dia0nostic &reala(il im&lement'rii unei &olitici economicosociale etc.
<n +om,nia structura administrativteritorial' cu&rinde un nivel re0ional >cele 1# de
Eude-e i munici&iul Ducureti?, cores&unz'tor nivelului statistic NU4S $, i un nivel local
>"5$ de orae, din care .1 de munici&ii i "5.. comune?.
6rin !e0ea #)# O #//. au fost create o&t regiuni de dezvoltare, care constituie 8cadrul
de conce&ere, im&lementare i evaluare a &oliticii de dezvoltare re0ional', &recum i de
cule0ere a datelor statistice s&ecifice, *n conformitate cu re0lement'rile euro&ene emise de
EU+=S4A4 &entru nivelul al doilea de clasificare teritorial' NU4S ", e7istent *n UE >cf.
!e0ii #)#O#//.?. Ele au fost alc'tuite &rin coo&erarea voluntar' a Eude-elor, neav,nd
&ersonalitate Euridic' i nefiind unit'-i administrativteritoriale.
11
Ion. I. Ionescu, %ociologia dezvoltrii comunitare, Ed. Institutul Euro&ean, Iai, "001, &. ""0
$1
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
III. 1. Aa,loul general# econoic i social al -egiunii .ord/0st
+e0iunea NordEst este cea mai *ntins' re0iune a +om,niei, av,nd o su&rafa-' de
$5..)0 Km& >#),15W din su&rafa-a total' a -'rii?. Are 0rani-e e7terne cu Ucraina i
+e&u(lica 2oldova. <n com&onen-a sa sunt 5 Eude-e: Dac'u, Dotoani, Neam-, Iai,
Suceava i Caslui, unit'-i administrativteritoriale i unit'-i teritorialstatistice de nivel
NU4S $. Cu o &o&ula-ie de $.M$1.)15 locuitori >#M,")W din &o&ula-ia +om,niei? i o
densitate a&o&ula-iei de #0#,$ locuitoriOKm", +e0iunea NordEst ocu&' locul al doilea *n
ceea ce&rivete densitatea du&' +e0iunea DucuretiIlfov?. 6o&ula-ia re0iunii este
localizat' cu&rec'dere *n mediul rural >)5,5W?.+e0iunea se caracterizeaz' &rintro
*m(inare armonioas' *ntre toate formele de relief, $0Wmun-i, $0W relieful su(car&atic,
10W &odiului. +elieful (o0at ofer' zone de deal i c,m&ie care sunt adecvate unei 0ame
lar0i de culturi a0ricole, iar zonele de munte cu &eisaEe s&ectaculoase sunt favora(ile
dezvolt'rii turismului.
III.1.1.0conoia regional"
+e0iunea NordEst este re0iunea cea mai sla( dezvoltat' a +om,niei >*n
"001,6IDOlocuitor re&rezenta 5/,"W din media na-ional'?. <n interiorul re0iunii
1)
, cele mai
s'race zone sunt sudul Eude-ului Iai, sudestul Eude-ului Neam-, estul Eude-ului Dac'u,
Eude-ele Dotoani i Caslui. <n s&ecial vestul re0iunii, care a fost *n anii 50 @ M0 o(iectul
unei industrializ'ri for-ate >mo(il', c9imie, materiale de construc-ii, construc-ii de maini,
te7tile?, a intrat *ntrun &roces de dezindustrializare *n ultimii #0 ani >*ntre&rinderi din
ramura c9imie, &etroc9imie, uoar', construc-ii de maini, mo(il'?, ceea ce a a0ravat
situa-ia economic', estul re0iunii fiind tradi-ional su(dezvoltat.
Indicele atractvit'-ii
15
este cel mai sc'zut *n aceast' re0iune #/,M >cel mai mare
0rad de atractivitate fiind realizat, conform studiului, de +e0iunea NordCest, res&ectiv
1)
3omnia 4 Ministerul Dezvoltrii, 5ucrrilor 6u'lice i 5ocuinelor 6rogramul 7peraional
3egional !**$ 4 !*+8
15
1urve9, 3omanian :usiness Digest, !**2. ;ndicele atractivitii a -ost calculat pe
'aza unor indicatori
privind mediul de afaceri <mediul politic i administrativ, piaa muncii i salariile,
mediul economic, sectorul
privat i competiia de pia, investiii strine, comer e,tern, in-rastructura i preul
pmntului= i standardul de via <telecomunicaii, sntate, educaie, sistem 'ancar,
utilizarea internetului, dotri edilitar gospodreti, -olosirea timpului li'er, preurile
medii la produsele de 'az=.
$)
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
$/,.?. Atractivitatea sc'zut' se manifest' i *n volumul mic al investi-iilor str'ine directe:
"/" mil. EU+= *n "00), re&rezent,nd #,$W din totalul investi-iilor str'ine directe realizate
*n +om,nia. 3e asemenea, +e0iunea Nord Est are cel mai mic num'r de I22uri la #000
de locuitori, doar #$,#W, num'rul total al I22urilor fiind de 1/.0M., micro*ntre&rinderile
re&rezent,nd .M,5W din total I22uri. !a nivel intrare0ional, Eude-ele Iai >"M,"W?, Dac'u
>"0,.W? i Suceava >#.,.W? au cel mai mare num'r de I22uri, la &olul o&us afl,nduse
Eude-ul Caslui cu doar >.,)W?. <n re0iune func-ioneaz' " &arcuri industriale >Dac'u i Iai?,
unul *n &ro&rietate &rivat' i unul realizat *n &arteneriat &u(lic&rivat. Acestea aco&er' o
su&rafa-' de "",$. 9a, de ti& (roQnfield. 6arcul industrial Dac'u, (azat &e te9nolo0ia
informa-iei i comunica-ii, va asimila for-a de munc' dis&oni(ilizat' i va dinamiza
dezvoltarea acestui sector economic de v,rf la nivel re0ional. 6arcul industrial Iai este
destinat industriilor de *nalt' te9nolo0ie ce includ com&anii din domeniile I4 i
(iote9nolo0iei. Se are *n vedere sto&area mi0ra-iei for-ei de munc' tinere i s&ecializate *n
aceste domenii, &rin asi0urarea de locuri de munc' &entru a(solven-ii din domeniu.
<nc' din anul #/// *n +e0iunea Nord Est, activeaz' un Centru Euroinfo, un I+E
>Innovation +elaN Centre? *n Iai i $$ de centre de consultan-'. 3e asemenea, cele trei
incu(atoare de afaceri e7istente asi0ur' incu(area &entru ##. firme, contri(uind la
realizarea a "M0 noi locuri de munc'.
3ac' *n celelalte Eude-e ale +e0iunii NordEst au a&'rut indicii ale unui *nce&ut de
reviriment economic, situa-ia economic' este &recar' i insta(il' in Eudele Dotoani, Iai i
Caslui, dei aici activeaz' numeroase *ntre&rinderi te7tile care lucreaz' *n sistem lo9nF cele
mai mici &ertur('ri ale cererii interna-ionale duc la reduceri de salariu, trimitere *n omaE
sau c9iar *nc9iderea *ntre&rinderilor. 3e asemenea, e7ist' zone de declin industrial i cu
omaE ridicat, *n s&ecial *n arealele din Eurul localit'-ilor ur(ane: +oman, Suceava,
F'lticeni, +'d'u-i, Caslui, Ne0reti, Bui, Du9ui, 3'rm'neti, 2oineti, Com'neti,
6acani, B*rl'u, 4*r0u Frumos, 4*r0u Neam-, Dotoani i 3oro9oi, cu &latformele
industriale adiacente.
<n afara dis&arit'-ilor de dezvoltare vest@est, *n +e0iunea NordEst sunt evidente de
asemenea dis&arit'-ile ur(anrural *n ce &rivete 0radul 0eneral de dezvoltare, dot'rile
infrastructurale de toate ti&urile, 0radul de atractivitate a investi-ilor
1M
. <n acelai tim& se
manifest' un alt fenomen *n0riEor'tor, le0at de declinul oraelor mici i miElocii, *ndeose(i
1M
3omnia 4 Ministerul Dezvoltrii, 5ucrrilor 6u'lice i 5ocuinelor 6rogramul 7peraional
3egional !**$ 4 !*+8
$5
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
cele monoindustrirale, care tind sau c9iar sau decu&lat de la &rocesul de cretere
economic', nemai&ut,nd s'i *nde&lineasc' func-iile ur(ane.
III.1.%. =or)a de unc" $i igra)ia
6o&ula-ia ocu&at' este a&ro&iat' mediei &e -ar', de $$,.W. = &ondere foarte mare o
de-ine &o&ula-ia ocu&at' *n a0ricultur' >1",MW?, mai ales Eude-ele Dotoani >)",/W? i
Caslui >)#,"W?. 6onderea &o&ula-iei ocu&ate *n industrie i servicii se afl' su( media &e
-ar' >"$,)W?, res&ectiv #/,1, Eude-ele Dotoani >#),#W? i Suceava >#5,.W? av,nd cel mai
mic 0rad de ocu&are *n industrie, iar Eude-ul Caslui >$0,0W? *n domeniul serviciilor. 3e
asemenea, aceste Eude-e se confrunt' i cu o evident' r'm,nere *n urm' a 0radului de
te9nolo0izare industrial' i a0rar', &recum i cu un nivel redus de calificare a &o&ula-iei.
<n ultimii ani, a avut loc o sc'dere a &onderii &o&ula-iei ocu&ate >de la 51."W *n "000 la
$$,.W *n "00)?. = diminuare accelerat' a &o&ula-iei ocu&ate a avut loc *n Eude-ul Dotoani,
unde, un &rocent mare al &o&ula-iei lucreaz' *n a0ricultur'. >)",/W?. Numeroase &ersoane
*n v,rst' de munc' din aceast' re0iune lucreaz' tem&orar sau &ermanent *n activit'-i
economice *n Ducureti, Danat, 4ransilvania, Euro&a de Cest i Israel. <n satele
(ucovinene, du&' &lecarea &o&ula-iei tinere masculine a&te de munc', se manifest' o
tendin-' de emi0rare i a femeilor, &entru a munci *n str'in'tate, astfel c' *n multe localit'-i
au r'mas persoane vrstnice i copii. n multe din aceste localiti
activitatea de construcii este impresionant, materia prim utilizat
&ind lemnul. n acest -el s/au accentuat discrepanele ntre localitile
regiunii din punct de vedere al nivelului general de dezvoltare i *ndeose(i al
dot'rilor infrastructurale.
1.
ZomaEul *nre0istreaz' o valoare su&erioar' >5,.W? celei
na-ionale >),/W?, Eude-ul Caslui aEun0,nd la #0,#W. +ata omaEului feminin are valori
inferioare ratei omaEului *n toate Eude-ele re0iunii. Cauzele se &ot 0'si *n e7isten-a mai
multor locuri de munc' &entru femei >confec-ii i industria 9otelier'? i a fa&tului c'
numeroase femei lucreaz' *n str'in'tate.
III.1.1. Poten)ialul de de!voltare
1.
Drussels, C=2>"005? #0.$O"005, Regulamentul Consiliului privind 5ondul !uropean de 0ezvoltare
Regional, 5ondul %ocial !uropean i 5ondul de Coeziune i care *nlocuiete +e0ulamentul Nr. #"50O#///.
$M
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
6e ansam(lul +e0iunii Nord Est sunt evidente discre&an-ele ca nivel dar i ca
&oten-ial de dezvoltare *ntre vestul mai dezvoltat al +e0iunii i estul mult r'mas *n urm'
>Eude-ele Dotoani, Iai, Caslui?. Zansa zonelor de est, limitrofe 0rani-ei de est a Uniunii
Euro&ene, Ucrainei i 2oldovei, este s' se dezvolte ca areal de servicii de tranzit &entru
&rodusele &rovenite din -'rile fostei U+SS
1/
>*nma0azinare, *nno(ilare i &re0'tire &rin
se0mentare i *m&ac9etare etc?. 6entru aceasta tre(uie efectuate lucr'ri de infrastructur',
de creare a unor zone cu facilit'-i s&ecifice >&arcuri lo0istice?, asem'n'toare celor din
&orturile Del0iei, =landei i Hermaniei, s&ecializate *n astfel de servicii.
3atorit' condi-iilor favora(ile de care dis&une, a frumuse-ii locurilor, &urit'-ii aerului,
a&elor, zonelor montane din Eude-ele Dac'u, Neam- i Suceava, &recum i a inestima(ilului
&atrimoniu cultural i reli0ios e7istent, +e0iunea Nord Est de-ine un &oten-ial turistic
relativ ridicat, care &oate fi com&arat cu alte zone turistice renumite din -ar' i din
str'in'tate. Al'turi de &itorescul re0iunii, (inecunoscuta os&italitate, tradi-iile &o&ulare,
o(iceiurile, s&ecificul 0astronomiei moldoveneti, tradi-ionalele de0ust'ri de vinuri din
&od0oriile Cotnari si Bui dau culoare local' &entru atra0erea turitilor.
6rinci&alele ti&uri de turism care &ot fi &racticate sunt: turismul cultural >muzeistic,
etno0rafic, artistic?, reli0ios, (alneotera&eutic, de a0rement, de tranzit, a0roturism.
Rona muntoas' i deluroas' din vestul re0iunii >Eude-ele Suceava, Neam-, Dac'u? de-in un
&oten-ial turistic valoros, *n mare &arte >e7ce&t,nd Ducovina? insuficient dezvoltat, dar
care, cu m'suri adecvate &oate intra cu uurin-' *n circuitul turistic euro&ean, cu
s&ecializarea :turism reli0ios >6utna, Neam-, Sucevi-a, 2oldovi-a, Corone-?, Bumor,
Ar(ore, A0a&ia,C'ratec, 3ra0omirna, Distri-a, Ramca, Secu, Si9'stria, Cain?, turism
(alneotera&eutic >Catra 3ornei, C,m&ulun02oldovenesc, D'l-'teti, =0linzi, Sl'nic
2oldova, 4,r0u =cna?, turism etno0rafic, a0roturism, turism rural, turism s&ortiv
>al&inism, v,n'toare, &escuit, s&orturi e7treme @ z(orul cu &ara&anta, raftin0, orientare
turistic', mountain(iKe, sc9i?.
Hradul de dotare a localit'-ilor i ori0inalitatea landsc9aftului (ucovinean c,t i s&ecificul
deose(it al satelor, cu un 0rad *nalt de civiliza-ie a &o&ula-iei, &ot Euca un rol *n turismul de
lun0' durat', cu activit'-i s&ortive, a0rement i &entru o&timizarea s'n't'-ii >Catra 3ornei,
Solca, Cacica i &e Calea Distri-ei i 2oldovei?.
3omeniu economic tradi-ional al re0iunii, industria de &relucrare a lemnului a cunoscut o
1/
Drussels, C=2>"005? #0.$O"005, Regulamentul Consiliului privind 5ondul !uropean de 0ezvoltare
Regional, 5ondul %ocial !uropean i 5ondul de Coeziune i care *nlocuiete +e0ulamentul Nr. #"50O#///.
$.
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
cretere semnificativ' *n ultimii ani >"00#"00)?, nu numai *n ceea ce &rivete num'rul
locurilor de munc' >##.5W *n "001?, dar mai ales &rivind cifra de afaceri >cu #00W mai
mult dec,t *n "00#?. Creterea &onderii industriei de mo(il' *n totalul cifrei de afaceri
eviden-iaz' orientarea s&re o valorificare su&erioar' a lemnului.
3e asemenea, industria te7til' a *nre0istrat o cretere s&ectaculoas' a cifrei de afaceri *n
anul "001 >cu #)0W fa-' de anul "00#?, dar &roductivitatea este sla(' datorit' folosirii
sistemului lo9n care are o valoare ad'u0at' mic'.
III.%. 8e!voltarea -egiunii .ord/0st +n
conte@tul counitar $i na)ional
4ot mai multe studii de s&ecialitate realizate su( demonstrez' le0'tura sta(il' dintre
cre terea calit' ii institu iilor i reducerea incertitudinii economice dintre coeren a
institutional' i &erforman a macroeconomic', dintre condi iile ini iale institu ionale i
0eo0rafice i dezvoltarea economic' a unei re0iuni , dintre factorii institu ionali i
sta(ilitatea i dezvoltarea economiei.
!a nivel euro&ean, numeroase documente strate0ice &un *n discu-ie situa-ia
dezvolt'rii ur(ane: Carta de la !ei&zi0 &entru orae euro&ene dura(ile, A0enda 4eritorial'
a Uniunii Euro&ene, 6romovarea 3ezvolt'rii Ur(ane Sustena(ile *n Euro&a @ +ealiz'ri i
=&ortunit'-i >6romotin0 Sustaina(le Ur(an 3evelo&ment *n Euro&e Ac9ievements and
=&&ortunities?, etc.
3ezvoltarea localit'-ilor ur(ane tre(uie s' cores&und' &riorit'-ilor sta(ilite de
:Euro&a "0"0. = strate0ie euro&ean' &entru o cretere inteli0ent', ecolo0ic' i favora(il'
incluziunii: cretere inteli0ent', cretere dura(il', cretere favora(il' incluziunii. Conform
A0endei 4eritoriale a Uniunii Euro&ene una dintre &rovoc'rile maEore est su&rae7&loatarea
resurselor ecolo0ice i culturale i &ierderea (iodiversit'-ii, *n s&ecial &rin ur(anizzare
accentuat'. Euro&a "0"0,o strate0ie euro&ean' &entru o cretere inteli0ent', ecolo0ic' i
favora(il' incluziunii nu face referiri directe la dezvoltarea ur(an' din Uniunea Euro&ean',
*ns', &rezint' o serie de direc-ii care tre(uie avute *n vedere i de localit'-ile ur(ane. Astfel,
Euro&a "0"0 &ro&une trei &riorit' i care se sus in reci&roc:
Cre tere inteli0ent': dezvoltarea unei economii (azate &e cunoa tere i inovareF
$/
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
Cre tere dura(il': &romovarea unei economii mai eficiente din &unctul de vedere
al utiliz'rii resurselor, mai ecolo0ice i mai com&etitiveF
Cre tere favora(il' incluziunii: &romovarea unei economii cu o rat' ridicat' a
ocu&'rii for ei de munc', care s' asi0ure coeziunea social' i teritorial'.
Ela(orat' *n anul "00M, Carta de la !ei&zi0 &entru orae euro&ene dura(ile recomand' ca
oraele euro&ene s' *ntocmeasc' &ro0rame inte0rate de dezvoltare ur(an' &entru orae ca
un tot unitar. Aceste instrumente de &lanificare orientate s&re &unerea *n a&licare ar tre(ui:
s' descrie &unctele tari i &unctele sla(e ale oraelor i cartierelor, &e (aza unei
analize a situa-iei actualeF
s' defineasc' o(iective de dezvoltare coerente &entru zona ur(an' i s' dezvolte o
viziune &entru oraF
s' coordoneze diferite &lanuri i &olitici districtuale, sectoriale i te9nice i s' se
asi0ure c' investi-iile &lanificate vor contri(ui la &romovarea unei dezvolt'ri ec9ili(rate a
zonei ur(aneF
s' coordoneze i s' concentreze din &unct de vedere s&a-ial utilizarea fondurilor
de c'tre actorii din sectorul &u(lic i &rivatF
s' fie coordonate at,t la nivel local, c,t i la nivel re0ional i s' im&lice cet'-enii i
al-i &arteneri care &ot contri(ui su(stan-ial la dezvoltarea calit'-ii economice, sociale,
culturale i ecolo0ice a fiec'rei zone.
<n ultimii ani, maEoritatea conferinelor i seminariilor interna ionale au su(liniat
rolul c9eie al institu iilor *n determinarea &erforman ei i cre terii economice
)0
.=(iectivul
&ro&us de Strate0ia Na-ional' &entru 3ezvoltare 3ura(il' a +om,niei =rizonturi "0#$
"0"0"0$0 &entru anul "0"0 este constituirea la nivel re0ional, conform strate0iilor de
dezvoltare s&a-ial', a sistemului &olicentric de arii func-ionale ur(ane >a0lomer'ri ur(ane?
i de coridoare de ur(anizare *n lun0ul arterelor de trans&ort de interes euro&ean
>&olicentricitate de re-ea?. Conce&tul Strate0ic de 3ezvoltare 4eritorial' +om,nia "0$0
sus-ine necesitatea ado&t'rii *n &lanificarea teritorial' a &rinci&iilor dezvolt'rii &olicentrice,
ca &rinci&al miEloc de ec9ili(rare a dezvolt'rii s&a-iale viitoare &e toate &alierele teritoriale,
de la cel comunitar la cel local. !a nivelul +e0iunii de dezvoltare NordEst, *m(un't'-irea
condi-iilor din mediul ur(an este vizat' *n Strate0ia de 3ezvoltare +e0ional' NordEst
"00M"0#$. Unul din o(iectivele strate0iei, din cadrul 2'surii #... +ea(ilitare ur(an', este
atra0erea investitorilor i turitilor str'ini c,t i creterea standardelor de via-' a locuitorilor
&rin *m(un't'-irea ima0inii mediului ur(an.
)0
FuKuNama, F. %ocial Capital and t1e Global !conom8+ $ Forei0n Affairs, vol. M1, #//),&.)
10
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
A0enda 4eritorial' a Uniunii Euro&ene sus-ine c' una dintre &rovoc'rile maEore este
su&rae7&loatarea resurselor ecolo0ice i culturale i &ierderea (iodiversit'-ii, *n s&ecial &rin
ur(anizare accentuat', *n tim& ce zonele *nde&'rtate se confrunt' cu de&o&ularea.
6ornind de la cele trei o(iective &rinci&ale ale Sc9emei de 3ezvoltare a S&a-iului
Comunitar >ES36?, res&ectiv: dezvoltarea unui sistem ur(an &olicentric i ec9ili(rat i un
nou &arteneriat ur(anrural, asi0urarea e0alit'-ii *n accesul la infrastructur' i cunoatere i
dezvoltarea dura(il', mana0ementul &rudent i &roteEarea naturii i a motenirii culturale.
3ocumentul 6romotin0 Sustaina(le Ur(an 3evelo&ment *n Euro&e Ac9ievements
and =&&ortunities sus-ine c' oraele Eoac' un rol vital &entru dezvoltarea re0iunilor
euro&ene fiind elementele c9eie &entru creterea com&etitivit'-ii Uniunii Euro&ene la nivel
mondial. =raele condenseaz' maEoritatea locurilor de munc', firmelor i institutelor de
*nv'-'m,nt su&erior i ac-iunea lor este decisiv' *n realizarea coeziunii sociale. 3e
asemenea, sunt &unctul focal al inova-iei, s&iritului antre&renorial i al creterii economice,
domenii *n care UE are o(iective am(i-ioase.
6olitica de Coeziune "00M"0#$ -ine cont, *n s&ecial, de fa&tul c' zonele ur(ane
sunt motoare ale sc9im('rii economice i element c9eie *n dezvoltarea re0ional'
euro&ean'. <n acest conte7t, Comisia Euro&ean' a sta(ilit o serie de domenii care au
nevoie de aten-ie i care &ot aEuta *n s&riEinirea oraelor *n s&orirea creterii, coeziunii i
sta(ilit'-ii euro&ene. E7em&lele includ: creterea atractivit'-ii oraelor &rin facilit'-ile de
trans&ort, servicii, mediu i cultur'F *m(un't'-irea rela-iilor dintre mediul ur(an, rural i
&eriur(anFconsolidarea rolului oraelor ca centre de cretere, *n &romovarea
antre&renoriatului, inova-iei i economiei cunoaterii i *n sus-inerea *ntre&rinderilor mici
i miElociiF creterea nivelului de an0aEare i reducerea dis&arit'-ilor *ntre zoneOcartiere i
*ntre 0ru&uri socialeF com(aterea delincven-ei i diminuarea sentimentului de insecuritateF
*m(un't'-irea administr'rii investi-iilorF dezvoltarea mecanismelor de in0inerii financiare
&entru a ma7imiza efectele Fondurilor Structurale.
!a nivel na-ional, mai multe documente strate0ice fac referire la situa-ia dezvolt'rii
ur(ane de la nivel na-ional sau re0ional sau la &rinci&alele direc-ii de dezvoltare din acest
sector. Strate0ia Na-ional' &entru 3ezvoltare 3ura(il' a +om,niei =rizonturi "0#$"0"0
"0$0 men-ioneaz' o serie de &ro(leme *nt,lnite *n mediul ur(an &recum declinul socio
economic al unui num'r *nsemnat de centre ur(ane mari i diminuarea rolului lor *n
dezvoltarea arealelor adiacente i a re0iunilor, &ierderea func-iilor ur(ane ale multor orae
mici i miElocii, *n s&ecial ale celor monoindustriale afectate de restructurare, frecvent
asociat' cu accentuarea &ro(lemelor sociale &recum calitatea sc'zut' a infrastructurii
1#
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
&u(lice, de0radarea utilit'-ilor ur(ane, inca&acitatea de a conserva (unurile istorice i
culturale. 6lec,nd de la aceste deficien-e, strate0ia &ro&une ca o(iectiv na-ional &entru anul
"0#$ s&riEinirea dezvolt'rii economice i sociale ec9ili(rate teritorial i dura(ile a
re0iunilor +om,niei cores&unz'tor nevoilor i resurselor lor s&ecifice &rin concentrarea
asu&ra &olilor ur(ani de cretereF *m(un't'-irea condi-iilor infrastructurale i a mediului de
afaceri &entru a face din re0iunile +om,niei, *n s&ecial cele r'mase *n urm', locuri mai
atractive &entru a locui, a le vizita, a investi i a munci.
Conform Strate0iei Na-ionale &entru 3ezvoltare 3ura(il' a +om,niei =rizonturi
"0#$"0"0"0$0, *n sco&ul realiz'rii acestui o(iectiv central se va &une accentul &rinci&al
&e creterea rolului economic i social al centrelor ur(ane &rin ado&tarea unei a(ord'ri
&olicentrice *n vederea unei dezvolt'ri mai ec9ili(rate a re0iunilor.
Un alt o(iectiv &ro&us de Strate0ia Na-ional' &entru 3ezvoltare 3ura(il' a
+om,niei =rizonturi "0#$"0"0"0$0 &entru anul "0"0 este constituirea la nivel re0ional,
conform strate0iilor de dezvoltare s&a-ial', a sistemului &olicentric de arii func-ionale
ur(ane >a0lomer'ri ur(ane? i de coridoare de ur(anizare *n lun0ul arterelor de trans&ort de
interes euro&ean >&olicentricitate de re-ea?. Atin0erea acestui o(iectiv &resu&une, *ns',
im&lementarea unor ac-iuni &recum:
Asi0urarea *n totalitate a terenurilor &entru construc-ii noi &rin reciclarea
terenurilor intravilane i e7travilane desemnate &rin &lanurile strate0ice sau restructurarea
terenurilor su(utilizate sau &'r'site i limitarea e7&ansiunii zonelor ur(anizateF
+ealizarea structurilor fizice i institu-ionale care s' &ermit' declararea ca
localit'-i ur(ane a viitoarelor centre de &olarizare a zonelor ruraleF
3ezvoltarea s&a-ial' &olicentric' i ec9ili(rat' a ariilor cu func-iuni metro&olitane
>Ducureti i 4imioara, a&oi Constan-a i Iai? i &re0'tirea accesului la cate0oria de
metro&ole a 1 munici&ii cu &este $00 mii locuitori >Draov, CluENa&oca, Craiova i
sistemul ur(an Hala-iDr'ila?F
+ealizarea efectiv' a centurilor verzi0al(ene din Eurul oraelor de ran0ul IF
atin0erea unui indicator de s&a-iu verde de "5 metri &'tra-i &e locuitor &entru oraele de
ran0ul I i IIF
Atin0erea unei valori medii &e -ar' a indicelui su&rafe-ei locui(ile de #) metri
&'tra-i &e locuitorF
+educerea la 10W a &ro&or-iei locuin-elor *nc'lzite cu so(e cu com(usti(il solid
&rin *nlocuirea instala-iilor i introducerea unor sisteme moderne de *nc'lzireF
1"
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
+ealizarea de s&a-ii &u(lice de calitate *n toate zonele &rinci&ale ale oraelorF
=(-inerea unei mi7it'-i func-ionale i sociale o&time a localit'-ilor &entru a evita
enclavizarea socioeconomic'F
Continuarea i am&lificarea &ro0ramelor de cola(orare transfrontalier',
transna-ional' i interre0ional' &entru a asi0ura *nde&linirea o(iectivelor de coeziune
teritorial' a Uniunii Euro&ene i &entru a *m(un't'-i conectivitatea i interac-iunea cu
s&a-iile *nvecinate.
Conform 6lanului Na-ional de 3ezvoltare "00M @ "0#$# din &unct de vedere al
dezvolt'rii s&a-iale ar fi necesar' *nt'rirea rolului teritorial al oraelor mici i miElocii, ca
&uncte de dezvoltare re0ional', cu sco&ul asi0ur'rii accesului &o&ula-iei rurale la servicii
de ti& ur(an. Ca fi im&ortant' *n s&ecial dezvoltarea centrelor ur(ane ca loca-ii atractive
&entru for-a de munc' din domeniul noilor te9nolo0ii i creterea *n acest sco& a
im&ortan-ei ca&italei i a altor centre ur(ane c9eie, &recum i realizarea unei &lanific'ri
teritoriale eficiente care s' duc' la creterea atractivit'-ii i &romovarea dezvolt'rii
ec9ili(rate.
Cadrul Strate0ic Na-ional de +eferin-' "00M"0#$ sesizeaz', de asemenea, declinul
socioeconomic al multor centre ur(ane mari i contri(u-ia *n continu' sc'dere a acestora
la dezvoltarea zonelor adiacente. Investi-iile *n dezvoltarea ur(an' dura(il' vor crete rolul
centrelor ur(ane *n dezvoltarea re0ional' i local', &rin re0enerarea i revitalizarea oraelor
mici i miElocii i a unor &'r-i din oraele mari.
!a nivelul +e0iunii de dezvoltare NordEst, unul din o(iectivele strate0iei, din
cadrul 2'surii #... +ea(ilitare ur(an', este atra0erea investitorilor i turitilor str'ini c,t i
creterea standardelor de via-' a locuitorilor &rin *m(un't'-irea ima0inii mediului ur(an.
Atin0erea acestui o(iectiv &resu&une im&lementarea unei serii de ac-iuni, &recum:
rea(ilitarea monumentelor i siteurilor istorice, conservarea &atrimoniului cultural din
zonele ur(ane, rea(ilitarea caselor de cultur', c'minelor culturale, (i(liotecilor, rea(ilitare
ur(an' a cartierelor i cl'dirilor din centre civice, modernizarea re-elei stradale ur(ane i a
s&atiilor &ietonale, construirea siOsau rea(ilitarea &arc'rilor auto, crearea, amenaEarea siOsau
modernizarea s&a iilor verzi i &arcurilor &entru co&ii, modernizarea re-elei de iluminat
&u(lic, rea(ilitarea trans&ortului ur(an, rea(ilitarea lacurilor din a&ro&ierea mediului ur(an
i crearea de locuri de a0rement.
1$
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
III.1. 8esignul institu)ional #coportaental $i
politic +n calea corect"B a de!volt"rii
6entru a contri(ui la o dezvoltare teritorial' ec9ili(rat' a -'rii i &entru a evita
creterea dis&arit'-ilor interne, investi-iile vor fi concentrate *n acele orae care ac-ioneaz'
ca &oli re0ionali iO sau locali de cretere i iradiaz' dezvoltare *n zonele adiacente,
acord,nd &rioritate &olilor de cretere localiza-i *n re0iunile i Eude-ele cu un nivel de
dezvoltare mai sc'zut *n termeni de 6ID i omaE.
Concentrarea &o&ula-iei, a activit'-ilor economice i culturale *n orae i rolul acestora ca
noduri de trans&ort Eustific' concentrarea investi-iilor *n re0enerarea fizic', *m(un't'-irea
mediului antre&renorial, a calit'-ii mediului i a serviciilor sociale *n zonele ur(ane.
3e aceea, este esen-ial' s&riEinirea oraelor @ &oli locali de cretere &entru ca acestea s'i
*nde&lineasc' func-iile ur(ane, mai ales *n cazul acelor orae &olarizatoare, care au le0'turi
intense cu arealele *nconEur'toare, a c'ror dezvoltare este de&endent' de aceste orae. <n
acelai tim&, nivelul de dezvoltare al unei re0iuni este direct influen-at de nivelul de
dezvoltare al oraelor mari, &rin multitudinea de func-ii de 0rad su&erior &e care acestea le
*nde&linesc, acestea ac-ion,nd ca &oli re0ionali de cretere ur(an'. Ca urmare, revitalizarea
anumitor cartiere cu &ro(leme ale centrelor ur(ane mari este necesar' &entru a nu &ericlita
sau altera func-iile &e care acestea le au de *nde&linit.
2ulte studii recente au ar'tat c' industriile culturale i creative >denumite *n
continuare :ICC? sunt *ntre&rinderi foarte inovatoare i cu un mare &oten ial economic,
care constituie unul dintre cele mai dinamice sectoare ale Euro&ei, re&rezent,nd circa ",5W
din 6IDul UE, cu un mare &oten ial de cre tere i care asi0ur' locuri de munc' de calitate
&entru circa ) milioane de &ersoane din UE"M.Con inutul cultural este esen ial &entru
dezvoltarea societ' ii informa ionale, aliment,nd investi iile *n infrastructurile i serviciile
de internet *n (and' lar0', *n te9nolo0iile di0itale, &recum i *n noi &roduse electronice de
consum i dis&ozitive de telecomunica ii. 6e l,n0' contri(u ia lor direct' la 6ID, ICC sunt
factori im&ortan i de inovare economic' i social' *n multe alte sectoare. Solu ii
11
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
ima0inative din multe sectoare diferite &rovin din 0,ndirea creativ' a acestor industrii, de
la re0enerarea :(randurilor &entru 'ri, re0iuni i ora e, la dezvoltarea a(ilit' ilor *n
domeniul te9nolo0iilor informa iei i comunica iilor >4IC? &entru *nv' area dea lun0ul
vie ii, de la *ncuraEarea cercet'rii la comunicarea valorilor *ntrun mod accesi(il, de la
inovarea *n domeniul &roduselor i al serviciilor la &romovarea mediilor economice via(ile
i cu emisii sc'zute de car(on, de la dialo0ul *ntre 0enera ii la dialo0ul intercultural i la
crearea de comunit' i.
<n &arteneriat cu educa ia, ICC &ot Euca, de asemenea, un rol maEor aEut,nd cet' enii
euro&eni s' o( in' com&eten ele creative, antre&renoriale i interculturale de care au
nevoie. <n acest sens, ICC &ot sus ine clusterele de e7celen ' euro&ene i ne &ot aEuta s'
devenim o societate (azat' &e cunoa tere. <n acela i tim&, aceste com&eten e stimuleaz'
cererea de con inut i de &roduse mai diversificate i mai sofisticate. Aceasta &oate
contri(ui la crearea, *n viitor, a unor &ie e care s' cores&und' mai (ine resurselor euro&ene.
6rin aceste efecte de &ro&a0are, ICC euro&ene re&rezint' o cale s&re un viitor mai
ima0inativ, cu mai mult' coeziune, mai ecolo0ic i mai &ros&er.
Sc9im('rile economice care au survenit *n +om,nia du&' #//0 sau reflectat, *ntre
altele, *ntrun &roces de restructurare a industriei -'rii, care a avut ca efect reducerea
activit'-ilor economice din oraele afectate i, *n consecin-', la dis&oni(ilizarea unui num'r
im&ortant de salaria-i
)#
. Ca urmare, sa *nre0istrat sc'derea veniturilor &o&ula-iei, reducerea
investi-iilor &u(lice *n infrastructura de (az' i deteriorarea situa-iei sociale din centrele
ur(ane. 4oate acestea sau reflectat *n sc'derea calit'-ii vie-ii locuitorilor din mediul ur(an.
Cele mai afectate de acest fenomen sunt oraele mici i miElocii, adesea monoindustriale,
*n care declinul *ntre&rinderii &rinci&ale a 0enerat o diminuare a func-iilor ur(ane i c9iar
tendin-e de ruralizare. <n cazul oraelor mari sau cu structur' economic' mai diversificat',
*nc9iderea unei *ntre&rinderi a determinat creterea dis&arit'-ilor >din &unct de vedere
socioeconomic? dintre arealul *n care se localiza aceasta i celelalte areale ale oraului.
Acest areal sa ad'u0at astfel celorlalte areale ale oraului, caracterizate de de0radare
fizic', economic' i social', s&orind dis&arit'-ile din interiorul oraului res&ectiv i av,nd
consecin-e ne0ative asu&ra atractivit'-ii i com&etitivit'-ii acestora.
Av,nd *n vedere situa-ia actual' din oraele +om,niei, este &rev'zut ca fondurile alocate
dezvolt'rii ur(ane s' fie c9eltuite, du&' cum urmeaz': 50W &entru infrastructura &u(lic'
ur(an', ")W &entru infrastructura social' i #)W &entru mediul de afaceri.
)#
3inu, 2., Socol, C., Niculescu, A. !conomia Romniei+ O viziune asupra tranziiei postcomuniste,
Editura Economic', Ducureti,"00),&.11
1)
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
<n acest conte7t, &lanurile inte0rate de dezvoltare i re0enerare ur(an' vor
contri(ui la atin0erea o(iectivului s&ecific al 6=+, anume creterea rolului economic i
social al oraelor, &rin a&licarea unei a(ord'ri &olicentrice &entru o dezvoltare mai
ec9ili(rat' a re0iunilor, *n concordan-' cu o(iectivele Strate0iei Na-ional' &entru
3ezvoltare +e0ional' i Cadrului Na-ional Strate0ic de +eferin-', &recum i cu =rient'rile
Strate0ice Comunitare &entru actuala &erioad' de &ro0ramare "00M"0#$.
E7&erien-ele euro&ene anterioare >U+DAN I, U+DAN II? au ar'tat c' a(ordarea inte0rat' a
&ro(lemelor economice, sociale i de mediu din zonele ur(ane de0radate, a fost o metod'
de succes &entru rezolvarea acestora i o(-inerea unei dezvolt'ri ur(ane dura(ile. Aceast'
a(ordare a constat *n s&riEinirea simultan' a activit'-ilor de renovare fizic' a mediului
ur(an cu cele de rea(ilitare a infrastructurii de (az', &recum i cu ac-iuni &entru
dezvoltarea economic', creterea com&etitivit'-ii i ocu&'rii, inte0rarea 0ru&urilor etnice *n
condi-iile &roteE'rii mediului.
AvantaEul acestei a(ord'ri inte0rate const' *n fa&tul c' se &ot rezolva simultan o serie de
&ro(leme *ntre care e7ist' rela-ii de interde&enden-' i care afecteaz' at,t zona ur(an' c,t
i arealele adiacente.3in acest motiv, *n cadrul acestei a7e &rioritare vor fi finan-ate &lanuri
inte0rate de dezvoltare ur(an' &e termen mediu sau lun0, av,nd ca sco& re0enerarea
arealelor ur(ane >zone de ac-iune ur(an'?, clar delimitate s&a-ial *n cadrul oraelor.
Im&lementarea acestor &lanuri inte0rate va avea im&act at,t asu&ra dezvolt'rii de ansam(lu
a oraului, c,t i a zonei *nconEur'toare. Aceste &lanuri inte0rate vor fi im&lementate &rin
&roiecte de rea(ilitare a infrastructurii ur(ane de0radate, de dezvoltare a activit'-ilor
antre&renoriale &entru ocu&area for-ei de munc', &recum i ac-iuni de rea(ilitare a
infrastructurii sociale i *m(un't'-irea serviciilor sociale.
Autorit'-ile administra-iei &u(lice locale *m&reun' cu to-i actorii im&lica-i i interesa-i de
dezvoltarea ur(an' tre(uie s' cola(oreze &entru ela(orarea unor &lanuri coerente,
&artici&ative, inte0rate i dura(ile care s' conduc' la rezolvarea &ro(lemelor sociale,
economice si de mediu, tot mai numeroase *n oraele i munici&iile -'rii, i *n acelai tim&
la creterea atractivit'-ii oraelor i *m(un't'-irea calit'-ii vie-ii *n mediul ur(an.
Im&licarea cet'-enilor i a &rinci&alilor actori locali *n ela(orarea &lanurilor de dezvoltare
ur(an' constituie o &recondi-ie &entru asi0urarea sustena(ilit'-ii acestor &lanuri inte0rate.
Consider'm c' *n +om,nia fragilitatea instituional, des&re care vor(esc unii
e7e0e-i ai tranzi-iei &oate fi &us' &e seama institu-iilor informale substitutive sau c9iar
15
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
concurente.
)"
Zi asta deoarece re0lementarile sunt adesea e7cesive i insta(ile, sc9im(arile
le0islative se realizeaz' *n conformitate cu 0ru&uri restranse de interese, &rocedurile
le0islative sunt (irocratice i &asii de &arcurs com&lica i, aloc'rile fondurilor de dezvoltare
se realizeaz' cel mai des &e criterii de clientelism &olitic, re&rezentan ii &uterii fac adesea
a(uz de &utere *n a&licarea le0ii i a&'rarea dre&tului de &ro&rietate, mecanismele
creditului restran0 *n loc sa favorizeze investi iile, nivelul coru&-iei *n admninistra-ia
&u(lic' este mare, toate aceste elemente conducand la consolidarea economiei su(terane i
la descuraEarea mediului concuren ial onest.
Cutumele, lim(aEul, normele etice i (unele maniere, conven-iile comerciale, le0ea natural'
din tradi-ia an0losa7on', re0ulile internalizate >n'scute &rin o(inuin-', educa-ie i
e7&erien-e re&etate?, sunt anterioare institu-iilor formale. 3in acest &unct de vedere,
institu-iile informale devin liantul care lea0' individul i societatea i a&ar ca miEloc de
economisire a costurilor lu'rii deciziilor individuale, &rin aceasta, ele influen-,nd
nemiElocit ra-ionalitatea, ac iunea uman' i rezultatele acesteia
)$
. Conderam c' institu iile
e7istente afecteaz' &rocesul de *nv' are, imita ia i e7&erimentarea care conduce s&re
acce&tarea unora noi, cea mai eficient surs a regulilor este practica economic i modul
e7peren ial de .nv are .Internalizarea unor institu ii noi se face doar dac' e7ist' motiva ia
necesar', res&ectiv credin a ca acce&tarea i conformarea la sc9im(are va aduce c, ti0 de
&erforman '.=r, *n -ara noastr', unul din &rinci&alele o(stacole *n calea eficientizarii i
consolid'rii institu-ionale *l re&rezint' li&sa de *ncredere *n stat i dre&t, diferen-a *ntre
discurs i realitate sau *ntre drept i fapt fiind foarte mare.
+om,nii sunt sce&tici c' institu iile nou create &entru a lu&ta *m&otriva coru&-iei
sunt im&ar-iale i cred ca *i &roteEeaz' &e oamenii &uterii
)1
. Strate0ia &entru crearea de noi
locuri de munc' i crestere economic' urm're te: dezvoltarea, *n continuare, a unei
economii com&etitive, (azat' &e cunoa tere i o mai (un' coordonare a deciziilor &olitice
*ntre nivelul su&rana ional i cel na ional av,nd *n vedere distri(u ia com&eten elorF o
educa ie solid' i &ermanent'Fcrearea de noi locuri de munc' astfel *nc,t s' se aEun0' la un
0rad de ocu&are de M)WF reducerea e7cluziunii sociale i a s'r'ciei etc. <n &lus, cei care ar
tre(ui sa ini-ieze reformele sunt 0uvernan-ii care v'd *n cerin-a trans&aren-ei i creterii
res&onsa(ilit'-ii 0uvernului o erodare a &uterii
))
, de aceea oamenii aflati la 0uvernare, sau
)"
!ivia ,DaciuF!aura ,AsanduluiFCi&rian,Ceo(anuFAndreea,Iaco(u-a,&nformal institutions,cultural
factots,and economic performance in Romania,1ttp)33sadapt+inapg+inra+fr3ersa-EEF3papers3-FG+pdf
)$
2arinescu, Cosmin, &nstitu ii i prosperitate+ 0e la etic la eficien , Ed. Economic', Ducure ti, "00$ ,&."#
)1
!ivia ,DaciuF!aura ,AsanduluiFCi&rian,Ceo(anuFAndreea,Iaco(u-a,&nformal institutions,cultural
factots,and economic performance in Romania,1ttp)33sadapt+inapg+inra+fr3ersa-EEF3papers3-FG+pdf
))
Acemo0lu, 3aron, # %imple 2odel of &nefficient &nstitutions, 9tt&:OOQQQ.mit.eduO]daronO, "005,&.$$.
1M
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
*n &ozi-ii c9eie, vor fi cei care vor z'd'rnici sc9im(arile institutionale, *n s&ecial atunci
c,nd se formeaz' ^ elite _ ale coru&-ilor, (ine *nr'd'cinate *n via-a &olitic', sus-inute de
c'tre 0ru&uri economice sau militare. 6ractic, *n -ara noastr' lu&ta cu coru&-ia, cu mita i
cu traficul de influen-' este at,t de dificil' deoarece, *n afara ramifica-iilor ei, nu e7ist'
alternative. 6ersoanele fizice, firmele, investitorii care vor s' fac' afaceri, s' le fie restituite
&ro&riet'-ile, s' le fie acordate licen-ele de im&ort .a.m.d., tre(uie s' intre *n contact cu
oficialii coru&-i, s' le &l'teasc' comisioanele de ri0oare i s' le res&ecte confiden-ialitatea
de teama re&ercursiunilor astfel anormalitatea este normalizat' i men-inut'. 6e &lan
interna ional studii recente se concentreaz' mai ales asu&ra factorilor culturali care
diferen iaz' &erforman a economic', res&ectiv, disci&lina fa ' de munc', fa ' de
economisire, sau res&ectul unor institu-ii tradi-ionale ca &ro&rietatea sau contractul. <n
acest conte7t, este mai mult dec,t necesar s' fim con tien i de fa&tul c' anumite re0uli de
com&ortament au o rat' foarte lent' de sc9im(are, i * i 0'sesc ori0inea *n factori culturali
imua(ili, iar altele se &ot sc9im(a &e masur' ce Eocul economic este mai atr'0'tor din
&ers&ectiva rezultatelor economice. +e0ulile, credin ele, normele com&ortamentale
mo tenite din trecut se constituie i reflect' modelele co0nitive *m&'rt' ite de indivizi, ele
re&rezint' cunoa terea comun' des&re com&ortamentul a te&tat i acce&ta(il din &unct de
vedere social. 4oate acestea se &ot sc9im(a lent *n ra&ort de &erforman ele economice ale
deciiziilor i modurilor de conduit' ado&tate. Numai dac' e7ista ansa o( inerii
&erforman ei &oate a&'rea sc9im(area de com&ortament. 6ros&eritatea noastr' viitoare va
de&inde *n mare m'sur' de modul *n care utiliz'm &ro&riile resurse, cuno tin e i talente
creative &entru a stimula inovarea. Calorific,nd (o0' ia i diversitatea culturilor
tradi ionale , tre(uie s' se e7&loreze noi modalit' i de a crea valoare ad'u0at', dar i de a
convie ui, de a se &une *n comun resursele i de a se (ucura de diversitatea care o
caracterizeaz'.
<n &arteneriat cu educa ia, industriile culturale i creative >ICC? &ot Euca, de
asemenea, un rol maEor aEut,nd cet' enii s' o( in' com&eten ele creative, antre&renoriale i
interculturale de care au nevoie. <n acest sens, ele &ot sus ine clusterele de e7celen '
euro&ene i ne &ot aEuta s' devenim o societate (azat' &e cunoa tere. <n acela i tim&,
aceste com&eten e stimuleaz' cererea de con inut i de &roduse mai diversificate i mai
sofisticate
)5
. Aceasta &oate contri(ui la crearea, *n viitor, a unor &ie e care s' cores&und'
mai (ine resurselor euro&ene. 6entru ca ICC s' &oat' e7&loata la ma7imum o&ortunit' ile
)5
3orn(usc9, +., Fisc9er, S., Startz, + 2acroeconomics, Ei09t Edition, Editura 2c HraQ Bill,
NeQ XorK, "001,&..0
1.
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
oferite de diversitatea cultural', de 0lo(alizare i de di0italizare, care re&rezint' factorii
c9eie ai dezvolt'rii viitoare a acestor industrii, va fi necesar:
S' se asi0ure &rezen a catalizatorilor adecva i, &rin cre terea ca&acit' ii de a
e7&erimenta, de a inova i de a reu i ca antre&renori, &recum i &rin facilitarea accesului la
finan are i do(,ndirea com(ina iei o&time de com&eten eF
S' se s&riEine dezvoltarea ICC *n mediul lor local i re0ional , ca ram&' de lansare
*n vederea unei &rezen e interna ionale mai marcate, inclusiv &rin cre terea num'rului de
sc9im(uri i a mo(ilit' iiF &recum i
S' se treac' la o economie creativ', &rin catalizarea efectelor de &ro&a0are ale
ICC *ntrun num'r c,t mai mare de conte7te economice i sociale.
:Industriile culturale sunt acele industrii care &roduc i distri(uie (unuri i servicii
care, atunci c,nd sunt create, sunt considerate ca av,nd o caracteristic', utilizare sau sco&
s&ecific care materializeaz' sau transmite e7&resii culturale, inde&endent de valoarea
comercial' &e care o &ot avea. <n afar' de sectorul artelor tradi ionale >artele s&ectacolului,
artele vizuale, &atrimoniul cultural @ inclusiv sectorul &u(lic?, acestea includ filmele, 3C3
sau video, televiziunea i radiodifuziunea, Eocurile video, noile miEloace de comunicare,
muzica, &resa i c'r ile. Acest conce&t este definit *n ra&ort cu miEloacele de e7&resie
culturale *n conte7tul Conven iei UNESC= "00) &rivind &rotec ia i &romovarea
diversit' ii e7&resiilor culturale
)M
.
:Industriile creative sunt acele industrii care utilizeaz' cultura ca in&ut i care au o
dimensiune cultural', c9iar dac' &roduc iile lor sunt *n &rinci&al func ionale. Acestea
includ ar9itectura i desi0nul, care inte0reaz' elemente creative *n &rocese mai am&le,
&recum i su(sectoare &recum 0rafica, moda sau &u(licitatea.
Intero&era(ilitatea &oate Euca un rolc9eie &entru crearea unor condi ii de acces
ec9ita(ile &entru &latforme i ec9i&amente noi. Standardele &ot contri(ui la 0arantarea
intero&era(ilit' ii *ntre &rodusele, serviciile, &rocesele, sistemele, a&lica iile i re elele noi
i cele deEa e7istente. Intero&era(ilitatea este im&ortant' nu numai &entru &roduc'tori >*n
s&ecial &entru I22uri?, ci i &entru utilizatori.
).
3e asemenea, standardele contri(uie la
crearea unei &ie e favora(ile inov'rii, care s' *ncuraEeze inovarea evit,nd, *n acela i tim&,
sistemele care ar &utea limita accesul la un con inut diversificat. 6rin urmare, &romovarea
intero&era(ilit' ii *ntre &latforme i ec9i&amente este esen ial'.
)M
3inu, 2., Socol, C., Niculescu, A. / !conomia Romniei+ O viziune asupra tranziiei postcomuniste,
Editura Economic', Ducureti,"00), &./1
).
A se vedea *n s&ecial documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat ?Provocrile standardizrii
europene>, din octom(rie "001.
1/
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
Evaluarea uman' &artici&ativ' are dre&t sco& im&licarea mem(rilor mai &u-in
&rivile0ia-i ai societ'-ii *n &rocesul dezvolt'rii. Jane 6ar&art consider' c' unii oameni au
&utere asupra altor oameni, dar c' acest lucru este cauzat *ndeose(i de structurile
institu-ionale a&ar-in,nd trecutului i mai &u-in de e0oismul inerent al celor afla-i la &utere.
Sco&ul sc9im('rii ra&ortului >bottom$up development
HD
? *ntre cei ce de-in &uterea i cei
f'r' &utere necesit' inte0rarea acestora din urm' *n circuitul celor :&uternici i, mai ales,
*ncuraEarea dialo0ului. &ntegrarea este astfel &ilonul central al dezvolt'rii. 4oate metodele
dezvolt'rii ar tre(ui s' &un' accentul &e :e7&erien-a local', &rezent,ndui &e localnici
dre&t :&ersonaEe @ c9eie *n acest &roces.
3e ce *ncrederea social' &rodus' de socializare difer' at,t de marcant de la o -ar'
la alta%Ar0umentul aici ar fi ca im(oldul &rinci&al al lan-ului cauzal &oate fi e7act o&usul a
ceea ce +o(ert 6utnam i contem&oranii s'i &ro&uneau. Cea mai im&ortant' for-' *n
cone7iunile cauzale nu mer0e dins&re nivelul sociolo0ic >societatea civil' @ re-ele? s&re cel
&olitic >statul i institu-iile sale?, ci invers. E &osi(il ca un anume ti& de institu-ie statal'
&roduce indivizi i or0aniza-ii cu nivel *nalt >sau sc'zut? de *ncredere social'. Acum c'
&ers&ectiva a&roa&e or0anic' a emer0en-ei ca&italului social &ornit' de lucr'rile lui 6utnam
a fost desfiin-at', ea fiind nu foarte &lauzi(il', e7ist' *n motiv &entru a 0andi altfel. Se
&oate c' &ur i sim&lu un anume ti& de institu-ie &olitic' s' 0enereze ca&ital social, *n loc
s' fie ca&italul social cel ce &roduce un ti& &articular de institu-ie &olitic' >func-ional'?. <n
mod corect, ar tre(ui s' fie ad'u0at ca, *n cea mai recent' &u(lica-ie a sa, 6utnam sus-ine
c' 8multitudinea de moduri *n care statul *ncuraEeaz' sau descuraEeaz' formarea ca&italului
social au fost su(cercetate. Huvernarea demn' de *ncredere @ adic' un stat *n care oficialii
sunt cinsti-i i eficien-i *n a r's&unde cererilor civile @ determin' o cretere economic'
50
.
!e0'tura *ntre *ncrederea social' *nalt' i asociativitatea *nalt' care e7ist' se
datoreaz' &ro(a(il unui &roces de autoselec-ie &rin care oamenii care au o &redis&ozi-ie
s&re a se al'tura i a fi activi *n asocia-ii sau re-ele sunt tot aceia care au deEa un nivel *nalt
de *ncredere social', &oate *nc' din co&ilarie, *n tim& ce asociativitatea *ns'i nu intensific'
tendin-a oamenilor de a avea *ncredere *n ceilal-i. Eric Uslaner afirma, *n sc9im(, c'
*ncrederea este *ndus' *n &rocesul de socializare *n cardul familiei, &roces c'rora sunt
su&ui co&iii i adolescen-ii, adic' dac' oamenii sunt sau nu *nclina-i s' ai(' *ncredere *n
)/
Jane 6ar&art, Ret1inIing Participator8 !mpo*erment, Gender and 0evelopment) t1e PR# #pproac1, *n 6ar&art,
Jane !., S9irin 2. +ai and Aat9leen Staudt >editori?, Ret1inIing !mpo*erment) Gender and 0evelopment in a
Global34ocal <orld, !ondon: +outled0e. "00", &. #55
50
+o(ert, 6utnam, Cum funcioneaz democraia? 'radiiile civice ale &taliei moderne, trad. 3. Istr'-escu,
6olirom, Iai, "00#
)0
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
al-ii de&inde de ima0inea societ'-ii *nconEur'toare &e care &'rin-ii leo transmit co&iilor
5#
.
4otui, aceasta este o e7&lica-ie s'rac' a &roduc-iei de ca&ital social *n societate, deoarece
acele &rocese sociale nu au loc *ntrun vid &olitic sau social,fiind lo0ic s' &resu&unem c'
ceva cauzeaz' disconcordan-e *n &erce&-ia societa-ii *nconEuratoare i a institu-iilor sale.
Com&arativ cu &rototi&ul occidentalului, &rima trasatur' care i se o&une acestuia
este individualismul sufletului rom,nesc versus individualismul vestic. Individualismul
rom,nesc, e7&rimat &rin dorin-a rom,nului de a fi de ca&ul lui @ nu &resu&une s&irit de
ini-iativ' *n via-a economic' i nici s&irit de inde&enden-' *n via-a &u(lic' i social',
*nsuiri ti&ice (ur09eze. Hestul ini-iativei individuale, al *ntre&rinderilor riscante i
inven-iilor este cel mai &l'&,nd vl'star al sufletului rom,nesc. Astfel *nc,t conce&tul de
li(er' concuren-' nu este intrat *n moravurile sociale. Indisci&lina *n economie,
ne&erseveren-a *n lucrul *nce&ut i fa&tul c' romanul este c9eltuitor cu tim&ul, sunt alte
caracteristici ale &si9olo0iei rom,nului
5"
. 3ac' *n A&us munca se desfaoar' du&' un ritm
re0ulat, rom,nul o face dezordonat, ca un Eoc, *n salturi, alternate cu lun0i &erioade de
inactivitate, tim&ul este &entru rom,n orice, numai (ani nu. 3in neres&ectarea le0ii este
f'cut un titlu de m'rire i de &utere, institu-iile vestice nefiind luate *n serios.
!a &olul o&us se afl' at,t rom,ni c,t i str'ini care &uncteaz' calit'-i ale rom,nilor.
+om,nii *i atri(uie calit'-i &recum os&italitate, 0enerozitate, 9'rnicie, &rietenie, r'(dare,
inteli0en-', &atriotismF rom,nii sunt modeti i au sim-ul m'surii li&sindule afectarea
altora. Hlo(alizarea a fost mereu nu doar &urt'toare de ca&ital ci i de idei i cultur'. Cu
to-ii suntem contien-i de modul *n care 0lo(alizarea d'uneaz' culturilor indi0ene i
amenin-' tradi-ii &,n' acum lon0evive. 3ar de asemenea da fr,u li(er ideilor noi,
o(inuin-elor i &racticilor, de la standarde de conta(ilitate &,n' la &ractia mana0erial', la
activit'-ile =NHurilor.
Conclu!ii
5#
Eric , Uslaner, '1e 2oral 5oundations of 'rust, Cam(rid0e UniversitN 6ress.,NeQ XorK, "00",&.#M"
5"
!ivia ,DaciuF!aura ,AsanduluiFCi&rian,Ceo(anuFAndreea,Iaco(u-a,&nformal institutions,cultural
factots,and economic performance in Romania,9tt&:OOsada&t.ina&0.inra.frOersa"00MO&a&ersO"M..&df
)#
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
<n decursul ultimului deceniu am *nv' at c' &olitica economic' *ns'i nu este de
aEuns &entru a induce dezvoltarea. 6olitica economic' de orice fel tre(uie *ntre&rins' de
c'tre un statF unul care este limitat *n sco&uri dar &uternic *n a(ilitatea de a im&une le0ea,
com&etent i trans&arent *n formularea le0ilor, i cu destul' autoritate *nc,t s' &oat' lua
decizii economice cruciale. Astfel, a0enda de dezvoltare nu se &oate *nstr'ina de &olitic'
sau de institu-ii &olitice.
2aEoritatea economi tilor acce&t' f'r' ec9ivoc im&ortan-a institu-iilor &entru
devoltare,dar foarte &u-ini sunt acei care sunt convini c' factorii culturali Eoac' un rol
critic. <n trecut sa a(uzat de e7&lica-ii culturale &entru a e7&lica s'racia sau su(dezvoltarea
&entru ca ceea ce li&sea nu erau valorile, ci 0ru&area &otrivit' de institu-ii, cum ar fi o
le0isla-ie sau un sistem de curte comercial', &ermit,nt creterea. Institu-iile &ot fi
sc9im(ate, &e c,nd valorile culturale sunt mult mai 0reu de mani&ulat &rin le0e. 3e aceea,
a recur0e la factorii culturali &are deseori ca o ultima m'sura dis&erat'.
Eliminarea controlului de ca&ital, de e7em&lu, &oate duce la insta(ilitate
financiar' 0rav' dac' este im&lementat' *n -'ri f'r' un re0ulament adecvat al sectorului
(ancar. 3e asemenea, &rivatizarea (unurilor statului &oate scoate *ntre0ul &roces
reformator din le0alitate dac' &rocedeul este e7ecutat de c'tre a0en-ii statale coru&te sau cu
o &redis&ozi-ie s&re favoritisme.
+ela-ia *ntre cultur' i institu-ii, *ns', este una mult mai com&le7', deoarece
cl'direa institu-iei *n sine necesit' ca&ital social. Nu orice societate este ca&a(il' de a
realiza (irocra-ii statale care sa fie e0ale *n ceea ce &rivete eficien-a, trans&aren-a i
&rofesionalismul. 2ai mult, &u-ine state *n curs de dezvoltare sunt ca&a(ile de a sta(ili o
a0en-ie &u(lic' &recum 2inistrul Interna-ional de Comer- i Industrie al Ja&oniei, sau
Diroul de 6lanificare Economic' al Coreei, care s' lucreze cu o le0e industrial' e7trem de
com&le7' i sensi(il' din &unct de vedere &olitic. 3e fa&t, unii analiti sus-in c' Asia de Est
a atins rate de cretere mai mari *n ultimele dou' decenii dec,t alte &'r-i ale lumii *n
dezvoltare, nu at,t datorit' le0ilor economice alese >e7: sta(ilirea unei economii de &ia-'
s&re deose(ire de una &rofec-ionist'?, c,t 0ra-ie calit'-ii institu-iilor. Societ'-ile *n care
oamenii sunt o(inui-i s' coo&ereze i s' lucreze im&reun' *n mari or0aniza-ii de-in o mai
mare &ro(a(ilitate de a dezvolta institu-ii statale &uternice i eficiente.
<n &rocesul de dezvoltare, institu iile de-in i rolul &rinci&al *n sus-inerea
democra-iei. <n ultimii ani sa &utut o(seva o sc9im(are radical' *n o&iniile des&re rela-ia
democra-iei cu dezvoltarea, du&' cum sus-in scrierile unora &recum AmartNa Sen i Jose&9
Sti0litz. Acum una sau dou' 0eneratii, mul-i dintre o(servatori sus-ineau &ozi-ia aazisei
)"
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
8tranzi-ii autoritare, *n care o dictatur' educat' din &unct de vedere 8te9nocratic ii
folosea &uterea &entru a im&une le0i economice ne&o&ulare dar necesare, res&in0,nd orice
tranzi-ie &e termen scurt s&re democra-ie.
Ast'zi este mult mai dificil &entru o -ar' *n dezvoltare s' de&'easc' tranzi-ii
autoritare ,acest lucru nu se *ntam&l' din cauza c' democra-iile sunt nea&'rat un (eneficiu
&entru creterea economic', ci mai de0ra(' deoarece e7ist' &u-ine alternative care s'
asi0ure acelai 0rad de le0itimitate 0uvern'rii din -'rile *n dezvoltare. = mare &arte din
&uterea statal' &rovine din s&riEinul &o&ular ce il insufl' cet'-enilor. 2ulte state care &'reau
&uternice la e7terior sau dovedit a fi sla(e deoarece le li&sea le0itimitatea @ fosta Uniune
Sovietica i Indonesia su( conducerea lui Su9arto sunt e7em&le re&rezentative. 3emocra-ia
este acum o realitate cotidian' &entru maEoritatea statelor *n cretere: dezvoltarea &olitic'
se va situa &aralel cu cea economic', nu o va urma.
E7isten-a institu-iilor este indis&ensa(il' &entru o democra-ie de succes.Ernest
Hellner a enun-at aceasta idee *n mod concret: f'r' societate civila nu e7ist'
democra-ie
5$
.Calorile culturale &ermit indivizilor s' se uneasc' &entru ai a&'ra interesele
i s' se or0anizeze *n sus-inerea nevoilor colectiveF 0uvernarea autoritar', &e de alt' &arte,
&oate &ros&era doar &rin distru0erea social'. 3ac' democra-ia li(eral' va fi conte7tul *n
care maEoritatea statelor *n dezvoltare *ncearc' s' &un' *n &ractic' le0ea economic' i s'
stimuleze creterea, atunci ca&italul social este vital &entru rezisten-a acelui cadru &olitic.
3emocra-iile mai &uternice i (ine consolidate sunt mai ca&a(ile s' confrunte *ncerc'rile
dezvolt'rii &rin crearea de institu-ii i im&unerea le0ilor.
+om,nia tre(uie s' for-eze o cretere economic' sustena(il' &entru a de&'i
ca&cana s'r'ciei deoarece se consider' c' &rocesul de cretere este datorat *n mare &arte
0eneraliz'rii dre&turilor de &ro&rietate care &ermit indivizilor s'i an0aEeze resursele *n
&roiecte de investi-ii &e termen lun0. 6entru aceasta tre(uie s' dis&un' de o for-' de
munc' (ine calificat' i ada&ta(il' la cerin-ele noilor te9nolo0ii, de infrastructur'
necesar' i de o calitate ridicat' a institu-iilor interne.
6entru a o(-ine o cretere economic' continu', +e0iunea NordEst tre(uie s' ado&te o
strate0ie care s' atra0' efectele &ozitive ale inte0r'rii *n UE i, astfel, s' o(-in' o cre
tere economic' sustena(il' &rin formarea &ermanent' a for-ei de munc' >educa-ia
continu',&rofesionalizat'?, lucr'tori califica-i,creterea atractivit'-ii re0iunii &entru
celelalte firme, atra0erea altor lucr'tori califica-i.3easemenea atra0erea activit'-ilor de
5$
Ernest, Hellner, Conditions of 4ibert8) Civil %ociet8 and &ts Rivals,!ondon: Bamis9 Bamilton, #//1
)$
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
conce&tualizare >cercetaredezvoltare, desi0n, &roiectare, im&lementare, desi0n? ale
firmelor occidentale &uternice i nu nea&'rat &e cele de comercializare >distri(u-ie,
marKetin0 etc?.
4re(uie stimulat' localizarea s&re +om,nia a activit'-ilor de conce&tualizare
deoarece acestea incum(' inovare, creativitate, salarii ridicate, e7ternalit'-i te9nolo0ice
&ozitive, &e c,nd &re&onderen-a celor de comercializare atra0e for-a de munc' de
calificare redus', salarii mici ceea ce determin' im&osi(ilitatea de a iei din ca&cana
s'r'ciei. 2odelul actual de structurare al economiei rom,neti >mai ales al structurii
IS3? ne d' im&resia unui model &rimar, dac' nu c9iar &rimitiv.
+e0iunea necesit' de dezvoltarea infrastructurii concomitent cu reducerea
costurilor de tranzac-ie din cadrul le0islativ sta(il i coerent, consolidare institu-ional',
mediu de afaceri stimulativ, li(eralizarea intr'rilor i ieirilor &eOde &e &ia-', dezvoltarea
infrastructurii &rimare, reducerea e7ternalit'-ilor ne0ative, 0uvernan-a cor&orativ'
eficace, sistem Euridic *n materie comercial' func-ional.
Bi,liografie
C"r)i?
)1
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
#. Ale7 InKeles, 6ecoming 2odern+ &ndividual C1ange in %i7 0eveloping Countries,
Barvard Universitz 6ress, Cam(rid0e, #/M1
". AmartNa Sen, 0ezvoltarea ca libertate, traducere de Cristina Ionescu i Nora
C9iri-', Ed. Economic', Ducureti "001
$. An0elescu, C., St'nescu, I., Politici economice , Editura Economic', Ducureti,
"00#
1. Ant9onN Hiddens, 2odernit8 and %elf$&dentit8+ %elf and %ociet8 in t1e 4ate 2odern
#ge, Stanford UniversitN 6ress, #//#
). Daciu,!.FAsandului,!.FIaco(u ',A.,CorodeanuA09eor09iesei,3., Coeren a
institu ional .n dinamica economiei romne ti, Editura Universit' ii Ale7andru
Ioan Cuza,Ia i ,"00/
5. DecKer, H. S., Comportamentul uman o abordare economic, &.#$M, Editura A!!,
Ducureti, "00#
M. 3inu, 2. , Globalizare i integrare economic culegere de teste grile i studii de
caz, Editura Economic', Ducureti, "00$
.. 3inu, 2., Socol, C., 2arina, 2., !conomie european, Editura Economic',
Ducureti,"001
/. 3orn(usc9, +., Fisc9er, S., Startz, +. / 2acroeconomics, Editura 2c
HraQ Bill, NeQ XorK, "001
#0. 3umitru Sandu, %paiul social al tranziiei, Ed. 6olirom, Iai, #///
##. Ernest, Hellner, Conditions of 4ibert8) Civil %ociet8 and &ts Rivals,!ondon: Bamis9
Bamilton, #//1
#". FuKuNama, F. %ocial Capital and t1e Global !conom8+ $ Forei0n Affairs, vol. M1,
#//)
#$. Ion. I. Ionescu, %ociologia dezvoltrii comunitare, Ed. Institutul Euro&ean, Iai,
"001
#1. Jo9n Silliamson, 0emocrac8 and t1e =<as1ington Consensus>, *n <orld
0evelopment, "#>.?, #//$
#). 2arinescu, C., &nstitu ii i prosperitate+ 0e la etic la eficien , Ed. Economic',
Ducure ti, "00$
#5. 2a7 Se(er, !tica protestant i spiritul capitalist, traducere de I9or !emniE,
&refa-' de Ion 2i9'ilescu, Ed. Bumanitas, Ducureti, #//)
#M. 2ic9el !allement, &storia ideilor sociologice, ;ol+ &, 0e la origini pn la <eber,
traducere de 2arius Conceatu, Ed. Antet, Ducureti, #//M
))
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
#.. 6o9oata, I. Probleme ale tranziiei Romniei de la sistemul economiei planificate
centralizat la cel al economiei sociale de pia *n Analele Univ. LAl. I. CuzaL Iai,
Sec-iunea economie, #//M
#/. 6utman,+., '1e prosperious communit8) social capital and public life, American
6ros&ect, Col. #$,#//$
"0. 4alcott 6arsons, '1e social s8stems, Free 6ress, NeQ XorK, #/)# a&ud !uana 2.
6o&
"#. Salt S. +ostoQ, '1e %tages of !conomic Gro*t1) # "on$Comunist 2anifesto,
Second Edition, Cam(rid0e Uni(versitN 6ress, Cam(rid0e, #/M#
Articole# studii din reviste de specialitate
#. Daciu,!.F Asandului ,!.F Ceo(anu,C., Iaco(u-',A., &nformal&nstitutions,Cultural factors,
and !conomic performance in Romania,9tt& :OOsada&t.ina&0.inra.frOersa
"00MO&a&ersO"M..&df
". +onald In0le9art i SaNne E. DaKer, 2odernization, Cultural C1ange, and t1e
Persistance of 'raditional ;alues, *n #merican %ociological Revie*, 5) >Fe(ruarie?
$. Cf. Huvernul +om,niei, Planul "aional #nti$%rcie i Promovare a &ncluziunii
%ociale, "00"
1. +om,nia @ 2inisterul 3ezvolt'rii, !ucr'rilor 6u(lice i !ocuin-elor, Programul
Operaional Regional -EEF -E(:
H+ %tudiu secundar privind dezvoltarea urban la nivelul Regiunii de dezvoltare "ord$
!st,"0#"
Articole# studii din volue de specialitate
#.Acemo0lu, 3aron, # %imple 2odel of &nefficient &nstitutions, 9tt&:OOQQQ.mit.eduO]daronO,
"005
".FuKuNama ,F., %ocial Capital and t1e Global !conom8, 5oreign #ffairs, vol.M1>)?,#//)
$.2inisterul 2uncii, Familiei i E0alit'-ii de Zanse , +a&ort Probleme actuale ale
populaiei tinere din Romnia,mai "00M
1. Planul "a ional #nti$%rcie i Promovare a &ncluziunii %ociale , redactat de Comisia
AntiS'r'cie i 6romovare a Incluziunii Sociale>CAS6IS?, Huvernul +om,niei, Iulie "00"
)5
Mihaela Mihoc
Dezvoltare i srcie n spaiul social romnesc
Ce,ografie?
QQQ.adrnordest.ro
QQQ.euroinst.ro
QQQ.(i(lioteca.ase.ro
QQQ.insse.ro
QQQ.Eurnalulna-ional.ro
QQQ.ziarulfinanciar.ro
)M