Sunteți pe pagina 1din 18

A.

CONSTITUIRE DE CAPITAL

1/17 La 01.01.N se constituie o societate comercială pe acțiuni cu un capital de 25.000 lei din
aport în numerar. Prin actul constitutiv se specifică faptul ca 1/5 din valoarea capitalului să fie
vărsat la bancă odată cu subscierea. La 30.06.N se varsă 3/5, iar la sfârșitul exercițiului restul din
capital. Cheltuielile de constituire în sumă de 1.250 lei, TVA 19% se plătesc din contul de la
bancă și se amortizează pe o perioadă de 5 ani.

a. subscriere capital social 1.01.N:


456 = 1011 25.000

b. depunere aport natură 1/5 din valoarea capitalului 1.01.N:


5121 = 456 5.000

c. transformarea KSSN în KSSV 1.01.N:


1011 = 1012 5.000

d. depunere aport natură 3/5 din valoarea capitalului 30.06.N:


5121 = 456 15.000

e. transformarea KSSN în KSSV 30.06.N:


1011 = 1012 15.000

f. depunere aport - 1/5 din valoarea capitalului 31.12.N:


5121 = 456 5.000

g. transformarea KSSN în KSSV 31.12.N:


1011 = 1012 5.000

h. inreg cheltuieli de constituire 1.01.N:


% = 404 1.487,50
201 1.250,00
4426 237,50

i. plata cheltuieli de constituire 1.01.N:


404 = 5121 1.487,50

j. amortizare lunara a cheltuielilor de constituire (1250/5)


6811 = 2801 250

1
2/17 Se constituie o societate cu un capital social de 200.000 lei, ivizat în 2.000 de acțiuni. La
înființare s-a depus la bancă contravaloarea a 1.000 de acțiuni și s-au adus aporturi în natură
concretizate în utilaje evaluate la suma de 50.000 lei, pentru car4e s-au acordat 500 acțiuni.
Restul capitalului social s-a depus la bancă în termen de trei luni de la înființare. Cu ocazia
constituirii societății s-au făcut chetuieli în sumă de 15.000 lei, alcătuite din plăți în numerar de
10.000 lei și obligații către furnizori de servicii 5.000 lei. Cheltuielile de constituire se
amortizează în 5 ani, după care se scot din activul patrimonial.

a. subscriere capital social 1.01.N:


456 = 1011 200.000

b. depunere aport natura 1.01.N:


% = 456 150.000
5121 100.000
2131 50.000

c. transformarea KSSN în KSSV 1.01.N:


1011 = 1012 150.000

d. depunere rest aport 01.03.N:


5121 = 456 50.000

e. transformarea KSSN în KSSV 30.06.N:


1011 = 1012 50.000

f. inreg cheltuieli constituire:


201 = % 15.000
5311 10.000
404 5.000

g. Amortizarea chelt. de constituire


6811 = 2801 3.000 x 5 ani

h. Scoaterea din activul patrimonial


2801 = 201 15.000

2
B. MAJORARE DE CAPITAL

1/17 O societate comercială prezintă următoarea situație a capitalurilor proprii:


 4.000 acțiuni în valoare nominală de 100 lei/acțiune;
 rezerve 80.000 lei.
Societatea decide să-și majoreze capitalul social prin subscripție publică cu 1.000 acțiunicare se
vor încasa prin contul de la bancă, preț de emisiune 105 lei/acțiune.

Ksi 400.000 - 1.000A X 100 lei/A


Emit 105.000 - 1.000 A X 105 lei/A
VN 100.000 - 1.000 A x 100 lei/A
Prime 5.000

a. subscriere pachet nou de actiuni:


456 = % 105.000
1011 100.000
1041 5.000

b. incasarea noului pachet de actiuni:


5121 = 456 105.000

c. transformarea KSSN in varsat:


1011 = 1012 100.000

3
2/17 O societate comercială decide majorarea capitalului social în următoarele condiții:
 număr de acțiuni emise 10.000;
 valoare nominală 1 leu/acțiune;
 preț de emisiune 1,10 lei/acțiune.
Aportul acționarilor este adus integral în momentul majorării astfel:
 c/v a 8.000 de acțiuni sub formă de numerar depus în contul de la bancă;
 c/v a 2.000 de acțiuni sub formă de materii prime.
Societatea decide ca primele rezultate în urma majorării capitalului social să fie transferate la alte
rezerve.

VN 10.000 - 1.000 A x 1 leu/A


Emit 11.000 - 1.000 A x 1,10 lei/A
Prime 1.000
a. subscriere pachet nou de actiuni:
456 = % 11.000
1011 10.000
1041 1.000

b. depunere aport 8.000 act in cont curent si 2.000 materii prime :


% = 456 11.000
(8.000 x
5121 8.800 1.1)
(2.000 x
301 2.200 1.1)

c. transferarea KSSN in varsat:


1011 = 1012 10.000

d. inreg utilizarea primelor rezultate la alte rezerve:


1041 = 1068 1.000

4
C. MICȘORARE DE CAPITAL

1/18 O societate comercială decide reducerea capitalului social cu suma de 2.000 lei. Suma va fi
distribuyită acționarilor prin contul curent de la bancă.

a. Inregistrarea diminuarii capitalului social:


1012 = 456 2.000

b. inregistrarea platii actionarilor prin contul bancar:


456 = 5121 2.000

2/18 O societate comercială decide acoperirea pierderii rezultate din exercițiile anterioare, în
sumă de 5.000 lei, prin intmediul capitalului social.

Inregistrarea acoperirii pierderii din ex. anterioare din K. soc:


1012 = 117 5.000

3/18 O societate comercială achiziționează de la acționarii săi 5.000 acțiuni la o valoare de 1,90
lei/acțiune, plătite din caseria unității. Ulterior AGA decide anularea acestora (valoarea nominală
a acțiunilor este de 2 lei/acțiune).

PR = 1,90
LEI/A
VN = 2LEI /A
PR < VN

a. rascumparare 5.000 act la 1.9 lei/act (9.500 lei)platite din casierie:


502 = 5311 9.500

b. Anularea actiunilor
1012 = % 10.000 (5.000 x 2 lei/A)
502 9.500 (5.000 x 1,90 lei/A)
1041 500 (5.000 x 0,10 lei/A)
SAU 7642

4/18 Să se înregistreze în contabilitate următoarele operații:


 se hotărăște diminuarea capitalului social cu 10.000 lei în vederea acoperirii unor pierderi
reportate din exercițiile anterioare;

5
 în vederea reducerii capitalului social, o societate comercială răscumpără cu numerar
1.000 de acțiuni cu prețul de 4,50 lei/acțiune, pe care ulterior le anulează. Valoarea
nominală a unei acțiuni este de 5 lei/acțiune;
 în vederea reducerii capitalului social, o societate comercială răscumpără cu numerar
1.000 de acțiuni cu prețul de 5,50 lei/acțiune, pe care ulterior le anulează. Valoarea
nominală a unei acțiuni este de 5 lei/acțiune;
 un asociat se retrage din afacere și i se restituie în numerar contravaloarea aportului social
depus în sumă de 5.000 lei. Suma va fi plătită din contul de la bancă.

A. diminuare k soc pt acoperire pierdere ex. anterioare


1012 = 117 10.000

B. PR = 4,50 LEI/A
VN = 5 LEI/A
PR < VN

b.1. Rascumparare actiuni


502 = 5311 45.000 (4,5 x 1.000 A)
b.2.
1012 = % 10.000 (1.000A x 5)
502 9.500 (1.000A x 4,5)
1041 500 (1.000A x 0,5)
SAU 7642

C. PR = 5,50 LEI/A
VN = 5 LEI/A
PR > VN

c.1. rascumparare actiuni:


502 = 5311 5.500 (1.000A x 5,5)
c.2. anulare rascumparare la VN 5.0 lei/act:
% = 502 5.500 (1.000A x 5,5)
1012 5.000 (1.000A x 5)
1068 500 (1.000A x 0,5)
SAU 6642

D.
d.1. diminuare k. soc datorita retragerii asociatului:
1012 = 456 5.000

d.2. restituire contravaloare aport depus:


456 = 5121 5.000

D. REZERVE DIN REEVALUARE

6
1/18 O societate comercială realizează la sfârșitul exercițiului financiar N reevaluarea
imobilizărilor corporale obținând următoarele rezultate:
 Clădiri (+) 50.000 lei;
 Utilaje (+) 10.000 lei;
 Autoturisme (-) 5.000 lei;
 Mobilier (-) 2.000 lei.
Societatea decide transferarea rezervei din reevaluare la alte rezerve.

a. inregistrare plusuri la reevaluarea imobilizarilor


corporale:
% = 105 60.000
2121 50.000
2131 10.000

b. inregistrare minusuri la reevaluarea imobilizarilor corporale:


105 = % 7.000
2133 5.000
214 2.000

c. transferarea rezervei la alte rezerve:


105 = 1068 53.000

2/19 Se reevaluează o clădire care are o valoare contabilă de 200.000 lei, iar valoarea actuală de
250.000 lei. Amortizarea cumulată a clădirii la data reevaluării este de 50.000 lei, iar amortizarea
actualizată este de 60.000 lei. Ulterior soldul diferențelor din reevaluare se încorporează în alte
rezerve.
Determinarea valorii nete contabile(VNC = Val conta - Amort):

Inaintea reevaluarii (VC) Brut Amort Net


Dupa reevaluare (VA) 200.000 50.000 150.000
Rezerve din reevaluare 250.000 60.000 190.000 VA > VC
50.000 10.000 40.000
dif poz dif de amort
a. inreg reevaluarii:
2121 = 105 50.000

b. Inregistrarea diferentei de amortizat


105 = 2812 10.000

c.
105 = 1068 40.000

E. REZERVE

7
1/19 La sfârșitul anului o societate comercială decide repartizarea profitului în sumă de
100.000 lei pentru următoarele destinații:
 Rezerva legală – 5.000 lei;
 Alte rezerve – 35.000 lei;
 Acoperirea pierderii din exercițiul anterior – 10.000 lei.
Diferența se distribuie ca dividende.

Repartizarea
profitului:
129 = % 10.000
1061 5.000
1068 35.000
117 10.000
457 50.000

2/19 La sfârșitul exercițiului financiar N o societate comercială realizează următoarele operații:


 Acoperirea pierderii înregistrate în exercițiul financiar anterior, în sumă de 5.000 lei, prin
intermediul rezervelor legale;
 Majorarea capitalului social, cu suma de 20.000 lei, prin operațiuni interne (alte rezerve).

a. acoperirea pierderii anterioare prin intermediul rez legale:


1061 = 117 5.000

b. majorarea k. soc prin intermediul altor rezerve:


1068 = 1012 20.000

8
3/19 O societate comercială înregistrează în contabilitate următoarele operațiuni:
 Se transferă din profitul net rezerve statutare în sumă de 2.000 lei și la alte rezerve 3.000
lei.
 Se transferă la alte rezerve primele de emisiune în valoare de 10.000 lei;
 Se încorporează în alte rezerve diferențe din reevaluare în valoare de 5.000 lei;
 Se transferă la rezerve statutare profitul reportat în valoare de 15.000 lei;
 Se utilizeză rezervele legale pentru acoperirea unor pierderi din anul încheiat de 5.000 lei;
 Se majorează capitalul social prin încorporarea altor rezerve în sumă de 15.000 lei.

a. transferare din profitul net la rezerve statutare si alte rezerve:


129 = % 5.000
1063 2.000
1068 3.000

b. Transferul primelor de emisiune la alte rezerve:


1041 = 1068 10.000

c. incorporare la alte rezerve a rezervelor din reevaluare:


105 = 1068 5.000

d. transfer la rezerve statutare a profitului reportat:


117 = 1063 15.000

e. utilizarea rezervelor din reevaluare pentru acoperire pierderi an precedent:


105 = 117 5.000

f. incorporarea altor rezerve in capitalul social:


1068 = 1012 15.000

F. REZULTATUL EXERCIȚIULUI/ REZULTATUL REPORTAT

9
1/20 O societate comercială repartizează la sfârșitul exercițiului, o parte din profitul obținut, în
sumă de 200.000 lei, pentru următoarele destinații:
 Majorarea capitalului social – 50.000 lei;
 Rezerve statutare – 10.000 lei;
 Dividende – 80.000 lei.
Pentru restul de profit nu s-a stabilit încă destinația.

a. repartizarea profitului pe
destinatii:
129 = % 140.000
1012 50.000
1063 10.000
457 80.000

b. inreg profit pt care nu s-a stab destinatia:


129 = 117 60.000

2/20 Se prezintă următoarea situație a veniturilor și cheltuielilor:

Simbol cont Denumirea conturilor Rulaj curent


Debitor Creditor
601 Cheltuieli cu materii prime 10.000
641 Cheltuieli cu personalul 4.000
666 Cheltuieli cu dobânzile 2.000
701 Venituri din vânzarea produselor finite 25.000
766 Venituri din dobânzi 1.000

Să se înregistreze în contabilitate închiderea conturilor de venituri și cheltuieli.

a. inchiderea cheltuielilor:
121 = % 16.000
601 10.000
641 4.000
666 2.000

b. inchiderea veniturilor:
% = 121 26.000
701 25.000
766 1.000

G. SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII

10
1/20 O societate comercială achiziționează la 01.07.N un utilaj în valoare de 50.000 lei,
amortizabil liniar în 5 ani. Finanțarea sa a fost realizată în proporție de 50% printr-o subvenție
pentru investiții primită de la buget. Să se înregistreze procurarea, subvenția de primit și
încasarea ei, plata furnizorului, amortizarea anuală și cea cprespunzătoare valorii subvenționate.

a. inregistrare achizitie:
% = 404 59.500
2131 50.000
4426 9.500

b. inreg subventie de primit:


445 = 131 25.000

c. inreg incasarea subventiei:


5121 = 445 25.000

d. inreg plata furnizor:


404 = 5121 59.500

e. inreg amort utilajului:


6811 = 2813 10.000

f. inreg amort subventie:


131 = 7584 2.500,00

11
2/20 O societate comercială își adjudecă prin licitație o subvenție pentru investiții în sumă de
24.000 lei, pe care o încasează și din care cumpără un utilaj industrial – de aceeași valoare,
amortizabil în 3 ani.

a. inreg subventie de primit:


445 = 131 240.000

b. inreg incasarea subventiei:


5121 = 445 240.000

c. inregistrare achizitie:
% = 404 285.600
2131 240.000
4426 45.600

d. inreg plata furnizor:


404 = 5121 285.600

e. inreg amort (240.000/3):


6811 = 2813 80.000

f. inreg amort subventie (240.000/3):


131 = 7584 80.000

!
3/20 O societate comercială achiziționează un autoturism în valoare de 100.000 lei, TVA 19%,
subvenționat de la buget pentru 30.000 lei. Subvenția se primește prin contul bancar. După
primul an, utilajul se vinde, prețul de vânzare fiind de 85.000 lei.

a. inregistrare achizitie:

12
% = 404 119.000
2133 100.000
4426 19.000

b. inreg subventie de primit:


445 = 131 30.000

c. inreg incasarea subventiei:


5121 = 445 30.000

d. inreg plata
furnizor:
404 = 5121 119.000

e. inreg amort (100.000/5):


6811 = 2813 20.000

f. inreg amort subventie (30.000/5):


131 = 7584 6.000

g. vanzare autoturism:
461 = % 101.150
7583 85.000
4427 16.150

h. descarcare din gestiune:


% = 2133 100.000
2813 20.000
6583 80.000

131 = 7584 24.000

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

1/21 O societate comercială constituie un provizion de 5.000 lei pentru penalitățiprobabile. În


anul următor sunt achitate în numerar penalități în sumă de 7.000 lei.

13
a. inreg constituire provizion pt riscuri si chelt in ex N:
6812 = 1511 5.000

b. inreg plata penalitate N+1:


6581 = 5121 7.000

c. anulare provizion N+1:


1511 = 7812 5.000

2/21 La sfârșitul anului N o societate comercială estimează că în exercițiul financiar următor


cheltuieli cu reparații efectuate produselor vândute vor fi în sumă de 100.000 lei. În exercițiul
următor societatea a efectuat reparații în sumă de 50.000 lei.

a. constit proviz pt garantii acordate


clientilor:
6812 = 1512 100.000

b. inreg chelt cu reparatii:


611 = 5121 20.000

c. anularea provizionului pt garantii acordate clientilor:


1512 = 7812 100.000

I. ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE !

14
1/21 O societate comercială emite 1.000 obligațiuni în următoarele condiții:
 Preț emisiune – 0,90 lei/oblig.;
 Valoare nominală – 1,00 lei/oblig.;
 Valoare de răscumpărare – 1,20 lei/oblig.;
 Perioadă – 2 ani;
 Dobânda anuală – 15%.
Încasarea contravalorii obligațiunilor se face ulterior prin contul curent de la bancă. Amortizarea
primelor se va face pe durata împrumutului obligatar.

Suma de încasat: 100.000 x PE = 90.000


Suma de rambursat: 100.000 x PR = 120.000
100.000 x VN = 100.000
30. 000 - prima de rascumparare

a. subscriere imprumut sub forma obligatiuni emise si distribuite:


% = 161 120.000
461 90.000
169 30.000

b. varsarea sumelor de catre persoanele care au subscris:


5121 = 461 90.000

c. inregistrarea dobanzii (100.000 x 15% = 15.000):


666 = 1681 15.000 x 2 ani

d. inreg plata anuala a dobanzilor :


1681 = 5121 15.000 x 2 ani

e. inregistrarea amortizarii primelor(30.000/2 = 15.000):


6868 = 169 10.000 x 2 ani

f. La sfarsitul perioadei:
505 = 5121 120.000

161 = 505 100.000

2/21 O societate comercială contractează la 01.03.N un credit, pe termen de 5 ani, în sumă de


100.000 lei, cu o dobândă anuală de 20%. Creditul se rambursează eșalonat, în cinci rate anuale.
Încasarea creditului, plata dobânzii anuale și rambursarea creditului vor fi efectuate prin contul
curent de la bancă.

a. incasare credit bancar prin cont curent 01.03.N:

15
5121 = 1621 100.000

b. Inreg anuala a dobanzii aferenta ex N (01.03.N - 31.12.N):


D = (100.000 X 20%) X 10/12 = 16.666,7

666 = 1682 16.667


1682 5121 16.667

c. inreg plata ratei aferente exercitiului N


R = (100.000/5 ani) x 10/12 = 16.666,7 lei/an

1621 = 5121 16.667

d. Înregistrarea dobânzii și ratei aferente anului N + 1


D = 10.000 X 20% = 20.000
R = 100.000/5 = 20.000 lei/an /5 = 4.000 lei/tranșă

666 = 1682 20.000


1682 5121 20.000

1621 = 5121 4.000 x 5 tranșe

Notă: pentru anul N + 2, N + 3 și N+4 se repetă operațiile de mai sus

e. Înregistrarea dobânzii și ratei pentru anul N+5


D = (100.000 X 20%) X 2/12 = 3.333,3
R = (100.000/5ANI) X 2/12 = 3.333,3

666 = 1682 3.333


1682 5121 3.333

1621 = 5121 3.333

3/21 O societate comercială contractează la 01.01.N un credit pe termen de trei ani, în sumă de
50.000 lei, cu o dobândă anuală de 25%. Creditul se rambursează eșalonat, în două rate anuale,

16
primul an fiind de grație. Încasarea creditului, plata dobânzii anuale și rambursarea creditului
vor fi efectuate prin contul curent de la bancă.

a. incasare credit bancar prin cont curent


01.01.N:
5121 = 1621 50.000

b. Inreg si plata dobanzii aferente primului - ex N (50.000 X 25%) la 31.12.N:


666 = 1682 12.500

1682 = 5121 12.500

an II:
e.dobanda aferenta anului N+1:
666 = 1682 12.500

1682 = 5121 12.500

f. Plata ratei aferente ex N+1:


Ranuală = 50.000/4 ani = 12.500 lei/an
Rsemestriala = 12.500 lei/2 = 6.250 lei/semestru
1621 = 5121 6.250 01.06.N+1

1621 = 5121 6.250 31.12.N+1

Notă: pentru anii următori se repetă înregistrările de mai sus

4/21 O societate comercială contractează la 01.01.N un credit pe termen de 4 ani, în sumă de


200.000 lei, cu o dobândă de 15%. Creditul se rambursează la scadență. Încasarea creditului,
plata dobânzii anuale și rambursarea creditului vor fi efectuate prin contul curent de la bancă.

an I

17
a. incasare credit bancar prin cont curent 01.01.N:
5121 = 1621 200.000

b. Inreg anuala a dobanzii aferenta ex N (200.000 x 15%):


666 = 1682 30.000

c. inreg plata dobanzi aferente exercitiului N


1682 = 5121 30.000

Notă: înregistrările b și c se repetă pentru următorii ani

d. rambursarea creditului:
1621 = 5121 200.000

18