Sunteți pe pagina 1din 8

CONFERINTA MINISTERIALĂ DE

LA HONG KONG

13 - 18 decembrie 2005

Seminar

PRINCIPALELE FUNCŢII OMC


• Facilitarea implementării, administrării şi funcţionării obiectivelor din Acordul
OMC şi din Acordurile Comerciale Multilaterale.
• Oferirea unui forum pentru negocieri între ţările membre asupra aspectelor de
ordin comercial.
• Administrarea înţelegerii privind reglementarea diferendelor.
• Administrarea mecanismelor de examinare a politicii comerciale (TPRM).
• Cooperarea în mod corespunzător cu FMI, Banca Mondială şi alte organizaţii
interguvernamentale cu responsabilităţi legate de cele ale OMC.

STATE MEMBRE
• In 1994, 123 de state semnasera GATT.

• Actualmente, 153 de state fac parte din OMC.

• Ultimul stat care a aderat la OMC a fost Cap Verde, care a devenit stat membru la
data de 23 iulie 2008.
CONFERINŢELE MINISTERIALE OMC PÂNĂ ÎN PREZENT
• Singapore, 9-13 decembrie 1996
• Geneva, 18-20 mai 1998
• Seattle, 30 noiembrie - 3 decembrie 1999
• Doha, 9-13 noiembrie 2001
• Cancun, 10-14 septembrie 2003
• Hong Kong, 13-18 decembrie 2005.

DATE GENRERALE

• A şasea Conferinţă ministerială OMC, denumită şi MC6.


• Numărul participanţilor: 148 state membre şi 1000 ONGs.
• Bugetul alocat: 250 milioane HK$.
• Numărul protestatarilor: 10.000.

UN MIC ISTORIC – RUNDA DOHA


• În 2001, în cadrul MC4, la Doha se stabileşte agenda de negocieri actuală care
viza în special agricultura. Iniţial, acordurile trebuiau finalizate până în 2005, cu două
excepţii.
• În 2003, la Cancùn, Mexic, statele membre OMC nu au reuşit să ajungă la un
acord.
• Deadline-ul iniţial a fost împins spre finele anului 2006 pentru finalizarea acestei
runde Doha.
• La 24 iulie 2006, negocierile sunt abandonate. Discrepanţele dintre state sunt încă
mult prea mari pentru a le putea continua.
• La sfârşitul anului 2006 se reiau negocierile, pentru ca acestea sa se
impotmoleasca din nou.

PRINCIPIILE NEGOCIERILOR

• “Single undertaking”.

• Participarea.

• Transparenţă.

• Tratament special şi diferenţiat.

• Dezvoltare durabilă.

• Subiectele ne-negociabile.

AGENDA DE NEGOCIERI
• Accesul la piaţă.

• Sprijinul naţional – intern.

• Subvenţiile la export.

• Serviciile.

• Problemele de la Singapore.

REZULTATELE CONFERINŢEI
• În urma unor negocieri de 6 zile, cei 148 de membri OMC, participanţi la
conferinţa ministerială de la Hong Kong, au ajuns la consens, adoptând “Declaraţia
miniştrilor de la Hong Kong“.
• Acest rezultat al reuniunii oferea speranţa încheierii, la sfârşitul anului, a
negocierilor din runda Doha.

DECLARAŢIA MINIŞTRILOR DE LA HONG KONG


• Rezultate substanţiale în comerţul cu bunuri agricole.
• Rezultate în accesul pe piaţă al celor neagricole şi în privinţa serviciilor şi
dezvoltării, oferind astfel un orizont de creştere ţărilor în curs de dezvoltare şi mai ales
acelor slab dezvoltate.
• Participanţii au căzut de acord ca până la sfârşitul anului 2013, se vor anula
subvenţiile la toate produsele agricole exportate.
• Ţările dezvoltate, împreună cu unele ţări în curs de dezvoltare vor elimina taxele
vamale şi vor suspenda cotele limitative la toate produsele agricole ale ţărilor slab
dezvoltate.
• Ţările dezvoltate membre vor suprima, în 2006, subvenţiile la bumbacul exportat.

CONCLUZII
• Reuniunea a obţinut nu numai rezultate cantitative, ci a dat un nou impuls
negocierilor, determinând încheierea, în viitorul apropiat, a rundei. Conferinţa a
înregistrat un progres important, dar mai rămâneau încă multe de făcut.

• Însă, această reuniune a lăsat nerezolvate multe probleme legate de


comercializarea liberă a produselor agricole.

• Directorul general al OMC, Pascal Lamy a arătat că după reuniunea de la Hong


Kong, runda Doha a realizat deja 60% dintre obiectivele stabilite. OMC va promova,
conform calendarului elaborat la această conferinţă, negocieri pe diferite teme. El a
subliniat totodată că o serie de membri ai organizaţiei trebuie să accelereze ritmul
tratativelor, deoarece nu a mai rămas mult timp la dispoziţie.

• Deşi Declaraţia de la Hong Kong a evitat eşecul negocierilor de rundă Doha,


problema modului de reducere a subvenţiilor la produse le agricole şi a atenuării
impactului acestora pe piaţa ţărilor dezvoltarte, rămâne să fie rezolvată în cadrul
tratativelor, după încheierea conferinţei de la Hong Kong.

• Declaraţia a cerut, de asemenea, membrilor organizaţiei ca, pe baza termenului


limită -30 aprilie 2006- să elaboreze calendarul pentru reducerea taxelor vamale la
produselor industriale şi agricole şi a subvenţiilor acordate acestora.
curs

CONFERINTA DE LA DOHA

A însemnat lansarea unei noi runde de negocieri comerciale multilaterale


Pe agenda Conferinţei s-au aflat următoarele probleme (domenii de negociere):
– Agricultura
– Serviciile
– Accesul la pieţe pentru produsele ne-agricole
– Aspecte comerciale DPI
– Relaţia comerţ-concurenţă
– Transparenţa achiziţiilor publice
– Facilitarea comerţului
– Regulile OMC
– Reglementarea diferendelor
– Comerţ şi mediu
– Comerţ electronic
– Problema economiile mici
– Comerţ, finanţe şi problema datoriei externe
– Comerţul şi transferul de tehnologie
– Cooperarea tehnica
– Problema ţărilor cel mai puţin dezvoltate
– Tratamentul diferenţiat şi mai favorabil acordat t.c.d.

CONFERINTA DE LA CANCUN

Obiectivul principal a fost evaluarea stadiului in care se află negocierile Rundei


Doha şi definirea direcţiilor şi modalităţilor de negociere pentru perioada următoare, în
vederea finalizării până la 1 ianuarie 2005 a acestor.
Conferinta a debutat sub auspiciile unor puternice divergenţe de opinii ale
membrilor referitor la principalele puncte de pe agenda Conferinţei, iar întrunirea nu a
dterminat o armonizare semnificativă a poziţiilor acestora
Insatisfacţia ţ.c.d. Şi a ţ.s.d. faţă de repartizarea inegală a beneficiilor obţinute în
urma aplicării rezultatelor Rundei Uruguay, le-a determinat pe acestea să adopte o poziţie
radicală faţă de propunerile ţărilor dezvoltate.

In dom. agriculturii:
– Grupul ţ.c.d. al căror lider este Brazilia, alături de India şi China s-a opus categoric
modalităţilor de negociere propuse de UE şi SUA, considerând că acestea favorizează
continuarea subvenţionării agriculturii şi nu oferă un acces sporit la pieţe ţ.c.d.
– O nouă propunere denegociere a fost prezentată d ţările ACP şi alte ţări splab
dezvoltate şi se bazează pe trei piloni : accesul la pieţe, măsurile de sprijin intern şi
subvenţiile de export. Propunerea nu s-a bucurad de sprijinul unanim al ţ.c.d. şi
nicidecum de cel al ŢD

În dom. com. cu prod. industriale


- Nu s-a putut realiza consensul pentru cel puţin 2 aspecte esenţiale: definirea formulei de
reducere a taxelor vamale (lineară sau nelineară) şi abordarea voluntară sau obligatorie a
eliminării taxelor vamale sectoriale.

Pentru domeniile de la Singapore (investiţii, concurenţa, transparenţă în achiziţiile


publice şi facilitarea comerţului) au persistat divergenţele privind negocierea unui cadrul
multilateral de reguli. Propunerea de lansare a neg com doar pt domeniile ce pot întruni
consensul (trasp in achiziţii publice şifacilitarea comerţului) nu a fost acceptată de
susţinătorii celorlalte două grupe d probleme.
Obţinerea consensului nu a fost posibilă nici pentru alte aspecte precum:
iniţiativa bumbacului (ţcd au solicitat TD elim subvenţiilor acordate productiei de
bumbacşi oferirea de plăţi compensatorii pentru pierderile economice cauzate de
subvenţiile acordate); extinderea protecţiei indicaţiilor geografice la alte produse decât
vinuri şi băuturi spirtoase, reguli privind eco-etichetarea, extinderea termenelor pentru
ofertele circulare iniţiate in dom com cu servicii.

Reacţii post Cancun


Com pt comerţ al UE Pascal Lamy (actualul dir gen al OMC) şi comisarul pt agricultura
au apreciat că eşecul Conferinţei reprezintă o lovitură pt imaginea şi credibilitatea OMC
şi o oportunitate irosită de soluţionare a problemelor.
Robert Zoellick, reprezentatul pt comerţ al SUA a declarat că “în cadrul unor
nehgocieri în care partenerii nu ofer nimic, ei nu vor primi nimic”. SUA este posibil să-şi
reorienteze acţiunile sale de politică comercială spre încheierea de acorduri bilaterale,
care oferă mai multă previzibilitate şi în cadrul cărora interesele SUA pot fi mai bine
prezervate.
În opinia ţ.c.d. acest moment nu este o revansă a Sudului contra Nordului, ci o adaptare la
noile raporturi de forţe economice, politice şi diplomatice.

CONFERINTA DE LA HONG KONG

Scopul esenţial al Conferinţei este acela de a oferi cadrul necesar finalizării


Rundei Doha, până la finele lui 2006.
Obiectivul primordial al acestor negocieri este reducerea barierelor comerciale în
toate domeniile de la agricultură până la servicii, contribuind astfel la dezvoltarea
economică a membrilor OMC.

CONFERINTA DE LA GENEVA
(30 nov. - 02 dec 2009)

WTO Ministerial Conference would not be a negotiating session, it would be “a platform


for ministers to review the functioning of this house”, including the Doha Round,
and an occasion “to send a number of strong signals to the world with respect to the
entire WTO waterfront of issues — from monitoring and surveillance to disputes,
accessions, Aid for Trade, technical assistance and international governance”.
Conferința a reunit 3000 de delegați din cele 153 de țări membre și 56 de țări cu statut de
observator

Aspecte relevate abordate:


– Exisța unei opinii convergente referitoare la importanța comerțului și a Rundei Doha
pentru refacerea economiilor afectate de criză și pentru reducerea sărăciei în special în
țările în dezvoltare
– Țările cel mai puțin dezvoltate (LDC) au solicitat acordarea unei atenții speciale
problemelor: accesului liber la piețe, bumbacului și acordarea unor derogări în domeniul
serviciilor
– Creșterea transparenței și îmbunătățirea sistemului de lucru al OMC
– Imbunătățirea Mecanismului de Reglementare a Diferendelor, în special pentru țările
mici și sărace.
– Noile provocări cu care se confruntă OMC: modificările climatice, securitatea
alimentară, securitatea energetică, achizițiile guvernamentale, aspectele competiționale în
domeniul investițiilor ...

AGENDA DE DEZVOLTARE DOHA

AGRICULTURA:
pilonii de bază ai discuţiilor au fost: accesul la pieţe, subvenţiile de
export, măsurile de sprijin intern

Au avut loc negocieri cuprinzătoare încorporând tratamentul diferenţial si


mai favorabil pt t.c.d. în încercarea îmbunătăţirii accesul la pieţe, fiind stabilite în final 4
culoare de reduceri tarifare. eliminarea tuturor formelor de subvenţii de export şi
stabilirea unei discipline a măsurilor cu efect echivalent până la o dată reonabilă – s-a
stabilit ca acestea să fie eliminate până la finele lui 2013; reducerea substanţială a
masurilor de sprijin intern cu efect distorsionant asupra comerţului. S-a convenit că vor
exista trei culoare de reducere, ţăruile în dezvoltare făcând parte din a treia categorie,
fiind astfel obligate sîă reducă cel mai puţin aceste măsuri.
Prioritatea specială a fost reprezentata de negocierile în domeniul bumbacului. În
acest sens s-a convenit eliminarea de către ţările dezvoltate a tuturor subvenţiilor la
exportul de bumbac de către ŢD, până la finalul lui 2006. Pentru creşterea accesulu la
pieţe TD vor renunţa la folosirea taxelor vamale şi a contingentelor pentru a asigura
liberul acces al exportului de bumbac provenit din ţările cel mai puţin dezvoltate.
Servicii: negocierile urmăresc obţinerea progresivă a uni înalt nivel de
liberalizare prin creşterea accesului prestatorilor străini la pieţele interne

Produse ne-agricole: Se urmăreşte reducerea sau eliminarea taxelor vamale


(prioritar reducerea sau eliminarea vârfurilor tarifare şi a escaladării tarifare folosind aşa
numita formula elveţiană), a barierelor netarifare, în special pt produsele de interes
deosebit pt exportul t.c.d.

Reglementări privind negocierile: clarificarea şi îmbuntăţirea disciplinei privind


măsurile anti-dumping, subvenţiile şi taxele compensatorii, acordurile comerciale
regionale, subvenţiile pntru pescuit cu luarea în considerare a acestor sectoare pt
ţările în dezvoltare

Facilitarea comerţului: s-a urmărit clarificarea şiîmbunătăţirea disciplinei


referitoare la expediţia ori trasferul bunurilor şi îmbunătăţirea asistenţei tehnice şi a
sprijinului acordat luând în considerare tratamentul diferenţiat şi mai favorabil pt t.c.d.

Drepturile de proprietate intelectuală: Crearea pe cale multilaterală a unui registru


pentru indicaţiile geografice referitoare la vin şi băuturi spirtoase; aducerea unor
amendamente
Acordului TRIPS: examinarea relaţiei dintre Acordul TRIPS şi biodiversitate, protecţia
tradiţiilor şi elementelor naţionale specifice

Reglementarea diferendelor: îmbunătăţirea şi clarificarea procedurilor de


soluţionarea diferendelor

Comerţ şi mediu: clarificarea relaţiilor dintre regulile OMC şi


obligaţiile stabilite prin acordurile internaţionale referitoare la mediu şi reducerea sau
eliminarea barierelor tarifare sau netarifare din această categorie.

Tratamentul diferenţiat şi mai favorabil: Revederea prevederilor acesui


tratament în sensul întăririi sale şi al creşterii exactităţii prevederilor pentru a le face mai
eficiente (Spre exemplu TD şi tcd s-au angajat ca până în 2008 să acorde accesul liber
eventual prin intermediul unor contingente tarifare a tuturor prod provenite din LDCs).

Economiile mici: ţările membre vor face toate eforturile necesare pentru a facilita
integrarea deplină a acestor economii vulnerabile în sistemul comercial multilateral
Asistenţa tehnică acordată: a fost remarcat numărul în ceştere de astfel de acţiuni, de la
79 în 1995, la 501 în 2004.

Comerţ electronic: s-a stabilit menţinerea peacticilor curente de neimpunere de


taxe vamale la astfel de tranzacţii şi s-a cerut acordarea unei atenţii sporite la livrările
electronice de software.
Accesiunea de noi membri: a fost salutată finalizarea procedurilor de accesiune,
de la ultima Conferinţă
Ministerială, de către Nepal, Cambogia şi Arabia Saudită. O atenţia specială s-a convenit
să fie acordată negocierilor cu cele 29 de ţări candidate la aderare.