Sunteți pe pagina 1din 94

2007

Autori:
Aurora Liiceanu - coordonator
Doina-{tefana S`ucan
Daniela C`lug`ru
Ghid practic
pentru profesori, dirigin]i
[i consilieri [colari
(clasele V-VIII)
2007
Autori:
Aurora Liiceanu - coordonator
Doina-{tefana S`ucan
Daniela C`lug`ru
Ghid practic
pentru profesori, dirigin]i
[i consilieri [colari
(clasele V-VIII)
Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i Tineretului
Funda]ia pentru Pluralism
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS
Continuare a programului Decizia e a mea!
Ghid practic pentru profesori, dirigin]i [i consilieri [colari
(clasele V-VIII)
Aurora Liiceanu
coordonator
Doina-{tefana S`ucan Daniela C`lug`ru
consultant din partea Ministerului
Educa]iei, Cercet`rii [i Tineretului
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS
MOTTO
Eu sunt copilul. Tu ]ii n minile tale destinul meu. Tu determini n cea mai
mare m`sur`, dac` voi reu[i sau voi e[ua n via]`. D`-mi, te rog, acele lucruri
care m` vor ndrepta spre fericire. Educ`-m`, te rog, ca s` pot fi o
binecuvntare pentru lume...(Childs Appeal, Mamie Gene Cole)
Dragul meu adolescent: V`d lumina din ochii t`i, energia din corpul t`u [i sper
c` ea se g`se[te [i n sufletul t`u. {tiu c` tu e[ti cel care va face viitorul [i nu
eu, tu [i nu eu vei fi cel care va stabili ce e r`u [i ce e bine, avnd grij` de tot
ce e drept n lume. (Nelson Mandela)
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 5
CUPRINS
Cuvnt introductiv .................................................................................. 6
Introducere
1. De ce se n]eleg att de greu genera]iile ntre ele ......................... 7
2. Nu-i u[or s` fii adolescent! ............................................................. 8
3. Adolescen]ii de ast`zi nu mai sunt adolescen]ii de ieri
Dar nici lumea nu mai e la fel! ........................................................ 10
4. Neputin]a educatorilor. Mai este [coala un loc sigur?.................... 13
5. Stil de via]`, valori [i atitudini ................. 14
I. Sex [i sexualitate ......... 17
II. Via]a noastr`, obiceiurile noastre. Ce alegem?
Stilul de via]`: Abstinen]`, m`sur`, exces ...................................... 23
III. Fumatul: distrac]ie nevinovat` sau pericol ...... 26
IV. Lumea copiilor [i alcoolul .......... 43
V. ncercarea moarte are!
Drogurile: de la curiozitate la dependen]` ...................................... 52
VI. Noile dependen]e: Media, eu [i calculatorul ........ 66
ANEXE: Materiale n spijinul cadrelor didactice ............... 78
CUVNT INTRODUCTIV
Este oare posibil` o comunicare fireasc` [i prietenoas` ntre cei care fac educa]ia [i cei c`rora
li se adreseaz` mesajele educa]ionale? Este oare posibil` o astfel de comunicare ntre
profesori, dirigin]i [i elevi? Dac` n-ar exista amintiri, prin care profesorii [i aduc aminte de
satisfac]iile efortului lor, [i elevi care, la rndul lor, [i-aduc aminte, adesea cu nostalgie, de unii
profesori [i de unii colegi, n-ar mai fi nimic de f`cut.
Dar dac` ambele p`r]i, adul]ii ca [i copiii elevii preadolescen]ii, mai ales, fac efortul de a
se pune n pielea celuilalt, dac` rela]ia este relaxat` [i comunicarea deschis`, lipsit` de
prejudec`]i [i cooperant`, ambele p`r]i ar avea de c[tigat, poate chiar mai mult elevii. Iar acest
efort trebuie f`cut cu prec`dere de c`tre adul]i. Pentru c` nu este u[or s` educi, s` formezi, nu
este u[or s` fii profesor diriginte, nu este u[or s`-]i faci din elevii t`i prieteni! Dar nu este deloc
u[or s` fii pre/adolescent, s` supor]i tot cortegiul de schimb`ri, s` cau]i r`spunsuri la tot felul
de ntreb`ri, s` g`se[ti omul, acel adult de ncredere c`ruia s` i m`rturise[ti nedumeririle,
zbaterile tale!
Acest material informativ/ghid nu este, n inten]ia autorilor, dect un instrument menit a facilita
comunicarea ntre profesori, dirigin]i, consilieri [colari, pe de-o parte, [i elevi, pe de alt` parte.
Educatorii [tiu c` exist` a[tept`ri ale elevilor, c` exist` diferen]e de percep]ie, dar c`, printr-o
comunicare eficient`, profesorii [i elevii pot fi de aceea[i parte. De partea vie]ii. {i acest lucru
este necesar, pentru c` nu exist` nicio materie [colar` care are ca obiect via]a. Via]a a[a cum
o putem tr`i azi!
Preciz`m, pentru cadrele didactice, c` exerci]iile [i temele de discu]ii sunt date cu titlu de
exemplu, recomandndu-se folosirea lor n func]ie de nivelul clasei, de problemele/priorit`]ile
educa]ionale identificate, precum [i de problemele comunit`]ii din care [coala face parte, de
mediul de dezvoltare/geografic etc.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 6
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 7
INTRODUCERE
DE CE SE N}ELEG ATT DE GREU GENERA}IILE NTRE ELE
Se [tie c`, ntotdeauna, ntre genera]ii, au existat conflicte, nen]elegeri sau chiar mai
r`u, uneori, rela]ii de indiferen]` ori ostilitate. Adesea auzim c` adul]ii nu-i n]eleg pe cei
tineri copii, adolescen]i [i c` cei tineri nu mai ascult` de cei mari. Este ceva adev`rat
n aceast` afirma]ie. Este chiar un adev`r care se reg`se[te n temele fiec`rei epoci
istorice.
Totu[i, n ultima vreme, tinerii se des-lipesc de p`rin]i mai repede [i cu mai mult`
u[urin]`, ata[ndu-se emo]ional celor de vrsta lor n care, se pare, au mai mult`
ncredere [i de a c`ror prezen]` se bucur`. Se vorbe[te de pr`pastia dintre genera]ii
dintotdeauna, dar ast`zi se consider` c` aceast` pr`pastie este parc` mai mare ca n
trecut. Cercet`torii sugereaz` c` aproximativ 10% din familiile cu adolescen]i tr`iesc
serioase dificult`]i n rela]iile cu ace[tia.
Dac` ncerc`m s` g`sim o cauz`, trebuie s` pornim de la un adev`r din ce n ce mai
frecvent auzit: omenirea/lumea s-a schimbat n ultimii 50 de ani mai mult dect n ultimii
200 de ani. Ritmul schimb`rii este att de rapid, nct genera]ia vrstnic` nu mai face
fa]`, nu mai ]ine pasul cu schimbarea, n timp ce copiii [i tinerii sunt chiar pe valul
vremii. Pentru ei este u[or, ei n]eleg mai rapid tot ce ]ine de modernitate [i
postmodernitate. De mici, copiii [tiu c` exist` limbi str`ine, reclame, jocuri pe computer,
card-uri la magazine etc. Ba chiar mai mult dect att, ei se uit` la televizor nainte de a
nv`]a s` mearg` bine.
Demonstra]iile de autonomie ale adolescen]ilor intr` n competi]ie cu scopurile p`rinte[ti
conven]ionale, cu a[tept`ri, standarde [i disciplin`, ceea ce contribuie la cre[terea
eforturilor p`rin]ilor de a amna c`utarea de c`tre adolescent a gratifica]iei care s`-i
determine s` se conformeze regulilor familiale [i sociale. Majoritatea conflictelor dintre
p`rin]i [i copiii adolescen]i sunt legate de responsabilit`]ile [i privilegiile familiale,
implicnd elemente ca stilul de a se mbr`ca, muzica ascultat` sau permisiunea de a ie[i
din cas` dup` anumite ore, dar nu privesc, n general, valorile de baz`. Adul]ii se
adreseaz` preadolescen]ilor/adolescen]ilor n termeni de responsabilitate [i solicitare:
Trebuie s` faci asta!, nva]`!, Gnde[te-te la cte fac eu pentru tine [i tu nici nu ]ii
cont de asta! etc. Copiii se simt mereu critica]i, au senza]ia c` se afl` n permanen]`
sub lup`, iar ei doresc, din contr`, mai mult` n]elegere, mai mult` considera]ie. Mul]i
profesori-dirigin]i sau p`rin]i afirm` adesea: Nu [tiu ce s` mai fac ca s` m` asculte, Nu
mai [tiu cum s`-i spun, Eu vorbesc [i ei nu m` ascult`, parc` ar fi cu capul n nori
etc. Copiii, la rndul lor, afirm` c` adul]ii se consider` atot[tiutori, c` [tiu ce le e bine [i
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 8
ce le e r`u, c` le dicteaz` cum s` tr`iasc` [i de ce s` se bucure, c` se gndesc numai la
riscuri [i nu [i la satisfacerea unor trebuin]e fire[ti. Adul]ii, n mentalitatea tradi]ional`,
stabilesc un raport de putere cu copiii, raport n care ei se plaseaz` pe pozi]ia de
superioritate, rela]ia de comunicare fiind una pe vertical`.
Iat` descrise tipurile consacrate de profesori, extrase din folclorul adolescentin:
Dinozaurul, M`mica, C`pc`unul, Robo]elul, Prietenarul. Care crede]i c` este tipul
preferat de copii? Desigur Prietenarul. Este drept c` este mai apropiat de vrsta
adolescen]ei [i, n plus, poate tocmai datorit` diferen]ei mici de ani, el este de ga[c`, cu
el te po]i distra, el ]i ia ap`rarea n fa]a altor profi [i, uneori, chiar n fa]a p`rin]ilor, nu
pune absen]e dar nu e cazul prea des pentru c` nu prea ai de ce s` chiule[ti de la ora lui,
discut` despre lucruri cool, care sunt la mod`, pred` altfel dect ceilal]i profi [i nu te
plictise[ti niciodat` la ora lui. Rela]iile dintre profesor [i elevii s`i se polarizeaz`, n general,
n sentimente de simpatie, ncredere reciproc` sau, dimpotriv`, de antipatie, nencredere [i
chiar ostilitate. Sunt [i cazuri cnd rela]ia dintre profesori [i elevi nu trece de zona
indiferen]ei, clasa nu exist` pentru profesor [i nici profesorul pentru elevi. Ini]iativa trebuie
s` apar]in` ns` adultului, respectiv profesorului, care, ]innd seama de legea esen]ial` a
rela]iilor afective interumane, potrivit c`reia simpatia [i bun`voin]a na[te simpatie [i
bun`voin]`. Antipatia [i ostilitatea trezesc sentimente de aceea[i natur`. Profesorii trebuie
s` conduc`, s` dirijeze aceste rela]ii [i s` le structureze pe apropiere, pe colaborare. Sursa
de nemul]umire a elevului [i are originea n comportamentul distant, indiferent al unor
profesori.
Autoritatea profesorului, bazat` pe principiul magister dixit, nu mai e nicidecum actual`, ea
trebuind nlocuit` cu una ntemeiat` pe rolul de ndrum`tor [i coordonator al profesorului n
rela]ia sa cu elevul. Copilul nu trebuie dominat [i subordonat. Ca adult, ai tendin]a s`-i ceri
copilului foarte mult, dar nu trebuie s` ui]i niciodat`, tu profesor sau p`rinte s`-i [i d`ruie[ti
la fel de mult!
NU-I U{OR S~ FII ADOLESCENT!
Dac` pare greu s` ai de-a face cu adolescentul ast`zi cu copiii, n general tot att de
greu pare s` fie [i s` fii adolescent. La aceast` vrst`, psihologii consider` c` individul uman
se confrunt` cu cel mai larg repertoriu de probleme legate de via]`. Este vrsta cristaliz`rii
identit`]ii, perioad` n care se stabilesc op]iuni privind viitorul.
Personalitatea adolescentului este complex`, ea cuprinde subidentit`]i diferite care au n
centru, fiecare dintre ele, teme majore ale dezvolt`rii: cariera, sexualitatea [i rela]iile cu
cel`lalt sex/orientarea sexual`, atitudinea fa]` de ideea de familie, rolul [i responsabilit`]ile
sociale.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 9
n cursul vie]ii unui individ exist` sarcini de dezvoltare care trebuie rezolvate la fiecare vrst`
sau nivel al dezvolt`rii. Dar cine d` aceste sarcini? Exist` trei tipuri de instan]e care dau
sarcini individului uman: o instan]` subiectiv` (individul [i stabile[te singur proiecte/sarcini;
de exemplu, el decide s` aib` o anumit` profesie, alege o persoan` ca model, urmnd
acela[i stil de via]`, performan]e etc.), o instan]` obiectiv` (grupul s`u de referin]` format din
p`rin]i, profesori, prieteni) [i societatea n contextul larg (opinia public`, legile, institu]iile).
Toate aceste instan]e influen]eaz` [i modeleaz` adolescentul nc` din copil`rie, pentru c`
orice biografie se construie[te ntr-un anumit mediu sociocultural.
Exist` sarcini de dezvoltare, valide pentru to]i oamenii n anumite condi]ii de via]` sau pentru
un grup de persoane [i/sau, n sfr[it, pentru indivizi singulari. Primele sunt sarcini normative
(cele legate de [coal`, reglement`ri privind vrsta, c`s`toria etc.). Exist` sarcini normative
restrictive care se aplic` unor grupuri: elevii dintr-o [coal`, membrii unui grup profesional.
Sarcinile normative pentru indivizii singulari sunt cele care privesc o biografie special`, ca de
pild` a deveni un mare muzician, lider al unei grup`ri.
De ce este att de dificil` vrsta adolescen]ei? Pur [i simplu pentru c` refuzul de a r`spunde
normelor sociale are ca urmare etichetarea individului [i respingerea social`. Nu po]i amna
op]iunea fa]` de carier`, de pild`. Se spune e la vrsta la care, ceea ce nseamn` c`
a[tept`rile fa]` de adolescent se refer` la multiple planuri. Nimeni nu a[teapt` o op]iune
profesional` de la un pre[colar, dar presiunea social` fa]` de adolescen]i privind sarcinile de
dezvoltare este foarte mare. Adesea lor li se spune: Ce ai de gnd s` faci cu via]a ta?, Te-
ai gndit ce vrei s` te faci?, E cazul s` hot`r`[ti ce vei face n via]`! etc.
Dup` cum [tim, este dificil s` iei decizii. Frica de e[ec exist`. Unii copii se subevalueaz`
s-au deprins cu o imagine de sine negativ` - al]ii, asista]i de p`rin]i ambi]io[i, se
supraevalueaz`. Pe de alt` parte, adolescen]ii sunt att de preocupa]i de propriile probleme,
de impactul cu via]a, n toat` complexitatea ei, [i att de deschi[i c`tre lume, dincolo de
familie, curio[i s` cunoasc` [i s` experimenteze, nct mesajul adul]ilor r`mne adesea pe
planul doi, ei sim]indu-se mai bine [i mai apropia]i de cei de vrsta lor.
Pre/adolescen]a, de[i este o perioad` tulbure [i plin` de fr`mnt`ri, reprezint` vrsta
inteligen]ei nonconformiste, a marii sincerit`]i. Imagina]ia, puterea de crea]ie [i
perspicacitatea ating forme maxime. Idealurile de via]` [i preg`tirea profesional` ncep s`
capete contur [i dispar n mod evident pasiunile vechi din copil`rie, [i, de ce nu, chiar
interesul pentru [coal`. Adolescentul este copilul-adult ce caut` senza]ii [i emo]ii puternice.
El ncearc` s` dep`[easc` limitele pe care adul]ii le impun, adeseori tocmai din dorin]a de
a nu se supune lor, c`ci ideea e s` tr`ie[ti ct mai diferit [i mai presus de ceilal]i. Experien]a
proprie este dovada cea mai puternic` [i mai conving`toare, care ]ine loc de ntreb`rile f`r`
r`spuns la care adul]ii, n general, nu se sinchisesc s` caute solu]ii.
Tn`rul pre/adolescent simte ns` [i dorin]a de a se retrage n sine ca la semnalul unei voci
interioare mai presus de voin]`. Aceste momente sunt mai intense dect evad`rile dese din
cotidian. Ele presupun lupta ntre diferitele emo]ii ce-l ncearc`, momente de r`scruce n
conturarea modului de a gndi [i de a ac]iona.
Perioada adolescen]ei poate fi caracterizat` ca sturm und drang (furtun` [i avnt) sau storm
and stress (fream`t [i stres). Aceast` perioad` are, n viziunea unora, trei caracteristici
specifice: conflictul dintre adolescent [i p`rin]i, irascibilitate/proast` dispozi]ie [i
comportamente de asumare a riscului. Portretul stereotip care d`inuie ne prezint` un
adolescent irascibil, emo]ional [i rebel. Cercet`rile n domeniu arat` totu[i c` aceste
caracteristici nu trebuie v`zute ca inevitabile [i universale. n ceea ce prive[te asumarea cu
u[urin]` a riscurilor, trebuie ar`tat c` majoritatea adolescen]ilor admite s` mai ncalce cte o
regul` pe ici pe acolo, ajungnd chiar s` comit` un act deviant; totu[i, pentru cei mai mul]i,
acestea nu sunt dect rare [i nu devin comportamente delincvente grave. Comportamentele de
risc sunt cele care reflect` c`utarea senza]iilor tari, de multe ori e[und n delicven]`, consum
de droguri, practici sexuale. Nu trebuie s` uit`m ns` c` astfel de comportamente sunt
influen]ate de factori specifici de mediu, precum: mediul reziden]ial, statutul socio-economic [i
stilurile parentale.
ADOLESCEN}II DE AST~ZI
NU MAI SUNT ADOLESCEN}II DE IERI.
DAR NICI LUMEA NU MAI E LA FEL!
Oamenii se definesc pe ei [i-i evalueaz` pe al]ii folosind compara]ia social`. Din copil`rie,
nv`]`m s` folosim compara]ia social` pentru c` a[a fac adul]ii din preajma noastr`. Unui copil
i se spune frecvent c` este altfel dect altul: prea mic sau prea mare, mai de[tept sau mai pu]in
de[tept, mai frumos sau mai pu]in frumos, mai cuminte sau mai nebunatic. Prin aceste
compara]ii, noi ne definim [i ne structur`m ca personalit`]i distincte, ncepnd chiar din
copil`rie.
P`rin]ii [i profesorii folosesc mult sau chiar excesiv compara]ia social`. Cnd pun note sau fac
referiri la performan]ele [colare sau la comportamentele elevilor, profesorii [i mai ales dirigin]ii,
care [i cunosc mai bine elevii, opereaz` cu evalu`ri [i stabilesc ierarhii diferite n func]ie de un
anumit criteriu.
Dar compara]ia global`, cea care se refer` la un segment de vrst`, este prioritar` [i folosit`
asimetric. Este [i firesc s` fie a[a. Dac` adul]ii care nu mai sunt copii sau adolescen]i
compar` copiii [i adolescen]ii de ast`zi cu cei care au fost ei, ace[tia din urm` nu o pot face
pentru simplul motiv c` nu au o istorie personal` lung`. De aceea auzim doar adul]ii spunnd:
Ah, tineretul de ast`zi sau Cnd eram noi copii ori Pe vremea mea. De obicei,
aceast` compara]ie este n defavoarea adolescen]ilor c`rora li se repro[eaz` c` nu sunt cum
ar trebui s` fie, adic` n felul n care au fost adul]ii de azi la vrsta adolescen]ei lor.
Dar cum sunt preadolescen]ii [i adolescen]ii de ast`zi?
Vrnd-nevrnd, pentru a vedea disfunc]ionalitatea comunic`rii ntre genera]ii incluznd aici [i
lipsa de comunicare [i pentru a g`si unele tr`s`turi caracteristice tinerei genera]ii de ast`zi,
trebuie s` ne oprim asupra sistemului de valori. De[i exist` valori universale [i de[i unele valori
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 10
au o continuitate istoric`, ele fiind desemnate drept valori tradi]ionale ca de pild`, familia
fiecare epoc`, genera]ie, are nevoi, preferin]e, aspira]ii, atitudini, credin]e, idei, motiva]ie, care
difer` mai mult sau mai pu]in de cele ale genera]iei anterioare. Ca [i n mod`, unele valori revin,
dar ele nu mai au aceea[i form` de exprimare, pentru c` nu mai exist` contextul n care au
ap`rut. O fust` mini purtat` ast`zi nu este purtat` la fel ca cea din anii 60, nu exprim`
mentalitatea acelei epoci, n toat` complexitatea ei. Exist` un aer de epoc` (spiritul vremii sau
zeitgeist, cum spun germanii), neverbalizabil, greu de trecut n cuvinte, a[a cum vorbim despre
doi fra]i care nu seam`n`, dar au acela[i aer de familie.
Valorile preadolescen]ilor [i adolescen]ilor au rolul de a-i defini din perspectiva identit`]ii. Ei
sunt un segment de popula]ie care se distinge de alte grupe de vrst` printr-o subcultur`
proprie: muzica, vestimenta]ia, preferin]ele, stilul lor de via]` difer` de cel al adul]ilor, iar
aceast` diferen]` creeaz` adesea incompatibilit`]i, tensiuni, respingere [i ostilitate, intoleran]`,
criticism etc. din partea ambelor categorii. Sociologii spun c` adul]ii de ast`zi p`rin]i, profesori
au cunoscut o educa]ie dur`, dar o via]` mai u[oar` n simplitatea ei. Adolescen]ii de ast`zi
au o educa]ie lejer`, dar o via]` mai dur`. Primii, locul de munc` asigurat [i o oarecare eliberare
sexual`, ceilal]i sunt supu[i riscurilor specifice societ`]ilor postmoderne la tot pasul. Cele dou`
genera]ii nu privesc lumea n acela[i fel: adul]ii au crescut n ideea de ierarhie [i respect/fric`
de autorit`]i, patriarhalism, precum [i un model vertical [i autocentric. Copiii lor cresc ntr-un
model invers, orizontal, cu o autonomie crescut`, dar lipsi]i de repere. Modelele lor sunt
internetul, clipa prezent` [i viteza, via]a gr`bit`, hedonismul [i nevoia de distrac]ie, nevoia de
celebritate [i bani.
Se consider` c` genera]ia tinerilor de azi are trei caracteristici majore prin care se distinge de
cea a adul]ilor [i care contribuie la pr`pastia dintre genera]ii:
Tehnologia: nc` din copil`ria mic`, copiii v`d adul]ii folosind celulare, mijloace electronice n
scop de divertisment sau pentru a-[i simplifica via]a domestic`, computere etc. Industria noilor
tehnologii, permanent perfec]ionate [i din ce n ce mai sofisticate, fac parte din rutina cotidian`.
Publicitatea familiarizeaz` copiii pentru care nu exist` efort de a n]elege [i a utiliza noile
mijloace tehnologice, evident conform vrstei. Psihologii comportamentali[ti atrag aten]ia
asupra evit`rii expunerii copiilor pn` la doi ani emisiunilor TV iar, dup` aceast` vrst`, n
copil`ria mic`, recomand` nu mai mult de o or` pe zi [i, binen]eles, expunerea s` se fac` la
emisiuni dedicate copiilor. Expunerea prelungit` la video [i TV este men]ionat` ca una din
cauzele sindromului ADHD (deficit de aten]ie [i hiperkinetism). {i totu[i p`rin]ii neglijeaz`
aceste informa]ii.
Preadolescen]ii [i adolescen]ii sunt viza]i de pia]a de consum. Ei sunt ]inta unor oferte, ale pie]iei
jocurilor pe computer. Se joac` altfel dect copiii care au fost alt`dat` profesorii [i p`rin]ii lor.
Neo-tribalismul [i spiritul gregar: copiii sunt mai ata[a]i grupurilor de apartenen]` cele
concrete, n care exist` rela]ii interpersonale directe [i celor de vrst`. Ei sunt gregari. Banda
de preadolescen]i sau adolescen]i este o realitate cu care rivalizeaz` adesea familia [i [coala,
ambele pierznd teren fa]` de ceea ce, n mod curent, se nume[te anturaj. Ei sunt dispu[i
oricnd s` p`r`seasc` c`minul, pentru a fi liberi [i a tr`i n compania celor care le mp`rt`[esc
preferin]ele, valorile, cuno[tin]ele etc. Adic`, cei cu care au pl`ceri comune.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 11
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 12
Insecuritatea: lipsa de repere, informa]ia ob]inut` prin media, alternativele cu care se
confrunt`, tenta]iile [i, n acela[i timp, lipsa de criterii n alegere, concomitent cu tendin]a [i
atrac]ia c`tre noi experien]e [i explor`ri, i fac pe preadolescen]ii n formare, n procesul de
afirmare [i construire a identit`]ii, vulnerabili la influen]e diverse [i la contagiune social`. De
cte ori nu auzim c` nu [tiu ce s` fac`, c` se plictisesc, c` nu g`sesc un sens al vie]ii, c` nu
au proiecte clare pentru viitorul apropiat sau cel mai ndep`rtat. ntreba]i copiii cum se v`d
peste cinci ani sau peste zece ani [i ve]i ob]ine frecvent r`spunsul nu [tiu. Este mult prea greu
de tr`it ntr-o lume n care nu ]i se dau re]ete [i nici nu ]i se traseaz` o biografie personalizat`,
cnd trebuie s` descoperi singur ceea ce ai vrea s` faci n via]`. De aici, reac]iile
preadolescen]ilor n care se mbin` teribilismul, dezinvoltura, exhibi]ionismul, dezinhibi]iile, cu
nesiguran]a [i percep]ia, chiar doar sim]it`, a deciziilor pe care trebuie s` le ia, confrunta]i fiind
cu multitudinea temelor existen]ei umane.
{coala pierde din influen]`, familia la fel. Via]a modern`, ritmul schimb`rii, viteza [i graba cu
care tr`im, influen]ele la care sunt supu[i tinerii fac ca nv`]area social` s` fie mai larg` dect
nv`]area academic`, dect instruc]ia [colar`. Nicio materie [colar` nu pred` via]a, cum s` fie
ea tr`it`, riscurile, dar [i bucuria de a tr`i.
Presiunea grupului de apartenen]`, publicitatea [i consumerismul, abunden]a ofertelor n toate
aspectele vie]ii tehnologie, vestimenta]ie, hran`, turism, sex, spectacole, muzic`, cosmetice
etc. face ca educa]ia s` fie dificil`, iar [coala neatractiv` [i chinuitoare. nv`]atul devine o
corvoad`, iar distrac]ia o pl`cere la care cu greu se poate renun]a.
Cnd un copil ntreab` eu cnd s` m` mai joc?, iar un adolescent eu cnd s` m` mai
distrez, educatorul d` r`spunsuri pe care ace[tia le repertoriaz` n stereotipe pe care cu to]ii
le cunoa[tem: Ca s`-]i faci un viitor, Bag`-]i min]ile n cap!, Mai las` distrac]ia [i apuc`-te
s`-]i faci curat n camer`!, Aici nu-i hotel!, Mai nti [coala [i dup` aia distrac]ia!, Cnd ai
s` fii la casa ta, atunci s` faci ce vrei, ct e[ti la mine faci ce-]i spun eu!, M` sacrific degeaba
pentru tine! etc.
Oare se poate comunica astfel? Oare poate exista n]elegere reciproc`, clarificndu-se
diferen]ele ntre nevoile copilului [i nevoile adultului, precum [i cooperarea pentru construirea
unor rela]ii neostile, respectndu-se punctele de vedere ale fiec`rei p`r]i? Lumea
pre/adolescen]ilor este diferit` de cea a adul]ilor!
Nu e mai pu]in adev`rat c` [i adul]ii se confrunt` cu sentimentul c` tr`iesc ntr-o lume incert`.
Un argument care sus]ine acest lucru vine din partea istoricilor. Astfel, este foarte semnificativ`
schimbarea no]iunii de valoare, de la utilizarea ei la singular [i pn` la folosirea ei la plural. n
dic]ionarele moderne, se arat` sensul sociologic al no]iunii de valoare, folosindu-se realit`]i la
plural: acte, obiceiuri, institu]ii etc., n special favorizate de un popor, de un grup etnic etc.. Nu
mai exist` o credin]` legat` de progresul moral; acum nu se mai pune problema dect a
resemn`rii calme la insecuritate [i inconsisten]`. Pare c` tr`im cu to]ii ntr-o vreme n care se
suprapun dou` viziuni: una pozitiv`, conform c`reia totul merge bine, iar problemele care exist`
nu sunt dect dificult`]i minore pe care n curnd le vom dep`[i, iar alta negativ`, ce ne arat`
c` nu am tr`it niciodat` ntr-o lume att de incert`, o lume care este pe muchia colapsului, un
colaps care ar putea deveni absolut ntr-o altfel de lume interrela]ional` ca cea prezent`.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 13
NEPUTIN}A EDUCATORILOR.
MAI ESTE {COALA UN LOC SIGUR?
{coala este o institu]ie social`, un loc n care grupuri de elevi din medii sociale diferite [i largi
se ntlnesc. Att cultura social` dominant`, ct [i contextul politic [i economic c`rora le
apar]ine [coala influen]eaz` [i [i las` amprenta asupra vie]ii de rela]ie [i schimburilor ntre cei
care func]ioneaz` n mediul [colar. {coala nu mai este un spa]iu nchis, o enclav` a societ`]ii,
ea preia tensiunile [i problemele acesteia, conflictele [i dilemele ei. Ca atare, cnd vorbim
despre [coal`, nu putem blama n nici un fel profesorii pentru problemele care pun n centrul
lor [coala.
Se constat` [i se admite c` prezen]a violen]ei n [coli nu este ceva neobi[nuit, nu este un
fenomen ntmpl`tor, sporadic [i nici specific` [colii. Comportamentele agresive [i inciden]a
violen]ei sunt vizibile n via]a cotidian`, fiind mediatizate frecvent. Chiar dac`, n mod utopic,
media ar elimina orice imagine sau mesaj verbal cu un con]inut de natur` violent`, putem fi
siguri c` audien]a ar resim]i frustrare [i nemul]umire. Caracterul emo]ional al violen]ei produce
simultan atrac]ie [i spaim`, iar destul de des fascina]ie. Rating-ul mare al violen]ei exist` [i nu
mai poate fi neglijat. Exist` argumente conform c`rora societ`]ile au dat semne de cruzime mai
mari ca ast`zi, ele justificnd brutalitatea [i caracterul aprig al vie]ii, ca derivat al condi]iei
umane, al naturii umane. Dar adev`rata problem` r`mne intensitatea [i frecven]a mesajului
c` violen]a, departe de a fi perceput` ca avertisment extraordinar, a devenit normalizat`
1
,
ceva normal, care nu ne mai uime[te, fa]` de care nu mai reac]ion`m ca fa]` de un corp str`in
al societ`]ii. O rutin`, deci. {coala este locul unde violen]a se exprim`, unde copiii [i
adolescen]ii cu poten]ial violent [i g`sesc cel mai confortabil loc n care s`-[i tr`iasc` furia,
nemul]umirea, impulsivitatea necontrolat`, intimidnd pe cei mai mici sau pe profesori, adesea
teroriznd, n numele unei puteri pe care [i-o arog`.
Orice profesor realizeaz` c` ceea ce pare indisciplin` [i neglijare a unor reguli care fac s`
func]ioneze o institu]ie a[a cum este [i [coala poate degenera n violen]`, dincolo de
n]elegere, [i c` acest comportament nu este dect unul dintre simptomele unei patologii
sociale complexe [i grave, a c`rei etiologii la fel de complex` [i grav` include diferite
variabile: tulbur`ri ale func]ion`rii familiei, presiunea grupului [i a mediei,
confuzia/ignoran]a/lipsa unei culturi parentale, exprimate prin necunoa[tere, lipsa de
autoritate a diferitelor instan]e antrenate n actul educa]ional. Discursul tradi]ional al
educatorilor [i instrumentele de care ei dispun par lipsite de eficien]`, iar metoda tradi]ional`
odinioar` a folosirii for]ei nu mai poate s`-[i g`seasc` locul n zilele noastre.
Dar care s` fie cauzele acestei disfunc]ionalit`]i? Desigur c` ele se reg`sesc n felul n care
func]ioneaz` societatea ast`zi: sl`birea sau chiar absen]a autorit`]ii, democratizarea rela]iilor
interpersonale [i eludarea puterii formale [i legitime a statului [i a idealurilor modernit`]ii n
1 n loc de aceasta, vorbim despre anomie, excludere social`, marginalizare, injusti]ie social`, coruptie, [omaj etc.
Toate acestea schimb` raporturile sociale, m`re[te anxietatea general` adesea necon[tientizat` - genereaz`
competi]ie, individualism, agresivitate, violen]`, abandon [colar etc.
toate aspectele sociale, polarizarea economic`, mp`r]irea n boga]i [i s`raci a societ`]ii
dificultatea de a g`si n realitate, puse n practic`, idealurile progresului [i ale armoniei sociale.
La [coal` nu se mai vine cu pl`cere ca alt`dat`, chiar dac` nu to]i elevii o f`ceau odinioar`.
Acum, la [coal`, mai ales n mediul urban, marile ora[e, se vine pentru socializare, pentru a
g`si terenul n care rivalitatea [i invidia s` se exprime, n care puterea financiar` a p`rin]ilor,
reu[ita lor social`, s` fie expus` public. Dac` se sus]ine c` tr`im un neo-medievalism, este
pentru c` puterea este perceput` ca o solu]ie a supravie]uirii n lumea prezent`, iar violen]a
este, de multe ori, cel mai firesc mod de a interac]iona [i de a face fa]` n via]a de rela]ie.
Cine ar putea avea prestigiu [i autoritate asupra tinerilor? P`rin]ii sunt dezorienta]i [i dep`[i]i.
Profesorii sunt lipsi]i de putere, la rnd cu unii elevi, dezarma]i [i n dificultate de a intra n
comunicare, adesea umili]i de prosperitatea financiar` agresiv afi[at` de unii elevi. O serie de
institu]ii neguvernamentale ncearc` s` se apropie de problemele tinerilor [i s` le ntind` o mn`
de ajutor. Dar orice ncercare menit` a facilita dialogul ntre genera]ii se love[te de modelele
mediatizate, fie ele contradictorii sau m`car alternative, venite din alt` parte. Presiunea acestor
modele de reu[it` social` [i g`se[te sprijin n contextul social larg n care predomin` modelul
cultural american, care glorific` banul [i consumerismul, promoveaz` individualismul [i
narcisismul, egoismul sloganul Pentru c` tu o meri]i! - erodarea autorit`]ii institu]iilor [i
organismelor stat, sindicate, guvern, partide politice, chiar [i Biserica, de[i aceasta are un
procent mare de ncredere - un model de reu[it` social` n care valorile sunt legate de banii de
care dispui, pentru a atinge scopurile vie]ii numite vise n discursul media [i anume vil`,
ma[in`, partener celebru, excursii ultra exotice etc. Super-via]` s-ar spune. Cnd fotbali[tii sunt
galactici, cine mai poate propune alte modele, de[i tr`im ntr-o lume a alternativelor?
Pe copii nu-i mai mn` idealurile de alt`dat`, cele pe care [coala le promova, profesorii le
internalizau, reg`sindu-se n ele. Adul]ii resping ast`zi figurile emblematice ale prezentului,
ne[tiind ns` ce s` propun` n locul lor.
STIL DE VIA}~, VALORI {I ATITUDINI
Se vorbe[te din ce n ce mai mult despre atitudini [i, mai ales, atunci cnd este vorba despre
domenii majore ale vie]ii, carier`, familie, s`n`tate, timp liber. n ultima vreme, discursul politic,
campaniile sociale, dar [i media, n general, abordeaz` tot mai frecvent problema s`n`t`]ii.
Indiferent de [ansa de informare, s`n`tatea este corelat` cu stilul de via]` [i cu atitudinea fa]`
de via]`. n acest fel, ntre stilul de via]` [i atitudinea de via]` apare ca mediator o valoare
suprem`: via]a ns`[i.
Se mai vorbe[te de riscuri, adic]ii, dificult`]i ca urmare a riscurilor sau ca o consecin]` a unor
mo[teniri genetice. {i astfel se ajunge la ideea responsabilit`]ii individuale. Se poate spune,
pn` la urm`: Spune-mi cum tr`ie[ti, ca s`-]i spun cine e[ti sau Suntem ce stil de via]`
avem. Toate campaniile sociale [i mesajele unor programe educa]ionale, ce au ca obiectiv
informarea pentru a preveni consecin]ele unor comportamente de risc, nu asigur` schimbarea
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 14
dorit`, benefic` n mod absolut. De multe ori, ne ntreb`m de ce oamenii informa]i nu ]in cont
de informa]ia care le este dat`. Acest lucru este, mai ales, important cnd ne referim la copii [i
la adolescen]i.
Ra]iunea acestor e[ecuri educa]ionale sau a unor rezisten]e la schimbare ori la formarea unor
concep]ii s`n`toase despre cum s` tr`im rezid`, n privin]a preadolescen]ilor [i adolescen]ilor,
n ceea ce numim structura unei atitudini (sau structur` atitudinal`). Orice atitudine are trei
componente: una cognitiv` (care se refer` la cuno[tin]e, deci la informa]ia/informa]iile de care
dispunem), o alta afectiv`/emo]ional` (cum sim]im, ce tr`ire avem fa]` de acea informa]ie) [i,
n sfr[it, una comportamental` (actul propriu zis de a face ceva, comportamentul manifest).
Avnd n vedere c` exist` componenta cognitiv` [tim - de ce nu facem ceea ce trebuie,
ceea ce ni se spune c` este bine pentru noi, pentru s`n`tatea noastr`, pentru via]a noastr`?
De ce alegem comportamente de risc n care starea noastr` psihic`, fizic` sau ambele pentru
c` ele coreleaz` este prejudiciat`? Pn` la urm` de ce risc`m [i de ce risc`m orice, adic`
chiar [i via]a?
Explica]ia pare s` fie simpl`. Chiar dac` exist` asigurat` componenta cognitiv`, facem ce nu
trebuie, pentru c` exist` o contradic]ie, o nepotrivire ntre aceast` component` [i cea
afectiv`/emo]ional`. Cu alte cuvinte, [tim c` nu e bine, cunoa[tem riscurile, dar ne place, ne
d` tr`iri c`rora le d`m curs, iar, prin aceste tr`iri, n mod firesc, apare [i gestul, actul,
comportamentul. Dac` aceast` component` emo]ional` nu ar fi atrac]ia, ci respingerea, ea nu
ar fi pozitiv`, ci negativ`, comportamentul nu ar avea loc, ar fi absent din repertoriul
obi[nuin]elor noastre. Concret spus: [tim c` nu e bine s` lu`m droguri, dar ne atrage, suntem
curio[i, vrem s` ncerc`m m`car o dat` [i atunci facem acest lucru. Acesta este pur [i simplu
mecanismul atitudinii fa]` de ceva, indiferent ce este acel ceva.
Stilul de via]` este corelat cu valorile, iar valorile unui individ n formare, a[a cum este copilul,
preadolescentul [i adolescentul, depind n mare m`sur` de context, de societate, de cultura
local`. Cnd vorbim despre aceste segmente de vrst`, nu vorbim numai despre cultur` local`,
de contextul larg, ci [i despre subcultur`, ceea ce nseamn` c` un segment de vrst` are valori
proprii, norme de grup, o curricul` ocult`, specific` acelei vrste, care se structureaz` (sau
ncorporeaz`) ntr-un stil de via]` specific, diferit de cel al altor indivizi, neapar]innd acestei
vrste. Desigur c` apartenen]ele sunt temporare nimeni nu se instaleaz` etern ntr-o vrst`,
via]a curge, expresia curent` schimbi prefixul tocmai acest lucru vrea s`-l spun`, astfel c`
valorile legate de stilul de via]`, cele care compun subcultura, se schimb`, sunt nlocuite de alte
valori, atitudini, preferin]e etc.
Adeseori, valorile subculturii sunt exprimate n muzic`, de pild`. Hit-urile ([lag`rele) au texte
care cuprind ceea ce este valorizat, structurnd elemente ale subculturii: Liber, liber s` fac
doar ce vreau, Nu-mi pas` de nimic, Las`-m` papa la mare etc. Ele exprim` dorin]a
expres` a adolescen]ilor de libertate, de rupere de autoritatea parental`, de asumare a vie]ii pe
cont propriu, f`r` interdic]ii sau decizii care nu le apar]in.
Atrac]ia c`tre risc, sporturi extreme, experien]e [i aventuri n care primejdia exist`, iar
confruntarea cu riscul excit`, sunt frecvent invocate ca valori ale acestui segment de vrst`. Se
vorbe[te despre teribilism, nevoie de afirmare, respingerea prescrip]iilor date de adul]i, graba de
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 15
a gusta via]a etc; [i la toate acestea este invocat` mai ales curiozitatea fa]` de necunoscut sex,
droguri, aventuri [i urgen]a satisfacerii acestei curiozit`]i, dincolo sau n pofida oric`rui risc.
Programele educa]ionale care au n esen]a lor ideea de echilibru, de m`sur` sau de stil de via]`
s`n`tos insist` asupra dezvolt`rii gndirii critice, a deciziei informate, lund n seam`
consecin]ele op]iunilor f`cute de preadolescen]i [i adolescen]i.
Este evident c` lumea, a[a cum arat` ea n prezent, demonstreaz` mari imperfec]iuni: clipa [i
valorizarea prezentului, universul emo]ionalit`]ii/tr`irismului, relativismul normelor [i erodarea
ideii de majoritate, centrarea pe realit`]i alternative, evaluarea pozitiv` a expresivit`]ii
vestimentare, legate de folosirea corpului pentru afirmare [i auto-exprimare - importan]a
toleran]ei, f`r` a defini intolerabilul, deconstruirea regulilor [i principiilor, inclusiv a [tiin]ei [i
tehnologiei, respingerea activismului civic n favoarea gregarismului n petrecerea timpului liber,
importan]a principiului pl`cerii concomitent cu interoga]ia privind obliga]iile, datoria, centrarea
pe sine [i indiferen]a fa]` de altul etc. Este o lume n care nu mai exist` principii solide, care
unific` [i creeaz` coeziune, ci, dimpotriv`, una n care se atomizeaz` societatea, globalismul
c[tig` prin marketing [i consumerism, cuvntul pierde teren n favoarea imaginii. Este o lume
ale c`rei probleme, disfunc]ionalit`]i, nu le poate rezolva [coala, deci educa]ia, [i care i
confrunt` pe educatori cu frustr`ri [i neputin]e.
Educa]ia pare s` se ndrepte c`tre dou` realit`]i privite cu destul` indiferen]` de puterea
oficial` (adic` statul): [coli elitiste care vor r`mne fidele educa]iei, a[a cum o concep nc`
profesorii de azi, n care valorile universale exist`, [i [coli de tipul institu]iilor sociale, care se
vor confrunta cu recuperarea copiilor cu probleme de diferite tipuri, a c`ror sarcin` nu va fi
nv`]area academic`, ci cea social`. Unii copii vor face [coal`, al]ii vor fi supu[i unei ac]iuni de
inserare social`. Cu sau f`r` succes.
{i totu[i, datoria profesorilor r`mne cea de a nu sta cu minile n sn, ci cea de a-i pune pe
copii, preadolescen]i [i adolescen]i, s` stea pe gnduri, atunci cnd aleg comportamente
extreme sau de risc, pentru c` via]a este important`, nu este o glum`, este fragil` [i trebuie
p`zit` de primejdii, de consecin]e negative, adesea ireversibile. Numai prin comunicare se
poate realiza acest lucru, prin deschidere c`tre lumea lor [i a fr`mnt`rilor pe care ei le tr`iesc.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 16
I. SEX {I SEXUALITATE
Obiective ale nv`]`rii:
- Produc]ia folcloric` [i cea academic` privind sexualitatea uman`.
- B`ie]i [i fete, b`rba]i [i femei. Care este diferen]a?
- Fiecare trebuie s`-[i cunoasc` sexualitatea.
- Sexualitatea: un continuum. Particularit`]i individuale [i presiunea c`tre
universalism sexual.
Sexul [i sexualitatea, ultima mod`!
Sexualitatea este ast`zi o tem` aproape obsesiv` n societatea romneasc`. {i acest lucru
nu se vede doar n imaginile din reclame, care apar fie pe ecranul televizorului, fie pe strad`
sau n mod`. Toate publica]iile acord` un spa]iu relativ generos unde se discut` sau se
prezint` imagini cu conota]ie sexual`, direct sau indirect. Un ziarist britanic spunea: Sexul
vinde ziarul. {i nu se n[ela deloc! Atrac]ia pentru tematica sentimental-erotic` sau explicit
sexual` face rating la emisiuni precum Din dragoste, Iart`-m`, sau n telenovele ori alte
emisiuni TV n care via]a privat` este dezv`luit` f`r` re]ineri, printr-o combina]ie confortabil`
ntre indiscre]ia jovial` a moderatorului [i exhibi]ionismul psihologic al invita]ilor, flata]i de
aten]ia care li se acord`.
Este adev`rat c` schimb`rile climaterice ajut` mult la contagiunea social` privind dezgolirea
corpului la ambele sexe; n emisiunile de pe litoral ni se arat` plaja ca un spa]iu liber al
ndep`rt`rii de vechile pudori, al pactului cu o nuditate justificat` mult de mod`. Aten]ia
acordat` corpului este fireasc`, de dorit [i, mai mult, sus]inut` de industria frumuse]ii, cu
oferte din ce n ce mai variate [i tentante.
C`utarea libert`]ii individului a fost [i este legat` de ob]inerea libert`]ii sexuale. Dreptul la
pl`cere [i nu obliga]ia de a procrea, separarea reproducerii de pl`cerea sexual` cauza
esen]ial` fiind apari]ia pilulei contraceptive [i a celorlalte metode de evitare a sarcinii nedorite
este ast`zi un c[tig al libert`]ii de expresie a individului. Confortul sexual coreleaz` cu
banalizarea semnifica]iei actului sexual [i cu cre[terea permisivit`]ii sociale, iar dimensiunea
medical` evitarea bolilor cu transmitere sexual` confer` sexualit`]ii un accept tacit al
societ`]ii. Tabu-urile sunt din ce n ce mai mult anulate, ele cedeaz` a[a cum cad c`r]ile de
joc ntr-o construc]ie. Acest lucru se vede n felul n care se discut` ast`zi despre sexualitate:
mai liber, mai deschis, f`r` false pudori [i adesea chiar prea liber, dup` p`rerea unora.
Intimitatea se exprim` cu u[urin]` n public, ntreb`ri directe privind comportamentul sexual
nu mai par indiscrete, r`spunznd unui public curios [i nicidecum neinteresat de sexualitatea
altora, mai ales dac` ace[tia sunt persoane publice de la noi sau din alte p`r]i.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 17
Ast`zi avem de-a face cu o atitudine mai deschis` fa]` de sex.
Sexul, ca multe alte pl`ceri, s-a trezit ncorsetat de etica str`daniei. A devenit o munc` grea,
ceva n care trebuie s` se ob]in` performan]e, un sport competitiv.
Revistele, mai ales cele pentru fete [i femei, induc ideea c` sexul devine ceva ce trebuie
nv`]at. n unele publica]ii, sfaturi [i indica]ii privind un comportament sexual devin chiar teme
pentru acas`. Ele au un caracter foarte tehnic, ca n sport, de tip exerci]iu, [i, evident,
algoritmul succesului con]ine pa[i ca n orice proces de formare a unei deprinderi. Fie c` sunt
faze, etape etc, toate acestea sunt lec]ii peste care, f`r` ndoial`, cititorii nu trec, pentru c` ei
[tiu, sesiznd c` nevoia de expertiz` sexual`, pe care altfel nu au cum s` [i-o formeze, este
ast`zi valorizat`.
Ce ar mai fi de [tiut despre sex [i sexualitate?
Sexualitatea include frecvent pe altul sau alta, un partener sau o partener`. S` nu uit`m
expresia pragmatismului sexual referitoare la o partid` de sex, care parc` exclude ideea de
iubire, ca n orice sport, [i care se folose[te din ce n ce mai mult.
Dar s` nu uit`m un adev`r incontestabil, care deriv` chiar din acest parteneriat ocazional,
superficial, f`r` angajament sau, dimpotriv`, mp`rt`[it [i n dimensiunea unei realit`]i
psihologice, emo]ionale pe care o numim iubire [i anume c`, de[i libertatea sexual` a
c[tigat lumea [i implicit mul]i adep]i (mai ales pe cei tineri), o libertate sexual` total` pare
foarte greu de pus n practic`.
Chiar dac` distinc]ia ntre normal [i anormal se evit` ast`zi - defini]ia normalit`]ii ca [i cea a
devian]ei devenind fluide, exemplu fiind n acest sens dificultatea de a defini ast`zi ceea ce
mult mai ferm definea n trecut no]iunea de perversitate - nu putem spune c` nu exist` o etic`
nescris` a sexualit`]ii sau a iubirii, c` nu exist` gelozie sau a[tept`ri reciproce ntr-o rela]ie
erotic`.
{i pentru c` apare culpabilitatea [i efortul de a p`stra o normalitate sexual`, un sex s`n`tos,
atunci umanitatea a generat dou` fenomene foarte discutabile, dar care nu pot fi neglijate [i
nicidecum evitate, dac` vrem s` fim one[ti: prostitu]ia [i pornografia.
De[i este condamnabil`, pornografia are o justificare psihologic` cu r`d`cini n diferitele
biologii ale celor dou` sexe. Pornografia face ca un b`rbat s` fie imun la dou` tr`iri
periculoase pentru psihicul lui: nu oblig` la nicio rela]ie cu imaginea stimul, adic` femeia, [i
nici nu are n aceasta, prin chiar absen]a ei n realitate, o evaluatoare a performan]ei sale
sexuale.
Proteja]i de aceste dou` pericole, b`rba]ii sunt mai atra[i de stimularea sexual` prin
expunerea feminit`]ii fizice. Oare li se spune acest lucru b`ie]ilor de c`tre cineva, fie el
profesor, psiholog sau p`rinte, ceea ce i-ar feri la vrsta pubert`]ii sau adolescen]ei, ori chiar
la cea adult`, de complexe [i vinov`]ii imaginare?
Dorin]a de libertate se exprim` prin ad`ugarea, la repertoriul pl`cerilor, [i pe cea sexual`, pe
lng` droguri sau alcool, internet, jocuri pe computer, sporturi extreme, munca etc.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 18
Orice ocupa]ie care produce pl`cere [i care se instaleaz` n bugetul nostru de timp,
dezechilibrnd varietatea fireasc` dar limitat` de constrngerile timpului finit - confiscnd un
individ n defavoarea altor ocupa]ii, pe lng` faptul c` prejudiciaz` s`n`tatea fizic` [i mental`
a unui individ, l transform` n sclav al acelei pl`ceri. Din libertatea pe care [i-a luat-o acel
individ de a consuma o anumit` pl`cere, el a devenit ne-liber, libertatea lui s-a transformat n
ne-libertate.
Cum s` facem s` nu c`dem prad` acestei ne-libert`]i? n]eleptele vorbe ale lui Tom
Hodgkinson ne-ar putea fi de ajutor: R`spunsul se g`se[te n modera]ie, att n ceea ce
numim vicii, ct [i n virtu]i. Este posibil s` fim moderat de cumin]i? N-am putea s` fim
neascult`tori din timp n timp? Poate c` e nevoie s` ne eliber`m de constrngeri din timp n
timp? Dar cine stabile[te cnd s` ne oprim?
Sexualitatea uman` nu este ceva ru[inos, nici ca subiect de discu]ie [i nici ca realitate. Ea
poate fi privit` n fa]`, nu piezi[ [i nicidecum evitat`.
Interesul pentru sexualitate exist` n toat` lumea, orice societate dezvoltndu-[i o cultur` a
sexualit`]ii.
Exist` proverbe, zic`tori, fabule, legende etc, un folclor bogat privind sexualitatea, dar [i date
ob]inute din cercet`ri n domeniul biologiei, psihologiei, antropologiei, sociologiei, filosofiei,
care ne aduc informa]ii despre om ca fiin]` sexual`.
Omul mparte cu toate fiin]ele vii o sexualitate reproductiv`. El este ns` n plus [i o fiin]`
iubitoare.
Se discut` despre sex n [coal` sau n familie?
P`rin]ii nu vorbesc cu copiii lor despre asemenea subiecte; n [coli, profesorii nu se simt
confortabil cnd discu]iile par s` se abat` spre acest domeniu, orele de educa]ie sexual` n
unele [coli deschid u[ile formatorilor din diferite organiza]ii neguvernamentale. Nu se
vorbe[te despre pl`cerea sexual`, atrac]ia ntre sexe, raportul dintre iubire [i sex, ci se refer`
explicit la ngrijorarea fa]` de lipsa de informa]ie a tinerilor, cea care i face vulnerabili la bolile
cu transmitere sexual`, aici aflndu-se pe locul nti SIDA [i implicit rela]ia SIDA - droguri (n
stare drogat`, cenzurile scad [i sexul neprotejat este acceptat mai u[or, ceea ce aduce dup`
sine un cortegiu de nepl`ceri, toate de maxim` importan]`).
Din punctul de vedere al profesorilor, educa]ia sexual` ar trebui focalizat` pe ideea de
abstinen]` sexual` [i mai pu]in pe asigurarea suportului informativ privind serviciile
contraceptive, orientarea sexual` [i avortul provocat. Chiar dac` unii dintre ei sunt de acord
cu abordarea unor astfel de teme, ei recomand` ca acest lucru s` se fac` abia n clasa a XII-
a, deci dup` mplinirea vrstei de 17 ani, cnd n cele mai multe cazuri este tardiv.
Mul]i adolescen]i [i-au nceput via]a sexual` ntre 17-18 ani ([i chiar mai de timpuriu), ei fiind
activi sexual. Iat` argumente care sus]in ideea c` educa]ia sexual` s` nceap` mult mai
devreme de vrsta adolescen]ei trzii, chiar din preadolescen]`.
Chiar dac` sunt activi sexual sau nu, adolescen]ii au nevoie de suport pentru a lua decizii
responsabile referitoare la sex. Discu]iile despre sex nu ncurajeaz` activitatea sexual` n
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 19
rndul adolescen]ilor, dimpotriv`, o discu]ie deschis` [i onest` pe aceast` tem` poate preveni
sarcinile nedorite sau poate chiar s` ntrzie debutul vie]ii sexuale.
Pe m`sur` ce cresc, copiii [i pun firesc o serie de ntreb`ri legate de sexualitate, fiind indicat
ca ei s` g`seasc` mai degrab` r`spunsuri adecvate, corecte [i orientative la profesorii lor sau
la p`rin]i, dect n diverse reviste care fac din sex un sport na]ional.
Pe m`sur` ce copiii intr` n perioada pubert`]ii, ncep s` se ntlneasc` mai
des cu un partener de sex opus, mul]i devenind activi sexual. Pentru mul]i
dintre ei, impulsurile sexuale sunt cele mai intense n timpul adolescen]ei.
Profesorii, mai cu seam` dirigin]ii, consilierii [colari, p`rin]ii sunt cei care i pot
ajuta s`-[i clarifice problemele legate de sexualitate, de sex, de ideea de
cuplu [i multe alte aspecte tangente.
Cum s-ar putea face aceast` ghidare n domeniul sexului [i sexualit`]ii?
ncurajarea adolescen]ilor n a c`uta o persoan` adult`, pe care o consider` mai apropiat` [i
de ncredere, care s`-i asigure informa]ia corect` despre sex [i sexualitate.
Adolescen]ii trebuie s` fie ajuta]i s` se simt` confortabil atunci cnd pun ntreb`ri legate de
schimb`rile fizice din perioada pubert`]ii [i de varia]iile de la un individ la altul.
Asistarea adolescen]ilor, n demersul lor de a c`uta l`muriri, de a acumula informa]ii, n efortul
lor de autoeduca]ie pentru prevenirea sarcinilor nedorite [i bolilor cu transmitere sexual`, ca
[i pentru folosirea diferitelor mijloace contraceptive.
Folosirea mijloacele necesare pentru ca elevii s` con[tientizeze c` iubirea [i sexul sunt
normale. De asemenea, ei trebuie s` fie con[tien]i c` nceperea vie]ii sexuale trebuie
amnat` pn` cnd ei vor fi suficient de maturi, pentru a-[i asuma responsabilitatea unor
rela]ii sexuale; decizia de a deveni activi sexual ar trebui foarte bine gndit`. Adolescen]ii nu
trebuie s` aib` rela]ii sexuale, dac` nu-[i doresc acest lucru.
ncurajarea elevilor s` nve]e care sunt c`ile prin care s` poat` s` spun` nu unei rela]ii
sexuale nedorite, periculoase, [i s` evite situa]iile n care cre[te presiunea celor din jur de a
se angaja n rela]ii sexuale: consumul de alcool sau droguri, participarea la petreceri
organizate de persoane pe care nu le cunosc bine etc.
Atragerea aten]iei asupra faptului c`, la angajarea n rela]ii sexuale, este bine s` cear` sfatul
unui specialist pentru o examinare [i o discu]ie n vederea evit`rii sarcinilor nedorite, a bolilor
cu transmitere sexual`. Adolescen]ii trebuie ajuta]i s` nve]e cum s` negocieze o rela]ie
sexual` sigur` [i cum s` mp`rt`[easc` sentimente [i opinii legate de sex cu partenerii lor.
Adolescentul activ sexual trebuie s` [tie c` sexul sigur este cel n care num`rul partenerilor
este limitat, iar mijloacele preventive sunt corect folosite (prezervative [i alte mijloace
contraceptive).
Convingerea elevilor, dac` sunt confuzi sau preocupa]i de ceea ce simt legat de
eventualitatea nceperii unei rela]ii sexuale, c` este bine s` apeleze la un adult n care au
ncredere sau la un specialist n domeniu.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 20
Teme de discu]ie [i exerci]ii
Discu]ii
Este omul un animal sexual? De ce nu [tim prea multe despre evolu]ia
sexualit`]ii umane a b`rbatului [i a femeii [i evit`m s` biologiz`m
sexele? Este oare sexualitatea o ru[ine?
Ce crede]i despre prostitu]ie?
Care sunt riscurile sexului neprotejat? Pentru fete? Pentru b`ie]i? Exist` riscuri diferite [i
riscuri comune ambelor sexe?
Care este diferen]a ntre riscurile fizice [i traumele psihice?
De ce este att de greu s` facem diferen]a ntre iubire [i sex?
De ce nu ne cunoa[tem corpul pe din`untru? Ne cunoa[tem oare fiziologiile individuale, le
n]elegem?
Exist` la pre/adolescen]i presiunea de a ncepe s` func]ioneze sexual?
Studiu de caz [i role-playing
Manuela are 15 ani. Este o fat` dr`gu]` [i simpatic`, deschis` cu colegii. B`ie]ii i dau trcoale, iar ei i face pl`cere.
Bogdan e mai insistent ca to]i, ncearc` s` se apropie mai mult de ea, ajungnd s` se caute reciproc. Fiecare las`
s` se n]eleag` c` faptul c` s-au ntlnit a fost numai o ntmplare. Dup` un timp, nu prea lung, Bogdan [i ia inima
n din]i [i o invit` s` se plimbe mpreun`. La prima ntlnire oficial`, fiecare dintre ei este dornic s` afle ct mai multe
despre trecutul amoros al celuilalt. Manuela face confiden]e, dar vorbe[te mai mult despre p`rin]i, despre fratele ei
mai mic. Bogdan, mai ndr`zne], deschide discu]ia despre sex. Manuela i spune c` nu a mai avut nicio rela]ie
sexual`, ntr-un cuvnt c` e virgin`. Bogdan i face complimente [i i spune c` nu-i vine s` cread` c` b`ie]ii au
ocolit-o. O fat` att de dr`gu]` nu poate fi virgin`! Manuela i repet` mai hot`rt`, chiar nciudat`, c`, indiferent de
ce crede el, ea este totu[i virgin`. Bogdan o tachineaz` n continuare, i tot repet` c` nu o crede [i i spune s`-i
demonstreze c` este. Manuela se nfurie [i i spune c` o s`-i arate ea. Dup` mai multe ironii pe care Bogdan i le
adreseaz`, Manuela sfr[e[te prin a accepta s` se culce cu el, dar i atrage aten]ia c` o face numai [i numai ca
s`-i arate c` a avut dreptate. {i uite a[a, demonstra]ia s-a sfr[it cu o realitate nou`: Manuela nu mai e virgin`!
mp`r]i]i clasa n dou` grupe: una de fete [i una de b`ie]i. Fiecare grup va avea un purt`tor de
cuvnt. Avnd n vedere c` sarcina care i se cere este aceea de a se transpune n personaj,
de role-playing, purt`toarea de cuvnt a fetelor va fi Manuela, iar cel care va fi desemnat
purt`tor de cuvnt pentru grupul b`ie]ilor va fi Bogdan. Dup` ce grupurile discut` nti separat,
se reunesc, iar purt`torii de cuvnt [i expun opinia privind urm`toarele aspecte:
- Ce putea face Manuela?
- O iube[te Bogdan pe Manuela? Dar ea pe el?
- Dac` Manuela l-ar fi respins pe Bogdan, ce ar fi f`cut acesta?
- {i-a dat oare seama Manuela c` ceea ce a f`cut este ireversibil? De ce?
Propune]i clasei urm`toarele teme de discu]ie:
- Cum po]i rezista la presiunile celorlal]i?
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 21
- Exist` teama c` e[ti diferit de ceilal]i [i ca atare po]i fi respins/` de grup?
- Exist` elevi izola]i, c`rora nu li se acord` aten]ie? Oare de ce?
- n clasa voastr`, este valorizat` precocitatea sexual`? De ce? Enumera]i, dac` exist`, motive
pentru care curajo[ii sexuali sunt privi]i cu admira]ie [i cu invidie!
- De ce unii tineri ascund de p`rin]i faptul c` au nceput s` aib` rela]ii sexuale?
- Ce p`rere ave]i despre prostitu]ie? Este ea fireasc`, pentru c` este foarte r`spndit`? Sau nu
trebuie s` existe deloc? Dac` da, de ce?
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 22
II. VIA}A NOASTR~, OBICEIURILE NOASTRE. CE ALEGEM?
STILUL DE VIA}~: ABSTINEN}~, M~SUR~, EXCES
n via]`, ne lovim mereu de alegeri, de preferin]e, nclina]ii sau chiar de tenta]ia exceselor.
Uneori ni se spune, chiar de mici copii: Nu e bine s` te culci trziu, Nu e bine s` faci a[a,
Nu mnca attea dulciuri etc. Evident, ni se spune a[a, ca s` nv`]`m cum s` tr`im bine,
s`n`tos. Pentru noi, pentru s`n`tatea noastr` sau pentru o via]` echilibrat`.
{i totu[i, oamenii nu sunt la fel. Ceea ce-i place unuia, nu-i place altuia. Dar observ`m c` exist`
[i lucruri pe care to]i sau aproape to]i le fac. S` semene ei ntre ei? S` se lase influen]a]i,
contamina]i unii de al]ii? S` fie n aer o influen]`, a[a ca o epidemie, care face victime
nem`surat de multe? Imit`m oare, f`r` s` ne gndim, sau ne e greu s` facem altfel dect o fac
ceilal]i? Iat` ntreb`ri pe care nu ni le punem dect arareori.
Exist` lucruri trendy. Le faci ca s` nu te deosebe[ti de majoritate? Sau pentru c` acel lucru
e la mod`? Unele mode devin permanente. Sau s` por]i sutien la vedere, ori s` umbli cu
adida[i. Mai poart` vreun copil au adolescent altceva dect adida[i [i rucsac? Sau [apc` cu
cozorocul pe ceaf`?
Se spune c` te iei dup` al]ii pentru c` exist` nevoia de a apar]ine unui grup. n acest caz,
obiectul cu pricina sau un obicei sunt emblematice. Ele comunic` celorlal]i o apartenen]`. A[a
cum este uniforma n armat` sau cea a poli]istului sau cea a pilo]ilor de avion. La ei e vorba
de o obliga]ie de serviciu, la tineri este doar o alegere personal`. }ine deci de identitatea
personal` [i nu de cea profesional`.
Se mai spune c`, de[i vrem s` nu fim singulari, vrem s` apar]inem unui grup, tot noi suntem
cei care vrem s` fim diferi]i, s` sim]im c` suntem unici, c` nimeni nu mai este ca noi, c` dorim
s` ne exprim`m individualitatea. Sunt probleme r`mase nel`murite. Dac` este adev`rat c` ne
dorim s` ne afirm`m unicitatea, de ce to]i tinerii arat` la fel?
Se vorbe[te mult despre rela]ia dintre timp [i stil de via]`. {i este firesc ca aceste dou` no]iuni
s` fie puse mpreun`, pentru c` stilul de via]` se refer` la felul n care tr`im, iar tr`itul
nseamn` timp care trece, se pierde, se c[tig`, dar oricum trece. Exist` munca sau
activitatea pe care trebuie s` o faci, dar exist` [i timpul liber. De mici copii, ni se spune c`
exist` un timp al obliga]iilor s`-]i faci lec]iile, de exemplu [i un timp al pl`cerii s` te joci,
s` te distrezi.
Iat` un pasaj din cartea lui Mark Twain, iubit de copii, intitulat` Aventurile lui Tom Sawyer care
exprim` foarte bine acest lucru:
Tom spunea c`, la urma urmei, lumea nu e chiar a[a de plicticoas`. Descoperise, f`r` s` [tie, c`, pentru a face pe
om s` doreasc` un lucru, fie c`-i b`rbat n toat` firea, fie c`-i b`ie]a[, trebuie s`-i nf`]i[ezi acest lucru ca greu de
ob]inutmunca nseamn` ce e[ti nevoit s` faci, iar joc, ceea ce nu e[ti nevoit s` faciacela care confec]ioneaz`
flori de hrtie sau cel care nvrte cu piciorul o roat` nseamn` c` munce[te, pe cnd acela care d`rm` popice sau
cel care urc` Mont Blancul se cheam` c` se distreaz`.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 23
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 24
Timpul nseamn` bani?
Unii pot spune c` timpul nu nseamn` bani. Pentru c` dac` munca este f`cut` cu pl`cere, ea
este atractiv` [i-]i aduce satisfac]ii personale, ea nu mai este o corvoad`. Via]a [i activitatea
pot merge mpreun`. Hans Selye, cel care a inventat no]iunea de stres, spunea c`, dac` ]i
place ceea ce faci, nu munce[ti, ci te joci. De aceea nu po]i fi obosit. A[a se explic` de ce unii
pot lucra mult cu pl`cere, nechinuindu-se, n timp ce al]ii se chinuie, chiar dac` au de rezolvat
o problem` care nu dureaz` mult.
Cum s` facem s` ne plac` ceva, este un lucru foarte important n [coal`. S` fie metoda de
predare cea care i face pe elevi s` se plictiseasc` sau s` fie natura subiectului, materia
[colar`, neinteresant`, ori, pur [i simplu, lipsa interesului pentru [coal` n general?
Consum, deci exist?
Care sunt valorile supreme n era consumerismului, a abunden]ei ofertei de bunuri [i pl`ceri?
Desigur, vom spune c` averea [i statutul social.
Industria publicit`]ii, reclamele ne ndeamn` s` credem c` via]a ni se mbun`t`]e[te dac`
folosim deci cump`r`m un anume produs. Pare c` orice este posibil, orice dorin]` ]i se poate
ndeplini, la fel ca n pove[ti. Po]i avea rufe albe ca neaua, po]i sc`pa de celulit`, po]i avea
sprinteneala lui Gabi Szabo, dac` bei o anume ap` mineral`, po]i sta tol`nit pe o plaj` la
cap`tul lumii, po]i avea p`rul ca m`tasea, tenul ca o catifea etc. Dobndirea acestora se face
cu bani. Banii cer munc` din greu, nicidecum furt sau prostitu]ie ori credite neachitate.
Astfel exist` oameni care muncesc f`r` m`sur` ca s`-[i satisfac` ni[te dorin]e pe care le
preiau din afara lor. Oare devii mai fericit cu aceste lucruri? Influen]a]i de reclame, credem
orice [i uit`m s` tr`im. Ne [tim oare adev`ratele nevoi? Putem folosi timpul astfel nct s`
gust`m via]a n toat` bog`]ia ei?
Stil de via]` s`n`tos [i/sau cnd nu tr`im s`n`tos?
Cnd facem excese mnc`m prea mult, prea multe dulciuri sau/[i gr`simi, bem prea mult
alcool, facem prea pu]in sport sau poate prea mult (culturismul, body-building-ul, sporturi
extreme), st`m prea mult la calculator etc se poate spune c` avem un stil de via]`
nes`n`tos.
Cnd excesele devin obiceiuri, cnd ele iau forma unor reguli de via]`, atunci spunem c`
avem un comportament adictiv, iar obiceiurile devin adic]ii.
Tutunul, alcoolul, drogurile, internetul, jocurile pe computer au devenit cele mai frecvente
adic]ii ale tinerilor. Toate sunt considerate riscante, ele avnd consecin]e negative asupra
s`n`t`]ii fizice [i mentale. Odat` nt`rite, devenite obiceiuri adnc nr`d`cinate, dezv`]ul este
greu de realizat.
ncerc s` v`d cum este!
Este oare necesar s` risc`m ca s` avem o referin]` la care s` ne raport`m, pentru a ne opri
cnd trebuie? Putem ns` s` ne oprim a[a cum credem c` am putea s` o facem, pentru c`,
n fond, este o experien]`?
Fiecare dintre noi face alegeri. Uneori ele sunt dictate de pl`cere mi place s` m`nnc
nghe]at`, mi place s` am multe tricouri, mi place s` beau o bere etc dar adeseori, purta]i
de pl`cere, uit`m realitatea, uit`m m`sura [i acord`m dispropor]ionat o prea mare aten]ie
unor lucruri care, pn` la urm`, ne fac r`u.
Exerci]ii
Descrie]i sau face]i portretul unei fete sau al unui b`iat trendy.
A fi trendy depinde de vrst`?
De ce, la liceu, b`ie]ii nu mai umbl` cu pantalonii l`sa]i mult pe vine [i ce
ar vrea s` spun` aceast` preferin]` pentru acest model de pantaloni [i
acest mod de a-i purta?
De ce poart` fetele, oriunde merg, tricouri care las` la vedere buricul?
Purtatul [epcii cu cozorocul pe ceaf`, a ochelarilor de soare chiar cnd se las` seara au vreo
semnifica]ie?
Comenta]i pasajul urm`tor, ncercnd s` aduce]i argumente, n situa]ia n care a]i
fi de acord, [i contraargumente, dac`, din contr`, nu sunte]i de acord.
Chiulul este actul direct de revolt` mpotriva filosofiilor de via]` aride cu care suntem
ndoctrina]i la [coal` [i la locul de munc`Dac` elevii ar nv`]a mai multe despre via]`, despre
complexitatea [i bog`]ia ei ar chiuli mai pu]in [i ar veni cu pl`cere la [coal`. (T. Hodgkinson,
Ghidul lene[ului. Mic tratat pentru lene[i rafina]i. Bucure[ti, Nemira, 2006).
Scrie]i un eseu cu urm`toarea tem`: Unde mi zboar` gndul cteodat`, cnd nu sunt
atent la ore?.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 25
III. FUMATUL: DISTRAC}IE NEVINOVAT~ SAU PERICOL?
I I I .
Copilul vrea s` experimenteze binele [i r`ul,
profesorul trebuie s`-l ajute s` fac` diferen]a!
Vorbi]i direct despre riscurile asociate fumatului. Dac` ave]i printre cuno[tin]e sau rude
persoane care s-au mboln`vit sau au murit din cauza unei boli provocate de fumat, vorbi]i-le
copiilor despre ele.
Ajuta]i-i pe elevi s`-[i dezvolte o imagine de sine s`n`toas`. Dac` se simt ncrez`tori [i siguri
pe ei, vor fi mai capabili s` reziste presiunii sociale de a fuma.
Discuta]i despre modalit`]i prin care ar putea spune nu fumatului. Ajuta]i-i s` se preg`teasc`
pentru diverse situa]ii, prin prezentarea unor scenarii diverse pe care le-ar putea tr`i n rela]iile
cu prietenii.
Ajuta]i-i s` con[tientizeze c` fumatul n filme sau la televizor nu este cool.
Fii proactiv! D` elevilor t`i o solid` preg`tire anti fumat, care i va ajuta s` reziste influen]elor
care i pot ncuraja s` fumeze, chiar n anii cei mai propice form`rii sale.
Educa]ia privind adic]ia la nicotin` poate fi cel mai bun nceput.
Dezvolt` capacitatea decizional` a elevilor.
Explorez` capacit`]ile lor de rela]ionare.
Cultivarea unei atitudini optimiste fa]` de via]`.
Diferen]ierea dintre autocontrol [i responsabilitate social`.
Normalizare, seducere, responsabil/iresponsabil n folosirea fumatului.
{tia]i c`:
Dou` pic`turi de nicotin` puse pe limba unui cine sunt absolut suficiente pentru a-l ucide?
(circa 100 de ]ig`ri fumate n patru zile las` n corp 28% dintr-un gram de nicotin`);
Nicotina - una dintre componentele tutunului este principalul, dac` nu singurul agent
r`spunz`tor pentru dependen]a pe care o exercit` tutunul asupra organismului uman?
}igara este considerat` a fi o sering` cu nicotin`?
Nicotinei i trebuie [apte secunde pentru a ajunge din alveolele pulmonare la creier?
Un fum`tor nr`it pierde aproximativ patru ani din via]` n raport cu un fum`tor ocazional [i
circa opt ani n compara]ie cu acela care nu fumeaz` deloc?
Nicotina afecteaz` memoria, chiar numai dup` dou`-trei zile de fumat?
Voin]a este remediul suveran al tabagismului?
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 26
Istoric
nceputurile fumatului se situeaz` nainte de anul 600 e.n. cnd tutunul era
folosit n practicile religioase ale triburilor Maya[e. Cuvntul tutun provine
de la insula Tobago din arhipelagul Antilelor, unde aceast` plant` era
cultivat`, fiind numit` de indigeni petum. Aztecii [i inca[ii foloseau tutunul cu
prec`dere n timpul ceremoniilor religioase. Tutunul le potolea foamea [i i
ajuta s` reziste mai bine la oboseal`.
n anul 1518, marinarii lui Columb [i invadatorii lui Cortez au adus n Fran]a aceast` iarb`.
Ini]ial se fuma pipa, apoi ]igara de foi, iar mai trziu, ca urmare a improviza]iei unui ofi]er
francez (n tub de hrtie n care se ]inea praf de pu[c`), s-a inventat ]igara.
La nceput, n Europa, tutunul s-a folosit numai ca remediu pentru migrene, ca pudr` pentru
distrugerea p`duchilor, n clisma pentru tratamentul constipa]iei [i ca terapie a astmului [i
anginei pectorale n momente de asfixie. Tutunul mai era folosit n acele timpuri ca remediu
pentru parazitoze intestinale, tratarea mu[c`turilor de [arpe, a r`nilor provocate de suli]a
otr`vit` sau chiar ca stimulent [i energizant.
n secolul al XVI-lea, tutunul este adus n Fran]a prin intermediul ambasadorului Portugaliei,
Jean Nicot, de unde cucere[te Europa, fiind ridicat n sl`vi de unii [i condamnat, chiar interzis
de al]ii.
1843 - o dat` cu nceputul industrializ`rii, are loc [i fabricarea primei ]ig`ri.
1881 - n America apare prima ma[in` de fabricat ]ig`ri (200 per minut).
1910 n Europa, au fost nregistrate 20.000 de m`rci de ]ig`ri (patentate). Actualmente,
concernele de ]ig`ri americane produc anual 1/5 (un trilion de ]ig`ri) din toat` produc]ia lumii.
n anul 2030, este probabil ca 10 milioane de locuitori vor muri din cauza fumatului.
n Romnia tutunul a p`truns n secolul al XVII-lea, adus de turci n Muntenia, de cazaci n
Moldova [i austrieci n Ardeal. n 1879, n ]ara Romneasca a fost aplicat monopolul de stat
asupra tutunului.
Realit`]i [i date statistice
n lume, exist` 1,2 miliarde de fum`tori [i, paradoxal, mai bine de 70% dintre
ei tr`iesc n ]`rile n curs de dezvoltare. n fiecare zi, mai mult de 3.000 de
adolescen]i din SUA fumeaz` prima lor ]igar` [i astfel fac primul lor pas pentru
a deveni un fum`tor regulat. O treime dintre ace[tia vor muri din cauza bolilor
provocate de fumat.
40% dintre adolescen]ii care fumeaz` regulat au ncercat cel pu]in o dat` s` renun]e.
89% dintre oamenii care ncearc` pentru prima data o ]igar`, o fac pn` la vrsta de 18 ani.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 27
42% dintre cei care fumeaz` pn` la trei ]ig`ri pe zi vor deveni fum`tori obi[nui]i.
70 % dintre adolescen]i declar` c`, dac` ar putea s` aleag` nc` o dat`, ar alege sa nu
fumeze.
{i n Romnia, situa]ia este similar`, aproape o jum`tate din popula]ie fiind constituit` din
fum`tori. Aproape 20% dintre elevii romni, cu vrste cuprinse ntre 11 [i 18 ani, fumeaz`
zilnic, iar 14,13% recunosc c` fumeaz` ocazional. 64% dintre cei sub 16 ani fumeaz`,
nregistrndu-se o cre[tere de 11% n 2004, fa]` de 1999, simultan cu sc`derea vrstei de
debut a fumatului. 32% dintre elevi au fumat prima ]igar` nainte de 14 ani.
Doar 13% dintre adolescen]i cred c` fumatul din cnd n cnd este d`un`tor, dar cred n
propor]ie de peste 75% c` fumatul a 1-2 pachete pe zi aduce cu sine riscuri pentru s`n`tate.
Exerci]ii: Profesorul lucreaz` cu elevii punndu-le ntreb`ri legate de
fenomenul ca atare [i de informa]iile preliminare prezentate pentru
introducerea n tematic`; r`spunsurile elevilor sunt nregistrate sau
notate.
Care este p`rerea ta n leg`tur` cu amploarea pe care a luat-o fumatul n lume, de-a lungul
timpului?
De ce crede]i c` num`rul adolescen]ilor care fumeaz` este att de mare?
Care e impresia voastr` n leg`tur` cu prima ]igar`? Este ea o curiozitate, tendin]a de a fi la
mod` sau o nevoie?
Sunt romnii fum`tori mai nr`i]i dect alte popoare?
Ce pericole ne pndesc n spatele unei nevinovate ]ig`ri?
Ingredientele [i aditivii care se g`sesc n ]ig`ri, atunci cnd sunt fumate, creeaz`
elemente chimice toxice [i extrem de d`un`toare. Exist` peste 4.000 de astfel de
elemente chimice ntr-o ]igar` aprins`, iar mai mult de 40 dintre acestea sunt
cunoscute ca fiind cancerigene.
Fum`torii inhaleaz` cu fiecare fum lucruri de-a dreptul dezgust`toare [i periculoase pentru
s`n`tate.
Cei mai periculo[i compu[i chimici ai tutunului:
Gudronul - acesta este termenul colectiv ce desemneaz` particule variate existente n ]igar`,
provine din arderea hrtiei de ]igar`. Aceste particule con]in chimicale ce includ [i substan]e
cancerigene. De culoare maro, gudronul este lipicios [i coloreaz` din]ii, unghiile [i ]esutul
pulmonar al fum`torului.
Monoxidul de carbon - n cantit`]i mari, acest gaz este fatal pentru c` substituie oxigenul din
snge. Fiecare globul` ro[ie a sngelui con]ine hemoglobin`; moleculele cu oxigen sunt
transportate prin organism de aceste cromoproteine de culoare ro[ie. Monoxidul de carbon
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 28
preia cu u[urin]a locul oxigenului din hemoglobin`. Lucrul acesta nseamn` ca inima unui
fum`tor trebuie sa pompeze mai mult pentru a trimite suficient oxigen c`tre creier [i celelalte
organe.
Cianida de hidrogen (cianida - sare toxic` a acidului hidrocianic) - pl`mnii con]in peri[ori
firavi (cili), care, prin mi[c`rile lor, ndep`rteaz` substan]ele str`ine (particule de praf) din
pl`mni. Cianida mpiedic` cilii s`-[i ndeplineasc` rolul de cur`]`tori ai pl`mnilor; astfel,
substan]ele chimice din tutun sunt libere s` se instaleze n interiorul pl`mnilor.
Alte substan]e chimice care afecteaz` pl`mnii sunt: hidrocarburile, acizii organici, fenolii [i
agen]ii oxidan]i, acidul sulfuric, utilizat n producerea bateriilor auto [i n multe reac]ii chimice
industriale.
Radicalii liberi - aceste substan]e chimice reactive d`uneaz` miocardului [i vaselor sanguine.
Colesterolul interac]ioneaz` cu radicalii liberi conducnd la depunerea gr`similor pe pere]ii
arterelor. Ac]iunea lor determin` confruntarea fum`torului cu afec]iuni cardiovasculare -
accident vascular cerebral [i atac de cord.
Metalele - ]igara con]ine particule din metale periculoase, precum arsenicul [i cadmiul;
compu[i de cobalt [i nichel de peste 1000 de ori mai concentra]i dect n mediul industrial cel
mai poluat. n ]igar` se mai g`se[te [i plumb [i metanol, care sunt compu[i ai combustibililor
auto. O parte din aceste metale prezint` propriet`]i cancerigene.
Acetona, utilizat` ca decapant pentru vopsele.
Butanul, un combustibil destul de poluant.
DDT - insecticid
Compu[i radioactivi - tutunul con]ine compu[i radioactivi care sunt cancerigeni. ntre compu[ii
cancerigeni pot fi men]ionate urm`toarele substan]e: hidrocarburi aromatice policiclice
compu[i, N-nitroamine, amine aromatice, urme metalice (Cadmiu, Nichel, Arsenic, Poloniu-
210).
Nicotina este drogul responsabil de dezvoltarea dependen]ei, de care fum`torii scap` dup`
mul]i ani de eforturi.
Fumatul unei ]ig`ri a fost mp`r]it de cercet`tori n dou` categorii: Fumat principal - FP
(mainstream smoke - MS) [i Fumat secundar - FS (sidestream smoke - SM). Fumatul principal
se refera la fumul ce este tras n pl`mni n timpul fumatului. Fumatul secundar desemneaz`
fumul ce rezult` din arderea ]ig`rii ntre dou` fumuri.
Compozi]iile chimice ale celor dou` tipuri de fum sunt aproximativ similare, din moment ce
ambele rezult` din arderea ]ig`rii, ns` exist` o diferen]` semnificativ` din punct de vedere
cantitativ.
Temperatura la care se formeaz` FP este cu mult mai mare dect cea care se formeaz` la FS.
Rezultatul const` n faptul c` FS con]ine o cantitate mai nsemnat` de compu[i organici chimici
dect FP. Multe studii au ncercat s` demonstreze indirect c` FS este mult mai toxic dect FP.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 29
Care sunt consecin]ele negative ale fumatului
Sociale
Fumatul este sup`r`tor pentru nefum`tori.
Fumatul constituie un exemplu negativ pentru elevi, fie ei pre sau adolescen]i.
Nefum`torii spun c` fumul de tutun las` un miros nepl`cut n ma[in`, n cas` [i n hainele,
p`rul fum`torilor.
Dup` o baie fierbinte sau cnd transpir`, fum`torii miros a fum mbcsit de tutun.
n unele ]`ri, exist` institu]ii/firme/companii care nu angajeaz` fum`tori sau prefer`
nefum`torii.
Medicale, imediate
Statisticile arat` c` fumatul este d`un`tor pentru s`n`tatea celorlal]i oameni din jurul nostru,
n special pentru s`n`tatea copiilor [i a femeilor ns`rcinate.
ncepem s` avem simptome ca tusea persistent`, exces de sput`, r`celi [i probleme
respiratorii care ne fac s` ne d`m seama c` fumatul ne distruge corpul [i este un pericol
pentru s`n`tatea noastr`.
Fumatul ne scade imunitatea [i puterea.
n afar` de acestea, s` nu uit`m s` le lu`m n calcul pe cele medicale, pe termen lung.
Financiare
Fumatul este scump - el ne cost` mult mai mult dect pre]ul ]ig`rilor.
Timp alocat fum`rii unei ]ig`ri = cinci minute x 20 ]ig`ri = 1h 40 min/zi x 30 zile = 50h/luna =
25 zile/an.
Scurtarea vie]ii: o ]igar` = [apte minute x 20 ]ig`ri = 2h 20 min/zi x 30 zile = 70h/luna = 35
zile/ an.
Costurile medicamentelor, detergen]ilor suplimentari, vizitarea stomatologului pentru n`lbirea
din]ilor, cosmetice pentru atenuarea ridurilor, timpul suplimentar afectat sp`l`rii scrumierelor,
a perdelelor, a mobilierului, zugr`virea apartamentului mult mai des, costurile medicamentelor
pentru atenuarea durerilor n cazul unui cancer, costul unei vie]i sunt alte costuri care trebuie
luate n calcul, atunci cnd cumperi un pachet de ]ig`ri.
Afl` cu ce te confrun]i!
Riscurile fumatului pentru starea de s`n`tate
Fumatul reprezint` un risc major pentru starea de s`n`tate. El ucide [ase persoane n fiecare
minut n lume, iar un fum`tor din patru moare din cauza unei maladii legat` de tutun. n 2005,
fumatul a ucis patru milioane de oameni. Pn` n anul 2020, num`rul deceselor se va ridica
la 10 milioane de fum`tori pe an.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 30
Cum este afectat sistemul respirator?
irita]ii ale traheei [i ale laringelui;
reducerea unei bune func]ionari a pl`mnilor din cauza ngust`rii c`ilor respiratorii, provocat`
de cantitatea excesiv` de mucus;
mpiedicarea cur`]`rii pl`mnilor;
cre[terea riscului de infec]ii pulmonare, manifestate prin simptome precum tuse [i respira]ie
greoaie - apari]ia hritului n timpul procesului de inspirare-expirare;
afec]iuni permanente ale sacilor alveolari ai pl`mnilor.
Cum este afectat sistemul circulator?
cre[terea presiunii arteriale;
comprimarea vaselor sanguine;
reducerea cantit`]ii de oxigen transportat` de snge;
predispunere pentru formarea cheagurilor de snge;
depunerea gr`similor pe pere]ii arterelor;
cre[terea riscului de accident vascular cerebral [i atac de inima din cauza blocajului sanguin.
Cum este afectat sistemul imunitar?
sistemul imunitar este grav afectat; fum`torul este predispus infec]iilor respiratorii, n primul
rnd, precum [i altor boli;
dureaz` mai mult pn` cnd organismul se reface n urma bolilor.
Cum este afectat sistemul osos [i muscular?
sc`derea tonusul muscular;
reducerea densit`]ii osoase.
}igara [i sistemul circulator
nicotina determin` m`rirea presiunii sanguine, inima fiind nevoit` s` lucreze mai mult [i mai
greu; ajunge la creier n [apte secunde de la inhalare [i produce probleme de concentrare,
dificult`]i de nv`]are, modific`ri ale dispozi]iei afective, ncetinirea activit`]ii intelectuale; are
efectul unui drog, dezvoltnd dependen]`;
monoxidul de carbon produce accelerarea b`t`ilor inimii pentru c` nlocuie[te oxigenul din
snge;
fumatul determin` blocarea arterelor - lucru care conduce la producerea atacurilor de cord, a
accidentelor vasculare cerebrale [i a afec]iunilor vasculare periferice;
inima devine suprasolicitat`, cantitatea de oxigen se reduce, cheagurile se formeaz` pe
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 31
pere]ii vaselor sanguine, m`rindu-se riscul de poten]iale schimb`ri fatale n b`t`ile inimii;
comparativ cu nefum`torii, fum`torii au un risc cu 70% mai mare de confruntare cu o afec]iune
coronarian` mortal`.
Alte efecte asupra organismului
iritarea [i inflamarea stomacului [i a intestinelor (gastrite, colon iritabil etc.);
cre[terea riscului de ulcer gastric sau duodenal;
reducerea abilita]ilor de miros [i gust;
ncre]irea prematur` a pielii;
accentuarea riscului de orbire;
afec]iuni ale gingiilor - inflama]ia gingiilor se produce [i din cauza unei slabe igiene orale
asociate fumatului; fum`torii pierd din]i de trei ori mai frecvent dect nefum`torii;
halen`: mirosul nepl`cut pe care l are un fum`tor nu este atenuat de nicio ap` de gur` sau
past` de din]i.
Organismul b`rbatului [i fumatul
sc`derea cantit`]ii de sperma;
reducerea mobilit`]ii spermatozoizilor;
afectarea hormonilor masculini.
Organismul femeii [i fumatul
reducerea fertilit`]ii;
nregistrarea unui ciclu menstrual neregulat sau absen]a menstrua]iei;
instaurarea menopauzei la o vrst` tn`ra;
cre[terea riscului de cancer de col uterin;
m`rirea riscului de accident vascular cerebral dac` femeia are peste 35 de ani [i folose[te
pilule anticoncep]ionale.
Un procent de 40% dintre fum`tori mor din cauza afec]iunilor cardiovasculare, care sunt
agravate de nicotina; atacurile de cord survin, n special, n rndul tinerilor fum`tori. Fumatul
este responsabil pentru mai mult de 85% dintre cazurile de cancer pulmonar, fiind de asemenea
asociat cu alte forme de cancer: cancer al gurii, faringelui, laringelui, esofagului, stomacului,
pancreasului, colului uterin, rinichilor [i colonului. n urma unor studii recente, s-a descoperit c`
tutunul este asociat inclusiv cu leucemia.
El m`re[te riscurile de afec]iuni cardiovasculare - accidentul cardiovascular [i cerebral,
afec]iunile vasculare periferice, anevrismul aortic. Multe componente ale ]ig`rii au fost
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 32
caracterizate ca agen]i citotoxici - care au efect toxic asupra celulelor - ce irit` aparatul
respirator, avnd ca rezultat m`rirea secre]iei de mucus bronhic.
Exerci]ii: Discuta]i cu elevii rezultatele exerci]iilor, solicita]i-le argumente
care s` le sus]in` afirma]iile.
1) Completeaz` frazele urm`toare n func]ie de ce ]i sugereaz` nceputul:
Tutunul.
Cnd fumez m` simt
Numai dac` fumezi.
O persoana care fumeaz`
Dac` n-a[ fuma*..
2) Scrie cel pu]in trei motive pentru care un pre/adolescent fumeaz`:
........................................................................
........................................................................
.........................................................................
.
3) Scrie cel pu]in cinci efecte negative ale fumatului;
..
...

..
.
4) Care dintre substan]ele care se g`sesc n compozi]ia chimic` a unei ]ig`ri provoac`
dependen]`?
*Se completeaz` numai de cei care sunt deja fum`tori.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 33
Adolescen]ii [i ]ig`rile. Fumatul, o op]iune personal`:
Discuta]i despre acest fenomen cu elevii dumneavoastr` ori de cte ori sim]i]i
c` este nevoie.
Este sarcina profesorilor, mai cu seam` a dirigin]ilor [i consilierilor [colari s`-
[i ajute elevii s` n]eleag` de la o vrst` ct mai mic` faptul c` fumatul este
periculos [i mortal. Ca profesori, ave]i de cele mai multe ori mai mult` influen]` asupra copiilor
dect oricine altcineva, a[a c` nu ezita]i s` ncepe]i dialogul cu ei pe aceast` tem` [i s` v`
exprima]i sentimentele n leg`tur` cu acest obicei d`un`tor. Face]i-i s` n]eleag` ct este de
grav` adic]ia la nicotin` [i informa]i-i n leg`tur` cu riscurile asociate fumatului. Condi]iona]i-i n
a[a fel nct s` dezvolte aversiune fa]` de fumat.
Fumatul reprezint` un obicei care se ia de pe b`ncile [colii, mai ales din liceu: 80% dintre
fum`torii ncep`tori sunt adolescen]i [i studen]i.
De ce ncep tinerii s` fumeze? Fumatul ntre pl`cere, mod` [i dependen]`.
Factori care determin` o persoan` s` se apuce de fumat din timpul [colii:
slaba ncredere n sine;
p`rerea gre[it` conform c`reia fumatul reprezint` ceva pozitiv;
modalitatea de a fi acceptat ntr-un anumit grup de prieteni;
dorin]a de a p`rea mai mare sau adult;
p`rin]i fum`tori;
posibilitatea de a cump`ra ]ig`ri.
Abordarea adolescen]ilor fum`tori este o problem` delicat`, care trebuie s` ]in` cont de
specificul transform`rilor ce caracterizeaz` aceast` vrst`, dar [i de structura personalit`]ii
fiec`rui tn`r.
Numeroase programe educa]ionale de prevenire a fumatului la tineri au conchis c` vrsta
medie de ncepere a fumatului a fost de 13,8 ani n anul 2003.
Decizia de a fuma decurge dintr-un complex de factori ce includ:
atitudinea
normele sociale
presiunea social`
propriile convingeri despre persoana lor.
Influen]a mass-media asupra traiectoriei de fum`tor a unui tn`r poate fi, la rndul ei,
determinant`. Un studiu german, care a urm`rit pe o perioad` de cinci ani rolul publicit`]ii
asupra ini]ierii fumatului la tineri, a constatat cre[terea fumatului ndeosebi la fete, la sfr[itul
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 34
acestui interval, cu 62%! Tinerele asociau fumatul cu imaginea favorabil` indus` de reclamele
la anumite m`rci de ]igarete. Totodat`, propor]ia de fum`tori curen]i a ajuns de la 21,3% la
28,3% printre tinerii de ambele sexe urm`ri]i pe timpul celor cinci ani.
O serie de alte obiceiuri nes`n`toase sau comportamente negative care [i exercit`
influen]a asupra adolescen]ilor pot precipita ini]ierea fumatului:
consumul de alcool sau droguri
fumatul maternal, ndeosebi n familiile monoparentale
unele tulbur`ri psihice
mic dejun neregulat
nepracticarea unui sport
petrecerea unui timp ndelungat n fa]a computerului.
Nu se poate ncepe o discu]ie despre fumat cu tinerii, f`r` a le n]elege motivele pentru care au
decis s` apeleze la acest comportament. La acest subiect, att speciali[tii, ct [i tinerii r`spund
n consens: fumatul este ini]iat n rela]ie cu o serie de factori psihologici specifici vrstei
adolescen]ei:
tinerii doresc s` par` mai maturi
sunt anima]i de sentimente de revolt` fa]` de adul]i
fumatul ca o reac]ie la tendin]ele din grupul de amici, n scopul de a-[i c[tiga un statut
onorabil printre ace[tia.
Alte explica]ii legate de obiceiul de a fuma al unor adolescen]i ar putea fi:
curiozitatea
nevoia de a experimenta ceva nou
nevoia de a fi la mod`
tendin]a de a imita adul]ii
reducerea tensiunii psihice n anumite st`ri conflictuale inerente vrstei adolescente
modelul unui p`rinte, frate mai mare, profesor sau actor idolatrizat care este fum`tor.
Toate aceste motive converg spre semnifica]ia falic` a ]ig`rii, pipei sau trabucului, mijloace care
confer` statutul de b`rbat sau femeie matur`, siguran]` de sine. Emo]iile unei ntlniri
importante sau ale unei probe pe care o vor trece n fata adul]ilor pot fi mai u[or mascate prin
aprinderea unei ]ig`ri. La ad`postul fumului scos pe n`ri, tn`rul are impresia ca este mai
conving`tor, mai puternic. Cel mai adesea, ntre ini]ierea fumatului [i momentul n care
fum`torul [i pune pentru prima oar` problema renun]`rii se scurg 10-20 de ani. Odat` dep`[it
momentul primei ]ig`ri, n urm`toarele luni, consumul nu dep`[e[te una-cinci ]ig`ri/zi, f`r` a
fi regulat, pentru ca ulterior, ncet-ncet, tutunul s` se insinueze printre preocup`rile cotidiene,
fumatul s` devin` zilnic [i s` se intensifice de la o lun` la alta.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 35
S` cunoa[tem realitatea: Cum definim obiceiul de a fuma?
La fel ca unele activit`]i, fumatul poate deveni un obicei, adic` o deprindere
c[tigat` prin repetarea frecvent`.
Dependen]a de ]igar` se instaleaz` rapid, chiar n [ase luni, mai ales dac`
ini]ierea fumatului are loc n preadolescen]` sau adolescen]` ntr-un context
agreabil.
Dependen]a este o stare psihic` [i/sau fizic` provocat` de interac]iunea dintre o substan]`
care are caracteristica unui drog [i un organism viu.
Starea de dependen]` poate fi descris` prin comportamente [i reac]ii care determin` dorin]a
de a consuma permanent sau cu intermiten]` drogul, experimentnd astfel efectele sale
psihice, evitnd totodat` disconfortul resim]it din cauza absen]ei acestuia.
Nicotina con]inut` de ]igar` este cea care induce dependen]a tabagic`.
Dependen]a tabagic` se caracterizeaz` prin: toleran]a organismului la tutun, dorin]a
persistent` de a fuma, ncerc`rile repetate [i e[uate de renun]are la fumat, nevoia de a tr`i o
stare perceput` ca pozitiv` [i psihoactiv` asociat` fumatului.
Psihoactivitatea ntre]inut` de nicotin` se datoreaz` efectului pe care aceasta l exercit` la
nivelul sistemului nervos central.
Percep]ia fals` a fum`torului c` fumul de ]igar` ]i d` energie, o mai mare capacitate de
concentrare, ]i spore[te capacitatea de aten]ie, ]i d` bun` dispozi]ie.
Pericole pe termen scurt [i lung pentru pre/adolescen]ii care fumeaz`
Consecin]ele, pe termen scurt, la copiii care fumeaz` sunt: efecte respiratorii [i nerespiratorii.
Dependen]a de nicotin` dezvoltat` de timpuriu [i greu de contracarat.
Riscul fum`torului timpuriu se asociaz` cu riscul folosirii [i a altor droguri [i al consumului de
alcool.
Consecin]ele pe termen lung ale fumatului la adolescen]i se refer` la: nivel sc`zut de
func]ionare a pl`mnilor, dezvoltare precar` a pl`mnilor, semne premature ale unor afec]iuni
cardiace care predispun, mai trziu, la accidente vascular-cerebrale, reducerea capacit`]ii de
practicare a unui sport sau chiar de efort fizic n general.
B`t`ile inimii la adolescen]ii fum`tori sunt de dou` pn` la trei pe minut mai repezi dect la
nefum`tori.
Fumatul de la vrst` fraged` cre[te riscul de cancer la pl`mni.
Adolescen]ii [i tinerii care fumeaz` ajung mai des la doctor sau la psiholog din cauza unor
simptome emo]ionale sau psihologice.
B`ie]ii care fumeaz` constant ncepnd cu vrsta de 14 ani sunt de patru ori mai dispu[i la
acte de sinucidere pn` la vrsta de 34 de ani, dect ceilal]i tineri, arat` un studiu finlandez,
citat de Reuters Health.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 36
Cercet`torii au ar`tat c` fumatul genereaz` un nivel sc`zut de serotonin` [i reduce nivelul de
substan]e chimice din creier responsabile de depresie [i agresivitate. Nivelul de testosteron
este mai crescut la fum`tori, ceea ce ar putea explica riscurile crescute de sinucidere n cazul
lor.
Adolescen]ii fum`tori prezint` o respira]ie de trei ori mai scurt` dect colegii lor nefum`tori,
excesul de flegm` fiind de dou` ori mai mare.
Adolescen]ii fum`tori sunt de trei ori mai predispu[i la consumul de alcool, de opt ori mai
tenta]i s` consume marijuana [i de 22 de ori s` consume cocain`.
Folosi]i la clas` dezbaterea, folosind metoda argumentativ`
Sunt pro, sunt contra fumatului
Mul]i oameni v`d fumatul ca pe un obicei prost, spunnd: este un viciu care
mi face pl`cere, m` r`sf`] cu o ]igar`. Ca fum`tor, ai tendin]a s` nu te vezi
dependent, ci fumezi doar pentru c` ]i place. Aceasta este o percep]ie
gre[it`. Cercet`rile demonstreaz` c` tutunul creeaz` dependen]`, precum heroina sau
cocaina. De fapt, fumatul este un fenomen complex, deoarece este [i obicei [i dependen]`. {i
aceste dou` elemente combinate fac din fumat un gest la care se renun]` foarte greu.
De cele mai multe ori, fum`torii invoc` diverse motive care s` le sus]in` practicarea fumatului.
Nu m-a[ sim]i bine f`r` o ]igar`!
Imaginea pe care o avem despre noi n[ine este greu de schimbat, mul]i fum`tori neputndu-
se obi[nui cu ideea de a fi nefum`tori. Dar persoanele care s-au l`sat m`rturisesc c` dup`
aceea le-a fost greu s` se mai imagineze n postura de fum`toare. Este doar o problema de
obi[nuin]`.
Fumatul este una dintre pu]inele pl`ceri. Bucur`-te de ea!
Dac` fumezi un pachet pe zi, nseamn` c` ai fumat 7.300 de ]ig`ri n decursul anului trecut. De
cte dintre acestea te-ai bucurat din toata inima? ncearc` s` vezi pl`cerea dintr-un alt unghi!
Chiar ]i place att de mult sau crezi sincer c` nu te vei mai bucura de via]` ca nefum`tor?
Majoritatea prietenilor mei fumeaz`!
Dar [i oamenii de pe strad` fumeaz`, [i cei de la birou [i n cluburi. Adev`rul este c` mereu
vor fi fum`tori peste tot. Dac` acesta este motivul pentru care nu te la[i, atunci ncearc` s`
pui n balan]a [i dezavantajele fumatului, [i cnt`re[te. Dar multe persoane v`d fumatul ca pe
o cale de socializare. Atunci poate fi foarte dificil, dar po]i ncerca s`-]i convingi prietenii s` te
ajute sau po]i s` ]i faci noi prieteni, dintre colegii care s-au l`sat de fumat. Dac` p`rin]ii t`i
fumeaz`, iar tu te-ai hot`rt s` renun]i la acest obicei, stabili]i de comun acord o zon`
antifumat.
Fumatul m` ajut` s` m` relaxez!
Nicotina este un stimulent puternic, care ]i m`re[te pulsul. Elibereaz` adrenalina n snge doar
n cteva minute. Este [i un drog puternic, dup` care pofte[ti cam la 15 minute dup` ce ]i-ai
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 37
stins ultima ]igar`. Atta timp ct fumezi, niciodat` nu te vei sim]i complet relaxat/`, deoarece
corpul t`u va cere mereu urm`toarea doz`. Nivelul de nicotin` care se ridic` [i coboar` fac
dintr-un fum`tor o persoan` ce nu se relaxeaz` niciodat`.
Fumatul m` ajut` la concentrare!
Te ajut` la concentrare la fel de mult cum te ajut` s` te [i relaxezi! Ct fumezi, nu te vei putea
niciodat` concentra complet, pentru c` vei avea mereu grija urm`toarei ]ig`ri. n afar` de asta,
fumatul afecteaz` vasele de snge, ceea ce nseamn` c` ]i privezi creierul de oxigen, ceea ce
te face s` fii att de departe de concentrare.
Fumatul m` ajut` cnd sunt plictisit(`)!
Plictiseala e o stare psihologic`. F` ceva pentru a te distra! Gnde[te-te la un lucru pe care
]i-l dore[ti, dar nu ]i-l po]i permite, calculnd n acela[i timp cte pachete de ]ig`ri ar trebui s`
sacrifici sau cte lucruri ai putea face n timpul pe care l aloci fumatului (dou` ore la un
pachet/zi).
Mai am timp s` m` las, sunt destul de tn`r/`!
Dac` e[ti tn`r, nu nseamn` ca e[ti invincibil. {i adolescen]ii/tinerii pot avea diverse simptome
sau chiar boli din cauza fumatului, a[a c`, nainte de a-]i aprinde o nou` ]igar`, gnde[te-te c`
aceasta poate fi cea care te va mboln`vi, te va ucide.
Este prea trziu, r`ul a fost f`cut!
Nimeni nu [tie de cte ]ig`ri este nevoie ca s` te mboln`ve[ti de cancer. Variaz` de la un
organism la altul. Oricum, dac` nu te-ai mboln`vit nc`, vei descoperi uimit ce capacitate are
organismul de a se reface. {i chiar dac` te-ai mboln`vit, renun]area la fumat va ncetini
considerabil evolu]ia bolii.
Fumez numai la petreceri!
Nu exist` fumatul doar la petreceri. Aproape to]i nefum`torii sunt deranja]i de fum [i aproape
to]i fum`torii [i doresc s` nu fi fumat.
Este corpul meu, fac ce vreau cu el, a[a c`, dac` am chef, fumez!
Dac` cineva ]i-ar ataca vreo ruda pe strad`, probabil c` nu ]i-ar conveni. Fumatul i afecteaz`
att pe fum`torii activi, ct [i pe cei pasivi. Tu po]i s` faci ce vrei cu via]a ta, dac` ai luat aceast`
hot`rre n cuno[tin]` de cauz`, dar ceilal]i ce vin` au!
O s` ncerc s` le reduc!
Studiile confirm` faptul c` cei care ncearc` doar s` reduc` num`rul ]ig`rilor fumate au o rat`
de reu[it` sc`zut`, pentru c` vor fi foarte ner`bd`tori s` poat` fuma ]igara urm`toare, aceasta
devenind cea mai important` pentru ei. S` te opre[ti brusc este mult mai eficace, ]i vei mai
reduce din griji!
Nu am voin]`, ce pot s` fac!
Din moment ce e[ti fum`tor, nseamn` c` ai voin]`. ]i aminte[ti c` la nceput ]ig`rile aveau un
gust oribil, dar nu te-ai l`sat pn` nu te-ai obi[nuit cu ele? Sistemul invers func]ioneaz` la fel.
ncearc`!
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 38
M` voi ngr`[a!
ntr-adev`r, nicotina este un stimulent puternic [i, cnd te la[i de fumat, metabolismul se
ncetine[te. Asta nseamn` s` aloci o ora pe zi mi[c`rii, gimnasticii, pentru a contrabalansa
efectul lipsei de nicotin`. Oricum, chiar dac` ]ig`rile previn ngr`[area, nicotina favorizeaz`
apari]ia celulitei.
Am nevoie de ]igar` atunci cnd beau!
Foarte multe persoane asociaz` fumatul cu b`utul, aceast` leg`tur` devenind foarte puternic`
pe m`sur` ce fumezi mai mult. Dac` este posibil, ncearc` s` nu bei alcool [i s` nlocuie[ti
cafeaua cu laptele, pe perioada n care vrei s` te la[i de fumat. Bea ap` sau suc natural,
deoarece aceste b`uturi nu merg bine cu ]igara.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 39
Exerci]ii:
Da]i elevilor spre rezolvare exerci]ii prin care informa]iile acumulate s`
se sedimenteze [i s` le trezeasc` interesul maxim pentru fenomenul
discutat. Discuta]i cu ei pe marginea r`spunsurilor pe care le-au dat.
Prezenta]i scurte povestiri care s` cuprind` experien]a de via]` a unor
tineri fum`tori, cerndu-le apoi copiilor s`-[i spun` p`rerea n leg`tur` cu cele auzite.
Cite[te afirma]iile urm`toare [i bifeaz`-le pe cele cu care e[ti de acord:
a) Fumatul te face mai atractiv.
b) Tutunul nu este un drog pentru c` este acceptat legal [i are prea mul]i adep]i.
c) Fumatul te face independent [i mai matur.
d) Fumatul te face s` te sim]i bine.
e) Numai persoanele slabe devin dependente de tutun.
Alege]i [i bifa]i din variantele de mai jos pe cea care crede]i c` este corect`.
Fumatul pasiv este:
- fumatul a cel mult cinci ]ig`ri pe zi;
- se refer` la persoanele care sunt nevoite s` tr`iasc` [i s` lucreze ntr-un mediu viciat de
fumul rezultat din ]ig`rile altora.
Fumatul activ este:
- fumatul doar la anumite ocazii;
- obiceiul de a fuma zilnic mai multe ]ig`ri.
Valentin este student. Poveste[te cum s-au apucat de fumat el [i fratele lui.
M-am apucat de fumat cnd aveam 14 ani, eram n clasa a VIII-a. Nici acum nu mi-e foarte clar de ce am fumat
prima ]igar`. Cred c` am f`cut-o din curiozitate, din teribilism. i vedeam pe cei de la clasele mai mari care erau a[a
de siguri pe ei cu ]igara n gur`. Pe deasupra, mi pl`cea mult o coleg` [i aveam impresia c` o voi da pe spate
cnd va vedea ct de b`rbat sunt [i cum fumez eu ]ig`ri de lux! Dac` a[ fi [tiut ce m` a[teapt`, mi-a[ fi dat peste
mn`! Acum mi pare r`u [i ncerc din r`sputeri s` m` las, dar mi e att de greu.
M` simt foarte vinovat [i pentru fratele meu, care m` admira [i vroia s` m` imite n toate. Alexandru, mai mic dect
mine cu doi ani, a fost atras de imaginea fumului de la ]igara pe care o fumam. Era chiar mndru c` i d`dusem
sarcina s` ]in` de [ase s` nu m` prind` mama c` fumez. La nceput s-a jucat, s-a distrat, i pl`cea s` priveasc` o
]igar` aprins` noaptea sau iarna. Chiar [i mirosul de tutun l atr`gea. Mai trziu, a nceput s` ia bani din geanta
mamei ca s` ne putem cump`ra ]ig`ri din alea bune, zicea el. Cnd s-a prins mama, ne-a f`cut un scandalDar
era prea trziu, f`cusem o pasiune din a fuma. {i ea nu a avut cum s` ne ajute sau nu a [tiut cum s` o fac`, a[a
c` a acceptat acest viciu pe care l aveam.
ntr-o iarn`, acum c]iva ani, Alexandru s-a mboln`vit foarte tare, a f`cut o pneumonie foarte grav`, era ct pe ce
s` moar`. Doctorul i-a spus mamei c` are pl`mnii unui fum`tor nr`it [i c` riscul s` nu se mai poat` reface este
foarte mare. A dat Dumnezeu [i Alex s-a f`cut bine. Atunci, de fric`, de mila mamei, a promis c` va renun]a la fumat.
Dar dup` dou` luni a nceput din nou s` fumeze, zicea c` nu se poate concentra s` nve]e, pentru c` tot timpul se
gnde[te la ct de bun` ar fi o ]igar`.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 40
De ce crede]i c` fumeaz` copiii?
Ce crede]i c` i-a determinat pe cei doi fra]i s` se apuce de fumat?
Au avut ei motive serioase care s` justifice asumarea unui risc att de mare?
Au fost ei n cuno[tin]` de cauz`, atunci cnd au nceput s` fumeze, [tiau ce riscau?
Mama are vreo vin` pentru c` b`ie]ii ei s-au apucat de fumat la o vrst` att de fraged`?
De ce crede]i c` cei doi fra]i declar` c` nu se mai pot l`sa de fumat?
Cunoa[te]i pe cineva printre rudele sau prietenii vo[tri care au nceput s` fumeze de la o
vrst` mic`?
Ana este student`. S-a apucat de fumat, pentru c` a sim]it nevoia s` fac` ceva cu minile. Avea 15 ani [i i se p`rea
c` to]i b`ie]ii o ocolesc. Crescuse mult n ultimele luni, era foarte slab` [i avea impresia c` minile ei sunt mult prea
lungi [i sub]iri. Nu pot s` renun] la fumat pentru c` pur [i simplu nu vreau! M` relaxeaz`. E ceva pur estetic. Face
parte din imaginea mea - a spus Ana.
Georgiana, student` n anul al treilea la Facultatea de Litere m`rturise[te: Eram stresat`, era naintea examenelor
na]ionale. mi frecam tot timpul minile din cauza emo]iilor, nu m` mai puteam concentra, trebuia s` fac ceva cu
minile. Nu vreau s` m` las de fumat [i, chiar dac` a[ vrea, nu a[ putea pentru c` este un reflex acum. Am devenit
dependent`. Dac` nu am ]igara n mn`, simt c` mi lipse[te ceva.
Crede]i c` n ceea ce le prive[te pe fete, fumatul poate fi o solu]ie, pentru c` li se pare c` nu
arat` moderne [i independente? Dac` da, de ce?
De ce nu vrea s` renun]e la fumat? Pentru c` nu vrea s` renun]e la imagine sau pentru c` de
fapt nu se mai poate l`sa [i nu vrea s` recunoasc` acest lucru?
Ce po]i face atunci cnd te sim]i stresat? Este fumatul unei ]ig`ri o solu]ie contra stresului?
Se poate aplica, n cazul Georgianei, proverbul nv`]ul are [i dezv`]?
Dac` vrei s` te la[i de fumat, ncerci, ]i propui s` o faci, dar nu reu[e[ti, la cine crede]i c`
pute]i apela pentru ajutor?
Dezbateri: Fii puternic, decizia ]i apar]ine!
Cum s` fac s` scap de fumat? Renun]i [i c[tigi!
Oferi]i elevilor dvs. solu]iile despre care [ti]i, a]i citit, v-a]i informat c` ar fi utile,
pentru a sc`pa de acest viciu.
Pa[i concre]i
Primul pas n ncercarea unei persoane, a unui adolescent, de a se l`sa de fumat este
alegerea unei zile n care s`-[i propun` s` fac` acest lucru. Aceasta zi nu trebuie s` fie
ntr-o perioada foarte aglomerat`, acas`, la [coal`, la facultate sau la serviciu, cnd nivelul
stresului este crescut.
Apoi trebuie s` lase corpul s`-[i revin` dup` efectul nicotinei.
nlocuie[te fumatul cu o alt` activitate.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 41
F` ceva nou: ngrije[te un animal, ajut` un coleg sau prieten n preg`tirea lec]iilor sau la orice
crezi c` are nevoie, descoper`-]i un hobby.
ncearc` s` m`nnci fructe sau s` mesteci guma de mestecat.
}ine]i minile ocupate tot timpul.
nlocuie[te ac]iunea de a ]ine o ]igar` n mn` cu aceea de a ]ine un pix sau un stilou sau un
alt obiect.
Consum` b`uturi care nu con]in cafeina. Cafeina este o substan]a care se g`se[te n special
n sucurile carbogazoase.
Dormi atunci cnd te sim]i obosit. Momentul n care e[ti obosit este unul propice pentru a-]i
aprinde o ]igar`, deci evit` o asemenea situa]ie.
Redu stresul. Pentru a reduce tensiunea pe care o sim]i n corp, ncearc` s` te relaxezi prin
medita]ie, f`cnd o plimbare, respirnd adnc etc.
ncearc` s` fii tu nsu]i, s` comunici mai mult cu colegii, cu profesorii, p`rin]ii, consilierul
[colar.
Caut` sprijinul [i ajutorul prietenilor. Ai nevoie de un mare sprijin cnd te decizi s` renun]i la
fumat.
Discut` cu un prieten n momentele critice prin care vei trece. Daca se poate, g`se[te-]i un
partener care dore[te acela[i lucru [i sprijini]i-v` reciproc.
Discut` cu un doctor/psiholog.
Folose[te guma sau plasturele cu nicotin` [i discut` cu medicul t`u despre ce alte produse
medicamentoase sau nu v` pot ajuta.
ncearc` s` evi]i ac]iunile care ]i pot spori dorin]a de a fuma.
}ine un jurnal n care noteaz` care au fost momentele cu cea mai mare tenta]ie de a fuma [i
ncearc`, pe viitor, s` evi]i astfel de situa]ii.
Nu-]i risipi banii pe ]ig`ri. Sunt attea lucruri frumoase pe care ]i le po]i cump`ra, attea locuri
minunate unde ai putea s` mergi n vacan]`!
F`-]i prieteni noi, evit`-i pe cei care fumeaz`.
Dezvolt`-]i capacit`]i atletice, f` sport, f` excursii ct mai des n natur`.
Implic`-te n programe [i ac]iuni anti fumat: formeaz`-]i o echip` de lucru, ac]ioneaz`, al`turi
de profesorii t`i, mpotriva fumatului.
Cnd sim]i c` ai reu[it, nva]`-i pe al]ii cum s` o fac` [i ei.
Scrie]i un eseu pornind de la cuvintele lui Beethoven: M` simt fericit ori
de cte ori reu[esc s` m` ridic deasupra unui obstacol!
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 42
IV. LUMEA COPIILOR {I ALCOOLUL
{TIA}I C~
Alcoolul este absorbit foarte repede n snge, din stomac, aproximativ n cinci pn` la zece
minute.
Efectul alcoolului dureaz` cteva ore, depinznd de cantitatea consumat` [i de ct de repede
a fost b`ut.
Femeile absorb alcoolul mai rapid dect b`rba]ii, pentru c` n corpul lor se g`se[te mai pu]in`
ap`. Apa dilueaz` alcoolul [i astfel aceea[i cantitate de alcool poate produce o mai mare
concentra]ie n snge.
Dup` consumarea a dou`-trei doze de bere sau patru-cinci pahare standard de vin, cei mai
mul]i oameni se simt mai pu]in nhiba]i [i mai relaxa]i.
Orice cantitate de alcool consumat` n plus fa]` de doza de mai sus face ca multe persoane
s` aib` o vorbire incoerent`, s` aib` mi[c`ri mai pu]in coordonate [i s` devin`
nendemnatici. Reac]iile emo]ionale sunt exacerbate, vederea are de suferit, echilibrul este
precar.
Vrsta la care copiii ncep s` bea alcool a sc`zut n ultimele cteva decade. Mul]i copii sunt
deja familiariza]i cu alcoolul n clasa a V-a.
Vrsta medie la care adolescen]ii ncearc` primul pahar cu b`utur` alcoolic` ar fi 11 ani pentru
b`ie]i [i 13 ani pentru fete. Vrsta medie la care americanii ncep s` bea este 15 ani [i nou`
luni.
Institutul Na]ional Pentru Abuzul de Alcool [i Alcoolism n S.U.A. arat` c` adolescen]ii care
ncep s` bea alcool nainte de 15 ani prezint` riscul de a dezvolta dependen]` alcoolic` de
patru ori mai crescut dect cei care ncep acest consum la 21 de ani.
Adolescen]ii pot deveni dependen]i de substan]e mult mai repede dect adul]ii.
Cele trei cauze de moarte pentru segmentul de vrst` 15-24 de ani sunt: accidentele rutiere,
omuciderile [i sinuciderile, alcoolul fiind, n toate cele trei cazuri, un factor de influen]`.
33% dintre adolescen]ii [i tinerii lumii au probleme acas`, la [coal`, la locul de munc`, ori n
comunitate din cauza consumului de alcool.
Cercet`rile arat` c` adolescen]ii care abuzeaz` de alcool [i amintesc cu 10% mai pu]in ceea
ce au nv`]at dect cei care nu consum` alcool.
Adolescen]ii din liceu care consum` alcool sau alte droguri sunt de pn` la cinci ori mai expu[i
la abandonarea [colii prin raportare la colegii lor care nu consum` astfel de substan]e.
Realitatea a demonstrat c` alcoolul consumat de colegi poate fi un predictor puternic pentru
adolescen]ii care vor consuma alcool.
Studiile arat` c` elevii sunt mai pu]in predispu[i la consumul de alcool, dac` sunt accepta]i de
colegi la [coal` [i dac` au sentimentul c` profesorii [i trateaz` corect elevii.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 43
CE ESTE ALCOOLISMUL?
Informeaz`-te ca s` nu alegi primejdia!
Alcoolismul, cunoscut [i ca dependen]a de alcool, este o boal` care include
urm`toarele patru simptome:
Dorin]a irezistibil` sau nevoia de a bea.
Pierderea controlului de sine - persoana nu este capabil` s` se opreasc` de la a consuma
alcool, odat` ce a nceput s` bea.
Dependen]a fizic` simptome de sevraj, precum grea]`, transpira]ie abundent`, sl`biciune
fizic`, anxietate, dup` ce o persoan` s-a oprit de la consumul de alcool.
Toleran]` nevoia de a bea cantit`]i din ce n ce mai mari de alcool pentru a se sim]i bine.
De ce este alcoolismul o boal`?
Dorin]a puternic` pe care un alcoolic o simte de a bea alcool poate fi la fel de puternic` ca [i
setea propriu-zis`, nevoia de a bea ap`, sau foamea.
Un alcoolic va continua s` bea, n ciuda serioaselor probleme de familie, s`n`tate sau legale.
La fel ca alte boli, alcoolismul este cronic, nsemnnd c` el dureaz` pe toat` durata vie]ii unei
persoane. De obicei, are un curs predictibil [i are simptome.
Riscul ca o persoan` s` devin` alcoolic` este influen]at de istoria familiei de origine n ceea
ce prive[te consumul de alcool (aspect genetic), dar [i de stilul de via]`.
Alcoolismul se mo[tene[te?
Cercet`rile arat` c` riscul de a deveni alcoolic [i are originea n istoria n familie.
Genele pe care o persoan` le mo[tene[te explic` par]ial acest model, dar [i stilul de via]` pe
care o persoan` l alege concur` la dependen]a de alcool.
La dezvoltarea unei astfel de boli concur`, al`turi de factorii genetici, de stilul de via]`,
prietenii, cantitatea de stres, ct este de disponibil alcoolul (ct de u[or se ajunge la el).
Riscul nu nseamn` destin. Un copil cu o rud` alcoolic` nu va deveni automat dependent de
alcool. Unele persoane devin dependente de alcool, chiar dac` nimeni din familia sa nu a avut
probleme cu alcoolul. La fel, nu to]i copiii care provin din familii alcoolice ajung s` consume
alcool n mod exagerat.
Alcoolismul poate fi vindecat?
Alcoolismul nu poate fi vindecat.
Chiar dac` un alcoolic nu mai consum` b`uturi alcoolice de o perioad` lung` de timp, el este
oricnd supus rec`derii.
Pentru a evita o rec`dere, un alcoolic trebuie s` continue s` evite toate b`uturile alcoolice pe
tot timpul vie]ii.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 44
Alcoolismul poate fi tratat?
Fiind o boal`, alcoolismul poate fi tratat.
Programele de tratare a alcoolismului cuprind att medica]ie, ct [i consiliere psihologic`.
Mul]i alcoolici au nevoie de ajutor, pentru a-[i reveni din aceast` boal`.
Cu sprijin [i tratament, foarte multe persoane alcoolice devin capabile s` se opreasc` din
consumul de alcool, avnd astfel posibilitatea s`-[i recl`deasc` vie]ile.
Exerci]ii:
Comenta]i urm`torul mit legat de consumul de alcool
Unii p`rin]i r`sufl` u[ura]i cnd [i g`sesc copilul consumnd numai alcool [i
nu vreun drog oarecare. Doar alcoolul este un drog mai bun, respectiv nu att
de nociv
(Abuzul de alcool, conducerea autovehiculului sub influen]a alcoolului, boli care au la origine
consumul exagerat de alcool sunt o preocupare major` a societ`]ii, iar copiii care ncep s` bea
la o vrst` fraged` prezint` un risc mai mare s` aib` probleme.)
R`spunde]i la urm`toarele ntreb`ri [i comenta]i:
De ce este considerat alcoolismul o boal`?
Tendin]a de a consuma alcool se mo[tene[te din familie sau apare din cauza influen]ei
colegilor, mesajelor transmise de reclame?
Alcoolismul poate fi vindecat?
Alc`tui]i un eseu cu diverse teme privind consumul de alcool: Consumul de alcool m` poate
marca pe toat` via]asau Nu voi face gre[eli ireparabile, dac` m` informez [i iau n calcul toate
consecin]ele alegerilor mele, Ce [tiu despre consumul de alcool.
DE CE BEAU ADOLESCEN}II ALCOOL?
Traversarea perioadei preadolescen]ei/adolescen]ei nu se face n mod lent, ci
mai degrab` tensionat, cu existen]a unor conflicte [i tr`iri dramatice, cu
fr`mnt`ri interne pentru g`sirea surselor de satisfacere a elanurilor, a aspira]iilor
[i cu tendin]a de a evita teama fa]` de piedicile ce se pot ivi n realizarea
proiectelor sale de viitor.
Adolescentul este un nonconformist, care lupt` pentru ndeplinirea dorin]elor sale,
de multe ori un original n modul de a privi [i de a se adapta la lumea
nconjur`toare.
Din cauza experien]ei de via]` limitate [i a lipsei unor criterii de autoapreciere
corect`, adolescen]ii au nevoie de consiliere [i ndrumare discret`, avnd nevoie
s` fie sprijini]i s`-[i formeze idealul de via]`, s`-[i perfec]ioneze judec`]ile morale
[i s`-[i ridice nivelul con[tiin]ei [i al conduitei morale.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 45
Grupul de vrst` (peer-group) influen]eaz` conduitele viznd sexualitatea, fumatul, consumul
de alcool [i droguri, actele antisociale; aceasta are impact asupra dezvolt`rii cognitive [i a
succesului [colar. Participarea la un grup de vrst` care s` ofere stabilitate, sentimente de
afiliere [i acceptare, un r`spuns nevoii de a avea rela]ii predictibile, pe care s` se poat` baza,
par s` devin` priorit`]i la aceast` vrst`. Chiar [i felul n care se percep adolescen]ii este n
mare parte influen]at de prezen]a sau absen]a rela]ion`rilor pozitive cu un astfel de grup.
n general predomin` confuzia n ceea ce prive[te rolurile vie]ii de adult.
Preadolescen]ii au dificult`]i n a vedea n perspectiv`, cu deosebire pe termen lung.
Dac` la aceasta se mai adaug` eroziunea sistemului familial [i a re]elelor de suport, precum
[i accesul facil la mecanisme, substan]e [i activit`]i care pun via]a n pericol, avem un tablou
complet al problemelor cu care preadolescen]ii se confrunt`.
Cu toate c` legea interzice vnzarea de ]ig`ri [i alcool minorilor, exist` destul de multe
excep]ii.
n ultimii ani, se constat` o cre[tere general` a consumului de b`uturi alcoolice, mai ales la
femei [i tineri. Fiind extrem de accesibil, alcoolul ofer` pl`cerea de a fi ntre prieteni, ofer`
curajul de a ncalc` interdic]iile, de a fi rebel. El r`mne un simbol al statutului de adult pe
care, la un moment dat, fiecare tn`r dore[te s`-l revendice. Intr-adev`r, ritualurile de ini]iere,
de trecere la vrsta presupus` adult`, se fac ntotdeauna cu alcool. De asemenea, rezisten]a
la b`utur` este o alt` piatr` de ncercare pentru adolescen]i, n cadrul petrecerilor de smb`t`
seara. Mai mult de jum`tate dintre ei au aceast` experien]` nainte de 18 ani. Frecven]a cu care
se consum` alcoolul a dus la banalizarea actului n sine, ct [i a circumstan]elor n care se bea.
Societatea actual` este extrem de tolerant` fa]` de alcool, chiar dac` el este cauza unor
multiple probleme de s`n`tate [i chiar dac` poate conduce, adesea, la consumarea de droguri
ilicite. n general, este greu de precizat ct alcool se poate bea, f`r` riscuri pentru s`n`tate.
Alcoolemia, adic` nivelul alcoolului din snge, m`surat` n grame la litru (g/l), evolueaz` n timp
[i variaz` n func]ie de individ, sex [i predispozi]ia fiec`rei persoane.
Alcoolul este de departe drogul preferat al adolescen]ilor. Este cel mai folosit de c`tre
preadolescen]i sau chiar de copiii mai mici.
Acceptarea general` de c`tre societate a alcoolului, precum [i reclama penetrant` care
sugereaz` a[a zisele efecte binef`c`toare ale acestuia i fac adeseori pe adolescen]i [i chiar
[i pe p`rin]ii lor s` cread` c` a consuma alcool este un fel de rit de trecere, care nu prezint`
dect un pericol redus pe termen lung.
Al`turi de influen]a reclamelor [i a filmelor, motivele pentru care adolescen]ii consum` alcool
ar putea fi:
- Reducerea stresului
- Ameliorarea sentimentului de nstr`inare/de singur`tate
- Cre[terea sociabilit`]ii
- Schimbarea st`rilor nepl`cute
- Alcoolul este la ndemna copiilor
- Consumnd alcool, adolescentul simte c` ac]ioneaz` ca o persoan` matur`
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 46
- Alcoolul este o cale de a sc`pa de probleme, de a uita de ele
- P`rin]ii unora dintre adolescen]i consum` n mod regulat alcool
- Presiunea colegilor/prietenilor
FACTORII DE RISC N CONSUMUL DE ALCOOL DE C~TRE ADOLESCEN}I.
ABUZ {I DEPENDEN}~
Unii din factorii majori care influen]eaz` decizia copilului de a ncepe s` consume alcool sunt:
de natur` genetic`: influen]eaz` vulnerabilitatea individului la alcoolism; copiii alcoolicilor
sunt semnificativ mai predispu[i dect cei care provin din familii f`r` probleme cu alcoolul s`
bea nc` din adolescen]` sau chiar mai devreme, [i s` devin` alcoolici; este adev`rat c` nu
s-a stabilit nc` rela]ia exact` dintre factorii genetici [i influen]a mediului nconjur`tor asupra
diver[ilor indivizi;
comportamentali: copiii considera]i necontrola]i (impulsivi, nelini[ti]i [i destructibili) la
vrsta de trei ani sunt de dou` ori mai predispu[i s` fie diagnostica]i cu dependen]` de alcool
pn` la 21 de ani; copiii cu un comportament antisocial au probleme cu alcoolul n
adolescen]`; studiile au ar`tat c` agresivitatea la copiii de 5-10 ani predic]ioneaz` dezvoltarea
dependen]ei de alcool pn` la vrsta de 21 de ani;
de natur` psihiatric`: b`ie]ii cu vrste cuprinse ntre [ase [i 17 ani [i care sufer` de deficit
de aten]ie [i hiperactivitate (ADHD) sunt incapabili s` dezvolte rela]ii sociale durabile, ceea ce
duce n cele mai multe cazuri la abuzul de alcool [i dependen]` chiar patru ani mai trziu;
copiii care sufer` de anxietate sau depresie sunt mai predispu[i la a deveni dependen]i de
alcool, iar alcoolul, la rndul lui poate duce la dezvoltarea unor simptome depresive [i/sau
anxioase;
de natur` psihosocial`:
num`rul colegilor care i alc`tuiesc anturajul [i care au nceput deja s` consume
b`uturi alcoolice, au deja o experien]` n acest sens;
num`rul adul]ilor care au probleme cu dependen]a de alcool [i cu care copiii au
contact frecvent;
cantitatea de timp n care copilul este singur acas`, ceea ce nseamn` supraveghere
limitat`;
lipsa suportului p`rintesc, monitorizarea [i comunicarea sunt asociate frecven]ei
consumului de alcool [i problemelor pe care acesta le provoac`;
trauma abuzul asupra copilului, precum [i alte traume sunt considera]i factori de risc n
dezvoltarea dependen]ei de alcool; adolescen]ii afla]i n tratament declar` de cel pu]in [ase
ori mai mult dect ceilal]i copii c` au fost victime ale unui abuz fizic [i de optsprezece ori
mai mult c` au suferit un abuz sexual, att abuzul fizic ct [i cel sexual precednd
consumul de alcool; 13% dintre adolescen]ii dependen]i de alcool au suferit de stres post
traumatic;
expunerea la reclamele cu alcool, prin inducerea unei atitudini pozitive fa]` de consumul
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 47
de alcool; dac` un adolescent vede alcoolul ntr-o lumin` pozitiv`, el este predispus s` bea
la o vrst` precoce;
lipsa unei inform`ri [i educa]ii specifice consumului de alcool; mul]i copii au m`rturisit
c` au nv`]at relativ devreme despre pericolele la care se expun dac` vor consuma droguri,
dar mai pu]in despre ceea ce nseamn` dependen]a de alcool [i efectele nocive ale
consumului prematur de alcool.
CONSECIN}ELE CONSUMULUI DE ALCOOL LA ADOLESCEN}I
Consumul de alcool [i conducerea autoturismelor
Accidentele de ma[ini sunt cauza major` a decesului la adolescen]ii [i tinerii ntre 15 [i 20 de
ani: rata accidentelor de ma[in` fatale la conduc`torii auto cu vrste ntre 16 [i 20 de ani [i care
obi[nuiau s` consume alcool este de dou` ori mai mare dect la consumatorii de alcool de 21
de ani [i mai mul]i.
Agresiunea sexual` este mai prezent` la fetele ntre 15 [i 20 de ani, de obicei n contextul
unei ntlniri romantice; cercet`rile arat` c` alcoolul consumat de agresor, de victim` sau de
amndoi cre[te posibilitatea agresiunii sexuale s`vr[it` de un cunoscut, de un prieten.
Sexul ocazional de mare risc implic` parteneri sexuali diver[i [i sexul neprotejat, aceasta
conducnd de multe ori la sarcini nedorite [i la boli cu transmitere sexual`, inclusiv SIDA;
cantitatea mare de alcool consumat` poate afecta judecata, producnd confuzie mental`.
Probleme medicale: consumul de cantit`]i mari de alcool poate ntrzia pubertatea indiferent
de sexul consumatorului sau/[i influen]a negativ dezvoltarea sistemului osos; adolescen]ii care
consum` mult alcool risc` s` [i distrug` pentru totdeauna func]iile creierului, c`ci s-a dovedit
[tiin]ific c` alcoolul cauzeaz` pierderea memoriei n timpul adolescen]ei, ceea ce s-ar putea
extinde [i la perioada adult` a vie]ii; medicii spun c` b`utul n exces interfereaz`, n cazul
adolescen]ilor, cu o etap` critic` n dezvoltarea creierului.
Sinuciderea: consumul de alcool interac]ioneaz` cu depresia [i stresul, putnd conduce la
sinucidere, care este considerat` a treia cauz` a mor]ii la tinerii ntre 14 [i 25 de ani.
Schimb`rile comportamentale [i fizice includ:
- dificult`]i de concentrare
- schimb`ri n personalitate
- lipsa motiva]iei [i a energiei
- deficien]e de somn
- lipsa poftei de mncare
- sensibilitate exagerat`
- stare emo]ional` proast`
- nervozitate
- e[ecuri [colare
- pierderea interesului pentru familie [i prieteni
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 48
- nevoia exagerat` de singur`tate, comportament secretos sau suspicios
- r`ni fizice care nu pot fi justificate
- angajarea n comportamente riscante
Ce mi se ntmpl` cnd consum alcool? Fac lucruri pe care nu le-a[ face de obicei!
Chiar [i dup` primul pahar de alcool, judecata mea este afectat`, n sensul c`:
Nu disting ce e sigur de ceea ce este nesigur: alcoolul adoarme vigilen]a,
afecteaz` acea parte care ne face s` fim mai lucizi [i s` lu`m cele mai bune
decizii. Abilitatea de a distinge binele de r`u, ce e sigur de nesigur, ce e corect
de ceea ce este gre[it nu mai func]ioneaz` atunci cnd consumi alcool.
Asumarea unor riscuri nebune[ti: pentru c` alcoolul inhib` abilitatea de a face
judec`]i corecte, e[ti n pericol s`-]i asumi riscuri, precum sexul neprotejat sau conducerea unei
ma[ini cu impruden]`, deoarece inhibi]iile sunt mai mici sau aproape c` dispar.
Nu pot gndi clar: Chiar [i un pahar de b`utur` te poate face s` judeci gre[it unele situa]ii, n
a[a fel nct ]i po]i risca via]a. Comportamentul t`u scap` de sub control, ac]ionezi impulsiv [i
ira]ional.
De ce s` tr`iesc cu regrete?
Dup` aceea po]i regreta ceea ce ai f`cut atunci cnd erai beat/` sau ame]it/`. Te sim]i ncurcat
[i ]i pierzi respectul de sine. Te ntrebi la nesfr[it: De ce a trebuit s` fac ce am f`cut? n mod
tragic, consecin]ele pot fi ireversibile, nimic nu se mai poate ndrepta.
Min]i sau furi bani [i lucruri pentru a-]i lua alcool sau droguri: cnd e[ti dependent/`, creierul
este st`pnit de altcineva/altceva, nu po]i face nimic ca s` ]i-l folose[ti.
Mai mult dect orice altceva: po]i s` fii con[tient c` ar trebui s` te opre[ti, dar ]i vei cheltui to]i
banii ca s` po]i s`-]i procuri alcoolul. A ]i-l procura [i a-l consuma devin cele mai importante
lucruri din via]a ta. Adesea, chiar obsesive.
Mai disperat: devii din ce n ce mai disperat, min]i, furi sau faci orice altceva pentru a dobndi
bani, ceea ce este n conflict cu ceea ce gnde[ti. Te contrazici, ncercnd s` justifici ceea ce
ai f`cut sau gndit: Mi-o datorau!, Nimeni n-o s` observe! Numai de data asta [i gata!, Nu-
i mare lucru!, Fac [i al]ii la fel!
]i pierzi respectul fa]` de tine: Minciuna [i furtul te face s`-]i pierzi respectul fa]` de propria
persoan`. Pari s` nu-]i dai seama de faptul c` ]i sabotezi sim]ul valorii sau c` i r`ne[ti,
decep]ionezi pe ceilal]i. E[ti prea prins n via]a pe care o duci, via]` care nseamn` s` bei, s`
consumi alcool.
Te sim]i r`u, folose[ti mai mult: Te sim]i r`u, ru[inat, deziluzionat, dezam`git, chiar dezgustat,
a[a c` bei [i mai mult ca s` scapi de gndurile negre.
B`utura ca un mod de via]`: Cu ct bei mai mult, cu att alcoolul pune st`pnire pe via]a ta.
Schimb`rile au loc ncet: La o petrecere de week-end cineva ]i ofer` un pahar cu b`utur`.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 49
Te face s` te sim]i bine. Week-end-ul urm`tor ]i se propune din nou s` bei, ncerci din nou. ncepi
s` te gnde[ti la urm`torul pahar cu b`utur`. Este prima schimbare pe drumul cre[terii
consumului. Apoi, ncepi s` mai bei ceva n cursul s`pt`mnii. Alt semn c` via]a ta se schimb`.
Drumul spre adic]ie: Te po]i confrunta cu o schimbare rapid`. Chiar de la primul sau de la al
doilea pahar, ]i dai seama c` te sim]i altfel, mai confortabil [i ]i spui Vreau [i mai mult. {i
ncepi s` consumi ct mai des posibil ca s` scapi de disconfortul cronic. Iat` c` via]a ta s-a
schimbat brusc.
Via]a se nvrte n jurul consumului de alcool: Cnd ncepi s` bei din ce n ce mai mult, sfr[e[ti
prin a-]i evita prietenii care nu au acest obicei. ncepi s` acorzi mai mult` importan]` alcoolului
dect activit`]ii [colare, ceea ce duce la e[ecul [colar. E[ti n pericol major de a deveni
dependent, dar nu vrei s` auzi nimic despre asta. Consumul de alcool devine un stil de via]`.
Frica de a deveni dependent de alcool te poate proteja: Po]i s` te sperii c` alcoolul poate pune
st`pnire pe via]a ta, nainte de a mai putea face ceva. Po]i fi chiar la nceput [i atunci ai noroc,
dac` decizi s` te protejezi. Unii dintre adolescen]i nu se opresc, dar nva]` s`-[i limiteze
consumul de cte ori [i ct de mult pot. Nu trebuie s` devii dependent.
Exerci]ii
Povestea unui adolescent dependent de alcool:
ntotdeauna am c`utat s` m` justific, atunci cnd beam. Am crezut ca un prost c` m` voi
putea opri oricnd a[ fi dorit-o. Lucru amuzant, nu cred c` oamenii care nu au probleme cu
b`utura stau degeaba [i se minuneaz` cum pot ei s` se opreasc` de fiecare dat`. Am ajuns
la punctul sensibil, trebuie s` iau un pahar ca s`-mi sting setea [i s` pot face fa]` unei zile
Alc`tui]i un sfr[it acestei pove[ti, fie el pozitiv, fie negativ, n func]ie de preferin]`.
n cazul n care alege]i un sfr[it negativ, justifica]i de ce tn`rul din poveste nu a reu[it s` se
desprind` de acest obicei nes`n`tos.
Cum crede]i c` a nceput povestea acestui tn`r?
Dac` sfr[itul pove[tii pe care l ve]i alege va fi unul fericit, ncerca]i s` men]iona]i la ce sau
la cine a apelat eroul din povestea prezentat` ca s` se vindece. Aduce]i argumente n sprijinul
ideii c` a consuma alcool este un obicei nes`n`tos [i extrem de periculos.
n copil`rie [i n adolescen]` m` sim]eam tare singur! Problemele mele le resim]eam ca pe ceva uria[ [i greu mi
era s` le fac fa]`. Am nceput s` beau [i mi se p`rea ca tot ce m` cople[ea se evapor`, se ducea ca un fum. Mi se
p`rea c` via]a e amuzant` [i excitant`, provocatoare. Pn` la urm` am nceput s` evit s` m` mai ntlnesc cu pu]inii
prieteni pe care i aveam, datorit` eforturilor maic`-mi
Sim]eam c` am un h`u n gt [i aveam nevoie s`-l umple cu ceva. Petrecerile mi d`deau senza]ia fals` c` totul o
s` fie bine. Niciodat` nu m-am sim]it fericit cu adevar`t! M` sim]eam nen]eles. Am nceput s` beau din ce n ce
mai mult [i mai des, pn` cnd via]a mea a ajuns un dezastru.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 50
De ce crede]i c` se sim]ea personajul de mai sus singur [i nen]eles?
Cum explica]i urm`toarea afirma]ie am nceput s` evit s` m` mai ntlnesc cu pu]inii
prieteni pe care i aveam, datorit` eforturilor maic`-mii?
De ce se sim]ea n siguran]` [i bine la petreceri?
Cum crede]i c` era dezastrul pe care a nceput s`-l tr`iasc` personajul nostru?
Pute]i s`-l ajuta]i s` scape din asta? Cum a]i face-o?
ncerca]i s` analiza]i urm`toarea situa]ie [i consecin]ele gestului unui adolescent.
Am b`ut la un chef, acas` la un prieten. Era ziua lui.
Nu am mai putut s` nv`] pentru teza de luni, pentru c` eram mahmur [i ame]it de cap
(s`n`tate mental`). Nu mai am prieteni, pentru c` am nceput s` beau de ru[ine (s`n`tate
social`). Am b`ut [i mi-a fost r`u, mi-a fost grea]`, am ame]it, am v`rsat (s`n`tate fizic`).
Mi-a fost ru[ine c` am vomat pe jos n camer`, iar colegii, dup` ce au rs de mine, mi-au spus
c` de acum nainte nu m` mai invit` la petreceri, pentru c` sunt fraier. Fetele m` ocolesc [i
aproape c` le ur`sc pentru asta (s`n`tate emo]ional`). Nu mai pot face baschet ca lumea.
{i cnd te gnde[ti c` a[ fi f`cut orice ca s` pot juca un meci. {i nici nu mai pot s` nv`], cum
o f`ceam nainte de a ncepe s` beau, cnd toat` lumea era mul]umit` de mine (s`n`tate
ocupa]ional`). Am nceput s`-mi schimb p`rerea despre via]`, nu mai am niciun ideal, nu mai
am nici ncredere n mine, n prieteni, nu mai vreau nimic, aproape c` mi vine s` mor. Cred c`
le-ar fi mai bine tuturor f`r` mine [i problemele mele. M` enerveaz` [i m` plictise[te totul.
De ce oare s` mai tr`iesc!? (s`n`tate spiritual`).
Cine crede]i c` e de vin` pentru ce s-a ntmplat?
Cum vi se par motivele pe care le invoc` acest adolescent, pentru a-[i justifica obiceiul
de a bea?
Dac` prietenii lui ar fi reac]ionat altfel, ce crede]i c` s-ar fi ntmplat?
Mai e ceva de f`cut pentru acest b`iat? Dac` da, ce anume?
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 51
V. NCERCAREA MOARTE ARE!
DROGURILE: DE LA CURIOZITATE LA DEPENDEN}~
Trecerea de la copil`rie la adolescen]` doare, chiar dac` durerea nu este con[tientizat`.
Omenirea se confrunt`, la nceputul mileniului trei, cu un fenomen de o amploare f`r`
precedent.
n fiecare zi, pe tot cuprinsul globului p`mntesc, milioane de oameni folosesc droguri [i sute
de mii mor din cauza lor.
Romnia a devenit un punct de atrac]ie pentru cei ce vnd iluzii [i distrug vie]i din ce n ce
mai tinere.
Adolescen]ii/tinerii care nu [tiu s`-[i stabileasc` un rol n rela]iile cu ceilal]i [i cu propria via]`
sunt cei mai vulnerabili la consumul de droguri.
Drumul drogului poate deveni un drum f`r` ntoarcere, dac` adolescentul nu g`se[te sprijin
n adul]ii care i sunt n preajm`: profesori, p`rin]i, consilieri.
OBIECTIVE
Scopul acestui modul este acela de a nt`ri percep]ia c` cei mai mul]i adolescen]i nu folosesc
drogurile.
Asumarea de c`tre elevi a deciziei de a nu consuma droguri, de a fi drug-free prin sublinierea
consecin]elor negative [i prin scoaterea n eviden]` a consecin]elor pozitive a refuzului
asumat de a nu consuma astfel de substan]e.
OBIECTIVE ALE NV~}~RII
- Consecin]e pozitive ale ab]inerii de la droguri
- Consecin]e negative ale consumului de droguri
- Dezvoltarea unor abilit`]i de a face fa]` presiunilor [i tenta]iilor
- Educa]ie normativ`
Realit`]i [i date statistice
Ce sunt drogurile?
Ca s` n]elegem care este pericolul folosirii lor, este nevoie s` [tim ce sunt ele
cu adev`rat.
Substan]a psihoactiv` este cea pe care o iau/consum` oamenii pentru a schimba modul n
care se simt, gndesc sau se comport`. Unele dintre aceste substan]e se numesc droguri, iar
altele, precum alcoolul, tutunul, sunt periculoase, dar nu sunt considerate droguri.
Termenul droguri se refer` [i la substan]e care trebuie folosite numai sub control medical,
pentru tratarea unor boli.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 52
Din ce n ce mai mul]i oameni consum` droguri, ast`zi mai mult ca niciodat` n istorie, [i mul]i
sunt adolescen]i/tineri.
Leg`tura dintre adolescen]i [i droguri ridic` numeroase ntreb`ri: De ce adolescen]ii/tinerii
prezint` risc mare de abuz de droguri? De ce consum` tinerii droguri? De ce a devenit
periculos s` se produc` droguri, cnd de fapt aceasta se face de secole?
Odinioar`, drogurile nu erau nici att de puternice, nici att de periculoase cum sunt ast`zi.
Chiar [i a[a numitele droguri naturale sau soft (u[oare, blnde), precum marijuana sau
skunk (n jargon aromatele) sunt acum mai puternice dect erau n anii 1960. De-a
lungul anilor, aceste droguri au fost modificate fie biologic, fie chimic, pentru a crea o
concentra]ie mai mare a ingredientului activ deci acelui element care te face s` te sim]i
high (n ceruri).
Argumentul pentru folosirea drogurilor de-a lungul istoriei nu justific` consumul de droguri,
deoarece nimeni acum 200 de ani n-ar fi putut visa la puterea drogurilor care sunt disponibile
n zilele noastre.
Exist` unele droguri ca heroina sau cocaina crack, chiar dac` sunt folosite n mod
recrea]ional, tind s` creeze o dependen]` fizic`, ce duce la sporirea nevoii de drog. Chiar [i
acele droguri pe care tinerii cred c` le pot consuma ocazional, a[a numitele party-droguri,
precum Ecstasy, tind s` produc` o dorin]` puternic` de a retr`i senza]iile iar [i iar.
Efectele multor droguri nu sunt foarte bine cunoscute, [i chiar dac` ar fi, influen]a lor este
direct propor]ional` cu fizicul [i psihologicul individului.
n trecut, majoritatea drogurilor se f`ceau din plante, existnd diverse plante care se cultivau,
convertindu-se apoi n droguri: pasta de coca, opiu [i marijuana. Mai trziu, aceste produse
neprelucrate, prin diverse procedee, deveneau droguri, precum cocaina [i heroina, pentru ca
n secolul al XX-lea s` apar` prelucrarea chimic`. A[a au ap`rut drogurile sintetice:
amfetaminele, ecstasy, LSD etc.
Nu alege primejdia! Riscurile consumului de droguri.
Abuzul de substan]e are efecte negative asupra s`n`t`]ii fiziologice, care sunt de la probleme
minore, digestive sau de infec]ii respiratorii, pn` la boli grave, chiar fatale, precum SIDA [i
hepatita C. Sigur c` aceste efecte depind de drogul consumat [i de cantitate, ori de metoda
[i frecven]a folosirii. Consumarea regulat` de droguri, fie [i pentru o perioad` scurt` de timp,
poate provoca dependen]` fiziologic`, ceea ce nseamn` c`, atunci cnd o persoan`
nceteaz` s` mai consume droguri, ea sufer` de simptome fizice extrem de dureroase [i arde
de dorin]a de a consuma droguri.
Abuzul de droguri provoac` deterior`ri la nivelul creierului, c`ruia i este afectat` buna
func]ionare, fiind alterat` [i capacitatea lui de a r`spunde la stimulii lumii exterioare. Drogurile
afecteaz` capacitatea omului de a ac]iona liber [i con[tient pentru a-[i satisface trebuin]ele.
Ct pot fi de liberi toxicomanii cnd ei nu au niciun control asupra ac]iunilor [i reac]iilor lor?
Tenta]ia consumului de droguri cre[te propor]ional cu vrsta, elevii fiind mult mai vulnerabili n
clasele mari de liceu, de[i autorit`]ile apreciaz` c` vrsta la care tinerii ncearc` pentru prima
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 53
dat` drogurile este n sc`dere, [colile generale devenind un punct de atrac]ie pentru
distribuitorii de moarte alb`, cum li se spune drogurilor.
Aproape 40% dintre elevi spun c` au nceput s` consume droguri pentru a fi la fel cu prietenii
lor, 29,25% - din curiozitate, 26,92% - din alte motive (plictiseal`, pentru c` partenerul este [i
el consumator, pentru c` li s-a f`cut o fars`, dar apoi le-a pl`cut), 24,4% - pentru calmarea
unor suferin]e psihice sau fizice, 23,4% - ca form` de protest.
Principalii furnizori [i ini]iatorii n consumul de droguri au fost, n 74,2% din cazuri, prietenii sau
cuno[tin]ele, de aceea este foarte important` supravegherea anturajului [i a locurilor
frecventate de adolescen]i [i tineri.
Peste 11% dintre tinerii narcomani [i-au procurat drogurile din apropierea liceului, 7,52% - din
baruri [i discoteci, iar 7,13% - de pe terase [i mici bistrouri.
n ultimul deceniu, ca urmare a contextului interna]ional [i a schimb`rilor sociale interne, n
Romnia consumul de droguri ilicite a crescut considerabil, ajungnd un adev`rat fenomen
social.
Conflictele din spa]iul ex-Yugoslav au determinat modificarea rutei balcanice a drogurilor (prin
care heroina [i ha[i[ul din Orient ajungeau n vestul Europei) [i includerea ]`rii noastre n
acest traseu.
Societatea romneasc`, aflat` nc` n tranzi]ie, a fost luat` prin surprindere, neputnd
reac]iona prompt [i corespunz`tor la nici un nivel (justi]ie, ordine public`, s`n`tate, educa]ie,
atitudini [i mentalit`]i etc).
n numai c]iva ani, Romnia a devenit, dintr-un punct de tranzit, o important` pia]` de
desfacere a drogurilor.
Traficul ncepe s` capete valori semnificative n Romnia, ncepnd cu anii 1992-1993, pentru
ca n numai c]iva ani consumul de droguri s` nregistreze [i el propor]ii semnificative.
Fenomenul este n continu` cre[tere; din cantit`]ile mari de droguri care ajung n ]ara noastr`,
o parte din ce n ce mai mare r`mn pentru consumul intern.
Fenomenul se concentreaz` n Bucure[ti [i n alte cteva ora[e mari cum sunt Timi[oara,
Constan]a, Cluj, Ia[i.
Ca urmare a cererii crescute, au ap`rut [i ncerc`ri de producere a drogurilor pe plan local.
Marea majoritate a toxicomanilor romni se afl` la vrstele tinere]ii [i adolescen]ei, media de
vrst` nregistrnd o continu` sc`dere: de la 18-22 de ani (la nceputul anului 1997) la 14-18
ani n 2005.
De[i b`ie]ii sunt cei care consum` mai mult droguri, constat`m o tendin]` clar` de cre[tere a
consumului [i la fete.
Drogurile consumate de c`tre adolescen]ii [i tinerii din Romnia sunt mai ales heroina [i
marijuana, urmate de ecstasy, amfetamine [i chiar cocain`. La nceput, la noi heroina se
consuma prin inhalare sau prizare (la ]igar` sau la folie), n ultima vreme ns` majoritatea
heroinomanilor se injecteaz`.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 54
Injectarea este o form` de administrare mult mai sofisticat`, dar mai eficient`, tinerii
consumatori romni fiind a[adar practican]i avansa]i ai acestui comportament deviant.
Pe lng` efectele prezentate ale diferitelor tipuri de droguri, cele injectabile prezint` unele
riscuri n plus, cum ar fi: SIDA (consumatorii care folosesc droguri intravenoase sunt expu[i
la HIV prin acele contaminate; ace[tia sunt categoria n care num`rul de cazuri de SIDA
cre[te cel mai repede); cheaguri de snge (cnd venele sunt n]epate foarte des, mai ales cu
ace nesterilizate, apar cheaguri de snge sau cicatrice n interiorul venelor); embolia
pulmonar` (o complica]ie foarte grav` poate ap`rea atunci cnd cheagurile de snge se
desprind [i plutesc prin circuitul sanguin spre inim` [i pl`mni; pacientul moare din cauza
cheagurilor care opresc alimentarea cu snge spre pl`mni); endocardita bacterian` (dac`
p`trund microbi n circuitul sanguin printr-un ac murdar, ace[tia se r`spndesc n tot
organismul [i se localizeaz` n valvele inimii, cauznd infec]ii grave cunoscute sub numele de
endocardit` bacterian`); hepatita seric` (inflama]ia ficatului este una din problemele obi[nuite
ale celor care se drogheaz` injectabil; aceasta este cauzat` de un virus transmis de la
persoan` la persoan` prin ace contaminate); malforma]iile (copiii femeilor care au consumat
droguri n perioada de sarcin` se pot na[te mor]i sau cu numeroase malforma]ii; femeile
ns`rcinate trebuie s` evite toate drogurile, inclusiv alcoolul, de-a lungul ntregii perioade de
sarcin` [i a al`pt`rii).
Consumatorii de droguri, adolescen]i [i tineri, abandoneaz` de regul` [coala destul de
devreme, cel mai adesea n primele clase de liceu.
Tinerii toxicomani romni provin mai ales din familii cu probleme: climat tensionat, conflictual,
violent, familii destr`mate.
Adolescen]ii [i tinerii care consum` droguri sunt poten]iali delincven]i, deoarece dependen]a
[i duritatea sindromului de abstinen]` (sevrajul) i determin` s` foloseasc` orice mijloace
pentru a ob]ine banii necesari procur`rii drogului. Primul pas (dup` vinderea obiectelor
personale, furtul banilor [i a obiectelor de valoare din cas`) este furtul din buzunare, apoi
urmeaz` furturile din ma[ini, tlh`riile [i infrac]iunile comise cu violen]`.
Explicarea unor termeni
Adic]ia: dependen]a fizic` [i/sau psihic` de o substan]`, n special alcool, tutun
[i/sau alte droguri, sau de anumite activit`]i, cum ar fi jocurile.
Dependen]a: Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii define[te dependen]a ca fiind starea
fizic` sau psihic` ce rezult` din interac]iunea unui organism cu o substan]`,
caracterizat` prin modific`ri de comportament [i alte reac]ii, nso]ite ntotdeauna de
nevoia de a lua substan]a n mod continuu sau periodic, pentru a-i resim]i efectele
psihice [i pentru a nl`tura suferin]ele.
Dezintoxicarea: procesul prin care un toxicoman este tratat pentru a sc`pa de
dependen]a fizic` de un drog. Este procesul de ntoarcere la normalitate a
organismului dup` eliminarea unui toxic.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 55
Narcotic: substan]` care provoac` narcoz`, somn. n limbajul interna]ional, prin acest
termen, sunt desemnate substan]e stupefiante (ex: morfina, cocaina, opium).
Politoxicomania: consumul mai multor droguri, deseori cu inten]ia de a le spori efectele sau
de a contracara efectele unora n beneficiul altora.
Sevrajul: reprezint` r`spunsul organismului la absen]a drogului cu care este obi[nuit. Natura
simptomelor [i intensitatea acestora depinde de drogul consumat (ex: tremur`turi, dureri
musculare, articulare, simptome specifice gripei etc).
Stupefiant: sinonim cu medicament care inhib` centrii nervo[i, provocnd o stare de iner]ie
fizic` [i psihic`. Induce dependen]` fizic` [i psihic` sever`. Consumul acestor substan]e este
interzis prin lege.
Supradoz`: administrarea unei cantit`]i de drog mai mari dect capacitatea de metabolizare
a organismului.
Toleran]a: const` n dispari]ia treptat` a efectelor unei substan]e ce este administrat` repetat,
pe o anumit` perioad` de timp, nct pentru a ob]ine acela[i efect se impune cre[terea
progresiv` a dozei. De men]ionat c` obi[nuin]a nu creeaz` ns` o imunitate total` [i nelimitat`
n timp la organismul care s-a obi[nuit cu toxicul. Efectul pe termen relativ lung este instalarea
unei intoxica]ii cronice, cu consecin]e grave asupra st`rii de s`n`tate.
Toxicoman: persoan` dependent` de drog.
Clasific`ri ale drogurilor
droguri legale, admise: cofeina, tutunul, alcoolul;
droguri ilegale: fac obiectul unor conven]ii interna]ionale sau legi na]ionale (n Romnia -
men]ionate de Legea 143/2000 privind combaterea traficului [i a consumului ilicit de droguri).
Dup` modul de ac]iune asupra Sistemului Nervos Central (SNC), drogurile ilegale sau de
abuz se clasific` astfel:
stimulente ale SNC: cocaina, amfetamine, crack;
depresive ale SNC: opiacee (opiu, morfina, heroina, metadona, petidina, codeina), barbiturice,
tranchilizante;
perturbatoare ale SNC: cannabis, LSD, Ecstasy, PCP, Mescalina, Psilocybina, Psilocyna
Exerci]ii
R`spunde]i la ntreb`rile de mai jos, utiliznd argumente din informa]iile de mai
sus.
Crezi c` toxicomania este un fenomen ngrijor`tor n rndul
adolescen]ilor/tinerilor n Romnia?
De ce s-a transformat Romnia din ]ar` de tranzit pentru droguri n ]ar` unde se desfac
drogurile?
Care sunt drogurile preferate de adolescen]ii [i tinerii romni?
Ce leg`tur` exist` ntre consumul de droguri [i delincven]`?
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 56
Care este drogul cel mai utilizat [i mai periculos?
Dac` sim]i nevoia s` faci mereu un anumit lucru, s` consumi un anumit produs, cum se
nume[te acest gen de comportament?
Cum se nume[te r`spunsul organismului la absen]a drogului?
Cte feluri de droguri cuno[ti?
De ce sunt periculoase drogurile?
Scrie]i un eseu n care s` da]i r`spunsul la urm`toarea ntrebare Este consumul de
droguri un fenomen social de amploare n Romnia?
M` droghez. {tiu de ce? Cauzele consumului de droguri
Consum` droguri [i cei cu probleme familiale [i cei f`r` astfel de probleme, [i cei
care au bani, [i cei f`r` posibilit`]i financiare, [i cei cu studii, [i cei f`r`. Cauzele
consumului de droguri sunt complexe. Nu ]in numai de nivelul de educa]ie, [i nici
de situa]ia material`. Cauzele care i mping pe adolescen]ii/tinerii spre
dezumanizare prin consumul de droguri sunt multe [i dintre cele mai diverse:
Cei mai mul]i ncep s` consume droguri din pur` curiozitate de a cunoa[te efectele pe care
le au asupra lor sau din dorin]a de a avea senza]ii, tr`iri noi, vor s` ating` o anumit` stare
fizic` [i psihic` de bine, de exaltare [i de destindere. Sunt ns` attea alte lucruri, senza]ii de
experimentat n via]`, NU alege]i una care v` poate face s` v` pierde]i via]a!
Plictiseala. Sunt attea c`i s` ne petrecem timpul ntr-un mod ct mai pl`cut, de la sport la
muzic`, de la explorarea naturii [i pn` la voluntariat. }inem oare att de pu]in la via]a
noastr`, nct s` fim atra[i de aceast` tenta]ie care ne apropie de moarte?
Un alt motiv poate fi considerat teribilismul. Consumul de droguri poate fi incitant sau
provocator tocmai pentru riscurile pe care le implic`. Dar po]i s` ie[i n eviden]` [i n mod
pozitiv, f`r` s` consumi droguri! Unii sunt tenta]i s` nfrunte riscurile f`r` a fi opri]i de cuvinte
ca: PERICOL sau MOARTE.
Dorin]a de afirmare n fa]a grupului precum [i teama c` vor fi respin[i, c` vor fi izola]i de
c`tre grup, dac` refuz` propunerile a[a-zi[ilor ini]ia]i, i fac pe ace[tia s` nu ia n considerare
riscurile la care se expun.
O alt` cauz` este presiunea grupului; n func]ie de nivelul stimei lor de sine, de idealurile pe
care le au n via]`, de raporturile cu familia, de rezultatele lor [colare, de imaginea pe care o
au despre sine [i pe care vor s-o creeze celorlal]i, adolescen]ii au grade diferite de rezisten]`
la presiunea pe care anturajul lor o exercit`. Este foarte important s` [tii cum s` spui NU,
ceea ce demonstreaz` c` ai o personalitate puternic`. Este important ca tinerii s` fie ei n[i[i,
chiar dac` ceilal]i gndesc diferit.
Problemele n familie, la [coal`, cu prietenii, precum [i izolarea de colectivitate constituie o
alt` cauz` care i determin` pe tineri s` evadeze din realitate consumnd droguri. Unii le
consum` pentru a ascunde sau pentru a dep`[i problemele zilnice pe care le au [i aici putem
men]iona: divor]ul p`rin]ilor, abuzul sau indiferen]a p`rin]ilor sau a [colii etc. Dar drogul nu le
rezolv` problemele, dimpotriv`: cele vechi nu dispar [i n plus mai apar altele noi.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 57
Dac` elevul vede n rela]ia cu educatorul sau cu p`rin]ii un suport serios [i constant, dac` se
poate exprima pe sine nsu[i, dac` rela]ia dintre ei este una de comunicare autentic`, atunci
este probabil ca el, adolescentul, s` resping` o asemenea realitate, s` ias` dincolo de ea, s`
caute adev`ra]i prieteni, bucurii n lumea real`. Copilul trebuie ajutat s` n]eleag` c` utilizarea
drogurilor poate rezolva doar aparent [i temporar problemele. Acestea vor continua s` existe
[i chiar se pot agrava.
Prin consumul de droguri, indiferent c` acestea se numesc cocain`, heroin`, canabis, LSD-25
sau chiar alcool, toxicomanul caut` s` ating` fericirea, caut` dep`[irea momentelor de rutin`,
a celor dificile, a singur`t`]ii, a excluderii. Toxicomanul vede n droguri solu]ia de a accede la
un episod de via]` n care timpul s` nu mai conteze. Pentru o perioad` scurt`, efemer`,
consumatorul cunoa[te iluzia p`cii, a calmului sau a for]ei. Dar dup` aceste binefaceri [i fac
apari]ia [i efectele nedorite cum ar fi: dependen]a [i efectele toxice asupra sistemului nervos,
asupra inimii sau a altor organe interne.
La nceput, majoritatea drogurilor creeaz` o trec`toare dispozi]ie de bun`stare fizic`, o senza]ie
de euforie, o lini[te sau o exaltare psihic` dorite cu aviditate de indivizii care se dedau la
consumul acestora. Mai trziu, personalitatea consumatorului este puternic afectat`; apar
viziuni [i tulbur`ri de comportament precum [i erori de percep]ie [i de judecat` pentru ca, n
final, activitatea practic` s` fie nul`, via]a normal`, dac` mai exist` a[a ceva, s` dispar` pentru
totdeauna.
O via]` dependent` de drog nu poate fi dect un mod de trai jalnic, demn de comp`timit, de
aceea este important s` fim ntotdeauna aten]i pentru ca cei de lng` noi s` nu fie nevoi]i s`
apeleze la droguri; s` fie suficient s` respecte, s` discearn`, s` nceap` o ac]iune, un proiect
[i s` le finalizeze, considernd c` orice problem` n via]` este n fond o ocazie de a demonstra
lumii [i lor n[i[i c` au puterea de a nu se l`sa dobor]i de pericolele care pndesc la fiecare
col] de strad`. Nu se poate tr`i dup` sloganul Consum, deci exist, pentru c` drogul ]i interzice
accesul la via]` normal`. Pn` la urm` la existen]`!
Cum [tim dac` pre/adolescentul prezint` riscul de a deveni consumator de droguri?
Educatorul sau p`rin]ii se pot ghida dup` prezen]a mai multor simptome, care nu
nseamn` neap`rat c` un copil sau altul este un consumator de droguri, dar pot
anun]a c` el traverseaz` o stare de stres, sufer` de depresie. Orice simptom
merit` aten]ie, mai ales dac` persist` sau se repet` periodic.
Cheia este schimbarea! Trebuie urm`rit` orice schimbare semnificativ` a semnelor fizice, de
personalitate, de atitudine sau de comportament:
Semne fizice/fiziologice:
- Pierderea /cre[terea poftei de mncare, o inexplicabil` sc`dere sau cre[tere n greutate,
orice schimbare a obiceiurile alimentare;
- Schimbarea ritmului mersului;
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 58
- Insomnie, trezirea la ore neobi[nuite, o lene neobi[nuit`;
- Ochii ro[ii [i nl`crima]i, pupile mai mari sau mai mici dect de obicei;
- Palme umede [i reci, mini tremurnde;
- Fa]` ro[ie sau palid`;
- Miros de substan]e la expira]ie, din corp sau de pe haine;
- Foarte activ, excesiv de vorb`re];
- Secre]ii nazale ca la r`ceal`, extremit`]i reci;
- Urme de n]ep`turi pe antebra]e sau picioare;
- Gre]uri [i vom` frecvente sau transpira]ii excesive;
- Tremur`turi ale minilor, picioarelor sau capului;
- Puls neregulat.
Semne comportamentale:
- Schimbare n atitudine, comportament sau personalitate f`r` o cauz` aparent`;
- Schimbarea prietenilor sau evitarea celor vechi, refuzul de a vorbi despre prietenii cei noi;
- Are prieteni cunoscu]i drept consumatori de droguri;
- Schimbare n activit`]i, hobby-uri sau interese;
- Sc`derea performan]elor [colare, ntrzieri la [coal`, absent`ri nemotivate sau abandon
[colar;
- Schimbarea comportamentului acas`, pierderea interesului pentru familie [i activit`]ile de
familie;
- Dificult`]i de concentrare, distrat, uituc;
- Lips` de motiva]ie n general, pierderea energiei, a stimei de sine, o atitudine de
nep`sare;
- Frecvent hipersensibil, [i pierde repede cump`tul sau are resentimente puternice;
- St`ri de iritabilitate sau mnie;
- Comportament excesiv de secretos;
- Necinste cronic`;
- Nevoie inexplicabil` de bani, fur` bani sau obiecte pentru a fi vndute;
- Paranoia;
- Lipsa preocup`rii pentru aspectul fizic [i toaleta zilnic`;
- De]inerea de prafuri, tablete, capsule, fiole de aluminiu, seringi [i ace.
G`se[te alternative s`n`toase! Ai doar o singur` via]`, bucur`-te de ea!
Cum r`spunzi la presiunea grupului de prieteni?
Este important s` [tii s` spui NU.
Dovede[te c` e[ti puternic.
ncearc` s` fii tu nsu]i, chiar dac` cei din jurul t`u au alt` opinie!
{i nu face nimic doar pentru a impresiona pe [eful g`[tii, fi tu nsu]i [i vei fi mult mai apreciat!
Nu-]i sunt prieteni cei care te ndeamn` s` faci ceva ce-]i va face r`u.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 59
Ai probleme n familie, la [coal`, cu prietenii, cum faci s` scapi de ele?
Nu uita c` nu drogul e solu]ia.
Dac` ncepi s` consumi droguri cnd ai probleme nseamn` c` e[ti la[, alegi s` fugi din calea
greut`]ilor, ne[tiind c` la cap`tul drumului te a[teapt` o problem` mult mai grea [i aproape
f`r` ie[ire.
Drogul nu rezolv` problemele, dimpotriv` le agraveaz`.
Nu po]i s` faci fa]` singur problemelor din via]a ta, g`se[te pe cineva s` te ajute: dirigintele,
consilierul [colar, p`rintele, preotul, psihologul.
M` simt singur/`, drogul m` poate ajuta s` scap de singur`tate?
Exist` adolescen]i care consider` consumul de droguri un r`spuns la singur`tate. Dar
drogurile nu sunt un remediu, ele nu fac dect s` te ndep`rteze de familie, de colegi, de
adev`ra]ii prieteni, ele te vor ajuta doar s` fii [i mai singur!
Este important s` ai prieteni, caut`-i, mergi n ntimpinarea lor, alege-i pe cei n care po]i g`si
ntotdeauna un partener de distrac]ie, dar [i un sprijin n momentele grele.
Ce ar putea s` m` fereasc` de tenta]ia de a consuma droguri?
S` te informezi: ce sunt drogurile, cum ac]ioneaz`, care sunt consecin]ele. Informa]ia te face
mai puternic, te ajut` s` iei decizii mai bune! Nu lua n calcul doar perspectiva pozitiv` pe care
o prezint` cei ce vnd droguri, nu fi o prad` u[oar` n capcanele lor!
S` te cuno[ti mai bine [i s` ai ncredere n tine!
S`-]i alegi cu mare aten]ie prietenii! Nu te nconjura de persoane cu reputa]ie proast`, ai curaj
s` spui NU!
Dac` faci parte dintr-un grup n care se consum` droguri, e timpul s`-]i cau]i al]i prieteni! Un
prieten adev`rat nu te ndeamn` s` faci ceva ce ]i-ar putea d`una!
S` comunici mai bine cu cei din jur! Este foarte bine s` ai o persoan` cu care s` po]i discuta
despre ceea ce te intereseaz`, o persoan` adult`, de preferin]` cineva din familie, un profesor
pe care l sim]i mai apropiat de elevi. Ei ]i vor cu siguran]` numai binele!
S` [tii cui s` te adresezi pentru ajutor (p`rin]i, profesori, medici, Centrelor de Prevenire,
Evaluare [i Consiliere Antidrog).
S` spui [i prietenilor ceea ce [tii despre droguri [i efectele lor, s`-i ndrumi [i s`-i sprijini la
nevoie. De asemenea, dac` [tii sau b`nuie[ti c` cineva ia droguri, l aju]i mult, dac` spui cuiva
apropiat acelei persoane, cineva care crezi c` l-ar putea ajuta. Poate se va sup`ra pe tine,
dar cu siguran]` ]i va mul]umi mai trziu.
S` vorbe[ti cu p`rin]ii dac` ]i s-a propus s` consumi droguri sau ai fost martor la un asemenea
act.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 60
Exer ci ] i i
Exerci]ii
Exist` adolescen]i care consider` consumul de droguri un r`spuns la singur`tate. Dar
drogurile nu sunt un remediu, ele nu fac dect s` te ndep`rteze de familie, de colegi, de
adevara]ii prieteni n momentele grele.
Discu]ie cu elevii pe marginea unor situa]ii pe care le-ar putea ntlni ace[tia, situa]ii n care
ar fi obliga]i sau sf`tui]i s` fac` anumite lucruri care le-ar putea d`una, cum ar fi ndemnul s`
fumeze o ]igar` marijuana.
Profesorii s` ajute elevii s` explice cum ar rezista la astfel de presiuni [i cum s-ar sim]i dac` ar
reu[i acest lucru.
Aceast` activitate ar putea s` se fac` prin dezbateri sau prin ncurajarea copiilor s` scrie o
scrisoare (care s` con]in` informa]ii exacte despre consecin]ele negative ale consumului de
droguri, despre consecin]ele pozitive ale puterii de a face fa]` tenta]iei, precum [i sfaturi despre
cum s-ar putea rezista presiunilor) c`tre un coleg imaginar care ar avea probleme cu drogurile.
Alc`tui]i trei coloane cu titlul: Consecin]e negative, Consecin]e pozitive [i Abilit`]i
de rezisten]`.
Revede]i informa]iile privind pericolul consumului de droguri, cernd elevilor s` spun` ce [tiu
deja n leg`tur` cu efectele negative. Trece]i apoi la listarea tuturor consecin]elor negative pe
care elevii le-au men]ionat n coloana Consecin]e negative. Ad`uga]i orice fapte adi]ionale
care ar putea fi importante [i ar putea clarifica unele ntreb`ri [i neclarit`]i.
Cere]i elevilor s` identifice consecin]ele pozitive ale refuzului de a consuma droguri. Trece]i
r`spunsurile copiilor n coloana Consecin]e pozitive. Unele exemple pot include: cum s` stai
departe de necazuri; cum s` c[tigi respectul p`rin]ilor [i fra]ilor; schi]area unui bun exemplu
pentru elevii mai mici; dezvoltarea unei puternice ncrederi n sine prin discutarea unor exemple
pozitive din sport, art`, din rndul persoanelor cu handicap (vezi exemplul cu studentul care nu
are mini [i este student la pictur`, pictnd cu piciorul).
Cere]i copiilor s` se transpun` n situa]ii n care ar suferi presiuni pentru a consuma droguri,
ajuta]i-i s` se preg`teasc` prin anticipare [i s` exerseze strategii de rezisten]` (de a face fa]`);
elevii s` se gndeasc` la diferite c`i prin care ei pot rezista presiunii.
Scoate]i n eviden]` mai mult de o situa]ie n care strategia de rezisten]` poate fi folosit` n
timp (de exemplu, Ofer` o alternativ` sau/[i Fugi, evit`!). Acord` timp elevilor pentru un
brainstorming specific scuzelor, motivelor sau alternativelor. Toate sugestiile elevilor vor fi
trecute n coloana Stiluri de rezisten]`.
Exemple de r`spunsuri posibile:
mi pas` de corpul meu prea mult, ca s` folosesc droguri!
Trebuie s` merg repede acas`, ca s` am grij` de sora mea mai mic`.
Consumul de canabis mi poate face r`u la creier.
Nu vreau s` risc s` am probleme cu p`rin]ii mei.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 61
Sunt prea de[tept ca s` fumez porc`rii!
Prefer s` merg acas` la amicul meu, ca s` ascult`m noile lui CD-uri.
Stabile[te cteva scopuri pentru viitor [i evalueaz` ct [i cum drogurile te-ar putea
mpiedica s`-]i atingi obiectivele. Gnde[te-te la ceea ce speri s` realizezi de acum [i pn` la
sfr[itul liceului. Enum`r` cel pu]in trei obiective pe care ]i dore[ti s` le atingi [i identific` cel
pu]in trei pa[i pe care ar trebui s`-i faci ca s`-]i atingi fiecare din scopurile propuse.
OBSERVA}II:
- Prin stabilirea obiectivelor viitoare [i evaluarea legat` de consumul de droguri [i de modul n care aceasta poate
mpiedica o persoan` s`-[i ating` aceste obiective, elevii [i vor nt`ri decizia/angajamentul de a nu consuma
droguri.
- Discuta]i cu elevii dvs. ce este acela un scop/obiectiv (un vis cu un plan). Spune]i-le de ce este important s`-]i
stabile[ti obiective [i s` [tii ce trebuie f`cut pentru a le realiza. Da]i-le exemple despre ce ar putea s`-i mpiedice
s`-[i ating` ]elurile (inclusiv consumul de droguri).
- ncerca]i s`-i ncuraja]i pe copii s` identifice scopuri realiste pentru urm`torii un an-doi (sau pn` la intrarea la
liceu).
- Explica]i-le de ce un obiectiv de tipul s` ajung bogat este prea general.
- Dup` ce povestirile sunt citite n fa]a clasei, pune]i-le ntreb`ri de clarificare: Cum se simte X cnd se gnde[te la
]elurile lui pentru viitor? Cum se simte cineva cnd [i atinge un scop? Dar cnd nu-[i atinge scopul? Cum pot
aceste experien]e s`-i motiveze pentru a ac]iona n vederea satisfacerii obiectivelor viitoare?
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 62
Nume: __________________________________________________________
Scopurile mele:
Scopul 1:
Pa[ii care m-ar ajuta, dac` i-a[ parcurge, ca s`-mi ating scopul includ:
- .
- .
- .
- .
Drogurile ar putea s` influen]eze ac]iunea mea prin:
.
Scopul 2: .
Pa[ii care m-ar ajuta, dac` i-a[ parcurge, ca s`-mi ating scopul includ:
- ..
- ..
- ..
- ..
Drogurile ar putea s` influen]eze ac]iunea mea prin:
.
Scopul 3: .
Pa[ii care m-ar ajuta, dac` i-a[ parcurge, ca s`-mi ating scopul includ:
- ..
- ..
- ..
- ..
Drogurile ar putea s` influen]eze ac]iunea mea prin:
.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 63
Scrie o scurt` povestire despre un personaj real sau imaginar care are ]eluri asem`n`toare
cu ale tale. Descrie acest personaj [i ce face el pentru a-[i atinge scopul. Opre[te-te asupra a
dou` finaluri: unul care s` arate ce se ntmpl` personajului [i cu scopurile sale dac` nu va fi
tentat s` consume droguri; cel`lalt sfr[it trebuie s` cuprind` informa]ii referitoare la ce s-ar
ntmpla cu personajul t`u [i ]elurile lui, dac` ar ncepe pe parcurs s` consume droguri.
Vroiam s` m` dau [mecher n fa]a fetelor
M` cheam` Alex [i am acum 19 ani. P`rin]ii mei au o situa]ie material` bun` (au o firm` de construc]ii). Am nceput
s` m` droghez acum trei ani. Am nceput-o a[a, la ntmplare, cu marijuana, cu prietenii afar`, pe lng` bloc.
Cineva, nici nu mai [tiu cine, ne-a oferit gratis o ]igar` [i to]i am fost curio[i s` vedem cum este. Auzisem c` te sim]i
n al nou`lea cer [i c` tot ce te apas` dispare ca un fum. Unii nu s-au sim]it prea bine [i nu au mai vrut s` ncerce.
Dar eu [i un prieten am mai ncercat [i alte droguri. Mai bine nu m` ntreba]i de ce, pentru c` nici acum nu-mi este
clar! Poate pentru c` vroiam s` fiu conduc`torul tuturor, s` m` dau [mecher n fa]a fetelor. Odat`, la discotec` am
ncercat ecstasy [i am dansat toat` noaptea f`r` s` simt niciun pic de oboseal`. {i uite a[a, ncet, ncet, a nceput
s`-mi plac`. Fiindc` ai mei aveau bani, mi permiteam ca din cnd n cnd s`-mi cump`r droguri. Am luat heroin` [i
am fumat-o. De atunci am f`cut-o din ce n ce mai des. Cu [coala, vai de mama eim` tram, f`ceam ct de ct
fa]`, dar nu mai eram nici pe departe elevul model de alt`dat`. Asta era acum doi ani [i, de atunci, am nceput s`
m` gndesc mereu la droguri, la cum s`-mi fac rost de ele, de bani pentru a mi le cump`ra. Dac` nu-mi luam doza,
aveam dureri musculare ngrozitoare, dureri de stomac [i m` treceau ni[te transpira]ii reci care mi d`deau fiori. Nu
puteam s` fac nimic! De frica urm`toarei crize, ajunsesem s` iau heroina foarte des. A[a c` m-am hot`rt c` trebuie
s` le spun p`rin]ilor mei. Sim]eam c` nu mai pot tr`i n felul acesta. M` ndep`rtasem de toat` lumea. Sl`bisem,
aveam ni[te cearc`ne c` m` speriam cnd m` uitam n oglind`! Le-am spus p`rin]ilorlacrimi, amenin]`ridar n
final am ajuns la doctor. Acum merg [i la un psiholog. Tratamentul ca s` scap de nevoia de drog a fost cumplit, a
fost a[a ca un co[mar din care sim]i c` nu po]i sc`pa. Acum m` simt mai bine, p`rin]ii mei mi sunt al`turi, mama a
renun]at s` mai mearg` la firm` [i are grij` de mine, m` ajut`, vorbe[te cu mine, m` ]ine n bra]e cnd simt c` nu
mai pot. Diriginta mea mi e [i ea al`turi. Am ezitat la nceput s`-i spun, consideram c` profesorii sunt ni[te scor]o[i,
preocupa]i numai de materia lor. Am fost surprins s` v`d un om deosebit, o a doua mam`. Semnul c` mi e mai bine
e c` am nceput s`-mi fac planuri de viitor. mi dau seama c` am ratat attea lucruri frumoase, c` am pierdut trei ani
din via]a mea. {tiu c` mai am de tras, e foarte greu s` scapi de dependen]`, mi se mai ntmpl` s` mai simt nevoia
unei ]ig`ri, dar mi g`sesc repede ceva de f`cut, ceva care s`-mi plac`. Deun`zi m-a vizitat fostul meu prieten.
Vroia s` tragem un joint mpreun`. Am rezistat. I-am spus c` am ceva mai bun de f`cut [i c` n general n-a[ mai
vrea s`-l v`d, dac` nu renun]` la acest obicei. I-am spus chiar c` m` ofer s`-l ajut. A plecat, rzndu-mi n nas. {i
cnd te gnde[ti c` l consideram cel mai bun prieten!
- De ce crede]i c` a nceput Alex s` se drogheze?
- Problemele din familie l-au mpins spre aceasta?
- Consuma un singur drog sau era politoxicoman?
- Obi[nuia s` consume drogurile de unul singur?
- De ce crede]i c` a durat att de mult pn` s` renun]e la obiceiul de a consuma droguri?
- Cnd un toxicoman vrea s` renun]e la droguri, o poate face de unul singur?
- Cnd decizi c` nu mai vrei s` consumi droguri, o po]i face de la sine, cu u[urin]`?
- Ce efecte au avut drogurile asupra lui Alex?
- Crede]i c` acum e n afara pericolului de a se apuca din nou de droguri?
M` cheam` Floren]a. Povestea mea este cea a unei fete de 17 ani care a vrut s` descopere noi experien]e, printre
ele [i cea a drogului. Nu cuno[team mai nimic despre via]`, dar credeam c` [tiu totul. Eram destul de silitoare la
[coal`, mi pl`cea s` nv`], dar acum de-abia m` tr`sc, aproape c` sunt n pericol s` ramn repetent`. De fapt
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 64
cred ca, n mare parte, asta m-a salvat! E deja un an de cnd nu mai iau nimic; la nceput, fumam ]ig`ri jointuri,
dup` aceea a urmat restul: ecstasy, cocain`, canabis Dec`derea este un angrenaj n care te afunzi prea repede!!!
Nu sunt mndr` de toate astea! Abia acum realizez cum am putut s` m` joc cu via]a mea, ct de incon[tien]` am
fost, nu vedeam pericolul
Aveam deci 17 ani cnd am fumat pentru prima oar`, eram ntre prieteni, [i cu toate c` auzisem o sumedenie de
lucruri despre droguri, ma gndeam c` nu fac niciun r`u. O dat` [i gata! A fost cea mai mare gre[eala a mea! De
ce, ma ve]i ntreba? ncepusem s`-mi pierd timpul cu tineri de vrsta mea, care consumau droguri dure. La nceput
nu am vrut s` [tiu de nimic, dar ntr-o sear`, la o mic` crcium`, am ncercat. Eram n extaz, nu o ascund deloc,
iubeam pe toata lumea [i toata lumea m` ndr`gea. {i de aici a nceput totul: ie[eam n fiecare week-end numai ca
s`-mi ntlnesc lumea mea, vroiam s` descop`r lucruri noi, senza]ii noi, am trecut la alte droguri. S` [ti]i c` nu e[ti
niciodat` satisfacut cu drogurile! ntotdeauna vrei mai mult, de aceea ncerci lucruri noi. {ase luni mai trziu luam
deja cocain`. Ajunsesem s` spun coke este ciocolata mea. Acum m` gndesc ct eram de naiv`, credeam c` asta
era via]a mea! Acest infern pnde[te pe toata lumea, nimeni nu este ferit de asta! {i eu credeam c` drogul e o nimica
toat`.
Sc`parea a venit de la mine, numai de la mine. Mi-am spus c` trebuie s` o termin cu drogul, altfel voi deveni o
nebun`. S` te opre[ti nu este u[or, chiar deloc, dar, cnd traie[ti momentele de fericire c` ai reu[it, ti spui c` a
meritat cea mai mare suferin]` [i cea mai grea. Nu am urmat niciun tratament, numai rabdarea [i curajul meu au
contat. S` [titi, [i e important s` nu uita]i, cineva care decide s` se opreasc` trebuie s` o fac` pentru el, din proprie
ini]iativ`, dac` nu, pericolul de a o lua de la capat l pnde[te. Mul]i dintre prietenii mei, care au nc` probleme cu
drogul, m` ntreab` cum am f`cut c` am renun]at definitiv. R`spunsul meu a fost scurt: Trebuie s` ai vise [i ]eluri
n via]`, [i nu voiam pentru nimic n lume s`-mi ratez viitorul. Eram ceea ce se numeste o ahtiat` dup` cluburi.
Ast`zi merg din ce n ce mai rar, dar nu am renun]at definitiv, pentru c` mi place muzica, mi place s` dansez. Dar
acum mi-e bine. Dorm ca un bebelu[, cnd m` trezesc nu mai am capul ct o butie, mi-e foame [i mai ales mi aduc
aminte tot ce s-a ntmplat n ajun.
Ca s` o scurtez, acum mi se pare c` drogul acum m` dezgust`, dar mi provoaca [i frica. Se spune c` via]a e scurt`,
dar ascultati-ma pe mine: n mizerie poate fi att de lung` Le-a[ spune tuturor: trebuie s` avem curajul s` spunem
nu!
- Ce v-a impresionat la aceast` poveste de via]`?
- Care crede]i c` a fost motivul pentru care Floren]a a nceput s` se drogheze?
- Care a fost evolu]ia ei ca toxicoman`?
- De ce crede]i c` a hot`rt s` se lase de droguri?
- Cum po]i renun]a la droguri?
- Crede]i c`, dac` ]i dore[ti foarte mult un lucru, po]i sc`pa de un viciu care te mpiedic` s` ai
acel lucru?
- Ce a]i nv`]at din experien]a acestei fete?
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 65
VI. NOILE DEPENDEN}E. MEDIA, EU {I COMPUTERUL MEU
{tia]i c`:
n lume aproximativ 90% dintre adolescen]i joac` jocuri video, iar 15% dintre ace[tia ar putea
fi chiar dependen]i de aceast` activitate.
Dup` alcool [i droguri, clinicile de dezintoxicare din Romnia sunt luate cu asalt de victimele
dependen]ei de calculator.
Calculatorul este la fel de periculos ca heroina.
n Romnia, exist` cinci milioane de utilizatori care petrec cel pu]in o ora s`pt`mnal pe
internet. Dintre ace[tia, 16% utilizeaz` internetul n mod frecvent, iar 23% din cnd n cnd.
Conform unui studiu realizat de PricewaterhouseCoopers, rata cre[terii num`rului de
utilizatori de internet din Romnia este de un milion pe an.
Conform unui sondaj realizat de portalul Yahoo, cel care de]ine [i cel mai popular program de
Chat din lume - Yahoo Messenger, 50% dintre americanii utilizatori nu pot tr`i mai mult de
dou` s`pt`mni f`r` internet.
Un raport realizat n 2005 ar`ta c`, n SUA, erau 170 de milioane de utilizatori de Internet
dintre care cel pu]in o treime folosesc messengerul mai mult de 2-3 ore pe zi.
Ca [i tutunul, alcoolul, sau drogurile, calculatorul poate provoca dependen]`.
Dependen]a de internet poate crea probleme la locul de munc` [i poate strica rela]iile cu
familia.
Drogul electronic alege, de-a valma, de la elevi de clasa I-a pn` la cei la vrsta
adolescen]ei.
Unul dintre cei mai sngero[i criminali din istoria Ia[iului a fost Cristian Top`lescu, 23 de ani,
student, care l-a ucis pe inginerul Nelu Chebac cu 18 lovituri de cu]it [i 36 de [urubelni]`,
pentru a-i fura din calculator secretele jocului on-line n care amndoi erau implica]i - celebrul
joc Counter Strike. n fa]a judec`torilor, Top`lescu a m`rturisit c` [i-a ucis prietenul pentru c`
voia s` vad` ce parole folose[te, pentru a fi imbatabil n jocul de pe internet.
O fat` de 21 de ani din Ia[i, care a r`mas f`r` Internet, a ncercat s` se sinucid`.
Tratamentul medical pentru vindecarea cyberdependen]ei este similar celui folosit pentru cei
dependen]i de jocurile de noroc [i poate dura de la o luna la doi ani. Trebuie s` ai voin]` ca
s` scapi!
Dependen]a se cap`t` rapid, n aproape 3 luni de la nceputul utiliz`rii
calculatorului/Internetului. Sunt cunoscute cazuri n care cei care nu au putut s` se mai
despart` de computer [i-au pierdut slujbele, familiile [i banii. O femeie din Statele Unite ale
Americii a cheltuit ntr-o singur` lun` 800.000 de dolari doar pentru utilit`]ile computerului.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 66
CYBERDEPENDEN}A: PL~CERE, PASIUNE, ADIC}IE
Ce nseamn` dependen]a de calculator?
Fiecare dintre noi trebuie s` admit` c` internetul este un instrument de cercetare, de
comunicare, de creativitate, de informare [i de divertisment extraordinar.
Proiectat mai nti pentru armata S.U.A., computerul va c[tiga ncet-ncet teren [i [i va g`si
utilitatea n toate domeniile de activitate.
nceputul anilor 90 coincide cu apari]ia internetul-ui, un englez inventnd celebrul
www.worldwide.web. Este momentul n care, la scar` planetar`, apare un nou mijloc de
comunicare rapid [i ieftin.
De-abia n 1996 psihologul american Kimberly Young a prezentat la Toronto o conferin]` cu
tema: Adic]ia la internet: apari]ia unei noi tulbur`ri clinice.
Din punct de vedere epidemiologic, dependen]a de calculator/de internet/de jocuri pe
calculator afecteaz` din ce n ce mai mul]i tineri sub 20 de ani. Se estimeaz` c` peste 10%
dintre utilizatorii de internet sunt n pericol s` devin` dependen]i.
nc` este dificil s` se m`soare aceast` dependen]` n termeni ca num`r de ore petrecute n
fa]a monitorului, dar este important s` se ]in` seama de riscurile pe care utilizarea
calculatorului le poate antrena n via]a unei persoane.
Dependen]a de jocurile video este [i ea o tulburare psihologic`, ce se caracterizeaz` printr-o
nevoie irezistibil` [i obsesional` de a juca un astfel de joc. La fel ca [i n cazul drogurilor se
poate vorbi de o adev`rat` dependen]`, remarcndu-se tulbur`ri psihice similare cu pierderea
interesului [i s`r`cirea vie]ii afective, intelectuale [i de rela]ie. Se pot constata chiar [i tulbur`ri
fizice precum sl`birea accentuat` la juc`tori supraponderali care [i petrec tot timpul n fa]a
monitorului, uitnd s` mai m`nnce.
Se vorbe[te despre dependen]` sau adic]ie, cnd jocul video a devenit principalul centru de
interes, chiar unicul, n detrimentul altor activit`]i (care ]in de via]a de rela]ie, via]a
profesional`, [colar`, de petrecerea timpului liber etc).
Aceast` adic]ie devine mai preocupant` n perioada adolescen]ei, perioad` n care jocurile
video [i [colaritatea nu fac cas` bun` mpreun`.
Tipul de jocuri electronice, care sunt n pericol s` antreneze cu adev`rat o dependen]`, sunt
jocurile de rol n linie, cu multiplii juc`tori, n cadrul c`rora juc`torul evolueaz` ntr-un univers
persistent, un univers care continu` s` evolueze, chiar [i atunci cnd nu se joac` efectiv, ceea
ce incit` s` se joace [i mai mult, la nesfr[it, pentru ca personajul s` progreseze [i s`
evolueze n acest univers virtual.
Nu toat` lumea este predispus` s` devin` dependent` de jocuri electronice, ci mai ales acele
persoane care sunt mai fragile dect altele sub aspectul dezvolt`rii psihice.
Adolescentul care simte o dificultate n a-[i dobndi autonomia n cadrul familiei, va c`uta s`-
[i arate diferen]a, independen]a, autonomia, jucnd mult, t`ind ntr-un fel leg`turile cu lumea
real`. Dar toate acestea f`r` a pleca ntr-adev`r, f`r` a nchide la propriu u[a dup` el sau f`r`
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 67
a c`uta o confruntare direct`, a[a cum ar face alte persoane. Este un soi de evitare, de
evadare din realitatea care nu convine, care pare ostil`.
Moduri de consum
La un juc`tor, se disting diferite moduri de consum, mai mult sau mai pu]in importante:
Consum ocazional (neregulat, nu exist` abuz, nu se dezvolt` dependen]`; este vorba
despre un consum a[a numit normal; juc`torul se amuz` din cnd n cnd, dar se poate opri
cu u[urin]`; joac` cel mai adesea mpreun` cu prietenii, jocurile video nu sunt principalul sau
preferatul mod de a petrece timpul s`u liber; nu este vorba de jocuri care simuleaz` o lume
virtual`).
Consum regulat (este vorba de un joc regulat, uneori chiar zilnic, chiar mai multe ore pe zi;
dar nu avem nc` de-a face cu un comportament adictiv; juc`torului i place s` joace, este un
mod favorit de a-[i petrece timpul liber, a[a cum ar putea fi privitul la televizor, sportul sau
lectura; p`streaz` controlul total asupra acestei activit`]i, este capabil s` se opreasc` ori de
cte ori este nevoie, putnd chiar s` nu joace mai multe zile la rnd; chiar dac` acest consum
este important din punct de vedere cantitativ, nu are nimic anormal sau nelini[titor,
neamenin]nd func]ionarea psihosocial` a individului).
Conduita adictiv` (se caracterizeaz` prin imposibilitatea de a controla comportamentul de
consum; dup` o folosire repetat` a jocului, se creeaz` o obi[nuin]` care poate s` conduc` la
o aservire a subiectului fa]` de activitatea n sine; dac` dependen]a de droguri este explicat`
prin specificul ei de a antrena o farmacodependen]`, dependen]a de o activitate poate fi [i ea
explicat`, la nivel fiziologic, printr-o secretare de endorfine n snge, n func]ie de pl`cerea
adus` de aceast` activitate; din aceasta, rezult` un supraconsum, un abuz care poate duce
la o real` dependen]` psihic` sau fizic`).
Consum abuziv sau excesiv (se caracterizeaz` printr-un exces de consum, un
supraconsum, cu toate consecin]ele negative pe care le antreneaz` psihice, psihologice,
rela]ionale, sociale [i chiar fizice - dar f`r` dependen]`; nu exist` limit` net` ntre normal [i
exces, dar petrecerea n mod regulat a mai multor ore n fa]a calculatorului pentru jocuri, mai
ales dac` o faci singur/`, devine binen]eles nelini[titoare [i excesiv`).
Dependen]` (corespunde ultimului stadiu al consumului patologic; apar perturb`ri ale
func]ion`rii individului n plan social, intelectual [i afectiv, acesta organizndu-se numai n
leg`tur` cu jocul video). Dependen]a este de natur` psihic` (dorin]` arz`toare [i persistent`
de a juca ce, uneori, se exprim` prin manifest`ri psihosomatice; stare mental` caracterizat`
printr-un sentiment de satisfac]ie [i o impulsiune psihic` de a se dedica jocului video, pentru
a ob]ine o pl`cere sau pentru a elimina o tensiune sau o indispozi]ie) [i de natur` fizic`
(tulbur`rile fizice care apar atunci cnd se suspend` sau cnd este interzis` o activitate nu
sunt neap`rat specifice acestui gen de consum, ca n cazul dependen]ei de droguri, alcool sau
tutun; pot ap`rea astfel de tulbur`ri, dar legate de implica]ii de natur` psihologic`: uitarea de
a mnca, de a face lucruri care ]in igiena personal` etc.).
Con[tientizarea riscului: Studiile arat` c` juc`torii sunt pe deplin con[tien]i de riscul pe care
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 68
l reprezint` excesul n activitatea lor favorit`. 50% (conform unui studiu american MILDT)
dintre adep]ii unui joc de rol n linie cu parteneri multiplii se consider` dependen]i; o alt`
anchet` arat` c` 40% dintre juc`tori cred c` entuziasmul lor ira]ional pentru un astfel de joc
electronic a d`unat vie]ii lor sociale, iar 50% recunosc c`, din aceast` cauz`, li s-a mic[orat
timpul afectat somnului.
Simptomele [i diagnosticul de dependen]` fa]` de jocurile video se stabilesc numai n
urma unui interviu; nu exist` un consens cu privire la aceast` patologie. Exist` criterii
medicopsihiatrice ale adic]iei n general, apoi ale adic]iei la computer [i numai n ultimul rnd
ale adic]iei la jocurile video. Acestea sunt:
- Imposibilitatea de a rezista impulsului de a trece la act (de a face ceva care ]i dore[ti);
- Senza]ia din ce n ce mai acut` de tensiune care preced` nceputul comportamentului;
- U[urarea sau pl`cerea n timpul desf`[ur`rii activit`]ii;
- Pierderea controlului de la debutul crizei;
- Prezen]a a cel pu]in cinci din cele nou` criterii care urmeaz`: gndirea este pur [i simplu
monopolizat` de proiectul de comportament dependent (persoana se gnde[te numai la
aceasta); intensitatea [i durata episoadelor mai importante, dorite nc` de la nceput;
tentative repetate de reducere, control sau abandonare a comportamentului; cantitate mare
de timp alocat preg`tirii episoadelor, realiz`rii lor, revenirii la starea ini]ial`; angajarea n
comportament este att de mare nct persoana nu mai poate ndeplini activit`]i normale
(a se sp`la, a se hr`ni) [i o conduce spre o evadare din social, profesional [i familial;
survenirea frecvent` a unor episoade specifice acestui tip de consum, atunci cnd
subiectul trebuie s`-[i ndeplineasc` obliga]iile profesionale, familiale sau sociale;
urm`rirea cu asiduitate a acestui comportament n ciuda agrav`rii unor probleme ce ]in de
aspectul social [i chiar dac` se cunosc consecin]ele negative; toleran]` accentuat`, adic`
nevoia de a cre[te intensitatea sau frecven]a pentru a ob]ine efectul dorit; agita]ie,
iritabilitate [i mai ales angoas` (nelini[te) dac` trecerea la actul de care e[ti dependent
este amnat`, mpiedicat`.
Dependen]a de calculator ar trebui considerat` o problem` serioas`?
Dependen]a de calculator antreneaz` o serie de simptome de natur` psihic` [i fizic`:
Simptome psihologice:
Sentimentul unei st`ri de bine [i senza]ia de euforie la navigarea pe Internet;
Incapacitatea de a se opri;
Nevoia de a spori din ce n ce mai mult timpul consacrat Internetului, pentru a ob]ine
efectul dorit;
Lipsa de timp consacrat rela]iilor cu familia [i prietenii;
Sentimentul de vid, de depresie, iritabilitate, cnd utilizatorul este privat de calculator;
Minciuni privind activit`]ile unui utilizator atunci cnd este ntrebat de familie [i prieteni;
Probleme la [coal` sau la locul de munc`;
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 69
Simptome fizice:
Crampe n podul palmei [i n degete, ajungndu-se la dureri mari (sindrom de tunel carpian);
Usc`ciune a ochilor, ro[ea]`, sensibilitate exagerat` la lumin`; piele cadaveric`;
Vorbe[te ncet, ca pentru sine;
Dureri de cap de tip migren`;
Dureri de spate [i de ceaf`;
Mese neregulate sau/[i s`ritul peste mas`;
Igien` personal` precar`;
Insomnie sau schimb`ri ale ciclului de somn;
Adolescen]a, familia [i calculatoarele
Familiile n care apare o problem` privind dependen]a de droguri se caracterizeaz` cel mai
adesea printr-o dinamic` a[a numit` mbinat`, n sensul c` ele se remarc` printr-o for]` care
atrage individul dependent n centrul familiei. Apartenen]a la sistemul familial primeaz` asupra
individualului, iar leg`turilor emo]ionale sunt foarte puternice.
Aceast` dinamic` este mai pu]in prezent` n familiile unde apare cyberdependen]a. n acest
caz, se remarc` o organizare intern` fluid`, chiar haotic`, schimbul afectiv este aproape
inexistent, supravegherea parental` lipse[te, ierarhia este prost definit`, foarte pu]ine reguli
de func]ionare, rela]iile cu prietenii descrise ca mai importante dect cele cu familia.
De fapt, aceste familii reunesc un num`r de caracteristici tipice familiilor dezangajate,
caracterizate prin r`ceal` emo]ional`, ncurajnd individualul n dauna apartenen]ei familiale.
Frontierele interpersonale sunt foarte clar stabilite, n vreme ce frontiera familial` este fluid`.
Testul Griffiths pentru stabilirea adic]iei la jocurile video
Joac` aproape n fiecare zi?
Adesea, joac` perioade ndelungate, circa 3-4 ore.
Joac` pentru excita]ia pe care o simte.
Este prost dispus cnd nu poate juca pe calculator?
[i abandoneaz` activit`]ile sociale [i sportive?
Se joac` pe calculator, n loc s`-[i fac` temele?
Nu reu[e[te s` limiteze timpul alocat jocului pe calculator, chiar dac` dore[te acest lucru.
n cazul unui r`spuns pozitiv la mai mult de patru din cele [apte situa]ii, copilul joac`/folose[te
calculatorul prea mult timp, aceasta fiind deja o problem`.
Criterii de dependen]` fa]` de jocurile video
Cre[terea timpului petrecut n fa]a calculatorului pentru a se juca sau timpul alocat pentru
a se gndi la asta, ori pentru a-[i programa partidele viitoare sau pentru a-[i reaminti
partidele deja jucate.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 70
Proast` dispozi]ie, iritabilitate atunci cnd nu are posibilitatea s` joace.
Cre[terea perioadei de timp petrecut pentru jocul pe calculator n momentele dificile.
Tentative e[uate de a-[i controla timpul de joc.
Ascunderea fa]` de p`rin]i sau prieteni a timpului petrecut n fa]a calculatorului.
Chiulul de la [coal`, teme nef`cute, pentru a putea juca [i mai mult.
Culcarea la ore trzii n noapte, alimenta]ie deficitar`/dezorganizat` [i diminuarea
timpului petrecut n familie sau cu prietenii, pentru a putea avea [i mai mult timp pentru
jocul pe calculator.
Tipuri de dependen]` de Internet:
Dependen]a cu caracter sexual (vizitarea site-urilor pornografice);
Dependen]a de jocurile video, n particular de jocurile de re]ea;
Dependen]a cu un caracter rela]ional (mail, chat, forum de discu]ii, bloguri, etc);
ATEN}IE!
S` nu se n]eleag` c` trebuie interzis cu des`vr[ire accesul copiilor la Internet. Internetul
permite accesul la o lume pe care nimeni nu a cunoscut-o nainte, este deschiderea c`tre
modernitate, este noul Guttenberg. ns`, trebuie avut` n vedere limitarea accesului, timpul
alocat navig`rii pe Internet trebuind s` fie din ce n ce mai redus, cu ct vrsta utilizatorului este
mai mic`.
Altminteri, exist` riscul pierderii contactului cu realitatea, utilizatorul tr`ind o via]` din ce n ce
mai virtual`. De aceea se vorbe[te [i despre toxicomanie f`r` drog sau toxicomanie virtual`.
Dependen]a duce n general la izolare [i adeseori la depresie, la paranoia.
Mijloace de lupt` mpotriva dependen]ei de calculator
Se permite adolescentului accesul la calculator, dar nu nainte de a i se stabili obiective de
consum foarte clare.
Prevederea unor timpi/momente precise de deconectare
Cere]i ajutorul unor prieteni sau chiar unui medic, dac` ave]i impresia c` a]i pierdut controlul
asupra copilului [i a pasiunii sale pentru calculator.
Folosi]i scale de depistare precoce a dependen]ei de calculator.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 71
Testul Young pentru depistarea dependen]ei de calculator
- Sunte]i preocupat de Internet (gnde[te-te la ultima conexiune [i anticipnd-o pe
urm`toarea)?
- Sim]i nevoia de a naviga pe Internet timp din ce n ce mai ndelungat nainte de a avea
impresia c` nu te mai saturi?
- Ai ncercat de mai multe ori [i f`r` succes s` limitezi sau s` controlezi timpul pe care l petreci
pe Internet?
- Te sim]i epuizat, sl`bit, deprimat sau iritat, cnd ncerci s`-]i limitezi sau s` opre[ti folosirea
re]elei de Internet?
- Obi[nuie[ti s` r`mi conectat pe Internet mai mult timp dect ai prev`zut ini]ial?
- }i s-a ntmplat s`-]i pui n pericol o rela]ie, [coala, slujba, o ocazie n carier` din cauza
folosirii exagerate a Internetului?
- }i-ai min]it p`rin]ii, profesorii sau alte persoane ca s` te descurci pentru a avea mai mult timp
pentru conectarea la Internet?
- Folose[ti Internetul ca un mijloc de evadare din problemele de zi cu zi sau pentru a sc`pa de
sentimentele negative (culpabilitate, anxietate, deprimare, singur`tate, etc)?
Interpretare:
Subiec]ii care r`spund da la cinci sau mai multe din situa]iile de mai sus sunt considera]i
utilizatori care sufer` de dependen]a de Internet. Dac` a r`spuns da la mai mult de trei din
aceste ntreb`ri, este un semnal de alarm` [i e cazul ca utilizatorul sau familia [i/sau profesorul
s`-[i pun` ntreb`ri serioase legat de utilizarea Internetului.
Testul cu 14 itemi pentru depistarea adic]iei la WEB
1) Deschide]i calculatorul personal:
a) n week-end 1 punct
b) Seara, dup` ce mi-am terminat celelalte treburi 3 puncte
c) Diminea]a la sculare 5 puncte
2) V` informa]i:
a) Din ziare pe suport de hrtie, de la radio [i televiziune, aceasta fiind cea mai adev`rat`
cale 3 puncte
b) Pe net ca s` l`muresc unele lucruri, altfel m` informez n stil clasic 1 punct
c) Numai de pe net 5 puncte
3) V` consulta]i mail-urile personale:
a) De mai multe ori pe s`pt`mn` 1 punct
b) n fiecare zi 3 puncte
c) De mai multe ori pe zi 5 puncte
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 72
4) Conectarea la Internet:
a) V` obose[te [i v` irit` 3 puncte
b) V` este indiferent` 1 punct
c) V` relaxeaz` [i v` ajut` s` uita]i de problemele zilnice 5 puncte
5) Cnd intra]i pe Chat, aceasta dureaz`:
a) Mai pu]in de o or` 3 puncte
b) ntre o or` [i dou` ore 1 punct
c) Mai mult de dou` ore 5 puncte
6) Este trziu n noapte [i c`sca]i n fa]a monitorului:
a) nchide]i calculatorul [i merge]i imediat s` v` culca]i 3 puncte
b) Lupta]i contra oboselii [i termina]i ce ave]i de f`cut 1 punct
c) Merge]i [i v` face]i o cafea tare, apoi o lua]i de la cap`t 5 puncte
7) Petrece]i prea multe ore n fa]a calculatorului?
a) Deloc 3 puncte
b) Poate 1 punct
c) Da, [i ce dac`? 5 puncte
8) Ave]i de f`cut o lucrare important`, pentru dvs. prezentarea este:
a) Total secundar`, con]inutul este cel care conteaz` 3 puncte
b) Eficient`, simpl`, clar`, lizibil`, agreabil` 1 punct
c) De top, hiperngrijit`, modern`, original` din punct de vedere grafic 5 puncte
9) Blogul dvs.:
a) Nu va exista niciodat`, este ceva narcisist [i neinteresant 1 punct
b) Ezita]i s` v` crea]i unul 3 puncte
c) Povesti]i via]a dvs. [i ave]i grij` s`-l alimenta]i zilnic 5 puncte
10) Nu v` conecta]i n week-end:
a) V` bucura]i n totalitate de week-end 3 puncte
b) Nu ave]i probleme speciale n aceast` privin]` 1 punct
c) V` cere un efort 5 puncte
11) A]i trimis un mesaj electronic [i nu a]i primit r`spuns:
a) Nu v` da]i seama de asta dect cteva s`pt`mni mai trziu 3 puncte
b) Ave]i r`bdare cteva zile [i apoi scrie]i din nou 1 punct
c) V` sim]i]i agasat, trimite]i un mesaj sau vorbi]i direct cu persoana la telefon 5 puncte
12) A]i g`sit cel mai bun WEB din lume, o adev`rat` man` cereasc`:
a) l trimite]i la toat` lumea 1 punct
b) Nu-l trimite]i dect celor apropia]i dvs. 3 puncte
c) l trece]i la capitolul favorite [i-l p`stra]i numai pentru dvs. 5 puncte
13) R`mne]i conectat mai mult dect a]i prev`zut
a) Niciodat` 3 puncte
b) Uneori 1 punct
c) Adeseori 5 puncte
14) Dac` sunte]i ntrebat/` cte ore petrece]i pe net:
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 73
a) Min]i]i pe jum`tate 3 puncte
b) Spune]i adev`rul 1 punct
c) Min]i]i pe de-a ntregul 5 puncte
15) Ce se ntmpl` pe Internet ct sunte]i deconectat/`:
a) V` obsedeaz` ca [i primul pad pentru mouse, adic` nu cine [tie ce 3 puncte
b) {ti]i c` ve]i recupera informa]iile dup` aceea 1 punct
c) V` preocup` excesiv, ave]i impresia c` a]i ratat ceva important 5 puncte
16) n vacan]`, laptopul dvs.:
a) R`mne acas`, v` deconecta]i complet 1 punct
b) R`mne acas`, dar v` consulta]i uneori mailurile la internet caf 3 puncte
c) l lua]i cu dvs. [i v` conecta]i n fiecare zi 5 puncte
17) Cnd sunte]i conectat/`:
a) V` plictisi]i 3 puncte
b) {ti]i cu exactitate cnd urmeaz` s` v` deconecta]i 1 punct
c) Nici nu v` da]i seama cnd trece timpul 5 puncte
18) Cybersexul:
a) Habar nu am ce-i asta! 3 puncte
b) Probabil un site pentru ntlniri, ct prive[te restul nu am nici un chef 1 punct
c) Genial! O nou` dimensiune pentru sexualitatea uman` 5 puncte
19) Afirma]ia c` adev`ra]ii prieteni nu-i g`se[ti dect pe net:
a) O prostie! ntotdeauna po]i s`-]i dore[ti s` ntlne[ti pe cineva la care ]ii 3 puncte
b) Posibil, gra]ie comunit`]ilor virtuale 1 punct
c) Fantastic! Este o mp`rt`[ire adev`rat`, f`r` jocul [i complexitatea vie]ii reale 5 puncte
20) Via]a f`r` Internet ar fi:
a) Paradisul 1 punct
b) Mai u[oar` 3 puncte
c) Plictisitoare [i neinteresant` 5 puncte
Interpretare: 20 - 40 puncte - rela]ie normal` cu calculatorul, v`zut ca instrument specific al
lumii moderne, care u[ureaz` [i asigur` accesul la informa]ii din cele mai diverse [i mai
complexe; 50 - 70 de puncte tendin]a de a respinge acest instrument de comunicare al lumii
moderne, ancorarea n mentalit`]i nvechite; 80 - 100 puncte tendin]a de a dezvolta
dependen]` de calculator, internet [i de a-]i guverna via]a n func]ie de acest instrument al lumii
moderne.
Exerci]ii
R`spunde la ntreb`rile unuia dintre testele de mai sus. Analizeaz` rezultatul [i apoi
alc`tuie[te o list` cu ce ar trebui s` faci n cazul n care a reie[it c` e[ti dependent/` de
calculator, pentru a remedia aceast` situa]ie. Dac`, din contr`, a reie[it c` nu e[ti
dependent [i nici nu ai aceast` tendin]`, alc`tuie[te un program de m`suri prin care s`
aju]i persoanele cu acest obicei nes`n`tos.
Am nceput s` aud tot felul de lucruri ngrozitoare: violen]a indus` de televizor, dependen]a de calculator. Mi se pare
cam ciudat s` nu mai depinzi de propria voin]`, s` te la[i supus de o ma[in`rie. M` revolt mpotriva computerului,
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 74
dar m` las sedus` de jocurile pe calculator. Dac` a[ avea de ales, mi-a[ petrece momentele de relaxare la
calculator. n afar` de jocuri, m` fascineaz` internetul, posibilit`]ile pe care le ofer`. Nu mai [tiu cine a scris Mndrie
[i prejudecat`? Dau un search pe Google. Constat cu surprindere c` scriu tot mai urt, parc` am uitat s` mai scriu.
Uneori mi se pare ciudat, dar mi trece repede, cnd m` gndesc ct timp economisesc, scriind totul la calculator.
M` gndesc doar arareori cu nostalgie cum era s` prime[ti fotografii n plic, nu poze digitale. (Ana, elev`, Bucure[ti,
17 ani)
Cu ce sunte]i [i cu ce nu sunte]i de acord din m`rturisirea Anei?
Ce p`rere ave]i despre accesul la Internet [i despre facilit`]ile pe care acesta le ofer`
utilizatorului? Este indispensabil` conectarea la Internet?
Cum vede]i lucrul cu calculatorul: ca pe ceva indispensabil vie]ii moderne sau ca pe ceva care
ne u[ureaz` via]a?
Primul computer pe care l-am avut era folosit aproape n exclusivitate pentru jocuri. ntre favoritele mele era Sensible
World of Soccer, care, de[i nu era o culme a crea]iei vizuale, m-a cucerit. Am descoperit apoi magia jocurilor
colorate, cu peisaje [i personaje aproape reale. Observasem c` jocurile pe computer mi ocupau cea mai mare parte
a timpului: nu prea mi mai venea s` m` ntlnesc cu prietenii, lipseam de la cursuri, nici chef de f`cut altceva nu
prea mai aveam (pe vremuri mi placea mult s` merg n excursii, s` fac sport). Nu [tiu prin ce minune am reusit s`
scap de obsesie. Acum nu am calculator acas`, dar as vrea s`-mi iau. ns` acum am ajuns la alt nivel: vreau [i
internet acas`, s` m` pot juca un fascinant joc online(Boris, elev Timi[oara, 18 ani).
Borislav, 29 ani, Timi[oara
Ce fel de dependen]` a dezvoltat Boris?
De ce crede]i c` se simte att de atras de jocurile video?
Ce implica]ii avea pasiunea sa?
El spune c` a sc`pat de obsesie, voi ce crede]i?
Dac` nu mai ai un calculator n cas`, scapi mai u[or de dependen]`?
Ce diferen]` este ntre lumea virtual`, lumea electronic` [i lumea real`?
O preferi pe cea virtual`? Dac` da, de ce?
Care ar fi rolul unui computer, al Internetului, n via]a unui om?
Poate fi nlocuit` existen]a fizic` cu cea on-line?
Crede]i c` fetele sunt mai pu]in atrase de computer? Dac` da, de ce?
Scrie]i un eseu cu tema Putem considera calculatorul d`un`tor? sau Est modus in
rebus! (Este o m`sur` n toate! Nu este bine s` dep`[e[ti m`sura!)
nainte de a r`spunde acestei cerin]e, profesorul trebuie s` discute cu elevii pe marginea
argumentelor pro [i contra:
- n 1876, Graham Bell inventeaz` telefonul. De la primul exemplar rudimentar s-a ajuns ast`zi
la telefoane mobile, 3G, cu camere foto [i video integrate, de m`rimi aproape neglijabile,
adev`rate computere de buzunar. Ast`zi ele sunt folosite [i de infractori, terori[ti, n jafuri
armate sau deturn`ri de avioane. n acest caz, este telefonul o inven]ie regretabil`?
- Inven]ia dinamitei, v`zut` ini]ial ca benefic`, a fost considerat` mult mai trziu o gre[eal`.
Recunoscndu-[i gre[eala, savantul [i omul de afaceri Alfred Nobel a cerut, n testamentul
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 75
s`u, ca veniturile imensei sale averi s` fie oferite n fiecare an sub form` de premii celor care,
n anul precedent, au adus cele mai mari servicii umanit`]ii. Aceste premii sunt decernate de:
Academia Regal` de {tiin]` din Suedia (pentru fizic`, chimie [i economie), Institutul Carolina
din Stockholm (pentru medicin`), Academia Suedez` (pentru literatur`), Comitet alc`tuit din
cinci persoane alese de Parlamentul Norvegiei (pentru pace).
- Prin analogie, nu se poate afirma nici m`car inutilitatea calculatorului, dar`mite nocivitatea lui,
chiar dac` ast`zi, cu ajutorul lui, se s`vr[esc numeroase infrac]iuni, mai ales de c`tre tineri
(spargeri de coduri bancare prin internet, apari]ia hackerilor). Iar, ca [i tutunul, alcoolul sau
drogurile, calculatorul poate provoca dependen]`.
Studiu de caz
Un adolescent din milioanele de adolescen]i din lume. Cu ce este el diferit de ceilal]i? Dac` i-am
cere s` ne povesteasc` via]a lui, ar putea ncepe a[a: Sunt Alex B., am 15 ani, [i sunt dependent
de calculator. A[a ar putea ncepe povestea adolescentului care, din cauza drogului electronic,
calculatorul, a ratat vara trecut` testele na]ionale. A absolvit ciclul gimnazial la cea mai bun`
[coal` dintr-un mare ora[ al Moldovei. Fiind un copil inteligent, ar fi putut s` intre la un liceu de
elit`, dar prietenia cu computerul nc` de pe la 10 ani i-a dat via]a peste cap. Acum este elev
la o [coal` profesional`.
P`rin]ii b`iatului au divor]at de c]iva ani. B`iatul a fost crescut numai de mam`, o femeie sub 40
de ani. Se poate spune c` lui Alex i-a lipsit autoritatea tat`lui nc` din copil`rie.
Alex a f`cut o pasiune pentru computerul s`u la scurt timp dup` ce i-a nv`]at tainele, refugiindu-
se n fa]a lui [i cte 10 ore pe zi, imediat ce se ntorcea de la [coal`. Nici nu mnca de cele mai
multe ori, [i arunca ghiozdanul pe unde se nimerea, deschidea calculatorul, intra pe messenger
[i st`tea la taclale cu prietenii sau [i g`sea cuno[tin]e noi.
n cea mai mare parte a zilei era nesupravegheat, mama sa avnd serviciu [i venind seara acas`.
Bunica mai ncerca ea s`raca s`-i spun` s`-[i fac` lec]iile, s` m`nnce, s`-l lase bolii de
calculator, dar nu avea nicio autoritate n fa]a lui Alex. i r`spundea obraznic, avnd ntotdeauna
grij` s` aduc` n final argumentul suprem: Dac` mama st` pe messenger, eu de ce n-a[ sta!
Cnd mama venea acas`, l ridica imediat pe Alex de la calculator, [i asta nu pentru c` acesta
ar fi petrecut prea multe ore n fa]a calculatorului, ci pentru c` ea ns`[i ardea de ner`bdare s`
vorbeasc` pe internet cu cunoscu]ii [i chiar cu necunoscu]ii.
Fiind convins c` nu face nimic r`u dac` sta n fa]a calculatorului ct vrea el [i pentru c` mama l
l`sa s` fac` ce vrea, bucurndu-se chiar c` b`iatul ei nu bate bulevardele, ci lucreaz` la
computer, Alex ajunsese s` se nchid` n camera lui, s` nu mai comunice cu nimeni. Nu mai vroia
s` ias` s` se joace cu prietenii afar`, [i lovea [i amenin]a surioara mai mic`, pentru c` i se p`rea
c`-l deranjeaz`.
Apropiindu-se examenele, mama a nceput s`-i atrag` aten]ia c` ar fi bine s` mai lase
calculatorul [i s` se apuce [i el de nv`]at, dar toate astea cu jum`tate de gur` sau cu amenin]`ri
c`-l stlce[te n b`taie, dac` nu ia examenul, c` doar ea nu munce[te de se spete[te ca s` ]in`
un trntor n cas`. L-a amenin]at chiar c` va pleca cu tastatura [i mousul la serviciu, c`-i va lua
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 76
cablul, dar nici un folos. Chiar nainte de testele na]ionale, Alex a fugit de acas`. Mama a aflat
cu stupoare c` b`iatul are o mul]ime de absen]e, chiar se afla n pericol s` r`mn` repetent. El
a stat ascuns la un prieten cteva zile, n vreme ce toat` lumea, de la p`rin]i, rude [i pn` la
profesori, l c`utau dispera]i. Normal c` n aceast` situa]ie, fiind incapabil s` se mai concentreze
[i aproape absent, Alex nu a luat examenele, fiind redistribuit n clasa a IX-a pe unde au r`mas
locuri libere.
Consecin]ele grave ale acestui viciu au fost legate de transform`rile din comportamentul lui Alex.
B`iatul prietenos, respectuos [i comunicativ ajunsese agresiv, umbla mereu ncruntat, de parc`
o lume ntreag` i st`tea mpotriv`, evit` s` vorbeasc` cu cineva, nu vroia s` mai ias` din cas`.
Se ndep`rtase de realitate, pentru el realitatea era cea din jocuri [i filme. Dac` pe calculator, pe
messenger era degajat, avea chef de vorb` la nesfr[it, atunci cnd se ntlnea, din ntmplare,
cu cineva, se bloca, nu [i mai g`sea cuvintele. {i modul n care vorbea era ciudat: neavnd timp
s` mai citeasc`, vocabularul lui r`m`sese la nivelul vrstei la care calculatorul i-a devenit
partener de via]`. Cnd trebuia s` scrie la teze sau lucr`ri, scria a[a cum se scrie n limbajul
virtual (de exemplu, shi n loc de [i, adik n loc de adic`).
Mama [i tat`l lui Alex (care au l`sat orice nen]elegere de-o parte) au hot`rt s`-l duc` la un
psiholog. Erau speria]i, copilul lor nu mai era deloc cum fusese: un copil de[tept, plin de via]`,
prietenos [i iubitor.
Au aflat c` solu]ia nu este interzicerea total`, ci dozajul corect. C` ei vor trebui s`-l supravegheze
mult mai mult [i mai strict, c`znd de acord asupra unui program pe care Alex va trebui s`-l
respecte n cele mai mici am`nunte. Au mai aflat c`, la calculator, un copil nu trebui s` stea mai
mult de dou` ore. Psihologul le-a mai recomandat s` stea mai mult de vorb` cu Alex, s` [i-l
apropie, s` ncerce s`-i descopere alte pasiuni pe care s` i le dezvolte, s` vorbeasc` cu el
despre ce i s-a ntmplat [i de cum s-a transformat din cauza excesului de calculator.
S` sper`m c` Alex [i va reveni, acum sunt mul]i care vor s`-l ajute, care l iubesc [i i arat` acest
lucru. Calculatorul devine pe zi ce trece un obiect oarecare din cas`, care este folosit numai
atunci cnd este strict` nevoie, a[a cum e folosit cuptorul cu microunde la nc`lzitul mnc`rii,
aparatul de aer condi]ionat numai atunci cnd e foarte cald [i a[a mai departe.
Discuta]i cu elevii despre tot ce i s-a ntmplat acestui b`iat. ncerca]i s`-i face]i pe ei s`
se gndeasc` la solu]ii de salvare pentru Alex [i pentru al]ii ca el. Nu ezita]i s` aduce]i
n discu]ie comportamentul gre[it al p`rin]ilor b`iatului [i cum aceasta a influen]at
dependen]a lui de computer. Spune]i-le c` prietenii sunt cei din lumea real`, cei cu care
po]i practica un sport, cu care po]i merge ntr-o excursie, cei c`rora le po]i mp`rt`[i
necazurile [i bucuriile tale [i de la care po]i primi ajutor. Sugera]i-le s` ncerce s` se
pun` n pielea lui Alex [i s` ncerce s` descrie ce sim]ea acesta. Sublinia]i ideea c` un
calculator este un obiect oarecare inventat n epoca modern` [i devenit aproape de
nenlocuit pentru a ne u[ura via]a, dar asta numai dac` nu trecem de limitele m`surii
care trebuie s` existe n tot ceea ce facem.
Sugera]i-le s` pun` n scen` o pies` de teatru, pornind de la acest subiect [i pentru care
s` aleag` finalul pe care [i-l doresc.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 77
n l oc de aceast a, vor bi mdespr e anomi e, excl uder e soci al `, mar gi nal i zar e, i nj ust i ] i e soci al `, cor up] i e, [omaj et c. Toat e acest ea schi mb` r apor t ur i l e soci al e, m`r e[t e anxi et at ea gener al ` adesea necon[t i ent i zat ` - gener eaz` compet i ] i e, i ndi vi dual i sm, agr esi vi t at e, vi ol en] `, abandon [col ar et c.
MATERIALE N SPRIJINUL CADRELOR
DIDACTICE
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 78
S~ N}ELEGEM PRE/ADOLESCEN}A!
FI{~ PENTRU P~RIN}I
Mul]i copii [i anun]` intrarea n adolescen]` prin schimb`ri dramatice ale comportamentului
fa]` de p`rin]i [i profesori. Ei devin cu mult mai independen]i [i mult mai con[tien]i de cum
sunt percepu]i de ceilal]i (n special de prieteni), ncercnd disperat s` se adapteze la asta.
Apare la copiii de aceast` vrst` tendin]a de a ncerca diferite look-uri [i identit`]i, devenind
foarte con[tien]i de modul n care difer` fa]` de prietenii lor, ceea ce de multe ori poate
conduce la suferin]` [i conflict cu p`rin]ii.
Unul dintre stereotipele cele mai comune privind adolescen]a este caracterul rebel.
Adolescentul s`lbatic, n permanent dezacord cu mama [i tata. Poate pentru unii copii, acest
lucru este valabil, dat fiind c` aceast` perioad` este caracterizat` prin capricii emo]ionale, dar
stereotipul n cauz` nu are caracter de generalitate.
Adolescen]ii ncep s` gndeasc` mai abstract [i mai ra]ional. Ei [i formeaz` codul moral, iar
p`rin]ii, care pn` atunci se bucuraser` de un copil ascult`tor, dornic s` le fac` pe voie,
ntlnesc acum o persoan` cu o voin]` dornic` de afirmare, cu opinii puternic ap`rate
mpotriva controlului parental.
E timpul ca p`rin]ii, respectiv profesorii s`-[i pun` ntreb`ri de genul: Sunt un p`rinte/profesor
care controleaz` excesiv?, E bine s`-l ascult [i pe copil/elev?, Pot s`-i permit
copilului/elevului opinii [i gusturi care difer` de ale mele?
Secrete pentru p`rin]i/profesori n rela]ia cu pre/adolescentul
Gnde[te-te la anii t`i de adolescen]`!
Educ`-te singur:
Cite[te c`r]i despre pre/adolescen]i.
Reaminte[te-]i de b`t`liile tale cu acnea sau de stnjeneala c` te-ai dezvoltat prea repede
ori prea ncet.
A[teapt`-te la unele schimb`ri de stare [i fii preg`tit pentru unele conflicte n drumul pe
care el/ea [i-l caut` ca individ.
P`rintele/profesorul care [tie ce va veni sau m`car b`nuie[te, va putea face fa]` acestor
provoc`ri cu mult mai bine. {i cu ct [ti mai mult, cu att vei [tii s`-]i preg`te[ti copilul/elevul.
Vorbe[te-i copilului suficient de mult
R`spunde la ntreb`rile precoce pe care copilul le pune n leg`tur` cu corpul lui, precum cele
care se refer` la diferen]a dintre b`ie]i [i fete, de unde vin copiii. Dar nu supranc`rca cu
informa]ie copilul/elevul, r`spunde-i numai.
]i cuno[ti copilul/elevul. Po]i fi atent cnd el ncepe s` spun` glume despre sex sau cnd
preocuparea pentru aspectul personal devine evident`. Acesta este momentul s`-i pui
ntreb`ri [i s` ncerci s`-l l`mure[ti atunci cnd ezit` s` r`spund` sau s`-l convingi s` mearg`
la un specialist pentru a fi ct mai informat:
Observi unele schimb`ri la corpul t`u?
}i se ntmpl` s` ai unele senza]ii ciudate?
E[ti trist uneori [i nu [ti de ce?
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 79
Cu ct a[tep]i mai mult s` ai astfel de discu]ii cu copilul, cu att el [i va forma idei false sau
va deveni o persoan` stnjenit` de astfel de probleme sau cu team` de schimb`rile fizice [i
emo]ionale. Cu ct ncepi s` discu]i mai devreme, cu att mai rapid vei deschide c`i de
comunicare cu adolescentul pe aceste subiecte [i i vei deschide ochii pe toat` perioada
adolescen]ei.
D`-i copilului c`r]i despre pubertate, dar c`r]i scrise la nivelul lui de vrst`.
mp`rt`[e[te-i din experien]a ta de adolescent. i va fi mult mai bine copilului s` [tie c` [i
p`rintele/profesorul lui a trecut prin acelea[i st`ri, a avut de ntmpinat acelea[i lucruri.
Strategii de comunicare
Fii empatic cu pre/adolescentul. Ajut`-]i copilul/elevul s` n]eleag` c` e normal s` fii oarecum
preocupat sau con[tient.
Dac` pre/adolescentul vrea s`-[i taie p`rul, s`-[i vopseasc` unghiile cu negru, s` mbrace
haine mai tr`snite, e bine s` v` gndi]i de dou` ori, nainte de a obiecta. Copiii vor s`-[i
[ocheze p`rin]ii [i este mai bine s` li se permit` s` fac` acest lucru temporar [i f`r` implica]ii
dramatice. L`sa]i obiec]iile pentru lucrurile care conteaz` cu adev`rat: tutun, droguri, alcool etc.
Face]i n a[a fel nct copiii s` [tie c` ave]i a[tept`ri rezonabile n ceea ce-i prive[te [i n acest
caz ei vor ncerca s` vi le satisfac`.
Preadolescen]ii [i adolescen]ii se afl` n perioada experiment`rilor, aceasta incluznd uneori
[i comportamente de risc. Nu evita]i s` le vorbi]i despre sex, droguri, alcool, tutun, iar atunci
cnd o face]i, ncerca]i s` fi]i deschi[i [i vorbi]i-le nainte ca s` apar` pericolul de a fi expu[i
acestor riscuri.
ncerca]i s` stabili]i un echilibru ntre respectarea intimit`]ii [i spa]iului privat al copilului dar [i
supravegherea discret`, n care ncrederea s` fie cuvntul de ordine.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 80
FI{~ PROFESORI
n activitatea cu elevii pre [i adolescen]i, profesorii trebuie s` se ghideze dup` urm`toarele
elemente:
S` n]eleag` diferen]ele individuale dintre pre [i adolescen]i [i tinerii adul]i, precum [i influen]a
acestor diferen]e asupra comportamentului [i nv`]`rii.
S` dobndeasc` abilitatea de a crea activit`]i de nv`]are care s` ]in` seama de
caracteristicile de dezvoltare ale preadolescen]ilor [i adolescen]ilor.
S` n]eleag` importan]a contextului social [i cultural n care ace[ti adolescen]i se dezvolt`.
Pre/adolescen]ii vor comunica mai bine cu un profesor cu atitudine pozitiv`, entuziast [i
dedicat elevilor, mai ales n aceast` perioad` mai dificil` din via]a lor.
S` creeze oportunit`]i pentru adolescen]i de a lua decizii, de a-[i stabili ]eluri.
S` angajeze elevii n activit`]i care au leg`tur` cu responsabilit`]ile lor interpersonale, n
comunitate [i societate.
Crearea la clas` a unui climat de sprijin care s` faciliteze discu]iile despre provoc`rile ce stau
n fa]a adolescen]ilor [i deciziile care ar trebui luate.
Folosirea metodelor de luarea deciziei [i rezolvarea problemelor, elevii fiind astfel ajuta]i s` le
foloseasc` n educa]ia [i cariera lor.
n]elegerea faptului c` luarea unei decizii privind asumarea unui risc este legat` direct de
motiva]ia, interesele, experien]ele personale, a[tept`rile legate de sine [i de al]ii ale
adolescen]ilor.
S` se ]in` cont de complexitatea structurilor familiale [i de rolul pe care familia l joac` n
dezvoltarea s`n`toas` sau nu a unui adolescent.
Procesele de luarea deciziei [i de rezolvarea problemelor sunt deprinderi esen]iale de via]`,
ce trebuie predate.
Profesor ca model pozitiv, mentor pentru elevii s`i adolescen]i.
Lucru cu familia [i al]i adul]i specializa]i, pentru a promova o dezvoltare s`n`toas` a
adolescen]ilor.
Pre/adolescen]ii s` fie ajuta]i s` se dezvolte ca ni[te persoane posesoare a unei gndiri critice
[i apte s`-[i rezolve problemele.
Participarea la activit`]i [colare de grup, n vederea cre`rii unui climat de nv`]are pozitiv [i
productiv.
Organizarea de grupuri de lucru cu colegii pentru a discuta nevoile pre/adolescen]ilor [i pentru
a colabora n dezvoltarea unor programe are s` se adreseze nevoilor de dezvoltare ale
pre/adolescen]ilor.
Activit`]i care s` asigure pre/adolescen]ilor oportunit`]i de a face alegeri [i a lua decizii n
cadrul curriculei [colare, implicndu-i astfel ntr-un proces democratic.
Participarea profesorilor [i elevilor la activit`]i extracurriculare.
Crearea unui climat de nv`]are cu un nivel nalt de implicare a elevului.
Strategii de comunicare clare, eliberate de rigiditate [i bazate pe rela]ionare direct` cu elevul.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 81
CU FUMATUL NU-I DE GLUMIT!
FI{A PROFESORULUI
TEST PENTRU ELEVI N VEDEREA EVALU~RII CUNO{TIN}ELOR PRIVIND
CONSECIN}ELE FUMATULUI
Aprecia]i prin adev`rat sau fals:
- Fumatul produce un miros [i un gust pl`cut, contribuind la nl`turarea ridurilor faciale.

- Fum`torii sunt de trei ori mai mult supu[i riscului de a face infarct dect nefum`torii. ..
- Fum`torii nu fac infec]ii respiratorii. .
- Cancerul gurii, buzelor, limbii, laringelui [i esofagului apare mult mai des la fum`tori. .
- Fumatul este una din cauzele principale ale afec]iunilor cardiace.
- Tinerii fumeaz` nainte de a mplini 16 ani, principalul motiv fiind integrarea ntr-un anumit
grup. ..
- Emfizemul pulmonar este o boal` reversibil`.
- Nicotina [i gudronul nu sunt substan]e chimice cancerigene. .
- Gudronul din ]ig`ri, ng`lbene[te din]ii [i degetele.
- Fumatul cre[te tensiunea arterial`, prin spasmul micilor vase sanguine [i ritmul cardiac. ..
R`spunsuri corecte: adev`rat 2, 4, 5, 6, 9, 10; fals 1, 3, 7, 8.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 82
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 83
COPILUL MEU FUMEAZ~?
CHESTIONAR PENTRU P~RIN}I
A]i g`sit brichete, chibrituri, resturi de ]ig`ri sau firimituri de tutun n buzunarele,
ghiozdanele copilului dvs.?
Da
Nu
Miroase camera copilului dvs. a fum de ]igar`?
Da
Nu
Folose[te copilul dvs. mai mult spray pentru dezodorizarea aerului din camera lui
dect de obicei?
Da
Nu
Vi s-a ntmplat s` constata]i c` fiul/fiica dvs. [i-a blocat u[a de la dormitor sau s-a
nchis pe din`untru?
Da
Nu
A venit copilul dvs. de la [coal` sau de la vreun prieten cu hainele sau p`rul
mirosindu-i a ]ig`ri?
Da
Nu
Prietenii copilului dvs. fumeaz`?
Da
Nu
A tu[it copilul dvs. n mod inexplicabil, mai ales diminea]a?
Da
Nu
A sl`bit copilul dvs. mai mult n ultima vreme?
Da
Nu
Se spal` fiul/fiica dvs. pe din]i mai des dect e necesar de mai multe ori pe zi?
Da
Nu
Este copilul dvs. ezitant atunci cnd l ntreba]i de unde vine?
Da
Nu
FI{~ INFORMATIV~
Fumatul pasiv se refer` la persoanele care sunt nevoite s` tr`iasc` [i s` lucreze ntr-un mediu
viciat, de fumul rezultat din ]ig`rile altora.
Fumatul activ este fumatul pe care-l practic` adev`ra]ii fum`tori.
Be]ie acut` (intoxica]ie alcoolic`), nseamn` consum de alcool n cantitate exagerat`, n timp
scurt.
Alcoolismul, nseamn` ansamblul fenomenelor patologice, determinate de abuzul de b`uturi,
care con]in etanol, definit ca intoxica]ie cronic`.
Drogul este substan]a licit` sau ilicit`, al c`rei consum, determin` fenomene de dependen]`
[i toleran]`.
Dependen]a de drog este fenomenul caracterizat prin nevoia imperioas` sau persistent` de a
continua utilizarea drogului, ignornd consecin]ele n plan fizic, psihologic [i social n scopul
ob]inerii unei st`ri de bine, sau pentru a evita starea de disconfort, generat` de ntreruperea
consumului substan]ei respective.
Toleran]a sau obi[nuin]a, fa]` de drog este fenomenul de adaptare a organismului
consumatorului, la prezen]a unei substan]e denumite generic drog.
Sevrajul (sindrom de abstinen]` sau de dezintoxicare) reprezint` un ansamblu de simptome
fizice [i psihice, ce apare la ntreruperea administr`rii unei substan]e psihoactive, la
administrarea unei doze insuficiente din acea substan]` sau dup` administrarea unui
medicament cu propriet`]i opuse celei psihoactive; reac]ia organismului fa]` de oprirea
utiliz`rii drogului, fie de o manier` brusc` sau progresiv`.
Dependen]a psihologic`, reprezint` atitudinea unei persoane, care crede, c` trebuie neap`rat
s` continue s` utilizeze drogurile, pentru a putea face fa]` problemelor vie]ii.
Dependen]a fizic` este acea stare a organismului, ajuns n situa]ia de a se obi[nui cu
prezen]a unui drog [i a c`rui administrare continu`, pentru a preveni apari]ia simptomelor de
sevraj, de lips`, de n]`rcare.
Toxicomania este obi[nuin]a farmaco-dependent` de un drog natural sau sintetic.
Pandemia este epidemie care se extinde aproape la to]i locuitorii unei a[ez`ri, sau la zone
geografice extinse.
Tutunul, alcoolul, drogul reprezint` sinucidere n mai multe etape, sinucidere n serial, moarte
alb`.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 84
FI{~ PENTRU PROFESORI {I P~RIN}I
Copilul/elevul meu consum` alcool/droguri?
Semnale de avertizare
Lista de mai jos poate s` fie un instrument care indic` implicarea adolescen]ilor n consumul
de alcool sau/[i droguri. Lista a fost alc`tuit` de un grup de adolescen]i [i tineri, care au fost
ntreba]i Ce a]i spune p`rin]ilor vo[tri s` caute sau la ce s` fie aten]i cnd v` b`nuiesc c`
ave]i obiceiul s` consuma]i alcool [i droguri.
Izolare
Folosirea excesiv` a pic`turilor pentru ochi
Aspect/mbr`c`minte/comportament mai matur dect vrsta biologic`
Minciuni
Folosirea excesiv` a sprayurilor [i altor produse pentru mprosp`tarea respira]iei
U[or de enervat/excesiv de coleric
nc`lcarea interdic]iilor
Furt
Violen]` asupra propriei persoane (t`ieturi pe bra]e, picioare, piept, arsuri cu ]igara etc.)
Cere bani dar refuz` s` spun` ce va face cu ei
Pierderea poftei de mncare sl`bire excesiv`, aparent f`r` explica]ie
Haine cu miros de alcool/marijuana
Haine sau respira]ie cu miros de vopsea, tiner sau gazolin`
Sl`biciune fizic` matinal`
Somnolen]` excesiv`/greu de trezit din somn
Pupile dilatate
Pl`cerea de a mnca alimente care fac zgomot (]elin`/morcovi, chipsuri etc.)
nlocuirea alcoolului din sticlele care apar]in p`rin]ilor cu ap`
Sc`derea performan]ei [colare
Abandonarea [colii
Renun]area la activit`]i care alt`dat` i f`ceau pl`cere (sport, mersul la cluburi, etc.)
nvinov`]irea altor persoane pentru problemele pe care le are
Gnduri de sinucidere
Fraze care con]in amenin]`ri voalate sau directe cu sinuciderea (]i-ar fi mai bine f`r`
mine)
Igien` [i aspect precar
Aspect boln`vicios
[i schimb` grupul de prieteni [i p`streaz` secrete noile rela]ii
Este fan al grupurilor muzicale ai c`ror membri sunt recunoscu]i ca fiind consumatori de
droguri
Are un arsenal de instrumente folosite n consumul de droguri
Are la el alcool sau/[i droguri
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 85
FI{~ PENTRU P~RIN}I/PROFESORI
Am descoperit c` elevul/copilul meu consum` alcool sau/[i droguri
Nu amenin]a]i [i nu da]i ultimatumuri! Gndi]i-v` bine la ceea ce spune]i [i face]i. Pune]i-v`
ntreb`ri: Oare este adev`rat? Pot s` urm`resc?, Cum va influen]a acest lucru pe ceilal]i
membri ai familiei/elevi din clas`?.
Nu v` pierde]i cump`tul, nu striga]i, nu v` pierde]i controlul. Aceasta v-ar ajuta pe termen
scurt s` v` elibera]i de frustr`ri, de sup`rare, dar nu ar ajuta cu nimic la rezolvarea situa]iei
pe termen lung. n plus, nu ar fi un model de control de sine pentru copil.
Nu ntreba de ce! ntreb`ri ca De ce bei/consumi droguri? sunt de cele mai multe ori de
nvinov`]ire/ru[inare. O alt` ntrebare de repro[ ar fi Cum ai putut s` faci una ca asta
p`rin]ilor t`i?
Nu folosi sarcasmul, nu-l ridiculiza, nu-l umili, nu face alte remarci care l-ar face s` se ru[ineze
sau l-ar pune n ncurc`tur`. Aceasta nu ar face dect s`-i creeze resentimente [i adesea s`
aib` un comportament agresiv.
Stabile[te limite rezonabile (pentru a promova un comportament adecvat) [i reguli consistente
n familie. Urm`re[te dac` aceste reguli sunt nc`lcate.
Implica]i-v`! Participa]i la via]a elevului/copilului dvs., ndrumndu-l spre activit`]i pozitive.
Cnd adolescentul pleac` de acas`, ntreba]i cu cine se ntlne[te, ce vrea s` fac` [i unde
se duce.
E necesar s` cuno[ti care i sunt prietenii, ce face, cnd se va ntoarce acas` [i unde merge
cu prietenii.
Comunic`-i preocuparea legat` de el, sentimentele tale (team`, ngrijorare, dragoste etc.) f`r`
s`-i dai impresia c` l controlezi n permanen]`, f`r` s`-i dai lec]ii [i f`r` s`-i induci
sentimentul de vin`.
Rezerva]i-v` timp pe care s`-l petrece]i cu copilul dvs. (mnca]i mpreun`, asculta]i muzic`
mpreun`, uita]i-v` la un program de televiziune pe care el l agreeaz`, rezolva]i treburi
mpreun`.
Fi]i sigur c` adolescentul este ocupat (face sport, lucreaz` undeva part-time, particip` la
activit`]i extra[colare etc.) n orele n care nu pute]i fi cu el (ntre orele 3 [i 6 dup` amiaza,
dup` [coal`, este perioada de timp n care adolescen]ii intr` de obicei n ncurc`tur`, n lunile
de vacan]`).
Uneori, poate fi foarte simplu s`-i aduci la cuno[tin]` c` nu dori]i ca el/ea s` consume b`uturi
alcoolice/droguri. Ar fi mai eficient s`-i explica]i care este ngrijorarea dvs. nainte ca s` ajung`
la vrsta la care b`utura [i drogurile sunt mai accesibile.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 86
FI{~ PENTRU ELEVI
Gnde[te-te cnd ]i dore[ti s` bei sau s` consumi un drog!
Gnde[te-te care sunt momentele n care ]i dore[ti mai mult ca orice s` bei un p`h`rel sau
s` fumezi o marijuana. Vei [ti c` ai deja o problem` cu alcoolul sau cu drogurile cnd te
gnde[ti din ce n ce mai des la ele, la momentul n care vei putea s` le consumi din nou.
Dificultate de a face fa]`: Via]a pare c` e prea grea, te dep`[e[te, pare c` nu-i mai po]i face
fa]`. Poate c` nu te sim]i la fel de bun ca alte persoane pe care le cuno[ti, ai impresia c` nu
po]i s` te adaptezi, te ndoie[ti de tine nsu]i iar un p`h`rel te-ar face s` te sim]i mai bine,
te-ar u[ura!
La nceput, pentru c` bei te sim]i mai bine, te face s` vezi lucrurile n alt` lumin`: Deodat`, te
sim]i mai bine, ai curaj [i putere sim]i c` o po]i face. Lucrurile sunt mai bune, te sim]i normal,
normal, poate pu]in mai bine dect normal.
A[a c` hot`r`[ti s` continui s` bei: Cum ncepi s` consumi b`utur` din ce n ce mai des [i mai
regulat, ajungi s` fii mai preocupat [i s` te gnde[ti din ce n ce mai des cnd vei mai putea
bea din nou. E momentul n care pl`nuie[ti cum s` mai faci rost de urm`toarele pahare sau
cum s`-]i faci timp s` bei, nainte de a face orice altceva, mai ales activit`]i sociale.
Te n[eli singur: ]i spui Nu am o problem` pentru c`Voi reu[i s` am note bune sau Nu
sunt b`utor, ori Nu beau n fiecare zi Beau numai bere . E u[or s` te proste[ti singur,
pentru c` mintea ta este dependent` [i are nevoie ca tu s` consumi n continuare. S` nu te
gnde[ti c` vei putea s` renun]i la alcool f`r` ajutorul ei (min]ii).
Ce faci dac` ai o problem`: S` recuno[ti c` ai o problem` cu alcoolul, este primul pas n
direc]ia recuper`rii.
O faci sau n-o faci: Dac` te lup]i cu dependen]a de alcool, trebuie s` [ti c` lupta aceasta se d`
n capul t`u. E[uezi pentru c` nimeni nu vrea s` accepte c` tu nu te po]i opri, orice ]i-ai dori-o.
Nimeni nu vrea s` accepte c` nu mai de]i controlul. Cere putere s` admi]i acest lucru.
Vorbe[te cu cineva: Dep`[irea ru[inii [i a izol`rii este foarte important`. G`se[te pe cineva cu
care s` te sim]i n siguran]` [i m`rturise[te-i c` ai o problem`. Spune-i ct de team` ]i este [i
ct de ru[inat te sim]i. Nu e[ti singurul. Aproape oricine a nceput recuperarea se simte la fel.
Cere-i s`-]i dea un sfat profesional, dac` ai nevoie de el.
O dat` pe zi: Secretul sobriet`]ii este simplu, nu-l bea pe primul, nu fuma primul drog, nu lua
prima pilul`. Nu este u[or de f`cut. Dac` ai g`sit un ajutor, nseamn` c` ai pe cineva care s`
te ajute n prima s`pt`mn`, care este cea mai grea. }ine minte c` setea, dorin]a nem`surat`
va trece [i va sc`dea n intensitate.
Dezintoxicarea: Dac` te temi de dezintoxicare, cere ajutor. Mul]i adolescen]i nu sufer` un
disconfort prea mare n timpul dezintoxic`rii. Dezintoxicarea de heroin` este cea mai dur`. Dar
orice tratament de dezintoxicare ai face, cere ajutorul medicului, dac` e[ti ngrijorat de faptul
c` nu vei fi capabil s` o faci, s` te descurci.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 87
FI{~ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
nv`] s` iau o decizie!
Ce este o decizie [i de ce e nevoie s` lu`m decizii?
Via]a noastr` poate fi considerat` un drum lung de diferite decizii. Mai apoi ne d`m seama c`
unele au fost bune, ne-au adus satisfac]ii, altele ns` sunt regretabile [i ne pot transforma via]a
n ceva ce nu ne-am dorit neap`rat. Dar din toate nv`]`m cte ceva despre noi n[ine [i despre
lumea n care tr`im.
De ce e nevoie s` lu`m decizii?
pentru a ne putea controla propria via]`;
pentru a fi respecta]i de ceilal]i;
pentru a ne pune n valoare [i a ne dezvolta propriile posibilit`]i [i capacit`]i psihice;
pentru a ne mbun`t`]i imaginea de sine.
Ce este decizia?
O decizie este o alegere ntre dou` sau mai multe alternative (posibilit`]i), c`i de atingere a unui
obiectiv. Ceea ce ne determin` s` opt`m pentru o alternativ` [i nu pentru alta este informa]ia.
Ceea ce trebuie s` conteze n luarea unei decizii corecte snt consecin]ele pe care le va avea
aceasta asupra noastr` [i, uneori, asupra ntregii noastre vie]i. Destul de frecvent, decizia are
consecin]e nu numai asupra individului care a luat-o, dar [i asupra altor persoane.
Cum se ia o decizie?
Procesul de luare a deciziilor, de selec]ie a unei op]iuni din cteva alternative posibile, este un
proces frecvent n via]a cotidian`. Deseori decidem f`r` a fi con[tien]i de acest lucru, fiindc`
exist` un automatism n comportare creat de practica mai multor ani. Dar snt [i decizii care,
nainte de a fi luate, necesit` ra]ionamente ndelungate sau o analiz` profund` a variantelor.
Identificarea problemei.
Analiza informa]iei disponibile. n aceast` etap` se colecteaz` toat` informa]ia cu privire la
subiectul n cauz` (se face apel la memoria personal`, se colecteaz` sfaturile celor apropia]i
etc.).
Elaborarea/Ordonarea solu]iilor potrivite - apare un prim efort de ordonare logic` a informa]iei
n solu]ii posibile.
Explorarea alternativelor solu]iile identificate sunt analizate, verificate [i comparate;
Evaluarea alternativelor [i alegerea variantei optime - exist` situa]ii n care alegerea se
dovede[te foarte dificil`; acest lucru se ntmpl` mai ales atunci cnd decizia de luat este una
complex` [i implic` un grad sporit de nesiguran]` sau risc.
Ac]ionarea conform deciziei luate [i asumarea responsabilit`]ii consecin]elor; dup` luarea
deciziei persoana va ac]iona conform planului elaborat.
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 88
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 89
Revizuirea deciziei luate [i post-evaluarea; unele din consecin]ele deciziei nu pot fi prev`zute
n momentul stabilirii variantei optime; uneori, ca semn al nv`]`rii din experien]a tr`it`,
subiectul revine asupra momentului de analiz` [i alegere, evalundu-[i att contextul, factorii
[i informa]ia implicat`, precum [i propriul mecanism decizional.
Care sunt factorii care influen]eaz` luarea unei decizii?
Procesul decizional este influen]at [i de o serie de factori de mediu intern sau extern al
persoanei:
Mediul intern:
abilit`]ile [i trecutul educa]ional;
stilul comportamental personal;
imaginea de sine;
percep]ia lumii.
Mediul extern:
familia din care provine (valorile, stilul de educa]ie);
cercul de prieteni (valorile, stilurile de comportament);
situa]iile n care trebuie s` ia o decizie;
presiunile din jur;
[coala (valorile, stilul de educa]ie);
societatea (valorile).
Care sunt tipurile de decizii?
Deciziile se pot clasifica dup` mai multe criterii:
Dup` orizontul de timp [i implica]ii: decizii strategice (care se refer` la o perioad` cuprins`
ntre 3 [i 5 ani; contribuie nemijlocit la realizarea obiectivelor fundamentale sau derivate [i
vizeaz` activit`]ile de ansamblu ale persoanei - de exemplu, cariera); decizii tactice (care se
refer` la perioade cuprinse ntre 6 luni [i 2 ani; contribuie la realizarea obiectivelor derivate
ale persoanei [i vizeaz` un ansamblu de activit`]i sau o parte din activit`]ile principale ale
persoanei - de exemplu, plecarea la munc` peste hotare); decizii curente (care se refer` la
perioade de maximum cteva luni; contribuie la realizarea obiectivelor individuale).
Dup` frecven]a cu care se adopt`: decizii periodice (care se adopt` la intervale neregulate
de timp, fiind dificil de anticipat, [i care depind exclusiv de poten]ialul decizional al persoanei
care decide); decizii unice (cu caracter excep]ional, care nu se repet` n viitorul apropiat).
Dup` posibilitatea anticip`rii: decizii anticipate (cnd perioada adopt`rii [i principalele
elemente implicate se cunosc cu mult timp nainte); decizii imprevizibile (perioada adopt`rii [i
principalele elemente implicate se cunosc cu pu]in timp nainte, iar calitatea lor depinde de
intui]ia [i de capacitatea persoanei care decide).
Dup` condi]iile n care persoana ia decizia: decizii n condi]ii de certitudine (persoana care
ia decizia [tie cu siguran]` care sunt alternativele [i rezultatele asociate fiec`rei alternative -
[tii ce vrei s` cumperi, dar exist` o ntreag` gam` de produse de acela[i fel); decizii n condi]ii
de risc (cnd trebuie luat` o decizie pe baza unor informa]ii incomplete - de exemplu, cnd s-
a stins lumina [i persoana este singur`); decizii n condi]ii de incertitudine (persoanei i lipsesc
informa]iile, nu se pot anticipa unele rezultate, de aceea astfel de decizii sunt foarte dificil de
luat).
Dup` consecin]ele pe care le antreneaz`: minore/majore, reversibile/ireversibile
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 90
Cine influen]eaz` luarea unei decizii?
Valorile: procesul decizional este influen]at de valorile personale ale individului (idealuri
abstracte care modeleaz` modul de gndire [i comportamentul individului); sunt identificate
dou` tipuri de seturi de valori: primul tip define[te un anumit comportament ca fiind potrivit
oric`rei situa]ii valorile instrumentale [i cuprinde concep]ii ca onestitatea, iubirea; al doilea
tip valorile finale reprezint` credin]a c` o anumit` stare merit` efortul pentru a fi atins` (de
exemplu, o persoan` poate considera c` merit` s` pleci peste hotare pentru a avea
independen]` financiar`, iar alta c` o familie fericit` merit` toate eforturile); fiecare persoan`
de]ine valori instrumentale [i finale diferite, care le influen]eaz` deciziile n mod diferit.
Interesele: fiecare persoan` ndepline[te mai multe roluri este p`rinte, so]/so]ie, fiic`/fiu,
elev/elev`, membru al unei comunit`]i [i are obiective corespunz`toare fiec`ruia dintre
aceste roluri. Interesele reprezint` orient`ri selective, relativ stabile [i active ale persoanei
c`tre anumite activit`]i, n cadrul c`rora ea poate ndeplini mai multe roluri.
Care este specificul lu`rii deciziei la adolescen]i?
Este important de cunoscut c`, n luarea deciziilor, la adolescen]i intervin trei categorii de
evenimente:
a) schimb`rile fizice [i sociale, care i expun la noi experien]e de via]`;
b) ntreb`rile pe care [i le pun cu privire la validitatea standardelor [i a autorit`]ii adul]ilor;
c) descoperirea acelor tr`s`turi de personalitate care vor fi acceptate [i admirate proces de
descoperire ce marcheaz` ntreaga evolu]ie ulterioar`, indiferent cum este tr`it (dramatic
sau pl`cut).
Cteva sfaturi privind luarea deciziei!
ncearc` s` strngi ct mai multe informa]ii despre problema respectiv` (cauze, context,
situa]ii similare etc.)!
Las`-]i imagina]ia s` zboare [i nu exclude de la nceput solu]iile neobi[nuite [i inedite!
Dac` timpul i]i permite, gnde[te-te la felurite scenarii care ar putea decurge din decizia ta!
ncearc` s` afli p`rerile ct mai multor oameni (n a c`ror judecat` ai ncredere) referitoare la
problema ta. Ideile lor i]i pot furniza solu]ii la care nici nu te-ai gndit!
Dac`, n cele din urm`, dup` evaluarea tuturor alternativelor, nici o solu]ie nu ]i se pare
potrivit`, bazeaz`-te pe instinct. De cele mai multe ori, te va sf`tui de bine!
Nu uita c` decizia trebuie s` fie adecvat` propriei tale persoane.
FI{~ PENTRU PROFESORI/P~RIN}I
Cum s` evit`m dependen]a de calculator a copiilor no[tri?
Calculatorul poate ajuta la dezvoltarea unor abilit`]i ale copiilor, ce ]in de gndire, creativitate, inteligen]` numeric`
[i verbal` etc. La o vrst` mic`, jocurile reprezint` o cale de a-l atrage pe copil spre calculator [i lumea lui. Dar tot
jocul este [i cel care l poate face pe copil dependent de calculator [i de lumea lui. Iar, pe de alt` parte, attea jocuri
sunt pline de violen]`, att de s`lbatice, nct pericolul de a-]i vedea copilul transformat ntr-un individ agresiv [i
violent este extrem de mare.
Este o dilem` din care putem ie[i. Jocuri pe calculator? Da, dar selectate cu mare aten]ie! Cum se face acest lucru?
Primul pas ar fi s` analizezi care sunt preferin]ele copilului t`u, ce-l intereseaz` mai mult: ac]iunea sau puzzle.
Copilul are o imagina]ie bogat`?
Are mul]i prieteni sau e mai degrab` un singuratic?
Cnd merge]i s`-i cump`ra]i jocuri electronice, ]ine]i cont de vrsta copilului, dar [i de personalitatea lui: de
exemplu, jocurile precum cursele de ma[ini nu sunt u[oare pentru copiii mici, cer mult` ndemnare [i o
manualitate dezvoltat`; un copil activ se va plictisi repede de jocurile de gramatic`, de puzzle.
Jocurile trebuie s` aib` un con]inut [i nivele de dificultate suficiente pentru a stimula copilul [i pentru a-l captiva.
Exist` jocuri bazate pe puzzle, de aventur`, sport, simulatoare, gramatic`, educa]ionale [i multe altele. De
asemenea, sunt jocuri complexe, care au diverse obiective: jocuri de strategie [i ac]iune.
D`-i unui copil un joc care s`-i ofere controlul [i i vei stimula capacitatea de a intra n competi]ie, de a g`si solu]ii
noi, de a c[tiga.
Sunt destule jocuri captivante [i distractive, dar care nu sunt ultra violente. De exemplu, jocurile care permit
copilului s` aleag` ma[ina, s` o configureze, s` aleag` trasee, s` culeag` diverse premii. Sau jocurile care le
permit copiilor s` [i imagineze via]a n lumi paralele, ce i stimuleaz` s` lupte pentru existen]a lor.
Caut` pe cutia CD-ului s` vezi categoria de violen]` [i dificultate a jocului. Multe jocuri respect` baremul ESRB
(Entertainment Software Rating Board). Baremul este mp`r]it pe grupe de vrst`: copii mici (EC), adolescen]i (K-
A), pentru to]i (E), tineri (T), adul]i (M) [i doar pentru adul]i (AO). Dac` acest barem nu este specificat pe cutie, l
po]i c`uta n reviste de specialitate sau pe net.
Copilul t`u s-ar putea s`-]i cear` s`-i cumperi un anumit joc. nainte de a-i satisface rug`mintea, intereseaz`-te de
acest joc. Prietenii sau vecinii t`i, colegii de serviciu poate c` au auzit de acest joc, dac` el con]ine violen]e,
zgomote enervante, daca sunt monotone sau creeaz` dependen]`. Caut` n revistele de specialitate eventualele
avertismente legate de acest joc. Multe dintre aceste jocuri au demo-uri care pot fi instalate n calculator [i po]i
verifica dac` sunt potrivite pentru copii. Odat` ce e[ti sigur c` jocul este potrivit, po]i cump`ra versiunea complet`.
Verific` compatibilitatea jocului cu calculatorul. Mul]i p`rin]i observ` prea trziu c` jocul nu poate rula pe
calculatorul personal. Noile jocuri necesit` putere mare, capacitate video mare, sunet complex, unele necesit`
acceleratoare grafice [i procesoare de ultim` tehnologie. Este necesar din ce n ce mai mult spa]iu pe hard disk.
Citi]i cerin]ele minime care sunt men]ionate pe cutia jocului.
Joac`-te cu copiii! Da, ncearc`! Copii vor aprecia asta, mai ales dac` v` vor nvinge. {i dvs. ve]i nv`]a lucruri noi
despre jocuri [i computere. {i cel mai important lucru, ve]i fi siguri de ceea ce copilul joac`. Pute]i avea unele
discu]ii despre joc, cum pute]i juca jocul mai bine, despre ce mai [ti]i n plus despre anumite elemente (de ex.,
despre civiliza]iile vechi-antice).
Stabili]i reguli! Odat` ce a]i ales un joc pentru dvs. sau copii, stabili]i ni[te reguli. Orice fel de dependen]` nu este
buna pentru nimeni! Stabili]i un program strict de joac` pe calculator. De asemenea, stabili]i un grad de violen]`
acceptat (ceva mpu[c`turi, dar nu cu o grafic` exagerat de detaliat`).
Fi]i aten]i la posibilitatea ca pu[tiul dvs. s` nu se furi[eze la prieteni, pentru a juca jocuri violente! Toat` str`duin]a
dvs. ar fi zadarnic`!
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 91
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 92
BIBLIOGRAFIE SELECTIV~
Abraham, P. (coord); Dic]ionarul drogurilor, Editura Lider, Bucure[ti, 2005
Abraham, P.; Justi]ia terapeutic`. O nou` abordare n tratamentul consumatorului de droguri, Concordia,
Arad, 2006
Anticipatory Guidance on Sex and Sexuality for the Adolescent;
http://www.brightfutures.org/mentalhealth/pdf/professionals/ad/anticipatory.pdf
Bell, David; Early Adolescent Sexuality: What is your child going through?, 2001;
drgreene.healthology.com/main/article_print.aspx?content+id=413+24k
Coping with stress; Royal College Psychiatrists Mental Health and Growing, 2004,
http://www.rcpsych.ac.uk/mentalhealthinformation/mentalhealthandgrowingup/32
copingwithstress.aspx
Gentile, D.A. et all., The effects of violent video game habits on adolescent aggressive attitude and
behaviors. n Journal of Adolescence, vol. 27, 2004, pp. 5-22
Hines, Allyn R.; Paulson, Sharon E.; Parents and teachers perceptions of adolescent storm and stress:
relations with parenting and teaching styles; Adolescence, winter 2006
Hodgkinson, T.; Ghidul lene[ului. Mic tratat pentru lene[i rafina]i. Editura Nemira, Bucure[ti, 2006
Jig`u, Mihaela (coord.); Prevenirea [i combaterea violen]ei n [coal`. Ghid practic pentru directori [i
cadre didactice; Buz`u, Editura Alpha MDN, 2006 (sub egida UNICEF Romnia)
LaBrie, Laurent, J.; Stoica, Cornelia; Dezvoltarea sentimentelor [i atitudinilor copiilor, Lydia 2005;
http://www.ibiblioteca.ro/dezvoltarea_sentimentelor.html-20k
Moduri de via]` [i consum cultural; Centrul de Studii [i Cercet`ri n Domeniul Culturii, Ministerul Culturii
[i Cultelor, 2005
Popescu, Adina; Ghidul adolescentului; Editura PUNCT, Bucure[ti, 2005
Raport Agen]ia Na]ional` Antidrog, Prevalen]a consumului de droguri n Romnia. Studiu n popula]ia
general`; http://www.ms.ro/ps_tutun/Raport_ANA.pdf.
Sex, Etc.: A website for teens sponsored by Rutgers University. http://sxetc.org
Small, S.&Luster, T.; Adolescent sexual activity: An ecological risk-factor approach; Journal of Marriage
and the family, 56, 1994, pp. 181-192
Surviving Adolescence a toolkit for parents; http://www.rcpsych.ac.uk/PDF/SurvivingAdolescence.pdf
Tejeiro, R.A.; Bersabe-Moran, R.M.; Measuring Problem Video Game Playing in Adolescents
Tutilescu, M. {.a.(coord); 7 Teme n 7 Zile; Editura Ministerului Internelor [i Reformei Administrative,
Bucure[ti, 2007
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS 93
VIA}A MEA: UN JOC SERIOS
Program Educa]ional coordonat de Funda]ia pentru Pluralism
[i sprijinit de c`tre Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i Tineretului
Telefon: 021/ 310.80.24; E-mail: office@pluralism.ro

S-ar putea să vă placă și