Sunteți pe pagina 1din 39

UNIVERSITATEA BABE - BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE TEATRU I TELEVIZIUNE


VIA NEGATIVA N TEATRUL LABORATOR I TEATRUL DE AVANGARD#
JERZY GROTOWSKI- EUG&NE IONESCO- rezumat -


Conduc)tor de doctorat
Prof.univ.dr. Marian Popescu
Doctorand
Brz) Nicoleta-Adriana

Cluj-Napoca
2013
1

VIA NEGATIVA N TEATRUL LABORATOR I TEATRUL DE AVANGARD#
JERZY GROTOWSKI- EUG&NE IONESCO

Cuprins

Argument

Capitolul 1. Percepia noului #i dispreuirea axiomelor tradiionale de expresie

1.1. Nu, nega+ia inaugural) a unei g-ndiri controversate
1.1.1.Nega+ia, renun+area /i refuzul resorturile mecanismului ionescian
1.1.2. Nega+ia, o cale spre noi direc+ii
1.2. Libertate /i c)utare
1.2.1. Avangarda, o solu+ie de ie/ire din banal
1.2.2. C)utarea nceputului
1.3. Textul/Corpul un necunoscut ostil supus descoperirii
1.4. Cuv-ntul/Imaginea Corpul ca vectori esen+iali de expresie
1.4.1. Imaginea
1.4.2. Cuv-ntul
1.4.3. Corpul, vector esen+ial de expresie n teatrul grotowskian
1.5. Jurnalul, voca+ia cunoa/terii de sine

Capitolul 2. Via negativa, o cale spre o nou% form% de teatru

2.1. Scurt) prezentare a principalelor direc+ii n Teatrul Laborator al lui Jerzy Grotowski
2.2. Via negativa, conjunctio oppositorum, verticalitatea, actul total baza conceptual) a
teatrului lui Jerzy Grotowski
2.3. Dimensiunea ritualic) a teatrului lui Jerzy Grotowski
2.4. Conceptul de s)r)cie aplicat dramaturgiei lui Eug1ne Ionesco
2.4.1. Jerzy Grotowski - Eug1ne Ionesco
2

2.5. Eug1ne Ionesco ntre absurd /i sine
2.6. Spre o redescoperire a mecanismului teatrului n starea cea mai pur). S)r)cia ca izvor de
autenticitate /i libertate
2.7. Teatrul ionescian tradi+ie /i inspira+ie

Capitolul 3. Eliminarea blocajelor g(ndirii. Dep%#irea limitelor CUV*NTULUI

3.1. Procesul visului /i nl)turarea canoanelor de scriere dramatic)
3.2. Lucrarea visului
3.3. Visul /i Intui+ia. Amprenta aventurii onirice asupra operei lui Eug1ne Ionesco
3.4. Textul dramatic /i lucrarea visului
3.5. Textul /i imaginea manifest
3.6. Textul ascuns. Esen+a corpului textual Scaunele
3.7. Rela+ia text dramatic vise, text dramatic experien+e tr)ite
3.8. Visul /i luciditatea n teatrul lui Eug1ne Ionesco

Capitolul 4. Eliminarea blocajelor de expresie corporal%. Descoperirea CORPULUI VIU

4.1. Mijloacele descoperirii Corpului viu n teatrul grotowskian
4.2. Conceptul de limbaj plastic. Rela+ia Corpului cu exprimarea verbal) /i nonverbal) n Teatrul
Laborator
4.3. Calea spre un corp eliberat
4.4. Corpul /i actul ilumin)rii
4.5. Textul spectacolului grotowskian prin prisma dinamicii corpului deblocat

Concluzii
Bibliografia
Anexa Interviu cu Jaroslaw Fret


3

Cuvinte-cheie, concepte : teatru, via negativa, regizor, Jerzy Grotowski, cuv-nt, text
dramatic, dramaturg, Eug1ne Ionesco, corp, actor, mod de expresie, verticalitate, conjunctio
oppositorum, act total, eliberare, refuz, Yoga, Hatha yoga, absurd, condi+ie uman), mi/care,
interior, impuls, reac+ie, vis, eliminare, purificare, blocaj, corp viu, corp eliberat, cli/ee, Sine,
nou, imagine, psihic, fizic, fiin+), con/tiin+).

Structura lucr%rii: Teza este structurat) pe patru capitole: Percepia noului #i
dispreuirea axiomelor tradiionale de expresie, Via negativa, o cale spre o nou% form% de
teatru, Eliminarea blocajelor g(ndirii. Dep%#irea limitelor CUV*NTULUI, Eliminarea
blocajelor de expresie corporal%. Descoperirea CORPULUI VIU
Lucrarea este structurat) n a/a fel nc-t s) reflecte pun+ile, conexiunile, care se pot trasa ntre
regizorul polonez Jerzy Grotowski /i dramaturgul Eug1ne Ionesco; ntre conceptul de Corp /i
conceptul de Cuv-nt; ntre exprimarea prin Corp /i exprimarea prin Cuv-nt.
Scopul cercet)rii l constituie analiza conceptului de via negativa n aceste dou) moduri de
expresie, Corp /i Text/Cuv-nt. Argumentul care prefa+eaz) lucrarea relev) teritoriul comun ntre
Jerzy Grotowski /i Eug1ne Ionesco, ntre cele dou) mari concepte, Corp-Cuv-nt.

Prezentarea lucr%rii:
Capitolul 1. Percepia noului #i dispreuirea axiomelor tradiionale de expresie
Primul capitol al lucr)rii cuprinde o analiz) a naturii negativismului ionescian /i grotowskian /i o
analiz) a vectorilor esen+iali de expresie n arta ionescian) /i grotowskian): Cuv-ntul/Textul,
Imaginea /i Corpul. La am-ndoi descoperirea unei noi forme de teatru ia na/tere din
respingerea cli/eului de orice fel.
n acest capitol analizez resorturile mecanismului n arta dramatic) a lui Eug1ne Ionesco /i n
arta lui Jerzy Grotowski, s-mburele din care va cre/te ntreaga viziune.
Teatrul ionescian e n)scut din nevoia de autenticitate, nevoie pe care dramaturgul o
experimenteaz) nc) din perioada rom-neasc). M) refer la publicistica din tinere+e, articolele de
critic) literar) sau artistic), publicate n reviste rom-ne/ti ntre anii 1930-1945. Publicistica din
tinere+e, R%zboi cu toat% lumea, NU, poate fi privit) ca fiind s-mburele din care s-a dezvoltat mai
t-rziu opera ionescian).
4

Ceea ce mi-am propus a fost descoperirea resorturilor acestei nevoi de a se opune /i de a
refuza tipare.
Cultura rom-n) /i literatura rom-n) sunt acuzate, de Eug1ne Ionesco, de non-autenticitate,
cauzat) din mprumuturi ale unor procedee, tehnici, tematici, banalizate tocmai prin preluare,
imita+ie. Aceast) direc+ionare pozitiv) asupra autenticit)+ii vine dintr-o dimensiune obsesiv
negativ) a banalit)+ii.
La Eug1ne Ionesco, conceptul de banalitate devine o obsesie. Banalitatea existen+ial) reprezint)
tr)irea prin al+ii, tr)irea l)untric) fals), iar banalitatea estetic) nseamn) preluarea unei
tehnici deja utilizat) /i uzat), dep)/it).
Banalul este definit ca fiind comunul, obi/nuitul, normalul, iar Eug1ne Ionesco proclam) nevoia
perpetu) de nou, insolit /i experiment. Nemul+umirea lui face ca participarea acestuia s) fie de pe
postura de opozant la construc+ia unei estetici obi/nuite.
Publicistica, aceast) crea+ie a nega+iei, face posibil) descoperirea noului, inova+iei, n materie de
mijloace de expresie. Dup) cum am putut observa mai devreme, preocuparea autorului spre un
negativism, adresat crea+iei artistice n general, a reprezentat un prim pas spre deconstruc+ie.
ntreaga viziune a lui Jerzy Grotowski a luat na/tere dintr-o nega+ie, aceea de a accepta cli/eeului
de orice fel. Metoda lui de lucru cu actorul presupunea o abandonare a tuturor mijloacelor deja
cunoscute. Presupunea p)/irea pe via negativa, pe calea respingerii /i a purific)rii. Jerzy
Grotowski a vorbit, de multe ori, despre respingerea unor bariere de expresie, iar principiile
Teatrului s%rac vin s) sus+in) acest lucru. Am ncercat s) punctez aceste direc+ii pe care Jerzy
Grotowski le-a trasat pentru a ajunge la un Teatru s%rac. n trasarea marilor direc+ii am apelat la
seminarile pe care le-a sus+inut Jerzy Grotowski n Skara, n 1966. Ce este interesant de remarcat
aici este modalitatea prin care principalele direc+ii ale Teatrului s%rac sunt prezentate. Se
porne/te de la o nega+ie, de la o respingere a unor principii deja cli/eizate. Jerzy Grotowski
prezint) ce ar trebui s) se evite n teatru /i exemplific) modalitatea prin care acest proces ar fi
posibil. Practic putem remarca c-teva reguli, sfaturi, pe care Jerzy Grotowski le-a impus n
munca cu actorul dar /i dup) aceea.
Urm)toarele concepte pe care le-am analizat ar fi: cel de avangard) n arta ionescian) /i cel de
nceput n arta grotowskian). Eug1ne Ionesco /i Jerzy Grotowski sunt interesa+i s) ating) un
nalt grad de libertatea de expresie n actul artistic.
5

Dramaturgul, n viziunea lui Ionesco, este nevoit s) duc) o lupt) cu sine n/u/i pentru a putea
spune ceva nou sau ceva ce n-a fost spus bine.
Eug1ne Ionesco ndeamn) la un refuz al tradi+ionalismului pentru a redescoperi tradi+ia.
ndeamn) la inven+ie, la imaginar, la o expresie dincolo de clase, exprim-nd obsesiile
fundamentale, la o ad-nc) umanitate, la spontaneitate dincolo de toate barierele impuse unei
expresii pure, purificate.
Teatrul are nevoie de un loc precum laboratoarele /tiin+ifice, la ad)post de superficialitatea
marelui public. n teatru e nevoie de experiment pentru a descoperi noutatea. Teatru de
avangard) ne prezint) ceea ce ne prive/te pe to+i, doar c) a/a cum spunea /i Ionesco, ceea ce ne
prive/te pe to+i n chip fundamental, este n mod curios mai pu+in accesibil.(Ionesco Note /i
contranote 82) Operele artistice de avangard) au rolul s) reg)seasc), s) rosteasc), adev)rul uitat,
s)-l reintroduc), n chip inactual n actual. Binen+eles c) aceste opere sunt de nen+eles, ele nu
pot fi incluse n norme prestabilite, nu sunt populare /i devin de cele mai multe ori respinse.
La Jerzy Grotowski, dar /i la Eug1ne Ionesco, reg)sim acea dorin+) de a redescoperi libertatea de
expresie n forma cea mai pur) a teatrului. Un teatru izvor-t din interior, un teatru care nl)tur)
tot ce e artificial. Prin teatru de acest gen se ajunge la o redescoperire a ideii de teatru /i la o
redescoperire a Sinelui.
Jerzy Grotowski dore/te descoperirea nceputului. Prin intermediul operelor teatrale /i a
proiectelor de dup) aceast) perioad), Jerzy Grotowski ncearc) s) redescopere faptul c) este
fiul cuiva /i c) poate sta n starea de nceput. Cu alte cuvinte, dore/te o redescoperire a
sursei esen+iale care st) la baza actului artistic: fiin+a uman), cu toat) complexitatea interioar).
Actul artistic devine un mijloc de descoperire a st)rii de nceput, un mijloc de descoperire a
celor mai ascunse /i profunde ntreb)ri legate de fiin+a uman).
Ceea ce cred c)-i apropie cel mai mult pe Jerzy Grotowski /i Eug1ne Ionesco este tocmai acea
dorin+) de a explora noi forme teatrale /i folosirea teatrului ca mijloc n c)utarea adev)rului. i
unde se poate g)si adev)rul mai mult dec-t n noi?
Scriitura lui Eug1ne Ionesco anun+ase o nou) tendin+) de dezinhibare a scrisului, o
corporalizarea a scriiturii, o r)sturnare a raportului suflet - trup. n acest caz vorbim despre un
corp condamnat la moarte, supus unui final implacabil. Corpul este locul adev%rului, ceea ce
face Eug1ne Ionesco este o radiografie a corpului f)r) sens, gol, n fa+a unei existen+e
efemere.
6

Corpului uman este c)utat precum la o autopsie, c)utarea unui r)spuns la ntreb)rile: de ce
suntem supu/i acestui final /i de ce corpul devine un prizonier al sufletului? De ce avem speran+a
unei eliber)ri doar dup) moarte?
Compara+ia dramaturgului Ionesco /i a regizorului Jerzy Grotowski cu ni/te medici legi/ti mi s-a
p)rut potrivit) av-nd n vedere faptul c) studiul celor doi merge nspre c)utarea sensului vie+ii
literaturii /i a sensului actului teatral.
Ultima parte a primului capitol /i propune analiza principalelor mijloace de expresie n
teatrul ionescian /i grotowskian: Cuv(ntul/Imaginea-Corpul.
Dramaturgul Eug1ne Ionesco nu este preocupat de g)sirea unui nou corp textului dramatic, ci
de a g)si un corp textual conectat la propriul corp, actul creator fiind expresia unui act viu
personal. /i dorea ca textul s) devin) o transcriere a complexit)+ii lumii interioare prin
intermediul dinamicii imaginii /i a limbajului ludic. Imaginea pe care o creeaz) textul s)u
dramatic nu are cum s) fie descriptiv), narativ), explicit), ci ea ia forma unei imagini abstracte, o
imagine care coincide n cele din urm) mai bine cu Fiin+a.
n dramaturgia lui Eug1ne Ionesco, cuv-ntul sufer) ni/te transform)ri evidente dinspre sens
nspre noi valen+e. Cuv-ntul tinde s) nu reprezinte, ci s) fie parte component) dintr-o structur)
vizual) /i sonor) care are ca /i scop eliberarea dintr-un sistem mecanic prestabilit, finisat stilistic.
Important pentru dramaturg a fost s) g)seasc) forma de expresie cea mai apropiat) de Fiin+).
Textele lui Eug1ne Ionesco neag) o serie de postulate comunica+ionale, aceast) incoeren+) logic)
a textului ionescian vine din negarea unor postulate ale comunic)rii conven+ionale dintre
emi+)tor /i receptor. Refuz-nd toate postulaltele comunic)rii normale, refuz-nd componentele
inerente genului dramatic (intriga, caracterul, dialogul), dramaturgul descoper) noi resurse ale
teatralit)+ii: ritmul, mi/carea, surpriza, accelerarea verbal), accelerarea gestual), accelerarea
imagistic), proliferarea obiectelor, ca forma de expresie a interiorului. Analiza principalelor
postulate negate se dezvolt) pornind de la analiza celor doi semioticieni ru/i, Isaak Iosifovic /i
Olga Revzine.
n opera ionescian), jurnalul devine un mijloc de expresie a interiorului /i o surs) pentru textele
dramatice ionesciene. Opera lui Eug1ne Ionesco este un edificiu complex care are menirea de a
surprinde via+a n complexitatea ei, dar nu se refer) la aspectul vie+ii generale, ci la universul
interior. Jurnalul a devenit model, iar confesiunea de tip jurnal va constitui parte important) din
dramaturgia ionescian). Jurnalul devine expresia unui act artistic viu, brut, izvor-t spontan din
7

g-ndurile /i sentimentele cele mai intime. Multe din confesiunile prezente n jurnalele lui, Jurnal
n f%r(me, Prezent-trecut, trecut-prezent, C%utarea intermitent%, sunt preluate /i introduse n
componen+a textului dramatic. Jurnalele ionesciene au drept componente cele mai intime
m)rturisiri, sentimente /i g-nduri. Dramaturgul nu aloc) jurnalului date, experien+e ce +in de
faptele /i picanteriile din domeniul profesional sau social, ci jurnalul este compus din m)rturisiri
cu privire la spaimele, obsesiile /i visele personale. n scrierea acestor m)rturisiri putem observa
dorin+a dramaturgului de a p)stra forma brut), ne/lefuit), neprelucrat) a g-ndurilor /i
sentimentelor sale. Jurnalul ionescian este unul n f)r-me, m)rturisirile sunt fragmentate,
caracterizate de o transcriere a individualit)+ii scriitorului lipsit) de artificii /i trucuri.
Pentru analiza conceptului de Corp, ca vector esen+ial de expresie n arta grotowskian), aduc
argumente din arta secolul XX, care vin s) eviden+ieze faptul c) arta lui Jerzy Grotowski
subsumeaz) o serie de idei prezente n explorarea corpului de p-n) atunci, dar deschide /i noi c)i
spre explorare.
Cea mai evident) preocupare a lui Jerzy Grotowski, cu privire la corporalitate, ar fi eliberarea
corpului de cli/eele de expresie acumulate n timp /i explorarea corpului ca vehicul expresiv a
unei interiorit)+i. Corpul devine o m)rturie vie a st)rii interioare. La Jerzy Grotowski nu putem
spune c) reg)sim un singur centru generator, un centru ini+iatic al mi/c)rii expresive. n modul
s)u de lucru ntreg corpul devine un centru energetic pentru mi/care.
Ceea ce-/i dorea regizorul polonez este s) g)seasc) o modalitate prin care corpul s) se simt) n
confort, s) g)seasc) expresia f)r) a trece printr-o form) de expresie artificial), o deformare a
expresiei ini+iale. Acest lucru se reg)se/te /i ast)zi n cele mai neobi/nuite c)ut)ri n domeniul
dansului.
De foarte multe ori, n analiza exerci+iilor fizice, plastice /i compozi+ionale ale lui Jerzy
Grotowski, se reg)se/te tocmai acest) c)utare a unei expresii ini+iale /i personale. Jerzy
Grotowski nu apela, n munca sa, la formule, ncerca sa nl)ture obstacolele ncuraj-nd o
libertate deplin).
Capitolul 2. Via negativa, o cale spre o nou% form% de teatru
Al doilea capitol este consacrat analizei conceptului de via negativa din teatru lui Jerzy
Grotowski /i modalitatea n care aceast) cale se poate reg)si /i n dramaturgia lui Eug1ne
Ionesco.
8

Primele trei subcapitole cuprind o prezentare a principalelor direc+ii de cercetare din Teatru
Laborator. Ceea ce m-a preocupat a fost analiza conceptelor teoretice, a treptelor de cercetare /i
experiment, care stau la baza Teatrului s%rac, n rela+ie cu conceptele, obiectivele, principiile din
Yoga. Iar spre finalul lucr)rii am analizat dimensiunea ritualic) a artei lui Grotowski, resursele,
elementele /i condi+iile ritualului preluate n arta grotowskian).
C3ut-nd sursele de provenien+3 a conceptelor Teatrului s%rac, am reg3sit multe similitudini ntre
metoda lui, conceptele folosite de el /i conceptele ap3rute n Yoga, Yoga Sutra, Hathayoga,
ritualuri balineze, dansurile Kathakali /i teatrul N5 .
Dup) cercetarea acestor similitudini, pot spune c) exist3 patru mari concepte teoretice dezvoltate
de Teatrul Laborator /i care stau la baza Teatrului s,rac: conjunctio oppositorum, via negativa,
verticalitatea #i actul total. Primele trei concepte devin metode, mijloace de a ajunge la al
patrulea concept, la ceea ce devine /i scopul artei lui Jerzy Grotowski- actul total. ntre toate
aceste concepte exist3 o str-ns3 leg3tur3 /i f3r3 aceast3 simbioz3 nu este posibil acel moment
special de dialog profund cu sinele, o stap-nire deplin3 a corpului, care duce la o st-p-nire a
ntregului spa+iu din jur.
Prin cercetarea pe care am f)cut-o, am remarcat c) cele mai multe concepte au fost mprumutate
din Yoga Sutra a lui Pata8jali, un vechi filozof Indian, /i din Hatha yoga.
Tehnicile /i scopul Yoga au fost preluate de c)tre Jerzy Grotowski /i folosite pentru conturarea
metodei sale. Mai evident3 este asem3narea ntre cele trei condi+ii de baz3 impuse de Jerzy
Grotowski n arta actorului (autorevela+ia, coordonarea acestui proces /i eliminarea rezisten+elor
fizice /i psihice) /i direc+iile de orientare n Yoga numit3 Hatha yoga (autorevela+ia, dorin+a de a
st3p-ni corpul /i purificarea fizic3 /i psihic3). Obiectivele prezente n Hatha yoga nu numai c3
mi par asem3n3toare, dar se reg3sesc pe deplin /i n scopul artei spectacolului grotowskian.
Acestea sunt: dorin+a de a st3p-ni corpul, de a-l purifica /i de al elibera pentru a tr3i un
experiment sacru.
Al)turi de cele trei condi+iile impuse n arta actorului a lui Grotowski, de cele trei orient)ri din
Hathayoga s-ar ad)uga /i obiectivele Yoga. Tehnicile Yoga sunt menite pentru a conduce
yoghinul spre eliberare. Toate etapele spre eliberare au ca /i scop decondi+ionarea, oprirea
fragment)rii con/tiin+ei umane.
9

Scopul Yoga fiind decondi+ionarea total3, eliberarea. Yoga are c-teva obiective clare:
nfr(n,rile, disciplina, practica respiraiei, concentrarea, renunarea, meditaia /i extazul, care
devin /i mijloace n atingerea obiectivelor artei actorului lui Grotowski.
n tez) am analizat cele patru concepte care au stat la baza Teatrului S,rac: via negativa,
conjunctio oppositorum, verticalitate, act total, eviden+i-nd leg3tura care exist3 ntre definirea
lor de c3tre Grotowski /i mijloacele, conceptele, preluate din Yoga /i Hathayoga.
Dup) aceast) analiz) concentrat) a conceptelor de baz) a Teatrului s%rac propun analiza
dimensiunii ritualice a artei lui Jerzy Grotowski.
La Jerzy Grotowski putem vorbi de o form) experimental) de ritual, nu de o form) tradi+ional).
Teatru s%rac are la baz), pe l-ng3 conceptele deja amintite, resurse /i elemente ritualice.
n Teatrul Laborator a lui Grotowski putem identifica c-teva resurse importante ce apar+in riturilor,
incanta+iilor balineze, riturilor voodoo (apar+in-nd comunit3+ii din Haiti), dansurilor /i c-ntecelor
din Japonia, practicilor Yoga. Atrac+ia lui Grotowski pentru aceste culturi l-au ajutat s3 descopere
sursele posibile pentru a putea ajunge la forma de teatru s)rac dar expresiv.
Regizorul polonez a mprumutat mijloacele din expresia unor culturi tradi+ionale, a mprumutat
principiile care au stat la baza culturii tradi+ionale.
Lucrarea lui Grimes. L. Ronald, Beginnings in Ritual Studies, m-a ajutat s) descop)r c) exist3
resurse /i condi+ii impuse n orice ritual, iar Jerzy Grotowski le-a preluat n munca sa cu actorii.
Elementele de baz3 ale ritului sunt: c-ntul, dansul, incanta+ia, medita+ia, pictura, iar condi+iile
ritului sunt: s) sacralizezi spa+iul n care lucrezi, s) nve+i s) vezi f)r) s) prive/ti, s) te eliberezi
de povara dat) de a crede, a explica /i a juca, s) spore/ti limbajul gestual /i corporal, s) cultivi
receptivitatea, s) mplete/ti singularul n plural, concretul n transcendent.
Pe l-ng3 aceste condi+ii necesare pentru s3v-r/irea unui ritual, reg)sim /i preluarea principiilor
folosite n ritual, principii folosite de regizorul polonez n antrenamentul actorilor: s) stabile/ti
contact; s) evi+i repeti+ia mental3 /i planificarea; s) insi/ti spre concret; s3 asociezi o imagine n
timpul execu+iei; s3 adaptezi tot corpul /i psihicul la fiecare mi/care; s) ac+ionezi dinspre centrii
corpului nspre exterior, spre extremit3+i /i voce; s) dep)/e/ti oboseala, zgomotul, tr)nc)neala,
indulgen+a /i m3/tiile, de dragul revela+iei.
Jerzy Grotowski examineaz) poten+ialul artelor spectacolului de a genera con/tientizarea
suprem), a/a cum este generat) n ritul balinez /i impune reguli similare acestuia.
10

n timpul ritualurilor balineze corpul devine eliberat de rezisten+e, eliberat de sub rezisten+a
unui limbaj uzat /i cli/eeic.
Corpul se bucur3 de implicarea sa ntr-o dimensiune aflat3 dincolo de limitele sim+urilor,
dincolo de dimensiunea corporal3.
Grotowski preia intensitatea /i atrac+ia pe care o degaj3 ritualul /i o duce dincolo de spa+iul
desf3/ur3rii ac+iunii nspre spectator. Spectatorul nu poate r3m-ne pasiv n fa+a unui sacrificiu
realizat sub ochii lor.
Premiza dialogului dintre public /i actori poate fi chiar cunoa/terea de sine, cunoa/terea
celuilalt.
Grotowski merge pe aceast) idee c) dac) n teatru ai adev)r, un act de revela+ie, atunci /i
spectatorul simte /i va fi atras pe acela/i drum, iar reac+ia poate fi una magic). Magic3 nu
n sensul de truc, scamatorie, ci de nl-lnire a unor fiin+e umane n sensul cel mai profund.
n Teatrul s,rac accentul se pune pe corpul /i expresivitatea actorului, scopul actului teatral fiind
o descoperire, o dezv3luire total3 a sinelui. Teatrul lui Jerzy Grotowski devine o provocare
pentru actori, dar /i pentru spectatori. Pentru actor devine o provocare n a se descoperi pe sine,
n a sesiza c-t e de ancorat n cotidian /i cli/eu /i n a depista rezisten+ele fizice /i psihice.
Publicul e supus unui altfel de dialog, mult mai profund, parc3 venit dintr-o alt3 dimensiune n
care este invitat s3 participe cu sinceritatea cu care o fac actorii.
Pentru a realiza acest tip de dialog, Grotowski are n vedere /i plasarea publicului astfel nc-t
publicul s3 se simt3 mai mult dec-t un martor la acest proces. Spectacolele lui Jerzy Grotowski dau
posibiltatea publicului de a fi martor activ sau pasiv la acest proces.
Dup) acest) analiz) a conceptelor care stau la baza viziunii lui Jerzy Grotowski mi-am pus
problema definirii conceptului de s)r)cien dramaturgia lui Eug1ne Ionesco.
Ce cred c) nseamn) s%r%cia, via negativa n dramaturgia lui Eug1ne Ionesco? La prima vedere,
considerarea unui astfel de concept n raport cu opera dramatic) a lui Eug1ne Ionesco pare a fi ceva
abstract. Ce nseamn), de fapt s%r%cia n teatru? i c-t de bine poate s) fac) ea expresiei? Este
acea metod) de eliminare, folosit) de dramaturg, a ceea ce nu este esen+ial teatrului /i presupune
implicit eliminarea canoanelor de scriere a unui text dramatic. Via negativa, metoda de eliminare
a lui Jerzy Grotowski, poate fi aplicat) /i textului dramatic a lui Eug1ne Ionesco. Putem vorbi,
deci, de eliminarea, nl)turarea unor cli/ee /i blocaje la nivel de gndire, de scriere, de expresie.
11

Cnd vorbim despre teatrul lui Eug1ne Ionesco, vorbim despre un altfel de teatru, un teatru de
avangard), un teatru s)rac, dar n acela/i timp expresiv. Un teatru n care tonul poetic nu e dat
de limbajul vorbit, ci de limbajul imaginilor. La el, limbajul este dezarticulat, e suportul
expresiei deriziunii.
E un teatru al confesiunii n care utilizeaz) visele, pentru c) acestea reprezint) esen+a gndurilor
/i a sim+)mintelor sale. Sunt asemenea teatrului s)u, o combinare de gnduri, st)ri, fr)m-nt)ri,
frici, angoase care, transformate n imagini, devin ceea ce numim absurd. Sau, cum i pl)cea lui
Ionesco s) spun), insolit, asemeni existen+ei noastre.
Ionesco scrie ceea ce gnde/te, ceea ce simte, scrie pentru a spori n+elegerea existen+ei
noastre, a spori n+elegerea sufletului nostru /i pentru a ob+ine o eternizare n aceast) lume m)car
prin numele s)u dac) nu e posibil altfel. De aici /i starea sa de revolt) cu privire la neputin+a sa
de a putea face ceva, de a n+elege existen+a uman), de a schimba ceva, de a dobor acel zid care-i
limiteaz) existen+a. Neputin+a de a avea parte de o certitudine, poate chiar certitudinea c) nu vom
muri niciodat), c) mai exist) o alt) lume.
n dramaturgia lui Ionesco putem observa dorin+a de a nl)tura cli/eele /i blocajele de orice fel.
Putem vorbi de eliminarea, izgonirea literalit)+ii, de eliminarea gndirii coerente, de eliminarea
con/tiin+ei diurne, a canoanelor de scriere a textului dramatic, eliminarea limbajului
conven+ional, eliminarea logicii discursive /i dorin+a de p)strare a logicii extracon/tiente a
visului, toate pentru a realiza un act artistic spontan care are rol de cunoa/tere nu de
recunoa/tere.
Teatrul lui Eug1ne Ionesco este, dup) p)rerea mea, este o mpletire, merge pe aceasta schem) a
mbin)rii expresiei vie+ii n comlexitatea /i incoeren+a ei (VISUL) cu expresia gndirii
intuitive, a con/tiin+ei treze, men+inut) prin sentimentul uimirii /i prin c)utarea continu) a
adev)rului interior formulate n imagini (LUCIDITATEA).
Este interesant de urm)rit cum a ajuns Eug1ne Ionesco s) scrie n forma aceasta /i de ce.
Crea+ia apare, n cazul s)u, ca o necesitate instinctiv, extracon/tient), fiindc) a imagina, a
inventa, a descoperi, devin func+ii asem)n)toare cu respira+ia. Scrisul e o form) de g-ndire n
mi/care.:, scrie el. Prin crea+ie se produce o dezv)luire a autorului, iar calitatea esen+ial) a
operei o constituie partea cea mai spontan), m)rturisirile care par a fi acte spontane.
Autenticitatea teatrului lui Eug1ne Ionesco, scriitura sa, vin din exprimarea uimirii /i debusolarea
n fa+a existen+ei. ntreb)rile devin punctul de plecare spre o explorare, un traseu necunoscut.
12

Doar pentru autorii pedagogi, traseul este cunoscut dinainte. Opera, crea+ia este o fiin+) vie /i
este important s) r)m-n) vie chiar /i atunci c-nd este citit) sau reprezentat). Opera e un
organism viu care cuprinde antagonisme care o men+in vie. Cu c-t opozi+iile, liniile de for+),
pasiunile sunt mai complexe /i mai numeroase, cu at-t opera este mai important), ea e inven+ie,
descoperire, imaginar), real), folositoare, nefolositoare, obiectiv), neobiectiv), logic), nelogic).
Actul creator transmite propria experien+) f)c-nd o alt) fiin+) s) simt) ceea ce autorul sau
actorul nsu/i a sim+it. At-t n cazul teatrului lui Eug1ne Ionesco, c-t /i n acela al lui Jerzy
Grotowski, idea este ca publicul, cititorul, s) participe la actul de revela+ie printr-o revela+ie de
sine /i astfel, arta actorului n maniera lui Jerzy Grotowski /i arta dramatic) a lui Eug1ne Ionesco
devin invita+ia: spre o revela+ie de sine /i au menirea s) stimuleze actul descoperirii n public
sau n cititor.
La nceputul tezei am amintit condi+iile impuse de Jerzy Grotowski n arta actorului,
condi+ii care pot fi aplicate /i dramaturgiei lui Ionesco. Sunt condi+iile prin care Jerzy Grotowski
a ajuns la un Teatru s%rac, s)rac doar dac) l privim din unghiul bog)+iei cli/eelor de g-ndire,
construc+ie /i expresie, altfel el este un teatru expresiv /i sf(nt. Ca prim) condi+ie, Grotowski a
impus o stimulare a unui proces de auto-revela+ie, merg-nd p-n3 n ad-ncul subcon/tientului,
canaliz-nd apoi aceast3 stimulare pentru a ob+ine reac+ia dorit3. La Ionesco, reg)sim aceea/i
dorin+) de a autodescoperire, m)rturisire prin scris, de p)trundere n cel mai ascuns loc al
subcon/tientului, prin vis, amintire, experien+) personal). Scrisul devine un mijloc de descoperire
a sinelui /i de c)utarea a unor r)spunsuri cu privire la menirea noast) n lume. Procesul nu e u/or,
nici la Grotowski nici la Ionesco, aceasta pentru c) presupune o confruntare cu sine, o lupt), un
curaj de te l)sa liber n actul crea+iei.
A doua condi+ie +ine de a /ti s3 articulezi acest proces, de a-l disciplina /i de a-l converti
n semne. Grotowski nume/te aceast) etapa a da /i a lua. La Grotowski este vorba despre etapa
n care, prin spontaneitate /i disciplin), po+i face vizibil) autorevela+ia la nivel corporal /i po+i
astfel g)si mijloacele necesare: concentrare, medita+ie, practica respira+iei, toate pentru a ajunge
la o st)p-nire a corpului. La Ionesco poate fi etapa n care pune pe h-rtie toate imaginile
construite n actul revela+iei. n acest caz, actul de autorevela+ie devine un act de cunoa/tere
exprimat prin semne sau succesiune de imagini. Imaginile pot fi traduse folosind con/tiin+a
diurn), important e ca n timpul scrierii s) nu intervin) ra+iunea. De regul) visele, pe care
Ionesco spune n Jurnal n f%r(me c) a transpus visele n textele dramatice, le-a descris fidel n
13

scris, imediat dup) trezire, f)r) a interveni n vreun fel. La Ionesco, actul scrierii devine un act
liber, cu asocia+ii aparent f)r) nici o leg)tur) ntre ele, dar care vin din subcon/tient. Dramaturgul
a nv)+at s)-/i disciplineze actul f)r) a interveni cu prejudec)+i sau prin exerci+iul ra+iunii.
A treia condi+ie impus) artei actorului la Jerzy Grotowski, dar care poate fi aplicat) lui
Eug1ne Ionesco, este aceea de a elimina din procesul creator rezisten+a /i obstacolele datorate
propriului organism, at-t fizic c-t /i psihic
Eug1ne Ionesco transform) teatrul ntr-un instrument prin care transmite situa+ii umane /i
experien+e interioare profunde /i complexe. Binen+eles c) teatrul tradi+ionalist, teatru pe care
Ionesco l denun+), a fost /i este un instrument de comunicare a experien+elor fundamentale ale
omenirii, dar el a avut de ndeplinit alte func+ii, precum relatarea unei pove/ti sau discutarea unor
idei. Dramaturgul Eug1ne Ionesco detest) piesa bine scris), ra+ionalist), construit) pe baza unor
scene desf)/urate ntr-o form) logic), prin care, astfel, scenele finale s) reprezinte concluzia
logic) a scenelor introductive. Ionesco respinge astfel piesa care spune o poveste.
Este de remarcat cum ajunge Eug1ne Ionesco la acest teatru pur, cum izoleaz) esen+ialul
din teatru. Acest proces e posibil prin: izgonirea literalit)+ii textului; prin nl)turarea statutului:
de personaj tradi+ional; prin eliminarea con/tiin+ei diurne f)c-nd apel la dou) procedee:
spontaneitatea /i contradic+ie; prin eliminarea canoanelor de scriere a textelor dramatice;
eliminarea limbajului conven+ional; prin apelul la toate formele de limbaj; prin nl)turarea logicii
discursive /i prin dorin+a de p)strare a extracon/tiin+ei onirice
Toate aceste procedee duc la realizarea unui act artistic, spontan, cu rol de cunoa/tere nu de
recunoa/tere.
Urm)toarea etap) de cercetare a fost trasarea vechilor tradi+ii care au influen+at evolu+ia
teatrului absurd. Traseul este foarte complex, dar am ncercat s) sintetizez cele mai importante
tradi+ii care se reg)sesc n fizionomia teatrului absurd a lui Eug1ne Ionesco, a/a cum apar ele la
Martin Esslin n Teatrul absurdului : teatrul pur, respectiv efectele scenice abstracte, a/a cum se
nt-mpl) la circ, n spectacolele de revist), n numerele acrobatice, jonglerie, corid), pantomim);
clovnerie, gaguri /i solo-uri de virtuozitate; nonsensul verbal; literatura visului /i fantaz)rii,
adesea cu o importan+) alegoric) (292). La acestea se pot ad)uga: folosirea modelelor de g-ndire
mitic), alegoric). Apropierea de matricea g-ndirii subcon/tiente. Piesa devine o succesiune de
imagini, fantasme, halucina+ii, o proiec+ie n termeni concre+i a realit)+ilor psihologice; dincolo
14

de realitate: irealul devine concret, nu realismului pur; respingerea teatrului psihologic;
respingerea elementelor discursive, narative /i concentrarea n imagini a realit)+ii interioare.
Am considerat absolut necesar) trasarea acestei linii de cercetare a eventualelor influen+e
n teatrul absurd, pentru a putea delimita care sunt elementele specifice crea+iei ionesciene.
Specificitatea crea+iei ionesciene o voi eviden+ia n cele ce urmeaz).
Capitolul 3. Eliminarea blocajelor g(ndirii. Dep%#irea limitelor Cuv(ntului
Capitolul /i propune o analiz) a modalit)+ilor de transgresare a g-ndirii logice din scriitura
dramatic) a lui Eug1ne Ionesco /i dep)/irea limitelor Cuv-ntului nspre Imagine.
n dramaturgia ionescian) putem vorbi despre nl)turarea canoanelor de scriere dramatic).
ntrebarea fireasc) ar fi: de ce este nevoie de o nl)turare a canoanelor de scriere? La aceast)
ntrebare am ncercat s) r)spund n capitolele ulterioare. R)spunsul cel mai simplu ar fi: din
necesitatea descoperirii unui mod de a te exprima n afara cli/eului. M) refer la o necesitate
organic) de a vorbi cu Sine prin scriitur), de a te n+elege pe tine prin ceilal+i, de a n+elege o
lume prin intermediul lumii tale interioare.
Cum se face aceast) nl)turare? Ce r)m-ne pentru a o putea numi oper) dramatic)? Sunt
ntreb)ri pe care ni le punem n fa+a unui proces at-t de abstract, cum e scriitura dramatic)
ionescian).
Analiz-nd textele dramatice am fost atras) s) descop)r mecanismele scrierii /i din punctul meu
de vedere, n opera ionescian) nl)turarea canoanelor de scriere dramatic) se face prin acceptarea
unui model absolut surprinz)tor pentru un proces precum cel de scriere dramatic). Acest model
este procesul visului cu tot ce cuprinde el: formare,structur), limbaj, g-ndire, ritm.
Eug1ne Ionesco avea ncredere n dou) mijloace de cunoa/tere: n vis /i intui+ie /i mai
pu+in n logic). Aceast) ncredere se vede clar n piesele de teatru, ele fiind formate din
fragmente din vise personale, din emo+ii, amintiri, experien+e personale pe care le g)sim /i n
jurnalele sale. Teatrul devenind astfel unul subiectiv.
Ce este foarte interesant, fapt care mi nt)re/te /i mai mult acea credin+a n asem)narea, n
analogia visului cu teatrul lui Eug1ne Ionesco, este faptul c) imaginile sunt dinamice, cteodat)
ai impresia c) nu au deloc leg)tur) unele cu celelalte ele, pn) /i textul sufer) o schimbare, n
sensul c) devine de multe ori absurd, ai impresia c) nu n+elegi nimic. Dar toate aceste aspecte
ascund o singur) idee, o singur) tem), o singur) angoas) care permite o reprezentare att de
ciudat), de complex) sau poate chiar banal). Reprezentarea final) a imaginilor se face pe fondul
15

unei intui+ii, nu pe fondul unui cli/eu de gndire a construc+iei dramatice. Teatrul lui Eug1ne
Ionesco poate porni de la o imagine care poate da na/tere altor imagini sau de la o imagine care
poate fi ob+inut) din suprapunerea multor imagini.
Dac) am aplica modalitatea de analiz) folosit) de Sigmund Freud la analiza viselor lui Ionesco,
din Jurnal n f%rme, dar /i din piesele sale, vom constata c) n spatele unei absurdit)+i se
ascunde ceva profund, lumea sa. Referitor la acest lucru J.-B. Potalis spunea n lucrarea Atracia
visului c): n vis, fiecare se ndreapt) spre lumea sa proprie, n vreme ce n stare de veghe
oamenii au o singur) lume, comun) tuturor.
Analiza procesului visului am f)cut-o baz-ndu-m) pe informatii provenite din domenii precum
psihanaliz), medicin), studiul imagii, psihologie, filozofie, literatur). Sigmund Freud, Carl
Gustav Jung, Jean-Baptiste Pontalis, Paul Valry, Gilbert Durand, mile Benveniste, Martin
Heidegger, dr. Liviu Popoviciu, Jean-Jacques Wunenburger sunt cei care m-au ajutat s)
descifrez structura visului, limbajul /i dinamica unui astfel de proces. Studiile acestora m-au
ajutat s) ajung la, ceea ce cred eu c) este, mecanismul care st) la baza operei dramatice
ionesciene.
Sigmund Freud trateaz) n detaliu subiectul visului. Doctorul vienez analizeaz) mecanismele,
modul n care se ajunge la visul pe care noi ni-l amintim sau nu la trezire. Visul devine produsul
unui detaliat proces de trecere, de transformare /i de combinare a ideilor latente n con+inutul
manifest (produsul final reprezentat). Freud nume/te procesul de transformare a visului latent n
vis manifest, lucrarea visului iar munca opus), cea care duce la o transformare n sens invers, o
va numi travaliul analizei. Con+inutul manifest al visului trimite ntotdeauna la un alt con+inut,
mai profund, ascuns, incon/tient; pe de alt) parte, visul este produs pentru a satisface o dorin+)
necunoscut), incon/tient).
Freud a descoperit patru etape n formarea visului: condensarea- care presupune procesul de
str-ngere a materialelor pentru mozaicul ideatic /i imagistic al visului; figurabilitatea- care ar
presupune selec+ia /i transformarea g-ndurilor prezente n vis, n imagini; deplasarea- Freud
impune aceast) no+iune a deplas%rii pentru a explica formarea simptomelor, a simbolurilor, a
tuturor substituirilor din cadrul trecerii de la latent la manifest, din proiec+ia primarului n
secundar; procesul elabor%rii secundare presupune o remaniere a visului, destinat) s)-l prezinte
sub forma unui scenariu relativ coerent.
16

Aceste etape de formare a visului pot fi reg)site n modul n care sunt scrise textele dramatice
ionesciene. n cazul visului vorbim de dou) mari procese:
lucrarea visului, pe care l-am definit cu ajutorul celor patru procese (condensarea,
deplasarea, figurabilitatea /i elaborarea secundar)) analizate de Sigmund Freud. Acest
proces reprezint) transformarea visului latent n vis manifest, crearea unui ansamblu
coerent, o reprezentare ordonat)
travaliul analizei, acest proces presupune trecerea dinspre visul manifest spre visul latent,
o descompunere a mesajului, o descifrare a imaginii finale pentru a ajunge la con+inutul
care determin) aceast) imagine
Dup) p)rerea mea, Eug1ne Ionesco a aplicat modul de formare al viselor la procesul de
scriere dramatic). De aici /i caracterul abstract, ilogic, incoerent, fragmentarea scenariului /i
greutatea n+elegerii textului dramatic.
Cum am ajuns la o astfel de afirma+ie? Folosind exact procesul travaliului visului indicat
de Carl Gustav Jung /i Sigmund Freud.
La Eug1ne Ionesco, neav-nd posibilitatea de a fi ghidat de cuvinte, sau mai bine spus de
sensul cuvintelor, am procedat prin analiza celei mai complexe, puternice, imagini din textul
dramatic. Analiz-nd n modul acesta un corpus de texte dramatice am sesizat c) imaginea final)
a pieselor este cea mai puternic), este cea mai complex), din punct de vedere vizual /i de+ine o
compozi+ie simbolic) puternic).
Astfel, ntr-un subcapitol, am urm)rit aceste etape de dezvoltare a con+inutului manifest n piesa
Scaunele a lui Eug1ne Ionesco, iar n alt subcapitol am realizat analiza procesului travaliul
analizei, propun-nd o analiz) a piesei dinspre final spre nceput, dinspre imaginea manifest
nspre con+inutul latent al textului. Aceast) trecere dinspre con+inutul manifest nspre cel latent
a presupus o descifrare a imaginii n cele mai mici detalii. n acest caz, am descoperit un corp
textual viu /i plin de nsemn)tate care era acoperit de un corp mort, plin de nonsens /i cli/eu.
Astfel, textul viu era greu accesibil n plan semantic p-n) la nl)turarea corpului textual mort.
Ultimele dou) direc+ii din acest capitol ar fi presupune o argumentare a leg)turii str-nse
care exist) ntre textul dramatic ionescian /i visele /i experien+ele personale ale dramaturgului /i
o analiz) a conceptului de luciditate n opera ionescian).
17

ntreaga oper) dramatic) a lui Eug1ne Ionesco se bazeaz) pe prezen+a unui mare num)r
de amintiri, fragmente din vise, emo+ii tr)ite, experien+e personale. Originalitatea stilului s)u e
sesizabil) n modalitatea de combinare /i de selec+ie a acestora.
Citind Jurnal n f%rme, am descoperit dou)zeci /i /apte de descrieri de vise /i o mul+ime de
gnduri, ntreb)ri referitoare la problema existen+ei umane. Dup) aceast) lectur), mi-am dat
seama de subiectivitatea /i profunzimea teatrului lui Eug1ne Ionesco, de sinceritatea, curajul
acestui autor dramatic n exprimarea gndurilor /i tr)irilor sale interioare. Eug1ne Ionesco nu are
idei nainte de a ncepe s) scrie, la el actul artistic e spontan, se poate na/te de la o imagine, o
tr)ire, un vis, un gnd, o angoas), o fr)mntare. Din visele prezentate n Jurnal n f%rme reies
gndurile cele mai profunde, temele viitoarelor piese ale sale. Visul devine produsul unui
laborator de gnduri, produsul unui aparat al sufletului, a/a cum l nume/te Paul Valry, fiind
rezultatul unui travaliu. (Pontalis Atrac+ia visului 21)
Analiza leg)turilor dintre vis - text dramatic, experien+) personal) - text dramatic am realizat-o
analiz-nd toate jurnalele dramaturgului pentru a g)si acest laborator de g-nduri /i sentimente.
Am c)utat descrierile de vise /i experien+e pe care le-a reprezentat fidel n textul dramatic.
Eug1ne Ionesco surprinde dou) moduri de a func+iona ale con/tiin+ei: con/tiin+a diurn) /i n
con/tiin+a nocturn). Pe cea nocturn) o consider) mult mai adev)rat), mai profund) /i are
ncredere n ceeea ce ne nf)+i/eaz) aceasta. Ionesco spune c) aceasta este ceea ce ascunde un
limbaj cifrat al visului. Paul Valry spune la un moment dat un lucru care este sus+inut /i de
Sigmund Freud, /i anume c) orice este formal n starea de veghe poate tinde s) aib) un n+eles n
vis. O ap)sare vag) n starea de veghe se mpline/te n vis. Aventura aceasta oniric), s)-i spunem
a/a, poate fi interpretat) ca fiind o c)utare de sine, o c)utarea de r)spunsuri, de explica+ii, de
n+elegere a noastr) /i a existen+ei noastre. n vis fiecare se ndreapt) spre o lume a sa, dar n
starea de veghe to+i ne raport)m la aceea/i lume.
Ionesco ne ndeamn) s) men+inem con/tiin+a trez), s) men+inem con/tiin+a care d) importan+)
existen+ei umane, o con/tiin+) care se men+ine prin neuitarea faptului c) suntem muritori /i prin
punerea noastr) ntr-o stare de permane+) interoga+ie. Aceasta ncearc) Ionesco s) men+in), s)
reg)seasc), acea con/tiin+) simpl) dar superioar) care este ntre+inut) de uimirea existen+ial).

18

Uimirea f)r) de r)spuns este reac+ia con/tiin+ei cele mai adnci. Uimirea este starea de spirit n
care o anumit) con/tiin+) este sf)rmat), n care o alt) con/tiin+) apare ori este pe cale de a
ap)rea.
Ce nseamn) starea de uimire cu privire la existen+a noastr)? nseamn) acel moment cnd devii
pe deplin con/tient, n care +i dai seama c) e/ti nconjurat de lucruri, c) e/ti nconjurat de
oameni, iar dac) n acea stare privim un cer sau orice alt lucru, avem impresia c) l vedem pentru
prima dat), e ca /i cum ne-am na/te n momentul acela, nu ntr)m n rutin) /i n acea uitare c)
tr)im /i mai ales c) tr)im limitat. Faptul c) tr)im limitat ar trebui s) ne fac) s) avem mai multe
momente con/tiente, s) nu trecem n uitare /i s) nu ne minun)m de frumuse+ea, complexitatea
acestei vie+i. Acest moment l-a sim+it dramaturgul cnd a avut acea iluminare despre care a tot
scris att n lucr)rile sale. De fapt n aceasta a constat momentul de iluminare, c-nd a reg)sit
acea copil)rie a sufletului, acel mod pur de a privi ca /i cum ar fi pentru prima dat). De ce am
f)cut referire la copil)rie? Pentru c) Eug1ne Ionesco consider) c) acea perioad) frumoas) nu mai
exist) din clipa n care lucrurile nu mai sunt uimitoare.
n ultima parte a capitolului am analizat cum este descris /i redat acest moment de iluminare n
jurnalele /i piesele sale. Dramaturgul avea nevoie de cele dou) st)ri, de uimire /i de iluminare,
pentru a men+ine vie con/tiin+a, pentru a n+elege lumea /i pentru a nu c)dea n banal, n cli/eu.
Capitolul 4. Eliminarea blocajelor de expresie corporal%. Descoperirea corpului Corpul viu
Ultimul capitol /i propune o cercetare a modalit)+ilor de eliminare a rezisten+elor
expresiei corporale pure /i definirea conceptului de corp viu n arta lui Jerzy Grotowski.
Regizorul polonez nu a teoretizat mult conceptele /i principiile pe care le-a folosit n
antrenamentul expresiei corporale ale actorilor. n antrenamentul actorilor din perioada Teatrului
de Producie, Jerzy Grotowski a introdus /i apoi a elaborat numeroase exerci+ii pentru
dezvoltarea expresivit)+ii corporale, exerci+ii faciale, exerci+ii fizice /i exerci+ii de compozi+ie
care aveau la baz) contrastul, verticalitatea /i dinamismul impulsurilor.
Ceea ce m-a interesat foarte mult a fost s) descop)r provenien+a acestor principii /i concepte,
aceasta /i din dorin+a de a le n+elege mai bine /i de a le aplica n lucru cu studen+ii de la actorie.
Cercetarea acestei teme a presupus apelarea la definirea altor concepte, din mai multe direc+ii,
care vin s) sus+in) teoretic demersul grotowskian de eliminare a cli/eului de expresie.
La Jerzy Grotowski observ)m o nou) percep+ie a conceptului de corp viu, plastic. n
viziunea sa corpul este singurul element esen+ial din ntreaga oper) dramatic). Corpul actorului
19

nu este analizat /i cercetat n rela+ie cu celelalte elemente spectaculare. Singurul raport care-l
intereseaz) pe regizorul polonez este nt(lnirea, raportul dintre actor /i spectator, n special
schimbul energetic dintre acestia. C-nd avem parte de o oper) de acest gen, intervine un mare
semn de ntrebare cu privire la rela+ia dintre textul dramatic /i actul interpret)rii. ntrebarea ar fi:
care este rolul textului dramatic ntr-un act artistic n care corpul devine mijlocul principal de
expresie? Jerzy Grotowski spune c) textul autorului este un soi de bisturiu care ne permite s) ne
deschidem noi n/ine, s) ne dep)/im, pentru a g)si ceea ce se ascunde n noi /i a s)v-r/i actul de
nt-lnire cu ceilal+i; altfel spus, s) transcendem singur)tatea noastr).(Spre un teatru s)rac 35)
Astfel, teatru devine o experien+) personal), de deschidere fa+) de ceilal+i, n care ne confrunt)m
cu ei pentru a ne n+elege noi n/ine [...] n sensul elementar /i uman. (Spre un teatru s)rac 37)
Pe Jerzy Grotowski l intereseaz) Corpul n rela+ie cu interioritatea sa pentru a putea crea rela+ia
cu un alt corp. A/a cum am mai spus, cred c) ntreaga viziunea a regizorului polonez s-a
construit pe tipul de rela+ie Eu-Tu:- Ich-du:, a/a cum a numit-o Martin Buber.
Dinamica /i via+a corpului actorului erau stimulate /i ntre+inute de contrastul n lucru,
de situarea corpului ntre for+e contrare, ntre poli opu/i. Armonia de care are nevoie un corp viu
este aceea venit) dintr-o structur) precis) /i din spontaneitate. Prin aceast) armonie se ajunge la
verticalitate. Verticalitatea cuprinde n+elesul ideii de linie vertical) prin corp, linia ce str)bate
principalele puncte energetice /i emo+ionale. Corpul va avea o activitate continu), dinamic),
dac) se va supune unui traseu ntre disciplin) /i spontaneitate /i dac) va men+ine ac+iunea n
interiorul corpului chiar /i dup) ce aceasta se ncheie. Fiecare stop este de fapt un nou nceput /i
dialogul corpului cu interioritatea lui poate fi surprinz)tor /i revelator.
Pentru a putea ajunge la definirea corpului viu n arta grotowskian) am apelat la
definirea altor concepte. Spre exemplu, Zeami a analizat dou) concepte de baz) pentru teatru
N5, concepte care se reg)sesc ntr-o alt) form) la Jerzy Grotowski /i la Eugenio Barba.
Conceptele despre care vorbesc sunt conceptul de Floare /i conceptul de Gra+ie.
La Jerzy Grotowski organicitatea este legat) de imaginea copilului. Solu+ia pentru a men+ine
aceast) prospe+ime, naturale+e a expresiei ar presupune o lupt) cu obiceiurile, eliminarea
cli/eelor /i a manierismelor acumulate treptat. Solu+ia pentru a rezista rutinei /i ncorset)rii ntr-o
expresie uzat) e s) te pui mereu sub semnul ntreb)rii /i s) te lup+i cu tine nsu+i, astfel ai /anse
s) men+ii prospe+imea, s) fii n contact cu tine, s) men+ii floarea tinere+ii:. La Zeami,
organicitatea e legat) de imaginea florii dar sensul este similar cu imaginea copilului folosit) de
20

Jerzy Grotowski /i Eugenio. Pentru a men+ine floarea vie /i proasp)t), n tehnica teatrului N5
se utilizeaz) cele dou) concepte pe care le-am descris ca fiind p)r+i componente din conceptul
conjunctio oppositorum: spontaneitatea /i disciplina. F)r) aceste dou) concepte se realizeaz) o
acumulare de lucruri, cli/ee; nimic din substan+a crea+iei nu va prezenta o noutate.
Floarea e sufletul pe care actorul l insufl) personajului iar tehnicile sunt semin+ele din care
cre/te Floarea. S)m-n+a e antrenamentul continuu, exerci+iul, repeti+ia plin) de obstacole,
provoc)ri /i pr)p)stii. Dac) s)m-n+a este bine ntre+inut) va nflori surprinz)tor pe scen).
Disciplina /i libertatea (spontaneitatea) sunt calea spre men+inerea florii:. Corpul va avea o
activitate continu), dinamic), dac) se va supune unui traseu ntre disciplin) /i spontaneitate /i
dac) va men+ine ac+iunea in interiorul corpului chiar /i dup) ce aceasta se ncheie. Farmecul
florii, acea stare pe care o insufl) acest farmec este, a/a cum spunea Zeami, o o stare de spirit
peste g-nd /i cuvinte, un alt nivel de inteligen+), e nevoie de o minte lini/tit) /i liber), capabil) s)
vad) realitatea.(79) Aceasta ar fi starea de Gra+ie, de iluminare, la care dore/te /i Jerzy
Grotowski s) ajung) prin opera sa.
O alt) problema care se pune pentru actor este compunerea unei partituri, necesitatea
unui proces de ac+iuni care vor dirija curgerea energiei prin corp. Eugenio Barba o nume/te sats.
E ceea ce am defini n comportamentul fizic ca fiind trecerea de la inten+ie la ac+iune, nsemn) a
fi gata de ac+iune.
Sats e momentul n care ac+iunea e g-ndit) de ntreg corpul, corpul reac+ion-nd prin tensiuni
chiar /i n nemi/care. La Jerzy Grotowski acest traseu efectuat de energie are un rol important n
con/tientizarea fiec)rei mi/c)ri interioare (impuls) /i revelarea acesteia la nivel corporal.
Linia cercet)rii mele merge mai departe spre analiza conceptului de limbaj plastic.
Urm)resc care e rela+ia corpului cu exprimarea verbal) /i nonverbal) n societate /i n arta lui
Jerzy Grotowski.
n teatrul lui Jerzy Grotowski actul comunic)rii e perceput) ca o nt-lnire ntre actor /i spectator,
ca o reciprocitate, o necesitate de mplinire prin cel)lalt, ca o necesitate organic). n acest caz nu
este important nici cine e spectatorul, receptorul mesajului transmis de actor; nici unde se afl)
interlocutorul c-nd va primi mesajul; nici ce dore/te el s) /tie, ce dore/te s) afle; nici ce mod de
comunicare ar fi apreciat. Ceea ce conteaz) cel mai mult n teatru grotowskian, cum am mai
spus, este nt-lnirea ntre actor-sine, actor-actor, actor-regizor /i actor-pubic.
21

n acest tip de comunicare limbajul verbal /i cel nonverbal se contopesc pentru a crea un mesaj
unitar. n teatrul lui Jerzy Grotowski cuv-ntul pierde din putere n fa+a expresiei corporale, iar
limbajul nonverbal este expresia pur) a ceea ce se nt-mpl) n plan interior, n sine. Limbajul
nonverbal este mai puternic /i, pe l-ng) faptul c) sus+ine mesajul verbal, de multe ori l /i
nlocuie/te. Antrenamentul actorilor din Teatrul Laborator a presupus un studiu am)nun+it a
fiec)rui mijloc de expresie verbal /i nonverbal. Spre exemplu, dac) lu)m limbajul nonverbal ar
presupune o analiz) /i un studiu n ceea ce prive/te informa+iile venite din analiza expresiilor
faciale, a gesturilor, a posturilor, a gestion)rii spa+iale /i temporale /i a paralimbajului.
Pe parcursul cercet)rii am exemplificat cum se realiza acest studiu corporal /i vocal n arta lui
Grotowski, astfel nc-t s) putem vorbi despre un limbaj plastic, expresiv.
Pentru Jerzy Grotowski corpul actorului este nu numai instrument, ci /i posibilitatea
major) de c)utare, cercetare /i experiment. Metodele folosite n munca cu actorul indiferent de
provenien+a lor au un singur scop: de a face posibil) transcenderea condi+iei efemere /i reducerea
actului artistic la ideea de nt-lnire.
La Jerzy Grotowski se poate vorbi despre un traseu, de un proces itinerant fizic /i psihic,
dar mai pu+in spiritual (n sensul de comunicare cu Divinitatea). Prin antrenamentul pe care l-a
ini+iat n munca cu actorul, el dorea ajungerea la o stare de iluminare la fel ca /i n Yoga /i Hatha
Yoga. Cred c) deosebirea mare ar fi c) n Yoga se pune mai mare accent pe acea c)utarea
spiritual), a comunic)rii cu divinitatea (caracterizat) de lipsa oric)rei fluctua+ii mentale, a
imagina+iei /i a oric)rei modific)ri exterioare), pe c-nd Jerzy Grotowski mprumut) mijloacele,
tehnicile de ini+iere n c)utarea spiritual), dar cu scopul con/tientiz)rii acestui proces de
abandonare /i renun+are la un sine cli/eic /i c)utarea unei st)ri pure, desc)tu/at) din g-ndire.
i n tehnicile yoga g)sim aceast) tendin+) c)tre unificare, totalizare, scopul fiind
dep)/irea condi+iei umane. Tehnicile yoga constituie /i etape ale itinerarul fizic /i spiritual la
cap)tul c)ruia se afl) eliberarea. Tehnicile yoga sunt n num)r de opt: nfr-n)rile (yama);
Disciplinele (nyma); Atitudinile /i pozitile corporale (.sana); Ritmul respira+iei (pr.n.y.ma);
Eliberarea activit)+ii senzoriale de sub influen+a obiectelor exterioare (praty.h.ra); Concentrarea
(dh.rana); Medita+ia yoga (dhy.na); Extaz divin (samadhi).
C-teva dintre aceste tehnici au fost preluate /i dezvoltate n exerci+ii pe care Jerzy Grotowski le-a
folosit n munca sa cu actorul. Tehnicile yoga au devenit mijloace de a elibera corpul actorului
de cli/ee /i blocaje
22

Am ncercat s) definesc aceste tehnici yoga /i s) le reg)sesc principiile n munca lui Grotowski.
n acest demers am folosit Yoga Sutra a lui Pata8jali /i c-teva lucr)ri de Mircea Eliade.
Toate tehnicile yoga /i propun o finalitate similar) cu cea propus) de Jerzy Grotowski: unitatea,
con/tiin+a totalit)+ii corpului. Simplificarea extrem) a vie+ii, calmul, senin)tatea, pozi+ia static)
a corpului, ritmarea respira+iei, concentrarea. Toate aceste tehnici urm)resc acela/i scop /i anume
nl)turarea fragment)rii /i reintegrarea, unificarea, totalizarea. Pe m)sur) ce yoghinul se retrage
din via+a omeneasc) profan), el descoper) via+a Cosmosului.
Stare de gra+ie, trebuie s) precizez c), se reg)se/te /i n sistemul lui Zeami /i presupune un drum
asem)n)tor cu cel indicat de Jerzy Grotowski n munca cu actorul /i asem)n)tor cu cel indicat de
yoga. Calea la care m) refer poart) denumirea de sarugaku.
Ce presupune acest act total? Presupune o reuniune a Corpului cu Mintea, a materiei cu spiritul.
Aceast) reuniune este perceput) ca fiind un act de comunicare ntre Sine /i lumea nconjur)toare.
Conceptul de iluminare (grace) este foarte greu de descris n cuvinte. n subcapitolul n care am
analizat conceptele care au stat la baza Teatrului S%rac, am prezentat c-teva impresii /i descrieri
a ceea ce nseamn) iluminarea n teatrul lui Jerzy Grotowski. Am ncercat s) descop)r cum
putem defini fizic acest act. Cum se poate ajunge la un asemenea act? n teoriile lui Jerzy
Grotowski nu este foarte explicit acest proces. El apare doar ca un act n care invizibilul este
f)cut vizibil, un act de maxim) con/tientizare, de revela+ie /i autocontrol. El este descris ca fiind
rezultatul unui proces ndelungat care presupune eliminarea obstacolelor, a cli/eelor de orice fel.
Actul total, denumit /i grace, are mai multe n+elesuri. Cele mai puternice sunt: un moment cu
har, asem)n)tor cu rug)ciunea; un moment n care Sinele este conectat energetic la tot ceea ce-l
nconjoar), realiz-ndu-se astfel un act de maxim) revela+ie, de maxim) con/tientizare. ncerc-nd
s) definesc mai bine acest proces, am descoperit o asem)nare foarte mare ntre acesta /i alte
procese /i principii venite din alte c)i de cercetare. Am decis s) aduc mpreun) aceste concepte
pentru a crea indirect o analiz) a procesului de iluminare n arta teatral) a lui Jerzy Grotowski.
Conceptul de iluminare (grace) l reg)sim /i n teatrul N5 n Yoga. n Yoga, am mai spus, el
poart) denumirea de sam.dhi (extaz divin). Cred c) Jerzy Grotowski a preluat acest concept din
teatru N5 /i din Yoga, l-a elaborat /i adaptat artei teatrale. Spun acest lucru deoarece exist) o
mare asem)nare ntre aceste concepte.
Pentru definirea acestui concept de iluminare, la nivel fizic, am definit /i exemplificat ni/te
concepte /i principii absolut necesare acestui proces. Pentru a ajunge la o st)p-nire de sine, la o
23

unitate ntre corp /i minte, n ac+iunea actorului este nevoie de: o partitur% (coeren+a organic)),
de un corp decis (o desprindere de practicile cotidiene, actorul se elibereaz) de c)tu/ele
deciziei de a ac+iona, el reac+ioneaz)), principiul de jo-ha-kyu (o st)p-nire a ac+iunii /i a st)rii
declan/ate de aceasta), de con/tientizare, de principiul japonez 10 n inim% 7 n mi#care0(care
presupune ca experien+a s) ias) la iveal) n st)p-nirea de sine cu care execut) mi/c)rile, l)s-nd
s) se vad) numai 7 zecimi din ntreaga capacitate), de sats (lucr-nd asupra acestor sats po+i
elimina separarea dintre g-ndire /i ac+iune) /i de principiul japonez io-in (presupune prelungirea
ac+iunii n interior chiar /i dup) ce aceasta se ncheie).
Binen+eles c), pe l-ng) analiza acestor concepte, prezint /i viziunea lui Jerzy Grotowski cu
privire la conceptului de iluminare (grace). El vorbe/te despre acest concept relat-nd etapele /i
experien+ele prin care a trecut actorul lui preferat, Ryszard Cie;lak, n spectacolele regizate de el.
n finalul tezei am analizat textul spectacolului grotowskian prin prisma dinamicii
corpului deblocat. Punctul de plecare n aceast) analiz) l constituie spectacolul grotowskian
Akropolis. Spectacolul se bazeaz) pe piesa scris) de Stanislaw Wyspia=ski. Ac+iunea piesei se
petrece n noaptea dinaintea nvierii, n Catedrala Wawel, acropolisul polonez situat n Cracovia.
Textul este conceput din fragmente din Biblie /i din fragmente din epopeea lui Homer. n pies),
moartea este necesar) pentru a rena/te esen+a Pa/telui. Triumful nvierii, de la finalul piesei,
reprezint) expresia metaforic) a eliber)rii politice a na+iunii poloneze.
n Akropolisul lui Stanislaw Wyspia=ski sunt explorate tensiuni /i momente care au la baz)
opozi+ii prezente n existen+a omului, dar /i n con/tiin+a unei na+iuni, via+) moarte, realitate
vis, trecut viitor. Jerzy Grotowski nlocuie/te accentele date de Stanislaw Wyspia=ski, via+),
dragoste /i creativitate, cu moarte, distrugere /i staz). Acest lucru este posibil datorit) amplas)rii
ac+iunii din Capela Wawel ntr-un lag)r de concentrare nazist. Personajele sunt prizonieri n
lag)rul de concentrare, ei construiesc crematoriul n timpul reprezent)rii. Jerzy Grotowski are o
viziune antitetic) fa+) de viziunea lui Stanislaw Wyspia=ski cu privire la Pa/te, la nviere.
La Jerzy Grotowski acropolele nostru devine Auschwitz-ul. Prizonierii lag)rului arat)
cu intensitate inutilitatea vie+ii desf)/urat) n lag)r /i folosind cuvintele (textul) lui Stanislaw
Wyspia=ski personajele realizeaz) o trecere prin istoria omenirii readuc-nd la via+) trecutul,
realitatea Auschwitz-ului. Acest cimitir al triburilor, cum l nume/te Stanislaw Wyspia=ski,
este literalmente la Jerzy Grotowski un cimitir.
24

Jerzy Grotowski preia tematici /i texte din Akropolis /i din Biblie pe care le adapteaz) realit)+ii
interiore a prizonierilor din lag)r. n unele p)r+i, textul spectacolului este introdus n atmosfera
lag)rului prin procedeului de visare. Interpre+ii au fantezii sau v)d n persoana colegului de lag)r
personaje legendare pentru umanitate. Este de remarcat maniera de a reprezenta un text ntr-
un context absolut personal.
Corporalitatea devine, n spectacolul grotowskian, un mijloc esen+ial de a face vizibil) realitatea
interioar) a omului aflat n pragul suferin+ei superioare, la limitele condi+iei sale. Mi/carea /i
vocea sunt mijloacele de expresie care sunt /i cele duse la extrem). C-nd spun acest lucru, m)
refer la faptul c) avem de a face cu un corp deblocat, eliberat de sub expresia lui cotidian), un
corp aflat chiar el la limita expresiei sale. Corpul deblocat este cel care st)p-ne/te un proces de
autorevela+ie n contextul unei suferin+e extreme. Pe ntreaga durat) a spectacolului, corpul
actorului este cuprins de suferin+), fric), iluzie /i de instincte animalice. Corpul pare s)
construiasc) un text mult mai profund dec-t cel enun+at. Practic s-au folosit toate formele
limbajului.
Expresia vocal) /i corporal), n teatrul grotowskian, trece de limita unei expresii fire/ti,
c)ci sunt testate noi limite. Expresia actorului devine un mijloc a interiorit)+ii profunde.
Pentru a exemplifica modalitatea transgres)rii acestor limite de expresie, n teatrul grotowskian,
am analizat scena care face parte din capitolul 32 din Genez%, Lupta lui Iacob cu ngerul. Scena
surprinde momentul n care Jacob, r)mas singur, este surprins de un alt om care se lupt) cu el
p-n) n zori. V)z-nd c) nu-l poate birui, omul l-a lovit n timpul luptei la ncheietura coapsei, dar
Iacob nu cedase. Omul acela l rug) s)-l elibereze pentru c) apar zorile, dar Iacob nu l-a l)sat s)
plece p-n) nu a primit binecuv-ntarea lui, ba mai mult omul i-a preschimbat /i numele din Iacob
n Israel. Acel om s-a dovedit a fi ngerul.
Analiza pe care am realizat-o are la baz) raportul text corp, text - corporalitate.
Privite din afar), scenele spectacolul Akropolis pot fi v)zute ca ni/te imagini n care actorii par a
fi nebuni, par a fi absen+i, par a fi n alt) lume. Prizonierii lag)rului /i doresc o ndep)rtare de o
existen+) mult prea dur), /i doresc s) se men+in) n via+), s) se salveze. Imaginile spectacolului
Akropolis par a fi desprinse din xilogravurile Apocalypsis cum Figuris ale lui Albrecht D>rer.
Prizonierii din lag)rul de concentrare tr)iesc apocalipsa. Tr)iesc apocalipsa lumii lor, e ca /i cum
cei patru c)l)re+i, din lucrarea lui Albrecht D>rer, ar trece peste ace/tia n galop f)r) a le da /ansa
s) se salveze.
25

Mijloacele de expresie ale spectacolului grotowskian sunt duse la extrem) tocmai printr-o
cuprindere a realit)+ii dure. Expresia actorilor, f)r) un antrenament special /i f)r) un proces
ndelungat de deblocare a unei expresii pure, nu ar fi putut ajunge la un asemenea nivel.
26


Bibliografie

C%ri #i studii

Grotowski, Jerzy. Spre un teatru s%rac. Bucure/ti: UNITEXT, 1998

Operele lui Eug1ne Ionesco. Eseuri, critic), proz) /i memorialistic):
Ionesco, Eug,ne. nsinguratul. Bucure/ti: Albatros, 1990
---. Elegii pentru fiin+e mici. Bucure/ti: Jurnalul Literar, 1990
---. Note #i contranote. Bucure/ti: Humanitas, 1992
---. ntre via% #i vis-Convorbiri cu Claude Bonnefoy. Bucure/ti: Humanitas, 1999
---. Jurnal n f%rme. Bucure/ti: Humanitas, 2002
---. C%utarea intermitent%. Bucure/ti: Humanitas, 2002
---. A rupe t%cerea. Convorbiri cu Andr Coutin. Bucure/ti: Humanitas, 2008
---. Prezent trecut, trecut prezent. Bucure/ti: Humanitas, 2002
---. Sub semnul ntreb)rii. Bucure/ti: Humanitas, 1994
Dramaturgia lui Eug1ne Ionesco:
---. Teatru I. Cnt%reaa cheal%. Lecia. Bucure/ti: Humanitas, 2007
---. Teatru II. Uciga# f%r% simbrie, Bucure/ti: Univers, 1991
---. Teatru II. Jacques, Viitorul e n ou%, Scaunele. Bucure/ti: Humanitas, 2002
---. Teatru III. Victimele datoriei. Amedeu. Tabloul. Bucure/ti: Humanitas, 2002
---. Teatru IV. Teatru scurt, Bucure/ti: Humanitas, 2002
27

---. Teatru V. Improvizaie la Alma. Uciga# f%r% simbrie. Bucure/ti: Humanitas,
2002
---. Teatru V. C%l%torie n lumea morilor. Bucure/ti: Univers, 1998
---. Teatru VI. Noul Locatar. Rinocerii. Bucure/ti: Humanitas, 2002
---. Teatru VII. Regele moare. Pietonul aerului. Bucure/ti: Humanitas, 2005
---. Teatru VIII. Delir n doi. Setea #i foamea. Bucure/ti: Humanitas, 2006
---. Teatru IX. Exerciii de conversaie. Jocul de-a m%celul. Bucure/ti: Humanitas,
2008
---. Teatru X. Macbett. Ce nemaipomenit% aiureal%!. Bucure/ti: Humanitas, 2007
---. Teatru. Pietonul aerului. Vol II. Bucure/ti: Editura pentru literatura
universal), 1968
Abric, Jean-Claude. Psihologia comunic%rii. Ia/i: Polirom, 2002
Appia, Adolphe. Opera de art% vie. Bucure/ti: UNITEXT, 2000
Armstrong, Karen. O scurta istorie a mitului. Bucure/ti: Leda, 2008.
Balot%, Nicolae. Lupta cu absurdul. Bucure/ti: Univers, 1971
Banu, George. Ryszard Cie2lak, actor emblematic al anilor60. Bucure/ti: Cheiron, 2009
---. Dincolo de rol sau actorul nesupus. Bucure/ti: Nemira, 2008
---. n c%utarea specificului teatral. Arta teatrului. Bucure/ti: Nemira, 2004
---. Spatele omului. Pictur) /i teatru. Bucure/ti: Nemira, 2008
---. Cortina sau fisura lumii. Bucure/ti: Humanitas, 2012
Barba, Eugenio. La Terre de cendres et de diamant: mon apprentissage en Pologne, Suivi de 26
lettres de Jerzy Grotowski 4 Eugenio Barba. Montpellier: LEntretemps, 2004
---. Teatru singur%tate, me#te#ug, revolt%. Bucure/ti: Nemira, 2010
28

---.O canoe de hrtie. Tratat de antropologie teatral%. Bucure/ti: UNITEXT, 2003
---. Nicola, Savarese. LEnergie qui danse. Dictionnaire dAnthropologie
Thtrale.2e dition. Montpellier: LEntretemps, 2008
---. Arta secret% a actorului. Dicionar de antropologie teatral%. Bucure/ti:
Humanitas, 2012
Battisttini, Matilde. Simboluri #i alegorii. Bucure/ti: Monitorul Oficial, 2008
Benveniste, Emile. Probleme de lingvistic% general%. vol. I-II. Bucure/ti: Teora, 2000
Benmussa, Simone. Ionesco. Paris: Seghers, 1966
Berger, Rne. Mutaia semnelor. Bucure/ti: Meridiane, 1978
Borie, Monique. Antonin Artaud, Teatrul #i ntoarcerea la origini. Bucure/ti: UNITEXT-
POLIROM, 2004
Breton, Le David. Antropologia corpului #i modernitatea, Bucure/ti: Cartier, 2009
Brook, Peter. mpreun% cu Grotowski: teatrul e doar o form%. Bucure/ti: Cheiron, 2009
---. Spaiul gol. Bucure/ti: Unitext, 1997
Buber, Martin. Eu #i Tu. Bucure/ti: Humanitas, 1992
Burzy/ski, Tadeusz. Osi/ski, Zbignieu. Laboratorium Grotowskiego. Warszawa:
Wydawnictwo, 1978
Cage, John. Lecture and writings.Wesleyan University Press, 1973
C%linescu, Matei. A citi, a reciti. Ia/i: Polirom, 2003
---. Eug6ne Ionesco: teme identitare #i existeniale. Ia/i: Junimea, 2006
Chassequet-Smirgel, Janine. Corpul ca o oglind% a lumii. Bucure/ti: Ideea European), 2008
Chekhov, Michael. To the actor. On the technique of acting. New York: Routledge, 2002
29

Chiru, Irena. Comunicarea interpersonal%. Bucure/ti: Tritonic, 2003
Claid, Emilyn. Yes? No! Maybe... Seductive ambiguity in dance. New York: Routledge London
and New York, 2006
Corbin, Alain. Jean-Jacques, Courtine. George, Vigarello. Istoria corpului Vol.III. Mutatiile
privirii. Sec XX. Bucure/ti: Art, 2009
Craig, Edward, Gordon. Despre Arta teatrului. Bucure/ti: Cheiron, 2012
Cr%ciun, Gheorghe. Trupul #tie mai mult. Fals jurnal la Pupa russa. Bucure/ti: Paralela 45,
2006
Cristea, Mircea. Teatrul experimental contemporan. Bucure/ti: Didactic) /i Pedagogic), 1996
Drimba, Ovidiu. Istoria teatrului universal. Bucure/ti: Saeculum I.O., 2000
Durand, Gilbert. Structurile antropologice ale imaginarului. Bucure/ti: Univers, 1977
Eco, Umberto. Limitele interpret%rii. Ia/i: Polirom, 2007
Eliade, Mircea. Mitul eternei rentoarceri: Mituri Vise #i Mistere. Bucure/ti: Humanitas, 2002
---. Arta de a muri. Ia/i: Moldova, 1993
---. Pata8jali /i Yoga. Bucure/ti: Humanitas, 1992
---.Tehnici Yoga. Bucure/ti: Univers Enciclopedic, 2000
Esslin, Martin. The Theatre of the Absurd. third edition. New York: Vintage, 1980
---. Teatrul absurdului. Bucure/ti: UNITEXT, 2009
Fernandez Zo2la, Adolfo. Freud #i psihanalizele. Bucure/ti: Humanitas, 1996
Flaubert, Gustave. Dicionar de idei primite de-a gata. Bucure/ti: Grup Editorial Art, 2007
Flaszen, Ludwik. Grotowski & Company. Holstebro-Malta-Wroclaw: Icarus Publishing
Enterprise, 2010
Fr%teanu, Vasile. Con#tiin% #i luciditate. Cluj Napoca: Dacia, 1987
30

Freud, Sigmund. Interpretarea viselor. Bucure/ti: M)iastra, 1991
---.Opere 8. Comicul #i umorul. Bucure/ti: Trei, 1999
Fundoianu, Benjamin. Imagini #i c%ri. Bucure/ti: Minerva, 1980
Garcia, Nina. 8inuta perfect% pentru orice ocazie. Bucure/ti: Litera, 2011
Goffman, Erving. Viaa cotidian% ca spectacol. Bucure/ti: Comunicare.ro, 2007
Glodeanu, Gheorghe. Incursiuni n literatura diasporei #i a disidenei. Bucure/ti: Libra, 1999
Grimes, Ronald. L. Beginings in Ritual Studies 3
rd
edition. Lanham: University Press of
America, 1982
Heidegger, Martin. Fiina #i Timpul. Bucure/ti: Humanitas, 2003
Ionescu, Gelu. Anatomia unei negaii. Bucure/ti: Minerva, 1991
Ionesco, Marie-France. Portretul scriitorului n secol Eug6ne Ionesco 1909-1994. Bucure/ti:
Humanitas, 2003
Jacquart, Emmanuel. Le Thtre de Drision. Paris: Gallimard, 1974
Jean-Blain, Marguerite. Eug6ne Ionesco. Mistic sau necredincios?. Bucure/ti: Curtea veche,
2010
Jones, Amalia. Stephenson Andrew. Performing the body. Performing the text. New York:
Routledge London and New York, 2005
Jung, Carl. G. Amintiri, vise, reflecii. Bucure/ti: Humanitas, 1996
---.Civilizaia n tranziie. Bucure/ti: Trei, 2011
---. Dezvoltarea personalit%ii. Bucure/ti: Trei, 2011
Kott, Jan, Grotowski or the Limit, The Memory of the Body. Evanston: Northwestern University
Press, 1992
31

Laban, Rudolph. Labans Principles of Dance and Movement Notation. 2nd edition. London:
MacDonald and Evans, 1975
Laignel-Lavastine, Alexandra. Cioran, Eliade, Ionesco. Uitarea fascismului. Bucure/ti: Est
Samuel Tastet Editeur, 2004
Laplanche, Jean. Pontalis, Jean-Baptiste. Vocabulaire de la Psychanalyse. Paris: P.U.F.,
1967
Lefebvre, Henri. Rythmanalysis. Space, Time and Everyday Life. New York: Continuum, 2004
Marinescu, Valentina. Introducere n teoria comunic%rii. Bucure/ti: Tritonic, 2004
Marino, Adrian. Dicionar de idei literare. Bucure/ti: Mihai Eminescu, 1973
Martin, John. The modern dance. New York: Princeton Book Company, 1989
Masakazu,Yamazaki. Thomas, Rimer. On the art of the N: Drama: The Major Treatises of
Zeami. New Jersey: Princeton University Press, 1984
Mc Free, Graham. Understanding dance. New York: Routledge London and New York, 2003
Mehta, Rohit. Yoga: The Art of Integration (a commentary on the Yoga Sutra of Patanjali).
Wheaton IL: Theological Publishing, 1982
Meyerhold, V.V.. Despre teatru. Bucure/ti: Cheiron, 2011
Miculescu, Sergiu. M%#tile lui Eugen Ionescu. Constan+a: Pontica, 2003
Mihalevski, Mircea. Tragic versus deriziune. Constan+a: Ex Ponto, 2003
Miller, Alice. Revolta trupului. Bucure/ti: Nemira, 2006
Mirahorian, Dan. Patanjali Yoga Sutra. Reguli de aliniere ale lui Patanjali. Bucure/ti: 2009
Mnouchkine, Ariane. Arta prezentului. Bucure/ti: Cheiron, 2010
Monda, Virgil. Viaa #i vis: Memorile unui scriitor. Bucure/ti: Univers, 1992
Nietzsche, Frederich. Na#terea tragediei. Bucure/ti: Meridiane, 1978
32

Pata5jali, Tamil. Yoga Sutra. Bucure/ti: Herald, 2012
Pavel, Laura. Ionesco. Anti-lumea unui sceptic. Pite/ti: Paralela 45, 2002
---.Ficiune #i teatralitate. Cluj-Napoca: Limes, 2003
Pavis, Patrice. LAnalyse des spectacles. Paris: Armand Colin, 2005
---. Probl6mes de smiologie thtrale. Montral: Les Presses de lUniversit du
Qubec, 1976
---. Voix et images de la sc6ne. Press Universitaires de Lille, 1982
Peirce, Charles S.. Semnificaie #i aciune. Bucure/ti: Humanitas, 1990
Petreu, Marta. Ionescu n ara tat%lui. Cluj-Napoca: Biblioteca Apostrof , 2001
Pontalis, Jean.-Baptiste. Atracia visului: Dincolo de psihanaliz%. Bucure/ti: Humanitas, 1994
Popescu, Marian. Drumul spre Ithaca. De la text la imaginea scenic%. Bucure/ti: Meridiane,
1990
---. Teatru ca literatur%. Bucure/ti: Eminescu, 1987
---. Oglinda spart%. Bucure#ti: UNITEXT, 1997
Popoviciu, Liviu. Somnul normal #i patologic. Bucure/ti: Medical), 1972
---. Visul. Bucure/ti: Medical), 1972
Popoviciu, L. Foi#oreanu, V.Corfariu, O. En%tescu, V.. Visul. Probleme de fiziologie,
psihologie #i patologie. Cluj-Napoca: Dacia, 1978
Richards, Thomas. Travailler avec Grotowski sur les actions physiques. Actes Sud/ Acadmie
Experimentale des Thtres, 1995
Richards, Thomas. Jerzy, Grotowski. From the Theatre Company to Art As Vehicle. At Work
with Grotowski on Phisical Actions. London: Routledge, 1995
Runcan, Miruna. Pentru o semiotic% a spectacolului teatral. Cluj-Napoca: Dacia, 2005
33

Schneider, Rebeca. The explicit Body in Performance. New York: Routledge London and New
York, 2002
Sf(ntul Augustin. De dialectica. Bucure#ti: Humanitas, 2003
Serreau, Genevieve. Histoire du nouveau theater. Paris: Gallimard, 1970
Simion, Eugen. Tn%rul Eugen Ionescu. Bucure/ti: Funda+ia Na+ional) pentru tiin+) /i Art),
2006
Sora, Simona. Reg%sirea intimit%ii. Bucure/ti: Cartea Romneasc), 2008
Stanislavski, C. S.. Munca actorului cu sine nsu#i. Bucure/ti: Editura de stat pentru literatura /i
art), 1955
Swami, Sivananda Radha. Hatha Yoga The Hidden Language Simbols, Secrets &Metaphor.
Spokane: Timeless Books, 2006
Tama#, Veronica. Mic dicionar al viselor/Mesaje nocturne. Bucure/ti: Editura Nimbus, 1993
Tucan, Dumitru. Eug6ne Ionesco, Teatru, metateatru, autenticitate., Timi/oara: Editura
Universit)+ii de Vest, 2006
Ubersfeld, Anne. Termeni cheie ai analizei teatrului, Ia/i: Institutul european, 1991
---. Lire le thtre. Vol.I. Montolieu: Belin Sup, 1996
Ungureanu, Cornel. La vest de Eden. Timi/oara: Amarcord, 1995
Valry, Paul. Poezii. Dialoguri. Poetic% #i estetic%. Bucure/ti: Univers, 1988
---. Cahiers. Paris: Gallimard, 1973
Vartic, Ion. Ghici cine sun% la u#%, [n] Dosar Eugen Ionescu. Cluj-Napoca: Apostrof, anul IX,
nr. 9 (100), 1998
34

Viegnes, Michel. Teatrul. Problematic% esenial%. Bucure/ti: Cartea Romneasc), 1999
Wolford, Lisa. Schechner, Richard. The Grotowski Sourcebook. London: Routledge, 2001
Wunenburger, Jean-Jacques. Filozofia Imaginilor. Ia/i: POLIROM, 2004
Zeami. <apte tratate secrete de teatru N:. Bucure/ti: Nemira, 2011

Articole

Cesereanu, Ruxandra. Eug6n Ionesco hermeneutici aplicate #i diverse. Steaua nr.10-11,
2009
Grotowski, Jerzy. I said yes to the past interwiew by Margaret Croyden, Village
Voice 23 January, 1969
---. Holiday: The day that is holy New York University: The Drama
Review, 1973
Hubert, Marie-Claude. Ionesco #i bilingvismul. Bucure/ti: Caiete critice .nr. 1-2, 1993
Jeandillou, Jean-Franois. Language pataphysique et discourse humoristique. Potique nr.
118,1999
Klaver, Elizabeth. The play of Language in Ionescos Play of Chairs. Modern Drama nr. 4,
1989
Kyle, Linda Davis. The Grotesque in Amedee or How to get Rid of It. Modern Drama nr. 3,
1976
Lavy, Jennifer. Theoretical Foundation of Grotowskis Total Act, Via Negativa and Conjunctio
Oppositorum Journal of Religion and Theatre vol 4. Nr.2, 2005
Malia, Liviu. Interdicii #i tabuuri la teatru. Dilema Veche, septembrie 2010
35

Mc Quillen, Collen. Sanctity or Sanctimony in Stanis>aw Wyspia?skis Akropolis: On
Boundary Oppositions, Subverted Expectations, and Irony.The Sarmatian. Aprilie, 2009
Pecican, Ovidiu. Teatru nc%tu#at #i eliberat. Apostrof: nr.3, 2007
Radu, Iulia. Sam.dhi- starea supracon#tient% de extaz divin Yoga Magazin nr.15, mai 2008
Rovena-Frumu#ani, Daniela. La smiotique thtrale Craiova: Funda+ia Meridian, 2001
Shevtsova, Maria. In Conversation with Thomas Richards and Mario Biagini. With and After
Grotowski. New Theatre Quarterly 25 (4). 2009: 336-359
Tucan, Dumitru. Eugen Ionescu: NU: un binom paradoxal: cultur%-existen%. Transilvania.
nr.11-12. 2006, 66-69
---. Autenticitate #i estetic%. Spre o estetic% a insolitului. Transilvania. nr. 11-
12, 2006: 66-69
---. Eug6ne Ionesco, Rinocerii: ntre alegorie politic% #i manifest personalist.
Transilvania, nr. 10-11.2005:138-141.
---. Metateatralitate /i mesaj n Victimele Datoriei de Eug1ne Ionesco.
Analele /tiin+ifice ale Universit)+ii "Al. I. Cuza", nr. 51. 2005: 65-75.
Ungureanu, Cornel. Eugen Ionescu n deceniul al patrulea. Orizont nr. 42, 1991
Ungureanu, Irina. Jocul dublei identit%i: Eugen(e) Ionescu(o) despre naionalism #i patrie
spiritual%. Tabor. Nr. 8. 2009
Youngs, Sara. Grotowski movement theories. Sara Youngs 2007 Web. 2 mai 2010
The British Grotowski Conference Schedule. Grotowski: Theatre and beyond. University of
Kent.11-14 June 2009.web 3 decembrie 2011
Articole din revista Teatrul azi, Num)rul 3-4/2009
36


Webografie:
http://owendaly.com/jeff/grotdir.htm
http://www.grotowski-institute.art.pl/index.php?lang=en
http://www.theworkcenter.org/
http://www.grotowski.net//
http://www.teatrzar.art.pl/
http://owendaly.com/jeff/grotows2.htm
http://www.odinteatret.dk/
www.teatrul-azi.ro
http://www.slideshare.net/N0181642/jerzy-grotowski#btnNext
http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=13855
http://www.scribd.com/doc/20263516/Grotowski-Movement-Theories
http://www.scribd.com/doc/36091516/Grotowski-Theatre-and-Beyond
http://www.romaniaculturala.ro/imagesarticole/Jocul%20dublei%20identitati-
Irina%20Ungureanu.pdf
http://www.revistatransilvania.ro/arhiva/2006/pdf/numarul11-12/p66-69.pdf
http://www.ruf.rice.edu/~sarmatia/409/294mcquil.html
http//www.rtjournal.org/vol-4/nr2/lavyhtml
http://www.scribd.com/doc/25425558/PATANJALI-YOGA-SUTRA-REGULI-DE-ALINIERE-
ALE-LUI-PATANJALI-DE-MIRAHORIAN
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/416766/Noh-theatre
http://en.wikipedia.org/wiki/Theatre_of_Poland
37

http://www.academia.edu/444797/A_Series_of_Openings_The_Year_of_Grotowski_in_New_Y
ork
http://www.scribd.com/doc/28789208/Thomas-e-Mario

Materiale video

Actorul total. Amintire despre Ryszard Cielak (1937-1990), regia Krzysztof Domagalik,
produc+ie Televiziunii Poloneze, 1994. Durata: 66 min
J erzy Grotowski. ncercare de portret, regia Maria Zmarz- Kocznowicz, Produc+ie: Televiziunea
Polonez)/ ARTE, 1999. Durata: 58 minute
The Body Speaks, produc+ie CBS, 1975
Filmul Akropolis, n introducere Peter Brook /i Lewis Freedman, regia James Mc Taggart, BBC,
1968
http://www.youtube.com/watch?v=dRyLLTvs00c
http://www.youtube.com/watch?v=g3Kp0dtzHso&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=14pdy9U13_Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TCB-oHnHly4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=c97uQ6VSau0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=y1nA4HCa6zI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TI-p3KmpfDM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=P7n-hTTIffk&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=C1lrAHA45Pc&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=kNzESIKUQhw&feature=related
38

http://www.youtube.com/watch?v=t7D6W3Ah-0E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2dwXJ2yLegs&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=HrTffzyO7FI&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=0xVvKQedXuo&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=bh7T10IUBuU&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=NPnuGHs6HDo&feature=watch_response
http://www.grotowski.net/mediateka/wideo/cwiczenia-plastyczne-reny-mireckiej-wroclaw-1976
http://www.grotowski.net/mediateka/wideo/laboratorium-grotowskiego
http://www.grotowski.net/mediateka/wideo/voice-and-body-staz-zygmunta-molika-turyn-1992
http://www.grotowski.net/mediateka/wideo/acting-therapy-staz-zygmunta-molika-wroclaw-1976
http://www.grotowski.net/mediateka/wideo/trening-prowadzony-przez-stanislawa-scierskiego-
wroclaw-1976
http://www.grotowski.net/mediateka/wideo/fragment-spektaklu-tragiczne-dzieje-doktora-fausta
http://www.grotowski.net/en/media/video/proba-rehearsal
http://www.yogajournal.com/
http://www.arthistory.net/artstyles/bodyart/bodyart1.html
http://www.thamesandhudson.com/The_Body_in_Contemporary_Art/9780500204009
http://www.youtube.com/watch?v=1p09ULGL0uU
http://www.youtube.com/watch?v=cTiy-wGxR34&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vI7TImn1egM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PuKd0IJziB0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=JNclSg2-Y2s

S-ar putea să vă placă și