Sunteți pe pagina 1din 18

1 CONTURI DE CAPITALURI

10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI


100 Fondul activelor i!e necor"orale
101 Fondul #unurilor care alcatuie$c do%eniul "u#lic al $tatului
10& Fondul #unurilor care alcatuie$c do%eniul "rivat al $tatului
10' Fondul #unurilor care alcatuie$c do%eniul "u#lic al unitatilor ad%ini$trativ teritoriale
10( Fondul #unurilor care alcatuie$c do%eniul "rivat al unitatilor ad%ini$trativ teritoriale
10) Re*erve din reevaluare
1051 Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri
1052 Rezerve din reevaluarea constructiilor
1053 Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor
1054 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor
umane si materiale si a altor active fixe corporale
1055 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului
10+, Dierente din reevaluare $i dierente de cur$ aerente do#-n*ilor .nca$ate /0a"ard1
11 REZULTATUL REPORTAT
112 Re*ultatul re"ortat
11701 Rezultatul reportat ! institutii publice finantate inte"ral din bu"et #de stat, local, asi"urari, sanatate,
somaj$
11702 Rezultatul reportat ! bu"etul local
11703 Rezultatul reportat ! bu"etul asi"urarilor sociale de stat
11704 Rezultatul reportat ! bu"etul asi"urarilor pentru somaj
11705 Rezultatul reportat ! bu"etul %ondului national unic de asi"urari sociale de sanatate
1170& Rezultatul reportat ! bu"etul fondurilor externe nerambursabile
1170' Rezultatul reportat ! bu"etul de stat
11710 Rezultatul reportat ! institutii publice si activitati finantate inte"ral sau partial din venituri proprii
1& REZULTATUL PATRI3ONIAL
1&1 Re*ultatul "atri%onial
12101 Rezultatul patrimonial ! institutii publice finantate inte"ral din bu"et #de stat, local, asi"urari
sociale, somaj, sanatate$
12102 Rezultatul patrimonial ! bu"etul local
12103 Rezultatul patrimonial ! bu"etul asi"urarilor sociale de stat
12104 Rezultatul patrimonial ! bu"etul asi"urarilor pentru somaj
12105 Rezultatul patrimonial ! bu"etul %ondului national unic de asi"urari sociale de sanatate
1210& Rezultatul patrimonial ! bu"etul fondurilor externe nerambursabile
1210' Rezultatul patrimonial ! bu"etul de stat
12110 Rezultatul patrimonial ! institutii publice si activitati finantate inte"ral sau partial din venituri
proprii
1' FONDURI CU DE0TINATIE 0PECIALA
1'1 Fondul de rul%ent
1'& Fondul de re*erva al #u4etului a$i4urarilor $ociale de $tat
1'' Fondul de re*erva con$tituit conor% Ordonantei de ur4enta a 5uvernului nr6 1)07&00&
1
1'( Fondul de a%orti*are aerent activelor i!e detinute de $erviciile "u#lice de intere$ local
1') Fondul de ri$c
1'+ Fondul de"o*itelor $"eciale con$tituite "entru con$tructii de locuinte
1'2 Ta!e $"eciale
1'8 Alte onduri
13'1 %ond de dezvoltare a spitalului
1) PROVIZIOANE
1)1 Provi*ioane
1511 (rovizioane pentru liti"ii
1512 (rovizioane pentru "arantii acordate clientilor
151& )lte provizioane
1+ I3PRU3UTURI $i DATORII A0I3ILATE 9 "e ter%en %ediu
$i lun4 9
1+1 I%"ru%uturi din e%i$iunea de o#li4atiuni
1*11 +mprumuturi din emisiunea de obli"atiuni cu termen de rascumparare ,n exercitiul curent
1*12 +mprumuturi din emisiunea de obli"atiuni cu termen de rascumparare ,n exercitiile viitoare
1+& :%"ru%uturi interne $i e!terne contractate de autoritatile ad%ini$tratiei "u#lice locale
1*21 +mprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de
rambursare ,n exercitiul curent
1*22 +mprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice
1+' :%"ru%uturi interne $i e!terne 4arantate de autoritatile ad%ini$tratiei "u#lice locale
1*31 +mprumuturi interne si externe "arantate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de
rambursare ,n exercitiul curent
1*32 +mprumuturi interne si externe "arantate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de
rambursare ,n exercitiile viitoare
1+( :%"ru%uturi interne $i e!terne contractate de $tat
1*41 +mprumuturi interne si externe contractate de stat cu termen de rambursare ,n exercitiul curent
1*42 +mprumuturi interne si externe contractate de stat cu termen de rambursare ,n exercitiile viitoare
1+) :%"ru%uturi interne $i e!terne 4arantate de $tat
1*51 +mprumuturi interne si externe "arantate de stat cu termen de rambursare ,n exercitiul curent
1*52 +mprumuturi interne si externe "arantate de stat cu termen de rambursare ,n exercitiile viitoare
1++ 0u%e "ri%ite "entru aco"erirea deicitului #u4etului a$i4urarilor $ociale de $tat din contul
curent 4eneral al tre*oreriei $tatului
1+2 Alte .%"ru%uturi $i datorii a$i%ilate
1*71 )lte ,mprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare ,n exercitiul curent
1*72 )lte ,mprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare ,n exercitiile viitoare
1+; Do#-n*i aerente .%"ru%uturilor $i datoriilor a$i%ilate
1*&1 -ob.nzi aferente ,mprumuturilor din emisiuni de obli"atiuni
1*&2 -ob.nzi aferente ,mprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice
locale
1*&3 -ob.nzi aferente ,mprumuturilor interne si externe "arantate de autoritatile administratiei publice
locale
1*&4 -ob.nzi aferente ,mprumuturilor interne si externe contractate de stat
1*&5 -ob.nzi aferente ,mprumuturilor interne si externe "arantate de stat
1*&7 -ob.nzi aferente altor ,mprumuturi si datorii asimilate
1+8 Pri%e "rivind ra%#ur$area o#li4atiunilor
2
& CONTURI DE ACTIVE FI<E
&0 ACTIVE FI<E NECORPORALE
&0' C=eltuieli de de*voltare
&0) Conce$iuni, #revete, licente, %arci co%erciale, dre"turi $i active $i%ilare
&0+ .nre4i$trari ale eveni%entelor cultural9$"ortive
&0; Alte active i!e necor"orale
20&1 (ro"rame informatice
20&2 )lte active fixe necorporale
&1 ACTIVE FI<E CORPORALE
&11 Terenuri $i a%ena>ari la terenuri
2111 /erenuri
2112 )menajari la terenuri
&1& Con$tructii
&1' In$talatii te=nice, %i>loace de tran$"ort, ani%ale $i "lantatii
2131 0chipamente tehnolo"ice #masini, utilaje si instalatii de lucru$
2132 )parate si instalatii de masurare, control si re"lare
2133 1ijloace de transport
2134 )nimale si plantatii
&1( 3o#ilier, a"aratura #irotica, ec=i"a%ente de "rotectie a valorilor u%ane $i %ateriale $i alte
active i!e cor"orale
&1) Alte active ale $tatului
&' ACTIVE FI<E :N CUR0 0I AVAN0URI PENTRU ACTIVE
FI<E
&'1 Active i!e cor"orale .n cur$ de e!ecutie
&'& Avan$uri acordate "entru active i!e cor"orale
&'' Active i!e necor"orale .n cur$ de e!ecutie
&'( Avan$uri acordate "entru active i!e necor"orale
&+ ACTIVE FINANCIARE /"e$te 1 an1
&+0 Titluri de "artici"are
2*01 /itluri de participare cotate
2*02 /itluri de participare necotate
&+) Alte titluri i%o#ili*ate
&+2 Creante i%o#ili*ate
2*75 +mprumuturi acordate pe termen lun"
2*7* -ob.nzi aferente ,mprumuturilor pe termen lun"
2*7& )lte creante imobilizate
2*7' -ob.nzi aferente altor creante imobilizate
&+8 Var$a%inte de eectuat "entru active inanciare
3
&; A3ORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FI<E
&;0 A%orti*ari "rivind activele i!e necor"orale
2&03 )mortizarea cheltuielilor de dezvoltare
2&05 )mortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor
similare
2&0& )mortizarea altor active fixe necorporale
&;1 A%orti*ari "rivind activele i!e cor"orale
2&11 )mortizarea amenajarilor la terenuri
2&12 )mortizarea constructiilor
2&13 )mortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor
2&14 )mortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si
materiale si a altor active fixe corporale
&8 A?U0TARI PENTRU DEPRECIEREA 0AU PIERDEREA DE
VALOARE A ACTIVELOR FI<E
&80 A>u$tari "entru de"recierea activelor i!e necor"orale
2'04 )justari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare
2'05 )justari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si
activelor similare
2'0& )justari pentru deprecierea altor active fixe necorporale
&81 A>u$tari "entru de"recierea activelor i!e cor"orale
2'11 )justari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor la terenuri
2'12 )justari pentru deprecierea constructiilor
2'13 )justari pentru deprecierea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor
2'14 )justari pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentului de protectie a valorilor
umane si materiale si a altor active fixe corporale
&8' A>u$tari "entru de"recierea activelor i!e .n cur$ de e!ecutie
2'31 )justari pentru deprecierea activelor fixe necorporale ,n curs de executie
2'32 )justari pentru deprecierea activelor fixe corporale ,n curs de executie
&8+ A>u$tari "entru "ierderea de valoare a activelor inanciare
2'*1 )justari pentru pierderea de valoare a actiunilor
2'*2 )justari pentru pierderea de valoare a altor active financiare
' CONTURI DE 0TOCURI 0I PRODUCTIE :N
CUR0 DE E<ECUTIE
'0 0TOCURI DE 3ATERII 0I 3ATERIALE
'01 3aterii "ri%e
'0& 3ateriale con$u%a#ile
3021 1ateriale auxiliare
3022 2ombustibili
3023 1ateriale pentru ambalat
3024 (iese de schimb
3025 3emin4e si materiale de plantat
302* %uraje
3027 5rana
302& )lte materiale consumabile
4
302' 1edicamente si materiale sanitare
'0' 3ateriale de natura o#iectelor de inventar
3031 1ateriale de natura obiectelor de inventar ,n ma"azie
3032 1ateriale de natura obiectelor de inventar ,n folosin4a
'0( 3ateriale re*erva de $tat $i de %o#ili*are
3041 1ateriale rezerva de stat
3042 1ateriale rezerva de mobilizare
'0) A%#ala>e re*erva de $tat $i de %o#ili*are
3051 )mbalaje rezerva de stat
3052 )mbalaje rezerva de mobilizare
'02 3ateriale date .n "relucrare .n in$titutie
'08 Alte $tocuri
'' PRODUCTIA :N CUR0 DE E<ECUTIE
''1 Produ$e .n cur$ de e!ecutie
''& Lucrari $i $ervicii .n cur$ de e!ecutie
'( PRODU0E
'(1 0e%ia#ricate
'() Produ$e inite
'(+ Produ$e re*iduale
'(2 @unuri coni$cate $au intrate, "otrivit le4ii, .n "ro"rietatea "rivata a $tatului
'(; Dierente de "ret la "rodu$e
'(8 @unuri coni$cate $au intrate "otrivit le4ii, .n "ro"rietatea "rivata a unitaNilor ad%ini$trativ9
teritoriale
') 0TOCURI AFLATE LA TERTI
')1 3aterii $i %ateriale alate la terti
3511 1aterii si materiale la terti
3512 1ateriale de natura obiectelor de inventar aflate la terti
')( Produ$e alate la terti
3541 3emifabricate aflate la terti
3545 (roduse finite aflate la terti
354* (roduse reziduale aflate la terti
')+ Ani%ale alate la terti
')2 3aruri alate la terti
'); A%#ala>e alate la terti
')8 @unuri .n cu$todie $au .n con$i4natie la terti
'+ ANI3ALE
'+1 Ani%ale $i "a$ari
'2 3ARFURI
'21 3aruri
'2; Dierente de "ret la %aruri /adao$ co%ercial1
5
'; A3@ALA?E
';1 A%#ala>e
'8 A?U0TARI PENTRU DEPRECIEREA 0TOCURILOR $i
PRODUCTIEI .n CUR0 DE E<ECUTIE
'81 A>u$tari "entru de"recierea %ateriilor "ri%e
'8& A>u$tari "entru de"recierea %aterialelor
3'21 )justari pentru deprecierea materialelor consumabile
3'22 )justari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar
'8' A>u$tari "entru de"recierea "roductiei .n cur$ de e!ecutie
'8( A>u$tari "entru de"recierea "rodu$elor
3'41 )justari pentru deprecierea semifabricatelor
3'45 )justari pentru deprecierea produselor finite
3'4* )justari pentru deprecierea produselor reziduale
'8) A>u$tari "entru de"recierea $tocurilor alate la terti
3'51 )justari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti
3'52 )justari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti
3'53 )justari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti
3'54 )justari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti
3'5* )justari pentru deprecierea animalelor aflate la terti
3'57 )justari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti
3'5& )justari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti
'8+ A>u$tari "entru de"recierea ani%alelor
'82 A>u$tari "entru de"recierea %arurilor
'8; A>u$tari "entru de"recierea a%#ala>elor
( CONTURI DE TERTI
(0 FURNIZORI 0I CONTURI A0I3ILATE
(01 Furni*ori
(0' Eecte de "latit
(0( Furni*ori de active i!e
4041 %urnizori de active fixe sub 1 an
4042 %urnizori de active fixe peste 1 an
(0) Eecte de "latit "entru active i!e
(0; Furni*ori 9 acturi ne$o$ite
(08 Furni*ori 9 de#itori
40'1 %urnizori ! debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor
40'2 %urnizori ! debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari
(1 CLIENTI 0I CONTURI A0I3ILATE
(11 Clienti
4111 2lienti cu termen sub 1 an
4112 2lienti cu termen peste 1 an
411& 2lienti incerti sau ,n liti"iu
(1' Eecte de "ri%it de la clienti
*
(1; Clienti 9 acturi de .ntoc%it
(18 Clienti9creditori
(& PER0ONAL 0I CONTURI A0I3ILATE
(&1 Per$onal9$alarii datorate
(&& Pen$ionari9"en$ii datorate
4221 (ensionari civili!pensii datorate
4222 (ensionari militari!pensii datorate
(&' Per$onal9a>utoare $i inde%ni*atii datorate
(&( 0o%eri 9 .nde%ni*atii datorate
(&) Avan$uri acordate "er$onalului
(&+ Dre"turi de "er$onal neridicate
(&2 Retineri din $alarii $i din alte dre"turi datorate tertilor
4271 Retineri din salarii datorate tertilor
4272 Retineri din pensii datorate tertilor
4273 Retineri din alte drepturi datorate ter4ilor
(&; Alte datorii $i creante .n le4atura cu "er$onalul
42&1 )lte datorii ,n le"atura cu personalul
42&2 )lte creante ,n le"atura cu personalul
(&8 @ur$ieri $i doctoran*i
(' A0I5URARI 0OCIALE, PROTECTIA 0OCIALA 0I
CONTURI A0I3ILATE
('1 A$i4urari $ociale
4311 2ontributiile an"ajatorilor pentru asi"urari sociale
4312 2ontributiile asi"ura4ilor pentru asi"urari sociale
4313 2ontributiile an"ajatorilor pentru asi"urari sociale de sanatate
4314 2ontributiile asi"ura4ilor pentru asi"urari sociale de sanatate
4315 2ontributiile an"ajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale
('2 A$i4urari "entru $o%a>
4371 2ontributiile an"ajatorilor pentru asi"urari de somaj
4372 2ontributiile asi"ura4ilor pentru asi"urari de somaj
('; Alte datorii $ociale
(( @U5ETUL 0TATULUI, @U5ETUL LOCAL, @U5ETUL
A0I5URARILOR 0OCIALE DE 0TAT 0I CONTURI
A0I3ILATE
((0 Cote dealcate din i%"o*itul "e venit "entru ec=ili#rarea #u4etelor locale
((1 0u%e .nca$ate "entru #u4etul ca"italei
((& Ta!a "e valoarea adau4ata
4423 /axa pe valoarea adau"ata de plata
4424 /axa pe valoarea adau"ata de recuperat
442* /axa pe valoarea adau"ata deductibila
4427 /axa pe valoarea adau"ata colectata
442& /axa pe valoarea adau"ata neexi"ibila
((( I%"o*it "e venitul din $alarii $i din alte dre"turi
((+ Alte i%"o*ite,ta!e $i var$a%inte a$i%ilate
((; Alte datorii $i creante cu #u4etul
7
44&1 )lte datorii fata de bu"et
44&2 )lte creante privind bu"etul
() DECONTARI CU CO3UNITATEA EUROPEANA PRIVIND
FONDURILE NERA3@UR0A@ILE /PAARE, 0APARD,
I0PA, etc61
()0, 0u%e de "ri%it $i de re$tituit Co%unitatii Euro"ene 9 PAARE, 0APARD, I0PA 9
45016 3ume de primit de la 2omunitatea 0uropeana ! (5)R0, 3)()R-, 73() !
45026 3ume de restituit 2omunitatii 0uropene !(5)R0, 3)()R-, 73() !
()1, 0u%e de "ri%it $i de re$tituit Fondului National 9 PAARE, 0APARD, I0PA 9
45116 3ume de primit de la %ondul 4ational !(5)R0, 3)()R-, 73() !
45126 3ume de restituit %ondului 4ational !(5)R0, 3)()R-, 73() !
()&, 0u%e datorate A4entiilor de I%"le%entare 9 PAARE, 0APARD, I0PA9
()', 0u%e de "ri%it $i de re$tituit Autoritatilor de I%"le%entare 9 PAARE, 0APARD, I0PA9
45316 3ume de primit de la )utoritatile de 7mplementare ! (5)R0, 3)()R-, 73()!
45326 3ume de restituit )utoritatilor de 7mplementare ! (5)R0, 3)()R-, 73()!
()(, 0u%e de "ri%it $i de re$tituit #eneiciarilor,9 PAARE 9
45416 3ume de primit de la beneficiar !(5)R0!
45426 3ume de restituit beneficiarilor ! (5)R0!
()), 0u%e de "ri%it $i de re$tituit #u4etului /coinantare, indi$"oni#ilitati te%"orare de onduri de
la Co%i$ia Euro"eana 9 PAARE, 0APARD, I0PA 9
45516 3ume de primit de la bu"et #cofinantare, indisponibilitati temporare de fonduri de la 2omisia
0uropeana ! (5)R0, 3)()R-, 73() !
45526 3ume de restituit bu"etului #cofinantare, indisponibilitati temporare de fonduri de la 2omisia
0uropeana ! (5)R0, 3)()R-, 73() !
()+, 0u%e de "ri%it de la #u4etul de $tat "entru c=eltuieli neeli4i#ile 9 PAARE, 0APARD, I0PA 9
()2, 0u%e de recu"erat de la A4entiile de I%"le%entare 9 PAARE, 0APARD, I0PA9
();, 0u%e de "ri%it de la A4entii7Autoritati de I%"le%entare /la #eneiciarii inali1
(+ DE@ITORI 0I CREDITORI DIVER0I, DE@ITORI 0I
CREDITORI Al @U5ETELOR
(+1 De#itori
4*11 -ebitori sub 1 an
4*12 -ebitori peste 1 an
(+& Creditori
4*21 2reditori sub 1 an
4*22 2reditori peste 1 an
(+' Creante ale #u4etului de $tat
(+( Creante ale #u4etului local
(+) Creante ale #u4etului a$i4urarilor $ociale de $tat
(++ Creante ale #u4etelor ondurilor $"eciale
4**4 2reante ale bu"etului asi"urarilor pentru somaj
4**5 2reante ale bu"etului %ondului national unic de asi"urari sociale de sanatate
(+2 Creditori ai #u4etelor
4*71 2reditori ai bu"etului de stat
4*72 2reditori ai bu"etului local
4*73 2reditori ai bu"etului asi"urarilor sociale de stat
4*74 2reditori ai bu"etului asi"urarilor pentru somaj
4*75 2reditori ai bu"etului %ondului national unic de asi"urari sociale de sanatate
&
(+; :%"ru%uturi acordate "otrivit le4ii
4*&1 +mprumuturi acordate potrivit le"ii din bu"etul de stat
4*&2 +mprumuturi acordate potrivit le"ii din bu"etul local
4*&4 +mprumuturi acordate potrivit le"ii din fondul de tezaur
4*&7 3ume acordate din fondul de rulment potrivit le"ii
(+8 Do#-n*i aerente .%"ru%uturilor acordate
(2 CONTURI DE RE5ULARIZARE 0I A0I3ILATE
(21 C=eltuieli .nre4i$trate .n avan$
(2& Venituri .nre4i$trate .n avan$
(2' Decontari din o"eratii .n cur$ de clariicare
(; DECONTARI
(;1 Decontari intre in$titutia $u"erioara $i in$titutiile $u#ordonate
4&11 -econtari privind operatiuni financiare
4&12 -econtari privind activele fixe
4&13 -econtari privind stocurile
4&1' )lte decontari
(;& Decontari intre in$titutii $u#ordonate
(;' Decontari din o"eratii .n "artici"atie
(8 A?U0TARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR
(81 A>u$tari "entru de"recierea creantelor 9 clienti
4'11 )justari pentru deprecierea creantelor ! clienti sub 1 an
4'12 )justari pentru deprecierea creantelor!clienti peste 1 an
(8+ A>u$tari "entru de"recierea creantelor 9 de#itori
4'*1 )justari pentru deprecierea creantelor ! debitori sub 1 an
4'*2 )justari pentru deprecierea creantelor ! debitori peste 1 an
(82 A>u$tari "entru de"recierea creantelor #u4etare

) CONTURI LA TREZORERIA 0TATULUI 0I
@ANCI CO3ERCIALE
)0 INVE0TITII PE TER3EN 0CURT
)0) O#li4atiuni e%i$e $i ra$cu%"arate
)08 Var$a%inte de eectuat "entru inve$titiile "e ter%en $curt
)1 CONTURI LA TREZORERIA 0TATULUI 0I @ANCI
)10 Di$"oni#il din .%"ru%uturi din di$"oni#ilitatile contului curent 4eneral al tre*oreriei $tatului
)11 Valori de .nca$at
5112 2ecuri de ,ncasat
)1& Conturi la #anci
5121 2onturi la banci ,n lei
'
5124 2onturi la banci ,n valuta
5125 3ume ,n curs de decontare
)1' Di$"oni#il din .%"ru%uturi interne $i e!terne contractate de $tat
5131 -isponibil ,n lei din ,mprumuturi interne si externe contractate de stat
5132 -isponibil ,n valuta din ,mprumuturi interne si externe contractate de stat
)1( Di$"oni#il din .%"ru%uturi interne $i e!terne 4arantate de $tat
5141 -isponibil ,n lei din ,mprumuturi interne si externe "arantate de stat
5142 -isponibil ,n valuta din ,mprumuturi interne si externe "arantate de stat
)1) Di$"oni#il din onduri e!terne nera%#ur$a#ile
5151 -isponibil ,n lei din fonduri externe nerambursabile
5152 -isponibil ,n valuta din fonduri externe nerambursabile
5153 -epozite bancare
)1+ Di$"oni#il din .%"ru%uturi interne $i e!terne contractate de autoritatile ad%ini$tratiei "u#lice
locale
51*1 -isponibil ,n lei din ,mprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice
locale
51*2 -isponibil ,n valuta din ,mprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei
publice locale
)12 Di$"oni#il din .%"ru%uturi interne $i e!terne 4arantate de autoritatile ad%ini$tratiei "u#lice
locale
5171 -isponibil ,n lei din ,mprumuturi interne si externe "arantate de autoritatile administratiei publice
locale
5172 -isponibil ,n valuta din ,mprumuturi interne si externe "arantate de autoritatile administratiei
publice locale
)1; Do#-n*i
51&* -ob.nzi de platit
51&7 -ob.nzi de ,ncasat
)18 :%"ru%uturi "e ter%en $curt
51'1 +mprumuturi pe termen scurt
51'2 +mprumuturi pe termen scurt nerambursate la scadenta
51'4 +mprumuturi primite din bu"etul de stat pentru ,nfiintarea unor institutii sau a unor activitati
finantate inte"ral din venituri proprii
51'5 +mprumuturi primite din bu"etul local pentru ,nfiintarea unor institutii si servicii publice sau
activitati finantate inte"ral din venituri proprii
51'* +mprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale
51'7 3ume primite din fondul de rulment conform le"ii
51'& +mprumuturi primite din disponibilita4ile contului curent "eneral al trezoreriei statului
)& DI0PONI@IL AL @U5ETELOR
)&0 Di$"oni#il al #u4etului de $tat
)&1 Di$"oni#il al #u4etului local
5211 -isponibil al bu"etului local
5212 Rezultatul execu4iei bu"etare din anul curent
)&& Di$"oni#il din ondul de rul%ent al #u4etului local
5221 -isponibil curent din fondul de rulment al bu"etului local
5222 -epozite constituite din fondul de rulment al bu"etului local
)&' Di$"oni#il din cote dealcate din i%"o*itul "e venit "entru ec=ili#rarea #u4etelor locale
)&( Di$"oni#il din venituri .nca$ate "entru #u4etul ca"italei
)&) Di$"oni#il al #u4etului a$i4urarilor $ociale de $tat
5251 -isponibil al bu"etului asi"urarilor sociale de stat
5252 Rezultatul executiei bu"etare din anul curent
5253 Rezultatul executiei bu"etare din anii preceden4i
10
)&+ Di$"oni#il din ondul de re*erva al #u4etului a$i4urarilor $ociale de $tat
)&2 Di$"oni#il din ondul de re*erva con$tituit conor% Ordonantei de ur4enta a 5uvernului nr6
1)07&00&
)&; Di$"oni#il din $u%e .nca$ate .n cur$ul "rocedurii de e!ecutare $ilita
)&8 Di$"oni#il din $u%ele colectate "entru unele #u4ete
52'1 -isponibil din sumele colectate pentru bu"etul de stat
52'2 -isponibil din sumele colectate pentru bu"etul local
52'' -isponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor
)' CA0A 0I ALTE VALORI
)'1 Ca$a
5311 2asa ,n lei
5314 2asa ,n valuta
)'& Alte valori
5321 /imbre fiscale si postale
5322 8ilete de tratament si odihna
5323 /ichete si bilete de calatorie
5324 8onuri valorice pentru carburanti auto
5325 8ilete cu valoare nominala
532* /ichete de masa
532& )lte valori
)( ACREDITIVE
)(1 Acreditive
5411 )creditive ,n lei
5412 )creditive ,n valuta
)(& Avan$uri de tre*orerie
)) DI0PONI@IL DIN FONDURI CU DE0TINATIE 0PECIALA
))0 Di$"oni#il din onduri cu de$tinatie $"eciala
))1 Di$"oni#il din alocaNii #u4etare cu de$tinatie $"eciala
))& Di$"oni#il "entru $u%e de %andat $i $u%e .n de"o*it
))' Di$"oni#il din ta!e $"eciale
))( Di$"oni#il din a%orti*area activelor i!e detinute de $erviciile "u#lice de intere$ local
))) Di$"oni#il al ondului de ri$c
))+ Di$"oni#il din de"o*ite $"eciale con$tituite "entru con$truirea de locuinte
))2 Di$"oni#il din valoriicarea #unurilor intrate .n "ro"rietatea "rivata a $tatului
)); Di$"oni#il din coinantarea de la #u4et aerenta "ro4ra%elor7"roiectelor inantate din onduri
e!terne nera%#ur$a#ile
)+ DI0PONI@IL AL IN0TITUTIILOR PU@LICE 0I
ACTIVITATILOR FINANTATE INTE5RAL 0AU PARTIAL
DIN VENITURI PROPRII
5*0 -isponibil al institutiilor publice finantate inte"ral din venituri proprii
5*01 -isponibil curent
5*02 -epozite ale institutiilor publice finantate inte"ral din venituri proprii
11
5*1 -isponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii
5*2 -isponibil al activitatilor finantate din venituri proprii
)2 DI0PONI@IL DIN VENITURILE FONDURILOR 0PECIALE
)21 Di$"oni#il din veniturile Fondului national unic de a$i4urari $ociale de $anatate
5711 -isponibil din veniturile curente ale %ondului national unic de asi"urari sociale de sanatate
5712 Rezultatul executiei bu"etare din anul curent
5713 Rezultatul executiei bu"etare din anii precedenti
5714 -epozite din veniturile %ondului national unic de asi"urari sociale de sanatate
)2( Di$"oni#il din veniturile #u4etului a$i4urarilor "entru $o%a>
5741 -isponibil din veniturile curente ale bu"etului asi"urarilor pentru somaj
5742 Rezultatul executiei bu"etare din anul curent
5743 Rezultatul executiei bu"etare din anii precedenti
5744 -epozite din veniturile bu"etului asi"urarilor pentru somaj
); VIRA3ENTE INTERNE
);1 Vira%ente interne
)8 A?U0TARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A
CONTURILOR DE TREZORERIE
)8) A>u$tari "entru "ierderea de valoare a o#li4atiunilor e%i$e $i ra$cu%"arate
+ CONTURI DE CAELTUIELI
+0 CAELTUIELI PRIVIND 0TOCURILE
+01 C=eltuieli cu %ateriile "ri%e
+0& C=eltuieli cu %aterialele con$u%a#ile
*021 2heltuieli cu materialele auxiliare
*022 2heltuieli privind combustibilul
*023 2heltuieli privind materialele pentru ambalat
*024 2heltuieli privind piesele de schimb
*025 2heltuieli privind semintele si materialele de plantat
*02* 2heltuieli privind furajele
*027 2heltuieli privind hrana
*02& 2heltuieli privind alte materiale consumabile
*02' 2heltuieli privind medicamentele si materialele sanitare
+0' C=eltuieli "rivind %aterialele de natura o#iectelor de inventar
+0+ C=eltuieli "rivind ani%alele $i "a$arile
+02 C=eltuieli "rivind %arurile
+0; C=eltuieli "rivind a%#ala>ele
+08 C=eltuieli cu alte $tocuri
12
+1 CAELTUIELI CU LUCRARILE 0I 0ERVICIILE
E<ECUTATE DE TERTI
+10 C=eltuieli "rivind ener4ia $i a"a
+11 C=eltuieli cu .ntretinerea $i re"aratiile
+1& C=eltuieli cu c=iriile
+1' C=eltuieli cu "ri%ele de a$i4urare
+1( C=eltuieli cu de"la$ari, deta$ari, tran$erari
+& CAELTUIELI CU ALTE 0ERVICII E<ECUTATE DE TERTI
+&& C=eltuieli "rivind co%i$ioanele $i onorariile
+&' C=eltuieli de "rotocol, recla%a $i "u#licitate
+&( C=eltuieli cu tran$"ortul de #unuri $i "er$onal
*241 2heltuieli cu transportul de bunuri
*242 2heltuieli cu transportul de personal
+&+ C=eltuieli "o$tale $i ta!e de teleco%unicatii
+&2 C=eltuieli cu $erviciile #ancare $i a$i%ilate
+&; Alte c=eltuieli cu $erviciile e!ecutate de terti
+&8 Alte c=eltuieli autori*ate "rin di$"o*itii le4ale
+' CAELTUIELI CU ALTE I3POZITE, TA<E 0I
VAR0A3INTE A0I3ILATE
+') C=eltuieli cu alte i%"o*ite, ta!e $i var$a%inte a$i%ilate
+( CAELTUIELI CU PER0ONALUL
+(1 C=eltuieli cu $alariile "er$onalului
+(& C=eltuieli $alariale .n natura
+() C=eltuieli "rivind a$i4urarile $ociale
*451 2ontributiile an"ajatorilor pentru asi"urari sociale
*452 2ontributiile an"ajatorilor pentru asi"urari de somaj
*453 2ontributiile an"ajatorilor pentru asi"urari sociale de sanatate
*454 2ontributiile an"ajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale
*45& )lte cheltuieli privind asi"urarile si protectia sociala
+(+ C=eltuieli cu inde%ni*atiile de dele4are, deta$are $i alte dre"turi $alariale
+(2 C=eltuieli din ondul de$tinat $ti%ularii "er$onalului
+) ALTE CAELTUIELI OPERATIONALE
+)( Pierderi din creante $i de#itori diver$i
+); Alte c=eltuieli o"erationale
++ CAELTUIELI FINANCIARE
13
++' Pierderi din creante i%o#ili*ate
++( C=eltuieli din inve$titii inanciare cedate
++) C=eltuieli din dierente de cur$ valutar
+++ C=eltuieli "rivind do#-n*ile
++2, 0u%e de tran$erat #u4etului de $tat re"re*ent-nd c-$ti4uri din $c=i%# valutar 9 PAARE,
0APARD, I0PA 9
++;, Do#-n*i de tran$erat Co%unitatii Euro"ene $au de alocat "ro4ra%ului 9PAARE, 0APARD,
I0PA 9
++8, Alte "ierderi /c=eltuieli neeli4i#ile9co$turi #ancare1 9 PAARE, 0APARD, I0PA 9
+2 ALTE CAELTUIELI FINANTATE DIN @U5ET
+20 0u#ventii
+21 Tran$eruri curente intre unitati ale ad%ini$tratiei "u#lice
+2& Tran$eruri de ca"ital intre unitati ale ad%ini$tratiei "u#lice
+2' Tran$eruri interne
+2( Tran$eruri .n $trainatate
+2+ A$i4urari $ociale
+22 A>utoare $ociale
+28 Alte c=eltuieli
+; CAELTUIELI CU A3ORTIZARILE, PROVIZIOANELE 0I
A?U0TARILE PENTRU DEPRECIERE 0AU PIERDERILE
DE VALOARE
+;1 C=eltuieli o"erationale "rivind a%orti*arile, "rovi*ioanele $i a>u$tarile "entru de"reciere
*&11 2heltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe
*&12 2heltuieli operationale privind provizioanele
*&13 2heltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe
*&14 2heltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante
+;& C=eltuieli cu activele i!e nea%orti*a#ile
*&21 2heltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile
*&22 2heltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile
+;+ C=eltuieli inanciare "rivind a%orti*arile, "rovi*ioanele $i a>u$tarile "entru "ierderea de
valoare
*&*3 2heltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor financiare
*&*4 2heltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante
*&*& 2heltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obli"atiunilor
+;8 C=eltuieli "rivind re*erva de $tat $i de %o#ili*are
*&'1 2heltuieli privind rezerva de stat
*&'2 2heltuieli privind rezerva de mobilizare
+8 CAELTUIELI E<TRAORDINARE
+80 C=eltuieli cu "ierderi din cala%itati
+81 C=eltuieli e!traordinare din o"eratiuni cu active i!e
2 CONTURI DE VENITURI 0I FINANTARI
14
20 VENITURI DIN ACTIVITATI ECONO3ICE
201 Venituri din v-n*area "rodu$elor inite
20& Venituri din v-n*area $e%ia#ricatelor
20' Venituri din v-n*area "rodu$elor re*iduale
20( Venituri din lucrari e!ecutate $i $ervicii "re$tate
20) Venituri din $tudii $i cercetari
20+ Venituri din c=irii
202 Venituri din v-n*area %arurilor
20; Venituri din activitati diver$e
208 Variatia $tocurilor
21 ALTE VENITURI OPERATIONALE
21( Venituri din creante reactivate $i de#itori diver$i
218 Alte venituri o"erationale
2& VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FI<E
2&1 Venituri din "roductia de active i!e necor"orale
2&& Venituri din "roductia de active i!e cor"orale
2' VENITURI FI0CALE
2'0 I%"o*it "e venit, "roit $i c-$ti4uri din ca"ital de la "er$oane >uridice
7301 7mpozit pe profit
7302 )lte impozite pe venit, profit si c.sti"uri din capital de la persoane juridice
2'1 I%"o*it "e venit, "roit $i c-$ti4uri din ca"ital de la "er$oane i*ice
7311 7mpozit pe venit
7312 2ote si sume defalcate din impozitul pe venit
2'& Alte i%"o*ite "e venit, "roit $i c-$ti4uri din ca"ital
7321 )lte impozite pe venit, profit si c.sti"uri din capital
2'' I%"o*it "e $alarii
2'( I%"o*ite $i ta!e "e "ro"rietate
2') I%"o*ite $i ta!e "e #unuri $i $ervicii
7351 /axa pe valoarea adau"ata
7352 3ume defalcate din /9)
7353 )lte impozite si taxe "enerale pe bunuri si servicii
7354 )ccize
7355 /axe pe servicii specifice
735* /axe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
2'+ I%"o*it "e co%ertul e!terior $i tran*actiile internationale
73*1 /axe vamale si alte taxe pe tranzactiile internationale
2'8 Alte i%"o*ite $i ta!e i$cale
2( VENITURI DIN CONTRI@UTII DE A0I5URARI
15
2() Contri#utiile an4a>atorilor
7451 2ontributiile an"ajatorilor pentru asi"urari sociale
7452 2ontributiile an"ajatorilor pentru asi"urari de somaj
7453 2ontributiile an"ajatorilor pentru asi"urari sociale de sanatate
7454 2ontributiile an"ajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale
7455 9arsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap ne,ncadrate
745' )lte contributii pentru asi"urari sociale datorate de an"ajatori
2(+ Contri#utiile a$i4uraNilor
74*1 2ontributiile asi"uratilor pentru asi"urari sociale
74*2 2ontributiile asi"uratilor pentru asi"urari de somaj
74*3 2ontributiile asi"uratilor pentru asi"urari sociale de sanatate
74*' )lte contributii ale altor persoane pentru asi"urari sociale
2) VENITURI NEFI0CALE
2)0 Venituri din "ro"rietate
2)1 Venituri din v-n*ari de #unuri $i $ervicii
7511 9enituri din prestari de servicii si alte activitati
7512 9enituri din taxe administrative, eliberari permise
7513 )menzi, penalitati si confiscari
7514 -iverse venituri
7515 /ransferuri voluntare, altele dec.t subventiile #donatii, sponsorizari$
2+ VENITURI FINANCIARE
2+' Venituri din creante i%o#ili*ate
2+( Venituri din inve$titii inanciare cedate
2+) Venituri din dierente de cur$ valutar
2++ Venituri din do#-n*i
2+2, 0u%e de "ri%it de la #u4etul de $tat "entru aco"erirea "ierderilor din $c=i%# valutar 9
PAARE, 0APARD, I0PA 9
2+;, Alte venituri inanciare 9 PAARE, 0APARD, I0PA 9
2+8, 0u%e de "ri%it de la #u4etul de $tat "entru aco"erirea altor "ierderi /C=eltuieli neeli4i#ile9
co$turi #ancare 9 PAARE, 0APARD, I0PA 9
22 FINANTARI,0U@VENTII, TRAN0FERURI, ALOCATII
@U5ETARE CU DE0TINATIE 0PECIALA, FONDURI CU
DE0TINATIE 0PECIALA
220 Finantarea de la #u4et
7701 %inantarea de la bu"etul de stat
7702 %inantarea de la bu"etele locale
7703 %inantarea de la bu"etul asi"urarilor sociale de stat
7704 %inantarea din bu"etul asi"urarilor pentru somaj
7705 %inantarea din bu"etul %ondului national unic de asi"urari sociale de sanatate
221 Finantarea .n #a*a unor acte nor%ative $"eciale
22& Venituri din $u#ventii
7721 3ubventii de la bu"etul de stat
7722 3ubventii de la alte bu"ete
22' Venituri din alocatii #u4etare cu de$tinatie $"eciala
22( Finantarea din onduri e!terne nera%#ur$a#ile
1*
7741 %inantarea din fonduri externe nerambursabile ,n bani
7742 %inantarea din fonduri externe nerambursabile ,n natura
22+ Fonduri cu de$tinatie $"eciala
22; Venituri din coinantarea de la #u4et aerenta "ro4ra%elor7"roiectelor inantate din onduri
e!terne nera%#ur$a#ile
228 Venituri din #unuri $i $ervicii "ri%ite cu titlu 4ratuit
2; VENITURI DIN PROVIZIOANE 0I A?U0TARI PENTRU
DEPRECIERE 0AU PIERDERILE DE VALOARE
2;1 Venituri din "rovi*ioane $i a>u$tari "entru de"reciere "rivind activitatea o"erationala
7&12 9enituri din provizioane
7&13 9enituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe
7&14 9enituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante
2;+ Venituri inanciare din a>u$tari "entru "ierdere de valoare
7&*3 9enituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare
7&*4 9enituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante
28 VENITURI E<TRAORDINARE
280 Venituri din de$"a4u#iri din a$i4urari
281 Venituri din valoriicarea unor #unuri ale $tatului
; CONTURI 0PECIALE
;0,, CONTURI :N AFARA @ILANTULUI
&030 )ctive fixe si obiecte de inventar primite ,n folosinta
&031 )ctive fixe corporale luate cu chirie
&032 9alori materiale primite spre prelucrare sau reparare
&033 9alori materiale primite ,n pastrare sau custodie
&034 -ebitori scosi din activ, urmariti ,n continuare
&03* 2hirii si alte datorii asimilate
&03& )mbalaje de restituit
&03' )lte valori ,n afara bilantului
&041 (ublicatii primite "ratuit ,n vederea schimbului international
&042 )bonamente la publicatii care se urmaresc pana la primire
&043 7mprimate de valoare cu decontare ulterioara
&044 -ocumente respinse la viza de control financiar preventiv
&04* 7poteci imobiliare
&047 9alori materiale supuse sechestrului
&04& :arantie bancara pentru oferta depusa
&04' :arantie bancara pentru buna executie
&050 -isponibil din "arantia constituita pentru buna executie
&051 :arantii constituite de concesionar
&052 :arantii depuse pentru sume contestate
&053 :arantii depuse pentru ,nlesniri acordate
&054 +nlesniri la plata creantelor bu"etare
&055 2autiuni depuse pentru contesta4ie la executarea silita
&05* :arantii le"ale constituite ,n cadrul procedurii de suspendare a executarii silite prin decontare
bancara
17
&0576 :arantie bancara pentru avansul acordat #73()$
&05& 2reante fiscale pentru care s!a declarat starea de insolvabilitate a debitorului
&05' :arantii acordate de autorita4ile administratiei publice locale
&0*0 2redite bu"etare aprobate
&0*1 2redite deschise de repartizat
&0*2 2redite deschise pentru cheltuieli proprii
&0*36 %onduri de primit de la bu"etul de stat
&0*46 %onduri de primit de la 2omunitatea 0uropeana ! 3)()R-!
&0*56 %onduri de primit de la 2omunitatea 0uropeana ! (5)R0 !
&0** )n"ajamente bu"etare
&0*7 )n"ajamente le"ale
&0*&6 )n"ajamente le"ale !3)()R-
&0*'6 )n"ajamente de plata
;8 @ILANT
;81 @ilant de .nc=idere
;8& @ilant de de$c=idere
1&