Sunteți pe pagina 1din 9

ANUN

Avnd n vedere prevederile Legii nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcionarilor publici i
ale !ot"rrii #uvernului nr. $11/2%%8 pentru aprobarea nor&elor privind organi'area i de'voltarea
carierei funcionarilor publici( cu &odific"rile i co&plet"rile ulterioare
Arhivele Naionale ale Romniei
organizeaz concurs
pentru ocuparea a 28 funcii publice vacante core)pun'"toare categoriei funcionarilor publici de
e*ecuie( a)tfel+
1 po)t ,n)pector( cla)a ,( gradul profe)ional debutant( Serviciul Ar-ive .onte&porane/
1 po)t ,n)pector( cla)a ,( gradul profe)ional debutant( Serviciul Ar-ive 0cono&ice/
1 po)t ,n)pector( cla)a ,( gradul profe)ional debutant( 1irecia 2udeean" Alba a Ar-ivelor
3aionale/
1 po)t ,n)pector( cla)a ,( gradul profe)ional debutant( 1irecia 2udeean" Arad a Ar-ivelor
3aionale/
1 po)t ,n)pector( cla)a ,( gradul profe)ional debutant( 1irecia 2udeean" 4i-or a Ar-ivelor
3aionale/
2 po)turi ,n)pector( cla)a ,( gradul profe)ional debutant( 1irecia 2udeean" .ara5Severin a
Ar-ivelor 3aionale/
1 po)t ,n)pector( cla)a ,( gradul profe)ional debutant( 1irecia 2udeean" #iurgiu a
Ar-ivelor 3aionale/
1 po)t ,n)pector( cla)a ,( gradul profe)ional debutant( 1irecia 2udeean" !arg-ita a
Ar-ivelor 3aionale/
2 po)turi ,n)pector( cla)a ,( gradul profe)ional debutant( 1irecia 2udeean" ,alo&ia a
Ar-ivelor 3aionale/
1 po)t ,n)pector( cla)a ,( gradul profe)ional debutant( 1irecia 2udeean" ,lfov a Ar-ivelor
3aionale/
1 po)t ,n)pector( cla)a ,( gradul profe)ional debutant( 1irecia 2udeean" Suceava a
Ar-ivelor 3aionale/
1 po)t ,n)pector( cla)a ,( gradul profe)ional debutant( 1irecia 2udeean" 6i&i a Ar-ivelor
3aionale/
1 po)t .on)ilier( cla)a ,( gradul profe)ional debutant( Serviciul Ar-ive .onte&porane/
1 po)t .on)ilier( cla)a ,( gradul profe)ional debutant( 1irecia 2udeean" ."l"rai a
Ar-ivelor 3aionale/
1 po)t .on)ilier( cla)a ,( gradul profe)ional debutant( 1irecia 2udeean" .on)tana a
Ar-ivelor 3aionale/
1 po)t .on)ilier( cla)a ,( gradul profe)ional debutant( 1irecia 7unicipiului 4ucureti a
Ar-ivelor 3aionale/
2 po)turi .on)ilier( cla)a ,( gradul profe)ional debutant( 1irecia 2udeean" #iurgiu a
Ar-ivelor 3aionale/
1 po)t .on)ilier( cla)a ,( gradul profe)ional debutant( 1irecia 2udeean" #or8 a Ar-ivelor
3aionale/
1 po)t .on)ilier( cla)a ,( gradul profe)ional debutant( 1irecia 2udeean" !unedoara a
Ar-ivelor 3aionale/
1 po)t .on)ilier( cla)a ,( gradul profe)ional debutant( 1irecia 2udeean" ,ai a Ar-ivelor
3aionale/
1 po)t .on)ilier( cla)a ,( gradul profe)ional debutant( 1irecia 2udeean" 9ra-ova a
Ar-ivelor 3aionale/
Afiat a)t"'i( : noie&brie 2%%8(
la )ediul central al Ar-ivelor 3aionale i pe pagina de internet ;;;.ar-ivelenationale.ro
1 po)t .on)ilier( cla)a ,( gradul profe)ional debutant( 1irecia 2udeean" Sibiu a Ar-ivelor
3aionale/
1 po)t .on)ilier( cla)a ,( gradul profe)ional debutant( 1irecia 2udeean" 6eleor&an a
Ar-ivelor 3aionale/
1 po)t ,n)pector( cla)a ,( gradul profe)ional a)i)tent( Serviciul Ar-ive .onte&porane/
1 po)t ,n)pector( cla)a ,( gradul profe)ional principal( Serviciul Ar-ive .onte&porane.
.oncur)ul )e organi'ea'" la )ediul Ar-ivelor 3aionale ale <o&niei( n data de 8.12.2%%8( ora
1%( proba )cri)" i n data de 11.12.2%%8( ora 1%( interviul.
1o)arele de n)criere la concur) )e pot depune pn" la data de 2$ noie&brie 2%%8 inclu)iv( la
)ediul Ar-ivelor 3aionale ale <o&niei (Serviciul 7anage&ent <e)ur)e =&ane)( din 4ucureti( b5
dul <egina 0li)abeta( nr. >9( )ector ?.
1o)arul de n)criere la concur) trebuie )" conin" n &od obligatoriu docu&entele prev"'ute la
art. >9 din !ot"rrea #uvernului nr. $11/2%%8
@
.
Condiiile de participare la concurs
A. Pentru posturile de Consilier/nspector! clasa ! gradul pro"esional de#utant la$
%erviciul Arhive Contemporane! %erviciul Arhive &conomice! 'ireciile (udeene ale
Arhivelor Naionale$ Al#a! Arad! )ihor! Clra*i! Cara*+%everin! Constana! ,iurgiu!
alomia! l"ov! ,or-! .arghita! .unedoara! alomia! a*i! Prahova! %i#iu! %uceava!
/eleorman! /imi* *i 'irecia 0unicipiului )ucure*ti.
Condiii generale+
.andidaii trebuie )" ndeplinea)c" condiiile prev"'ute de art. ?> din Legea nr.188/1999 (r2)
privind Statutul funcionarilor publici.
Condiii speci"ice
1
5 )tudii univer)itare de licen" ab)olvite cu diplo&"( re)pectiv )tudii )uperioare de lung"
durat" ab)olvite cu diplo&" de licen" )au ec-ivalent" ntr5unul dintre do&eniile de tiin"+
tiine umaniste/tiine juridice/tiine sociale i politice;
5 cunoaterea unei li&bi )tr"ine de circulaie internaional" A nivel &ediu/
5 apt p)i-ologic i &edical/
5 vec-i&e n )pecialitatea )tudiilor nece)ar" e*ercit"rii funciei publice+ 5
). Pentru postul de nspector! clasa ! gradul pro"esional asistent la %erviciul Arhive
Contemporane
Condiii generale+
.andidaii trebuie )" ndeplinea)c" condiiile prev"'ute de art. ?> din Legea nr.188/1999
(r2) privind Statutul funcionarilor publici.
@
Adeverina prev"'ut" la art. >9 alin (1) lit. f) i alin (2) din !.#. nr. $11/2%%8 pentru aprobarea
nor&elor privind organi'area i de'voltarea carierei funcionarilor publici va fi nlocuit" de fia
&edical"5tip ncadrare n 7,<A( ntoc&it" potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) lit. f) din B.7.A.,.
nr. C%%/2%%> privind activitatea de &anage&ent re)ur)e u&ane n unit"ile 7,<A n ca'ul
recrut"rilor din )ur)" e*tern".
@
1enu&irile do&eniilor de tiin" i ale )peciali'"rilor )unt redate n confor&itate cu prevederile
din Ane*a la !ot"rrea de #uvern nr. 11:?/2%%$ privind organi'area )tudiilor univer)itare de
licen" i aprobarea li)tei do&eniilor i )peciali'"rilor din cadrul ace)tora.
Afiat a)t"'i( : noie&brie 2%%8(
la )ediul central al Ar-ivelor 3aionale i pe pagina de internet ;;;.ar-ivelenationale.ro
Condiii speci"ice$
5 )tudii univer)itare de licen" ab)olvite cu diplo&" re)pectiv )tudii )uperioare de lung"
durat" ab)olvite cu diplo&" de licen" )au ec-ivalent" ntr5unul dintre do&eniile de tiin"+
tiine umaniste/tiine juridice/tiine sociale i politice/
5 cunoaterea unei li&bi )tr"ine de circulaie internaional" A nivel &ediu/
5 apt p)i-ologic i &edical/
5 vec-i&e n )pecialitatea )tudiilor nece)ar" e*ercit"rii funciei publice+ &ini&u& 1an.
C. Pentru postul de nspector! clasa ! gradul pro"esional principal la %erviciul Arhive
Contemporane$
Condiii generale+
.andidaii trebuie )" ndeplinea)c" condiiile prev"'ute de art. ?> din Legea nr.188/1999
(r2) privind Statutul funcionarilor publici.
Condiii speci"ice+
5 )tudii univer)itare de licen" ab)olvite cu diplo&"( re)pectiv )tudii )uperioare de lung"
durat" ab)olvite cu diplo&" de licen" )au ec-ivalent" ntr5unul dintre do&eniile de tiin"+
tiine umaniste/tiine juridice/tiine sociale i politice/
5 cunoaterea unei li&bi )tr"ine de circulaie internaional" A nivel &ediu/
5 apt p)i-ologic i &edical/
5 vec-i&e n )pecialitatea )tudiilor nece)ar" e*ercit"rii funciei publice+ ? ani.
))23,RA4& '& C3NCUR%
pentru ocuparea "unciilor pu#lice vacante corespunztoare
categoriei "uncionarilor pu#lici de e5ecuie de+
nspector de#utant
la
Direcia Judeean Alba a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean Arad a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean Bihor a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean Cara!everin a Arhivelor Naionale "# $uncii publice %
Direcia Judeean &ar'hita a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean (iur'iu a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean )alomia a Arhivelor Naionale "# $uncii publice%
Direcia Judeean )l$ov a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean !uceava a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean *imi a Arhivelor Naionale
!erviciul Arhive Contemporane
!erviciul Arhive +conomice
Consilier de#utant
la
Direcia Judeean Clrai a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean Constana a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean (iur'iu a Arhivelor Naionale "# $uncii publice%
Direcia Judeean (orj a Arhivelor Naionale
Afiat a)t"'i( : noie&brie 2%%8(
la )ediul central al Ar-ivelor 3aionale i pe pagina de internet ;;;.ar-ivelenationale.ro
Direcia Judeean &unedoara a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean )ai a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean ,rahova a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean !ibiu a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean *eleorman a Arhivelor Naionale
Direcia -unicipiului Bucureti a Arhivelor Naionale
!erviciul Arhive Contemporane
nspector asistent
la
!erviciul Arhive Contemporane
nspector principal
la
!erviciul Arhive Contemporane
dup" cu& ur&ea'"$
storie
1
D .o&i)ia 9re'idenial" pentru Anali'a 1ictaturii .o&uni)te n <o&nia (editori+ Eladi&ir
6i)&"neanu( 1orin 1obrincu( .ri)tian Ea)ile)( .aport $inal( 4ucureti( 0ditura !u&anita)( 2%%:.
D .on)tantiniu( Florin( / istorie sincer a poporului rom0n( 4ucureti( 0ditura =niver)
0nciclopedic( 2%%2.
1 D 4"rbule)cu( 7i-ai( 1eletant( 1enni)( !itc-in)( Geit-( 9apaco)tea( Herban( 6eodor(
9o&piliu( )storia .om0niei( 4ucureti( 0ditura 0nciclopedic"( 2%%: (1998).
2 D #eorge)cu( Elad( )storia rom0nilor de la ori'ini p0n 1n 2ilele noastre( 4ucureti( 0ditura
!u&anita)( 1992.
storie
11
D .o&i)ia 9re'idenial" pentru Anali'a 1ictaturii .o&uni)te n <o&nia (editori+ Eladi&ir
6i)&"neanu( 1orin 1obrincu( .ri)tian Ea)ile)( .aport $inal( 4ucureti( 0ditura !u&anita)( 2%%:.
D .on)tantiniu( Florin( / istorie sincer a poporului rom0n( 4ucureti( 0ditura =niver)
0nciclopedic( 2%%2.
C D 1eletant( 1enni)( .om0nia sub re'imul comunist( 4ucureti( Fundaia Acade&ia .ivic"(
2%%$.
@
@
9entru funciile publice de nspector de#utant la %erviciul Arhive &conomice(
nspector/Consilier de#utant la direciile 8udeene ale Ar-ivelor 3aionale+ Al#a/ Arad/ )ihor/
Cara*+%everin/ Clra*i/Constana/ ,iurgiu/ ,or-/ alomia/ a*i/ l"ov/ Prahova/ %i#iu/
%uceava/ /eleorman/ /imi*! precu& i la 'irecia 0unicipiului )ucure*ti a Arhivelor
Naionale.
@@
9entru funciile publice de nspector de#utant! Consilier de#utant! nspector asistent i
nspector principal la %erviciul Arhive Contemporane.
@
Afiat a)t"'i( : noie&brie 2%%8(
la )ediul central al Ar-ivelor 3aionale i pe pagina de internet ;;;.ar-ivelenationale.ro
> D 1eletant( 1enni)( *eroarea comunist 1n .om0nia3 (heor'hiuDej i statul poliienesc3
45674589( ,ai( 0ditura 9oliro&( 2%%1.
? D #eorge)cu( Elad( )storia rom0nilor de la ori'ini p0n 1n 2ilele noastre( 4ucureti( 0ditura
!u&anita)( 1992.
Arhivistica

$ D Legea nr. 1$/199$ a Ar-ivelor 3aionale( cu &odific"rile i co&plet"rile ulterioare/
: D ,n)truciuni privind activitatea de ar-iv" la creatorii i dein"torii de docu&ente( aprobate
de conducerea Ar-ivelor 3aionale prin Brdinul de 'i nr. 21: din 2C &ai 199$/
8 D <egula&ent privind acce)ul la infor&are i cercetarea docu&entelor aflate n p")trarea
Ar-ivelor 3aionale/
9 D .iuc"( 7arcel51u&itru( /rdonarea i inventarierea documentelor a$late 1n depo2itele
Arhivelor Naionale( n .evista arhivelor( nr. C/19:9( pp. 28>5C%2.
1% D .o&an( Eoica( !elecionarea documentelor( n .evista arhivelor( nr. 2/19:9( p. 1?:51?8.
Reglementri ale Uniunii &uropene 6n domeniul arhivelor
D Gec)Ie&Jti( .-arle)( S'JIelK( ,vLn( Accesul la arhive. 7anual de linii directoare pentru
i&ple&entarea <eco&and"rii 3r. < (2%%%) 1C privind o politic" european" a)upra acce)ului la
ar-ive( Supli&ent .evista Arhivelor: Archives .evie;( LMMM,E (2%%:)/
D .on)iliul ,nternaional al Ar-ivelor( Codul de deontolo'ie arhivistic( n N<evi)ta
Ar-ivelorO( nr. 2/199:( pp. C25C$.
2egislaie privind "uncia pu#lic
1 D Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcionarilor publici/
D Legea nr. :/2%%> (r1) privind .odul de conduit" a funcionarilor publici.
2im# strin de circulaie internaional
/&0A/CA
concursului pentru ocuparea "unciilor pu#lice vacante corespunztoare
categoriei "uncionarilor pu#lici de e5ecuie de+
nspector de#utant
la
Direcia Judeean Alba a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean Arad a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean Bihor a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean Cara!everin a Arhivelor Naionale "# $uncii publice %
Direcia Judeean &ar'hita a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean (iur'iu a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean )alomia a Arhivelor Naionale "# $uncii publice%
Afiat a)t"'i( : noie&brie 2%%8(
la )ediul central al Ar-ivelor 3aionale i pe pagina de internet ;;;.ar-ivelenationale.ro
Direcia Judeean )l$ov a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean !uceava a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean *imi a Arhivelor Naionale
!erviciul Arhive Contemporane
!erviciul Arhive +conomice
Consilier de#utant
la
Direcia Judeean Clrai a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean Constana a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean (iur'iu a Arhivelor Naionale "# $uncii publice%
Direcia Judeean (orj a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean &unedoara a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean )ai a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean ,rahova a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean !ibiu a Arhivelor Naionale
Direcia Judeean *eleorman a Arhivelor Naionale
Direcia -unicipiului Bucureti a Arhivelor Naionale
!erviciul Arhive Contemporane
nspector asistent
la
!erviciul Arhive Contemporane
nspector principal
la
!erviciul Arhive Contemporane
dup" cu& ur&ea'"$
storie
1
D ,n)tituiile P"rii <o&neti( 7oldovei i 6ran)ilvaniei ()ec. M,E5ME,,,).
D <egula&entul Brganic i refor&a in)tituional" n Para <o&nea)c" i 7oldova.
D =nirea 9rincipatelor <o&ne.
11 D 7onar-ia con)tituional" n <o&nia (18$$519>:).
12 D ,n)tituiile )tatului ro&n &odern.
1C D <o&nia n )i)te&ul tratatelor de pace de la Eer)aille).
1> D Eiaa )ocial"( politic"( cultural" i religioa)" n <o&nia interbelic".
1? D .o&uni)&ul n <o&nia (19>?51989).
1$
storie
11
@
9entru funciile publice de nspector de#utant la %erviciul Arhive &conomice(
nspector/Consilier de#utant la direciile 8udeene ale Ar-ivelor 3aionale+ Al#a/ Arad/ )ihor/
Cara*+%everin/ Clra*i/Constana/ ,iurgiu/ ,or-/ alomia/ a*i/ l"ov/ Prahova/ %i#iu/
%uceava/ /eleorman/ /imi*! precu& i la 'irecia 0unicipiului )ucure*ti a Arhivelor
Naionale.
@@
9entru funciile publice de nspector de#utant! Consilier de#utant! nspector asistent i
nspector principal la %erviciul Arhive Contemporane.
@
Afiat a)t"'i( : noie&brie 2%%8(
la )ediul central al Ar-ivelor 3aionale i pe pagina de internet ;;;.ar-ivelenationale.ro
D Brgani'area con)tituional" a <o&niei n perioada interbelic". .on)tituiile din 192C i
19C8.
D 9olitica e*tern" a <o&niei ntre 1 )epte&brie 19C9 i 22 iunie 19>1.
1: D 0tapele prelu"rii puterii de c"tre 9artidul .o&uni)t <o&n.
18 D 9olitica e*tern" a <epublicii 9opulare <o&ne n perioada 19>8519$?.
19 D 1i)iden" i conte)tare n perioada regi&ului .eaue)cu (19::51989).
2% D 9olitica econo&ic" a <o&niei n perioada 19>8519$?.
21 D 9olitica regi&ului .eaue)cu fa" de &inorit"ile naionale i religioa)e.
Arhivistica
22 D 0videna docu&entelor n confor&itate cu Legea nr. 1$/199$ a Ar-ivelor 3aionale( cu
&odific"rile i co&plet"rile ulterioare.
2C DBrdonarea i inventarierea docu&entelor din perioada conte&poran".
2> D Selecionarea docu&entelor.
2? D 1epunerea docu&entelor la Ar-ivele 3aionale.
Folo)irea docu&entelor care fac parte din Fondul Ar-ivi)tic 3aional al <o&niei.
<egle&ent"rile =niunii 0uropene n proble&a acce)ului la docu&entele de ar-iv".
2egislaie privind "uncia pu#lic
2 D Statutul funcionarilor publici.
D .odul de conduit" a funcionarilor publici.
2im# strin de circulaie internaional
D traducerea unui te*t n li&ba ro&n" dintr5o li&b" )tr"in" de circulaie internaional"( la
alegere.
<elaii )upli&entare )e pot obine la nr. de telefon+ (%21) C%C.:%.8% (int. 1%C29/1%CC%).

Afiat a)t"'i( : noie&brie 2%%8(
la )ediul central al Ar-ivelor 3aionale i pe pagina de internet ;;;.ar-ivelenationale.ro
F O R M U L A R D E N S C R I E R E
Autoritatea sau instituia public .
Funcia public solicitat
Numele i prenumele .
Adresa ..
Telefon
Studii generale i de specialitate
Studii medii liceale sau postliceale
Instituia Perioada Diploma obinut
Studii superioare de scurt durat
Instituia Perioada Diploma obinut
Studii superioare de lung durat
Instituia Perioada Diploma obinut
Studii postuniersitare! masterat i doctorat
Instituia Perioada Diploma obinut
Alte tipuri de studii
Instituia Perioada Diploma obinut
"imbi strine
#
"imba Scris $itit %orbit
$unotine operare calculator
...........................................................................................................................................................
$ariera profesional
Perioada Instituia&firma Funcia Principalele responsabiliti
Detalii despre ultimul loc de munc
'
(
#. .............................................................................................................................................
'. .............................................................................................................................................
Persoane de contact pentru recomandri
)
(
#. ............................................................................................................................................
'. ...........................................................................................................................................
1
Se vor trece calificativele Ncunotine de ba'"O( NbineO )au Nfoarte bineO.
2
Se vor &eniona calificativele acordate la evaluarea perfor&anelor profe)ionale n ulti&ii 2 ani( dac" e)te ca'ul.
C
Eor fi &enionate nu&ele i prenu&ele( locul de &unc"( funcia i nu&"rul de telefon.
Afiat a)t"'i( : noie&brie 2%%8(
la )ediul central al Ar-ivelor 3aionale i pe pagina de internet ;;;.ar-ivelenationale.ro
). ............................................................................................................................................
Declar pe propria rspundere! cunosc*nd preederile art.'+' din $odul penal cu priire la falsul ,n declaraii! c
datele furni-ate ,n acest formular sunt aderate.
Data ...........................
Semntura .....................
Pentru toi candidaii! dosarul de concurs va conine 6n mod o#ligatoriu$
a) for&ularul de n)criere co&pletat/
b) copia actului de identitate/
c) copiile diplo&elor de )tudii i ale altor acte care ate)t" efectuarea unor )peciali'"ri/
d) copia carnetului de &unc" )au( dup" ca'( o adeverin" care )" ate)te vec-i&ea n &unc" i(
dup" ca'( n )pecialitatea )tudiilor nece)are ocup"rii funciei publice/
e) ca'ierul 8udiciar/
f) adeverina care )" ate)te )tarea de )"n"tate core)pun'"toare( eliberat" cu cel &ult $ luni
anterior derul"rii concur)ului
>
. Adeverina care ate)t" )tarea de )"n"tate conine( n clar( nu&"rul(
data( nu&ele e&itentului i calitatea ace)tuia( n for&atul )tandard )tabilit de 7ini)terul S"n"t"ii
9ublice/
g) declaraia pe propria r")pundere )au adeverina care )" ate)te c" nu a de)f"urat activit"i de
poliie politic".
.opiile de pe actele )e pre'int" n copii legali'ate )au n)oite de docu&entele originale(
care )e certific" pentru confor&itatea cu originalul la Serviciul 7anage&ent <e)ur)e =&ane.
.a'ierul 8udiciar poate fi nlocuit cu o declaraie pe proprie r")pundere. Qn ace)t ca'(
candidatul declarat ad&i) la )elecia do)arelor are obligaia de a co&pleta do)arul de concur) cu
originalul docu&entului pe tot parcur)ul de)f"ur"rii concur)ului( dar nu &ai tr'iu de ? 'ile
lucr"toare de la data la care a fo)t declarat ad&i) n ur&a )eleciei do)arelor( )ub )anciunea
nee&iterii actului ad&ini)trativ de nu&ire.
For&ularul de n)criere i tri&iterea c"tre 9oliclinica 7,<A pentru efectuarea anali'elor
nece)are ntoc&irii fiei &edicale de ncadrare )e pun la di)po'iie candidailor prin )ecretariatul
co&i)iei de concur) din cadrul Serviciului 7anage&ent <e)ur)e =&ane )au prin inter&ediul
1ireciilor 2udeene ale Ar-ivelor 3aionale.
>
Adeverina prev"'ut" la art. >9 alin (1) lit. f) i alin (2) din !.#. nr. $11/2%%8 pentru aprobarea
nor&elor privind organi'area i de'voltarea carierei funcionarilor publici va fi nlocuit" de fia
&edical"5tip ncadrare n 7,<A( ntoc&it" potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) lit. f) din B.7.A.,.
nr. C%%/2%%> privind activitatea de &anage&ent re)ur)e u&ane n unit"ile 7,<A n ca'ul
recrut"rilor din )ur)" e*tern".

Afiat a)t"'i( : noie&brie 2%%8(
la )ediul central al Ar-ivelor 3aionale i pe pagina de internet ;;;.ar-ivelenationale.ro