Sunteți pe pagina 1din 1

PLANGERE PENALA

Domnule Prim Procuror,


Subsemnatul .............................., domiciliat in ..........., str. .........., nr. ..., bl. ..., ap. ..., judetul ............, formulez
prezenta plangere penala impotriva faptuitorului ........................., domiciliat in ............, str. ............, nr. ..., bl. ...,
ap. ..., judetul ..........., pentru savarsirea infractiunii de ................, prevazuta si pedepsita de art. ... C. penal.
Motivele plangerii:
In fapt, la data de ............., ora ..., locul .............., faptuitorul ..........................., a savarsit ........................ .
Prejudiciul pe care faptuitorul mi l-a creat prin savarsirea infractiunii este de ............. si se compune
din ................................ .
In drept, fapta constituie infractiunea de ....................., prevazuta si pedepsita de art. ... C. penal.
In dovedirea plangerii, inteleg sa ma folosesc de urmatoarele probe: proba cu acte si urmatorii martori:
- ......................., domiciliat in .............., str. ............, nr. ..., bl. ..., ap. ..., judetul ............;
- ......................., domiciliat in .............., str. ............, nr. ..., bl. ..., ap. ..., judetul .............

Data ................

Semnatura reclamantului
....................

DOMNULUI PRIM PROCUROR AL PARCHETULUI DE PE LANGA JUDECATORIA ........................