Sunteți pe pagina 1din 19

STUDII PRIVIND GESTIONAREA NAIONAL A

DEEURILOR
Coordonator tiinific:
ProfDrIn! Ci"r#a A"r#$

%a&t#rand : Di'a Dani#$a


INTRODUCERE
CAPITOLUL I
Deeurile Abordri generale
CAPITOLUL II
Etapele gestionrii deeurilor
CAPITOLUL III
Tratarea i valorii!area deeurilor
CAPITOLUL I"
#tudiu de !a$ #iste% de %anage%ent integrat al
deeurilor &n 'ude(ul )rila
CONCLU*II
Deeurile sunt resturi %ateriale re$ultate dintr+un pro!es
te,nologi! -sau !asni!. de reali$are a unui anu%it produs/ !are nu %ai pot
i valorii!ate dire!t &n reali$area produsului respe!tiv0 Ele pot i substan(e/
%ateriale/ obie!te/ resturi de %aterii pri%e provenite din a!tivit(ile
e!ono%i!e/ %ena'ere i de !onsu%0 1a'oritatea a!tivit(ilor u%ane
repre$int surse de produ!ere a deeurilor0
2estionarea deeurilor ridi! proble%e oarte !o%ple3e/ !are ne!esit
&ntreprinderea a!(iunilor !oordonate de la nivel lo!al la !el regional/
!olaborarea so!iet(ii !ivile !u autorit(ile lo!ale/ !u repre$entan(ii
guvernului i de ase%enea !olaborarea &ntre state0 De+a lungul ti%pului/
a!east proble% s+a a!uti$at/ %ai ales &n ulti%ele 4 se!ole/ s+au de$voltat
dierite %etodologii/ a!!entu5ndu+se o abordare integrat/ !onsider5nd
%ini%i$area !antit(ii de deeuri/ gradul de poluare provo!at i %ai nou/
i%portan(a deeurilor !a %aterii se!undare0
Problema deeurilor poate fi bine abordat cu ajutorul
metodelor ce cuprind toate etapele ciclului de via ale deeurilor, adic
o abordare integrat , respectiv studiul deeurilor de la generare pn
la depozitarea deeurilor.

($")"$ d# d##"ri* +r#$"at d"+, Stat# of t-# #n.iron'#nt r#+ort No /0122/3 4a&t#
!#n#ration and 'ana!#'#nt3 EEA 5
D##"ri$# +ro.in din 6 ,5rtie/ !arton 7/899: sti!l ;/<7=:
6acti.it,i$# ind"&tria$# 7
6acti.it,i$# d# con&tr"cii7 deeuri inerte </94:
6acti.it,i$# d# tran&+ort 7
6acti.it,i$# co'#rcia$# 7
6acti.it,i$# ca&nic#893:8;

deeuri volu%inose 8</98: plasti! 7/49:
Ti+"ri d# d##"ri :
6 d##"ri ind"&tria$# :'#ta$3 &"<&tan#$# c-i'ic#3 t#)ti$#3 -=rti#3 $#'n #tc7
6d##"ri din con&tr"cii : 'o$">3 c,r,'i>i3 <#ton 7
6d##"ri din co'#r: a'<a$a?#3 -=rti#3 +$a&tic3 d##"ri <iod#!rada<i$#7
6d##"ri din tran&+ort: "$#i ">at3 an.#$o+# #tc
R#cic$ar#a #&t# o+#raia d# +r#$"crar# @ntr6"n +roc#& d# +rod"ci# a
d##"ri$or +#ntr" a fi r#"ti$i>at# @n &co+"$ ori!ina$ &a" a$t# &co+"ri * +rod"&#
noi3 co'<"&ti<i$i #tc5
Eta+#$# r#cic$,rii &"nt:
6co$#ctar#a i tran&+ort"$ d##"ri$or r#cic$a<i$#
6&ortar#a i &#+arar#a +# dif#rit# ti+"ri d# 'at#ria$# *f#roa&# i n#f#roa&#3
-=rti# i carton3 'a&# +$a&tic# #tc5
6tratar#a i .a$orificar#a d##"ri$or 7
6+roc#&ar#a @n in&ta$aii a"tori>at#
Co$#ctar#a d##"ri$or &# @'+art# @n
'ai '"$t# cat#!orii:
6 co$#ctar#a +r#&#$#ctat,
6co$#ctar#a @n a'#&t#c
6co$#ctar# &#$#cti., * -=rti#3 &tic$,3
+$a&tic3 '#ta$5
Transportul deeurilor &# fac# +#
ca$# r"ti#r,3 f#ro.iar, &a" na.a$, Din
ca">a +ro<$#'#$or car# a+ar $a
tran&<ord,ri3 tran&+ort"$ f#ro.iar &a"
na.a$ &# ?"&tific, doar +#ntr" cantit,i
'ari d# d##"ri *#):d##"ri$#
ind"&tria$# 5

CAPITOLUL III
Tratarea i valorificarea deeurilor
Compostarea este o metod
ecologic de procesare a
deeurilor menajere, care se
transform pe cale biologic
ntr-un produs nepoluant
denumit compost, cu inalt
valoare nutritiv pentru plante
n special cereale! i un foarte
bun adaos la starea fizic i
c"imic a solurilor. #n timpul
procesului de compostare se
desfoar dou procese
biologice $ de descompunere i
de sintez $ care se ptrund i se
intercondiioneaz.
To!toare pentru deeuri
#tive de !o%post
#!opul studiului de !a$0
Ee!tuarea studiului de !a$ privind siste%ul de %anage%ent integrat al
deeurilor din 'ude(ul )rila are drept s!op anali$area tuturor
de%ersurilor reeritoare la gestionarea deeurilor pe plan 'ude(ean0
Obie!tivul te%ei de !er!etare &l !onstituie 6
6
De$voltarea unui siste% integrat de gestionare a deeurilor/ ei!ient din
pun!t de vedere e!ono%i! i e!ologi!/ (in5nd sea%a de !ele %ai bune
te,nologii disponibile -)AT.>
6
Pre$entarea situa(iei reale a %odului de !ole!tare/ transport/ re!i!lare i
depo$itare a deeurilor &n 'ude(ul )rila>
6
Pre$entarea sta(iilor de sortare i transer din 'ude(ul )rila0
Proiectul include urmtoarele
investi(ii%

Colectarea selectiv a deeurilor

&utove"icule colectare deeuri

' (taie de transfer #nsurei!

) (taii de sortare *deni i


+anca!

' (taie de tratare mecano-


biologic ),.--- tone.an *deni!

/epozit conform de deeuri


)01.0-1 tone +anca!

#nc"iderea depozitului neconform


+anca
Procent al
populaiei
racordate la
servicii de
salubritate
n anul 2007 rata de racordare a populaiei era :
62,37 % n mediul urban
0,16 %n mediul rural
n anul 2009, rata de acoperire cu servicii de salubritate era:
100% n mediul urban
12,66 % n mediul rural
S#r.icii d#
&a$"<ritat# #)i&t#nt#
SC TRACON SRL6o+#r#a>, d#+o>it"$ d# $a %"c-#a
SCABRAI6CATAASRL
SCAECOA SA
SC CRER ECOLOGIC SERVICEA SRL
Dn r#&t"$ '"nici+i"$"i or!ani>ar#a ac#&tor &#r.icii cad# @n &arcina Con&ii$or Loca$#
Ec-i+a'#nt d#
co$#ctar#
Dotar#a o+#ratori$or d# &a$"<ritat# c" #c-i+a'#nt# +#ntr" co$#ctar#a d##"ri$or @n an"$ 1228 inc$"d#a:
E 1F8G +"<#$# d# 23H1 '
/
E F contain#r# d# 13H '
/
E 88 contain#r# d# I '
/
E IG19 #"ro6contain#r# 231I '
/
E IHG #"ro6contain#r# d# H3H '
/
c!ipament de
transport
Dotar#a o+#ratori$or d# &a$"<ritat# c" #c-i+a'#nt# +#ntr" tran&+ort"$ d##"ri$or '#na?#r#3 @n ?"d#"$ Br,i$a3 @n an"$ 12283
inc$"d#a "n n"',r d# I: 'i?$oac# d# tran&+ort3 c" o ca+acitat# tota$, d# FH/ '
/
:
11 ca'ioan# co'+actar#7 F ca'ioan# J contain#r3 H2 tractoar# c" r#'orc,3 H <a&c"$ant, i 8 'i?$oac# d# tran&+ort ti+
roto+r#&
"osturi pentru
colectare si
transport
Co&t"ri$# d# @ntr#in#r# .aria>, @ntr# GG #"ro0an *SPGC Dn&"r,#i5 i 92F/F2 #"ro0an *SC BRAI6CATA SRL57
Co&t"ri$# c" car<"ranii .aria>, @ntr# H892 #"ro0an *DSP (,"r#i5 i 1I/F:2
#"ro0an *SC BRAI6CATA SRL57
#re$vena
colect%rii
@n '#di"$ "r<an .aria>, @ntr# H i / >i$#
Prima zon de transport este
reprezentat de zona depozitului conform de
deeuri, din localitatea 2uc"ea *deni!.
3ona ' include ca localiti urbane
municipiul 4rila, iar ca localiti rurale, un
numr de '5 comune. 6otalul populaiei din
zona ' este de )78.957 persoane la nivelul
anului )--0 )').80' n mediul urban i
5,.915 n zona rural!:
3ona ) de transport include oraele
+anca i ;urei, precum i '9 comune din
jurul acestora. 6otalul populaiei din
aceasta zon este de ,,.1-0 persoane,
dintre care 1'.)71 populaie rural i
'1.),5 populaie urban
3ona 5 de transport deservete oraul
#nsuraei i un numr de '- comune
adiacente.
Populaia acestei zone numar 7,.''-
de locuitori, din care 9.)57 locuiesc n
mediul urban i 50.09, n mediul rural. Zonarea judeului Brila
Staia d# tran&f#r .a fi a'+$a&at, @n
#)tra.i$an"$ Ora"$"i Dn&"r,#i3
?"d#"$ Br,i$a3 $a o di&tan, d# H3: K'
fa, d# >ona r#>id#nia$, *Ora"$
Dn&"r,#i5
Ca+acitat#a +roi#ctat, a &tai#i d#
tran&f#r .a fi d# /H ton#0>i3 9222
ton#0an
Acc#&"$ $a &taia d# tran&f#r .a fi
r#a$i>at din DL 12/ +rin int#r'#di"$
"n"i dr"' c" $"n!i'#a d# :22 '3 iar
&"+rafaa tota$, a t#r#n"$"i +# car# .a
fi con&tr"it, &taia d# tran&f#r .a fi d#
23: -a
Staia d# tran&f#r .a d#&#r.i +o+"$aia
i a!#nii #cono'ici din Mona /
Dn&"r,#i 3c" o +o+"$ai# d# IFHH2 d#
$oc"itori3 din car# :1/I $oc"i#&c @n
'#di"$ "r<an i /88:F @n '#di"$
r"ra$
Staia d# &ortar# i
tratar# '#cano6<i$o!ic,
.a fi a'+$a&at, @n
#)tra.i$an"$ Co'"n#i
V,d#ni3 ?"d#"$ Br,i$a3 $a
o di&tan, d# H3I K' fa,
d# Co'"na Si$it#a3 :39
K' d# %"nici+i"$ Br,i$a
i 23/ K' fa, d#
d#+o>it"$ d# d##"ri
n#+#ric"$oa&# %"c-#a
Staia d# &ortar# i
tratar# '#cano6<i$o!ic
.a d#&#r.i o +o+"$ai# d#
HH1FH8 $oc"itori *11IG:
$oc"itori n '#di"$ "r<an
i G2H1H $oc"itori n
'#di"$ r"ra$5 i a!#nii
#cono'ici din Mona H
Bri$a
Staie de sortare
D#&co'+"n#r#a a#ro<, 6 co'+o&tar#a #&t# "n +roc#& contro$at3
a#ro<3 <io$o!ic3 d# o)idar#3 d# <iod#!radar# i &ta<i$i>ar# a fracii$or
or!anic# d# d##" Co'+o&tar#a @n&#a'n, tran&for'ar#a 'at#ri#i or!anic#
@n r#>id""ri &o$id#3 c,$d"ra3 CO
1
i a+a3 +rin aci"n#a 'icroor!ani&'#$or @n
+r#>#na o)i!#n"$"i Prin ac#a&ta3 #'i&ii$# d# !a># d# #f#ct d# &#ra *@n
+rinci+a$ '#tan i CO
1
5 @n ti'+"$ +roc#&"$"i d# d#+o>itar# &"nt r#d"&#

Confor' C#rtificat"$"i d# Ur<ani&' nr 1/F029H212H23 t#r#n"$ +#
car# .a fi r#a$i>at d#+o>it"$ d# d##"ri i &taia d# &ortar# #&t# &it"at, @n
#)tra.i$an"$ Ora"$"i Ianca3 a+arin# do'#ni"$"i +"<$ic a$ ora"$"i i #&t#
dat @n ad'ini&trar#a Con&i$i"$"i L"d##an Br,i$a3 @n <a>a NCL nr
8G01GH2122G #'i&, d# c,tr# Con&i$i"$ Loca$ a$ Ora"$"i Inca
"apacitatea proiectat% a depo&itului de de'euri va (i de )6 tone*&i3
H1222 t0an3 iar ca+acitat#a tota$, a d#+o>it"$"i .a fi d# 189829 ton#
La ni.#$"$ '"nici+i"$"i Br,i$a &6a" fac"t +ro!r#&# .i>i<i$# @n c##a c#
+ri.#t# c"r,#nia ora"$"i @n d#c"r&"$ "$ti'i$or ani P# art#r#$# int#n&
circ"$at# a" fo&t a'+$a&at#3 +# trot"ar#$# $at#ra$#3 +"<#$# d# !"noi +#ntr"
co$#ctar# &#+arat, * -=rti#6carton3 +$a&tic3 &tic$,5
Conc#+t"$ d# i#rar-i# a o+i"ni$or d# !#&tionar# a d##"ri$or d#>.o$tat,
@n "$ti'ii 12 ani i inc$"& @n Strat#!ia Uni"nii E"ro+#n# +ri.ind do'#ni"$
d##"ri$or indic, dr#+t r#co'anda<i$, "r'atoar#a ordin# d# +rioriti>ar# :
6 +r#.#nir#a a+ariii$or d##"ri$or inc$"&i. 'ini'i>ar#a cantit,i$or !#n#rat#7
6 r#cic$ar#a 'at#ria$#$or7
6 .a$orificar#a #n#r!#tic,7
6
d#+o>itar#a
G#&tionar#a d##"ri$or @ntr6"n 'od #co$o!ic conti#nt ar# <#n#ficii n"
doar dintr6o +#r&+#cti., !$o<a$,3 dar i dintr6"n &#n& #cono'ic3 d#oar#c#
d##"ri$# r#cic$at# &# "ti$i>#a>a ca 'at#ri# +ri', @n a$t# +roc#&# C" c=t #&t#
'ai 'ar# +roc#nt"$ d##"ri$or "ti$i>at#3 c" at=t 'ai '"$t# 'at#rii +ri'# i
#n#r!i# +"t#' &a$.a