Sunteți pe pagina 1din 17

director CRISTIAN DULGHERU

num`rul 3 (106) aprilie 2000


C
C
~
~
n
n
d
d
d
d
e
e
v
v
i
i
i
i

p
p
r
r
e
e
a
a
m
m
a
a
r
r
e
e
N
N
E
E
B
B
U
U
N
N
I
I
A
A
G
G
E
E
N
N
E
E
L
L
O
O
R
R
Culturism
\n laborator
V
V
A
A
R
R
I
I
A
A
T
T
I
I
A
A
A
A
N
N
T
T
R
R
E
E
N
N
A
A
M
M
E
E
N
N
T
T
U
U
L
L
U
U
I
I
S
S
u
u
p
p
e
e
r
r
a
a
n
n
t
t
r
r
e
e
n
n
a
a
m
m
e
e
n
n
t
t
p
p
e
e
n
n
t
t
r
r
u
u
P
P
I
I
C
C
I
I
O
O
A
A
R
R
E
E
A
A
n
n
t
t
r
r
e
e
n
n
a
a
m
m
e
e
n
n
t
t
p
p
e
e
n
n
t
t
r
r
u
u
F
F
E
E
S
S
I
I
E
E
R
R
I
I
M
M
`
`
r
r
i
i
r
r
e
e
a
a
e
e
f
f
i
i
c
c
i
i
e
e
n
n
]
]
e
e
i
i
a
a
n
n
t
t
r
r
e
e
n
n
a
a
m
m
e
e
n
n
t
t
e
e
l
l
o
o
r
r

t
t
i
i
a
a
]
]
i
i
c
c
`
`

D
D
i
i
a
a
l
l
o
o
g
g
c
c
u
u
c
c
i
i
t
t
i
i
t
t
o
o
r
r
i
i
i
i
P
P
r
r
o
o
b
b
l
l
e
e
m
m
e
e
m
m
e
e
d
d
i
i
c
c
a
a
l
l
e
e

[
[
i
i
m
m
e
e
d
d
i
i
c
c
a
a
m
m
e
e
n
n
t
t
e
e

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O

2 # # CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
Nutrifort-R
Este un concentrat de carbohidra]i,
proteine, vitamine [i minerale reco-
mandat pentru cre[terea rapid` \n
mas` muscular`. O por]ie reprezint`
90 g de produs [i pentru o cre[tere
accelerat` a masei musculare se
recomand` dou`-trei por]ii pe zi.
O m`sur` con]ine 35g.
Se prezint` la cutii de:
1 kg - 65.000 lei
2,5 kg - 129.000 lei
CONCENTRATE
PROTEICE
Prot-R 65
Este un supliment bogat \n proteine
(65%) [i este recomandat celor care
vor s`-[i asigure o cantitate mare de
proteine \n alimenta]ie, f`r` a cre[te
stratul adipos. Se recomand` tuturor
culturi[tilor, c~te o por]ie de dou`-trei
ori pe zi (o por]ie = 50 g de produs).
O m`sur` con]ine 25g.
Se prezint` la cutii de:
900 g - 85.000 lei
2,2 kg - 169.000 lei
Prot-R 85
Are acelea[i recomand`ri ca [i
Prot-R 65, doar c` are un con]inut
mai mare de proteine (85%), iar o
por]ie reprezint` 40 g de produs. O
m`sur` con]ine 25g.
Se prezint` la cutii de:
900 g - 99.000 lei
2,2 kg - 199.000 lei
Super Protein-R 90
Est e un concent rat prot ei c de
calitate superioar`, ob]inut din lapte.
Se administreaz` c~te o por]ie de
40 g de mai multe ori pe zi, \n limita
a 1,5-2 g protein`/kg corp. Se ames-
tec` cu lapte, sucuri sau ap`.
O m`sur` con]ine 30g.
Se prezint` la cutii de:
900 g - 135.000 lei
VITAMINE
I MINERALE
Complex R
Este un supliment alimentar vitami-
no-mineral indicat \n cazul solicit`rilor
f i zi ce mari , \ n avi t ami noze, \ n
profilaxia [i tratarea unor boli
[i viroze; stimuleaz` sis-
temul imunitar, regenereaz`
]esuturile, favorizeaz` metabolizarea
calciului, fierului, amelioreaz` hipo-
calcemia, scade colesterolul sanguin,
reduce LDL-colesterolul, m`re[te per-
meabilitatea ]esuturilor [i elasticitatea
vaselor de s~nge, accelereaz` fluxul
sanguin. Se prezint` sub form` de
capsule gelatinoase de 500 mg. Se
administreaz` dou` p~n` la patru
capsule/zi.
Se prezint` la cutii de:
50 capsule - 35.000 lei
BATOANE PROTEICE
Protein-R
Un baton proteic este echivalentul
nutritiv a 100g carne vit`.
Batoane cu un gust excelent de
ciocolat`, de 70g, av~nd urm`toarea
compozi]ie nutritiv`: proteine - 18g,
carbohidra]i - 27g, gr`sime vegetal` -
17g, vitamina C - 28 mg, lecitin` -
17 mg, vitamina B6 - 2 mg, vitamina
B5 - 2 mg, zinc - 2 mg, magneziu 14
mg. Valoare energetic`: 350 calorii.
Se recomand` culturi[tilor pentru
cre[tere \n mas` [i for]`, c~t [i altor
categorii de sportivi ca suport proteic,
vitaminic, energetic [i mineral. Nu are
cont rai ndi ca] i i , f i i nd un excel ent
supliment alimentar.
Se fac comenzi de minim 5 buc.
25% reducere pentru minimum 50
buc`]i.
7.000 lei/buc
PRODUSE
PENTRU SLBIT
Siluet-R
Supliment alimentar
care aj ut ` l a sl `bi re
stimul~nd arderea gr`similor
[i eliminarea colesterolului
di n organi sm. nl `t ur`
senza]ia de foame datorit` con]i-
nutului mare de fibre naturale, care
ajunse \n stomac, \n contact cu sucul
gastric, \[i m`resc volumul, cre~nd
senza]ia de STUL. Ajut` sistemul
imunitar [i are efecte anticancerigene
datorit` con]inutului de antioxidan]i.
Produsul se prezint` sub form` de
pudr`, admi ni st r~ndu-se ct e o
m`sur` \n amestec cu 200-250 ml
ap` sau sucuri hipocalorice, de dou`-
t rei ori pe zi , \ n l ocul mesel or,
sau ori de cte ori apare senza]ia de
f oame. Pent r u sc`der e r apid` \ n
gr eutate SILUET-R poate \nlocui cu
succes t oat e mesel e di n zi ,
deoarece aduce organismului toate
subst an] el e nut ri t i ve necesare
(vitamine, minerale, proteine etc.).
Se recomand` o cur` de cel pu]in
patru s`pt`m~ni.
400 g - 69.000 lei
AMINOACIZI
AMINO-R
Este un produs de calitate
superioar`, natural, cu un
procent [i raport optim de aminoacizi
esen]iali [i dipeptide, care asigur` o
nut ri ] i e prot ei c` compl et ` [i est e
asimilat total. Formula produsului
asigur` un echilibru stabilit [tiin]ific
pentru a avea o cre[tere muscular`
optim` [i o recuperare rapid` dup`
antrenament. Cre[te rata metabolic`,
asi gur` o mai bun` oxi genare a
mu[chi l or [i f ol ose[t e gr`si mi l e
pentru energie. Nu con]ine zaharuri [i
gr`si mi . Est e 100% nat ural . Se
recomand` servirea unei por]ii a c~te
4 tablete, de trei ori pe zi, dintre care
o por]ie, imediat dup` antrenament.
Pentru sportivii de performan]`, se
recomand` dublarea dozelor.
Se prezint` la cutii de:
300 tablete - 95.000 lei
500 tablete - 139.000 lei
Comenzile se fac \n scris pe adresa
redac]iei sau la telefoanele
01/792.25.54; 01/792.24.98
094.63.22.94; 092.24.47.83
094.324.645
(inclusiv s~mb`ta [i duminica)
Plata se face la primirea coletului cu
produsul comandat, pre]urile incluz~nd
[i taxele po[tale
Acum sunt sponsoriza]i [i
folosesc cu succes produsele
Redis cunoscu]ii culturi[ti:
Irina Muntean, Alexandru
Costache, Costel Torcea,
Felicia [i Petri[or Popa,
Cristian Zlatanovici, Drago[
Popescu, Florina Vi[an, Pop
Ioan, Cristea Nicolae, Laura
Vi[an, campioana na]ional`
de atletism Mihaela Oan`.
N
O
U
N
O
U
PRODUSE
PENTRU MAS
MUSCULAR
Mass-R 2
Este un concentrat proteic bogat \n
carbohidra]i [i proteine, recomandat \n
special ectomorfilor (tip slab, longilin, ce
ia greu \n greutate), care trebuie s` ia de
dou`-trei ori pe zi c~te o por]ie de 70 g.
Este recomandat [i celorlalte tipuri ge-
netice, \ns` numai imediat dup` antre-
nament. Avantajul acestui produs este
con]inutul de fibre vegetale care ajut` la
formarea bolului alimentar [i care absorb
toxinele din intestinul gros.
O m`sur` con]ine 40g.
Se prezint` la cutii de:
1,2 kg - 45.000 lei
3 kg - 95.000 lei
Super Mass-R
Este un supliment ce datorit` com-
pozi ] i ei (50% prot ei ne [i 35% car-
bohidra]i) poate \nlocui mesele obi[nuite
din timpul zilei [i este recomandat at~t
tuturor categoriilor de sportivi, c~t [i celor
care nu fac sport, dar doresc s` aib` o ali-
menta]ie s`n`toas`, cu c~t mai pu]ine
gr`simi [i colesterol. Se recomand` c~te o
por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 65
g de produs).
O m`sur` con]ine 30g.
Se prezint` la cutii de:
900 g - 75.000 lei
2,2 kg - 159.000 lei
Energocarb-R
Este un supliment energetic din car-
bohidra]i [i se recomand` pentru refacerea
rezervelor energetice ale organismului. Se
admi ni st reaz` 30 g \ nai nt e de
antrenament (pentru a avea energie) [i
40-60 g dup` antrenament, pentru refa-
cere.
O m`sur` con]ine 35g.
Se prezint` la cutii de:
1 kg - 39.000 lei
2,5 kg - 79.000 lei
O
ricine dore[te s` fie pe cea mai \nalt`
treapt` a podiumiului, oricine dore[te s`
\mbrace tricoul de campion sau s` i se
at~rne la g~t o medalie. De obicei, \n orice
sport, cei ce ajung campioni sunt oameni dota]i
genetic [i fizic pentru acel sport. i \n culturism
acest lucru este valabil, cei care sunt dota]i a-
jung destul de u[or campioni. Dar ce facem
c~nd cineva care nu este dotat genetic pentru
cul turi sm vrea cu tot di nadi nsul s` aj ung`
campion. n culturism cazurile acestea sunt
destul de dese, dar nu ar fi o nenorocire c` vrea
omul s` devin` campion. Atunci c~nd eforturile
pe care le fac pentru a atinge acest ]el le
distruge via]a, asta poate fi o nenorocire. Atunci
c~nd se pune pe primul loc \n via]` culturismul,
atunci c~nd se face uz de steroizi anabolizan]i
datorit` c`rora se poate distruge s`n`tatea,
problema devine grav`.
S` nu m` \n]elege]i gre[it - culturismul este
unul dintre cele mai frumoase sporturi, el te
poate face s` ar`]i extraordinar de bine, te
face puternic, poate dintr-un handicapat s`
fac` un om normal, dar dac` se exagereaz`
poate s` distrug` oameni. Cazurile celebre ale
lui Mohamed Benaziza sau Andreas Munzer
care au murit \n urma consumului exagerat de
substan]e interzise, sau al lui Paul Dillett care a
fost scos de pe scen` cu targa datorit` faptului
c` s-a deshidratat pentru a avea o stria]ie \n
plus, sunt elocvente.
Cul turi smul a ajuns s` fi e practi cat de un
num`r record de oameni \ n toat` l umea
datorit` beneficiilor pe care le aduce. Nimeni
nu v` poate \mpiedica s` concura]i dac` ave]i
aceast` pl`cere [i ambi]ie, dar totul este s` nu
v` risca]i via]a [i s`n`tatea pentru asta.
Cristian Dulgheru
Campion
cu orice pre]?

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
4 # # CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
CULTURISM # # 5
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
mai mul t de 50 de ore pe
s`pt`m~n` la aceast` sal`,
care are c~]iva culturi[ti nu
numai printre membri, dar [i ca
antrenori. De cur~nd, ea i-a
spus unui prieten de-al meu c`
to]i culturi[tii i par dezgus-
t`tori [i c` nu poate n]elege
de ce vor ei s` devin` at~t
de mari. I-a mai spus prietenu-
lui meu, care sl`bise de la 100
la 90 de kg, pierz~nd inten]io-
nat mas` muscul ar`, ca s`
poat` intra n lumea actoriei,
c` arat` de o mie de ori mai
bine. Eu i-am respectat ntot-
deauna munca ei [i convinge-
rea cu care se dedic` aerobi-
cului [i mi-am nchipuit c` [i ea
i respect` pe culturi[ti. Dac`
a[ afi rma c` sunt j i gni t [i
profund insultat, ar fi mult prea
pu]in.
INCIDENTUL B: Eram la Hun-
ti ngton Beach cu so]i a [i
copilul, f`c~du-ne loc printre
[ezl onguri [i cear[afuri . O
l uasem mul t nai ntea so]i ei
mele, care era ns`rcinat` n
luna a [ase`. La un moment
dat, ea a auzit dou` adoles-
cente coment~nd n urma
mea: sta e, ntr-adev`r,
prea mare!.
Ce-a[ fi dat s` treac` pe
acolo n acel moment Nasser
sau Ronnie Coleman! Poate
c` fetel e ar fi vomi tat a[a-
numita junk-food din stom`-
celele lor g`urite de cercei!
INCIDENTUL C: nai nte s`
r`m~n` din nou ns`rcinat`,
so]ia mea ajunsese la procen-
tajul impresionant de mic de
10% gr`sime, ceea ce repre-
zint` foarte pu]in pentru o fe-
meie; era deci foarte slab`. La
servi ci u, de c~te ori purta
ceva care permitea s` i se va-
d` bra]ele, care erau atunci
puternic vascularizate, era co-
ple[it` de remarci ca: Bra]ele
tal e sunt mai mari ca al e
mele! , Aten]ie! Vine femeia
musculoas`! Nu ne face vreun
r`u! Avea numai 55 kg [i bra-
]ele erau de 30 cm - nu repr-
ezenta tocmai o amenin]are
pentru Kim Chizevski!
INCIDENTUL D: Un prieten de-
al meu, ofi]er de poli]ie, a con-
curat cu ceva timp n urm` la
nivel na]ional [i nc` mai are
120 kg. ntr-o zi, se afla n sala
de a[teptare a unui cabinet
medical. La un moment dat, o
femei e obez` a nceput s`
fac` di verse comentari i l a
adresa sa c`tre oricine se ar`-
ta dispus s` o asculte: Ia uita-
]i-v`! Este dezgust`tor. Cum [i-
a putut face a[a ceva? mi vi-
ne r`u. Prietenul meu nu s-a
b`gat n discu]ie; se ntreba
doar cum este posibil ca a-
ceast` femeie, care era at~t
de gras` nc~t ocupa dou`
scaune, s`-l atace pentru c`
era culturist. C~nd a plecat, el
i-a spus: tii ce e dezgust`tor?
TU!! Arunc` o privire n oglind`
nai nte de a vorbi prosti i
despre mine!.
A fost foarte jignit`, dar [i
pus` la locul ei.
Deci, c~nd devii prea mare?
Lucrez acum ca antrenor
personal [i sunt amuzat de
num`rul persoanelor care se
tem s` nu devin` prea mari -
ca [i cum acest l ucru s-ar
putea nt~mpl a acci dental .
Dac` i pun unei femei o
greutate pu]in mai mare pe
bara pentru extensii ale picioa-
relor, ea protesteaz` imediat:
Nu, nu, este prea mul t! Nu
vreau ca picioarele mele s`
arate ca umflate! Dup` ce i
expl i c c~t este de greu s`
construie[ti mas` muscular`,
aceast` gri j ` nefondat`
dispare imediat.
Dar nc` nu am r`spuns la
ntrebarea de l a nceput [i
chiar am mai ad`ugat nc`
una: C~t de mari vrem s`
ajungem?
Cred c` la a doua ntrebare
este mult mai u[or de r`spuns.
Cei mai mul]i dintre noi vor s`
ajung` c~t de mari se poate,
at~ta ti mp c~t dezvol tarea
este si metri c`. Este vorba
despre provocarea la nesf~r[it
a culturismului - motivul pentru
care mergem l a sal ` de l a
nceput. i ca s` fiu sincer, este
groaznic de greu s` acumulezi
mas` muscular`. Majoritatea
sportivilor, care sunt mediocri
din punct de vedere genetic [i
nu fol osesc steroi zi , reu[esc
destul de rar s` devin` foarte
mari. La concursuri, la catego-
ria u[oar` sunt de obicei foarte
mul]i participan]i, ceea ce nu
se mai nt~mpl` [i la categoria
grea (adesea 2 sau 3). Ai ci
este vorba [i despre steroizi sau
alte medicamente, ca hormo-
nii de cre[tere, ajung~ndu-se
la corpuri uimitoare, pe care
aproape toat` lumea, cu ex-
cep]ia celorlal]i culturi[ti, le g`-
se[te resping`toare. Tu trebuie
s`-i faci pe plac unei singure
persoane - ]ie nsu]i. Dac` ]i
dore[ti s` ai 100 kg [i un bra]
de 50 cm, cu ce drept ]i poa-
te interzice cineva acest lucru?
Dac` ci neva ]i va spune
vreodat` c` e[ti prea mare
sau c` ai dep`[i t m`sura
acumul~nd mas` muscular`,
prive[te-l fix n ochi [i spune cu
m~ndrie: Nu am f`cut asta
pentru tine, am f`cut-o pentru
mine. No]iunea de prea ma-
re ca [i aceea de frumuse]e,
este doar n ochii posesorului.
A[a c` du-te la sal` [i mpline[-
te-]i visul, oricare ar fi acesta!
Roxana Miculi]`
Dup` IRONMAN
de RON HARRIS
U
ltimul lucru de care cine-
va se preocup` c~nd
face bodybuilding este
situa]ia c~nd ar putea deveni
prea mare. n 1985, c~nd
c~nt`ream vreo 50 de kg, nu
mi -a[ fi prezi s cu si guran]`
astfel viitorul. De cur~nd ns`
am fost nevoi t s` dau mai
mul t` i mportan]` ntreb`ri i :
c~nd devii prea mare?, n
urma unor comentarii [i glume
al e unor str`i ni sau chi ar
prieteni.
INCIDENTUL A: O t~n`r` pe
care o cunosc de c~]iva ani
lucreaz` ca antrenor personal
[i instructor de aerobic. Are un
corp zvelt, dinamit`, invidiat
de toate femei l e di n sal ` [i
dorit de majoritatea b`rba]ilor.
Este o femeie care [i petrece
C~nd devii
prea mare?

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
6 # # CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet:
www.culturism.freeservers.com
CULTURISM # # 7
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
gras` n loc s` consume protei-
n` de calitate [i carbohidra]i
complec[i de[i ei [tiu c` mer-
g~nd pe acest drum nu-[i vor
mbun`t`]i aspectul . Exi st`
destui cul turi [ti care [ti u c`
trebuie s`-[i ciclizeze antrena-
mentele [i intensitatea, dar nu
o fac, ci vin la sal` [i ridic` la
fiecare antrenament acelea[i
greut`]i. Ei pot s` dea mult [i
bine vina pe genetic` fiindc`
nu or s` [tie niciodat` c~t le
este de infavorabil` genetica
practic`rii culturismului, dac`
o s` continue n acela[i mod.
Pentru a ob]ine rezultate de
pe urma practic`rii culturismu-
lui, trebuie s` de]ine]i un con-
trol depl i n asupra a tot ce
face]i, asupra min]ii dumnea-
voastr` [i - c~teodat` - chiar
asupra mediului nconjur`tor.
Atitudinea dumneavoastr`- nu
genetica - v` poate aduce
mai mult` mas` muscular` dar
pentru asta trebui e s` v`
folosi]i toate for]ele de care
di spune]i [i m` refer ai ci l a
minte [i comportament. Zi de zi
ni se dau exemple despre c~t
de mare este puterea oame-
nilor, despre c~t de mult poate
influen]a un anumit compor-
tament via]a celorlal]i, despre
oameni care schimb` situa]ii n
bine etc...
Pot s` v` dau un exemplu :
se spune c` nivelul sc`zut de
serotoni n` este pri nci pal ul
vinovat n manifest`rile de vio-
len]`, alcoolism, supraalimen-
ta]ie [i depresie p~n` la sinuci-
dere. E dat` naibii serotonina
asta, nu? Pot s` spun c` [i ni-
velul sc`zut de serotonin` este
o afec]iune genetic`, [i totu[i
ea se poate corecta pri n
medica]ie.
Bine\n]eles c` este departe
de mine g~ndul s` v` sf`tuiesc
s` apel a]i l a medi camente
pentru a v` mbun`t`]i poten-
]ialul genetic. Dar nici nu tre-
buie s` dispera]i [i s` v` l`sa]i
moalen ideea c` oricum ge-
netica asta taie [i sp~nzur` .
V` propun s` v` nt`ri]i firea,
s` uita]i pu]in de genetic` [i s`
vedem ce ar trebui s` facem
ca s` compens`m o genetic`
nefavorabil` pentru culturism:
G Hai de]i s` ncepem n
primul r~nd cu crearea unui
mediu favorabil pentru dum-
neavoastr` [i, n acest sens, v`
sf`tuiesc s` ave]i grij` cu cine
v` nso]i]i.ncuraj`rile sunt bune
indiferent cine este cel care vi
le face, deci alege]i prieteni
care s` v` mp`rt`[easc`
pasi unea, s` v` ndemne
c`tre antrenamente [i s` v`
ajute n orice problem`.
G Apoi trebuie s` v` mbu-
n`t`]i ]i cuno[ti n]el e despre
cul turi sm. Ci ti ]i l ucr`ri de
speci al i tate [i studi a]i mai
multe tipuri de antrenamente
[i face]i compara]i e ntre
antrenamentele pe care le-a]i
f`cut dumneavoastr` [i ceea
ce ar trebui s` fac` un sportiv
cu un poten]i al mai sl ab.
Foarte i mportant` este
alimenta]ia, a[a c` nv`]a]i s`
v` alc`tui]i o list` pe num`r de
mese, cal ori i , grame de
proteine consumate care s`
respecte propor]i i l e ntre
carbohidra]i, proteine [i lipide,
[i s` v` acopere necesarul
proteic zilnic pentru a cre[te n
mas` muscular`. Poate c` n
alte sporturi merge [i f`r` prea
mult` teorie, dar n culturism
dac`...n-ai carte, n-ai parte!
G Este ti mpul s` mergem
napoi n sal` dar nainte de
asta trebuie s` v` antrena]i
pu]in psihicul. Va trebui s` fi]i
mult mai optimist n ceea ce
prive[te antrenamentele pe
care l e ve]i face, s` ave]i
ncredere c` ve]i ob]i ne
rezultate n urma practic`rii
antrenamentelor. Trebuie s` v`
crea]i n mi nte o i magi ne
propri e a ceea ce dori ]i s`
aj unge]i [i s` o purta]i cu
dumneavoastr` peste tot.
G ntor[i n sal`, trebuie s`
experimenta]i, mai multe peri-
oade, diferitele metode de an-
trenament [i exerci]iile p~n`
ve]i afla care dintre ele este
cea mai bun` pentru dum-
neavoastr`. n acest sens,
al c`tui ]i -v` un program de
antrenament c~t mai simplu, n
care s` folosi]i un singur exer-
ci]iu pentru o grup` muscu-
l ar`. Fol osi ndu-l o peri oad`
mai ndelungat` (2-4 luni), ve]i
avea ocazi a s` constata]i
dac` exerci]iul selectat pentru
fiecare grup` muscular` v-a
ajutat cu ceva grupa respec-
ti v`. La nceputul noi i peri -
oade, introduce]i un alt exer-
ci]iu pentru grupa muscular`
la care nu a]i progresat.
G Fi]i consisten]i la antrena-
mente [i asta nseamn` s`
ave]i conti nui tate n ti mp [i
d`ruire n sal`. Poate c` o s` vi
se par` greu, dar trebuie s` v`
concentra]i asupra antrena-
mentel or 100%. Trebui e s`
pune]i suflet n fiecare repe-
tare, s` con[tientiza]i mi[carea
pe care o executa]i [i mu[chiul
n lucru.
G Odi hni ]i -v` pe m`sura
efortului depus, dormi]i 7-8 ore
noaptea [i 1 or` dup` mas`.
Sper c` acest arti col v-a
f`cut s` n]elege]i c` princi-
palul element n culturism este
atitudinea dumneavoastr` [i
nu genetica pe care o de]i-
ne]i. M-a[ bucura dac` a[ [ti
c` am reu[it - acolo unde este
cazul - s` v` schimb pu]in pesi-
mismul legat de antrenamente
n optimism.
de Gabriel Bodean
T
ot timpul se vorbe[te des-
pre rolul geneticii n cultu-
rism [i se subliniaz` c~t de
i mportant` este o geneti c`
bun` pentru cel care practic`
acest sport. Ai putea crede c`
vi i torul fi ec`rui a este trasat
dinainte [i oricine ]i-ar putea
spune n leg`tur` cu antrena-
mentel e ceva de genul : ai
genetic` bun`... faci culturism,
n-ai... nu faci. Cu alte cuvinte,
dac` practi ci cul turi smul [i
dac` ai avut p`rin]i atle]i sau
e[ti un tip mai dezvoltat, este
si gur c` vei avea un vi i tor-
dac` nu pavat cu titluri [i
medal i i - pl i n de succes, pe
c~nd, dac` e[ti un tip care
are o constitu]ie mai firav`,
po]i s` te retragi ntr-un col] [i
s` pl~ngi.
Se pare c` tendi n]a de a
cataloga viitorul unui sportiv n
culturism dup` genetica pe
care o posed` este nefast`
pentru cei care nu sunt dota]i
cu un poten]ial bun, fiindc` ea
poate influen]a cel mai mult-n
r`u - comportamentul acesto-
ra [i iat` un exemplu: dac`
unui sporti v cu o geneti c`
proast` pentru culturism i se
aduce l a cuno[ti n]` acest
lucru, va realiza faptul n sine [i-
l va catal oga ca fi i nd un
dezastru pentru el. Ca urmare,
totul se va schimba n mentali-
tatea lui c`ci, n primul r~nd,
sporti vul nu va mai avea
ncredere n si ne nsu[i (va
pune toate i nsuccesel e pe
seama geneti ci i proaste), [i
nici n efectele binef`c`toare
al e sportul ui pe care l -a
practi cat. Apoi o s` apar`
schimb`ri n comportamentul
lui, sportivul nu va mai trage
la antrenamente cum f`cea
alt`dat`, [i ca o consecin]`
logic` pu]inele rezultate pe
care le-a ob]inut, vor disp`rea
iar el va r`m~ne cu ideea c`
acest sport nu este i ndi cat
pentru oricine ci doar pentru o
anume categorie de oameni
care au poten]ial genetic bun.
Majoritatea practican]ilor au
genetic` nefavorabil` pentru
culturism, ei acumuleaz` greu
mas` [i densitate muscular`.
Din fericire nu sunt cu to]ii pesi-
mi[ti [i merg cu nc`p`]~nare
nainte, c`ut~nd s` descopere
exerci]iile [i metodele de an-
trenament cele mai producti-
ve pentru ei , ncerc~nd s`
scoat` tot ce pot de la corpul
l or, av~nd ncredere n si ne
nsu[i, [i astfel ob]in an de an
micile c~[tiguri de mas` mus-
cul ar` [i putere care l e vor
consolida ncrederea n sportul
pe care l practic`. Nu v` vine
s` v`-ntreba]i :oare ce au
gre[it ace[ti sportivi, ei nu au
dreptul s` devin` masivi? Nu
v` vine s`-i ar`ta]i cu degetul
[i s` striga]i n gura mare : Iat`-i
pe adev`ra]ii eroi din cultu-
rism!? Ei sunt cei care au cura-
jul s` sfideze chiar o genetic`
proast` [i trag de hal tere
m~na]i de aceea[i pasi une
pentru culturism.
Pute]i s` fi]i [i dumneavoas-
tr` ca [i ei dac` o s` nv`]a]i
s` v` schimba]i atitudinea [i o
s` modifica]i toate variabilele
legate de antrenament astfel
nc~t s` pute]i s`...porni]i pe
calea cea dreapt`. S` [ti]i c`
exi st` destui cul turi [ti care
m`n~nc` dulciuri [i m~ncare
Nebunia
genelo
C Ch ha ar rl le e s s C Cl la ai ir r m mo on nt te e

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
De Eliot Jordan
C
ulturi[tii spun c` pentru, a
ob]ine m`rime muscular`,
trebuie s` te antrenezi cu
greut`]i mari, folosind exerci]ii de
baz` care s` lucreze c~t mai
multe grupe de mu[chi la o
mi[care. Exemple de asemenea
exerci]ii cunoa[te]i cu siguran]`
(ramat aplecat, mpins cu
haltera sau genoflexiuni). De
notat este c` utilizarea unor
asemenea exerci]ii (care implic`
participarea mai multor grupe la
mi[care ) v` permite s` folosi]i o
nc`rc`tur` mai mare la
antrenamente. Aceasta este de
fapt principiul fundamental al
culturismului, principiul supran-
c`rc`rii (overload principle ), [i
el v` spune c` p~n` nu v`
suprasolicita]i musculatura cu
greut`]i mari, ea nu are motive
s` creasc`.
Dintre toate exerci]iile de
baz`, genuflexiunile cu haltera
este exerci]iul - dup` cum spun
majoritatea culturi[tilor - care are
reputa]ia ca fiind cel mai bun
constructor de mas` muscular`.
Pe l~ng` faptul c` antreneaz`
ntreaga coaps`, el implic` n
mi[care o serie de mu[chi
sinergistici care sunt responsabili
de cre[terea corpului.
n ciuda faptului c` produc o
cre[tere semnificativ` dac` sunt
practicate, genuflexiunile nu
sunt chiar at~t de populare n
r~ndul culturi[tilor contemporani.
Acum treizeci de ani, c~nd am
nceput culturismul, era ceva de
neconceput un antrenament
f`r` genoflexiuni. Nu exista
campion care s` nu lucreze
greu acest exerci]iu. Ast`zi este
invers, cam rar vezi culturi[ti care
s` efectueze genuflexiunile !
Majoritatea culturi[tilor au
abandonat genuflexiunile n
favoarea mpinsului la presa
nclinat` deoarece ei consider`
c` acest exerci]iu este cel pu]in
la fel de bun ca genuflexiunile
pentru ad`ugarea de mas`
muscular` picioarelor.
Este bine s` stabilim un lucru;
at~ta vreme c~t efectua]i
genoflexiuni (chiar la cadrul cu-
lisant) ve]i efectua o mi[care
care are o curs` mult mai mare
dec~t cea de la mpins de pres`
nclinat`. Mai mult chiar, la presa
nclinat` cursa este limitat`. Ori
[tim cu to]ii c`, cu c~t cursa
mi[c`rii este mai mare, cu at~t
mai mul]i mu[chi lucreaz`. Unii
culturi[ti motiveaz` c` pot folosi
mai mult` greutate la presa de
coapse. Cu c~t mai mult` cu
at~t mai bun`, dar... numai
dac` efectuezi cursa complet`
a mi[c`rii. Degeaba pui pe
suportul presei 600 kg. dac`
mpingi greutatea numai pe o
distan]` de 30 de cm. c`ci nu
vei reu[i altceva dec~t s` ]i
stresezi ncheieturile [i ten-
doanele de la genunchi.
Un culturist mi-a oferit un
r`spuns estetic c~nd l-am
ntrebat de ce prefer` presa,
genoflexiunilor : Genuflexiunile
fac un fund mare!. Mai exist`
tot felul de r`spunsuri care se
refer` la genunchi demola]i [i
la un spate stricat. Ceva
adev`ruri sunt, ns` toate aceste
probleme au str~ns` leg`tur` cu
practicarea incorect` a exer-
ci]iului. Genuflexiunile la fel ca [i
alte exerci]ii grele necesit` o
bun` st`p~nire a mi[c`rii.
Mi[carea se efectueaz` lent cu
un control perfect al greut`]ii pe
toat` cursa mi[c`rii.
Chiar dac` ambele exerci]ii
par a fi la fel de potrivite pentru
ob]inerea masei musculare v`
putem informa c` genuflexiunile
fac parte din categoria mi[c`-
rilor compuse [i se [tie c`
aceast` categorie de mi[c`ri
stimuleaz` mult mai bine
produc]ia de GH (hormonul de
cre[tere) dec~t mi[c`rile de
izolare sau cu cursa limitat`.
S-au f`cut diferite cercet`ri
care au studiat leg`tura dintre
practicarea culturismului [i
eliberarea hormonului de cre-
[tere care au demonstrat c`:
Genuflexiuni sau presa \nclinat`
Culturism \n laborator
CULTURISM # # 9
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
8 # # CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
- efectuarea unui num`r de 10
rep/set are cel mai bun efect n
eliberarea de GH;
- acela[i efect favorabil l
putem ob]ine dac` nu facem
pauze (ntre seturi) mai mari de
60 sec.
- n 1994 s-a efectuat un studiu
pe dou` grupuri de oameni, unii
efectuau un singur set de
genoflexiuni, pe c~nd ceilal]i
efectuau seturi multiple. Re-
zultatele ne arat` c` per-
soanelor din cel de-al doilea
grup le-au fost nregistrate
cre[teri semnificative de GH [i
asta abia la cel de-al patrulea
set. Chiar dac` asta pare s`
contrazic` principiul -un set per
exerci]iu - nu trebuie s` v` face]i
probleme deoarece pute]i
efectua dou` seturi de nc`lzire
naintea setului greu.
-n 1996 un nou studiu f`cut
public n Journal of Strenght and
Conditioning Research ana-
lizeaz` influen]a celor dou`
exerci]ii (genoflexiuni [i mpins la
pres`) asupra producerii de GH.
Studiul a fost f`cut pe trei
persoane care aveau cel pu]in
cinci ani de antrenament n
spate. Acesta este un aspect
important deoarece celelalte
studii au fost f`cute pe persoane
neantrenate [i f`r` experien]` n
domeniu. Au fost folosite
scheme de antrenament de trei
seturi din fiecare exerci]iu n
variante de 10 repet`ri per set [i
25 repet`ri per set. Din acest
studiu a rezultat c`, pentru
mpins la pres`, un num`r de 10
repet`ri per set sunt eficiente
pentru cre[terea nivelului de GH
pe c~nd la genoflexiuni
repet`rile trebuie s` fie cam 25
pentru acela[i efect. nainte ns`
s` abandona]i genuflexiunile n
favoarea presei, v` inform`m c`
nu s-a stabilit c` exist` o
leg`tur` ntre prezen]a GH-ului [i
hipretrofia muscular`. Autorii
doar presupun acest lucru, dar
nu-l [i afirm` sus [i tare.
Pot ns` s`-mi aduc aminte c`
acum vreo c~]iva ani am avut o
discu]ie cu marele Tom Platz
care mi-a spus c` picioarele au
nceput s` i se dezvolte deabia
dup` ce a nceput s` efectueze
genuflexiunile cu greutate mai
mic`, dar ntr-un num`r mai
mare de repet`ri. Pot s` v` spun
c` am citit ntr-un alt jurnal c`
United States Navy a efectuat
un studiu din care reiese c` un
num`r mare de repet`ri folosite
la exerci]iile pentru picioare
produce hipertrofierea muscu-
laturii picioarelor.
de Gabriel Bodean
dup` IRONMAN
SILUET R este suplimentul ali-
mentar cu cel mai bun raport
calitate/pre], care ajut` la
sl`bire stimul~nd arderea gr`-
similor [i eliminarea colesterolului
din organism. nl`tur` senza]ia
de foame datorit` con]inutului
mare de fibre naturale, care
ajunse n stomac, n contact cu
sucul gastric, [i m`resc volumul
crend senza]ia de STUL.
SILUET R ajut` sistemul imunitar [i
are efecte anticancerigene da-
torit` con]inutului de antioxidan]i
(vitamina C, acizi gra[i nesatura]i
[i flavone).
SILUET R se prezint` sub form` de
pudr`, administrndu-se cte o
m`sur` n amestec cu 200-250
ml ap`, lapte degresat sau
sucuri hipocalorice, de dou`-trei
ori pe zi, n locul meselor, sau ori
de cte ori apare senza]ia de
foame. Se adreseaz` tuturor
supraponderalilor, de toate
vrstele - indiferent de sex.
Pentru sc`derea rapid` n greu-
tate se pot nlocui cu succes
toate mesele din zi, f`r` s` duc`
la anemii sau alte efecte
secundare nedorite.
Spre deosebire de unele tipuri de
produse pentru sl`bit, care prin
diurez` duc la deshidratare [i
elimin` s`rurile minerale, vita-
minele [i celelalte substan]e ne-
cesare organismului, SILUET R
suplimenteaz` aceste substan]e
n necesarul cotidian.
SILUET R, produs REDIS Nutri]ie,
este distribuit pe pia]a rom-
neasc` de CAT PRESS,
tel: 01/659.73.24; 092.831.011 [i se
g`se[te \n farmacii, s`li de sport
sau magazine de specialitate
(raioane de produse dietetice).

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
CULTURISM # # 11
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
nclinat`. Nu trebuie s` faci
schimb`ri foarte mari pentru a
putea vorbi de varia]ie. Cheia
este s`-]i ]ii corpul n suspans
de fiecare dat`. Po]i experi-
menta di n c~nd n c~nd [i
exerci]ii noi. De exemplu, dac`
]i place s` efectuezi exerci]ii la
banca pl at` sau ncl i nat`
pentru pi ept, efectueaz`
exerci]ii la bar` [i exerci]ii cu
gantere, altern~nd [edin]ele.
Po]i efectua \mpins nclinat la
un aparat Smith din c~nd n
c~nd. Nu-]i fi e team` s`
amesteci exerci]iile!
n fine, este important s`-]i
inversezi programul. Nu efec-
tua antrenament pentru piept
n fiecare luni. Am observat c`
cei mai mul]i sportivi sunt mai
odihni]i la nceputul s`pt`m~-
ni i [i ti nd s` oboseasc` l a
finalul acesteia. Deci, dac` ]i
antrenezi spatele n fiecare vi-
neri, aceast` parte a corpului
nu benefi ci az` de acel ea[i
rezultate pe care le-ai ob]ine
lunea, de exemplu. Cunosc un
tip ale c`rui picioare repre-
zentau cea mai slab` parte a
corpul ui s`u. Se pare c` l e
antrena s~mb`ta - c~nd era
mereu mahmur, dup` ce
b`use vineri noaptea. Ar fi fost
mul t mai bi ne dac` [i -ar fi
antrenat picioarele joi, dar el
era obi[nuit cu acest tip de
antrenament.
Schimb` durata
repet`rilor
Ai citit probabil o mul]ime
de arti col e despre repet`ri
i ntense [i repet`ri u[oare.
Adev`rul este c` au aceea[i
eficien]`.
Dac` efectuezi numai repe-
t`ri u[oare sau numai repet`ri
i ntense l a fi ecare antrena-
ment, rezul tatel e pot fi
acel ea[i . Dac`, pe de al t`
parte, combini aceste dou`
tipuri de antrenament, ele pot
fi foarte efi ci ente. Aceste
metode de antrenament sunt
am~ndou` foarte i ntense
atunci c~nd le efectuezi pen-
tru prima oar`. Ori de c~te ori
efectuezi un anumit tip de pro-
gram, corpul t`u se adap-
teaz` acestui a. Deci , dac`
alternezi tehnicile, ]i ]ii corpul
n suspans.
nc` o dat`, cheia este s` le
al ternezi . mi pl ace s` m`
antrenez greu, dar acesta
nu este singurul mod prin care
po]i progresa. Dac` ]i place
antrenamentul dificil, include
n programul t`u o zi cu
repet`ri intense o dat` la 3 sau
4 antrenamente pentru o
anumi t` parte a corpul ui .
Dac` preferi s` efectuezi seturi
de 10-12 repet`ri, include o zi
n care s` nu efectuezi mai
mult de 6 repet`ri. n fine, nu
este nimic r`u n schimbarea
ordinii repet`rilor n cadrul unei
[edin]e de antrenament. De
exemplu, te po]i nc`lzi cu un
de Jason E. Cohen
M
ergi la sal` [i efectuezi
acela[i tip de antre-
nament n aceea[i zi,
n fi ecare s`pt`m~n`? E[ti
surprins s` afli c` cei mai mul]i
sportivi se includ n aceast`
categorie?
Obi [nui am s`-mi pl ani fi c
antrenamentele astfel: luni -
pi ept, mar]i - pi ci oare, j oi -
spate, vineri - bra]e, la fel n
fiecare s`pt`m~n`, efectu~nd
acelea[i exerci]ii de baz`, n
aceea[i ordi ne, l a fi ecare
antrenament [i sunt sigur c` nu
sunt si ngurul care a al es
aceast` metod`. Dac` nu m`
crede]i, verifica]i c~]i tipi de la
sal` ncep cu \mpins de fie-
care dat` c~nd [i antreneaz`
pieptul. Oamenii se simt bine
c~nd respect` o anumi t`
rutin` [i cei mai mul]i dintre noi
devin foarte nervo[i dac` se
ndep`rteaz` de tiparul zilnic.
Exist` trei tipuri de varia]ii
care ]i pot modifica progra-
mul n mod continuu [i faci-
liteaz` cre[terea muscular`.
1) Po]i schimba exerci]iile pe
care le efectuezi, ordinea lor
sau ziua n care antrenezi o
anumit` parte a corpului.
2) Po]i schimba ordinea sau
tiparul repet`rilor (de exemplu
repet`ri i ntense cu repet`ri
u[oare).
3) Po]i schi mba tempo-ul
antrenamentului sau viteza cu
care efectuezi repet`rile sau
seturile.
Amestec` exerci]iile
Dac` nu-]i schimbi progra-
mul frecvent, corpul t`u se va
adapta antrenamentului [i va
c`p`ta rezi sten]` n fa]a
progresului. Sugerez s` faci cel
pu]in un lucru altfel la fiecare
antrenament - nu o schimbare
drastic`, dar ceva pu]in diferit.
De exempl u, data vi i toare
c~nd mergi la sal`, schimb`
ordi nea n care efectuezi
exerci ]i i l e. S` spunem c`
antrenamentul t`u obi [nui t
pentru piept ncepe cu \mpins
cu gantere l a banca pl at`,
conti nui cu pres` l a banca
ncl i nat`, pres` ncl i nat` l a
aparat [i nchei cu extensi i
ncruci[ate la cablu. La urm`-
torul antrenament, po]i ncepe
cu extensi i l e ncruci [ate l a
cablu, apoi efectueaz` \mpins
cu gantere la banca plat` [i
i mpi ns ncl i nat l a aparat [i
nchei e cu \ mpi ns l a banca
VARIAIA
cheia pentru cre[terea muscular`

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
de Aaron Baker & Don Ross
P
ractic culturismul de mai
bine de 15 ani [i pot s`
v` spun c` fiecare an a
avut o importan]` deosebit` n
cariera mea, deoarece a re-
prezentat c~te o perioad` de
munc` serioas` de pe urma
c`rei a am ob]i nut c~[ti g n
mas` muscular` de calitate, [i
asta, n ci uda faptul ui c`
aproape n fiecare an am avut
c~te un e[ec care m-a rupt o
vreme de antrenamente. Cred
c` cheia succesului a consti-
tui t-o, n cazul meu,
consisten]a la antre-
namente [i bine-n]e-
les genetica fan-
tastic` pe care o
de]in. Nu am fost
n t o t d e a u n a
masiv, iar la pi-
ci oare am fost
chi ar defi ci tar,
tocmai de aceea
l e-am consi derat n
antrenamentele mele ca
grup` prioritar` [i le-am
dat aten]ia cuvenit`.
Cum am spus mai sus
am fost norocos s` am o
genetic` foarte bun` [i
nu mi-a fost greu
s` adaug
mas`
muscular`,
form` [i defi ni re
picioarelor. Niciodat` nu am
l ucrat cu greut`]i maxi me,
antrenamentele mele sem`-
n~nd mai mul t cu antrena-
mentel e precompeti ]i onal e
adic` mai multe exerci]ii pe
grup` muscul ar`, greut`]i
u[oare, deci mai multe repe-
t`ri, aten]ie la execu]ia fiec`-
rei repet`ri, deci ntr-un cuv~nt
calitate.
Efectuez fi ecare exerci ]i u
p~n` la epuizare pe curs` po-
zitiv` dup`
care for-
]ez sin-
g u r
dou` re-
pet `r i .
T r ebui e
s` vor-
b i m
pu]in
despre
aceste
dou` re-
pet`ri , c`ci
de multe ori sunt
ntrebat dac`
fac repet`ri
for]ate, i ar
eu r`spund
af i r mat i v ,
de[i l ucrez
f`r` par-
tener. O s`
crede]i c`
este mai
mul t o exe-
cu]i e tri [at`,
dar v` r`spund
c` efectuez
at~t de corect fiecare mi[care
nc~t la cele dou` repet`ri mi
fol osesc foarte pu]i n corpul
pentru a mi [ca greut`]i l e,
deci ca s` zi c a[a este o
form` u[or i ncorect` a
exerci]iului.
Antrenamentul pentru pi-
cioare implic` cei
mai puterni ci
mu[chi din corp
[i ace[ti a sunt
u[or de supraantrenat, mai
ales c~nd te preg`te[ti pentru
un concurs i mportant [i
consideri c` e[ti aproape de
premiul cel mare. Atunci ai o
singur` dorin]`, s` c~[tigi [i
pentru asta crezi c` dac`
lucrezi mai mult va fi mai bine,
dar de fapt gre[e[ti, c`ci apa-
re supraantrenamentul cu toa-
te efectele lui nepl`cute. C~-
teodat` m` v`d nevoit s`-mi
Superantrenament
pentru picioare
CULTURISM # # 13
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
set de 12 repet`ri, continu~nd
cu dou` seturi mai dificile de
c~te 6 [i un set foarte dificil de
24.
Schimb` tempo-ul
repet`rilor
Tempo-ul repet`rilor se re-
fer` la timpul necesar pentru
efectuarea por]iunilor excentri-
c` [i concentric` ale unei re-
pet`ri sau, mai simplu, timpul
necesar pentru cobor~rea [i
apoi ridicarea greut`]ii.
Este amuzant cum mul te
persoane nu-[i schimb` nicio-
dat` tempo-ul repet`ri l or [i
chiar se preocup` n mod spe-
cial de acest lucru. Probabil c`
ai auzi t de un pri nci pi u cu-
noscut sub numele de timpul
de sub tensiune, care se refe-
r` la perioada n care mu[chiul
este contractat; totu[i, se poa-
te s` nu fii con[tient de impor-
tan]a acestui factor. Mergi prin
sal ` [i pri ve[te-i pe cei l al ]i
antren~ndu-se. Vei descoperi
c`, n medie, o repetare ia o
secund` la cobor~re [i o se-
cund` [i jum`tate la ridicare.
]i sugerez s` variezi tempo-ul
repet`ri l or frecvent. Dup`
p`rerea mea, cu c~t o faci
mai lent [i mai controlat, cu
at~t este mai bine. La urm`-
torul antrenament, ncearc` s`
numeri p~n` la 3 n timp ce
cobori greutatea [i di n nou
p~n` la 3 n timp ce o ridici. i
mai bine, pune-l pe partenerul
de antrenament s` numere.
Vei fi surpri ns s` afl i c~t de
lungi sunt 3 secunde - [i rezulta-
tul este faptul c` mu[chiul t`u
va fi sub tensiune un timp de
trei ori mai mare.
O metod` foarte bun` pen-
tru a m`ri timpul sub tensiune
este una pe care o numesc
666. mi place s` o folosesc
pentru genuflexiuni. n princi-
piu, efectuezi 6 seturi de genu-
fl exi uni , num`r~nd p~n` l a
[ase c~nd cobori [i la fel c~nd
te ridici. Folose[te o greutate
cu care s` po]i efectua circa
12 repet`ri normal e. Nu te
odihni atunci c~nd e[ti din nou
n picioare, efectu~nd astfel 6
seturi.
Aceast` metod` necesit`
un anumi t ti mp de acomo-
dare. Prima oar` c~nd ncerci,
]i va fi greu s` cobori num`-
r~nd p~n` la 6. Dac` sim]i ne-
voi a, scade di n greutate.
Cheia este tempo-ul de 6 se-
cunde. ]i garantez c`, dac`
efectuezi acest tip de antrena-
ment corect, vei experimenta
o durere indescriptibil`.
Varia]ia planificat`
A[a cum po]i vedea, sunt o
mul]ime de lucruri care s` te
preocupe. mi p`strez progra-
mul de antrenament sub for-
m` de cal endar, ca s` pot
vedea ntreaga lun` f`r` a fi
nevoi t s` dau pagi ni l e unui
jurnal. mi planific [edin]ele la
nceputul fi ec`rei l uni . De
exempl u, mi pl ani fi c s`-mi
antrenez picioarele lunea ntr-
o anumi t` l un` [i pot fol osi
metoda 666 n prima zi de luni;
schema de repet`ri 24-6-6-12
ncep~nd cu extensi i al e
pi ci oarel or n l oc de genu-
flexiuni n a doua zi de luni; un
program de genufl exi uni
const~nd n 10 seturi a 10 repe-
t`ri cu 100 kg n a treia zi de
luni; [i un program tradi]ional
de ridic`ri ale picioarelor con-
st~nd n repet`ri u[oare, genu-
fl exi uni cu greut`]i masi ve,
presa picioarelor [i extensii ale
picioarelor. Al`turi de calen-
darul antrenamentului, ]in un
jurnal standard de antrena-
ment, n care mi scriu exer-
ci ]i i l e speci fi ce, greut`]i l e,
repet`rile [i tempo-urile dintr-o
anumit` zi. Astfel, m` asigur c`
mi planific un program diferit
de cel anterior atunci c~nd
antrenez o anumit` parte a
corpului.
Sol u]i a pentru sti mul area
unor noi cre[teri muscul are
poate fi foarte si mpl ` - de
exemplu c~teva schimb`ri mi-
nore n programul t`u actual.
Dac` te antrenezi si ngur, fi i
creativ. Dac` te antrenezi cu
un partener, provoac`-l cu un
program di feri t l a fi ecare
[edin]`. Pe l~ng` facilitarea
cre[terii musculare, varia]ia d`
na[tere unui program care te
men]i ne acti v di n punct de
vedere mental.

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
nfr~nez antrenamentele [i-mi
spun c` este ti mpul s` m`
opresc, c` am lucrat suficient.
Cel mai important lucru privind
acest aspect este s` acorzi a-
ten]ie corpului t`u, s` realizezi
cum se simte el nainte, n tim-
pul [i dup` antrenamente.
Cu toat` geneti ca bun`
ve]i vedea c` efectuez cam
6-8 seturi pe grup` muscular`
tocmai pentru a m` feri de su-
praantrenament. Este clar c`
este vorba despre seturi l e
grel e, care-mi l ucreaz`
mu[chii din plin. n afar` de
asta mai fac 1-2 seturi de
nc`lzire pentru fiecare grup`
muscular`. Dac` vremea este
mai rece fac mai mul t`
nc`lzire pentru a m` feri de
accident`ri.
Iat` n continuare programul
de antrenament pentru pi -
cioare n care am nominalizat
numai seturile n care lucrez
eficient. Este de fapt un pro-
gram pe care-l folosesc n se-
zonul OFF [i care-mi d` mai
mul t` m`ri me [i densi tate
muscular` :
Ridic`ri pe
v~rfuri din
st~nd
(2 seturi a 20 de
repet`ri)
- acest exerci ]i u l
efectuez fie la aparat,
fie la presa nclinat`.
Picioarele sunt dep`r-
tate l a o di stan]`
egal` cu l`]imea ume-
ri l or deoarece n
cazul meu aceasta
este distan]a op-
tim` pentru care
ob]i n o dezvol -
tare maxi m` a
gambelor. Pentru o
mai mare varietate
mai schimb pozi]ia c`lc~ielor, n
exterior sau n interior.
Ridic`ri pe v~rfuri
din [ez~nd
(2 seturi a
20 de
repet`ri)
- execut
mi[carea lent
pe ntreaga
c u r s ` .
Acest
exerci ]i u l ucreaz` mu[chi ul
soleus [i partea inferioar` a
gambei.
mpins la presa
\nclinat` la 45
(2 seturi a 8-12 repet`ri)
- ncep exerci ]i ul cu ni [te
greut`]i mi ci pentru a-mi
nc`lzi articula]iile genunchiului
(efectuez chiar 70 de repet`ri),
dup` care trec la cele dou`
seturi productive c~nd apara-
tul este complet nc`rcat. Din
nou mi[carea este executat`
lent cu control av~nd o u[oar`
cre[tere de vitez` pe cursa po-
zitiv` (c~nd mping greutatea).
Extensii la aparat
(2 seturi a 12-8 repet`ri)
- f`r` pauz`, de la pres`,
trec di rect l a aparatul de
extensi i pentru a-mi sol i ci ta
mai mult coapsele. La fiecare
repetare men]i n greutatea
timp de o secund` n pozi]ia n
care solicitarea este maxim`
pentru a cre[te [i mai mul t
tensiunea n mu[chi.
Flexii la aparat
(2 seturi a 8-12)
- din culcat pe banc` trag
greutatea u[or accelerat p~-
n` c`lc~iele ajung n apropie-
rea femuralilor, dup` care o
las s` coboare lent, cu control.
Am avut ocazia s` m` antre-
nez cu Tom Platz [i el m-a n-
v`]at c` pentru a ob]ine rezul-
tate trebuie s` fiu st`p~n pe
mi[care. Tot el m-a nv`]at c`
pentru a avea femuralii com-
plet dezvolta]i este nevoie s`
introduc [i
ndrept`ri cu
picioarele drepte
(2 seturi a 12
repet`ri)
- l folosesc deoarece el lu-
creaz` [i spatele inferior. Nu
m` intereseaz` deloc s` ob]in
recorduri de greutate la acest
exerci]iu, ci doar forma corec-
t` a mi[c`rii.
Fand`ri
(2 seturi a 15 repet`ri)
- este un exerci]iu pe care l
efectuez numai cu 5 s`pt`-
m~ni naintea unui concurs de-
oarece mi aduce mai mult`
form` [i separare. Efectuez
fandarea mai ad~nc de-
oarece astfel l ucreaz` pe
l~ng` quadriceps [i femuralul
apoi m` ri di c expl ozi v [i
continui cu cel`lalt picior.
de. Gabriel Bodean
dup` Muscular Developement
CULTURISM # # 15
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
14 # # CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
n nd dr re e p pt t` `r r i i
c c u u p pi ic c i io oa ar r e e d dr r e ep pt te e
F Fa an nd d` `r ri i
Flexii la aparat

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
16 # # CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
Produse pentru sl`bire
Fat Burner Plus
Este folosit pentru arderea stratului de
gr`sime aflat sub piele. Se adminis-
treaz` dou` tablete cu una-dou` ore
\ nai ntea antrenamentul ui [i dou`
tablete \nainte de culcare.
100 tablete - 95.000 lei
L-Carnitine
Produs care con]ine 250 mg carnitin`/
pastil`, foarte eficient \n timpul progra-
melor de sl`bire. Se administreaz` una-
dou` capsule/zi.
60 capsule -
135.000 lei
Aminoacizi [i produse stimulatoare
Amino 2700
Acest produs con]ine 19 aminoacizi,
printre care [i cei opt esen]iali. Are influ-
en]` [i ac]i une foarte puterni ce.
Con]ine arginin [i ornitin \n propor]ie de
2:1 [i vitamina B6. Se administreaz` la
\ncep`tori trei tablete/zi [i la avansa]i
[ase-nou` tablete/zi.
120 tablete - 145.000 lei
350 tablete - 350.000 lei
Cromium
Prin administrarea acestui produs se
accelereaz` producerea insulinei \n
corp, cu efect \n cre[terea for]ei [i a
masei musculare. Se administreaz` o
capsul`/zi, la una din mese.
100 capsule - 90.000 lei
Cromium Picolinate
100 capsule - 155.000 lei
Uniliver
Acest produs este un extract natural
din ficat de taur argentinian cu efect \n
stimularea cre[terii musculare. Con]ine
importante cantit`]i din vitaminele A,
D, K, B complex, C [i mai con]ine Fe,
Cu, Zn, aminoacizi [i enzime. Se admi-
nistreaz` patru-[ase tablete pe zi, la
mese.
250 tablete - 175.000 lei
Natural Sterol
Este un puternic anabolizant natural,
extras din plante, f`r` efecte secun-
dare. Se recomand` pentru cre[terea
\n mas` [i for]` muscular`. Se iau [ase
tablete/zi \n trei reprize. Tabletele se iau
cu ap`, dup` ce se rup \n dou`.
90 tablete - 285.000 lei
Animal Pak
Acest produs con]i ne vi tami ne,
minerale, aminoacizi, agen]i anabolici
[i substan]e ajut`toare ca inosine, pro-
togi n, di bencosi de, enzi me pentru
di gesti e, chol i ne, i nosi tol . O cuti e
con]ine 44 de pache]ele care au fie-
care c~te 11 tabl ete. Se i a un pa-
chet/zi, dup` mas`.
44 pache]ele/11 tablete -
590.000 lei
Yucca
Este un extract din planta yucca care
este un puternic efect antioxidant [i
are ca principal rol eliminarea toxinelor
din organism. Se administreaz` una-
dou` tablete/zi.
100 capsule - 115.000 lei
Produse
pentru mas` muscular`
Mega Mass
Produs excelent pentru cre[terea \n
mas` muscular`. Con]ine proteine,
carbohidra]i, aminoacizi, vitamine. Se
administreaz` 50-100 g/zi, \n dou`-trei
reprize (o repriz` de administrare tre-
buie s` fie dup` antrenament), ames-
tecat cu ap`, lapte sau sucuri.
1,5 kg - 210.000 lei
Giant Mass 4100
Formul` nou` pentru cre[tere \n mas` mus-
cul ar`, care, pe l ~ng` protei ne,
carbohidra]i, vitamine, minerale, aminoacizi,
con]ine creatin` [i glutamin`, asigur~nd
energie [i cre[tere rapid`. Se administreaz`
100 g/zi.
1,3 kg - 230.000 lei
Gain Fast
Este unul di n cel e mai puter ni ce
produse real i zate pentru cre[terea
masei musculare. Con]ine proteine,
carbohidra]i, aminoacizi, vitamine [i
diferi]i agen]i anabolici care contribu-
ie la cre[terea rapid` \n mas` muscu-
lar`. Se administreaz` dou`-trei m`-
suri/zi, dup` antrenament. Se prezint`
la cutii de:
0,9 kg - 175.000 lei
1,36 kg - 295.000 lei
Concentrate proteice
Milk & Egg
Concentrat proteic de mare calitate,
concentra]ia de proteine fiind de 84%.
Prin administrarea acestui produs se re-
zol v` probl ema protei nel or di n al i -
menta]ie. Se consum` dou` m`suri/zi
(56 g) amestecat cu ap`, lapte sau
sucuri.
907 g - 275.000 lei
Vitamine [i minerale
Vitamina C 1000 mg
Are rol important \n regenerarea celu-
lelor [i a \ntregului organism [i este indis-
pensabil` \n alimenta]ia sportivului,
prevenind \mboln`virile, deteriorarea
articula]iilor. Se administreaz` o tablet`
dup` masa de diminea]`.
100 tablete - 125.000 lei
Vitamina B Complex
Este un stimulator al puterii de con-
centrare [i al memoriei. Folosit` regulat,
vitamina B \nl`tur` oboseala [i d` s`-
n`tate pielii, p`rului, unghiilor [i nu \n ul-
timul r~nd stimuleaz` cre[terea masei
muscul are. Se admi ni streaz` o
tablet`/zi.
100 tablete - 150.000 lei
Mega Minerale
Produs complex de minerale.
Acest produs asi gur` necesarul de
minerale care este eliminat \n urma an-
trenamentelor prin transpira]ie, revigo-
r~nd organi smul . Admi ni strare: 1-2
tablete dup` servirea mesei.
100 tablete - 125.000 lei
Spa Pak
Con]ine minerale [i vitamine naturale \n
propor]i i i deal e pentru corpul
omenesc. Se prezint` la plicule]e care
con]in cinci tablete. Se recomand`
administrarea unui plicule] zilnic, la una
din mesele principale.
30 plicule]e
a 5 tablete - 210.000 lei
Calciu - Magneziu
Calciul \nt`re[te sistemul osos, men]ine
s`n`tatea di n]i l or [i i ntervi ne \ n
asimilarea alimentelor. Magneziul este
de ne\nlocuit \n buna func]ionare a
mu[chi l or [i a si stemul ui nervos. Se
administreaz` trei tablete pe zi, dup`
servirea mesei
100 tablete - 95.000 lei
Creatine Monohydrate
Supliment care ajut` la cre[terea
for]ei [i a masei musculare.
n ti mpul admi ni str`ri i mu[chi i
suport` un antrenament greu [i de
durat`, creatina absorbind acidul
lactic din mu[chi.
Administrare: faza de \nc`rcare,
7-10 zile, administr~ndu-se 10-30 g/zi,
\n func]ie de greutatea corporal`;
faza de men]inere, 5-10 g/zi.
Se prezint` la cutii de:
300 g - 215.000 lei;
500 g - 315.000 lei;
900 g - 495.000 lei
CULTURISM # # 17
www.culturism.freeservers.com
Urm`torii culturi[ti
rom~ni sunt sponsoriza]i
[i folosesc \n preg`tire
suplimentele nutritive
Universal:
Virgil Buruian`
campion mondial,
Florin Uceanu
multiplu
campion na]ional,
campion balcanic,
Ioan Orian
multiplu
campion na]ional,
Cristian Russ
campion balcanic
Comenzile se fac \n scris
pe adresa:
Natural Plus,
Str. M.
Kog`lniceanu, nr. 2,
bloc J, ap. 49,
ora[ Dej,
Jud. Cluj, cod 4650
sau la telefoanele
064/432.562
094/696.280
094/696.270
fax: 064/432.562
email:
natural@codec.ro
Plata se face la primirea
coletului cu produsul
comandat, pre]urile
incluz~nd
[i taxele po[tale
DISTRIBUITORI:
n zonele
Prahova-Ploie[ti:
12.35.03
Miercurea Ciuc:
094/535.370
Ia[i: 21.67.69;
092/876.311
Bra[ov:
094/513.810
Oradea:
059/132.556
Baia Mare:
094/510.006
N
O
U
Antioxidant
Este un produs, av~nd o calitate deo-
sebi t`. Este desti nat preveni ri i
deterior`rii celulelor musculare [i \nceti-
nirii \mb`tr~nirii lor. Con]ine sulfat de
glucosamin`, vitamina C, vitamina E [i
selenium. Se administreaz` o capsul`
pe zi.
100 capsule - 95.000 lei
Firma Natural Plus srl unic importator al firmei americane Universal v` pune la
dispozi]ie o nou` gam` de suplimente nutritive realizate cu materii prime de cea
mai nalt` calitate, importate din USA, Germania, Belgia, procesul de dozare [i
ambalare fiind realizat de Natural Plus, urmnd o testare riguroas` a calit`]ii
produselor n laboratoare avizate de Ministerul S`n`t`]ii.
Aceste noi produse pot fi secretul reu[i tei dumneavoastr`, Natural Pl us
garantnd calitatea [i eficien]a lor.
Masi v Mass este un produs desti nat cre[teri i masei
muscul are [i refaceri i rapi de dup` efort. Datori t`
con]inutului echilibrat de proteine, carbohidra]i, vitamine [i
minerale. Masiv Mass este o solu]ie perfect` n alimenta]ia
oric`rui sportiv. Se recomand` administrarea a 2-4 m`suri
pe zi (2 m`suri - 90 gr) din produs Masiv Mass, dizolvat n
l apte, sucuri , ap`, de preferi n]` dup` antrenament.
Produsul se prezint` sub form` de pudr` cu arome de
ciocolat` [i vanilie, ambalat la cutii de 1 kg. Pre]: 70.000 lei.
Masiv Mass
Creatin
Rapid Mass
Max Protein
90%
Creati n Rapi d Mass este
recomandat cel or care
doresc ob]inerea unei mari
mase muscul are de cal i -
tate ntr-un ti mp foarte
scurt aceasta fiind posibil
datorit` con]inutului echi-
librat de proteine, carbo-
hidra]i [i creatin`. Creatina
folosit` n acest produs este
de cea mai bun` calitate
fiind ob]inut` de Creapure.
Se recomand` administra-
rea a 2 m`suri/zi (90 gr) din
produs amestecat cu
lapte, ap` sau sucuri. Pro-
dusul se prezint` sub form`
de pudr` cu arome de
ci ocol at` [i vani l i e, am-
balate la cutii de 900 gr.
Pre]: 100.000 lei.
Max Protein are n compozi]ie o combina]ie de Isolated
Soy Protein [i Proteina de lapte, cele dou` elemente fiind
a[a combi nate nct rezul t` o super protei n` cu
caracteristici deosebite. Cu ajutorul acestui produs se
poate ob]ine o cre[tere a masei musculare mpreun` cu
accentuarea definirii. Se recomand` administrarea a 2
m`suri pe zi (2 m`suri - 50 gr) din produsul Max Protein,
mi xat n l apte, sucuri , ap`, de preferi n]` dup`
antrenament. Produsul se prezint` sub form` de pudr` cu
arome de ciocolat` [i vanilie fiind ambalat la cutii de 600
gr. Pre]: 100.000 lei.
Creatina Monohydrat,
a firmei nem]e[ti Creapur, este cea mai
concentrat` din lume, este produs original
cu marc` \nregistrat` [i este distribuit` \n ]ar`
numai de Natural Plus [i Redis.
Creapur furnizeaz` creatina monohidrat
pentru multe firme cunoscute: Twinlab,
Universal etc.

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
baschet, apoi cobor~]i-l napoi
pe sol. Repeta]i de 20 de ori,
apoi schimba]i piciorul. Execu-
ta]i 2 serii pentru fiecare picior,
iar c~nd devine u[or pute]i ]ine
gantera n m~ini.
ndrept`ri cu gantere
cu picioarele drepte
Le pute]i executa cu gan-
tere sau cu bara, ncep~nd din
pozi]ia de drep]i cu umerii tra[i
pe spate [i pieptul scos ca la
armat`. P`str~nd aceast`
pozi]ie a trunchiului [i f`r` s`
ndoi ]i genunchi i ,
ndoi]i-v` din bazin
f`r` s` curba]i
coloana, ]in~nd 2 gantere
n m~ini sau o bar`.
La revenire ncerca]i s` nu
folosi]i lombarii, ci femuralii [i
fesierii.
V` recomand 3-4 seri i a
c~te 8-10 repet`ri.
ndrept`ri n stil sumo
Acesta este un exerci ]i u
care m`re[te curbura femu-
ralilor. mi place s` folosesc
gantere la acest exerci]iu, dar
pute]i foarte bine s` folosi]i [i o
bar`.
Alege]i o greutate cu 10%
mai mic` ca la ndrept`rile cu
picioarele lipite.
Dep`rta]i pi ci oarel e mul t
mai l arg ca l `]i mea
umeri l or, cu v~rfuri l e
pi ci oarel or ori entate
nspre exterior, cu spa-
tele drept [i pieptul scos
n afar`. Apl eca]i -v`
nainte l`s~nd fesele s` se
mi[te napoi. Duce]i gan-
terel e p~n` c~nd sunt
aproape s` ating` solul,
opri]i-v` o clip`, apoi ridi-
ca]i-v` ncord~nd fesele [i
femuralii. Executa]i 3 serii de
c~te 15 repet`ri.
Fand`ri
Cu o pereche de gantere n
m~ini [i picioarele apropiate,
face]i un pas mare nainte [i
pu]i n l a st~nga cu pi ci orul
drept pun~nd c`l c~i ul j os
pri ma oar`, n a[a fel nc~t
t`lpile s` fie pe aceea[i linie.
Cobor~]i genunchi ul st~ng
p~n` la 2 cm de sol, face]i o
mic` pauz` de o secund` [i
apoi , mpi ng~nd n c`l c~i ul
drept, reveni]i la pozi]ia ini]ial`.
Dup` 20 de repet`ri, schim-
ba]i piciorul.
Efectua]i c~te trei serii a 20
de repet`ri. I
R
ezident` n Carolina de
Nord - S.U.A., Jenny este
o femeie de 65 de kg. la
1,75 m care concureaz` cu
oarecare succes n concursu-
rile de fitness.
Obiectivul meu este de a
sc`pa de 4% din gr`simea pe
care o am acum, s`-mi m`-
resc tonusul muscular [i s`-mi
fac fesele s` se deplaseze spre
nord.
Vreau s` fi u c~t mai n
form` pentru o competi ]i e,
a[a c` dau jos cam 5 kg. n
6 s`pt`m~ni naintea concur-
sului. Dac` m` antrenez inte-
ligent pot ob]ine rezultatele
dorite. Antrenamentul pentru
aceste zone dureaz` cam 30
de minute. n mod normal le
antrenez doar o dat` pe s`p-
t`m~n`, i ar n cel e6 s`pt`-
m~ni dinaintea unui concurs, o
zi da, o zi nu.
mi antrenez bicep[ii femurali
separat de cvadricep[i. Sunt
mai mi ci ca ei [i pentru c`
vreau s` mai creasc`, utilizez
greut`]i mari [i doar c~teva
repet`ri. M` antrenez intens,
cu pauze mi ci ntre seri i [i
form` foarte stri ct` a exe-
cu]iei. Pentru femurali [i fesieri
mi place s` fac : ndrept`ri cu
gantere n stil sumo, ndrept`ri
cu gantere cu pi ci oarel e
drepte [i apropiate, fand`ri [i
urc`ri pe banchet`.
Urc`ri pe banchet`
Acest exerci ]i u dezvol t`
fesierii, femuralii [i mu[chii care
stabilizeaz` genunchii.
Plasa]i-v` n fa]a unei b`nci
sau pl atforme de 50 cm
n`l]ime. P`[e[i]i cu piciorul
drept pe banchet` [i ridica]i
tot corpul mping~nd n c`lc~i.
n v~rful mi[c`rii ridica]i genun-
chiul piciorului liber n sus ca la
Antrenament
pentru fesieri
Strategia pentru fesieri [i femurali
a Jennyei Jonson-
CULTURISM # # 19
F Fa an nd d` `r ri i
U Ur r c c a ar re e
p pe e b ba an nc c h he e t t` `
n nd dr re e p pt t` `r r i i
c c u u g ga an nt t e er re e
n nd dr r e ep pt t` `r r i i
S Su um mo o

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
20 # # CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
CULTURISM # # 21
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com

Liviu Astanei din Pite[ti, fost


campi on na]i onal l a
culturism, retras din competi]ii
n plin` glorie n 1994, pentru a
se concentra asupra afacerilor
(cu alcool) inten]ioneaz` s`
reintre n lumea culturismului
prin deschiderea unei s`li de
antrenament, la etajul 2 al vilei
pe care [i-a construit-o ntr-o
zon` reziden]ial` a ora[ului.
Sala va avea aproximativ 300
de m
2
[i va dispune de saun`
cu trei nivele, dou` mese de
masaj , pe l ~ng` bar, du[uri
etc. Sala va fi dotat` cu apa-
rate de import de ultim` gene-
ra]ie [i se va adresa n special
celor cu bani, dar neuit~ndu-[i
r`d`cinile, Liviu inten]ioneaz`
s` ai b` [i c~teva ore di n zi
program cu abonament mai
ieftin, pentru cei cu posibilit`]i
mai reduse. Iat` o poz` cu el
de pe vremea c~nd concura.
El a continuat antrenamen-
tele n toat` aceast` perioad`
[i crede c` dac` ar sl`bi ca s`
intre din nou n concursuri, ar
sc`dea la aproximativ 45 cm
l a bra], de l a cei 52 cm pe
care i are acum.

Dorian Yates s-a lansat n


afaceri cu suplimente nutri-
tive. Toate produsele v~ndute
de fi rma l ui au pe eti chet`
poza lui Dorian [i urm`toarele
cuvinte : Dorian Yates apro-
ved. Semnifica]ia acestei pro-
pozi]ii este aceea c` Dorian
Yates personal a hot`r~t [i
aprobat formula fiec`rui pro-
dus, potrivit cu cele mai nalte
standarde de cal i tate [i
eficien]` necesare sportivilor
de nalt` performan]`, cum a
fost [i el.
Nu ne ndoim c` greutatea
numelui s`u va garanta suc-
cesul acestor supl i mente [i
sper`m c` Dori an va cu-
noa[te succesul n afaceri, a[a
cum i-a reu[it n competi]ii.
De remarcat c` la doi ani
de la retragerea din compe-
ti ]i i , Dori an nc` mai are o
rubric` permanent` n revista
ameri can` Fl ex n care
r`spunde la scrisorile cititorilor,
lucru care nu s-a nt~mplat cu
predecesorii s`i.

un gram de alcool con]ine


7 calorii ? A[a se explic`
de ce unii b`utori de curs`
lung` sunt durdulii, [i tot a[a
se explic` de ce berea [i alte
b`uturi nu sunt recomandate
n regimurile de sl`bire.
Spre compara]ie proteinele
[i carbohidra]ii au 4 calorii pe
gram, iar gr`simea 9 calorii pe
gram.

Revista Hollywood Repor-


ter din S.U.A. a publicat
urm`torul anun] :
Actori celebri, specializa]i n
roluri de eroi lupt`tori, caut`
scenariu pentru un film cu roluri
de egal` m`rime .
Semneaz` Arnold Schwarze-
negger [i Silvester Stalone.
Adev`rul este c` prezen]a
oric`ruia dintre cei doi ntr-un
rol principal, ntr-un film, garan-
teaz` succesul de publ i c [i
deci de ncas`ri. Cu at~t mai
mult prezen]a am~ndoura ,
sunt convins c` va multiplica
exponen]ial rata succesului.
Interesant de remarcat c`,
de[i nu precizeaz` c~t sunt
di spu[i s` pl `teasc` pentru
scenariul ce evident trebuie
creat special pentru ei doi, se
precizeaz` c` rolurile trebuie
s` fie de egal` m`rime. Deh!
Ni ci unul nu vrea s` se l ase
umbri t de cel `l al t. Abi a
a[tept s` v`d filmul!

de[i a fost acceptat n


marea familie a sporturilor
Olimpice, culturismul, ca de
altfel [i alte sporturi sau disci-
pline sportive recunoscute [i
acceptate de Comitetul Olim-
pi c Interna]i onal , nu se afl `
printre sporturile incluse n pro-
gramul de parti ci pare l a
Jocurile Olimpice.
n vederea atingerii acestui
obi ecti v, I .F.B.B. (Federa]i a
Interna]ional` a Cultiri[tilor) a
depus o cerere solicit~nd parti-
ciparea ca sport demonstrativ
la J.O. de la Atena din 2004
(aceast` etap` este obliga-
torie). Dac` totul merge bine,
n 2008 culturismul poate parti-
cipa cu drepturi egale la Olim-
piad` [i vor fi medalia]i primii
campioni olimpici din istoria de
peste 70 de ani ai acestui
sport. Juniorii de 16-19 ani de
ast`zi, vor avea atunci 24-27
de ani [i deci prima [ans` de a
ob]i ne o medal i e
pentru Rom~nia.

www. leanbo-
dycoach. com
este adresa de pe
I nternet unde
pute]i solicita ndru-
m`ri n ceea ce
pri ve[te antrena-
mentel e [i al i -
menta]i a, de l a
nimeni altul dec~t
Lee Labrada, locul
2 l a Mr. Ol ympi a
1990. Odat` nscri[i
n acest club virtual
de pe Internet, ve]i
primi scrisori s`pt`-
m~nal e (desi gur
dac` ave]i com-
puter [i o adres`
pentru e-mai l ) con]i n~nd
informa]iile, suportul moral [i
moti va]i a pentru a ob]i ne
mas` muscular` [i a reduce
stratul de gr`sime rapid. Tot
a[a pute]i primi r`spunsuri la
ntreb`ri l e pe care i l e ve]i
adresa, precum [i [ansa de a
c~[ti ga premi i const~nd n
supl i mente, bani sau al tel e.
Toate acestea cu zero obliga]ii
sau riscuri. Deci teoretic gratis.
Sunt convins ns` c` la un
moment dat va trebui s` pl`ti]i
o sum` oarecare deoarece,
a[a cum este normal, munca
lui Lee nu este pe gratis.
L Li iv vi iu u
A As s t ta an ne ei i
D Do or r i ia an n Y Ya at te e s s
L Le ee e
L La ab br r a ad da a
A Ar r n no ol ld d S Sc c h hw wa ar r z ze en ne eg gg ge er r
\ \m mp pr r e eu un n` ` c c u u S S i il lv ve e s st te e r r S St ta al lo on ne e

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
22 # # CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
vitez` mare, sau cu ajutor din
partea picioarelor.
Motivul este iner]ia.
Pentru a evita acest lucru,
efectua]i mi[carea lent, con-
trolat, 2 secunde p~n` sus [i 2
secunde napoi . Dac` vi se
pare prea greu, imagina]i-v`
c`-l ave]i pe Arthur Jones cu
pi stol ul l a t~mpl a dumnea-
voastr` [i ve]i reu[i.
Inspira]i [i expira]i
cu for]`
Peste tot g`se[ti sportivi care
[i ]in respira]ia n timpul repe-
t`ri l or. Asta nu este o i dee
bun`.
Din punct de vedere culturis-
tic, c~nd mi[ti greut`]i mari,
vrei s` ai toate sistemele (respi-
rator, circulator etc.) primenite
[i lucr~nd la tura]ie maxim`
pentru a regenera componen-
ta esen]ial` a energiei muscu-
lare A.T.P. (adenosine tri phos-
phate) [i a putea efectua c~t
mai multe repet`ri posibile.
Cu alte cuvinte este bine s`
ai pl`m~nii bine oxigena]i.
Regula este : inspira]i pe par-
tea negativ` a mi[c`rii [i expi-
ra]i pe cea pozitiv`.
Se poate s` v` ]ine]i respi-
ra]ia pentru o secund` c~nd
aj unge]i n partea cea mai
grea a mi[c`rii, dar imediat
trebuie s` relua]i procesul [i s`
expira]i puternic. Expir~nd pu-
terni c, v` pute]i focal i za
energia la fel cum fac cei de
la artele mar]iale.
M`n~nc`-]i proteina -
accelereaz`-]i cre[terea
Cei mai mul]i dintre culturi[ti,
[ti u c` trebui e s` m`n~nce
ceva proteine la fiecare dou`,
trei ore pentru a asi gura
mu[chilor un flux continuu de
aminoacizi. Doar nu vre]i s` se
declan[eze mecanismele nor-
male n cazul nfomet`rii, c~nd
organismul ncepe s` distrug`
cel ul e muscul are pentru a
ob]i ne ami noaci zi i absol ut
necesari n procesel e vi tal e
supravie]uirii.
n privin]a proteinelor, este
mai bine s` consumi mai multe
dec~t prea pu]ine.
Cea mai bun` solu]ie este
s` consuma]i c~te o por]ie de
concentrate protei ce ntre
mese, pentru a v` asigura c`
nu duce]i lips` de aminoacizi.
Dac` evita]i durerea,
ve]i pierde cre[terea
Cunoa[te]i zicala no pain-
no gain (f`r` durere nu ob-
]ineti nimic) ? Este faimoas`
printre culturi[ti [i foarte adev`-
rat`. Foarte mul]i evit` exerci-
]i i l e de baz` precum genu-
flexiunile, ndrept`rile, ramat
di n apl ecat etc, care sunt
foarte grele, dureros de grele,
[i aleg numai exerci]ii u[oare
de izolare care sunt bune [i
el e, dar nu v` vor aduce
niciodat` masa muscular` pe
care o vede]i la campioni.
Exerci]iile de baz` solicit`
efortul conjugat al mai multor
grupe de mu[chi [i de aceea
permit folosirea unor greut`]i
mult mai mari dec~t exerci]iile
de izolare, motiv pentru care
stimuleaz` mult mai puternic
masa muscular`.
Folosind mai multe grupe de
mu[chi [i greut`]i mai mari ,
supunem organismul unui stres
crescut asupra - mu[chi l or,
tendoanel or, nchei eturi l or,
sistemului respirator [i circulator
etc. - [i de aceea rezervele
sale sunt rapid epuizate [i ne
sim]im extrem de obosi]i (dac`
antrenamentul este dur). Dar
asta este si ngura cal e de a
cre[te realmente masiv.
Men]ine]i contrac]ia
For]~nd mu[chii s` se con-
tracte mpotriva unor greut`]i
din ce n ce mai mari, urma]i
un principiu esen]ial al dezvol-
t`rii musculare, a[a c` a men-
]i ne aceast` contrac]i e l a
exerci ]i i l e unde avem rezi s-
ten]` n pozi]ia de contrac]ie
maxim`, este o idee bun`.
De exempl u l a : fl utur`ri
laterale cu gantere, extensii
pentru coapse, fl exi i pentru
femurali, flexii pentru bicep[i
cu gantere din aplecat 90,
fl utur`ri l a scri pe]i pentru
pectorali, etc.
Un studiu informativ asupra
acestei metode, arat` c` ea
poate avea repercusi uni
fenomenal e asupra masei
musculare. Un subiect a luat 12
kg. n greutate n 10 s`pt`-
m~ni, utiliz~nd exclusiv aceas-
t` metod` (f`r` a mai face
repet`ri). Men]ine]i pentru 20
de secunde contrac]i a n
punctul de contrac]ie maxim`
[i treptat ncerca]i s` m`ri]i a-
ceast` durat`. C~nd ajunge]i
la 30 de secunde, m`ri]i greu-
tatea a[a de mul t nc~t s`
ajunge]i iar la 20 de secunde.
Dup` IRONMAN
P
entru foarte mul]i dezvol-
tarea masei musculare
este un proces la fel de
dificil ca negocierile de pace
dintre arabi [i israelieni.
i totu[i uneori revistele pri-
mesc rapoarte de la diver[i n-
cep`tori n care se raporteaz`
cre[teri uneori incredibile.
S` ne reami nti m cazul l ui
Casey Vi ator (l ocul 3 l a Mr.
Olympia 1982) [i a[a numitul
experiment Colorado din 1973,
n care acesta a reu[it s` ia n
greutate 27 de kg. n 4 s`pt`-
m~ni ca rezultat a numai 12
antrenamente de 30 de
minute. Chiar dac` ]inem cont
c` Viator era un tip mezomorf
mpi ns l a extrem [i c` era
extraordinar de dotat genetic
(s` nu uit`m c` el a c~[tigat
Mr. America la doar 19 ani) [i
c` de fapt el doar reconstruia
mas` muscular` dup` o pau-
z` de antrenamente n care
pierduse aceste kg., este totu[i
o realizare extraordinar`.
Se spune c` cel care a
condus experimentul, Arthur
Jones, inventatorul aparatelor
Nauti l us [i al si stemul ui de
antrenament de i ntensi tate
mare cu seri i pu]i ne, venea
frecvent narmat cu un pistol la
antrenamentele lui Viator. Nu
[tim dac` il punea la t~mpl`,
dar cu siguran]` Viator nu se
oprea la sf~r[itul seriei dec~t
dup` epui zarea total `, a[a
cum i cerea Arthur care vroia
s` dovedeasc` c` stilul acesta
de antrenament [i aparatele
Nautilius sunt extrem de efici-
ente. i a reu[it.
Compara]i aceste rezultate
cu cele ob]inute de majorita-
tea sportivilor care au nevoie
de 40 de antrenamente pentru
a cre[te o jum`tate de kg. n
mas` muscular` (pur`, f`r`
gr`sime).
Foarte eficient!, ve]i spune.
Dac` v` ncadra]i n aceast`
categorie, v` suger`m c\teva
metode pe care l e pute]i
implementa n antrenamentele
dumneavoastr`, pentru a
ob]ine cea mai mare stimulare
la fiecare antrenament.
Reduce]i iner]ia,
m`ri]i cre[terea
De fiecare dat` c~nd arun-
ca]i, azv~rli]i, balansa]i greuta-
tea, reduce]i di n rezi sten]a
aplicat` asupra mu[chilor pe
care i antrena]i.
Studii cu aparatur` electro-
nic`, au demonstrat c` mpin-
g~nd de la ceaf` o bar`, n
vitez` mare, se pierde tensiu-
nea aplicat` pe mu[chi pe o
parte a mi[c`rii.
De exemplu, o bar` cu 40
de kg. pe ea, va aplica o ten-
siune de 3-4 ori mai mare de-
c~t greutatea ei pe deltoizi la
nceputul mi[c`rii [i va sc`dea
la zero aproape de cap`tul
mi[c`rii dac` este mpins` cu
M`rirea eficien]ei
antrenamentelor

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
BJENARU FLORIN -
BUCURETI
R: E[ti la o v~rst` la care nc`
nu po]i fi sigur care va fi tipul
t`u somati c. Acum pari a fi
ectomorf, dar vei [ti preci s
abia pe la 18-20 de ani.
R: Faptul c` Ronni e
Col eman e Mr. Ol ympi a nu
nseamn` c` el are cel mai
mare bra]. Concursurile nu se
c~[tig` doar av~nd cel mai
mare bra].
Din nefericire pentru mul]i
dintre fanii curio[i, extrem de
rar cul turi [ti i profesi oni [ti [i
dezv`luie dimensiunile [i deci
ni ci noi nu avem cum s` l e
[tim. Ei prefer` s` fie judeca]i
dup` aspectul i ntegral al
corpului lor, nu dup` dimensiu-
nea unei grupe musculare.
R: Si ngura caset` vi deo,
v`zut` de mi ne, pe care
apare [i idolul t`u Frank Zane
este cea care prezint` concur-
sul Mr. Olympia 1980. Aceast`
caset` este n Rom~nia [i o au
mul]i. B`nuiesc c` po]i face
rost de ea.
R: Comitetul Olimpic Rom~n
recunoa[te Federa]ia Rom~n`
de Cul turi sm [i Fi tness ca
f`c~nd parte din familia Fede-
ra]iilor Olimpice. Mai r`m~ne
s` fi m accepta]i ca sport
parti ci pant l a Jocuri l e
Olimpice.
MERTICARU IONU -
SUCEAVA
R: Dac` si m]i o oboseal `
cronic` este clar c` ceva este
n neregul`. Dup` studierea
programului t`u de antrena-
ment nclin s` cred c` proble-
ma nu se afl` aici, ci probabil
n insuficien]a alimentelor bo-
gate n protei ne [i carbohi -
dra]i, sau/[i insuficien]a odih-
nei. Dac` nu pute]i s` v` m-
bun`t`]i]i alimenta]ia [i odih-
na, este cazul s` reduce]i volu-
mul antrenamentelor.
R: Dac` execu]i foarte
corect exerci]iile, centura nu
este neap`rat necesar`, mai
ales c` deocamdat` nu faci
genoflexiuni sau ndrept`ri cu
mai mult de 150 kg.
CIPRIAN CODREANU -
BACU
R: Nici genuflexiunile cu bara
pe ceaf` [i nici alte exerci]ii nu
ncetinesc cre[terea n n`l]i-
me, dar ele solicit` foarte mult
din resursele organismului care,
fiind la pubertate, trebuie s`
dirijeze aceste resurse n spe-
cial spre necesit`]ile crescute
ale unui organism aflat n plin`
dezvol tare [i transformare.
Deci, dac` nu v` alimenta]i [i
nu v` odi hni ]i supl i mentar
pentru a acoperi [i efortul
depus la antrenamente, orga-
nismul poate consuma prea
mult din aceste resurse pentru
efortul fizic [i nu va mai avea
resurse suficiente pentru cre[-
terea n n`l]ime, la fel cum la
o femeie gravid` trebuie -de
exemplu - suplimentat` canti-
tatea de calciu pentru a aco-
peri [i nevoile f`tului, altfel f`tul
va consuma resursele de cal-
ciu existente [i gravida va su-
feri consecin]ele const~nd n
deteri orarea danturi i , spre
exemplu. La fel cum n cazul
gravi dei nu este corect s`
spunem c` f`tul a di strus
dantura, nici n cazul exerci]iilor
cu greut`]i (oric~t de mari ar fi
ele), nu este corect s` spunem
c` ele opresc cre[terea, de[i
aceste dou` l ucruri se pot
nt~mpla dac` nu sunt supli-
mentate resursele organismului
la nivelul solicit`rilor.
R: Sigur c` exist`, PROT-R 65,
PROT-R 85 sunt de exempl u
concentrate proteice din care
o parte din proteine provine
din soia, deci sunt ob]inute [i
din materie vegetal`, la fel [i
ENERGOCARB- R care este
extras din porumb. Pe de alt`
parte SUPER PROTEIN- R 90 este
un concentrat protei c pro-
CULTURISM # # 25
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
G Cea mai mare
sal` din Bucure[ti
G Aparatur` de
ultim` genera]ie
Daso-Cado
pentru toate
grupele musculare
G 100 de posturi de
lucru simultan
G Du[uri, saun`,
vestiare separate
pentru b`rba]i
[i femei
G Bar sportiv
PROGRAM
luni - s~mb`t` 8-22
duminic` 8-16
Str. Orhideelor 3-5,
sector 6, Bucure[ti
(cartier Regie, aceea[i
cl`dire
cu Discoteca R2).
Tel.: 094.374.124
Mijloace
de transport:
metrou - sta]ia
Groz`ve[ti; autobuzele
105, 601; tramvaiele 2,
11, 35, 37 (sta]ia Fabrica
de igarete)
viva fitness
CONNUTUL
AMINOACIZILOR / PORIE
(4 TABLETE)
1
L-ARGININ 144 mg
1
L-FENILALANIN 178 mg
1
L-IZOLEUCIN 218 mg
1
L-LEUCIN 331 mg
1
L-LIZIN 296 mg
1
L-METIONIN 98 mg
1
L-TREONIN 174 mg
1
L- TRIPTOFAN 63 mg
1
L-VALIN 256 mg
Acid L-ASPARTIC 249 mg
L-CISTIN 12 mg
L-GLICIN 70 mg
Acid L-GLUTAMIC 766 mg
L-PROLIN 361 mg
L-HISTIDIN 107 mg
L-SERIN 216 mg
L-TIROZIN 227 mg
1
Aminoacizi esen]iali
Este un produs de calitate superioar`, natural, cu un
procent [i raport optim de aminoacizi esen]iali [i
dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet` [i este
asimilat total. Formula produsului asigur` un echilibru
stabilt [tiin]ific pentru a avea o cre[tere muscular` optim`
[i o recuperare rapid` dup` antrenament. Cre[te rata
metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i
folose[te gr`simile pentru energie. Nu con]ine zaharuri [i
gr`simi. Este 100% natural din lapte. Se recomand`
servirea unei por]ii a c~te 4 tablete de trei ori pe zi, din
care una, imediat dup` antrenament. Pentru sportivii de
performan]` se pot dubla dozele.
A Al le ex xa an nd dr r u u
C Co os s t ta ac c h he e

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
CULTURISM # # 27
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
pe care o face]i : coji de ou`,
alune, miere, banane, lapte,
nghe]at` este foarte dens`
caloric [i n special provenind
din carbohidra]i (glucide) [i
gr`si mi [i mai pu]i n di n pro-
tei ne, deci nu mi se pare o
idee prea bun` pentru c` nu
suntem la sumo.
Mul t mai efi ci ente sunt
concentratel e protei ce, n
sportul nostru, iar calciul, dac`
nu consuma]i sufi ci ente
lactate, este mai bine s`-l lua]i
de la farmacie pentru c` [ti]i
bi ne pe unde i es ou`l e de
g`i n` [i nu [ti u c~t de bi ne
pute]i steriliza coaja acestora
pentru a evita introducerea n
organi sm a bacteri i l or [i
g`ina]ului. Asta este de altfel o
formul` de acum 20 de ani,
care nu mai este folosit` de
nimeni acum pentru c` ntre
ti mp ne-am mai de[teptat
nv`]~nd [i noi de la str`ini.
R: Socata, dac` este vorba
de suc [i nu de vin, este bun`
ca b`utur` natural`.
R: Uneori scrisorile nu ajung
la destina]ie din cauza po[tei.
Scriei din nou!
POTOP MARIUS -
CONSTANA
R: Nu putem publica articolul
trimis de dumneavoastr` pen-
tru c` putem fi da]i n judeca-
t`, potrivit drepturilor de autor.
BRBULESCU ION -
JUD. OLT
R: Produsul ENERGOCARB- R
este bun imediat dup` antre-
nament, dar ar trebui s` con-
sumi [i ceva proteine. Ameste-
c`-l cu lapte sau iaurt dac` nu
ai un concentrat proteic. Este
bun de asemenea [i nainte de
antrenament, dar s` l iei cu
cel pu]in o or` nainte.
R: Pentru a cre[te n mas`
muscular` se recomand` cel
pu]in 5 mese pe zi la interval
de 3 ore. Mesel e trebui e s`
con]in` 30-35 g. de proteine,
iar carbohidra]i mai mul]i sau
mai pu]ini n func]ie de tipul
somatic (pentru a evita ngr`-
[area excesiv`). Gr`simile tre-
buie reduse la minimul necesar
func]ion`rii optime a organis-
mului. Motivul mp`r]irii alimen-
telor la mai multe mese n loc
de trei, este acela c` or-ga-
ni smul absoarbe mai bi ne
cantit`]i mai mici de m~ncare
[i se asigur` un flux constant
de nutrien]i de-a lungul zilei.
Am zis minim 5 mese, iar maxi-
mul este probabil de 7-8 mese,
pentru c` am ci ti t despre
campi oni cel ebri care se
scoal ` noaptea [i beau o
por]ie de concentrat proteic.
CONSTANTIN BOGDAN -
BUCURETI
R: Este normal ca proteinele,
glucidele sau lipidele n exces
s` duc` la ngr`[are, deoare-
ce odat` ce necesit`]ile de
moment ale organismului sunt
satisf`cute el va depozita ce
este n pl us sub form` de
rezerve pentru cazul n care nu
vor exista suficiente alimente n
viitor. Acest sistem de lucru
al corpului a fost ideal de-a
lungul existen]ei speciei umane
[i l-a ajutat s` supravie]uiasc`,
pentru c`, s` nu ui t`m c`,
abi a n ul ti mi i 50-100 de ani
hrana nu mai reprezi nt` o
probl em` deosebi t` pentru
specia noastr`. G~ndi]i-v` c`
pe vremea c~nd oameni i
tr`iau n pe[teri [i reu[eau s`
prind` ceva v~nat, doar din
c~nd n c~nd, acest meca-
nism a fost crucial.
R: Este [i normal ca la cei 37
de ani pe care i am s` nu mai
fiu la fel de competitiv ca la
20-28 de ani [i este la fel de
normal ca tinerele genera]ii s`
ntreac` fostele staruri. Ar fi trist
- pentru culturismul rom~nesc-
s` nu fi e a[a pentru c` ar
nsemna c` sportul nostru nu
progreseaz`. Oricum, dup` 21
de ani de cari er` competi -
]ional`, de[i m` declar mul-
]umit de rezultate (at~tea c~te
au fost n condi]iile date de
epoca n care am tr`it), nc`
nu am pus m`nu[ile n cui [i
nc` mai c~[tig concursuri (5
anul trecut) n fa]a unor sportivi
cu aproape 20 de ani mai
tineri. Pe de alt` parte ns`, am
mari ndoieli c` unii dintre tinerii
ce se afirm` azi vor mai fi n
competi]ii [i peste 10 ani (din
cauza steroizilor anabolizan]i),
pe c~nd eu voi fi cu siguran]`.
veni nd di n l apte, deci de
origine animal`.
R: Nu avem postere de
v~nzare.
IOSIF - JUD. MURE
R: Din p`cate nu precizezi
dac` faci cul turi sm [i dac`
aceast` dezvol tare vi zi bi l
i negal ` a pectoral i l or s-a
accentuat treptat, caz n care
de vin` poate fi antrenamen-
tul gre[it, ori un defect genetic,
sau nu faci culturism [i aceast`
inegalitate este clar un defect
genetic. n func]ie de cauz` se
alege cel mai potrivit remediu.
Flutur`rile cu o singur` m~n`
reprezint` o solu]ie n cazul n
care nu faci culturism deoare-
ce vor asigura probabil o dez-
voltare suficient` a p`r]ii ne-
dezvoltate. n caz c` faci cul-
turism, problema este mai greu
de rezolvat doar cu flutur`ri
pentru c` mu[chii (deja bine
adapta]i la efort ) r`spund mai
greu la solicit`ri mici cum sunt
cele din timpul exerci]iilor de
i zol are [i fl utur`ri l e se nca-
dreaz` aici.
Este de asemenea posibil ca
problema s` fie de fapt gene-
rat` de o gre[eal` n execu]ia
unuia sau a mai multor exerci]ii
pentru pectorali. Cunosc un
caz n care se avea un picior
mai sub]ire pentru c` la geno-
flexiuni cu bara pe ceaf` se
nclina pu]in spre dreapta [i
astfel folosea cu 10-15% mai
mult piciorul drept. Normal c`,
n acest timp, acest picior s-a
dezvol tat mai mul t. Desco-
peri nd cauza, efectel e sunt
mai u[or de nl`turat.
VAIDA NORBI -
BAIA MARE
R: Ini]ial musculatura se dez-
volt` extrem de rapid datorit`
introducerii unui element nou :
antrenamentul cu greut`]i .
Dup` ce se adapteaz` noului
stres, ea se opre[te din cre[te-
re dac` stresul nu cre[te. Deci
trebui e s` m`ri ]i conti nuu
stresul dac` vre]i s` for]a]i
mu[chi i s` creasc`.
Stresul poate fi m`ri t
cresc~nd greut`]i l e,
cresc~nd num`rul de
repet`ri efectuate cu
aceea[i greutate sau
mic[or~nd timpul dintre
seri i f`r` a mi c[ora
greut`]ile sau num`rul
de serii ori repet`ri.
Evident c` alimenta]ia [i
odihna devin din ce n
ce mai importante, pe
m`sur` ce stresul este
mai mare [i insuficien]a
lor v` va mpiedica s`
v` reface]i complet [i n
conseci n]`, v` va
mpi edi ca s` m`ri ]i
stresul.
R: Nu po]i s` lucrezi doar
p`r]i di n fasci col el e
muscul are deoarece fi brel e
musculare se contract` egal
ca i ntensi tate pe toat`
lungimea lor. La biceps, spre
exempl u, nu po]i s` l ucrezi
doar partea de jos sau doar
partea de sus a mu[chi ul ui ,
pentru c` acest mu[chi are
doar dou` capete legate prin
tendoane de oase. La grupele
musculare cu mai multe ca-
pete este posibil s` lucrezi pre-
ponderent anumite fascicole.
La piept, despre care ntrebi
tu, po]i lucra cu preponderen-
]` fascicolele superioare (la
plan nclinat ) sau pe cele infe-
rioare (la plan orizontal sau de-
clinat), datorit` particularit`-
]ilor sale n ceea ce prive[te fe-
lul n care este ata[at de oase
prin tendoane. Astfel cap`tul
dinspre um`r al pectoralului se
ata[eaz` printr-un singur ten-
don de oase, dar la cap`tul
cel`lalt fascicolele musculare
se prind de cutia toracic` pe
mijlocul pieptului ntr-o multi-
tudi ne de puncte, ceea ce
face posibil` aceast` relativ`
izolare a p`r]ii superioare de
cea inferioar`.
R: Nu po]i s` m`re[ti greut`-
]ile la nici o grup` de mu[chi
datorit` motivelor ar`tate mai
sus.
R: ndrept`rile cu bara pen-
tru erectori (lombari) [i ridic`rile
de umeri pentru trapez merg
bi ne l a sf~r[i tul antrena-
mentului de picioare.
POP CRISTIAN - CLUJ
R: Mul]umesc pentru urare.
PASCU VASILIC -
JUD. IALOMIA
R: Pauza ntre serii este prea
mare. ncearc` s` o reduci la
1-2 minute.
R: Compozi]ia de alimente
26 # # CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
D Dr r a ag go o[ [
P P o op pe es s c c u u
F Fl l o or r i in n
U Uc c e ea an nu u

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
CULTURISM # # 29
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
Baciu Giovani
Oravi]a
Maxim tefan [i Tiriboi
Marius - M`r`[e[ti
R`doi Claudiu
Jup~ne[ti
Cristian L`sculescu
[i Cotarce Florin -
Dr. Turnu Severin
P~r~u Octavian [i
Brahtian Marian - Tulcea
Pentru eventualele proble-
me medicale, pute]i beneficia
de consult cu plat` la Labora-
torul de Dezvoltare Fizic` al
I.N.M.S. Bucure[ti program~n-
du-v` la telefon 01.324.91.78/
160 , cu scrisoare la C.P. 19-42
Bucure[ti.
VIRGIL-
CARA- SEVERIN
Cre[terea statural` se rea-
lizeaz` n perioada de cre[tere
p~n` la 19-21 ani [i este pu-
ternic condi]ionat` genetic.
De obi cei conteaz` statura
p`rin]ilor.
La v~rsta de 16 ani ai toate
[ansele s` mai cre[ti. Este indi-
cat s` menajezi totu[i cartilajul
de cre[tere al membrelor infe-
rioare, de aceea ]i recomand
s` evi]i genoflexiunile cu n-
c`rc`tur` mare [i s`riturile pe
membrele inferioare. La var`,
]i recomand s` practici notul.
OZUM TEFAN-
CRAIOVA
Dore[ti s` [tii ce fel de tip
constuti]ional e[ti, dar nu-mi
specifici ce v~rst` ai.
Din datele pe care mi le-ai
trimis, a[ considera c` ai ten-
din]` ectomorf` cu articula]ia
m~inii destul de sub]ire [i cu
i nsufi ci en]` capsul o-l i ga-
mentar` (dac` ]i sare a[a
de des articula]ia um`rului).
Ar trebui s` ]i nt`re[ti articu-
la]iile [i s` evi]i greut`]ile mari.
Po]i utiliza concentrate protei-
ce din gama REDIS precum [i
compl exel e de vi tami ne,
aceasta n func]ie de posibi-
lit`]ile materiale pe care le ai.
MNESCU DANIEL-
MRGRITETI, BUZU
La statura de 184 cm [i la
greutatea de 92 kg. ai bra]e
bune de 42 cm, dar coapsele
tal e nu cred c` m`soar`
numai 54 cm, pentru c` ar fi
slabe [i dispropor]ionate cu
restul corpul ui . Cred c` ai
gre[it m`sur`toarea .
Durerile n partea st~ng` a
trunchiului sub coaste pot s`
]i n` de peretel e costal , de
inim`, sau de organele abdo-
minale din abdomenul inferior.
Te sf`tui esc s`-]i faci un
consul t cl i ni c de medi ci n`
intern` [i, n func]ie de rezul-
tatele lui, s` mai discut`m.
PRUTEANU FLORIN-
BRLAD
Po]i practica culturismul cu
efort moderat n func]i e de
starea general `: l a nceput
greut`]i mai mici, apoi canti-
tatea de efort poate cre[te.
Nu sunt de p`rere s` con-
sumi deocamdat` produse din
gama REDI S pentru c`
probabil ai mult ]esut adipos
care trebuie eliminat.
]i recomand s` ncepi
antrenamentele, s` faci efort
moderat 2-3 luni [i, c~nd vei
mai reduce din ]esutul adipos,
vei putea s` iei [i concentrate.
Exerci ]i i l e de abdomen
corect efectuate pot stimula
func]ia lene[` a vezicii biliare.
SAVA GHEORGHI-
BACU
Te rog s` cite[ti r`spunsul pe
care i l -am dat l ui Vi rgi l di n
Cara[ Severin.
n leg`tur` cu pozi]ia coloa-
nei vertebrale este necesar un
examen somatoscopic pentru
examinarea curburilor [i pozi]iei
coloanei n diverse planuri.
Pentru corec]ia coloanei se
pot face exerci]ii de extensie,
at~rn`ri la spalier [i not, dar
depistarea deficien]elor coloa-
nei trebuie efectuat` corect
pentru c` execi ]i i l e fi zi ce
trebuie s` favorizeze corec]ia
[i s` nu accentueze deficien]a.
C. LUCIAN- SNNICOLAU
A[ dori s` te ajut, dar nu am
n]eles mare lucru din scrisoa-
rea ta : ai 19 ani [i ]i-au ap`rut
ni[te simptome de mai mul]i
ani dup` efort la karate?!
Nu speci fi ci ce te doare,
c~nd apar dureri l e [i dac`
tratamentul recomandat te-a
ajutat ntr-un fel.
Eu cred c` ar trebui s` reiei
investiga]iile, adic`: examen
clinic general, analiza de labo-
rator, examen neurologic, exa-
men psihiatric [i apoi s` tra-
gem o concluzie. Consider c`
ai fost neglijent cu s`n`tatea
ta [i ar fi cazul s` te preocupi
mai serios de ea.
Mai a[tept ve[ti de la tine, e-
ventual rezultatele unor analize
sau al e unor i nvesti ga]i i pe
care le-ai f`cut, a[a cum ]i-am
recomandat.
28 # # CULTURISM
revist` difuzat` [i pe internet: www.culturism.freeservers.com
PROBLEME MEDICALE I MEDICAMENTE
Dr. Anca-Ileana GURU
Ochea Andreeas [i M`ne]oiu
Narcis - Dr`g`[ani
MOLDOVAN IOSIF-
PETRILA
Hemoroizii externi apar ca
urmare a perturb`rii tranzitului
intestinal, favoriza]i de alimen-
ta]ia incorect` [i de cre[terea
presiunii abdominale n timpul
exerci]iilor cu greut`]i.
Hemoroizii externi au risc de
agravare n momentul n care
se rup, s~ngereaz` [i duc la
pierderea masei sangvine [i
deci la anemie.
]i recomand s` fi i foarte
atent cu alimenta]ia - m~n-
carea nu trebuie s` fie prea
uscat`, s` con]in` suficiente
l i chi de, s` ai b` cel ul oz`
destul ` care s` formeze un
bol fecal de oar ecar e
consisten]` [i eliminarea lui s`
se fac` ritmic.
Ai putea uti l i za ceai ur i
medicinale de la Plafar (vei
ntreba) b`ute cal de dup`
mesel e pri nci pal e, care s`
favori zeze tranzi tul . Local ]i
recomand igiena perfect`.
BOTEZ LAURENIU-
SIBIU
Afec]iunea despre care mi-
ai scris trebuie tratat` n mod
constant [i cu seriozitate; dac`
suferi deja de 5 ani, nseamn`
c` boala a dep`[it faza acut`
[i se cronicizeaz`. ]i recomand
s` mai ncerci [i la alte servicii
de urol ogi e [i s` col aborezi
str~ns cu un medi c de
specialitate care s` se ocupe
special de tine. Un tratament
bi ne condus ar fi trebui t s`
rezolve problema p~n` acum.
n leg`tur` cu practicarea
culturismului, este necesar s`
ai starea de s`n`tate per-
fect`. n timpul efortului fizic
se formeaz` de[euri meta-
bol i ce care se el i mi n` pri n
ur i n`, de aceea cal ea de
eliminare trebuie s` fie liber`.
Prezen]a dureri l or [i a ustu-
r i mi i l ocal e sunt semne c`
f unc] i a de el i mi nar e est e
ngreunat`.
Pe de al t` par te tr ata-
mentul prelungit cu antibio-
tice pentru aceast` afec]iune
scade tonusul muscul ar i ar
efortul sportiv se efectueaz`
cu di fi cul tate [i f`r ` r an-
dament. n general infec]iile
trebui e rezol vate radi cal [i
apoi se poate rel ua efortul
fizic.

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
Vindem pentru practicarea culturismului
tricouri, pantaloni, fond de ten,
produse nutritive, bare olimpice
MNUI
DE ANTRENAMENT,
CENTURI DE PIELE
Marca REDIS
de cea mai bun` calitate,
comandate special \n str`in`tate
Comenzi prin telefon:
062/220614; 0945100 06; 094828833
S S
p p
i i
r r
u u
l l
i i
n n
a a
S`li de culturism
CSS 5 - Bucure[ti
Stadion Lia Manoliu (fost 23 August) -
l~ng` turnul de para[utism
telefon: 092.697.522
antrenor Dan Enu]`
G.T. GYM BUCURETI
Str . Valer ian Prescurea 26
Telefon: 411. 52.09
TORA CLUB
Stadionul Tineretului culturism [i aerobic,
reducere pentru studen]i.
Telefon 650. 91. 21
LICEUL AUREL VLAICU
Zona bd. 1 Mai - Parcul Cire[arii;
tel. : 094. 80. 99.68;
antr enor Alexandr u Costache
O nou` sal`
\n cadrul complexului Lia Manoliu
(fost 23 August)
l\ng` sala de gimnastic` [i vestiar e.
Antrenor Ilie Constantin.
Tel.: 250.03.37; 092. 455.330
SALA METROU GROZVETI
Tel.: 686.00.23, dup` ora 20.00
POWER SEBASTIANO-GYM
Parcul Tiner etului, Reghin; tel: 094.591. 975
SAMSON GYM
Str. Cioc`ne[ti nr.1 (zona - metrou Ap`r`torii
Patriei). Antrenor: Mircea P~rjol.
Tel.: 684.92.10
SALA SPORTURILOR
DACIA BUZU
Antrenor : S`ndel M~ndr u]`
Este produs de Centrul de Cer-
cet`ri pentru Tehnologii Ecologice
Spirulina are \n compozi]ie
Cyano-bact eri i Spi rul i na pl a-
tensis, un organism unicelular
care are influen]e binef`c`toare
asupra organismului, [i calciu
natural.
Acest produs are urm`toarele
calit`]i: \mpiedic` formarea acidu-
lui lactic \n mu[chi, conferind astfel
o mai mare rezisten]` la efort, [i,
implicit, o mai mare energie la
antrenament. Principalul efect al
acest ui produs est e spori rea
energi ei [i m`ri rea t onusul ui
musculaturii.
Contribuie la cre[terea masei
musculare, la men]inerea unui org-
anism t~n`r, la catifelarea pielii [i
l a ri di carea cal i t `] i i p`rul ui .
Produsul este natural [i nu are nici
o contraindica]ie.
Con]ine: proteine 60%, lipide
5%, glucide 20%, vitamine [i
minerale.
Se admi ni st reaz` dou`-t rei
capsule de trei ori pe zi. La sportivi
se poate dubla doza.
Pe pia]a occidental` pre]ul a
100 de capsule este 15 dolari.
V` oferim produsul Spirulina \n
flacoane a 50 de capsule la
ext raordi narul pre] de numai
60.000 l ei , i ncl usi v t axel e
po[tale.
Comenzile se fac
la telefoanele redac]iei
sau prin scrisori
n Bucure[ti, la
IDM Regie, stand G 17,
(l~ng` metrou Sem`n`toarea),
toat` gama suplimentelor nutritive
UNIVERSAL [i REDIS,
[i alte accesorii
pentru practicarea culturismului.
Program zilnic: 11-17, s~mb`ta: 11-14
C Cu u n nu um ma ai i 9 90 00 00 0 l le ei i
pute]i procura urm`toarele trei lucr`ri:
cartea Culturism de performan]`,
autor Florin Uceanu
suplimentele revistei:
Din secretele campionilor
Alimenta]ie [i suplimenta]ie
\n culturism
Ofert` special`
Abonamente Abonamente
Cei care doresc s` se aboneze la
revista Culturism pot contracta
abonamente la oricare oficiu
po[tal, p~n` pe data de 15 a
fiec`rei luni. Facem precizarea c`
publica]ia este \nscris` \n
Catalogul Presei Interne la pozi]ia
4025. Dac` dori]i v` pute]i
abona direct la redac]ie, trimi]~nd
un mandat po[tal cu suma de
30.000 lei pentru [ase apari]ii
sau 60.000 lei pentru 12 apari]ii.
To]i cei care doresc numerele
din urm` ale revistei noastre le
pot procura trimi]~nd pe
adresa redac]iei un mandat
po[tal cu suma de 4.000 lei
pentru fiecare revist` solicitat`.
Redac]ia mai dispune de
numerele:
29,
de la 32 la 46,
de la 48 la 53,
de la 55 la 79,
de la 81 la 100.
OFERT EXCEPIONAL
Pute]i ob]ine toate revistele
enumerate mai sus la pre]ul
de numai 65.000 lei
Dac` nu de]ine]i colec]ia revistei "Condi]ia fizic`",
v` facem o ofert` avantajoas`:
Pute]i procura numerele: 1, 2, 3, 10, 27, 28, 29, 30, 31, 32
pl`tind numai 7.000 lei la primirea coletului.
Revistele v` parvin \n trei-patru zile de c~nd primim cererea, care se
poate face \n scris sau telefonic.
Editura Redis Co
str. Constructorului 5, bl. 16, sc. A, ap. 8, et. 1
Buftea, jud. Ilfov, cod 78910
Tel.: 01/792.25.54; 792.24.98;
094.63.22.94; 092.24.47.83; 094.32.46.45
Colectiv de redac]ie: Florin Uceanu, Gabriel Bodean, Anca
Gur`u, erban Damian, Virgil Buruian`, Cristian Neagu,
Paul Dumea, Constantin Ionescu (corespondent SUA)
Foto: Viorel Dulgheru, Dorel Florea
Pretip`rire: Dana Kolesnicov
CAT Press srl - tel.092.831.011
www.catpress.freeservers.com
MIC PUBLICITATE
Vindem prin po[t` BARE Z, nichelate, produse \n
Germania, avnd grosimea 30 mm, la pre]ul de
550.000 lei inclusiv taxe po[tale. Comenzile se pot
face n scris pe adresa Cri[an Lucian, str. Petru Maior
56, loc. Reghin, jud. Mure[ sau la telefonul
094.156.614.
V~nd videocasetele Mr. Olympia 97,
Blood and Guts cu Dorian Yates;
To the extreme cu Shawn Ray; Mr. Olimpia 98;
Antrenamentul lui Ronnie Coleman
la pre]ul de 70.000 lei/buc.
Comenzi la telefon 092.626.944
V~nd multifunc]ionale, schi]e tehnice, discuri, bare
populare, m~nere, gantere,
[i alte accesorii. Tel.: 069/222.821
V~nd la pre] avantajos cadru culisant, b`nci de
\mpins reglabile (3 buc), helcometre (2 buc), pres`
picioare, banc` Scott, 1000 kg discuri de la 2 la 30
kg [i b`ri clasice, 450 kg gantere de la 2 la 31 kg.
Tel.: 044/280405, orele 18-20.
BODY SHOP - Linie de nutri]ie sportiv`:
Peste 100 tipuri de produse [i 4 ani de experien]`.
Echipament, m`nu[i, centuri etc. Bra[ov, bd. G`rii nr
1. Tel: 094.513.810, antrenor - Ovidiu Mezdrea.
V~nd Creatin`, Glutamin`, Adrostene, Animal Stach.
Tel.: 092.876.311
V~nd bar` popular` [i set discuri originale Weider,
dou` m~nere gantere Weider, toate complet nichelate
- 250$. Tel.: 092.76.23.40
V~nd la pre] avantajos aparatur` complet` modern`
de culturism, inclusiv bare drepte, bar` Z, discuri de
la 3 la 25 kg, gantere de la 5 la 25 kg. Rela]ii la
tel.: 046/219367, orele 18-20.
V~nd bare olimpice, discuri cauciucate,aparate
[i accesorii. Comenzi [i informa]ii la tel.:
094.70.53.44- Oradea
Vnd colec]ie complet` reviste Muscle & Fitness pe
1999, sigilate, pre] excep]ional.
Telefoane: 01/410.38.45 sau 094.31.35.39. Alex.
V~nd aparat modulabil pentru antrenament culturism
la care se pot face 12 exerci]ii, bar` olimpic`,
discuri, gantere reglabile. Tel.: 01/74.525.67;
093.52.95.99
Magazin suplimente nutritive \n Bucure[ti,
Bd. Timi[oara 69. Tel.: 039.291.900
Magazin de suplimente nutritive \n Dr. Tr.
Sverin, SAM srl, Bd. Tudor Vladimirescu, cart.
Cet Nord. Informa]ii la tel.: 052/31.22.39
Alfa Center
fitness
O nou` sal` de culturism, fitness,aerobic,
foarte modern`, s-a deschis \n Bra[ov.
Str. Grivi]ei nr. 73-75.
Telefon: 068.415.475
FALCON GYM
O nou` sal` cu antrenament de culturism,
aerobic, fitness s-a deschis n Bucure[ti, Pia]a
Unirii, cupola KM0, etaj 1.
P PR RO O D DI IN NA AM MI IC C 2 20 00 00 0
SAL DE FITNES I CULTURISM
v` ajut` s` fi]i
SNTOI, PUTERNICI I FRUMOI.
Pasajul COLEUS - Bucur Obor,
aparate moderne. Condi]ii deosebite.
Aici se v~nd [i suplimente nutritive.
Zilnic: 8
00
-21
30
; Duminic`: 8
00
-14
00
Rela]ii la telefon: 092.354.251; 242.30.26
La magazinul
KETTLER
din Bucure[ti, calea Mo[ilor 292, g`si]i o gam`
larg` de aparate [i accesorii pentru
practicarea culturismului [i fitnesului [i
suplimente nutritive.
tel. 01/2102280
NOU
N
O
U
Execut`m la cerere, rapid, aparate
multifunc]ionale pentru toate grupele
musculare, compacte, ideale pentru
domiciliu sau s`li mici. Tel. 094.579.928

T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O
u n p r o d u s
Editura Redis Co. Pre]ul revistei: 5.700 lei
Batonul proteic
acum crocant
cu gust deosebit
Batonul proteic
acum crocant
cu gust deosebit
T
O
P
C
U
L
T
U
R
I
S
M
.
R
O

S-ar putea să vă placă și