Sunteți pe pagina 1din 14

ANEXA 5 la ORDIN nr.

135 din 10 februarie 2010 - privind aprobarea


Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului
pentru proiecte publice si private
MEMORIU DE PREZENTARE
COMUNA GHINDARESTI JUDETUL CONSTANTA

MEMORIU DE PREZENTARE
I. Denumirea proiectului: MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE IN
COMUNA GHINDARESTI, JUDETUL CONSTANTA
II. Titular
COMUNA GHIDARESTI
Str. ALEEA CIMITIRULUI Nr.386,
localitatea GHINDARESTI
Cod fiscal : 88826017,
tel. 0241 873 077 fax : 0341-483553
E-mail ghindaresti_pri@yahoo.com
persoana de contact : VARTOLOMEI Adrian
reprezentant legal : VARTOLOMEI Adrian Primar al Comunei Ghindarestii
responsabil protectia mediului: IVAN CLAVA
III. Descrierea proiectului:
Rezumatul proiectului
Proiectul vizeaza reabilitarea urmatoarelor drumuri agricole de exploatatie, in
scopul preluarii traficului agricol de pe drumul european E60, fluidizarii circulatiei si
prevenirii blocajelor sau perturbarilor de trafic: De 418 m; De 93/45 m; De 106/18 -;
De 118/68 ; De 106/17.
Aceste drumuri au o lungime totala de 6.644 m si asigura
accesul direct (se intersecteaza) cu drumul european E60 (DN2A) HarsovaConstanta. Segmentul de drum european de pe care se preia traficul agricol are o
lungime de 7,3 km. Ruta alternativa este formata din DC67 (3,8 km) - Drumurile de
exploatatie mentionate. Reabilitarea drumurilor agricole de exploatatie va conduce la
diversificarea activitatilor economice, la preluarea si comercializarea produselor
agricole, precum si la investitii in exploatatiile agricole care momentan sunt afectate
de lipsa unei infrastructuri rutiere minim functionala, care sa asigure legaturi cu
drumurile ce tranziteaza comuna Ghindaresti, si in continuare cu restul teritoriului, in
punctele de interes economic si agricol.
Platforma drumului este de 5,0m : partea carosabila - 4m + acostamente
2x0,50m = 1m ( din care 0,25 m alcatuit din: 10cm piatra sparta si 5cm nisip; restul
de 0,25m sunt din pamant)

ANEXA 5 la ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 - privind aprobarea


Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului
pentru proiecte publice si private
MEMORIU DE PREZENTARE
COMUNA GHINDARESTI JUDETUL CONSTANTA

Sistemul rutier propus : - 5cm strat de uzura BA16


-10cm macadam
-15 cm piatra sparta
- geotextil
Pentru asigurarea depasirilor si a circulatiei in ambele sensuri se prevede
amplasarea unor platforme de incrucisare in numar de 13 buc avand suprafata de
40mp( 2mx20m) fiecare cu un sistem rutier compus din :
- 5cm strat de uzura
-10cm macadam
-15 cm piatra sparta
- geotextil
Platformele sunt precizate la urmatoarele pozitii kilometrice: km 0 + 260
dreapta, km 0 + 764 dreapta, km 1+ 093 dreapta, km 1+780 dreapta, km 2 + 282
dreapta, km 3 + 194 dreapta, km 3 + 730 stanga, km 4 + 237 dreapta, km 4 + 712
dreapta , km 5 + 214 stanga, km 5 + 549 dreapta, km 6 + 045 stanga si km 6 + 351
stanga.
Scurgerea apelor este asigurata prin prevederea unor rigole de-a lungul
drumului si a 2 (doua) podete tubulare cu D = 600 mm situate la urmatoarele pozitii
kilometrice: km 5+053 si km 5+757.
Rigolele din pamant sunt situate dupa cum urmeaza :
km 0+000 - km 4+483 dreapta, km 5+756 - km 6+644 stanga;
km 4+483 km 5+756 stanga si dreapta
Profilul longitudinal
Linia rosie pe baza cotelor minime urmareste pe cat posibil declivitatile
existente, asigurand o panta maxima de sub 5%.
Caracteristicile geometrice proiectate se incadreaza in prevederile STAS 86385 . S-a urmarit pe cat posibil ca in profilul in lung sa se pastreze panta naturala a
terenului. Razele de racordare in plan vertical au valori cuprinse intre 1000 m si 3
000 m.
Profilul transversal
Drumul se va amenaja pe traseul existent in mare parte, incadrandu-se intre
punctele fixe (stalpi, etc.). Drumurile se vor
realiza cu un profil transversal
caracteristic alcatuit din:
Carosabil - cu latimea de 4,00 m cu profil transversal avand o panta unica
de 2,5%, iar pe sectorul de drum km 4+483 km 5+756 carosabilul are doua
pante de 2,5%.
Acostamentele au latimea de 0,50 ml consolidate cu piatra sparta pe 0,25
ml, exceptie fac acostamentele de la accese drum national cu latimea de 1,00 m
consolidate cu piatra sparta pe 0,50 ml si carosabilul cu latimea de 3,50 ml cu o
panta unica de 2,5% (racord DN) in conformitate cu prescriptiile legisiatiei in vigoare
(Ord.Guvern nr. 43/97 si 45/98, STAS 2900/89; STAS 863/85) si cu importanta
functionala a drumului.
2

ANEXA 5 la ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 - privind aprobarea


Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului
pentru proiecte publice si private
MEMORIU DE PREZENTARE
COMUNA GHINDARESTI JUDETUL CONSTANTA

Sistemele rutiere au fost dimensionate la o sarcina pe osie de 11,5 t


Categoria de importanta a lucrarii a fost stabilita conform metodologiei MLPAT este
normala ( C ) si va fi inscrisa in toate documentele tehnice privind constructia.
- justificarea necesitii proiectului;
In mediul rural, drumurile constituie ruta de transport cea mai importanta, insa
calitatea si, in general, dezvoltarea acestora si a traficului este inca departe de a
indeplini standardele europene.
Situatia actuala a drumurilor de exploatare detremina un nivel diminuat al
performantei agricole si cu specific zootehnic pe piata europeana. Reteua de drumuri
de exploatare care alcatuieste infrastructura rurala agricola in comuna Ghindaresti nu
a beneficiat de nici un program de modernizare in ultimii ani, fapt care a condos la
diminuarea competivitatii sectorului agricol.
Investitia propusa pentru realizare se incadreaza in obiectivele strategiei de
dezvoltare a comunei Ghindaresti, judetul Constanta, formulate pentru perioada
2007- 2030, strategie coroborata cu Programul national de dezvoltare rurala 20072013 si in consesns cu politica Uniunii Europene de crestere a gradului de civilizatie
pentru localitatile din mediul rural ale statelor membre.
Realizarea acestui tip de investitie este oportuna si datorita faptului ca este
complementara cu masuri si actiuni realizate prin programele finantate din fondurile
structurale si de coeziune ale Uniunii Europene.
In prezent drumul de exploatare agricola este un drum de pamant, care nu
poate acoperi capacitatea portanta necesara desfasurarii traficului local alcatuit din
utilalje agricole, carute si automobile. Acest tip de trafic, in special utilajele agricole si
carutele folosesc drept ruta de acces la suprafetele agrigole aflate in exploatare
drumul european E60, ingreunand si uneori periclitand traficul curent, in special in
sezonul estival cand se inregistreaza aglomerari de trafic datorita faptului ca drumul
european E60 asigura accesul catre litoral.
Drumurile de exploatare ce fac obiectul proiectului prezinta numeroase gropi
foarte adanci, denivelari mari, valuiri-datorita carora traficul se desfasoara greoi, iar
in anotimpurile ploioase sufera degradari majore datorita sistemului de evacuare a
apelor meteorice care este inexistent si devine impracticabil.
Sintetic situatia actuala se prezinta astfel :
-starea drumului de exploatare se prezina in conditii impropii asigurarii
accesului la exploatatiile agricole in vederea desfasurarii activitatilor agricole in
conditii optime, in special cele privind incarcarea si transportul produselor agricole si
cele cu specific zoztehnic ;
-circulatia automobilelor si a masinilor agricole , a tractoarelor se face in
conditii nesigure periclitand integritatea fizica si chiar viata participantilor la trafic
-in situatia actuala,scurgerea apelor pluviale se realizeaza necorespunzator
Traseul pentru care s-a optat in vederea modernizarii, este greu practicabil in orice
anotimp avand urmatoarele particularitati :

ANEXA 5 la ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 - privind aprobarea


Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului
pentru proiecte publice si private
MEMORIU DE PREZENTARE
COMUNA GHINDARESTI JUDETUL CONSTANTA

drumul de exploatare agricola este drum de pamant care nu poate acoperi


capacitatea portanta ;
prezinta numeroase gropi foarte adanci, denivelari mari, valuriri datorita carora
traficul se desfasoara greoi, iar in anotimprile ploioase sufera degradari majore
datorita sistemului de evacuare a apelor meteorice care este inexistent si
devine impracticabil ;
inexistenta podetelor de descarcare a apelor pluviale precum si inexistenta
rigolelor in zone cu pante mai mari de 3% a dus la evacuarea apelor prin
fagase create pe platforma drumului cu aparitia unor zone inundabile in care
apa stationeaza pe carosabil, ceea ce denota faptul ca zonele inundate si cele
cu degradari trebuiesc eliminate ;
nu sunt santuri si podete, apele pluviale se scurg pe platforma drumului ;

Realizarea acestor cai de acces modernizate pentru locuitorii din comuna


Ghindaresti va avea influente benefice directe pe termen lung asupra cresterii
competivitatii sectorului agricol din zona. Drumurile faciliteaza exploatarea
eficienta a terenului arabil si a produselor animaliere. Asigurarea unor drumuri
accesibile pentru toata perioada anului va influenta activitatea economica si
comerciala cu efecte pozitive privind cresterea valorii terenului agricol. De asemenea
aceasta investitie va duce la dezvoltarea exploatatiilor agricole, cresterea numarului
de animale, ceea ce va avea ca efect valorificarea pe o scara tot mai larga a
produselor agricole. Vor aparea oportunitati pentru infiintarea de societati comerciale
si de productie avand ca scop de activitate printre altele si valorificarea laptelui,
cerealelor, fructelor, etc.
- plane reprezentnd limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafa
de teren solicitat pentru a fi folosit temporar (planuri de situaie i amplasamente);
Se anexeaza plan de situatie si plan de amplasament
Plan de situatie
Traseul drumului ce face obiectul prezentului proiect se inscrie pe traseul
existent cu mici corectii. Taseul drumului se contureaza pe domeniul public al
comunei Ghindaresti, intre limitele proprietatilor si a punctelor fixe intalnite pe traseu.
Traseul drumului este proiectat pentru viteza de 40 km/ora si urmareste
configuratia terenului natural cu mici corecturi care tin seama de unele caracteristici
existente.
- formele fizice ale proiectului (planuri, cldiri, alte structuri, materiale de construcie
etc.)
Materialele de constructie folosite la realizarea lucrarilor de modernizare
,amenajare drumurilor de exploatatie agricola, asigura nivelul de calitate in
concordanta cu cerintele Legii nr. 10/1995 si HG nr. 766/1997 privind calitatea in
4

ANEXA 5 la ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 - privind aprobarea


Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului
pentru proiecte publice si private
MEMORIU DE PREZENTARE
COMUNA GHINDARESTI JUDETUL CONSTANTA

constructii conform standardelor nationale si internationale. Natura materialelor


folosite, produse de cariera si balastiera de provenienta naturala care prin
caracteristicile lor sunt de natura indestructibila, nisip, piatra sparta trebuie sa
provina din surse deja omologate pentru care exista agremente tehnice
corespunzatoare.
Se prezint elementele specifice caracteristice proiectului propus:
- profilul i capacitile de producie;
Capacitati de productie nu este cazul
Profilul longitudinal
Linia rosie pe baza cotelor minime urmareste pe cat posibil declivitatile
existente, asigurand o panta maxima de sub 5%.
Caracteristicile geometrice proiectate se incadreaza in prevederile STAS 86385 . S-a urmarit pe cat posibil ca in profilul in lung sa se pastreze panta naturala a
terenului. Razele de racordare in plan vertical au valori cuprinse intre 1000 m si 3
000 m.
Profilul transversal
Drumul se va amenaja pe traseul existent in mare parte, incadrandu-se intre
punctele fixe (stalpi, etc.). Drumurile se vor
realiza cu un profil transversal
caracteristic alcatuit din:
Carosabil - cu latimea de 4,00 m cu profil transversal avand o panta unica
de 2,5%, iar pe sectorul de drum km 4+483 km 5+756 carosabilul are doua
pante de 2,5%.
Acostamentele au latimea de 0,50 ml consolidate cu piatra sparta pe 0,25
ml, exceptie fac acostamentele de la accese drum national cu latimea de 1,00 m
consolidate cu piatra sparta pe 0,50 ml si carosabilul cu latimea de 3,50 ml cu o
panta unica de 2,5% (racord DN) in conformitate cu prescriptiile legisiatiei in vigoare
(Ord.Guvern nr. 43/97 si 45/98, STAS 2900/89; STAS 863/85) si cu importanta
functionala a drumului.
Profilele transversale tip se aplica pe urmatoarele tronsoane:
Profil transversal tip I -doua pante-km 4+490-km 5+756
Profil transversal tip II -panta unica dreapta-km 5+756-km 6+644
Profil transversal tip III-panta unica stanga -km 0+000-km 4+483
Profil transversal tip IV -panta unica stanga -accese drum national
Profil transversal tip V -in zona platformelor de incrucisare
Detalii privind profilele tip se gasesc in partea desenata.
- descrierea instalaiei i a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dup
caz); - nu este cazul
- descrierea proceselor de producie ale proiectului propus, n funcie de specificul
investiiei, produse i subproduse obinute, mrimea, capacitatea; - nu este cazul
5

ANEXA 5 la ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 - privind aprobarea


Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului
pentru proiecte publice si private
MEMORIU DE PREZENTARE
COMUNA GHINDARESTI JUDETUL CONSTANTA

- materiile prime, energia i combustibilii utilizai, cu modul de asigurare a acestora;


Natura materialelor folosite, produse de cariera si balastiera de provenienta naturala
care prin caracteristicile lor sunt de natura indestructibila, nisip, piatra sparta trebuie
sa provina din surse deja omologate pentru care exista agremente tehnice
corespunzatoare.
- racordarea la reelele utilitare existente n zon;
Terenul se situeaza in extravilanul comunei Ghindaresti, este liber de sarcini.
Lucrarile de reabilitare si modernizare nu implica lucrari de desfiintari sau devieri de
instalatii utilitare. Proiectul nu implica retele noi de utilitati.
- descrierea lucrrilor de refacere a amplasamentului n zona afectat de execuia
investiiei;
- nu este cazul, zona afectata de executia investitiei este reprezentata strict
de platforma existenta a drumurilor. Latimea drumurilor va urmari platforma
existenta , astfel incat sa se evite ocuparea de terenuri particulare suplimentare celor
aferente drumului actual.
- ci noi de acces sau schimbri ale celor existente;
Proiectul nu implica cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, intrucat
investitia presupune lucrari de reabilitare si modernizare pentru drumuri de
exploatare agrigola existente pentru crearea unei rute alternative pentru traficul
agricol si local in scopul degrevarii Drumului European E60, in perioadele in care se
realizeaza lucrari agricole. Drumurile de exploatare au fost tratate din punct de
vedere tehnic unitar astfel incat profilul longitudinal sa se constituie intr-o ruta
alternativa cu urmatorul traseu: incepen din intersectia cu E 60 (Km 138+665)
De 106/17 De 106/18 DE 118/68 De 93/45 De 418 si se termina in DC 67.
- resursele naturale folosite n construcie i funcionare;
La realizarea lucrarilor se vor utiliza materiale agrementate cf.regulamentelor
nationale in vigoare, precum si a standardelor nationale aliniate cu legislatia
UE.Aceste materiale sunt in conformitate cu prevederile HG 766/1997 si a legii
10/1995
- metode folosite n construcie;
Metodele aplicate in realizarea executiei lucrarilor vor respecta intocmai prevederile
stipulate in cadrul caietelor de sarcini elaborate in cadrul proiectului tehnic si detaliilor
de executie.

ANEXA 5 la ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 - privind aprobarea


Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului
pentru proiecte publice si private
MEMORIU DE PREZENTARE
COMUNA GHINDARESTI JUDETUL CONSTANTA

- planul de execuie, cuprinznd faza de construcie, punerea n funciune,


exploatare, refacere i folosire ulterioar;
Se va respecta planul de organizare si executie al lucrarilor (POEL), document intocmit
si asumat de catre executantul responsabil cu executia lucrarilor. Initierea implementarii
graficului de executie al lucrarilor se realizeaza in data mentionata pe ordinul de
incepere a executiei lucrarilor, emis de beneficiar. Pe parcursul executiei lucrarile vor fi
supuse controlului calitatii, conform Planului de Control al Calitatii Lucrarilor, Incercari si
Verificari, intocmit de executant si avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii. La
terminarea lucrarilor Beneficiarul va organiza Receptia la terminarea lucrarilor, in
conformitate cu prevederile HG 273/ 1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. Procesul verbal de
receptie la terminarea lucrarilor este actul prin care investitorul certifica (atesta)
realizarea lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora, n conformitate cu
prevederile contractuale (documentaii tehnice de execuie, caiete de sarcini, specificaii
tehnice etc.) i cu cerinele documentelor oficiale (autorizaia de construire, avize ale
organelor autorizate, reglementri tehnice aplicabile, cartea tehnicaa construciei etc.) i
declara ca accepta sa preia lucrrileexecutate i ca acestea pot fi date n folosina.
Dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarii asumata de catre Executant, se
organizeaza receptia finala a lucrarilor.
Lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect se descriu dupa cum urmeaza:
Lucrari de suprastructura
Sistemul rutier adoptat pentru carosabil drum are urmatoarele straturi
conform profil tip: - 5 cm beton asfaltic, - 10 cm macadam, - 15 cm fundatie
din piatra sparta, -geotextil
Sistemul rutier adoptat pentru carosabil accese la drumul national are
urmatoarele straturi conform profil tip: - 5 cm beton asfaltic, -10 cm macadam,
-15 cm fundatie din piatra sparta, - geotextil
Se executa terasamentul (respectandu-se caietul de sarcini) dupa care se
trece la asternerea geotextilului.
Se executa fundatia din piatra sparta se asterne in straturi ce vor depasi
25% -30% grosimea prevazuta dupa cilindrare, urmeaza apoi cilindrarea la uscat
pana la inclestare, dupa care se face impanarea cu split sort 16-25 mm.
Compactarea se executa prin deplasarea utilajelor liniar fara serpuiri, iar fasiile
succesive de compactare sa se suprapuna pe minim 20 cm.
Denivelarile care se produc in timpui compactarii stratului de fundatie se
corecteaza cu materiale de aport de acelasi tip si se compacteaza.
Se executa stratul de macadam de 10,0 cm grosime - sort de piatra 40-63 mm,
ce se asteme intr-un strat uniform se cilindreaza la uscat pana la fixare, apoi se
asterne splitul de impanre (sort 15-25mm), de obicei in doua reprize, se stropeste cu
apa si se continua cilindrarea pana la inclestare, se umplu goluriie cu savura sort 0-8
mm si nisip grauntos asigurand o inchidere foarte buna.
7

ANEXA 5 la ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 - privind aprobarea


Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului
pentru proiecte publice si private
MEMORIU DE PREZENTARE
COMUNA GHINDARESTI JUDETUL CONSTANTA

Urmeaza stratul de beton asfaltic in grosime de 5 cm


Standardele care reglementeaza executarea suprastructurii drumurilor, calitatea
si receptia sunt cele in vigoare (STAS-6400/84; SR 179/95; SR 662/2002; SR
667/2001; STAS 2900/89; STAS 863/85; SR EN 933-2/98 Ord.Guvernului nr.
43/28.08.1997 si nr. 45/27.01.1999).
Rezistenta complexului rutier este data de natura materialelor ce intra in opera
capabile pentru a prelua solicitarile la intindere si forfecare date de vehicule. Aceste
materiale sunt produse de cariera si balastiera de provenienta naturala. Prin
caracteristicile lor sunt de natura indestructibila.
- relaia cu alte proiecte existente sau planificate;
- nu este cazul
- detalii privind alternativele care au fost luate n considerare;
Avand in vedere ca traseul drumurilor se desfasoara pe traseele existente,
ampriza drumurilor fiind cuprinsa intre limitele de proprietate nu exista posibilitatea
studierii mai multor alternative de realizare a traseului drumurilor. In consecinta se sau analizat 2 scenarii tehnico-economice dupa cum urmeaza:
1. scenariul fara proiect
Analiza acestui scenariu a relevat urmatoarele: Se va mentine situatia actuala
cu problemele pe care le creeaza in trafic, atat pe drumurile nemodernizate (trafic
greoi, riscant pentru siguranta utilajelor agricole sau autovehicolelor, uneori chiar
imposibil de practicat in perioadele cu ploaie) cat si pe drumul european E60
(dificultate in traficul curent specific drumului european datorita utilajelor agricole si
carutelor, aglomerari); Se va mentine caracterul economiei din zona bazat pe o
agricultura de subzistenta; Se va mentine lipsa de interes a investitorilor in zona

2. scenariul cu proiect, conform descrierii realizate anterior


S-a optat pentru varianta nr.2 din urmatoarele considerente exprimate sub
forma de avantaje:
-cresterea vitezei de transport
-reducerea consumului de carburanti, lubrefianti piese de schimb, prelungirea
duratei de viata a autovehicolelor si masinilor agricole
-imbunatatirea accesibilitatii pe teritoriul comunei
-crearea unei rute alternative care preia traficul agricol de pe drumul
European E60 si DC67 si implicit fluidizarea si securizarea traficului pe
drumul European E60
-cresterea calitatii vietii in mediul rural
-reducera nivelului de saracie a numarului de persoane asistate social
-creerea de noi locuri de munca
-cresterea nivelului investitional si atragerea de noi investitori autohtoni si
straini care sa dezvolte zona
-cresterea veniturilor populatiei si sporirea contributiei la bugetul de stat prin
impozite si taxe pe baza dezvolarii ecomice
-crearea accesului la exploatatiile agricole
8

ANEXA 5 la ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 - privind aprobarea


Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului
pentru proiecte publice si private
MEMORIU DE PREZENTARE
COMUNA GHINDARESTI JUDETUL CONSTANTA

-cresterea eficientei activitatilor din sectorul agricol


-cresterea capacitatii de vanzare aproduselor agricole

- alte activiti care pot aprea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de
agregate, asigurarea unor noi surse de ap, surse sau linii de transport al energiei,
creterea numrului de locuine, eliminarea apelor uzate i a deeurilor);
- nu este cazul
- alte autorizaii cerute pentru proiect.
- nu este cazul
Localizarea proiectului:
Proiectul, conform planului de incadrare anexat se localizeaza in
extravilanul comunei la o distanta de aproximativ 1300 m fata de Dunare.
Comuna Ghindaresti se afl n partea de nord-vest a judeului Constana, n
amonte de oraul Hrova, pe malul drept al fluviului Dunrea. Localitatea se
nvecineaz la Nord cu Drumul Naional 2A, la Sud cu Topalu, la vest cu fluviul
Dunrea, la Est cu Horia.
Lucrarile propuse n cadrul prezentului obiectiv de investitii sunt amplasate in
extravilan pe terenul propietate publica a comunei Ghindaresti cu pozitii marcate pe
planul de situatie cu propuneri de lucrari anexat.
- distana fa de granie pentru proiectele care cad sub incidena Conveniei privind
evaluarea impactului asupra mediului n context transfrontier, adoptat la Espoo la
25 februarie 1991, ratificat prin Legea nr. 22/2001
- nu este cazul
- hri, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaii privind caracteristicile
fizice ale mediului, att naturale, ct i artificiale i alte informaii privind:
folosinele actuale i planificate ale terenului att pe amplasament, ct i pe zone
adiacente acestuia;
Terenul pe care se realizeaza proiectul de modernizare este situati in extravilanul
comunei Ghindaresti, judetul Constanta. Folosinta actuala a terenului pe
amplasament conform Certificatului de urbanism drumuri de exploatare. Folosinta
va fi aceeasi dupa terminarea lucrarilor de modernizare. Nu este cazul analizarii
zonelor adiacente terenului pe care se realizeaza investitia.
politici de zonare i de folosire a terenului; - drumuri de exploatare agricola
arealele sensibile; - nu este cazul

ANEXA 5 la ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 - privind aprobarea


Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului
pentru proiecte publice si private
MEMORIU DE PREZENTARE
COMUNA GHINDARESTI JUDETUL CONSTANTA

detalii privind orice variant de amplasament care a fost luat n considerare nu


este cazul
Caracteristicile impactului potenial, n msura n care aceste informaii sunt
disponibile nu este cazul
O scurt descriere a impactului potenial, cu luarea n considerare a urmtorilor
factori:
-- impactul asupra populaiei, sntii umane, faunei i florei, solului, folosinelor,
bunurilor materiale, calitii i regimului cantitativ al apei, calitii aerului, climei,
zgomotelor i vibraiilor, peisajului i mediului vizual, patrimoniului istoric i cultural i
asupra interaciunilor dintre aceste elemente. nu este cazul
-- Natura impactului (adic impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen
scurt, mediu i lung, permanent i temporar, pozitiv i negativ); - nu este cazul
- extinderea impactului (zona geografic, numrul populaiei/habitatelor/speciilor
afectate); - nu este cazul
- magnitudinea i complexitatea impactului; - nu este cazul
- probabilitatea impactului; - nu este cazul
- durata, frecvena i reversibilitatea impactului; - nu este cazul
- msurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra
mediului; - nu este cazul
- natura transfrontier a impactului. nu este cazul

IV. Surse de poluani i instalaii pentru reinerea, evacuarea i dispersia


poluanilor n mediu
1. Protecia calitii apelor:
- sursele de poluani pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; - nu este cazul
- staiile i instalaiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevzute. nu
este cazul
2. Protecia aerului:
- sursele de poluani pentru aer, poluani;
- instalaiile pentru reinerea i dispersia poluanilor n atmosfer.
In faza de executie a lucrarilor se apreciaza ca poluarea aerului este
nesemnificativa. Aceasta este generata in principal de motoarele utilajelor folosite la
executarea lucrarilor. Poluarea poate fi redusa la minimum printr-un control riguros al
starii tehnice a utilajelor, folosirii carburantilor si prin respectarea tehnologiilor de
10

ANEXA 5 la ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 - privind aprobarea


Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului
pentru proiecte publice si private
MEMORIU DE PREZENTARE
COMUNA GHINDARESTI JUDETUL CONSTANTA

executie. Planul pentru Protectia Mediului prezentat de catre executant va fi de


asemenea monitorizat de catre reprezentantii Beneficiarului pentru conformitatea
implementarii corespunzatoare a acestuia.
Materialele utilizate in executarea lucrarilor sunt agrementate din punct de vedere
tehnic si certificate pentru conformitate si calitate.
3. Protecia mpotriva zgomotului i vibraiilor:
- sursele de zgomot i de vibraii;
- amenajrile i dotrile pentru protecia mpotriva zgomotului i vibraiilor.
Principalele surse de zgomot i / sau vibraii pot fi :
- Execuia tuturor obiectivelor noi care implic lucrri de construcii montaj ;
- Execuia spturilor pentru modernizarea drumurilor de exploatare.Avnd n
vedere c lucrrile se desfoar n timpul zilei, se poate aprecia c nivelul de
zgomot se va ncadra n limitele prevzute de STAS 10009/1988.
n general utilizatorii utilajelor nu sunt surse de zgomot sau vibraii, utilajele
generatoare de zgomot i vibraii fiind motoarele acestora ( buldozer,autogreder,
autobasculante). Prin proiect au fost asigurate condiiile de protecie mpotriva
zgomotului i vibraiilor, constnd din fiabilitatea privind starea tehnic a
echipamentelor.
4. Protecia mpotriva radiaiilor:
- sursele de radiaii; - nu este cazul
- amenajrile i dotrile pentru protecia mpotriva radiaiilor.- nu este cazul
5. Protecia solului i a subsolului:
- sursele de poluani pentru sol, subsol i ape freatice;
- lucrrile i dotrile pentru protecia solului i a subsolului.
Pe perioada execuiei lucrrilor, diriginii de antier vor urmrii respectarea
prevederilor , privind modul de depozitare i transport al deeurilor rezultate (pmntul
de la spturi, eventualele resturi de produse de cariera si balastiera.).
Se va avea n vedere restrngerea spaiului de depozitare la minimum necesar,
evitarea amestecrii diferitelor tipuri de deeuri, predarea celor refolosibile la firmele
specializate (deeuri metalice) i transportarea celorlalte deeuri la depozitul de gunoi
stabilit prin conditiile impuse prin Autorizatia de Construire
Se vor respecta prevederile proiectului de refacere a zonelor afectate de
spturi n vederea aducerii terenului la folosina iniial.
Periodic se vor efectua inspectii
tehnice ale
utilajelor pentru prevenirea
accidentelor ecologice .
Toate aceste solutii conduc la faptul ca ,nu se pot produce pierderi de
substante toxice in sol , astfel incat se preconizeaza ca se asigura o protectie sigura
a solului si subsolului din amplasament .
6. Protecia ecosistemelor terestre i acvatice:
- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

11

ANEXA 5 la ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 - privind aprobarea


Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului
pentru proiecte publice si private
MEMORIU DE PREZENTARE
COMUNA GHINDARESTI JUDETUL CONSTANTA

- lucrrile, dotrile i msurile pentru protecia biodiversitii, monumentelor naturii i


ariilor protejate.
Realizarea lucrarilor de constructii proiectate nu genereaza un impact negativ
asupra ecosistemelor terestre si acvatice
7. Protecia aezrilor umane i a altor obiective de interes public:
- identificarea obiectivelor de interes public, distana fa de aezrile umane,
respectiv fa de monumente istorice i de arhitectur, alte zone asupra crora exist
instituit un regim de restricie, zone de interes tradiional etc.; - nu este cazul
- lucrrile, dotrile i msurile pentru protecia aezrilor umane i a obiectivelor
protejate i/sau de interes public. nu este cazul
8. Gospodrirea deeurilor generate pe amplasament:
- tipurile i cantitile de deeuri de orice natur rezultate;
- modul de gospodrire a deeurilor.
Realizarea acestei constructii va genera deseuri constand din:
- pamant de excavatii ;
- materiale provenite de la la produsele de cariera si balastiera
Pe perioada de execuie, diriginii de antier vor urmrii respectarea prevederilor
privind modul de depozitare i transport al deeurilor rezultate.
Se va avea n vedere restrngerea spaiului de depozitare la minimum necesar,
evitarea amestecrii tipurilor de deeuri, predarea celor refolosibile la firmele
specializate (deeuri metalice) i transportarea celorlalte deeuri la depozitul stabilit
prin conditiile impuse prin Autorizatia de construire .
Se vor respecta prevederile proiectului de refacere a incintelor i a spturilor n
vederea aducerii terenului la folosina iniial.
9. Gospodrirea substanelor i preparatelor chimice periculoase:
- substanele i preparatele chimice periculoase utilizate i/sau produse; - nu este
cazul
- modul de gospodrire a substanelor i preparatelor chimice periculoase i
asigurarea condiiilor de protecie a factorilor de mediu i a sntii populaiei. nu
este cazul.
V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
- dotri i msuri prevzute pentru controlul emisiilor de poluani n mediu. nu este
cazul
VI. Justificarea ncadrrii proiectului, dup caz, n prevederile altor acte
normative naionale care transpun legislaia comunitar (IPPC, SEVESO, COV, LCP,
Directiva-cadru ap, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deeurilor etc.) nu este
cazul
12

ANEXA 5 la ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 - privind aprobarea


Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului
pentru proiecte publice si private
MEMORIU DE PREZENTARE
COMUNA GHINDARESTI JUDETUL CONSTANTA

VII. Lucrri necesare organizrii de antier:


- descrierea lucrrilor necesare organizrii de antier;
- localizarea organizrii de antier;
- descrierea impactului asupra mediului a lucrrilor organizrii de antier;
- surse de poluani i instalaii pentru reinerea, evacuarea i dispersia poluanilor n
mediu n timpul organizrii de antier;
- dotri i msuri prevzute pentru controlul emisiilor de poluani n mediu.
Lucrarile de organizare de santier necesare obiectivului respecta prevederile
HCM 1397/84, art VII si instructiunile BI nr. 1338c/84, avand justificarea fondurilor si
organizarea in limutele cotelor procentuale.
Organizarea de santier, depozitarea materialelor, caile de aces, surse si
tehnologii vor fi stabiltie de catre executant in momentul elaborarii propunerii tehnice
in functie de posbilitatile si dotarile proprii.

VIII. Lucrri de refacere a amplasamentului la finalizarea investiiei,


n caz de accidente i/sau la ncetarea activitii, n msura n care aceste informaii
sunt disponibile: - nu este cazul
- lucrrile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiiei, n caz
de accidente i/sau la ncetarea activitii
- aspecte referitoare la prevenirea i modul de rspuns pentru cazuri de poluri
accidentale;
- aspecte referitoare la nchiderea/dezafectarea/demolarea instalaiei;
- modaliti de refacere a strii iniiale/reabilitare n vederea utilizrii ulterioare a
terenului.

IX. Anexe - piese desenate


1. Planul de ncadrare n zon a obiectivului i planul de situaie,
2. Schemele-flux pentru:
- procesul tehnologic i fazele activitii, cu instalaiile de depoluare. nu este cazul
3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea public pentru protecia mediului. nu
este cazul

13

ANEXA 5 la ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 - privind aprobarea


Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului
pentru proiecte publice si private
MEMORIU DE PREZENTARE
COMUNA GHINDARESTI JUDETUL CONSTANTA

X. Pentru proiectele pentru care n etapa de evaluare iniial autoritatea


competent pentru protecia mediului a decis necesitatea demarrii procedurii
de evaluare adecvat, memoriul va fi completat cu:
a) descrierea succint a proiectului i distana fa de aria natural protejat de
interes comunitar, precum i coordonatele geografice (Stereo 70) ale
amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub form de
vector n format digital cu referin geografic, n sistem de proiecie naional Stereo
1970 sau de un tabel n format electronic coninnd coordonatele conturului (X, Y) n
sistem de proiecie naional Stereo 1970; - nu este cazul
b) numele i codul ariei naturale protejate de interes comunitar; - nu este cazul
c) prezena i efectivele/suprafeele acoperite de specii i habitate de interes
comunitar n zona proiectului;- nu este cazul
d) se va preciza dac proiectul propus nu are legtur direct cu sau nu este
necesar pentru managementul conservrii ariei naturale protejate de interes
comunitar; - nu este cazul
e) se va estima impactul potenial al proiectului asupra speciilor i habitatelor din aria
natural protejat de interes comunitar; - nu este cazul
f) alte informaii prevzute n ghidul metodologic privind evaluarea adecvat. nu
este cazul

Semntura i tampila
COMUNA GHINDARESTI,
JUDETUL CONSTANTA
PRIMAR
VARTOLOMEI ADRIAN

14