Sunteți pe pagina 1din 37

Istoria cretinismului

Programa analitic:
I. Introducere n istoria cretinismului
1. Privire de ansamblu asupra Ist. Bisericii
2. Scopul i importana studierii Ist. Bis.
II. Istoria Bisericii antice (5 .Hr.-590 d.Hr.)
3. Contextul religios, cultural i spiritual al orm!rii Bisericii
". #ormarea i expansiunea Bisericii $3%d.&r.'1%% d.&r.(
). Persecuii i ere*ii +n Bis. Primar!
,. Constantin I i -dictul de la .ilano $313 d.&r(
/. Conciliul de la 0iceea $32) d.&r.(
1. Conciliul de la Calcedon $")1 d.&r.(
2. 3pariia mona4ismului $)3% d.&r.(
III. Istoria Bisericii medievale (590 d.Hr.-1517d.Hr.)
1%. 5ncoronarea lui C4arlemange $1%% d.&r.(
11. .a4omedanism i cruciade
12. .area sc4ism! $1%)" d. &r.(
13. Scolasticism i renatere
1". 6ieta de la 7orms $1)31 d.&r.( ca +nceput al
protestantismului
1). 3ctul engle*esc de supremaie 8 o nou! -urop! $1)3"(
1,. Cadrul i precursorii reormei
IV. Istoria Bisericii moderne (1517 d.Hr.- azi)
1/. 9eorma protestant! 8 .atin :ut4er $1)1/ d.&r.(
11. ;iaa i teologia lui Calvin
12. 9eorma radical! 8 anabaptitii
2%. 9eorma Catolic! $1)"% d.&r.(
21. Pietism i puritanism
23. 0emulumiri ale vestului modern< revoluia rance*! $1/12
d.&r.(
2". Iluminism i liberalism
2). .icarea neoprotestant!
2,. Biserica =rtodox! i Catolic! +n perioda modern!
0evoia unei reorme +n Bis. Protestant!
Referat.clopotel.ro 1
1-!. Introducere n istoria cretinismului
1. Definiie: istoria cretinismului este documentul interpretat al originii, progresului i impactului
cretinismului asupra societ!ii umane, av>nd la ba*! datele organi*ate adunate prin metoda tiiniic! din
surse ar4eologice, documente sau surse vii. -a este povestirea interpretat! i organi*at! a r!sump!r!rii
omului i a p!m>ntului.
2. Perioadele istoriei Bisericii:
A. Istoria Bisericii antice 5 .d.Cr.- 590 d.Cr.
1. 9!sp>ndirea cretinismului +n imperiu p>n! +n anul 1%%
2. :upta vec4ii Biserici Catolice imperiale pentru supravieuire, 1%% 8 313
3. Supremaia vec4ii Biserici imperiale, 313 8 )2%
B. Istoria Bisericii medievale 590 1517
". 3scensiunea imperiului i cretinismului latino'teutonic, )2%'1%%
). #lux i relux +n relaiile dintre stat i Biseric!, 1%% 8 1%)"
,. Supremaia papalit!ii, 1%)" 8 13%)
/. 3sinitul epocii medievale i r!s!ritul epocii moderne, 13%) 8 1)1/
C. Istoria Bisericii moderne 1517 azi
1. 9eorma i Contrareorma, 1)1/ 8 1,"1
2. 9aionalism, tre*ire spiritual! i conesionalism, 1,"1 8 1/12
1%. ?re*ire spiritual!, misiuni i modernism, 1/12 8 121"
11. Biserica i societatea +n tensine dup! 121"
Importana studierii istoriei Bisericii:
1. asigur! o demostraie concret! a caracterului istoric ireductibil al credinei cretine@
2. asigur! o pespectiv! a interpret!rii Scripturii@
3. ne aAut! s! +nelegem interaciunea dintre cretinism i culturile din Aur@
". ne aAut! s! +nelegem aptul c! 6umne*eu a susinut Biserica +n ciuda eorturilor ei proprii de
a'Bi tr!da Salvatorul i c4emarea@
Referat.clopotel.ro 2
). ne aAut! s! +nelegem c! Biserica nu este ormat! din organi*aii conesionale, ci din toi
cretinii care au o relaie vie cu Isus &ristos@
"o#acul cretinismului$
C Bis. Radical reformat (anabaptiti
C Bis. Reformat 8 Calvin $ predestinare, etic!, capitalism(

C Bis. !uteran
C Bis. Protestant
1517 Schisma protestant !"ther#
Bis. "pusean #atolic Bis. Rsritean $rtodo%
D $oma D Constantinopol
' lb. latin! ' lb. greac! ' Constantinopol $p. -cumenic,
Eprimus inter paresF(
' Papa ' Patriar4 ' Ierusalim
' 3ntio4ia
' 3lexandria
' .oscova
105% &area schism
BIS-9IC3< ' G03
' S#H0?I
' S=B=90IC-3SCI
' 3P=S?=:-3SCI sec. ;';I
Referat.clopotel.ro 3
' mic. spiritualitilor
' mic. raionalitilor anabaptiti
' mic. anabaptitilor evang4elici

- Conciliul de la Calcedon ")1 $o
persoan! i dou! naturi(
- Conciliul de la 0iceea 32)
$divinitatea lui Isus &ristos(
- 311 Constantin i -lena
- Conciliul de la Ierusalim $#.3. 1)(
3% d.Cr.
%. "onte&tul reli'ios( cultural i s#iritual al )orm*rii cretinismului
Cretinismul a ost o micare ap!rut! la intersecia dintre g>ndirea iudaic!, greac! i roman!.
Isus &ristos a venit Jla +mplinirea vremiiF $Kal."<"(, ceea ce +nseamn! c! 6umne*eu a preg!tit cadrul
apariiei i de*volt!rii cretinismului.
1. Iudaismul
a. era o religie monoteist!
b. avea la ba*! Scripturile ;ec4iului ?estament
c. r!sp>ndea ideea atept!rii mesianice
d. avea un sistem etic complex 8 decalogul
e. a dat natere sinagogilor
2. #ultura greac
a. a creat o limb! universal! $greaca Loine( +n care a ost tradus! ;ec4iul ?estament '
Septuaginta
b. ilosoia greac! a distrus religiile mai vec4i 8 platonismul era idealist susin>nd c! lumea
era doar imaginea ideilor divine, iind deci imaginar!, ireal! iar aristotelismul era realist
susin>nd c! materia i ideea se completea*! reciproc, iind deopotriv! de reale.
c. 3pariia religiilor de mistere 8 +i au originea +n cultul ertilit!ii
&. !umea roman
a. aveau un sentiment al unit!ii omenirii sub o lege universal!
b. 6omnia lui Ce*ar 3ugust $2/+.&r.'1"6.&r( a pus cap!t 4aosului din Imperiu
c. 3 de*voltat un sistem excelent de drumuri i comunicaie
d. 3 creat o armat! din oameni din provincii care au r!sp>ndit -vang4elia
e. 3 creat interes pentru religiile misterelor 8 accent pe un *eu salvator $CMbele 8 *ei! a
ertilit!ii din #rigia@ Isis 8 *ei! vieii i morii din -gipt@ .itra din Persia 8 *eul luminii i al
ocului, un salvator n!scut +n mod miraculos +n decembrie(
.+ ,ormarea i e&#ansiunea Bisericii
Referat.clopotel.ro 4
1. Isus &ristos 8 Capul i ?emelia Bisericii
2. Cinci*ecimea 8 *iua +ntemeierii Bisericii< din anul 3% p>n! +n "" 6.&r. biserica din Ierusalim a
avut principala uncie de conducere +n comunitatea cretin! primar!, urmat! iind de biserica din
3ntio4ia.
-iedici a#*rute
a. '(terne
persecuia $#apte /(
ere*iile 8 gnosticism $1 Ioan(
). Interne
p!catul, 4ula +mpotriva 6u4ului S>nt $#apte )( 8 minciuna, m>ndria
legalismul 8iudaismul $Kalateni(
3. -xpansiunea Bisericii +n Ierusalim $#apte 1'1(, Samaria $#apte 1'11( i p>n! la marginile
p!m>ntului $#apte 11'21(
". 9olul lui Petru $#apte 1'12( i Pavel $#apte 13'21(
). =rgani*area i +nc4inarea bisericii primare $#apte 2<"2'"/@ "<32'3/@ ,<1',@ 1)<1'"1@ -es. "<1'1,(
,. Provocarea adus! Bisericii de c!derea Ierusalimului $/% d.&r.( 8 identitate dierit! de iudaism i
ieire spre lume
Referat.clopotel.ro 5
.. /istru'erea Ierusalimului (70 0./.) - o provocare mandat"l"i Bisericii
"onte&tul istoric
5n anul ,, 3.6. exasperarea iudeilor a! de guvernarea roman!, insensibil! la ainit!ile religioase, a
aAuns la un punct de tensiune maxim. 9elaiile au devenit tot mai tensionate. 9oma apela la te*aurul
?emplului pentru a compensa taxele nepl!tite. 3 trimis procuratori vorbitori ai limbii greceti +n Palestina
care nu erau nici interesai i nici nu aveau simpatie pentru Iudeea sau iudaism. 3cetia au monopoli*at
po*iiile de inluen! i bog!ie.
9evolta iudeilor a +nceput +n Ce*areea, pe coasta mediteraneean! nu departe de Ierusalim. Peste c+teva
ceasuri i Ierusalimul era cuprins de ebra revoltei. 6ei iudeii erau +mp!rii +n mai multe grupuri rivale,
vocile radicale au dominat +n acea *i. Iudeii au atacat garni*oana local!, i'au +nvins pe ap!r!torii ei, i au
cerut s+ritul dominaiei 9omei. Preoi i ali lideri iudei mai moderai au +ncetat s! aduc! ritualul
mandatat Aertelor imperiale romane. 9!*boiul a devenit inevitabil.
3u urmat apte ani s+ngeroi. :a +nceput au c+tigat iudeii rebeli. 6ar mai apoi, sub conducerea generalui
;espasian, 9oma a trimis patru legiuni pentru a disciplina colonia iudaic!. ;espasian a +naintat precaut,
Referat.clopotel.ro 6
-;-0I.-0?G: 63?3
9ev!rsarea 6u4ului S+nt la Cinci*ecime $#p. 2<1 i urm.( 3% d.&r.
Gciderea lui Btean cu pietre $#p. /<1 i urm.( 32 sau 33
Convertirea lui Pavel la cretinism $#p. 2<1 i urm.( 33 sau 3"
3nii de t!cere ai lui Pavel 3)'"3
C!l!toria lui Pavel la 3ntio4ia "3
Scrierea epistolei lui Iacov c. ")
Prima c!l!torie misionar! a lui Pavel $#p. 13'1"( "/ sau "1
Petru +n 3ntio4ia $Kl. 2<11'1,( S+ritul lui "1 sau
+nceputul lui "2
Scrierea epistolei c!tre Kalateni S+ritul lui "1 sau
+nceputul lui "2
Consiliul apostolic din Ierusalim $#p. 1)<3,'11<23( "2
3 doua c!l!torie misionar! a lui Pavel $#p. 1)<3,'11<22( "2')1
Scrierea epistolelor 1 i 2 ?esaloniceni )% sau )1
3 treia c!l!torie misionar! a lui Pavel $#p. 11<23'21<2,(
$unii datea*! epistolele lui Pavel din timpul +ntemni!rii +n perioada de edere +n -es(
)2'),
Scrierea epistolelor 1 i 2 Corinteni )" i ))
Scrierea epistolei c!tre 9omani ))
3restarea lui Pavel $#p. 21<2,'33( ),
5n!iarea lui Pavel +naintea lui #elix i 6rusila $#p. 2"<2"'2,( )/
5ntemniarea lui Pavel +n Ce*areea $#p. 2"<2/(
$unii plasea*! epistolele scrise de Pavel +n timpul +ntemni!rii +n aceast! perioad!(

3udierea lui Pavel de c!tre #estus $#p. 2)</'12( )1 sau )2
3udierea lui Pavel de c!tre 3gripa $#p. 2,( )2
C!l!toria spre 9oma $#p. 2/<1'21<22( )2',%
Prima +ntemniare +n 9oma a lui Pavel $#p. 21<3%( ,%',2

asigur+ndu'i mai +nt+i porturile mediteraneene, apoi +naint+nd +ncet dar sigur spre Ierusalim. 6ar +n vara
anului ,1, pe c+nd se ala +n Aurul Ierusalimului, 0ero a murit, iar ;espasian era un posibil candidat s! ie
succesor la tronul imperial. -venimentele din 9oma se micau +ncet, ceea ce'l motivea*! pe ;espasian
s! p!r!seasc! Iudeea. 6oar temporar, deoarece +l las! +n locul s!u pe ?itus, iul s!u.
:egiunile romane au +ncercuit din nou Ierusalimul, iar +n aprilie /% a +nceput o nou! +mpresurare.
Suerinele celor din Ierusalim au devenit oribile. 5n septembrie, cei mai *eloi iudei rebeli s'au baricadat
pe ultima redut!< ?emplul. 3numite surse istorice descriu inteniile lui ?itus +n acest moment. Nosep4us, un
general iudeu care a venit de partea romanilor +nc! din primele *ile ale revoltei, scrie c! ?itus avea de
g+nd s! salve*e templul ca un gest al atitudinii moderate romane. = autoritate roman! de mai t+r*iu,
Sulpicius Severus, a scris, ba*+ndu'se pe o not! a istoricului ?acitus, o alt! variant!. 3cesta descria m+nia
lui ?itus ca iind +ndreptat! +mpotriva templului. .otivul pentru distrugerea lui era Jpentru ca religiile
iudaic i cretin s! ie complet abolite@ dei cele dou! erau ostile, aveau rdcina comun@ cretinii
erau o ramur a iudaismului, iar dac! tai r!d!cina, ramurile vor pieri de la sine.F
1
Comentariul lui aduce la lumin! o realitate crucial despre istoria +nceputurilor bisericii cretine. ?itus a
ani4ilat ultimile r!m!ie ale revoltei iudaice, inclusiv pe cei care s'au retras pe ort!reaa de la .asada la
trei ani dup! c!derea Ierusalimului. = ultim! re*isten! a! de 9oma va i aspru +nr+nt! +n timpul
+mp!ratului 3drian +n anul 13). 5nc! +nainte de c!derea Ierusalimului i distrugerea templului +n anul /%,
obser'aia lui (itus despre dependena cretinsmului de iudaism de'enise istorie. 5n timp ce
cretinismul, +n primii s!i ani, a uncionat ca un apendice la iudaism, din anul /% a trebuit s!'i
deineasc! propria albie. 3cea micare de independen! de iudaism a ost puternic accentuat! de
distrugerea de c!tre romani a ?emplului.
Campaniile lui ;espasian, ?itus, &adrian, i ali generali romani +mpotriva Ierusalimului, n'au distrus
biserica cretin!. .ai degrab!, au eliberat biserica pentru ca destinul ei ' de religie universal! ' s! poat!
ace un pas +nainte. 6in perspectiva primilor cretini, decimarea roman! a Ierusalimului p!rea o tragedie
de nedescris. Cretinismul s'a n!scut +n leag!nul iudaismului. 3a cum ne indic! #apte 1), primul centru
al comunic!rilor cretine, al organi*!rii i autorit!ii era Ierusalimul. Primul lider al bisericii, Iacov, ratele
6omnului, care a pre*idat conciliul +n #apte 1), unciona ca i liderii sinagogii. C+teva din primele scrieri
cretine au ost intenionate s! ie scrise direct diasporei iudee, de exemplu -pistola lui Iacov. 3lte scrieri
cretine care au devenit parte a 0oului ?estament au ost preocupate cu negocierea granielor dintre
iudaism i cretinism. 3postolul Pavel, +i aduce argumentele +mpotriva celor care doreau s! menin! ritul
iudaic al circumci*iei ca o cerin! pentru m+ntuire. 5n conclu*ie, aa cum scria istoricul 7.&.C. #rend,
putem spune c! J+ntreg cretinismul +n acest stadiu $perioada apostolic!( a ost cre*tinism i"daic.
2
.arele punct de turnur! repre*entat prin distrugerea Ierusalimului a ost s! +mping! cretinismul +naara
granielor sale iudaice, s!'l trasorme dintr'o religie a unui context particular iudaic +ntr'o religie orientat!
spre semniicaia universal! a c+tig!rii granielor lumii mediteraneene, i apoi a celor de dincolo de ele.
3postolii Petru i Pavel au ost probabil martiri*ai +n 9oma +n timpul +mp!ratului 0ero, +n timpul c+nd
armatele lui ?itus i ;espasian +naintau spre Ierusalim. C+teva decade mai t+r*iu, capitala imperial!,
9oma, a devenit locul care a +nlocuit importana Ierusalimului. 6e*aterile teologice au migrat rapid de la
problemele sistemului moral iudaic la cele ale ilo*oiei eleniste sau la conceptele romane. 6eAa prin anul
1 F.F. Bruce, The Spreadin Fla!e" The Ri#e and $rore## of %hri#tinit& fro! 't# Fir#t to the %on(er#ion of the )nli#h *+rand rapid#" )erd!an#, 1,5-., 156.
2 /.0.%. Frend, The Ri#e of %hri#tianit&, *$hiladelphia" Fortre##, 1,4-., 123.
Referat.clopotel.ro 1
/%, sinagogile iudaice +mpr!tiate de'a lungul !rmului mediteraneean erau cele care uncionau ca
principalele ve4icole +n r!sp+ndirea cretinismului.
C+nd romanii au cucerit Ierusalimul, cretinii deAa plecaser!. = tradiie airm! +n secolul al patrulea, prin
istoricul bisericii -usebiu, despre cretinii din Ierusalim c! s'au reugiat la Pella, o cetate la nord'est de
Ierusalim, dincolo de Iordan. -videnele ar4eologice nu au putut veriica raportul lui -usebiu, dar moartea
i*ic! a iudeilor cretini nu este principala problem! de*b!tut!. #.#. Bruce airm!< Jdecada care se termin!
cu anul /% marc4ea*! +nc4eierea perioadei c+nd cretin!tatea putea i g+ndit! ca o simpl! varietate a
iudaismuluiO din anul /% dierena dintre cretin!tatea iudaic! i a iudaismului ortodox a ost decisiv!O
Cursul principal al cretinismului trebuia s!'i aib! albia sa independent! +n lumea neamurilorF.
3
3cum, +ns!, se ridicau noi +ntreb!ri. Cum putea biserica s! se deineasc! pe sineP Cum putea s!'i
organi*e*e +nc4inarea saP Cum putea s!'i g!seasc! autoritatea sigur!P 6ar evang4eli*areaP Cum
putea s! se p!*easc! de +nv!!turile mincinoaseP 5n alte cuvinte, odat! ce cadrul dat al iudaismului a ost
+ndep!rtat, ce alt cadrul +i va lua loculP ?rei secole dup! c!derea Ierusalimului au dat r!spunsul la aceste
+ntreb!ri. Biserica s'a angaAat s!'i g!seasc! stabilitate i s!'i asigure creterea +n perioada imediat
urm!toare perioadei apostolilor. Punctul de turnur! al istoriei cretine de la Ierusalim din anul /% a constat
+n provocarea Bisericii de a se deini +n contextul mandatului dat de &ristos ' acela de a ace ucenici din
toate neamurile.
(itus distruge Ierusalimul ) articol de +evin &iller
Cnd ,eneral"l roman a -e."it /empl"l0 i"deii a" p*it ntr-o no" .az a istoriei lor la .el *i
cre*tinii
Kessius #lorus a iubit banii i +i ura pe evrei. Ca procurator roman, el guverna Iudeea av+nd puin! griA!
de sensibilit!ile lor religioase. C+nd veniturile din impo*ite au ost mici, el a coniscat argintul din ?emplu.
Pentru c! rumoarea +mpotriva lui cretea, acesta a trimis trupe +n Ierusalim care au masacrat 3.,%% de
cet!eni. 3ciunea lui #lorus a declanat o rebeliune explo*iv! Q prima revolt! evreiasc! Q.
!ansarea re'oltei
9evolta evreilor a +nceput la .asada, o st+nc! uria! ridic+ndu'se deasupra .!rii .oarte. 9omanii au
construit acolo o ort!rea! realmente invincibil!. ?otui, atrocitatile lui #lorus au inspirat c+iva *eloi
nebuni s! atace .asada. 5ntr'un mod miraculos au obinut victoria, m!cel!rind acolo armata roman!. 5n
Ierusalim, c!pitanul ?emplului a ar!tat solidaritate revoltei +ncet+nd s! mai aduc! sacriicii lui Ce*ar. 5n
cur+nd Ierusalimul era +ntr'un de*astru, expul*+nd i ucig+nd trupele romane. 9evolta s'a extins +n +ntreaga
Iudee, apoi +n Kalileea. Cestius Kallus, guvernatorul roman al regiunii, a m!r!luit din Siria cu 2%.%%% de
soldai. 3 asediat Ierusalimul ase luni, i totui a ost +nvins. 3 l!sat ,.%%% de soldai romani mori@ s! nu
mai vorbim de armele pe care ap!r!torii evrei le'au luat i le'au olosit.
3poi +mp!ratul 0ero a trimis pe generalul ;espasian s! +n!bue revolta. ;espasian +nvins opo*iia din
Kalileea, apoi +n ?rans'Iordania, apoi +n Idumeea. 3 +nconAurat Ierusalimul. 6ar +nainte s! obin! victoria,
0ero a murit. ;espasian a ost implicat +n lupta pentru tron, care s'a +nc4eiat cu proclamarea lui de c!tre
3 Bruce, The Spreadin Fla!e, 151-5-.
Referat.clopotel.ro -
armatele estice ca +mp!rat. Gna din primele sale aciuni ca +mp!rat, a ost s!'l numeasc! pe iul s!u,
?itus, conduc!tor al r!*boiului +mpotriva iudeilor.
*drobirea re'oltei
6e acum, Ierusalimul a ost i*olat de restul naiunii, iar de*bin!rile din ora au comb!tut strategiile de
ap!rare. 5n timpul asediului, oamenii au +nceput s! moar! de oame i cium!. Soia marelui preot, care
tr!ia c+ndva +n lux, c!uta irimiturile de pe str!*i. 5ntre timp, romanii au pus +n aciune maini noi de r!*boi
care s! arunce bolovani +n *idurile oraului. Berbecii au atacat ortiicaiile. 3p!r!torii evrei au luptat
+ntreaga *i i au reuit s! re*ideasc! *idurile +n timpul nopii. 5n cele din urm!, romanii au d!r+mat *idul
exterior, apoi al doilea, i +n inal al treilea *id. ?oui, evreii au luptat gr!bindu'se c!tre ?emplu, ultima lor
linie de ap!rare. 3cesta a ost s+ritul pentru viteAii ap!r!tori evrei i pentru ?emplu. Istoricul Nosep4us
susine c! ?itus n'a vrut s! loveasc! +n ?emplu, dar soldaii erau at+t de m+nioi pe agerii lor adversari
+nc+t l'au ars. -vreii care au supravieuit au ost m!cel!rii sau v+ndui ca sclavi. Ceata *eloilor care au
luat .asada au p!strat'o timp de cel puin trei ani. C+nd romanii i'au construit +n s+rit rampa lor de
asediu i au invadat ort!reaa din munte, au g!sit pe ap!r!totii ei mori@ acetia s'au sinucis nedorind s!
ie captivi ai str!inilor.
Re+ultatele re'oltei
9evolta evreilor a marcat s+ritul statului Israel p+n! +n timpurile moderne. 6istrugerea ?emplului a
determinat, de asemenea, o sc4imbare +n +nc4inarea evreilor $dei aceast! sc4imbare +ncepuse o dat! ce
evreii useser! +mpr!tiai +n +ntreaga lume +n urm! cu ase sute de ani de c!tre babilonieni(. Prima
distrugere a ?emplului de c!tre babilonieni, +n )1, B.C., i'a obligat pe evrei s! devin! oameni ai :egii.
?ristul s+rit al ?emplului a +nc4is ua sistemului evreiesc orientat pe Aerte. 3u adoptat, desigur, noi
ritualuri +n sinagog! i +n casele lor amiliale. 6ar San4edrinul a ost di*olvat, iar centrul religiei iudaice a
ost mutat +n instituiile educaionale ale Iaminei.
Gnde erau cretiniiP 5n aara oraului. .uli au ost condui +naara Ierusalimului prin deceniile de
persecuie de mai +nainte. -usebiu a scris c!, atunci c+nd a +nceput revolta, +n ,, 3.6., unii din evreii
cretini r!mai au ugit la Pella, un ora pe r+ul Iordan. S'ar putea spune c! aceste evenimente au +nclinat
balana implic!rilor Bisericii c!tre neamuri. .isionari, ca Pavel, s'au ocupat de o biseric! puternic! i
conservatoare, cu temelia +n Ierusalim. 6ar evreii cretini, neimplicai +n revolt!, au determinat o pr!pastie
evident! +ntre ei i iudeii conservatori. 6up! /% 3.6., cretinilor nu li s'a permis s! intre +n sinagogi. 3poi,
c!derea Ierusalimului i'a deosebit i mai mult pe cretini de evrei i a +ndemnat Biserica s! se de*volte
+ntre neamuri.
!egturi cu trecutul iudaic
Cretinismul a avut o relaie special! cu iudaismul. 3ceast! relaie a avut consecine tragice, +n special +n
contextele unde cretinii au dominat o cultur! local! sau o naiune i unde iudeii erau considerai ca a
doua clas! de cet!eni. 5n toate acele circumstane, pe l+ng! +nrudirea celor dou! religii, au avut loc i
mic!ri violente atunci c+nd comunit!ile iudaice au +ncercat s! impun! revenirea la practica credinei lor
ancestrale.
Privit! dintr'o alt! perspectiv!, leg!tura dintre cretinism i iudaism poate i v!*ut! +ntr'o lumin! mai
po*itiv!. 6ei biserica s'a rupt din iudaism, este un apt remarcabil c! principalele probleme ale primelor
secole ale bisericii au ost probleme n!scute +n contextul iudaismului.
Referat.clopotel.ro ,
5n primul r+nd, cretinii s'au r!m+ntat cu +ntrebarea< ce este adevr"l1 6ac! biserica a c!utat adev!rul
ultim +ntr'o revelaie personal! de la 6umne*eu 8 adic!, +n viaa i lucrarea lui Isus &ristos 8 totui,
biserica s'a olosit de motenirea iudaic! cu privire la credina c! revelaia divin! deine c4eia celor mai
importante realit!i ale vieii.
5n al doilea r+nd, cretinii s'au r!m+ntat cu +ntrebarea< c"m p"tem c"noa*te adevr"l1 6ei r!spunsul +l
g!sim +n scrierile 0oului ?estament i +n m!rturia apostolilor lui &ristos, totui +ncrederea +ntr'o revelaie
scris! de la 6umne*eu i a unor lideri care au autoritatea interpretativ! a acelor revelaii scrise, provine
dintr'un context iudaic al onor!rii c!rilor sacre i al studierii lor cu mare atenie.
5n al treilea r+nd, cretinii s'au r!m+ntat cu +ntrebarea< c"m vom transp"ne adevr"l n practica vie2ii1
6ac! biserica a +neles c! exist! o alt! dimensiune mai ad+nc! dec+t cea a organi*!rii vieii +n Aurul
ritualului anual al templului i a activit!ilor sinagogilor locale, totui de*voltarea proprie a bisericii +nspre
episcopi i plantarea noilor biserici sub conducerea b!tr+nilor, preoilor sau sluAitorilor locali provine dintr'
un mod de g+ndire iudaic al +nt!ririi credinei i al organi*!rii comunit!ii pentru a ace a! presiunilor
lumii.
Biserica primar! a beneiciat din leg!tura sa cu iudaismul +nc! +ntr'un aspect. Pentru +nc! c+teva decade
dup! anul /%, biserica a continuat s! se bucure de statutul legal pe care iudeii i'l c+tigaser! cu greu. 5n
mod normal, +n lumea mediteraneean! a acelor timpuri, naiunile cucerite de 9oma erau orate s!
adapte*e religiile lor locale religiei romane@ ei trebuiau s! recunoasc! dumne*eii 9omei al!turi de ai lor.
6e aceea monoteismul iudeilor a ost o continu! surs! de r!m+nt!ri +ncep+nd cu secolul I B.C., c+nd
9oma a cucerit Iudeea. 9oma a recunoscut iudaismul ca o religie legal!, +n ciuda reu*ului iudeilor de a
recunoate *eii romani. 3cest statut de reli,ia licita a proteAat biserica cretin! prin asocierea ei cu
iudaismul, c4iar dac! distrugerea Ierusalimului a condus de apt la separarea complet! a celor dou!
religii.
C+nd biserica cretin! s'a implicat +n lumea roman!, r!d!cinile ei iudaice au r!mas obscure, dar c4iar i
aa, acele r!d!cini au r!mas o parte esenial! a ceea ce cretinismul a ost i a devenit.
6in Ierusalim spre marginile p!m+ntului
Biserica Cretin! ca micare misionar! +n lumea mediteraneean! s'a olosit i de condiiile generale ale
timpului<
pa% romana 8 stabilit! de Ce*ar 3ugust $2/ BC 8 1" 36(, asigura o stabilitate politic! i social!,
!c+nd posibil! micarea ideilor i a oamenilor.
cultura elen ce acompania expansiunea puterii politice romane a creat o orm! comun! a limbii
greceti $Loine( desc4is! +nv!!rii oamenilor care tr!iau +n imperiu.
Dispersia iudeilor din Iudeea, care a +nceput cu c+teva secole +nainte de &ristos, a +nsemnat
comunit!i de oameni cu ric! de 6umne*eu, care au studiat Scripturile evreieti, +mpr!tiai prin toat!
lumea roman!. Cretinismul care s'a +mpr!tiat dup! anul /% s'a olosit de avantaAele tuturor acestor
condiii existente.
0oua religie avea nevoie de mai mult dec+t actori generali avorabili politici, sociali i religioi.
6ispersia sinagogilor iudaice +n lumea mediteraneean! a asigurat o ba*! a operaiunilor pentru
misionarii cretini, aa cum #aptele 3postolilor +i descrie pe Pavel, i tovar!ii s!i. .!rturia despre
&ristosul cruciicat i despre non'iudeii care puteau deveni Jcopii ai lui 3vraamF prin credin!, i'a
oensat ad+nc pe iudei i au determinat o puternic! opo*iie +n cadrul bisericii.
Referat.clopotel.ro 12
9oma a asigurat condiii panice pentru c!l!toria i r!sp+ndirea noilor idei, dar imperiul n'a stat linitit
atunci c+nd +n locul Ce*arului, cel care era propov!duit 6omn era numai Isus &ristos. Persecuia
roman!, care a +nceput sub 0ero, 6omitian i .arcus 3urelius, +nainte ca s! ie extins! sistematic de
c!tre +mp!raii 6ecius i ;alerian $miAlocul sec.III( i 6iocleian $+nceputul sec.I;(, au declarat r!*boi
noii credine.
= opo*iie mai serioas! dec+t cea religioas! iudaic! i cea a persecuiei politice romane, a ost cea a
nesiguranei interne. :inia de demarcaie a traducerii noii credine +ntr'o lume a religiilor greceti,
romane i orientale au creat un nou curent< gnosticismul. Spre s+ritul secolului II, apologetul cretin
Iraneus a listat 21/ de orme ale acestei noi orme de g+ndire din cadrul cretin!t!ii.
.5 -ersecu1ii i erezii n Bis. -rimar*
I. -ersecu1iile reli'ioase din #rimele #atru secole ' ncercarea credin2ei Bisericii
-ri'oana sau #ersecu1ia semni)ic* o #erioad* de #ede#se sistematice a#licate unor oameni
#entru c* au aderat la o anumit* conce#1ie reli'ioas*. Persecuiile sistematice +ncep odat! cu
guvernul imperiului roman. 6ei tolerani a! de concepiile religioase str!ine +n general, romanii s'au
lovit de cretini +n problema +nc4in!rii la Ce*ar.
"
Persecuiile au +nceput ca o reacie social!, devenind mai
t+r*iu politice.
JCretinii nu se deosebesc de restul oamenilor nici prin patrie, nici prin limb!, nici prin obiceiuri.
Cretinii nu locuiesc separat +n oraele lor proprii, nu vorbesc vreo limb! dierit!, nici nu practic!
un mod de via! straniu. 5nv!!tura pe care o au nu este o descoperire a minii i cuget!rii
omeneti, nici nu ader!, ca unii, la vreo +nv!!tura omeneasc!. -i +i petrec viaa +n orice ora,
grec sau str!in, dup! cum iecaruia i'a ost 4!r!*it de soart!, urm+nd obiceiul local iresc +n ce
privete portul, 4rana i alte st!ri. ?otui starea lor arat! c+teva tr!s!turi minunate i c4iar
surprin*!toare. 6ei locuiesc acas!, +n !rile +n care s'au n!scut, ei se comport! ca nite str!ini.
Particip! la toate ca cet!eni, dar ei rabd! pe toi i pe toate ca str!iniO Ca toi oamenii, ei se
c!s!toresc i nasc copii, dar nu leap!d! pe cei n!scui. =rice cretin este liber s! se
+mp!rt!easc! la masa altuia, dar niciodat! nu are pat comun. Cu toate c! vieuiesc +n trup, ei nu
tr!iesc dup! trup. ?r!iesc pe p!m+nt, dar cet!enia lor este cereasc!. -i ascult! legile 4ot!r+te,
dar +n viaa lor particular! ei s+nt mai presus de legi. Iubesc pe toi oamenii, dar s+nt persecutai
de toi. -i s+nt ne+ntelei i condamnai, iar suerind moartea, ei s+nt tre*ii la via!. S+nt s!raci, dar
+mbogaesc pe alii, s+nt lipsii de toate, totui au toate din prisos. S+nt de*onorai, totui s+nt
sl!vii prin +nAosirea lor@ 4ulii, dar r!scump!rai. -i r!spl!tesc calomnia cu binecuv+ntarea, insulta
cu delicateea. Pentru binele pe care +l ac s+nt pedepsii ca nite r!i, iar c+nd s+nt os+ndii, se
bucur! ca unii care ar da via!. S+nt pedepsii de iudei ca nite eretici i persecutai de greci, cu
toate c! cei ce le ac r!u nu pot explica pricina ostilit!ii lor.R
)

4 Se!nifica3ia principal4 a per#ecu3iilor dup4 p4rerea lui /.5. Ra!#a&.
5 Fra!ent din )pi#tola c4tre 6ionet
Referat.clopotel.ro 11
#au+ele generale ale persecuiilor
Propov!duirea cretin! a +nt+mpinat de la +nceput unele piedici i greut!i, at+t din partea iudeilor, c+t i din
partea p!g+nilor. Persecuiile propriu'*ise, cele +ndurate de cretini din partea autorit!ilor romane i ale
mulimii p!g+ne, au ost mult mai grele, de lung! durat!, i au pus Biserica +n grea cump!n!. -le au
+nceput +n anul ,", sub +mp!ratul 0ero $)"',1(, i au durat p+n! la anul 313, c+nd +mp!ratul Constantin cel
.are $3%,'33/( a publicat edictul de toleran! religioas!, de la .ilan. Persecuiile n'au ost continue, dar
au durat mai mult de Aum!tate din timpul ar!tat.
Cau*ele persecuiilor au ost de mai multe eluri<
#au+e religioase. 5ntre cretinism i religia greco'roman! era o mare deosebire. Cretinismul
era o religie nou!, monoteist!, spiritual!, moral!, +n timp ce p!g+nismul era o religie vec4e,
politeist!, idolatr! i dec!*ut!. P!g+nii nu aveau o +nelegere pentru o religie spiritual!, !r!
temple, !r! *ei i Aerte, !r! repre*ent!rile *eilor prin statui, +n care oamenii de r+nd credeau c!
locuiete puterea lor 8 n"men. Credina cretin! era socotit! de p!g+ni o aposta*ie de la religia i
tradiia str!moilor 8 mos ma-or"m, dispreul *eilor, ateism i nelegiuire. =rice calamitate ab!tut!
asupra Imperiului 9oman, n!v!lirea altor popoare, cutremure, urtun!, vreme rea, inundaii,
secet!, oamete, epidemii, toate erau atribuite cretinilor, iindc! au p!r!sit cultul *eilor, iar *eii
m+nioi trimit aceste nenorociri asupra oamenilor.
#au+e politice. Str+nsa leg!tura dintre religie, stat i viaa public! scotea i mai mult +n eviden!
contrastul dintre cretinism i p!g+nism. Politeismul era +n adev!r amestecat +n toate
maniest!rile vieii publice i de stat. Ideea p!g+nilor, c! Imperiul 9oman este aAutat i proteAat de
*ei i c! lor li se datorea*! creterea i puterea lui, i c!, pe de alt! parte, nenorocirile care se
abat asupra lui vin din cau*a cretinilor, care, prin atitudinea lor, Aignesc i sup!r! pe *ei, au
contribuit ca p!g+nii sa vad! +n cretini dumanii statului. C"lt"l mprat"l"i i al zei2ei $oma, care
constituia de apt o maniestare de loalitate politic! a! de puterea 9omei i a +mp!ratului, de la
care cretinii se sustr!geau, c!ci ei 5l adorau pe 6umne*eul cel adev!rat, Creatorul cerului i al
p!m+ntului, a constituit una din cau*ele principale ale persecuiilor. 9eu*ul cretinilor de a adora
pe +mp!rat ca *eu era socotit ca act de impietate $sacrile,i"m# i oens! adus! maAest!ii
imperiale crimen lesae reli,ionis et divinitatis $?ertulian, 3polo,etic"m, SS;II, 1(.
#au+e moral,sociale. PreAudec!ile i ura p!g+nilor se maniestau i +n aprecierile lor asupra
vieii morale a cretinilor. 0e+neleg+nd ?aina Sintei 5mp!rt!sanii, +n care p+inea i vinul s+nt
pre!cute, prin S+ntul 6u4, +n ?rupul i S+ngele lui Isus &ristos, cretinii erau acu*ai ca ucid
copiii la cultul lor i se 4r!nesc cu s+ngele i carnea acestora $Tospete t4Mestice(. 0e+neleg+nd
rostul i sensul agapei cretine, cretinii erau socotii imorali, iind acu*ai c! la ospeele comune
se dedau la desr+u i comit c4iar incesturi, ca =edip, regele ?ebei. Cei de sus, aristocraii,
vedeau +n cretini elemente vulgare i'i dispreuiau, pentru c! ei se recrutau mai mult din clasele
modeste. Cretinismul era socotit o religie de sclavi, de ignorani, de oameni ineriori. Prin
abinerea lor de la anumite meserii i unciuni, legate de cultul *eilor, prin reu*ul unora de a
servi +n armata, cretinii erau socotii de p!g+ni inutili societ!ii, neolositori +n aaceri 8 in.r"ct"osi
ne,otiis $?ertulian, 3polo,etic"m, S:II, 1(.
Persecuiile -mpotri'a cretinilor
Persecuiile +ndurate de cretini din partea p!g+nilor au ost multe i grele. 0um!rul lor este socotit de
obicei dup! +mp!raii romani persecutori. :actantiu socotete ase, Supliciu Sever, nou!, 3ugustin i Paul
=rosiu, *ece, dar ele au ost mai multe.
Referat.clopotel.ro 12
6e la ?raian $21'11/( p+na la 6eciu $2"2'2)1(, cretinii au ost urm!rii i persecutai pe ba*a unei
dispo*iii oiciale, provi*orii i m!rginite, numita rescript, care se aplica +ntr'o cetate sau regiune. 6e la
6eciu p+n! la s+ritul domniei lui 6iocletian $21)'3%)(, cretinii au ost persecutai pe ba*a unei dispo*iii
generale dat! de +mp!rat, numita edict, valabil! +n tot Imperiul, ceea ce a dus la persecuia general! a
cretinilor. 5n genere, la cretini nu se c!utau i nu se condamnau anumite crime prev!*ute i pedepsite
de legile +n vigoare, ci doar calitatea i n"mele lor de cre*tini Q pentru nume, spune Iustin .artirul,
3polo,ia I-a0 ". Interesa, deci, nu crima sau vina, ci numele +nsui< nomen ipsum, nomen cristianum,
Jcon.essio nominis0 non e(aminatio criminis damnat"rR T Jm!rturisirea numelui, nu examinarea vinei se
condamnaR $?ertulian, 3polo,etic"m II, 3, 11@ Scorpiace, IS'S(.
1. Primul +mp!rat persecutor e socotit 2ero (./,01(. Predecesorul s!u, Cla"di" $"1')"(, a luat o m!sura
contra iudeilor, +n anul "2, alung+ndu'i din 9oma, pentru ca se certau +ntre ei pentru persoana lui &ristos
$Suetoniu, 4ita Cla"dii, 2), "(. .!sura a atins indirect i pe cretini. Prima persecuie s+ngeroasa a ost +n
anul ,", sub 5ero0 care a +nvinuit pe nedrept pe cretini de incendiul 9omei, din 12 iulie ,", ca s! scape
de uria mulimii. Persecuia a ost de o cru*ime +nsp!im+nt!toare. Istoricul ?acit spune c! a suerit o
mulime imens! de cretini - in,ens m"ltit"do 3nnales, S;, ""(. 6up! tradiia cretin!, au murit la 9oma,
ca martiri, apostolii Petru i Pavel, dup! toat! probabilitatea, +n anul ,/. Gnii scriitori cretini cred c! 0ero
a dat un decret prin care inter*icea cretinismul, concreti*at +n ormula< Jnon licet esse vosR Q Jn" e
permis sa e(ista2i voiR, numit JInstitutum 0eronianumR $?ertulian, 3polo,etic"m, II, "(.
2. Sub +mp!ratul /omitian (11,20(, persecuia +ncepe iar!i. Gna din cau*ele persecuiei a ost reu*ul
cretinilor de a pl!ti Jiscus AudaicusR, adic! impo*itul perceput de iudei, dup! d!r+marea ?emplului din
Ierusalim, +n anul /%, cretinii declar+nd ca ei nu s+nt evrei. 3u pierit +n aceasta persecuie, +n anul 2),
persoane nobile, +ntre ele i unele rude ale +mp!ratului, ca v!rul s!u, 6lavi"s Clemens i soia acestuia,
6lavia 7omitilla, precum i ostul consul 3cili"s 8la)rio. 6up! tradiie, a suerit i evang4elistul Ioan, iind
exilat +n anul 2,, +n insula Patmos, unde a scris 3pocalipsa. Btirea c! a ost adus la 9oma i aruncat +ntr'
un vas cu ulei ierbinte, din care a scapat nev!t!mat, nu e verosimil!.
3. 5mp!ratul 3raian (21,113 d! contra cretinilor cel dint+i rescript care se p!strea*!. 5n timpul s!u,
guvernatorul Bitiniei, 9lini" cel /nr, trimite +mp!ratului, +ntre 111'112, o scrisoare prin care'i cere satul
cum s! procede*e a! de cretinii din provincia sa, care erau numeroi. 5n scrisoarea sa de r!spuns, cu
caracter de rescript, ?raian stabilete< cretinii s! nu ie c!utai din oiciu@ dac! s+nt denunai i dovedii
ca cretini, s! ie pedepsii@ s! lase liberi pe cei ce apostasia*! de la &ristos@ s! resping! denunurile
anonime, ca ceva nedemn pentru secolul lui $nec nostri saec"li est#. 9escriptul lui ?raian are o importan!
considerabil!, c!ci el va servi ca norm! +n urm!rirea i pedepsirea cretinilor p+n! la 6eciu $2"2'2)1(. 5n
timpul lui ?raian au suerit ca martiri< episcopul I,nati" al 3ntiohiei, care a ost adus legat +n lanuri la
9oma i aruncat la iare pe la 1%/'1%1, +n timpul Aocurilor organi*ate +n circul Colossaeum de ?raian, +n
urma victoriei sale asupra dacilor, din anul 1%)'1%,@ episcopul Simeon al Ier"salim"l"i $U 1%/(, +n v+rsta
de 12% ani.
". 5n timpul +mp!ratului 0ntoninus -ius (1&1,1014 a i*bucnit o persecuie la Smirna, +n provincia 3sia
Proconsulara, +n care au murit 11 cretini. Cel mai cunoscut dintre ei este b!tr+nul episcop al Smirnei,
9olicarp $23 ebr. 1))(, care a ost ars pe rug i str!puns cu un pumnal +n circul din Smirna, +n anul 1)).
Referat.clopotel.ro 13
). 4arcus 0urelius (101,115, dei era un +mp!rat cult, iloso stoic, cu predilecie pentru Austiie i
+nv!!m+nt, ura cretinismul din raiuni de stat. Sub el a suerit pentru &ristos, la 9oma, t+n!ra ecioar! de
neam nobil Cecilia. ?ot la 9oma, a suerit martiriul +n anul 1,) apologetul i ilosoul cretin I"stin &artir"l,
denunat de rivalul sau p!g+n, Crescens, i condamnat la moarte prin decapitare, +mpreun! cu ali ase
cretini. #oarte grea a ost persecuia +n Kalia, +n oraele :ugdunum $:Mon( i ;ienna, pe valea 9onului,
unde au suerit martiriul pentru &ristos, +n anul 1//, "1 de martiri. 6intre acetia, amintim pe episcopul
9otin al :Monului, de 2% de ani@ doi rai, 9ontic"s i sora sa Blandiana, copilandri, diaconul Sanct"s,
medicul 3le(andr", 4etti"s 'pa,ath"s, galo'roman de origine nobil!, &at"ros0 3ttal"s0 4ivliada, care au
uimit pe p!g+ni prin r!bdarea i curaAul lor. ?rupurile lor au ost arse, iar cenua a ost aruncat! +n apele
9onului $-usebiu Ist. Bis., ;, 1'2@ Pr. Pro. I. 9amureanu, 3ctele martirice, Bucureti, 1212, p. )3'/2(.
,. Sub +mp!ratul "omodus (115,122, iul lui .arcus 3urelius, au suerit moarte martiric! la Cartagina, +n
3rica, +n 1/ iulie 11%, J,r"p"l martirilor scilitaniR, 12 la num!r, numii aa dup! cetatea Scilli sau Scillium,
din 0umidia proconsular!, de unde erau originari. 3ctul lor martiric este primul document cretin +n limba
latin! $Pr. Pro. I. 9amureanu, op. cit., p. 1%'1)(. 3li martiri au c!*ut +n 3sia Proconsular!, #rigia i Siria.
Cel mai +nsemnat martir +n timpul lui Comodus este un roman cult, de origine nobil!, senator roman,
3polloni"s, care a ost Audecat i condamnat la moarte de preectul pretoriului, Perennis, iind decapitat la
21 aprilie 11" $Pr. Pro. I. 9amureanu, op. cit., p. 11'12(. 6up! Comodus, Biserica a avut c+iva ani de
pace.
/. :a +nceputul domniei lui .e#timius .ever (12&,211(, persecuia a i*bucnit cu violen! +n 3rica. Pe la
2%1'2%2, el a inter*is propaganda cretin!. 5n urma acestei m!suri, au suerit muli cretini. :a 3lexandria,
au suerit martiriul +n 2%2, !eonida, tat!l lui =rigen i ali cretini@ tanara 9otamiana, o alt! t+n!r! :erais i
soldatul Basilide. 5n 3rica, au suerit martiriul la Cartagina, la / martie 2%3, un grup de ase cretini, +n
runte cu o nobil! roman!, de 22 de ani0 9erpet"a, i cu 6elicitas, din serviciul ei. 3ctul lor martiric este
unul din cele mai interesante i rumoase din literatura cretin! $Pr. Pro. I. 9amureanu, op. cit., p. 1%"'
12)(. 5n Kalia a suerit martiriul +n 2%2, Irine", episcopul :ugdunului $:Mon(.
1. 4a&imin 3racul (2&.,2&1 a poruncit +nc! de la +nceputul domniei uciderea Rcond"ctorilor Bisericii0
vinova2i de nv2t"ra cea d"p 'van,helieR. .!sura s'a extins i la preoti i diaconi. $-usebiu0 Ist. )is.,
;I, 21(. 3u suerit cei doi episcopi rivali de la 9oma, 9ontian $23%'23)( i Ipolit $U 23)(@ la 3lexandria au
suerit +nc4isoare preotul 9rotoctist i diaconul 3m)rozie, prieteni ai lui =rigen.
2. /ecius (numit i (6aianus Decius7 2/2,2.1 este cel dint+i +mp!rat roman care publica un edict
,eneral contra cretinismului, av+nd aplicare +n tot Imperiul, cu intenia de a desiina cretinismul. ?oti
cretinii, de orice stare i v+rsta, i c4iar cei banuiti ca s+nt cretini, erau obligati sa se pre*inte inaintea
unei comisii de stat i sa aca acte de ade*iune la p!g+nism.
Pe langa martiri, edictul a provocat numeroase aposta*ii. Gn episcop, -vdemon al Smirnei, a aposta*iat
cu un numar insemnat de cretini.
.artirii i marturisitorii au ost numerosi. .ai insemnati s+nt< episcopul 6a)ian al 9omei $23,'2)%(,
3le(andr" al Ier"salim"l"i $213'2)1(, 4avila al 3ntiohiei $2""'2)%(, Sat"rnin al ?olosei $?oulouse(, +n
Kalia, preotul 9ioni", martiri*at la 12 martie 2)%, la Smirna, i multi alii. $Pentru 9ioni"0 ve*i Pr. Pro. I.
9amureanu, op. cit., p. 133'1)"(.
:a 13 octombrie 2)%, au suerit martiriul la Smirna< Carp, 9apil, 3,atonica i 3,atodor $Pr. Pro. I.
9amureanu, op. cit., p. 1,2'1,2(. ;ri,en, renumitul conducator al scolii din 3lexandria, a suerit c4inuri
grele, din cau*a carora a murit la ?Mr, +n 2)".
Referat.clopotel.ro 14
3lti cretini i episcopi au reusit sa se reugie*e, aAutati de cretini, ca< Ciprian al Cartaginei, 7ionisie al
3lexandriei, 8ri,orie /a"mat"r,"l al 0eoce*areei.
6upa incetarea persecutiei, o grea problema pentru Biserica au ost apostatii $lapsi, T cei ca*uti de la
credinta(. ?inand seama de gravitatea actului de aposta*ie, au ost patru categorii de ca*uti< sacri.icati,
adica cei ce au adus sacriicii *eilor@ th"ri.icati, cei ce au adus sacriiciu numai arderea de tamaie@
li)ellatici, cei ce au obtinut pe bani un certiicat $libellus( din partea autoritatilor ca au sacriicat, !r! sa i
adus Aerte@ acta .acientes, cei ce au declarat la interogatoriu ca nu s+nt cretini. 9eprimirea lor +n Biserica
se !cea, dup! un anumit stadiu de peniten!, prin recomandarea episcopilor i a con.esorilor, adic! a
celor ce au marturisit credinta +n timpul persecutiei.
1%. Imparatul Valerian (2.&,2054 prin edictul din august 2)/, desc4ide un ra*boi neindurat contra
Bisericii. Cretinii erau din nou obligati la sacriicii, mai ales clericii, adunarile inter*ise sub pedeapsa cu
moartea, iar averile coniscate. Gn al doilea edict, publicat +n 2)1, agravea*a masurile celui dintai. 3u
murit ca martiri< papa Si(t II al 9omei i diaconul !a"renti", episcopul Ciprian al Cartaginei $U 1"
septembrie 2)1(, episcopul 6r"ct"os"s, cu doi diaconi, ?arragona, +n Spania. :a Gtica, +n 3rica, au ost
aruncati +ntr'o groapa cu var nestins 1)3 de cretini, cunoscuti ca martiri sub denumirea de R massa
candidaR $Pentru S. Ciprian, ve*i Pr. Pro. I. 9amureanu, op.cit., p. 1/2'11%(.
Imparatul 3urelian $2/%'2/)( a inceput spre s+ritul domniei o persecutie contra cretinilor, dar aceasta s'
a terminat o data cu asasinarea +mp!ratului, la Caenop4rurium $T Castrul nou(, +n apropierea Bi*antului,
de un grup de oiteri, unelte oarbe ale unui secretar veros.
11. Sub +mp!ratii /iocletian (21/,&5.4 5aleriu (22&,&5.4 4a&imian Hercule (210,&5. i "onstantius
"6lorus (22&,&50, Biserica a suerit cea mai grea persecutie. 3cesti +mp!rati, +n runte cu 6iocletian, au
dat contra cretinilor patru edicte de persecutie, trei +n 3%3 i al patrulea +n ianuarie'ebruarie 3%", prin
care decretau daramarea locasurilor de cult cretine, inter*icerea adunarilor cretine, arderea cartilor
sinte i a ar4ivelor cretine, pedepsirea aspra a clericilor i cretinilor care nu aposta*iau de la credinta
+n &ristos.
In 221, Kaleriu a procedat la o RcuratireR a soldatilor cretini din armata. :a 7"rostor"m $Silistra( au pierit
de moarte martirica, +n acest timp, veteranul I"li" i soldatii :es<chi"s, 5icandr", &arcian, 9asicrate i
4alentinian.
Intre 3%3 i 3%), au ost numerosi martiri, mai ales +n 9asarit, Italia, 3rica, provinciile sud'dunarene,
ScMt4ia .inor. 3stel, 3ntim, episcopul 0icomidiei, a ost decapitat +n 3%3. :a -liopol, +n -gipt, a suerit o
t+n!r!, 4arvara. 5n Cilicia, au suerit Cosma i 7amian, doi medici care practicau medicina din caritate
cretina. :a 3ntio4ia Pisidiei, a suerit &ar,areta. 5n Capadocia a suerit 8heor,he i 7orothea. :a
?esalonic au suerit +n martie i aprilie 3%" 3,api, Irina i :iona. :a 12 august 3%", a suerit +n orasul
Catania din Sicilia diaconul '"pl"s. :a , aprilie 3%", a suerit martiriul Irine"0 episcop de Sirmium
$.itrovita(, iar la 2 aprilie 3%", diaconul sau, 7imitrie. :a 2% august 3%", ecioara Basila@ la 2) octombrie
3%", 3nastasia@ la 2, martie 3", au suerit martiriul la Singidunum $Belgrad(, preotul &ontan"s i sotia sa,
&a(ima@ la 2 noiembrie 3%", a suerit episcopul 4ictorin de Poetovio $Pettau, +n 3ustria(@ la 23 ebruarie
3%), a patimit gradinarul Sinerotas@ +n 3%)'3%,, au suerit martiriul la #rusLa Kora, langa Sirmium,
R="att"or coronatiR ' RCei patru +ncoronaiR.
0umerosi au ost martirii +n ScMt4ia .inor sau 6acia Pontica $6obrogea(. 3stel, la &almiris $Salmorus,
probabil Cetatea VaparoAenilor, Aud.?ulcea(, au suerit martiriul pentru &ristos pe la 22%, 'pictet *i 3stion,
la 1 iulie, 'van,elic"s $22% ' incep. sec. I;(. :a 3xiopolis $Cernavoda( au suerit Chiril, Chindeas i /asi"s
$6asius( $U 2% noiembrie 3%"(. :a 5oviod"n"m $Isaccea( au suerit martiriul sub 6iocletian, +ntre 3%3 i
3%), sau sub :iciniu $3%1'323(, +ntre 32%'323, >otic0 3ttal"s0 Camasis i 6ilip, ale caror moate au ost
Referat.clopotel.ro 15
descoperite +n cripta de la 0iculiel +n vara anului 12/1, i se al! ast!*i +n biserica manastirii Cocos $Aud.
?ulcea(.
:a 3lexandria, a suerit +n 3%/, 'caterina, +n urma edictului dat +n 3%) de .aximin 6aia $3%)'313(.
0umerosi martiri au suerit +n =rient, +n timpul +mp!ratului :iciniu. 3stel, la 2 martie 32%, au suerit cei %0
de "cenici, lasati sa ing4ete +n lacul Sevastia din 3rmenia. :a 3 ianuarie, +ntre 32%'323, au suerit la
?omis $Constanta( ratii 3r,e" *i 5arcis. ?ot la ?omis, au suerit la 13 septembrie 32%'323 &acro)i" i
8ordian $Pr. Pro. I. 9amureanu, op. cit., p. 11)'22)(.
8rmrile persecuiilor
Persecutiile au avut serioase urmari pentru Biseric!. 5n perioada primelor secole, p+n! la edictul de la
.ilan din 313, dat de Constantin cel .are $3%,'33/(, iar +n 9asarit i dup! aceea, Biserica a dat cel mai
mare numar de martiri. Contrar asteptarilor masurilor luate de +mp!ratii romani contra cretinilor i a urii
lumii p!g+ne, cu c+t cretinii erau mai persecutati, cu atat numarul lor crestea. CuraAul martirilor +n ata
mortii a acut pe multi p!g+ni sa treaca la cretinism. RSemen est san,"is christianor"mR ' Rsan,ele
cre*tinilor este o samn2aR, scria ?ertulian $3polo,etic"m, )%, 13(.
Intr'adevar, martirii cretini au suerit cu curaA neinricat, care a uimit lumea greco'romana, toate torturile
i pedepsele inventate de anatismul i brutalitatea lumii p!g+ne, care ura pe cretini, dispretuia credinta
lor +ntr'un 6umne*eu spiritual i invi*ibil, lua +n deradere credinta i speranta lor +n invierea mortilor i
viata viitoare, i nu avea nici o pretuire pentru viata lor curata i s+nt!. $Pr. Pro. Ioan 9amureanu, 3ctele
martirice, Bucuresti, 1212(.
II. 7rezii din #rimele secole$
". 7rezii le'aliste$
a. 78ionsmul. -bionismul se +nrudete cu iudaismul eseilor iindc! unele din principiile lui par s!
i ost luate din acest tip de iudaism< respingerea Aertelor animale, doctrina despre existena unui principiu
al Binelui i a unui principiu al 9!ului, dei am>ndou! vin de la 6umne*eu i alte detalii minore. Principiul
9!ului ar i ost, dup! ebionii Edomnul veacului acestuiaF, iar principiul Binelui va domni +n Eveacul viitorF.
5ntre timp, principiul Binelui s'a revelat +n aceast! lume prin proetul s!u care a venit +n mai multe
+ntrup!ri. 3dam, 3bel, Isaac i Isus sunt +ntrup!ri ale proetului Binelui. 5ns! c4iar +n timpul lui 3dam
iecare +ntrupare a proetului Binelui este +nsoit! de contrariul ei care servete scopurilor principiului
9!ului. Cain, Ismael, Ioan Bote*!torul sunt maniest!ri ale principiului 9!ului, care se mai numete
principiu eminin.
5n cadrul acestui sistem de g>ndire, Isus este mai mult dec>t orice, un proet al principiului
masculin sau al principiului Binelui. 5n aar! de aceasta, Isus este pur i simplu un om pe care 6umne*eu
l'a ales ca s! declare voia :ui. Isus nu s'a n!scut dintr'o ecioar! i la bote*ul s!u a primit el de sus
puterea care l'a !cut +n stare s!'i +mplineasc! misiunea. 3ceast! misiune nu a constat +n m>ntuirea
omenirii ' o lucrare care este dincolo de capacit!ile umane ' ci +n c4emarea omenirii la ascultare a! de
:egea care a ost dat! prin principiul masculin. 6e apt, :egea era mie*ul spiritualit!ii ebionite i cu toate
c! ei nu aduceau Aerte s>ngeroase, ei puneau accent pe circumci*ie i pe respectarea Sabatului. :egile
din ;? care se reer! la Aerte nu ar i ost date de 6umne*eu, ci au ost ad!ugate la textul sacru prin
inluena principiului eminin. 6e aceea, +n poida aptului c! p!*eau :egea cu stictee -pip4anius ne
spune c! ebioniii nu acceptau Pentateu4ul +n +ntregul s!u. C>t privete relaia lui Isus cu :egea, ebioniii
insistau c! el nu venise s! desiine*e :egea, ci s'o +mplineasc!. 5mplinirea :egii de c!tre Isus nu ar
+nsemna nicidecum c! :egea a ost acum terminat! i c! prin urmare nu mai oblig!, ci c! mai degrab!
Referat.clopotel.ro 16
Isus a dat o pild! ca s'o urme*e toi. Pavel usese cel care ar i introdus ideea c! Isus ar i +mplinit :egea
pentru alii. Pavel ar i ost i el sluAitorul principiului eminin.
B. 7rezii )ilozo)ice$
a. 5nosticismul. Sub numele general de gnosticism sunt incluse mai multe doctrine religioase
care au +nlorit +n sec. II d.&. i a c!ror caracteristic! principal! era sincretismul. Knosticii au preluat orice
doctrin! care li s'a p!rut valabil!, !r! nici o discriminare privind originea ei sau contextul din care o luau.
9nosticismul susinea o filosofie dualist: materia este rea4 per'ertit iar spiritul4 du6ul este bun4
di'in. 6up! gnosticism, m>ntuirea const! din eliberarea spiritului, care este +nrobit din cau*a unirii lui cu
lucrurile materiale. ?rupul i Es".let"l animal E din oameni aparin lumii materiale, iindc! suletul este doar
ceea ce +i d! trupului via!, dorine i pasiune. Spiritul nu aparine +n realitatea aceste lumi, ci este o parte
a substanei divine. Pentru un anumit motiv, care este de obicei explicat mitologic, el a c!*ut +n aceast!
lume i a devenit pri*onierul materiei. -ste, deci, necesar s! ie eliberat spiritul din aceast! +nc4isoare,
aceasta reali*>ndu'se prin cunoatere sau gnosis ' de unde numele de gnosticism. 3ceast! cunoatere
nu const! numai +n inormaie, ci este mai degrab! o iluminare mistic! re*ult>nd din revelaia eternului.
Cunotina este, deci, o +nelegere a situaiei omeneti, despre ceea ce am ost odat! i ceea ce trebuie
s! devenim. Iar prin aceasta, putem i eliberai de leg!turile care ne leag! de lumea material!.
6ualismul gnostic avea urm!ri pustiitoare c>nd se aplica 4ristologiei. 6ac! materia i mai presus
de orice, acea materie care ormea*! trupul noastru, nu este produsul voinei divine, ci mai degrab! a
unui alt principiu care este opus acelei voine, urmea*! c! materia i trupul uman nu pot servi ca ve4icol
pentru revelaia 6umne*eului suprem. 3adar, &ristos care a venit ca s! ni': ac! nou! cunoscut pe acel
6umne*eu, nu putea veni +n trup. ?rupul lui nu putea s! i ost un trup i*ic adev!rat, ci doar o aparen!
trupeasc!. Suerinele i moartea :ui nu pot s! i ost reale, iindc! este de neconceput ca spiritul divin s!
se dea astel 9!ului i puterii destructive a materiei. 3stel, gnosticii sunt condui spre doctrina
6ristologic numit docetism de la cuv>ntul grec do?eo$a p!rea, a presupune(, pe care am +nt>lnit'o
deAa, vorbind despre +nv!!torii mincinoi comb!tui de Ignaiu din 3ntio4ia. 5n aa acestei teorii
maAoritatea cretinilor au airmat c!, +n Isus din 0a*aret, +n trupul S!u, +n viaa Sa, +n suerinele Sale, +n
moartea i +nvierea Sa, trebuie g!sit! revelaia m>ntuitoare a lui 6umne*eu. Probabil c! primul gnostic
care a +ncercat s! reinterprete*e -vang4elia cretin! a ost #erint6us. -l tr!ia la -es spre s>ritul sec. I
d.&. iar +n sistemul s!u se g!sete dualismul derivat care este caracteristic gnosticismului +n general. Bi
el !cea deosebire +ntre Isus i &ristos. Isus era omul, iul .ariei i al lui Iosi, pe c>nd :ristos era fiina
di'in care s,a cobor;t peste Isus la bote+ul su. 3adar, Cerint4us nu era un docetist +n sens strict,
cu toate c! el re*olva problema unirii umanit!ii i divinit!ii +n &ristos, prin stabilirea unei deosebiri
radicale +ntre ele. C>nd &ristos i'a +mplinit misiunea :ui ca mesager trimis omenirii, :'a p!r!sit pe Isus
iar acesta a ost cel care a suerit, a murit i a +nviat din mori, deoarece &ristos +nsui este impasibil
$adic! EnesimitorF(. 6up! tradiie, marele adversar al lui Cerintus la -es, a ost apostolul Ioan. Se crede
a ti c! 1 Ioan este +ndreptat! contra lui.

8. 4arcionismul. 6intre dieritele r!st!lm!ciri ale mesaAului Bisericii timpurii, cea mai
primeAdioas! a ost cea a lui .arcion, originar din provincia Pont $3sia .ic!(, din oraul Sinope, unde
tat!l s!u a ost episcop. Plec>nd de acolo, a c!l!torit prin 3sia .ic! i a aAuns la 9oma, unde a ost
exclus din biseric! pe la 1"" d.&.. -l a +ntemeiat atunci, o biseric! marcionit! iar acest pas l'a !cut unul
din cei mai periculoi rivali ai cretinismului ortodox $drept credincios(. ?eologia lui .arcion este dualist!
+n acelai sens derivat +n care este dualist gnosticismul. 5n aceast! lume material! domnesc :egea i
Nustiia $dreptatea(. 6incolo de aceast! stare de lucruri, &arul este centrul -vang4eliei cretine,
-vang4elia 6umne*eului a c!rui dragoste iart! i pe cei mai r!i p!c!toi. 6e aceea, -vang4elia este
Referat.clopotel.ro 11
cuv>ntul unui dumne*eu care ar putea i numit Ecel!laltF dumne*eu sau Edumne*eul str!inF i care este
radical dierit de dumne*eul care domnete +n aceast! lume. 6umne*eul care domnete +n aceast! lume
este acelai dumne*eu c!ruia i s'au +nc4inat evreii. -l este dumne*eul care a !cut toate lucrurile E *i a
vz"t c era" )"neF, cel care revendic! sacriicii s>ngeroase@ cel care conduce poporul +n b!t!lie@ cel
care poruncete s! ie m!cel!rite populaii +ntregi@ care este descris cel mai bine ca E "n 7"mneze" ,elos0
care pedepsesc nele,i"irea prin2ilor n copii p@n la al treilea *i al patr"lea neamF $'(od A0B5(. .ult
deasupra acestui dumne*eu r!*bun!tor, exist! altul Ed"mneze"l nec"nosc"tF care este dragoste. 3cest
dumne*eu nu este legat de aceast! lume, ci este, +n oarecare m!sur! Ed"mneze"l strinF. Pe c>nd
Creatorul este drept, m>nios i r!*boinic, dumne*eul surprem este iubitor, panic i ininit de bun.
Probabil c! .arcion a +nceput prin airmaia dup! care Creatorul este un dumne*eu r!u i c! abia mai
t>r*iu, poate sub inluena gnosticului Cerdo, el a aAuns s! descrie Creatorul ca un dumne*eu drept.
3stel, contrastul a trecut de la Bine i 9!u, la 6ragoste i 6reptate.
6octrina sa a re*ultat dintr'un studiu atent al mesaAului cretin, aa cum a ost predicat de Pavel.
3cest mesaA se al! +n -pistolele lui Pavel i +n -vang4elia dup! :uca, cu toate c! scrierile acestea
trebuie revi*uite pentru a elimina multele interpol!ri iudai*ante care au ost introduse +n ele. Pavel a ost
crainicul unui mesaA de o noutate radical!, a mesaAului revelaiei unui dumne*eu necunoscut p>n! atunci.
;? nu poate i luat drept cuv>ntul dumne*eului care este revelat prin Isus &ristos. 5n consecin!,
reerinele la ;? care se g!sesc +n epistolele lui Pavel sunt ad!ugiri mai t>r*ii iar acelai lucru se poate
spune despre -vang4elia dup! :uca, tovar!ul lui Pavel. 3stel, .arcion a ormulat primul canon al 0.?..
6octrina lui este deci +ntemeiat! pe studiul acestor Scripturi, iindc! el nu pretinde c! ar i un proet sau c!
ar avea vreo surs! de cunoatere, ci doar c! ar i un repre*entant autentic al Scripturilor cretine.
c. 2eo#latonismul. #iina absolut! este sursa transcedental! a tot ceea ce exist! i din ea a
ost creat totul prin emanaie. Scopul universului este reabsorbirea +n esena divin!. $ealitatea are orma
triadica< 1. este G0G:, binele, absolutul @ 2. este 0=GSG:, inteligenta@ 3. este SG#:-?G:. Ca o atractie
centripeta, 6umne*eu atrage totul spre el si emana totul din -l. 7imensi"nea psiholo,ica implica si ea o
structura triadica< 1. este SPI9I?G: $legatura cu lumea spirituala(@ 2. este SG#:-?G: $domeniul ratiunii
discursive(@ 3. este ?9GPG: $lumea simturilor(. In neoplatonism aproape ca se vorbeste despre o
convertire, cand suletul, la un moment dat, este socat de rumusetea lumii materile. Socul produce o
dragoste de tip eros, dragoste cosmica care contine o tensiune metai*ica *idita in el. Suletul atinge
stadiul unirii mistice, a transcederii de sine si penetrarea in adevarata identitate a suletului. 3ceasta este
de apt divini*area.

#. 7rezii teolo'ice$
a. 4ontanismul. -ste considerat o ere*ie care supralicita doctrina 6u4ului S>nt pretin*>nd o
autoritate canonic! i av>nd o escatologie deormat!. .ontanus a ost un preot p!g>n care se convertise
la cretinism i se bote*ase pe la 1)) d.&.. :a c>tva timp dup! bote*ul s!u, s'a declarat st!p>nit de
6u4ul S>nt i a +nceput s! proeeasc!. :ui i s'au al!turat cur>nd dou! emei, Priscilla i .aximilla care
proeeau i ele. Codul etic montanist era oarte riguros i era, de apt, un protest contra uurinei cu care
restul Bisericii ierta pe p!c!toi, precum i contra adapt!rii progresive a Bisericii la cerinele societ!ii
seculare. 5n privina martiraAului, ei se opuneau concepiei tradiionale c! nu trebuia c!utat, ci mai cur>nd
evitat dac! era posibil acest lucru !r! lep!darea de credin!. C!s!toria nu era privit! ca iind complet
rea, +ns! nici ca un mare bine iar v!duvelor i v!duvilor nu li se +ng!duia s! se rec!s!toreasc!. 3cest cod
se +ntemeia pe o ateptare es4atologic! iminent!. 6up! .ontanus i cele dou! proorocie perioada
Referat.clopotel.ro 1-
revelaiei aAunsese la cap!t cu ei iar imediat dup! aceasta va veni s>ritul lumii. 0oul Ierusalim va i
+ntemeiat +n oraul Pepu*a, din #rigia $3sia .ic!( iar muli montaniti s'au adunat acolo ca s! ie martori
ai marilor +nt>mpl!ri din *ilele din urm!. #iind condamnat de episcop, montanismul aAunge disident.
.ontanus i adepii s!i erau organi*atori temeinici care nu vedeau nici o contradicie +ntre noua revelaie
a 6u4ului i buna organi*are bisericeasc!. Prin urmare, ei au +ntemeiat cur>nd o structur! ierar4ic! iar
Biserica astel +niinat! s'a r!sp>ndit repede prin 3sia .ic! i mai t>r*iu la 9oma i +n 3rica de nord,
unde a ost +n stare s! c>tige ade*iunea lui ?ertullian, cel mai remarcabil teolog cretin de limb! latin!
din vrema aceea. .otivele pentru care ali cretini s'au opus montanismului au ost< practic, montanismul
sl!bea structura +n ormarea bisericii care p!rea multora necesar!, ca s! se opun! dieritelor ere*ii@
teologic, montanitii pretindeau s! i primit o nou! revelaie, primeAduind inalitatea celei date +n &ristos.
8. 4onar6ianismul. = ere*ie care accentua unitatea lui 6umne*eu neg>nd distincia +ntre
persoanele ?reimii. 4onar6ismul dinamic (ado#1ionist) a ost promovat de Paul de Samosata i
susinea c! Cristos a ost un om bun care a aAuns divin prin p!trunderea :ogosului +n -l la bote*.
4onar6ismul modal (sa8elianism) a ost promovat de Sabelius i susinea c! 6umne*eu S'a
maniestat +n trei persoane<?at!, #iu i 6u4 S>nt. 3ceast! concepie nega doctrina trinit!i.
.9 "onstantin I i edictul de la 4ilano (%1% d.Hr.)
1. <c6imbrile aprute -n Biseric -n perioada 155,&1& d.:r.:
a. apariia episcopului monar4ic 8 episopul din 9oma +i consolidea*! puterea ca urma direct
al lui Petru i ca po*iionare strategic! +n Imperiu $martiraAul lui Pavel i Petru(
b. apariia regulii de credin! 8 credeuri care testau credincioia individului@ aveau ca suport
texte ca< 9om. 1%<2'1%, 1Cor.1)<", 1?im. 3<1,.
c. 3pariia Canonului Scripturii 8 un proces lent +nc4eiat +n mare parte +n 1/) d. &r.
' testele importante< semnele apostolicit!ii, capacitatea de a ediica Biserica, veriicarea
istoric! a paternit!ii i contiina universal! a Bisericii condus! de 6u4ul S>nt
d. apariia liturg4iei 8 bote*ul i Cina 6omnului@ apariia bisericilor dup! orma basilicilor romane
2. Relaia Biseric , <tat
a. Biserica i statul +i sc4imb! +n mod radical relaia dup! convertirea lui Constantin $312 d.&r.(
+n lupta de la podul .ilvian dup! vedenia cu semnul crucii pe cer +mpreunW cu mesaAul CIn hoc si,no
vincesC $RIn semnul acesta vei biruiR(. Biserica este conruntat! cu una din cele mai mari sc4imb!ri din
istoria ei. :ibertatea de care dispunea acum va deveni ba*a pentru degenerearea spiritual! care avea s!
vin!. JSoldatii crucii de la Calvar au ost transormati astel in sluAitorii unui tiran ascuns in umbra unei
cruci pictate pe drapele. 0onviolentii de p>nW mai ieri au ost +ndemnati sa punW mana pe sabie si sa
RspinteceR pentru cau*a unor ambitii arogante, deg4i*ate de acum sub masca RcrestinWtWtii.R .ieii
nepri4Wnirii au +mbrWcat 4aina aspra de lup si si'au ascutit coltii ucigasiF. -dictul de la .ilano $313 d.&r.(
este actul legal prin care se acord! libertate cretinismului +n +ntreg Imperiu. Constantin a condamnat
g4icitoria, a +napoiat averile bisericilor, a declarat *iua de 6uminic! *i de odi4n! i de +nc4inare. -l s'a
implicat +n mod direct +n problema de la 0iceea 32) d.&r.. Constantin a +ntemeiat oraul Constantinopol
$33% d. &r.( mut>nd centrul politicii +n r!s!rit.
9olul lui Constantin este controversat +n g>ndirea cretin!. Biserica protestant! consider! c!
Constantin a desc4is poarta intr!rii p!g>nismului +n g>ndirea cretin!< icoanele, venerarea .ariei, semnul
Referat.clopotel.ro 1,
crucii, misticism. Spre marea uimire a neoprotestantilor, Constantin si mama lui -lena sunt considerati
sinti +n Biserica =rtodoxW. .ai mult dec>t at>t, lui Constantin i se mai dW si titlul de JCel de o seamW cu
3postoliiF.
b. Biserica i barbarii 8 migraiile popoarelor barbare<teutoni, viLingi, slavi, mongoli, ostrogoi,
goii... 3rmenia este primul stat care a devenit oicial cretin c>nd Krigore :umin!torul l'a bote*at pe
regele ?iridates. Procesul de cretini*are a barbarilor a luat prin surprindere Biserica !r! ca aceasta s!
poat! s! oere un cadru oportun de educare i c!l!u*ire a acestora. .uli dintre barbari au adus cu ei
vec4ile lor tipare de via! i obiceiuri. 5nc4inarea la sini a ost +nlocuit! cu vec4ea +nc4inare la eroi. .ulte
ritualuri cu nuan! de p!g>nism au g!sit o poart! desc4is! spre Biseric!. 5n +ncercarea de a aec a!
nevoilor barbarilor, Biserica a ost ea +ns!i parial p!g>ni*at!.
.. 0#ari1ia "anonului .cri#turii , s"rsa "ltim de a"toritate n Biseric
Documentele =ec6iului (estament
;ec4iul ?estament este ormat din 32 c!ri catalogate +n trei domenii<
Istorice< 8enesa 'stera $1/(
5nelepciune i poe*ie< Iov0 9salmi0 9rover)e0 Cnt. Cnt. $)(
Proetice< Isaia &aleahi $1/(
6ocumente +n care exist! te(t"l e)raic al ;ec4iului ?estament< ?extul masoretic $sec. ;';I 36(, Codexul
de la Cairo $sec. S(, Codexul de la :eningrad $sec. S(, Codexul de la ;atican $sec. S(, Codexul 3leppo
$sec. S(, prima Biblie ebraic! tip!rit! X 1""1, Socino $Italia(, sulurile de la .area .oart! descoperite +n
12"/ +n peterile de Yumran $regiune l+ng! .area .oart!, Israel(.
/rad"ceri ale 4echi"l"i /estamentB
<eptuaginta (!>> X trad. gr. +n -gipt, 21% BC $Ptolemeu #iladelul, 21)'2", BC( X olosit! +n
sinagogi, adoptat! de Biserica cretin!
=ulgata X traducere +n limba latin! a lui Ieronim $sec. I;(
(raduceri +n limbile engle*!, rance*!, italian!< Biblia lui .artin :ut4er $1)22(, 7Mcllie $din
latin!(, ?Mndale $1)2)(, Biblia lui .atteZ $1)3/(, Biblia de la Keneva $1),%(, 3; [ing Names
$1,11(, 3S; $12%1(, 9S; $12)2(.
(raduceri -n limba rom-n: ?'ang6eliarul lui Coresi $1))%(, 5enesa i 7&odul X Berban
$1)12(, Biblia de la Bucureti $1,11(, Biblia X Cornilescu $1221'122)(.
Canonul ;ec4iului ?estament
3erminolo'ie
5n ebraic! Daneh T trestie de m!surat, unitate de m!sur! oicial! olosit! +n ar6itectur
5n greac! ?anon E domeniul gramatical: totalitatea regulilor gramaticale ce deineau limba@
domeniul moral: standard, model@ domeniul bisericesc: totalitatea +nv!!turilor biblice care
constituie regula de credin! i tr!ire X unitatea de m!sur! a vieii pl!cute lui 6umne*eu.
$rigen: canon T c!rile biblice de origine i inspiraie divin!.
Canoni*area a ost o aciune a poporului lui 6umne*eu, sub directa c!l!u*ire a 6u4ului S+nt, +ntr'un
proces delicat i lung.
Referat.clopotel.ro 22
Poruncile date de 6umne*eu, +ncep+nd de la 3dam, au devenit reguli de via! i credin!. Coleciile de
legi date de 6umne*eu lui .oise au ost puse +n scris +n aa'numita JCarte a :eg!m+ntuluiF, al!turi de
JCele 1% porunciF, pe care le'a scris 5nsui 6umne*eu. !egea4 ebr. (ora4 i'a primit autoritatea de la
promulgarea ei de 5nsui 6umne*eu, dup! ce a ost scris! de .oise.
Isaia +i numete capodopera sa proetic! Jcartea 6omnuluiF $Is. "3<1,(. Scrierile proetice au ost
p!strate cu sinenie $6an. 2<2(. 3stel s'a conturat a doua parte a Canonului evreiesc< Profeii4 sau
2e8iim. 3poi colecia J<crierilor <finteF, sau :etu8im< 9salmii, 9rover)ele etc. .ai t+r*iu, termenul
3ora6, a ost aplica nu numai celor ) c!ri ale lui .oise, ci i +ntregului corp al scrierilor evreieti $Ioan
1%<3"'3)(.
Iosi #laviu susine c! +nc4eierea canonului a avut loc +n timpul lui -*ra< 22 de c!ri $) 8 .oise, 13 8
proei, " 8 laude(. 3li exegei rabini susin +ns! c! +nc4eierea canonului s'a !cut la Iamnia, 2% 36, c+nd
au ost recunoscute Cntarea Cntrilor i 'clesiast"l.
5n traducerile de a*i ale Scripturilor exist! patru canoane ale ;ec4iului ?estament< e'reiesc, ortodo%
$identic cu cel evreiesc, dar la care adaug! c!rile necanonice grup+ndu'le sub denumirea de
ana,hinos?omena - )"ne de citit(, catolic $pe l+ng! canonul evreiesc adaug! ca i canonice i pe cele
pe care ortodocii le consider! necanonice, av+nd +n total ", de c!ri( protestant $identic cu cel evreiesc,
dar diereniat +n gruparea c!rilor(.
5n canonul evreiesc Sam"el0 Fmpra2i i Cronici s+nt c+te o carte, 'zra este combinat! cu 5eemia0 iar +n
unele modele, G"dectori cu $"t, Ieremia cu 9ln,eri. Cei 12 proroci mici ormea*! o singur! carte.
Referat.clopotel.ro 21
TORAH
(LEGEA)
Genesa
Exod
Levitic
Numeri
Deuteronom
NEBIIM
(PROROCII)
Nebiim Rionim
(Porocii timpurii)
Iosua
Judectori
Samuel
mprai
Nebiim Acharonim
(Prorocii tr!ii)
Isaia
Ieremia
Plngeri
Ezeciel
!artea celor #$ proroci
"ET#BIM
($CRIERILE $%INTE)
$crieri poetice
Psalmi
Prover%e
Iov
$u&uri&e me'hi&ot
!ntarea cntrilor
&ut
Plngeri
Eclesiast
Estera
$crieri&e i(torice
Daniel
Ezra'Neemia
!ronici
Cele trei pri ale Scripturilor CANONULUI EBRAIC la care face referire Isus Hristos:
Evangelia dup Luca $()
44
Apoi le-a zis: Iat ce ! spu"ea# c$"% $"c era# cu !oi& c tre'uie s se $#pli"easc tot ce este scris
%espre (i"e $" Le'ea &ui Moi(e& $" Proroci )i $" P(a&mi*
4+
Atu"ci le-a %esc,is #i"tea& ca s $"elea-
$cripturi&e*
Ieronim traduce =ulgata , articol de +evin &iller
-usebius &ieronMmus Sop4ronius, cunoscut sub numele de Ieronim, a !cut cale lung! pentru a aAunge
unul dintre cei mai semniicativi translatori ai Bibliei din istorie. S'a n!scut +n nordul Italiei +n 3"). :a 22 de
ani era un +nv!!tor disciplinat i un cretin ascetic. 3cesta a avut un vis care mai t+r*iu l'a acu*at ca iind
preocupat de o +nv!are secular!. J?u eti un urma al lui CiceroF, a spus visul, Jnu al lui &ristosF.
Grm!torii ani, Ieronim a tr!it o via! ascetic! +n deertul sirian studiind i traduc+nd Scripturile i
perecion+ndu'se +n ebraic!. 3 devenit secretarul papei 6amasus al 9omei, +n 312. 5nc! din perioada +n
care lucra pentru 6amasus era considerat unul din cei mai mari scolari din lumea cretin!.
@oti'aia
5n timpul lui Ieronim, limba 0oului ?estament era larg r!sp+ndit! +n timpul Imperiul 9oman. ;ec4iul
?estament exista, de asemenea, +ntr'o orm! popular! greac!, numit! Sept"a,inta0 aa c! toata lumea
care cunotea greaca avea acces la +ntreaga Biblie.
5ns! o parte din populaia Imperiului nu cunotea deloc greaca. ?otui traducerile timpurii au ap!rut +n mai
multe limbi mai ales latin! $devenind limba standard a Imperiului de vest(. 5n ciuda *elului timpuriu al
traduc!torilor, ei nu st!p+neau +ntotdeauna prea bine limba greac!. Cur+nd multe manuscrise latine vec4i,
s!race +n calitate i deseori exist+nd dieren! +ntre ele, erau +n circulaie.
5ntr'o scrisoare c!tre papa 6amasus al 9omei, Ieronim a explicat problema i a propus o soluie< J6ac!
vrem s! ne leg!m credina de textele latine, este treaba oponenilor notri s! ne spun! care@ exist!
aproape la el de multe orme de text ca i copii. 6ac!, pe de cealalt! parte, e s! g!sim adev!rul, printr'o
comparaie din multe altele, de ce s! nu ne +ntoarcem la grecul original i s! corect!m greelile introduse
de traduc!torii inexaci i modiic!rile unor critici +ncre*!tori, dar ignorani, precum i tot ceea ce a ost
introdus sau modiicat de scribi mai mult adormii dec+t treAi.F
6amasus al 9omei l'a +ncuraAat pe Ieronim s! +nceap! o nou! traducere latin! a Bibliei, una care va
elimina greelile celorlalte traduceri. 6amasus a vrut ca Biserica de vest s! ie pur latin!@ iar o cale pentru
a'i +ndeplini acest vis era s! existe o traducere de +ncredere a Bibliei +n latin!.
(raducerea
Ieronim a +nceput s! traduc! +n anul 312. 6e asemenea el a predicat ascetismul strict i a c+tigat multe
emei pentru elul lui de via!. 5n cur+nd, totui, acu*aiile despre relaia lui cu ele, precum i acu*aia c!
rigorile ascetice au dus la moartea unei emei, au ost cau*a pentru care Ieronim s'a mutat din 9oma,
cur+nd dup! moartea lui 6amasus, +n 31". Ieronim s'a stabilit +n Betleem scriind i studiind, vi*it+nd o
m!n!stire i s!tuind unele emei care l'au urmat din 9oma.
6upa 23 de ani de munc! grea, Ieronim a terminat traducerea sa la s+ritul anului "%" sau "%). 6ac! 23
de ani par o perioad! lung! de timp pentru o traducere, trebuie s! lu!m +n considerare aptul c! Ieronim
lucra singur. 6e asemenea scria volume de comentarii i alte scrieri i se implica +n toate disputele
teologice ale *ilei, scriind unele scrisori elocvente, uneori caustice.

:a +nceput, Ieronim a tradus din ;ec4iul ?estament, din Septuaginta. 6ar apoi a stabilit un precedent
pentru toi traduc!torii< ;ec4iul ?estament trebuia s! ie tradus din originalul ebraic. 5n c!utarea sa de
acuratee, Ieronim a consultat rabini evrei.
Referat.clopotel.ro 22
5n timpul traducerii ;ec4iului ?estament ceea ce l'a ocat pe Ieronim a ost observaia c! de apt c!rile pe
care evreii le considerau JS+nta Scriptur!F nu includeau c!rile pe care noi la tim ca 3pocrie. 3ceste
c!ri au ost incluse +n Septuaginta, iind ba*a unor traduceri mult mai vec4i i Ieronim a ost obligat de
liderii bisericii s! le includ!. 6ar s'a !cut +neles c! +n opinia sa c!rile 3pocrie erau doar Jliber
eclesiasticeF $c!ri ale bisericii menite s! ie citite pentru ediicare(. Peste 1%%% de ani mai t+r*iu liderii
reormei vor urm!ri calea lui Ieronim i nu vor include 3pocriele +n Bibliile protestante.
Influena
J6ivina Bibliotec!F, cum numea Ieronim Biblia, era +n s+rit disponibil! +ntr'o traducere bine scris! i
corect! +n limba olosit! +n bisericile din Imperiul de ;est. ?raducerea lui Ieronim, cunoscut! ca 4"l,ata
$din cuv+ntul latin v"l,"s0 care +nseamn! limbaA JcomunF(, a devenit standard. Gn mileniu mai t+r*iu, de
exemplu, .artin :ut4er, dei cunotea ebraica i greaca, cita 4"l,ata lui Ieronim de'a lungul vieii sale.
;ulgata a ost bine studiat! de +nv!!tori i era olosit! ca ba*! traducerilor +n alte limbi timp de 1%%% de
ani. Conciliul de la ?rento +n 1)", a declarat 4"l,ata singurul text latin autentic al Scripturilor.
6in p!cate, textul 4"l,atei care circula +n -vul .ediu, era o orm! corupt! a operei lui Ieronim, din cau*a
greelilor scribilor. $:a s+ritul secolului al 1,'lea ediiile corectate au ost publicate.( 3poi munca lui
Ieronim a devenit at+t de larg cunoscut! +nc+t p+n! la 9eorm!, traduc!torii au lucrat din ;ulgata@ doar
dup! 1%%% de ani +nv!!torii au tradus direct din 0oul ?estament Krec. 5n mod ironic, Biblia lui Ieronim a
dat un impuls olosirii latinii ca i limb! a bisericii i o Biblie pe care laicii nu o puteau +nelege, exact
contrarul a ceea ce Ieronim a +mplinit prima data.
5n ;ulgata Ieronim a lasat o motenire de durat! a +nv!!turii biblice.
6ocumentele i canonul 0oului ?estament
/ocumentele 2oului 3estament
-vang4eliile sinoptice X .atei, :uca i .arcu
'van,helia d"p Ioan0 10AHI Ioan0 3pocalipsa X Ioan
6aptele 3postolilor X :uca
-pistole pastorale $1%( X Pavel
-pistole soborniceti X Iacov0 I"da0 1HA 9etr"
Procesul recunoaterii canonului Aoului (estament
Problema stabilirii unui canon nu a intrat +n discuie p+n! +n perioada 1%% 8 1"% 3.6. P!rinii apostolici
oloseau +n general citate din cele patru evang4elii i din epistolele lui Pavel. 5n aceast! perioad!, scrierile
nou testamentale s+nt citate +n mod individual de autori care au socotit de la sine +neleas! ora m!rturiei
i nu au c!utat s! argumente*e autenticitatea lor. .ai t+r*iu, scriitori recunoscui, ca Irineu i =rigen,
angaAai +n controverse, au simit necesitatea stabilirii autorit!ii lor, +ns! n'au !cut apel la o deci*ie
bisericeasc!. ;erdictul conciliilor a trasat o linie de demarcaie clar! +ntre scrierile canonice i cele
necanonice.
5ncep+nd cu secolul II, gnosticismul a dat natere la provoc!ri, prin canonul lui .arcion i cel muratorian,
i la dierite r!spunsuri din partea bisericii<
"anonul lui 4arcion (1"%'22% 36
Referat.clopotel.ro 23
.arcion, deoarece a cre*ut c! 6umne*eul ;ec4iului ?estament i'a avori*at exclusiv pe iudei, a respins
+ntreg ;ec4i ?estament i scrierile 0oului ?estament care +i avori*au pe acetia $ &atei0 &arc"0 6aptele
3postolilor0 'vrei(. 3 respins i c!ri care nu corespundeau p!rerilor sale teologice $ 1HA /imotei0 /it(.
9!m+ne numai cu o versiune mutilat! a 'van,heliei l"i !"ca $!r! naterea 6omnului( i cu 1% epistole
pauline. :'a considerat pe Pavel singurul apostol care nu a corupt -vang4elia lui &ristos. 0u a legierat
proeii ;? i 0?. Canonul lui .arcion a gr!bit ormarea canonului biblic.
5n 11% 36, avem canonul muratorian4 olosit la 9oma. -l omite 'vrei0 1HA 9etr"0 Iacov#0 dar include
Cartea n2elepci"nii i 3pocalipsa l"i 9etr".
$rigen olosete 0oul ?estament, dar menionea*! $2)% 36( c!ri care erau disputate< 'vrei0 A 9etr"0
AHI Ioan0 I"da.
?usebiu $2,"'3"% 36(, +n urma unor cercet!ri +ndelungate, s'a inormat cu privire la c!rile acceptate +n
mod unanim de biserici. 5n istoria bisericii pe care el a scris'o, el vorbete despre patru categorii de c!ri<
$1( cele acceptate universal@ $2( c!rile JdisputateF< Iacov0 A 9etr"0 I"da0 AHI Ioan0 care dei erau cuprinse
+n canonul s!u, erau puse sub semnul +ntreb!rii de alii@ $3( c!rile JneautenticeF< 6aptele l"i 9avel0
9stor"l din :ermas0 3pocalipsa l"i 9etr"0 'pistola l"i Barna)a0 7idahiaJ $"( Jalsiic!rile ereticilorF<
'van,helia l"i 9etr"0 'v. l"i /oma0 'v. l"i &athias0 6aptele l"i 3ndrei0 6aptele l"i Ioan.
"tanasie4 +n JScrisoare de PatiF $3,/ 36(, oer! o list! a c!rlor ;ec4iului i 0oului ?estament, pe care el
le accept! ca i canonice. :ista 0? este identic! cu cele 2/ de scrieri pe care noi le accept!m ca i
canonice.
:a al treilea conciliu de la #artagina, s'a stabilit canonul oicial $32/(, ratiicat i de conciliul de la :ippo
$"1"(.
Ae'oia e%istenei canonului biblic Aou (estamental
6up! moartea apostolilor, bisericile, disperate, aveau nevoie de ceva care s! +nvee cu autoritate@
datorit! succesului +n misiune, bisericile erau r!sp+ndite peste tot@
necesitatea de a avea ceva mai concret dec+t tradiia oral!, care s! nu mai devin! corupt!@
canonul lui .arcion devenise o provocare pentru un canon ortodox@
scrierile gnosticilor, mai ales montanitii, aduceau scrieri cu origini pretins divine
#riterii pentru ca o carte s fie recunoscut -n canon (criterii de stabilire a canonului(<
paternitatea scrierii $apostol(@
acceptarea i olosirea ei de c!tre Biseric! nu numai de o biseric! local! $relevana pentru
cretini +n timp(@
doctrina ei s! ie clar! X s! nu ie o ere*ie. 6eci, s! ie inspirat!.
#riterii pentru recunoaterea inspiraiei di'ine a unei cri din canon
prin eect moral X are putere de a transorma viei
prin m!rturia istoric! a bisericii X standardul moral al colectivit!ii cretine a! de cele p!g+ne<
J5mi pare r!u c! nu am putut tr!i la nivelul moralei pe care am propov!duit'oF $Conucius(.
prin coninutul lor intrinsec X subiectul central< persoana i lucrarea lui 6umne*eu
Referat.clopotel.ro 24
prin m!rturia intern!< este de la 6umne*eu $Kal. 1<11'12@ 1 Cor. 1)<3'"@ 1 ?es. 2(@ are aceai
autoritate ca ;ec4iul ?estament $2 Petru 3<1)'1,(@
prin m!rturia extern!< neoicial! $p!rinii bisericii +i recunosc autoritatea(@ oicial! $conciliile
bisericeti recunosc canonul, +ns! nu +l stabilesc(.
#onclu+ie
Canonul 0? nu este rodul alegerii unui om sau a unui grup de oameni, ci este re*ultatul olosirii dieritelor
scrieri care i'au dovedit meritele i unitatea prin dinamica lor intern!. =amenii nu au exclus c!ri din
canon, ci c!rile s'au autoexclus din pricina naturii lor lipsite de autoritate. =amenii nu 4ot!r!sc, ci
recunosc autoritatea divin! a c!rilor. JCanonicitatea +ntotdeauna trebuie s! ie precedat! de autoritateF
$#.#. Bruce(. 9ecunoaterea canonului 0oului ?estament a repre*entat un pas oarte important +n
stabilitatea Bisericii primare.
"tansie definete Aoul (estament ' articol de Carsten Peter ?4iede
Scrisoarea sa este cea mai timp"rie declara2ie o.icial ce a .i(at 5o"l /estament a*a c"m l *tim
astzi.
J6eoarece +mi cunoti dorina, adic! s! dai admisie liber! tuturor acelora care doresc s! intre +n Biseric!.
C!ci dac! aud c! ai oprit pe cineva din a deveni un membru sau c! ai impiedicat pe cineva s! intre, voi
trimite imediat pe cineva s! ii eliberat din uncie, +n numele meu, i s! ii trimis +n exil.F
3cestea s+nt cuvintele +mp!ratului Constantin cel .are, scrise +n 321 d.&. lui 3tanasie, episcop al
3lexandriei. 3tanasie nu a urmat interesul cresc+nd al lui Constantin pentru ecumenism. 5n locul acestuia,
a insistat asupra excluderii din Biseric! a oricui nu se supunea cre*ului de la 0iceea. 3stel, 3tanasie a
ost scos din uncie +n 33) i exilat la ?rier $ast!*i +n Kermania de ;est, aproape de grania cu
:uxemburg(. 6oi ani mai t+r*iu, dup! moartea lui Constantin, s'a +ntors +n 3lexandria, dar a ost exilat din
nou +n 332 i s'a adapostit la papa Iuliu I, un susin!tor al s!u, +n 9oma. S'a +ntors +n 3",, doar pentru a i
exilat +nc! de trei ori pentru diverse motive. 3tanasie i'a rec!p!tat episcopia +n s+rit +n 3,, i a p!strat'
o p+n! la moartea sa +n 3/3, la v+rsta de /1 ani.
.aAoritatea scrierilor sale ap!r! po*iia ortodox! +mpotriva inluenei arianismului $J?rei discursuri
+mpotriva arianilorF, scris! +n 33)(, dar a ap!rat, de asemenea, credina +mpotriva opo*iiei p!g+ne i
iudaice $J6iscurs +mpotriva p!g+nilorF, J6iscurs despre 5ntruparea Cuv+ntuluiF, am+ndou! redactate +n
311(. = alt! contribuie de durat! adus! scrierilor bisericeti este J;iaa S+ntului 3ntonF, c. 3)/, una din
primele viei de s+nt care poate s! pretind! +n mod Austiicat autenticitate. Cartea, un best'seller timpuriu,
a diseminat +n mod larg inormaie despre monasticism.
<crisoare festi' faimoas
Poate singura scriere de o real! importan! a lui 3tanasie a ost, totui, Scrisoarea 6estiv ' a 32'a, din
3,/.
-ra un obicei pentru episcopul 3lexandriei ca dup! -pianie, +n iecare an, \estivalul cretin se inea la 12
*ile dup! Cr!ciun] s! scrie o scrisoare +n care erau stabilite datele Cr!ciunului i Patelui i datele tuturor
celorlalte s!rb!tori ale Bisericii din acel an. 3ceste scrisori erau olosite i pentru a discuta alte probleme
Referat.clopotel.ro 25
de interes general. 3t4anasie a scris ") de scrisori estive@ 13 dintre ele au supravieuit +n traducere
integral sirian!.
Cea de'a 32'a a ost reconstituit! de c!tre ucenici din ragmente greceti, siriene i coptice. -a conine o
list! a c!rilor ;ec4iului i 0oului ?estament, pe care 3tanasie le descrie ca iind canonice. :ista 0oului
?estament este identic! cu cele 2/ scrieri care i a*i s+nt acceptate ca i canonice, i astel, Scrisoarea a
I9-a a lui 3tanasie a ost privit! ca prima declaraie oicial! despre canonul 0oului ?estament.
3t4anasie a scris lista pentru a +nc4eia disputele asupra textelor asemenea JPastorului din &ermasF sau
J-pistolei lui BarnabaF, privite timp +ndelungat ca egale scrierilor apostolice. -l a adus la t!cere pe aceia
care au pus la +ndoial! autenticitatea scrierilor lui Petru sau a c!rii 3pocalipsa. 3t4anasie aima c! Jdoar
+n acestea \2/ scrieri] e descoperit! +nv!!tura despre 6umne*eire. 0imeni nu va putea ad!uga ceva la
ele i nimic nu poate i scos din eleF.
#anon contro'ersat
Gn document ce susine po*iia lui 3tanasie, aimosul Codex ;aticanus din :ibraria ;aticanului, un codex
grec al ;ec4iului i 0oului ?estament. -l conine aceleai c!ri, +n aceeai ordine ca i +n Scrisoarea
6estiva a lui 3tanasie 8 care merit! remarcat! datorit! ordinii speciice< 'van,heliile, 6aptele, -pistolele
soborniceti $Iacov0 1 *i A 9etr"0 10 A *i I Ioan i I"da(, -pistolele lui Pavel $inclu*+nd 'vrei +ntre A
/esaloniceni i 1 /imotei# i 3pocalipsa. Codex ;aticanus a ost probabil scris +n 9oma, +n anul 3"%, de
scribi alexandrieni pentru +mp!ratul Constantin, +n timpul celor / ani de exil ai lui 3tanasie +n ora.
C4iar dac! 3tanasie probabil nu era departe c+nd Codex ;aticanus era scris, ne putem da seama c!
stabilirea canonului nu a ost o deci*ie spontan! !cut! +n mod unilateral de un episcop +n 3lexandria, ci
un proces de investigaii atente i deliber!ri documentate +ntr'un codex al Bibliei greceti i, 2/ de ani mai
t+r*iu, +ntr'o Scrisoare 6estiv.
Pe de alta parte, vi*iunea lui 3tanasie nu a +nt+lnit suport unanim nici m!car +n 3lexandria. 6up! vreo 2%
de ani dup! ce a ost scris! cea de'a 32'a Scrisoare #estiv!, ucenicul alexandrian, 6idMmus cel =rb nu a
acceptat A *i I Ioan ca iind scrieri canonice, dar a susinut din plin i a citat A 9etr", ce era +nc! oca*ional
disputat de alii. 6e asemenea, +n mod aparent, 6idMmus a privit 9stor"l din :ermas, 'pistola l"i
Barna)a i c4iar 7idahia i 1 Clement la el de autoritare. -xistau multe astel de divergene de opinie +n
tot Imperiul, at+t +n -st c+t i +n ;est. ?otui, dup! s+ritul celui de'al I;'lea secol, asemenea divergene de
opinie nu au alterat tradiia primit!.
Ce s'ar i putut +nt+mpla daca 3tanasie i alii nu ar i stabilit i aceptat un Jcanon +nc4isFP Scrierile
gnostice, nes!n!toase din punct de vedere teologic, ca 'van,helia l"i /oma, ar i p!truns +n!untru,
dilu+nd mesaAul istoric al lui &ristos cu ceea ce a*i numim elemente 0eZ 3ge. Presiuni de grup mai t+r*ii
ar i putut exclude scrieri care nu le sluAeau scopului Q 3pocalipsa, de exemplu, sau A 9etr" $o carte pe
care bisericile siriene au +ncercat s! o exclud!(. .ai t+r*iu, .artin :ut4er ar i dorit s! exclud! Iacov,
despre mesaAul c!reia credea c! +l contra*ice pe Pavel. 5ntr'adev!r, de ce s! nu ad!ug!m JScrisoarea
dintr'o +nc4isoare din Birming4amF a lui .artin :ut4er [ing, din 12,", cum s'a sugerat de unii scriitori
moderniP JCanonul +nc4isF p!*ete biserica cretin! de excentricit!i, oerindu'i un cadru dat de veriicare
al teologiilor vremii.
Referat.clopotel.ro 26
.7 "onciliul de la 2iceea (%!5 d.Hr.)
-rimul sinod ecumenic de la 2iceea - articol de Br"ce !. Shelle<
Ca *i dez)atere n prim"l sinod al Bisericii a .ost o ntre)are simpl *i n acela*i timp pro."ndB Cine
este Is"s :ristos1
" iulie 32) a ost o *i memorabil!. 5n Aur de 3%% de episcopi i diaconi cretini din partea r!s!ritean! a
Imperiului 9oman au venit la 0iceea, un ora mic de l+ng! str+mtoarea Bosor $care ace leg!tura .!rii
0egre cu .editerana(. 5n marea sal! de conerine +n care ei ateptau, era o mas!. Pe ea *!cea desc4is!
o copie a -vang4eliilor.
5mp!ratul, Constantin cel .are, a intrat +n sal! +mbr!cat +n brocarturile sale imperiale, +mpodobite i
colorate, dar, din respect pentru lideii cretini, !r! obinuita sa tren! ost!easc!. Constantin vorbea abia
respir+nd. :e'a comunicat oamenilor Bisericii c! era necesar s! aAung! la o +nelegere asupra +ntreb!rii
cruciale ce sta s! divid! Biserica. ESepararea +n Biseric!F, spunea, Eeste mai rea dec+t un r!*boiF.
$ nou +i
-piscopii i diaconii au ost ad+nc impresionai. 6up! trei secole de persecuii periodice instigate de c+iva
+mp!rai romani, s'au adunat de ast! dat! +naintea unuia dintre ei, dar nu ca dumani, ci +n calitate de
aliaiP C+iva mai purtau ca m!rturii r!ni de pe urma biciului imperial. Gnui pastor din -gipt +i lipsea un
oc4i@ altul purta semne pe m+ini ca re*ultat al ierelor +nroite. 6ar Constantin a lep!dat sabia persecuiei
pentru a ridica crucea. 5nainte de o b!t!lie decisiv! din 312 s'a convertit.
0iceea a simboli*at atunci o nou! *i pentru cretin!tate. Gcenicii persecutai ai lui &ristos au devenit
consilieri respectai ai +mp!railor. 9eligia lor, mai demult dispreuit! era pe cale de a aAunge religie de
stat, leg!tura spiritual! a unei singure societ!i +n care viaa public! i cea privat! s+nt unite sub controlul
doctrinei cretine.
Bi dac! cretinismul trebuia s! ie inelul de leg!tur! al Imperiului, atunci trebuia s! +mbr!ie*e o singur!
credin!. 3stel c! +mp!raii au cerut convocarea unor sinoade ecumenice precum cel de la 0iceea, au
pl!tit drumul episcopilor ca s! participe i au obligat liderii Bisericii la unitate doctrinar!. -ra +mp!railor
cretini a ost o perioad! a cre*urilor@ i cre*urile au ost unelte ale conormismului.
$ -ntrebare care pune -n -ncurctur
Putem vedea aceast! tensiune imperial! la lucru +n 0iceea la primul sinod ecumenic general al Bisericii.
Problema pe care Constantin a pus'o +naintea episcopilor spre a g!si re*olvare era disputa asupra
arianismului.
3rios, pastor al unei biserici inluente din 3lexandria $-gipt(, Biserica Baucalis, credea c! &ristos a ost
mai mult dec+t un om, dar mai puin dec+t 6umne*eu. -l spunea c! la +nceput 6umne*eu tr!ia singur i
nu a avut nici un #iu. 3poi -l a creat #iul, care la r+ndul :ui a creat restul. 3ceast! idee persist! +n c+teva
culte i ast!*i.
Referat.clopotel.ro 21
3rios a !cut credina +n &ristos uor de +neles, +n special c+nd i'a pus +nv!!turile +n rime spirituale, pe
melodii atr!g!toare. C4iar i doc4erii de pe c4ei la 3lexandria puteau +ng+na c+ntecele +n timp ce
desc!rcau petele.
5nv!!tura lui 3rios a repre*entat un apel pentru noii convertii la cretinism. -ra ca i credina p!g+n! a
copil!riei lor< un 6umne*eu suprem, care locuiete $r!m+ne( singur, creea*! un num!r de dumne*ei mai
mici care ac lucrarea lui 6umne*eu, ridic+ndu'se i cobor+nd +napoi din cer pe p!m+nt. 3ceste concepii
p!g+ne vec4i au g!sit greu de +neles c!, anume cretinismul crede c! acel &ristos, Cuv+ntul 6ivin, exista
de la +nceput, din eternitate, i c! -l este egal cu 3totputernicul ?at!. 6eci arianismul i'a +ntins aripile,
cre+nd nelinitea lui Constantin.
=dat! convocat Conciliul de la 0icea, muli dintre episcopi au ost gata s! se compromit!. ?otui, un t+n!r
din 3lexandria, nu a ost. 3tanasie, cu suportul episcopului s!u, 3lexandru, a insistat asupra aptului c!
doctrina lui 3rios l!sa cretinismul !r! un Salvator divin. 3 cerut un cre* care s! clariice originea divin!
total! a lui Isus &ristos.
5n cursul de*baterii, cel mai +nv!at episcop care era pre*ent, istoric al Bisericii, -usebiu de Ce*areea $un
prieten i admirator al +mp!ratului i pe Aum!tate susin!tor al lui 3rios(, i'a pre*entat i el propriul lui
cre* 8 probabil ca s! evidenie*e ortodoxia lui pus! la +ndoial!.
.aAoritatea pastorilor au recunoscut totui c! era nevoie de ceva speciic ca s! exclud! posiblitatea
+nv!!turii lui 3rios. 6in acest motiv au creat un alt cre*, probabil din Palestina. 5n el au inserat o serie de
ra*e extrem de importante< E6umne*eu adev!rat din 6umne*eu adev!rat, n!scut i nu !cut, de o natur!
cu ?at!lOF
-xpresia E4omoousiousF, Eo substan!F, a ost probabil introdus! de -piscopul &osius de Cordoba $+n
Spania de a*i(. 6up! o de*batere intens!, toi +n aar! de doi episcopi, au c!*ut de acord asupra unui
cre* ce m!rturisea credina E+ntr'un singur 6omn Isus &ristos, 6umne*eu adev!rat din 6umne*eu
adev!rat.F Constantin a r!mas pe deplin mulumit cre*+nd c! problema a ost clariicat!.
$ problem -nc neclarificat
6e'a lungul secolului urm!tor a existat o lupt! pentru supremaie +ntre vederea 0iceean! i cea 3rian!
asupra lui &ristos. :a +nceput, Constantin, apoi succesorii lui au intervenit de multe ori pentru a exclude
pe unul sau pe altul dintre oamenii Bisericii. 6einerea EposturilorF +n Biseric! depindea prea des de
avorurile +mp!ratului.
5ndelungata lupt! +ntre puterea imperial! i limbaAul teologic a culminat la miAlocul secolului al ;'lea cu
Conciliul de la Calcedon din 3sia .ic! $?urcia de a*i(. 3tunci, p!rinii Bisericii au la conclu*ia c! Isus este
pe deplin 6umne*eu. Bi, +n s+rit, conciliul a m!rturisit c! acest om pe de'ntregul i pe deplin 6umne*eu
au ost unul +ntr'o persoan! complet normal!. Cu alte cuvinte, Isus combina dou! naturi, uman! i divin!,
+ntr'o singur! persoan!.
3ceast! airmaie clasic!, ortodox! de la Calcedon a !cut posibil s! se spun! istoria despre Isus ca o
veste bun!. 6e c+nd &ristos a ost o iin! uman! normal!, os din oasele noastre i carne din carnea
noastr!. -l a putut +mplini astel iecare porunc! din legea moral! a lui 6umne*eu, a putut sueri i muri
de o moarte real!. Bi pentru c! era 6umne*eu adev!rat, moartea :ui a ost capabil! s! satisac! Austiia
divin!. 6umne*eu singur i'a asumat sacriiciul.
Referat.clopotel.ro 2-
Sinodul ecumenic de la 0icea, apoi, a ae*at piatra din capul ung4iului pentru +nelegerea ortodox! a lui
Isus &ristos. 6e atunci +ncoace aceast! temelie a r!mas +n picioare.
@odul de g-ndire al Bisericii cu pri'ire la Dumne+eu p-n -n secolul al patrulea
0
Dumne+eu este 8nul i nu este altul -n afar de ?l. 0u putem vorbi nici m!car de o orm!
incipient! de politeism +n Biserica primului secol. 3rticularea unei cristologii incipiente nu duce +n
nici un el la perceperea lui &ristos ca un concurent al lui 6umne*eu ?at!l.
Dar
Dumne+eu s)a descoperit pe <ine -n trei c6ipuri: ca (at4 Biu i Du6. Conorm revelaiei din
-vang4elii i descoperirilor apostolice, 6umne*eu ?at!l acionea*! a! de lume prin #iul i 6u4ul
S+nt. #iul i 6u4ul S+nt s+nt identiicai +n scrierile care circulau +n biserici cu 6umne*eu.
(otui
#ele trei persoane ale Dumne+eirii s-nt distincte 8na fa de #ealalt. ?at!l nu este acelai
cu #iul i nici cu 6u4ul S+nt, 3cetia nu s+nt nici amestecai i nici aceeai persoan! cu mai multe
nume.
0iceea ' 3rios i 3tanasie
Biserica a trecut +n secolul al I;'lea prin cea mai mare cri*! dogmatic! +n ceea ce privete +ntrebarea<
#ine este Dumne+euC -roii de*baterii care a urmat au ost 3rios i 3tanasie, ambii clerici +n oraul
3lexandria.
"RI$< $6 33, 3.6.( nu a !cut altceva dec+t s! duc! p+n! la ultimele consecine tensiunile i airmaiile
neclare din teologia lui =rigen, cu cele mai bune intenii de a salvgarda monoteismul de tip iudaic i ideea
de principiu ultim din paradigma greceasc! de g+ndire.
Presupo*iia undamental! +n sistemul lui 3rios era aptul c! 6umne*eu trebuie +neles ca iind absolut
necreat i nen!scut, dincolo de tot ceea ce este creaie, materie. -ste doar un singur 6umne*eu care nu
+i poate +mp!ri sau comunica iina divin! sau substana cu nici o alt! persoan!. 6ac! nu ar i aa,
implicaia ar i c! 6umne*eu este divi*ibil i supus sc4imb!rii, iar +n consecin!, cel puin pentru mintea
unui grec, nu mai poate i 6umne*eu +n adev!r. Ideea de ?rinitate demontea*! ideea G0G:GI i, din
punct de vedere logic, nu se poate concepe pluralitate +n unitate i nici unitatea pluralit!ii.
Consecin! a inluenei platonice pe care 3rios se pare c! a suportat8o, predicarea sa coninea
urm!toarea idee< pentru a putea crea, pentru a se putea atinge de materie care nu poate intra +n direct!
relaie cu divinul, 6umne*eu a creat o iin! superioar!. Pentru a putea +ncepe s! cree*e, a n!scut acest
agent, :ogosul, #iul, care a ost creat din nimic +nainte de a i timpul care se socotete, +nainte de vremuri
i veacuri. 5n acest moment ?at!l devine ?at!, pentru c! a ost o vreme c+nd nu a ost ?at!, ci doar
6umne*eu. Ca aAutor al lui 6umne*eu la intrarea +n iin! a tot ceea ce exist! ca i creatur!, statutul #iului
este de intermediar +ntre 3cesta i creaie. #iul nu este nici din 6umne*eu Gnul, dar nici din aceast!
lume, exist+nd +nainte de orice alt! creaie. 0u este coetern cu ?at!l, pentru aceasta se poate spune
despre -l c! Jera un timp c+nd nu existaF, i nu este nici consubstanial cu ?at!l. -ste deosebit i nu se
6 Ace#te afir!a3ii repre7int4 #inte7a a ceea ce #e putea #pune, nu de!on#tra #au aru!enta, la acea (re!e de#pre 6u!ne7eu.
Referat.clopotel.ro 2,
poate asem!na +n nimic cu ?at!l. 0u este 6umne*eu din ire $ph<sis(, ci prin participare $metoche(. -ste
#iu, dar creatur! $?tisma(, !ptura des!v+rit! care particip! la esena lui 6umne*eu, de aceea putem s! +i
d!m cinstea ca unui dumne*eu, dar nu +l putem cugeta ca pe 6umne*eu adev!rat din 6umne*eu
adev!rat.
0u este oarte clar, pentru c! nici 3rios nu este consecvent cu presupo*iiile sale, ce se +nelegea exact
prin participarea la ceea ce este 6umne*eu i cum #iul poate s! ie +n relaia caracteri*at! de metoche i
s! nu +mp!rt!easc! cu totul substana ?at!lui. Gn asemenea model este nou pentru ontologia
structurat! conorm paradigmei greceti.
Principala problem! a teologiei lui 3rios este distincia ontologic! pe care o ace +ntre ?at!l i #iul, aptul
c! se creea*! o dieren! de statut +ntre cele dou! persoane pe care, p+n! +n acest moment, apologeii i
urmaii lor au c!utat s! +i g+ndeasc! +n relaie c+t mai apropiat!, olosindu'se de modelele teoretice
ba*ate pe :ogos.
Gn lucru demn de reinut este c! teologia lui 3rios era oarte bine +ntemeiat! +n exege*!. Cele mai citate
texte +n cadrul disputei care a urmat au ost textele din -vang4elia dup! Ioan.
Gn alt apt demn de remarcat este c! 3rios recunotea existena a trei Persoane +n 6umne*eire, distincte,
dar care nu pot +mp!rt!i aceeai natur!, iecare dintre 3cestea iind :eteroo"sios $de substan! dierit!(.
Spre exemplu, 6u4ul poate i o creatur! a #iului, aa cum #iul este o creatur! a ?at!lui. 6ac! #iul este
heteroo"sios a! de ?at!l, i 6u4ul S+nt este de ire dierit! i de #iul i de ?at!l.
5ntreg sistemul arian este oarte ademenitor datorit! c+torva actori<
consistena susinerii prin citate biblice, 3rios iind oarte bine ec4ipat din punct de vedere
exegetic,
coerena structurii conceptual! oarte apropiat!, pe de o parte, de lumea iudaic!, pe de alt!
parte, de cea greceasc!,
retorica oarte bine pus! +n sluAba comunic!rii@ se tie c! doctrina arian! era pus! +n versuri
oarte bine scrise.
0u trebuie s! uit!m o clip! +ns! c! toate textele ariene care au aAuns p+n! la noi le al!m ca citate +n
operele adversarilor lui@ deci nu putem avea o privire obiectiv! complet! asupra sistemului s!u.
6iscursul arian se des!oar! at+t +n concepte greceti ca .iin2 i s")stan2, c+t i +n categoriile ebraice,
Creator i creat"r, atunci c+nd se reer! la 6umne*eu i #iul. 5n elul acesta sistemul devine oarte uor
de asimilat pentru ambele culturi.
6ei 3rios a ost condamnat cu violen!, iind uitat aptul c! nu i8a propus s! distrug! Biserica cu
+ntreb!rile sale, a !cut un mare serviciu g+ndirii cretine a secolului al patrulea, pun+nd problema relaiei
dintre ?at!l i #iul. 3ceast! c4estiune nu este pus! deloc naiv, deoarece sistemul pe care i'l *idete este
de apreciat +n ceea ce privete exactitatea termenilor te4nici pe care i'i creea*! sau +i +mprumut! din
ilo*oie, precum i +n ceea ce privete proun*imea discuiei care se poart! la nivelul categoriilor
ontologice.
"onciliul de la 2iceea.
3lexandru, episcopul de 3lexandria, s'a ridicat +mpotriva lui 3rios care c+tiga din ce +n ce mai muli
adepi. Cri*a se accentuea*! deoarece +nv!!tura se r!sp+ndete nu numai +n 3lexandria, ci +n toat!
lumea +ncretinat!.
Referat.clopotel.ro 32
5n aceast! situaie, +n anul 32), contienti*+nd primeAdia +mp!ririi +n Biseric!, +mp!ratul Constantin
convoac! un conciliu care va aduna +n Aur de trei sute de episcopi din +ntreaga oi?"mene evang4eli*at!.
6isputa s'a dat +ntre 3rios, care avea de partea sa pe -usebios de Ce*areea, i 3lexandru asistat de
3tanasie. 3lexandru +ncepuse disputa prin predicile sale, +ns! 3tanasie, dei doar diacon, era mult mai
bine preg!tit at+t +n domeniul exege*ei c+t i +n domeniul speculaiei dogmatice.
"("A"<I? $22)'3/3 3.6.( 8 5n discursurile sale +mpotriva arienilor, cel ce va deveni mai t+r*iu episcop de
3lexandria, airm! credina sa +ntr8un singur 6umne*eu, dar care exist! ca ?reime.
6ac! de partea lui 3rios era consistena argumentaiei i calitatea ormei, de partea lui 3tanasie era o
logic! imbatabil!, o dialectic! oarte bine st!p+nit! i o cunoatere temeinic! a Scripturilor.
=dat! cu 3tanasie, modelele care s+nt orientate +n Aurul conceptului de :ogos s+nt puse +ntr'o nou!
lumin!. :ogosul nu mai este interpretat +n cadrul conceptual dat de colile de g+ndire p!g+ne, ci, pornind
de la textul -vang4eliei dup! Ioan, este exploatat prin crearea unui nou model care migrea*! relaia
!o,os - 3ntropos. :ogosul divin nu este creatur!, este n!scut din ?at!l mai +nainte de toi vecii, nu +n
sensul unei nateri naturale, ci +n sensul c! i*vor!te din ?at!l printr8un proces tainic de generare.
.etoda sa pornete de la c+teva presupo*iii<
1. :ogosul s'a !cut trup
2. S'a !cut trup pentru noi i pentru a noastr! m+ntuire
3. 6ac! :ogosul nu ar i 6umne*eu m+ntuirea noastr! nu ar i valabil! i +ntruparea nu ar i avut
rost.
Gnul dintre cei mai aproape de Sintele Scripturi dintre p!rini, 3tanasie +i structurea*! sistemul teologic
cit+nd din abunden! din -vang4elia lui Ioan, +n special, pentru a ilustra relaia dintre ?at!l i #iul, preia
ideea adopiei din teologia lui Pavel pentru a'i *idi soteriologia i demonstrea*! paternitatea ?at!lui,
sursa a orice iinea*! !r! a cita surse extrabiblice aa cum procedau +naintaii care apelau la dialogul
platonic ?imaios $21C( unde 6ivinitatea este numit! ?at!. 3tanasie aduce +n discuie argumentul urgenei
soteriologice< omenirea tr!iete o dram!, are o problem!, m+ntuirea, i Isus &ristos, :ogosul lui
6umne*eu a venit s! re*olve tocmai aceast! problem!.
Pentru prima dat! problema m+ntuirii i a rostului pentru care Isus &ristos a venit pe lume este pus! cu
at+t dramatism. Pentru 3tanasie credina +n divinitate lui Isus &ristos este +ns!i esena credinei Bisericii,
pentru c! lovete +n doctrina reeritoare la m+ntuire.
3nali*a pe care o ace 3tanasie nu mai pornete de la interogaii cum ar i< rostul lumii, rostul materiei,
relaia care exist! +ntre materie i 6umne*eu, relaia +ntre 6umne*eu i creaia sa, paradigma sa nu mai
este centrat! +n Aurul creaiei i c!derii, ci +n Aurul c!derii i a m+ntuirii, a relaiei dintre 6umne*eu i om,
prin Isus &ristos. .etoda care pornea de la cosmologie este abandonat! +n avoarea metodei care are ca
pilon principal m+ntuirea. !ogosul nu mai este pri'it ca un intermediar -ntre creaie i Dumne+eu4 ci
ca singurul miDlocitor -ntre om i Dumne+eul su. Pentru a putea reali+a acest lucru trebuia s fie
i Dumne+eu i om: om c s ne poat -ndumne+ei i Dumne+eu ca s ne poat m-ntui.
3tanasie spune +ntr'un celebru pasaA< J#ci "cesta s,a -n,omenit pentru ca noi s ne -n,dumne+eim
i s,a artat pe <ine prin intermediul trupului pentru ca noi s cptm cunotina asupra (atlui
cel ne'+utF.
Referat.clopotel.ro 31
3a cum se vede din structura textului de mai sus, singurul care poate +ndumne*ei este cel care trebuie
s! ie -l +nsui 6umne*eu< Isus &ristos.
9enun+nd la modalitatea de cugetare de tip speculativ, accentuea*! aptul c! taina ?reimii nu poate i
p!truns! cu g+ndul, +n consecin! nu este oarte precis +n ceea ce privete vocabularul s!u te4nic. ?otui
recurge la un artiiciu de orm!< ceea ce putem numi teolo,ia .orm"lei, sintagme 8 bloc dup! modelul
ormulelor triadice pauline, olosite pentru a re*uma relaia dintre Persoanele 6umne*eirii i pentru a le
impune mai uor comunit!ii care se +nc4in!. $-xemplu< J6e la ?at!l, prin #iul +n 6u4ulF(
=dat! cu 3tanasie ntru#area o'osului devine c4eia prin care se poate cugeta la relaia dintre
6umne*eu i lume, dintre ?at!l i #iul, relaia dintre materie i spirit, +ntruparea iind poarta pe care
6umne*eu a desc4is8o pentru m+ntuirea noastr!. Pentru c! :ogosul S8a +ntrupat, 6umne*eu poate
restaura natura uman!, pentru c! s'a desc4is calea prin care omul poate s! +l redescopere pe
6umne*eu. 5ntruparea este evenimentul care va produce o nou! determinare ontologic! pentru om care
este !cut iu al lui 6umne*eu i c+tig! ceea ce a pierdut prin c!dere.
?riadologia atanasian! poate i +neleas! doar prin prisma soteriologiei pe care acesta a exprimat8o,
soteriologie care este undamentat! pe aceste presupo*iii<
Cuv+ntul, Isus &ristos, este divin +n adev!r i
S8a +ntrupat cu adev!rat,
este consubstanial cu ?at!l i consubstanial cu noi.
.area contribuie a teologului alexandrin la poate i re*umat! pe c+teva coordonate<
a sc4imbat paradigma +n care se discuta relaia dintre ?at!l i #iul, dintre 6umne*eu i creaie,
dintre 6umne*eu i om,
pentru prima dat! +n tradiia cretin! ideea paternit!ii ?at!lui este subiectul unei anali*e
sistematice i explicite
consacr! un vocabular te4nic care se va impune pentru descrierea relaiei dintre ?at!l i #iul
a !cut din urgena m+ntuirii c4eia +ntregii sale argumentaii
a redeinit statutul :ogosului, eliber+ndu': din robia ilo*oiei greceti i repun+ndu': +n drepturile
sale +n conormitate cu -vang4elia lui Ioan,
modul +n care a g+ndit la +ntruparea Cuv+ntului a devenit oarte productiv ca metod! pentru
generaiile de teologi care au urmat $dintre teologii moderni ?. #. ?orrance +i ia ca punct de
reerin! sistemul lui 3tanasie.(
airm! consubstanialitatea 6u4ului cu ?at!l i cu #iul, iind primul care +i structurea*! o
pneumatologie mai consistent!,
airm! consubstanialitatea #iului cu ?at!l i cu natura uman!
este cel care articulea*! cel mai clar doctrina theosis'ului, olosind'o ca argument pentru
dumne*eirea lui &ristos.
Impactul Conciliul de la 0iceea asupra de*volt!rii g+ndirii cretine de mai t+r*iu
Conciliul de la 0iceea, +n plan politic marc4ea*! +nceputul cooper!rii dintre stat i Biseric!, iar +n plan
teologic este punctul de pornire pentru constituirea unui nou tip de teologie. 3rgumentele pe care
3tanasie le8a adus +n discuie au ost de ordin soteriologic, argument+nd 6umne*eirea #iului prin
Referat.clopotel.ro 32
cugetarea la implicaiile pe care negarea acesteia le8ar putea avea asupra +ntregului sistem al teologiei
cretine.
Problema care a r!mas totui nere*olvat! de Conciliu a ost aceea a gener!rii divine. 5ntrebarea care se
punea era< cum Gnul n!scutP 5n ce el i c+ndP
?ot la 0iceea, Biserica ia o deci*ie undamental! +n domeniul pneumatologiei< 6u4ul este 6umne*eu +n
adev!r, homoo"sios ca i #iul, dar r!m+nea nere*olvat! problema distinctivit!ii dintre #iul i 6u4ul.
3tanasie impune noul mod de g+ndire care transpare +n 4ot!r+rile conciliului< un puternic accent asupra
paternit!ii ?at!lui, concept care va domina toat! teologia oriental!, re*ult+nd +n airmarea primatului
ontologic al ?at!lui.
6e asemenea ca i consecin! a discuiilor din acest sinod este nuanat! mult mai precis distincia dintre
theolo,ia i oi?onomia. Cele dou! planuri, +nainte de creaie i dup! momentul creaiei, s+nt planuri din ce
+n ce mai bine circumscrise pentru Audecarea relaiilor dintre ?at!l i #iul. -ste +nceputul cuget!rii la
6umne*eu +n Sine.
#re+ul de la Aiceea (#$@P!?("( !" #$A<("A(IA$P$!4 &11
Cred +ntru unul 6umne*eu, ?at!l 3totiitorul. #!c!torul cerului i al p!m+ntului, v!*utelor tuturor i
nev!*utelor.
Bi +ntru Gnul 6omn Isus &ristos, #iul lui 6umne*eu, Gnul 0!scut, Care din ?at!l s8a n!scut mai +nainte
de toi vecii, :umin! din lumin!, 6umne*eu adev!rat din 6umne*eu adev!rat,n!scut, nu !cut, Cel de o
iin! cu ?at!l, prin care toate s8au !cut. Care pentru noi oamenii i pentru a noastr! m+ntuire, S8a
pogor+t din ceruri i S8a +ntrupat de la 6u4ul S+nt i din .aria #ecioara, i S8a !cut om. Bi S8a r!stignit
pentru noi +n *ilele lui Poniu Pilat i a p!timit i S8a +ngropat. Bi a +nviat a treia *i dup! Scripturi. Bi S8a
suit la ceruri i ade de8a dreapta ?at!lui. Bi iar!i va s! vin! cu slav! s! Audece viii i morii, a C!rui
5mp!r!ie nu va avea s+rit.
Bi +n 6u4ul S+nt, 6omnul, de via! !c!torul, Care de la ?at!l purcede, Cel ce +mpreun! cu ?at!l i cu
#iul, este +nc4inat i sl!vit, Care a gr!it prin prooroci.
5n Gna S+nt!, Soborniceasc! i 3postoleasc! Biseric!, m!rturisesc un Bote* +ntru iertarea p!catelor.
3tept +nvierea morilor. Bi viaa veacului ce va s! vie. 3min.
.; "onciliul de la "alcedon (+51 d.Hr.)
:eo I i Calcedonul , articol de (onE !ane
6ac! Isus a ost cu adev!rat 6umne*eu, cum a putut i i omP :eo cel .are a aAutat la obinerea
unui r!spuns clar conduc+nd un conciliu critic.
Poate cea mai cunoscut! relatare despre :eo cel .are, episcop al 9omei $""%'",1( ar i
conlictul cu 3tilla +n ")2. 5mpreuna cu armata sa de 4uni, 3tilla m!r!luiete spre 9oma.
Referat.clopotel.ro 33
5mp!ratul roman i Senatul au +ncercat s!'l abat! de la 4ot!r+rea de a ataca oraul. Primul
ambasador i :eo au reuit s!'l conving! +n urma unei +nt+lniri s! renune la Aeuirea 9omei.
3ceast! povestire a dob+ndit acreditare istoric!, gloriic+nd rolul lui :eo, dar introduc+nd i
elemente supranaturale. Ceea ce comunic! cu acuratee este extraordinara personalitate a lui
:eo, unul din cei mai impo*ani episcopi ai 9omei. = alt! aciune a lui :eo este intervenia sa +n
Conciliul din Calcedon.
FA(R?BGRI FA#8R#"(?
= problem! teologic! controversat! +n primele secole a ost reeritoare la persoana lui &ristos< +n
ce sens a ost 6umne*euP :a +nceputul secolului I;, 3rios susinea ca numai ?at!l a ost
6umne*eu cu adev!rat. 5n replic! Conciliul de la 0iceea a proclamat deplina dumne*eire a lui
&ristos. 6ar dac! &ristos a ost cu adev!rat 6umne*eu, cum a putut i +n acelai timp i omP 3
ost +ntr'adev!rP 6ac! da, cum poate i o persoan! simultan i om i 6umne*euP 3 ost -l, +n
realitate, o singur! persoan!P 3ceste i alte asemenea +ntreb!ri au dominat de*baterile teologice
greceti pentru urm!toarele trei secole i Aum!tate. 5n miAlocul acestei perioade $+n ")1( are loc
Conciliul din Calcedon. 3cesta clariic! cele patru controverse privind natura persoanei lui Isus
&ristos, iind< +mpotriva lui 3rios, airm+nd plin!tatea divinit!ii lui &ristos@ +mpotriva lui 3polinarios,
airm+nd plin!tatea umanit!ii lui &ristos@ +mpotriva lui 0estorius, susin+nd c! &ristos este o
singura persoana@ +mpotriva lui -utMc4es, susin+nd c! divinitatea i umanitatea lui &ristos r!m+n
distincte i nu s+nt umbrite una de alta.
Conciliul a ost oca*ionat de +nv!!tura lui -utMc4es, ultimul din aceti patru eretici. C!lugar
b!tr+n, el a ost mai degrab! degenerat mintal decat un eretic voit. 3 ost condamnat la
Constantinopol $acum Istambul( pentru negarea umanit!ii lui &ristos i amestecarea celor dou!
naturi ale :ui< cea uman! i cea divin!.
($@8! !8I !?$
:eo a scris un tratat teologic prin care l'a condamnat pe -utMc4es. 6ar modalitatea oriental! de a
re*olva problema a ost de a convoca un conciliu general al episcopilor. =dat! adunai la -es, +n
""2, au luat o po*iie dierit! de cea a lui :eo, al c!rui tom nu a ost citit la Conciliu. :iderii
orientali cu opinii asem!n!toare cu ale lui :eo au ost demii. :eo a numit acest! +ntrunire Rsinod
AeuitorR i a +ncercat s! obin! un recurs, +nsa !r! succes. 9e*oluia airma c! &ristos este cu
adev!rat 6umne*eu, Rdivinatate perectaR, #iul lui 6umne*eu, n!scut din ?at!l +nainte de creerea
lumii. ?otui -l este i Rcu adev!rat umanR, Rumanitate perect!R, n!scut de #ecioara .aria.
6ivinatatea i umanitatea nu s+nt R+mp!rite +n dou! persoaneR, c!ci &ristos este Ro singura
persoan!R. 6ivinitatea i umanitatea :ui nu trebuie amestecate. 6ierena dintre ele nu este
tears! datorit! coe*istenei lor, ci mai degrab! proprietaile iec!reia s+nt p!strate. 3stel, &ristos
este R!cut cunoscut +n dou! naturi \care exista] !r! conu*ie, sc4imbare, divi*ie sau separaieR.
?B?#(8! DIA"@I(G
9e*oluia calcedonian! a ost supus! unui criticism considerabil +n ultimii dou! sute de ani.
#orma +n care se explic! pe sine nu este perect!, dar rolul s!u +n condamnarea celor patru
eretici a ost valoros i durabil. 6eclaraia Conciliului a r!mas de o relevan! considerabil! din
moment ce apropierea lui 0estorios este +nc! vie +n cristologiile liberal'moderne care vorbesc
despre Isus ca despre un b!rbat cu o relaie special! cu 6umne*eu mai degrab! ca despre
6umne*eu +ntrupat. Pe de alt! parte, muli dintre cei care se m+ndresc c! p!strea*! o vi*iune
conservatoare cred despre Isus c! are o singur! natur!, ie divin! $greeala lui 3polinarios(, ie
un amestec al umanului i divinului $greeala lui -utMc4es(.
Referat.clopotel.ro 34
#onte%tul istoric
.arcian, +mp!ratul roman r!s!ritean, +n 23 mai ")1, a convocat un conciliu ecumenic al episcopilor +n
sperana Jinali*!rii disputelor, a exprim!rii clare i pentru totdeauna a adev!ratei credineF. :a conciliul de
la Calcedon s'au +nt+lnit )2% de episcopi din toate *onele imperiului, inclusiv delegai a episcopului 9omei,
:eo I. 6up! 1) edine $1 octombrie 8 1% noiembrie(, conciliul a reuit o ormulare ce r!spundea
+ntreb!rilor momentului. 6ei la conciliile anterioare se ormulase divintatea lui Isus prin expresiile
J6umne*eu adev!rat din 6umne*eu adev!ratF i Jde aceeai natur!F cu ?at!l, s'au n!scut noi r!m+nt!ri<
6ac! Isus a ost pe deplin divin, cum a ost +n acelai timp i umanP Iar dac! Isus a ost at+t uman c+t i
divin, cum au coexistat umanitatea i divinitatea :uiP
9!spunsul Calcedonului la aceste +ntreb!ri a re*istat testului timpului 8 Isus a ost Jo singur! persoan!F
cu Jdou! naturiF. Conciliul de la Calcedon a ost un eveniment important +n istoria Bisericii 8 i un punct
de turnur! critic 8 +n istoria cretin!t!ii at+t din pricina clariic!rii +nv!!turii cretine ortodoxe, c+t i din
pricina modului +n care s'a aAuns la aceast! clariicare. Ca i la sinoadele anterioare, i la Calcedon
biserica s'a r!m+ntat cu +ntreb!ri de importan! ultim! cu privire la persoana i lucrarea lui &ristos. 6ar +n
istoria bisericii, Calcedonul a demonstrat c! este este posibil s! deineti aspecte critice i eseniale ale
cretin!t!ii din Scripturi, +n ciuda u*aAului ormelor de g+ndire dominante +ntr'o epoc! dat!. .ai mult,
Calcedonul a ar!tat c! este necesar ca munca teologic! s! aib! succes +n ciuda unei atitudini
eclesiologice brutale i +n ciuda diversit!ii culturale din biseric!. 5n termenii Calcedonului putem identiica
un trium +n trei domenii< a( al doctrinei +n aa ere*iilor din biseric!@ b( al cretinismului a! de
ragmentarea cultural! i c( acela al de*aprecierii raiunii teologice a! de de*aprecierea anti'intelectual!
a! de ilo*oie.
Cursul controversei
#r!m+ntarea dup! +nelegerea dumne*eirii depline, susinute de 3tanasie, s'a orientat asupra persoanei
lui &ristos. Cum se raporta divinitatea deplin! a lui Isus $descris! +n termenii :ogosului divin, sau ai
Cuv+ntului lui 6umne*eu, din Ioan 1( la umanitatea existenei sale p!m+ntetiP Scrierile lui 3tanasie +l
descriu pe :ogosul divin ca lu+nd un trup uman, acest lucru implic+nd aptul c! :ogosul a luat locul
suletului uman +n Isusul +ntrupat.
?eologul care a deinit :ogosul'trup sau Cuv+ntul'trup a ost 3polinarios de :aodicea $31%'32%(. 5ntr'un
eort de a c+tiga arianismul, al a respins divinitatea lui Isus, dar l'a descris pe &ristos ca o combinaie a
suletului divin i trupului uman. Pentru 3polinarios, viaa lui Isus a avut o singur! natur! +ntrupat! i
+nteligen! divin!. 3polinarios n'a uitat sau ignorat centrul uman al vieii i contiinei +n Isus. -l l'a
respins. 3polinarios era un student al colii alexandrine, de aceea cristologia JCuv+ntului'trupF este
cunoscut! ca i cristologia alexandrin!.
-ortul deinirii lui 3polinarios a avut un r!spuns imediat prin ?eodor de .opsuestia $3)%'"21(. -l +l
deinea pe &ristos un om pe deplin i +n acelai timp 6umne*eu pe deplin. &ristos a avut dou! naturi pe
deplin< una uman! i una divin!. Pentru ?eodor, constructul alexandrian Cuv+nt'trup era greit. 6ei
sublinia realitatea umanit!ii lui &ristos, po*iia alexandrin! p!rea s! sugere*e c! :ogosul divin era
subiectul sc4imb!rii i alter!rii.
6isputa dintre cei doi a devenit repede o controvers! +ntre cele dou! coli de g+ndire i repre*entanii lor.
0estorius, un c!lug!r din 3ntio4ia a construit pe argumentul lui ?eodor, i a ost numit episcop de
Constantinopol +n "21. Controversata lui predic! prin care o respingea pe .aria ca teoto?os $n!sc!toare
Referat.clopotel.ro 35
de 6umne*eu(, susinea c! ea a dat natere Isusului uman, a c!rui umanitate 8 dei unit! cu :ogosul
divin 8 trebuia +neleas! ca separat! i distinct! de natura sa divin!.
3tanasie +ns! a deinit'o pe .aria ca pururea ecioar!. C+nd 0estorius a respins argumentul teotoLosului,
de*baterea avea ca subiect umanitatea lui &ristos. 6ar aceast! r!m+ntare a dat natere la noi de*bateri
din aria cretinismului. Pe undalul lumii mediteraneene i al nordului -uropei, *eit!ile eminine au Aucat
un rol proeminent +n religiile p!g+ne. Cei care se +nc4inau acestora au g!sit +n .aria, nu un dumne*eu
substitut, ci o igur! eminin! c!reia +n mod natural trebuia s! i se acorde atenie religioas!.
9!spunsul alexandrin a venit prin CMril, c!ruia i s'a p!rut argumentarea lui 0estorie ca pre*ent+nd un Isus
sc4i*orenic, cu dou! persoane care se relaionau greoi una cu cealalt!. Ca un aAutor la polemica sa este
atras i Celestin, episcopul 9omei. ?rist, b!t!lia a devenit cur+nd personal!, episcopal! i teologic!.
3ntio4ia i 3lexandria au ost dou! centre de inluen! +n permanent! conruntare +n biserica primar!.
3stel, ele au +ncercat, prin metode mai puin ortodoxe, s!'i extind! controlul de inluen! asupra
Constantinopolului, un centru important din pricina pre*enei +mp!ratului. Inluena a! de +mp!rat iind
din Constantinopol, +mp!ratul era cel care decidea balana puterii +nspre 3lexandria sau 3ntio4ia. 6e
aceea toate cele trei centre +i c!utau un alt suport puteric +mpotriva celeilalte, +n persoana episcopului
9omei, singurul lider marcant din vest. 9oma neiind angaAat! +n dispute ale argument!rii 4ristologice ca
3lexandria, 3ntio4ia sau Constantinopolul, Audec!ile ei au ost de mare importan!, at+t dac! susineau
pe unul din antagonitii estici, c+t i dac! avea o opinie independent! despre de*baterea teologic! +n
cau*!. 3ceste circumstane explic! de ce de*baterea intens! privitoare la natura persoanei lui &ristos s'a
transormat +ntr'o intens! competiie eclesiastic!.
Grm!torul pas a ost o +nt+lnire la -es +n "31. Spiritele au ost at+t de aprinse unele +mpotriva altora +nc+t
antio4ienii i alexandrinii nu s'au putut +nt+lni +n acelai loc. 9e*ultatul< iecare l'a excomunicat pe cel!lalt.
Grma doar +mp!ratul s! se pronune +n avoarea uneia din p!ri. 5ntr'un eort de paciicare, +mp!ratul
?eodosius al II'lea a luat partea lui CMril i l'a exilat pe 0estorius.
Controversa s'a aprins din nou. Gn c!lug!r din Constantinopol, -uti4 $3/1'")"( ap!r! po*iia alexandrin!
susin+nd existena numai a unei singure naturi dup! unire. #lavian, episcopul Constantinopolului, +l acu*!
pe -uti4 pentru conundarea celor dou! naturi ale lui &ristos, exil+ndu'l din Constantinopol. 5n replic!,
-uti4 ace apel at+t la 3lexandria c+t i la 9oma. #olosinduse de aceast! oportunitate, 6ioscorus 8 at+t
nepotul lui CMril c+t i succesorul la scaunul episcopal +n 3lexandria 8 ap!r! cristologia alexandrin!
organi*+nd un conciliu +n -es pentru susinerea lui -uti4ie. 6ioscorus aranAea*! +n timpul acestui conciliu
i eliminarea din scaunul episcopal al lui #lavian. 5n replic!, #lavian cere spriAinul episcopului 9omei, :eo
I.
3cum s! ne aducem aminte de caracteristicile +nv!!turii cretine vestice, romane, subliniind contrastele
dintre est i vest.
=est ?st
= g+ndire practic!, concret! i legal! = g+ndire abstract!, pasional! i speculativ!
:imba latin! :imba greac!
?ertulian credea c! Ierusalimul $credina cretin!( nu
avea nimic de a ace cu 3tena $locul tradiiei ilosoiei
speculative(
Clement de 3lexandria considera studiul g+ndirii
speculative greceti ca un exerciiu olositor pentru
biseric!
Referat.clopotel.ro 36
5n sec.; se respectau ormul!rile doctrinale niceo'
constantinopolitane ca iind r!spunsuri inale la
+ntreb!rile ridicate
#ormul!rile doctrinale incitau la o mai pround!
speculaie teologic!
9!spunsul lui :eoP Gn tratat teologic< Isus a avut o singur! persoan! cu dou! naturi. Gmanitatea i
divinitatea lui Isus se leag! direct de n!deAdea m+ntuirii. 3stel, naterea lui Isus airm! putina biruinei
asupra morii, i diavolul, care avea puterea morii, va i nimicit, deoarece noi nu +l vom putea +nvinge pe
autorul p!catului i al morii, numai dac! -l, &ristos, ar birui +n aceast! via! s! tr!iasc! !r! p!cat, dar s!
i moar! pentru a birui moartea 8 de aceea -l a luat natura noastr! i i'a +nsuit'o.
6ei 6ioscorus reu*! s! recunoasc! acest tratat +n ""2, acesta va deveni c4eia deiniiei calcedoniene.
0oul +mp!rat .arcian, dup! iulie ")% c+nd moare ?eodosius II un adept al cristologiei alexandrine, s'a
c!s!torit cu sora acestuia, Pulc4eria, adepta cristologiei ormulate de :eo. C+nd ea a preluat puterea, i
dup! ce .arcian a ost ales soul ei, deci implicit i +mp!rat, acesta a ost +nduplecat de ea +mpotriva lui
6ioscorus. ?oate aceste manevre imperiale s+nt intens relevante istoriei cretin!t!ii. 3a a ost convocat
conciliul. .arcian +nsui citete ormula conclusiv! +n 2) octombrie ")1.
#re+ul de la #alcedon
7
J3adar, urm+nd pe Sinii P!rini i m!rturisind pe Gnul i 3celai #iu, 6omnul nostru, +nv!!m cu toii +n
acord unii cu alii c! 3cela este -ntru dumne+eire des'-rit i 3celai este des'-rit -n umanitate, cu
adev!rat 6umne*eu i, 3celai, cu adev!rat om $compus( din suflet raional i din trup, de aceeai
substan cu (atl +n ceea ce privete dumne*eirea, i 3celai de aceeai substan cu noi +n ceea ce
privete umanitatea, 3celai $iind, de asemenea( +n toate identic cu noi -n afar de pcat, nscut din
Dumne+eu -nainte de 'eacuri +n privina dumne*eirii, i, +n *ilele cele de pe urm!, pentru noi i pentru a
noastr! m+ntuire, din Becioara @aria4 Asctoarea de Dumne+eu +n privina umanit!ii@ Gnul i 3celai
&ristos 6omnul, #iul, Gnul 0!scut, -n dou firi iind cunoscut4 neamestecat4 nesc6imbat
(nestriccios4 ne-mprit4 nedesprit, neiind tears! cu nici un c4ip deosebirea firilor din cau+a
unirii, ci iind salvat!, mai degrab!, de specificul fiecrei naturi i, +ntr8o singur persoan i +ntr8un
singur 6ipostas venind +mpreun!, nu este desprit sau -mprit -n dou persoane, ci Gnul $iind( i
3celai #iu i Gnul 0!scut 6umne*eu, :ogosul, 6omnul, Isus &ristos, dup! cum de sus au $primit( proeii
cu privire la -l, i cum -l 5nsui apoi ne8a +nv!at mai departe i cum $ne +nva!( acest simbol al P!rinilor
predat nou! ' +n Calcedon, +n *iua 22 a lunii octombrie a anului ")1F
1 Traducere din li!8a reac4 de 5Ario# 6a(id %ruceru
Referat.clopotel.ro 31