Sunteți pe pagina 1din 75

S.l. dr. ing.

FEKETE-NAGY LUMINITA

STRUCTURI DIN LEMN
EXEMPLE DE CALCUL
Note de seminar pentru studentii anului III CCIA
-2009-EXEMPLE DE CALCUL PENTRU DIMENSIONAREA
ELEMENTELOR STRUCTURALE DIN LEMN

In cele ce urmeaza sunt prezentate cateva exemple de calcul pentru dimensionarea mai
multor tipuri de elemente structurale din lemn masiv si din lemn incleiat. Calculele s-au
efectuat utilizand prescriptiile din Normativul romanesc NP-005/03 si cele din norma
europeana EUROCODE 5.

EXEMPLUL 1

S se dimensioneze un stlp din lemn pentru care se cunoate:
- elementul se realizeaz cu seciune circular din lemn de rinoase, clasa II de calitate;
- lungimea de flambaj este l
f
= 3,5m;
- stlpul este supus la o aciune de calcul permanent de N
g
= 10 10
4
N, o aciune din
exploatare N
q
= 7,5 10
4
i aciune din zpad 3,5 10
4
N;
- clas de exploatare este 2 iar lemnul este ignifugat.

Rezistenele lemnului
- rezistena caracteristic la compresiune paralel cu fibrele :
R
CII
c
= 12,0 N/mm
2

- rezistena de calcul la compresiune paralel cu fibrele
R
cII
c
= 0,9 0,85 12,0 / 1,25 = 7,34 N/mm
2
pentru
m
u
= 0,9 (tab.4.7 ) ;
i
= 1,25 (tab.4.8)
m
d
= (0,8 10 10
4
+ 0,85 7,5 10
4
+ 1 3,5 10
4
) / (10 10
4
+ 7,5 10
4

+3,5 10
4
) = 0,85 (tab.4.6)

Solicitarea total pe stlp n gruparea fundamental
N= 10 10
4
+0,9 (7,5 10
4
+ 3,5 10
4
) = 19,9 10
4
N
Dimensionarea stlpului
Dimensionare se face relaia 4.27 n care =1 datorit faptului c nu se cunoate
zvelteea barei


A
cal
= N/R
cII
c
. m
T,c
.
c
= 19,9 10
4
/ 7,34 0,9 1 = 30124 mm
2
pentru m
T,c
= 0,9
D = 4. 3,012. 10
4
/3,14 = 195,8 mm
2
; se alege D = 200mm
Zvelteea barei:
= 3500 / 50 = 70< 75 pentru i = 0,25 D = 0,25. 200 = 50 mm
Coeficientul de flambaj
= 1-0,8 (70/100)
2
= 0,608
Se recalculeaz aria necesar
A
cal
= 19 9 10
4
/ 7,34 0,9 0,608 = 49546 mm
2

rezult
D = 4 4,9546 10
4
/3,14 = 251,2 250 mm ;A = 4,91 10
4
mm
Verificarea seciunii
N = 19,9 10
4
N < C
r
= 7,34 4,91 10
4
0,9 0,749 = 24,29 10
4
N
pentru
= 3500 / 62,5 = 56 < 75 ; i = 0,25 D = 0,25 250 = 62,5 m
= 1 - 0,8 ( 56 / 100 )
2
= 0,749

EXEMPLUL 2

S se verifice popul central al unei arpante din lemn cunoscnd urmtoarele:
- popul are seciune ptrat 120 x120 mm,lungime 3,5 m i se realizeaz din lemn de
rinoase, clasa I;
- ncrcarea total de clacul care revine popului este format din aciunea permanent
N
g
= 2,0.10
4
N i aciunea din zpad N
z
= 1,5. 10
4
N;
- clasa de exploatare este 1 iar lemnul nu este tratat.

Caracteristicile seciuni transversale:
A = 1,44 10
4
mm
2
; I
x
= 17,28 10
6
mm
4
Rezistenele lemnului
- rezistena caracteristic la compresiune paralel cu fibrele
R
cII
= 15 N/mm
2- rezistena de calcul paralel cu fibrele
R
cII
c
= 15 1,0 0,885 / 1,25 = 10,62 N/mm
2

pentru
m
u
=1,0 (tab.4.7.);
i
=

1,25;
m
d
= (0,8 2,0 10
4
+ 1 1,5 10
4
) / (2,0. 10
4
+ 1,5. 10
4
) = 0,885
cu m
d
= 0,8 pentru aciuni permanente i m
d
= 1,0 pentru aciuni de scurt
durat.
Verificarea la compresiune centric
N = 2,0 10
4
+1,5 10
4
= 3,5. 10
4
N < C
r
= 10,62 1,44 10
4
0,303 1,0 = 4,6.10
4
N
pentru
= 3500 / 34,6 = 101,1 <
a
=120 (tab.4.15);
i = 17,28. 10
6
/ 1,44. 10
4
= 34,6 mm; > 75; = 3100 / 101
2
= 0,303
m
T
= 1.0

EXEMPLUL 3

S se verifice stlpul din lemn pentru care se cunosc:
- seciunea transversal 200 x 250 mm;
- lungimea de flambaj l
f
=5,0m;
- lemnul folosit este de rinoase, clasa C30;
- clasa de serviciu 1;
- stlpul este supus la aciuni axiale permanente (G
k
= 150.10
3
N) i aciuni variabile de
scurt durat, distribuite linear (q
k
= 2,0.10
3
N /m).
Caracteristicile seciunii:
A= 50,0 10
3
mm
2
; I = 260,4 10
6
mm
4
; ;
I
y
= 166,6 10
6
mm
4
; Wx = 2,08 10
6
mm
3
; Wy = 1,66 10
6
mm
3

Gd =
G
G
k
= 1,35 150 10
3

= 175,5 10
3
N
q
d
=
G.
q
k
= 1,5 2,0 10
3
= 3,0 10
3
N/m

Eforturile de calcul din efectul aciunilor

c,o,d
= G
d
/ A = 175,5 10
3
/ 40,0 10
3
= 4,38 N/mm
2


m,d,x
= q
d
.l
2
/ 8 W
x
= 3,5 5000
2
/ 8 1,33 10
6
= 8,22 N/ mm
2
Caracteristicile materialului
- valori caracteristice
f
m,k
=30 N/mm
2
; f
c,o,k
= 23 N/mm
2
;E
0,05
= 8000 N/mm
2

- rezistena de calcul (rel.4.10)
f
m,d
= 0,9 30 /1,3 = 20,77 N/mm
2
; f
c,o,d
= 0,6 23 /1,3 = 10,61 N/mm
2

pentru:
k
mod
= 0,6 pentru aciuni permanente;
k
mod
= 0,9 pentru aciuni variabile de scurt durat;
M
= 1,3

Calculul dup axa x-x
Verificarea se face la compresiune excentric
Coeficientul de flambaj se determin lund n considerare zvelteea relativ,
rel
(rel.
4.35) i efortul critic,
c,crit

c,crit
= 3,14
2
8000 / 69,3
2
= 16,42 N/mm
2

x

= l
f
/ i
x
= 5000 / 72,1 = 69,3; i
x
= I
x
/A = 72,1 mm
k
c
= 1 / (1,26 + 1,26
2
1,18
2
) = 0,687
pentru:

rel
= 23 / 16,42 = 1,18; k = 0,5 [ 1+0,2 ( 1,18-0,5) + 1,18
2
] = 1,26

c
=0,2
Verificarea seciuni se face cu relaia 3.56a n care se neglizeaz termenul care ia n
considerare ncovoierea oblic
4,38 / 0,587 10,61 + 8,22 / 20,77 = 0,996 < 1,0

Calculul dup axa y-y
Calculul se face la compresiune centric

c,crt
= 3,14
2
800 / 86,65
2
= 10,51 N/mm
2


y
= 5000 / 57,7 = 86,65; i
y
= 57,7 mm

rel
= 23 / 10,51 = 1,48


k = 0,5 [ 1+ 0,2 ( 1,48 0,5 ) + 1,48
2
] = 1,69
k
c
= 1 / ( 1,69 + 1,69
2
1,48
2
) = 0,398

Verificarea se face cu relaia 3.18
4,38 / 0,398 10,61 = 1,03 1,0

EXEMPLUL 4

S se verifice stlpul din lemn pentru care se cunosc urmtoarele:
- stlpul se dezvolt pe dou nivele cu nlimiii de 2,50 m respectiv 3,0 m fiind
articulat la nivelul planeelor;
- seciunea transversal este constant pe nlime i este 180 x 180 mm;
- aciunile permanente provenite din planee sunt G
k,1
= 25,5 10
3
N respectiv G
k,2
=
15,5 10
3
N;
- aciunile variabile provenite din aciunea util pe planeul peste parter respectiv din
aciunea zpezii de la acoperi sunt Q
k,1
= 40,5 10
3
N respectiv Q
k,2
= 12,5 10
3
N;
- lemnul folosit este de rinoase, clasa C24;
- clasa de serviciu 1;
- alctuirea face s nu existe excentriciti de aplicare a ncrcrilor.
Caracteristicile seciunii :
A = 32,40 10
3
mm
2
; I
x
= I
y
= 87,40 10
6
mm
4
.
Caracteristicile materialului
- valori caracteristice
f
c,o,k
= 21 N/mm
2
; E
0,05
= 7400 N/mm
2
- rezistenele de calcul ( rel.3.1)
f
c,o,d
= 0,694 21 /1,3 = 11,21 N/mm
2
, ramura superioar;
f
c,o,d
= 0,667 21/1,3 = 10,77 N/mm
2
, ramura inferioar.

Coeficientul k
modul
determinat funcie de ponderea ncrcrilor din ncrcarea total:
- pentru ramura superioar.
ncrcarea permanent 1,35 15,5 10
3
= 20,925 10
3
N


ncrcarea de durat medie- 1,5 12,5 10
3
= 18,75 10
3
N
k
mod
= 0,6 pentru aciuni permanente;k
mod
= 0,8 pentru aciuni de durat medie; k
mod
=
0,7 pentru aciuni de lung durat
k
mod
= (0,6 20,925 10
3
+ 0,8 18,75 10
3
)/( 20,925 10
3
+ 18,75 10
3
) = 0,694
- pentru ramura inferioar
ncrcarea permanent - 1,35 (15,5 10
3
+25,5 10
3
) = 55,35 10
3
N
ncrcarea variabil de lung durat -1,5 40,5 10
3
= 60,75 10
3
N
ncrcarea variabil de durat medie -1,5 0,7 12,5 10
3
= 13,125 10
3
N
k
mod
= (0,6 55,35 10
3
+ 0,7 60,75 10
3
+ 0,8 13,125 )/( 55,35 10
3
+ 60,75 10
3
+
13,125 10
3
) = 0,667

Combinaii de aciuni:
- pentru ramura de la etaj cu o singur ncrcare variabil
1,35 15,5 10
3
+ 1,5 12,5 10
3
= 39,67 10
3
N

- pentru ramura de la parter
1,35 (15,5 10
3
+ 25,5 10
3
) + 1,5 40,5 10
3
+ 1,5 0,7 12,5 10
3
= 129,22
10
3
N; pentru
o
= 0,7
Verificarea ramurii superioare la compresiune centruc cu flambaj ( rel.3.19).
Coeficientul de flambaj se determin (rel. 3.20) lund n considerare zvelteea relativ
(rel.3.19) i efortul critic
= l
f
/ i = 3000 / 51,98 = 57,7; i = I/A = 51,98 cm

c,crt
= 3,14
2
7400/57,7
2
= 21,91 N/mm
2

rel
= 21/ 21,91 = 0,979
k = 0,5 [ 1+0,2 ( 0,979 0,5 ) + 0,979
2
] = 1,027
k
c
= 1 / ( 1,027 + 1,027
2
0,972
2
) = 0,748
Verificarea se face cu relaia 3.19
1,22 /0,748 11,21 = 0,145 < 1,0
pentru:

c,o,d
= 39,67 10
3
/32,40 10
3
= 1,22 N / mm
2Verificarea ramurei inferioare la compresiune centric cu flambaj (rel.3.19)
= 2500 / 51,98 = 48,09

c,crt
= 3,14
2
7400/48,09
2
= 31,54 N/mm
2

rel
= 21/ 31,54= 0,81
k= 0,5 [ 1+0,2 ( 0,81 0,5 ) + 0,81
2
] =0,859
k
c
= 1 / ( 0,859+ 0,859
2
0,81
2
) = 0,874
Verificarea se face cu relaia 3.19
3,98/ 0,874 10,77 = 0,422 < 1,0
pentru:

c,o,d
=129,22 10
3
/32,40 10
3
= 3,98 N / mm
2
EXEMPLUL 5

S se verifice stlpul de lemn pentru care cunosc urmtoarele :
- stlpul este realizat din lemn masiv de rinoase, clasa C40 i are seciunea
transversal 200 x 250 mm;
- stlpul este solicitat la forfecare cu torsiune cu valoarea de calcul a forei tietoare de
15 10
3
N i a momentului de torsiune de 3,0 10
3
N.m;
- clasa de serviciu 2.

Rezistenele materialului
- rezistena caracteristic
f
,k
= 3,8 N/mm
2

- rezistena de calcul
f
,d
= 0,8. 3,8/1,3 = 2,34 N/mm
2

pentru k
nod
(tab.4.11)care pentru durata medie are valoarea 0,8
Verificarea la forfecare ( rel. 3.24),d
= 3V /2A = 3 15 10
3
/2 200 250 = 0,45 N/mm
2
< f
,d
= 2,34 N/mm
2

Verificarea la torsiune ( rel. 3.27)

tor,d
= M
tor,d
/ W
tor
= 3,0. 10
6
/ 2,2. 10
6
= 1,36 N/mm
2
< f
,d
=2,34 N/mm
2

pentru
W
tor
= h b
2
= 0,22 250 200
2
= 2,2 x 10
6
mm
3

= 0,22 se determin pentru h/b = 250/200 = 1,25
Verificarea la aciunea combinat a tierii cu torsiune ( rel. 3.28)
1,36 / 2,34 + ( 0,45 / 2,34)
2
= 0,617 <1,0

EXEMPLUL 6

S se verifice talpa unui pop cunoscnd urmtoarele:
- talpa se realizeaz din lemn de rinoase clasa II, netratat i are dimensiunile 150 150
450 mm;
- popul are seciunea 120 120 mm iar mbinarea cu talpa se realizeaz cu cep (30 30
mm);
- fora actual din pop este de 45,00 10
3
N;
- clasa de exploatare 1.
Suprafaa de contact dintre pop i talp :
A
c
= 120 120 30 30 = 13,4 10
2
mm
Rezistenele lemnului
- rezistena caracteristic la compresiune perpendicular pe fibre
R
c
= 3,3 N/mm
2
- rezistena de calcul
R
c
c
= 1,0 0,9 3,3 / 1,25 = 2,38 N/mm
2

pentru
m
ui
= 1,0; m
d
= 0,9;
i
= 1,25
Verificarea la compresiune perpendicular pe fibre
Q
r
= 2,38 13,4 10
3
1,6 = 51,03 10
3
N> N = 45,0 10
3
N


m
T,c
=1,0 (tab.4.2)
m
r
= 1,6 pentru a = 16 > h = 15 cm

EXEMPLUL 7

S se verifice la compresiune perpendicular pe fibre talpa unui pop de lemn cunoscndu-se
urmtoarele:
- talpa este realizat din lemn de foioase, clasa D 35;
- dimensiunile tlpii sunt 120 120 500 mm i ale stlpului 120 120 mm;
- clasa de serviciu 2;
- fora transmis de pop este 65 10
3
N.
Rezistenele lemnului
- rezistenele caracteristic la compresiune perpendicular pe fibre
f
c,90,k
= 8,4 N/mm
2

- rezistena de calcul (rel.3.1)
f
c,90,d
= 0,8 8,4 / 1,3 = 5,16 N/mm
2
- pentru k
mod
= 0,8 i
M
=1,3
Verificarea la starea limit de rezisten ( rel. 3.22)

c,o,d
= 65 10
3
/ 120 120 = 4,51 N/mm
2
< 1,18 5,16 = 6,08 N/mm
2

pentru :
k
c,90
= 1 + ( 150 120 ) / 170 = 1,18;
l =120mm ; a = 190 mm

EXEMPLUL 8

S se verifice cpriorul unei arpante de lemn cunoscnd urmtoarele:
- elementul are deschiderea L = 2,75 m, seciune transversal 100 x 120 mm i este
realizat din lemn de rinoase, calitatea I;
- cpriorul este supus la aciuni permanente de calcul g
c
= 2,00 10
3
N/mm
2
, aciunea
zpezii de calcul p
c
= 2,25 10
3
N/m
2
i o ncrcare de calcul util concentrat Q
c
=
1,20. 10
3
N;
- distana dintre cpriori este de 0,8 m iar unghiul de nclinare = 30
o
;
- clasa de exploatare este 1 i lemnul este ignifugat,.Caracteristicile seciunii transversale:
A = 12,0 10
3
; W
x
= 2,4 10
5
mm
3
; I
x
= 14,4 10
6
mm
4

Caracteristicile materialului
- valori caracteristice
E
0,05
= 9000 N/mm
2
; R
i
= 24,0 N/mm
2
; R
fII
= 3,0 N/mm
2

R
f
= 12 N/mm
2

- rezistene de calcul
R
i
c
= 24 1,0 0,79 / 1,1 = 17,24 N/mm
2
; R
fII
c
= 3,0 1,0 0,79 /1,25 = 1,9 N/mm
2

R
f
c
= 12 1,0 0,79 / 1,1 = 8,62 N/mm
2
pentru
m
ui
= 1,0; m
d
= (0,55 2,0 10
3
+ 0,2 2,25 10
3
) / (2,0 10
3
+ 2,25 10
3
) = 0,79;
i
=
1,1.
Aciuni
- permanent
g
p
c
= g
c
.d.cos = 2. 10
3
. 0,8. 0,87 = 1,3910
3
N/m
-zpad
p
z
c
= p
c
.d.cos
2
=2,25. 10
3
. 0,8. 0,87
2
=1.36. 10
3
N/m
util
Q = Q
c
cos = 1,20. 10
3
0,87 = 1,04 10
3
N
Ipoteze de ncrcare:
Ipoteza I q = 1,39. 10
3
+ 1,36. 10
3
= 2,75. 10
3
N/m
Ipoteza II g
p
c
= 1.39. 10
3
N/m; Q= 1,04. 10
3
N

Solicitri
M
I
= 2,75 10
3
2,750
2
/8 = 2,60 10
3
N.m
T
I
= 2,75 10
3
2,75 / 2 = 3,78 10
3
N


M
II
= 1,39 10
3
2,75
2
/ 8 + 1,04 10
3
2,75 / 4 = 2,02 10
3
N.m
T
II
= 1,39 10
3
2,75/2 + 1,04 10
3
/2 = 2,43 10
3
N
Verificarea la ncovoiere
M
r
= 17,24. 2,4. 10
5
. 0,9 = 37,24. 10
5
N.mm > M
I
= 2,60 10
3
N.m
Stabilitatea lateral nu se ia n considerare deoarece:
h/b =1,2 < 4; m
T,i
= 0,9
Verificarea la forfecare
- perpendiculara pe fibre
V
r
= 8,62. 100. 120. 0,9 = 93,06. 10
3
N > T
I
= 3,87. 10
3
N
- paralela cu fibrele
L
r
= 1,9 100 14,4 10
6
0,9 / 1,8 10
5
= 13,68. 10
3
N> T
I
= 3,78 10
3
N
S = 100 120
2
/ 8 = 1,8 10
5
mm
3

Verificarea deformaiilor
- aciuni caracteristice
g
n
= g
p
c
/1,2 = 1,39. 10
3
/ 1,2 = 1,15. 10
3
N/m
p
z,n
= p
z
c
/1,4 = 1,36. 10
3
/ 1,4 = 0,97. 10
3
N/m
- deformaii n stadiul iniial
f
1,inst
= 5 1,15 2750
4
/ 384 9000 14,4 10
6
= 6,6 mm
f
2,inst
=5. 0,97 2750
4
/ 384 9000 14,4 10
6
= 5,5mm
- deformaii finale
f
1
=(1+0,5) 6,6 = 9,9 mm
f
2
= ( 1+0,0) 5,5 = 5,5mm
f
a
= 2750 / 200 = 13,75mm
f = 9,9 +5,5 = 15,4 mm > f
a
= 13,75 mm
Condiia de sgeat nu este satisfcut i trebuie mrit seciunea transversal a cprioruluiEXEMPLUL 9

S se verifice o grind de planeu cunoscndu-se urmtoarele:
- grinda cu deschidere de L = 5.0 m are seciunea transversal 150 x 250 mm i este
realizat din lemn de rinoase, clasa C 35;
- distana ntre grinzi la planeu este de 1,25 m;
- aciunea permanent normat este de g
k
= 2,00.10
3
N/mm
2
iar aciunea variabil de q
k

= 2,75.10
3
N/m
2
;
- clasa de serviciu 1.

Aciunile pe grind, uniform distribuite sunt :
g
k
= 2,00 10
3
1,25 = 2,5.10
3
N/m;
q
k
= 2,75 10
3
1,25 = 3,44.10
3
N/m.
Solicitrile elementului
- valori caracteristice
V
g,k
= 6,25 10
3
N ; V
q,k
= 8,6 10
3
N;
M
g,k
=7,81 10
3
Nm ; M
q,k
= 10,75 10
3
Nm.
- valori de calcul
V
d
= 1,35 6,25 10
3
+ 1,5 8,6 10
3
= 21,34 10
3
N;
M
d
= 1,35 7,81 10
3
+ 1,5 10,75 10
3
= 26,66 10
3
Nm
Pentru coeficientul parial de siguran (

) avnd 1,35 la aciunile permanente
i 1,5 pentru aciunile variabile.
Caracteristicile secionale:
A = 37,5 10
3
mm
2
; W = 1,56 10
6
mm
3
; I= 195,3 10
6
mm
4

Caracteristicile materialului
f
m,k
= 35 N/mm
2
; f
,k
= 3,4 N /mm
2

E
o,m
= 13000 N/mm
2
; E
o,o5
= 8700 N/mm
2

Rezistenele de calcul ale lemnului ( rel. 3.1 )
f
m,d
= 0,72 35 / 1,3 = 19,38 N/mm
2
; f
,d
= 0,72 3,4 / 1,3 = 1,88 N/mm
2

pentruM
=1,3; k
mod
= ( 0,6 1,35 2,5 10
3
+ 0,8 1,5 3,44 10
3
) / (1,35 2,5 10
3
+ 1,5
3,44 10
3
) = 0,72 ; cu k
mod
= 0,6 pentru aciuni permanente i k
mod
= 0,8 la aciuni de durat
medie.
Pentru a lua n considerare instabilitatea lateral se calculeaz k
crit
cu relaia 3.32
funcie de zvelteea relativ determinat cu relaia 3.33 i efortul critic determinat cu relaia
3.30 b considernd blocajul la capete (l
ef
= 5,0m):

crt
= 0,75 8700 150
2
/ 250 5000 = 117,4 N/mm
2


rel,m
= (35 0,88 / 117,4 ) = 0,512; rezult k
crt
= 1,00;
m = 0,88 pentru ncrcare uniform distribuit i simpl rezemare a grinzi la capete.
Verificarea la ncovoiere (relaia 3.34):

m,d
= 26,66 10
6
/ 1,56 10
6
= 17,08 N/mm
2
< f
m,d
= 20,34 N/mm
2
pentru
f
m,d
= 0,72 1,0 1,1 0,954 35 / 1,3 = 20,34 N/mm
2
( relaia 3.35);
k
h
= (150 / h )
0,2
= 0,954
Verificarea la tiere (relaia 3.24 sau 3,25 a):

d
= 1,5 21,34 10
3
/ 37,5 10
3
= 0,85 N/mm
2
< f
,d
= 1,88 N/mm
2

Verificarea deformaiilor:
- sgei n stadiul iniial
u
g,inst
= 5 2,5 5000
4
/ 384 8700 195,3 10
6
= 11,97 mm;
u
q,inst
= 5 3,44 5000
4
/ 384 8700 195,3 10
6
= 16,47 mm< l/300 = 16,6mm
- sgei n stadiul final ( rel. 3.38 )
u
g,fin
= 11,97 (1+0,6) = 19,15 mm;
u
q,fin
= 16,6 (1 + 0,25) = 20,75 mm < l / 200 = 25mm
u
fin
= 19,15 + 20,75 = 39,90 mm > l / 200 = 25 mm
pentru k
def
= 0.6 respectiv 0.25
Condiia de sgeat nu este verificat i trebuie modificat seciunea transversal.

EXEMPLUL 10S se verifice grinda principal curent a unui planeu din lemn pentru care se cunosc:
- deschiderea grinzi este 4,8 m iar distana dintre grinzile secundare, care se descarc pe
grinda principal este de 1,2 m;
- deschiderea grinzilor secundare 2,0m ;
- grinda este realizat din lemn din elemente ncleiate, GL 28 i are dimensiuni de 150 x
250 mm;
- aciunea permanent caracteristic din planeu este de 1,75 10
3
N/m
2
iar aciunea
util caracteristic este de 2,0 10
3
N/m
2
;
- Clasa de serviciu 1.

Reaciunile din grinzile secundare ( valori caracteristice ).
N
g
= 1,75 10
3
1,2 2,0/2 = 2,1 10
3
N
Nq = 2,0 10
3
1,2 2,0/2 = 2,4 10
3
N
Greutatea proprie a grinzi principale ( = 410 kg /m
3
)
g = 0,15 0,250 410 = 0,15 10
3
N/m
Solicitri
- fore tietoare ( valori caracteristice )
V
g,k
= ( 0,15 10
3
4,8 + 3 2,1 10
3
) / 2 = 3,51 10
3
N
V
q,k
= 3 2,4 10
3
/2 = 4,08 10
3
N
- momente ncovoietoare ( valori caracteristice )
M
g,k
= 0,15 10
3
4,8
2
/ 8 + 3,51 10
3
4,8/2 2,1 1,2 = 6,34 10
3
N.m
M
q,k
= 4,08 10
3
4,8 / 2 2,4 1,2 = 6,91 10
3
N.m
Combinaia de solicitri pentru strile limit ultime ( valori de calcul ).
V
d
= 1,35 3,51 10
3
+ 1,5 4,08 10
3
= 10,86 10
3
N
M
d
= 1,35 6,34 10
3
+ 1,5 6,91 10
3
= 18,92 10
3
N.m
Caracteristicile seciuni transversale:
A = 37,5 10
3
mm
2
; W = 1,56 10
6
mm
3
; I
x
= 195,3 10
6
mm
4

Caracteristicile materialului
- valori caracteristice
f,g,k = 3,0 N/mm
2
; f
m,g,k,
= 28,0 N/mm
2

E
0,05
= 9600 N/mm
2- rezistene de calcul
f,g,d = 0,65 3,0 / 1,3 =1,5 N/mm
2
; f
m,g,d,
= 0,65 28 /1,3 = 14,0 N/mm
2

pentru:
k
mod
= 0,75 0,6 + 0,25 0,8 = 0,65 - considernd c fraciunea de durat a
ncrcrilor variabile i ncrcarea permanent reprezint 75% din aciunea total.
Coeficientul de instabilitate lateral (rel. 3.32)
k
crt.
= 1,0 pentru :
crt
= 0,75 9600 150
2
/ 250 4800 = 135 N/mm
2
i
rel,m
= 28 / 135= 0,455
Verificarea la forfecare (rel.3.24)

d
=10,6 10
3
1,17 10
6
/ 150 195,3 10
6
= 0,42 N/mm
2
< f
,g,d
= 1,5 N/mm
2

S
x
= 150 250 2 250/4 = 1,17.10
6
mm
3

Verificarea la ncovoiere (rel. 3.34)

m,d
=18,92 10
6
/ 1,56 10
6
= 12,12 N/mm
2
< f
,g,d
= 14 N/mm
2

Calculul la starea limit de deformaie
- verificarea deformaiei n stadiu iniial
u
g,inst
= 5.g. l
4
/ 384 EJ + Ng.l
3
/ 2. 10,11 EI

u
g,inst
= 5 0,15 4800
4
/ 384 9600 195,3 10
6
+ 2,1 10
3
4800
3
/ 2 10,11. 9600.
193,5 10
6
= 6,73 mm
u
q,inst
= 2,4 10
3
4800
3
/ 2 10,11 9600 193,5 10
6
= 7,1 mm < l/300 = 16mm
- verificarea deformaiilor finale (rel.3.38)
u
g,fin
= 6,73 ( 1+0,6 ) = 10,76 mm
u
q,fin
= 7,1 (1+0,2) = 8,52 mm < l/200 = 24mm
u
fin
= 10,76 + 8,52 = 19,28 mm < l/200= 24mm
pentru k
def
determinat conform tab.4.22.

EXEMPLUL 11S se verifice grinda din lemn ncleiat, realizat cu dou pante cunoscnd urmtoarele:
- caracteristicile geometrice ale elementului L = 20 m ; h
s
= 0,9m ; h
ap
= 1,4m; b =
180mm;
- clasa de calitate a lemnului din element GL 36;
- momentul ncovoietor maxim M
ap,d
= 600.10
3
N.m.

Rezistenele materialului
- rezistenele caracteristice:
f
m
,g,k = 36 N/mm
2
; f
t
,
90,k
= 0,45 N/mm
2
.
- rezistenele de calcul (3.1):
f
m,g,d
= ( 0,8 36) / 1,3 = 22,15 N/mm
2
;
f
t,90,d
= ( 0,8 0,45 ) / 1,3 = 0,277 N/mm
2
;

M
= 1,3 ; k
mod
= 0,8.
Eforturile de compresiune i de ntindere, perpendicular pe fibre din ncovoiere se determin
cu relaiile 4.67 b respectiv 4.70 i rezult :

m,d
= 1,08 ( 6 600 10
6
) / ( 180 1400
2
) = 11,02 N/mm
2
;

t,90,d
= 0,01 ( 6 600 10
6
) / ( 180 1400
2
) = 0,102 N/mm
2
.
pentru :
k
e
= k
1
= 1+ 1,4 tg + 5,4 tg
2
= 1,08;
k
p
= k
5
= 0,2 tg = 0,01; tg 0,05
Verificarea capacitii portante se face cu relaiile 4.73 a i 4.73 b rezultnd:

m,d
= 11,02 N/mm
2
< k
r
f
m,d
= 1,0 22,15 = 22,15 N/mm
2
;

t,90,d
= 0,102 N/mm
2
< k
dist
( V
o
/ V )
0,2
f
t,90,d
= 1,4 ( 0,01)
0,2
0,277
= 0,154 N/mm
2

pentru :
V= 0,18 1,4
2
(1 0,05/4) = 0,987m
3
;
V
o
/V = 0,01 / 0,987 = 0,01; k
r
= 1,0 ; k
dist
= 1,4.

EXEMPLUL 12S se verifice grinda din lemn ncheiat cu intrados curb i moment de inerie variabil
(fig. 4.10 c) cunoscnd urmtoarele:
- caracteristicile geometrice ale elementului L = 25 m; h
cp
= 1,5 m ; b= 200 mm;
r
in
= 20m ; = 10
o
(tg = 0,176)
- clasa de calitate a lemnului din element GL 32;
- grosimea scndurilor componente ale grinzii t = 28 mm;
- momentul ncovoietor la mijlocul la mijlocul grinzi, M
ap
= 300 10
3
Nm.
Rezistenele lemnului
- rezistene caracteristice (tab. 2.18):
f
m,g,k
= 32 N/mm
2
; f
t,90,k
= 0,45 N/mm
2
.
- rezistene de calcul (rel.4.10) :
f
m,g,d
= 0,8 32 /1,3 = 19,692 N/mm
2
; f
t,90,d
= 0,8 0,45 /1,3 = 0,277 N/mm
2

M
= 1,3 ; k
mod
= 0,8.
Eforturile din ncovoiere determinate cu relaiile 4.67 b i 4.70 au valorile:

m,d
= 1,346 ( 6 300 10
3
) / ( 200 1500
2
) = 5,384 N /mm
2
;

t,90,d
= 0,0413 ( 6 300 10
3
) / ( 200 1500
2
) = 0,165 N/mm
2
.
pentru:
k
l
i k
p
determinai cu relaiile 4.68 respectiv 4.71a:
k
l
= ( 1 + 1,4 0,176 + 5,4 0,176
2
) + ( 0,35 8 0,176) 0,0723 + ( 0,6 + 8,3
0,176 7,8 0,176
2
) 0,0723
2
+ 6 0,176
2
0,0723
3
= 1,346;
k
p
= 0,2 0,176 +( 0,25 1,5 0,176 + 2,6 0,176
2
) 0,0723 + ( 2,1 0,176 4
0,176
2
) 0,0723
2
= 0,0413;
r = r
in
+ h
ap
/2 = 20 + 1,5 / 2 = 20,75 m; h
ap
/r = 150/2075 = 0,0723.

Volumul zonei ntinse se determin cu relaia din tabelul 4.26:
V = 0,20 [( 20+1,5)
2
sin 10
0
cos10
0
20
2
3,14 10 / 180] = 1,86 m
3

k
vol
= ( V
o
/V)
0,2
=
( 0,01/ 1,86 )
0,2
= 0,352
Verificarea capacitii portante ( rel. 4.73 ; 4.73b ):

m,d
= 5,346 N/mm
2
< k
r
f
m,g.d
= 1,0 19,692 = 19,692 N /mm
2
;

t,90,d
= 0,165 N/ mm
2
= k
dist
k
vol
f
t,90,d
= 1,7 0,352 0,277 = 0,165 N /mm
2
.pentru:
k
r
= 1,0 pentru r
int
/t

= 20000 / 28 = 714; k
dist
= 1,7 (tabelul 4.26).

EXEMPLUL 13

S se verifice grinda din lemn ncleiat curb cu seciune constant (fig.2.14 b)
cunoscnd:
- caracteristicile geometrice ale grinzii L = 20 m; h= 1,2 m; b = 0,25 m; = 10
0
;
r =20 m ; t = 38 mm;
- clasa de calitate a lemnului din element GL 36;
- momentul ncovoietor maxim M
ap
= 325.10
3
Nm.
Rezistenele materialului
- rezistene caracteristice (tab. 2.18) :
f
m,g,k
= 36 N/mm
2
; f
t,90,k
= 0,45 N/mm
2
.
- rezistene de calcul ( rel.4.10):
f
m,g,d
= 0,8 36 / 1,3 = 22,15 N/mm
2

f
t,90,d
= 0,8 4,5 / 1,3 = 0,277 N/mm
2
;

M
= 1,3 ; k
mod
= 0,8.
Pentru h
op
/r i =10
0
se determin (fig.4.11):
k
l
= 1,35 i k
p
= 0,035;
h
op
/ r = 1,2 / 20,6 = 0,058 ; r = r
int
+ h
op
/2 = 20 + 1,2 / 2 = 20,6 m.
Eforturile din ncovoiere:

m,d
= 1,35 ( 6 325 10
6
) / (250 1200
2
) = 15,0 N/mm
2


t,90,d
= 0,04 (6 325.10
6
) / ( 250 1200
2
) = 0,246 N/mm
2
Verificarea capacitii portante:

m,d
= 15,0 N/mm
2
< 1,0 22,15 = 22,15 N/mm
2
;


t,90,d
= 0,216 N/mm
2
> 1,4 0,378 0,277 = 0,146 N/mm
2
pentru:k
r
= 1,0 cu r
in
/t = 20000/38 = 526 ;

k
dist
= 1,4;
V = 10 3,14 0,15 ( 1,2
2
+2 20 1,2) / 180 = 1,29 m
3
(tab.4.26);
( V
o
/ V)
0,2
= ( 0,01 / 1,29 )
0,2
= 0,378.
n concluzie nu este verificat condiia de ntindere perpendicular pe fibre fiind
necesar mrirea nlimii grinzii sau consolidarea zonei prin diferite soluii (buloane
ncleiate, fibre de sticl, etc.).

EXEMPLUL 14

S se verifice pana de acoperi cunoscndu-se urmtoarele:
- structura de rezisten a acoperiului este realizat cu ferme aezate la 3,0m interax cu
nclinarea tlpii superioare de 25;
- panele se realizeaz din lemn de rinoase, calitatea I, sunt aezate la 1,2 m interax i au
seciunea transversal 150 200 mm;
- aciunea permanent din acoperi inclusiv greutatea proprie a panei are valoarea
normal g
n
= 500 N/m
2
i valoarea de calcul g
c
= 600 N/m
2
;
- valoarea ncrcri din stratul de baz a zpezii g
z
= 1200 N/m
2
;
- clasa de exploatare 1.

Rezistenele lemnului
-rezistena caracteristic la ncovoiere (tab.4.5)
R
i
=16,8 N/m
2

- rezistena de calcul (rel 4.9)
R
i
c
= 16,8 1,0 0,64 / 1,1 = 9,77 N/mm
2

pentru
m
ui
=1,0 (tab.4.7);
i
=1,1 (tab.4.8)
m
d
= (720 0,55+2468 0,65) / (720 +2468 ) = 0,64
Ipoteze de ncrcare
a) ipoteza I
- aciunea permanent


g
c
= 600 1,2 = 720 N/m
- zpad ( conf.STAS 10101 /21-92)
g
z
h
= c
e
c
z
g
z
= 0,8 1,0 1200 = 1440 N/m
2


F
= 2,2 0,4 500 / 1200 = 2,03; cos = 0,906 ; sin = 0,422
g
z
c
= 1200 2,03 1,2 0,906 = 2648 N/m
Proiecia ncrcrilor pe axele principale de inerie ale panei
g
x
c
= 720 0,906 = 652 N/m; g
y
c
= 720 0,422 = 303,8 N/m
g
zx
c
= 2648 0,906 = 2399 N/m ; g
zy
c
= 2648 0,422 = 1117 N/m
b ) ipoteza III
- aciunea permanent
g
c
=720 N/m
- ncrcare util cu faa concentrat caracteristic P
u
= 1000 N
P
u
c
=1,2 1000 = 1200 N
Proiecia aciuniilor pe axele seciunii
g
x
c
= 652 N/m ; g
y
c
= 303,8 N/m
P
nx
c
= 1200 0,906 =1087 N ; P
ny
c
=1200 0,422 = 506N
Solicitri

Ipoteza I
M
x
= (652+2399) 3,0
2
/8 = 3051 N.m
M
y
= (303,8 +1117) 3,0
2
/ 8 = 1598 N.m
Ipoteza III
M
x
= 652 3
2
/8 + 1087 3/4 = 1549 N.m
M
y
= 303,8 3
2
/8 + 506 3/4 = 721 N.m
Verificarea panei ( rel. 4.75)
3,051 10
6
/9,77 10
6
1,598 10
6
/ 7,33 10
6
= 0,53 < 1,0
pentru


M
r
x
= 9,77 1,0 10
6
1,0 1,0 = 9,77 10
6
N.mm
M
r
y
= 9,77 0,75 10
6
1,0 1,0 = 7,33 10
6
N.mm
W
y
= 150
2
200 /6 = 0,75 10
6
mm
3

W
y
= 150 200
2
/6 = 1,99 10
6
mm
3

m
T
= 1,0 (tab.4.2 ) ; m
L
=1,0 ( h/b = 1,33 < 4- tab.4.18)
Verificarea deformaiilor
Ipoteza I
-aciunea permanent normat
g
n
= 500 1,2 =600 N/m
- aciunea normat a zpezii
g
z
n
= 1,32 0,8 1,0 1200 1,2 0,906 = 1378 N/m

o
= 1,4 0,2 500 / 1200 = 1,32
Proieciile aciunilor pe cele dou axe ale seciunii
g
nx
= 600 0,906 = 543,6 N/m; g
ny
= 600 0,422 = 253,2 N/m
g
zx
n
= 1378 0,906 = 1248,4 N/m; g
zy
n
= 1378 0,422 = 581,5 N/m.
Ipoteza III
- aciune permanent normat
g
n
=600 N/m
- ncrcare util
P
n
= 1000 N
Proieciile pe axele de inerie
g
nx
= 543,6 N/M ; g
ny
= 253,2 N/m
P
nx
= 1000 0,906 = 906 N; P
ny
= 1000 0,422 = 422 N
Verificarea sgeii la ipoteza I de ncrcare ( rel. 4.76)
f
max,fin
= 2,74
2
+ 2,26
2
= 3,55mm < f
adm
= l/200 = 15 mm
- sgei instantanee
f
1,x,inst
= 5 543,6 10
-3
3000
4
/ 384 9000 100 10
6
= 0,63mm


f
2,x,inst
= 5 1248,4 10
-3
3000
4
/ 384 9000 100 10
6
= 1,44 mm.
f
1,y,inst
= 5 253,2 10
-3
3000
4
/ 384 9000 56,2 10
6
= 0,52mm
f
2,y,inst
= 5 581,5 10
-3
3000
4
/ 384 9000 56,2 10
6
= 1,19mm
pentru
E
o,o5
= 90000 N/mm
2
; Ix = 150 200
3
/12 = 100 10
6
mm
4
;


Iy = 150
3
200 / 12 = 56,2 10
6
mm
4

- sgei finale
f
x,fin
= (1+0,5)

0,63 + (1+0,25) 1,44 = 2,74 mm
f
y,fin
= ( 1+0,5) 0,52 + (1+0,25) 1,19 = 2,26mm
pentru
k
def
= 0,5- la aciuni permanente; k
def
= 0,25- la aciuni de scurt durat;
Verificarea sgeii la ipoteza III de ncrcare ( rel. 4.76)
f
max,fin
= 1,51
2
+ 1,25
2
= 1,95 mm < f
ad
= l/200 =15 mm
- sgei instantanee
f
1,x, inst
= 0,63mm ; f
1,y, inst
= 0,52mm;
f
2,x, inst
= P l
3
/ 48 EI
x
= 906 3000
3
/ 48 9000 100 10
6
= 0,57 mm
f
2,y, inst
= 422 3000
3
/ 48 9000 56,2 10
6
= 0,47 mm
- sgei finale
f
x,fin
= ( 1+0,5) 0,63+ 0,57 = 1,51 mm
f
y,fin =
( 1+0,5) 0,52 + 0,47 = 1,25 mm

EXEMPLUL 15

S se verifice la starea limit de rezistena pana de acoperi pentru care se cunoac
urmtoarele :
- pana este realizat din lemn masiv de rinoase, clasa C30;
- pana este solicitat la ncovoiere oblic la solicitrile de calcul M
x
=3,5 10
3
N.m
respectiv M
y
= 1,5 10
3
;
- pana are seciunea de 120 x 150 mm
- clasa de serviciu 3


Rezistenele lemnului
- rezistena caracteristic
f
m,k
= 30 N/mm
2
- rezistena de calcul

f
m,d
= 0,50. 30 / 1,3 = 11,5 N/mm
2
pentru k
mod
= 0,50 ( tab.4.11) i
M
= 1,3 Modulul
de rigiditate
W
x
= 0,45 10
6
mm
3
; W
y
= 0,36.10
6
mm
2

Eforturile din ncovoiere

m,x,d
= 3,5 10
6
/ 0,45 10
6
= 7,77 N/mm
2


m,y,d
= 1,5 10
6
/ 0,36 10
6
= 4,17 N/mm
2

Verificarea se face cu relaiile 4.77 respectiv 4.78
0,7 (7,77/11,5) + 4,17/11,5 = 0,835 <1,0
7,77 / 11,5 + 0,7 (4,17 / 11,5 ) = 0,928 <1,0
EXEMPLUL 16
S se verifice talpa superioar a unei grinzi cu zbrele cunoscnd urmtoarele:
- lemnul folosit este de rinoase, clasa I i este ignifugat; clasa I
- lungimea ntre nodurile fermei este L = 2,5 m;
- seciunea transversal a elementului este 150 250 mm;
-
bara este solicitat la compresiune C
ef
= 10,0. 10
4
N i la ncovoiere din greutatea
grinzii i reaciunea din pan R
p
= 8,5 10
3.
N;

-
nclinarea tlpii este 25
o
;

-
clasa de exploatare 1.


Talpa este solicitat la compresiune cu ncovoiere dup axa x-x i la compresiune
centric dup axa y-y .
Caracteristicile geometrice ale seciunii:
A= 150 250 = 37,5 10
3
mm
2
; I
x
= 150 250
3
/ 12 = 195,31 10
6
mm
4

I
y
= 70,31 10
6
mm
4
; W
x
= 1,56 10
6
mm
3

Caracteristicile materialului ( tab.4,5 ; tab.3.8)
- valori caracteristice
R
cII
= 15,0 N/mm
2
; R
I
= 24,0 N/mm
2
; E
0,05
= 9000 N/mm
2- rezistene de calcul ( rel.4.9)
R
cII
c
= 1,0 0,8 15,0 / 1,25 = 9,6 N/mm
2
;
R
i
c
= 1,0 0,55 24,0 / 1,1 = 12,0 N/mm
2

pentru
m
u,i
= 1,0 ( tab.4.7); m
d,i
= 0,55; m
d,c
= 0,8 ( tab.4.6);
i
= 1,1 ;
c
= 1.25

Solicitri n bar :
C
ef
= 10,0 10
4
N
M
max
= 8,5 10
3
0,906 2500 / 4 + 247,5 10
-3
0,906 2500
2
/8
= 4,985 10
6
N.mm
pentru
cos = cos 25 = 0,906; g= 0,15 0,25 6000 1,1 = 247,5 N/m

Verificarea dup axa x-x (rel. 4.79)
- 10,0 10
4
/ 292,89 10
3
5,198 10
6
/16,85 10
6
= 0,650 < 1,0
Pentru capacitatea portant la compresiune (C
r
x
) respectiv la ncovoiere ( M
r
x
)
determinat cu relaiile 4.27 respectiv 4.52.
C
r
x
= 9,6 37,5 10
3
0,9 0,904 = 292,89 10
3
N
M
r
x
= 12,0 1,56 10
6
0,9 1,0 = 16,85 10
6
N.mm
pentru
m
T,c
= 0,9 (tab.4.2);
x
= 2500 / 72,1 = 34,6 < 75;
i
x
= 195,31 10
6
/37,5 10
3
= 72,1 mm;
x
= 1-0,8 ( 34,6 / 100)
2
= 0,904
m
L
=1,0 (h/b= 1,66 < 4 tab.4.18)
Momentul ncovoietor final (M
ef
f
) se determin cu relaia 4.80
M
ef
f
= 4.985 10
6
[1 / ( 1 10,0 10
4
/ 2,49 10
6
] = 5,198 10
6
N.mm
pentru
fora critic de flambaj (rel. 4.81)


C
E
= 3,14
2
9000 1,0 0,9 195,31 10
6
/ 2500
2
= 2,49 10
6
N
m
uE
= 1,0 (tab.4,7) ; m
T,E
= 0,9 (tab.4,2)
Verificarea dup axa y-y (rel. 4.27)
C
r
y
= 9,6 37,5 10
3
0,9 0,85 = 275,4 10
3
N > C
ef
= 100,0 10
3
N
pentru

y
= 2500 /43,3 = 57,73 < 75; i
y
= 70,31 10
6
/ 37,5 10
3
= 43,3 mm

x
= 1- 0,8 ( 43,3 / 100)
2
= 0,85

EXEMPLUL 17

S se verifice bara compus solicitat la compresiune cunoscnd urmtoarele:
- bara are lungime de 3,0 m ;
- bara este compus din dou elemente principale cu seciune transversal 68 240 mm
i un element secundar cu seciune transversale 48 200 mm sub forma unei fururi
continue;
- mbinarea elementelor se realizeaz cu ajutorul cuielor,
- lemnul folosit este de rinoase, calitatea II i este ignifugat;
- efortul de compresiune de calcul n bar este C
ef
= 85,0 10
3
N ;
- clasa de exploatare 1.

Rezistenele materialului
- rezistena caracteristic (tab.4.5)
R
cII
= 12,0 N/mm
2

- rezistena de calcul (rel.4.9)
R
cII
c
= 12,0 1,0 0,8 / 1,25 = 7,68 N/mm
2

pentru
m
u
= 1,0 ( tab.4.7) ; m
d
= 0,8 (tab.4.6) ;
i
= 1,25 ; m
T
= 1,0 (tab.4.2)
Verificarea fa de axa x-x , perpendicular pe rosturi ( rel. 4.92)
C
rx
= 7,68 32,64 10
3
0,978 1,0 = 245,16 10
3
N> C
ef
= 85,0 10
3
N
pentru
A
calc
= A
p
= 2 68 240 = 32,64 10
3
mm
2
x
= 3000 / ( 2 68 + 48) = 16,3;
x
= 1 0,8 ( 16,3 / 100 )
2
= 0,978
Verificarea fa de axa y-y ,paralel cu rosturile ( rel. 4.93)
C
ry
= 7,68 32,64 10
3
0,360 1,0 = 90,2 10
3
N > C
ef
= 85,0 10
3
N
pentru
A
calc
= 32,64 10
3
mm
2

Zvelteea transformat (rel. 4.94)

y
tr
= 1,91 48,62 = 92,8 > 75;
y
= 3000 / 61,7 = 48,6
I
y
= 240 ( 2 68 + 48 )
3
/12 ( 240 - 200) 48
2
= 124,22 10
6
mm
4

i
y
= 124,22 10
6
/ 32,64 10
3
= 61,7 mm
Coeficientul de majorare a zvelteii (rel.4.95)


= 1+ 8,1 10
-3
( 2,68 + 48) 240 2 10
6
/ 3000
2
30,0 = 1,91
K= 1/10 d
2
= 1/10 3,5
2
= 8,1 10
-3
- pentru cuie de 3,5 mm amplasate pe trei rnduri i la 15
cm distan


r =2; n = 3 100 / 10 = 30

cy
= 3100 / 92,8
2
= 0,360

EXEMPLUL 18

S se verifice elementul din exemplul precedent n situaia cnd dup axa x-x peste
compresiune se suprapune un moment ncovoietor M
ef x
= 6,0. 10
6
N.mm.

Rezistenele lemnului
- rezistena caracteristic
R
i
= 16,8 N/mm
2

- rezistena de calcul
R
i
c
= 16,8 1,0 0,55 / 1,1 = 8,4 N/mm
2

Verificarea dup axa x-x (rel. 4.79)
-( 8,5 10
4
/ 24,51 10
4
) ( 6,31 10
6
/ 12,26 10
6
) = 0,861 < 1


pentru
M
ef.x
f
= 6,0 10
6
[ 1 /( 1 85,0 10
3
/ 1,7 10
6
)] = 6,3110
6
N.mm
M
r
x
= 8,4 1,46 10
6
1,0 = 12,26 10
6
N.m
W
c
= 2 68 240
2
/ 6 + 0,5 ( 48. 200
2
/ 6) = 1,46 10
3
mm
3

I
x
= 2 68 240
3
/ 12 + 0,5 ( 48 200
3
/ 12 ) = 172,67 10
6
mm
4

C
E
= 3,14
2.
9000 1,0 1,0 172,67 10
6
/ 3000
2
= 1,70 10
6
N.
E
0,05
= 9000 N/mm
2
.

EXEMPLUL 19
S se verifice bara compus cu fururi scurte cunoscnd urmtoarele:
- bara are lungime de 3000 mm i este realizat din doi dulapi 48 200 mm, din lemn de
rinoase calitatea I, distanai la 15,4 mm;
- solicitarea axial de calcul din bar provine din aciunile permanente ( N
g
= 4 10
4
N) i
din zpad ( N
z
= 3 10
4
N);
- pentru mbinri se folosesc buloane 16;
- clasa de exploatare 2.

Rezistenele materialului
- rezistena caracteristic ( tab.4.5)
R
c II
= 15,0 N/mm
- rezistena de calcul ( rel.4.9)
R
c II
c
=15 1,0 0,82 / 1,25 = 9,84 N/mm
2

pentru
m
u
= 1,0 ( tab.4.7) ;
i
= 1,25 (tab.4.8);
m
d
= (0,8 4 10
4
+ 0,85 3 10
4
) / (4 10
4
+ 3 10
4
) = 0,82
Verificarea fa de axa x-x, perpendicular pe rosturi ( rel. 4.92)
C
rx
= 9,82 19,2 10
3
1,0 0,922 = 173,83 10
3
N > C
ef
= 70 10
3
N
pentru
A
calc
= A
p
= 2 48 200 = 19,2 10
3
mm
2
x
= 3000 / ( 48 + 48 ) = 31,25 < 75;
cx
= 1 0,8 (31,25 / 100)
2
= 0,922
m
T
= 1,0 ( tab.4.2)
Verificarea fa de axa y-y ( paralel cu rosturile ) se face cu relaia 4.93
C
ry
= 9,82 19,2 10
3
1,0 0,358 = 67,49 10
3
N< C
ef
= 70 10
3
N
pentru
A
calc
= A
p
= 19,2 10
3
mm
2

zvelteea echivalent ( rel.4.96)
y
e
= (2,15 29,4 )
2
+ 2 68,64
2
/ 2 = 93 > 75

cy
= 3100 / 93
2
= 0,358
I
y
= 2 [ 200 48
3
/12 + 200 48 ( 48/2 + 154 / 2 )
2
] = 199,54 10
6
mm
4

i
y
= 199,54 10
6
/ 19,2 10
3
= 101,9 mm

y
= 3000 / 101,9 = 29,4
= 1+ 1,3 10
-3
( 48+154+48) 200 2 10
6
/ 3000
2
4 = 2,15
k = 1/3 d
2
= 1/3 16
2
= 1,3 10
-3
; r = 2; n
c
= 4
mbinarea se realizeaz cu 4 buloane pe m ( 4 buloane n fiecare furur scurt).
iar distana ntre fururile scurte se alege 95cm rezultnd:

i
= 950/ 13,84 = 68,64; i
i
= 1,84 10
6
/0,96 10
4
= 13,84 mm;
I
i
= 200 48
3
/12 = 1,84 10
6
mm
4
; A
p
= 48 200 = 0,96 10
4
mm
2

Condiia de rezisten dup axa y-y nu este ndeplinit.

EXEMPLUL 20
S se verifice grinda cu inim subire cu seciunea transversal din fig. E 4.1 i pentru
care se cunosc :
- tlpile sunt realizate din lemn masiv de rinare clasa C35 i inima din panouri de
particule definite de norm european EN 312-6
- solicitrile de calcul sunt : M
d
= 6,0.10
3
Nm; V
d
= 5,0.10
3
N; F
cd
= 20.10
3
N (for de
compresiune);
- clasa de exploatare 2.

Caracteristicile materialelor sunt:


- rezistene caracteristice pentru lemnul C35 ( tab. 3.9)
- f
m,k
= 35 N/mm
2
; f
c,o,k
= 25 N/mm
2
; f
t,o,k
= 21 N/mm
2
;
- modulul de elasticitate: ale lemnului C35 (tab. 4.9) E
med
= 13000 N/mm
2
;
- rezistene de calcul pentru lemn ( rel.4.10 )
f
m,d
= 0,7 35 / 1,3 = 18,8 N /mm
2
; f
c,o,d
= 0,7 25 /1,3 = 13,5 N /mm
2
;
f
t,o,d
= 0,7 21 / 1,3 = 11,3 N / mm
2
;
M
= 1,3 ; k
mod
= 0,7.
- rezistenele de calcul i modulul de elasticitate pentru panourile din particule
cu grosimi de 10 mm ( norma EN 312-6 )
f
c,w,d
= 5,97 N/mm
2
; f
t,w,d
= 4,44 N/mm
2
; f
,o,d
= 3,30 N/mm
2
; f
,90,d
= 0,804
N/mm
2
; E
med
= 2475 N/mm
2
.Caracteristicile seciuni transversale:
- aria efectiv
A
ef
= A
f
+ A
w
E
w
/ E
f
= 4 40 60 + 10 250 2475 / 13000 = 10,076 10
3
mm
2

- momente de inerie
I
f
= 4[( 40 60
3
/ 12 ) + ( 40 60 95
2
)] = 89,52 x 10
6
mm
4
;
I
w
=10 250
3
/ 12 = 13,02 10
6
mm
4
;
I
ef
= 89 52 10
6
+ 13,02 10
6
( 2475 / 13000) = 91,99 10
6
mm
4
.
Caracteristicile sub ncrcri de lung durat se determin cu relaiile 4.115 respectiv 4.116
considernd c din aciunea total 25% este aciune de lung durat i 75% aciune de durat
medie.
Fig. E 4.1
6
0
6
0
1
3
0
2
5
0

m
m
40
40
10
10
90
40
40
Fig.E4.1


Conform tabelului 4.22 coeficientul deformaiei n timp (k
def
) este:
- pentru lemnul masiv 0.8, la aciuni de lung durat i 0.25 la aciuni de
durat medie;
- pentru panouri de particule 2.25, la aciuni de lung durat i 0.75, la
aciuni de scurt durat.
Rezult:
A
ef
= 4 40 60 + 10 250 ( 1+ 0,8 0,25 + 0,25 0,75) 2475 / ( 1 + 2,25 0,25 +
0,75 0,75) 13000 = 9,911 10
3
mm
2
;
I
ef
= 89 52 10
6
+ 143,02 10
6
( 1+ 0,8 2,5 + 0,25 0,75) 2475 / (1+ 2,25 0,25 +
0,75 0,75) 13000 = 91,138 10
6
mm
4
.
Verificarea tlpi comprimate se face folosind relaiile 4.112 a i b

f,c,max,d
= ( M
d
/ I
ef
) y
1
+ ( F
cd
/ A
ef
) = ( 6,0 10
6
/ 91,138 10
6
) 125 + (20 10
3
/
9,911 10
3
= 10,24 N/mm
2
< f
m,d
= 18,8 N/mm
2
;

f,c,d
= ( M
d
/ I
ef
) y
2
+ ( F
c,d
/ A
ef
) = (6,0 10
6
/ 91,138 10
6
) 95 + ( 20 10
3
/ 9,911
10
3
) = 8,26 N/mm
2
< k
c
f
c,o,d
=1,0 13,5 = 13,5 N / mm
2
.

Verificarea tlpii ntinse se face folosind relaiile 4.113 a i b:

f,t,max,d
= ( 6,0 10
6
/ 91,138 10
6
) 125 (20 10
3
/ 9,911 10
3
) = 6,22 N/mm
2
< f
m,d

= 18,8N/mm
2
;

f,t,d
= ( 6,0 10
6
/ 91,138 10
6
) 95 ( 20 10
3
/ 9,911 10
3
) = 4,24 N/mm
2
<
f
t,o,d
= 11,3N/mm
2
.
Verificarea eforturilor de compresiune i ntindere n inim se face folosind relaiile 4.17a i
4.17b:

w,c,d
= [( 6,0 10
6
/ 91,99 10
6
) 125 + (20 10
3
/ 10,07 10
3
)] 2475 / 13000 = 1,93
N/mm
2
< f
c,w,d
= 5,97 N/mm
2
;

w,t,d
= [( 6,0 10
6
/ 91,99 10
6
) 125 (20 10
3
/ 10,07 10
3
)] 2475 / 13000=
1,17 N/mm
2
< f
t,w,d
= 4,44 N/mm
2
.
Verificarea la forfecare a inimii se face folosind relaiile 4.119:
h
w
= 130 mm < 70 b
w
= 700 mm;
h
w
= 130 mm < 35 b
w
= 350 mm;
V
d
= 5,0 10
3
N < 1 10 130 [1 + 0,5 (60 + 60) / 100 ] 3,3 = 6,86 10
3
N.


Verificarea mbinrii inim - talp se face cu relaia 4.120b, pentru h
f
= 60 mm> 4 b
w
= 40
mm iar efortul tangenial mediu calculat folosind relaia 4.120 c are valoarea:
= ( 5,0 10
3
456,0 10
3
) / (91,138 10
6
120) = 0,208 N/mm
2
< 0,804 (4 10 / 60
)
0,8
= 0,722 N/mm
2
.
pentru:
S
f
= 2 ( 60 40 95) = 456,0 10
3
mm
3
;

l
g
= 2 60 = 120 mm.

EXEMPLUL 21

S se verifice o grind cu tlpi subiri care face parte dintr-un planeu cunoscnd:
- deschiderea grinzii L = 5,0 m;
- ncrcarea de calcul este format din aciuni permanente cu valoarea de 0,5 KN/m i
aciuni variabile cu valoarea de 2,0 KN/m;
- inima grinzii este format dintr-un dulap 58 x 200 mm din lemn de rinoase, clasa de
calitate C 30;
- pentru realizarea tlpilor se folosesc placaje suedeze (tab.2.22 , tab. 2.23);
- talpa superioar este realizat din placaj de grosime 24 mm avnd feele exterioare cu
fibrele orientate perpendicular pe grind;
- talpa inferioar este realizat din placaj de 12 mm avnd feele cu fibrele orientate
perpendicular pe grind;
- distana dintre grinzi este 550mm ( b
f
+ b
w
= 550 +58=608 mm);
- mbinarea ntre tlpi i inima grinzi se face prin ncleiere.

Caracteristicile materialelor din elementele componente sunt:
- talpa superioare (tab.2.22,tab.2.23)
f
m,90,k
= 12,4 N/mm
2
; f
c,90,k
= 11,4 N/mm
2
; E
c,o,med
= 7400 N/mm
2
;
E
c,90,med
= 4600 N/mm
2
; G
,mcd
= 500 N/mm
2

- inima grinzi ( tab.4.9,tab.3.9)
f
m,k
= 30 N/mm
2
; f
,k
= 3,0 N/mm
2
; E
c,med
= 12000 N/mm
2

-talpa inferioar ( tab.2.22, tab.2.23 )
f
m,90,k
= 11,4 N/mm
2
; f
t,90,k
= 12,0 N/mm
2
;
E
c
,
o,med
= 7200 N/mm
2
, E
c,90,med
= 4800 N/mm
2


Limea eficace de conlucrare ntre tlpi i inim se determin cu relaiile 4.123 innd cont
de condiiile date n tabelul 4.29:


- pentru talpa comprimat
b
ef
= b
c,ef
+ b
w
= 480 + 58 = 538 mm < 608 mm;
b
c,ef
= 20.24 = 480 mm; b
c,ef
= 0,1 5000 = 500 mm.
- pentru talpa ntins
b
ef
= b
t,ef
+ b
w
= 500 + 58 = 558 mm < 608 mm;
b
t,ef
= 0,1 5000 = 500 mm.
Fig. E 4.2
558
558
58
58
250
250
250
250
2
4
2
0
0
2
3
6
1
2
a


=

2
8
a


=

1
3
4
a


=

8
4
2
3
1

Solicitri pe grind:
-for tietoare
V
d
= ( 0,5 + 2,0) 5 / 2 = 6250 N;
- moment ncovoietor
M
d
= ( 0,5 + 2,0) 5
2
/ 8 = 7,812 10
6
N.m.
Determinarea centrului de greutate a seciunii transversale (relaia 4.136):
a
2
= [ 12,91 10
3
4600 ( 24 + 200 ) 6,69 10
3
4800 ( 200+12 )] / 2 (12,91 10
3

4600 + 11,6 10
3
12000 + 6,69 10
3
4800 ) = 28,15 mm;
a
1
= 100 + 12 28 = 84 mm; a
3
= 100 + 6 + 28 = 134 mm;
pentru:
A
1
= 24 538 = 12,91 10
3
mm
2
; A
2
= 58 200 = 11,6 10
3
mm
2
;
A
3
= 12 558 = 6,69 10
3
mm
2

Rigiditatea efectiv la ncovoiere ( relaia 4.126):
Fig.E4.2


( EI )
ef
= 4600 538 24
3
/ 12 + 4600 12,91 10
3
84
2
+ 1200 58 200
3
/ 12 + 1200 11,6
10
3
28
2
+ 4800 558 12
3
/12 + 4800 6,69 10
3
134
2
= 1154,4 10
9
N.mm
2
.

Eforturile normale de compresiune i ntindere se determin cu relaiile 4.127 respectiv 4.128
iar verificarea se face cu relaiile 4.124 respectiv 4.125

f,c,d
= 7,812 10
6
4600 84 /1154,4 10
9
= 2,61 N /mm
2
< f
c,90,d
= 7,01 N/mm
2
;

f,t,d
= 7,812 10
6
4800 134 / 1154,4 10
9
= 4,35 N/mm
2
<
f
t,90,d
= 7,38 N / mm
2
.
pentru:
f
c,90,d
= ( k
med
f
c,90,k
) /
m
= 0,8 11,4 / 1,3 = 7,01 N/mm
2
;
f
t,90,d
= ( k
mod
f
c,90,k
) /
m
= 0,8 12 /1,3 = 7,38 N/mm
2
.


Eforturile n inima grinzii din ncovoiere:

2,d
+
m,2,d
= M
d
E
2
a
2
/ ( EI)
ef
+ M
d
0,5 E
2
h
2
/ (EI)
ef
= (12000 28,15 + 0,5
12000 200) 7,812 10
6
/ 1154,4 10
9
= 10,35 N/mm
2
< f
m,k,d
= 18,46 N/ mm
2
;
f
m,k,d
= k
mod
f
m,k
/ 1,3 = 0,8 30 / 1,3 = 18,46 N /mm
2
.

Verificarea la forfecare n zona de contact dintre talpa superioar i inim se face cu relaia
4.129 iar eforturile de forfecare se determin cu relaia 4.130.

m,d
= 6250 4600 12,91 10
3
84 / 1154,4 10
9
58 = 0,465 N/mm
2

f
,90,d
= 0,8 3,0 / 1,3 = 1,85 N/mm
2
.
Efortul de tiere maxim n inima grinzii :

2,max,d
=

( E
1
A
1
a
1
+ 0,5 E
2
b
2
h
2
) V
d
/ b
2
(EI)
ef
= 6250 ( 4600 12,91 10
3
84 + 0,5
13000 58 200
2
) / 58 1154,4 10
9
= 1,87 N/mm
2
f
,90,d
= 1,85 N/mm
2
.

Calculul flambajului tlpii nu este necesar deoarece :
b
f
= 550 mm < 2 20 h
f
= 2 20 24 =960mm.
Calculul deformaiilor
- Sgeata instantanee:
u
inst
= 5 ( q
k
+q
x
).l
4
/ 384 ( EI)
ef
= 5 ( 0,45 + 1,33) 5000
4
/ 384 1154,4 10
9

= 12,55 mm < l / 200 = 25 mm


pentru:
- aciunea permanent normat
g
k
= g
d
/
c
= 0,5 / 1,1 = 0,45 KN/m
- aciunea variabil normat
q
k
= q
d
/
Q
= 2,0 / 1,5 = 1,33 KN/m
Coeficienii pariali de siguran pentru aciuni () sunt determinai conform tab.4.4

EXEMPLUL 22

S se verifice grinda n form de T pentru care se cunosc urmtoarele:
- deschiderea grinzii L = 4,0 m ;
- grinda este solicitat la o ncrcare de calcul, uniform distribuit q
d
= 5,0 kN/m i la o
for axial de calcul F
d
= 25 kN;
- inima grinzii este din lemn masiv de rinoase clasa C35 i are seciunea transversal
150 x 190 mm;
- talpa superioar este din placaj cu grosime 24 mm aezat cu feele exterioare avnd
fibrele paralele cu grinda;
- limea eficace a tlpii superioare este 450mm;
- talpa este asamblat de inim mecanic cu ajutorul cuielor aezate la 40 mm distan i
avnd diametru de 4 mm.

Caracteristicile materialelor:
-pentru lemnul din inima grinzii (tab.4.9, tab.3.9
f
m,k
= 35 N/mm
2
; f
,k
= 3,4 N/mm
2
; E
o,med
= 13000 N/mm
2
.
- pentru lemnul din talpa grinzii (tab.2.22,tab.2.23, pentru placaje canadiene)
f
m,o,k
= 15,8 N/mm
2
; f
c,o,k
= 14,1 N/mm
2
; E
c,o,med
= 6300 N/mm
2
; E
c,90,med
= 4300 N/mm
2

;Gg
k
= 410 kg /m
3

Caracteristicile seciunii transversale:
A1 = 450 24 = 10800 mm
2
; I
1
= 450 24
3
/ 12 = 0,518 10
6
mm
4
;
A
2
= 150 190 = 28500 mm
2
; I
2
=150 190
3
/ 12 = 85,73 10
6
mm
4
.
Coeficienii de reducere a rigiditilor
- pentru inim
2
= 1
- pentru talp ( rel.4.135)

1
= ( 1 + 3,14
2
6300 10800 40/ 671 4000
2
)
-1
= 0,286
Rigiditatea mbinrii
-rigiditatea de serviciu ( tabelul 5.18)
K
ser
= 410
1,5
4
0,8
/ 25 = 1006,6 N/mm.
- rigiditatea ultim
K
u
= 2/3 K
ser
= 671 N/mm
Poziia centrului de greutate a seciuni ( relaia 4.136)
a
2
= 0,286 6300 10800 (24 +190) / 2 (0,286 6300 10800 + 1,0 28500 13000) =
5,33 mm;
a
1
= (24 +190) /2 5,33 = 101,67 mm.
Rigiditatea seciuni ( relaia 4.134)
( EI)
ef
= 6300 0,518 10
6
+ 0,286 6300 10800 101,67
2
+13000 85,73 10
6
+1,0
13000 .28500 5,33
2
= 1148,05 10
9
N.mm
2
.
Eforturile maxime normale de compresiune i de ntindere din ncovoiere (relaiile 4.132 i
4.133):

1d
= 0,286 6300 101,67 10 10
6
/ 1148,05 10
9
= 1,59 N/mm
2
;
M
d
= 5,0 4000
2
/ 8 = 10 10
6
N.mm

2d
= 1,0 13000 5,33 10 10
6
/ 1148,05 10
9
= 0,60 N/mm
2
;

m,1
= 0,5 6300 24 10 10
6
/ 1148,05 10
9
= 0,66 N/mm
2
;

m,2
= 0,5 13000 190 10 10
6
/ 1148,05 10
9
= 10,75 N/mm
2
.
Eforturile de compresiune din fora axial ( F
d
= 25 kN ):

1
= F
d
E
1
/ ( E
1
A
1
+ E
2
A
2
) = 25000 6300 / (6300 10800 + 13000 28500) =
= 0,359 N/mm
2
;

2
= 25000 13000 / (6300 10800 + 13000 28500) = 0,74 N/mm
2
.
Verificarea seciunilor la eforturile de compresiune din:
-talpa superioar

1
= 1,59 + 0,66 + 0,359 = 2,61 N/mm
2
< f
c,o,d
= 0,8 14,1 /1,3 = 8,67 N/mm
2

-n grind

2
= 0,60 + 10,75 +0,74 = 12,09 N/mm
2
< f
m,d
= 0,8 35 / 1,3 = 21,53 N /mm
2

Verificarea la for tietoare.
- Verificarea mbinrilor ( relaia 4.139):
F
i
= 0,286 6300 10800 101,67 40 10000 / 1148,05 10
9
= 689 N;
V = 5,0 4,0/2 = 10,0 KN;
F
i
= 689 N R
d
= 656 N.
Rezistena (R
d
) pentru elementul de mbinare (relaiile 5.39)
- caracteristicile placajului
f
h,1,k
= 0,11
k
d
-0,3

= 0,11 410 4
-0,3
= 29,72 N/mm


f
h,1,d
= 0,8 29,72 / 1,3 = 18,28 N/mm
2

- caracteristicile lemnului masiv
f
h,2,k
=0,082 400 4
-0,3

= 21,63 N/mm
2

f
h,2,d
= 0,8 21,63 / 1,3 = 13,32 N/mm
2

= 13,32 / 18,28 = 0,728
M
y,k
= 180 4
2,6
= 6616 N.mm; M
y,d
= 6616 / 1,1 = 6015 N.mm
- Pentru modul 1b de cedare
R
d
= f
h,1,d
t
1
d = 18,28 24.4 = 1754,8 N
t
2
= l - t
1
= 70 24 = 36 > min 8d = 32; l = 70mm lungimea cuiului
R
d
= f
h,2,d
t
2
d = 13,32 36 4 0,728 = 1392 N
- Pentru modul 1a de cedare
R
d
= [18,28 4 24 0,728 + 2 0,728
2
[ 1+36/24 + (36 / 24)
2
] +0,728
3
( 36/ 24)
3
]

/(1+0,728) - 0,728 ( 1 + 36 / 24 ) = 2614 N
- Pentru modul 2a
R
d
= [1,1 (18,28 4 24) [ 2 0,728 (1+0,728) + [ 4 0,728 (2+0,728) 6015 / 18,28
4 24
2
] 0,728 ]/ (2+0,728) = 836 N
- Pentru modul 2b de cedare
R
d
= [1,1 (18,28 4 36)[ 2 0,728
2
(1+0,728) + [ 4 0,728 (1+2 0,728) 6015 /
18,28 4 36
2
] 0,728 ] / (1+2 0,728)= 656 N


- Modul 3
R
d
= 1,1 [ 2 0,728 / (1+0,728) ] 2 6015 18,28 4 = 946 N
Valoarea minim a rezistenei este R
d
= 656 N F
i
= 689 NEXEMPLUL 23

S se verifice grinda mixt lemn-beton, folosit la un planeu, pentru care se cunosc
urmtoarele:
- grinda este realizat din lemn de rinoase, clasa C27, are deschidere L = 5,0 m i
seciune transversal 190 250 mm ;
- distana dintre grinzi este 500 mm;
- placa de beton are grosime de 50 mm i este realizat din beton C25/30;
- legturile dintre lemn i beton se realizeaz cu elemente semirigide din oel pentru
beton B500 B cu diametrul de 10 mm;
- clasa de serviciu este 1;
- grinda este ncrcat cu o sarcin permanent cu valoarea caracteristic g
k
= 0,9 10
3

N/m i o sarcin variabil caracteristic q
k
= 5,0.10
3
N/m.

Solicitrile de calcul se determin folosind coeficienii pariali de siguran pentru aciuni dai
n tabelul 4.4
M
d
= (1,35 g
k
+ 1,5 q
k
) l
2
/ 8 = (1,35 0,9 10
3
+ 1,5 5 10
3
) 5
2
/ 8
= 27,23 10
6
N.mm
V = ( 1,35 0,9 10
3
+ 1,5 5 10
3
) 5 / 2 = 21,78 10
3
N
Caracteristicile materialelor:
- beton clasa C25/30
f
ck,cub
= 30 N/mm
2
; f
ctm
= 2,6 N/mm
2
; E
cm
= 30000 N/mm
2

Rezistenele de calcul pentru beton ( conf. EUROCOD 2)
f
cd
= 0,83 0,85 f
ck,cub
/ 1,5 = 14,1 N/mm
2
; f
ctmd
= 0,85 f
ctm
/ 1,5 = 1,47 N/mm
2

- lemn clasa C27 (tab.4.9, tab3.9)
f
mk
= 27 N/mm
2
; f
t,o,k
= 16 N/mm
2
; f
,k
= 2,8 N/mm
2
;

o,k
= 370 kg/m
3
; E
o,med
= 12000 N/mm
2

Rezistenele de calcul se obin pentru k
mod
= 0,8 i
M
= 1,3


f
m,d
= 0,8 27 / 1,3 = 16,61 N/mm
2
; f
t,o,d
= 0,8 16 / 1,3 = 9,85 N/mm
2

f
,d
= 0,8 2,8 / 1,3 = 1,72 N/mm
2
- elemente de mbinare
f
u,k
= 500 N/mm
2

Momentul plastic al elementelor de mbinare (relaia 5.42.c)
M
y,k
= 0,8 500 10
3
/6 = 66,66 10
3
N.mm
k
ser
= 0,125 d E
o,med
= 0,125 10 12000 = 15000 N/mm
k
u
= 2 k
scr
/ 3

= 10000 N/mm
Rezistena mbinrilor ( relaiile 4.147) pentru:
- cedarea betonului la compresiune local
R
d
= 0,23 10
2
21,15 30000 / 1,25 = 16,38 10
3
N
pentru:
f
ck
= 1,5 f
cd
= 1,5 14,1 = 21,15 N/mm
2
- rezistena caracteristic a betonului pe
epruvete cilindrice;
- ruperea prin forfecare a elementului de mbinare
R
d
= 0,8 500 3,14 10
2
/ 4 125 = 25,12 10
3
N
- cedarea lemnului
R
d
= 1,5 2 66,66 10
3
9,35 10 = 5,29 10
3
N
Cu relaiile 5.40 se determin:
f
h,2,k
= 0,082..d
-0,3
= 0,082 370 10
-0,3
= 15,21 N/mm
2

f
h,2,d
= 0,8 15,21 / 1,3 = 9,35 N/mm
2

Caracteristicile seciunii transversale
- limea seciunii (relaiile 4.140) - b
ef
= b = 500 mm
- seciunea elementelor i momente de inerie
A
1
= 50 500 = 25000mm
4
; I
1
= 500 50
3
/12 = 5,21 10
6
mm
4

A
2
= 190 250 = 47500 mm
2
; I
2
= 190 250
3
/ 12 = 247,39 10
6
mm
4

- caracteristicile seciunii compuse1
= (1+3,14
2
30000 25000 120 / 10000 5000
2
)
-1
= 0,22 ( rel. 4.135 ) ;
2
=1,0
Elementele de legtur se distribuie la zonele de capt (l/4) la 80 mm i n zona
central (l/2) la 240 mm. Distana de calcul (S
ef
) ntre elementele de legtur (relaia 4.131):
S
ef
= 0,75 S
min
+ 0,25 S
max
= 0,75 80 + 0,25 240 =120 mm.
a
2
= 0,22 30000 25000 (250 +50) / 2 ( 0,22 30000 25000 + 12000 47500)
=33,67 mm ( rel. 4.143);
a
1
= (250 +50 ) / 2 33,67 = 116,33 mm
(EI)
ef
= 30000 156 10
9
5,21 10
6
+ 0,22 30000 25000 116,33
2

+12000 247 39 10
6
+ 1,0 12000 47500 33,67
2
= 6,003 10
12
N.mm
2
( rel. 4.134 )
Verificarea eforturilor din beton ( relaia 4.144) cu valorile determinate cu relaiile 4.132 i
4.133:

c,1,d
= 0,22 30000 116,33 27,23 10
6
/ 6,003 10
12
= 3,48 N/mm
2


m,1,d
= 0,5 30000 50 27,23 10
6
/ 6,003 10
12
= 3,39 N/mm
2


c,d
=
c,1,d
+
m,1,d
= 3,48 + 3,39 = 6,87 N/mm
2
< f
c,d
= 14,1 N /mm
2


t,d
=
m,1,d
-
c,1,d
= 3,39 3,48 = - 0.09 N /mm
2
< f
c,t,m,d
= 1,47 N/mm
2

Verificarea eforturilor din lemn:

t,2,d
= 12000 33,67 27,23 10
6
/ 6,003 10
12
= 1,83 N/mm
2


m,2,d

= 0,5 12000 250 27,23 10
6
/ 6,003 10
12
= 6,80 N/mm
2


t,2,d
/ f
t,o,d
+
m,2,d
/ f
m,d
= 1,83 / 9,85 + 6,80 / 16,61 = 0,594 < 1,0
Verificarea eforturilor de forfecare ( relaia 4.145):

max
= 0,5 12000 190 158,67 21,78 10
3
/ 190 4,258 10
12
= 0,048 N /mm
2
< f
,d
= 1,72 N/mm
2

pentru:
h = h
2
/2 + a
2
= 250 / 2 + 33,67 = 158,67 mm
Verificarea eforturilor n elementele de mbinare ( relaia 4.139):
F
1,d
= 0,22 30000 25000 116,33 80 21,76 10
3
/ 4,258 10
12
= 7847,2 N


F
1,d
= 7847 N > 5290 N rezult c elementele de legtur trebuiesc ndesite.
Calculul lund n considerare deformaiile n timp.
Calculele anterioare iau n considerare solicitrile n stadiul iniial i nu in seama de
deformaiile n timp. Datorit fenomenului de deformaie n timp eforturile scad n beton i
cresc n lemn.
La beton coeficientul de fluaj este de 2,25 pentru aciuni permanente i 1,35 pentru
aciuni de durat medie. Din aciunile care revin pe grinda 85% sunt de durat medie i 15%
permanente.
n aceast situaie modulul betonului este:
E
1,ef
= 30000 [( 0,15 / (1+2,25) + 0,85 / ( 1+1,35 )] = 12 200 N/mm
2

Pentru lemn coeficientul deformaiilor n timp (k
def
) este 0,6 pentru aciuni permanente
i 0,25 pentru aciuni de durat medie ( tab.4.22) rezultnd :
E
2,ef
= 12000 [ 0,15 / (1 + 0,60) + 0,85 / ( 1 + 0,25)] = 9624 N/mm
2

k
sen
= 0,125 10 9624 = 12030 N / mm; k
u
= 2 12034 / 3 = 8020 N /mm
Caracteristicile seciunii compuse

1
= ( 1+3,14
2
12200 25000 120 / 8020 5000
2
)
-1
= 0,357
a
2
= 0,357 12200 25000 (250+50) / 2 (0,357 12200 25000+9624 47500)
= 28,85mm.
a
1
= (250+50) / 2 28,85 = 121,15 mm
(EI)
ef
= 12200 5,21 10
6
+0,357 12200 25000 121,15
2
+ 9624 247,39 10
6

+ 9624 47500 28,85
2
= 4,423 10
12
Nmm
2


Verificarea eforturilor din beton :

c,1,d
= 0,357 12200 121,15 27,23 10
6
/ 4,423 10
12
= 3,24 N / mm
2


m,1,d
= 0,5 12200 50 27,23 10
6
/ 4,423 10
12
= 1,87 N/mm
2


c,d
= 3,24 + 1,87 = 5,11 N/mm
2
< f
c,d
= 14,1 N/mm
2


t,d
= 1,87 3,24 = -1,37 N(mm
2
(compresiune)
Verificarea eforturilor din lemn:

t,2,d
= 9624 28,85 27,23 10
6
/ 4,423 10
12
= 1,71 N/mm
2

m,2,d
= 0,5 9624 250 27,23 10
6
/ 4,423 10
12
= 7,4 N/mm
21,71 / 9,85 + 7,4 / 16,61 = 0,563 < 1
Verificarea la starea limit de deformaie
a. verificarea deformaiilor n stadiul iniial
A
1
= 25000mm
2
; E
c,m
= 30000 N/mm
2
; A
2
= 47500mm
2
; E
o,m
= 12000 N/mm
2

K
ser
= 15000 N/mm;

1
= ( 1+3,14
2
30000 25000 120 /15000 5000
2
)
-1
= 0,297;
a
2
= 42,1 mm; a
1
= 108mm;
(EI)
ef
= 30000 5,21 10
6
+0,297 30000 25000 108
2
+12000 247,39 10
6
+
12000 47500 42
2
= 6,72 10
12
N.mm
2
u
1,inst
= 5 0,9 10
3
5000
4
/ 384 6,72 10
12
= 1,08 mm;
u
2,inst
= 5 5 10
3
5000
4
/ 384 6,72 10
12
= 6,05mm;
u
1,inst
+

u
2,inst
= 7,13mm = l / 700 < l / 300.
b. verificarea deformaiilor n stadiu final
- aciuni permanente
E
cm
= 30000 / ( 1+2,25) = 9230 N /mm
2
; E
om
=12000 / ( 1+0,60) = 7500 N /mm
2
;

K
ser
= 15000 / (1+0,60) = 9375 N/mm;

1
= (1+3,14
2
9230 25000 120 / 9375 5000
2
)
-1
= 0,46;
a
2
= 0,46 9230 25000 (250+50) / 2 (0,46 9230 25000 + 7500 47500)
= 34,4 mm; a
1
= (250+50) / 2 34,4 = 115,6 mm;
(EI)
ef
= 9230 5,21 10
6
+ 0,46 9230 25000 115,6
2
+7500 247,39 10
6

+ 7500 47500 34,4
2
= 3,74 10
12
N.mm
2
;
u
1,fin
= 5 0,9 10
3
5000
4
/ 384 3,74 10
12
= 1,96 mm.
- aciuni de durat medie
E
cm
= 30000 / ( 1 + 1,35 ) = 12765 N /mm
2
;
E
om
= 12000 / (1 +0,25) = 9600 N/mm
2
;
K
ser
= 15000 / ( 1+0,25) = 12000 N/mm
2
;

1
= ( 1+3,14
2
12765 25000 120 / 12000 5000
2
)
-1
= 0,442;


a
2
= 0,442 12765 25000 (250+50) / 2 (0,442 12765 25000 + 9600 47500)
= 34,2 mm; a
1
= 300 / 2 34,2 = 116 mm;
(EI)
ef
= 12765 5,21 10
6
+0,442 12765 25000 116
2
+ 9600 247,39 10
6

+ 9600 47500 34,2
2
= 4,87 10
12

N.mm
2

u
2,fin
=5 5 10
3
5000
4
/ 384 4,87 10
12
= 8,35 mm
u
1,fin
+ u
2,fin
= 1,96+8,35 = 10,31 mm = l / 485 < l / 200