Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Se dau urmtoarele informaii privind stocul de marf X, pentru luna martie 2009:
Stoc iniial (1.03.2009): 0 !uc. la cost de ac"i#iie 100 lei$!uc.
.03.2009 % ac"i#iie 300 !uc. &a ' 110 lei$!uc
(.03.2009 ) van#are 20 !uc.
1*.03.2009 % ac"i#iie 100 !uc. &a ' 120 lei$!uc.
2+.03.2009 ) van#are 1*0 !uc.
&are este profitul o!inut de intreprindere in luna martie din van#area marfurilor stiind ca
pretul de van#are al marfurilor este 150 lei/buc. ,i ramane nesc"im!at pe tot parcursul
lunii, iar -ntreprinderea evaluea# mrfurile ie,ite din .estiune la cost de ac"i#iie,
utili#/nd metoda:
a. 0102
!. 3102
c. &45 dup fiecare intrare
2. 2 societate comerciala are pe stoc la inceputul lunii martie 200 6.. materie prima
evaluata la costul de ac"i#iie 20 lei$6.. 1n timpul lunii s%au produs urmtoarele miscari in
stoc:
Intrari : Consumuri :
7.03.2009 : 100 6.. &a ' 21 lei$6..
1*.03.2009: 200 6.. &a ' 23 lei$6.
*.03.2009: 270 6..
1+.03.2009: 220 6..
Se cere:
% Sta!iliti valoarea stocului final si a celor doua consumuri utili#and pe rand metodele
0102, 3102, &458
% Sta!iliti profitul reali#at de firma in cele trei variante de evaluare a stocurilor, stiind
ca in cursul lunii martie veniturile au fost de 12.000 lei.
3. 2 societate comerciala "otaraste ac"i#iia unui stoc de marfa de la &onstanta. 9n
vederea ac"i#iiei ea trimite un camion, c"eltuielile de transport la dus fiind de 1.000 lei.
5retul de cumparare al stocului de marfuri conform facturii furni#orului de marfuri este
de 10.000 lei (1.000 !uc. X 10 lei$!uc.), iar c"eltuielile de incarcare a marfurilor in
camion sunt de 300 lei. 4arfurile sunt asi.urate pe parcursul transportului, prima de
asi.urare fiind de 1.(00 lei. &"eltuielile de transport la intoarcere sunt de 1.200 lei, iar
c"eltuielile cu descarcarea marfurilor la destinatie sunt de 200 lei. :atorita unor defecte
de calitate, firma primeste din partea furni#orului o reducere comerciala de 1.(00 lei.
Salariul soferului care transporta marfa este de 2.000 lei$luna. &are este costul de
ac"i#iie al stocului de marfa ,i care ese costul de ac"i#iie unitar al marfurilor;
. 2 societate comerciala "otaraste construirea unui .ara< in re.ie proprie. 1n acest scop
ea ac"i#iionea#a carami#i la pre de cumprare .000 lei, c"eltuielile de transport fiind
de 100 lei ,i ciment la pre de cumprare 7.000 lei, c"eltuieli de transport 7.000 lei.
Salariile muncitorilor care lucrea#a la construirea .ara<ului sunt de (.000 lei, salariul
conta!ilului este de 3.000 lei, salariul directorului este de *.000 lei. &"eltuielile cu
amorti#area utila<elor folosite la constructia .ara<ului sunt de (.000 lei, c"eltuielile cu
com!usti!ili sunt de +00 lei, iar c"eltuielile cu ener.ia sunt de 2.000 lei. &ota de
c"eltuieli indirecte de producie reparti#at ca fiind le.at de construirea .ara<ului este de
20=. &"eltuielile cu do!an#ile aferente creditelor !ancare sunt de 2.700 lei, iar
c"eltuielile .enerale de administraie sunt de .200 lei. :eterminai costul de producie al
.ara<ului.
(. 2 societate comerciala avand ca o!iect de activitate comertul cu produse alimentare ,i
de panificatie are in stoc la 1.X11.> 100 6.. faina la cost de ac"i#iie 2 lei$6.. 5e data de
12.X11 societatea comerciala mai ac"i#iionea# 200 6.. faina la costul 3 lei$6.., iar pe
2+.X11 inca 300 6.. faina la cost de ac"i#iie 3,( lei$6..
&are este valoarea de inventar a stocurilor de marfuri;
7. 2 societate comerciala vinde marfuri unui client e?tern pe data de *.X11 in valoare de
1.000 @, cursul euro in momentul van#arii era de 3,( lei$@. 3a data de 1.1. cursul era de 3
lei$@, iar la data de 31.X11.>, cursul era de lei$@. &are este valoarea de inventar a
creanelor clieni.
*. S.&. 4ABCD S.A. a ac"i#iionat un utila< -n valoare de 17.000 lei. Acest utila< se
amorti#ea# liniar pe o durat de ( ani. :eterminai valoarea cu care este inscris utila<ul
in !ilant (valoare conta!ila neta) dup 3 ani de utili#are.
+. 2 societate comerciala ac"i#iionea#a in anul > un stoc de materii prime la cost de
ac"i#iie 10.000 lei. 3a sfarsitul anului >, valoarea de inventar a acestui stoc era de 7.000
lei. 1n cursul anului >E1 stocul nu se vinde, iar la sfarsitul anului > E1 valoarea de
inventar este sta!ilita la .000 lei. 5reci#ai cu ce valoare apar stocurile in !ilan la
sfar,itul anului >, respective >E1.