Sunteți pe pagina 1din 4

Furnizor: Cumparator:

Nr.Ord.Reg.Com/an: Nr.Ord.Reg.Com/an:
Atribut fiscal: ,Cod fiscal: Atribut fiscal: ,Cod fiscal:
Capital social: Capital social:
Sediul: Sediul:
Tel/fax : Judetul:
!mail: Cod "#AN:
Cod "#AN: #anca:
#anca:
FACTURA FISCALA
Nr.facturii:$$$$$$$$$$$$
%ata&'iua,luna,anul($$$$$$$$.
Nr.a)i' de insotire a marfii$$$$$$
Cota T*A:$$+,$..-
Nr.
Crt

+
%enumirea produselor
sau a ser)iciilor

.
/.0

1
Cantitatea

2
3retul unitar
&fara T*A(!
lei!
4
*aloarea
!lei!
5
*aloarea
T*A
!lei!
6
7 Cafea
Ciocolata
8g
buc
.77
.77
.9
.
4577
277
+752
65
Semnatura si stampila
furni'orului:
%ate pri)ind expeditia:
Numele delegatului:$$$$$$$$
#"/C" seria$$nr$$$$
0i:l.de transport:$$$$$$..
Nr$$$$$$$$$
xpedierea s!a efectuat in pre'enta noastra la data
de$$$$.ora$$..
Semnaturile$$$$$$$$$.
Total
din care acci'e:

5777 ++27

Semnatura de primire: Total de plata&col.4; col.5(:
5777

Furnizor: Cumparator:
Nr.Ord.Reg.Com/an: Nr.Ord.Reg.Com/an:
Atribut fiscal: ,Cod fiscal: Atribut fiscal: ,Cod fiscal:
Capital social: Capital social:
Sediul: Sediul:
Tel/fax : Judetul:
!mail: Cod "#AN:
Cod "#AN: #anca:
#anca:
FACTURA FISCALA
Nr.facturii:$$$$$$$$$$$$
%ata&'iua,luna,anul($$$$$$$$.
Nr.a)i' de insotire a marfii$$$$$$
Cota T*A:$$+,$..-
Nr.
Crt

+
%enumirea produselor
sau a ser)iciilor

.
/.0

1
Cantitatea

2
3retul unitar
&fara T*A(!
lei!
4
*aloarea
!lei!
5
*aloarea
T*A
!lei!
6
7 Cafea
Ciocolata
8g
buc
14
+.77
27
2
+277
2977
.55
,+.
Semnatura si stampila
furni'orului:
%ate pri)ind expeditia:
Numele delegatului:$$$$$$$$
#"/C" seria$$nr$$$$
0i:l.de transport:$$$$$$..
Nr$$$$$$$$$
xpedierea s!a efectuat in pre'enta noastra la data
de$$$$.ora$$..
Semnaturile$$$$$$$$$.
Total
din care acci'e:

5.77 ++69

Semnatura de primire: Total de plata&col.4; col.5(:
5.77

Furnizor: Cumparator:
Nr.Ord.Reg.Com/an: Nr.Ord.Reg.Com/an:
Atribut fiscal: ,Cod fiscal: Atribut fiscal: ,Cod fiscal:
Capital social: Capital social:
Sediul: Sediul:
Tel/fax : Judetul:
!mail: Cod "#AN:
Cod "#AN: #anca:
#anca:
FACTURA FISCALA
Nr.facturii:$$$$$$$$$$$$
%ata&'iua,luna,anul($$$$$$$$.
Nr.a)i' de insotire a marfii$$$$$$
Cota T*A:$$+,$..-
Nr.
Crt

+
%enumirea produselor
sau a ser)iciilor

.
/.0

1
Cantitatea

2
3retul unitar
&fara T*A(!
lei!
4
*aloarea
!lei!
5
*aloarea
T*A
!lei!
6
7 3aine neagra
<ran'ela
buc
buc
1777
.777
1
.,4
,777
4777
+6+7
,47
Semnatura si stampila
furni'orului:
%ate pri)ind expeditia:
Numele delegatului:$$$$$$$$
#"/C" seria$$nr$$$$
0i:l.de transport:$$$$$$..
Nr$$$$$$$$$
xpedierea s!a efectuat in pre'enta noastra la
data de$$$$.ora$$..
Semnaturile$$$$$$$$$.
Total
din care acci'e:

+2777 .557

Semnatura de primire: Total de plata&col.4; col.5(:
+2777