Sunteți pe pagina 1din 10

CAIET de SARCINI pentru

FUNDAIE de BALAST i BALAST OPTIMAL


Pag.
1 / 10
FUNDAIE DE BALAST SI BALAST OPTIMAL
CUPRINS
CAP.I GENERALITI
Art. 1 Obiect si domeniu de a!icare
Art. " Pre#ederi $enera!e
CAP.II %ATERIALE
Art. & A$re$ate natura!e
Art. ' Aa
Art. ( Contro!u! ca!itatii a$re$ate!or) ba!astu!ui sau a ba!astu!ui otima!
CAP.III *TA+ILIREA CARACTERI*TICILOR ,E CO%PACTARE
Art. - Caracteristici!e otime de comactare
Art. . Caracteristici!e e//ecti#e de comactare
CAP.I0 P1NEREA IN OPERA A +ALA*T1L1I
Art. 2 %asuri re!iminare
Art. 3 E4erimentarea unerii in oera a ba!astu!ui
Art. 10 Punerea in oera a ba!astu!ui
Art. 11 Contro!u! ca!itatii comactarii ba!astu!ui
CAP.0 CON,ITII TE5NICE6 REG1LI *I %ETO,E ,E 0ERI7ICARE
Art. 1" E!emente $eometrice
Art. 1& Conditii de comactare
Art. 1' Caracteristici!e sura/etei stratu!ui de /undare
CAP.0I RECEPIA L1CRRILOR
Art. 1( Recetia e /a8a
Art. 1- Recetia re!iminara
Art. 1. Recetia /ina!a
CAIET de SARCINI pentru
FUNDAIE de BALAST i BALAST OPTIMAL
Pag.
" / 10
CAPITOLUL I. GENERALITATI
ART. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE
1.1 Pre8entu! caiet de sarcini se a!ica !a e4ecutia si recetia stratu!ui de /undatie din
ba!ast sau ba!ast amestec otima! din sisteme!e rutiere a!e drumuri!or ub!ice6 stra8i!or.
E! curinde conditii te9nice care trebuie sa /ie inde!inite de materia!u! /o!osit si de stratu!
de /undatie rea!i8at.
1." Pre#ederi!e din re8entu! caiet de sarcini se ot a!ica si !a a!te drumuri :industria!e si
/orestiere; cu acordu! ce!or care !e au in administrare sau in rorietate.
ART.! PRE"EDERI GENERALE
".1 *tratu! de /undare din ba!ast sau ba!ast otima! se rea!i8ea8a intr<un sin$ur strat a
carei $rosime este stabi!ita rin roiect si care6 con/orm re#edrii *TA* -'00 = 2'6 oate #aria
intre !imite!e 1( si &0 cm.
"." Antrerenoru! constructor trebuie sa asi$ure masuri or$ani8atorice si te9no!0$ice
coresun8atoare in #ederea resectarii re#ederi!or din re8entu! caiet de sarcini.
".& Antrerenoru! constructor #a asi$ura rin !aboratoare!e sa!e sau rin co!aborare cu un
!aborator autori8at6 e/ectuarea tuturor incercari!or si determinari!or re#a8ute rin re8entu! caiet
de sarcini.
".' La cererea diri$inte!ui6 antrerenoru! constructor este ob!i$at sa e/ectue8e #eri/icari!e
su!imentare /ata de re#ederi!e re8entu!ui caiet de sarcini.
".( In ca8u! cand se constata abateri de !a re8entu! caiet de sarcini6 bene/iciaru! disune
intreruerea e4ecutiei !ucrari!or si !uarea masuri!or care se imun.
CAPITOLUL II. MATERIALE
ART.# AGREGATE NATURALE
&.1 Pentru e4ecutia stratu!ui de /undatie se uti!i8ea8a ba!ast cu $ranu!a ma4ima .1 mm.
&." +a!astu! trebuie sa ro#ina din roci re8istente !a intemerii6 sa nu contina coruri
straine #i8ibi!e : bu!$ari de amant6 carbune6 !emn6 resturi #e$eta!e; sau e!emente a!terate.
&.& +a!astu! entru stratu! de /undatie trebuie sa inde!ineasca caracteristici!e si conditii!e
de admisibi!itate re#a8ute de *TA* --" = 23 > A$re$ate natura!e de ba!astiera? ce sunt aratate
in tabe!u! 1 din re8entu! caiet de sarcini.
Tabe! 1
Caracteristici
Conditii de
admisibi!itate
%etode de #eri/icare
*TA*
*ort 0<-& <
Con@inut de /ractiuni A *TA* 131&/(
*ub 0.0" mm %a4 & *TA* '-0-
Granu!o8itate Con/orm /i$urii
Coe/ de neuni/ormitate
:1n; min
1(
*TA* .&0 Ec9i#a!ent nisi :EN; &0
18ura cu maBina ti Los
An$e!es :LA; A ma4.
(0
CAIET de SARCINI pentru
FUNDAIE de BALAST i BALAST OPTIMAL
Pag.
& / 10
&.' A$re$atu! : ba!ast sau ba!ast otima!; se #a aro#i8iona din tim in deo8it entru a
se asi$ura omo$enitatea si constanta ca!itatii acestuia. Aro#i8ionarea !a !ocu! de unere in
oera se #a /ace numai dua ce ana!i8e!e de !aborator atesta ca acesta este coresun8ator.
&.( Laboratoru! antrerenoru!ui constructor #a tine e#identa ca!itatii a$re$atu!ui :ba!ast6;
ast/e!C
- Intr<un dosar #or /i curinse toate certi/icate!e de ca!itate emise de catre /urni8or
- Intr<un re$istru :Re$istru entru incercari a$re$ate; re8u!tate!e determinari!or de
!aborator
&.- ,eo8itarea a$re$ate!or se #a /ace in deo8ite desc9ise de caacitate6 in
concordanta cu #o!umu! necesar !ucrari!or.
&.. In ca8u! cand aro#i8ionarea se /ace din mai mu!te surse6 deo8itarea se #a /ace
searate entru e#itarea amestecarii a$re$ate!or : ba!asturi!or;.
ART.$ APA
Aa necesara comactarii stratu!ui de ba!ast oate sa ro#ina din reteaua ub!icasau din
a!te surse6 ca8 in care aa nu trebuie sa contina nici un /e! de articu!e in susensie.
ART.% CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI OPTIMAL
&NAINTE DE REALI'AREA STRATULUI DE FUNDATIE
(.1 Antrerenoru! constructor #a asi$ura rin !aboratoru! sau #eri/icarea ca!itatii ba!astu!ui
aro#i8ionat e !oturi si surse a#and in #edere urmatoare!e actiuni si caracteristici ce se #eri/ica
din tabe!u! &.
Tabe! &
Ac@iunea6 rocedeu! de
#eri/icare sau caracteristici
ce se #eri/icD
7rec#enta minima
%etoda
de determinare La aro#i8ionare
La !ocu! de unere in
oera
E4aminarea date!or
inscrise in certi/icatu! de
La /iecare !ot
aro#i8ionau
< <
CAIET de SARCINI pentru
FUNDAIE de BALAST i BALAST OPTIMAL
Pag.
' / 10
ca!itate
,eterminarea
$ranu!ometricD.
Ec9i#a!entu! de nisi.
Neomo$enitatea ba!astu!ui
O robD !a /iecare !ot
aro#i8ionat6 de (00
tone6 entru /iecare
sursD
*TA* '-0-
*TA* .&0
1miditate <
O robD e sc9imb :Bi
sort; Enainte de
Enceerea !ucrDri!or Bi
ori de cFte ori se
obser#a o sc9imbare
cau8ate de condi@ii
meteo
*TA* '-0-
Re8isten@a !a u8urD cu
maBina ti Los An$e!es
:LA;
O robD !a /iecare !ot
aro#i8ionat6 de (000
tone6 entru /iecare
sursD
< *TA* .&0
(." ,aca !a #eri/icarea ca!itatii ba!astu!ui sau a ba!astu!ui otima! aro#i8ionat6
$ranu!o8itatea nu coresunde re#ederi!or din tabe! 16 acesta se corectea8a cu sorturi!e
$ranu!ometrice de/icitare6 entru inde!inirea conditii!or de admisibi!itate.
(.& Antrerenoru! constructor se #a asi$ura ca /urni8oru! de ba!ast6 :ba!ast otima!; oate
une !a diso8itie6 rin certi/icatu! de con/ormitate a rodusu!ui6 in/ormatii cu ri#ire !a
caracteristici!e ba!astu!ui6 iar in ca8u! cand e4!oatarea se /ace direct de catre antrerenoru!
constructor6 acesta trebuie sa asi$ure #eri/icarea ca!itatii ba!astu!ui6 con/orm re#ederii *TA*
--"<236 !a caracteristici!e din tabe! '.
Tabe! '
Caracteristici
%etoda de
0eri/icare
Obser#atii
Natura etro$ra/ica si
%inera!o$ica
*TA* '-0- < 20
Continut de /ractiuni
sub 060" mm
*TA* 131&/( <2(
Granu!o8itatea *TA* '-0- < 20
Coe/icient de
neuni/ormitate :1n;
*TA* .&0 < 23
Ec9i#a!ent de nisi :En; *TA* .&0 < 23
Coe/icient de
ermeabi!itate
*TA* 131&/- <2"
Ina!timea cai!ara *TA* 131&/2 < 2"
18ura cu masina ti
Los An$e!es :LA;
*TA* .&0 < 23
CAPITOLUL III. STABILIREA CARACTERISTICILOR
DE COMPACTARE
CAIET de SARCINI pentru
FUNDAIE de BALAST i BALAST OPTIMAL
Pag.
( / 10
ART.( CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE
-.1 Caracteristici!e otime de comactare a!e ba!astu!ui sau a!e ba!astu!ui otima! se
stabi!esc de catre !aborator de secia!itate inainte de inceerea !ucrari!or de e4ecutie6 rin
incercarea Proctor modi/icata6 con/orm *TA* 131&/1& = 2&6 in care sco se stabi!esteC
- du ma4.P%6 si rere8inta $reutatea #o!umica in stare uscata6 P% e4rimata in $/cm
&
: P% G Proctor modi/icat;
- Hot P% < umiditatea otima de comactare P%6 e4rimata in A
ART.) CARACTERISTICILE EFECTI"E DE COMPACTARE
..1 Caracteristici!e e/ecti#e de comactare se e/ectuea8a de Laboratoru! santieru!ui e
robe re!e#ate din !ucrare6 determinandC
< d.u.e./. G $reutatea #o!umica6 in stare uscata6 e/ecti#a6 e4rimata in $/cm
&
< He/ G umiditatea e/ecti#a de comactare6 e4rimata in A in #ederea stabi!irii
$radu!ui de comactare :$c; ce se determina rin re!atiaC
100 4
P% ma4 du
/ . e . u . d
$c =
.." La e4ecutia stratu!ui de /undatie se #a urmari rea!i8area $radu!ui de comactare
re#a8ut de *TA* -'00 = 2'6 in /unctie de c!ase!e te9nice a!e drumuri!orC
< ,rumuri de c!asa te9nica I0 si 0
$c G minim 3( A din Idu ma4P%6 in toate uncte!e de masurare
$c G minim 32 A din Idu ma4P%6 in ce! utin3&A uncte de masurare
< ,rumuri de c!asa te9nica I6 II si III
$c G minim 32A din Idu ma4P% in toate uncte!e de masurare
$c G minim 100A din Idu ma4P%6 in ce! utin 3(A uncte de masurare.
CAPITOLUL I". PUNEREA IN
OPERA A BALASTULUI
ART.* MASURI PRELIMINARE
E4ecutia stratu!ui de /undatie din ba!ast se /ace numai dua recetia terasamente!or sau
recetia substraturi!or de /undatie sau dua recetia straturi!or in/erioare de /undatie.
2.1 Inainte de inceerea !ucrari!or se #or #eri/ica si re$a! uti!aJe!e si diso8iti#e!e necesare
unerii in oera a ba!astu!ui sau a ba!astu!ui otima!.
2." Inainte de asternerea ba!astu!ui se #or e4ecuta !ucrari!e entru drenarea ae!or din
/undatii = drenuri trans#ersa!e6 de acostament6 drenuri !on$itudina!e sub acostament sau ri$o!a
si racordarea stratu!ui de /undatie !a acestea recum si a!te !ucrari re#a8ute6 in acest sco6 in
roiect.
2.& In ca8u! stratu!ui de /undatie re#a8ut e intrea$a !at/orma a drumu!ui se #a asi$ura
osibi!itatea e#acuarii ae!or in orice unct a! traseu!ui !a ce! utin
1( m deasura santu!ui sau in ca8u! ramb!ee!o deasura terenu!ui.
2.' In ca8u! cand sunt mai mu!ta surse de aro#i8ionare cu ba!ast se #or !ua masuri de a
nu se amesteca a$re$ate!e 6 de!imitarea tronsoane!or de drum in /unctie de sursa /o!osita si
consemnarea acestora in re$istru! de !aborator.
CAIET de SARCINI pentru
FUNDAIE de BALAST i BALAST OPTIMAL
Pag.
- / 10
ART.+ E,PERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI
Knainte de inceerea !ucrari!or6 antrerenoru! constructor este ob!i$at sa e/ectue8e e un
tronson de roba e4erimentarea in #ederea stabi!irii e santier in conditii de e4ecutie curente6
urmatoare!eC
- comonenta ate!ieru!ui de comactare
- modu! de actionare entru rea!i8area $radu!ui de comactare :$c;
- re$!area uti!aJe!or de rasandire entru rea!i8area $rosimii din roiect
3.1 Comactarea de roba e tronsonu! e4erimenta! se e4ecuta in /ata diri$ente!ui de
santier6 in ca!itate de rere8entant a Consu!tantei de urmarire a e4ecutiei !ucrari!or6 e/ectuand
contro!u! comactarii rin incercari de !aborator e robe reco!tate din o8itii stabi!ite de comun
accord.
In ca8u! in care $radu! de comactare :$c; re#a8ut nu oate /i obtinut6 e4ecutantu! #a
rea!i8a o noua incercare6 modi/icand $rosimea stratu!ui de asternere si dua ca8 si tiu! uti!aJe!or
de comactare.
Incercari!e au dret sco stabi!irea arametri!or de comactare C
- $rosimea ma4ima a stratu!ui de ba!ast us in oera
- conditii!e de comactare :#eri/icarea e/icacitD@ii uti!aJe!or de comactare Bi intensitatea
de comactare a uti!aJu!ui;
Intensitatea de comactare G L/*
in careC
L G #o!um ba!ast us in oera in unitate de tim :ora6 8i6 sc9imb; e4rimat in mc.
* G sura/ata ca!cata de comactor in inter#a!u! de tim dat6 e4rimat in m.
In ca8u! cand se /o!oseste tandem de uti!aJe de ace!asi ti6 sura/ete!e ca!cate de /iecare
uti!aJ se cumu!ea8a.
3." Partea din tronsonu! e4ecutat cu ce!e mai bune re8u!tate #a ser#i ca sector de
re/erinta entru restu! !ucrarii. Caracteristici!e obtinute e acest sector se #or consemna in scris
!a urmarirea ca!itatii !ucrari!or.
ART.- PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI
10.1 Pe stratu! recetionat :terasament6 strat de /orma6 substrat sau strat in/erior de
/undatie ; se #a asterne si se ni#e!ea8a ba!astu! sau ba!astu! otima! intr<unu! sau mai mu!te
straturi6 in /unctie de $rosimea re#a8uta in roiect si $rosimea otima de comactare stabi!ita
e tronsonu! e4erimenta!. Asternerea si ni#e!area se /ace !a sab!on cu resectarea !atimii si
antei re#a8ute in roiect.
10." Cantitatea necesara de aa entru asi$urarea umiditatii otime de comactare
:HotP% ; se stabi!este de !aboratoru! de santier6 tinand seama de umiditatea a$re$atu!ui si ea
se adau$a rin stroire. *troirea #a /i uni/orma6 e#itandu<se suraume8iri!e !oca!e.
10.& Comactarea straturi!or de /undatie se /ace cu ate!ieru! de comactare stabi!itM e
tronsonu! e4erimenta!6 resectandu<se comonenta ate!ieru!ui6 #ite8a uti!aJe!or de comactare6
te9no!o$ia si intensitatea de comactare L/* :mc/m;.
10.' Pe drumuri!e e care stratu! de /undatie nu se rea!i8ea8a e intrea$a !atime a
!at/ormei6 acostamente!e se com!etea8a odata cu straturi!e de /undatie6 ast/e! ca acestea sa
/ie ermanent incadrate de acostamente asi$urandu<se masuri!e de e#acuare a ae!or.: con/orm
ct 2.& si 2.';.
10.( ,eni#e!ari!e care se roduc in timu! comactarii straturi!or de /undatie sau raman
dua comactare se corectea8a cu materia! de aort si se reci!indrea8a :comactea8a;.
CAIET de SARCINI pentru
FUNDAIE de BALAST i BALAST OPTIMAL
Pag.
. / 10
*ura/ete!e cu deni#e!ari mai mari de ' cm6 se decaea8a e contur $eometric re$u!at si
e $rosimea stratu!ui6 aoi se com!etea8a cu ace!aBi ti de materia! si se recomactea8a.
10.- Este inter8is e4ecutia /undatiei din ba!ast in$9etat.
10.. Este inter8is asternerea ba!astu!ui e sura/ata stratu!ui suort acoerit de 8aada6
$9eata sau oJ$9ita de $9eata.
10.2 Antrerenoru! constructor6 !a comactarea stratu!ui de /undatie /ie e sector
e4erimenta! /ie in timu! e4ecutiei trebuie sa aiba in #edere6 con/orm re#ederii *TA* -'00<2'6
e !an$a resectarea arametri!or uti!aJe!or de comactare si sa urmareasca urmatoare!eC
- de!asarea uti!aJe!or sa se /aca !iniar6 /ara seruiri6 cu intoarceri nu e ortiuni in curs
de comactare sau de curand comactate.
- 7DBii!e siccesi#e de comactare sa se surauna e minimnm "0 cm !atime.
ART. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI
11.1 In timu! e4ecutiei stratu!ui de /undatie din ba!ast6 ba!ast otima!6 entru #eri/icare
comactarii ba!astu!ui se #a /ace incercari!e si determinari!e re#a8ute in tabe! (.
Tabe! (
Nr.
Crt
.
,eterminare6 rocedeu! de
0eri/icare sau caracteristici
care se #eri/ica
7rec#ente minime !a
!ocu! de unere in
oera
%etoda de
#eri/icare
*TA*
1. Incercarea Proctor modi/icata < 131&/1& <
2&
". ,eterminarea umiditatii de
comactare
%inim & robe !a o
sura/ata de "000
m de strat
'-0- < 20
&. ,eterminarea $rosimii stratu!ui
comactat
%inim & robe !a o
sura/ata de "000
m de strat
<
'. 0eri/icarea rea!i8arii intensitatii
de comactare L/*
determinate e tronsonu!
e4erimenta!
8i!nic <
(. ,eterminarea $radu!ui de
comactare :$c; rin
determinarea $reutatii
#o!umetrice in stare uscata
<minim in & uncte
entru sura/ete sub
"000 m
< minim in ( uncte
entru sura/ete
este "000 m
131&/1(<2(
-. ,eterminarea caacitatii
ortante !a ni#e!u! suerior a!
stratu!ui de /undatie
In cate " uncte e
ro/i!6 resecti#e in
cate un unct e
banda de circu!atie si
e !un$imea
drumu!ui in /rec#enta
de !un$imi
con/.Instructiuni
C,&1<3&
Instructiuni
C,&1 < 3&

CAIET de SARCINI pentru
FUNDAIE de BALAST i BALAST OPTIMAL
Pag.
2 / 10
11." Caacitatea ortanta !a ni#e!u! suerior a! stratu!ui de ba!ast se determina rin
masuratori cu de/!ectometru cu ar$9ie6 con/orm Instructiuni te9nice deartamenta!e indicati#
C.,. &1 = 3&.
11.& Laboratoru! antrerenoru!ui e4ecutant #e tine e#identa ri#ind ca!itatea stratu!ui
e4ecutat entruC
- como8itia $ranu!ometrica a ba!astu!ui uti!i8at
- caracteristici!e otime de comactare obtinute rin metoda Proctor modi/icat
:umiditatea otima6 densitatea ma4ima uscata;.
- Caracteristici!e e/ecti#e a!e stratu!ui e4ecutat : umiditate6 densitate6 $rad de
comactare;6 dua ca8 caacitatea ortanta !a ni#e!u! suerior a! stratu!ui de ba!ast.
CAPITOLUL ". CONDITII TE.NICE/
REGULI SI METODE DE "ERIFICARE
ART.! ELEMENTE GEOMETRICE
1".1 Grosimea stratu!ui de /undatie din ba!ast sau ba!ast otima! trebuie sa coresunda
date!or re#a8ute in roiectu! et9nic de e4ecutie a !ucrarii. 0eri/icarea $rosimii stratu!ui de
/undatie se /ace rin sondaJe sai a!te miJ!oace de masurare6 ce! utin unu! !a "00 m de drum si
strat e4ecutat.
1"." Latimea stratu!ui de /undatie din ba!ast sau ba!ast otima! este re#a8uta in reiectu!
te9nic de e4ecutie. 0eri/icari!e !atimii stratu!ui de /undatie se /ace !a distante de ma4im "00 m
una de cea!a!ta. Abateri!e !imita !a $rosimi si !atimi entru straturi!e de /undatie nu ot sa
deaseasca abateri!e !imita a!e imbracamintii sub care se e4ecuta /undatia.
1".& Panta trans#ersa!a a /undatiei de ba!ast sau ba!ast otima! coresunde cu anta
imbracamintei re#a8uta in roiect.
1".' ,ec!i#itati!e in ro/i! !on$itudina! sun con/orm #a!ori!or din roiectu! te9nic de
e4ecutie. Abateri!e in ro/i! trans#ersa! cai si in ro/i! !on$itudina! a stratu!ui de /undatie trebuie
sa se inscrie in !imite!e de to!eranta a!e imbracamintii sub care se e4ecuta stratu! de /undatie si
trebuie sa se incadre8e in !imite!e re#a8ute de *tandardu! e ba8a caruia se e4ecuta
imbracamintea.
ART.# CONDITII DE COMPACTARE
1&.1 *tratu! de /undatie din ba!ast sau ba!ast otima! trebuie comactat ana !a rea!i8area
$radu!ui de comactare de 100A din densitatea En stare uscata ma4ima6 determinata rin
incercarea Proctor modi/icata En ce! u@in 3&A din uncte!e de masurare.
1&." Caacitatea ortanta !a ni#e!u! suerior a! stratu!ui de /undatie se considera rea!i8at
daca #a!oarea re8u!tate!or masuratori!or de/!e4iuni!or e/ectuate cu de/!ectometru! cu ar$9ie sunt
de minim 1016 Bi coe/icientu! de #ariatie a uni/ormitatii este sub &(A6 con/orm re#ederi!or
instructiuni!or indicati# C, &1< 3&6 entru stratu! de /undatie din ba!ast.
1&.& %DsurDtori!e se e/ectuea8a En ro/i!e trans#ersa!e !a distan@a de ma4im "0m .
ART.$ CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE
1'.1 0eri/icarea deni#e!ari!or sura/etei /undatiei se e/ectuea8a ast/e!C
- in ro/i! !on$itudina! masuratori!e se /ac cu !ata :dretaru!; de & m in a4u! /iecarei
ben8i de circu!atie. Con/orm re#ederi!or *TA* -'00 = 2' deni#e!ari!e masurate e sura/ata
CAIET de SARCINI pentru
FUNDAIE de BALAST i BALAST OPTIMAL
Pag.
3 / 10
suerioara a /undatiei nu ot deasi " cm. *e recomanda ca deni#e!ari!e masurate !on$itudina!
sa se inscrie in !imite!e de to!eranta a standardu!ui e ba8a caruia se e4ecuta imbracamintea si
sub care se e4ecuta /undatia de ba!ast.
- In ro/i! trans#ersa! #eri/icarea se e/ectuea8a in ro/i!e!e din roiect si deni#e!ari!e
admisibi!e e sura/ata de /undatie or /i di/erite /ata de ce!e admisibi!e a!e imbracamintii sub
care se e4ecuta /undatia6 N 0.( cm.
1'." In ca8u! aaritiei deni#e!ari!or mai mari decat ce!e admisibi!e sa #a /ace corectarea
sura/etei de ba!ast.
CAPITOLUL "I. RECEPTIA LUCRARILOR
ART.% RECEPTIA PE FA'A
1(.1 Recetia e /a8a se e/ectuea8a atunci cand toate !ucrari!e re#a8ute in
documentatie sunt com!et terminate si toate #eri/icari!e si determinari!e sunt e/ectuate inte$ra!
in con/ormitate cu re#ederi!e art. () 11) 1") 1& si 1'.
1(." Comisia de recetie e4aminea8a !ucrari!e si #eri/ica inde!inirea conditii!or de
e4ecutie cantitati# si ca!itati#6 imuse de roiect si caietu! de sarcini recum si constatari!e
consemnate e arcursu! e4ecutiei de catre or$ane!e de contro!. In urma acestor #eri/icari se
inc9eie Procesu! 0erba! de recetie e /a8a6 cu seci/icarea dua ca8 a e#entua!e!or remedieri
constatate a /i necesara a se e4ecuta. Nu se trece !a e4ecutarea stratu!ui urmator ana nu se
e4ecuta remedieri!e.
ART.( RECEPTIA PRELIMINARA
1-.1 Recetia re!iminara a /undatiei se /ace odata su recetia re!iminara a intre$ii
!ucrari. In ca8u! cand stratu! de ba!ast are caracter de imbracaminte ro#i8orie atunci recetia
re!iminara se /ace in ace!easi conditii ca !a recetia e /a8a cu reci8area ca trebuiesc stabi!ite
termene de $arantie6 :erioade de #eri/icare a comortarii in tim;.

ART.) RECEPTIA FINALA
1..1 Recetia /ina!a a stratu!ui de /undatie se /ace odata cu rece@ia Embracamintii dua
e4irarea erioadei de #eri/icare a comortarii acestuia6 in conditii!e re$!ementari!or in #i$oare si
a re#ederi!or din re8entu! caiet de sarcini.
Recetia /ina!a se re#ede !a drumuri!e !a care stratu! de ba!ast are caracter de
imbracaminte ro#i8orie6 !a e4irarea termenu!ui stabi!it in /a8a de recetie re!iminara otri#it
re$!ementari!or in #i$oare.
REFERINTE
1. Pre#ederi!e roiectu!ui te9nic
". *TA* --" = 23 Lucrari de drumuri
A$re$ate natura!e de ba!astiera
&. *TA* -'00 = 2' Lucrari de drumuri
*tratu! de ba8a si de /undatie
Conditii te9nice $enera!e de ca!itate
'. *TA* .&0 = 23 A$re$ate natura!e entru !ucrari de cai /erate si
drumuri. %etode de incercare
(. *TA* '-0- = 20 A$re$ate natura!e $re!e entru mortare si
betoane cu !ianti minera!i. %etode de incercare
CAIET de SARCINI pentru
FUNDAIE de BALAST i BALAST OPTIMAL
Pag.
10 / 10
-. *TA* 131&/( = 2( Teren de /undare
,eterminare $ranu!o8itatii
.. *TA* 131&/- = .- ,eterminarea ermeabi!itatii
2. *TA* 131&/2 = 2" ,eterminarea ina!timii cai!are
3. *TA* 131&/1& = 2& ,eterminarea caracteristici!or de comactare Incercarea Proctor
10. *TA* 131&/1( = .( ,eterminarea $reutatii #o!umetrice e teren<$rad de comactare
11. Instructiuni C, &1<3& Instructiuni te9nice deartamenta!e
1" O O O Re$!ementari ri#ind recetia !ucrari!or
1&. %T = AN, Caiete de sarcini $enera!e comune !ucrari!or de drum Ed.1331