Sunteți pe pagina 1din 2

Lista simboluri fonetice

alfabetul fonetic
Alfabetul fonetic este un sistem de notare a SUNETELOR NU A
LITERELOR, deci un sistem de marcare in scris a felului in care se
pronunta cuvintele. Mai os aveti simbolurile fonetice ale limbii en!le"e, cu
scurte e#plicatii.
Observatie$ unele dintre aceste simboluri pot diferi putin de cele pre"entate
aici din cau"a faptului ca multe publicatii in limba en!le"a au propria
maniera de a nota aceste sunete. Totusi diferentele !rafice sunt minore si
permit o acomodare rapida.
- a simplu, ca %n cuv&ntul rom&nesc am
: a lun!, ca %n ask sk sau ca %n cuv&ntul rom&nesc mare
' a scurt, ca %n but sau ca %n cuv&ntul rom&nesc ap
( ea$ cat, man, manner, sau ca %n cuv&ntul rom&nesc team
e ( e simplu ca %n bed, sau ca %n cuv&ntul rom&nesc set
e ( e), ca %n bear
: ( i lun! ca %n lizard, sau ca %n cuv&ntul rom&nesc bil
( i scurt, ca %n sit, sau ca %n cuv&ntul rom&nesc tip
' sau o simplu, ca %n lot l t sau ca %n cuv&ntul rom&nesc lot
: sau o lun!, ca %n fork, sau ca %n cuv&ntul rom&nesc port
u ' sau u simplu, ca %n book sau ca %n cuv&ntul rom&nesc nuc
u: ( sau : u lun!. ca %n mood sau ca %n cuv&ntul rom&nesc tunet
( sau ) simplu, ca %n father sau ca %n cuv&ntul rom&nesc sufr
: ( sau : ) lun! ca %n burn sau ca %n cuv&ntul rom&nesc rang
g ( !*+e sau i ,!*e, !*i- ca %n get, give sau ca %n cuvintele
rom&ne.ti ghete, Ghi
( !+e sau i ,!e, !i- ca %n George, ingle, udge sau ca in cuvintele
rom&ne ti George, Gic
( c+e sau t ,ce,ci- ca chalk, chimne! sau ca %n cuvintele
rom&ne.ti ciorn, cerc
( . ca %n she, sure, sau ca %n cuvintele rom&ne.ti "i, "ur
ca %n pleasure, usual sau ca %n cuvintul rom&nesc ar
# ( n! ca %n hang, !oung, bring sau ca %n cuv&ntul rom&nesc lung
( i u.or .uierat, ca %n unit!, universit! sau ca %n cuv&ntul
rom&nesc iubire
$ ( u ca %n $e, $ere, $ing sau ca %n cuv&ntul rom&nesc uitare
( % scurt ca %n conversation sau ca %n cuv&ntul rom&nesc sp%n
& ( f pronun at cu v&rful limbii %ntre din i, ca %n thank, think
' ( v pronun at cu v&rful limbii %ntre din i ca %n breathe, loathe, bathe