Sunteți pe pagina 1din 281

Finanarea IMM-urilor

UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS GALAI


FACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR

Finanarea IMM-urilor

Lect. dr. Nicoleta Brbu-MiuISBN 978-606-8216-11-9
Editura EUROPLUS Galai, 20102
Finanarea IMM-urilorCUPRINS .........................................................................................................................................................
3
TABLE OF CONTENTS ................................................................................................................................ 5
CUVNT NAINTE ....................................................................................................................................... 7
FORWARD ......................................................................................................................................................
8

CAPITOLUL 1. NOIUNI INTRODUCTIVE .......................................................................................... 9
1.1. Definirea i importana IMM-urilor .......................................................................................................
9
1.2. Cadrul de reglementare a IMM-urilor n Romnia ............................................................................. 9
1.3. Rolurile pozitive ale IMM-urilor n economie .................................................................................... 10
1.4. Accesul IMM-urilor la sursele de finanare ........................................................................................ 11
1.5. Factori ce determin alegerea surselor de finanare a IMM-urilor .................................................. 11

CAPITOLUL 2. DECIZIA DE INVESTIII ............................................................................................. 12
2.1. Investiiile ntreprinderii .......................................................................................................................
12
2.1.1. Conceptul de investiie ................................................................................................................. 12
2.1.2. Clasificarea investiiilor ................................................................................................................ 14
2.1.3. Eficiena, necesitatea, oportunitatea, rolul i documentaia investiiilor ............................... 16
2.1.4. Elementele financiare ale investiiei ............................................................................................ 18
2.1.5. Fundamentarea deciziei de investiii pe tehnica actualizrii .................................................. 19
2.1.6. Criterii n luarea deciziei de investiii i selectarea proiectelor .............................................. 22
2.2. Amortizarea investiiilor .......................................................................................................................
25
2.2.1. Mijloacele fixe i uzura lor ........................................................................................................... 25
2.2.2. Coninutul, destinaia i rolul amortizrii .................................................................................. 27
2.2.3. Evaluarea i reevaluarea activelor fixe........................................................................................ 29
2.2.4. Metode de amortizare ................................................................................................................... 32

CAPITOLUL 3. PARTICULARITI ALE SURSELOR DE FINANARE I
COSTUL ACESTORA ................................................................................................................................. 33
3.1. Categorii de capital .................................................................................................................................
33
3.1.1. Categorii de capital la iniierea unei afaceri .................................................................................... 33
3.1.2. Categorii de capital pe perioada de exploatare ........................................................................ 34
3.1.3. Surse de finanare la iniierea unei afaceri ................................................................................ 34
3.1.4. Categorii de capital dup proveniena surselor ....................................................................... 34
3.2. Costul capitalului ....................................................................................................................................
35
3.2.1. Aspecte generale privind costul capitalului .............................................................................. 35
3.2.2. Alegerea structurii optime a capitalului .................................................................................... 36
3.3. Particulariti ale surselor proprii i costul acestora ......................................................................... 38
3.3.1. Majorarea capitalului social ......................................................................................................... 38
3.3.1.1. Avantajele finanrii prin emisiune de aciuni ............................................................. 39
3.3.1.2. Dezavantajele finanrii prin emisiune de aciuni ....................................................... 40
3.3.1.3. Costul aciunilor comune ............................................................................................................41
3.3.1.4. Costul aciunilor prefereniale ........................................................................................ 45
3.3.2. Autofinanarea ............................................................................................................................... 46
3.3.2.1. Avantajele autofinanrii ................................................................................................. 46
3.3.2.2. Costul autofinanrii ........................................................................................................ 47
3.4. Particulariti ale surselor mprumutate pe termen mediu i lung i costul acestora .................. 47
3.4.1. Creditele bancare pe termen mediu i lung .............................................................................. 48
3.4.1.1. Condiiile de acordare a creditelor pe termen lung .................................................... 48
3.4.1.2. Avantajele creditului bancar pe termen mediu i lung ............................................... 53
3.4.1.3. Costul creditelor bancare pe termen mediu i lung .................................................... 53
3.4.2. Finanarea prin leasing ................................................................................................................. 55


3
Finanarea IMM-urilor3.4.2.1. Definire i caracteristici ................................................................................................... 55
3.4.2.2. Avantajele leasingului ..................................................................................................... 55
3.4.2.3. Dezavantajele leasingului ............................................................................................. . 56
3.4.2.4. Costul leasingului ............................................................................................................. 57
3.5. Particulariti ale creditelor pe termen scurt i costul acestora ....................................................... 59
3.5.1. Creditul bancar pe termen scurt ................................................................................................. 59
3.5.1.1. Costul efectiv al creditului pe termen scurt .................................................................. 60
3.5.1.2. Costul efectiv al creditului pe termen scurt cu dobnd antecalculat
i postcalculat ................................................................................................................. 60
3.5.2. Creditul comercial ......................................................................................................................... 61
3.5.2.1. Avantajele creditului comercial ...................................................................................... 61
3.5.2.2. Dezavantajele creditului comercial ................................................................................ 62
3.5.2.3. Costul creditului comercial ............................................................................................. 62
3.5.3. Creditul de scont ........................................................................................................................... 63
3.5.3.1. Definirea creditului de scont .......................................................................................... 63
3.5.3.2. Costul creditului de scont ............................................................................................... 63
3.5.4. Factoringul ..................................................................................................................................... 64
3.5.4.1. Definirea factoringului .................................................................................................... 64
3.5.4.2. Avantajele factoringului .................................................................................................. 65
3.5.4.3. Dezavantajele factoringului ............................................................................................ 66
3.5.4.4. Costul operaiunii de factoring ...................................................................................... 66
3.6. Fondurile structurale instrument de finanare a IMM-urilor .......................................................... ..
67
3.6.1. Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene ............................................................ 67
3.6.2. Oportunitile de finanare oferite prin fondurile structurale ................................................ 67
3.6.3. Etapele dezvoltrii proiectelor .................................................................................................... 70

CAPITOLUL 4. PROCESUL DE FINANARE A IMM-URILOR. RESTRICII
I CRITERII N FINANAREA PE TERMEN MEDIU I LUNG A IMM-URILOR ..................... .74
4.1. Procesul de finanare a IMM-urilor ......................................................................................................
74
4.1.1. Alegerea sursei de finanare ........................................................................................................ 74
4.1.2. Pregtirea pachetului de finanare ............................................................................................. 74
4.1.3. Prezentarea cererii de finanare .................................................................................................. 74
4.2. Restricii i criterii n creditarea pe termen mediu i lung ................................................................ 75
4.2.1. Restriciile pe care trebuie s le respecte IMM-urilor n alegerea modului de finanare .... 75
4.2.2. Criteriile de finanare determinate de strategia ntreprinderii ............................................... 76
4.2.2.1. Rentabilitatea financiar .................................................................................................. 76
4.2.2.2. Costul finanrii ................................................................................................................. 77
4.2.2.3. Plile reale ........................................................................................................................ 79
4.2.2.4. Fluxurile de lichiditi excedentare generate de proiectul de investiii .................... 80

CAPITOLUL 5. INSTRUMENTE DE PREVIZIUNE A ACTIVITII IMM-URILOR ................. 81
5.1. Finanarea ciclului de exploatare .........................................................................................................
81
5.1.1. Ciclul de exploatare. Necesarul de finanat al ciclului de exploatare .................................... 81
5.1.2. Fondul de rulment normat .......................................................................................................... 84
5.1.2.1. Metoda sintetic de determinare a fondului de rulment normat .............................. 84
5.1.2.2. Metoda analitic de determinare a fondului de rulment normat .............................. 84
5.2. Bugetul de trezorerie ..............................................................................................................................
88
5.2.1. Elaborarea bugetului de trezorerie .......................................................................................... 88
5.2.2. Echilibrarea bugetului de trezorerie ....................................................................................... 95

BIBLIOGRAFIE .............................................................................................................................................
97


4
Finanarea IMM-urilor
TABLE OF CONTENTS ................................................................................................................................. 5
FORWARD ......................................................................................................................................................
8

CHAPTER 1. INTRODUCTION ................................................................................................................. 9
1.1. Definition and importance of SMEs .......................................................................................................
9
1.2. The regulatory framework of SMEs in Romania ................................................................................. 9
1.3. The positive roles of SMEs in the economy ........................................................................................
10
1.4. The SMEs access to funding resources ................................................................................................
11
1.5. Factors determining the choice of financing sources for SMEs ....................................................... 11

CHAPTER 2. THE INVESTMENTS DECISION..................................................................................... 12
2.1. The enterprise investments ...................................................................................................................
12
2.1.1. The investment concept ................................................................................................................ 12
2.1.2. Classification of investments ...................................................................................................... 14
2.1.3. Efficiency, necessity, desirability, role and documentation of the investments ................... 16
2.1.4. Financial aspects of investments ................................................................................................. 18
2.1.5. Substantiation of investment decision on discounted technique .......................................... 19
2.1.6. The criteria for investment decision and project selection ...................................................... 22
2.2. Investment depreciation ........................................................................................................................
25
2.2.1. Fixed assets and their depreciation ............................................................................................ 25
2.2.2. Content, purpose and role of depreciation ............................................................................... 27
2.2.3. Evaluation and re-evaluation of fixed assets ............................................................................ 29
2.2.4. Depreciation methods ................................................................................................................... 32

CHAPTER 3. PARTICULARITIES OF THE FINANCING SOURCES AND THEIR COSTS ....... 33
3.1. Categories of capital ...............................................................................................................................
33
3.1.1. Categories of capital to start a business ......................................................................................... 33
3.1.2. Categories of capital on operating period ................................................................................ 34
3.1.3. Funding sources to start a business ............................................................................................ 34
3.1.4. Categories of capital after source ............................................................................................... 34
3.2. Cost of capital
.......................................................................................................................................... 35
3.2.1. General aspects on cost of capital ............................................................................................... 35
3.2.2. Choosing the optimal capital structure....................................................................................... 36
3.3. Particularities of the own funds and their cost ...................................................................................
38
3.3.1. Equity increase .............................................................................................................................. 38
3.3.1.1. Advantages of financing by issuing shares .................................................................. 39
3.3.1.2. Disadvantages of financing by issuing shares .............................................................. 40
3.3.1.3. Cost of common shares ...............................................................................................................41
3.3.1.4. Cost of preferential shares ................................................................................................. 45
3.3.2. Self-financing ................................................................................................................................. 46
3.3.2.1. Advantages of self-financing .......................................................................................... 46
3.3.2.2. Cost of self-financing ....................................................................................................... 47
3.4. Particularities of the medium and long term debt financing and their costs ................................. 47
3.4.1. The medium and long term banking loans ............................................................................... 48
3.4.1.1. Conditions of long term banking loans.......................................................................... 48
3.4.1.2. Advantages of medium and long term banking loans ............................................... 53
3.4.1.3. Cost of medium and long term banking loans ............................................................. 53
3.4.2. Lease financing .............................................................................................................................. 55
3.4.2.1. Definition and characteristics ......................................................................................... 55
3.4.2.2. Lease advantages .............................................................................................................. 55


5
Finanarea IMM-urilor3.4.2.3. Lease disadvantages ....................................................................................................... . 56
3.4.2.4. Lease cost ........................................................................................................................... 57
3.5. Particularities of short term funds and their costs .............................................................................
59
3.5.1. Short-term banking loan .............................................................................................................. 59
3.5.1.1. The real cost of short-term banking loan ...................................................................... 60
3.5.1.2. The real cost of short-term banking loan with prior and post-calculated interest... 60
3.5.2. Commercial loan ........................................................................................................................... 61
3.5.2.1. Commercial loan advantages ......................................................................................... 61
3.5.2.2. Commercial loan disadvantages ..................................................................................... 62
3.5.2.3. Cost of commercial loan ................................................................................................... 62
3.5.3. Discount credit .............................................................................................................................. 63
3.5.3.1. Definition of discount credit ........................................................................................... 63
3.5.3.2. Cost of discount credit ..................................................................................................... 63
3.5.4. Factoring ......................................................................................................................................... 64
3.5.4.1. Factoring definition .......................................................................................................... 64
3.5.4.2. Factoring advantages ....................................................................................................... 65
3.5.4.3. Factoring disadvantages .................................................................................................. 66
3.5.4.4. Cost of factoring ............................................................................................................... 66
3.6. Structural funds instrument for SMEs financing ............................................................................... ..
67
3.6.1. Objectives of European Union Cohesion Policy ....................................................................... 67
3.6.2. Funding opportunities offered by structural funds ................................................................. 67
3.6.3. Stages of projects development ................................................................................................... 70

CHAPTER 4. THE PROCESS OF SMEs FINANCING. RESTRICTIONS AND CRITERIA
IN MEDIUM AND LONG TERM LOANS ........................................................................................... .74
4.1. The process of SMEs financing .............................................................................................................
74
4.1.1. Election of funding source ........................................................................................................... 74
4.1.2. Preparing of financing package .................................................................................................. 74
4.1.3. Presentation of application form ................................................................................................. 74
4.2. Restrictions and criteria in medium and long term loans ................................................................ 75
4.2.1. Restrictions for SMEs in the financing choice ............................................................................ 75
4.2.2. Funding criteria determined by the business strategy ............................................................ 76
4.2.2.1. Return on equity ............................................................................................................... 76
4.2.2.2. Funding cost....................................................................................................................... 77
4.2.2.3. Actual payments ............................................................................................................... 79
4.2.2.4. Excess cash-flow generated by the investment project ................................................ 80

CHAPTER 5. TOOLS FOR SMEs BUSINESS FORECASTING .......................................................... 81
5.1. Financing operating cycle ......................................................................................................................
81
5.1.1. Operating cycle. Funding needs of operating cycle ................................................................. 81
5.1.2. Normalised working capital ........................................................................................................ 84
5.1.2.1. Synthetic method for determining the normalised working capital ......................... 84
5.1.2.2. Analytical methods for determining the normalised working capital ..................... 84
5.2. Treasury budget ......................................................................................................................................
88
5.2.1. Elaboration of treasury budget ................................................................................................ 88
5.2.2. Treasury budget balance ........................................................................................................... 95

REFERENCES.................................................................................................................................................
97


6
Finanarea IMM-urilor
CUVNT NAINTECursul Finanarea IMM-urilor este adresat studenilor din instituiile de nvmnt economic
superior, specialitilor din economie, practicienilor din domeniul gestiunii financiare la nivel
microeconomic, precum i tuturor celor care doresc s aprofundeze problematica teoretic i practic
a finanrii ntreprinderilor mici i mijlocii.

Cursul este structurat pe cinci capitole:

Capitolul 1 Noiuni introductiveprezint noiunile de baz, introductive ale disciplinei Finanarea
IMM-urilor referitoare la: definirea, importana i rolul IMM-urilor n economie, cadrul de reglementare,
accesul la finanare i factorii care determin alegerea surselor de finanare.

Capitolul 2 Decizia de investiiiabordeaz problematica fundamentrii deciziei de investiii n cadrul
firmelor: conceptul de investiie, clasificarea acestora, fundamentarea deciziei de investiii pe tehnica
actualizrii, criteriile n luarea deciziei de investiii i selecia proiectelor, evaluarea i reevaluarea
activelor fixe, amortizarea lor etc.

Capitolul 3 Particulariti ale surselor de finanare i costul acestora detaliaz sursele de finanare
aflate la dispoziia IMM-urilor, clasificate dup termenul de finanare n surse de finanare pe termen
mediu i lung (finanarea proprie intern i extern, mprumuturile bancare pe termen mediu i lung i
leasingul) i surse de finanare pe termen scurt (creditele bancare pe termen scurt i creditele pentru
creane comerciale). n cazul fiecrei surse de finanare s-a pus accent pe definirea acestora, pe
avantajele i dezavantajele acestora pentru ntreprindere i pe costul acestor surse, analizat cu ajutorul
unor exemple practice.

Capitolul 4 Procesul de finanare a IMM-urilor. Restricii i criterii n finanarea pe termen mediu i
lung a IMM-urilor prezint etapele procesului de finanare a IMM-urilor, restriciile i criteriile utilizate
n alegerea finanrii pe termen mediu i lung: rentabilitatea financiar, costul finanrii, plile reale,
fluxurile de lichiditi excedentare etc.

Capitolul 5 Instrumente de previziune a activitii IMM-urilor abordeaz problematica fondului de
rulment normat i a bugetului de trezorerie, pe baza unor exemple practice.

Lucrarea se bazeaz pe o vast documentare n teoria i practica economic anglo-saxon i francez,
valorificnd de asemenea i literatura romneasc de specialitate. Metodele i tehnicile de analiz
financiar prezentate pe parcursul ntregii lucrri i vor gsi aplicabilitate, integral sau parial, n
practica financiar n funcie de dimensiunea i complexitatea activitii ntreprinderii.Galai, Septembrie 2010

Autoarea7
Finanarea IMM-urilor
FORWARDThe course SMEs Financing is intended to students from institutions of higher economic education,
economics specialists, practitioners in the field of financial management at the microeconomic level,
and all those who wish to deepen their theoretical and practical issues of the SMEs financing.

The course is divided into five chapters:

Chapter 1 Introduction presents the basics of the discipline SMEs Financing related to: definition,
importance and roles of the SMEs in the economy, regulatory framework, access to funding and factors
that determining the choice of the financing sources.

Chapter 2 The investments decision addresses issues of the substantiation of investment decision
in the enterprises: the investment concept, their classification, substantiation of the investment decision
on discounted technique, the criteria for investment decision and project selection, evaluation and re-
evaluation of fixed assets, their depreciation etc.

Chapter 3 Particularities of the financing sources and their costs details funding sources available to
SMEs, classified by the term of funding in financing sources on medium and long term (internal and
external own funding, banking loans on medium and long term and leasing) and financing sources on
short term (banking loans on short term and credits for commercial claims). For each funding source has
emphasized on their defining, advantages and disadvantages for enterprise and the cost of these
sources, analyzed by practical examples.

Chapter 4 The process of SMEs financing. Restrictions and criteria in medium and long term loans
presents the stages of the SMEs financing process, restrictions and criteria used in choosing the medium
and long term financing: return on equity, financing cost, actual payments, excess cash-flows etc.

Chapter 5 Tools for SMEs business forecasting addresses issues of normalised working capital and
treasury budget, based on practical examples.

The paper is based on extensive documentation in Anglo-Saxon and French economic theory and
practice, also making use of specialized Romanian literature. Methods and techniques of financial
analysis presented throughout the work will find their application, full or partial, in financial practice
depending on the size and complexity of the business.
Galai, September 2010

Author8
Finanarea IMM-urilorCAPITOLUL 1. NOIUNI INTRODUCTIVE

1.1. Definirea i importana IMM-urilor

Categoria ntreprinderilor Micro, Mici i Mijlocii (IMM) este format din ntreprinderi care angajeaz mai
puin de 250 de persoane i care au o cifr de afaceri anual net de pn la 50 de milioane de euro i/
sau dein active totale de pn la 43 de milioane de euro (fragment din Articolul 2 al anexei din
Recomandarea 361/2003/CE).

ntreprinderile micro, mici i mijlocii joac un rol esenial n economia european. Ele reprezint o surs
de abiliti antreprenoriale, inovare i creare de locuri de munc. n Uniunea European extins la 25 de
ri, aproximativ 23 de milioane de IMM-uri asigur n jur de 75 de milioane de locuri de munc i
reprezint 99% din toate ntreprinderile.

Totui, ele sunt adeseori confruntate cu imperfeciunile pieei. IMM-urile au de multe ori dificulti n
obinerea de capital sau credite, mai ales n faza de start-up. Resursele lor limitate pot de asemenea s
reduc accesul la noi tehnologii sau inovare.

De aceea, sprijinul pentru IMM-uri reprezint una din prioritile Comisiei Europene pentru creterea
economic, crearea de locuri de munc i coeziune social i economic. Existena IMM- urilor este
necesar pentru funcionarea armonioas a economiei moderne, acestea fiind prezente n toate
sectoarele industriei i serviciilor i adaptndu-se mult mai uor schimbrilor survenite n condiiile
economice i sociale.

Ele opereaz n special la nivel naional, ns sunt afectate de legislaia comunitar privind taxele i
impozitele, concurena, legislaia societilor comerciale, politicile sociale i regionale i cea privind
formalitile vamale. Ca urmare, politica Comunitii n acest domeniu const n msuri menite s
promoveze interesele IMM-urilor i s elimine barierele care le pot bloca accesul pe pia.

n calitate de stat membru al Uniunii Europene, Romnia beneficiaz de asisten financiar
nerambursabil prin fondurile structurale i fondul de coeziune. Prin aceste programe se
urmrete o cretere i o consolidare economic a sectorului productiv i de servicii din Romnia, dar i
stabilirea unui mediu economic favorabil dezvoltrii ntreprinderilor.

Sectorul ntreprinderilor mici i mijlocii (IMM) a constituit n ultimii ani pilonul de baz al
economiei statelor membre UE i nu numai. IMM-urile reprezint sectorul cheie pentru generarea
creterii economice i o dezvoltare economic durabil i continu.

IMM-urile contribuie la crearea unui important numr de locuri de munc, absorbind o parte din fora
de munc disponibil ca urmare a restructurrii economiei. Pe lng aceasta, IMM-urile pot genera, prin
mobilitatea i flexibilitatea care le sunt specifice, un impact puternic asupra procesului de adaptare a
produciei la cerinele pieei.

1.2. Cadrul de reglementare a IMM-urilor n Romnia

n ceea ce privete sectorul IMM-urilor, principala lege care reglementeaz n prezent msurile destinate
crerii cadrului favorabil nfiinrii i dezvoltrii acestor ntreprinderi este Legea nr.346 din 14 iulie 2004.

Potrivit acesteia, ntreprinderea este orice form de organizare a unei activiti economice, autonom
patrimonial i autorizat, potrivit legislaiei n vigoare s fac acte i fapte de comer n scopul obinerii
de profit, n condiii de concuren.

ntreprinderi pot fi: societile comerciale, societile cooperatiste, persoanele fizice independente
i asociaiile familiale, toate autorizate potrivit legislaiei n vigoare.9
Finanarea IMM-urilorn conformitate cu Legea 346/2004, sunt considerate a fi ntreprinderi mici i mijlocii cele care
ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii: au un numr mediu de salariai mai mic de 250, realizeaz o
cifr de afaceri anual de pn la opt milioane de euro (echivalent n lei) sau au un rezultat al bilanului
contabil ce nu depete echivalentul n lei a cinci milioane de euro i, totodat, respect criteriul de
independen, adic nu sunt deinute ntr-o proporie mai mare de
25% din capitalul lor social de ctre alte firme care nu sunt IMM-uri.

Noua definiie introduce trei categorii diferite de ntreprinderi. Fiecare corespunde unui tip de relaie pe
care o ntreprindere o poate avea cu alt ntreprindere. Aceast distincie e necesar pentru a stabili o
imagine clar a situaiei economice a unei ntreprinderi i pentru a le exclude pe cele care nu sunt IMM-
uri autentice.

n general, cele mai multe IMM-uri sunt autonome, avnd n vedere c fie sunt complet independente,
fie au unul sau mai multe parteneriate de mici dimensiuni (fiecare mai puin de
25%) cu alte ntreprinderi. Dac aceste parteneriate sunt sub 50%, relaia este una ntre
ntreprinderi partenere. Peste acest prag, ntreprinderile sunt legate.

n funcie de categoria n care se ncadreaz ntreprinderea, atunci cnd intenionm s efectum
calculul pentru aceasta, va trebui s includem datele uneia sau mai multor ntreprinderi, cu care aceasta
are o legtur n privina capitalului. Rezultatul calculului va permite s verificm dac ntreprinderea se
ncadreaz n pragurile financiare i de personal stabilite prin definiie. ntreprinderile care depesc
pragurile i pierd statutul de IMM.

1.3. Rolurile pozitive ale IMM-urilor n economie

n Romnia, ca n oricare economie de pia, IMM-urile au efecte benefice pentru sistemul economic,
prin rolurile pe care le ndeplinesc. Dintre ele menionm:
1. ntreprinderile mici i mijlocii sunt importante creatoare de locuri de munc, prin aceasta ele
contribuind la stabilitatea social a zonei respective.
2. Sectorul IMM-urilor este principala surs de formare a clasei de mijloc, ce are un rol decisiv n
asigurarea stabilitii socio-politice a rii. Acest lucru este posibil datorit faptului ca distribuia puterii
economice prin sistemul firmelor mici i mijlocii conduce la o repartizare favorabil a puterii n societate.
3. Un alt rol important este acela c sporesc caracterul concurenial al unor piee, ele nsei fiind
surse de concuren, determinnd astfel o mai bun satisfacere a nevoilor consumatorilor.
4. IMM-urile contribuie la formarea ofertei de bunuri i servicii i, n acest fel, la formarea PIB, la
creterea exporturilor i a investiiilor naionale.
5. Se asigur combinri ale unor factori de producie care, n alte condiii, probabil nu ar fi folosii:
resurse locale, produse secundare ale firmelor mari i altele. Cu ntreprinderile mari, IMM- urile au
relaii de cooperare care se prezint fie sub forma acordurilor de parteneriat (financiar, tehnologic s.a.),
fie sub forma unei sub-furnituri (de capacitate, de specialitate s.a.).
6. Faptul c IMM-urile sunt administrate direct de ctre proprietari face ca sistemul de luare a
deciziilor s fie foarte simplu i s depind de talentul i de capacitile manageriale ale acestora. De
aceea, firmele mici i mijlocii prezint o mare flexibilitate i rezisten n perioadele de recesiune,
dat de capacitatea de adaptare la modificrile pieei.
7. Ele asigur potenialul de dezvoltare al viitoarelor mari ntreprinderi, graie proceselor de cretere
i dezvoltare la care vor lua parte.
8. Accentul pe procesele de inovaie, att n privina tehnologiilor, ct i a managementului,
reprezint o alt trstur important a IMM-urilor.
9. ntreprinderile mici i mijlocii se pot integra relativ uor ntr-o reea economic regional, ceea ce
contribuie la dezvoltarea regiunii respective i la reducerea omajului.


10
Finanarea IMM-urilor10. Dimensionarea lor redus contribuie la diminuarea practicilor birocratice i la evitarea
depersonalizrii relaiilor umane, datorit scurtrii circuitului documentelor i al informaiilor n firm.
De aceea, IMM-urile asigur o calitate superioar a ocuprii, din punct de vedere al
performanelor i satisfaciei n munc. Relaiile n aceste firme sunt mai puin formalizate i exist o mai
strns legtur ntre eforturile individuale i obiectivele ntreprinderii.

1.4. Accesul IMM-urilor la sursele de finanare

n Romnia, accesul limitat la finanare se confirm prin faptul c investiiile planificate att cele de
mare anvergur ct i cele de mic anvergur sunt susinute, n proporie covritoare din fonduri
proprii.
Pe locul al doilea, dar la mare distan, sunt mprumuturile din surse bancare, n special n cazul
investiiilor mici n timp ce finanarea din surse guvernamentale, cum este i normal, rmne doar o
surs de completare. Ponderea surselor de finanare din programele guvernamentale de susinere
a dezvoltrii IMM-urilor este de obicei sub 20% n cazul investiilor mari, i respectiv
12% n situaia investiiilor de mic dimensiune.
Pe sectoare de activitate, se folosesc n general aceleai surse ca i pe ansamblul sectorului (numai
fonduri proprii, urmate de fonduri proprii combinate cu mprumuturi bancare). Cu toate acestea, o
excepie se poate observa imediat n sectorul hoteluri i restaurante, unde aproape jumtate din IMM-
uri folosesc un portofoliu diversificat de surse pentru a-i finana investiiile: fonduri proprii,
mprumuturi sau credite bancare i programe guvernamentale.
De asemenea, ntreprinderile din sectoarele agricultur, industrie i alte servicii beneficiaz de fonduri
guvernamentale mai mult dect firmele din alte sectoare

Indiferent de sectorul de activitate n raporturile lor cu bncile ntreprinderile mici i mijlocii utilizeaz,
n proporie covritoare doar produsele bancare tradiionale. Utilizarea produselor bancare moderne
este foarte slab rspndit. De altfel, nici creditul pentru capital de lucru sau cel pentru investiii nu
reprezint un produs comun, reflectnd odat n plus accesul limitat la finanare.
Cu toate acestea, pe msura ce ne ndreptm ctre categoria de mrime mijlocie a IMM-urilor se
observ o cretere a ponderii cu care sunt utilizate produsele bancare respective.

Accesul la finanare din surse bancare fiind nc foarte sczut, IMM-urile pot apela la finanarea din
surse non-bancare, respectiv participnd la competiie de proiecte pentru solicitarea de grant- uri de la
instituii de sprijin pentru dezvoltarea ntreprinderilor private, incluznd aici surse ale Uniunii Europene
i ale Guvernului Romniei. ns, un lucru este cert: schemele de finanare nerambursabil nu sunt
cunoscute sau atractive pentru IMM-uri.

1.5. Factori ce determin alegerea surselor de finanare a IMM-urilor

n alegerea sursei de finanare, IMM-urile se orienteaz, n primul rnd, n funcie de nivelul dobnzilor,
precum i n funcie de procedurile i normele impuse de instituiile financiare. Cu alte cuvinte, costul
banilor, nelegnd aici att dobnda ct i costurile de tranzacionare, sunt primordiale n alegerea
sursei.
Totui, criteriul garaniilor cerute de ctre instituiile bancare pentru securizarea mprumuturilor se afl
listat pe locul trei n ierarhia factorilor de influen, fiind perceput ca o barier n calea lrgirii accesului
la credite. Din acest considerent, dezvoltarea fondurilor de garantare a creditelor pentru IMM-uri, att
la nivel central ct i teritorial, se impune ca o direcie de aciune n efortul de susinerea a accesului
IMM-urilor la credite.
Aceast direcie de aciune este i mai important dac se ia n calcul i conjunctura favorabil de pe
piaa creditului, concretizat n disponibilitatea i interesul crescnd al bncilor comerciale de a intra n
raporturi de creditare cu IMM-urile.


11
Finanarea IMM-urilor
CAPITOLUL 2. DECIZIA DE INVESTIII2.1. Investiiile ntreprinderii

Noiunea de investiie reprezint o categorie financiar de o deosebit complexitate, fiind
perceput cu semnificaii i sensuri diferite. n definirea investiiilor se are n vedere reflectarea
anumitor caracteristici generale i omogene ale acestora n raport cu modul de formare sau cu
destinaia pe care fondurile respective o primesc.

La prima vedere investiia apare ca o operaiune de modificare i de cretere a patrimoniului iniial:
construcii industriale i civile, achiziia, montajul i instalarea unor echipamente industriale,
cumprarea unor maini, utilaje etc. La o analiz mai profund, investiia este alocarea capitalurilor
economisite n activiti lucrative i profitabile care s majoreze valoarea capitalurilor investite1.

Noiunea de investiii poate fi analizat ntr-un sens larg i n altul restrns2. n sens larg, noiunea de
investiii cuprinde totalitatea cheltuielilor sau alocrilor de fonduri de la care se ateapt venituri n
perioada viitoare. Procesul de investiii presupune afectarea la un moment dat a unei cantiti de
moned ntr-o direcie susceptibil de a procura venituri n mai multe perioade succesive.

n sens restrns, investiiile reprezint cheltuieli ce se efectueaz pentru obinerea de active fixe, adic
pentru construirea, reconstruirea, lrgirea, modernizarea i achiziionarea de active fizice de natura
mainilor, utilajelor, instalaiilor, cldirilor, mijloacelor de transport i a altor instrumente de munc. Se
asimileaz investiiilor i cheltuielile referitoare la cheltuielile de proiectare, prospeciuni i proiectri
geologice, pregtirea personalului necesar obiectivelor n construcie, inclusiv ale personalului
administrativ i tehnic al ntreprinderii n curs de construcie etc. Prin procesul de investiii n sens
restrns, moneda se transform n active fixe astfel c asistm la alocarea de fonduri pentru activitile
de nlocuire sau expansiune a instrumentelor de munc.

Am putea spune c, n sens restrns investiiile reprezint suma de bani plasat n imobilizri pe termen
mijlociu i lung pentru obinerea de active corporale de natura mijloacelor fixe sau a terenurilor, de
active financiare sau de active necorporale, inclusiv know-how3. Datorit acestui concept restrns,
nsui capitalul ntreprinderii este structurat pe dou componente: capitalul fix i capitalul circulant.


2.1.1. Conceptul de investiie

Conceptul de investiie poate fi definit din puncte de vedere diferite, i anume: financiar, contabil sau
economic, juridic i psihologic4.

n sens financiar, investiia reprezint schimbarea unei sume de bani prezente i certe, n sperana
obinerii unor venituri viitoare superioare, dar probabile: achiziionarea unei maini pentru creterea
productivitii muncii, construirea unei uzine n vederea sporirii produciei, asimilarea


1 Onofrei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Economic, Bucureti, 2004, pag. 143.
2 Adochiei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Sylvi, Bucureti, 2000, pag. 87.
3 Ana, Gh. Finanele i politicile financiare ale ntreprinderilor, Editura Economic, Bucureti, 2001,
pag. 83.
4 Onofrei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Economic, Bucureti, 2004, pag. 143-144.


12
Finanarea IMM-urilorunui brevet pentru fabricaia de noi produse etc. Sub aspect financiar, investiiile reprezint
plasamente pe pieele financiare ale excedentelor de rent neconsumate, efectuate de deintorii
acestora.

n sens contabil, investiiile apar ca sume alocate pentru producerea unor bunuri de durat. n aceast
categorie intr: terenurile, cldirile, echipamentele, patentele etc. care vor determina fluxuri
financiare de venituri i cheltuieli de exploatare.

Sub aspect juridic, investiiile acoper achiziiile sau aproprierea oricror elemente care pot constitui
obiect al dreptului de proprietate, ca elemente ale unui patrimoniu: gospodriile rurale sau urbane,
echipamentele productive, vehiculele, valorile mobiliare, banii etc. La prima vedere, aspectul juridic pare
s-l includ i pe cel financiar-contabil, ns exist situaii n care trebuie s avem n vedere i excluderea
lor reciproc.

Astfel, o imobilizare achiziionat i finanat prin operaiunea de leasing, precum i nchirierea activelor
reprezint investiii, dei nu satisfac acel criteriu al proprietii juridice. Dimpotriv, exist i cazuri de
investiii n sens strict juridic, fr conotaii financiar-contabile, cum ar fi cumprarea unor terenuri,
case de vacane, bunuri casnice etc.

Cumprarea de aciuni pe piaa financiar reprezint o investiie financiar, dar nu i contabil, ntruct
astfel nu se transfer dect dreptul de proprietate asupra unor bunuri productive existente,
capitalul rmnnd neschimbat. n cazul n care cumprarea de aciuni are ca efect majorarea
capitalului, avem de-a face cu o investiie financiar-contabil.

Din punct de vedere psihologic, investiia evideniaz intenia individului sau a ntreprinderii de a investi,
care conduce la decalarea consumului n timp. Din aceast perspectiv, investitorul renun la
bunurile imediate n favoarea celor viitoare, asumndu-i unele riscuri. El accept schimbul unei
satisfacii imediate i certe (la care renun) cu sperana obinerii unei satisfacii viitoare superioare dar
incerte.

Investiiile joac un rol central, multiplicator n creterea economic, influennd att cererea, ct i
oferta pe pia. Scopul fundamental al investiiilor este acela de a spori bogia proprietarilor, respectiv
a acionarilor i, implicit, a valorii ntreprinderii. Pe termen scurt, investiiile vizeaz creterea
productivitii, diversificarea activitilor, mbuntirea condiiilor de munc, cu impact favorabil la
nivel macroeconomic.

Pentru managerul financiar, investiia este o decizie de a imobiliza un capital n vederea obinerii n viitor
a unei rentabiliti mai bune. Rolul principal al acestuia este de a gsi sursele de finanare necesare
investiiilor, de a evalua i obine o rentabilitate corespunztoare. Din punct de vedere financiar,
investiiile se caracterizeaz prin cheltuieli foarte mari i prin intrri de fonduri pe toat perioada de
exploatare a acesteia.

Managerul financiar trebuie s compare investiia iniial cu ncasrile pe care le genereaz i s-o
accepte pe aceea a crei rentabilitate este superioar costului finanrii. Rentabilitatea nu este, ns,
singurul criteriu de acceptare i selecionare a investiiilor.

Constrngerea bugetar este att de puternic, uneori, nct managerul financiar trebuie s fie
preocupat pentru reintrarea ct mai rapid n posesia fondurilor cheltuite, ceea ce nseamn s aduc
cash-flow-uri corespunztoare ntr-o perioad ct mai scurt. Cu alte cuvinte, n efectuarea investiiilor
i selecionarea lor este necesar s se in seama i de criteriul lichiditii.

13
Finanarea IMM-urilor2.1.2. Clasificarea investiiilor

Tipologia investiiilor dintr-o ntreprindere este de o mare diversitate. Necesitile practice de
fundamentare i analiz economic au evideniat mai multe criterii de clasificare a investiiilor, chiar
dac n realitate delimitarea nu este chiar att de strict. Din multitudinea acestor criterii, le reinem pe
urmtoarele:

Din punct de vedere al locului n care se implementeaz, investiiile pot fi:
investiii interne care se realizeaz n cadrul ntreprinderilor existente;
investiii externe care vizeaz creterea potenialului economic al ntreprinderii prin
participarea cu fonduri ntr-o alt societate, crearea de filiale noi etc.

Dup destinaia obiectelor, la realizarea crora particip, investiiile pot fi:

investiii propriu-zis productive, cu efecte asupra capacitii de producie i de comercializare,
concretizate n active fixe care asigur condiiile materiale nemijlocite ale produciei;
investiii neproductive sau socio-demografice, prin care se realizeaz active fixe n
domeniile: social-cultural (locuine, cantine, sedii sociale etc.), nvmnt, sntate etc.

Dup natura i caracterul investiiilor, acestea pot fi grupate n:

investiii de meninere sau de nlocuire, avnd ca destinaie acoperirea material i financiar a
activelor fixe pe care o ntreprindere trebuie s le nlocuiasc, datorit uzurii fizice i morale. Acest tip de
investiii contribuie la meninerea capacitii activelor fixe existente afectate de uzur. Ele au un risc
foarte sczut, deoarece nu presupun modificri ale tehnologiei de fabricaie;
investiii de expansiune destinate creterii capacitii de producie a ntreprinderilor,
ca urmare a modificrii cererii pentru produsele existente sau lansarea de produse noi. Acest tip de
investiii vizeaz creterea patrimoniului i se caracterizeaz printr-un grad sczut de risc, ca urmare a
unor corecii nesemnificative n tehnologia de fabricaie;
investiii de modernizare/inovare, cu rol de asigurare a condiiilor de reducere a
costurilor de producie, cretere a productivitii muncii, ameliorrii calitii produselor, lansrii n
fabricaie de noi produse i, doar n subsidiar, creterii capacitilor de producie;
investiiile strategice, avnd ca obiect reducerea riscului determinat de progresul
tehnic i de concuren. n aceast categorie se includ cheltuielile de cercetare tiinific, de
protejare a ntreprinderii n cazul unor livrri defectuoase sau al modificrii preurilor, precum i
investiiile de natur social. Ca i investiiile de extindere, investiiile strategice presupun un risc
considerabil, antrenat de nevoia de lrgire a pieelor de aprovizionare, a forei de munc, de capital i de
desfacere.

Din punct de vedere al obiectivelor urmrite de ntreprindere, investiiile pot fi:

investiii strategice, care vizeaz obiective de cercetare-dezvoltare a unor sectoare, formarea de
filiale n strintate, achiziionarea de societi, luarea de participaii financiare n ramuri noi etc.;
investiii umane, care vizeaz recrutarea de muncitori specializai, de cadre de conducere
i cheltuieli de perfecionare a cadrelor;
investiii sociale privind mbuntirea condiiilor de munc i via a salariailor;
investiii de interes public;14
Finanarea IMM-urilorinvestiii privind reducerea polurii etc.
Din punct de vedere al structurii interne sau al naturii activitilor, investiiile se clasific astfel:
investiii pentru lucrri de construcii montaj, alocate pentru lucrri de construcii n cldiri,
instalaii, construcii speciale i auxiliare, amenajarea i pregtirea terenului, precum i pentru montajul
utilajelor, prilor metalice ale cldirilor etc.;
investiii pentru achiziionarea de utilaje, instrumente de munc i transportul acestora. Aici
putem vorbi de: utilaje ce nu necesit montaj, n grupa crora sunt cuprinse obiectele patrimoniale
independente, ce nu necesit alte operaiuni de punere n funciune (mijloacele de transport,
echipamentele electronice de calcul, mainile agricole i alte utilaje independente) i de utilaje ce
necesit montaj, respectiv instalaiile, echipamentele i altele asemenea ce urmeaz a fi asamblate,
fixate pe postamente sau fundaii, operaiuni dup care obiectul de investiie va putea fi dat n
folosin;
investiii n lucrri i exploatri geologice care includ prospeciuni i exploatri pentru
conturarea i extinderea perimetrelor de zcminte descoperite anterior, construirea unor
exploatri i diverse lucrri n vederea trecerii unor rezerve din categorii inferioare n altele
superioare, studii i cercetri geologice etc.;
alte investiii care includ: cheltuieli de proiectare, piese de schimb i obiecte de inventar
prim dotare, cheltuieli cu obinerea terenului, cheltuieli cu pregtirea personalului aferent noilor
capaciti, cheltuieli cu plata personalului de supraveghere i control, cheltuieli cu demolarea i
exproprierea etc.

Din punct de vedere al metodei de executare a lucrrilor, apar dou grupe de investiii:
investiii realizate n antrepriz care presupun executarea construciilor sau a montajelor prin
intermediul unor uniti specializate (antreprenori), ce dispun de dotare tehnic i personal calificat, n
raport cu specificul lucrrilor pe care le acoper, beneficiarul investiiei urmnd s recepioneze
lucrrile terminate i s i le plteasc executantului;
investiii realizate n regie, caz n care titularul de investiie i realizeaz cu fore
proprii toate lucrrile de punere n oper i dare n folosin (exploatare) a obiectului de natura
mijlocului fix. n aceast categorie se includ investiiile pentru unele lucrri izolate mai puin specializate,
n cazul reutilrilor i altor dotri sau al autodotrilor i autoutilrilor.

Din punct de vedere al surselor de finanare, investiiile pot fi:
investiii finanate din fonduri proprii;
investiii finanate din surse mprumutate.

Din punctul de vedere al localizrii cheltuielilor pe obiecte de investiii, se disting urmtoarele tipuri de
investiii5:
investiii directe sau de baz care cuprind capitalul plasat n obiecte de baz (construcii, echipamente
tehnice, maini i utilaje etc.) ce asigur exploatarea normal a proiectului n curs de realizare;
investiii colaterale sau anexe care cuprind cheltuielile aferente realizrii unor lucrri
legate teritorial sau funcional de obiectul de baz al investiiei: centrale termice i electrice proprii,
staii de aer comprimat sau de producere i distribuire a acetilenei, asigurarea cu reelele de
alimentare, ci de acces, racorduri de utiliti (ap, energie electric, gaze naturale), staii de
epurare etc.;
investiii conexe care sunt efectuate de ali investitori. Acestea vor facilita punerea n
valoare i n stare efectiv de funcionalitate a investiiei directe, cum sunt: drumuri, ci ferate i triaje
care leag obiectul investiiei de magistralele de transport, precum i obiective social-5 Ana, Gh. Finanele i politicile financiare ale ntreprinderilor, Editura Economic, Bucureti, 2001,
pag. 87-88.


15
Finanarea IMM-urilorculturale necesare stabilitii forei de munc, ndeosebi a celei de intervenie i asigurarea
funcionrii complexelor i unitilor cu grad sporit de periculozitate.
Dup caracterul ncasrilor i plilor (din perspectiva monetar a intrrilor i a ieirilor de trezorerie), se
pot distinge patru tipuri de investiii6:
investiii cu o singur cheltuial iniial (intrare) i o singur ncasare (ieire) la ncheierea duratei
investiiei. Din aceast grup fac parte unele proiecte de investiii n construcii, agricultur precum i
investiiile financiare;
investiiile care solicit o singur cheltuire a capitalurilor iniiale i genereaz ncasri
ealonate pe durata de via a investiiei. Din aceast categorie fac parte unele proiecte de investiii
n echipamente industriale i reprezint varianta cea mai comod pentru evaluarea modelelor de
selecie a proiectelor de investiii;
investiii care reclam o cheltuial ealonat a capitalurilor iniiale i degaj o singur
ncasare la sfritul duratei investiiei. Construcia unor ansambluri industriale complexe de
natura uzinelor i predarea lor la cheie poate fi asimilat acestui tip de investiie;
investiii caracterizate prin intrri i ieiri ealonate de trezorerie pe durata de via a
proiectului. Din aceast categorie fac parte majoritatea investiiilor industriale.


2.1.3. Eficiena, necesitatea, oportunitatea, rolul i documentaia investiiilor

Eficiena investiiilor7 reprezint o problem de maxim nsemntate pentru ntreprindere, deoarece
arat, ntre altele, dac un proiect trebuie s fie sau nu realizat. Eficiena se reflect n raportul dintre
rezultatele sau efectele obinute din exploatare i eforturile sau cheltuielile de investiii. Investiiile au
efecte materiale, valorice i sociale.

Creterea eficienei necesit mbuntirea activitii tuturor factorilor care concur la realizarea
programelor de investiii, (antreprenori, beneficiari, furnizori de utilaje, organisme bancare etc.). Pentru
aprecierea eficienei investiiilor este necesar s se utilizeze o serie de indicatori care s furnizeze o baz
compatibil pentru luarea deciziilor de a investi. Aceast baz obiectiv const n obinerea de rezultate
maxime cu minimum de efort. Pentru a ne da seama c obinem maximum de efect trebuie s facem
comparaii ntre mai multe variante de proiect.

Indicatorii de apreciere a eficienei investiiilor trebuie s permit:
compararea cu alte proiecte din ramura respectiv, din alte ramuri i chiar cu cele din ntreaga
economie;
compararea mai multor variante de proiect pentru aceeai investiie i alegerea celei
optime.

Indicatorii cei mai potrivii care exprim eficiena investiiilor i care se folosesc pe plan mondial sunt cei
care se bazeaz pe calcule de actualizare. ntre aceti indicatori menionm:

- raportul dintre veniturile actualizate i costurile actualizate, cu meniunea c acestea se obin prin
nmulirea veniturilor i costurilor neactualizate cu coeficientul de actualizare;
- beneficiile actualizate (fluxul de numerar), calculate ca diferen ntre veniturile actualizate
i cheltuielile actualizate;
- valoarea actual net calculat ca diferen ntre suma veniturilor nete actualizate i
cheltuielile iniiale de investiii;
- rata intern de rentabilitate;
- cursul de revenire net actualizat sau Testul Bruno, calculat ca raport ntre cheltuielile

6 Onofrei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Economic, Bucureti, 2004, pag. 147.
7 Bistriceanu, Gh. D., Adochiei, M. N., Negrea, E. Finanele agenilor economici, Editura Economic,
Bucureti,
2001, pag. 122-124.


16
Finanarea IMM-uriloractualizate exprimate n lei i valoarea net exprimat n valut;
- durata recuperrii, calculat ca raport ntre cheltuielile de investiii i venitul mediu anual.
nscrierea investiiilor n programul ntreprinderii i luarea deciziei de efectuare a acesteia trebuie
realizate dup un studiu amnunit privind necesitatea, oportunitatea i eficiena lor.

La stabilirea necesitii, oportunitii i eficienei8 este necesar s se aib n vedere cerinele pieei
interne i externe, utilizarea deplin a tuturor capacitilor de producie existente, sursele de
aprovizionare cu materii prime, materiale, combustibili, energie, instrumente de munc,
asigurarea cu for de munc, existena unor ci i mijloace de transport favorabile din punct de vedere
al costurilor, posibilitatea formrii unor resurse financiare corespunztoare i eventual, de combinare a
acestora, n aa fel nct s se obin o reducere a cheltuielilor de investiii etc.

Necesitatea investiiilor este dat de msura n care o ntreprindere nu-i poate ndeplini programul de
producie, program fundamentat pe condiiile normale de lucru i ale capacitilor existente de
producie, precum i pe programul de desfacere.

Oportunitatea se apreciaz n strns legtur cu necesitatea, eficiena i timpul cel mai potrivit de
creare i dare n funciune a capacitilor de producie, cu formarea resurselor financiare i
condiiile de aprovizionare i desfacere etc.


Revenind la eficiena investiilor, se cuvine s se arate c aceasta depinde de o serie de factori, ntre care
nivelul costurilor de producie i volumul vnzrilor. Costurile unitare de producie vor fi cu att mai
sczute cu ct investiiile i cheltuielile de exploatare vor fi repartizate asupra unor vnzri mai ridicate.

De aceea, se impune s se fac analize strategice, cunoscnd c necesarul de investiii i rentabilitatea
sunt diferite n funcie de vnzri i gradul de concuren. n acest scop trebuie s se studieze pieele,
innd seama i de faptul c o ntreprindere dominant va fi mai rentabil fa de cele care dein doar
nite segmente reduse din pia.

Lund n considerare, din punct de vedere economic, cei doi factori fundamentali ce-i are n vedere orice
ntreprinztor n conjunctura concurenial a economiei de pia, respectiv factorul de protecie i
factorul de risc, primul este asigurat prin strategii manageriale, dintre care se detaeaz9:

- gradul de dotare tehnic cu utilaje i aparatur de nalt tehnicitate, precizie i productivitate care s-i
asigure att un volum fizic al produciei ce i confer stabilitate pe pia, ct i un efort minim de
cheltuieli prin care s satisfac nivelul proiectat de profitabilitate;
- achiziionarea i punerea n exploatare a unor mijloace fixe economicoase din punctul de vedere al
consumului de ageni energetici (motrici), dar i de for de munc, aspecte ce conduc la sporirea
competitiviti produsului destinat pieei;
- investiiile de natur strategic, cum sunt cele referitoare la automatizarea i robotizarea fluxurilor
tehnologice, nfiinarea unor filiale n zone geografice sigure i atractive sau concentrarea
capitalului prin absorbie sau fuziune;
- investiii de dezvoltare, determinate de acapararea sau lrgirea pieelor privitoare la aporturi de
capital, la aprovizionare i desfacere, prin crearea sau extinderea capacitilor de producie.

8 Adochiei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Sylvi, Bucureti, 2000, pag. 92-93.
9 Ana, Gh. Finanele i politicile financiare ale ntreprinderilor, Editura Economic, Bucureti, 2001,
pag. 86.


17
Finanarea IMM-urilorn funcie de elementele de strategie economic menionate, apar evidente necesitatea, oportunitatea
i rolul investiiilor n existena i consolidarea ntreprinderii.

Lucrrile de investiii trebuie s aib la baz un studiu aprofundat, respectiv o documentaie
amnunit. La noi n ar, aceast documentaie conine: studiul tehnico-economic, proiectul i
devizele10.

n studiul tehnico-economic se cuprind informaii economice, tehnice i financiare cu caracter general,
prin care se justific necesitatea i oportunitatea investiiilor, se fundamenteaz posibilitile de
realizare i exploatare n condiii de eficien maxim a lucrrilor.

Prin documentaia de proiect se stabilesc indicatorii tehnico-economici i se soluioneaz diferite
probleme tehnice. Aceast documentaie se ntocmete, n principiu, de organizaii de cercetare,
inginerie tehnologic i proiectare, deoarece implic rezolvarea unor probleme foarte complexe.

n cadrul documentaiei de deviz se stabilete volumul cheltuielilor pentru realizarea investiiilor.
Devizele pot fi: pe categorii de lucrri, pe categorii de cheltuieli, pe obiecte i devizul general.

Devizele pe categorii de lucrri se refer la lucrri cum sunt cele de spturi, fundaii, construcii,
instalaii, montaj i evideniaz cheltuielile pe care le reclam executarea lor.

Devizele pe categorii de cheltuieli cuprind cheltuieli cum sunt: pentru studii i cercetri, proiectare,
recrutare de cadre i calificarea lor, deplasri ale personalului etc.

Devizul pe obiecte este, de fapt, o recapitulaie a devizelor pe categorii de lucrri care concur la
realizarea unui obiect. Prin obiect se nelege o construcie bine determinat ca: o hal, un depozit etc.

Devizul general reflect totalitatea cheltuielilor pentru executarea investiiilor. Acest deviz se desfoar
pe subdiviziuni care arat destinaia cheltuielilor.


2.1.4. Elementele financiare ale investiiei

n evaluarea investiiilor trebuie s se in seama de caracteristicile financiare ale eforturilor i efectelor
acestora. n timp ce efortul este ntotdeauna msurabil, efectele investiiilor sunt dificil de cuantificat,
fie datorit caracterului mai special al unor investiii (cum ar fi cele socio-umane), fie datorit
incertitudinii efectelor viitoare.

Cu toate acestea, efortul i efectul unei investiii pot fi surprinse cu ajutorul urmtoarelor elemente11:

a. cheltuielile pentru investiii cuprind n general: costul de achiziie al echipamentului, utilitilor i
terenului, alte costuri referitoare la investiie (transport, instalaii, personal suplimentar etc.) i costuri
de oportunitate. Costul de oportunitate este costul implicat de renunarea la o ocazie favorabil
(oportun) pentru realizarea acelei investiii. De exemplu, atunci cnd un productor de maini se
hotrte s lanseze un nou model, vnzrile din celelalte modele, n mod normal, cunosc o scdere.
Fluxul de numerar pierdut pentru aceste modele constituie un cost de oportunitate.
10 Adochiei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Sylvi, Bucureti, 2000, pag. 93-94.
11 Onofrei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Economic, Bucureti, 2004, pag. 147-149.


18
Finanarea IMM-urilorb. durata de via a investiiei poate fi exprimat astfel:

- durata de via tehnic, care este determinat de caracteristicile tehnico-funcionale specifice fiecrui
bun de investiie;
- durata contabil (fiscal), care este stabilit pentru perioada de recuperare integral a valorii iniiale a
investiiei pe calea amortizrii;
- durata de via economic (comercial), care este determinat de durata n care investiia l
intereseaz pe investitor, prin efectele sale favorabile;
- durata juridic, respectiv durata proteciei juridice asupra dreptului de proprietate sau de
concesiune asupra unui anumit bun.

Pentru evaluarea eficienei, se ine seama de durata de via, care intereseaz cel mai mult
gestiunea financiar a ntreprinderii. Peste aceast durat, obiectivul de investiii va genera cheltuieli i
amortizri mai mari dect veniturile rezultate.

c. beneficiile suplimentare sau economiile (de materiale, manoper) prevzute a se obine prin
exploatarea investiiei. Acestea sunt fluxuri de numerar determinate de punerea n funciune a
obiectivului de investiie. Ele se determin ca diferen ntre ncasrile suplimentare i plile
suplimentare din activitatea ntreprinderii, prin punerea n funciune a investiiei. n general, fluxurile de
numerar sunt de trei categorii:

- investiia iniial, care constituie fluxul de numerar net existent la nceputul proiectului respectiv.
Acestea includ cheltuielile de investiii;
- fluxul de numerar din exploatare, care constituie fluxul de numerar net ateptat de-a lungul vieii
economice a proiectului. El se refer la numerarul generat de exploatare i cuprinde profitul i
amortizarea;
- fluxul de numerar terminal, care reprezint fluxul de numerar net, pozitiv sau negativ, existent la finele
proiectului. El se apreciaz prin compararea rezultatelor exploatrii n condiiile folosirii noii investiii,
fa de rezultatele exploatrii de dinaintea investiiei.

d. valoarea rezidual exprim valoarea posibil de realizat dup ncheierea duratei de via a investiiei
(prin vnzare, casare etc.). Ctigul de capital astfel obinut mrete profitul impozabil, iar pentru a
reduce impactul fiscal, unele legislaii acord scutiri de impozit pentru o parte din ctigurile de capital.


2.1.5. Fundamentarea deciziei de investiii pe tehnica actualizrii12

Alegerea variantelor de investiie se realizeaz pe baza unui criteriu obiectiv maximizarea valorii
actuale nete criteriu ce se fundamenteaz obiectiv pe randamentele descresctoare ale oportunitilor
de investiii din economie, indiferent de preferinele subiective ale consumatorului13.

Rata dobnzii de pia are rolul de criteriu obiectiv de evaluare a proiectelor de investiii i de selecie a
celor mai eficiente variante, fiind un factor exogen. n modul de evaluare, rata dobnzii ca indicator
macroeconomic are o neutralitate n procesul de evaluare a investiiilor, care-i confer fiabilitate i
pertinen n calculele de eficien.

Plusul de rentabilitate ce va rezulta din selecia i promovarea proiectelor de investiii, superioare
investiiei pe piaa financiar, va contribui la creterea valorii ntreprinderii. Dac pstrm


12 Adochiei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Sylvi, Bucureti, 2000, pag. 102-107.
13 Ana, Gh. Finanele i politicile financiare ale ntreprinderilor, Editura Economic, Bucureti, 2001,
pag. 92-93.


19
Finanarea IMM-urilorcaracterul de neutralitate al ratei dobnzii, aceasta poate fi mai mic dect coeficientul de rentabilitate
economic scontat, ceea ce arat potenialul de cretere a averii ntreprinderii sau rata dobnzii pe pia
poate fi mai mare dect coeficientul rentabilitii economice, ceea ce arat c este mai profitabil un
plasament financiar, dect plasamentul n sfera investiiei economice.

Decizia de investiii trebuie s aib la baz informaii complexe i exacte referitor la necesitate,
oportunitate, volumul cheltuielilor i al resurselor financiare, fluxurile de intrare i ieire a fondurilor pe
toat perioada de exploatare a activelor fixe, asigurarea rentabilitii i lichiditii, recuperarea
capitalurilor investite, durata de execuie i de exploatare a investiiilor etc. Decizia de investiii
constituie o atribuie a conducerii superioare a ntreprinderii, deoarece angajeaz, n general, aciuni de
mari proporii care implic consumuri importante de capital. n decizia de investiii (ce se ia cu ocazia
nfiinrii unei ntreprinderi, a expansiunii patrimoniului sau a modernizrii acestuia) este necesar s
se in seama, ntre altele, de selectarea bunurilor n care se vor ncorpora fondurile, spre a rspunde
criteriilor de rentabilitate i lichiditate.

Criteriul de rentabilitate este determinat de cerinele funcionrii ntreprinderii pe gestiune financiar i
const n obinerea de venituri acoperitoare i a unui profit ridicat.

Criteriul de lichiditate este preponderent monetar, aplicarea lui constnd n meninerea n cadrul unor
parametri normali a echilibrului bnesc, ceea ce se poate realiza prin alocarea fondurilor ntr- o
asemenea structur de elemente patrimoniale nct s permit ntreprinderii o rotaie accelerat a
capitalului, recuperarea rapid i cu mare randament a acestuia.

Deciziile de investiii i de finanare sunt organic legate ntre ele. Decizia de finanare poate avea i un
aspect extern, care const n hotrrea deintorului de capital din afara ntreprinderii care dorete sau
nu, s accepte schimbarea monedei pe o crean asupra ntreprinderii, adic pe active financiare. Astfel,
se cuvine s se arate c deciziei ntreprinderii de a investi i se poate opune decizia de plasament a
posesorului de economii sau capital.

Dac ambele decizii concord, nseamn c se va putea afecta o anumit cantitate de moned ntr-o
direcie susceptibil de a procura venituri pe mai multe perioade succesive.
n luarea deciziei de investiii, o nsemntate mare prezint studiul de oportunitate i de eficien
realizat pe baz de proiecte n mai multe variante i din care trebuie s se aleag cea care asigur
eficiena cea mai ridicat. n acest scop, este necesar s se evalueze proiectele, evaluare care se bazeaz
pe previziunea veniturilor i cheltuielilor, cu meniunea c diferena dintre ele reprezint venituri nete,
ce se ateapt a fi obinute. Alegerea proiectelor de investiii, aa cum s-a mai artat, impune calcularea
i utilizarea unor indicatori, care s furnizeze o baz obiectiv, compatibil, n aprecierea eficienei, n
aa fel nct s se poat aplica principiul cel mai mult pentru cel mai puin. innd seama c resursele
financiare au un caracter limitat, un proiect bun este acela care asigur recuperarea fondurilor n cel mai
scurt timp i un ctig maxim.

Trebuie avut n vedere c timpul trece i un leu de astzi nu este egal cu un leu din viitor. nainte de a
pune n aplicare proiectul de investiii, ntreprinderea este interesat s fac previziuni att cu privire la
fluxul de autofinanare (cash-flow) pe care-l va genera proiectul, ct i la ieirea de fonduri necesare pe
ntreaga perioad a exploatrii investiiilor.

n aceast previziune trebuie s se in seama de timp, adic de momentul n care vor avea loc ieirile de
fonduri i cel n care se vor nate fluxurile de autofinanare, generate de realizarea proiectului. Pentru
simplificarea analizei i pentru face posibile comparaiile, trebuie s eliminm influena timpului,
aducnd toate operaiile la data realizrii investiiilor. Aceasta nseamn a actualiza valorile n funcie de
data lor de realizare, astfel c se obine o valoare actual.20
Finanarea IMM-urilorDeci, prin metoda actualizrii se urmrete asigurarea comparabilitii n timp a unor eforturi
(cheltuieli) i efecte (venituri) exprimate valoric i care se succed pe o anumit perioad (de minim
2 ani). Premisa fundamental a acestei metode const n faptul c orice valoare de natur
financiar se degradeaz n timp atunci cnd nu este integrat unui proces economic de
valorificare, astfel c o sum deinut n prezent are o valoare mai mare dect aceeai sum ce se va
deine n anii urmtori. De exemplu, dac se plaseaz pe piaa financiar n prezent o sum de
100 lei, cu o rat de dobnd de 9% se va obine:
a) dup un an, valoarea dobndit
Vd1
(capitalul majorat cu dobnda) va fi de
100 + 9% 100 = 109
lei sau
100(1 + 0,09) = 109
lei, ceea ce redat matematic se poate scrie
C(1 + i ),
cu meniunea c acest mecanism este cel al dobnzii simple (n care C este capitalul);
b) dac plata dobnzii nu se efectueaz, suma pus la dispoziia debitorului n al doilea an
va fi de 109 lei, adic
C(1 + i ). La sfritul celui de-al doilea an, valoarea dobndit
Vd 2
va fi de
109 + 9% 109 = 118,81
lei sau
109(1 + 0,09) = 100(1 + 0,09)2 = 118,81 lei, ceea ce se poate reda
matematic sub forma C(1 + i )2 ;

c) dup n ani,
100(1 + 0,09)n , care se poate exprima prin relaia
Vdn = C(1 + i )n .
Mecanismele de la punctele b i c sunt ale dobnzii compuse. De aici tragem concluzia c o sum de 100
de lei astzi este egal cu 109 lei din anul urmtor, cu 118,81 lei dup doi ani i aa mai departe.

Putem privi i invers, respectiv ct valoreaz astzi (valoare actual sau prezent Va ) o sum de
100 lei din anii viitori, la o rat de valorificare de 9%. Fcnd calculele, vom obine:

a) 100 lei din anul viitor va valora astzi cu
100 = 91,74
1 + 0,09

lei. Scris matematic,

relaia este: Va1
= C ;
1 + i

b) 100 de lei din anul al doilea din viitor va valora astzi cu


ceea ce matematic poate fi redat sub forma Va = C ; (1 + i)
100
(1 + 0,09)2
= 84,17

lei,

c) 100 de lei din anul n din viitor va valora astzi cu

C
100
(1 + 0,09)n

, ceea ce se poate scrie
sub forma Va n = . (1 + i)

Sintetiznd calculele i redndu-le matematic, ajungem la urmtoarele dou relaii fundamentale:

a) la sfritul unei perioade de n ani, valoarea dobndit sau capitalizat ( Vd n ) pe baza
unei rate i de valorificare este formul a dobnzii compuse.
Vd n = C(1 + i )n . Aceast relaie este cunoscut sub denumirea de

C
b) Inversnd, obinem valoarea actualizat ( Va n ), adic
i astfel: Van = C(1 + i )n .
Va n =
(1 + i)
, care se poate scrie

Din aceast relaie se desprind doi coeficieni i anume:
a) (1 + i )n , care reprezint coeficientul de capitalizare (dobndire);
21
Finanarea IMM-urilorb) (1 + i )n , care reprezint coeficientul de actualizare cu meniunea c n plan matematic
1
acesta se poate scrie i sub forma

. (1 + i)n

Menionm totui c exist tabele financiare care dau valoarea acestor coeficieni pentru anumit
rat de valorificare (dobnd) i o anumit durat.

Cei doi coeficieni, ne permit, potrivit necesitilor s trecem de la o valoare dobndit la o valoare
actual i invers.

Se folosete coeficientul de actualizare pentru a analiza baza de valori actuale, iar coeficientul de
capitalizare pentru a analiza baza de valori dobndite. Trebuie menionat totui c economitii opteaz
pentru analiza n relaia de valori actuale.

Dac facem o analiz asupra unei investiii i a fluxurilor pe care le genereaz, procedeul de actualizare
de mai sus rmne acelai, adic trebuie s trecem de la ncasri i cheltuieli viitoare la valoarea
actualizat a acestora.

Orice investiii n active fizice industriale sau comerciale, active financiare (aciuni, obligaiuni), bunuri
nemateriale (brevete etc.), cheltuieli de cercetare, cheltuieli cu pregtirea personalului etc. poate fi
analizat ca una sau mai multe cheltuieli iniiale i ca o succesiune de venituri nete, pe mai multe
perioade succesive. Punerea n aplicare a unui proiect de investiii reclam cunoaterea cheltuielilor
iniiale, a veniturilor nete ateptate, a duratei de funcionare i eventual a valorii reziduale. n cazul n
care dispunem de cunoaterea tuturor caracteristicilor unui proiect de investiii este posibil s se
stabileasc o rat actuarial care s egaleze cheltuiala iniial cu suma valorilor actuale ale veniturilor
prevzute, la fel ca n cazul unui plasament financiar.


2.1.6. Criterii n luarea deciziei de investiii i selectarea proiectelor

n luarea deciziei de investiii i alegerea proiectelor se pot utiliza mai multe criterii14, ntre care:
criteriul ratei medii de rentabilitate;
criteriul timpului de recuperare;
criteriul valorii actuale nete;
criteriul ratei interne de rentabilitate.

Criteriul ratei medii de rentabilitate reprezint un procedeu tradiional i de origine contabil n multe
ri, avnd un caracter sumar. Rata medie de rentabilitate ( R r ) se poate stabili pe baza beneficiului
mediu anual i a valorii medii anuale a investiiilor dup relaia:
R r =
Beneficiu mediu anual 100 . Investitie medie anuala

Beneficiul mediu anual se obine prin raportarea beneficiilor totale obinute pe ntreaga perioad de
exploatare a proiectului la numrul de ani corespunztor acestei perioade. Dup acelai procedeu se
stabilete i investiia medie anual. n investiia medie intr att investiia n active fixe, ct i cea
referitoare la activele circulante. De asemenea, investiia ce se ia n calcul este cea net, obinut prin
deducerea amortismentului n fiecare an.
Rentabilitile anuale, ca urmare a lurii n calcul a investiiei nete, vor crete n fiecare an, ajungndu-se
n ultimul an chiar peste sut la sut, ceea ce este foarte greu de realizat n practic.

14 Bistriceanu, Gh. D., Adochiei, M. N., Negrea, E. Finanele agenilor economici, Editura Economic,
Bucureti,
2001, pag. 132-135.


22
Finanarea IMM-urilorCriteriul timpului de recuperare este foarte des practicat de ctre ntreprinderi, deoarece acesta permite
urmrirea n timp a obinerii lichiditilor i, deci, a recuperrii sumelor investite. Metoda const n a
msura intervalul de timp necesar recuperrii cheltuielilor angajate prin veniturile nete succesive.
Durata recuperrii se poate obine pe baza urmtorului raport: Cheltuieli medii de
investitii .
Venit mediu anual

Aplicarea acestei metode ne permite s clasificm cu mult uurin proiectele de investiii (dup
criteriul duratei de recuperare). Selecia proiectelor se bazeaz, prin urmare, numai dup criteriul vitezei
de recuperare sumei iniiale. Metoda nu ine seama de o parte a veniturilor nete ce se obin dup
expirarea duratei de recuperare, ceea ce ar putea conduce la abandonarea unei investiii ale crei
venituri nete ar fi foarte ridicate, dup aceast perioad.
Motivul aplicrii acestei metode const n faptul c ntreprinderea are preferine pentru lichiditi
imediate, ceea ce micoreaz riscurile pe care le genereaz scoaterea prematur din uz a activelor fixe.
Obinerea lichiditilor n scurt timp permite ntreprinderii s poat folosi numerarul recuperat
pentru a se adapta rapid la schimbrile tehnologice, permindu-i s sesizeze oportunitatea altor
investiii foarte rentabile ce se pot ivi.

Criteriul valorii actuale este un procedeu de aplicare direct a calculelor de actualizare. Aceast
metod const n calcularea pentru fiecare proiect a valorii actuale nete.

Valoarea actual net este diferena dintre venitul net total actualizat i suma cheltuielilor iniiale
pentru investiii. Veniturile actualizate, la rndul lor, se obin prin nmulirea veniturilor neactualizate cu
coeficientul de actualizare. Calculele reclam alegerea n prealabil a unei rate de actualizare care s
corespund cerinelor sau intereselor ntreprinderii.

Esena acestei metode rezult din urmtorul exemplu sumar n cadrul cruia presupunem c avem o
cheltuial iniial de investiii de 150.000 lei i creia i corespund ca venituri nete 45.000 lei n anul 1,
65.000 lei n anul 2, 70.000 lei n anul 3 i 85.000 lei n anul 4. De asemenea, considerm c rata de
actualizare care corespunde n gradul cel mai nalt opiunii de cretere a ntreprinderii este de 13%. n
baza acestor date, valoarea actual net se va obine conform tabelului 2.1.:

Tabelul 2.1. Calculul veniturilor nete actualizateAnii Venituri
Coeficieni de actualizare
1
Venituri nete actualizate
nete
, corespunztori ratei de 13%
(1 + i )n

0 1 2 3 (1x2)
1 45.000 0,8850 39.825
2 65.000 0,7831 50.902
3 70.000 0,6931 48.517
4 85.000 0,6133 52.130
Total 191.374Total venituri nete actualizate 191.374
Cheltuieli iniiale de investiii 150.000
Valoarea actual net 41.374
23
Finanarea IMM-urilorAceast metod permite identificarea investiiilor a cror rentabilitate nu este satisfctoare. n
exemplul nostru, valoarea actual net este pozitiv (+41.374 lei), astfel c investiia se recomand a se
efectua. n cazul n care ar exista o variant de proiect care s aib o valoare actual net mai mare
dect cea de mai sus, se va aplica acea variant.

ntruct cheltuielile iniiale de investiii pot fi diferite de la o variant de proiect la alta, este necesar s
se raporteze valoarea actual net la aceste cheltuieli spre a se obine nc o rat concludent pentru
decizia de investiii.

n exemplul nostru, aceast rat este:
Rata =
Valoarea actuala neta
Cheltuieli initiale de investitii
100 =
41.374
150.000
100 = 27 ,58% .
Dac valoarea actual net este negativ, proiectul nu se poate aplica, deoarece va produce
pierderi.

Criteriul ratei interne de rentabilitate. Rata intern de rentabilitate poate fi definit ca acea rat de
actualizare la care valoarea actualizat a costurilor este egal cu valoarea actualizat a veniturilor i,
deci, la care beneficiile actualizate sunt egale cu zero.

Pentru gsirea sau calcularea acestei rate se poate proceda prin ncercri succesive sau prin interpolare.
n vederea interpolrii, se calculeaz mai nti venitul net actualizat la o rat de actualizare destul de
ridicat, pentru a se obine o valoare a sa negativ i apoi la o rat suficient de sczut, spre a se gsi o
valoare pozitiv, ceea ce nseamn a avea pe zero ntre ele. Dup ce se fac
asemenea calcule se aplic urmtoarea relaie: RIR = R D VNAm , unde:
m S VNA
RIR = rata intern de rentabilitate;
R m = rata cea mai mic de actualizare (dintre cele dou);
D = diferena dintre cele dou rate de actualizare (cea mai mare i cea mai mic);
VNA m = venitul net actualizat aferent ratei celei mai mici de actualizare;
S VNA = suma celor dou venituri nete actualizate (venitul net actualizat aferent celei mai
mici rate de actualizare plus venitul net actualizat aferent celei mai mari rate de actualizare).

Clasamentul proiectelor de investiii dup rata lor este uor de fcut, dar executarea unuia dintre ele nu
este posibil dect n raport cu o rat minim, denumit de acceptare sau respingere.

Mai sunt i alte criterii de selectare a proiectelor, cum ar fi cea a cursului de revenire net actualizat
(denumit i Testul Bruno), cu meniunea c acest curs se poate compara direct cu cursul oficial, spre a
se aprecia dac este convenabil. Totui, metoda care corespunde n gradul cel mai nalt pe plan teoretic
este cea a valorii actuale nete.

Investiiile i rentabilitatea nu pot fi desprite de risc. Cheltuielile efectuate imediat sunt sigure, pe
cnd venitul scontat are un caracter de nesiguran, astfel c la rata de actualizare se recomand
aplicarea unui coeficient de risc. Deci, rata de actualizare poate cuprinde o rat de baz (fr risc) i un
adaos sau coeficient de risc.


Riscul se poate introduce i direct n veniturile nete, ceea ce impune calcularea speranei
matematice a acestora. Formula speranei matematice este: S m = X i Pi , n care:
S m = sperana matematic;
X i = valori posibile ale veniturilor nete;
Pi = posibiliti de realizare corespunztoare a veniturilor nete.


24
Finanarea IMM-urilorn scopul lurii n consideraie a riscului n tehnicile de previziune, pe lng calculele speranei
matematice, se poate utiliza i simularea. Decizia de investiii angajeaz ntreprinderea pe o perioad
ndelungat i reclam, ntre altele, punerea la punct a unei politici de finanare pentru a se colecta
fondurile necesare, precum i confruntarea proiectelor, pentru a corespunde i orientrilor politicii
generale a ntreprinderii. Decizia de a investi se degaj din confruntarea dintre rezultate i eforturi
pentru a se da o destinaie ct mai eficace resurselor financiare.


2.2. Amortizarea investiiilor

Rolul pe care-l are amortizarea n procesul reproduciei poate fi ndeplinit numai respectnd unele
condiii, printre care: evaluarea corect, realist a mijloacelor de munc, normele de amortizare s in
seama att de uzura fizic, ct i de cea moral, volumul fondului de amortizare s permit recuperarea
tuturor cheltuielilor pentru nlocuirea activelor imobilizate15.

Evaluarea realist a activelor imobilizate constituie o condiie esenial pentru stabilirea corect a
amortizrii. Supraevaluarea sau subevaluarea acestora conduce la constituirea nejustificat a unui fond
de amortizare mai mare sau mai mic fa de nevoile de nlocuire a mijloacelor de munc, ceea ce se
rsfrnge asupra cheltuielilor i a profitului, denaturnd mrimea lor real.

Amortizarea mijloacelor fixe este un proces economico-financiar prin care se compenseaz treptat, sub
aspect valoric, pierderea valorii de ntrebuinare, prin uzur fizic i moral, pe msura includerii
acesteia n cheltuielile de exploatare. Fiind un element al cheltuielilor de exploatare, amortizarea se va
regsi, n form valoric, n valoarea produselor, lucrrilor i serviciilor la a cror executare au participat
mijloacele fixe direct sau indirect16.


2.2.1. Mijloacele fixe i uzura lor

Se tie c, desfurarea activitii unei ntreprinderi presupune existena unor instrumente sau unelte de
munc, parte integrant a aparatului de producie i a patrimoniului cunoscute sub denumirea de active
fixe, mijloace, capitaluri sau fonduri fixe i imobilizri. Din punct de vedere material, activele fixe se
concretizeaz n maini, utilaje, instalaii, mijloace de transport, cldiri etc. i formeaz baza tehnic a
ntreprinderii.

Mijloacele fixe reprezint acea parte a aparatului de producie care se consum i transmit
valoarea asupra produselor i serviciilor nu dintr-o dat, ci treptat, n decursul mai multor cicluri de
exploatare, i pstreaz forma fizic specific i au o durat ndelungat de funcionare17. Transmiterea
treptat a valorii este determinat de faptul c, utilizarea respectiv consumul activelor fixe, adic
uzura fizic i moral acioneaz tot n mod treptat.

nlocuirea activelor fixe, meninerea n stare de funcionare i expansiunea lor reclam acumularea
sistematic de resurse financiare, resurse ce capt, ntre altele, forma fondului de amortizare.
nlocuirea i expansiunea activelor fixe au loc prin investiii.

Activele fixe au o pondere nsemnat n cadrul bunurilor care formeaz patrimoniul ntreprinderii
i trebuie s fie aezate n bilan naintea activelor circulante, deoarece au o durat mai mare de


15 Toma, M., Alexandru, F. Finane i gestiune financiar de ntreprindere, Editura Economic,
Bucureti, 2003, pag.
100.
16 Ana, Gh. Finanele i politicile financiare ale ntreprinderilor, Editura Economic, Bucureti, 2001,
pag. 98.
17 Adochiei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Sylvi, Bucureti, 2000, pag. 107-113.


25
Finanarea IMM-urilortransformare n lichiditi. n economia de pia, activele fixe, din punct de vedere contabil, sunt
formate din diferite imobilizri, n care intr bunuri i valori destinate s rmn mai mult timp n
ntreprinderi sub aceeai form. Prin urmare, durata mai mare sau mai mic este criteriul ca un bun s
fie considerat sau nu imobilizare.

Din punct de vedere contabil, tot n economia de pia (pe exemplul Franei), dup natura lor,
imobilizrile se clasific n18:
cheltuielile de instalare, care includ cheltuielile de instalare propriu-zise, cheltuieli de studii i
cercetri etc., cu meniunea c acestea nu sporesc patrimoniul ntreprinderii, dar trebuie s fie
repartizate asupra mai multor exerciii financiare;
imobilizrile corporale, care cuprind terenurile, construciile, cldirile, utilajele, diferite
materiale i imobilizri n curs;
imobilizrile necorporale, care includ brevetele, licenele, mrcile, modelele i desenele
industriale etc.);
alte valori imobilizate, care grupeaz mprumuturile acordate pe un termen mai mare
de un an, titlurile de participare, depozitele i cauiunile).

n funcie de scopul utilizrii lor, imobilizrile pot fi clasificate n:
imobilizri de exploatare, care includ bunuri direct productive utilizate pe o perioad
ndelungat, cum sunt instrumentele de munc;
imobilizrile n afara exploatrii, care cuprind bunuri indirect productive, cum sunt de
exemplu locuinele personalului.

Din punct de vedere al deprecierii sau nedeprecierii lor, imobilizrile pot fi grupate n:
imobilizri care se depreciaz, datorit uzurii fizice dar i dispariiei caracterului de nou;
imobilizri care nu se depreciaz, cum ar fi terenurile i anumite imobilizri nemateriale.

Dup apartenena lor19, mijloacele fixe se clasific n:
mijloace fixe proprietate a unitii patrimoniale nscrise n inventarul acesteia, valoarea lor real fiind
evideniat n bilan;
mijloace fixe luate cu chirie, locaie de gestiune, concesiune pentru care evidena este
realizat prin intermediul conturilor speciale, nefiind cuprinse n bilanul patrimonial.

Necesarul de active fixe depinde de volumul activitii. Trebuie avut n vedere c mrimea
activelor fixe are inciden asupra rentabilitii generale, deoarece acestea sunt purttoare de cheltuieli
de amortizare, ntreinere, chirii, sarcini financiare etc., astfel c la stabilirea volumului imobilizrilor
este necesar s se in cont de criteriul rentabilitii.

Din momentul n care s-au produs, dar mai ales n procesul de folosire, activele fixe se uzeaz
(depreciaz) fizic i moral.

Uzura fizic constituie baza material a pierderii valorii activelor fixe, fiind determinat de utilizare,
aciunea unor factori naturali i de scurgerea timpului. Ca efect al uzurii fizice, activele fixe trebuie s
fie supuse unui regim de ntreineri i reparaii care reclam cheltuieli, iar n anumite condiii,
acestea se scot din folosin i se nlocuiesc cu altele.18 Adochiei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Sylvi, Bucureti, 2000, pag. 107-114.
19 Onofrei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Economic, Bucureti, 2004, pag. 173.


26
Finanarea IMM-urilorUzura moral are loc atunci cnd activele fixe de demodeaz, se nvechesc din punct de vedere
tehnologic i apar altele mai perfecionate i mai bine adaptate la condiiile de lucru i poate chiar mai
ieftine. Din acest motiv se poate renuna la unele active fixe i cumpra altele noi cu caracteristici
tehnico-funcionale superioare, ceea ce este necesar s se ia n consideraie la stabilirea
amortizrii spre a nu se produce pierderi. Totodat, progresul tehnic i tiinific i pune amprenta i
asupra scurtrii vieii unor produse, fapt care necesit stabilirea unei durate mai mici de funcionare, la
calculul amortizrii. Astfel, este necesar s se in seama n practica economic i financiar, de uzura
moral spre a se realiza un transfer corespunztor din valoarea activelor fixe asupra produciei.

Se poate concluziona c att uzura fizic, ct i cea moral reprezint baza obiectiv a fondului de
amortizare.


2.2.2. Coninutul, destinaia i rolul amortizrii

Amortizarea poate fi privit sub urmtoarele trei aspecte20:
ca proces, care nseamn o detaare i transmitere de valoare din activele fixe asupra produciei;
ca o cheltuial, care urmeaz a se include n costuri;
ca fond sau resurs financiar, care trebuie s asigure recuperarea valorii activelor fixe i,
deci, finanarea nlocuirii acestora.

innd cont de aceste aspecte, amortizarea se poate defini n general, ca o expresie bneasc a uzurii.
Aceasta nu nseamn, ns, c n orice moment al existenei activului fix, uzura real este egal cu
amortizarea ca fond, egalitatea realizndu-se, n general la sfritul duratei de serviciu i, eventual, cu
luarea n consideraie i a valorii reziduale. Egalitatea sau lipsa de egalitate depind n cea mai mare parte
de mecanismele de calcul ale fondului de amortizare al crui caracter este determinat de categoriile de
norme de amortizare aplicate. Egalitatea pe parcursul duratei de serviciu este greu de realizat i ca
urmare a dificultilor n aprecierea gradului de uzur real, astfel c valoarea de inventar va fi egal
cu fondul de amortizare (eventual, plus valoarea rezidual) la sfritul existenei activului fix cnd
acesta este scos din uz.

Amortizarea, ca proces, trebuie s nceap din momentul drii n funciune a activelor fixe i pn n cel
al recuperrii integrale a valorii acestora. Unele active fixe pot fi scoase din funciune, ca efect al uzurii
fizice i morale, nainte de recuperarea normal i integral a valorii. n acest caz, acestea trebuie s fie
recuperate pn la nivelul valorii de inventar, mai puin sumele care rezult din valorificarea lor. Alte
active fixe pot fi meninute n funciune dup expirarea duratei normate i, deci, dup recuperarea
valorii de inventar, pentru care nu se justific practic s se calculeze n continuare amortizarea, deoarece
afecteaz rezultatele financiare i cuantumul obligaiilor fa de stat privind impozitul pe profit.

Amortizarea, ca element al costurilor, se refer la o parte nsemnat a cheltuielilor cu munca trecut ce
se va recupera odat cu celelalte cheltuieli, adic cu ocazia vnzrii i ncasrii produselor. Ponderea
amortizrii n costuri variaz de la un sector la altul de activitate i chiar de la o ntreprindere la alta. n
etapa actual exist o tendin de cretere a amortizrii n costuri ca urmare a sporirii valorii
echipamentului, a complexitii, volumului i tehnicitii acestuia pe fondul revoluiei tehnico-tiinifice,
a promovrii progresului tehnic.
20 Adochiei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Sylvi, Bucureti, 2000, pag. 117-120.


27
Finanarea IMM-urilorCosturile de producie - pentru ntreaga perioad de existen a activelor fixe - vor trebui ncrcate cu
cheltuieli privind amortizarea egal cu diferena dintre preul de achiziie i valoarea rezidual a
elementelor de active fixe. Valoarea rezidual este, n general mic i foarte greu de stabilit, astfel c n
sistemul actual romnesc de amortizare aceasta este neglijat.

Amortizarea, ca fond, poate fi definit i ca o sum de bani ce se detaeaz din activele fixe i care
permite ntreprinderilor21:

a) meninerea constant a activelor fixe, atunci cnd a utilizat resurse financiare proprii pentru
obinerea acestora;
b) rambursarea exact a creditelor, atunci cnd a utilizat resurse financiare mprumutate pentru
procurarea activelor fixe.

Prin procesul de amortizare se recupereaz valoarea activelor fixe, constituindu-se n acest scop un fond
special denumit fond de amortizare. Acest fond este destinat, n special, nlocuirii activelor fixe scoase
din uz cu meniunea c, temporar, n economia de pia poate fi utilizat i n alte scopuri (de exemplu,
pentru procurarea activelor circulante). Fondul de amortizare se consider ca o component a fondului
de dezvoltare.

Pentru ca fondul de amortizare s-i poat ndeplini funcia pentru care se constituie este necesar s se
evalueze corect activele fixe, cotele sau normele de amortizare s reflecte att uzura fizic, ct i pe cea
moral, iar volumul su s asigure nlocuirea activelor fixe scoase din uz.

Regimul de amortizare22 trebuie ales astfel nct s fac din amortizare o adevrat prghie financiar
care s rspund mai multor cerine, ntre care:
stabilirea exact a cheltuielilor cu amortizarea n costurile de producie;
recuperarea valorii activelor fixe ntr-o perioad de timp corespunztoare, innd cont
att de uzura fizic, ct i de cea moral;
impulsionarea ntreprinderilor n folosirea complet i eficient a activelor fixe;
stimularea ntreprinderilor n ntreinerea i repararea instrumentelor de munc;
respectarea unor principii de fiscalitate.

Cu unele mici excepii, activele fixe au o durat limitat i se depreciaz n timp. Deprecierea, care
nseamn o pierdere de valoare, trebuie evideniat, ceea ce se realizeaz cu ajutorul amortizrii.

Astfel, se poate spune c un prim rol al amortizrii este de a evidenia valoric deprecierea activelor fixe
i de a permite repartizarea acesteia pe costuri. Amortizarea ca proces mai are rolul de a elibera resurse
de finanare pentru rennoirea activelor fixe, ceea ce se realizeaz prin prelevarea din rezultatele globale
a unei pri corespunztoare. Aceast prelevare trebuie realizat chiar dac ntreprinderea obine
pierderi. O ntreprindere care nu amortizeaz sau amortizeaz parial va srci. Prin urmare,
amortizarea apare ca o surs a autofinanrii sau finanrii interne.

n ceea ce privete nivelul amortizrii, trebuie inut seama i de perioadele de inflaie, cnd sumele
reinvestite se cer a fi mai mari, deoarece costul nlocuirii activelor fixe se majoreaz prin creterea
preurilor. De asemenea, resursele financiare constituite pentru imobilizri trebuie s in seama i de
faptul c un activ fix nu se nlocuiete prin altul identic, ci, de regul, cu unul care prezint caracteristici
tehnico-funcionale superioare. Problema care se pune n cazul unei ntreprinderi este de a rmne
competitiv, astfel c ea trebuie s aib capacitatea s realizeze investiii din ce n ce


21 Onofrei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Economic, Bucureti, 2004, pag. 177.
22 Bistriceanu, Gh. D., Adochiei, M. N., Negrea, E. Finanele agenilor economici, Editura Economic,
Bucureti,
2001, pag. 139.


28
Finanarea IMM-urilormai mari pe msur ce se dezvolt, nct fondul de amortizare i alte resurse financiare s prezinte un
nivel corespunztor.

Teoretic i uneori chiar practic, fondul de amortizare poate contribui la dezvoltarea sau expansiunea
ntreprinderii prin aceea c n procesul de rotaie a activelor fixe apare un decalaj ntre momentul
constituirii i cel al folosirii fondului de amortizare la achiziionarea de noi instrumente de munc, timp
n care resursele bneti pot fi plasate pentru satisfacerea altor nevoi sau aducerea de ctiguri.
Tot teoretic i chiar practic, n anumite condiii i anume, atunci cnd are loc o ieftinire a instrumentelor
de munc, cu fondul de amortizare acumulat se pot procura active fixe de acelai fel ntr-o proporie mai
mare dect cea existent sau active fixe cu caracteristici superioare.


2.2.3. Evaluarea i reevaluarea activelor fixe

Aa cum am mai menionat, amortizarea i poate ndeplini rolul, cu condiia ca activele fixe s fie
evaluate corect, evaluarea constituind operaiunea de stabilire a valorii acestora. Supraevaluarea i
subevaluarea au efecte negative asupra nivelului amortizrii, costurilor, rezultatelor financiare i a
impozitului pe profit.

n evidena ntreprinderii, activele fixe sunt nregistrate cu o anumit valoare de inventar23, care poate
fi:
o valoare iniial sau de origine;
o valoare de nlocuire, reproducie sau actualizat.

Valoarea iniial sau de origine reprezint nivelul cheltuielilor de investiii n active fixe, inclusiv cele cu
transportul, montarea i punerea n funciune, efectuate de ntreprindere n momentul procurrii.

Valoarea de nlocuire, reproducie sau actualizat este dat de totalitatea cheltuielilor ce s-ar efectua de
ctre o ntreprindere pentru nlocuirea activelor fixe cu altele identice sau echivalente. Aceast valoare
se stabilete ori de cte ori este necesar reevaluarea activelor fixe.

Activele fixe sunt nscrise n bilan la costul real de cumprare (cnd provin din afar) sau la costul real
de producie (cnd provin din interiorul ntreprinderii), ceea ce reprezint, aa cum s-a artat, valoarea
iniial sau de origine. Aceast valoare poate fi modificat prin tehnicile de reevaluare i actualizare.

Valoarea iniial sau de origine este exprimat n uniti monetare ce corespund datei la care s-au
obinut activele fixe. Or, dup cum se tie, moneda se depreciaz i antreneaz inconveniente din punct
de vedere al evalurii activelor fixe n sensul c acestea nu pot fi comparate ntre ele. Datele de
procurare ale activelor fixe fiind diferite, unitile monetare reprezentnd valoarea acestor active sunt i
ele diferite, iar amortizrile sunt subevaluate, ceea ce ngreuneaz calculele de rentabilitate i altele. Se
poate spune c aceleai active fixe procurate la date diferite, au preuri diferite, valori de inventar
diferite i amortizri diferite.

Calculul amortizrii mijloacelor fixe se stabilete prin aplicarea cotei de amortizare asupra valorii
amortizabile a elementului patrimonial, incluzndu-se n cheltuielile de exploatare. Valoarea
amortizabil este exprimat prin valoarea de intrare sau valoarea rmas actualizat, dup caz. Conform
legislaiei romneti, valoarea de intrare a mijloacelor fixe este considerat24:23 Adochiei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Sylvi, Bucureti, 2000, pag. 121-122.
24 Ana, Gh. Finanele i politicile financiare ale ntreprinderilor, Editura Economic, Bucureti, 2001,
pag. 103-104.


29
Finanarea IMM-urilor- valoarea de intrare, reevaluat n conformitate cu prevederile legale. Valoarea de intrare iniial este
valoarea la care a fost nregistrat n patrimoniu mijlocul fix n momentul achiziionrii sau punerii n
funciune. Prin valoarea de intrare reevaluat se nelege stabilirea noii valori de inventar a acelui mijloc
fix, a crui valoare iniial a fost modificat n sensul creterii sau reducerii, ca urmare a unor dispoziii
legale. Cldirile, construciile speciale i terenurile pot fi reevaluate anual, n cazul n care inflaia
depete 5%;
- costul de achiziie, pentru mijloacele fixe achiziionate cu titlu oneros;
- costul de producie, pentru mijloacele fixe construite sau produse de nsi unitatea
patrimonial;
- valoarea actual, pentru mijloacele fixe dobndite cu titlu gratuit, valoare determinat n condiiile
legii, de ctre persoane fizice sau juridice autorizate. La stabilirea valorii actuale se ine cont de valoarea
mijloacelor fixe avnd caracteristici identice sau similare i de gradul de uzur a mijloacelor fixe primite;
- valoarea de aport, acceptat de pri pentru mijloacele fixe intrate n patrimoniu cu ocazia asocierii,
fuziunii, absorbiei etc., pe baza prevederilor din statute sau contracte i din legea societilor
comerciale;
- costul de achiziie, pentru mijloacele fixe cumprate sau cheltuielile de investiii, la cele cu durata
normal de funcionare expirat. Noua durat de utilizare se va stabili de ctre o comisie tehnic;
- valoarea stabilit prin situaiile de lucrri, pentru investiiile puse n funciune parial sau total, crora
nu li s-au ntocmit formele de nregistrare ca mijloace fixe. Valoarea se consemneaz n procesul verbal
de punere n funciune, ea putnd fi majorat cu eventualele cheltuieli fcute ntre data punerii n
funciune i data ntocmirii procesului verbal de punere n funciune;
- valoarea de calcul, rezultat din produsul dintre numrul de metri ai adncimii de la care se
exploateaz substana util i preul mediu efectiv realizat per metru forat, n condiii similare din anul
precedent, pentru sondele provenite din lucrri de foraj executate pentru explorri i prospeciuni
geologice care au dat rezultate i care urmeaz a fi folosite n scopuri de producie. n acelai mod se
stabilete i valoarea de intrare pentru sondele de iei i gaze naturale provenite din lucrri de foraj
executate n vederea explorrii i prospeciunii geologice;
- suma cheltuielilor efectuate, inclusiv cheltuielile necesare trecerii n regim de producie, pentru
mijloacele fixe rezultate din lucrri miniere, executate pentru explorri i prospeciuni geologice care au
dat rezultate;
- pentru animalele de reproducie, costul de producie al animalelor pentru carne, la care se adaug
sporurile de pre n funcie de categoria biologic.

Reevaluarea activelor fixe25 este necesar nu numai ca urmare a modificrilor ce au loc n nivelul
preurilor, ci i a utilizrii activelor fixe n alt regim dect n cel stabilit iniial (normat), a discordanei
care apare ntre amortizare i uzur. Reevaluarea are la baz preurile existente n momentul n care are
loc aceast operaiune, avnd ca scop stabilirea unei valori de inventar actualizate a activelor fixe, ceea
ce creeaz un cadru favorabil pentru analiza i controlul amortizrii, al formrii i urmririi costurilor,
rentabilitii i resurselor financiare necesare nlocuirii instrumentelor de munc etc.

ntre tehnicile de reevaluare menionm:
valoarea de intrare corectat cu un indice de preuri specific familiei de bunuri creia i aparine
elementul de active fixe;
valoarea de intrare corectat cu indicele care exprim variaiile nivelului general al
preurilor.25 Ana, Gh. Finanele i politicile financiare ale ntreprinderilor, Editura Economic, Bucureti, 2001,
pag. 103-104.


30
Finanarea IMM-urilorn cadrul reevalurii se stabilete i valoarea actualizat rmas ( Var ) n funcie de valoarea de inventar
actualizat ( Vai ), durata consumat ( D c ) i durata rmas ( D r ), dup relaia:
Va = Vai Dr .
D c + Dr

Reevaluarea presupune inventarierea activelor fixe i analiza acestora spre a se determina cu exactitate
durata ct mai pot funciona activele fixe i valoarea rmas a acestora. Cu ocazia reevalurii se
stabilesc, de obicei, i noi durate normate de serviciu, concomitent cu duratele rmase i cele
consumate.

Durata de serviciu (normat) este o perioad medie de timp n care activele fixe vor putea s
funcioneze, iar determinarea corect a acesteia i pune amprenta asupra nivelului normelor de
amortizare i, deci, i asupra mrimii fondului de amortizare. La stabilirea acestei durate, n toate
cazurile (nu numai cu ocazia reevalurii) trebuie s se in seama de urmtorii factori:
uzura fizic, adic deprecierea datorat folosirii, timpului, factorilor naturali etc.;
demodarea, respectiv uzura moral, adic nvechirea tehnologic, care poate face necesar
nlocuirea unui instrument de munc nc n stare de funcionare cu altul mai modern, mai bine
adaptat, cu caracteristici tehnice i funcionale superioare;
condiiile de folosire date de mediul n care funcioneaz activele fixe, numrul de ore de
lucru ntr-o zi etc.


2.2.4. Metode de amortizare

n vederea conducerii n condiii optime a activitii financiare este necesar s se cunoasc, n plan i n
execuie, fondul de amortizare, care se va include n costuri i va fi folosit pentru nlocuirea activelor
fixe.

De corecta stabilire a fondului de amortizare depinde ntr-o anumit msur i caracterul realist al
programului costurilor de producie i al bugetului de investiii, supraevaluarea i subevaluarea fondului
de amortizare avnd consecine negative, ntruct denatureaz costurile, rezultatele financiare,
impozitul pe profit i bugetul de investiii.

Pentru atingerea acestui deziderat al determinrii tiinifice, realiste a amortizrii, n practica economic
se aplic diverse metode de amortizare a activelor materiale imobilizate26:
a) metoda amortizrii constante sau proporionale;
b) metoda amortizrii accelerate;
c) metoda de amortizare regresiv;
d) metoda de amortizare progresiv.

n practica economic din ara noastr se aplic, n cea mai mare parte, metoda amortizrii
constante sau proporionale. Aceasta presupune calcularea amortizrii n mod uniform, cu aceeai
norm de amortizare, pe ntreaga perioad de funcionare a activelor imobilizate. Amortizarea
constant are la baz procesul economic obiectiv de uzare la care sunt supuse activele i care trebuie
reflectat n valoarea produselor pe msura producerii acestora.

Metoda amortizrii constante nu exclude posibilitatea creterii volumului amortizrii n perioadele de
folosire mai intens a mijloacelor fixe. Dimpotriv, amortizarea accelerat (dar proporional) a


26 Toma, M., Alexandru, F. Finane i gestiune financiar de ntreprindere, Editura Economic,
Bucureti, 2003, pag.
102-105.


31
Finanarea IMM-urilormijloacelor fixe prezint chiar avantaje economice sensibile cnd se bazeaz pe o folosire intensiv a
mijloacelor fixe, pe o uzur fizic real a acestora, permind recuperarea valorii lor ntr-un timp mai
scurt i deci evitarea uzurii morale. Practicarea unui regim de amortizare accelerat fr a avea la baz
un proces de uzare mai intens dect media nu poate prezenta vreun avantaj economic, ci dimpotriv,
duce la denaturarea mrimii preului de cost, transformnd o parte din profit n fond de amortizare.

Metoda de amortizare accelerat presupune aplicarea n primul an a unei norme de amortizare de
50%, urmnd ca n anii urmtori, pentru valoarea rmas i pentru perioada de timp rmas, s se
utilizeze metoda de amortizare constant prezentat anterior.

Metoda de amortizare regresiv se caracterizeaz prin scderea continu a normelor de
amortizare, pe msura creterii gradului de uzur a activelor materiale imobilizate. Justificarea unei
asemenea metode rezid n aceea c activele, pierznd din valoarea lor n procesul folosirii, transfer tot
mai puin valoare asupra noilor produse. Pierderile de valoare suferite de activele imobilizate ca
urmare a uzurii fizice i morale urmeaz s fie reflectate n micorarea sumei amortizrii n preul
de cost.

Metoda de amortizare regresiv asigur: concordana normelor de amortizare descrescnde cu starea
tehnic mai bun i randamentul mai mare al activelor imobilizate la nceputul perioadei de funcionare,
procurarea mai rapid a resurselor pentru nlocuirea activelor respective, micorarea riscului de pierderi
provocate de uzura moral.

Amortizarea regresiv se calculeaz, fie prin aplicarea unor norme de amortizare descresctoare asupra
valorii iniiale a activelor materiale imobilizate, fie prin aplicarea aceleiai norme de amortizare,
nemodificat pentru ntreaga perioad, asupra valorii rmase n fiecare an.


Norma de amortizare constant ce se aplic asupra valorii rmase se determin astfel:
unde:

Na = 100 C , Dn
Na = norma de amortizare analitic;
Dn = durata de funcionare normal;
C = coeficientul de regresie. Acesta ia valori diferite n funcie de durata de funcionare a
activelor imobilizate.

Aceast metod prezint ns unele dezavantaje, transformnd o parte din beneficii n fond de
amortizare, la nceputul perioadei de utilizare a mijloacelor fixe. Pe de alt parte, amortizarea regresiv
contravine desfurrii obiective a procesului de uzare fizic i moral i complic, ntr-o oarecare
msur, munca de calculare i de eviden, necesitnd un timp de munc mai mare.

Metoda de amortizare progresiv presupune creterea de la un an la altul a fondului de
amortizare i se bazeaz pe ideea c mijloacele de munc sufer o uzare tot mai accentuat pe msur
ce se apropie de limita de funcionare normal. Aceast metod are o aplicare restrns, ntruct, pe de
o parte, presupune eforturi financiare mai mari tocmai cnd activele imobilizate, datorit gradului de
uzur, au o productivitate mai sczut, iar pe de alt parte, aceast metod nu creeaz certitudinea
posibilitilor de nlocuire n eventualitatea ivirii mai timpurii a uzurii morale.

n concluzie, fiecare metod abordeaz acelai proces de amortizare, dar n ritmuri diferite. Scopul este
acelai, respectiv obinerea fondului de amortizare, procesul fiind nsoit ns, pe parcurs, de influene i
consecine economico-financiare diferite de la o metod la alta.

32
Finanarea IMM-urilor
CAPITOLUL 3. PARTICULARITI ALE SURSELOR DE FINANARE
I COSTUL ACESTORA


3.1. Categorii de capital

Capitalul este, n esen, orice form de bogie folosit pentru producerea unei bogii mai mari a
ntreprinderii. El se gsete ntr-o afacere sub diferite forme: numerar, stocuri, utilaje i
echipamente.

De exemplu, ntr-o afacere productoare de bunuri materiale, utilajele i echipamentele sunt folosite
pentru realizarea de produse necesare satisfacerii anumitor cerine. Venitul obinut din vnzri va fi
folosit pentru achiziionarea unei cantiti mai mari de materii prime pentru o posibil extindere a
activitii sau pentru cumprarea unor echipamente suplimentare. Ciclul continu, capacitatea
ntreprinderii (i eventual rentabilitatea) crescnd pn se atinge punctul diminurii veniturilor
marginale. n acest fel, capitalul iniial al patronului a contribuit la obinerea unei bogii suplimentare
att pentru ntreprindere ct i pentru societate n general.


3.1.1. Categorii de capital la iniierea unei afaceri

Managerii financiari identific n mod obinuit trei categorii principale de necesiti de capital, la
iniierea unei afaceri: capital fix, capital de lucru i capital suplimentar.

Capitalul fix este necesar achiziionrii mijloacelor fixe ale ntreprinderii. Aceste fonduri sunt
destinate producerii de bunuri i prestrii de servicii, ns nu i vnzrii. Cldirile, echipamentele,
mainile nu sunt transformate n numerar n timpul derulrii activitii, astfel nct banii investii n
aceste active fixe tind s fie "imobilizai", deoarece nu sunt folosii pentru alte scopuri.

Cantitatea de bani de care are nevoie nu se rezum doar la sumele necesare nchirierii unui
magazin, achiziionrii de echipamente i cumprrii stocului iniial. Exist multe alte costuri care cer
cantiti considerabile de bani.

Cele mai multe afaceri nu sunt imediat profitabile, ntreprinztorii trebuind s le susin pn cnd vor
aduce venituri. De asemenea, ei trebuie s finaneze creditele clienilor pn cnd se vor realiza noi
venituri.

Capitalul de lucru (circulant, fondul de rulment) reprezint fondurile temporare necesare derulrii
activitilor pe termen scurt. El poate fi determinat ca diferen ntre activul i pasivul curent. Necesarul
de capital circulant se datoreaz fluxului de cas neuniform cauzat de fluctuaiile sezoniere normale.
Schimbrile neprevzute ale cererii, vnzrile pe credit i sezonalitatea sunt cauze frecvente ale variaiei
fluxului de numerar al oricrei ntreprinderi mici.

Fondul de rulment este folosit n mod normal pentru achitarea notelor de plat, finanarea vnzrilor pe
credit, plata salariilor, precum i pentru unele situaii neprevzute. Creditorii fondului de rulment sper
ca patronul s obin un numerar superior pentru asigurarea rambursrii mprumutului la sfritul
ciclului de producie/vnzare.

Capitalul suplimentar este destinat extinderii afacerii sau modificrii obiectului principal de activitate al
acesteia. Creditorii capitalurilor suplimentare acord mprumutul pentru aceleai motive ca acelea
ale capitalului fix.33
Finanarea IMM-urilorntreprinztorul trebuie s evidenieze distinct cele trei categorii de capital n cadrul planificrii
financiare. Dei ele sunt interdependente, fiecare are surse de finanare proprii i efecte distincte att
asupra afacerii ct i asupra creterii pe termen lung a acesteia.3.1.2. Categorii de capital pe perioada de exploatare

Pe parcursul desfurrii activitii de ctre IMM-uri se evideniaz urmtoarele categorii de capital:

Capitalul economic alocat exploatrii nu ine cont dect de imobilizrile utilizate de IMM-uri pentru
activitatea sa de exploatare i de creterea nevoii de fond de rulment pentru exploatare.

Capitalul investit cuprinde doar capitalul economic i imobilizrile n afara exploatrii.

Capitalul angajat cuprinde capitalul economic, imobilizrile n afara exploatrii i financiare, nevoia de
fond de rulment n afara exploatrii i disponibilitile bneti.3.1.3. Surse de finanare la iniierea unei afaceri

Avantajul esenial al capitalului propriu este c el nu trebuie rambursat. Cele mai obinuite surse de
finanare proprie la iniierea unei afaceri sunt urmtoarele:

1. Economiile personale. Majoritatea capitalului necesar iniierii unei afaceri este format din
economiile personale ale ntreprinztorului. Ca regul general, ntreprinztorul trebuie s aib cel puin
jumtate din fondurile necesare iniierii afacerii. Dac el nu va risca, cu att mai mult nu vor risca nici ali
investitori. De asemenea, mprumutul unei pri mai mari dect jumtatea capitalului necesar i va
afecta n mare parte afacerea.

2. Prieteni, rude. Dac ntreprinztorului nu-i ajung banii, poate apela mai nti la prietenii cei mai
buni i la rudele care doresc s investeasc n afacere. El trebuie ns s-i prezinte ansa de reuit cu
sinceritate pentru ca n caz de eec s nu-i ndeprteze rudele i prietenii. Dac va trata aceste
mprumuturi ca pe oricare altele, se va evita deteriorarea relaiilor prieteneti i familiale.

3. Partenerii. ntreprinztorul poate s-i ia un partener pentru a-i mri baza financiar necesar
iniierii afacerii. nainte de a ncheia un acord de parteneriat, el trebuie s ia n considerare impactul
renunrii pariale la controlul afacerii i la obinerea unei pri din profit.3.1.4. Categorii de capital dup proveniena surselor

Diferitele modaliti de finanare a activelor IMM-urilor se refer la:

a) Capitalurile proprii care, la rndul lor, pot proveni din dou surse:

- aport de capital al acionarilor sau asociailor prin achiziionarea de ctre acetia de aciuni sau pri
sociale, emise de IMM-uri i deinerea lor pe o perioad nedeterminat;
- autofinanare, prin reinvestirea unei pri din profitul net. Amortizarea este o recuperare de aport
iniial de capital propriu care finaneaz investiia de meninere a capacitii productive a ntreprinderii.
n consecin, amortizarea nu poate fi luat n calculul capitalurilor proprii, nc odat.34
Finanarea IMM-urilor
b) Capitalurile mprumutate, care pot fi:

- mprumutul bancar tradiional, cu garanie material explicit;
- leasing-ul, respectiv primirea cu mprumut a dreptului de folosin a activelor fixe nchiriate i
garantat cu dreptul de proprietate, care este al furnizorului;
- creditul comercial din partea ntreprinderilor partenere, sub form de avansuri de finanare.
Dac sunt gratuite, atunci nu se iau n calculul datoriilor;
- credite de scont pe baz de gaj de valori mobiliare care sunt acordate n general pe termen
scurt.

c) Capitalurile condiionale care i pot schimba natura n funcie de decizia investitorului. n
funcie de prevalena avantajelor deinerii de capitaluri proprii sau, dimpotriv, de capitaluri
mprumutate, n cadrul aceleiai IMM, investitorul poate cere restituirea aportului de capital propriu,
convertirea mprumutului n capital propriu, drept preferenial de subscriere la emisiuni de noi titluri
etc.


3.2. Costul capitalului

Toate ntreprinderile sunt nevoite s aleag ntre autofinanare i ndatorare pentru dezvoltarea
activitii, pentru a investi. n consecin, toate proiectele de investiii sunt realizate dac degaj o
rentabilitate suficient pentru satisfacerea cerinelor acionarilor i creditorilor, respectiv a aportorilor
de capital. Mai mult, un proiect de investiii prezint un risc, astfel nct acionarii vor cere o remunerare
suplimentar, concretizat sub forma rentabilitii cerute mai mari.

Astfel, dezvoltarea ntreprinderii modific structura sa financiar dar i comportamentul acionarilor i
creditorilor. Dezvoltarea unei ntreprinderi presupune studierea costului finanrilor ce sunt oferite:
finanare proprie sau ndatorare. Este astfel posibil ca cercetarea structurii optime de finanare, care
crete valoarea ntreprinderii i mbuntete rentabilitatea cerut de acionari, s permit
rambursarea fondurilor obinute de la creditori.

n consecin, toate ntreprinderile caut s maximizeze valoarea patrimoniului su i s minimizeze
costurile aferente. Ele studiaz astfel proporia fiecrui mod de finanare (fonduri proprii sau datorii) n
finanarea total, adic optimizarea structurii financiare a ntreprinderii i maximizarea valorii sale. Pe de
alt parte, ele ncearc s determine care este ponderea fiecrui mod de finanare care conduce la
maximizarea valorii ntreprinderii i la minimizarea costului capitalului.


3.2.1. Aspecte generale privind costul capitalului

Pentru o firm care utilizeaz att datoriile ct i capitalurile proprii, costul total al capitalului va fi o
combinaie a rentabilitilor necesare pentru a remunera creditorii i acionarii si. Cu alte cuvinte,
costul capitalului unei firme reflect att costul capitalului mprumutat ct i costul capitalurilor proprii.

Cnd vorbim de rentabilitatea necesar pentru o investiie de 10%, de obicei nseamn c investiia va
avea o valoare prezent net pozitiv numai dac rentabilitatea acesteia depete 10%. Un alt mod de
interpretare a rentabilitii cerute este de a observa dac firma trebuie s ctige 10% peste valoarea
investiiei pentru a remunera investitorii si pentru utilizarea capitalului necesar finanrii
proiectului. De aceea, putem spune c 10% este costul capitalului asociat investiiei.35
Finanarea IMM-urilorPentru a ilustra cele spuse mai sus, ne imaginm c evalum un proiect fr risc. n acest caz, modul de
determinare a rentabilitii cerute este evident: aruncm o privire pe piaa de capital i observm rata
actual oferit de investiiile fr risc i utilizm aceast rat la actualizarea cash- flow-urilor investiiei.
Astfel, costul capitalului pentru o investiie fr risc este egal cu rata investiiilor fr risc de pe piaa de
capital.

Dac proiectul prezint un anumit risc, costul capitalului acestuia este mai ridicat dect rata
investiiilor fr risc, iar rata de actualizare va depi rata fr risc.

Elementul cheie este acela c, acest cost al capitalului asociat unei investiii depinde de riscul acelei
investiii. Cu alte cuvinte, utilizarea banilor este cea care conteaz, nu sursa.

Costul capitalului depinde n primul rnd de utilizarea fondurilor, nu de surs. Este o greeal uzual
pierderea din vedere a acestui aspect esenial i considerarea c acest cost al capitalului unei investiii
depinde n primul rnd de modul n care este obinut capitalul i de sursa acestuia.


3.2.2. Alegerea structurii optime a capitalului

Costul capitalului este rata minim de rentabilitate pe care trebuie s o genereze un proiect de investiii
n scopul plii costurilor de finanare. Dac rata de rentabilitate a unui proiect de investiii este
egal cu costul capitalului, atunci proiectul nu va afecta valoarea ntreprinderii. Dac ntreprinderea
identific i se angajeaz ntr-un proiect de investiii care genereaz o rentabilitate superioar costului
capitalului, valoarea ntreprinderii va crete. Astfel, este important pentru maximizarea valorii
ntreprinderii s se ncerce diminuarea costului capitalului.

Cnd o ntreprindere are att datorii ct i capitaluri proprii n structura sa de capital, costul finanrii
poate fi reprezentat de costul mediu ponderat al capitalului.

Astfel, costul total al capitalului este costul mediu ponderat al capitalului (CMPC), care se bazeaz pe
costul fiecrei componente, net de efectul nivelului fiscalitii la nivelul ntreprinderii pentru acea
component. n ceea ce privete rentabilitatea componentei datorie, dobnda este o cheltuial
deductibil fiscal pentru o ntreprindere pltitoare de impozite. Oricum, taxele sunt pltite i sunt o
cheltuial actual n numerar a ntreprinderii iar veniturile pentru deintorii de aciuni sunt disponibile
dup plata impozitelor ntreprinderii.

Deoarece suntem interesai de fluxurile de lichiditi dup nivelul de impozitare al unitii, literatura de
specialitate i practicienii se refer la CMPC ca i la un CMPC dup impozitare. Formula de baz pentru
calculul CMPC dup impozitare27 pentru o unitate cu trei componente ale capitalului este:
CMPC = k c w c + k p wp + (1 ) k D wD , unde:
CMPC = costul mediu ponderat al capitalului;
k c = costul capitalului corespunztor aciunilor comune;
w c =
CPc
(CPc + CPp ) + D

= ponderea aciunilor comune n structura global a ntreprinderii,
la valoarea de pia;
CPc
= capitalul propriu corespunztor aciunilor comune;
CPp = capitalul propriu corespunztor aciunilor prefereniale;
CP = capitalurile proprii, unde: CP = CPc + CPp ;
D = datoriile totale;

27 Pratt, S. P. Cost of Capital. Estimation and Applications, John Wiley & Sons Inc., New Jersey, 2002,
pag. 46.


36
Finanarea IMM-urilork p = costul capitalului corespunztor aciunilor prefereniale;
CPp
wp = (CP + CP ) + D = ponderea aciunilor prefereniale n structura global a
ntreprinderii, la valoarea de pia;
k D = costul datoriilor, nainte de impozitare;
wD =
D
(CPc + CPp ) + D

= ponderea datoriilor n structura global a ntreprinderii, la
valoarea de pia;
= cota de impozit pe profit.

n general, att k c
i k p
(care pot fi reduse la costul capitalurilor proprii
k CP ), ct i k D
cresc
atunci cnd proporia datoriilor n structura capitalului ntreprinderii crete. La combinaia optim de
finanare prin datorii i capitaluri proprii, totui costul mediu ponderat al capitalului va fi cel mai mic.
ntreprinderile pot avea tendina de a utiliza finanarea prin datorii pentru a beneficia de avantajele
deductibilitii fiscale a plilor de dobnd. Totui, finanarea prin datorii trebuie echilibrat mpotriva
posibilelor costuri de faliment asociate unui grad ridicat de ndatorare. Alegerea ntre avantajele fiscale
ale ndatorrii i potenialele costuri de faliment reprezint un factor major n determinarea structurii
optime a capitalului.

Alegerea structurii optime a capitalului este important ntruct o ntreprindere care i dorete s
maximizeze avuia acionarilor va finana noile nevoi de capital pn n punctul n care rentabilitatea
marginal a ultimei uniti de capital nou investit egaleaz costul marginal ponderat al capitalului al
ultimei uniti finanare nou realizat. Aadar, pentru o ntreprindere care se confrunt cu un plan fix
de noi investiii, orice politic ce diminueaz costul capitalului ntreprinderii va crete consumurile
profitabile de capital de care ntreprinderea are nevoie i va crete bogia acionarilor.
Internaionalizarea costului capitalului ntreprinderii este o astfel de politic.

Figura 3.1. Decizia de investiii a ntreprinderii i costul capitalului
Sursa: Eun, C. S., Resnik, B. G. International Financial Management, Fourth Edition, Published by
McGraw Hill/Irwin, New York, 2007, pag. 424.

unde:

k CP

= costul capitalului n structura local (naional) a capitalului;
k g = costul capitalului n structura internaional a capitalului;
I CP = investiia optim n structura local (naional) a capitalului;
Ig = investiia optim n structura internaional a capitalului.


37
Finanarea IMM-urilorFigura 3.1. ilustreaz acest aspect. Maximizarea valorii ntreprinderii va angaja un proiect de
investiii att timp ct rata intern de rentabilitate a proiectului este superioar costului capitalului
ntreprinderii. Cnd toate proiectele de investiii luate n considerare sunt ordonate descresctor dup
rata intern de rentabilitate, ntreprinderea va avea o rat intern de rentabilitate cu o pant negativ,
aa cum este desenat n figur. Nevoia optim de capital a ntreprinderii va fi astfel
determinat n punctul n care curba ratei interne de rentabilitate intersecteaz costul capitalului28.

Acum presupunem c, costul capitalului ntreprinderii poate fi redus de la
k CP
sub structura
local (intern) a capitalului, la k g
ntr-o structur internaionalizat a capitalului. Aa cum figura
3.1. ilustreaz, ntreprinderea poate s-i creasc investiiile profitabile dincolo de
I CP
la Ig ,
contribuind la valoarea ntreprinderii. De altfel, este important de notat faptul c reducerea
costului capitalului crete valoarea ntreprinderii nu numai prin creterea investiiilor n noi proiecte dar
i prin reevaluarea cash-flow-urilor proiectelor existente.


3.3. Particulariti ale surselor proprii i costul acestora

Fondurile proprii ale ntreprinderii au n general un dublu rol: pe de o parte finaneaz o parte din
valoarea investiiilor iar pe de alt parte servesc drept garanie creditorilor ntreprinderii care finaneaz
cealalt parte a investiiei.

Principalele surse proprii de finanare ale ntreprinderilor, n general, sunt: autofinanarea, cesiunea
activelor, creterile de capital i alte surse care pot fi asimilate fondurilor proprii, cum ar fi fuziunea i
absorbia. Dintre acestea, cele care prezint interes din punct de vedere al costului sunt: autofinanarea
i creterile de capital.

n general, cea mai mare dificultate n calcularea costului finanrii unei ntreprinderi este reprezentat
de costul capitalurilor proprii. Costul capitalurilor proprii reprezint rentabilitatea ateptat pentru
aciunile ntreprinderii pe care investitorii o cer.

Costul capitalurilor proprii poate fi analizat n funcie de proveniena acestora: intern sau extern.
Costul capitalului propriu extern este dat de rata de randament ateptat de acionari. Aceasta
corespunde randamentului minimal care incit acionarul potenial la a cumpra i pstra o
aciune. Neavnd o dat scadent, spre deosebire de o obligaiune, se poate determina valoarea
n Dv
actual a unei aciuni ca fiind suma actualizat a veniturilor viitoare: VA =

Dv i = veniturile viitoare generate de aciuni (dividendele);
i , unde:
i = 1 (1 + k a )i
k a = rata de actualizare, respectiv costul capitalului;
i = 1 n
reprezint perioada de via a aciunii (implicit a societii) exprimat n numr de
ani. Nivelele D 1 , D 2 , , D n
ale dividendelor din fiecare an exprim limita inferioar a eficienei
exprimat prin rentabilitatea folosirii capitalurilor ntreprinderii.


3.3.1. Majorarea capitalului social

Majorarea capitalului social reprezint o decizie financiar strategic luat de Adunarea
General a acionarilor sau Consiliul de administraie atunci cnd este necesar o constituire de28 Eun, C. S., Resnik, B. G. International Financial Management, Fourth Edition, Published by McGraw
Hill/Irwin, New York, 2007, pag. 424;


38
Finanarea IMM-urilorfonduri proprii generat de acoperirea unor pierderi, cnd capitalurile proprii sunt insuficiente sau cnd
se urmrete dezvoltarea activitilor ori adoptarea unor proiecte noi care vizeaz o cretere economic
n scopul multiplicrii rentabilitii.

Finanarea ntreprinderilor prin creterea capitalului social demonstreaz viabilitatea acestora i are un
efect pozitiv asupra terilor (bnci, parteneri de contracte), sporind ncrederea acestora n ntreprinderi.
De asemenea, ntreprinderile care coteaz la Burs, realizeaz mai uor subscrierea la creterea de
capital, deoarece aciunile lor sunt negociabile, ceea ce le face mai atractive dect aciunile
ntreprinderilor care nu coteaz la Burs.

Creterea capitalului social se manifest concret prin noi aporturi n numerar sau n natur ale
acionarilor sau prin ncorporarea rezervelor, ncorporarea diferenelor de curs valutar, calculate la
cursul comunicat de Banca Naional din ultima zi a anului, a diferenelor n plus din reevaluarea
activelor fixe corporale i prin conversiunea creanelor n aciuni sau prin fuziunea cu alt ntreprindere
ori prin absorbia altei ntreprinderi29.

Dintre toate aceste forme se consider c numai majorarea capitalului n numerar este o
operaiune de finanare direct, deoarece procur ntreprinderilor noi lichiditi. Aportul n natur
i majorarea rezultat din fuziune sau absorbie sunt operaiuni indirecte de finanare. Nici conversiunea
creanelor nu este o operaiune direct de finanare deoarece nu are ca efect procurarea de lichiditi, ci
are ca efect modificarea structurii financiare a ntreprinderii i transformarea unei datorii n capital
neexigibil30.


3.3.1.1. Avantajele finanrii prin emisiune de aciuni

Finanarea prin aciuni comune sau prefereniale prezint o serie de avantaje i dezavantaje31
pentru ntreprinderi n raport cu finanarea prin ndatorare. ntre avantaje enunm:

att aciunile comune ct i cele prefereniale nu oblig ntreprinderile s plteasc sume fixe ctre
acionari, spre deosebire de finanarea prin ndatorare care presupune obligaia legal de plat a
dobnzii la datoriile respective, indiferent de situaia activitilor ntreprinderilor i de fluxurile de
numerar;

prin vnzarea de aciuni prefereniale, directorul financiar se sustrage de la clauza de participare
egal a noilor acionari la profiturile viitoare mai mari ale ntreprinderii, care ar fi o cerin la vnzarea
de noi aciuni comune suplimentare. De asemenea, finanarea prin aciuni prefereniale permite
ntreprinderii s evite mprirea controlului prin participare la vot;

aciunile comune nu au o scaden, ele nu trebuie rscumprate niciodat, ceea ce nu este cazul n
situaia ndatorrii;

deoarece aciunile comune confer siguran mpotriva pierderilor creditorilor, vnzarea de aciuni
comune crete credibilitatea acordat ntreprinderilor;

dac ntreprinderile au perspective, aciunile comune pot fi adesea vndute n termeni mai
avantajoi dect obligaiunile. Aciunile comune atrag anumite grupuri de investitori deoarece, de
regul, au o rentabilitate total mai mare (dividende plus ctig de capital) dect

29Ana, Gh. I. Finanele i politicile financiare ale ntreprinderilor, Editura Economic, Bucureti, 2001,
pag. 63.
30 Bistriceanu, Gh. D., Adochiei, M. N., Negrea, E. Finanele agenilor economici, Editura Economic,
Bucureti,
2001, pag. 104.
31 Halpern, P., Weston, J. F., Brigham, E. Finane manageriale, Editura Economic, Bucureti, 1998,
pag. 740 741,
788 789.


39
Finanarea IMM-uriloraciunile prefereniale sau obligaiunile. De obicei, aciunile comune i dividendele acestora cresc n
valoare n perioadele inflaioniste;

aciunile prefereniale permit ntreprinderii s pstreze activele ipotecabile pentru utilizare n
caz de urgen, spre deosebire de obligaiuni. Ele permit colectarea de fonduri cnd aceste active sunt
deja ipotecate;

ntruct investitorii evit s ofere capital unei ntreprinderi cu probleme sau, dac o fac, au nevoie
de o garanie, din punct de vedere practic aceasta nseamn c o astfel de ntreprindere poate obine
capital suplimentar numai prin ndatorare, care este mai sigur din punctul de vedere al investitorilor.
Deoarece trezorierii ntreprinderilor cunosc bine acest lucru, ei opteaz adesea pentru finanare prin
emisiune de aciuni comune n perioadele bune, pentru a menine o anumit rezerv a capacitii de
ndatorare. Meninerea unei astfel de rezerve adecvate a capacitii de ndatorare este un
considerent important n cele mai multe decizii de finanare.


3.3.1.2. Dezavantajele finanrii prin emisiune de aciuni

n ceea ce privete dezavantajele emisiunii de aciuni comune sau prefereniale pentru ntreprinderi n
comparaie cu finanarea prin ndatorare menionm:

vnzarea de aciuni comune extinde dreptul de vot i controlul deintorilor noilor
aciuni. Din acest motiv, finanarea prin emisiune de aciuni suplimentare este evitat adesea de
ntreprinderile mici i nou nfiinate, al cror proprietar manager ar putea s nu doreasc s mpart
controlul acestora cu persoane din afar;

aciunile comune dau noilor deintori dreptul de a mpri veniturile ntreprinderilor; dac
profitul crete, noii acionari vor avea partea lor. Dac ntreprinderea s-ar finana prin ndatorare, noii
investitori ar beneficia numai de o sum fix, indiferent de profitabilitatea acesteia;

costurile de subscriere i de distribuie a aciunilor comune sunt, de obicei, mai mari dect cele
pentru subscrierea i distribuia aciunilor prefereniale sau obligaiunilor. Costurile de emisiune
asociate cu vnzarea de aciuni comune sunt n mod caracteristic mai mari deoarece costurile de
investigare a unei investiii n aciuni sunt mai mari dect pentru o emisiune comparabil de obligaiuni
i aciunile sunt mai riscante dect datoriile, ceea ce nseamn c investitorii trebuie s i diversifice
aciunile pe care le dein;

dac ntreprinderea are mai multe aciuni sau mai puine datorii dect aa-numita
structur optim a capitalului, costul mediu al capitalului va fi mai mare dect ar trebui. De aceea o
ntreprindere nu va dori s vnd aciuni n momentul n care ponderea aciunilor depete nivelul
optim;

dividendele aciunilor comune nu sunt deductibile ca o cheltuial la calculul venitului impozabil,
n timp ce dobnda obligaiunilor este deductibil. Impactul acestui factor se reflect n costul relativ al
capitalurilor proprii comparativ cu capitalul obinut prin ndatorare;

pentru aciunile prefereniale, principalul dezavantaj este costul. Deoarece dividendele pltite
de aciunile prefereniale nu sunt deductibile din impozite, costul acestei componente este mult mai
mare dect al obligaiunilor. Costul datoriilor dup impunere este, pentru ntreprinderile
profitabile, aproximativ jumtate din rata specific a cuponului. Costul aciunilor prefereniale este egal
cu ntregul procent al dividendelor prefereniale.40
Finanarea IMM-urilor3.3.1.3. Costul aciunilor comune

n msura n care o emisiune de aciuni se realizeaz, fie prin ncorporarea rezervelor, fie prin noi
aporturi, rata capitalizrii aciunilor este n funcie de natura operaiunii realizate. Atunci cnd se
realizeaz o majorare de capital prin ncorporarea rezervelor, costul capitalului reprezint rentabilitatea
minim cerut de un acionar marginal. De fapt, beneficiile trecute n rezerv pot prezenta o
rentabilitate adecvat pentru a putea convinge acionarul s conserve titlurile sale. Dac aceast
rentabilitate este insuficient, acionarul prefer s vnd aciunile sale pe pia i s investeasc n
aciuni ale altor societi. Costul cerut de acionari corespunde costului pe care societatea l suport
pentru a asigura conservarea titlurilor sale.

Pentru determinarea concret a costului capitalului propriu vom reine dou modele: modelul
Gordon-Shapiro i Capital Assets Pricing Model (CAPM).

Modelul Gordon- Shapiro pleac de la ipoteza c dividendele distribuite cresc cu o rat constant d;
valoarea actual a unei aciuni va fi: VA =

comune.
n

i = 1
Dv i (1 + d)i 1
(1 + k c )i

, n care: k c

= costul capitalului n aciuni

Aceast ecuaie este convergent dac i numai dac rata de capitalizare a dividendelor ( k c ) este
superioar ratei de cretere a dividendelor (d). Valoarea actual a unei aciuni poate fi rescris ca fiind:
VA =
Dv
k a d

sau k a
= Dv + d . VA
n aceste condiii, rata de capitalizare a capitalurilor proprii este dat de suma dintre rata de randament
a titlului ( Dv ) i rata de cretere prevzut a dividendelor.
VA

De asemenea, rentabilitatea ateptat a acionarilor este n mod frecvent estimat utiliznd
modelul Capital Assets Pricing Model (CAPM). CAPM afirm c echilibrul ratei de rentabilitate ateptate
a aciunilor (sau n general a oricrui titlu de valoare) este o funcie liniar a riscului sistematic inerent a
titlului de valoare. CAPM determin rata ateptat de rentabilitate a titlurilor de valoare astfel:
E(ract ) = rfr + (r M rfr ) i , unde:
rfr = rata rentabilitii titlurilor fr risc (rata dobnzii fr risc);
rM = rentabilitatea ateptat pe pia a portofoliului, valoarea de pia medie a
portofoliului tuturor activelor;
i = msura riscului sistematic inerent al titlului de valoare i , respectiv coeficientul beta al
aciunii (volatilitatea aciunii n raport cu fluctuaiile pieei. Riscul sistematic este riscul unei piee
nediversificate pentru un activ.

Ecuaia CAPM arat c rentabilitatea ateptat a unui titlu de valoare i , r i , crete valoarea lui i , un risc
de pia mai mare, o rentabilitate ateptat mai mare. Beta este calculat ca raport ntre
Cov(ri , rM )/ Var(rM ) , unde
Cov(ri , rM )
este covariaia dintre rentabilitatea viitoare a titlului de
valoare i i cea a portofoliului de pia iar pia.
Var(rM )
este dispersia rentabilitii portofoliului de

n acest context, trebuie s se fac distincia ntre rata cerut i rata estimat a rentabilitii unui titlu.
Rata cerut a rentabilitii este rata pe care un investitor o pretinde pentru a-i asuma riscurile achiziiei
aciunii respective; rata estimat a rentabilitii este rata pe care un investitor ateapt s o ctige
pentru o aciune (dac rata cerut este mai mare dect rata estimat a rentabilitii, investitorul nu va
cumpra aciunea respectiv, iar dac o deine, deja o va vinde). n condiiile echilibrului pieei
financiare, cele dou rate trebuie s fie egale.


41
Finanarea IMM-urilorRelaia (r M rfr ) reprezint prima de risc, adic rentabilitatea suplimentar (peste rata dobnzii fr
risc) pe care un investitor o cere drept compensaie pentru asumarea unui risc mediu ( = 1 ).

Creterea riscului pe care l prezint o aciune antreneaz i costuri suplimentare pentru ntreprinderea
emitent; relaia care se desprinde este: costul capitalurilor proprii este direct proporional cu riscul
aferent aciunilor pe baza crora s-a format capitalul propriu.

Modelele prezentate au la baz acelai set de ipoteze: pia cu concuren perfect; finanare integral
din fonduri proprii (100% capital propriu); absena fiscalitii; cretere bazat doar pe baza reinvestirii
profitului net.

Costul aciunilor comune este n funcie de veniturile ateptate de investitori. La estimarea costului
aciunilor comune ( k c ) este necesar s se estimeze veniturile cerute de investitori. Costul aciunilor
comune nu trebuie ajustat cu impozitul pe profit deoarece dividendele pentru acestea se pltesc din
profitul net al ntreprinderii.

Dificultatea n estimarea costului aciunilor comune crete, spre deosebire de datorii i aciuni
prefereniale, deoarece nu este stabilit o rat a dobnzii sau a dividendului, acestea diferind n funcie
de profitabilitatea ntreprinderii i politica de dividend a acesteia. n plus, datorit capacitii
ntreprinderii de a distribui dividende att n condiiile unei activiti bune, ct i ale uneia mai puin
bune, preul de vnzare pe pia al aciunilor comune poate cunoate fluctuaii importante.

O caracteristic esenial a unei investiii n aciuni ordinare sau n capital social, care o
difereniaz de majoritatea celorlalte forme de mprumuturi pe piaa de capital, este aceea c investiia
nu ajunge niciodat la maturitate, adic este permanent i nu este niciodat rscumprat. Totui,
aciunile ordinare sunt negociabile, mprumutul permanent al unei ntreprinderi putnd fi vndut altui
investitor prin tranzacionare la burs. Din cauza acestei caracteristici a capitalului social, acei care
fac astfel de investiii ntr-o ntreprindere sunt considerai a fi proprietarii de drept ai acesteia.

Rentabilitatea ateptat cerut de acionarii obinuii pentru capitalul investit, i are originea n
obiectivul urmrit de ntreprindere, respectiv maximizarea valorii de pia a capitalului
reprezentat de aciunile ordinare, determinat la rndul su de maximizarea n timp a fluxului de
dividende ctre acionari, respectiv maximizarea bogiei acionarilor exprimat prin valoarea de pia a
ntreprinderii.

Modelul de evaluare a aciunilor cunoscut ca i modelul evalurii dividendelor const n determinarea
preului de pia al aciunilor unei ntreprinderi pornind de la suma fluxului viager actualizat de
dividende viitoare ateptate. n acest model ne intereseaz n mod particular rata de actualizare dedus
prin preul unei anumite aciuni la burs. Rata de actualizare reprezint rentabilitatea pe care un
investitor se poate atepta s o obin din aciuni.

n exemplul urmtor, artm determinarea costului unei aciuni comune astfel32: presupunem c o
aciune ordinar a unei anumite ntreprinderi se ateapt s produc un dividend viager ( Dv act ) de 11
lei sfritul fiecrui an. Dac aciunea are o valoare de pia ( Pp ) de 100 lei, atunci rata de
actualizare ( k ) va fi: k = Dvact
Pp
= 11 100 = 11% .
100


32 Lumby, S., Jones, C. Corporate Finance: Theory and Practice, 7th edition, Thomson High Holborn
House, London,
2003, pag. 381-382.


42
Finanarea IMM-urilorAceast rat de actualizare este cea care aduce suma fluxului de dividende ateptate la valoarea
prezent de 100 lei. Deci, 11% trebuie s fie rentabilitatea ateptat care este cerut de acionarii ce
dein aciuni comune ale ntreprinderii, lund n considerare riscul sistematic al fluxului de dividende
viitoare ateptate. Cu alte cuvinte, dac un investitor a cumprat o aciune dintr-o ntreprindere pentru
100 lei i a primit un dividend de 11 lei n fiecare an, atunci acesta ar ctiga o rentabilitate anual la
banii investii de 11%. Astfel, 11% devine, din perspectiva managementului, costul utilizrii capitalului
pentru a investi n proiecte, acesta fiind de fapt un cost de oportunitate.

Rata de actualizare care reduce suma fluxului de dividende viitoare ateptate ale unei aciuni la o
valoare prezent egal cu preul ei de pia este numit costul capitalului social. Acesta este
rentabilitatea minim ateptat cerut de acionari prin investiiile realizate cu banii lor de ctre
managementul ntreprinderii. O rat a rentabilitii este corespunztoare unui nivel dat de risc, dup
cum i costul capitalului social al unei ntreprinderi este o rat de rentabilitate relativ nivelului existent
de risc. Rezult astfel c exist o relaie pozitiv ntre dividendele anticipate ale unei aciuni i preul
acesteia pe pia i evident o relaie invers ntre rentabilitatea cerut i preul de pia.

Din punct de vedere managerial, costul aciunilor comune este un cost de capital. De fapt, reprezint
costul de oportunitate al capitalului: rentabilitatea minim pe care caut s o obin atunci cnd
investesc fondurile acionarilor. Totui, din punctul de vedere al investitorilor, aceasta reprezint rata
de rentabilitate pe care se ateapt s o primeasc dac ar fi s investeasc n aciunile
ntreprinderii. Dac ne gndim la costul capitalului social ca fiind rentabilitatea capitalului, acesta poate
fi identificat folosind modelul CAPM33.

Ca urmare, costul capitalului social al ntreprinderii poate fi estimat n dou moduri diferite. Fie poate fi
folosit modelul de evaluare a dividendelor pentru a gsi costul capitalului social ( k CS ) sau
se poate folosi CAPM pentru a estima rata de rentabilitate a aciunilor ( E(ract ) ). n principal k CS i
E(ract )
pot fi vzute ca dou seturi de notaii reprezentnd acelai lucru: costul sau rentabilitatea
capitalului social.

De exemplu34: ntreprinderea B S.A. este cotat la burs. Bilanul su curent, n lei, pe scurt este de
forma prezentat n Tabelul 3.1.:

Tabelul 3.1. Bilanul ntreprinderii B S.A.

Activ (Mijloace) lei Pasiv (Resurse) lei
Active imobilizate (nete) 240.000 Capital social 180.000
Active curente nete 110.000 Rezerve 170.000
Total activ 350.000 Total pasiv 350.000

Aciunile ntreprinderii se coteaz la burs la momentul actual la 125 lei cum-div (cu dividendul
cumulat). n anul curent ntreprinderea a realizat venituri nete dup impozitare ( Prnet ) de 52.000 lei
din care se ateapt s plteasc un dividend total net de (Dv) 30.000 lei sau 11 lei pe aciune ( Dvact 0 ).

33 Brbu-Miu, N. Finanarea i performana ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 2009, pag.
118.
34 Lumby, S., Jones, C. Corporate Finance: Theory and Practice, 7th edition, Thomson High Holborn
House, London,
2003, pag. 393-394.


43
Finanarea IMM-urilornregistrarea dividendelor pe aciune n cadrul ntreprinderii, n ultimii ase ani, este urmtoarea
(Tabelul 3.2.):

Tabelul 3.2. Dividendele acordate

Anul t-5 t-4 t-3 t-2 t-1 t0
Dividend/Aciune 8 8,5 9 9,5 10 1135

Dobnda curent la obligaiunile emise de stat este de 9%, dobnda de pe pia este de circa 17%
iar ntreprinderea B S.A. are un indice beta al aciunii de 0,90.

Vom estima costul capitalului social att prin utilizarea modelului evalurii capitalului investit
(CAPM) ct i prin utilizarea modelului de evaluare a dividendelor (DVM):

CAPM arat c echilibrul ratei de rentabilitate ateptate a aciunilor este o funcie liniar a riscului
sistematic inerent al titlului de valoare36. CAPM determin rata ateptat de rentabilitate a titlurilor de
valoare astfel:
E(ract ) = rfr + (r M rfr ) q .


Aplicnd formula de mai sus n cazul exemplului nostru, obinem: E(ract )
= 9% + (17% 9%) 0,90 = 16,2% .

Utiliznd modelul de evaluare a dividendelor: din informaia dat de nregistrrile cronologice ale
dividendelor, reiese faptul c modelul dat de versiunea creterii dividendelor este cel mai potrivit. Sunt
dou metode posibile de estimare a ratei viitoare de cretere a dividendelor:
(a) Pe baza ratei trecute de cretere a dividendelor ( g ):
Dv act 5
(1 + g )5 = Dv act 0 ;
1 1
8 (1 + g )5 = 11 ; (1 + g )5 = 11 ; 1 + g = 11 5 ; g = 11

1 = 0,066 sau 6,6% .
5
8 8
8
(b) Pe baza modelului lui Gordon ( r b ):
b = Prnet Dv = 52.000 30.000 = 0,420 , unde:
Prnet
52.000

b = rata de reinvestire a profitului;

capitalului angajat;
r = Dv
K ang
= 52.000
350.000
= 0,149 , n care r = rentabilitatea
g = r b = 0,42 0,149 = 0,063 sau 6,3% .

Vom folosi n continuare media obinut pentru rata de cretere a dividendului prin cele dou
metode, respectiv 6,45%:
Dvact 0
= 11 ; Pp
= 125 11 = 114 ; g = 0,0645 ;
Dvact
(1 + g )
11 (1 + 0,0645)
k CS = 0 =
Pp

114
+ 0,0645 = 0,1672 sau 16,72% .

De aceea, date fiind estimrile celor dou modele de evaluare a aciunilor de 16,2% i 16,72%,
ntreprinderea B S.A. ar trebui s foloseasc 16,46% ca fiind costul estimat al capitalului social.
35 este vorba de dividendul ateptat.
36 Eun, C. S., Resnik, B. G. International Financial Management, Fourth Edition, Published by McGraw
Hill/Irwin, New York, 2007, pag. 424.


44
Finanarea IMM-urilorTotui cele dou modele utilizate n exemplul de mai sus pot da rezultate diferite ntr-o mai mare
msur. Exist patru argumente principale n acest sens:

cele dou modele sunt semnificativ diferite, prin aceea c CAPM este un model normativ, ce reflect
rentabilitatea care ar trebui s fie obinut din aciuni, dat fiind riscul relativ sistematic al acestora iar
DVM este unul pozitiv, ce arat care este rentabilitatea pe aciune n funcie de preul curent de pia,
de dividend i rata ateptat de cretere a dividendului. De aceea cele dou modele pot da estimri total
diferite ale rentabilitii capitalului deoarece ceea ce ar trebui s fie nu este ntotdeauna ceea ce este
n realitate;

CAPM este un model utilizat pentru o singur perioad de timp, furniznd rata de rentabilitate numai
pe o singur perioad de timp,n timp ce DVM este un model folosit pentru mai multe perioade de timp,
dnd o valoare medie a rentabilitii pentru perioadele multiple;

CAPM este un model cu un singur factor, el putnd s nu cuprind toi factorii determinani ai
rentabilitii i modelul poate fi deci incomplet. De exemplu, sunt dovezi care sugereaz c mrimea
ntreprinderii joac un rol n determinarea rentabilitii, micile ntreprinderi producnd aparent
rentabiliti un pic mai mari dect ntreprinderile mai mari cu aceeai valoare beta. Problema modelului
complet este singura care afecteaz modele normative. Nu
se pune niciodat problema la modelele pozitive. DVM nu explic ce afecteaz de fapt
k CS .
Tot ceea ce spune este c, fiind date Pp , Dvact 0
este k CS ;
i g , atunci rezult ca rentabilitatea pe aciune

lipsa de acuratee a datelor introduse iniial care conduc la rezultate eronate. DVM are nevoie
de trei tipuri de date, aa cum s-a artat n paragraful anterior, i exist poteniale probleme cu dou
dintre acestea. n privina preului aciunii, se pune problema fixrii celei mai reprezentative valori a
preului aciunii ex-div (dup plata dividendului) iar n ceea ce privete estimarea ratei viitoare de
cretere a dividendelor ( g ), exist dou moduri posibile de
estimare, una din ratele trecute de cretere a dividendelor i una pe baza dintre aceste metode nu este
satisfctoare.


3.3.1.4. Costul aciunilor prefereniale
r b , ns nici una

Aciunile prefereniale implic drepturi asupra venitului i a patrimoniului ntreprinderii naintea
aciunilor comune, dar ulterior datoriilor. Aceste drepturi iau forma plilor de dividende prefereniale.
n mod legal, procedurile de faliment nu pot fi iniiate pentru c o ntreprindere omite s plteasc
dividende prefereniale. Pe de alt parte, ntreprinderile nu vnd pe pia aciuni prefereniale cu
intenia de a trece cu vederea peste plile asociate dividendelor. Procednd astfel, este foarte
dificil s-i mai mreasc capitalul extern la o dat ulterioar.

Astfel, aciunile prefereniale pot fi vzute complet ca reprezentnd pli n numerar care vor fi onorate
naintea oricrei pli de dividende n numerar pentru aciunile comune. Mai mult, putem meniona c:
aciunile prefereniale sunt netransmisibile; nu pot fi de participare la o alt ntreprindere; nu implic
angajament privind fondul de amortizare; ntreprinderea nu are restane la plata dividendelor.

Costul aciunilor prefereniale poate fi definit ca o rat de rentabilitate ajustat cu costurile de flotare,
pe care investitorii o primesc pentru aciunile prefereniale. Costul aciunilor prefereniale poate fi
estimat n acelai mod ca i obligaiunile, astfel nct costul aciunilor prefereniale poate fi estimat prin
observarea rentabilitii ateptate pentru alte aciuni prefereniate similare.
Pentru exemplificare, propunem urmtoarea situaie:


45
Finanarea IMM-urilorntreprinderea A S.A. intenioneaz s vnd o nou emisiune de aciuni prefereniale, valoarea de
paritate a fiecrei aciuni prefereniale fiind de 110 lei. Rata dividendului este de 11%. Datorit
costurilor de flotare (comisioanele pltite bncii, avocailor, tipografilor, costurile de nregistrare i alte
cheltuieli privind marketingul noilor titluri), ntreprinderea va ncasa o valoare net de 107 lei pe
aciune. Cota de impozit pe profit este de 16%. Costul aciunilor prefereniale ale ntreprinderii

( k p ) va fi: k p =
Dvact p
Pp n
= 12,1 100 = 11,31% , unde:
107
Dv act p = dividendul unei aciuni prefereniale;
Pp n
= preul net rezultat din vnzarea unei aciuni prefereniale.

Astfel, costul acestor aciuni prefereniale emise de ntreprinderea A S.A. a devenit 11,31%.
Menionm c nu este necesar nici o ajustare la efectele fiscale aici deoarece dividendele prefereniale
nu sunt deductibile fiscal; ele sunt considerate o distribuire de venit. Din acest motiv, costul explicit al
capitalului mprumutat va fi mai mic dect costul capitalului din aciuni prefereniale atunci cnd
celelalte caracteristici rmn neschimbate.


3.3.2. Autofinanarea

Finanarea intern sau autofinanarea reprezint acumularea de capital degajat n cursul exerciiului
contabil ncheiat i este cea mai eficient soluie de finanare a nevoilor permanente37.

Ca surs intern de finanare, autofinanarea are o importan deosebit n asigurarea autonomiei
financiare. Formarea de fonduri prin autofinanare apare n condiiile n care ntreprinderea
obine venituri din activitatea sa care s acopere toate cheltuielile i, totodat, s degajeze i un profit
din care o parte s fie utilizat pentru sporirea activelor imobilizate i a activelor de exploatare.


3.3.2.1. Avantajele autofinanrii

n economia de pia, autofinanarea prezint o serie de avantaje38 pentru ntreprindere, dintre care
enumerm:

constituie un mijloc sigur de finanare, avnd n vedere c ntreprinderile ntmpin greuti n
anumite situaii conjuncturale n colectarea capitalurilor de pe piaa financiar i monetar39;

libertatea de aciune a ntreprinderii este aprat n sensul c asigur independena sau autonomia
n gestionare fa de acionari, fa de organismele financiare i de credit, organisme care exercit un
control riguros pentru a-i asigura garania capitalurilor date cu mprumut.

Autofinanarea creeaz avantaje nu numai pentru ntreprinderi ci i pentru acionari:

prin capitalizarea unei pri din profit, crete valoarea bursier a ntreprinderii, crete cursul
aciunilor deinute de ei, deci, crete avuia lor;
profitul reinvestit este exonerat de la plata impozitului pe profit sau se aplic reduceri
substaniale de impozit, ceea ce creeaz posibiliti mai mari de reinvestire.


37 Vintil, G. Gestiunea financiar a ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2000,
pag. 379.
38 Bistriceanu, Gh. D., Adochiei, M. N., Negrea, E. Finanele agenilor economici, Editura Economic,
Bucureti,
2001, pag. 88.
39 Onofrei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Economic, Bucureti, 2003, pag. 111.


46
Finanarea IMM-urilorDe asemenea, nu se poate vorbi despre un optim general al politicii de autofinanare. Pe plan mondial,
au existat att perioade n care o bun structur financiar se caracteriza printr-un nivel sczut al
ndatorrii, punndu-se accentul pe autofinanare i alte resurse proprii, ct i perioade n care o bun
structur financiar se caracteriza printr-un caracter normal al ndatorrii.


3.3.2.2. Costul autofinanrii

Una din cele mai importante surse de capital de investiii pe termen lung al ntreprinderilor este profitul
nedistribuit adic acea parte a fluxului net de lichiditi generat de proiectele anterioare de investiii
ale ntreprinderii i care, la timpul n care sunt constatate, sunt reinute n cadrul ntreprinderii i nu sunt
distribuite ctre acionari ca parte a fluxului de dividende. ntruct profiturile nedistribuite apar din
sursele interne ale ntreprinderii, i nu din cele externe (cum ar fi o nou emisiune de aciuni) exist
tentaia de a crede c aceast surs de capital este cumva mai
ieftin.

De fapt, att din punct de vedere economic ct i legal, profiturile nedistribuite aparin acionarilor
ntreprinderii deintori de aciuni comune i astfel costul profiturilor nedistribuite, sau rentabilitatea
minim ateptat pe care ar trebui s o genereze utilizarea lor n proiecte de investiii, este exact
aceeai cu cea dat de rentabilitatea ateptat cerut de acionarii deintori ai noilor aciuni emise:
costul capitalului social. Profiturile nedistribuite formeaz o parte a capitalului social al unei
ntreprinderi i deci costul acestora este reflectat n acest fapt.

Valoarea de pia a aciunii reflect att valoarea nominal a capitalului n aciuni ale unei ntreprinderi,
ct i valoarea profiturilor nedistribuite. n practic profiturile nedistribuite sunt o surs uor mai ieftin
de capital dect o nou emisiune de aciuni din cauza costurilor de emisiune.

De aceea, foarte adesea se consider c autofinanarea este gratuit. Or, autofinanarea fiind
constituit, n primul rnd, din profit net reinvestit i trecut la rezerve, atta timp ct profitul reinvestit
rmne la nivelul rezervelor putem spune ca acionarii nu cer, n mod direct, o remunerare a rezervelor
(ci doar a aciunilor vechi). Prin ncorporarea rezervelor n capitalul social i atribuirea de aciuni
gratuite, profiturile reinvestite devin direct remuneratorii.

Chiar i rmnerea profiturilor nete reinvestite la nivelul rezervelor este indirect remunerat.
Reinvestirea profiturilor se va face pentru proiecte din ce n ce mai rentabile i care marginal determin
o cretere a remunerrii medii a acionarilor. Costul autofinanrii, prin trecerea profitului n rezerv,
este egal cu costul capitalurilor proprii.

Autofinanarea are ca resurse i amortizrile i provizioanele calculate. Acestea se pot considera fluxuri
de trezorerie din ntreaga activitate a ntreprinderii, finanat att din capitaluri proprii, ct i
mprumutate. n consecin, costul autofinanrii din amortizri i provizioane este egal cu costul mediu
ponderat al capitalului.


3.4. Particulariti ale surselor mprumutate pe termen mediu i lung i costul acestora

Bncile comerciale reprezint adevrata "inim" a pieii financiare, furniznd cele mai numeroase i mai
variate feluri de mprumuturi. Studiile arat c n S.U.A. 85% din mprumuturile ntreprinztorilor
americani sunt acordate de bnci, n sursele de capital necesar iniierii afacerii ocupnd locul doi, dup
economiile personale ale ntreprinztorilor. Totui, bncile acord cu multe reineri mprumuturile, mai
ales ntreprinderilor nou nfiinate, prefernd s o fac n special atunci cnd sunt sprijinite i garantate
i de alte organizaii.47
Finanarea IMM-urilorAcordarea mprumuturilor se face n urma analizei de ctre bnci a evoluiei precedente a ntreprinderii
i a studierii registrelor, pentru a se putea proiecta imaginea acesteia n viitor. De asemenea, se
cerceteaz stabilitatea vnzrilor ntreprinderii i a capacitii produselor sau serviciilor de a genera
un flux de cas corespunztor pentru asigurarea rambursrii mprumutului.


3.4.1. Creditele bancare pe termen mediu i lung

mprumuturile pe termen mediu i lung sunt folosite, n mod normal, pentru cumprarea de fonduri fixe,
echipamente i alte articole folosite pentru expansiunea afacerii. Bncile comerciale acord aceste
mprumuturi pentru iniierea unei afaceri, construirea unei fabrici, achiziionarea de proprieti
imobiliare, echipamente etc. Rambursarea mprumutului se face, n mod normal, lunar sau trimestrial.

mprumutul bancar pe termen mediu i lung este un mprumut obinut de la bnci sau alte instituii
financiare care trebuie rambursat ntr-o perioad mai mare de un an. De obicei, acest mprumut este
negociat direct ntre ntreprinderea care solicit mprumutul i banc sau alt instituie financiar
societate de asigurri, ali creditori.

mprumutul pe termen mediu i lung este o surs important de finanare a ntreprinderilor. El este
preferabil mprumutului pe termen scurt, deoarece asigur ntreprinderii mprumutate un grad mai
mare de siguran: dect s aib grija rennoirii unui credit pe termen scurt, cel mprumutat poate
obine un credit pe termen mediu sau lung structurat n aa fel nct scadena acestuia s coincid cu
viaa economic a activului ce va fi finanat. Astfel, fluxurile de numerar ce vor fi generate de activul
finanat pot servi la rambursarea ratelor la mprumut40.


3.4.1.1. Condiiile de acordare a creditelor pe termen lung

Creditele pe termen lung41 sunt mprumuturi a cror rambursare depete 5 ani. Se acord pentru
investiiile pe termen lung. La acordarea creditelor, ntreprinderea trebuie sa prezinte bncii
urmtoarele documente:

- cererea de acordare a creditului;
- dovada nregistrrii la Registrul Comerului;
- studiu de fezabilitate, pe ansamblul ntreprinderii, incluznd si studiul de fezabilitate al investiiei
care face obiectul creditului;
- certificatul de bonitate privind situaia economico-financiar a ntreprinderii, cuprinznd i
aprecieri asupra nivelului profesional al conducerii ntreprinderii;
- bilanurile contabile pe ultimii 5 ani, vizate de organele bancare;
- situaia contului de "Profit i pierdere" pe ultimii 5 ani, vizat de cenzorii ntreprinderii;
- situaia patrimonial lunar cuprinznd obligatoriu situaia ncasrilor i plilor n lei i valut;
- orice contract ce poate face obiectul creditului.

Dup acceptarea studiului de fezabilitate, cererea de credit este luat n calcul ca decizie de creditare pe
termen lung, proiectndu-se la ncheiere Contractul de creditare. Concomitent cu adoptarea deciziei de
creditare se realizeaz i Situaia privind ealonarea ratelor i a dobnzilor pentru creditul contractat
care reprezint o proiectare a fluxurilor financiare viitoare de la ntreprindere ctre banc.40 Hoan, N. Finanele firmei, Editura Economic, Bucureti, 2003, pag. 306.
41 Brbu-Miu, N. Finanele ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2009, pag.
252-253.


48
Finanarea IMM-urilorPe baza Contractului de creditare i a Situaiei de ealonare a rambursrii creditului, serviciul financiar al
ntreprinderii proiecteaz fluxurile curente i viitoare, determinate de decizia de credit pe termen mediu
i lung, introducndu-le n structura deciziilor financiare i ale bugetului ntreprinderii.

n faza de utilizare a creditului pe termen lung apar fluxurile generate de ratele de rambursare i de
plata dobnzilor care vor fi alimentate din veniturile proprii (amortizare i profit).

O dat localizate n cuprinsul deciziilor financiare din ntreprindere, fluxurile de fonduri declanate de
decizia de creditare pe termen mediu i lung sunt cuprinse n bugetul financiar al ntreprinderii,
contribuind la realizarea echilibrului financiar al aciunilor de consum pentru nfiinarea, refacerea i
dezvoltarea structurii economice de producie.

Pe parcursul perioadei de angajare a creditului, banca procedeaz la analize periodice asupra
ntreprinderii i a obiectivului creditat, banca ia msuri de reducere a riscului de nerambursare sau n
cazul producerii acestui risc, acioneaz pentru recuperarea ratelor rmase de rambursat prin
valorificarea garaniilor depuse sau consemnate n contractul de creditare.

De aceea, n faa bncii comerciale, ntreprinderea trebuie s vin cu o activitate care s nu prezinte
riscuri majore n perioada de utilizare a creditului. n acest sens, ntregul univers intern i extern al
ntreprinderii este supus unei analize i interpretri riguroase pentru a fi depistate efectele posibile ale
unor evenimente politice, sociale, economice, militare sau ale unor schimbri tehnologice, n evoluia
cererii precum i sub influena inflaiei, recesiunii, mbtrnirii produselor.

Riscurile generate de aceste fenomene sunt completate cu analize detaliate privind produsele fabricate
de ntreprinderea solicitatoare de credite, precum i pieele pe care desface i se aprovizioneaz
ntreprinderea n cauz. Analiza scoate n eviden aspecte de calitate ale produselor, poziia
ntreprinderilor pe piaa produselor sale, calitatea i starea financiar a principalilor si clieni.

Tendina principal este ca la acest tip de finanare s se apeleze foarte rar datorit condiiilor foarte
grele impuse de instituiile care acord acest tip de credite.

Bncile din Romnia care ofer finanare pentru IMM-uri sunt: Banca Comercial Romn, BRD Groupe
Societe Generale, Banc Post, Banca Romneasc, Banca Transilvania, ING Bank, Emporiki Bank, Alpha
Bank, HVB Bank, Raiffeisen Bank, Piraeus Bank, Miro Bank, Banca de Export Import A Romniei,
EXIMBANK, Banca Comercial Robank.

Bncile acord mprumuturi pe baza urmtoarelor elemente: contractul de mprumut, garanii
materiale, documente de susinere a mprumutului.

a) Contractul de mprumut prevede condiiile de creditare ale bncii i obligaiile ce le revin
prilor.

b) Garaniile materiale (gajul) reprezint mijlocul legal prin care se asigur suma
mprumutat. Garaniile reale sunt reprezentate de imobilele, echipamentele, automobilele etc. pe care
ntreprinztorul sau ntreprinderea le au n posesie i pe care sunt dispuse s le ipotecheze sau gajeze n
favoarea bncii n vederea acordrii mprumutului. n caz de insolvabilitate, banca poate vinde bunurile
puse drept garanie pentru a-i recupera mprumutul. Deoarece bncile nu pot oferi credite fr a-i
securiza investiiile, ele solicit garanii (de preferin imobiliare) care s acopere aproximativ 120% din
valoarea creditului plus dobnda. Pentru a veni n sprijinul ntreprinztorilor care nu au suficiente bunuri
materiale pe care s le pun drept garanie s-au nfiinat dou fonduri de garantare: Fondul Naional de
Garantare a Creditelor pentru IMM-uri i Fondul de Garantare a Creditului Rural.


49
Finanarea IMM-urilorFondul Naional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM S.A. IFN) contribuie la
finanarea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor, venind n completarea finanrilor de care acestea au
nevoie prin garantarea creditelor acordate de bncile comerciale. Fondul garanteaz creditele acordate
de bncile comerciale n limita a maxim 80% i susine ideile de afaceri i prin finanri directe.

FNGCIMM S.A. IFN pune la dispoziia firmelor produse financiare specifice. Preocuparea acestuia este
de a oferi un rspuns rapid, complet i profesionist solicitrilor financiare, graie unei structuri
operaionale flexibile, unei reele aflate ntr-o accelerat dezvoltare i unei strnse colaborri cu
partenerii din domeniul bancar.

Obiectivele strategice ale FNGCIMM S.A. - IFN au n vedere:

mbuntirea accesului la finanare al ntreprinderilor mici i mijlocii care au proiecte de afaceri
viabile, dar care nu dein suficiente garanii materiale sau resurse financiare;

Creterea volumului de investiii realizate de ntreprinderile mici i mijlocii;

Susinerea politicii economice i sociale a Guvernului, a politicii acestuia n domeniul
ntreprinderilor mici i mijlocii.

Prin activitatea sa, fondul contribuie la lansarea activitii ntreprinderilor nou-nfiinate, la alinierea la
cerinele Uniunii Europene, la dezvoltarea i creterea competitivitii ntreprinderilor existente, la
sporirea valorii adugate realizate de sectorul IMM i la crearea de noi locuri de munc n acest sector.

Misiunea fondului este de sprijinire a ntreprinztorilor din toat ara s i mplineasc avantajul
competitiv i excelena n afaceri, prin acordarea de garanii financiare, n completarea propriilor
garaniilor materiale, necesare obinerii unui credit sau a altor instrumente financiare de la bncile
comerciale i prin acordarea de finanri directe.

Garaniile oferite de FNGCIMM S.A. IFN sunt:

- garanii din fonduri proprii;
- garanii din fonduri n administrare;
- garanii acordate beneficiarilor de finanri din fonduri europene.

Garaniile din fonduri proprii. Prin aceste garanii, fondul preia riscul creditului acordat ntreprinderii de
ctre banc, garantnd pn la 80% din credit i pn la valoarea de 800.000 de euro. Acest serviciu este
valabil i pentru IMM-urile nou nfiinate. Pentru garania acordat se pltete un singur comision a
crui valoare este cuprins ntre 1,5% i 2% pe an.

Valoarea exact a comisionului depinde de durata creditului, de moneda n care se acord acesta i de
modalitatea de plat a garaniei solicitat de banc.

Dac firma utilizeaz un credit pe termen scurt, comisionul reprezint un procent din volumul garaniei
acordate i va fi ncasat ntr-o singur tran la momentul acordrii garaniei.

Dac este vorba de un credit pe termen mediu sau lung comisionul reprezint un procent din soldul
anual al garaniei acordate. Avantajul firmei const n ncasarea anual a comisionului i nu integral la
momentul acordrii garaniei.50
Finanarea IMM-urilorGaraniile din fonduri n administrare reprezint garanii din fonduri puse la dispoziie de ctre
Ministerul Agriculturii Pdurilor i Amenajrii Teritoriului n baza Legii nr.218/2005 pentru absorbia
fondurilor SAPARD.
Dac statutul firmei se ncadreaz ntr-una dintre categoriile de beneficiari ai Programului SAPARD
i are capacitatea de rambursare a obligaiilor de plat asumate, se poate beneficia de garaniile
FNGCIMM S.A. IFN. Suma garantat va reprezenta maxim 70% din valoarea creditului. Sunt
garantate categoriile de credite /scrisori de garanie bancar acordate/emise de banc pentru investiii
pe termen scurt, mediu i lung, care finaneaz msurile:

Msura 1.1 mbuntirea prelucrrii i marketingul produselor agricole i piscicole;

Msura 1.2 mbuntirea structurilor n vederea realizrii controlului de calitate, veterinar
i fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare i pentru protecia consumatorilor;

Msura 2.1 Dezvoltarea i mbuntirea infrastructurii rurale;

Msura 3.1 Investiii n exploataii agricole;

Msura 3.4 Dezvoltarea i diversificarea activitilor economice care s genereze activiti multiple
i venituri alternative;

Msura 3.5 Silvicultura.

Pentru garania acordat de Fond, Banca va solicita emiterea unui bilet la ordin fr protest, cu scadena
la vedere, de valoare egal cu suma garantat de Fond. Acest bilet va fi girat de Banc, fr drept de
regres ctre Fond, la momentul executrii Contractului de garantare.

Comisioanele de garantare percepute (care se pot modifica n timp) sunt:
- Persoane juridice i autoriti ale administraie publice:
Credite pe termen scurt (lei/valut) - 1,5%; Credite pe termen mediu i lung (lei/valut) - 2,0%;

- Pentru creditele acordate fermierilor privai persoane fizice autorizate i asociaiile de fermieri privai
constituite conform legii nu se pltesc comisioane de garantare.

Garaniile acordate beneficiarilor de finanri din fonduri europene se adreseaz IMM-urilor care
ndeplinesc att condiiile de accesare a fondurilor europene, ct i condiiile de acordare a finanrii
specifice fiecrui finanator.

Fondul garanteaz finanri acordate de instituii financiar-bancare/ nebancare, pentru:

- plata taxei de consultan aferent unui proiect pe un domeniu de activitate potenial
beneficiar de fonduri europene;

- realizarea proiectelor pe domenii de activitate potenial beneficiare de fonduri europene.

Garania se poate acorda pentru o perioad de pn la 3 ani, pentru consultan, iar pentru investiii
garania se acord n corelaie cu durata creditului.

Procentul de garantare este n conformitate cu prevederile din conveniile ncheiate cu finanatorii, cu
precizarea c, pentru finanarea acordat pentru consultan, procentul maxim de garantare este de
80%, iar comisionul de garantare este de numai 1%/an.

n situaia n care condiiile de accesare a fondurilor europene prevd ca aplicantul s fac dovada
existenei surselor proprii pentru finanarea proiectului, Fondul va putea emite, la solicitarea instituiei
finanatoare un document - Promisiune de garantare - prin care Fondul i exprim intenia de a garanta
finanarea ce va fi primit de IMM, dup aprobarea proiectului de ctre autoritatea de implementare.


51
Finanarea IMM-urilorFondul de garantare a Creditului Rural - IFN S.A. (FGCR-IFN S.A.) ofer un instrument financiar care
permite accesul investitorilor la credite i alte instrumente de finanare, prin acordarea de garanii
financiare.

FGCR-IFN S.A. are ca obiect de activitate exclusiv garantarea creditelor i a altor instrumente de
finanare, care pot fi obinute de persoane fizice i juridice - productori agricoli i procesatori de
produse agroalimentare, pentru realizarea produciei agricole, stocarea i procesarea produselor
agricole i realizarea obiectivelor de investiii n aceste domenii, precum i alte instrumente financiare
pe care instituiile de credit le acord beneficiarilor programelor cu finanare european prin FEADR, FEP
i FEGA pentru asigurarea finanrii necesare realizrii proiectelor prevzute n Programul Naional de
Dezvoltare Rural pentru perioada programat 2007-2013.
FGCR -IFN SA garanteaz urmtoarele tipuri de credite i alte instrumente de finanare :
creditele pe termen scurt, mediu i lung;
scrisorile de garanie bancar;
scrisori de garanie n favoarea APDRP, conform OG 79/2009;
creditele de investiii acordate beneficiarilor FEADR, FEP i FEGA;
creditele de producie care asigur sursele de finanare necesare beneficiarilor programului
SAPARD care au realizat i pus n funciune investiia.

Suma garantat de FGCR - IFN S.A., n lei sau valut, reprezint maxim:
80% din valoarea creditelor de producie pe termen scurt/acordurilor de garanie bancar,
80% din valoarea creditelor/scrisorilor de confort acordate/emise de instituiile de creditare n
scopul asigurrii cofinanrii proiectelor de investiii realizate prin Programul Naional de Dezvoltare
Rural, respectiv FEADR, FEP,FEGA;
n cazul beneficiarilor publici ai FEADR, valoarea garaniei poate fi de pn la 100% din valoarea
creditului, iar valoarea acesteia poate fi egal cu suma cheltuielilor eligibile i neeligibile ale proiectului.

Contractele de garantare se pot ncheia n lei sau n valut, n funcie de moneda n care a fost ncheiat
contractul de credit.

Categoriile de credite/scrisori de garanie bancar acordate de bnci, n lei sau valut, care pot fi
garantate de FGCR-IFN sunt urmtoarele:
Credite pentru realizarea produciei agricole sau agro-alimentare;
Credite de investiii.

n cazul beneficiarilor privai, suma maxim care poate fi garantat de FGCR-IFN S.A. pentru fiecare
solicitare individual de garantare nu va depi echivalentul a 2.5 milioane Euro, denominai n lei la
cursul lei/Euro de la data solicitrii de garantare.

c) Documentele de susinere a mprumutului sunt: documente care certific existena
ntreprinderii: actul de nfiinare, certificatul de nregistrare, documente privind necesitatea i
oportunitatea creditului i posibilitatea de rambursare a acestuia: cerere de credite, plan de afaceri
i/sau studiu de fezabilitate; documente financiar-contabile: bugetul de venituri i cheltuieli,
balana de verificare, bilanul anual, contul de profit i pierdere, situaia patrimonial, planificarea
fluxului de numerar.

Deoarece fiecare banc are condiii de creditare specifice, este necesar studierea atent a acestora i
alegerea acelei bnci care practic dobnda cea mai mic i acord perioada de graie (perioada n care
se pltesc doar dobnzile, nu i ratele) cea mai mare.


52
Finanarea IMM-urilor3.4.1.2. Avantajele creditului bancar pe termen mediu i lung

mprumutul pe termen mediu i lung prezint urmtoarele avantaje42 pentru ntreprinderi:

rapiditate: obinerea sumelor necesare printr-un credit bancar pe termen mediu sau lung poate fi
realizat mult mai rapid dect cele prin emiterea de obligaiuni;

flexibilitatea: mprumuturile pe termen mediu i lung prezint o flexibilitate viitoare spre deosebire
de mprumutul obligatar. n situaia acestuia din urm, datorit numrului mare de deintori de
obligaiuni, este virtual imposibil s obin permisiunea de a modifica condiiile contractului, chiar dac
apariia unor noi condiii economice poate conduce la dorina celui mprumutat sau a deintorilor de
obligaiuni de a le schimba. n schimb, n cazul unui mprumut bancar pe termen mediu sau lung, cei
mprumutai pot, n general, conveni cu creditorul s modifice mutual condiiile contractuale.

costuri de obinere relativ reduse: deoarece se negociaz direct cu cei care acord credite,
documentele formale legate de obinerea mprumuturilor sunt minime, la fel ca i cheltuielile.

ntreprinderile apeleaz la mprumuturi pe termen mijlociu i lung, fiind contiente c pe lng riscul pe
care-l implic, au i efecte favorabile asupra rentabilitii. Este vorba aici de "efectul de levier" (de
prghie) care poate duce la creterea rentabilitii capitalurilor proprii, cu condiia ca rentabilitatea
ntregului capital angajat (propriu i mprumutat) s fie superioar ratei dobnzii la sumele
mprumutate. Efectul de levier se poate resimi i invers, n sensul scderii ratei rentabilitii capitalurilor
proprii.


3.4.1.3. Costul creditelor bancare pe termen mediu i lung

Ca i costul capitalurilor proprii ale firmei, costul datoriilor acesteia poate fi observat n mod normal,
direct sau indirect, deoarece costul datoriilor este pur i simplu rata dobnzii pe care firma trebuie s o
plteasc pentru un nou mprumut i putem observa rata dobnzii pe pieele financiare.

Condiiile contractuale n care se angajeaz un mprumut (scaden cert, dobnd fix, valoare de
rambursat cunoscut, prioritate pentru recuperarea capitalului n caz de faliment etc.) face ca
determinarea costului acestei resurse de capital s fie cert. Exist totui un risc al variaiei
dobnzii de pia. n aceste condiii modelul CAPM (Capital Assets Pricing Model) ofer i pentru
datoriile riscante o alternativ de estimare a costului / (rentabilitii) scontat(e). Pentru nceput
admitem c nu exist risc de rat de dobnd i nici risc de insolvabilitate a debitorului. Pentru manager,
costul explicit al unui mprumut este acela care egaleaz ncasrile din fondurile mprumutate (intrri)
cu valoarea actual a plilor privind rambursrile i dobnda viitoare
n R + Dob
(ieirile), potrivit formulei: Fonduri mprumutate =
t t , n care:
t =1
(1 + K d )t
R t = ratele mprumutului rambursate n fiecare an;
t = anii de rambursare a mprumutului, t = 1 n ;
k d = ca soluie la ecuaia de mai sus, reprezint costul explicit al mprumutului solicitat de
managerul ntreprinderii pentru finanarea investiiilor noi.

Intrrile monetare, obinute la primirea sumelor mprumutate, vor fi urmate de o serie de ieiri
monetare viitoare echivalente. Aceast noiune de rat k d are dou interpretri:
- de rat intern de rentabilitate (RIR) i
- de cost actuarial ( k d ).


42 Brbu-Miu, N. Finanele ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2009, pag.
256.


53
Finanarea IMM-urilorEle sunt identice fundamental i singura diferen dintre ele vine de la cei care fac interpretarea dup
cum acetia sunt creditori sau debitori: Rata intern de rentabilitate relev demersul investitorului
(creditorului), n timp ce costul actuarial rezult din aprecierea mprumutatului
(debitorului). Este evident egalitatea RIR = k d , ambele avnd unul i acelai coninut economic.

Conform criteriului RIR, investiia este rentabil dac aceast rat intern RIR este mai mare dect
rata dobnzii de pe pia ( R d
), respectiv costul capitalului. Pe plan economic, RIR> R d
semnific
faptul c investiia de capital va fi recuperat prin fluxurile de lichiditi rezultate din exploatare, c
aceste fluxuri permit remunerarea furnizorilor de capital conform exigenei lor de randament.
Deci RIR> R d
semnific faptul c investiia este rentabil i acceptat.

n teorie, costul actuarial pentru un mprumut primit este egal cu RIR a sumei date cu mprumut. n
realitate acest caz este rar ca urmare a efectelor fiscale i a costurilor de tranzacie a capitalurilor.

Analiza costului mprumutului bancar se bazeaz pe modelul unui grafic de rambursare a acestuia,
specific activitii bancare. Acest grafic include convenia prilor despre: valoarea mprumutului
contractat, suma avansat, rata dobnzii la care se face contractarea mprumutului i graficul de
rambursare.

n funcie de caracteristicile prezentate, exist mai multe modele fundamentale de determinare a
costului capitalului mprumutat.

a. cazul mprumutului bancar cu rambursare la scaden. Aceast modalitate de rambursare este
caracterizat prin faptul c plata principalului se realizeaz integral la scaden, n decursul perioadei de
desfurare a creditului pltindu-se numai dobnzile calculate prin nmulirea ratei nominale a dobnzii
cu valoarea principalului. Modelul matematic care permite determinarea costurilor acestui tip de
mprumut este urmtorul:

V0 D
n
=
t = 1
Dob t (1 ) +
(1 + k D )t
Vn D
(1 + k D )n

, unde:
Dob t = dobnda pltit n anul i, i = 1 n ;
k D = costul datoriilor;
= cota de impozit pe profit;
V 0 D

V n D
= valoarea actual a datoriei pentru ntreprindere;
= valoarea nominal, valoare ce va fi rambursat la scaden.

Cota de impozitare , subliniaz caracterul special al cheltuielilor cu dobnzile, acestea
beneficiind de o scutire aproape integral de impozit. Astfel, pentru ntreprindere, cheltuielile cu
dobnzile sunt ncadrate conform legii n categoria celor deductibile din profitul brut. Diferena
favorabil ntreprinderii reflectat n scderea cheltuielilor efective cu impozitul pe profit poate fi
considerat ca plus-valoare, care diminueaz suma cheltuielilor cu dobnzile datorate. Rezolvarea
ecuaiei obinute se realizeaz prin interpolare liniar.

b. cazul mprumutului bancar cu rambursare n trane sau rate egale. Aceast modalitate este
caracterizat prin faptul c principalul mprumutului este rambursat ealonat n trane egale, dobnzile
calculndu-se prin nmulirea ratei dobnzii cu soldul rmas de rambursat. Ecuaia matematic ce d
valoarea de pia are forma:
R d Vn (n + 1 t ) (1 ) + Vn
n
V0 D =

t =1
n n , unde:
(1 + k D )t54
Finanarea IMM-urilorR d Vn (n + 1 t)
n

= valoarea dobnzii din anul t;
R d = rata nominal a dobnzii pentru creditul contractat; Vn = valoarea nominal total a
mprumutului;
n = numrul de ani pe care se construiete graficul de rambursare.

c. cazul mprumutului bancar cu rambursare n anuiti constante. Acesta se caracterizeaz prin
ealonarea mprumutului astfel nct sumele rambursate anual de debitor, compuse din principal i
dobnd, s fie egale. Prin calcul matematic se obine un ir de trane ale principalului care reprezint o
progresie geometric. Formula matematic pentru valoarea de pia este:
n Dob
(1 ) + R
V0 D =
t t , unde:
t =1
(1 + k D )t
R t = partea din principal ce va fi rambursat n anul t. n acest caz anuitatea se determin
V R
cu ajutorul formulei: A t = n d .
1 (1 + R d ) n

3.4.2. Finanarea prin leasing

Finanarea prin leasing poate fi furnizat de ctre ntreprinderile industriale productoare, n efortul
acestora de a crete vnzrile, dar i de ntreprinderile specializate n asigurarea finanrii prin leasing.
Exist mai multe tipuri de firme care au ca obiect de activitate leasing-ul: bnci comerciale, instituii
financiare de economii i de credit, firme financiare i firme industriale.


3.4.2.1. Definire i caracteristici

Leasing-ul este o procedur de finanare a investiiilor prin care o banc sau o instituie financiar
specializat achiziioneaz un bun imobiliar sau mobiliar pe care-l nchiriaz unei ntreprinderi sau unui
particular, acetia din urm avnd posibilitatea s-l cumpere la sfritul contractului la un pre convenit
(n general la valoarea rezidual).

Decizia de a opta pentru leasing, n raport cu un mprumut bancar sau obligatar, se
fundamenteaz pe valoarea actualizat net (VAN), calculat dup relaia:
n
VAN =
CFt
VR .
t =1 (1 + r)t
(1 + r )m

ntruct nu se pltete costul de achiziie al bunului nchiriat, n formula VAN nu se cuprinde scderea
valorii investiiei I. De asemenea cash-flow urile ( CFt ) vor fi determinate n funcie de profiturile
viitoare i de chiria pltit. Valoarea rezidual ( VR ) este pltit n anul m, naintea ncheierii duratei de
via n a bunului nchiriat.

Aceast valoare actualizat se compar cu cea a mprumutului, pentru a se analiza care dintre aceste
surse de finanare este mai avantajoas.

3.4.2.2. Avantajele leasingului

Avantajele leasing-ului pentru ntreprinderile care nchiriaz bunurile sunt:
ofer o finanare flexibil43: majoritatea contractelor de leasing tind s aib mai puine
acorduri restrictive dect contractele de mprumut. n plus, leasing-ul este mai convenabil pentru

43 Tudorache, D., Secreanu, C. Finanele publice. Finanele firmei, Editura Universitar, Bucureti,
2006, pag. 198.


55
Finanarea IMM-urilorfinanarea treptat a nevoilor ntreprinderilor. O firm care achiziioneaz active n timp poate s
considere mai convenabil s ia n leasing aceste active dect s negocieze un mprumut obligatar sau
bancar ori s vnd aciuni n fiecare moment cnd se fac achiziii pentru creterea capitalului propriu;

utilizarea acestei finanri crete capacitatea ntreprinderii de a se ndatora, deoarece este o
operaiune care nu modific structura financiar a ntreprinderii44. Totui, bancherii i ceilali creditori
in seama c leasing-ul constituie o obligaie a firmei care apeleaz la leasing;

permite finanarea 100% a bunurilor pe care ntreprinderea dorete s le exploateze ceea ce permite
conservarea capitalului de lucru i utilizarea acestuia drept garanie pentru contractarea altor
mprumuturi pentru dezvoltare;

avantajele fiscale: deductibilitatea fiscal a amortizrii este unul dintre cele mai cunoscute motive de
apelare la leasing n detrimentul cumprrii deoarece determin o economie prin diminuarea
impozitului la ntreprinderea care nchiriaz;

constituie o form de asigurare contra riscului tehnologic pentru ntreprinderile care nchiriaz. n
cazul leasing-ului direct poate exista clauza anulrii, care permite utilizatorului s opreasc plata ratei de
leasing nainte de expirarea termenului din contractul de leasing. Astfel, dac pe pia apar mijloace de
producie mai performante, poate s fac imediat schimbarea comparativ cu cazul n care ar fi
proprietar (dificulti n vnzarea unui mijloc fix depit moral) 45;

poate crete lichiditatea ntreprinderii. Astfel, o vnzare i leaseback transform anumite active
corporale ale ntreprinderii n numerar n schimbul unei obligaii de a face o serie de pli fixe n viitor;

permite ntreprinderilor mici i mijlocii, care au capaciti de ndatorare mici, dar care sunt rentabile
sau ntreprinderilor cu o rentabilitate sczut s-i finaneze dezvoltarea. n acest caz, leasing-ul este
adesea singura surs disponibil de finanare, deoarece dreptul de proprietate al bunului luat n leasing
rmne locatorului, reducnd riscul acestuia n caz de faliment al utilizatorului.


3.4.2.3. Dezavantajele leasingului

Principalele dezavantaje46 al leasing-ului se refer la:

costul: pentru o ntreprindere cu profituri mari, cu acces la pieele creditului i capacitate de a
profita de avantajele fiscale ale proprietarului, leasing-ul este adesea o finanare mai costisitoare; ratele
practicate, respectiv redevenele care cumuleaz chiria, comisionul de serviciu i cota de risc sunt relativ
ridicate, ceea ce impune necesitatea obinerii unei rentabiliti cel puin acoperitoare;

afecteaz inevitabil autofinanarea viitoare ca urmare a obligaiilor periodice de plat;

pierderea valorii reziduale a activului. n cazul bunurilor imobiliare, aceast pierdere poate fi
substanial;

facilitarea obinerii poate antrena ntreprinderea n operaiuni mai puin rentabile;

44 Hoan, N. Finanele firmei, Editura Economic, Bucureti, 2003, pag. 322 323.
45 Andreica, M., Andreica, C., Mutea-tefan, I., Mutea-tefan, R. Decizia de finanare n
leasing, Editura
Cibernetica MC, Bucureti, 2003, pag. 88-89.
46 Brbu-Miu, N. Finanele ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2009, pag.
270.


56
Finanarea IMM-urilorfalimentul societii de leasing constituie, mai nou un dezavantaj, deoarece ntreprinderea
care nchiriaz bunul nu este i proprietarul acestuia. Dac societatea de leasing d faliment, n urma
valorificrii bunurilor din proprietatea acesteia, ntreprinderea care nchiriaz aceste bunuri le poate
pierde, dezavantajul constnd n ntreruperea activitii acesteia pn la nlocuirea bunului.

ntruct fiecare ntreprindere are o anumit structur a capitalului care este un mixaj de capitaluri
proprii, aciuni comune i prefereniale, datorii, aceasta determin ntreprinderii o valoare a capitalului
care trebuie maximizat. Deci, pentru maximizarea valorii ntreprinderii trebuie stabilit o structur
optim a capitalului, astfel nct noile creteri de capital s aib loc de aa manier nct s pstreze
structura optim a capitalului n timp.


3.4.2.4. Costul leasingului

Leasingul reprezint un mod de finanare particular care poate fi analizat ca un mprumut. Costul acestei
surse de finanare poate fi evaluat sub forma unei rate actuariale. Se aplic principiul egalitii valorilor
actuale ale echivalentului sumei de finanare (costul de achiziie i montaj al echipamentului nchiriat =
E) i ale ieirilor de trezorerie pentru plile viitoare privind chiria anual (CH) i valoarea rezidual (VR).
La egalitatea, n prezent, a celor dou fluxuri de trezorerie (de intrare echivalent i de ieire efectiv) se
calculeaz costul actuarial al leasingului ca o rat intern de rentabilitate ( k L ).

Costul leasingului47 integreaz n mod firesc i efectele fiscale ale acestei finanri. Chiria este o
cheltuial deductibil de la plata impozitului pe profit. Partea reprezentnd amortizarea echipamentului
nchiriat nu mai constituie o economie fiscal pentru utilizatorul leasingului, pentru furnizorul
leasingului. n consecin, utilizatorul leasingului nefiind proprietarul bunului nchiriat nregistreaz un
cost de oportunitate, determinat de pierderea economiei de impozit aferent amortizrii A a
echipamentului nchiriat.
n
E =
t = 1
(1 ) CHt + A t +
(1 + k L )t
VR
(1 + k L )m

, n care:
= rata impozitului pe profit;
t = anii de valabilitate a contractului de leasing, t = 1 n ; m = n+ 1.

n aceste condiii, costul leasingului ( k L ) este soluia la ecuaia de mai sus, ce se calculeaz dup
metodologia ratei interne de rentabilitate. De altfel, costul leasingului pentru utilizator (locatar) este
rata de rentabilitate pentru furnizor (locator).

Decizia de a opta pentru leasing, n raport cu un mprumut bancar sau obligatar, se
fundamenteaz pe valoare actualizat net (VAN), calculat dup relaia:
n
VAN =
CFt VR .
t =1 (1 + k )t
(1 + r)m

ntruct nu se pltete costul de achiziie al bunului nchiriat, n formula VAN nu se cuprinde scderea
valorii investiiei (I). De asemenea, cash-flow-urile ( CFt ) vor fi determinate n funcie de profiturile
viitoare i de chiria pltit (chiria este i ea o cheltuial deductibil de la plata impozitului). Valoarea
rezidual (VR) este pltit n anul m, nainte de ncheierea duratei de via (n) a bunului nchiriat.

Aceast valoare actualizat se compar cu cea a mprumutului, pentru a se analiza care dintre sursele de
finanare este mai avantajoas.

47 Ilie, V., Teodorescu, M. Finanele ntreprinderii, Editura ASE, Bucureti, 2003, pag. 275.


57
Finanarea IMM-urilorDe exemplu48, ntreprinderea X S.A. achiziioneaz un mijloc de transport printr-o operaiune de
leasing. Redevenele sunt pltibile prin 7 anuiti pn la scaden, n valoare de 2.000 lei fiecare.
Depozitul de garanie este de 20% din valoarea redevenei i este amortizabil ntr-un an. Valoarea
bunului la cumprare ar fi fost de 10.000 lei, amortizabil n 10 ani. Valoarea rezidual este de 1.200 lei.
Impozitul pe profit este de 16%. Determinai costul contractului de leasing.

Rezolvare:

Pentru rezolvarea aplicaiei, realizm tabloul contractului de leasing, prezentat n tabelul 3.3., n care:

(1) reprezint 20% din valoarea redevenei de 2.000 lei;

(2) economia fiscal din redeven reprezint economia de impozit pe profit care apare datorit
cheltuielii cu redevena (care diminueaz profitul impozabil), respectiv 16% 2.000 = 320
lei;

(3) pierderea economiei din impozitul pe profit datorit amortizrii se refer la cheltuiala cu
amortizarea, ce ar fi diminuat profitul impozabil, n cazul n care bunul ar fi fost cumprat, cu
10.000 16% = 160
10

lei;
(4) economia impozitului pe profit din amortizarea valorii reziduale a bunului (a crui durat

rmas de amortizare este de 3 ani), este de
1.200 16% = 64
3

lei, n anii 8, 9 i 10.

Tabelul 3.3. Tabloul contractului de leasing

Indicatori Anul
0
Valoarea bunului 10.000
Depozitul de garanie (1) -400
Anul
1
Anul
2
Anul
3
Anul
4
Anul
5
Anul
6
Anul
7
Anul
8-10
Redevene -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Valoarea de cumprare, rezidual -1.200
Economia fiscal din redeven
(2) +320 +320 +320 +320 +320 +320 +320
Pierderea economiei din
impozitul pe profit datorit
amortizrii (3)
Economia impozitului pe profit din amortizarea bunului, dup achiziia la valoarea rezidual (4)
-160 -160 -160 -160 -160 -160 -160

+64

Total fluxuri 9.600 -1.840 -1.840 -1.840 -1.840 -1.840 -1.840 -3.040 +64

Costul real al contractului de leasing reiese din formula de mai jos:
9.600 + 64 (1 + k )8 + 64 (1 + k )9 + 64 (1 + k )10 = 1.840 (1 + k )1 +
+ 1.840 (1 + k ) 2 + 1.840 (1 + k ) 3 + 1.840 (1 + k ) 4 + 1.840 (1 + k ) 5 +
+ 1.840 (1 + k )6 + 3.040 (1 + k )7

Rezult, din ncercri succesive c k = 20,3% .

48 Stroe, R., Brbu-Miu, N. Finanarea i gestiunea financiar a ntreprinderii, Aplicaii i studii de
caz, Editura
Didactic i Pedagogic R.A., Bucureti, 2008, pag. 222-223.


58
Finanarea IMM-urilor3.5. Particulariti ale creditelor pe termen scurt i costul acestora

Performanele gestiunii trezoreriei nu se msoar doar n funcie de nivelul dobnzii pltite pentru
mprumuturi sau primite pentru plasarea excedentelor de disponibiliti bneti.

Preocuparea trezorierului trebuie s fie optimizarea gestiunii fluxurilor. El trebuie s aleag
instrumentele de plat adecvate, s mprumute la cea mai bun dobnd, s realizeze plasamentele cel
mai bine remunerate i s realizeze un arbitraj ntre diferitele mijloace de finanare sau ntre liniile de
credit i plasamente.

Obiectivul de atins este acela al trezoreriei zero, conform cruia firma trebuie s-i onoreze prompt
toate angajamentele i s-i plaseze operativ disponibilitile, astfel nct soldul conturilor curente s fie
minim. Aceasta presupune ca sumele excedentare s fac obiectul unor plasamente sistematice.

Justificarea trezoreriei zero este reflectat prin intermediul costurilor de oportunitate.
Remunerarea soldurilor de disponibiliti n conturi curente fiind nesemnificativ atrage o lips de
ctig, deci un cost de oportunitate egal cu diferena fa de remunerarea ce ar fi adus-o plasamentul
acelui excedent, de exemplu, ntr-un depozit de o lun dac acesta s-ar fi meninut n acest interval.

Totodat, costul creditelor este, de regul, mai mare dect al mijloacelor de finanare pe piaa financiar
i reprezint, deci, un cost explicit pentru firm.

n acelai timp, costul real al creditului difer fa de rata nominal a dobnzii, ntruct n calcul sunt
luate toate cheltuielile legate de credit, deci inclusiv comisioanele i numrul de zile real de creditare de
care beneficiaz firma fa de numrul de zile nscris n contractul de credit.

n continuare prezentm cteva exemple privind determinarea costului creditului de trezorerie.


3.5.1. Creditul bancar pe termen scurt

n general, exist trei factori care trebuie luai n considerare n selectarea surselor de finanare pe
termen scurt: costul efectiv al creditului; disponibilitatea creditului n suma necesar, pentru perioada
ct finanarea este necesar i influena utilizrii unei surse de finanare specifice asupra costului i
disponibilitii unei alte surse de finanare.

Pentru o ntreprindere rentabil este mai avantajos s apeleze la creditul bancar pe termen scurt pentru
creterea activitii, dect s atepte pn cnd se vor constitui resurse proprii suficiente prin
capitalizarea profiturilor.

Exist o multitudine de credite bancare pe termen scurt, toate fiind acordate n general pentru
finanarea nevoilor de exploatare, curente ale ntreprinderilor (aprovizionri cu stocuri de materii prime
i materiale, mrfuri, subansambluri, piese de schimb, energie, combustibili, cheltuieli aferente
perioadei curente, necesare realizrii i finalizrii produciei care are consum i desfacere asigurate prin
contracte i comenzi ferme) sau pentru acoperirea unei insuficiene provizorii a fondului de rulment net
i mai puin pentru investiii.
59
Finanarea IMM-urilor3.5.1.1. Costul efectiv al creditului pe termen scurt49

O ntreprindere contracteaz un credit bancar de 80.000 lei, pe termen de 90 zile pentru care banca
percepe o rat anual a dobnzii de 18%. Determinai valoarea absolut a dobnzii i costul efectiv al
creditului.

Rezolvare:
C n R d n (%) t
Valoarea dobnzii ( Dob ) va fi: Dob = , unde:
360
C n = valoarea nominal a creditului pe termen scurt.
80.000 0,18 90
Dob =

360
= 3.600
lei.
Costul procentual efectiv al creditului pe termen scurt ( R d r(%) ) va fi:
360
3.600 90
R d r(%) = 1 + 80.000
1 = 19,25% .


3.5.1.2. Costul efectiv al creditului pe termen scurt cu dobnd antecalculat i postcalculat50

Presupunem un credit n valoare de 50.000 lei, pe o durat de 120 de zile, cu rata dobnzii de 9%
pe an. S se determine rata efectiv a dobnzii antecalculate i postcalculate.

Rezolvare:

Rata efectiv a dobnzii antecalculate ( R d e (%) ) se determin astfel:

R d e a (%)
= Dob
C e t
360 , unde:
Dob = valoarea dobnzii;
Ce = valoarea efectiv a creditului, mai mic dect valoarea creditului acordat cu dobnda
antecalculat ( C0 ).
Valoarea efectiv a creditului reprezint:
Ce = C 0 Dob . nlocuind expresia valorii efective a
creditului n formula ratei efective a dobnzii antecalculate, obinem:

R d e a (%)
= (C
Dob
Dob) t
360

. tim c valoarea dobnzii reprezint:
C0 R d n (%) t
Dob = .
360
nlocuind expresia valorii dobnzii n formula ratei efective a dobnzii antecalculate, obinem: C 0 R d n
(%) t
R = 360
360 =
C 0 R d n (%)
R d n (%)
=
d e a(%)
C 0 R d n (%) t
0

C 0 1
R d n (%) t

R d n (%) t
1

R = 0,09
360
= .
360
360
d e a(%)
1 0,09 120
360
9,278%
Rata efectiv a dobnzii postcalculate ( R d e p (%) ) se determin astfel:


49 Stroe, R., Brbu-Miu, N. Finanarea i gestiunea financiar a ntreprinderii. Aplicaii i studii de
caz, Editura
Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2008, pag. 158.
50 Stroe, R., Brbu-Miu, N. Finanarea i gestiunea financiar a ntreprinderii. Aplicaii i studii de
caz, Editura
Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2008, pag. 158-159.


60
Finanarea IMM-urilor
R d e p(%)

= Dob 360 , unde: C f t
Dob = valoarea dobnzii;
C f = valoarea creditului de rambursat la sfritul perioadei, mai mare dect valoarea
creditului acordat cu dobnda postcalculat ( C0 ).
Valoarea de rambursat a creditului reprezint: C f = C 0 + Dob . nlocuind expresia valorii efective a
creditului n formula ratei efective a dobnzii postcalculate, obinem:

R d e p(%)
= (C
Dob
+ Dob) t
360

. tim c valoarea dobnzii reprezint:
C0 R d n (%) t
Dob = .
360
nlocuind expresia valorii dobnzii n formula ratei efective a dobnzii postcalculate, obinem: C 0 R d n
(%) t
R = 360
360 =
C 0 R d n (%)
R d n (%)
=
d e p(%)
C 0 R d n (%) t
0

C 0 1 +
R d n (%) t

R d n (%) t
1 +

R = 0,09
360
= .
360
360
d e p (%)
1 + 0,09 120
360
8,738%


3.5.2. Creditul comercial

Creditul comercial furnizeaz una dintre cele mai flexibile surse de finanare pe termen scurt. Acesta
crete n mod spontan n funcie de cumprrile ntreprinderii. Caracteristicile suplimentare ale
pachetelor de credit comercial includ valoarea creditului pe care ntreprinderea o poate obine, dac
suma este pltit n cont cu ntrziere i dac reducerile sunt aplicabile pentru plile n avans51.

Este un mijloc de finanare pe termen scurt care variaz de la cteva zile pn la 90 de zile, n
conformitate cu clauzele contractuale. Acest tip de finanare nebancar nu este purttor de dobnd52.


3.5.2.1. Avantajele creditului comercial

Avantajele creditului comercial53:

- rapiditatea, disponibilitatea i flexibilitatea: ordinele de plat pltibile ale celor mai multe
ntreprinderi necesit puine formaliti, nu fac obiectul vreunui contract, reprezint o form continu
de credit, care se obine rapid, permind finanarea n totalitate sau n parte a stocurilor, n
funcie de viteza lor de rotaie;

- de obicei, furnizorii nu solicit nici o garanie, acetia fiind, n practic, mai nelegtori dect bncile
n ceea ce privete eventualele depiri ale scadenelor; de asemenea, este mai agreat de ctre
ntreprinderile mici i mijlocii dat fiind faptul c, de cele mai multe ori, acestea nu se bucur de acelai
tratament ca i marile ntreprinderi din partea bncilor;

- este obinut n mod convenabil ca o parte normal a operaiunilor ntreprinderii, extinderea n
valoare a creditului comercial dezvoltnd i contracte pentru necesitile ntreprinderii;

51 Pike, R., Heale, B. Corporate Finance and Investment Decisions and Strategies, Fifth Edition,
Prentice Hall, 2006, pag. 380.
52 Tudorache, D., Secreanu, C. Finanele publice. Finanele firmei, Editura Universitar, Bucureti,
2006, pag. 261.
53 Brbu-Miu, N. Finanele ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2009, pag.
167-168.


61
Finanarea IMM-urilor- reprezint o surs de finanare relativ ieftin pentru susinerea activitii curente;

- disponibilizeaz resurse financiare pentru realizarea altor obiective economice;

- cunoaterea scadenelor de plat permite elaborarea unui cash-flow realist, necesar obinerii unui
credit bancar;

- ofertanii au posibiliti mai bune de monitorizare i forare a celui mprumutat s plteasc dect au
instituiile financiare. Aceasta deoarece ofertantul este de obicei n aceeai afacere iar cumprtorul nu
are alt alternativ dect s cumpere de la civa ofertani;

- scopul ofertantului prin creditul comercial nu este de a face bani din nelegerea financiar ci de a
obine profit din vnzarea bunurilor;

- ofertantul poate oferi termeni favorabili de plat n scopul pstrrii unei relaii pe termen lung cu
cumprtorul.


3.5.2.2. Dezavantajele creditului comercial

Dezavantajele creditului comercial54:

- creterea gradului de ndatorare pe termen scurt va avea efecte negative asupra bonitii
ntreprinderii;

- prezint riscuri att pentru furnizor ct i pentru client; astfel, dac ntreprinderea furnizoare nu
cunoate suficient de bine clientul i nu-i evalueaz cum trebuie solvabilitatea, aceasta este n pericolul
de a acorda credite importante, dificil de acoperit, clienilor mai puin solvabili; de asemenea, clientul
poate fi pus n dificultate cnd furnizorul ncearc s scurteze brusc durata creditului furnizor acordat.

- ntr-un mediu economic inflaionist, cu schimbri eseniale ale cursului monedei naionale n
perioade de timp foarte scurte, pot aprea costuri care anuleaz veniturile realizate din vnzarea
mrfurilor achiziionate prin credit comercial;

- neonorarea biletelor la ordin la scaden poate avea repercusiuni grave de natur juridic i
economic asupra ntreprinderii;

- nevalorificarea stocurilor de marf achiziionate prin credit comercial duce la dificulti
financiare complexe.


3.5.2.3. Costul creditului comercial

Pentru a releva costul creditului comercial n cazul acordrii reducerilor n numerar, prezentm
urmtorul exemplu55:

Foarte des, termenii de credit oferii n cadrul creditului comercial implic reduceri pentru plile n
avans. De exemplu, un furnizor ofer urmtoarele termene: 3% reducere pentru plata n 20 zile sau
ntreaga valoare este pltit n 60 de zile. Astfel, 3% penalizare apare ca rabat (bonus) pentru plata n 20
zile sau ca penalizare pentru ntrzierea plii n perioada 20-60 zile (adic cu 40 de zile).


54 Levente, K. Finanarea ntreprinderilor mici i mijlocii, Editura Expert, Bucureti, 2004, pag. 150-151.
55 Petty J. W., Keown, A. Basic Financial Management, Prentice Hall International Inc., New Jersey,
1993, pag. 649-
650.


62
Finanarea IMM-urilorCostul anual efectiv de neutilizare a reducerii ( k Cc ) poate fi foarte mare. Pentru o factur de 2.000 de
lei, costul efectiv al ignorrii perioadei de reducere, utiliznd termenii de credit anteriori, poate

fi estimat prin relaia: k
= Dob Nza =
60 360 = 27 ,84% .
Cc Cd
Nz c
1.940 40

Cei 3% reducere reprezint costul dobnzii pentru extinderea perioadei de plat cu 40 de zile n plus.
1.940 lei reprezint valoarea facturii pentru perioada celor 20 de zile de credit, dup aceast dat
reducerea fiind pierdut. Costul efectiv al nelurii n calcul a celor 3% reducere pentru 40 de zile este
foarte scump. Mai mult, odat ce perioada de reducere a trecut, nu mai exist nici un motiv de a plti
naintea datei scadente finale (a celor 60 de zile).

Costul creditului comercial variaz astfel n mod direct proporional cu mrimea reducerii i invers
proporional cu lungimea perioadei de timp ntre sfritul perioadei de reducere i data scadenei finale.


3.5.3. Creditul de scont

3.5.3.1. Definirea creditului de scont

Creditul de scont se acord prin scontarea de ctre bncile comerciale a efectelor comerciale ale
ntreprinderii nainte de scaden. Prin aceast plat cu anticipaie a contravalorii efectului comercial,
unitatea bancar acord clientului su un credit garantat cu efectele comerciale scontate,
transformndu-le, n felul acesta, n mijloace bneti lichide necesare att activitilor de producie ct i
de circulaie. Banca pune la dispoziia posesorului creanei valoarea efectului de comer, mai puin agio
(dobnda i comisioanele aferente), nainte de scadena efectului respectiv56.

Bncile comerciale primesc la scontare titluri care trebuie s ndeplineasc, cumulativ, urmtoarele
condiii: posesorul titlului s fie client al bncii; titlul s fie acceptat legal la plat; intervalul de timp
dintre momentul prezentrii spre scontare i scadena titlului s nu depeasc un an. La scaden, n
baza drepturilor cambiale, banca ncaseaz de la debitor sau tras suma nscris n cambie.

Creditele de scont sunt foarte puin practicate n Romnia datorit nencrederii dintre participanii la
circuitul cambial. Dei sunt reglementate prin Legea nr. 83/1994 (completare la vechea reglementare -
Legea nr. 58/1934), cambia i biletul la ordin au rmas nite titluri de credit foarte puin folosite. Titlurile
de credit cele mai folosite n operaiunile de decontri sunt ordinul de plat i cec-ul.

3.5.3.2. Costul creditului de scont

Pentru explicarea modului de determinare a costului operaiunii de scontare, prezentm urmtorul
exemplu57:

Presupunem o cambie a crei valoare nominal este de 55.000 lei, taxa nominal a scontului fiind de
13%. Numrul de zile de la data prezentrii cambiei pn la scaden este 90. S se calculeze scontul
comercial, valoarea actual a cambiei n momentul prezentrii la scontare, scontul raional i taxa
efectiv a scontului.


56 Brbu-Miu, N. Finanele ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2009, pag.
171.
57 Stroe, R., Brbu-Miu, N. Finanarea i gestiunea financiar a ntreprinderii. Aplicaii i studii de
caz, Editura
Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2008, pag. 158-159.


63
Finanarea IMM-urilorRezolvare:
Scontul comercial ( S c ) se determin astfel: Vn R s n (%) t
S c = 360 , unde:
Vn = valoarea nominal a cambiei;
t = durata de timp din momentul prezentrii i pn la scaden.
S = 55.000 13% 90 = 1.787 ,50 lei.
c 360

Valoarea actual a cambiei n momentul scontrii ( V a ) va fi:
V a = Vn S c = 55.000 1.787 ,5 = 53.212 ,50
sau
lei.
V a = Vn
S c
= Vn
Vn R

s n (%) t
= Vn
R
1
s n (%)
t


360

360
V = 55.000 1 0,13
90
= 53.212 ,50 lei.
a 360

Scontul raional ( Sr ) reprezint diferena ntre valoarea cambiei n ziua scontrii ( Va ) i valoarea
acesteia la scaden, astfel:
S r = Va
Va
R s n (%) t
1 +
360
= 53.212,50
53.212,50
1 + 0,13 90
360
= 53.212 ,50 51.537 ,53 = 1.674,97

lei.

Taxa efectiv a scontului ( R s r(%) ) se calculeaz n acelai mod ca i rata efectiv a dobnzii
antecalculate. Aceasta va fi:

R S r (%)
R S n (%)
= R t ; R S r (%) =
1 1
360
0,13
0,13 90
360

= 13,44% .

3.5.4. Factoringul

3.5.4.1. Definirea factoringului

Creditele de factoring asigur finanarea, urmrirea creanelor i protecia riscurilor de credit de ctre
factor, pe baza cedrii de ctre beneficiari, cu titlu de vnzare sau de gaj, a creanelor nscute din
vnzarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru teri. Serviciul de finanare presupune finanare
imediat n proporie de maxim 80% din contravaloarea fiecrei facturi pentru livrri de mrfuri/servicii
prestate, din care se scad comisioanele factorului; restul (20%) se elibereaz n momentul ncasrii (n
cazul factoringului mixt). De asemenea, exist factoring cu plata imediat i factoring cu plata la o
anumit dat viitoare. Termenul de ncasare al facturilor prezentate factorului nu trebuie s depeasc
180 de zile de la emitere.

n unele ri dezvoltate economic, ca, de exemplu, Statele Unite ale Americii i unele din Vestul Europei,
s-au creat condiii formidabile pentru ncurajarea afacerilor de factoring, plecnd de la concepia
economic general c utilizarea acestui instrument de investiie i finanare consolideaz
stabilitatea economic i financiar a societilor i realizeaz o politic deosebit de eficient de
administrare i repunere n circulaie a creanelor. De asemenea, factoringul poate fi considerat o
activitate att comercial, ct i financiar. Rolul esenial al societilor de factoring este de a substitui
ntreprinderea n operaii ce nu in, n mod exclusiv, de domeniul comercial.


64
Finanarea IMM-urilor3.5.4.2. Avantajele factoringului

Avantajele factoringului de finanare pentru ntreprinderile beneficiare58:

- acoperirea riscului ce decurge dintr-o eventual insolvabilitate a clienilor, riscul fiind preluat de
factor, innd totui cont c factorul nu acoper riscurile provenite din contestaii comerciale sau
tehnice;

- este asigurat alimentarea trezoreriei ntreprinderii, factorul pltind imediat creanele cedate, dup
deducerea unei dobnzi, comision i, eventual, un depozit colateral creat de factor, elemente cunoscute
n mod cert la data ncheierii contractului;

- firmele de factoring nu asigur o nou finanare, dar poate accelera ciclul de transformare n
lichiditi pentru ntreprinderile client, permindu-le s obin valoarea de la debitor, mult mai repede
dect dac ar fi ateptat s treac perioada normal de credit comercial, adic transform o vnzare
la termen ntr-o vnzare n numerar, diminund ndatorarea ntreprinderii pe termen scurt,

- ntruct avansurile obinute de la factor reprezint un procent din valoarea creanelor cedate, pe
msura creterii vnzrilor, se asigur finanarea automat a necesarului de finanat ce decurge din
acordarea de credite clienilor;

- intervenia factorului este similar unei ncasri a creanelor comerciale la livrarea mrfurilor, fr ca
aceast finanare s apar n pasivul bilanului. Deci, factoringul reduce durata ciclului de exploatare i
nevoia de fond de rulment, contribuind la ameliorarea lichiditii ntreprinderii;

- prin ncasarea creanelor cu anticipaie este menajat capitalul propriu i capitalul strin, de a fi
imobilizat n creane cu diferite termene de scaden i inclusiv n cele cu restane, permind utilizarea
capitalului pentru finanarea unor investiii n scopul dezvoltrii activitii ntreprinderii, beneficierii de
sconturi de la furnizori pentru pli anticipate, rambursrii creditelor bancare pe termen scurt i
realizarea de economii la cheltuielile financiare, pentru plasamente etc.;

- posibilitatea clientului de factoring ca, indiferent de finanrile rezultate din contractele de factoring,
s poat apela la credite bancare necesare pentru diferite alte activiti economice i financiare;

- finanarea prin factoring face posibil, n urma predrii creanelor factorului, o mbuntire a
planificrii financiare pentru societatea clientului de factoring;

- transferul creanelor asupra factorului conduce la simplificarea operaiunilor de gestiune genernd
nemijlocit economii materiale i de personal, care se reflect n bugetul ntreprinderii i n concentrarea
tuturor forelor pentru realizarea activitilor de baz;

- ntreprinderile pot fi informate de factor asupra eventualilor cumprtori, asupra pieelor
posibile, asupra dificultilor ce pot s apar ntr-o ar strin (riscul politic, riscul de schimb valutar
etc.).

n activitatea practic, exist diferite variante ale acestui tip de finanare a afacerilor care, ns, se
bazeaz pe aceeai idee. Trebuie reinut ns c n situaia n care factorul cumpr ferm factura,
comisionul de factoring este mult mai mare, dar ntreprinderea nu va fi rspunztoare de
eventuala neplat a facturii.


58 Brbu-Miu, N. Finanele ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2009, pag.
171.


65
Finanarea IMM-urilorn ara noastr, deocamdat, factoringul este puin cunoscut, acesta fiind prevzut, n planul de
deconturi al societilor bancare, dar exist, nc, deficiene n ceea ce privete reflectarea acestuia la
nivelul ntreprinderilor.

Factoringul este foarte utilizat n industrii care sunt caracterizate prin existena multor productori mici
i comerciani cu amnuntul, care nu au relaii stabile pe termen lung unii cu alii. ntruct un factor
poate fi angajat de un numr mare de productori, se poate simplu vedea ponderea mare a tranzaciilor
pe care o singur ntreprindere o are i mai mult dac este bine plasat pentru a judeca credibilitatea
fiecrui client59.


3.5.4.3. Dezavantajele factoringului

Dezavantajele factoringului:

- costul relativ ridicat, datorit multiplelor servicii pe care le ofer;

- impresia unei situaii financiare delicate a ntreprinderii client, pe care o las apelarea la un factor,
ns aceast observaie nu este fondat, deoarece societile de factoring nu accept, n principiu, dect
ntreprinderi cu o situaie financiar foarte bun;

- prin remiterea unei pri a relaiilor comerciale unei societi de factoring, ntreprinderea ar putea
risca s piard anumite contracte, fie cu clienii, deoarece factorul este mai exigent cu debitorii n ce
privete respectarea scadenelor, fie cu bncile, deoarece factoringul exclude apelarea la bnci pentru
mobilizarea creanelor comerciale.

Evaluarea financiar a factoringului const n a compara costul tehnicii cu ansamblul economiilor
realizate datorit acesteia. Concret, trebuie identificate i cuantificate toate incidenele financiare ale
factoringului. Costurile suplimentare ocazionate de factoring privesc: comisionul de factoring sau
comisionul de ncasare; dobnzile pltite factorului; costul asigurrii ncheiate pentru a acoperi riscul de
insolvabilitate al debitorilor neagreai. Mai exist i cheltuieli ocazionate de studiul privind
rentabilitatea utilizrii factoringului, de transferarea creanelor factorului, de reorganizarea
compartimentelor ntreprinderii, de notificarea clienilor cu privire la utilizarea factoringului.

Economiile provin, de regul, din: renunarea parial sau total la contabilitatea clienilor; diminuarea
numrului de litigii cu clienii; diminuarea asigurrilor pentru acoperirea riscului de insolvabilitate a
clienilor; recuperarea creanelor asupra clienilor agreai, chiar n situaia incapacitii de plat;
obinerea de sconturi pentru plata furnizorilor sau reducerea cheltuielilor financiare. Pentru evaluarea
economiilor, trebuie s se in cont de avantaje: simplificarea gestiunii creanelor comerciale,
elaborarea cu uurin a bugetelor i previziunilor financiare, ameliorarea structurii prii inferioare a
bilanului, reducerea costurilor cu organizarea evidenei contabile i cu urmrirea ncasrii clienilor.


3.5.4.4. Costul operaiunii de factoring

Pentru a reda costul efectiv al operaiunii de factoring, prezentm urmtorul exemplu60:

La nceputul lunii martie, ntreprinderea C S.A. vinde bunuri n valoare total de 150.000 clienilor
fideli, dar decide s cear ncasarea mai devreme de cele 60 de zile convenite pentru


59 Myers, B., Stewart, C., Richard, A. Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, 2003, pag. 920.
60 Pike, R., Heale, B. Corporate Finance and Investment Decisions and Strategies, Fifth Edition,
Prentice Hall, 2006, pag. 387.


66
Finanarea IMM-uriloraceste facturi. Societatea de scontare este de acord s finaneze 80% din valoarea nominal, de exemplu
120.000 lei. Rata dobnzii este stabilit la 12% pe an. Facturile au termen de plat pe 30 aprilie, exact 60
de zile de la tranzacia iniial. Cheltuielile cu serviciile bancare sunt de 1,2%. Dup cum se procedeaz n
mod curent este creat un cont special la banca la care sunt realizate toate plile. Secvenele cash-flow-
ului sunt urmtoarele:
1 Martie: ntreprinderea C S.A. primete disponibilitile n avans 120.000 lei;
30 Aprilie: clienii pltesc 150.000 lei, factorul primete 150.000 lei iar ntreprinderea C S.A.
primete mai puin cu 4.167 lei, reprezentnd urmtoarele taxe:
- cheltuieli cu serviciile bancare: 1,2% 150.000 = 1.800 lei;
- dobnda Dob = 12% 120.000
60
365
= 2.367

lei.
ncasarea net la scaden este : (20% 150.000) 4.167 = 25.833 ntreprinderea C S.A. este 120.000
+ 25.833 = 145.833 lei.

lei iar suma total ncasat de

n consecin ntreprinderea C S.A. a stabilit un discount de pentru ncasarea n avans a 80% din suma
de plat.
4.167
150.000
= 2,8%

pentru 60 de zile

Exprimat n rat anual a dobnzii, costul efectiv al operaiunii de factoring ( k Cs ) este aproximat la:

k Cs
= 4.167
145.833
365 100 = 17 ,38% .
60


3.6. Fondurile structurale instrument de finanare a IMM-urilor

Fondurile Structurale i de coeziune reprezint instrumente financiare prin care Uniunea European
acioneaz pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin implementarea
Programelor Operaionale, pentru eliminarea disparitilor economice i sociale ntre regiuni, n scopul
realizrii coeziunii economice i sociale.


3.6.1. Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene

Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene n perioada 2007-2013:

- Obiectivul Convergen: destinat s grbeasc dezvoltarea economic pentru regiunile rmase n
urm, prin investiii n capitalul uman i infrastructura de baz;

- Obiectivul Competitivitate Regional i Ocuparea Forei de Munc: destinat s consolideze
competitivitatea i atractivitatea regiunilor, precum i capacitatea de ocupare a forei de munc printr-o
dubl abordare (angajai i angajatori);

- Obiectivul Cooperare Teritorial European: urmrete ntrirea cooperrii la nivel transfrontalier,
transnaional i interregional.


3.6.2. Oportunitile de finanare oferite prin fondurile structurale

Programele Operaionale (PO) sunt documentele prin care se realizeaz implementarea aciunilor
strategice prevzute n Cadrul Strategic Naional de Referin (CSNR) i implicit accesarea efectiv a
Instrumentelor Structurale. Au fost elaborate apte Programe Operaionale, n cadrul
Obiectivului Convergen.


67
Finanarea IMM-urilor
Proiectele celor 7 Programe Operaionale au fost elaborate de ctre Autoritile de Management
responsabile (ministerele de linie), n coordonarea Autoritii pentru Coordonarea Instrumentelor
Structurale, n cadrul grupurilor de lucru inter-instituionale i parteneriale. Ele au fost transmise oficial
spre negociere Comisiei Europene n perioada ianuarie-februarie 2007, iar n perioada februarie-iunie
2007 programele au fost supuse consultrii inter-servicii n cadrul Comisiei Europene i discuiilor
tehnice.

Aprobarea Cadrului Strategic Naional de Referin de ctre Comisia European, pre-condiie pentru
aprobarea PO, a avut loc n data de 25 iunie 2007. Ca urmare a finalizrii negocierilor i a aprobrii CSNR,
toate Programele Operaionale au fost aprobate de Comisia European.

1. Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice finaneaz:

- extinderea capacitii de producie;

- modernizarea ntreprinderii;

- sprijin financiar pentru accesul instituiilor publice i IMM-urilor la internet i servicii conexe, precum
i pentru achiziionarea de hardware i software;

- extinderea i modernizarea reelelor de transport, distribuie i furnizare a energiei electrice, gazelor
naturale i petrolului, n scopul reducerii pierderilor.

Prin acest program pot obine finanare: IMM-urile i ntreprinderile mari; autoritile locale;
operatorii economici din sectorul energetic; furnizorii de reele de comunicaii electronice.

2. Programul Operaional Sectorial Transport finaneaz:

- modernizarea i dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea msurilor necesare pentru
protecia mediului nconjurtor;

- modernizarea i dezvoltarea reelelor naionale de transport, n conformitate cu principiile
dezvoltrii durabile;

- promovarea transportului feroviar, naval i intermodal;

- sprijinirea dezvoltrii transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale
transportului asupra mediului i mbuntirea siguranei traficului i a sntii umane.

Prin acest program pot obine finanare: administraiile infrastructurii naionale de transport: CN ADNR
SA, CN Ci Ferate CFR SA; administraiile porturilor i aeroporturilor; Ministerul Transporturilor; ali
beneficiari.

3. Programul Operaional Sectorial Mediu finaneaz:

- proiectele care vizeaz construirea sau reabilitarea staiilor de tratare a apei potabile;

- proiectele de extindere sau reabilitare a reelelor de distribuie a apei potabile i a sistemelor de
canalizare;

- proiectele de construcie sau reabilitare a staiilor de epurare;

- proiectele de achiziionare a vehiculelor de transport al deeurilor;

- proiecte de construire a unor faciliti adecvate pentru deeurile periculoase (medicale,
provenite din echipamente tehnice etc.);68
Finanarea IMM-urilor- proiecte de reabilitare a reelelor de distribuie a apei calde i a cldurii;

- proiecte de restaurare ecologic a habitatelor i speciilor;

- proiecte care susin biodiversitatea;

- proiecte de infrastructur pentru prevenirea inundaiilor i reducerea consecinelor acestora;

- proiecte de elaborare a unor hri de pericol i risc al inundaiilor i inclusiv proiectele de informare
public i de instruire n domeniul reducerii riscurilor;

- proiecte de reabilitare a zonei costiere a Mrii Negre afectate de eroziune.

Prin acest program pot obine finanare: autoritile publice centrale, regionale i locale;
companiile regionale de ap; administraiile ariilor protejate; Administraia Naional Apele Romne;
organizaii non-guvernamentale.

4. Programul Operaional Regional finaneaz:

- reabilitarea i modernizarea infrastructurii de transport, educaional, de sntate;

- dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri (parcuri industriale, logistice, de afaceri etc.);

- reabilitarea siturilor industriale neutilizate i pregtirea acestora pentru noi activiti i
sprijinirea dezvoltrii infrastructurii turistice i a iniiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea
dezvoltrii oraelor cu potenial de cretere economic.

Prin acest program pot obine finanare: ntreprinderi mici i mijlocii; autoritile publice locale;
unitile sanitare i de asisten social; organizaiile neguvernamentale; comunitatea local.

5. Programul Operaional Dezvoltarea Capacitii Administrative finaneaz:

- studii i cercetri privind experienele de reform ale administraiei locale din alte state
membre;

- studierea i dezvoltarea aspectelor privind reforma avansat, precum i managementul cunoaterii i
folosirea tehnologiilor inovative n administraie;

- managementul reformei, inclusiv furnizarea de echipament pentru reformarea structurilor de
management;

- asisten tehnic pentru elaborarea de strategii privind informatizarea instituional;

- asisten tehnic pentru planurile de formare profesional;

- training-ul i asistena tehnic pentru sprijinul receptrii bunelor practici;

- studiile pentru dezvoltarea sistemelor informatice pentru sprijinul activitilor de monitorizare
i evaluare.

Prin acest program pot obine finanare: administraia central i local; instituiile de nvmnt
superior n parteneriat cu autoritile publice locale; organizaiile neguvernamentale.

6. Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane finaneaz:

- organizarea de seminarii pentru instruirea angajailor n vederea adaptabilitii la tehnologii
avansate;

69
Finanarea IMM-urilor- pregtirea de campanii de contientizare cu privire la responsabilitatea social a
ntreprinderilor i de programe ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate n munc legal;

- implementarea de programe i noi servicii de sprijin pentru dezvoltarea culturii
antreprenoriale, precum i pentru demararea unei afaceri;

- dezvoltarea i promovarea abilitilor manageriale moderne, n special pentru IMM-uri.

Prin acest program pot obine finanare: coli, universiti, centre de cercetare; furnizori acreditai de
formare profesional; camerele de comer i industrie; sindicatele i patronatele; IMM-urile.

7. Programul Operaional Asisten Tehnic finaneaz:

- asigurarea sprijinului i a instrumentelor adecvate n vederea unei coordonri i implementri
eficiente a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013 i pregtirea pentru urmtoarea
perioad de programare a instrumentelor structurale;

- asigurarea unei diseminri coordonate la nivel naional a mesajelor generale cu privire la
instrumentele structurale i implementarea Planului de Aciuni al Autoritii pentru Coordonarea
Instrumentelor Structurale pentru comunicare n linie cu Strategia Naional de Comunicare pentru
Instrumentele Structurale.

Prin acest program pot obine finanare: Autoritile de Management responsabile de gestionarea
Programelor Operaionale; Organismele Intermediare; Autoritatea de Certificare i Plat; Autoritatea de
Audit.


3.6.3. Etapele dezvoltrii proiectelor

Principalele etape ale dezvoltrii proiectelor sunt:

1. Identificarea proiectului reprezint punctul de plecare al oricrui proiect i const n parcurgerea a 4
etape iniiale: analiza problemelor; analiza prilor interesate; analiza obiectivelor i analiza
strategiilor. Aceste etape vor furniza baza necesar fundamentrii proiectului.

Prima faz a procesului de identificare a proiectului o constituie analiza problemelor i listarea acelor
situaii ce necesit o posibil soluionare prin intermediul realizrii unui proiect. Acest proces de analiz
trebuie s conduc la prioritizarea problemelor i selectarea acelei probleme cheie a crei rezolvare este
perceput ca fiind cea mai stringent i a crei rezolvare va avea cel mai nalt impact favorabil asupra
beneficiarului. n analiza acestei probleme cheie vor fi identificate cauzele, dimensiunile i efectele
acesteia precum i corelrile ei cu alte posibile probleme ale beneficiarului.

Odat problema cheie identificat i analizat, se va trece la identificarea acelor pri interesate de
soluionarea acestei probleme, realizndu-se o list a actorilor relevani care ar obine un beneficiu
direct sau indirect din soluionarea acestei probleme. Aceti actori vor fi contactai n vederea implicrii
lor n soluionarea problemei i se va ncerca construirea de parteneriate cu acetia n vederea realizrii
i implementrii proiectului.

A treia faz a procesului de identificare a proiectului const n stabilirea obiectivelor ce trebuie atinse
pentru soluionarea problemei. Acest proces necesit o rentoarcere la analiza problemei cheie, pe
marginea acesteia generndu-se ipoteze, alternative de soluionare i stabilindu-se rezultatele ce se
doresc a fi atinse, toate acestea fiind sintetizate ulterior ntr-un set de obiective a cror atingere va
conduce la soluionarea problemei.


70
Finanarea IMM-urilorUltimul pas al acestui proces de identificare const n analiza compatibilitii proiectului cu strategia
general de aciune a beneficiarului i generarea de soluii strategice i metodologice de atingere a
obiectivelor proiectului, ca parte a strategiei generale a beneficiarului.

n parcurgerea acestor pai se poate apela la o serie de metode i instrumente de structurare a gndirii
i viziunii n ceea ce privete proiectul, dintre ele, cele mai importante dou fiind Arborele problemelor
i Matricea Cadru Logic.

2. A doua etap major n construirea unui proiect o constituie pregtirea acestuia. Aceast etap
const n general n alctuirea unei propuneri de proiect cu un grad mediu de detaliere care va folos
drept punct de plecare n completarea formularului de cerere de finanare. Modul de realizare al
acesteia va depinde de mrimea i complexitatea proiectului, proiectele mari necesitnd stadii
pregtitoare complexe ce implic analize cost-beneficiu, analize de impact asupra mediului, analize
instituionale etc.

n aceast etap este foarte important stabilirea clar a:

- scopului proiectului n corespondent cu impactul proiectului;

- obiectivului general al proiectului n corespondent cu rezultatele proiectului;

- activitilor proiectului n coresponden cu output-urile proiectului. Acestei activiti principale i se
adaug o serie de alte activiti suport cum ar fi:
Analiza intern a proiectului mpreun cu partenerii implicai. Acest pas este vital pentru obinerea
acceptrii i susinerii proiectului la nivelul comunitii n cadrul creia acesta va fi implementat. De
asemenea acest proces poate genera o serie de soluii i alternative ce nu au fost iniial luate n calcul.

Elaborarea bugetului. Se va realiza o estimare preliminar a costurilor implicate n realizarea
proiectului. n realizarea acestei estimri vor fi luate n considerare costul intrrilor (echipamente,
resurse umane etc.), estimarea eventualelor venituri (dac este cazul), i estimarea contribuiei necesare
(bani, natur) din partea beneficiarului raportate la posibilitile i resursele acestuia.

Elaborarea graficului de implementare si a planului de activiti. Aceast etap se refer la trasarea clar
a activitilor, a perioadei de desfurare a acestora i a resurselor necesare pentru fiecare activitate.
Cel mai adesea, n elaborarea acestui proces se folosete instrumentul numit Diagrama Gantt, aceasta
furniznd un cadru optim de structurare a activitilor n funcie de perioada de desfurare a acestora
i resursele implicate.

Evaluarea riscurilor. n cadrul oricrui proiect trebuie luate n calcul acele probleme ce pot aprea n
realizarea sau implementarea proiectului. Aceste riscuri trebuie listate i analizate n raport cu efectul pe
care se preconizeaz c l vor avea asupra derulrii proiectului. De asemenea vor fi generate posibile
soluii pentru diminuarea sau evitarea acestor riscuri, precum i pentru soluionarea lor n cazul n care
acestea nu pot fi prevenite.

Evaluarea impactului asupra economiei, mediului i a altor zone. Implementarea diferitelor proiecte i
msuri ar putea avea implicaii asupra economiei, mediului sau a altor zone. Astfel, n cazul proiectelor
ce implic investiii majore, este necesar realizarea unei analize cost-beneficiu, ce ar furniza informaii
despre eficiena realizrii unui astfel de proiect. n cazul proiectelor ce implic investiii n construcii,
legislaia solicit realizarea unor studii de impact asupra mediului. De asemenea, unele proiecte
necesit studii referitoare la impactul realizrii proiectului asupra
71
Finanarea IMM-uriloranumitor grupuri sociale, asupra implementrii principiului egalitii de anse, asupra mediului de
afaceri din zon etc.

3. Elaborarea proiectului. Se va elabora un document sintetic ce va conine titlul proiectului, locaia
acestuia, descrierea i justificarea proiectului, scopul, obiectivele, activitile i indicatorii acestuia,
partenerii implicai n proiect, bugetul proiectului i diagrama Gantt a acestuia.

Un element ce necesit o atenie deosebit n dinamica pregtirii proiectului l constituie analiza
resurselor de care dispune iniiatorul proiectului, raportat la obiectivele propuse i resursele implicate
de atingerea acestora. n acest proces trebuie avute n vedere cantitatea i calitatea resurselor umane
implicate n proiect, cantitatea i calitatea echipamentelor i a bunurilor puse n comun de ctre
parteneri n realizarea proiectului i mai ales resursele financiare puse n comun de ctre parteneri n
realizarea proiectului.

Dac prin analiza acestor dimensiuni se ajunge la concluzia c resursele sunt insuficiente sau
necorespunztoare n sensul atingerii obiectivelor proiectului se va demara procesul de identificare a
potenialelor surse de finanare a proiectului, surse printre care pot s se regseasc i eventuale
Programe de finanare derulate din Fondurile Structurale.

4. Identificarea sursei de finanare, completarea i depunerea cererii de finanare

Condiia de baz a transformrii documentului rezultat n urma parcurgerii procesului de pregtire a
proiectului ntr-o cerere de finanare concret o constituie identificarea sursei financiare relevante din
cadrul PO relevant, aceste PO constituind metoda de canalizare a fondurilor structurale n domenii de
finanare specifice.

Fiecare PO are propria Autoritate de Management, propriile Organisme Intermediare, propriile
prioriti, obiective, criterii de eligibilitate i propriile programe de finanare.

Dup studierea programelor operaional i identificarea Programului Operaional, Axei prioritare,
Domeniului de intervenie i Programului de finanare care finaneaz proiectele din domeniul de
interes al iniiatorului proiectului se va trece la transpunerea idei de proiect pe formularul cererii de
finanare, n concordan cu cerinele i specificaiile din Ghidul solicitantului.

O cerere de finanare conine n general trei pri ce trebuie completate de ctre beneficiari:
- Informaii despre solicitant
- Prezentarea proiectului
- Bugetul proiectului
o contribuia proprie (n numerar i n natur);
o co-finanare din Fondurile Structurale.

La aceste tipuri de date ce trebuie completate n cadrul formularului tip al cererii de finanare vor fi
anexate, la solicitarea Autoritii de management sau a Organismului Intermediar, alte documente
suport ca de exemplu: studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, analiza cost-beneficiu, analiza de impact
asupra mediului, detalii despre contribuia n numerar i n natur, acorduri, permise, CV-urile
persoanelor implicate n proiect sau alte tipuri de documente, conform Ghidului solicitantului.

Este recomandat ca n procesul de completarea a cererii de finanare i a anexelor sale s fie consultate
Autoritatea de management sau Organismul intermediar relevant.

Cererea de finanare complet va fi depus la centrul de colectare a cererilor de finanare precizat n
ghidul solicitantului pn la data limit de depunere a cererilor de finanare.


72
Finanarea IMM-urilor
5. Finanarea - implementarea - evaluarea -monitorizarea proiectului

n cadrul acestor etape ale ciclului de proiect cererea de finanare va fi evaluat i se va decide asupra
finanrii acesteia. n cazul n care proiectul va fi finanat beneficiarul urmeaz a fi anunat n scris
asupra acestui fapt i se va prezenta la o dat stabilit pentru semnarea acordului de finanare.

Ca urmare a semnrii contractului de finanare, beneficiarul va participa la o sesiune de instruire n care
va obine informaii de baz referitoare la cerinele de implementare a proiectului, lucru care i va
permite demararea activitilor proiectului.

Procesele de evaluare i monitorizare reprezint un set de aciuni prin care se va urmri evoluia
proiectului n raport cu graficul de activiti, rezultatele preconizate, obiectivele trasate, bugetul estimat
i orice alt aspect prezent n cererea de finanare, la acestea adugndu-se verificarea conformitii
implementrii proiectului cu regulamentele i legislaia relevant. Premisa parcurgerii acestor ultime
etape o constituie ns buna realizare a primelor trei faze ale ciclului de proiect.


73
Finanarea IMM-urilor
CAPITOLUL 4. PROCESUL DE FINANARE A IMM-URILOR. RESTRICII I CRITERII N FINANAREA PE
TERMEN MEDIU I LUNG A IMM-URILOR


4.1. Procesul de finanare a IMM-urilor

Procesul de finanare a IMM-urilor cuprinde trei etape: alegerea finanatorului, pregtirea pachetului de
finanare, prezentarea cererii de finanare.

4.1.1. Alegerea sursei de finanare

Gsirea unei surse ideale de finanare este dificil de realizat. Totui, ntreprinztorul trebuie s analizeze
posibilitile de finanare poteniale. n felul acesta va nelege mai bine posibilitile de finanare i va
putea gsi o surs convenabil de capital sau o combinaie optim de surse de finanare.

n alegerea sursei de finanare IMM-urile trebuie s in cont de urmtorii factori:

1. Experiena finanatorului n acordarea de mprumuturi IMM-urilor. Finanatorul trebuie s fie familiar
cu problemele cu care se confrunt IMM-ul. Puine IMM-uri i pot permite s angajeze personal cu
experien, care s se ocupe n mod expres de problema finanrii. De aceea, IMM- urile obin capital de
la instituii care au experien n finanarea IMM-urilor.

2. Reputaia finanatorului. Succesul IMM-ului se bazeaz adesea pe calitatea relaiilor cu finanatorul.
De aceea, finanatorul trebuie s aib reputaia de onestitate, corectitudine i dorina de a lucra cu
IMM-ul.

3. Asistena pe care o ofer. n obinerea finanrii este important ca finanatorul s acorde
asistena necesar. Aceasta este cu att mai important pentru IMM-urile care nu au experien n
anumite domenii ale afacerii i au nevoie deci de consiliere.

4. Alte servicii. n unele cazuri, finanatorul ofer servicii gratuite sau la tarife reduse, cum ar fi analiza
situaiei financiare, elaborarea unor proiecii financiare etc.


4.1.2. Pregtirea pachetului de finanare

Pachetul de finanare se mai numete i pachet de mprumut. Dei cerinele de elaborare a pachetului
de mprumut variaz n funcie de sursa de mprumut, cteva elemente vor rmne comune. Acestea
sunt: suma cerut i ealonarea rambursrii acesteia; garanii; criterii de acordare a mprumutului;
documentaia necesar obinerii mprumutului; rata dobnzii i modul ei de plat; scopul mprumutului.
n funcie de nevoile de finanare i familiaritatea IMM-ului cu sursa de mprumut, aceste cerine pot
varia.


Totui, IMM-ul trebuie s fie pregtit s abordeze aceste aspecte cu finanatorul. De cele mai multe ori
acesta solicit studii de fezabilitate sau planuri de afaceri, ca parte a documentaiei necesare obinerii
mprumutului.


4.1.3. Prezentarea cererii de finanare

Elaborarea unui pachet atractiv de finanare mrete semnificativ ansele de obinere a mprumutului.
Totui, afacerea este condus de ntreprinztor i nu de un plan, fie el i bine


74
Finanarea IMM-urilorntocmit. Prin urmare, cei ce acord mprumutul vor evalua nu numai pachetul de finanare, ci i
ntreprinztorul n persoan i echipa sa.

Modul n care este prezentat pachetul de finanare va influena decizia final de acordare a
mprumutului. Deoarece viitorul afacerii depinde n mare parte de ntreprinztor, decizia final de
acordare a mprumutului se va baza n mare parte pe discuia personal pe care o va avea cel ce ofer
mprumutul cu ntreprinztorul. Personalitatea, abilitatea i vivacitatea ntreprinztorului vor fi evaluate
cu atenie.

De asemenea, se va avea n vedere realismul ntreprinztorului, competena sa, onestitatea i
organizarea prezentrii pachetului de mprumut. ntreprinztorul trebuie s fie pregtit s ntlneasc
pe cei ce i vor putea acorda mprumutul i s aib idee despre ceea ce doresc acetia s afle de la el. O
prezentare clar, bine documentat nu numai c mrete ansa de obinere a mprumutului, ns poate
duce i la stabilirea unor relaii pe termen lung cu finanatorul.


4.2. Restricii i criterii n creditarea pe termen mediu i lung

Selecia modalitilor de finanare pe termen mediu i lung presupune respectarea unor restricii care
limiteaz posibilitile de finanare. De asemenea, din strategiile definite de politica de dezvoltare a
IMM-urilor rezult criterii diferite de alegere a finanrii.


4.2.1. Restriciile pe care trebuie s le respecte IMM-urilor n alegerea modului de finanare

Restriciile61 pe care trebuie s le respecte IMM-urilor n alegerea modului de finanare se
grupeaz n:

a) restricii "clasice"
regula echilibrului financiar minim: mijloacele stabile trebuie finanate din resurse durabile. Aceast
regul determin alegerea finanrii din resurse durabile i din credite pe termen scurt;

regula ndatorrii maxime (sau a autonomiei financiare): volumul datoriilor financiare (mai puin cele
cu scaden n perioada curent) nu trebuie s depeasc volumul fondurilor proprii. Aceast regul se
exprim prin indicatorul autonomiei financiare, care se poate determina conform

relaiei:
Datorii financiare < 1 . Capitaluri proprii

n principiu, dac datoriile financiare sunt egale (sau chiar mai mari) dect capitalurile proprii,
ntreprinderea nu se va mai putea ndatora. O ndatorare mai mare de att nu se poate obine dect
oferind garanii importante sau acceptnd adesea exercitarea de ctre creditori a unui oarecare control
asupra gestiunii n contrapartid cu riscul important pe care acetia l accept. Este evident c ntr-o
astfel de situaie autonomia ntreprinderii nu mai exist.

regula capacitii de rambursare: volumul datoriilor financiare nu trebuie s fie mai mare de 3-
4 ori fa de capacitatea de autofinanare anual, prevzut n medie. Indicatorul care exprim

aceast regul este:
Datorii financiare
CAF
< 3 - 4 ani .

Teoretic, dac ntreprinderea nu respect aceast regul, nu poate s prevad creterea ndatorrii sale,
alegerea sa reducndu-se la componente ale capitalului propriu i/sau leasing.


61 Ariton, D. Strategii financiare ale firmei, Editura EVRIKA, Brila, 2000, pag. 178 180.


75
Finanarea IMM-urilorregula minimului autofinanat: ntreprinderea trebuie s autofinaneze o parte (minim 30%)
din investiiile pentru care solicit creditele. Dac ntreprinderea decide s finaneze prin
ndatorare un proiect de investiii, ea nu va obine un credit egal cu 100% din costul acestui proiect,
ci va trebui s gseasc o finanare proprie complementar.

b) alte restricii:
statutul juridic: unele modaliti de finanare sunt legate de statutul juridic al ntreprinderii, de
exemplu numai societile de capital pot emite aciuni sau obligaiuni;
mrimea ntreprinderii: posibilitile de alegere a finanrii pentru IMM-uri sunt mult mai mici n
comparaie cu marile ntreprinderi care pot apela la economiile publice;
situaia pieei financiare: dac piaa financiar este nefavorabil, atunci aceasta nu va favoriza
emisiunile de hrtii de valoare ale ntreprinderii i deci acestea vor trebui s se gseasc alte posibiliti
de finanare.


4.2.2. Criteriile de finanare determinate de strategia ntreprinderii

Criteriile de finanare determinate de strategia ntreprinderii sunt: rentabilitatea financiar, costul
finanrii, plile reale, fluxurile de lichiditi excedentare generate de proiectele de investiii, diluarea
puterii de control prin emiterea de aciuni i riscul tehnologic.


4.2.2.1. Rentabilitatea financiar:

Multe ntreprinderi fixeaz ca obiectiv general maximizarea beneficiului pe aciune, adic a

raportului: rf
= Rezultat net . Capitaluri proprii

Se observ c aceast rentabilitate este influenat de structura resurselor durabile, adic de
raportul care exist ntre datoriile financiare ( D f ) i capitalurile proprii ( CP ). Dac notm cu re
rentabilitatea economic, i costul mediu al datoriilor financiare i t cota de impozit pe profit,
D
atunci relaia de legtur ntre rf
i structura resurselor se scrie:
rf = (1 - t ) re + (re - i ) CP
, adic
formula general a efectului de levier.


Dac
r > i , atunci raportul D joac un rol favorabil i n consecin ntreprinderea care dorete
e CP
s-i maximizeze rentabilitatea financiar innd seama de restriciile deja enumerate va alege
creterea ndatorrii sale.


Dac
r < i , atunci raportul D
e CP

joac un rol nefavorabil, i deci ntreprinderea va trebui s
renune la finanarea prin ndatorare.

Acest raionament, pentru a fi realist pentru o perioad dat, impune o oarecare stabilitate a
rentabilitii economice i costului mediu al creditelor. Din acest motiv, atunci cnd se alege
finanarea unei investiii (sau se elaboreaz un plan de investiii) a crei durat este de n ani, finanitii
simuleaz finanarea prin fiecare resurs posibil (creterea capitalurilor proprii, ndatorare, leasing sau
o formul mixt) i calculul pentru fiecare posibilitate a beneficiului pe aciune obinut.

76
Finanarea IMM-urilorExemplu: ntreprinderea A S.A. are un plan de investiii de 80.000 lei pe o durat a 5 ani (cu amortizare
liniar) i trebuie s aleag ntre urmtoarele dou modaliti de finanare:
a) Finanare proprie:
- 40.000 lei din calculul fondului de rulment;
- 40.000 lei din creterea capitalului social prin emiterea a 400 de aciuni noi, cu valoarea nominal
de 100 lei, numrul total de aciuni emise fiind de 900.
b) Leasing: redevene anuale constante de 20.000 lei.

Se cere analiza celor dou modaliti de finanare pornind de la urmtoarele previziuni (n lei):


Beneficiul net prevzut din activitile anuale prin planul de investiii
Marja costurilor independente de finanare prevzute prin planul de investiii
1 2 3 4 5
40.000 44.000 48.000 51.000 54.000

30.000 34.000 39.000 42.000 45.000

a) Simularea finanrii proprii

Anii 1 2 3 4 5
1. Marja costurilor independente 30.000 34.000 39.000 42.000 45.000
2. Amortizare 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
3. Rezultatul nainte de impozitare (1-2) 14.000 18.000 23.000 26.000 29.000
4. Impozitul pe profit (16%) 2.240 2.880 3.680 4.160 4.640
5. Rezultatul net (3-4) 11.760 15.120 19.320 21.840 24.360
6. Rezultatul net global (planul de investiii + 5)
7. Beneficiul pe aciune (6: Nr. de aciuni)
51.760 59.120 67.320 72.840 78.360

57,51 65,69 74,80 80,93 87,07

b) Simularea financiar prin leasing

Anii 1 2 3 4 5
1. Marja costurilor independente 30.000 34.000 39.000 42.000 45.000
2. Amortizare 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
3. Rezultatul nainte de impozitare (1-2) 10.000 14.000 19.000 22.000 25.000
4. Impozitul pe profit (38%) 1.600 2.240 3.040 3.520 4.000
5. Rezultatul net (3-4) 8.400 11.760 15.960 18.480 21.000
6. Rezultatul net global (planul de investiii + 5)
48.400 55.760 63.960 69.480 75.000
7. Beneficiul pe aciune (6: Nr. de aciuni) 96,80 111,52 127,92 138,96 150,00

n concluzie, diferenele sunt semnificative ntre cele dou moduri de finanare, n privina beneficiului
pe aciune. Deci, mai avantajoas este finanarea prin leasing.


4.2.2.2. Costul finanrii

Costul finanrii este cel mai adesea utilizat pentru alegerea ntre dou surse de aceeai natur62: de
exemplu, alegerea ntre dou mprumuturi, dou modaliti de leasing etc. Pentru a determina costul
unei surse de finanare se compar capitalul pus la dispoziia ntreprinderii i ansamblul


62 Ariton, D. Strategii financiare ale firmei, Editura EVRIKA, Brila, 2000, pag. 182.


77
Finanarea IMM-urilorsumelor pe care va trebui s le plteasc, lund n considerare i economiile de impozit care ar putea fi
realizate. Costul unei surse de finanare este definit prin raport ntre capitalul pus la dispoziia
ntreprinderii i ansamblul sumelor real pltite n contrapartid, pe ntreaga perioad63.

Exemplu: ntreprinderea B S.A. trebuie s aleag ntre dou mprumuturi n urmtoarele condiii:
- volumul creditului : 50.000 lei;
- durata: 5 ani;
- dobnd anual: 12%;
- cheltuielile ocazionate de obinerea mprumutului: 5% din valoarea mprumutului;
- rambursarea se realizeaz prin dou metode: 1. prin amortizare constant a mprumutului pe toat
perioada; 2. integral, la scadena mprumutului.
- cota impozitului pe profit 16%.

1. rambursarea mprumutului prin amortizare constant

SumaEconomia

(n lei)

Anul
datorat la nceputul perioadei

Dobnda Amortizarea Anuitatea
de impozit prin dobnd
Vrsminte reale
0 1 2=12%*1 3 4=2+3 5=16%*2 6=4-5
1 50.000 6.000 10.000 16.000 960 15.050
2 40.000 4.800 10.000 14.800 768 14.032
3 30.000 3.600 10.000 13.600 576 13.024
4 20.000 2.400 10.000 12.400 384 12.016
5 10.000 1.200 10.000 11.200 192 11.008
- 18.000 50.000 68.000 2.880 65.130

Cheltuielile ocazionate de obinerea mprumutului reprezint 5% din valoarea mprumutului, adic
2.500 lei. Capitalul pus la dispoziia ntreprinderii este n acest caz de 50.000 2.500 = 47.500 lei.

n aceste condiii, costul creditului este:
47.500 = 15.050 + 14.032 + 13.024 + 12.016 + 11.008

t 12,27
1 + t
(1 + t )2
(1 + t )3
(1 + t )4
(1 + t)5

2. rambursarea mprumutului integral la scadenAnul
Suma datorat la nceputul perioadei

Amorti-
zarea Anuitatea
Economia de impozit prin dobnd

Vrsmintele reale
0 1 2 3 4 5=16%*2 6=4-5
1. 50.000 6.000 - 6.000 960 5.040
2. 50.000 6.000 - 6.000 960 5.040
3. 50.000 6.000 - 6.000 960 5.040
4. 50.000 6.000 - 6.000 960 5.040
5. 50.000 6.000 50.000 56.000 960 55.040
- 30.000 50.000 80.000 4.800 75.200

Capitalul pus la dispoziie este tot 47.500 lei, i costul creditului va fi:


63 Andreica, M., Andreica, C., Mutea-tefan, I., Mutea-tefan, R. Decizia de finanare n
leasing, Editura
Cibernetica MC, Bucureti, 2003, pag. 86.


78
Finanarea IMM-urilor47.500 = 5.040 +
1 + t
mprumut.
5.040
(1 + t)2
+ 5.040
(1 + t)3
+ 5.040
(1 + t)4
+ 55.040
(1 + t)5
t 11,45% , fiind deci preferat primului


4.2.2.3. Plile reale

Rentabilitatea unui proiect de investiii fiind demonstrat, este logic finanarea sa dintr-o resurs care
va necesita n contrapartid plile reale cele mai mici. n evaluarea plilor reale cele mai mici se ia n
calcul i economia de impozitare legat de sursa de finanare considerat64.

Compararea plilor reale, generate de sursele de finanare posibile, necesit adesea actualizarea lor
care se realizeaz la costul capitalului. Adesea, pentru costul capitalului se poate lua ca referin
rata practicat de ctre piaa financiar.

Criteriul plilor reale permite analiza formulelor mixte de finanare, de exemplu: autofinanare +
creditare parial + leasing.

Exemplu: Pentru finanarea unei investiii de 80.000 lei, amortizabil liniar n 4 ani, ntreprinderea are de
ales ntre:
- autofinanare 20.000 lei + mprumut 60.000 lei (dobnda 13% rambursabil n 4 ani prin
amortizri constante);
- leasing pe 4 ani - Redevene anuale constante de 28.000 lei, indicele de actualizare fiind de 8%.

1. Calculul plilor reale n cazul: autofinanare + mprumut;
n acest caz ntreprinderea va fi proprietara bunului i deci l va putea amortiza, realiznd
economii la plata impozitului prin amortizrile contabilizate i prin dobnzile aferente mprumutului.
Calculul este prezentat n tabelul de mai jos:


Suma datorat
An la nceput
de anDobnda

Amorti- zare mprum utAnuitatea
Economia de impozit prin ndatorar e

Economia de impozit prin amortizare contabilPlile reale
0 1 2 3 4=2+3 5=2*16% 6=amortiz.*16
%
7=4-5-6
0 20.000*
1 60.000 7.800 15.000 22.800 1.248 2.400 19.152
2 45.000 5.850 15.000 20.850 936 2.400 17.514
3 30.000 3.900 15.000 18.900 624 2.400 15.876
4 15.000 1.950 15.000 16.950 312 2.400 14.238
- 19.500 60.000 79.500 3.120 9.600 66.780
* plata iniial, prin autofinanare;

Valoarea actualizat a plilor este urmtoarea:
Pl = 20.000 +
19.152 +
17.514
+ 15.876 +
14.238 =

lei.
a (1 + 0,08) (1 + 0,08)2
(1 + 0,08)3
(1 + 0,08)4
Pl a
55.817


64 Ariton, D. Strategii financiare ale firmei, Editura EVRIKA, Brila, 2000, pag. 184.


79
Finanarea IMM-urilor2. Calculul plilor reale n cazul leasingului;

Anul 1 2 3 4
Redevena 25.000 25.000 25.000 25.000
Economia de impozit prin leasing
4.000 4.000 4.000 4.000
Plile reale 21.000 21.000 21.000 21.000
Pl =
21.000 +
21.000 +
21.000 +
21.000 =

lei.
a (1 + 0,08) (1 + 0,08)2
(1 + 0,08)3
(1 + 0,08)4
Pl a
69.554,66

Rezult c primul caz: autofinanare + mprumut este preferabil leasingului.


4.2.2.4. Fluxurile de lichiditi excedentare generate de proiectul de investiii

innd seama de plile reale legate de sursa de finanare, se evalueaz fluxurile de lichiditi
suplimentare pe care ntreprinderea le poate spera n urma realizrii proiectului i a modului de
finanare.

Astfel, s presupunem n exemplul anterior c marja conturilor independente de modalitatea de
finanare va fi de 30.000 lei, 35.000 lei, 42.000 lei i 47.000 lei pentru fiecare exerciiu.

Cazul 1: autofinanare + mprumut.

Anii 0 1 2 3 4
+ Marja costurilor independente prevzut n planul de investiii
- 30.000 35.000 42.000 47.000
- Dobnda - 7.800 5.850 3.900 1.950
- Amortizri contabile - 20.000 20.000 20.000 20.000
Rezultatul nainte de impozitare - 2.200 9.150 18.100 25.050
- Impozitul (16%) - 352 1.464 2.896 4.008
- Rambursarea mprumutului - 15.000 15.000 15.000 15.000
= Fluxul de lichiditi -20.000 6.848 12.686 20.204 26.042

Valoarea actualizat a fluxurilor de lichiditi este:
F = 20.000 +
6.848 +
12.686
+ 20.204 +
26.042 =

lei.
a (1 + 0,08) (1 + 0,08)2
(1 + 0,08)3
(1 + 0,08)4
Fa 32.397 ,18

Cazul 2: leasing

Anii 1 2 3 4
+ Marja costurilor independente 30.000 35.000 42.000 47.000
- Redevene 25.000 25.000 25.000 25.000
Rezultatul nainte de impozitare 5.000 10.000 17.000 22.000
- Impozitul 800 1.600 2.720 3.520
Fluxul de lichiditi 4.200 8.400 14.280 18.480

Valoarea actualizat a fluxurilor de lichiditi este:
F = 4.200 +
8.400
+ 14.280 +
18.480 =

lei.
a (1 + 0,08) (1 + 0,08)2
(1 + 0,08)3
(1 + 0,08)4
Fa 36.009,81

n concluzie, cazul 1 (autofinanare + mprumut) este preferabil leasingului.


80
Finanarea IMM-urilor
CAPITOLUL 5. INSTRUMENTE DE PREVIZIUNE A ACTIVITII IMM- URILOR


5.1. Finanarea ciclului de exploatare

5.1.1. Ciclul de exploatare. Necesarul de finanat al ciclului de exploatare

Ciclul de exploatare65 reprezint ansamblul operaiunilor succesive care ncep cu aprovizionarea
elementelor necesare desfurrii activitii (materii prime, materiale, mrfuri etc.) i se ncheie cu
ncasarea venitului realizat din vnzarea produselor, a lucrrilor executate sau a serviciilor prestate.

Derularea ciclului de exploatare a unui produs, innd seama de ntrzierile de plat surprinde
urmtoarele etape: aprovizionarea cu materii prime (situaie n care poate aprea o perioad de stocaj a
acestora), utilizarea n producie a materiilor prime, plata materiilor prime, obinerea produselor finite
(situaie n care poate aprea o perioad de stocaj ce implic i cheltuieli de stocaj), comercializarea
(vnzarea) produselor finite (ce implic i cheltuieli de distribuie), i n final ncasarea clienilor.

Durata necesarului de finanat apare ntre data plii a materiilor prime i data ncasrii de la clieni. Se
constat astfel c, ciclul de exploatare genereaz un dublu decalaj al ncasrilor i plilor:
- un decalaj legat de durata ciclului de exploatare;
- un decalaj legat de ntrzierile de plat.

Acest dublu decalaj se menine permanent ca urmare a continuitii activitii i genereaz un necesar
de finanat care este acoperit n special, prin ntrzierile de plat pe care furnizorii ntreprinderilor le
accept. Necesarul de finanat este constituit dintr-un:
- anumit volum al stocurilor;
- nivel al creanelor care se rennoiete.

Necesarul de finanat al ciclului de exploatare este n general numit necesar de fond de rulment al
exploatrii i crete pe msur ce activitatea se dezvolt. n concluzie, este un mijloc indispensabil
funcionrii IMM-urilor, un mijloc economic de aceeai factur ca i investiiile, motiv pentru care
figureaz n activul imobilizat, trebuind a fi finanat.

Necesarul de finanat depinde de:
durata ciclului de exploatare, care depinde la rndul su de viteza de rotaie a stocurilor, de durata
procesului de producie, de durata creditului acordat clienilor;
durata creditului obinut de la furnizori;
evoluia altor elemente aferente exploatrii: TVA, salarii, obligaii sociale etc.

Necesarul de finanat legat de ciclul de exploatare se modific la o anumit dat; nivelul
stocurilor, al creanelor de exploatare i al datoriilor de exploatare se modific n mod constant n cursul
perioadei de analiz. Deoarece este imposibil calcularea tuturor valorilor necesarului de fond de
rulment al exploatrii de-a lungul unei perioade, se determin nivelul mediu la necesarul de finanat
relativ al operaiunilor de exploatare, pentru o cifr de afaceri anual dat.65 Onofrei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Economic, Bucureti, 2004, pag. 75-77.


81
Finanarea IMM-urilorn aceste condiii, se definete fondul de rulment normat ( FRNor ) fondul de rulment care este egal cu
necesarul de fond de rulment al exploatrii mediu.

Determinarea FRNor permite ntreprinderii s evite problemele trezoreriei durabile, ea trebuind s
finaneze necesarul de fond de rulment al exploatrii mediu cu capitaluri permanente.

n continuare, propunem un exemplu de finanare a ciclului de exploatare prin trei strategii
diferite.

ntreprinderea Z S.R.L. poate adopta trei strategii diferite de finanare a activelor sale circulante de
exploatare. Activul su imobilizat este de 30.000 lei iar activul su circulant este constituit dintr- o parte
fix (permanent) de 40.000 lei i o parte variabil (ciclic) al crei nivel se prezint astfel:
12.000 lei n primul trimestru, 10.000 lei n al doilea, 14.000 lei n al treilea i 9.000 lei n al patrulea.
60% din activul su imobilizat este finanat din capitalurile proprii. tiind c rata anual a dobnzii la
mprumuturile pe termen lung este de 8% iar la creditele bancare pe termen scurt este de 14% i c
dobnda se pltete anual, analizai urmtoarele variante de finanare a activelor circulante pentru
ntreprinderea Z S.R.L.:
a) 44.000 lei finanare prin mprumut pe termen lung i restul prin credite pe termen scurt;
b) 64.000 lei finanare prin mprumut pe termen lung i restul prin credite pe termen scurt;
c) 20.000 lei finanare prin mprumut pe termen lung i restul prin credite pe termen scurt.

a) Strategia de finanare concretizat n 44.000 lei finanare prin mprumut pe termen lung i
restul prin credite pe termen scurt conduce la urmtoarele concluzii:

Trimestrul 1 Trimestrul 2 Trimestrul 3 Trimestrul 4
Nevoi permanente66 (1) 70.000 70.000 70.000 70.000
Nevoi temporare (2) 12.000 10.000 14.000 9.000
Total nevoi 82.000 80.000 84.000 79.000
Resurse permanente (3) 62.000 62.000 62.000 62.000
Resurse temporare (4) 20.000 18.000 22.000 17.000
Total resurse 82.000 80.000 84.000 79.000
(1) nevoile permanente ( Nevperm ) se determin astfel: Nevperm
= AI nete
+ AC perm , unde:
AI nete
AC perm
= activele imobilizate la valoarea net;
= activele circulante permanente.
Nevperm
= 30.000 + 40.000 = 70.000 lei;

(2) informaiile sunt date n aplicaie;
(3) resursele permanente ( Re sperm ) se determin astfel: Re sperm = CP + D tml , unde:
CP = capitaluri proprii, care reprezint 60% din activele imobilizate nete;
D tml
= datorii pe termen mediu i lung.

Rezult: Re sperm = 60% AI nete + D tml = 60% 30.000 + 44.000 = 62.000
lei;

(4) resursele temporare ( Re s temp ) se determin astfel: Re s temp i = TR i Re sperm i , unde:
TR i
= total resurse aferente trimestrului i , i = 1 4 .

Costul finanrilor ( Dob ) se determin astfel: Dob = C impr R d an(%) , unde:
C impr
= capitalul mprumutat pe termen lung sau scurt, dup caz;66 n acest caz sunt asimilate nevoilor permanente i partea fix din cadrul activelor circulante;


82
Finanarea IMM-urilorR d an(%) = Rata dobnzii la mprumuturile pe termen lung sau scurt, dup caz.
- pentru mprumutul pe termen lung: Dob = 44.000 8% = 3.520 lei;
- pentru creditele bancare pe termen scurt, dobnda se determin pentru fiecare trimestru,

astfel:

Dob

tr 1
= 20.000 14% 1 = 700
4

lei;

Dob

tr 2
= 18.000 14% 1 = 630
4

lei;

Dob

tr 3
= 22.000 14% 1 = 770
4

lei;

Dob

tr 4
= 17.000 14% 1 = 595
4

lei. Totalul dobnzii la
creditele pe termen scurt este de 2.695 lei.

Dobnda global ( Dobgl ) este de 6.215 lei.

b) Strategia de finanare concretizat n 64.000 lei finanare prin mprumut pe termen lung i
restul prin credite pe termen scurt conduce la urmtoarele concluzii:

Trimestrul 1 Trimestrul 2 Trimestrul 3 Trimestrul 4
Nevoi permanente 70.000 70.000 70.000 70.000
Nevoi temporare 12.000 10.000 14.000 9.000
Total nevoi 82.000 80.000 84.000 79.000
Resurse permanente (1) 82.000 82.000 82.000 82.000
Resurse temporare 0 -2.000 2.000 -3.000
Total resurse 82.000 80.000 84.000 79.000

(1) Re sperm = 60% AI nete + D tml = 60% 30.000 + 64.000 = 82.000 lei.

- pentru mprumutul pe termen lung: Dob = 64.000 8% = 5.120 lei;
- pentru creditele bancare pe termen scurt, dobnda se determin pentru fiecare trimestru,
1
astfel:
Dob tr 1 = 0
lei;
Dob tr 2 = 0
lei;
Dob tr 3 = 2.000 14% 4 = 70
lei;
Dob tr 4 = 0
lei. Totalul
dobnzii la creditele pe termen scurt este de 70 lei.

Dobnda global ( Dobgl ) este de 5.190 lei.


c) Strategia de finanare concretizat n 20.000 lei finanare prin mprumut pe termen lung i
restul prin credite pe termen scurt conduce la urmtoarele concluzii:

Trimestrul 1 Trimestrul 2 Trimestrul 3 Trimestrul 4
Nevoi permanente 70.000 70.000 70.000 70.000
Nevoi temporare 12.000 10.000 14.000 9.000
Total nevoi 82.000 80.000 84.000 79.000
Resurse permanente (1) 38.000 38.000 38.000 38.000
Resurse temporare 44.000 42.000 46.000 41.000
Total resurse 82.000 80.000 84.000 79.000
(1) Re sperm = 60% AI nete + D tml = 60% 30.000 + 20.000 = 38.000 lei
- pentru mprumutul pe termen lung: Dob = 20.000 8% = 1.600 lei ;
- pentru creditele bancare pe termen scurt, dobnda se determin pentru fiecare trimestru,

astfel:

Dob

tr 1
= 44.000 14% 1 = 1.540
4

lei;

Dob

tr 2
= 42.000 14% 1 = 1.470
4

lei;
Dob

tr 3
= 46.000 14% 1 = 1.610
4
lei;
Dob

tr 4
= 41.000 14% 1 = 1.435
4
lei. Totalul dobnzii la
creditele pe termen scurt este de 6.055 lei.

Dobnda global ( Dobgl ) este de 7.655 lei.


83
Finanarea IMM-urilorn concluzie, pentru a reduce dobnda pltit, ntreprinderea Z S.R.L. trebuie s aleag mprumutul pe
termen lung de 64.000 lei, aceasta obinnd ctig din diferena dintre rata dobnzii pe termen
scurt i rata dobnzii pe termen lung.


5.1.2. Fondul de rulment normat

Pentru a evalua fondurile de rulment normat ale exerciiului dat, este suficient cunoaterea cifrei de
afaceri a exerciiului i a unui coeficient de proporionalitate. Aceast evaluare poate fi realizat
n mod global sau component cu component.


5.1.2.1. Metoda sintetic de determinare a fondului de rulment normat
(metoda global)

Pentru a arta modul de determinare a fondului de rulment normat prin metoda global,
propunem urmtorul exemplu:


La ntreprinderea X S.A. necesarul de fond de rulment mediu din anul curent ( N ) este de 12.000 lei
iar cifra de afaceri n acelai an de 60.000 lei. tiind c pentru anul urmtor ( N + 1 ) nu sunt
prevzute schimbri i c este previzionat o cifr de afaceri de 80.000 lei , s se determine fondul de
rulment normativ prin metoda global.
Fondul de rulment normat pentru anul urmtor ( FRNorN + 1 ) prin metoda global se determin cu
ajutorul formulei: FRNor = FRNorN CA , unde:
N + 1 CA N + 1
FRNorN
CA N
CA N + 1
FRNorN + 1
= fondul de rulment normat n anul N ;
= cifra de afaceri n anul N ;
= cifra de afaceri n anul N + 1.
= 12.000 80.000 = 16.000 lei.
60.000


5.1.2.2. Metoda analitic de determinare a fondului de rulment normat
(evaluarea component cu component)

Metoda analitic de determinare a fondului de rulment normat se aplic utiliznd informaiile
perioadelor anterioare sau informaiile previzionate pe baza informaiilor financiar-contabile ale
perioadelor anterioare.

Prin aceast metod, o component a necesarului de fond de rulment de exploatare se
descompune astfel:

- ntr-o vitez de rotaie ( Vr ):
Vr =


Fluxul


zilnic
x
al componentei
= x
Fluxul anual al componentei
360 ;
- un coeficient de structur ( CS ):
Vr * CS =
x 360
CA
x
Fluxul anual al componentei
360 * CS =
x
x 360
CA
CS =
Fluxul anual al componentei x
CA84
Finanarea IMM-urilorPentru prezentarea acestei metode, propunem urmtorul exemplu67:

Se d urmtorul bilan de la ntreprinderea Z S.R.L.:

Activ Pasiv

lei
Active imobilizate 25.000 Capitaluri proprii 18.000
Stocuri
8.000
Datorii pe termen mediu i lung 16.000
- materii prime
- produse finite
- mrfuri
2.200
1.800
4.000
Datorii comerciale pe termen scurt
- furnizori
3.000
Creane
- clieni
7.000 Datorii sociale pe termen scurt
- salarii
- contribuii sociale
4.200
3.000
1.200
Disponibiliti 5.000
Datorii fiscale pe termen scurt
- TVA de plat
800
Credite bancare curente 3.000
Total activ 45.000 Total pasiv 45.000

Se mai cunosc urmtoarele informaii:
- cifra de afaceri de 162.000 lei;
- aprovizionri cu materii prime n cursul exerciiului de 7.500 lei, la cost de achiziie;
- valoarea stocului iniial de materii prime de 2.400 lei;
- costul de producie al produselor finite obinute n cursul exerciiului de 14.000 lei;
- valoarea stocului iniial de produse finite de 1.200 lei;
- aprovizionri cu mrfuri n cursul exerciiului de 25.000 lei, la cost de achiziie;
- valoarea stocului iniial de mrfuri de 4.400 lei;
- valoarea rulajului salariilor personalului n cursul anului de 38.200 lei;
- valoarea rulajului cheltuielilor sociale n cursul anului de 21.775 lei;
- salariile se pltesc pe data de 15 a lunii urmtoare;
- contribuiile sociale i TVA de plat se pltesc pe data de 25 a lunii urmtoare;
- TVA aplicat cumprrilor i vnzrilor este 19%.

S se calculeze fondul de rulment normat exprimat n zile cifr de afaceri, n uniti monetare i n
procente.

Pentru determinarea fondului de rulment normat se calculeaz viteza de rotaie i coeficientul de
structur pentru fiecare component a necesarului de fond de rulment de exploatare, care apoi se
centralizeaz n urmtorul tabel:

Elemente componente ale fondului de rulment normat
Viteza de rotaie ( Vr )
Coeficientul de structur
n zile cifr de afaceri ( zCA )
( CS ) Activ Pasiv
Stocul de materii prime 107,53 0,048 5,16
Stocul de produse finite 40,30 0,083 3,34
Stocul de mrfuri 59,53 0,157 9,35
Clieni 12,70 1,190 15,11
Furnizori 27,93 0,239 6,68
Salarii 30,00 0,236 7,08
Contribuii sociale 40,00 0,134 5,36
TVA de plat 25,00 0,152 3,80
Total 32,96 22,92

67 Stroe, R., Brbu-Miu, N. Finanarea i gestiunea financiar a ntreprinderi, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 2008, pag. 144-148.


85
Finanarea IMM-urilorViteza de rotaie pentru stocul de materii prime ( VrMp ) i coeficientul de structur ( CS Mp ):
Sm Mp
VrMp =

CaMp c
360 ;
Sm Mp
CaMp c
= stocul mediu de materii prime;
= costul de achiziie al materiilor prime consumate.
Sm Mp =
S i + S f
2
= 2.400 + 2.200
2
= 2.300

lei.
S i = stocul iniial de materii prime;
S f = stocul final de materii prime.
CaMpc = S i + CaMp a S f , unde:
CaMp a
= costul de achiziie al materiilor prime achiziionate.
CaMpc = 2.400 + 7.500 2.200 = 7.700
lei.

VrMp
= 2.300 360 = 107 ,53 zile; CS
7.700 Mp
CaMpc
= =
CA
7.700
162.000

= 0,048 .
CA = cifra de afaceri.

Viteza de rotaie pentru stocul de produse finite ( VrPf ) i coeficientul de structur ( CS Pf ):

VrPf
= Sm Pf
CpPfv
360 ;
Sm Pf =
S i + S f
2
= 1.200 + 1.800
2
= 1.500

lei.
CpPfv = S i + CpPfr S f , unde:
CpPfv
CpPfr
= costul de producie al produselor finite vndute n cursul exerciiului;
= costul de producie al produselor finite obinute n cursul exerciiului.
CpPfv = 1.200 + 14.000 1.800 = 13.400
lei.
Vr = 1.500
360 = 40,30 zile; CS
= CpPfv = 13.400
= 0,083 .
Pf 13.400
Pf CA
162.000

Viteza de rotaie pentru stocul de mrfuri ( VrMf ) i coeficientul de structur ( CS Mf ):
Sm Mf
VrMf =

Sm

CaMfv
S i + S f
360 ;
4.400 + 4.0004.200
Mf = 2 = 2 =
lei.
CaMfv = S i + CaMfc S f = 4.400 + 25.000 4.000 = 25.400 lei.

VrMf
= 4.200 360 = 59,53 zile; CS
25.400 Mf
= CaMfv =
CA
25.400
162.000
= 0,157 .

Durata medie a creditului acordat clienilor ( Dm Cl ) i coeficientul de structur ( CS Cl ):
Cl + Epr + Es
Dm Cl =
CA + TVA c
360 , unde:
Cl = valoarea clienilor de la sfritul exerciiului;
Epr
Es
TVA c
= valoarea efectelor de primit de la sfritul exerciiului;
= efecte scontate i neajunse la scaden;
= taxa pe valoarea adugat colectat.

Dm Cl
= 6.800
162.000 + 19% 162.000
360 =
6.800
192.780
360 = 12 ,70 zile.
CS Cl =
CA + TVA c
CA
= 192.780 =
162.000

1,19 .86
Finanarea IMM-urilorDurata medie a creditului primit de la furnizori ( Dm Fz ) i coeficientul de structur ( CS Fz ):
Fz + Epl
Dm Fz =
Ap + TVAd
360 ;
Fz = valoarea furnizorilor de la sfritul exerciiului;
Epl
= valoarea efectelor de plat de la sfritul exerciiului;
Ap = valoarea aprovizionrilor;
TVAd
= taxa pe valoarea adugat deductibil.

Dm Fz
= 3.000
32.500 + 19% 32.500
360 = 3.000
38.675
360 = 27 ,93 zile.
CS Fz =
Ap + TVAd
CA
= 38.675 =
162.000

0,239 .

Viteza de rotaie ( VrS ) i coeficientul de structur ( CS S ) pentru salarii:
D max S + D min S
VrS = 2 ;
D max S
D min S
= durata maxim, corespunztoare salariului din prima zi a lunii;
= durata minim, corespunztoare salariului din ultima zi a lunii.

VrS
= 45 + 15 = 30 zile.
2

CS S
= R S ; CA
R S


= rulajul creditor al salariului la sfritul exerciiului.

CS S
= 38.200 = 0,236 .
162.000

Viteza de rotaie ( VrCs ) i coeficientul de structur ( CS Cs ) pentru contribuiile sociale:
Dmax Cs + D min Cs
Vr
55 + 25 40
R Cs
21.775
Cs = 2
= 2 = zile; CS Cs = CA = 162.000 = 0,134 .

Viteza de rotaie ( Vr ) i coeficientul de structur ( CS ) pentru taxa pe valoarea

adugat de plat:
TVA p

R
TVA p
Vr = 25 zile ; CS
= TVA p = TVA c TVAd .
TVA p
TVA p CA CA

Taxa pe valoarea adugat colectat este cea aferent vnzrilor reflectate n cifra de afaceri iar taxa pe
valoarea adugat deductibil este cea aferent aprovizionrilor de materii prime i mrfuri.
TVA = 19% CA = 19% 162.000 = 30.780 lei;
TVAd = 19% (CaMp a + CaMfc )= 19% (7.500 + 25.000) = 6.175 lei.
R
CS TVA p =
TVA p
CA
= 30.780 6.175 =
162.000

0,152 .

Totalul activ exprimat n zile cifr de afaceri ( TA zCA ) se determin astfel:
n
TA zCA =
Vri CS i , unde:
i =1
i = componenta din activ a necesarului de fond de rulment (stocul de materii prime, produse
finite, mrfuri, clieni).
TA zCA = 5,16 + 3,34 + 9,35 + 15,11 = 32 ,96 zCA.

Totalul pasiv exprimat n zile cifr de afaceri ( TPzCA ) se determin astfel:


87
Finanarea IMM-urilorTPzCA =
m
Vrj CS j , unde:
j =1
j = componenta din pasiv a necesarului de fond de rulment
(furnizori, salarii, contribuii sociale, TVA de plat). TPzCA = 6,68 + 7 ,08 + 5,36 + 3,80 = 22,92 zCA.


Fondul de rulment normat exprimat n zile cifr de afaceri ( FR Nor zCA ) se determin astfel: FR Nor zCA
= TA zCA TPzCA = 32 ,96 22 ,92 = 10,04 zCA.

Fondul de rulment normat exprimat n uniti monetare ( FR Nor ) se determin astfel:
FR = FR
CA = 10,04 162.000 = 4.518 lei.
Nor
Nor zCA
360
360

Fondul de rulment normat exprimat n procente ( FR Nor (%) ) se determin astfel:
FR Nor (%) =
FR Nor zCA
CA
= 4.518 =
162.000

2,79% .


5.2. Bugetul de trezorerie

5.2.1. Elaborarea bugetului de trezorerie

Necesarul de surse de finanare pe termen scurt se stabilete cu ajutorul bugetului de trezorerie,
ntocmit lunar, pe durata unui an. Bugetul de trezorerie grupeaz numai ncasrile i plile efective; n
cadrul acestuia nu se iau n calcul veniturile nencasabile i cheltuielile nepltibile.

Astfel nu vor luate n calcul:
- cheltuielile cu amortizrile i provizioanele, rezultatul i variaiile de stoc;
- veniturile din provizioane, din producia imobilizat, cotele-pri din subvenii virate la rezultat.

Sumele corespunztoare operaiilor de vnzare-cumprare se vor lua la totalul facturat (adic
inclusiv TVA-ul aferent).

Pentru TVA de plat se efectueaz un calcul separat pentru a stabili:
- luna de exigibilitate pentru TVA n funcie de livrri sau ncasri;
- aplicarea regulii de decalaj cu o lun pentru unele cheltuieli pltibile.

Pentru construirea bugetului de trezorerie se parcurg urmtoarele etape:
1. elaborarea situaiei ncasrilor din vnzri n cursul exerciiului;
2. elaborarea situaiei plilor n cursul exerciiului pentru cumprri;
3. elaborarea situaiei TVA (cifre arbitrare) n cursul exerciiului;
4. elaborarea situaiei generale a plilor n cursul exerciiului;
5. elaborarea bugetului de trezorerie pentru exerciiul respectiv.

Pentru explicarea modului de ntocmire a bugetului de trezorerie, propunem urmtorul
exemplu68:

S se ntocmeasc bugetul de trezorerie pentru ntreprinderea X S.A. pe o perioad de 1 an,
cunoscnd urmtoarele:


68 Stroe, R., Brbu-Miu, N. Finanarea i gestiunea financiar a ntreprinderi, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 2008, pag. 121-131.


88
Finanarea IMM-urilor- cifra de afaceri anual previzionat este de 72.000 lei, fr TVA (repartizat uniform n timp), din
care 60.000 lei reprezint valorificarea produciei n ar, TVA 19% iar restul la export. ncasrile lunare
pentru vnzrile autohtone se realizeaz (conform analizei realizate de departamentul financiar) astfel:
50% pe loc, n momentul vnzrii, 30% la 30 de la sfritul lunii iar restul de 20% la 60 de zile de la
sfritul lunii. ncasrile lunare de la export se realizeaz n totalitate la 60 de zile din momentul
facturrii;
- aprovizionrile cu materii prime (repartizate uniform n timp) se realizeaz lunar n valoare de
3.000 lei, fr TVA, TVA 19%, durata medie a creditului acordat de furnizori fiind de 60 de zile;
- cheltuielile anuale de funcionare sunt repartizate uniform n timp, astfel:
- cheltuielile cu personalul: 1.600 lei, din care: 1.100 lei reprezint salariile personalului i
500 lei reprezint contribuiile sociale. Salariile sunt reglate pe data de 15 a lunii urmtoare iar
cheltuielile sociale pe data de 25 a lunii urmtoare;
- serviciile i lucrrile anuale executate de teri (repartizate uniform n timp) sunt n valoare de
12.000 lei, TVA 19%, durata medie a creditului acordat de furnizori fiind de 30 de zile;
- dobnzile pltite pentru creditele primite sunt n valoare de 600 lei pe an;
- alte impozite i taxe sunt n valoare de 1.200 lei pe an;
- amortizarea mijloacelor fixe este de 2.400 lei pe an;
- TVA este reglat pe data de 25 a lunii urmtoare;
- impozitul pe profit este de 16%, reglat trimestrial pe data de 25 a lunii urmtoare finalizrii
fiecrui trimestru;
- alte informaii extrase din Bilanul ntreprinderii X S.A. pentru anul N-1: clieni 5.000
lei, din care 800 RON clieni externi, vnzrile sunt uniforme n timp; creane la bugetul de stat
1.000 lei; disponibiliti 500 lei; rezultatul exerciiului 2.300 lei; datorii financiare 30.000 lei;
rambursarea anual a datoriilor financiare 6.000 lei; furnizori 3.200 lei, din care 800 lei
reprezint furnizori de servicii; datorii fa de personal 1.500 lei, din care 450 lei reprezint contribuii
sociale, TVA de plat 50 lei, impozitul pe profit 100 lei.

1. Elaborarea bugetului de ncasri

(1) n coloana de Total, rndul Bilan se preia suma de la clieni din Bilanul anului N-1, de 5.000 lei,
detaliat astfel: 4.200 lei clieni interni i 800 lei clieni externi.

tim c, 50% din valoarea clienilor se ncaseaz pe loc, n momentul vnzrii, 30% la 30 de la sfritul
lunii iar restul de 20% la 60 de zile de la sfritul lunii. Aceasta nseamn c suma de 4.200 lei reprezint:
20% din vnzarea lunii noiembrie, care se va ncasa n ianuarie, 30% din vnzarea lunii decembrie care se
va ncasa n ianuarie i 20% din vnzarea lunii decembrie care se va ncasa n februarie. n ipoteza
vnzrilor uniforme n timp, dac notm cu x vnzarea lunar din anul precedent va rezulta:
20% x + 30% x + 20% x = 4.200
70% x = 4.200
x = 6.000 lei.

Astfel, n ianuarie se va ncasa: 20% din vnzarea lunii noiembrie i 30% din vnzarea lunii decembrie,
adic 3.000 lei, iar n februarie 20% din vnzarea lunii decembrie, adic 1.200 lei.

ncasrile lunare de la export se realizeaz n totalitate la 60 de zile din momentul facturrii, deci suma
de 800 lei reprezint vnzarea integral din luna noiembrie care se va ncasa n februarie i de
asemenea, vnzarea integral a lunii decembrie care se va ncasa n februarie. n aceeai ipotez a
vnzrilor uniforme, n ianuarie se vor ncasa clienii externi de 400 lei iar n februarie la fel.

(2) vnzrile lunare interne din anul N vor fi de 5.000 lei, fr TVA. Vnzrile lunare interne, inclusiv TVA
vor fi de 5.950 lei. Acestea se ncaseaz astfel: 2.975 lei, adic 50% se ncaseaz pe loc,89
Finanarea IMM-urilorn luna ianuarie, 1.785 lei, adic 30% n luna februarie iar restul de 1.190 lei, adic 20% n luna martie.

Vnzrile lunare de la export n valoare de 1.000 lei, fr TVA se realizeaz n totalitate la 60 de zile din
momentul facturrii, adic dup 2 luni. Vnzrile la export, inclusiv TVA din luna ianuarie, n valoare de
1.190 lei se vor ncasa n luna martie.

Acelai algoritm se aplic i pentru celelalte luni.

2. Elaborarea bugetului de cumprri

(3) n coloana de Total, rndul Bilan se preia suma de la furnizori din Bilanul anului N-1, de 3.200 lei,
detaliat astfel: 2.400 lei furnizori pentru stocuri i 800 lei furnizori de servicii.

tim c durata medie a creditului acordat de furnizorii pentru stocuri este de 60 de zile, ceea ce
nseamn c aprovizionrile lunii noiembrie vor fi pltite n ianuarie iar cele aferente lunii decembrie n
februarie. n ipoteza aprovizionrilor uniforme n timp, rezult c suma de 2.400 lei din bilan reprezint
aprovizionrile lunilor noiembrie i decembrie n valoare de 1.200 lei pentru fiecare lun care se
ncaseaz n ianuarie i respectiv februarie.

Durata medie a creditului acordat de furnizorii de servicii este de 30 de zile, ceea ce nseamn c
serviciile din luna decembrie se vor plti n luna ianuarie, n valoare de 800 lei (valoarea din bilan).

(4) cumprrile lunare de stocuri din anul N vor fi de 3.000 lei, fr TVA. Cumprrile lunare de stocuri,
inclusiv TVA vor fi de 3.570 lei. Acestea se pltesc n totalitate la 60 de zile, adic achiziiile lunii ianuarie
vor fi pltite n luna martie.

Achiziiile lunare de lucrri i servicii n valoare de 1.000 lei, fr TVA se pltesc n totalitate la 30 de zile
din momentul facturrii, adic dup 1 lun. Prestrile de servicii i execuiile lucrrilor, inclusiv TVA din
luna ianuarie, n valoare de 1.190 lei se vor plti n luna februarie.

Acelai algoritm se aplic i pentru celelalte luni.

3. Elaborarea bugetului TVA

(5) TVA colectat reprezint TVA aferent vnzrilor lunare, din Bugetul de vnzri, cu meniunea c la
export cota de TVA este 0%;

(6) TVA deductibil reprezint TVA aferent cumprrilor lunare din Bugetul de cumprri; (7) TVA de
plat se determin ca diferen ntre TVA colectat i TVA deductibil;
(8) reglarea TVA se refer la plata efectiv a TVA de plat. ntruct reglarea TVA se realizeaz pe
data de 25 a lunii urmtoare, n luna ianuarie se va plti TVA de plat aferent lunii decembrie, din bilan

4. Elaborarea bugetului general de pli

(9) datoriile fa de personal, se regleaz astfel: salariile lunii decembrie sunt pltite pe data de 15
ianuarie iar contribuiile sociale aferente salariilor din luna decembrie sunt pltite pn pe data de
25 a lunii ianuarie. Sumele corespunztoare din Bilan aferente lunii decembrie vor fi astfel pltite n
luna ianuarie.


90
Finanarea IMM-urilor(10) rambursarea anual a datoriilor financiare fiind de 6.000 lei, rezult c rambursarea lunar va fi de
500 lei;

(11) dobnzile anuale ce trebuie pltite pentru mprumuturile primite sunt n valoare de 600 lei, ceea ce
nseamn c dobnda lunar va fi de 50 lei;

(12) alte impozite i taxe sunt n valoare de 1.200 lei pe an, pe lun fiind de 100 lei.

(13) impozitul pe profit se regleaz pe data de 25 a lunii urmtoare a fiecrui trimestru. n luna ianuarie
se va plti impozitul pe profit existent n bilan, ce reprezint impozitul pe profit de plat aferent
trimestrului IV al anului N-1.

Pentru determinarea impozitului pe profit trimestrial trebuie s recurgem la calculul urmtor (calculm
pentru primul trimestru, cu meniunea c suma rezultat va fi identic i pentru celelalte):

- vnzri trimestriale = 6.000 3 = 18.000 lei. Total venituri ( TV ) = 18.000 lei.

- cumprri de materii prime trimestriale69 = 4.000 3 = 12.000
lei;
- cheltuielile de personal trimestriale = 1.600 3 = 4.800
lei;
- dobnzi aferente creditelor primite, pltite ntr-un trimestru = 50 3 = 150
- alte impozite i taxe, nregistrate ntr-un trimestru = 100 3 = 300 lei;
lei;

- amortizarea trimestrial =

Total cheltuieli ( TCh ) = 17.850 lei.
2.400 3 = 600 lei.
12
Profitul brut ( Prb ) va fi: Prb = TV TCh = 18.000 17.850 = 150 lei;
Impozitul pe profit ( I / Pr ) va fi: I/Pr = 16% Prb = 16% 150 = 24 lei.

Lunile n care se va plti acest impozit n anul N vor fi: aprilie, iulie i octombrie.

5. Elaborarea bugetului de trezorerie

(14) soldul de la nceputul lunii ianuarie reprezint soldul de la sfritul lunii decembrie i se preia din
datele din bilanul anului N-1;

(15) ncasrile se preiau de la Bugetul de ncasri, totalul corespunztor fiecrei luni; (16) plile se
preiau de la Bugetul general de pli, totalul corespunztor fiecrei luni;
(17) soldul de la sfritul fiecrei luni se determin prin nsumarea soldului de la nceputul fiecrei
luni cu ncasrile i apoi scderea plilor.
69 n ipoteza c tot ce se achiziioneaz ntr-un trimestru se i consum;


91
Finanarea IMM-urilor1. Elaborarea bugetului de ncasri
Total Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August
Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Bilan
Bilan (1)
- interni
- externi
Ianuarie (2)
- interni
- externi
Februarie
- interni
- externi
Martie
- interni
- externi
Aprilie
- interni
- externi
Mai
- interni
- externi
Iunie
- interni
- externi
Iulie
- interni
- externi
August
- interni
- externi
Septembrie
- interni
- externi
Octombrie
- interni
- externi
Noiembrie
- interni
- externi
Decembrie
- interni
- externi
Total
- interni
- externi
5.000
4.200
800
6.950
5.950
1.000
6.950
5.950
1.000
6.950
5.950
1.000
6.950
5.950
1.000
6.950
5.950
1.000
6.950
5.950
1.000
6.950
5.950
1.000
6.950
5.950
1.000
6.950
5.950
1.000
6.950
5.950
1.000
6.950
5.950
1.000
6.950
5.950
1.000
88.400
75.600
12.800
3.400
3.000
400
2.975
2.975


6.375
5.975
400
1.600
1.200
400
1.785
1.785

2.975
2.9756.360
5.960
4002.190
1.190
1.000
1.785
1.785

2.975
2.975
6.950
5.950
1.000


2.190
1.190
1.000
1.785
1.785

2.975
2.975

6.950
5.950
1.000

2.190
1.190
1.000
1.785
1.785

2.975
2.975


6.950
5.950
1.190
2.190
1.190
1.000
1.785
1.785

2.975
2.9756.950
5.950
1.0002.190
1.190
1.000
1.785
1.785

2.975
2.975
6.950
5.950
1.000


2.190
1.190
1.000
1.785
1.785

2.975
2.975

6.950
5.950
1.000

2.190
1.190
1.000
1.785
1.785

2.975
2.975


6.950
5.950
1.000
2.190
1.190
1.000
1.785
1.785

2.975
2.9756.950
5.950
1.0002.190
1.190
1.000
1.785
1.785

2.975
2.975
6.950
5.950
1.000


2.190
1.190
1.000
1.785
1.785

2.975
2.975

6.950
5.950
1.000

2.190
1.190
1.000
3.975
2.975
1.000
6.165
4.165
2.000


92
Finanarea IMM-urilor2. Elaborarea bugetului de cumprri
Total Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August
Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Bilan
Bilan (3)
- stocuri
- servicii
Ianuarie (4)
- stocuri
- servicii
Februarie
- stocuri
- servicii
Martie
- stocuri
- servicii
Aprilie
- stocuri
- servicii
Mai
- stocuri
- servicii
Iunie
- stocuri
- servicii
Iulie
- stocuri
- servicii
August
- stocuri
- servicii
Septembrie
- stocuri
- servicii
Octombrie
- stocuri
- servicii
Noiembrie
- stocuri
- servicii
Decembrie
- stocuri
- servicii
Total
- stocuri
- servicii
3.200
2.400
800
4.760
3.570
1.190
4.760
3.570
1.190
4.760
3.570
1.190
4.760
3.570
1.190
4.760
3.570
1.190
4.760
3.570
1.190
4.760
3.570
1.190
4.760
3.570
1.190
4.760
3.570
1.190
4.760
3.570
1.190
4.760
3.570
1.190
4.760
3.570
1.190
60.320
45.240
15.080
2.000
1.200
800
2.000
1.200
800
1.200
1.200

1.190

1.190

2.390
1.200
1.1903.570
3.570

1.190

1.190


4.760
3.570
1.190


3.570
3.570

1.190

1.1904.760
3.570
1.190

3.570
3.570

1.190

1.190
4.760
3.570
1.190
3.570
3.570

1.190

1.190

4.760
3.570
1.1903.570
3.570

1.190

1.190


4.760
3.570
1.190


3.570
3.570

1.190

1.1904.760
3.570
1.190

3.570
3.570

1.190

1.190
4.760
3.570
1.190
3.570
3.570

1.190

1.190

4.760
3.570
1.1903.570
3.570

1.190

1.190


4.760
3.570
1.190


3.570
3.570

1.190

1.1904.760
3.570
1.190

3.570
3.570

4.760
3.570
1.190
8.330
7.140
1.190


93
Finanarea IMM-urilor3. Elaborarea bugetului TVA


TVA colectat
(5) TVA deductibil (6)
TVA de plat
(7)
Reglarea TVA
de plat (8)
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie
Octombrie Noiembrie Decembrie Bilan
950 950 950 950 950 950 950 950 950
950 950 950

760 760 760 760 760 760 760 760 760
760 760 760


190 190 190 190 190 190 190 190 190
190 190 190 190

50 190 190 190 190 190 190 190 190
190 190 190

4. Elaborarea bugetului general de pli;

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie
Octombrie Noiembrie Decembrie
Furnizori 2.000 2.390 4.760 4.760 4.760 4.760
4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760
Reglarea TVA de plat 50 190 190 190 190 190 190
190 190 190 190 190
Datoriile fa de personal (9)
- salarii
- contribuii sociale
1.500

1.050
450
1.600

1.100
500
1.600

1.100
500
1.600

1.100
500
1.600

1.100
500
1.600

1.100
500
1.600

1.100
500
1.600

1.100
500
1.600

1.100
500
1.600

1.100
500
1.600

1.100
500
1.600

1.100
500
Rambursare lunar a mprumuturilor (10) Dobnzile lunare pltite pentru mprumuturi
(11)
Alte impozite i taxe
(12)
500 500 500 500 500 500 500 500 500
500 500 500

50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50


100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100
Impozit pe profit (13) 100 24 24
24
Total 4.300 4.830 7.200 7.224 7.200 7.200
7.224 7.200 7.200 7.224 7.200 7.200

5. Elaborarea bugetului de trezorerie


Sold la nceputul lunii
(14)
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie
Octombrie Noiembrie Decembrie
500 2.575 4.105 3.855 3.581 3.331 3.081 2.831 2.581
2.331 2.057 1.807
ncasri (15) 6.375 6.360 6.950 6.950 6.950 6.950
6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950
Pli (16) 4.300 4.830 7.200 7.224 7.200 7.200
7.224 7.200 7.200 7.224 7.200 7.200
Sold la sfritul lunii
(17)
2.575 4.105 3.855 3.581 3.331 3.081 2.831 2.581
2.331 2.057 1.807 1.557


94
Finanarea IMM-urilor5.2.2. Echilibrarea bugetului de trezorerie

n rile cu economie de pia dezvoltat, exist, n mod obinuit dou piee pentru obinerea creditelor
pe termen scurt (pri componente ale pieei monetare):

- Piaa interbancar unde intervin numai instituiile de credit, trezoreria public, banca naional,
organismele a cror activitate principal este gestionarea pe seama clientelei a portofoliilor de valori
mobiliare, primind n acest scop fondurile conforme mandatului acordat. Aici se formeaz rata dobnzii
de referin, care este rata minim a dobnzii adoptat de banc, ajustat un procentaj n plus
pentru creditele tradiionale cum ar fi scontul i creditele de trezorerie prin contul curent.

- Piaa titlurilor de crean negociabile unde ntreprinderile au posibilitatea de a efectua operaii
financiare pe termen scurt ntre ele, fr a trece prin instituiile bancare.

Principalele finanri pe termen scurt se pot asigura prin:

- mobilizarea efectelor comerciale;

- factoring: ntreprinderea are posibilitatea de a apela la o ntreprindere ce are ca activitate de baz
gestionarea creanelor comerciale pe termen scurt. Aceast operaie se poate realiza, fie prin cesionarea
creanelor, fie prin nlocuirea creditorului iniial. De astfel de servicii pot beneficia ntreprinderile mici
pentru care operaiunea de scontare clasic este prea scump i care nu au mijloace eficiente de a
gestiona creanele la clieni. ntreprinderea de factoring este remunerat printr-un comision, determinat
sub forma unui procent care se aplic asupra totalului sumelor facturate;

- creditele de trezorerie prin contul curent (cont curent cu sold debitor), n funcie de o serie de criterii
(mrimea ntreprinderii i a cifrei de afaceri, situaia financiar, volumul sumelor transferate sau
circulate prin banca etc.). n plus, numrul de zile pentru contul curent cu sold debitor este limitat;

- creditele de trezorerie cu destinaie exact i care sunt acordate contra unor garanii (credit pentru
campaniile agricole, credite pentru export etc.), cele mai adesea ele contribuind la finanarea
achiziiilor de materii prime sau a prelucrrii lor sau la stocajul produselor finite i a mrfurilor.

Costul creditelor constituie un criteriu important n selectarea tipului de credite pe termen scurt.
Elementele constitutive ale costului sunt:

a) rata nominal care poate fi rata anunat de banc (rata de scont, rata pentru sold debitor etc.)
sau fixat de ntreprindere n funcie de piaa monetar.

Rata fixat de ctre banc variaz de la o ntreprindere la alta i se determin pornind de la rata dobnzii
de referin la care se adaug majorri innd seama de natura creditului i categoria ntreprinderii.
ntreprinderile fac obiectul unei clasificri n patru categorii pe baza mai multor criterii dintre care cel
mai important este mrimea cifrei de afaceri i apoi altele cum ar fi sectorul de activitate, performanele
financiare.


95
Finanarea IMM-urilorb) comisioanele care au rolul de a remunera munca bncilor n funcie de riscul asumat. Exist mai multe
tipuri de comisioane care nu se determin n acelai mod, astfel:
comisioane fixe care sunt independente de cuantumul i durata operaiunii, variind numai de la
o banc la alta (de exemplu: comisionul pentru scontare);

comisioanele proporionale cu cuantumul operaiunii (de exemplu: comisionul pentru soldul
debitor al contului curent);

comisioane proporionale cu cuantumul i durata operaiunii (de exemplu: comisionul de andosare).

Principalele plasamente pe termen scurt pe care le poate realiza o ntreprindere sunt:

- depozite a cror cuantum i durat sunt destul de variabile;

- valori mobiliare de plasament prin intermediul diverselor fonduri de investiii care au ca obiect
gestionarea valorilor mobiliare putnd fi specializate n diferite domenii. Cheltuielile de intrare i ieire
sunt mici sau nu exist, de obicei. n fiecare zi lucrtoare se determin valoarea lichidativ a aciunii ca
raport ntre valoarea activelor i numrul titlurilor de proprietate (pri sociale sau aciuni) emise de
societatea comercial vizat. Participarea la astfel de fonduri este remunerat prin dividende sau
dobnzi. Plasamentul reprezint oarecare risc, dar caracteristica acestor plasamente este marea lor
lichiditate;

- mprumutul acordat altei ntreprinderi;

- plata furnizorului, renunnd la creditul acordat n scopul obinerii unui scont prin efectuarea plii n
avans fa de termenul convenit cu furnizorul;

- gestionarea direct a unui portofoliu de valori mobiliare.

96
Finanarea IMM-urilorBIBLIOGRAFIE

1. Adochiei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Sylvi, Bucureti, 2000.
2. Ana, Gh. I. Finanele i politicile financiare ale ntreprinderilor, Editura Economic, Bucureti,
2001.
3. Andreica, M., Andreica, C., Mutea-tefan (erban), I., Mutea-tefan (erban), R. Decizia de
finanare n leasing, Editura Cibernetica MC, Bucureti, 2003.
4. Andreica, M. Leasing cale de finanare a investiiilor pentru IMM, Editura CRIMM, Bucureti,
1997.
5. Ariton, D. Finanele ntreprinderii, Editura Fundaiei Universitare Dunrea de Jos, Galai,
2002.
6. Ariton, D., Miu, N., Bleoju, G. Decizia financiar factor cheie a creterii economice, lucrare
publicat n Progrese n teoria deciziilor economice n condiii de risc i incertitudine, Volumul II, Editura
Performantica, Iai, 2007.
7. Avare, P., Legros, G., Lemonnier, P. Gestiune i analiz financiar, Editura Economic,
Bucureti, 2000.
8. Brbu-Miu, N. Finanarea i performana ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 2009.
9. Brbu-Miu, N. Finanele ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2009.
10. Berceanu, D. Politicile financiare ale firmei, Editura Universitatea Craiova (EUC), Craiova,
2001.
11. Bistriceanu, Gh. D., Adochiei, M. N., Negrea, E. Finanele agenilor economici, Editura
Economic, Bucureti, 2001.
12. Bowlin, O. D., Martin, J. D., Scott, D. F. Guide to Financial Analysis, McGraw-Hill Book
Company, 1980.
13. Brealey, M., Stewart, M., Richard, A. Principles of Corporate Finance, Editura Mc GrawHill,
2003.
14. Brezeanu, P. Gestiunea financiar a ntreprinderii n economia de pia, Editura Fundaiei
Romnia de mine, Bucureti, 1999.
15. Brezeanu, P. Sisteme financiare internaionale, Editura Cavallioti, Bucureti, 2003.
16. Buctaru, D. Capitalurile firmei, Editura Sedcom Libris, Iai, 1999.
17. Ciotei, C. N. Finane: finane publice, finanele ntreprinderii, moned-credit, Editura Expert,
Bucureti, 2000.
18. Colasse, B. Gestion financire de l`entreprise: problmatique, concepts et mthodes, Press
Universitaires de France, 1993.
19. Dragot, V., Ciobanu, A., Obreja, L., Dragot, M. Management financiar, Vol. II, Editura
Economic, Bucureti, 2003.
20. Dragot, M. Decizia de investire pe piaa de capital. Criterii de selecie bazate pe politica de
finanare. Guvernan corporativ. Factori determinani ai structurii capitalului, Editura ASE,
Bucureti, 2006.
21. Eiteman, D. K, Stonehill, A. I., Moffett, M. H. Multinational Business Finance, Eleventh
Edition, Pearson Education Inc., Boston, 2007.
22. Eros-Stark, L., Pntea, I. M. Analiza situaiei financiare a firmei. Elemente teoretice. Studii de caz,
Editura Economic, Bucureti, 2001.
23. Eun, C. S., Resnik, B. G. International Financial Management, Fourth Edition, Published by
McGraw Hill/Irwin, New York, 2007.
24. Florea, . Gestiunea i managementul activitii financiare din ntreprinderi, Editura Victor,
Bucureti, 1997.
25. Ginglinger, E. Les financement des entreprises par les marches de capitaux, Presse Universitaires
de France, Paris, 1991.97
Finanarea IMM-urilor26. Halpern, P., Weston, J. F., Brigham, E. F. Finane manageriale, Editura Economic, Bucureti,
1998.
27. Hoan, N. Gestiunea finanelor firmei, Editura Economic, Bucureti, 1999.
28. Hoan, N. Finanele firmei, Editura Economic, Bucureti, 2003.
29. Ilie, V., Teodorescu, M. Factoringul modalitate de ameliorare a lichiditii ntreprinderii,
Tribuna Economic, v. 15, nr. 36, 2004.
30. Ilie, V., Teodorescu, M. Finanele ntreprinderii, Editura ASE, Bucureti, 2003.
31. Ilie, V. Gestiunea financiar a ntreprinderii, Editura Meteor Press, Bucureti, 2006.
32. Jordan, B. J., Ross, S. A., Westerfield, R. W. Corporate Finance Essentials, McGraw-Hill
International Edition, New York, 2007.
33. Krainer, R. E. Corporate Finance, Governance and Business Cycles, Theory and International
Comparisons, Elsevier, Amsterdam, 2003.
34. Levente, K. Finanarea ntreprinderilor mici i mijlocii; Editura Expert, Bucureti, 2004.
35. Lumby, S., Jones, C. Corporate Finance: Theory and Practice, 7th edition, Thomson High
Holborn House, London, 2003.
36. Manolescu, Gh., Petre, I. Finanele ntreprinderii, Ed. Fundaiei "Romnia de mine",
Bucureti, 1999.
37. Megginson, W. L. Corporate Finance Theory, Addison Wesley Educational Publishers Inc., Unites
States, 1997.
38. Molico, T., Wunder, E. Factoringul, alternativ modern de finanare, Editura CECCAR,
Bucureti, 2004.
39. Molico, T. Forfetarea, o variant a instrumentelor de finanare a exportului, Contabilitatea,
Expertiza i Auditul Afacerilor, nr. 9, 2004.
40. Myers, B., Stewart, C., Richard, A. Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, 2003.
41. Niulescu, I. Alternative privind finanarea IMM creditul bancar versus leasing, Gestiunea i
Contabilitatea Firmei, v. 9, nr. 3, 2006.
42. Onofrei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Economic, Bucureti, 2003.
43. Petty J. W., Keown, A. Basic Financial Management, Prentice Hall International Inc., New
Jersey, 1993.
44. Pike, R., Heale, B. Corporate Finance and Investment Decisions and Strategies, Fifth Edition,
Prentice Hall, 2006.
45. Pleter, O. T. Administrarea afacerilor, Editura Cartea Universitar, Bucureti, 2005.
46. Pratt, S. P. Cost of Capital. Estimation and Applications, John Wiley & Sons Inc., New Jersey,
2002.
47. Ramage, P. Analyse et diagnostic financier, Editions d`Organisation, Paris, 2001.
48. Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jaffe, J. Corporate Finance, McGraw-Hill, 2002.
49. Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jordan, B. D. Fundamentals of Corporate Finance, Fifth Edition,
McGraw-Hill, 2000.
50. Sandu, Gh. Finanarea ntreprinderii, Editura Economic, Bucureti, 2002.
51. Sandu, Gh. Formarea capitalurilor firmelor private, Editura Economic, Bucureti, 2000.
52. Stancu, I. Finane Teoria pieelor financiare, finanele ntreprinderilor, analiza i gestiunea
financiara, Editura Economic, Bucureti, 1996.
53. Stroe, R. Gestiunea financiar a ntreprinderii. Note de curs i aplicaii. Biblioteca digital A.S.E.
54. Stroe, R., Brbu-Miu, N. Finanarea i gestiunea financiar a ntreprinderii, Aplicaii i studii de
caz, Editura Didactic i Pedagogic, R.A., Bucureti, 2008.
55. Toma, M., Alexandru, F. Finane i gestiune financiar de ntreprindere, Editura Economic,
Bucureti, 2003.
56. Tudorache, D., Secreanu, C. Finanele publice. Finanele firmei, Editura Universitar,
Bucureti, 2006.
57. Tudose, M. B. Gestiunea capitalurilor ntreprinderii. Optimizarea structurii financiare, Editura
Economic, Bucureti, 2006.


98
Finanarea IMM-urilor58. Tulvinschi, M. Leasingul tehnic de finanare pe termen lung, Revista finane publice i
contabilitate, v. 17, nr. 4, 2006.
59. Van Horne, J. C. Financial Management and Policy, Prentice Hall, New Jersey, 2002.
60. Vernimmen, P. Finance d`entreprise, Logique et politique, 3e dition, Dalloz, 1989.
61. Vintil, G. Gestiunea financiar a ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti,
2000.
62. Zackrisson, M. Financial Systems and Financing of High Technology Small Firms: the Cases of
Sweden, Linkopening and Santa Clara Country, Linkoping University, 2003.
99