Sunteți pe pagina 1din 19

I.

Defnirea unor termeni cheie


1. Sterilizarea - metode fzico-chimice de distrugere a tuturor germenilor
patogeni;
2. Dezinfectia - totalitatea mijloacelor fzice si chimice, ce determina
indepartarea, inactivarea si distrugerea germenilor patogeni din mediu;
oate f !
- proflactica - pentru prevenirea iz"ucnirii si raspandirii "olilor cu punct de
plecare cunoscut;
- in focar - curenta, aplicata de-a lungul intregii spitalizari a "olnavului;
- terminala, adresata o"iectelor folosite de "olnavul internat, mo"ilierului,
camerei;
#. $sepsia - %fara infectie% & stare a unui o"iect' mediu' incapere'plaga
caracterizata prin a"senta germenilor patogeni.
(. $ntisepsia - %impotriva infectiei% - totalitatea masurilor prin care se
realizeaza distrugerea germenilor prezenti intr-o plaga, pe tegumente sau in
mediu.
$ntiseptic - produsul care previne sau impiedica multiplicarea ori inhi"a
activitatea microorganismelor; aceasta activitate se realizeaza fe prin
inhi"area dezvoltarii, fe prin distrugerea lor, pentru prevenirea sau limitarea
infectiei la nivelul tesuturilor.
). *uratarea - etapa preliminara o"ligatorie, permanenta si sistematica in
cadrul oricarei activitati sau proceduri de indepartare a murdariei +materie
organica si anorganica, de pe suprafete +inclusiv tegumente, sau o"iecte,
prin operatiuni mecanice sau manuale, utilizandu-se agenti fzici si'sau
chimici, care se efectueaza in unitatile sanitare de orice tip, astfel incat
activitatea medicala sa se desfasoare in conditii optime de securitate.

I. *-.$/$.0$
1orma tehnica din 2 fe"ruarie 2334 +1orma tehnica din 2334, privind
curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
u"licat in 5onitorul 6fcial 127 din 21 fe"ruarie 2334 +5. 6f. 127'2334,
*uratenia reprezinta rezultatul aplicarii corecte a unui program de curatare.
Suprafetele si o"iectele pe care se evidentiaza macro- sau microscopic
materii organice ori anorganice se defnesc ca suprafete si o"iecte murdare.
*uratarea se realizeaza cu detergenti, produse de intretinere si produse de
curatat.
In utilizarea produselor folosite in activitatea de curatare se respecta
urmatoarele reguli fundamentale!
a, respectarea tuturor recomandarilor producatorului;
", respectarea normelor generale de protectie a muncii, conform
prevederilor in vigoare;
c, este interzis amestecul produselor;
d, este interzisa pastrarea produselor de curatare in am"alaje alimentare;
e, produsele se distri"uie la locul de utilizare, respectiv la nivelul sectiilor
sau compartimentelor, in am"alajul original sau in recipiente special
destinate, etichetate pentru identifcarea produsului.
-rmarirea si controlul programului de curatare revin personalului unitatii
sanitare, care, conform legislatiei in vigoare, este responsa"il cu
supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale din unitate.
rogramul de curatare si dezinfectie este parte integranta a planului
propriu unitatii sanitare de supraveghere si control ale infectiilor nosocomiale.
Depozitarea produselor si a ustensilelor folosite la efectuarea curatarii se
face respectandu-se urmatoarele!
a, in unitatea sanitara, la nivel central, tre"uie sa e8iste spatii special
destinate depozitarii produselor si ustensilelor a9ate in stoc, folosite in
procesul de efectuare a curatarii;
", spatiile tre"uie sa asigure mentinerea calitatii initiale a produselor pana
la utilizare;
c, spatiile de depozitare tre"uie sa indeplineasca urmatoarele conditii!
-pavimentul si peretii tre"uie sa fe impermea"ili si usor de curatat;
-zona de depozitare tre"uie sa permita aranjarea in ordine a materialelor de
curatare si accesul usor la acestea;
-tre"uie sa e8iste aerisire naturala;
-tre"uie sa e8iste iluminat corespunzator;
-gradul de umiditate sa fe optim pentru pastrarea calitatii produselor;
d, in fecare sectie sau compartiment tre"uie sa e8iste incaperi special
destinate depozitarii produselor si ustensilelor utilizate pentru efectuarea
curatarii, a9ate in rulaj si pentru pregatirea activitatii propriu-zise;
e, incaperile de depozitare de pe sectii, respectiv compartimente, tre"uie
sa indeplineasca urmatoarele conditii!
-pavimentul si peretii tre"uie sa fe impermea"ili si usor de curatat;
-tre"uie sa e8iste aerisire naturala;
-tre"uie sa e8iste iluminat corespunzator;
-locul de organizare a activitatii, sursa de apa si suprafata zonei de
depozitare tre"uie sa permita aranjarea in ordine a materialelor de
intretinere;
-tre"uie sa e8iste chiuveta cu apa pota"ila rece si calda, dotata pentru
igiena personalului care efectueaza curatarea, conform prevederilor legislatiei
in vigoare;
-tre"uie sa e8iste chiuveta sau "azin cu apa pota"ila, pentru dezinfectia si
spalarea ustensilelor folosite la efectuarea curatarii; dezinfectia, spalarea si
uscarea materialului moale folosit la curatare se pot face utilizandu-se masini
de spalat cu uscator sau masini de spalat si uscatoare;
-tre"uie sa e8iste suport uscator pentru manusile de menaj, mopurile,
periile si alte ustensile;
-tre"uie sa e8iste pu"ela si saci colectori de unica folosinta pentru deseuri,
conform legislatiei in vigoare.
Intretinerea ustensilelor folosite pentru efectuarea curatarii se face zilnic,
dupa fecare operatiune de curatare si la sfarsitul zilei de lucru; ustensilele
utilizate se spala, se curata, se dezinfecteaza si se usuca. *uratarea si
dezinfectia ustensilelor comple8e se efectueaza in functie de recomandarile
producatorului.
ersonalul care e8ecuta operatiunile de curatare si dezinfectie a
materialului de curatare tre"uie sa poarte manusi de menaj sau manusi de
late8 nesterile.
II. $1/IS0SI$
5etode! dezinfectia si sterilizarea.
$. D0:I1;0*/I$.
Defnitie - procedura de distrugere a microorganismelor patogene sau
nepatogene de pe orice suprafete +inclusiv tegumente,, utilizandu-se agenti
fzici si'sau chimici;
-dezinfectie de nivel inalt - procedura de dezinfectie prin care se realizeaza
distrugerea "acteriilor, fungilor, virusurilor si a unui numar de spori "acterieni
pana la 13-( adica 1'13.333& pro"a"ilitate teoretica de e8istenta a sporilor
"acterieni;
-dezinfectie de nivel intermediar +mediu, - procedura de dezinfectie prin care
se realizeaza distrugerea "acteriilor in forma vegetativa, inclusiv
5<co"acterium tu"erculosis in forma nesporulata, a fungilor si a virusurilor,
fara actiune asupra sporilor "acterieni;
-dezinfectie de nivel scazut - procedura de dezinfectie prin care se realizeaza
distrugerea majoritatii "acteriilor in forma vegetativa, a unor fungi si a unor
virusuri, fara actiune asupra mico"acteriilor, sporilor de orice tip, virusurilor
fara invelis si a mucegaiurilor;
=. S/0.I>I:$.0$.
Sterilizarea este operatiunea prin care sunt eliminate sau omorate
microorganismele, inclusiv cele a9ate in stare vegetativa de pe o"iectele
inerte contaminate, rezultatul acestei operatiuni find starea de sterilitate.
ro"a"ilitatea teoretica a e8istentei microorganismelor tre"uie sa fe mai
mica sau egala cu 13-2 + 1'1.333.333,.
Sterilizare chimica - un nivel superior de dezinfectie care se aplica cu strictete
dispozitivelor medicale reutiliza"ile, destinate manevrelor invazive si care nu
suporta autoclavarea, realizand distrugerea tuturor microorganismelor in
forma vegetativa si a unui numar mare de spori.
Se poate efectua prin mijloace fzice + mecanice, caldura, radiatii -? sau
ionizante, sau chimice + formol, o8id de etilen, glutaraldehida,.
I.5I@>6$*0 ;I:I*0!
1. 5ijloace mecanice - curatarea cu "ureti speciali si spalarea cu apa,
detergenti si sapun, in vederea pregatirii instrumentelor, a materialului moale
pentru sterilizare, dar si pregatirea mainilor chirurgului.
- fltrare prin umpluturi f"roase;
- fltrare prin materiale poroase;
- fltrare prin mem"rane;
2. *aldura - mecanismul prin care actioneaza caldura este reprezentat de
precipitarea proteinelor din mem"rana "acteriana, la temperaturi de peste )3
grade, cu ruperea legaturilor de A si denaturarea proteinelor.
- sensi"ilitatea la caldura este direct proportionala cu apa din celula;
- microorganismele ce au un continut scazut in apa sunt mai rezistente la
caldura, formele sporulate find mai rezistente ca cele vegetative.
$. Sterilizarea prin caldura uscata
B;lam"are - sterilizare rapida si sigura, dar strica instrumentele, find folosita
doar in "acteriologie +sterilizarea ansei "acteriologice, a gurii epru"etelor,;
BB;ierul de calcat, realizeaza temperaturi de 233-#33 grade, folosit pentru
distrugerea germenilor de pe tesaturi, in sterilizarea lenjeriei pentru nou-
nascuti.
=. Sterilizarea prin aer cald
- se realizeaza cu ajutorul pupinelului +0/-?$,, la temperaturi de minim 173
grade timp de o ora sau la 123 grade - 2 ore; un ciclu complet dureaza
apro8imativ ( ore; aparatul nu se deschide inainte ca temperatura sa ajunga
su" )3 de grade;
- se pot steriliza instrumentar cromat, o"iecte din sticla pentru la"orator,
ceramica, unele pul"eri.
- cutiile cu instrumentar se aseaza pe jumatate deschise, sticlaria cu gura in
jos, neinghesuite, pentru ca aerul sa poata circula;
n *ontrolul sterilizarii se urmareste prin controlul temperaturii din interior,
dar si prin culoarea hirtiei sau a dopurilor din vata +care tre"uie sa fe
gal"uie,.
Se lipeste o etichetC pe capac'"anderolC pentru a identifca dispozitivele
medicale Di materialele sterilizate. Se noteazC data, ora, sterilizatorul cu aer
cald la care se va efectua sterilizarea, persoana care efectueazC sterilizarea.
Se noteaza En caietul de sterilizare! data, conFinutul cutiilor +pachetelor,,
temperatura la care s-a efectuat sterilizarea, durata, rezultatele indicatorilor
chimici, semnCtura persoanei responsa"ilizate cu sterilizarea, o"servaFii.
0valuarea efcacitCFii sterilizCrii la sterilizatorul cu aer cald!
Se citeDte temperatura termometrului +dacC aparatul este echipat, sau
temperatura afDatC pe monitor. /emperatura se noteazC En caietul de
sterilizare.
Se citeDte virarea culorii indicatorului fzico-chimic de pe cutie.
Se citeDte virarea culorii indicatorului %integrator% pentru sterilizatorul cu
aer cald, care controleazC timpul Di temperatura. 08. tu"uri =roGne.
Indicatorul integrator plasat En interiorul cutiilor metalice indicC dacC au fost
Endeplinite condiFiile pentru o sterilizare efcientC - temperatura atinsC En
interiorul pachetului Di timpul de e8punere.
*.Sterilizarea prin caldura umeda
.ealizeaza o penetra"ilitate mai mare si sterilizarea se poate efectua la
temperaturi mai mici.
B;ier"erea & pentru tetine si "i"eroane & sugari;
BBSterilizarea cu vapori de apa su" presiune & $-/6*>$? - cea mai utilizata
pentru material moale, cauciuc si instrumentele chirurgicale din otel
ino8ida"il.
- metoda are la "aza cresterea temperaturii de fer"ere a apei odata cu
cresterea presiunii - 1 atm - 123 grade, 2 atm - 1#2, # atm - 1(( + la 123
grade sunt distrusi toti germenii, inclusiv formele sporulate,;
- se lucreaza la presiuni de 2 - 2,) atm;
- in functie de tipul de material supus sterilizarii & durata poate f de 1)-#3
min la 123 & 1#( grade;
- autoclavele moderne sunt computerizate, dotate cu pompa de vid;
In tehnicC se preferC sterilizarea umedC, care poate f urmCritC En funcFie de
punctul termic mortal Di timpul termic mortal. unctul termic mortal este
defnit prin valoarea temperaturii la care sunt omorite toate celulele unei
anumite specii, En timp de 13 minute. /impul termic mortal reprezintC acea
valoare a timpului de e8punere la o anumitC temperaturC necesarC distrugerii
tuturor celulelor sporulate.
*utiile, casoletele, coDurile, navetele cu pachetele sterilizate se eticheteazC
+"anderoleazC, notHndu-se data, ora, sterilizatorul cu a"ur su" presiune la
care s-a efectuat sterilizarea, persoana care a efectuat sterilizarea.
Se noteaza En caietul de sterilizare! data, numCrul autoclavei atunci cHnd sunt
mai multe, conFinutul pachetelor din DarjC Di numCrul lor, numCrul Darjei,
temperatura Di presiunea la care s-a efectuat sterilizarea, ora de Encepere Di
de Encheiere a ciclului +durata,, rezultatele indicatorilor fzico-chimici,
semnCtura persoanei responsa"ilizate cu sterilizarea Di care eli"ereazC
materialul steril; se ataDeazC diagrama ciclului de sterilizare +acolo unde se
efectueazC Enregistrarea automatC,, rezultatul testului =oGie I DicJ,
o"servaFii, data la care s-a efectuat EntreFinerea Di verifcarea aparatului.
#.Sterilizarea prin radiatii
B.aze ultraviolete - sursa de emisie! lampile cu vapori mercur; radiatiile -?
pot produce ozon care este to8ic, se prefera cele care nu produc;
functioneaza la o lungime de unda de 2)#,4 nm la care efectul germicid este
ma8im.
- actioneaza direct asupra microorganismelor, determinand coagularea
proteinelor citoplasmatice, cu efect inclusiv pe virusuri si germeni anaero"i;
- raza de actiune 1,)-2 m, durata efcienta de #3-(3 min;
- sterilizeaza aerul din salile de pansamente, operatie, diverse suprafete.
BB.adiatiile ionizante- radiatii produse de su"stante radioactive. ot f!
- corpusculare & alfa, "eta, electroni, protoni, deuteroni;
- electromagnetice & K, gamma.
entru sterilizare utilizata este radiatia gamma.
$pare prin dezintegrarea su"stantelor radioactive & cesiu 1#4 sau co"alt 23 -
si realizeaza distrugerea micro"ilor prin e8citarea si ionizarea atomilor
materiei cu care vine in contact;
- o parte din germeni sunt distrusi, la altii apar mutatii ce determina
degenerarea coloniilor viitoare, la altele este inhi"ata cresterea si inmultirea
pe o anumita perioada de timp;
- avantaje! penetreaza foliile de plastic sau hartie, nu incalzesc o"iectele de
sterilizat, durata mare de sterilizare - 2-# ani;
- se poate aplica pentru! solutiile perfuza"ile si pul"eri, materiale de sutura,
instrumentar, manusi, halate, sonde, tu"uri.
Se stie ca formele vegetative sunt mai sensi"ile decat cele sporulate, cele
gram-negativ sunt mai sensi"ile decat cele gram-pozitive, iar rezistenta
virusurilor se apropie de cea a sporilor.
$ctiunea radiatiilor gamma asupra "acteriilor este direct proportionala cu
doza administrata. Distrugerea "acteriilor poate f accelerata de prezenta in
mediu a diverselor su"stante chimice ca! acid iodacetic, acid oleic si
incetinita de prezenta alcoolilor si glicolilor.
BBB-ltrasunetele - produse de generatori cu cristal, si actioneaza prin
disruperea mem"ranei si liza celulara.
$vantaje!
- metoda complementara la curatarea mecanica;
- indeparteaza depunerile de sange si crustele de pe suprafata
instrumentarului, dar si din locuri greu accesi"ile +cavitati, canale, orifcii,;
Instrumentarul se curata deschis +e8! instrumentar articulat,.
(. $>/0>0!
Basteurizarea - aseptizarea unor lichide la temp. su" 133 grade, urmata de
racire "rusca & lapte si produse din lapte, "ere, medii de cultura - asigura
distrugerea a L3-L)M dintre germenii patogeni;
- inalta - fer"ere 2-# secunde la 123 grade sau
- joasa - fer"ere 1)-#3 min la 2# - 2) grade.
BB >ioflizarea & desicatie in vid la temperaturi de -1#7 grade; se foloseste in
sterilizarea serurilor, vaccinurilor, produselor "iologice & singe.
II. 5I@>6$*0 *AI5I*0!
- reprezinta metoda principala de prevenire a infectiilor in unitatile
sanitare. Dezinfectantul chimic, in functie de compozitie si concentratie,
poate sa inhi"e cresterea microorganismelor +"acteriostatic, fungistatic,
virustatic, sau sa ai"a o actiune letala asupra microorganismelor +"actericid,
fungicid, virulicid, sporicid,.
Dezinfectia prin mijloace chimice se realizeaza prin utilizarea produselor
"iocide.
rodusele "iocide utilizate in unitatile sanitare se incadreaza in grupa
principala I, tip de produs 1 si 2.
=iocidele incadrate, conform prevederilor legale in vigoare, in tipul 1 de
produs sunt utilizate pentru tegumente iar cele incadrate in tipul 2 de produs
sunt utilizate pentru! dezinfectia suprafetelor; dezinfectia dispozitivelor
medicale prin imersie +manual, in "ai cu ultrasunete sau la masini automate,;
dezinfectia lenjeriei +material moale,.
roduse folosite! o8idul de etilen, aldehidele, su"stante pe "aza de clor, iod,
alcool, care eli"ereaza o8igen.
1. 68idul de etilen
- gaz cu mare penetra"ilitate, incolor, in9ama"il, dar amestecat cu freon isi
pierde aceasta capacitate;
- penetreaza plastic, cauciuc, lemn, hartie, te8tile;
- actiune "actericida puternica pe toate microorganismele, su" forma
vegetativa sau sporulata;
- etuve speciale, la (3 grade, ( ore, 1-1,) atm;
- se foloseste pentru! instrumente chirurgicale metalice sau din plastic,
tu"uri, catetere, ace, materiale de sutura, etc.
2. $ldehidele - glutaraldehida si formaldehida, pentru sterilizarea prin
imersie.
- glutaraldehida - cu actiune "actericida, fungicida, virulicida, tu"erculocida,
chiar si in prezenta sangelui, plasmei, urinei ;
utilizata la sterilizarea instrumentarului endoscopic, laparoscopic, alte
instrumente din plastic , in solutie de 1M, #3 min, cu vala"ilitate de 1( zile;
- formaldehida (3M - formol- su" forma de vapori la rece + pastile de 1 g
paraformaldehida,, pentru cistoscoape si sonde cu minim 2( h contact si la
cald pentru dezinfectia incaperilor.
1. *aracteristici su"stanta antiseptica !
- capacitate "actericida, fara miros neplacut persistent
- usor solu"ile in apa, sa actioneze in orice mediu, sa nu afecteze tesuturile
pe care se aplica.
2. Nrupe de su"stante antiseptice si dezinfectante !
O 0lemente chimice - o8igen, hidrogen
O 5etale grele - $g, Ag, *u
O Aalogeni - *l, I, =r, ;
O *ompusi anorganici - acizi+"oric,, saruri+azotat$g, permanganat de P,,
pero8id de o8igen
O *ompusi organici - detergenti anionici si cationici, fenoli, alcooli, eteri,
aldehide, sapunuri.
#. 5ecanisme de actiune su"stante antiseptice
- denaturarea proteinelor celulare, cu suprimarea activitatii meta"olice-
alcooli, acizii, "azele, cloroformul
- "locarea enzimelor celulare - aldehidele, su"stantele o8idante
- actiune tensioactiva - fenolul, detergentii, prin solu"ilizarea lipidelor din
mem"rana celulara, cu dezorganizarea functiei de mem"rana, cu iesirea
compusilor activi din celula
Su"stante pe "aza de iod - "actericide si fungicide, au capacitatea de a
patrunde in porii glandelor; solutii cu alcool, detergenti;
- tinctura de iod - solutie alcoolica 2M Q iodura de 1a 2M - tegumente
- iodoforii - com"inatii cu detergentii, polivinilpirolidona, su"stante sta"ile in
timp, mai putin iritante, cu putere mare de penetrare & de e8emplu "etadina;
- pot produce iritatii tegumente, alergii, necroze.
Su"stante pe "aza de alcool etilic, pentru dezinfectia tegumentelor,
"actericid, dar nu omoara sporii, inactivat de proteine, cu concentratie
optima de 43-L3M;
Su"stante pe "aza de clor - clorul activ pus in li"ertate din aceste su"stante
isi e8ercita capacitatea "actericida, dar nu actioneaza pe formele sporulate si
nici pe virusuri.
- *loramina = cea mai utilizata, solu"ila in apa, degaja lent clorul, activa
pe "acilii gram negativi si pozitivi si "acilul Poch+ in concentratii mari, ! 3,2-
1M pentru irigare continua a plagilor, 1-2M pentru dezinfectia mucoaselor
sau a produselor "iologice, )M pentru dezinfectia veselei si pardoseli.
Su"stante care degaja o8igen - active pe anaero"i.
- apa o8igenata +solutie apoasa ce contine #M pero8id de hidrogen, si
perhidrol +#3M pero8id de hidrogen,, cu actiune de curatare mecanica
datorita efervescentei si actiune hemostatica - pentru plagi dela"rante, cu
potential gangrenos.
$ltele!
- acid "oric & pul"ere, solutie #M sau vaselina 13M , iritant, "acteriostatic,
doar pentru uz e8tern.
- permanganat de potasiu - cristale violet, solutie 1'1333 pentru mucoase;
folosit in ginecologie.
A$>6N01I +9uor, clor, "rom, iod,
1. Su"stanFe care eli"ereazC clor
1.1.*lorura de var +var cloros, conFine 2)M clor activ.
$cFiune! "actericid, virulicid, sporicid.
0fcacitate! pA R 2, temperaturC R 2)-#)3*
*oncentraFii! 13-1), 23, (3, )3, 133 gS +133 gS conFine 2,) gM clor activ,
1-1,); 2, (, ), 13M
IndicaFii!
B dezinfecFia suprafeFelor +pavimente, pereFi, "Ci,! soluFie 23 gS
B dezinfecFia lenjeriei de pat, echipament de protecFie! 1-2h, soluFie (3 gS
B recipiente de colectare a reziduurilor, pu"ele, platforme prin spClare,
stropire sau Dtergere! soluFie )3-133 gS
B e8crementele "olnavilor contagioDi! pul"ere, 233-(33 g'1Jg e8creFii
Cstrare! recipiente de culoare EnchisC, etanDe, temperaturC constantC.
/o8icitate! iritaFii ale tegumentelor +dermite,, iritaFia cCilor respiratorii Di a
conjunctivelor.

1.2.*loramina conFine 2)-2LM clor activ +cloramina =,
$cFiune! "actericidC, virulicidC. 0fect asupra 9orei micro"iene gram pozitive Di
gram negative; En concentraFii mari distruge 5. tu"erculosis.
*oncentraFii! ), 13, 23 gS +3); 1, 2 M,
IndicaFii!
B dezinfecFia suprafeFelor, o"iectelor
B pereFi! sol. 23 gS
B pavimente! 23 gS
B muDamale, huse din material plastic! soluFie 13-23 gS
B dezinfecFia lenjeriei de pat, a echipamentelor de protecFie! 1-2h, soluFie
13-1) gS
B dezinfecFia jucCriilor, a o"iectelor de sticlC, porFelan! soluFie 13 gS,
scufundare #3-23T
B dezinfecFia veselei! soluFie )-13 gS, #3-23T, spClate En preala"il
B termometre! soluFie 13 gS.
SoluFia se schim"C la 12h.
B dezinfecFia mHinilor! ) gS
Se evitC asocierea cloraminei cu alte su"stanFe, mai ales cu cele alcaline.
*onservare! vase Enchise, ferite de luminC, la rece.
/o8icitate! iritaFii ale tegumentelor, mucoaselor, cCilor respiratorii +mai puFin
intense decHt cele provocate de clorura de var,.
2. Su"stanFe care eli"ereazC iod
$>D0AID0
;ormolul R soluFie de aldehidC formicC (3M
$cFiune! "actericid, virulicid, fungicid; timp de acFiune! 2h, ma8. 2(h
;actori favorizanFi! umiditatea relativC! 73-L3M, temperatura! 22-#33*.
$cFiune la suprafaFC, nu difuzeazC.
5etode! pulverizare, vaporizare, Enmuiere.
a, ulverizarea
",?aporizarea
B etanDeizare
B acoperirea prizelor, aparatelor electrice
B aDezarea saltelelor Di pernelor suspendate sau o"lic
B EncCperi EncClzite, min. 223*
B dupC 2-2(h, aerisire 2-(h
B pentru neutralizarea vaporilor restanFi se utilizeazC amoniac, jumCtate din
cantitatea de formol, timp de #h
B concentraFia de aldehidC formicC! #-13 g'm# aer
c, Unmuierea
B pentru dezinfecFia lenjeriei! Deroform, >izoform
B concentraFia! 2M
B timp! 2-#h
*onservare! En recipiente "ine Enchise, parafnate, temperaturC pHnC la 133*.
/o8icitate! iritaFii ale mucoaselor, tegumentelor +dermite,, alergii.
/01SID0 D0 SI1/0:V
1.=romocet R soluFie 23M
$cFiune!
B "actericid cu efect asupra 9orei micro"iene gram pozitive Di unii gram
negativi
B nu acFioneazC asupra 5. tu"erculosis Di seudomonas aeruginosa
B fungicid
B pavimente! soluFie 1S, 2S prin Dtergere, stropire
B pereFi! 1S prin Dtergere, pulverizare
B mo"ilier! 1S prin Dtergere, pulverizare
B receptoare telefonice, jucCrii! 1S prin Dtergere
B veselC, ustensile de "ucCtCrie! 1S prin imersie #3T, dupC spClare
B chiuvete! 2S
B salvCri, mijloace auto! 2S prin pulverizare
6"servaFie! nu e compati"il cu sCpun Di detergenFi anionici
/o8icitate! sla" iritant pentru Fesuturi Di mucoase.
*65-WI 6.N$16-50.*-.I*I
1. SoluFie de "orat fenil-mercuric 3,2M +5erfen,
$cFiune!
B "actericid, fungicid
*oncentraFie!
B sol. 3,3(M R 23 ml sol.3,2M Q 73 ml apC
B sol. 3,32M R 13 ml sol.3,2M Q L3 ml apC
IndicaFii!
B suprafeFe +mese, instrumentar,! sol.3,3(M, prin Dtergere
B instrumente! soluFie 3,32M Q nitrat de sodiu 2S
/o8icitate! crescutC
SoluFia apoasC 2S "orat fenil-mercuric, pentru uz e8tern R ;enosept.
*65-WI ;016>I*I
1. ?esfene 2)2
$cFiune!
B spectru larg cu efect "actericid asupra 9orei NQ Di N-
B fungicid
B En concentraFie de 1M, En 13T, distruge 5. tu"erculosis
$>/0 D0:I1;0*/$1/0
1. *lorhe8idina - spra<
$cFiune!
B antiseptic topic cu efect "actericid asupra germenilor NQ +acFiune intensC,
Di N- +acFiune mai puFin intensC,
B *oncentraFie! sol. 1M ca atare, prin pulverizare
IndicaFii!
B asepsia pre-, post-operatorie a pielii En zona cHmpului operator
B asepsia zonei cutanate En care se face injecFia
B dezinfecFia plCgilor
6"servaFie! e incompati"il cu sCpunul.
/o8icitate!
B reacFii de sensi"ilizare a pielii
B dermite de contact
B interzis En chirurgia 6...>.
-/I>I:$.0$ D0:I1;0*/$1/0>6. U1 .$*/I*V
1. DezinfecFia chimicC a saloanelor, la ma8im () zile En unitCFile cu profl
neinfecFios!
B pulverizare formol #-)M
B vaporizare formol ) g'm#
B ne"ulizare ?esfene 13M
$nterior, curCFenie generalC!
B EndepCrtarea prafului, spClare, Dtergere umedC
B Dtergerea pavimentului cu apC caldC, car"onat de sodiu 1-2M, cloraminC
2M
B Dtergerea mo"ilierului du detergenFi cationici, =romocet 1S; detergenFi
amfolitici, /0N6 13# N 1M
2. DezinfecFia "olcurilor operatorii, sCli de naDteri se face zilnic prin!
B Dtergerea lCmpilor cu dezinfectante
B Dtergerea meselor operatorii cu detergenFi amfolitici 2M, /0N6
B Dtergerea mo"ilierului, suprafeFelor plane, pereFilor cu detergenFi cationici
2M sau cloraminC 1-2M
B sCptCmHnal formolizare Di ne"ulizare cu ?esfene 13M
#. *a"inete stomatologice!
B ventilaFie
B formolizare de douC ori pe sCptCmHnC
B spClarea zilnicC a pevimentelor cu sodC de rufe 1-2M, cloraminC 1-2M,
detergenFi cationici 1S
B Dtergerea mo"ilierului, a pereFilor cu cloraminC 1-2M, detergenFi amfolitici
3,)-1M
B dezinfecFia instrumentarului prin imersie En cloraminC 1-2M, fenosept 1S
(. DezinfecFia autosanitarelor!
B Dtergere, stropire cu cloraminC 3,)-1M
B ciclic, pulverizare cu formol )M, "romocet 2S
). DezinfecFia mHinilor!
B spClare cu apC Di sCpun
B alcool etilic 433
B fenosept 3,1S
2. DezinfecFia lenjeriei!
B imersie En soluFie EncClzitC de cloraminC 1-2M, 1-2h
B limpezire En soluFie de clorurC de var 1-2M
B deroform, 1-2h
4. Aaine de lHnC, "lCnuri, covoare, saltele!
B pulverizare formol #-)M
B vapori de aldehidC formicC
7. ?eselC, tacHmuri!
B #3T En cloraminC 3,)M EncClzitC, /0N6 13# 1M, "romocet 1S
B fer"ere 1)-#3T En soluFie de car"onat de sodiu 2M
L. roduse patologice +vCrsCturi, materii fecale, sputC,!
B volum egal de cloraminC )M, var cloros 23M, 1-2h
B clorurC de var pul"ere 233-(33g'Jg
13. >atrine, recipiente, platforme de gunoi, stropire cu!
B clorurC de var 13M
B lapte de var 23M
B creolinC, crezol )-13M
11. *adavre!
B incinerare
B Envelite En pCturi Em"i"ate cu cloroform )M, var cloros )M Di Engropare la
minim 2m Entr-un strat de clorurC de var Di pul"ere.
12. ;HntHni!
B clorurC de var, 1-2g clor activ R (-7g clorurC de var 2)M'm# apC, pHnC la
1)-23 g'm# En epidemiile hidrice, inundaFii;
B dupC 2-# ore, fHntHna se goleDte Di se aDteaptC refacerea apei; se repetC
pHnC ce mirosul de clor dispare.