Sunteți pe pagina 1din 4

Estecriteriulfundamentaldeclasificareaconturilor,

PebazaacestuicriteriusentocmeteSCHEMAGENERALDECLASIFICAREACONTURILOR,
Conformacestuicriteriu,fiecarecontesteindividualizatcafiind:unactiv,uncapitalpropriu,odatoriesauunproceseconomic(venitsaucheltuial).
Prezentareaconturilornschemageneralesteordonatpeclasedeconturi,grupeisubgrupe

1. CLASA CONTURILOR DE BILAN 1.1. conturi de active imobilizate
1.2. conturi de active circulante
1.3. conturi de capitaluri proprii
1.4. conturi de provizioane
1.5. conturi de datorii
1.6. conturi de regularizare i
rectificative
2. CLASA CONTURILOR DE PROCESE 2.1. conturi de cheltuieli
2.2. conturi de venituri
3. CLASA CONTURILOR DE ORDINE I EVIDEN 3.1. conturi de ordine
3.2. conturi de eviden
4. CLASA CONTURILOR INTERNE DE GESTIUNE 4.1. conturi de decontri interne
4.2. conturi de calculaie
4.3. conturi privind costul
produciei

CLASA CONTURILOR DE BILAN
Grupa conturilor de active imobilizate

Cuprindeconturicareexprimvalorieconomicealeunorbunuricareseutilizeazoperioadmaindelungatnactivitateasocietii,fraseconsumalapri
malorutilizare.
Auconinutdeactiv,
Funcioneazdupregulileconturilordeactiv,
ndebitsenregistreazcreteri,
ncreditdescreteri,
iarlasfritulperioadei,ausoldfinaldebitoriexprimvaloareaactivelorimobilizateaflateninventarulsocietii.

CLASA CONTURILOR DE BILAN
Grupa conturilor de active circulante

Cuprindeconturicareexprimvalorieconomicealeunorbunuricareseaflnprocesedetransformare,decirculaiesaudeconsum(conturidestocuri,crean
e,investiiifinanciarepetermenscurt,casaiconturilabnci).
Auconinutdeactiv,
Funcioneazdupregulileconturilordeactiv,
ndebitsenregistreazcreteri,
ncreditdescreteri,
iarlasfritulperioadei,ausoldfinaldebitoriexprimvaloareaactivelorcirculanteaflateninventarulsocietii.

CLASA CONTURILOR DE BILAN
Grupa conturilor de capitaluri proprii

Cuprindeconturicareservescpentruevidenaoperaiilordeconsituireimodificareacapitalurilorproprii.
Auconinutdepasiv,
Funcioneazdupregulileconturilordepasiv,
ncreditsenregistreazcreteri,
ndebitdescreteri,
iarlasfritulperioadei,ausoldfinalcreditoriexprimcapitalurilepropriiexistentenstructurapatrimoniuluicasursedefinanarealeactivelor.