Sunteți pe pagina 1din 81

CUPRINS

Cuvint nainte ............................................................. 7


Episcop Kallistos Ware, Puterea numelui.
Rugciunea lui Iisus n spiritualitatea ortodox .... 13
Sfintul Grigorie Sinaitul, Despre cele dou

feluri de rugciune ..................................................... 59


Sfintul Grigorie Palama, Despre rugciune .......... 65
Sfintul Grigorie Palama, Despre rugdciunea
nencetat.............................................................. .... 67
Nichifor din singurtate, Despre rugciunea
inimii ....................................................................... 71
Sfintul Simeon Noul Teolog, Despre al treilea
fel de rugciune ..................................................... 74
Cuviosul Vasile de la Poiana Mrului, Despre
paza minJii ................................................................ 77
Ghervasie monahul,T ipicul sfintei rugciuni

cea cu mintea precum de la printele Iosif


s-a primit .................................................................. 79