Sunteți pe pagina 1din 7

TEMA NR.

1

Preluati din Statistica teritoriala 2011 doua serii de date interdependente, date in profil teritorial,
pe judete, ca de exemplu:

Exemplu:Nr. mediu salariai din sectorul energiei electrice, termice, gaze i ap = f (PIB)
Regiuni Judee
Numr mediu de salariai din sectorul
energiei electrice, termice, gaze i ap

PIB

Pentru cele doua variabile repartizate, referitoare la zona provinciilor reunite care sunt
incluse in modelul de corelatie, preluate din Statistica teritoriala se cere:

1. Calculati indicatorii tendintei centrale, variatia si asimetria pentru seriile de date repartizate
pe judete astfel :
a) nivelul mediu al fiecarei variabile ce revine pe un judet din zona provinciilor romanesti
reunite;
b) indicatorii medii de pozitie: mediana (Me) si modulul sau dominanta (Mo).

2. Caracterizati, masurati si comparati variatia fiecarei variabile (caracteristici) folosind
indicatorii de variatie:
a) simpli;
b) sintetici.

3. Caracterizati, masurati si comparati asimetria fiecarei variabile folosind indicatorii de
asimetrie.

4. Greutatea specifica a judetelor plasate peste fiecare medie calculata la punctul 1.

5. Dispersiile greutatilor specifice ale judetelor de la punctul anterior.


TEMA NR. 2


Folosind datele celor doua variabile repartizate, referitoare la zona provinciilor reunite
care sunt incluse in modelul de corelatie, preluate din Statistica teritoriala se cere:

1. Sa se prelucreze datele prin sistematizarea primara si sa se prezinte sub forma de: tabele,
serii si reprezentari grafice dupa cum urmeaza:


a) Sa se efecueze cate o grupare simpla a judetelor dupa variatia fiecarei caracteristici in parte ,
formandu-se patru-sase grupe egale.

b) Grupati combinat judete dupa variatia caracteristicilor luate doua cate doua (se vor folosi in
grupare acele caracteristici intre care exista o interdependenta , conexiune, legatura).

c) Reprezentati grafic rezultatele de le punctele a si bfolosind graficele adecvate.2. Caracterizati statistic judetele folosind o serie de distributie de frecvente unidimensionala
obtinuta prin gruparea simpla de la punctul 1 dupa cum urmeaza:
a) Calculati nivelul mediu al caracteristicii pe un judet din zona folosind media: aritmetica (),
armonica (h), patratica (p), geometrica (g).
- care din mediile calculate considerati ca este cea mai potrivita pentru seria de distributie
aleasa si de ce ?

b) Determinati indicatorii medii de pozitie: mediana (M
e
) si dominanta sau modulul(M
o
); fixati-
le pe graficele adecvate.

c) Masurati gradul de variatie al judetelor in functie de caracteristica de grupare folosita pe
baza indicatorilor de variatie: simpli si sintetici.

d) Folosind indicatorii de variatie apreciati normalitatea distributiei judetelor bazata pe un
model empiric.

e) Asimetria judetelor, precizand marimea si sensul acesteia.

f) Media si dispersia judetelor care se plaseaza peste nivelul mediu calculat la punctul 2a (se va
lua in considerare media considerata potrivita pentru distributia judetelor).

TEMA NR. 3


Analizati judetele din zona provinciilor reunite repartizate, pe baza unei distributii
bidimensionale obtinute prin gruparea combinata ( vezi tema 2, puntul 1b), dupa care urmeaza:

1.Masurati variatia caracteristicii secundare de grupare (y
j
) (dependenta) in functie de
caracteristica principala de grupare (x
I
) astfel:

a
a) calculati mediile pe grupe (partiale) si media totala () a variabilei y
j.
b) determinati regula de adunare a dispersiilor
c) testati semnificatia factorului principal de grupare (x ) asupra variabilei de grupare secundara
(y) folosind o:
-

metoda empirica (coeficientul de detrminatie)
-

metoda analitica (testul F de analiza dispersionata) pentru un nivel de semnificatie de 5%.
TEMA NR. 4


Masurati corelatia dintre cele doua variabile (caracteristice) folosite la tema nr. 1 dupa cum
urmeaza:
A. Metode PARAMETRICE

1. Intocmiti corelograma si alegeti functia de regresie adecvata.
2. Masurati si caracterizati legatura prin:
a) metoda regresiei
b) metoda raportului de corelatie
c) metoda coeficientului de corelatie
3. Ce considerati ca ar fi potrivit sa fie folosit in modelarea legaturii, coeficientul sau raportul
de corelatie?
4. Testati semnificatia celor doi indicatori sintetici de corelatie prin testul Fisher si testul
Student (testul t) pentru un nivel de semnificatie de 5%.

B. Metode NEPARAMETRICE

1. Masurati legatura dintre x si y folosind coeficientii Fechner si coeficientul Pearson
pentru ca indicator neparametric.

TEMA NR.5


Preluati din Anuarul Statistic sau oricare alta sursa de date o serie cronologica formata din
cel putin sase termeni consecutivi cat mai aproape de perioada curenta ( anul 2012) referitor la:
productie, consum, turism,, comert,servicii sau din baza de date aferente temei nr.1 si nr.2 intre
anii 2008-2012, sau date lunare.

Pe baza seriei alese se cere:

1 Sa se precizeze felul seriei se sa se reprezinte grafic folosind graficul adecvat;

2 Sa se prelucreze termenii seriei cronologice, calculandu-se indicatorii absoluti, relativi si
medii.

3 Sa se ajusteze seria de date prin metode, (cel putin doua):
a simple,
b analitice.

4 Care din metodele de trend folosite considerati ca este mai potrivita cu tendinta seriei de
date:

5 Caracterizati si masurati variatia reziduala corespunzatoare functiei alese;

6 Considerand ca in urmatorii ani fenomenul analizat prin seria cronologica va evolua la fel
ca si in perioada anterioara sa se determine valorile de prognoza folosind modele de
extrapolare simple si analitice; explicati eventualele diferente intre valorile reale si cele de
prognoza.


Regiunile de dezvoltare cu judeele corespunztoare:
1. Nord-Vest (6 judee)
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramure
Satu Mare
Slaj

2. Centru (6 judee)
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu

3. Nord-Est (6 judee)
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceva
Vaslui

4. Sud-Est (6 judee)
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea

5. Bucureti-Ilfov (2 judee)
Ilfov
Municipiul Bucureti

6. Sud-Muntenia (7 judee)
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman
7. Sud-Vest Oltenia (5 judee)
Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea

8. Vest (4 judee)
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi


Observatii:Toate cerintele sunt obligatorii. Nerealizarea unei cerinte atrage acordarea punctajului 0 la proiect.