Sunteți pe pagina 1din 18

STUDIILE ECOLOGICE

Este focalizat mai mult pe grupuri decat


pe indivizi
Este un studiu cu design complet
Concepte de definit: - de masurare
- de analiza si
inferenta ecologica

Nivele de masurare
Sursele de date: observarea directa a indivizilor
(varsta, TA) sau a grupurilor, organizatiilor,
teritoriilor (dezorganizare sociala, poluarea
aerului)
Observatiile se organizeaza in masuratori
specifice ale variabilelor din populatia studiata:-
variabilele la nivel individual sunt proprietati ale
indivizilor
- variatiile ecologice sunt proprietati ale
grupurilor
Masuratorile ecologice pot fi clasificate in trei
grupuri:
Masuratori agregate (ex. Medii, proportii care
sunt observatii derivate de la indivizii
componenti ai fiecarui grup ex. Frecventa
fumatorilor, mediana venitului familiilor)
Masuratori de mediu caracteristici fizice ale
locului care traiesc sau muncesc membrii fiecarui
grup. Fiecare masuratoare de mediu are un
analog la nivel individual diferit la membrii
grupului (doze)
Masuratori globale sunt atribute ale grupurilor
pentru care nu se pot face distributii le nivel
individual (densitatea populatiei, nivelul
dezvoltarii sociale)
Nivele de analiza
Unitatea de analiza: nivelul comun pentru
care datele asupra tuturor variabilelor sunt
reduse si analizate.
La nivel individual fiecare variabila este
atasata unui individ.(nivelul de poluare
intr-o zona poate fi atasat fiecarui subiect
care traieste in acea zona).

Analiza complet ecologica: toate
variabilele sunt masuratori ecologice si
astfel unitatea de analiza este grupul
(regiunea, locul de munca, scoala)
Analiza partial ecologica pentru 3 sau mai
multe variabile: informatiile sunt aditionale
pentru anumite intersectii de
combinatii.(varsta unei populatii si bolnavii
de cancer din acea regiune)
Analiza multinivel: tip special de modelare
care combina analiza la 2-3 nivele.

Nivele de inferenta
Inferenta epidemiologica:reprezinta
intervalul de incredere pentru fiecare
variabila in interiorul fiecaruia gasim
valorile corespunzatoare populatiei
generale
Inferenta biologica: este legata de riscurile
individuale
Inferenta ecologica: este legata de
efectele asupra ratelor de grup
Exemplu: obiectivul studiului: estimarea
efectului biologic al purtarii castii de
protectie asupra riscului de deces ala
motociclistilor, nivelul de inferenta este
biologic.
Obiectiv: estimarea efectului ecologic al
legii utilizarii castii asupra mortalitatii
motociclistilor in diferite state, nivelul
inferentei este ecologic.
Argumente pentru studii ecologice
Costul redus: datorita utilizarii surselor
secundare
Previne limitele masurilor in studiile la
nivel individual
Pot evidentia variatiile importante legate
de media expunerii intre grupuri,
acoperind un numar mare de zone.
Studiile epidemiologice
experimentale si operationale


Controleaza o ipoteza elaborata in cadrul
anchetelor descriptive si verificata analitic
Sunt singurele studii care pot dovedi
relatia cauzala sau eficacitatea unor decizii
diagnostice sau terapeutice
Domeniile de aplicare
Evaluarea eficacitatii vaccinurilor noi in
protectia populatiei impotriva bolilor
transmisibile
Experimentarea in vederea introducerii in
practica medicala a unor medicamente
noi, duoa ce acestea au fost verificate in
laborator si pe animale de experienta
Domeniile de aplicare
Demonstrarea valorii unor conduite
terapeutice noi fata de cele uzuale in
momentul respectiv
Evaluarea anumitor forme de organizare a
asistentei medicale, a unor noi tipuri de
servicii sau ingrijiri medicale
Studii pe subiecti umani, cercetari privind
etiopatogenia anumitor maladii. (interzis
etica)
Metodologia studiilor experimentale
si operationale
Deosebiri fata de studiile analitice:
- factorul de risc este controlat de epidemiolog.
Acesta constituie un lot martor si un lot test
asemanator. Lotului test i se administreaza
factorul de risc. Lotului martor i se administreaza
placebo.
- alcatuirea lotului martor si a lotului test este
mai usoar, putandu-se realiza 2 loturi identice
- din motive etice, este aproape imposibil
experimentarea factorilor de risc. Este posibila
experimentarea factorilor de protectie (vaccinuri)
- administrarea factorului de risc sau de
protectie se poate face direct.
Pentru a elimina distorsiunile experimentul
trebuie sa se faca prin metoda simplu
orb sau dublu orb.
Metoda simplu orb:
- se lucreaza cu 2 loturi identice, unui lot I
se administreaza produsul activ, celuilalt
placebo.
- experimentatorul cunoaste care din cele
doua produse este activ si inactiv.
Datorita acestui fapt pot apare 2 grupuri de
erori:
1. atentia cu care experimentatorul
urmareste cele doua loturi, atentia
acordata fiind mai mare lotului test, care
poate fi sesizata de persoanele din cele
doua loturi, sau experimentatorul nu
sesizeaza anumite simptome care apar in
lotul martor
2. modul de redactare si comunicare a
rezultatelor este influentat de faptul ca
experimentatorul cunoaste produsul activ
si la ce trebuie sa se astepte din partea
lui.
Metoda dublu orb
Nici loturile si nici experimentatorul nu cunosc
care este produsul activ si care placebo.
Ambalajele sunt identice, dar cu numere de serie
diferite.
La comunicarea rezultatelor se indica si numarul
de serie al produsului administrat si numai
conducatorul experimentului cunoaste care este
produsul activ.
Erorile sunt reduse.
Schema generala a unui studiu
experimental
Se aleg doua loturi de subiecti cat mai asemanatoare
intre ele
Se administreaza unui lot produsul activ
Se administreaza lotului martor un produs cu
caracteristici similare, dar fara componenta activa
(placebo)
Administrarea este de preferat sa se faca prin metoda
dublu orb
Se consemneaza rezultatele aparute si se calculeaza:
riscul bolii la expus, riscul bolii la neexpusi, RR, Ra se
interpreteaza aceste valori
Se efectueaza testarea statistica a deosebirilor
constatate (U, T X
2
)
Se efectueaza inferenta epidemiologica pentru stabilirea
intervalului de incredere al riscurilor in populatia globala.