Sunteți pe pagina 1din 1

S4

Misiunea de audit cuprinde 3 faze care se desfasoara astfel:


1. Faza initiala: specific ei este faptul ca se desfasoara la sediul auditorului si cuprinde 2 etape:
a) Contractarea lucrarilor si planificarea misiunii de audit
b) Elaborarea programului de lucru
2. Faza propriu zisa: are specific ca se desfasoara la sediul entitatii auditate si cuprinde
urmatoarele etape:
a) Identificarea responsabilitatilor conducerii entitatii auditate, responsabilitati legate de
existenta si functionalitatea sistemului de control intern si politicile contabile aplicate
b) Responsabilitatile auditorului legate de derularea misiunii de audit si tehnicilie de control
auditate. In aceasta faza are loc evaluarea sistemului de control intern, verificarea conturilor
si emiterea opiniei de audit.
3. Faza finalizarii misiunii de audit cuprinde:
- Elaborarea raportului de audit
- Etapa de documentare a lucrarilor pe parcursul misiunii
- Utilizarea lucrarilor altor specialisti
- Verificarea documentatiilor ulterioare inchiderii exercitiului financiar
Opinia in audit poate fi de 4 feluri:
1. Opinie favorabila fara rezerve
2. Opinie favorabile cu rezerve
3. Opinie nefavorabila
4. Imposibilitatea emiterii unei opinii