Sunteți pe pagina 1din 13

L E G E

privind indemnizaiile pentru incapacitate temporar de munc


i alte prestaii de asigurri sociale

nr. 289-XV din 22.!.2"

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.168-170/773 din 10.09.2004

# # #
$ % & ' ( ) *

$apitolul (
+(*&,-(.(( GE)E'/LE
Articolul 1. Obiectul i sfera de aplicare a prezentei legi

$apitolul ((
&'E*0/.((LE +E /*(G%'1'( *,$(/LE
Articolul 2. Dreptul la prestaii de asigurri sociale
Articolul 3. Acordurile (conveniile) internaionale
Articolul . !ursele de finanare a prestaiilor de asigurri sociale
Articolul ". #ipurile de prestaii de asigurri sociale
Articolul $. %ondiiile de acordare a prestaiilor de asigurri sociale
Articolul &. 'aza de calcul a inde(nizaiilor de asigurri sociale
Articolul ). %onfir(area dreptului la inde(nizaie pentru incapacitate te(porar de (unc
Articolul *. +erioada pentru care se acord inde(nizaie pentru incapacitate te(porar de (unc
Articolul 1,. Dreptul la prelungirea perioadei pentru care se acord inde(nizaie pentru incapacitate
te(porar de (unc
Articolul 11. +lata inde(nizaiei -n cazul -ncadrrii -n grad de dizabilitate
Articolul 12. Dreptul la inde(nizaii de asigurri sociale -n anu(ite situaii
Articolul 13. %uantu(ul inde(nizaiei pentru incapacitate te(porar de (unc
Articolul 1. .nde(nizaia pentru prevenirea -(bolnvirilor
Articolul 1". +restaiile pentru recuperarea capacitii de (unc
Articolul 1$. .nde(nizaia de (aternitate
Articolul 1&. Abrogat
Articolul 1). .nde(nizaia pentru creterea copilului
Articolul 1*. .nde(nizaia pentru -ngri/irea copilului bolnav
Articolul 2,. +erioada pentru care se acord inde(nizaie pentru -ngri/irea copilului bolnav
Articolul 21. A/utorul de deces
Articolul 22. +lata inde(nizaiei pentru incapacitate te(porar de (unc -n cazul fali(entului
anga/atorului
Articolul 23. Acordarea inde(nizaiilor de asigurri sociale persoanelor care desfoar activiti -n
(ai (ulte uniti
Articolul 2. %alculul i plata inde(nizaiilor de asigurri sociale
Articolul 2". #er(enele de plat a inde(nizaiilor de asigurri sociale
Articolul 2$. +ersoanele crora li se pltete inde(nizaie de asigurri sociale
Articolul 2&. #er(enul de prescripie pentru plata inde(nizaiei de asigurri sociale
Articolul 2). 0ncetarea1 suspendarea i reluarea plii inde(nizaiilor de asigurri sociale
Articolul 2*. !tingerea dreptului la inde(nizaie pentru incapacitate te(porar de (unc
Articolul 3,. %ontrolul acordrii inde(nizaiilor de asigurri sociale

$apitolul (((
!"clu#$
Articolul 31. !"clu#

$apitolul (V
+(*&,-(.(( 2()/LE
Articolul 32. 2ecuperarea su(elor pltite necuvenit
Articolul 33. !oluionarea litigiilor ce in de aplicarea prezentei legi
Articolul 3. .ntrarea -n vigoare a prezentei legi%ot&' (n t)"tul l)gii* abr)vi)r)a +,.!.M.-.. #) #ub#titui) cu abr)vi)r)a +,%//,M.* iar cuvint)l)
+invaliditat). 0i +1andica2. #) #ub#titui) cu cuv3ntul +di4abilitat). confor5 6)gii nr.332 din
23.12.2013* 3n vigoar) 01.04.2014


+arla(entul adopt prezenta lege organic.

$apitolul (
+(*&,-(.(( GE)E'/LE
/rticolul 3. Obiectul i sfera de aplicare a prezentei legi
(1) +rezenta lege stabilete dreptul la prestaii de asigurri sociale pentru prevenirea1
li(itarea1 -nlturarea riscurilor sociale i susinerea financiar a persoanelor -ndreptite a le
pri(i1 -n cazul producerii unor astfel de riscuri.
(2) 2egle(entrile prezentei legi se aplic -n cazul ur(toarelor riscuri sociale asigurate3
-(bolnvirea1 (aternitatea1 creterea copilului i decesul.
7Art.1 co52l)tat 2rin 6)g)a nr.332 din 23.12.2013* 3n vigoar) 01.04.20148
7Art.1 5odificat 2rin 6)g)a nr.268-9-: din 28.07.2006* 3n vigoar) 01.01.20078

$apitolul ((
&'E*0/.((LE +E /*(G%'1'( *,$(/LE
/rticolul 2. Dreptul la prestaii de asigurri sociale
(1) Dreptul la prestaii de asigurri sociale1 -n condiiile prezentei legi1 se e4ercit prin
siste(ul public de asigurri sociale.
(2) 5a prestaii de asigurri sociale au dreptul asiguraii cu do(iciliul sau reedina -n
2epublica 6oldova i o(erii cu drept la a/utor de o(a/ (-n continuare 7 0o5)ri).
(3) +ersoana are dreptul la prestaiile de asigurri sociale legate de riscurile sociale de care
este asigurat.
() +ersoanele asigurate au dreptul1 -n condiiile prezentei legi1 la prestaii de asigurri
sociale i -n cazurile -n care riscul asigurat s8a produs -n perioada de prob sau -n ziua
concedierii. 0n cazul persoanelor anga/ate -n baza contractului individual de (unc pe durat
deter(inat1 precu( i -n cazul lic9idrii unitii1 dreptul la prestaii -nceteaz la data -ncetrii
contractului1 cu e4cepia dreptului la inde(nizaie de (aternitate i inde(nizaie pentru
incapacitate te(porar de (unc survenit -n ur(a unui accident de (unc sau a unei boli
profesionale. 0n cazul -ncetrii contractului individual de (unc pe durat deter(inat1 precu( i
-n cazul lic9idrii unitii -n perioada aflrii -n concediu pentru -ngri/irea copilului p-n la
-(plinirea v-rstei de 3 ani1 dreptul la inde(nizaia pentru creterea copilului se (enine i dup
-ncetarea contractului1 cu condiia c asiguratul nu se anga/eaz la o alt unitate.
(
1
) Dreptul persoanei asigurate la inde(nizaiile prevzute la art." alin.(1) lit.a)1 b)1 d) i
g) i art.1" alin.(1) lit.a) se stabilete dac aceasta confir(1 prin declaraie pe propria
rspundere1 pierderea1 la toate unitile -n care desfoar activiti1 a venitului asigurat pentru
-ntreaga perioad a concediului (edical.
(") %ategoriile de persoane asigurate obligatoriu -n siste(ul public s-nt specificate -n
5egea nr.)*8:.; din ) iulie 1*** privind siste(ul public de asigurri sociale.
7Art.2 co52l)tat 2rin 6)g)a nr.;0 din 28.03.2014* 3n vigoar) 01.04.20148
7Art.2 co52l)tat 2rin 6)g)a nr.332 din 23.12.2013* 3n vigoar) 01.04.20148
7Art.2 5odificat 2rin 6)g)a nr.;6 din 09.06.2011* 3n vigoar) 01.07.20118

/rticolul 4. Acordurile (conveniile) internaionale
Dac acordurile (conveniile) internaionale privind asigurrile sociale la care 2epublica
6oldova este parte stabilesc alte dispoziii dec-t cele din prezenta lege1 se aplic dispoziiile
acestor acorduri (convenii).

/rticolul ". !ursele de finanare a prestaiilor de asigurri sociale
(1) +lata prestaiilor de asigurri sociale prevzute la art." alin.(1) lit.b)1 c)1 d)1 e)1 f)1 g)1 9)
se efectueaz integral de la bugetul asigurrilor sociale de stat.

7Alin.2$ art.4 abrogat 2rin 6)g)a nr.332 din 23.12.2013* 3n vigoar) 01.04.20148

(2
1
) 0ncep-nd cu anul 2,131 plata inde(nizaiei pentru incapacitate te(porar de (unc
cauzat de boli obinuite sau de accidente nelegate de (unc1 cu e4cepia cazurilor prevzute la
alin.(3) din prezentul articol1 se efectueaz -n (odul ur(tor3
a) pri(ele cinci zile calendaristice de incapacitate te(porar de (unc se pltesc din
(i/loacele anga/atorului1 -ns nu (ai (ult de 1" zile cu(ulative pe parcursul unui an
calendaristic -n cazul (ai (ultor perioade de incapacitate te(porar de (unc. 0n cazul
o(erilor1 inde(nizaia pentru incapacitate te(porar de (unc se pltete din (i/loacele
bugetului asigurrilor sociale de stat din pri(a zi<
b) -ncep-nd cu a asea zi calendaristic de incapacitate te(porar de (unc1 iar -n cazul
(ai (ultor perioade de incapacitate te(porar de (unc 7 -ncep-nd cu pri(a zi dup e4pirarea
celor 1" zile cu(ulative pltite din (i/loacele anga/atorului1 inde(nizaia se pltete din
(i/loacele bugetului asigurrilor sociale de stat.
(3) +lata inde(nizaiei pentru incapacitate te(porar de (unc cauzat de tuberculoz1 de
!.DA1 de cancer de orice tip sau de apariia riscului de -ntrerupere a sarcinii1 precu( i plata
inde(nizaiei pentru incapacitate te(porar de (unc fe(eilor gravide care se afl la eviden -n
instituiile (edico8sanitare1 se efectueaz integral de la bugetul asigurrilor sociale de stat1
-ncep-nd cu pri(a zi calendaristic de incapacitate te(porar de (unc.
7Art.4 5odificat 2rin 6)g)a nr.332 din 23.12.2013* 3n vigoar) 01.04.20148
7Art.4 co52l)tat 2rin 6)g)a nr.178 din 11.07.2012* 3n vigoar) 01.01.20138
7Art.4 5odificat 2rin 6)g)a nr.202 din 27.09.2012* 3n vigoar) 09.11.20128
%ot&' <) d)clar& n)con#titu=ional) 2r)v)d)ril) art.4 alin.2$ lit.a$ confor5 >ot. ,ur=ii ,on#titu=ional) nr.;
din 10.04.2012* 3n vigoar) 10.04.2012
7Art.4 co52l)tat 2rin 6)g)a nr.227 din 2;.11.2011* 3n vigoar) 13.01.20128
7Art.4 5odificat 2rin 6)g)a nr.3 din 1;.01.2012* 3n vigoar) 01.01.20128
7Art.4 3n r)dac=ia 6)giinr.;6 din 09.06.2011* 3n vigoar) 01.07.20118

/rticolul 5. #ipurile de prestaii de asigurri sociale
(1) Asiguraii din siste(ul public de asigurri sociale au dreptul la ur(toarele prestaii3
a) inde(nizaie pentru incapacitate te(porar de (unc cauzat de boli obinuite sau de
accidente nelegate de (unc<
b) inde(nizaie pentru prevenirea -(bolnvirilor (carantin)<
c) prestaie pentru recuperarea capacitii de (unc<
d) inde(nizaie de (aternitate<

76it.)$ abrogat& 2rin 6)g)a nr.178 din 11.07.2012* 3n vigoar) 01.01.20138

f) inde(nizaie pentru creterea copilului p-n la -(plinirea v-rstei de 3 ani<
g) inde(nizaie pentru -ngri/irea copilului bolnav<
9) a/utor de deces.
(2) =o(erii au dreptul la prestaiile prevzute la alin.(1) lit.a)1 d) i 9).
(3) 6odul de acordare a prestaiilor de asigurri sociale se stabilete de >uvern.
7Art.; 5odificat 2rin 6)g)a nr.332 din 23.12.2013* 3n vigoar) 01.04.20148

/rticolul 6. %ondiiile de acordare a prestaiilor de asigurri sociale
(1) Asiguraii au dreptul la prestaii de asigurri sociale dac au un stagiu total de cotizare
de cel puin 3 ani.
(2) Asiguraii care au un stagiu total de cotizare de p-n la 3 ani beneficiaz de dreptul la
prestaii de asigurri sociale dac confir( un stagiu de cotizare de cel puin * luni -n ulti(ele 2
de luni pre(ergtoare datei producerii riscului asigurat sau datei naterii copilului -n cazul
riscului asigurat creterea copilului.
(3) Asiguraii care desfoar activitate pe baz de contract individual de (unc pe durat
deter(inat1 inclusiv cei care (uncesc la lucrri sezoniere1 beneficiaz de dreptul la prestaii de
asigurri sociale dac au stagiul de cotizare specificat la alin.(1) sau (2) ori de cel puin 12 luni1
realizat -n ulti(ele 2 de luni anterioare producerii riscului asigurat.
() =o(erii beneficiaz de prestaii de asigurri sociale cu condiia suspendrii pentru
aceast perioad a plii a/utorului de o(a/.
(") A/utorul de deces se acord asigurailor indiferent de durata stagiului de cotizare1
precu( i persoanelor care nu au statut de asigurat1 dar care confir( stagiul de cotizare de cel
puin 3 ani.
($) ?e(eile asigurate au dreptul la inde(nizaie de (aternitate indiferent de durata
stagiului de cotizare.
(&) !oia aflat la -ntreinerea soului asigurat beneficiaz de dreptul la inde(nizaie de
(aternitate -n cazul -n care soul confir( un stagiu de cotizare specificat la alin.(1)1 (2) sau (3).
0n cazul -nregistrrii cstoriei dup producerea riscului asigurat (concediul de (aternitate)1
dreptul la inde(nizaie se stabilete pentru perioada de la data -nregistrrii cstoriei p-n la data
e4pirrii concediului de (aternitate.
()) +ersoanele care au beneficiat sau beneficiaz de prestaii de asigurri sociale pe
teritoriul altui stat nu pot beneficia1 -n condiiile prezentei legi1 de inde(nizaie pentru acelai
risc asigurat i pentru aceeai perioad.
7Art.6 5odificat 2rin 6)g)a nr.332 din 23.12.2013* 3n vigoar) 01.04.20148

/rticolul !. 'aza de calcul a inde(nizaiilor de asigurri sociale
(1) 'aza de calcul al inde(nizaiilor de asigurri sociale prevzute la art." alin.(1) lit.a)1 b)1
d) i g) i art.1" alin.(1) lit.a) o constituie venitul (ediu lunar asigurat realizat -n ulti(ele 12 luni
calendaristice pre(ergtoare lunii producerii riscului asigurat1 venit din care au fost calculate
contribuii individuale de asigurri sociale.
(2) 'aza de calcul al inde(nizaiei de asigurri sociale prevzute la art." alin.(1) lit.f) o
constituie venitul (ediu lunar asigurat realizat -n ulti(ele 12 luni calendaristice pre(ergtoare
lunii naterii copilului1 venit din care au fost calculate contribuii individuale de asigurri sociale.
5unile calendaristice ale concediului prenatal se substituie cu acelai nu(r de luni
calendaristice i(ediat pre(ergtoare perioadei incluse -n calcul.
(3) ;enitul asigurat pentru lunile incluse -n calcul la deter(inarea bazei de calcul al
inde(nizaiilor de asigurri sociale nu poate depi plafonul venitului din care se calculeaz
contribuiile individuale de asigurri sociale stabilit prin legea bugetului asigurrilor sociale de
stat pentru anul respectiv. 0n cazul -n care -n calcul se include anul calendaristic inco(plet1
venitul asigurat se plafoneaz reieind din nu(rul de luni -n care s8a calculat venitul asigurat.
() ;enitul (ediu lunar asigurat se deter(in prin -(prirea la 12 a venitului asigurat
realizat la toate unitile -n ulti(ele 12 luni calendaristice pre(ergtoare lunii producerii riscului
asigurat.
(") 0n cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unitile -n unele i aceleai luni
calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse -n calcul la deter(inarea bazei de
calcul al inde(nizaiilor din (otiv de concediu (edical1 concediu de (aternitate1 concediu
pentru -ngri/irea copilului p-n la -(plinirea v-rstei de 3 ani1 o(a/ cu drept de a/utor de o(a/1
aceste luni se includ -n calcul cu venit lunar asigurat -n cuantu(ul unui salariu tarifar pentru
categoria . de salarizare -n sectorul bugetar sau1 dup caz1 -n cuantu(ul (ini( garantat al
salariului -n sectorul real -n vigoare la data producerii riscului asigurat1 la locul de (unc de baz
al asiguratului ori1 la cererea asiguratului1 se substituie cu acelai nu(r de luni calendaristice
i(ediat pre(ergtoare perioadei incluse -n calcul1 cu condiia c aceasta va duce la (a/orarea
cuantu(ului inde(nizaiei. Aceast prevedere nu se aplic -n cazul lipsei integrale a venitului
asigurat la toate unitile -n unele i aceleai luni calendaristice din perioada celor 12 luni
calendaristice incluse -n calcul la deter(inarea bazei de calcul al inde(nizaiilor din alte (otive
dec-t cele (enionate sau din (otivele (enionate co(binate cu alte (otive.
("
1
) Dac venitul asigurat lipsete la toate unitile -n unele i aceleai luni calendaristice
din perioada celor 12 luni calendaristice incluse -n calcul ori dac venitul lunar asigurat realizat
-n perioada celor 12 luni calendaristice incluse -n calcul este (ai (ic dec-t salariul tarifar pentru
categoria . de salarizare -n sectorul bugetar sau1 dup caz1 dec-t cuantu(ul (ini( garantat al
salariului -n sectorul real din (otiv de concediu (edical1 concediu de (aternitate1 concediu
pentru -ngri/irea copilului p-n la -(plinirea v-rstei de 3 ani1 o(a/ cu drept de a/utor de o(a/1
atunci aceste luni se includ -n baza de calcul al inde(nizaiei de (aternitate i al inde(nizaiei
pentru creterea copilului p-n la -(plinirea v-rstei de 3 ani cu venit lunar asigurat -n cuantu(ul
unui salariu tarifar pentru categoria . de salarizare -n sectorul bugetar sau1 dup caz1 -n
cuantu(ul (ini( garantat al salariului -n sectorul real -n vigoare la data producerii riscului
asigurat1 la locul de (unc de baz al asiguratului ori1 la cererea asiguratului1 se substituie cu
acelai nu(r de luni calendaristice i(ediat pre(ergtoare perioadei incluse -n calcul1 cu
condiia c aceasta va duce la (a/orarea cuantu(ului inde(nizaiei. Aceast prevedere nu se
aplic -n cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unitile -n unele i aceleai luni
calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse -n calcul la deter(inarea bazei de
calcul al inde(nizaiilor din alte (otive dec-t cele (enionate sau din (otivele (enionate
co(binate cu alte (otive.
($) 0n cazul -n care asiguratul a activat -n perioada pre(ergtoare lunii producerii riscului
asigurat (ai puin de 12 luni calendaristice1 aceleai luni calendaristice lips la toate unitile de
p-n la anga/are se includ -n calcul cu venit lunar asigurat -n cuantu(ul unui salariu tarifar pentru
categoria . de salarizare -n sectorul bugetar sau1 dup caz1 -n cuantu(ul (ini( garantat al
salariului -n sectorul real -n vigoare la data producerii riscului asigurat1 la locul de (unc de baz
al asiguratului.
(&) 0n cazul -n care asiguratul1 -n ulti(ele 12 luni calendaristice pre(ergtoare lunii
producerii riscului asigurat1 nu are realizat venit asigurat la nicio unitate din (otiv de concediu
(edical1 concediu de (aternitate1 concediu pentru -ngri/irea copilului p-n la -(plinirea v-rstei
de 3 ani1 o(a/ cu drept de a/utor de o(a/1 baza de calcul al inde(nizaiei o constituie
cuantu(ul unui salariu tarifar pentru categoria . de salarizare -n sectorul bugetar sau1 dup caz1
cuantu(ul (ini( garantat al salariului -n sectorul real -n vigoare la data producerii riscului
asigurat1 la locul de (unc de baz al asiguratului ori1 la cererea asiguratului1 aceste luni se
substituie cu acelai nu(r de luni calendaristice i(ediat pre(ergtoare perioadei incluse -n
calcul1 cu condiia c aceasta va duce la (a/orarea cuantu(ului inde(nizaiei.
(&
1
) 0n cazul -n care asiguratul1 -n ulti(ele 12 luni calendaristice pre(ergtoare lunii
producerii riscului asigurat1 nu are realizat venit asigurat la nicio unitate ori dac venitul lunar
asigurat realizat -n ulti(ele 12 luni calendaristice incluse -n calcul este (ai (ic dec-t salariul
tarifar pentru categoria . de salarizare -n sectorul bugetar sau1 dup caz1 dec-t cuantu(ul (ini(
garantat al salariului -n sectorul real din (otiv de concediu (edical1 concediu de (aternitate1
concediu pentru -ngri/irea copilului p-n la -(plinirea v-rstei de 3 ani1 o(a/ cu drept de a/utor de
o(a/1 baza de calcul al inde(nizaiei de (aternitate i al inde(nizaiei pentru creterea
copilului p-n la -(plinirea v-rstei de 3 ani o constituie cuantu(ul unui salariu tarifar pentru
categoria . de salarizare -n sectorul bugetar sau1 dup caz1 cuantu(ul (ini( garantat al salariului
-n sectorul real -n vigoare la data producerii riscului asigurat1 la locul de (unc de baz al
asiguratului ori1 la cererea asiguratului1 aceste luni se substituie cu acelai nu(r de luni
calendaristice i(ediat pre(ergtoare perioadei incluse -n calcul1 cu condiia c aceasta va duce la
(a/orarea cuantu(ului inde(nizaiei.
(&
2
) 0n cazul -n care asiguratul1 -n ulti(ele 12 luni calendaristice pre(ergtoare lunii
survenirii riscului asigurat1 nu a realizat venit asigurat la nicio unitate din (otiv de concediu
pentru -ngri/irea copilului p-n la -(plinirea v-rstei de 3 ani1 cuantu(ul inde(nizaiei de
(aternitate i al inde(nizaiei pentru creterea copilului ur(tor se stabilete reieind din baza
de calcul -n al crei te(ei s8au calculat aceste inde(nizaii pentru copilul precedent.
()) 5a deter(inarea bazei de calcul al inde(nizaiilor de asigurri sociale1 lunile
calendaristice -n care nu s8a realizat venit asigurat din (otiv de concediu (edical1 concediu de
(aternitate1 concediu pentru -ngri/irea copilului p-n la -(plinirea v-rstei de 3 ani1 o(a/ cu
drept de a/utor de o(a/ se includ -n calcul -n (odul prevzut la alin.(")1 ($) i (&) nu(ai la
unitatea -n care asiguratul -i desfoar activitatea de baz. @nitatea -n care asiguratul -i
desfoar activitatea de baz se consider unitatea unde se pstreaz carnetul de (unc al
asiguratului.
(*) +revederile alin.()8())1 (11) i (12) se aplic la deter(inarea bazei de calcul al
inde(nizaiilor i -n cazul -n care asiguratul activeaz la o singur unitate.
(1,) 5unile din perioada de 12 luni calendaristice pre(ergtoare producerii riscului
asigurat -n care venitul asigurat lipsete din alte (otive dec-t cele (enionate la alin.(") nu se
e4clud din calcul.
(11) 0n cazul -n care asiguratul1 -n ulti(ele 12 luni calendaristice pre(ergtoare lunii
producerii riscului asigurat1 nu are realizat venit asigurat la nicio unitate din alte (otive dec-t
concediul (edical1 concediul de (aternitate1 concediul pentru -ngri/irea copilului p-n la
-(plinirea v-rstei de 3 ani1 o(a/ul cu drept de a/utor de o(a/1 inde(nizaia de asigurri sociale
nu se acord.
(12) 'aza de calcul al inde(nizaiei de (aternitate pentru fe(eile asigurate care nu se
-ncadreaz -n niciuna dintre condiiile prevzute la art.$ alin.(1)1 (2) i (3) din prezenta lege o
constituie cuantu(ul unui salariu tarifar pentru categoria . de salarizare -n sectorul bugetar sau1
dup caz1 cuantu(ul (ini( garantat al salariului -n sectorul real -n vigoare la data producerii
riscului asigurat1 la locul de (unc de baz al fe(eii asigurate.
(13) 'aza de calcul al inde(nizaiei de (aternitate acordate soiilor aflate la -ntreinerea
soilor asigurai o constituie venitul (ediu lunar asigurat al soului1 deter(inat -n condiiile
prezentului articol.
(1) 'aza de calcul al inde(nizaiilor de asigurri sociale prevzute la art." alin.(1) lit.a) i
d) i art.1" alin.(1) lit.a) pentru o(eri o constituie cuantu(ul lunar al a/utorului de o(a/ -n
vigoare la data producerii riscului asigurat.
(1") ;enitul asigurat se include -n calcul -n lunile pentru care a fost calculat.
(1$) .nde(nizaiile prevzute la art." alin.(1) lit.a)1 b)1 d) i g) i art.1" alin.(1) lit.a) se
calculeaz i se pltesc pentru zile calendaristice. ;enitul asigurat pentru o zi calendaristic se
deter(in prin -(prirea venitului (ediu lunar asigurat1 calculat -n confor(itate cu prevederile
prezentului articol1 la nu(rul de zile calendaristice din luna pentru care se pltete
inde(nizaia.
(1&) .nde(nizaiile de asigurri sociale prevzute la art." alin.(1) lit.a)1 b)1 d)1 f) i g) i
art.1" alin.(1) lit.a)1 stabilite -n confor(itate cu prezenta lege1 nu se recalculeaz1 cu e4cepia
cazurilor legate de (odificarea legislaiei privind (odul de salarizare.
7Art.7 co52l)tat 2rin 6)g)a nr.;0 din 28.03.2014* 3n vigoar) 01.04.20148
7Art.7 3n r)dac=ia 6)gii nr.332 din 23.12.2013* 3n vigoar) 01.04.20148
7Art.7 co52l)tat 2rin 6)g)a nr.227 din 2;.11.2011* 3n vigoar) 13.01.20128

/rticolul 8. %onfir(area dreptului la inde(nizaie pentru incapacitate te(porar de
(unc
Dreptul la inde(nizaie pentru incapacitate te(porar de (unc se confir( prin certificat
de concediu (edical1 eliberat -n (odul aprobat de >uvern.

/rticolul 9. +erioada pentru care se acord inde(nizaie pentru incapacitate te(porar de
(unc
(1) +erioada pentru care se acord inde(nizaie pentru incapacitate te(porar de (unc
este de cel (ult 1), de zile -n cursul unui an calendaristic. +lata inde(nizaiei se efectueaz -n
condiiile art..
(2) .nde(nizaia pentru incapacitate te(porar de (unc1 -ncep-nd cu a 12,8a zi1 se
pltete -n cazul prelungirii concediului (edical1 avizat de %onsiliul Aaional pentru
Deter(inarea Dizabilitii i %apacitii de 6unc (-n continuare 7 %ADD%6).
(3) Asigurailor cu contract individual de (unc pe durat deter(inat ce nu depete un
an1 inclusiv celor anga/ai la lucrri sezoniere1 i o(erilor1 -n perioada de acordare a a/utorului
de o(a/1 inde(nizaia pentru incapacitate te(porar de (unc se acord pentru o perioad de
p-n la 3, de zile -n cursul unui an calendaristic. Asigurailor cu contract individual de (unc pe
durat deter(inat ce depete un an inde(nizaia pentru incapacitate te(porar de (unc se
acord -n condiiile alin.(1).
() +erioada pentru care se acord inde(nizaie pentru incapacitate te(porar de (unc
tuturor beneficiarilor ce cad sub incidena prezentei legi1 -n caz de tuberculoz1 !.DA i cancer
de orice tip1 cu avizarea %ADD%61 este de cel (ult un an pe parcursul ulti(ilor 2 ani.
(") .nde(nizaia pentru incapacitate te(porar de (unc -n legtur cu sarcina se acord
pe durata concediului (edical fr restricii.
($) +entru cazurile ne-ntrerupte de incapacitate te(porar de (unc1 cu trecere dintr8un an
calendaristic -n altul1 calculul zilelor se efectueaz pentru toat perioada1 -ncep-nd cu pri(a zi de
incapacitate te(porar de (unc.
7Art.9 5odificat 2rin 6)g)a nr.332 din 23.12.2013* 3n vigoar) 01.04.20148
7Art.9 5odificat 2rin 6)g)a nr.;6 din 09.06.2011* 3n vigoar) 01.07.20118
7Art.9 5odificat 2rin 6)g)a nr.9-9-: din 14.02.2008* 3n vigoar) 07.03.20088

/rticolul 3. Dreptul la prelungirea perioadei pentru care se acord inde(nizaie pentru
incapacitate te(porar de (unc
(1) 6edicul curant propune -ncadrarea -n grad de dizabilitate -n cazul -n care bolnavul nu a
fost recuperat la e4pirarea perioadei pentru care se acord inde(nizaie pentru incapacitate
te(porar de (unc1 stabilit -n confor(itate cu prezenta lege. 0n cazul -n care (surile de
trata(ent i reabilitare nu s8au soldat cu a(eliorarea strii de sntate1 boala sau trau(a are o
evoluie -ndelungat iBsau au aprut se(ne de dizabilitate cu pierderea capacitii de (unc1
tri(iterea bolnavului la e4pertizare se efectueaz indiferent de durata concediului (edical.
(2) 0n situaii te(einic (otivate privind posibilitatea recuperrii1 (edicul curant propune
prelungirea concediului (edical peste 1), de zile1 -n scopul evitrii -ncadrrii -n grad de
dizabilitate i al (eninerii asiguratului -n activitate.
(3) %ADD%6 decide1 dup caz1 prelungirea concediului (edical pentru continuarea
progra(ului recuperator1 transferul te(porar la o alt (unc1 reducerea progra(ului de lucru1
reluarea activitii profesionale sau -ncadrarea -n grad de dizabilitate.
() +relungirea concediului (edical peste 1), de zile se face pentru cel (ult 3, de zile1 -n
funcie de evoluia cazului i de rezultatele aciunilor de recuperare1 -n baza avizului %ADD%6
(") 0n cazul prelungirii concediului (edical peste 1), de zile1 inde(nizaia pentru
incapacitate te(porar de (unc se acord pentru -ntreaga perioad de concediu (edical
prelungit.
7Art.10 co52l)tat 2rin 6)g)a nr.332 din 23.12.2013* 3n vigoar) 01.04.20148

/rticolul 33. +lata inde(nizaiei -n cazul -ncadrrii -n grad de dizabilitate
0n cazul -n care %ADD%6 a decis -ncadrarea -n grad de dizabilitate1 inde(nizaia pentru
incapacitate te(porar de (unc se pltete p-n la data la care persoanei i s8a stabilit grad de
dizabilitate1 fr a se depi perioada (a4i( pentru care se acord inde(nizaie1 prevzut de
prezenta lege.

/rticolul 32. Dreptul la inde(nizaii de asigurri sociale -n anu(ite situaii
(1) .nde(nizaiile prevzute la art." alin.(1) lit.a) i d) i art.1" alin.(1) lit.a) se acord i -n
cazul -n care incapacitatea te(porar de (unc a survenit -n ti(pul concediului de odi9n anual.
%oncediul se prelungete cu durata incapacitii te(porare de (unc ce a decurs -n interiorul
su.
(2) Au se acord inde(nizaiile prevzute la art." alin.(1) lit.a)1 b)1 d) i g) i art.1" alin.(1)
lit.a) pentru zilele -n care asiguratul s8a aflat -n concediu nepltit la locul de (unc de baz1
pentru perioada suspendrii contractului individual de (unc i altor contracte -n vederea
e4ecutrii de lucrri sau prestrii de servicii.
(3) Au se acord inde(nizaiile prevzute la art." alin.(1) lit.a)1 b) i g) i art.1" alin.(1)
lit.a) -n perioada -n care asiguratul se afl -n concediul pentru -ngri/irea copilului p-n la
-(plinirea v-rstei de 3 ani. Aor(a dat nu se aplic persoanelor care -i reiau activitatea -n
condiiile ti(pului de (unc parial1 cu retribuirea (uncii -n proporie de p-n la ,1" din salariul
de funcieBtarifar stabilit confor( siste(ului tarifar de salarizare ori -n (ri(ea salariului cuvenit
pentru ti(pul efectiv lucrat -n li(itele a ,1" din durata progra(ului de (unc -n cazul salarizrii
confor( siste(elor netarifare1 la fiecare dintre uniti.
7Art.12 3n r)dac=ia 6)gii nr.332 din 23.12.2013* 3n vigoar) 01.04.20148

/rticolul 34. %uantu(ul inde(nizaiei pentru incapacitate te(porar de (unc
(1) %uantu(ul lunar al inde(nizaiei pentru incapacitate te(porar de (unc se stabilete
difereniat1 -n funcie de durata stagiului de cotizare1 dup cu( ur(eaz3
a) $,C din baza de calcul stabilit confor( art.& 7 -n cazul unui stagiu de cotizare de p-n
la " ani<
b) &,C din baza de calcul stabilit confor( art.& 7 -n cazul unui stagiu de cotizare cuprins
-ntre " i ) ani<
c) *,C din baza de calcul stabilit confor( art.& 7 -n cazul unui stagiu de cotizare de peste
) ani.
(2) %uantu(ul inde(nizaiei pentru incapacitate te(porar de (unc cauzat de
tuberculoz1 !.DA sau de cancer de orice tip este de 1,,C din baza de calcul stabilit confor(
art.&.
7Art.13 5odificat 2rin 6)g)a nr.;6 din 09.06.2011* 3n vigoar) 01.07.20118

/rticolul 3". .nde(nizaia pentru prevenirea -(bolnvirilor
(1) 0n scopul prevenirii -(bolnvirilor1 asiguratul are dreptul la inde(nizaie pentru
carantin.
(2) .nde(nizaia pentru carantin se acord asiguratului cruia i se interzice s8i continue
activitatea din cauza carantinei1 pe o durat stabilit prin certificat de concediu (edical1 eliberat
confor( legislaiei -n vigoare.
(3) .nde(nizaia pentru prevenirea -(bolnvirilor se stabilete -n condiiile i -n
cuantu(urile prevzute la art.13 alin.(1).
() .nde(nizaia pentru carantin nu se acord pentru zilele -n care asiguratul s8a aflat -n
concediul nepltit1 -n concediul pentru -ngri/irea copilului p-n la -(plinirea v-rstei de 3 ani i
pentru perioada suspendrii contractului individual de (unc. Aor(a dat nu se aplic
persoanelor care -i reiau activitatea -n condiiile ti(pului de (unc parial.
7Art.14 5odificat 2rin 6)g)a nr.;0 din 28.03.2014* 3n vigoar) 01.04.20148
7Art.14 5odificat 2rin 6)g)a nr.332 din 23.12.2013* 3n vigoar) 01.04.20148

/rticolul 35. +restaiile pentru recuperarea capacitii de (unc
(1) 0n scopul recuperrii capacitii de (unc1 asiguratul are dreptul la3
a) inde(nizaie pentru incapacitate te(porar de (unc -n legtur cu protezare
ortopedic<
b) trata(ent balneosanatorial.
(2) .nde(nizaia pentru incapacitate te(porar de (unc -n legtur cu protezare
ortopedic se acord1 -n cazul -n care asiguratul este internat -n staionar pentru protezare iBsau
pentru intervenie ortopedic1 pe toat perioada de aflare -n staionar.
(3) 6odul de acordare a biletelor de trata(ent balneosanatorial se stabilete de >uvern.

/rticolul 36. .nde(nizaia de (aternitate
(1) Asiguratele1 soiile aflate la -ntreinerea soilor salariai i o(erele care s8au aflat la
eviden -n instituiile (edico8sanitare din 2epublica 6oldova1 care au dreptul la concediu de
(aternitate1 ce include concediul prenatal i concediul postnatal1 beneficiaz de inde(nizaie de
(aternitate.
(2) .nde(nizaia de (aternitate se acord integral la a 3,8a spt(-n de sarcin1 pe o
perioad de 12$ de zile calendaristice1 iar -n cazul naterilor co(plicate ori al naterii a doi sau
(ai (uli copii 7 de 1, de zile calendaristice. 0n cazul sarcinilor cu 3 i (ai (uli fei1
-nde(nizaia de (aternitate se acord pe o perioad (a/orat cu 2 de zile calendaristice pentru
concediul prenatal i cu 1 zile calendaristice pentru concediul postnatal.
(3) 0n cazul -n care copilul se nate (ort sau (oare -n perioada concediului postnatal1
inde(nizaia de (aternitate se acord pentru perioada stabilit1 potrivit alin.(2).
() %uantu(ul lunar al inde(nizaiei de (aternitate este de 1,,C din baza de calcul
stabilit confor( art.&.
(") 0n sensul prezentului articol1 se consider c soia se afl la -ntreinerea soului asigurat
dac pe parcursul a * luni consecutive pre(ergtoare lunii acordrii concediului de (aternitate
nu a fost -ncadrat -n niciuna dintre situaiile prevzute la art. al 5egii privind siste(ul public
de asigurri sociale sau dac i8a pierdut statutul de asigurat -n aceast perioad din (otive ce nu
i se pot i(puta (art.)$1 alin.(1)1 lit.b)1 c)1 d)1 f)1 4) i D) din %odul (uncii)1 fapt confir(at prin
carnetul de (unc i prin declaraia scris pe propria rspundere c nu este persoan asigurat.
7Art.16 5odificat 2rin 6)g)a nr.332 din 23.12.2013* 3n vigoar) 01.04.20148

/rticolul 3!. .nde(nizaia unic la naterea copilului
7Art.17 abrogat 2rin 6)g)a nr.178 din 11.07.2012* 3n vigoar) 01.01.20138

/rticolul 38. .nde(nizaia pentru creterea copilului
(1) Asiguratul care se afl -n concediul pentru -ngri/irea copilului p-n la -(plinirea v-rstei
de 3 ani la toate unitile -n care desfoar activiti are dreptul la inde(nizaie lunar pentru
creterea copilului de la data acordrii concediului i p-n la v-rsta de 3 ani a copilului. 0n cazul
-n care data acordrii concediului pentru -ngri/irea copilului difer de la o unitate la alta1
inde(nizaia se stabilete -ncep-nd de la data ulti(ei acordri a concediului.
(2) De inde(nizaie lunar pentru creterea copilului beneficiaz1 la cerere1 opional3 unul
dintre prini1 bunelul1 bunica1 o alt rud care se ocup ne(i/locit de -ngri/irea copilului1 precu(
i tutorele1 dac s-nt persoane asigurate i -ndeplinesc condiiile de realizare a stagiului de
cotizare prevzute la art.$ alin.(1)1 (2) sau (3).
(3) 0n cazul -n care beneficiarul de inde(nizaie pentru creterea copilului -i reia
activitatea -n condiiile ti(pului de (unc integral -nainte de e4pirarea concediului pentru
-ngri/irea copilului sau se anga/eaz la o alt unitate1 inde(nizaia stabilit se suspend i se
stabilete uneia dintre persoanele prevzute la alin.(2)1 dac -ntrunete condiiile prevzute la
art.$ alin.(1)1 (2) sau (3).
() 0n cazul -n care (a(a sau tata (beneficiar de inde(nizaie) -i reia activitatea -n
condiiile ti(pului de (unc parial inde(nizaia nu se suspend.
(") 0n cazul copiilor ge(eni sau -n cazul (ai (ultor copii -n v-rst de p-n la 3 ani1 de
dreptul la inde(nizaie pentru creterea copilului beneficiaz1 la cerere1 opional3 conco(itent
a(bii prini sau conco(itent dou persoane asigurate (enionate la alin.(2). ?iecare asigurat
beneficiaz de dreptul la inde(nizaieB inde(nizaii pentru copilulBcopiii de care -ngri/ete
ne(i/locit. +entru unul i acelai copil se stabilete o singur inde(nizaie.
($) %uantu(ul lunar al inde(nizaiei pentru creterea copilului constituie 3,C din baza de
calcul stabilit la art.&1 dar nu (ai puin de ,, de lei pentru fiecare copil.
7Art.18 5odificat 2rin 6)g)a nr.;0 din 28.03.2014* 3n vigoar) 01.04.20148
7Art.18 3n r)dac=ia 6)gii nr.332 din 23.12.2013* 3n vigoar) 01.04.2014* cu )"c)2=ia alin.6$* car) intr& 3n
vigoar) la 01.01.20148
7Art.18 5odificat 2rin 6)g)a nr.7 din 10.02.2011* 3n vigoar) 04.03.20118
7Art.18 5odificat 2rin 6)g)a nr.68 din 23.04.2010* 3n vigoar) 28.0;.20108
7Art.18 5odificat 2rin 6)g)a nr.1;;-9-: din 04.07.2008* 3n vigoar) 2;.07.20088

/rticolul 39. .nde(nizaia pentru -ngri/irea copilului bolnav
(1) .nde(nizaia pentru -ngri/irea copilului bolnav -n v-rst de p-n la 1, ani1 iar -n cazul
copilului care sufer de (aladie oncologic i al copilului cu dizabilitate pentru afeciuni
intercurente 7 p-n la -(plinirea v-rstei de 1$ ani se acord -n baz de certificat de concediu
(edical1 eliberat -n condiiile legislaiei -n vigoare.
(1
1
) Dreptul la inde(nizaie se acord1 opional1 unuia dintre prini3 (a(ei sau tatlui. 0n
cazul -n care nici (a(a1 nici tata1 din (otive -nte(eiate1 confir(ate docu(entar1 nu pot -ngri/i
copilul bolnav -n v-rst de p-n la 1, ani1 copilul care sufer de (aladie oncologic -n v-rst de
p-n la 1$ ani sau copilul cu dizabilitate -n v-rst de p-n la 1$ ani1 inde(nizaia se acord altor
persoane asigurate1 opional3 tutorelui1 altui (e(bru de fa(ilie1 bunicului1 bunicii.
(1
2
) .nde(nizaia pentru -ngri/irea copilului bolnav nu se acord pentru zilele -n care
asiguratul s8a aflat -n concediul anual (de baz sau supli(entar)1 -n concediul nepltit1 -n
concediul pentru -ngri/irea acestui copil p-n la -(plinirea v-rstei de 3 ani i pentru perioada
suspendrii contractului individual de (unc.
(2) %uantu(ul inde(nizaiei pentru -ngri/irea copilului bolnav se stabilete -n confor(itate
cu art.13 alin.(1).
7Art.19 5odificat 2rin 6)g)a nr.332 din 23.12.2013* 3n vigoar) 01.04.20148

/rticolul 2. +erioada pentru care se acord inde(nizaie pentru -ngri/irea copilului
bolnav
(1) +erioada pentru care se acord inde(nizaie pentru -ngri/irea copilului bolnav este de
cel (ult 1 zile calendaristice -n cazul acordrii asistenei (edicale de a(bulatoriu i de cel (ult
3, de zile calendaristice -n cazul acordrii asistenei (edicale -n staionar pentru perioada -n care
copilul necesit -ngri/ire1 dar nu (ai (ult de $, de zile cu(ulative -ntr8un an calendaristic pentru
fiecare copil.
(2) 0n cazul -n care copilul sufer de boli contagioase1 este i(obilizat -ntr8un aparat g9ipsat
ori este supus unor intervenii c9irurgicale1 durata concediului (edical se stabilete de ctre
consiliul (edical consultativ1 iar inde(nizaia se acord pentru perioada integral a concediului
(edical.
7Art.20 co52l)tat 2rin 6)g)a nr.332 din 23.12.2013* 3n vigoar) 01.04.20148

/rticolul 23. A/utorul de deces
(1) 0n caz de deces al asiguratului1 pensionarului din siste(ul public de asigurri sociale1
o(erului sau persoanei care a realizat un stagiu de cotizare de cel puin 3 ani1 de a/utorul de
deces beneficiaz o singur persoan1 care poate fi1 dup caz1 soulBsoia
supravieuitorBsupravieuitoare1 copilul1 printele1 tutorele1 curatorul1 confor( legislaiei -n
vigoare1 sau1 -n lipsa acesteia1 persoana care dovedete c a suportat c9eltuielile ocazionate de
deces.
(2) Asiguratul1 o(erul i pensionarul beneficiaz de dreptul la a/utor de deces -n caz de
deces al unui (e(bru de fa(ilie care nu avea drept de asigurri sociale.
(3) !e consider (e(bru de fa(ilie1 -n sensul prezentului articol3
a) soulBsoia<
b) prinii<
c) copiii p-n la v-rsta de 1) ani sau1 dac -i fceau studiile la secia cu frecven la zi la o
instituie de -nv(-nt1 7 p-n la absolvire1 -ns p-n la atingerea v-rstei de 23 de ani1 precu( i
copiii inapi pentru (unc1 indiferent de v-rst1 dac i8au pierdut capacitatea de (unc p-n la
atingerea v-rstelor (enionate.
() A/utorul de deces se acord o singur dat1 -n su( fi4.
(") %uantu(ul a/utorului de deces se stabilete anual prin legea bugetului asigurrilor
sociale de stat.
7Art.21 5odificat 2rin 6)g)a nr.332 din 23.12.2013* 3n vigoar) 01.04.20148

/rticolul 22. +lata inde(nizaiei pentru incapacitate te(porar de (unc -n cazul
fali(entului anga/atorului
0n cazul fali(entului anga/atorului1 inde(nizaia pentru incapacitate te(porar de (unc1
ce a -nceput s curg anterior acestei situaii1 se pltete analogic salariului1 -n te(eiul art." din
5egea insolvabilitii nr.$328:; din 1 noie(brie 2,,11 din contul bugetului asigurrilor sociale
de stat.

/rticolul 24. Acordarea inde(nizaiilor de asigurri sociale persoanelor care desfoar
activiti -n (ai (ulte uniti
+entru persoana care desfoar activiti -n (ai (ulte uniti1 -n fiecare fiind asigurat
confor( legislaiei1 inde(nizaiile de asigurri sociale prevzute la art." alin.(1) lit.a)1 b)1 d)1 f) i
g) i art.1" alin.(1) lit.a) se calculeaz -n funcie de venitul total asigurat1 calculat -n confor(itate
cu art.&.
7Art.23 co52l)tat 2rin 6)g)a nr.332 din 23.12.2013* 3n vigoar) 01.04.20148

/rticolul 2". %alculul i plata inde(nizaiilor de asigurri sociale
%alculul i plata inde(nizaiilor de asigurri sociale se efectueaz de organele abilitate1 -n
confor(itate cu legislaia -n vigoare.

/rticolul 25. #er(enele de plat a inde(nizaiilor de asigurri sociale
(1) +lata inde(nizaiilor de asigurri sociale se efectueaz3
a) lunar1 cel t-rziu la data ac9itrii salariului pentru luna respectiv1 -n cazul asigurailor cu
contract individual de (unc<
b) la data depunerii certificatului (edical sau -n cel (ult 1, zile de la aceast dat -n cazul
celorlalte categorii de asigurai1 al pensionarilor i o(erilor.
(2) +lata a/utorului de deces se efectueaz -n cel (ult 3 zile lucrtoare de la data prezentrii
tuturor actelor necesare.

/rticolul 26. +ersoanele crora li se pltete inde(nizaie de asigurri sociale
(1) .nde(nizaia de asigurri sociale se pltete beneficiarului1 reprezentantului legal sau
persoanei lui de -ncredere.
(2) .nde(nizaia de asigurri sociale stabilit pentru luna -n curs i nepltit asiguratului
decedat se pltete soului supravieuitor1 copiilor1 prinilor sau1 -n lipsa acestora1 persoanei care
dovedete c l8a -ngri/it p-n la data decesului.
(3) .nde(nizaia de asigurri sociale nepltit la ti(p din vina organului care o stabilete
sau o pltete se pltete integral soului supravieuitor1 copiilor1 prinilor sau1 -n lipsa acestora1
persoanei care dovedete c a -ngri/it asiguratul decedat.

/rticolul 2!. #er(enul de prescripie pentru plata inde(nizaiei de asigurri sociale
(1) .nde(nizaia de asigurri sociale poate fi solicitat1 -n baz de acte /ustificative1 -n
ter(en de 12 luni calculat de la data -ndeplinirii condiiilor de stabilire a acestei inde(nizaii1 iar
a/utorul de deces 7 din ziua ur(toare zilei de deces. .nde(nizaia pentru creterea copilului
p-n la -(plinirea v-rstei de 3 ani solicitat dup 12 luni de la data naterii copilului se stabilete
retroactiv1 dar nu (ai (ult dec-t pentru 12 luni pre(ergtoare datei solicitrii1 dac solicitarea a
avut loc p-n la -(plinirea de ctre copil a v-rstei de 3 ani.
(2) .nde(nizaia stabilit1 dar ne-ncasat la ti(p se pltete retroactiv pe o perioad de cel
(ult 3 ani anteriori datei solicitrii.
(3) .nde(nizaia nepltit la ti(p din vina organului care o stabilete sau o pltete se
ac9it fr nici o li(it -n ter(en.
7Art.27 co52l)tat 2rin 6)g)a nr.332 din 23.12.2013* 3n vigoar) 01.04.20148

/rticolul 28. 0ncetarea1 suspendarea i reluarea plii inde(nizaiilor de asigurri sociale
(1) +lata inde(nizaiei de asigurri sociale -nceteaz -ncep-nd cu ziua ur(toare celei -n
care beneficiarul3
a) a decedat<
b) nu (ai -ndeplinete condiiile legale pentru acordarea inde(nizaiei<
c) i8a stabilit do(iciliul pe teritoriul unui alt stat cu care 2epublica 6oldova nu a -nc9eiat
convenii de asigurri sociale.
(2) +lata inde(nizaiei de asigurri sociale -nceteaz -n cazul obinerii inde(nizaiei -n
baza unor docu(ente false.
(3) +lata inde(nizaiei de asigurri sociale se suspend pe perioada decderii
beneficiarului inde(nizaiei prevzute la art.1) din drepturile printeti1 abandonrii sau plasrii
copilului -ntr8o instituie social.
() 2eluarea plii inde(nizaiei de asigurri sociale1 suspendate potrivit alin.(3)1 se face la
solicitare1 -ncep-nd cu ziua ur(toare celei -n care a -ncetat cauza suspendrii.

/rticolul 29. !tingerea dreptului la inde(nizaie pentru incapacitate te(porar de (unc
(1) Asiguratul nu este -n drept s pri(easc inde(nizaie pentru incapacitate te(porar de
(unc -n cazul -n care3
a) -i cauzeaz pre(editat daune sntii<
b) i8a pierdut capacitatea de (unc -n ur(a co(iterii unei cri(e<
c) a ur(at trata(ent forat1 confor( 9otr-rii /udectoreti1 cu e4cepia persoanelor cu
dizabiliti (intale<
d) se afl -n detenie sau -n proces de e4pertizare (edico8legal<
e) negli/eaz serviciile (edicale sau de reabilitare care -i stau la dispoziie<
f) prezint acte false<
g) certificatul de concediu (edical a fost anulat -n (odul stabilit de 6inisterul !ntii<
9) se deplaseaz peste 9otarele rii -n perioada aflrii -n concediul (edical1 cu e4cepia
deplasrii cu scop de trata(ent.
(2) 6odul de restituire a su(elor pltite necuvenit se stabilete de >uvern.E
7Art.29 3n r)dac=ia 6)gii nr.332 din 23.12.2013* 3n vigoar) 01.04.20148

/rticolul 4. %ontrolul acordrii inde(nizaiilor de asigurri sociale
%ontrolul asupra corectitudinii stabilirii1 calculrii i plii inde(nizaiilor de asigurri
sociale -l e4ercit %asa Aaional de Asigurri !ociale1 .nspecia financiar1 .nspectoratul de !tat
al 6uncii i structurile lor teritoriale.
7Art.30 co52l)tat 2rin 6)g)a nr.332 din 23.12.2013* 3n vigoar) 01.04.20148
7Art.30 5odificat 2rin 6)g)a nr.241 din 02.11.2012* 3n vigoar) 23.11.20128

$apitolul (((
&'E*0/.((LE *,$(/LE
/rticolul 43. .nde(nizaia lunar pentru -ntreinerea copilului cu v-rst -ntre 3 i 1$ ani
7,a2.::: art.31$ )"clu# 2rin 6)g)a nr.268-9-: din 28.07.2006* 3n vigoar) 01.01.20078

$apitolul (V
+(*&,-(.(( 2()/LE
/rticolul 42. 2ecuperarea su(elor pltite necuvenit
(1) Anga/atorul sau funcionarii caselor teritoriale de asigurri sociale din a cror vin au
fost stabilite i pltite necuvenit su(e de la bugetul asigurrilor sociale de stat1 ca ur(are a
nerespectrii prevederilor legislaiei -n vigoare1 s-nt obligai s le restituie.
(2) !u(ele pltite fr te(ei legal1 ca ur(are a prezentrii unor acte false1 se rein din
contul persoanelor care le8au pri(it -n (od necuvenit.
(3) !u(ele nerecuperate de la beneficiarii decedai nu se ur(resc.

/rticolul 44. !oluionarea litigiilor ce in de aplicarea prezentei legi
5itigiile ce in de aplicarea prezentei legi se soluioneaz de %asa Aaional de Asigurri
!ociale1 a crei decizie poate fi atacat -n instan de /udecat1 confor( legislaiei -n vigoare.

/rticolul 4". .ntrarea -n vigoare a prezentei legi
(1) +rezenta lege intr -n vigoare la 1 ianuarie 2,,"1 cu e4cepia art.& alin.(") i art.1$1 care
intr -n vigoare la data publicrii.
(2) >uvernul1 -n ter(en de $ luni3
a) va prezenta +arla(entului propuneri pentru aducerea legislaiei -n vigoare -n
concordan cu prezenta lege<
b) va aproba actele nor(ative necesare punerii -n aplicare a prezentei legi.

&'E7E+()0ELE &/'L/8E)0%L%( Eugenia ,*0/&$(%$

$9iinu: 22 iulie 2".
)r.289-XV.
__________
Legile Republicii Moldova
289/22.07.2004 Lege privind indemnizaiile pentru incapacitate temporar de munc !i alte pre"taii
de a"igurri "ociale //Monitorul Ofcial 168-170/773, 10.09.2004