Sunteți pe pagina 1din 3

ab0cd

document de expunere sumara a proiectuluiDenumirea proiectului: Energo Esco
Tara: Romania
Numar proiect: 42207
Sector de activitate: Infrastructura municipala si de mediu
Public/Privat: Privat
Data sedintei consiliului: 1 Iunie 2011
Stadiu: S-a obtinut aprobarea conceptului, se asteapta aprobarea finala
din partea Managementului Bancii
Data comunicarii Documentului de
Expunere Sumara a Proiectului :

3 Februarie 2011
Descrierea proiectului:

BERD analizeaza posibilitatea acordarii unui imprumut de pana
la 10 milioane euro pentru S.C. EnergoBit ESCO S.A., o noua
societate in cadrul EnergoBit Group, companie romaneasca
specializata in proiecte de energie electrica. Grupul EnergoBit
are o vasta experienta in domeniul implementarii proiectelor de
eficienta energetica pentru sectorul public, iar Energobit ESCO
va putea beneficia de capacitatea tehnica si comerciala a
grupului Energobit. Imprumutul acordat de catre BERD va fi
utilizat pentru a finanta o serie de proiecte de eficienta
energetica in Romania, atat in sectorul public cat si in sectorul
privat. S.C EnergoBit ESCO va fi in masura sa ofere o gama
completa de servicii in cadrul unor contracte de tip ESCO,
inclusiv contracte de performata energetica (EnPC).
Impactul asupra tranzitiei: Aceasta tranzactie va sustine implementarea de proiecte in
domeniul eficientei energetice promovand dezvoltarea durabila
in raport cu mediul. Proiectul va demonstra ca profitabilitatea
contractelor de tip ESCO in Romania, deschizand astfel o noua
piata pentru sectorul privat. De asemenea, proiectul va actiona
in timp ca un catalizator pentru extinderea implementarii
conceptului de EnPC in Romania.
Clientul: S.C. EnergoBit ESCO S.A., o companie noua apartinand in
totalitate grupului EnergoBit Group.
Finantarea BERD: Imprumut de pana la 10 milioane euro
Costul total al proiectului: Estimat la 12 milioane euro, din care minimum 2 milioane euro
reprezinta contributia la capitalul social al grupului de firme
Emergobit.
Impactul asupra mediului:
Acest proiect este incadrat in categoria B. Aspectele de mediu si
sociale aferente companiei de eficienta energetica pot fi
identificate si solutionate.
One Exchange Square, London EC2A 2J N, United Kingdom
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
Analiza de mediu si sociala a constat in evaluarea sistemului de
management si de politici de mediu si sociale ale companiei
EnergoBit Group, pentru a se constata daca serviciile si
echipamentele clientului corespund standardelor de
performanta impuse de banca (PRs). Evaluarea sociala si de
mediu s-a bazat pe analiza unor chestionare completate de
companie, cat si pe evaluarea politicilor interne ale companiei.
Activitatile grupului de firme sunt bine administrate, iar sistemul
de management al aspectelor de mediu, sociale si securitate a
muncii este in concordanta cu prevederile internationale (ISO
9001, ISO 14001 si OHSAS 18000). In cadrul companiei exista
un departament special pentru managementul calitatii, mediu si
securitatea muncii.
Aspectele de mediu relevante sunt asociate cu activitatea de
productie a echipamentelor electrice si electronice ale grupului,
precum si cu respectarea cerintelor legale privind gestionarea
deseurilor de echipamente electrice si electronice, respectiv
restrictiile aferente substantelor periculoase din aceste deseuri.
Nu s-au identificat probleme de ordin social in cadrul companiei.
In viitor, activitatea de tip ESCO va presupune dezvoltarea de
sub-proiecte care necesita respectarea legislatiei nationale, fie
sub forma autorizatiilor de constructie pentru proiecte municipale
de iluminat public, fie cu evaluarea impactului de mediu pentru
proiectele de cogenerare. Pentru a asigura conformarea
proiectelor si a clientilor companiei cu reglementarile sociale si
de mediu la nivel national, precum si cu cerintele bancii,
compania trebuie sa elaboreze o procedura interna in domeniu,
inclusiv identificarea riscurilor care ar putea impiedica potentialii
clientii sa fie sprijiniti prin acest proiect.
Este important de subliniat faptul ca acest proiect este asociat
cu oportunitati semnificative de mediu, deoarece serviciile
furnizate de companie vor genera beneficii pentru clienti ca
urmare a cresterii eficientei energetice, si implicit beneficii de
mediu prin reducerea emisiilor in aer. Acest aspect ofera
companiei posibilitatea de a obtine certificate verzi conform
legislatiei nationale.
Compania va furniza anual bancii rapoarte de mediu si sociale
(AESR), si va instiinta banca in legatura cu orice accident sau
incident semnificativ. Banca va evalua conformarea proiectului
cu standardele de mediu si sociale impuse, prin rapoarte
obtinute de la client si prin vizite periodice de monitorizare.
Cooperare tehnica : Nu se ofera asistenta tehnica in cadrul acestui proiect;
exista, insa, un program de asistenta tehnica pentru eficienta
energetica pentru cladirile din sectorul public, care se deruleaza
in Romania de la inceptul anului 2010. Scopul principal al
acestui program este sa identifice restrictiile in dezvoltarea pietei
de servicii energetice in domeniul public si sa acorde asistenta
tehnica autoritatilor locale pentru pregatirea, licitarea si
implementarea de programe de eficienta energetica bazate pe
contracte de performanta energetica (EnPC).
Date de contact ale companiei Florin POP, Director General
Parcul Industrial Tetarom 1, str. Taietura Turcului Nr. 47/11,
Cluj Napoca
Tel: +40 264 207 527
Fax: +40 264 207 555
Oportunitati de afaceri: Pentru oportunitati de afaceri sau achizitii, contactati compania
client.
Informatii generale: Solicitari de informatii privind proiecte BERD, dar nu si privind
One Exchange Square, London EC2A 2J N, United Kingdom
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
One Exchange Square, London EC2A 2J N, United Kingdom
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
procesul de achizitie:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com
Politica de Informare a Publicului
(PIP)
Politica de Informare a Publicului stabileste modul in care BERD
comunica si se consulta cu partile interesate, pentru a asigura o
mai buna cunoastere si intelegere a strategiilor, politicilor si
operatiunilor sale.
Textul Politicii de Informare a Publicului poate fi gasit la adresa:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
Mecanismul de Recurs Independent
(MRI)
BERD a creat Mecanismul de Recurs Independent (MRI) pentru
a da posibilitatea indivizilor, grupurilor locale sau organizatiilor
care pot fi afectate in mod direct si advers de un proiect al Bancii
sa faca reclamatii sau plangeri la Banca, independent de
operatiunile bancare. Instructiunile privind modul de formulare a
unei reclamatii si Regulile de Procedura pot fi gasite la adresa :
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf,
versiunea in limba Rusa poate fi gasita la adresa
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf
Orice plangere conform MRI trebuie depusa in termen de maxim
12 luni de la ultima distribuire a fondurilor BERD. Biroul MRI
poate fi contactat la pcm@ebrd.com sau poate fi contactat biroul
BERD relevant din tara proiectului pentru asistenta si in caz de
lamuriri suplimentare cu privire la perioada in care se poate
depune reclamatia.