Sunteți pe pagina 1din 3

Narcisa Serban 07.10.

2014

A
B

B
C
1
Liceul Teoretic Emil Racovita
u 30 45 60
sin u
cos u
tg u
1


ctg u
1
Narcisa Serban 07.10.2014
Triunghurile sferice au fost studiate din
antichitate de matematicienii greci precum
Menelaus din Alexandria care a scris o carte
despre triunghiurile sferice numit! Sphaerica
de"volt#nd teorema lui Menelaus$ E$S$ %enned&
a preci"at c! 'n pricipiu 'n antichitate a fost
posibil calculul m!rimilor din (gurile sferice
prin folosirea tabelelor cor"ilor )i aplicarea
teoremei lui Menelaus dar 'n practic!
aplicarea teoremei la problemele sferice era
foarte di(cil!$
*n progres mai 'nsemnat s+a
produs 'n lumea ,slamic!$ -n scopul
respect!rii "ilelor s(nte din calendarul
,slamic 'n care cronometr!rile erau
determinate de fa"ele Lunii astronomii
au folosit ini.ial metoda lui Menelaus
pentru a calcula locul 'n care se a/!
2
Liceul Teoretic Emil Racovita
Narcisa Serban 07.10.2014
Luna )i stelele dar metoda era di(cil! )i
greoaie$ Aceasta implica asamblarea a
dou! triunghiuri dreptunghice care se
intersectau iar prin aplicarea teoremei
lui Menelaus era posibil! solu.ionarea
unei laturi din cele )ase dar cu condi.ia
ca celelalte cinci laturi s! (e cunoscute$
0e exemplu pentru a a/a timpul 'n
func.ie de 'n!l.imea Soarelui se cerea
repetarea de mai multe ori a teoremei
lui Menelaus$ 0eci pentru astronomii
,slamici medievali a fost o adev!rat!
provocare de a g!si o metod! simpl! de
revolvare a triunghiurilor sferice$
La nceputul secolului al 9-lea, Muhammad ibn
Ms al-Khwrizm a fost un pionier n trigonometria
sferic, scriind un tratat pe aceast tem
3
Liceul Teoretic Emil Racovita