Sunteți pe pagina 1din 2

NELEGEREA SOVIETO-GERMAN PENTRU DEZMEMBRAREA

UNOR STATE DIN CENTRUL I SUD-ESTUL EUROPEI (1990)


nianuarie1994,nrevistabritanicIntelligenceDigest,caresedistribuie
pebazdeabonament,fiindcutatdecititoriidinmediileserviciilor
specialedeoarececuprindenumeroaseinformaiiconfideniale,afost
publicatunarticolsemnatdectreredactorulef,JosephdeCourey.
Materialulsereferlaunacordsecretncheiatnseptembrie1990ntre
UniuneaSovieticiGermania,nurmaunortratativepurtatelaGeneva.
Celedoupriauabordatproblemelesferelordeinfluenncentruli
estulEuropei.Redactorulefalrevisteispuneacveridicitatea
informaiiloriafostconfirmatidintroaltsurs,neateptat,carea
datgirinformaiiloriniiale.
Astfel,nseptembrie1990,laGeneva,germaniiisovieticiiauczutde
acordasupraurmtoarelor:
UniuneaSovieticnusevaopunedezmembrriiCehoslovaciei.
RepublicaCehvadeveniparteasfereideinflueneconomica
Germaniei,cuscopulposibildencorporarepoliticaCehiein
urmtorii1215aninGermania.GermaniavacompensaRusia
pentrudauneleeconomicesuferiteprinpierdereainfluenein
EuropadeEst.
Ungarieiisevapermiteurmrireascopuluieideairectiga
teritoriilepierdutedupprimulrzboimondialprinTratatulde
laTrianon,nfaaRomniei,Ucrainei,Cehoslovacieii
Iugoslaviei.
GermaniavasporiajutoruleconomicacordatUngariei,pentruao
facemaiatractivdectveciniiei.
UniuneaSovieticnuvaridicaobieciiladivizareaIugoslavieiiva
acceptaintrareaCroaieiiSlovenieinsferaeconomicgermande
interese.
UniuneaSovieticerarugatsaccepteunireaUcrainei
TranscarpaticecuUngaria,dacnaionalitiiucraineniardesfura
activitidistructive.
nafardecompensaiaeconomicpentrupierderilesuferite,
GermaniaseangajasnufieactivnchestiuniprivindUcrainai
statelebalticeisnuleconsidereparteasfereideinfluen
economicaGermaniei.
PrbuirealuiMihailGorbacioviaUniuniiSovietice,urmatde
schimbareamoduluidepromovareapropriilorinteresedectreFederaia
Rus,agrbitprocesuldeextindereaUniuniiEuropeneiamodificat
proiectelegermanoruseprivitoarelacentruliestulEuropei.Noile
proiecteapruteaufostelaboratepornindusedelapremisaunificrii
europeneiaextinderiisalectreestulbogatnresursedeenergie,
materiiprimeipieededesfacerecaresalimentezeuriaaeconomie
european,maialespeceaaGermaniei.
nelegerilegermanosovieticedinanul1990,chiardacaufosttrecuten
conservare,seaseamnizbitorcuPactulMolotovRibbentrop.
Deosebireaestedoardeimagine.Clasapoliticinternaionalimass
mediaaucondamnatnmodrepetativehementPactulMolotov
Ribbentrop,caidezmembrrileCehoslovaciei,RomnieiiIugoslaviei,
dinanii19391941.nschimb,nelegeriledin1990,dezmembrarea
CehoslovacieiiaIugoslaviei,caincercrileevidentedeacelaifel
dinRomnia,nuaufostcombtute,ci,dincontr,suntprivitepozitivi
ncurajatedeforenevzute.
Proiecteleiaciunilepoliticesuntmultasemntoare,pealocuriidentice,
darpoziiacomunitiiinternaionalefadeeleestenunumaidiferit,ci
uneoriopus.Acestlucrunefacesconstatmidentitateadintrepoliticile
dusedeHitleriStalinnanii19391940,icelepromovatenanii1989
1990,deKohliGorbaciov,conductoriiregimurilordemocraticedin
GermaniaiUniuneaSovietic.

Note
Sursa:Vitralii,Lumini&Umbrenr10pag.4041