Sunteți pe pagina 1din 6

1

3. NCLZIREA PRIN REZISTEN# ELECTRIC


Instalaiile de nc!lzire cu rezisten! electric! cuprind o gam! larg! de echipamente bazate pe
nc!lzirea determinat! de trecerea curentului electric printr-un element rezistiv.
Cantitatea de c!ldur! dQ care apare ntr-un interval de timp dt n elementul rezistiv de rezisten! R,
parcurs de curentul electric de intensitate I, este dat! de legea lui Joule-Lenz:
dt RI dQ
2
=
n funcie de modul de transfer al c!ldurii c!tre materialul care urmeaz! a fi nc!lzit instalaiile cu
nc!lzire prin rezisten! pot fi clasificate dup! cum urmeaz!:
n instalaiile de nc!lzire cu aciune direct!, c!ldura se dezvolt! prin trecerea curentului prin materialul
ce urmeaz! a fi nc!lzit.
n instalaiile cu nc!lzire indirect!, c!ldura se dezvolt! ntr-un element nc!lzitor special, de la care se
transmite spre materialul ce urmeaz! a fi nc!lzit. Transferul de
c!ldur! de la elementul nc!lzitor spre material se face printr-o
combinaie de convecie $i radiaie. Dac! diferena de
temperatur! ntre elementul nc!lzitor $i material este sub 400-
450 'C proces predomin! convecia, iar dac! sunt diferene de
temperatur! mai mari, atunci predomin! radiaia.

3.1 Cuptorul electric cu rezistoare
Este, f!r! ndoial!, cel mai r!spndit $i cel mai cunoscut
dintre instalaiile electrotermice industriale. n concordan! cu
clasificarea f!cut! anterior denumirea cuptor cu rezistoare
acoper! instalaii foarte diverse att ca principiu de transmitere a
c!ldurii ct $i ca structur!, ele depinznd de operaia tehnologic!
pe care o realizeaz!. Astfel se disting:
-cuptoare cu radiaie n ambian! cald! (cuptoare pentru
tratamente termice, cuptoare de coacere, $.a.);

Instala$ii nc%lzite cu
REZISTEN# ELECTRIC

Instalaii cu nc!lzire direct!
Instalaii de sudare:
-prin puncte;
-cap la cap;
-prin cus!tur!;
-n relief.
nc!lzirea direct! a
semifabricatelor
Producerea materialelor
la temperaturi nalte:
-grafitare;
-carborund.
nc!lzirea lichidelor:
-ap!
-sticl! lichid!.

Instalaii cu nc!lzire indirect!
de tip deschis
(cu radiaii IR)
cu convecie
cu radiaii
de tip nchis
(cuptoare)
Fig.X.x Tipuri de nc!lzire cu rezisten! electric!
Fig.X.x Puterea specific! Ps transmis! prin
radiaie $i convecie; 1,2,3 transmisia prin
convecie; 4,5 transmisia prin radiaie
200 400 600 800 1000 0
200
100
300
400
P
s
[kW/m
2
]
600
q[C]
1
2
3
5 4
10m/s
5m/s
25m/s
a=0,4 a=0,4

2
-cuptoare cu radiaie n ambian! rece, numite $i cuptoare cu infraro$u (uscare, coacere, tratamente
termice de suprafa!);
-cuptoare cu conducie termic!, adaptate la nc!lzirea lichidelor (b!i de tratamente termice de
suprafa!, renc!lzirea $i stocarea apei calde);
-cuptoare cu convecie termic! pentru nc!lzirea gazelor (uscare);
-cuptoare cu conducie electric! pentru topire (metale neferoase, sticl!) $i renc!lzirea apei (cazane cu
electrozi) etc.
Descriere si func$ionare. Cuptoarele cu rezistoare sunt constituite n principal din:
-o camer! de nc!lzire n care se afl! $arja $i care este constituit! din materiale refractare sau
semirefractare. Stratul (sau straturile) de materiale izolante asigur! izolaia termic!;
-o carcas!, de obicei metalic!, care asigur! rigiditatea construciei;
-rezistoarele electrice + sistemul de alimentare;
-sistemul de reglare a temperaturii;
-dispozitive auxiliare, turbine de reciclare
a aerului pentru cuptoarele cu convecie forat!
sau ventilatoare, sisteme de r!cire a unor p!ri
ale cuptorului generatoare de atmosfere
particulare.
Cantitatea de c!ldur! dQ disipat! n
elementul rezistiv determin! att nc!lzirea
acestuia prin dQ
1
ct $i disiparea n mediul
ambiant a unei cantit!i de c!ldur! dQ
2
.
Ecuaia de bilan termic va fi:
2 1
dQ dQ dQ + =
,
unde: q = d c m dQ
1
$i ( ) dt A dQ
l
q - q a =
0 2

notaiile m - masa elementului rezistiv, c -c!ldura
masic! (specific!) a materialului rezistiv, dq

-variaia de temperatur!, q - temperatura materialului rezistiv, q
0

- temperatura mediului ambiant, A
l
-aria lateral! a elementului rezistiv, dt -variaia de timp, a -transmisivitatea
termic! complex!.
Ecua$iile de nc%lzire 'i r%cire ale rezistorului
Dac! not!m cu P puterea electric! absorbit! de elementul rezistiv, ecuaia de bilan devine:
( ) dt A d c m dt P
l
q - q a + q =
0
(*)
care poate fi integrat!, n ipoteza c! P, c $i a sunt constante, n funcie de temperatur!.
n mod uzual, m c C = define$te capacitatea termic! a materialului rezistiv, iar
l
A A a = define$te
capacitatea de transmisie a fluxului termic. Atunci cnd temperatura ajunge la valoarea maxim!
max
q $i deci
0 = q d (regim stabilizat), se obine:
( ) dt A dt P
max
q - q =
0

sau, mai simplu,

0
q - q =
max
A
P

Dac! ecuaia de bilan (*) se mparte prin dt A se obine:
0
q - q +
q
=
dt
d
A
C
A
P

$i, folosind penultima relaie, obinem:
A
C
dt
d
max
q - q
=
q

Fig.X.x Schema simplificat! a unui cuptor electric cu rezistoare
~
rezistoare
perete
refractar
perete
izolant
bolt!
perete
interiori
sol!
c!ma$!
metalic!

3
Raportul C/A din punct de vedere dimensional este timp $i se define$te ca fiind constanta de timp
i
T a
procesului de nc!lzire. Atunci :
q - q
q
=
max i
d
T
dt

Integrnd, pentru o variaie a temperaturii de la valoarea iniial! q
i
la o temperatur! oarecare q ntr-un
interval de timp [0, t], se obine:
( )
i max
max
max
i
ln ln
T
t
i
q - q
q - q
- = q - q - =
q
q

Rezult! c! ecuaia de nc!lzire este:
i I
T
t
i
T
t
max
e e Q
- -
q +

- = q 1

Dac! n momentul n care corpul (rezistorul) parcurs de curent electric atinge temperatura dorit!
d
q
se ntrerupe alimentarea cu energie electric!, atunci ncepe procesul de r!cire. n acest caz ecuaia de bilan
energetic se scrie:
0
0
= q - q +
q

dt
d
A
C
,
deoarece puterea disipat! n material e nul! (P = 0).
Dac! se noteaz! cu
r
T constanta de timp a procesului de r!cire, atunci:
r
T
dt d
- =
q - q
q
0

Integrnd pentru o descre$tere a temperaturii de la
d
q la o valoare q n intervalul [0,t], se obine :
( )
r
T
t
ln
d
- = q - q
q
q 0
, sau:

- q + q = q
- -
r r
T
t
T
t
d
e e 1
0
(2)
Analiznd ecuaia de nc!lzire (1) se observ! c!, pentru un material dat aflat la o temperatur! iniial!
i
q fixat!, procesul de nc!lzire va depinde de parametrii
i
T $i
max
q . Dar, pentru un material dat, constanta
de timp
i
T nu este practic posibil de modificat. Deci un reglaj al procesului de nc!lzire poate fi f!cut doar
prin valori diferite ale lui
max
q .
t [sec]
q0
qmax(1-exp(-t/Ti))
qi
q
qmax
q [C]
0
Ti t [sec]
q0
qf

exp(-t/Tr)
q
qf
q [C]
0
Tr
Fig.X.xx Curbe de nc!lzire ale rezistorului Fig.X.xx Curbe de r!cire ale rezistorului aflat la
temperatura iniial! qf

4
ntr-un proces de nc!lzire cazul ideal este atunci cnd procesul are loc instantaneu, astfel nct
pierderile termice s! fie nule $i deci randamentul termic al procesului se obine maxim. Cu ct procesul de
nc!lzire este mai lung, cu att pierderile vor cre$te $i randamentul procesului se va diminua.
Rezult! c!, cre$terea randamentului $i a productivit!ii pot fi f!cute prin reducerea duratei procesului
de nc!lzire a corpului (rezistorului) pn! la temperatura dorit!
d
q . Astfel, la nceput se disip! n material
puterea
1
P pentru care s-ar obine
1 max
q , dup! care, la momentul
1
t , puterea disipat! n material devine
2
P c!reia i corespunde
2 max
q . Rezult! o scurtare a procesului cu timpul
1 2
t t t - = D , $i deci o reducere a
pierderilor de c!ldur! spre exterior.
Analiznd ecuaia de r!cire (2) se observ! c! procesul de r!cire la temperatura
d
q , atunci cnd
temperatura mediului ambiant este
0
q , este determinat numai de constanta de timp
r
T . Deoarece
A
C
T
r
= ,
rezult! c! o cre$tere a vitezei de r!cire este posibil! numai prin cre$terea coeficientului global a de
transmisie termic!. Acest lucru este realizabil prin r!cirea forat! a materialului.
Dimensionarea rezistoarelor cuptorului
Dimensionarea rezistoarelor are ca scop determinarea seciunii transversale $i a lungimii nc!lzitorului.
Calculele pornesc de la ipoteza c! puterea P dezvoltat! de rezistor prin efect Joule-Lenz se transmite
integral, prin radiaie, piesei $i c!ptu$elii, adic!:
A P P
s
=
- ecuaia de echilibru termic [W]
n care A este suprafaa lateral! a nc!lzitorului, iar P
s
puterea specific!
admisibil! a nc!lzitorului (putere specific! radiat!) care se determin!
cu
P
s
= a
ef
e
r
s(T
r
4
T
p
4
) , [W/m
2
]
unde: e
r
- grad redus de nnegrire al rezistorului; s = 5,6710
-8

constanta Stefan-Boltzmann; a
ef
- coeficient de eficien! a radiaiei
nc!lzitorului, folosit n calcule practice, care depinde de coeficienii $i
suprafeele reciproce de radiaie; q
r
, q
p
- temperaturile de lucru ale
rezistorului $i piesei, [C], temperaturile absolute fiind T
r
= q
r
+ 273; T
p

= q
p
+ 273, [K];
Temperatura elementului nc!lzitor trebuie s! fie superioar!
temperaturii de lucru din incinta cuptorului, de obicei respectndu-se
relaia: q
r
= q
p
+ (50150)C.
nc!lzitoarele se pot conecta dup! scheme mono- sau trifazate diverse, dar tensiunea de lucru nu
poate dep!$i U 500 V din considerente de tehnic! a securit!ii muncii. Puterea disipat! pe un rezistor se
limiteaz! al 20 kW din considerente constructive. La puteri mai mari, seciunile transversale rezultate fac
dificil! sau imposibil! montarea nc!lzitorului n cuptor.
Ca putere electric!, puterea P transformat! n c!ldur! de rezistor este:
r
= =
2 2
U
L
s
R
U
P
- ecuaia de echilibru electric [W]
unde: r - rezistivitatea materialului nc!lzitorului la temperatura de lucru, [W]; L - lungimea pe faz! a
nc!lzitorului, [m]; s - aria seciunii transversale a nc!lzitorului, [m
2
];
Rezistoarele sunt fie circulare (srm!, bar!) de seciune s = pd
2
/4 (d diametrul rezistorului) $i arie
lateral! A=pdL, fie dreptunghiulare (band!) cnd seciunea este s = ab = mb
2
(se impune raportul dintre
lungimea a $i l!imea b a laturilor dreptunghiului s! fie m=a/b=512) iar aria lateral! A=2(a+b)L.
Pentru rezistorul de seciune circular!, sistemul celor dou! ecuaii de echilibru poate fi scris:

r
p
=
p =
L
U d
P
dL P P
s
4
2 2

$i are dou! necunoscute: d $i L. Rezolvnd sistemul rezult!:
Fig.X.x Cre$terea vitezei de nc!lzire
prin cre$terea puterii disipate
t [sec]
qi
qd
qmax1
q [C]
0
qmax2
t1 t2

5
3
2 2
2
4
s
P U
P
d
p
r
= [m]; 3
2
2 2
4
s
P
P U
L
pr
= [m]
Printr-un calcul similar, pentru rezistorul de seciune circular! se obine:
3
2
2
1 2
s f
f
P U ) m ( m
P
b
+
r
= [m]; 3
2 2
2
1 4
f
f f
P ) m (
P mU
L
r +
= [m];

Particularit%$i ale transmisiei c%ldurii ntr-un cuptor cu rezistoare
ntr-un cuptor cu rezistoare transmisia c!ldurii se face printr-o mbinare a legilor cunoscute: conducie
$i, mai ales, convecie $i radiaie.
Transmisia prin conducie nu intervine n transferul c!ldurii ntre perete $i pies! ci numai la:
- transmisia c!ldurii n interiorul piesei $i egalizarea temperaturilor;
- pierderile termice n interiorul cuptorului.
Transmisia prin radiaie este preponderent! la cuptoarele care funcioneaz! la temperaturi mai mari
de 500'C $i este singurul mod de transmitere a c!ldurii la cuptoare cu temperaturi peste 700'C.
Transmisia prin convecie are loc prin:
- convecie natural!, datorat! diferenelor de temperatur! din
camera de nc!lzire care provoac! o mi$care a fluidului din
zonele calde (rezistoare) spre cele mai reci (pies!);
- convecie forat!, cnd mi$carea fluidului e obinut! printr-un
procedeu mecanic.
Convecia joac! un rol important ndeosebi la cuptoarele
de temperaturi joase.
Utilizarea conveciei forate poate asigura o densitate de
putere ridicat! $i o omogenizare a temperaturilor.
n realitate transferul de c!ldur! se face simultan prin
radiaie $i convecie, fluidul care asigur! convecia fiind aerul
sau atmosfera particular! din interiorul cuptorului.
La cuptoarele de medie $i joas! temperatur!, atunci cnd
se dore$te o reglare precis! a temperaturii sau o cre$tere rapid!
a acesteia, se recurge la convecia forat!.
n domeniul de medie $i joas! temperatur! se ntrebuineaz! b!i de s!ruri sau metale topite n care
sunt imersate prize ce trebuie nc!lzite rapid, deoarece coeficientul de convecie (deci transferul de c!ldur!)
este mult mai mare la lichide dect la gaze.
La cuptoarele de nalt! temperatur! radiaia r!mne preponderent! $i asigur! o densitate de putere
ridicat!.
Din punct de vedere al transferului termic exist! deci 2 mari familii de cuptoare cu rezistoare:
- cuptoare cu radiaie pentru temperaturi nalte ( > 600'C);
- cuptoare cu convecie forat! pentru temperaturi joase $i medii ( pn! la 700-750'C).
Convecia natural! este folosit! pentru cuptoare de joas! temperatur! (ntre 100 $i 150
0
C) care se
mai numesc etuve.
Puterea total! dezvoltat! de elementele nc!lzitoare este transmis! pe de o parte $arjei $i, pe de alt!
parte, pereilor cuptorului. Puterea util! este cea primit! de c!tre $arj!, cealalt! constituind pierderile:
- pierderi de c!ldur! acumulate n perei, suport, rezistene etc. Q
a
;
- pierderi de c!ldur! conductive prin pereii cuptorului(transmisie), Q
t
;
- pierderi de c!ldur! radiative prin u$a cuptorului, punctele de m!sur!, Q
r
, etc.

200 400 600 800 1000 0
40
20
60
80
F [%]
q[C]
100
Fig.X.x Repartiia fluxului termic ( ntre
radiaie $i convecie
n funcie de temperatur!

6
Dac! Q
u
este c!ldura util!, atunci bilanul termic, pe ciclu, al unui cuptor cu regim de lucru intermitent
poate fi scris:
) Q Q Q ( Q t P
r t a u
+ + + =
M!rimea pierderilor depinde de terminarea sau nu a ciclului de funcionare. n cazul cuptoarelor cu
regim de funcionare continuu, puterile se determin! neglijnd c!ldura acumulat! de zid!rie, Q
a
.


Fig. 6 Repartiia fluxului termic ntr-un cuptor cu rezistoare

Un randament bun al cuptorului poate fi obinut n 3 condiii:
- izolndu-l la maximum pentru a minimiza pierderile $i, dac! este vorba de un cuptor n funcionare
discontinu!, reducnd la maxim masa cuptorului (fibrele ceramice fac posibil! obinerea unui astfel de
obiectiv);
- utiliznd rezistoare care pot s! lucreze la nalt! temperatur! $i care permit fluxuri termice intense;
- controlnd puterea de alimentare printr-o reglaj fin (de ex: prin modularea puterii cu module electronice
de putere).

Condiii constructive ale unui cuptor cu rezistoare. Construcia cuptorului va depinde de destinaia
sa ( de renc!lzire, de tratament termic, de coacere, de polimerizare, de topire, de uscare), de modul de
manipulare ( band! rulant!, vibraii), de natura atmosferei $i a mediului ( aer, atmosfer! controlat!, vid,
mediu lichid, baie fluid!), de forma dorit! ( cu camer!, cu creuzet, cu tambur, cu clopot) etc.
Camera de nc!lzire trebuie s! asigure realizarea unei atmosfere corespunz!toare $i mpiedicarea
dispersiei c!ldurii spre exterior, rezistena mecanic! necesar!, dar $i o rezerv! termic! cu scopul de:
- a menine un flux de c!ldur! ridicat c!tre $arj!;
- o mai bun! repartiie a c!ldurii datorit! reemisiei termice a pereilor c!tre $arj!.
Aceste ultime condiii impun ca incinta s! absoarb! o anumit! cantitate de c!ldur!, ceea ce vine n
contradicie cu asigurarea unui randament termic ridicat. Aici este necesar! stabilirea unui optim..