Sunteți pe pagina 1din 21

PROCEDURA TEHNICA DE

EXECUTIE
COD: LTF 41
REVIZIA: 1
EDITIA: 1
LUCRARI EXECUTATE PE TIMP
FRIGUROS
PAG: 1 DIN 20
EXEMPLAR NR.
1. SCOP
Stabileste modul si responsabilitatile privind asigurarea conditiilor de lucru pet imp
friguros, controlul calitatii materialelor si executiei lucrarilor
2. DOMENIU
Se aplica la realizarea tuturor categorii de lucrari, ca:
lucrari de pamint
fundatii si constructii sub nivelul terenului
lucrari de beton
montarea prefabricatelor
lucrari de zidarie
invelitori si tinichigerie
constructii metalice si din otel
lucrari de finisaj
montarea geamirilor
izolatii
protectie anticoroziva
instalatii interioare
3. DEFINITII SI PRESCURTARI
3.1. Parametrul de baza pentru caracterizareaperioadei de timp friguros este temperature
aerului exterior cre se masoara la 8 dimineata, la umbra, la 2m de la sol si la distanta
de 5m de cladiri sau de orice alta constructie.
3.2. i friguroasa se numeste ziua in care temperature aerului exterior !"e# masurata
conf. pct $.%. este inferioara valorii de & 5 grade ' si nu are tendinta de urcare
3.3. Perioada %5 noiembrie&%( martie se considera perioada conventionala de timp
friguros
3.4. )n vederea sistematizarii efectelor pe care le poate avea temperature asupra
conditiilor de executie, se definesc urmatoarele notiuni:
* temperature crtca !e e"ecute* este temperature minima admisa in prescriptiile
tehnice pentru materialele ce se depoziteaza, prelucreaza sau se punin opera, in
vederea asigurarii produsului+
* !urata crtca !e e"ecute , se numeste perioada in care trebuie sa se asigure o
temperature superioara sau cel putin egala cu cea critica+
* temperature crtca !e matur#are , se numeste temperature minima admisa in
prescriptiile tehnice pentru un element de constructie. din momentul realizarii sale prin
procedee umede pina in momentul in care inghetarea lui nu mai este daunatoare din
punct de vedere al calitatii,
* !urata crtca !e matur#are* se numeste perioada in care trebuie asigurata
temperature critica de maturizare+
)n cazurile cind unele portiuni de santuri trec pe linga alte constructii exterioare, deja
executate, se va avea grija sa nu se depaseasca fundatiile acestora si sa nu li se micsoreze
grosimea stratului de pamint de protectie, mai ales cind acesta este sensibil la inghet. )n
ac-semenea cazuri se va limita ampriza sapaturilor inspre fundatiile constructiilor la strictul
necesar, iar eventualele taluze verticale ce vor rezulta , se vor sprijini cu dulapi sau chiar cu
palplanse bine spraituite.
'ind santurile se executa in terenuri sensibile la inghet, ele se vor realiza de la
inceput cu taluz la panta mai mica, spre a preveni prabusirea la aparitia dezghetului.
.a conductele imbinate cu garniture de cauciuc se vor lua urmatoarele masuri:
depozitarea garniturilor in locuri uscate +
curatirea mufelorde gheata si uscarea lor cu un pat de aer cald+
SC TCIF SA
Craioa
montarea imediata a garniturilor.
Pentru apararea fundului gropii la santurilor deschise se poate apela la unul din
urmatoarele procedee:
cablurile sau tuburile se pozeaza imediat ca s*a ajuns la cota finala si se apropie in
aceeasi zi de pamint pe toata adincimea+
se lasa neaparat un strat de pamint de cca 2/ cm care urmeaza a fi sapatin ziua
pozarii conductelor, procedindu*se apoi ca la aliniatul precedent . )n cazul cind starea
timpului se inrautateste brusc un ziuapozarii, se va renunta la decaparea acestui strat
pe restul traseului, acoperindu*se corespunzator contra inghetarii+
daca s*a ajuns pe vreme buna la cota finala a sapaturilor dar, din
diverse motive, pozarea conductelor trebuie aminata pentru mai tirziu, fundul santului va fi
aparat de inghetare cu materiale de protectie.
Piesele de captusire si de sprijinire a taluzelor verticale se vor
dimensiona la sarcini sporite pentru a se tine seama de solicitarile suplimentare ce iau
nastere in urma umflarii pamintului si a micsorarii unghiului de frecare a terenului.
'onductele vor fi pozate numai pe suprafete curatite de zapada si de
stratul de gheata, dup ace s*a asezat in prealabil un pat de nisip.
0aca inghetul a patruns pina in fundul santului, dar pozarea
conductelor trebuie neaparat sa continue, neputindu*se astepta dezghetarea, se va indeparta
stratul de pamint inghetat.. 1ceasta operatie se face pe portiuni de catre echipe
speciale..ungimea acestor portiuni si ritmul de pregatire se va coordona. 'apetele
conductelor trebuie sa fie tinute permanent curate si uscate. Se vor apara de patrunderea
zapezii in interior.
)nainte si dupa pozarea conductelor trebuie sa se ia masuri de protectie pentru a
impiedica fundul santului sa se deformeze din cauza inghetului si a presiunilor ce le primeste
de la conducta instalata.
0upa pozarea definitive a conductelor, ele vor fi acoperite cit mai repede cu pamint.
"oate mansonarile se vor executa numai sub acoperire locala de protectie.
.a pozarea pet imp friguros a diverselor feluri de conducte, se va tine seama de
urmatoarele indicatii:
manevrarea conductelor metalice de presiune si a fitingurilor trebuie facuta cu multa
atentie , deoarece in conditii de ger ele pot deveni casante.
la executarea lucrarilor de sudura se vor respecta indicatiile de sudare
imbinarile metalice ale conductelor se vor etansa numai la adapost de efectele
inghetului, de aceea mufele si ajutajele se vor preincalzi
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
'%2*8(* 3ormativ pentru realizarea pet imp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente
34 /%2*55* 'od de practica pentru executia lucrarilor de beton si beton armat
6anualul 7)0)' ,'artea galbena
$. RESPONSA%ILITATI
$.1. . 'onducatorii activitatilor de productie au obligatia de a nu dispune executarea
lucrarilor ce nu au conditii pentru asigurarea calitatii lucrarilor pet imp figures.
$.2. 8esponsabilitatea privind aprovizionarea , transportul si depozitarea materialelor in
depozitulcentral la marfurilor care se pot degrada datorita factorilor climatici, revine
0irectorul commercial, Seful de deposit si Seful mecanizarii
$.3. 8esponsabilitatea privind asigurarea pe santier a tuturor conditiilor de executie pet
imp friguros revine in principal Sefului de santier
&. PROCEDURA
&.1. Sarcini generale ce revin societatii in perioada de timp friguros, precizarea
principalelor masuri:
&.1.1. Pentru realizarea pet imp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
trebuie sa se ia din vreme a serie de masuri tehnico*organizatorice care se refera la
urmatoarele:
a. amenajari generale de santier si masuri pentru asigurarea calitatii lucrarilor
'. constructii speciale de santier
c. depozitarea si conservarea materialelor
!. utilaje si mijloace de transport
e. instalatii de incalzire tehnologica si utilitara
(. inregistrari de date meteriologice necesare santierului
). protectia si igiena mincii
*. prevenirea si stingerea incendiilor
. protejarea obiectelor sistate
&.1.2. 1menajari generale de santier si masuri pentru asigurarea calitatii lucrarilor . 1ceasta
grupa de lucrari se refera la:
a. amenajarea si intretinerea continua a drumurilor de acces, cailor de circulatie,
platformelor si punctelor de stationare sau de parcare auto, intrarilor si iesirilor din
ateliere, depoite, baraci etc.
'. asigurarea posibilitatilor de indepartare rapida a apalor de suprafata si a celor
provenite din precipitatii!ploaie, zapada# sau dezghet, pe linga constructii, drumuri si in
general de pe intreg teritoriul santierului
c. asigurarea din timp a panourilor contra inzapezirilor, inclusive asigurarea utilajelor si
dispozitivelor de curatire a zapezii!pluguri de zapada, buldozere, lopeti# si de spargere
a ghetii!tirnacoape, topoare, baroase, spituri#. Pentru perioadele de ninsoare
abundente se va reorganiza activitatea utilajelor folosite la dezapeuire, astfel ca sa se
asigure functionarea lor si in timpul noptii..a santiere instalate pe terenuri cu denivelari
pronuntate se va prevedea prin proiectul annual pentru organizarea pet imp friguros,
evacuarea zapezii si a ghetii in zonele ridicate ale terenului, inclusive ca pe
suprafetele dintre cladiri
!. asigurarea curateniei generale a santierului si indepartarea tuturor resturilor de
materiale neutilizabile, a molozului, a pamintului in exces provenit din sapaturi etc.
e. stringerea in figure regulate a pietrisului si a nisipului existent pe santier, se vor prefera
figurile cu volum mare, care chiar pe geruri puternice, contin in interiorul lor un procent
mai mare de material neinghetat
(. confectionarea si montarea de panouri pentru inchiderea provizorie a golurilor de usi si
de ferestre la obiectele in interiorul carora urmeaza a se executa lucrari pet imp
friguros
). umplerea cu pamint a golurilor fundatiilor terminate si prevederea de pantesuperficiale
la aceste umpluturi, pentru a grabi indepartarea apelor de suprafata de linga fundatii,
inclusive asigurarea scurgerii lor la santurile colectoare cele mai apropiate
*. verificarea existentei pe santier a reperelor de trasare si a celor de nivelment,
replantarea reperilor dislocati si a celor ce lipsesc , precum si inlocuirea tarusilor si
imprejmuirilor de trasare insuficienti ingropati , cu altele corespunzatoare
. corectarea profilului santurilor si sapaturilor ce nu vor putea fi umplute inaintea
perioadei de timp friguros, prin reducerea inclinarii taluzelor daca pamintul este sensibil
la inghet*dezghet
+. astuparea sau acoperirea golurilor existente in elementele de beton, turnate sau
depozitatein pozitie orizontala, pentru a impiedica colectarea apei sau zapezii, care
prin inghetare poate provoca degradarea elementelor
&.1.3. . Pentru a preveni dificultatile produse de perioadele de dezghet ce pot intervene de
mai multe ori in cursul unui sezon friguros, conducerile santierelor si punctelor de
lucru, vor stabili masurile care sa sigure continuitatea nestingherita a activitatii sip e
timp de dezghet. )n acest sens se vor efectua:
a. aprovizionarea din timp a cantitatilor necesare de materiale antiderapante!rumegus,
nisip,zgura etc,#
'. asigurarea materialelor de intretinere a drumurilor !bolovani, piatra bruta, pietris, piatra
sparta etc# si executarea lucrarilor necesre pentru mentinerea drumurilor in buna stare
de circulatie
c. verificarea zilnica a stabilitatii tuturor stivelor de materiale si piese, mai ales a celor ce
transmit presiuni mari asupra terenului pe care sunt depozitate si consolidarea
acestora daca este nevoie
!. curatirea de noroi a gropilor de fundatie si asigurarea taluzelor acestora impotriva
prabusirii
e. colectarea apei provenita din topirea zapezii si evacuarea acesteia in afara zonelor
respective. oriunde este necesar si posibil se vor introduce conducte, care vor fi
prevazute cu pante mai mari pentru acoperirea si scurgerea apelor, de asemenea sa
va prevedea curatirea golurilor de intrare in conducte
(. verificarea si intretinerea permanenta a conductelor de apa si canalizare, precum si a
instalatiilor sanitare de santier pentru a preveni plesnirea lor, datorita inghetarii apei si
a noroiului din interior
). asigurarea din timp a stabilitatii si integritatii elementelor de constructie, materialelor,
utilajelor etc. situate in zone amenintade de inundatii, spre a nu fi degradate sau
deplasate de catre sloiuri sau de catre apa mari
*. instalarea sub soproane fara pereti a fierastraielor circulare, a uscatoarelor de orice fel
si cu orice destinatie in afara celor cu conditii de temperature sau umiditate impuse
prin proiect sau cerute de tehnologie.
. verificarea silozurilor si a buncarelor pentru lianti si aditivi, in ceea ce priveste
etanseitatea si stabilitatea lor
+. verificarea tuturor tablourilor, intrerupatoarelor si dispozitivelor electrice de pornire, de
catre electicienii santierului si luarea masurilor cuvenite de izolare pentru evitarea
scurtcircuitelor si tensiunilor de atingere, datorita umiditatiicrescute in perioada de
dezghet
,. controlarea minutioasa si permanenta a cailor de rulare la instalatiile de ridicat, mai
ales la macaralele turn. .a aparitia unor fenomene de tasare, macaralele vor fi oprite
imediat , iar caile de rulare vor fi reglatecorespunzator, in acestsens caile de rulare
instalate pe longrine din beton si pat de pietris trebuie sa fie supravegheate atent,
indepartidindu*se zapada dintre sine si controlindu*se daca nu s*a produs noroi+
indepartarea zapezii se va face si preventiv in perioadele cu temperature mai scazute,
prin maturarea zapezii pe o latime de cel putin 2m de la fiecare sina+ prevederea de
mai sus este valabila nu numai pentru caile de rulare a macaralelor ci si pentru liniile
ferate din incinta santierului. Pentru asigurarea capacitatii depline de frinare a
macaralelor la temperature sub / grade ', trebuie sa se dispuna de*a lungul traseului
caii de rulare, mici depozite de nisip, care vor fi imprastiate pe sine.
-. verificarea stabilitatii esafodajelor , schelelor, rampelor de lemn sau metalice asezate
pe stilpi, etc.luindu*se masurile necesare de indepartare a deficientelorimediat dupa
constatarea acestora. verificarea imbinarilor si a punctelorde solidarizare se va face in
special in timpul pauzelor mai lungi in activitate. .a esafodajele alcatuite din tevi
metalice, se vor verifica suprafetele de rezemare ale stilpilor si solidaritatea legaturilor
si cuplajelor
&.1.4. I./ta-at / rete-e !e /a.ter
Problemele de instalatii se refera la revizuirea retelelor existente de alimentare cu
apa, de stingere a incendiilor, de canalizare, de alimentare cu energia termica, etc.
a. conductele existente se vor izola contra gerului prin ingropare in pamint, iar portiunile
de conducte expuse in aer liber se vor proteja prin infasurarea cu materiale
termoizolante. )n punctele joase ale retelelor se vor prevedea robinete de golire.
9idrantii cismelele si celelalte dispozitivede consumale apei se vor izola cu paie, vata
de sticla sau minerala, rogojini, saci etc. bine legati cu sirma pe toata portiunea expusa
inghetului
'. retelele provizorii de canalizare se vor curata continuu de materiale ce se pot depune
la gurile de intrare
c. retelele de lumina si forta se vor revizui amanuntit, acordindu*se o atentie speciala
acelor parti de instalatii, la care in caz de defectiuni, accesul pentru efectuarea de
interventiiin conditii de timp frigurospoate deveni imposibil sau periculos. Se vor
revizuiretelele de iluminat in scopul asigurarilor nivelurilor de iluminare artificiala ,
prevazute in P4 %$2*8/, cu respectarea conditiilor de utilizare rationala a energiei
electrice atit pentru lucrari exterioare cit si pentru cele interioare. Se vor revizui cu
deosebita atentie masurile de protectie contra electrocutarilor pe santier, instalatiile de
legare la pamint, la nul, izolarea amplasamentelor, tensiunea redusa, etc., pentru a
corespunde prescriptiilor tehnice in vigoare.
!. la retelele termice care servesc pentru transportul caldurii de la punctele de producere
a acesteia la punctele de lucru sau de protectie a lucrarilor, se vor lua masuri speciale
pentru reducerea la minimum a pierderilor de caldura pe traseu, astfel ca la punctele
de utilizare a caldurii sa se asigure temperaturile prescrise, corespunzator specificului
lucrarilor, izolarea cconductelor se va realize in conformitate cu prescriptiile tehnice in
vigoare.
&.1.$. 0epozitarea si conservarea materialelor
a. toate materialele ce se folosesc in perioada de timp friguros se vor depozita pe teren
uscat evitindu*se zonele inghetate sau umede , precum si zonele care s*ar putea
umezii ulterior.)n mod special se va asigura mentinerea in stare uscata prin
adapostire sau acoperire a urmatoarelor materiale: ciment, var, ipsos, zgura, filer,
profile metalice, materiale termoizolatoare!:'1, vata minerala, polistiren expadat,
placi P1. sau P17,P7.#, lamele de parchet, foliile bituminate, timplaria de lemn,
geamirile precum si orice materiale ce se pot degrada sub actiunea umiditatii
'. materialele si substantele combustibile se vor depozita in spatii special amenajate.
4ste interzisa depozitarea lor in interiorul constructiilor in curs de executie.
c. temperaturile minime de conservare a materialelor speciale! lacuri, vopsele, adezivi,
chituri, solventi, folii, placi si tevi din materiale plastice, accelaratorii pentru intarirea
betoanelor# vor fi respectate conform normelor respective de fabricatie. Spatiile
inchise pentru depozitarea acestora materiale vor fi illuminate si incalzite
corespunzator conditiilor impuse de prescriptiile tehnice pentru materialele depozitate
, nefiind insa permisa incalzirea cu flacara deschisa sau cu reprosuri.
!. pentru asigurarea conditiilor necesare executiei lucrarilor si altor activitati anexe se
vor falosi in general urmatoarele substante, materiale auxiliare si dispozitive:
adaosuri pentru betoane, conform 34 /%2*55
sare industriala pentru imprastiat pe scari, podeste, schele, etc.
serpentine si recipiente metalice pentru incalzit apa sau lichide
Pentru protejarea tehnica a lucrarilor, atit in timpul executiei cit si ulterior, se folosescde
asemenea o serie de mijloace speciale care se aprovizioneaza inainte de aparitia frigului si se
depoziteaza respective utilizeaza, astfel incit sa nu poata constitui surse de incendii, dintre
acestea se mentioneaza:
carton bitumat sau impislitura din fibra de sticla bitumata, rogojini, prelate,foi de cort,
foi din polietilena.
rumegus, talaj, paie, vata de sticla sau vata minerala sub forma de saltele sau pisla
minerala,
panouri termoizolante pentru inchideri goluri de usi si ferestre la obiecte, pentru
compartimentari de coridoare sau alte incaperi
cabane sau gherete prefabricate cu sau fara pardoseala, din lemn sau alte materiale,
pentru protectia locala a lucrarilor, aparate sau utilaje mici
corturi complete
&.1.&. ;tilaje si mijloace de transport
a. se vor prevedea masuri pentru respectarea conditiilor de exploatare pet imp friguros
a utilajelor in conformitate cu prevederile din 3ormativ ;*2*<8. .a racirea cu apa a
masinilor de forta, in special a motoarelor cu ardere interna si a compresoarelor, apa
de racier va fi preincalzita l atemperatura mica !&2/grade '# pentru pornirea
motoarelor, la incetarea lucrului apa va fi evacuate. Sistemul de racier se va
preincal=i de mai multa ori cu apa calda, inainte de a fi umplut cu apa
fierbinte!&25grade '#
'. pentru asigurarea parcarii autovehiculelor pe perioadele de nefinctionare se vor
amenaja in bazele de masini si utilaje, platforme de parcare si pentru perioada de
timp friguros. 3u se admite construirea de garaje sau alte spatii asemanatoare ,
destinate special parcarii autovehiculelor pet imp friguros.. Platformele de parcare
trebuie sa permita in caz de incendiu evacuarea autovehiculelor si accesul utilajelor
de interventie.
c. inainte de punere in functiune a autovehiculelor se va controle cu atentie, daca
elementele de actionare nu sunt inghetate. )n acest caz ele vor fi incalzite prin
procedee care sa nu foloseasca flacara deschisa.
!. la elevatoare platforma va fi protejata preventive contra inghetului, prin acoperirea cu
un strat subtire de sare industriala , cablurile, ghidajele acestora vor fi unse..a
terminarea lucrului, husa !cupa # excavatorului va fi bine curatata.
e. utilajele tehnologice care nu necesita depozitarea in spatii inchise se vor introduce
sub soproane care vor fi protejate in intemperii prin acoperire.
;tilajele care au venit in contact cu materialele umede, cum sunt aparatele de
torcretat, de sudura autogene, masinile de frecat mozaic, pistoalele pentru pulverizat,
vibratoarele etc. vor fi curatate de resturile de materiale sis palate inainte de
depozitare
&.10. 1ctivitatea meteorological de santier
a. societatea are obligatia sa asigure fiecarei unitati din subordine conditiile necesare
pentru organizarea si functionarea continua, pe durata timpului friguros a unei
activitati meteorologice de santier. 8aspunderea pentru aceasta activitate revine
0irectorului tehnic sau a une alte personae cu functie echivalenta, iar la unitatile
subordinate, sefilor acestora si responsabililor laboratoarelor.
'. activitatea meteorologica se desfasoara zilnic fara nici o exceptie, pe toata durata
de timp friguros, a carei durata se va stabili pe baza informatiilor culese pe plan
local.1ctivitatea meteorological se va extinde in mod preventive si pecite un interval
suplimentar d%5 zile inainte si dupa perioada conventionala.
c. activitatea meteorological de santier se refera la obtinerea si valorificarea
previziunilor meteorologice furnizate de )nstitutul 6eteriologic 'entral, atit in
perioade scurte cit sip e perioade mai lungi. 1ceasta previziune va contine informatii
privind temperaturile maxime si minime , regimul vinturilor!directie, intensitate,
viteza# si regimul precipitatiilor !ploaie, lapovita, ninsoare, perspective de formare a
poleiului# atit in timpul zilei cit si a noptii respective. .a santierele isolate, situate in
regiuni greu accesibile, nedotate cu alte mijloace de informare , transmiterea
previziunilor zilnice se va face telefonic .
!. pentru inregistrarea temperaturii aerului, a temperaturii interioare din spatiile de
lucru, a agregatelor, mixturilor, betoanelor si mortarelor, fiecare santier va fi dotat cu
termometre necesare.
e. toate temperaturile mesurate zilnic, impreuna cu diverse fenomene atmosferice
intemeiate, pentru care sa va arata directia, intensitatea si durata lor, vor fi
inregistrate in documente de evidenta.
(. pentru santierele asezate linga cursurile de apa, cu nivel variabil, cum este cazul
lucrarilor de poduri, baraje, regularizari de riuri, consolidari de maluri,etc.activitatea
meteorologica se va completa cu date hidrologice.
&.1.1. Prevenirea si stngerea incendiilor
)n afara de obligatiile curente prevazute in 3ormative si celelalte reglementarioficiale
in vigoare, referitoare la prevenureasi stingerea incendiilor, conducerile santierelor si
punctelor de lucru, vor lua pentru perioada de timp friguros urmatoarele masuri:
a. interzicerea temperaturii strict necesare pentru nevoi sau utilitare, atit ca valoare cit
sica durata
'. interzicerea oricaror focuri deschise, atit in interior cit si in spatii libere, care nu sunt
ordonate sau controlate de catre organelle de conducere a punctului de lucru+ in
locurile ce prezinta pericol de incendiu, focurile deschise se vor putea permite numai
pe baza de permis de lucru cu foc si cu respectarea masurilor specifice stabilite
pentru fiecare caz in parte+
c. asigurareacantitatilor de apa necesara, a mijloacelor de depozitare !bazine,
rezervoare termoizolante, etc # a pompelor, a conductelor, erc., si plasate
corespunztor pe teren. Se vor lua in acest sens masuri de protectie a acestora
impotriva inghetului si de intretinere in conditii de functionare corespunzatoare.
!. interzicerea utilizarii sobelor si burlanelor metalice in interiorul constructiilor de lemn
!baracamentelor# precum si controlarea aparitiei fisurilor la pereti si tavane, la
cosurile si la sobele din zidarie, precum si in jurul racordarii acestora si repararea
imediata a defectiunilor acestara
e. interzicerea folosirii instalatiilor electrice improvizate care nu corespund normativelor
in vigoarea si a folosirii in general a resourilor.
(. interzicerea amenajarii in interiorul constructiilor de baza, in curs de executie, a unor
baracamente din materiale combustibilesau spatii pentru depozitarea si pastrarea de
substante si materiale combustibile.
). protejarea impotriva inghetului a instalatiilor, utilajelor, masinilor si celorlalte mijloace
de interventie in caz de incendiu
*. asigurarea in permanenta a accesul masinilor de interventie in caz de incendiu la
sursele de apa!rezervoare, bazine, hidranti exteriori#
. dotarea santierului cu mijloace de alarma in caz de incendiu !toaca metalica, sirene#
+. realizarea de controale temeinice la terminarea lucrului, la toate locurile de minca ,
pentru depistarea si inlaturarea imediata a oricaror nereguli care ar putea conduce
la aparitia unor incendii.
,. intensificarea instructajelor periodice ale intregului personal, la intervale mai dese
decit in restul anului.
&.1.2. Protejarea obiectelor sistate
.a obiectele la care se sisteaza activitatea de executie in timpul iernii, santierul este
obligat sa ia masuri de protejare contra frigului, in asa fel incit sa fie asigurate conditii pentru
conservarea calitatii lucrarilor executate si reluarea nornala a activitatii, fara cheltuieli speciale
de reparatii sau refaceri.
)n acest sens:
a. sapaturile la gropile de fundatie se vor intrerupe cu minim /,5/ m inainte de a ajunge
la cota de fundare, iar taluzurile se vor asigura pentru a nu se produce surpari.
>ropile pentru fundatiile de stilpi se vor acoperi pentru ca apa sa nu poata patrunde
in ele.
'. daca fundatiile sunt deja executate se va degaja zapada, gheata si noroiul in jurul
acestora si se vor executa umpluturile de pamint, respective asigurindu*se scurgerea
apei la santurile principale de colectare sau canalizare
c. zidariile peretilor vor fi executate numai pina la centura rindului aflat in lucru, peste
care se va aplica un acoperis provizoriu. 0e asemenea vor fi montate panouri de
inchidere a golurilor la toate usile exterioare si ferestrele fiecarui etaj. 1tnci cind pina
la sistarea executiei s*a realizat si centura ultimului nivel al cladirii, se va monta
acoperisul respective !definitive#
!. incepind din ziua sistarii activitatii pet imp friguros, la obiect, se vor aplica acestuia si
materialelor depozitate in el, toate masurile de paza si securitate necesare pina la
reluarea lucrului
&.2 E3!e.ta act3tat pet mp (r)ur4/
&.2.1 .a fiecare punct de lucru se va tine cu strictete evidenta lucrarilor executate in
perioada de timp friguros , urmarindu*se in special realizarea calitatii acesteia.
&.2.2 )n vederea evidentei conditiilor climatice generale incare s*au desfasurat lucrarile, se
va institui pe perioada conventionala de timp friguros, la fiecare punct de lucru, statie
de betoane, baza de productie, un registru meteorologic in care se va inregistra zilnic:
temperature aerului
regimul vinturilor!directie, intensitate,durata#
precipitatiile !ploaie, lapovita, ninsoare*intensitate durata#
starea terenului !neinghetat, uscat, noroios, inghetat, cu sau fara polei,inzapezit, etc.#
nivelul ape curgatoare !daca este cazul#
&.2.3. 'ontrolul calitatii betoanelor si mortarelor se va efectua conform urmatoarelor
precizarii:
a. se vor completa cu deosebita grija , datele specifice perioadei de tomp friguros
prevazute in formularele tipizate si anume:
.bon de livrare , transport primire beton in care se inregistreaza pe verso, temperature
mediului sic ea a betonului in momentul descarcarii din mijlocul de transport
condica de evidenta betoane turnate inregistreaza temperature aerului exterior sic ea
a betonului
&.2.4. 7isa pentru controlul gradului critic de maturizare 9? sau a gradului de maturizare
pentru decofrare 9p se intocmeste la punctual de lucru prin inregistrarea
temperaturilor masurate si calculul direct in fisa a gradului de maturizare echivalent
temperaturii nornale de &2/ grade '.
&.2.$. 'ontrolul si evidenta calitatii lucrarilor de sudura executate pet imp friguros se va
organiza cu respectarea prevederilor din prescriptiile tehnice specifice , folosindu*se:
process verbal de preluare a probelor de sudura
proces verbal de receptie a loturilor de armature sudate
)n aceste documente se va face in mod expres mentiunea ca verificarile se refera la
lucrari executate pet imp friguros. 0e asemenea , autorizatia de lucru a sudorilor va
contine in mod explicit mentiunea ca acestia sunt autorizati a executa suduri pet imp
friguros in conditiile prevazute de prescriptiile tehnice specifice.
&.3. Lucrar !e pam.t
Pentru saparea stratului de pamint supus inghetului se poate adopta fie metoda protejarii
preventive, fie cea a afinarii stratului inghetat.
&.3.1. Protejarea preventive a pamintului contra inghetului. 6asurile ce trebuiesc luate in
acest scop sunt urmatoarele:
a. acoperirea suprafetei pamintului cu vreascuri, paie, stuff, talaj etc. 1cestea vor fi
indepartate numai in ziua saparii si numai pe portiunea strict necesara pentru acest
lucru, in functie de mijloacele de sapare folosite si de intensitatea frigului.
'. mentinerea stratului de zapada depus pe pamint si chiarfavorizarea depunerii acestuia.
c. acoperirea cu frunze, talaj, rumegus a fundului gropilor la care executarea sapaturii s*a
sistat sau s*a ajuns la cota.
!. in cazul in care terenul care urmeaza a fi sapat este acoperit cu tufisuri, arbusti etc.,
aceasta vegetatie favorizeaza retinerea zapezii, astfel ca terenul nu va fi defrisat decit
in ziua cind incepe executarea sapaturilor si numai pe portiuni minime, strict necesare
lucrului.
&.3.2. 1finarea pamintului inghetat
6etoda se aplica la paminturile inghetate pe adincime si consta in
spargerea si afinarea mecanica sau manuala a stratului inghetat pentru
a usura fie evacuarea lui, fie pastrarea pe loc ca acoperire de protectie
pentru straturile mai adinci in situatia cind sunt de asteptat geruri
puternicecare vor putea provoca inghetarea pamintului pe adincimi mai
mari
a. desfacerea stratului inghetat pe cel mult 25 cm adincimese face de regula cu
scarificatoare obisnuite
'. la grosimi de pamint inghetat maimari de 25 cm se vor folosi unelte pneumatice sau
alte instalatii mecanice pentru spargere
c. atunci cind grosimea stratului inghetat este mai mare de 8/ cm iar sub aceasta trebuie
sa se sape un strat mai gros de pamint neinghetat , se recurge la dislocarea pamintului
cu ajutorul explozivilor.
&.3.3. 4xecutarea sapaturilor pe timp friguros se va incepe imediat dupa dezghetarea
naturala sau afinarea stratului superficialastfel ca sa se evite a noua inghetare a
suprafetei lui, inainte de sapare si in special inainte de turnarea de turnarea unor
fundatii.
.a sapaturile cu epuismente , apa pompata va fi indepartata imediat
pentru a nu se forma gheata in jurul punctului de lucru.
;tilajele pentru executarea sapaturilor : excavatoare, buldozere, etc. vor trebui
examinate cu atentie la intreruperea lucrului, curatindu*se de resturile de pamint, intreg
sistemul de transmisie si deplasare.
&.3.4. "ransportul pamintului sapat pet imp friguros trebuie sa se termine inainte de a
incepe sa inghete.. )n acest sens se vor respecta la organizarea lucrarilor duratele
disponibile prevazuta in tabelul de mai jos
"emperatura aerului "impul de incepere a inghetului pamintului !in
min.#
* 5 5/
*%/ 2/
*%5 5/
"ransportulpamintului trebuie facut pe distante cit mai scurte, cu evitarea totala a stationarii
pe traseu a mijloacelor respective de transport.
.a transportul pamintului pe timp friguros, vehiculele se vor curate bine de pamint , dupa
fiecare descarcare.
'aile pe care se deplaseaza vehiculele de transport vor fi amenajate si intretinute in mod
special pentru lucru pet imp friguros.
a. caile rutiere vor fi amenajate in masura posibilitatilor pe traseele si la cotele drumurilor
interioare definitive , cu precizarea ca acestea trebuie sa aiba o capacitate portanta
corespunzatoare traficului cu autocamioanele folosite la transportul pamintului. )n
functie de sensibilitatea la inghet a terenului se vor realiza pentru drumuri fundatii
stabile, folosind blocaje din piatra , placi de beton.
'analizarea se va mentinein stare de functionare , iar in lipsa acesteia
se va asigura scurgerea apelor prin santuri de suprafata. Suprafata carosabila va fi curatata
de zapada si presarata cu materiale antiderapante.
'. caile ferate de transport vor fi intretunute prin curatirea zapezii de pe traseu, in special
in zona ramificatiilor in placile turnate,care vor fi mentinute dezghetate prin presararecu
sare industriala,aprovizionata si depozitata in cantitati suficiente in zona acestora.
&.3.$. 4xecutarea umpluturilor pet imp friguros
;mpluturile se potexecuta si compact ape timp frigzros prin mijloace mecanice sau
manuale in functie de specificul si volumul lucrarilor, daca se respecta urmatoarele
conditii:
a. saparea, transportul, asternerea in umpluturasi compactarea pamintului neinghetat sa
se faca pe toata durata la temperature peste %
/
'
'. saparea pamintului pentru asezarea in umplutura in zona in care terenul nu este
inghetat sa se faca deasemenea pe toata durata la temperature peste %
o
'
c. asezarea pamintului de umplutura pe teren sau pe stratul inferior inghetat, in momentul
asternerii stratului temperature sa fie peste %
/
'
&.3.&. .a execztarea umpluturilor de pamint pet imp friguros in spatii inguste, se vor lua
urmatoarele masuri organizatorice:
a. la atingerea temperaturilor critice mentionate la punctual 2.2.( , executarea
umpluturilor se opreste, luindu*se masurile de protejare, atit a suprafetelor decapate,
cit si a celor realizate prin umplutura
'. toata activitatea de executare si de compactare a umpluturilor trebuie sa fie
concentrate pe portiuni mici de teren sis a se desfasoare pe baza unei organizari cit
mai judicioase, care sa fie respectata cu rigurozitate+ aceasta activitate trebuie sa se
efectueze pe cit posibil, fara intrerupere, astfel ca la sfirsitul zilei de lucru, portiunea de
lucrare stabilita sa fie complet terminate+ se pot face unele intreruperi locale de pe o
zip e alta numai in cazurile cind exista certitudinea absoluta ca peste noapte nu vor
intervene nici precipitatii, nici scaderi periculoase de temperature+
c. la asternerea si compactarea pamintuluise vor evita pe cit posibil pauzele de executie,
asternerea pamintului sa se faca in straturi subtiri ! max 2/ cm# si va alterna cu
compactarea lor+
!. indifferent de temperatura aerului, lucrarile de umpluturise vor opri complet pe timp de
ploaie sau ninsoare, spre a nu permite acumularea unui exces de apa in corpul
umpluturilor
e. umpluturile executate pet imp friguros trebuie aparate prin santuri si diguri impotriva
spalarii c ear putea fi provocata de precipitatii+de asemenea, la terminarea dezghetului,
aceste umpluturi vor fi controlate cu atentie si se vor lua masuri de remediere a
defectelor ce eventual s*au produs
(. umpluturile dintre fundatiile stilpilor izolati pentru care s*a facut o sapatura comuna,
umpluturile dintre fundatii si peretii sapaturii si umpluturile la santuri se vor efectua
numai cu pamint sau ballast.
&.3.0. Procedee de compactare a umpluturilor
'ompactarea se face in spatii inguste, folosindu*se maiuri obisnuite de mina ,
electrice sau mecanice, placi vibratoare, etc.+ in spatii .largi, compactarea trebuie sa
se realizeze cu ajutorul utilajelor rutiere de compactat.
;n alt procedeu de compactare suficient de economic si deosebit de efficient si care
se afal in general la dispozitia oricarui santier consta in dirijarea circulatiei auto pe
santier , chiar pe rambleele aflate in curs de executie
&.4. Fu.!at / c4./truct /u' .3e-u- tere.u-u
&.4.1. 7undatii de suprafata
.a executarea fundatiilor de suprafata !continue, talpi, radiere, etc# este interzisa
asezarea lor pe teren inghetat , cu un grad sporit de umiditate rezultat din dezghet sau din
precipitatii atmosferice , spre a se impiedica producerea de tasari inegale al ansamblului
fundatiei, evitindu*se astfel aparitia de solicitari suplimentare.
Problema se pune la fel si la fundatiile de masini.
)n cazul fundatiilor executate la cladiri sau alte constructii exterioare, ce sunt
prevazute cu trotuare, se vor lua masuri de executare a trotuarelor imediat ce fundatiile au
fost realizate pina deasupra terenului, spre a impiedica patrunderea in fundatie a apelor de
suprafata.
&.4.2. 7undatii de adincime
.a executarea acestor lucrari se vor respecta si prevederile '%2/*<5
Pilotii turnati la fata locului la care fata superioara a betonuluise afla la o adincime mai
mare de %m de la suprafata platformei de lucru, se vor proteja dupa turnarea lor prin
umplerea strapungerii cu pamint usor compactat.
Pilotii la care suprafata superioara a betonului se afla la o adincime mai mica de %m se
vor proteja suplimentar. 0aca exista temeri ca betonular putea ingheta in zona capatului
pilotilor, se va verifica starea betonului la piloti suspecti dupa executarea sapaturii de fundatie.
7undatia respective nu se va turna decit dupa consemnarea pri process verbal intre
constructor si beneficiar a rezultatului acestor verificari.
&.4.3. 'onducte si cabluri subterane
3u se vor manta in santuri in care se afla apa, ci numai dupa evacuarea sau
evaporarea acesteia, in care caz se va evacua si stratul de pamint, inmuiat, care va fi
inlocuit cu nisip.
Pe plan organizatoric se fac urmatoarele precizari cu character comun.
piesele prefabricate se vor depozita pe calaje de lemn, stivuindu*se se parat la mici
distante intre ele, astfel incit sa nu se lipseasca una de alta, spre a evita atit pericolul
inghetarii in zona de lipire, cit si executarea de manevre inutile.
conductele de azbociment sosite pe santier in perioada %5 noiembrie*%5 martie, vor fi
depozitate in asa fel incit sa fie ferrite de intemperii, spre a nu fi supuse ciclurilor de
inghet*dezghet+ in acest scope le vor fi acoperite cu folie de polietilena sau sub
sopoane + nu se admite curatirea cu ranga a ghetii sau a pamintului inghetat,
piesele de imbinare pentru conducte in spatii ferrite de inghetsi protejate impotriva
oricaror posibilitati de a aputea fi degradate sau murdarite,
se vor aproviziona din vreme panouri si dispozitive suficiente de acoperire pentru
protectie locala, asigurindu*se si un spatiu corespunzator de depozitare.
toate sprijinirile , rigidizarile si consolidarile se vor controla permanent , mai ales dupa
perioadele de ploi sau ninsori neurmate de inghet, precum si in perioadele de
dezghet, si se vor lua masuri de intarire imediata a lor.
conductele in panta , care sunt deosebit de sensibile la deformatiile fundului gropii
produse de inghet, trebuie sa fie in final pozate la cota din proiect , pentru a se putea
realiza panta generala prescrisa.
la etansarea mufelor pet imp friguros, ne se folosesc mixture fierbinti, deparece din
cauza degajarii substantelor volatile dinmasa acestora , umplerea completa a
rosturilor devine problematica+ este preferabil sa se foloseasca mixture caldute sis a
se preincalzeasca mufele.
cuzinetii de sprijinire si mansoanele de beton ale conductelor se vor executa cu
respectarea lucrarilor si masurilor de protectie date in prezentul capitol la betoanele
de fundatie.. .a manevrarea cablurilor electrice si la executarea operatiilor de
montare si executie, se vor respecta conditiile referitoare la temperature minima a
mediului ambient si temperature minima a cablului , indicate de producatori si in
prescriptiile tehnice in vigoare.
5 3ormativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri
5 3ormativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumatori
&.4.4. 'anale si lucrari aferente
)nainte de aparitia repaosului friguros , de regula pina cel tirziu la sfirsitul lunii
octombrie* se va da prioritate lucrarilor de pamint, zidarie si tencuieli ale canalelor,
raminind ca lucrarile de pozare a conductelor si cablurilor sa se execute pet imp
friguros in conditiile de mai sus* in cazurile cind aceasta executie nu poate fi aminata
pina la venirea timpului friguros.
"alpa de beton a canalului, expusa inghetului , trebuie sa fie asezata pe un pat uscat sis
a fie protejata corespunzator pina la maturizarea critica,
'analele se vor acoperi cu placi de beton armat prefabricat si apoi cu pamint.
Santurile pentru conducte sau cabluri se vor astupa cu pamint neinghetat care apoi va fi
compactat. .a partea superioara a santurilor , pe ultimii 2/*$/ cm ele pot fi umplute cu pamint
inghetat, insa avindun spor minim de volum de cca %5@ pentru tasare.
Santurile de sub pavaje ce se dau imediat in circulatie se vor astupa pe toata inaltimea numai
cu pamint dezghetat, iar in locurile cu circulatie intense , cu nisip dezghetat.
.a executarea pet imp friguros a fundatiilor si a constructiilor diverse , se vor urmari pe scara
larga elementele prefabricate care pot fi executate in conditii optime de temperatura.
&.$. Lucrar !e 'et4.
&.$.1. 'onditii pentru asigurarea calitatii betonului pus in opera pet imp
friguros.
'alitatea lucrarilor de beton executate pet imp friguros poate fi asigurata daca sunt
indeplinite urmatoarele conditii:
betonul este preparat cu aggregate dezghetate, avind temperature minima de 5
/
'
temperature betonului , dupa punerea in opera, nu coboara sub temperature de inghet,
inainte de a atinge un nivel critic de intarire, variabil functie de raportul 1A' si exprimat
in procente din marca betonului.
3ivelul critic de intarire rezulta din tabelul urmator:
3ivelurile critice de intarire , in @ din marca betonului pentru 1A'
/,(/ /,5/ /,2/ /,</
%8 252 $% $2
"emperatura de inghet a betonului este considerate valoarea de /
/
' cu exceptia cazurilor in
care se folosesc aditivi care coboara aceasta temperature pina la o valoare specific ace
rezulta din instructiunile de folosire.
8ealizarea nivelului critic de intarire se poate control ape doua cai:
prin intermediul unor epruvete din beton pastrate in aceleasi conditii de regim termic
ca si elemental de constructie si incercate la compresiune inainte de inghetarea
betonului+
prin evaluarea gradului efectiv de maturiare a betonului si compararea echivalentului
viu la temperatura nornala de 2/
/
' cu gradul critic de maturizare. doar pentru
betoane preparate cu cimenturile pentru care se dau date in anexa %.
Prepararea, transportul si punerea in opera a betonului trebuie sa se faca pe baza unor
regimuri termice proiectate ca sa se asigure nivelul critic de intarire sau a gradului critic de
maturizare prevazut in proiectul de organizare pe timp friguros, cu respectarea conditiilor din
tabelul de mai jos.
&.$.2. 8egimurile termice la executarea lucrarilor de beton pe timp friguros.
8egimurile termice pentru executarea lucrarilor pet imp friguros se stabilesc in fisele
tehnologice ce fac parte din proiectul annual de organizare pet imp friguros si trebuie sa tina
seama de:
Procesul tehnologic si conditiile de realizare 8egimul termic critic
"emperatura 0urata
Prepararea
betonului
a. cu aggregate dezghetate avind
temperature minima de
5
/
' )n momentul
amestecarii cu
cimentul b. cu aggregate incalzite la
temperature
B2*25
/
'
c. cu apa incalzita la temperature 2/*8/
/
'
!. temperature de preparare sa
fie:
5 in metoda conservarii caldurii.
5 in metodaincalzirii dupa
turnare
5*25
/
'
5*%/
/
'
.a
descarcarea
din malaxor
"ransportul si
descarcarea
betonului la
obiect
e. protejarea mijloacelor si
reducerea duratelor astfel ca
temperature de livrare la
santier sa fie minimum:
5 in metoda conservarii caldurii.
5 in metoda incalzirii dupa
turnare
$*%<
/
'
%*$
/
'
0urata de
transport si
punerea in
opera
t
)ntarirea,
maturizarea
betonului
f. protejarea elementului de
constructie dupa punerea in opera a
betonului!metoda conservarii
caldurii# si a eventualei
surseexterioare de caldura !metoda
incalzirii dupa turnare# astfel ca in
%*%5
/
'
%*28
/
'
0urata critica
de maturizare
t
perioada critica temperature sa fie :
* la conservarea caldurii
* la incalzirea dupa turnare
in functie de temperature tb la terminarea punerii in opera si de conditiile de transport
a6 gradul critic de maturizare 9h !sau nivelul critic de intarire# , anexa %
'6 intensitatile prezumate ale frigului, evaluate distinct pentru ziua de preparare, transport
si punere in opera si pentru realizarea gradului critic de maturizare 8? !respective a
nivelului minim de intarire# se recomanda prin nivelele de asigurare recomandate in anexa
%.
c6 durata procesului de nivelare si protejare a betonului in timpul transportului si punerii in
opera.
!6 intensitatea cu care se degaja caldura datorita exotermiei cimentului
e6 masivitatea elementului de constructie ce se betoneaza rezultind din forma si
dimensiunile sale, corelata cu nivelul de rezistanta termica a protectiei adoptate pentru
suprafetele in contact cu aerul exterior si a celor in contact cu eventualul incalzitor,
(6 neomogenitatea temperaturii in masa betonului, concretizata in conditia cu gradul critic
de maturizare 8? sa fie realizata in zona elementului de constructie expusa racirii,
)6 conformarea si nivelul protectiei sursei de caldura in raport cu forma si dimensiunile
elementelor ce se incalzesc,
*6 gradul de expunere la vint si nivelul de impermeabilitate al protectiei betonului si sursei
de caldura, se ia in considerare la alcatuirea protectiei prin coeficientul de protectie de vint.
Protectia regimurilor termice la preparare, transportul, punerea in opera si
maturizarea critica a betonului se face:
a6 prin alegerea din anexa 2 a unui regim termic tip, care se identifica prin nivelul de
asigurare, prin caracteristicile betonului , ale elementului de constructie si al protectiei
sale prin metoda adoptata !conservarea caldurii sau incalzirea dupa turnare#,
'6 prin asimilarea situatiilor reale cu cele corespunzatoare regimurilor tip prezentate in
anexa 2.
c6 prin proiectarea directa, conform indicatiilor din anexa $ a unor regiuni termice
specifice, in cazurile cind nu se pot adopta regimuri termice tip, datorita in primul rind
unor deosebiri semnificative intre parametrii betonului luati in considerare pentru
regimul tip si cei cece caracterizeaza betonul pus efectiv in opera.
Se pot proiecta regimuri termice specifice si pentru punerea in valoare a unor conditii
organizatorice superioare celor avute in vedere la proiectarea regimului termic tip.
8egimul termic, definit prin ansamblul conditiilor de timp si temperature , se detaliaza
in fisele tehnologice, pentru fiecare faza caracteristica procesului si anume:
a6 regimul termic in perioada critica de maturizare !anexele 2 si $#
'6 regimul termic in perioada de transport si de punere in opera !anexele 2 si $ pct.2#
c6 regimul termic la prepararea betonului!anexele 2 si $ pct.<#
'oncomitent cu reginurile termice proiectate, in fisele tehnologice se expliciteaza si
masurile specifice de care depinde realizarea lor si anume:
a6 procedeele de protejare a elementului de constructie si dupa caz a sursei de caldura in
perioadele de maturizare critica !anexele 2 si $ pct.2#
'6 procedeele de transport si de protejare a mijloacelor folosite inclusive duratele limita
admise, pee tape !anexele 2 si $ pct.1#
c6 organizarea depozitarii componentilor si procedeele de incalzire !anexele 2 si $ pct.<#
&.$.3. 'ofraje si armaturi
"ipurile de cofraje folosite si procedeele de protejare ale acestora cu materiale
termoizolante trebuie explicitate in fisele tehnologice de executare a lucrarilor de
beton pet imp friguros, corelat cu masurile ce determina regimurile proiectate.
.a executia cofrajelor trebuie sa fie curatate de zapada si gheata prin mijloacele
mecanice si in final, daca este posibil, prin intermediul unui jet de aer cald.
'ofrajele trebuie sa aiba rosturile dintre panouri etanse, iar fatal or interioara sa fie
unsa cu substante care usureaza decofrarea, aplicatenumai dupa curatirea si
marcarea acestora.
Se va acorda o deosebita atentie rezemarii elementelor de sustinere, luindu*se
masuri functie de comportarea la inghet a terenului si anume:
pentru paminturile stabile la inghet, rezemarea se va face pe talpi asezate pe terenul
nivelat si curatat de zapada, gheata si stratul vegetal+
pentru paminturile nestabile la inghet, precum si in cazul umpluturilor, popii se vor
aseza pe grinzi cu suprafata mare de rezemare, ingropate sub adincimea de inghet,
pe fundatii existente sau pe piloti.
1rmaturile se vor depozita pe teren uscat, amenajat pe platforme cu pietris
compactat.
:arele acoperite cu gheata vor fi curatate inainte de taiere si fasonare prin
ciocanire sau jet de aer caldprin topirea ghetii cu apa calda daca exista certitudinea
ca acesta nu va ingheta din nou pina la turnarea betonului. 4ste interzisa
dezghetarea cu ajutorul flacarii.
7asonarea armaturii se va face numai la temperature positive folosind, dupa caz,
spatii incalzite.
&.$.4. Prepararea betonului
.a prepararea betoanelpr se vor folosi cimenturi recomandate, fiind interzisa folosirea
cimenturilor )):S.
Se vor folosi de asemenea aditivi, ori de cite ori este posibil.
a6 la stabilirea compozitiei betonului se va adopta o cantitate de apa cit mai scazuta+ in
acest scop se va folosi plastifianti.
'6 in conditiile admise de prescriptiile tehnice se vor putea utilize, numai daca se aplica
metoda conservarii caldurii, aditivii acceleratori de priza si intarire si anume: clorura
de calciu si antigel.
1gregatele dezghetate, sa nu contina particule poroase care sunt gelive.
1gregatele se malaxeaza inainte cu apa si apoi cu cimentul, durata de malaxare
prelungindu*se cu 5/*%//@. 3u se admite ca dezghetarea sa se faca numai in malaxor prin
adaugarea de apa calda.
.a locul de preparare va fi afisata in mod obligatoriu reteta de preparare a lui,
impreuna cu urmatoarele date suplimentare.
5 temperaturile minime ale apei si agregatelor la introducerea in malaxor+
5 durata de malaxare a agregatelor cu apa+
5 durata totala de malaxare+
5 temperature betonului la descarcarea acestuia din malaxor si temperature la livrare pe
santier.
&.$.$. "ransportul betonului
.a transportul betonului se vor lua masuri de limitare la maximuma pierderilor de caldura,
prin:
a6 folosirea de mijloace de transport rapide si dupa caz bine izolate termic,
autoagitatoarele vor fi prevazute cu capac, autobasculante si mijloacele similare vor
avea pereti izolati si vor fi acoperite+
'6 evitarea distantelor mari de transport, a stationarilor pe traseu si a transbordarilor
betonului+
c6 verificarea si curatirea mijlocului de transport utilizat de gheata si de resturile de beton
inghetat, folosindde preferinta un jet de apa calda.
&.$.&. "ransportul betonului pe obiect, punerea in opera si protejarea lui.
.a transportul betonului pe obiect, la punerea lui in opera si in perioada de maturizare, se
vor lua masuri de limitare a pierderilor de caldura prin:
a6 protejarea benelor prin izolarea lor termica si acoperirea in perioada de asteptare cu
folii de polietilena si prelate+
'6 reducerea la minimum a timpului de asteptare in bene intre momentul descarcarii din
mijlocul de transport sic el al ridicarii pe obiect+
c6 protejarea imediata a elementului turnat conform solutiilor prevazute in proiect.
4ste obligatorie compactarea tuturor betoanelor turnate prin vibrare. Pentru betoanele
massive se vor avea in vedere si urmatoarele:
5 in perioada cind exista pericolul de inghet, inceperea betonarii este permisa numai la
temperaturiale aerului de peste & 5
/
', cind temperature este pozitiva si are tendinta de
crestere+
5 lamelele aflate in curs de betonare, surprinse de scaderea temperaturii vor fi turnate in
continuare pina la * %/
/
', cu masuri corespunzatoare privind protectiasi transportarea
betonului, la temperaturi sub *%/
/
' betonarea lamelei va fi intrerupta si se va crea un
rost de lucru.
)nceperea sau reluarea oricaror lucrari de betonare intrerupte din cauza gerului si intrate in
aceasta perioada de dezghet este permisa numai dupa pregatirea corespunzatoare a
rostului de intrerupere pe baza unui PC8'.
Protejarea betonului dupa punerea in opera trebuie sa se faca intr*un timp cit mai scurt in
conformitate cu solutiile proiectate.
Se vor folosi cofraje isolate termic, saltele, acoperite cu polietilena, prelate, ca sa creeze
un strat de aer de $*5 cm aer neventilat.
.a locurile de munca unde se pune in opera beton vor fi afisate obligatoriu+
5 temperatura betonului la livrare+
5 temperatura betonului la terminarea punerii in opera+
5 nivelul de asigurare pentru perioada de maturizare+
5 modul de protejare a betonului dupa turnare+
5 durata proiectata pentru obtinerea gradului critic de maturizare+
5 fazele si caracteristicile regimului termic la incalzirea dupa turnare.
&.$.0. 0ecofrarea
6arca betonului se poate evalua prin doua cai+
a6 prin intermediul unor epruvete din beton pastrate in aceleasi conditii ca elementele
turnate+
'6 prin evaluarea gradului efectivde maturizare si compararea echivalentului sau la
temperature normala de &2/
/
'
&.$.1. ;rmarirea realizarii calitatii betonului turnat pet imp friguros, este necesar sa se
exercite prin control permanent, deosebit de exigent din partea reprezentantului 'D*
laborator, precum si din partea proiectantului si beneficiarului.
'ontrolul specific perioadei de timp friguros asupra calitatii betonului se va referi la:
a6 respectarea in timpul executiei a regimurilor termice si a masurilor ce conditioneaza
realozarea lor+
'6 masurarea temperaturilor aerului exterior si a celei din beton+
c6 urmarirea realizarii in timp a gradului de maturizare de decofrare, respective a nivelului
critic de intarire.
6asurarea temperaturilor se face pentru toate elementele de beton pina la realizarea
gradului critic de maturizare, 3? sau a nivelului critic de incalzire.
Pentru masurarea temperaturii in beton se folosesc termometre industriale sau in
masura posibilitatilor inregistratoare automate de temperature. "ermometrele fara
imbracaminte exterioara din gratar sau din plasa de protectie, se vor introduce in
golurilecilindrice realizate din beton, in pozitiile prevazute in proiect. 0upa introducerea in
gol, el se etanseaza cu cilti sau cirpe. "ermometrul va fi tinut in aceasta pozitie 5 minute.
Se folosesc mai multe termometre.
&.0 Lucrar !e #!are.
&.0.1. .ucrarile de zidarie se pot executa pet imp friguros cu respectarea urmatoarelor
conditii !tabelul de mai jos#
C4.!t !e e"ecutare a #!are pet mp (r)ur4/
Procesul tehnologic si conditiile de realizare 8egim termic critic
"emperatura 0urata
a# depozitarea meterialelor de zidarie inainte de
punerea in opera, in spatii inchise+
5
/
' % zi
b#prepararea mortarului:
* de ciment
* de ciment*var
B
5
/
' *25
/
'
5
/
'*5/
/
'
.a descarcarea
din malaxor
c# transportul si punerea in opera a mortarului+ 5
/
' .a terminarea
punerii in opera
d# executarea zidariei in spatii inchise sau in aer
liber+
5
/
' Pe durata executiei
e#protejarea zidariei dupa executare+
* ziduri de 25 cm sau mai groase protejate local
pentru conservarea caldurii inmagazinate+
BB
%
/
'*%/
/
'
0urata critica de
maturizare
f# zidui de orice grosime in spatii inchise 5
/
' 0urata critica de
maturizare
B in functie de temperature la terminarea la punerea in opera
BB in functie de parametri mentionati la cap 2.2
&.0.2. . Pentru asigurarea calitatii lucrarilor de zidarie executate pe timp friguros este
necesar si sufficient sa se realizeze in mortar, inainte de a ingheta, o rezistenta minim
de 5 9Ammp, denumita rezistenta critica. Se vor folosi in acest sens numai mortare de
ciment sau ciment var, 6%// sau 65/, preparate cu ciment Pa$5.
&.0.3. Cariatia rezistentei mortarului de ciment si a celor mixte de ciment var, preparate cu
cimenturile recomandate la confectionarea mortarelor , 3ormativ 34 /%2*55, se da
orientativ in tabelul de mai jos+
"emp.
de
intarire
8ezistenta relative a mortarului in procente din 828 pe o durata in zile
% 2 $ ( < %/ %( 2% 28
&% % $ 5 %/ %2 2( $5 (5 55
&5 ( 8 %2 2/ 2< $< (8 22 <2
&%/ 2 %$ %5 $/ $5 5% 2$ <8 88
&%5 %/ %5 22 $5 5/ 22 <5 5/ %//
&.0.4. Pentru accelerarea prizei si intaririi mortarelor de ciment sau mixte se poate folosi
adaosul de clorura de calciu, in proportie de pina la 2@ din greutatea cimentului cu
respectarea retetei de laborator.nu se permite folosirea in acest scop a sari de
bucatarie. )n cazul folosirii adaosului de clorura de calciu la mortarele de marca 65/
sau mai mare, procentele de rezistenta din tabelul de sus se vor majora cu
coeficientii din tabelul urmator:
Cirsta mortarului in zile 2 $ 5 < 28
'oeficient de majorare a rezistentei 2,// %,</ %,(/ %,25 %,%5
&.0.$. .a executarea zidurilor pet imp friguros se vor respecta si urmatoarele conditii:
5 nu se vor folosi caramizi si blocuri umede sau acoperite de gheata+
5 nu se vor folosi mortare avind drept liant doar varul
&.0.&. Pentru executarea zidurilor petimp friguros, de la caz la caz se vor folosi urmatoarele
metode:
5 metoda adapostirii zidurilor sub constructii de protectie+
5 metoda conservariicaldurii initiale, a zidurilor.
3u se permite folosirea metodei numai ,la inghet* care este costisitoare si cu efecte
indoielnice.
&.0.0. .a metoda prin adapostire se incalzeste spatial astfel creat, pentru a asigura
mortaruluio temperature pozitiva, pe toata perioada de intarire, asa incit la uscare,
zidaria sa atinga rezistenta minima necesara.
:locurile mici si caramizile se vor introduce in constructia provizorie de protectie cel
putin o zi inainte de punerea lor in opera, pentru a atinge o temperature pozitiva.
6etoda adapostirii zidurilor sub constructii de protectie, se va folosi la executarea
fundatiilor, subsolurilor, caminelor, etc.
6ortarele utilizate vor fi de ciment si var si vor avea marca de minimum 25, iar
temperature mortarului, caramizilor si blocurilor la punerea lor in lucrare nu va fi mai mica de
&5
/
'.
&.0.1. 6etoda conservarii caldurii initiale care consta in acumularea prealabila in zidarie a
unei cantitati de caldura si apoi izolarea imediata a zidariei cu materiale termoizolante
va fi folosita numai in cazuri speciale si numai la ziduri mai groase de %2,5 cm.
6asurile adoptate in cadrul acestei metode trebuie gradate functie de temperature
aerului exterior, astfel incit mortarul, inainte de a ajunge la inghet, sa aiba o rezistenta
de cel putin 59Acm
2
verificata pe probe de mortar.
&.1. .ucrari de tinichigerie
&.1.1. .a executarea invelitorilor se va avea in vedere urmatoarele:
a6 suportul invelitorii cit si materialele intrebuintate trebuie sa fie curatate de zapada,
gheata si impuritati+ nu se foloseste apa calda, caci aceasta poate ingheta pe suport si
materiale, facind astfel curatirea ineficace+
'6 la indoirea pentru falturile foilor de tabla protejate in prealabil, se va verifica cu atentie :
5 daca nu s*a produs exfolierea pliului de protectie, in care caz, pattile deteriorate se vor
curata si acoperii cu vopseaE
5 daca sub influienta temperaturii scazute nu s*a produs craparea foilor indoite, in care
caz acestea se vor indeparta si inlocui cu foi bune.
&.1.2. Pe timp de ploaie sau nunsoare, ceata deasa, vint puternic, indiferent de temperatura
aerului, executarea lucrarilor de invelitori si tinichigerie se va intrerupe.
&.2. C4./truct meta-ce !. 4te-
&.2.1. Prevederile din acest capitol se refera la conditiile speciale ce se cer atit pentru
executarea pe timp friguros a structurilor metalice, cit si pentru imbinarea prin sudura
a barelor de otel beton.
&.2.2. .ucrarile de constructii metalicese executa pe timp friguros numai din oteluri cu
sensibilitate redusa la fragilitate, avind un continut de carbon maximde /,%8@ pentru
poduri metalice si /,22@ pentru celelalte constructii.
C4.!t !e .3e-t4r
Solutia de invelitoare Procesul tehnologic si conditii de
desfasurare
8egim termic critic
"emperatura 0urata
"abla plana, ondulata
sau cutata
* montare *%/
/
' 0urata
executiei
* aplicarea cu vopseade ulei a
partilor pe care s*a produs
exfolierea peliculei de protectie
&5
/
' 2 zile
* etansarea falturilor cu chit de
minium de plumb
&5
/
' 2 zile
* grunduirea si vopsirea cu minium
de plumb
&5
/
' 2 zile
* grunduirea si vopsirea cu vopsele
pe baza de rasini sintetice
&%5
/
' % zi
C4.!t 7c4./truct meta-ce
Procesul tehnologic si conditii de desfasurare 8egim termic critic
"emperatura 0urata
0epozitare *elementele metalice in depozite
descoperite, pe suporti de lemn sau beton
amplasati pe platforme din pietris compactat,
amenajate pe teren uscat
* *
* materiale de imbinare : suruburi normale,
suruburi de inalta rezistenta, piulite, saibe si
nituri asezate pe categorii si dimensiuni, in
depozite inchise, uscate
* *
* electrozi, fluxuri si sirma de sudura invelite
suplimentar in folii de polietilenape rafturi la
inaltime minima de 5/ cm de la pardoseala
'onform S"1S
%%25*8% + %%22*8/
0urata de
depozitare
&.2.3. )n zilele friguroase sudurile pot fi executate in aer liber pina la temperaturile prevazute
in proiecte, cu respectarea urmatoarelor c onditii generale :
a# Situatiile in care se vor executa suduri pet imp friguros evidentiate in in proiectul
de executie si in proiectul anual de organizare pet imp friguros prin elaborarea de
fise tehnologicespecifice acestor situatii.
b# )nainte de a incepe sudura pe santier a constructiei metalice se vor executa
suduri de proba, la piese izolate eventual si la piese ce nu fac parte din structura
metalica ce se monteaza +
c# Se vor folosi electrozi cu invelis bazic, rezistent la fisurare + se va urmari ca
materialele de adaos sa corespunda materialului de baza si sa asigure cordonului
de sudura propietati cel putin egale cu ale materialului de baza.
d# Sudurile se vor executa fara intrerupere + din acest motiv se vor utiliza la
cordoanele lungi multi sudori, care vor ataca piesele din mai multe puncte, intr*o
ordine ce trebuie indicata in proiect sau stabilita de responsabilul cu sudura,
pentru a nu se introduce in piese tensiuni intense ce pot devenipericuloase sau
nefavorabile structurii metalice +
e# Sudura se va incepe si se va termina obligatoriu pe piesele terminate , in cazul
cind nu este posibila asezarea pieselor terminale trebuie sa se asigure
completarea cadrelor de la capetele cordoanelor de sudura +
f# Prelucrarea mecanica a sudurilor, dupa racirea lor, mai ales in cazurile otelurilor
ce pot deveni casante, trebuie facuta cu multa grija, evitindu*se socurile puternice
!ex. cioplirea cu dalta# + evident este posibila , finisarea sudurilor, ce se va face
imediat dupa terminarea unei portiuni sudatecind materialul este inca cald + daca
nu exista conditii favorabile pentru aceasta operatie!pericol de racire brusca#
este preferabil sa se astepte pina la racirea sudurii, in orice caz, punctele de
zgura greu de indepartat ! mai ales cele cu radacini adinci# care nu trebuie sa fie
indepartate prin socuri dinamice locale, ci sa se taie complet portiunea respectiva
si sa se aseze din nou cu mai multa atentie +
g# ;tilajele de sudura vor fi protejate contra intemperiilor prin adapostirea lor in
baraci corespunzatoare +
h# 'ablurile mobile ce servesc la alimentarea cu curent electric a locurilor de munca
vor fi pozate pe suporti de lemn + nu se admite ingroparea cablurilor in zapada
sau asezarea lor direct pe pamint inghetat.
&.2.4. ..a sudura electrica, otelul beton pentru elemente de beton armat sau precomprimat
se vor respecta in zilele friguroase conditiile din tabelul urmator :
'onditii , sudarea armaturilor
Procesul tehnologic si conditii de desfasurare 8egim termic critic
"emperatura 0urata
a. sudarea electrica cap
la cap prin topire
intermediala
* numai in incaperi inchise, cu
temperature mediului peste /
/
'
/
/
' durata
executarii
sudurii
b. sudarea manuala cu
arcul electric prin metodele
de incalzire prin
suprapunere cu eclise in
cochilie in baie de zgura ,
cu sau fara cusaturi
longitudinale si in manson
de cupru nerecuperabil
* in aer liber la temperature
ale mediului peste 5
/
' pentru
F: $< si peste /
/
' pentru
P' 52 , P' 2/ si P' $/
* in spatii protejate la
temperature ale mediului sub*
5
/
' pentru F: $< si sub
/
/
'pentru P' 52 si P' 2/
preincalzire
normala
preincalzire la
limita superioara
durata
executarii
sudurii
durata
executarii
sudurii
c. protejarea sudurii cu
materiale termoizolante
uscate, etanse,contra
umezelii, pentru asigurarea
unei raciri lente
* la temperature ale mediului
mai mici de &5
/
'
* durata
racirii
&.2.$. 1sigurarea calitatii lucrarilor pet imp friguros
.a lucrarile intrerupte pet timp friguros se va verifica inainte de reluarea executarii imbinarilor,
contrasageata efectiva si corespondenta acesteia cu proiectul.
Pentru prevenirea oricaror defectiuni, proiectantul va prescrie prin conditii tehnice speciale
unele exigente suplimentare privind verificarea sudurilor effectuate pet imp friguros,
efectuarea acestor verificari si evidenta lor constituind o obligatie a executantului.
&.2.&. Pentru asigurarea unei bune calitati a sudurilor executate pe timp
friguros este necesar sa se utilizeze sudori cu capacitate ridicata in adaptare laconditiile
climatice defavorabile si cu calificare corespunzatoare tehnologiei speciale ceruta in
asemenea conditii de lucru.
0urata de lucru a sudorilor se va micsora in functie de temperature,reducindu*se chiar pina la
o ora , alternind cu pause de cca %/ min. pentru odihna de incalire.
)n acest scop se vor pune la dispozitie cel putincocserii instalate in adaposturi provizorii
asezate in apropierea locului de minca si avind dimensiunile maxim 2x2x2,5m. 1ceste
adaposturi vor fi acoperite si vor avea in peretele opus vintului un gol de cel putin %,5 m
pentru intrarea muncitorilor si evacuarea fumului si gazelor emanate de cocserie. )n acest
sens , gheretele de adapostire trebuie sa poata fi intoarse cu intrarea in orice directie dupa
nevoie. 'ocseriile vor fi introduce in ghereta numai dupa incingerea suficienta a brichetelor si
vor fi supravegheate in permanenta de un responsabil, pentru a se evita pericolul de incendiu
sau intoxicatii cu gaze.
&.18. .ucrari de finisaj
&.18.1. .ucrarile exterioare de finisaj, bazate pe procese umede de executie cum sunt
tencuielile, zugravelile, vopsitoriile,placajele, etc. care nu se executa de regula pe
timp friguros, fiind periclitate de inghet. 0aca se impune totusi executarea acestora in
zilele friguroase, se vor lua masuri corespunzatoare de inchidere si de incalzire a
spatiului de lucru, pentru a se creea conditii de executie ca si pentru lucrarile
interioare.
&.18.2 .ucrarile interioare de finisaj, bazate pe procese umede, pot fi executate pet imp
friguros , daca procesul tehnologic se desfasoara in incaperi inchise.
&.18.3 Pentru executarea tencuielilor interioare se vor avea in vedere prevederile din
capitolul 2.8. 3u se admite introducerea in mortare a rumegusului sau resturilor de
cilti , care acumuleaza umezeala, intirziind uscarea tencuielii.
&.18.4 .a executarea sapelor support a pardoselilor se va tine seama de prevederile cap.
2.8. Se vor folosi mortare de support 1A' 8idicarea mortarului in bene, la etajele
unde urmeaza a se aplica , se va face in cantitatile care pot fi prelucrate imediat,
pentru zona de lucru respectiva.
Pentru produsele din mozaic, trecerea la operatiile de slefuire se va face numai
dupa verificarea comportarii prin incercari pe suprafete reduse.

'onditii finisaje
Procesul tehnologic si conditii de desfasurare 8egim termic critic
"emperatura 0urata
a. depozitarea materialelor in spatiile de lucru sau in
spatiile vecine
& 5
/
' % zi
b. mixturile ce urmeaza a fi asternute sau aplicate & 5
/
' 0urata de
executie
c. executarea tencuielilor si a celorlalte lucrari de finisaj &8
/
'* %/
/
' 0urata de
executie
d. maturizarea straturilor realizate prin asternerea sau
aplicarea mixturilor , cu exceptia tencuielilor
&8
/
'* %/
/
' % zi
e. maturizarea mortarelor folosite la tencuieli 'ap 2.8.
&.11. 6ontarea geamurilor
&.11.1. 0epozitarea , prelucrarea si montarea geamurilor se va face pet imp friguros in
conditiile din urmatorul tablel:
'onditii , montarea geamurilor
Procesul tehnologic si conditii de desfasurare 8egim termic critic
"emperatura 0urata
* depozitarea
materialelor
* geamurile in lazi chituite, in cutii si
incaperi inchise
& 5
/
' permanent
*prelucrarea
geamurilor
* scoaterea din lazi si taierea & %5
/
' *
* montarea
geamurilor
* pastrarea cercevelelor in incaperi
inchise cu umiditatea sub 2/@
& 5
/
' 2*$ zile
* manipularea si montarea geamurilor
peste 2 mp suprafata, a celor curbe sau
& 5
/
' *
cu onduleuri
* chituirea & 5
/
' *
* pastrarea cercevelelor cu geamuri dupa
chituire
& 5
/
' 2 zile

&.11.2. .a montarea geamurilor se vor mai respecta urmatoarele:
* cercevelele trebuie sa fie curatate de zapada inainte de introducerea in incaperea in
care se vor monta geamurile+
* montarea geamurilor este permisa numai dupa uscarea completa a falturilor si la cel
putin 2 zile de la grunduire+
* este interzis sa se manipuleze foi isolate de geam ce au stat in ger, deoarece sunt
friabile.
&.11.3. 1plicarea directa a geamurilor pe cercevele in aer liber este
permisa numai in mod exceptional la luminatoare si la ferestre fixe. alecaror cercevele
sau rame nu pot fi demontate. )n aceste cazuri, geamurile se vor monta direct pe
cercevele sau rame fixe, in zilele in care umiditatea aerului exterior este sub 2/@, iar
temperature aerului exterior este mai mare de & 5
/
'.
'hitul folosit cu %/*%5 @ ulei in plus, iar temperature lui va fi de &2/
/
'.
Prinderea geamurilor de cercevele sau rame se va face cu un numar sporit de
tinte sau cleme. .ucrarile astfel executate vor fi revizuite dupa trecerea perioadei
conventionale de timp friguros si eventual se va vopsi chitul cu vopsea de ulei.
0aca cercevelele sunt inghetate sau umede, geamurile se vor monta provizoriu cu
tinte sau cleme, fara a se mai aplica chitul, urmind ca definitivarea montarii sa se faca
dupa trecerea perioadei de timp friguros.
&.12. )zolatii
&.12.1. )zolatiile termice ale elementelor de constructiie, conductelor, aparatelor si
instalatiilor tehnologice se pot executa pet imp friguros.
&.12.2. .ucrarile de termoizolare executate in aer liber vor fi oprite pe timpul caderii
precipitatiilor !ploaie, lapovita, zapada#.
&.12.3. .a executarea hidroizolatiilor se vor avea in vedere urmatoarele:
a# suprafetele elementelor de constructie pe care se aplica hidroizolatiile de orice fel, sa fie
bine curatate de zapada , gheata, polei, impuritati sis a fie uscate.
b# hidroizolatiile exterioare care nu s*au putut executa , in solutie definitiva, pina la inceperea
timpului friguros , se vor realize prin solutii provizorii, pentru protejarea elementelor de
constructie, in perioada friguroasa, urmind ca la revenirea timpului cald sa se aplice solutia
definitiva. .a fel se va proceda si cu aplicarea straturilor de protectie a hidriozolatiilor,
surprinse de aparitia timpului friguros.
c# nici o lucrare de hidroizolatie nu se va executa pet imp de ploaie, ninsoare sau vint
puternic
&.12.4. )zolatiile fonice se executa in spatii inchise , astfel ca ele necesitaaceleasi conditii de
lucru ca si celelalte lucrari interioare de finisaj !tencuieli, zugraveli, etc,#pentru care in
cap. 2.%%. se dau conditiile necesare de executie.
&.13. Protectia anticoroziva in constructii
&.13.1. .ucrarile de protectie anticoroziva se pot executa pet imp friguros numai in hale
inchise in care se asigura cu strictete conditiile limita de temperature si umiditate
indicate de furnizorii materialelor, prin norme interne de fabricatie, prospecte,
instructiuni de utilizare, etc.)n lipsa acestora , se vor respecta conditiile din tabelul de
mai jos:
'onditii , protectie anticoroziva
Procesul tehnologic si conditii de realizare
8egim termic critic
"emperatura 0urata
a. depozitarea materialelor de protectie anticoroziva &%/*%5
/
' Permanent
b. pregatirea suportului , pereti sau pardoseli pentru a
depasi umiditatea de (@, iar a mediului ambient de 25@
&%5
/
' 0urata de
pregatire
c. executarea lucrarilor de protectie &%5
/
' 0urata de
pregatire
d. polimerizarea si stabilizarea chiturilor si maselor de
spaclu aplicate
&%5
/
' <*%( zile
&.13.2. )n spatiul de lucru se vor asigura mijloacele necesare pentru o ventilare
corespunzatoare, cu un schibb a aerului de %/*%2 oriAhpentru eliminarea vaporilor de
substante volatile din chituri , masele de spaclu, vopsele.
&.13.3. . Spatiul de lucru va fi iluminat corespunzator , cu corpuri de iluminareprotejate etans,
pentru a nu seproduce explozii.
&.13.4. )n cazul lucrarile de protectie ce trebuie executate in aer liber, se vor lua masuri de
inchidere a obiectelor sau elementelor ce se procedeaza , folosind schelete de metal
sau lemn si foliisau prelate, pentu obtinerea de spatiiferite si care pot fi incalzite ,
ventilate si iluminatein conditiile de mai sus.
&.13.$. "oate solutiile tehnicecele mai eficiente si economice pentru asigurarea conditiilor
strict necesare executarii lucrarilor de protectie anticoroziva pet imp friguros, vor fi
stabilite de proiectant, care va intocmi un proiect separate de executie cu detaliile
necesare si instructiuni tehnice speciale pentru utilizarea justa a materialelor si
tehnologiilor de aplicare.
&.14. )nstalatii interioare
&.14.1. .a organizarea executiei pet imp friguros a lucrarilor de instalatii aferente
constructiilor, se va tine seama de caracteristicile termice ale materialelor ce se
prelucreaza si se monteaza si de natura operatiilor necesare, in conditiile factorilor
climatici din zilele de timp friguros.
&.14.2. "ransportul , manipularea si depozitarea materialelor de instalatii se va efectua in
conformitate cu prevederile conditiilor tehnice din standarde si normele interne ale
produselor perpective.
&.14.3. )n proiectele de organizare de santier, pentru activitatea pet imp friguros, in fisele
tehnologice precum si in alte documente ale proiectului privind executia lucrarilor de
instalatii, se vor preciza conditiile de efectuare a lucrarilor la diferite temperature ale
mediului ambient.
&.14.4. 4xecutia operatiilor tehnologice ale unor lucrari de instalatii, ca de exemplu: lucrari de
pamint, lucrari de zidarie, vopsitorie si izolatii, constructii metalice se va organiza si
efectua in conformitate cu prevederile capitolelor respective.
&.14.$. )n cazul unor temperature exterioare sub 5
/
' pentru a feri instalatiile de inghet in
incaperile neincalzite, se va proceda la golirea de apa a tuturor elementelor de
instalatii.
&.14.&. Pentru proiectul de organizare pet imp friguros se vor consulta datele din normativul
'%2*8(.
0. 61S;8) P43"8; P8F"4'")1 6;3'))
Se vor respecta urmatoarele reglementari tehnice si legislative.
* .egea nr. 5/*52 , privind protectia muncii
* '$//G5( , 3ormativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructii si instalatii
1. 4C)043"4, )384>)S"818)
* registrul evidenta inregistrari temperature.


ELA!ORAT VERIFICAT APRO!AT
N"#$ %i &r$'"#$ Ing. Dane Daniela Gerona Ing. Dane Stefan Ing. Radulescu Decebal Gabriel
FUNCTIA Responsabil AQ Director general adjunct Director General
SEMNATURA