Sunteți pe pagina 1din 2

Notiunea de proces bugetar

Conform dispozitiilor legale, activitatea bugetara trece prin mai


multe etape, si anume:elaborarea, adoptarea , promulgarea si
executarea bugetului de stat.
Elaborarea bugetului de stat este prima etapa a procedurii
bugetare, care cuprinde activitatea de determinare a veniturilor si
keltuielelor bugetului de stat.
Adoptarea presupune dezbaterea si votarea de catre parlament
a legii de adoptare a bugetului de stat.
Promulgarea sau remiterea legii bugetare tine de competent
presedintelui RM, caresi exprima opinia fie prin promulgarea legii
fie prin remiterea acesteia catre parlament.
Executia bugetara consta in realizarea veniturilor la termenele si
cuantumul prevazut si efectuarea cheltuielelor conform destinatiei
prevazute. Aceasta etapa ee cea mai importanta, deoarece
presupune infaptuirea concreta a previziunilor adoptate de
parlament.
In acest context , prin procedura bugetara SE INTELEGE
totalitatea actelor si procedurelor cu caracter normative si ethnic,
infaptuite de organelle specializate ale statului in scopul elaborarii,
adoptarii , executarii si incheierii bugetului de stat.

3.2 Clasificarea veniturilor si cheltuielelor bugetare
Bugetul de stat al RM ee alcatuit din doua parti: veniturile
bugetare si cheltuielele bugetare.
a) Partea veniturilor bugetare cuprinde: venituri
curente fiscal,nefiscale, venituri din operatiunile cu
capital si transferurile.
Veniturile fiscale. In cuprinsul actual al bugetului statului
nostrum, prima categorie de venituri ee formata din impozitul pe
venit, constituind:
- Impozitul pe venit retinut de intreprinderi,institutii si
organizatii
- Impozitul pe venit calculate de organelle fiscal
- -impozitul pe venitul intreprinderilor,
asociatiilor,organizatiilor de stat
- Impozitul pe venitul intreprinderilor cu investitii
straine si al intreprinderilor mixte
A doua categorie de venituri o constituie impozitele interne pe
marfuri si servicii, cum sunt:
- Taxa pe valoare adaugata la marfurile produse pe
teritoriul RM
- Impozitul privat
- Accizele la diferite produse stabilite de legislatie
A treia categorie de venituri o constituie impozitele asupra
comertului international cum sunt:
- Taxa vamala
- Tariful vamal la marfurile si obiectele importate
- Incasarile consulare
- Taxele de export
Referitor la veniturile nefiscale, se mentioneaza ca prima
categorie este formata din:
- Venituri din activitatea de antreprenoriat si de
proprietate
- Venitul net al bancii nationale al Moldovei
- Dobinzele la creditele acordate din bugetul de stat
- Arenda pentru patrimonial de stat
A doua categorie de venituri nefiscale o constituie unele taxe si
plati administrative cum sunt:
- Taxele percepute de politia rutiera
- Taxa pentru eliberarea de pasapoarte
- Buletine de identitate
- Taxa de stat pu actiunile examinate de instatele
judecatoresti
A treia categorie de venituri nefiscale o constituie amenzile si
sanctiunile administrative, cum sunt:
- Amenzile aplicate de politia rutiera
- Amenzile aplicate de politia economica


Categoria veniturilor din operatiunile cu capital, in present
cuprinde venituri realizate din vinzarea capitalului fix si venituri din
vinzarea terenurilor si activelor nemateriale.
Transferurile sunt ultimele categorii de venituri bugetare ce
include transferurile de peste hotare pentru cheltuielele curente si
cheltuielele capital acordate republicii moldova de alte state in
contul bugetului de stat.
b) Partea de cheltuieli ale bugetului statului este
formata din trei componente:
- Clasificatia functionala a cheltuielelor bugetare
- Clasificatia organizational a cheltuielelor bugetare
- Clasificatia economica a cheltuielilor bugetare
Clasificatia functionala a cheltuielelor bugetare grupeaza aceste
cheltuieli in functie de obiectivele urmarite de stat, fiind create pe
categoriile principale de cheltuieli:
- Serviciul de stat cu destinatie generala (autoritatea
legislative,executive,judec)
- Activitatea externa (realizarea acordurilor
internationale)
- Apararea nationala
- Jurisdictia constitutional
- Autoritatile judecatoresti
- Mentinerea ordinii publice si securitatii
- Invatamintul
- Cercetarile stiintifice
- Cultura,arta,religia
- Ocrotirea sanatatii
- Asigurarea si sustinerea sociala
- Agricultura si gospodaria silvica
- Protectia mediului inconjurator
- Industria si constructiile
- Transporturile si gospodaria drumurilor
- Complexul pentru combustibil si energie
- Deservirea datoriei de stat
- Completarea rezervelor de stat

Clasificatia organizationala a cheltuielelor bugetare, care mai
este denumita si clasificatie bugetara dupa criteriul administrative,
ministerial sau departamental, grupeaza veniturile dupa institutiile
insarcinate cu incasarea lor, iar cheltuielile dupa institutiile
imputernicite cu efectuarea lor.
Clasificatia bugetara dupa criteriul organizational se face dupa
doua criterii:
- Ministere, departamente, municipii, raioane si alti
beneficiari de mijloace bugetare
- Intreprinderi, institutii, organizatii finantate de la
buget

Clasificatia economica a cheltuielilor bugetare are menirea de a
preciza speciile si subspeciile de cheltuieli limitative admise si
finantate din bugetul statului si anume:
- cheltuieli curente
- cheltuieli capital
- acordarea de imprumuturi de la buget
- plata dobinzilor si rambursarea creditelor contractate
de ordonatorii principali de credite