Sunteți pe pagina 1din 1

Executorului judecatoresc

dl Roman
Talmaci ,MD 2068,
mun.Chisinau, str.Kiev 9/1

S.R.L LAZAR IONEL


___________________________________________
Republica Moldova, mun.. Chiinu, Str. Calea Ieilor 10/3, tel.59-39-75
c.f. 1003600068710, c.d. 22240000794, BC Universalbanc SA, c.b.
280101803

Cerere
de suspendare a executarii titlului executoriu nr.13389 data 21.12.2010.
Luind in vedere faptul ca prin hotarirea Curtii de Apel Chisinau din
30.11.2010 a fost dispusa corectarea greselei din dispozitivul deciziei
instantei de apel din 03.11.2010 prin care in locul inscrisului:Presedintele
sedintei N. Vascan , se scrie corect:Presedintele sedintei A.Pahopol.
Luind in vedere faptul ca hotarirea Curtii de Apel Chisinau din 30.11.2010 a
fost dispusa corectarea greseleidin dispozitivul deciziei Instantei de Apel din
03.11.2010 prin care in locul inscrisului: presedintele sedintei N. Vascan se
scrie corect: Presedintele sedintei A.Pahopol, aceasta incheere din
30.11.2010 a fost atacata in recurs la 21.11.2010 (nr.de inregistrare 13389,
in Curtea de Apel Chisinau).
Reesind din cele mentionate ,

solicit