Sunteți pe pagina 1din 4

Seminarul va avea obiectiv dezbaterea unor modalități de interconectare a regiunilor periferice cu restul UE și, astfel, evidențierea rolului infrastructurii de transport ca instru- ment de coeziune teritorială. La seminar se va explora, în această privință, posibila utilizare a grupărilor europene de cooperare teritorială (GECT) în contextul interconexiunilor transfrontaliere, inclusiv cu țări terțe, precum și a diverselor instrumente de finanțare, cum ar fi Mecanismul pentru in- terconectarea Europei. În cadrul dezbaterilor vor fi abordate,

de asemenea, dimensiunea de politică urbană și importanța zonelor funcționale în planificarea infrastructurii, în special în ceea ce privește regiunile metropolitane (marile aglomerări urbane) și strategiile macroregionale. Seminarul va contribui și la evaluarea situației actuale ca prim pas în implementarea noilor politici ale UE privind coeziunea teritorială și transpor- turile pentru perioada 2014-2020. În plus, el va fi foarte im- portant pentru analizarea situației coeziunii teritoriale a UE în contextul celui de-al 6-lea raport privind coeziunea.

9.00

Înregistrarea participanților

 

9.30

Deschiderea seminarului

 
 

Dl

Petr Osvald (CZ/PSE), prim-vicepreședintele Comisiei COTER, consilier municipal al orașului Plzeň

Dl

Cristian Mihai Adomniței (RO/ALDE), președintele Consiliului județean Iași

 

DI

Kostis Mousouroulis, Direcția Generală Politica Regională și Urbană (REGIO), Centrul de competență

pentru macroregiuni și cooperare teritorială europeană, Comisia Europeană

 

10.00

SESIunEA 1: Importanța

conexiunilor

de

transport

pentru

regiunile

periferice:

rețelele

transfrontaliere și multimodalitatea

În cursul sesiunii se vor dezbate modalități de interconectare a regiunilor periferice cu restul UE, evidențiindu-se astfel rolul infrastructurii de transport ca instrument de coeziune teritorială. În acest context, se vor sublinia importanța rețelelor transfrontaliere și a multimodalității, precum și posibila utilizare a unor instrumente financiare precum Mecanismul pentru interconectarea Europei. În special, două coridoare TEN-T trec prin România (coridoarele Rin-Dunăre și Orient/Est-mediteraneean), în regiune existând un număr de proiecte importante de infrastructură (conexiunea către TRACECA 1 , proiectul de cale ferată Viking 2 , centrul intermodal regional), însă sesiunea va oferi o perspectivă europeană mai amplă asupra acestei teme. Sesiunea va fi urmată în cursul după-amiezii de o vizită de studiu la aeroportul internațional din Iași (a se vedea mai jos).

Moderator: Dl Cristian Mihai Adomniței (RO/ALDE), președintele Consiliului județean Iași

Dl

Ioan Rus, ministrul transporturilor, România (de confirmat)

Dl

Bernard Soulage (FR/PSE), raportor pe tema rețelelor TEN-T, membru al Comisiei COTER

Dl

Gordon Keymer (uK/CRE), raportor pe tema „Mobilitatea în regiunile defavorizate din punct de vedere

geografic și demografic”, membru al Comisiei COTER

Dna Silvia Baldassin, manager de proiect, Unitatea pentru cercetare și dezvoltare în materie de proiecte, Autoritatea portuară din Veneția (IT), reprezentantă a proiectului INWAPO 3

Dezbatere

1 http://www.traceca-org.org/en/home/.

2 http://www.railwayinsider.eu/wp/archives/57002.

11.30

Pauză de cafea

11.50

SESIunEA 2: Cooperarea teritorială ca soluție de viitor: de la strategiile transfrontaliere la cele macroregionale și instrumentul GECT

 

Sesiunea va explora posibila utilizare a grupărilor europene de cooperare teritorială (GECT) în contextul interconexiunilor transfrontaliere, inclusiv cu țări terțe. Vor fi, de asemenea, subliniate dimensiunea de politică urbană și importanța zonelor funcționale în planificarea infrastructurii, în special în ce privește regiunile metropolitane și strategiile macroregionale: frontierele pot fi considerate, ca delimitând nu numai țări, ci și unități administrative. Scopul sesiunii este de a analiza exemple de macroregiuni periferice, punând accentul pe avantajele unui model policentric de dezvoltare regională, precum și pe importanța interconexiunilor dintre mediul rural și cel urban. Cooperarea teritorială europeană este un instrument al UE esențial pentru îndeplinirea acestui obiectiv, prin inițiative de cooperare la nivel transfrontalier, interregional sau transnațional.

Moderator: Dl Petr Osvald (CZ/PSE), prim-vicepreședintele Comisiei COTER, consilier municipal al orașului Plzeň

Dl

Herwig Van Staa (AT/PPE), raportorul CoR pe tema Strategiei macroregionale pentru regiunea Alpilor a

Uniunii Europene (EUSALP) și coordonatorul politic al Platformei GECT

Dna Carmen Podgorean, coordonator național, Strategia UE pentru regiunea Dunării

Dna Alina Popa, GECT Euronest

Dl

Corneliu Iațu, CUGUAT-Tigris/ESPON Info Desk, Facultatea de geografie, Universitatea „Alexandru Ioan

 

Cuza” din Iași

Dezbatere

1.20

Concluzii

 

Dl

Petr Osvald (CZ/PSE), prim-vicepreședintele Comisiei COTER, consilier municipal al orașului Plzeň

Dl

Cristian Mihai Adomniței (RO/ALDE), președintele Consiliului județean Iași

1.30

Încheierea seminarului

1.45

Prânz

3.00

Vizită de studiu

Vizita de studiu va consta în prezentarea unui exemplu de bune practici la aeroportul internațional din Iași.

Aeroportul din Iași a fost înființat în 1932, fiind unul dintre primele aeroporturi acreditate din România. Viziunea sa este de a deveni o platformă aeroportuară esențială pentru conectarea estului Uniunii Europene cu restul lumii. Obiectivul echipei de management este dezvoltarea unui aeroport modern, complet funcțional, adecvat și conform cu standardele internaționale. Destinațiile aeroportului includ Tel Aviv, Milano, Viena, Roma, București, Bologna, Londra și Torino, traficul de anul trecut însumând un sfert de milion de pasageri. În mai 2014, aeroportul din Iași a aderat la Conferința regiunilor cu aeroporturi (ARC), asociația orașelor, regiunilor și autorităților locale din Europa care găzduiesc aeroporturi internaționale