Sunteți pe pagina 1din 1

ma-ma

Mi-mi
Ilic
Ibric
Inel
Mi-li-tar
Ca-mi-on
i-bric
i-nel
po-mi-or
o-mi-d
ma-ma
mama
na-ni
nani
A-na
I-na
Na-na
Ni-na
Ana Nana Ina Nina
Ma-ma
Ra-ma
Ma-ra
Na-ra
Ma-ri-nar
Ra-di-o
a-ra-gaz
rama
mama
nara

Mara
Ri-ri
Me-re
Ma-re
a-re
A-na
I-na
Ana are mere.
Ra-ma
Ra-me
Ma-re
Me-re
Ne-ne
E-ne
Ene are cri.
Me-re
Ma-re
Ma-ra
Mu-re
Nina are mere.
Mara are mure.
Ura! Ura!
Mu-re
Mu-ra
u-ra
A-u-ra
Aura e mare.
Cu-cu
Ni-na
Ni-cu
mi-ca

A-na
Ca-na
Nu-ca
Mica are flori.
Ea e mare.
Nicu e cu mama.
Ni-cu
Ri-ca
Ca-re
An-ca
a-na
ca-ri-e
-Rica are carie.
-Nu! Ppua are carie.
Rica e cu Ana.
a-re
o-re
o-ra
u-na
u-nu
O-nu
Ri-ca
No-ri-ca
Mo-ni-ca
Monica are o ppu.
Onu are o biciclet.
Norica are o minge.
Mo-ri-c
Ro-ti-
u-na
u-nu

un
o-re
a-re
am
om
ou
eu
un
an
ac
au
Anica are ou.
Onica are un ou.
E un ou mare.
un ou
un ac
un om
o can
o nuc
o mas
ea
e-le
la-le-le
Li-na
A-li-na
a-le
a-lo
Alina e cu Lina.
Alina are un ou.
Lina e mare.
Ele au lalele mari.