Sunteți pe pagina 1din 124

LITERA m

1.ÎNCERCUIEŞTE LITERA m !

M a m A a m o Ă W m Y a n g j m a i q m M z n
R m Ş
2.SCRIE LITERA ÎNCERCUITĂ !

3.UNEŞTE CORESPUNZĂTOR !

4.PRIVEŞTE IMAGINILE ! STABILEŞTE CÂTE SILABE ARE FIECARE CUVÂNT!


Litera M
1. Colorează doar tastele cu litera M.

2. Subliniază literele “m” şi “M” din propoziţiile următoare :

Marama Mariei este mare.


Mama Mioarei merge marți la Mureș.
3. Alege litera inițială a fiecărui cuvânt:

a A a A a A a A m M m M m M

4. Exersează :

5. Indică, prin săgeți, locul silabei ma:

ma
Litera u

1. ÎNCERCUIEŞTE LITERA „u”:

 m u r a u s p c u t v
 au ra am ve su de la un
 ramura mure urcuş culcuş urs patru scaun

2. CITEŞTE:

 au am ma Au mu um
 Mama a __ mu __ .
 Au __ a __ u• ......... .

3. FORMEAZĂ CUVINTE:

mu __ A - u - __

um __ __ u __

u __ __ __ u __

4. TRANSCRIE SILABELE DE LA PRIMA BULINĂ DE LA PUNCTUL 2.


Sunetul şi litera e

1. Colorează litera e :

2. Încercuieşte litera e:

 eu, ei, ie, mie, nume, nene, nenea, mine, mame;


 Am un nume. Nina e mama Anei. Ana e mama mea.
 Nume, nene, pere, mere-
E scris în abecedar,

Cel ce mă cunoaşte, vere,

Mă citeşte cu plăcere.

3. Scrie litera încercuită.

4. Citeşte şi realizează corespondenţa :


A a m U n I e M
N u

a A U m I n M e
u N
Sunetul şi litera E

1. Coloraţi literele E:

2. Numele fetiţei din imagine începe cu sunetul e. Încercuieşte numele care


crezi că este al ei.

Ana Ina

Mimi
Ema

Nana Ani
3. Şoricelul a încurcat cuvintele propoziţiei de mai jos. Ajută-l tu să le
aranjeze în ordinea firească, apoi scrie propoziţia pe spaţiul dat.

mama e Anei. Ema


SUNETUL ŞI LITERA i

1. Colorează imaginile care reprezintă lucruri în ale căror denumiri se aude ,,i”.

2. Uneste litera mare cu litera mica care ii corespunde.


I e I C I i

R i D i f n

3.Citeşte următoarele cuvinte şi propoziţii:

iau Nanu Anina - Nini, ai un nai?


- Nu am nai.
i ai Nina Mamaia

nai Ani inima

in Mimi iunie

4. Ordonează silabele pentru a forma cuvinte:

i, ma, ni inima mi, Mi na, A

5.Citeşte şi transcrie următoarele cuvinte: nani, mami, minuni.


HAI SĂ CITIM!

M, u, r, E, I, a, U, n, A, R, m, N, i, e
A – na Ma – ri – a Ma – ri – an I – ri – na Ma – ri – a – na

iar ram mie me - re mi - ne ma – re rai


iar – na ra – mu – ra mie – re me – reu mi – ner ma – ri – nar ra- na
nu-me-re ra-muri ni-meni u-ra-re mi-ne-rii ma-ra-ma ra-ma

Ea e Ana
Iarna, Ana are mereu un ren. Nu e un ren mare.
Ana nu e rea. Ea are inima mamei ei.

Mina
Nanu e miner. Mina nu e mare.
- Ea are mine?
- Nu, ea are nuiaua mare.
- E nuiaua Anei?
- Nu, e nuiaua Irinei.

Marian, Aura, Mariana au numai ramuri mari.

Irina ia un nai. Ana ia urma iarna. Nina ia nuiaua.


Am un orar nou. Mai ai in? Mimi ia un mai.
Mona ia numai inima. Nu am un ou maro. Au inimi mari.
Am un om nou. Am moara nouă. Iau rar marama.
Mai am minim un an. Iar iau ramuri Mia! Ura! Ura!
Fişă de lucru

c mic

1. Citeşte

ac nuc cu-cui ca-ri-e


mac cuc no-roc co-roa-na
cal cui co-cor an-co-ra
cor e-cou ma-ca-ra
coc car-ne ca-ra-mea
crin cre-ion cre-ioa-ne
arc ca-na me-ca-nic
mic ca-nar ma-ca-roa-ne

2. Eu zic una, tu zici multe

om-…………………….. coama-………………………….

con-……………………. camion-…………………………

corn-…………………… canar-…………………………..

ecou-……………………. cocor-…………………………..

coroana-………………… creion-……………………………

3. Citeşte, apoi transcrie

Cora e cu noi. Ea are cornuri moi.

- Ica, iei un corn cu mere?


- Nu. Eu iau un corn cu mure.
Litera L
Să citim!
lac la-ma li-li-ac A-le-cu
lin le-ne la-cri-ma Iu-li-a
lan lun-ca lu-mi-na Ma-no-le
loc po-lar cu-loa-re Cor-ne-li-a
cal cla-ma a-co-lo Mi-re-la
mal cal-cul iu-li-e A-li-na
luni lem-ne a-lu-ne E-le-na
Alin e cu mama . Mama lui ia alune . .
Camelia are un inel . E un inel auriu .
- A cui e marama ?
- Marama e a Iuliei .
- Raluca ia alune ?
- Ea ia alune amare .
Li-li Lu-ca
Li-na Li-ca
Li-li-ca La-u-ra
Li-li-a-na Lo-re-na
Lacul
E luni. Lina e la lac. Ea e cu Elena.
Ele au alune. Luca nu e acolo.
--Alo! Elena, cum e acolo?
--E un lac lin. La mal e un cocor.
--Lina are colac?
--Are un colac mic.
E mereu cu el la lac.
Litera o
1. Colorează cu galben imaginile care reprezintă cuvinte care încep cu „o” şi cu roşu pe cele care reprezintă
cuvinte ce conţin sunetul „o” dar nu la început şi nici la sfârşit:

2. Colorează litera „o” din textul dat. Încercuieşte cuvintele pe care le poţi citi din acest text:

Nenea Ion e morar vestit. Mulţi oameni din sat vin la moara lui. Ion macină
grâul şi pune făina în saci.
Miron a sosit la moara lui Ion. El are nouă saci doldora de porumb şi opt
saci enormi cu grâu. Miron e un om econom.
3. Citeşte cuvintele şi uneşte-le cu imaginile prin care sunt reprezentate:

oameni oaie moara neon roi nori


4. Uneşte silabele pentru a forma cuvinte:

mo ra e meni
no ie ro man
o roi oa rou
oa rar o rar
5. Citeşte propoziţiile :

Mona are un nai nou. Aurora are un orar maro.


Mina Norei e maro. Nenea Ion e oier.
E un nor enorm. Am un ou auriu.
Are Mioara oi? Miron e erou.
Ramona ia miere. Are oaia miei?
E un roi mare? Noi eram cu mama.
Litera O
1. Încercuieşte litera „O” în textul de mai jos. Desenează unul dintre obiectele care seamănă cu această
literă, pomenite în poezie:

2. Încercuieşte cuvintele pe care le poţi citi dintre cele scrise mai jos:

odaie, Ovidiu, Oana, Romina, Noe, Raluca, marama, roua, comoara, mor, maroniu,
oier, enorm, important, sare, coardă, covrig, aroma, soare, creion, roman, Nero, Aron,
doarme
3. Uneşte imaginile cu cuvintele potrivite:

oi erou Oana morman nea raion Onu


4. Scrie câte o propoziţie după imaginile date:

5. Citeşte propoziţiile şi uneşte fiecare propoziţie cu cea mai potrivită imagine. Desenează o imagine
potrivită pentru propoziţia rămasă fără pereche:

Onu e marinar.

Oana ia un nai nou.

E un nor enorm.

Moara Anei e mare.

Oaia are miei.

Romina are rame noi.


Litera p
1. Uneşte cuvântul cu imaginea corespunzătoare:

2.Completeză cuvintele cu litera care lipseşte:

3. Subliniaţi cu aceeaşi culoare cuvintele din aceeaşi propoziţie.

Septimiu La are spital un miroase pepene a mic spirt

4. Scrieţi în faţa cuvântului , pe rând, literele , , , apoi citiţi şi scrieţi noile cuvinte.

____________ _________________ ___________

5. Citeşte cuvintele date:

acoperi alpin apel apoi aproape

aprilie campion cap capac prin

capcana capela capota capra clapa

copil corp iepure prune primar

imprimare clopot lupa lup compas

mapa miop olimpic pasiune popa

opera palma palmier pensiune pompier

panou papion papuc premiu plin

par parc parcare parcela pas

pelerine pelican penar pensula pentru

pepene perie pericol plapuma poiana


Litera P
1 Încercuiţi cu verde litera p şi cu albastru litera P :

Paul pune cu pensula o pată de pastă. Pictorul va picta păsări cu pene aspre , fluturi
cu aripi multicolore şi flori cu petale pastelate.

2. Citim :

pui perna mapa papura Paul Paulina are un pui mic.El are
corpul auriu.

pin prune capra porunca Paula Caprele apucau prin poiana cu


pini.

plop mapa premiu purpuriu Paulina Paul pune capul pe perna moale.

plin copac capac campion Pia Pe capacul penarului era un


iepure campion.

3.Citeşte, modificând după model :

A cui e laleaua ? para capra perna papura mapa pana

Laleaua e a Mariei . Paula Cornelia Ionelei Mara Corinei Elena

4. Completează cu silabe potrivite :

-ne pe - a-

5. Delimitează cuvintele din enunţuri :

Paulplecaprinparc.

Parculcuplopiemare.

Pealeileparculuieraucopii.

Aripapelicanuluiemare.
Literele ă, Ă

1. Citeşte!
călimară, nucă, cămară, mică, cară, Nică, ouă, măr, Aurică, Rică, Mălina, Romică,
cunună, cămin, păr, mărar, rană, amărui, mărime, cărare, urmărire, Paulică, pară,
lună

2. Taie cuvântul nepotrivit:

 lalea- pară- crin- liliac


 măr- mură- cană- nucă
 nor- iarnă- nea- nară
 corn- ram- miere- caramea

3. Eu zic una, tu zici multe!

ou ouă mură ramură


măr mere cameră nară
cărare cană ramură

4. Completaţi propoziţiile alegând cuvintele potrivite:

Aurică are o ramă … măr


Calul lui Călin e … mică
Mălina ia un … rău

5. Taie propoziţiile şi numără cuvintele:

Romicăareuncreion. Corinaiaocanăcumure. Aurelcarăoramură.

6. Găseşte întrebări pentru răspunsuri:


Eu am un ac mic. * Mălina are o nucă mică?
Eu car mere. * Ai un ac mare?
Nu. Ea are o nucă mare. * Cari alune?
Nu. Eu iau o cană cu mure. * Nică, iei o mură?

7. Citeşte textul! Bifează răspunsurile corecte:


Nică are o cameră mare. El e cu Ionică. Nică ia o nucă. Ionică are o cunună
mică.
a).Nică e cu: b).Camera lui Nică e: c). Nică ia: d).Ionică are:
Lică mare o alună un mărar
Nică mică o nucă un măr
Ionică cămară o mură o cunună
Litera t

1. Citeşte propoziţiile :
Un tractor ară.
În cămară e o carte ?
Mircea are patine noi.
Mitică e cu tata la ocean.
Rita are miere.
Cutia tortului e maro.
Otilia ia ouă lui Nelu.
Marcela taie un măr tare .
Cătălin urcă în tren.
Matei e atent la ora de matematică.

2. Completează cuvântul cu silaba potrivită : ta, tu, ti, tă, te :

ia .... ; coa ..... ; pa ... ne ; mă .... ră ; ..... ta .

3. Transcrie de la exerciţiul nr. 1 propoziţiile formate din 4 cuvinte :

........................................................................
......................................................................

........................................................................
......................................................................

4. Răspunde în scris la întrebări :

Ce are Rita ?
........................................................................................................

Cum e cutia tortului ?


....................................................................................................

Ce ia Otilia ?
............................................................................................
Litera „T”
1.Citeşte:

Ticu Tică Titi Tila Tita Traian


Tinca Tania Tatiana Toma Trică Torino

2. Desparte în silabe cuvintele:

nouă, comoară, toamnă, roată, plouă, coală, iarnă.

3. Uneşte cuvintele care au acelaşi înţeles:

Maria compot iute iepure aromat el

Iute om Maria aromat compot iepure el

4. Completează propoziţia punând cuvântul potrivit:

Tatiana a luat lapte, ___________ cu cremă, unt.


Mama ei a copt ___________ . Tortul cu ____________ e tare aromat.

( nucă, tarte, aluatul, tren, toamnă)

5. Alcătuieşte propoziţii folosind cuvântul „toc”:


_____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Transcrie înlocuind cuvintele subliniate cu alte cuvinte cu înţeles opus:

Elena e ultima la muncă.


Noi ne oprim la teatru.
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Litera „S”

1.Citeşte:

Simina Sorin Stela Stan Siret Simeria Spania


Simona Sonia Sică Stelian Siriu Salonic Somalia

Petele

Este luni. Sorin a sosit acasă. El este tare supărat.


- Ce ai, Sorin? spune mama.
- Am pătat paltonul cu vopsea.
- Lasă, nu te speria!
Mama spală paltonul. Petele nu mai apar.
Acum, Sorin poartă paltonul curat.

2. Alintă cuvintele:

Sorin nasture scaun nas


________ ________ ________ _________

3. Formează propoziţii :

Stănel este temele.


Sorina coase silitor.
Cristina scrie nasturi.

4. Completează folosind cuvinte potrivite:

Sania lui Sile este ____________ .


Stiloul Soniei este ____________ .
Stela urcă ____________ .
Litera v

1. Citeşte apoi scrie cuvintele: avion, vară, veselie, vineri, Elvira.

2. Eu spun una, tu mai multe:

covor - …………… avion - …………… viorea - ………….

vis - ……………… volan - …………… vioară - ………….

3. Completează cuvintele cu silabele: „va”, ”ve” sau „vi”:

……..ră …..selie …….orele …….se …....sele a…...on

4. Uneşte întrebarea cu răspunsul potrivit:

Ce are Elvira? Covorul e mare.

Cum e covorul? Nu, avionul e mare.

Avionul e mic ? Elvira are alune mari.

5. Completează cu cuvinte care încep cu litera v:


….……………

……………. ……………

……………..
v …………….

……………. ……………..

……………….
Litera „V”

1. Citeşte:
Viorel e cu Victor.
- Viorele, mai vine Vasilică la tine?
- Va veni la mine tocmai vineri.
- Vine cu Vicu?
- Nu. Acum vine cu vărul lui, Marcel. Vor trece să
mă ia la un concert de vioară.
2. Răspunde la întrebări:
a) Cu cine e Viorel?

b) Când va veni Vasilică?

c) Cu cine va veni el?

3. Care este cuvântul ascuns format din literele iniţiale ale cuvintelor?

3 2 8 4 7 1 5 6
Litera d

1. Citeşte:
da dud dulap dormitor pădure rotund pod
dar din dinte dovleac crocodil acord dop
dor doi dans dulce sondă prind dur

La doctor
E duminică. Mircea este răcit.
Luni, el se duce la doctor. Acesta îl consultă.
- Ce te doare?
- Mă doare capul şi pieptul.
- Vei lua aceste medicamente.

3. Scrie cuvintele potrivite:

4. Înlocuieşte litera „t” cu „d” şi scrie cuvintele obţinute:


lată toamnă treaptă pături pot trac

5. Uneşte cuvintele „surori”:

cadou omăt doctor prieten copac

medic dar pom nea amic


Litera D

1. Uneşte punctele pentru a obţine litera „D”:

2. Citeşte:
Dan Dinu Dorin Darie Daniel Dumitru
Dana Dina Dorina Daria Daniela Diana

La pădure
Nenea Doru e pădurar. El urcă dealul.
Cu el e Tudor. Drumul lor trece prin pădure.
Deodată văd un ied. Iedul se sperie.
Se pierde repede printre copaci.
- Oare al cui era iedul?
- Era doar un pui de căprioară rătăcit.

3. Ordonează cuvintele în propoziţii:


Doinei este tatăl pediatru medic

două Denisa dă Andrei dude lui


Şş
1. Citeşte!
şar – pe peş – te coş
şap – te poş - taş moş

La şcoală

Aproape de şosea este şcoala mea. Pe şosea trec maşini. Una


roşie se opreşte. Aşteaptă să treacă poştaşul. El vine cu reviste pentru
şcolari.

2. Înlocuiţi litera „s” cu litera „ş” şi citiţi cuvintele noi obţinute:

mus - că scoa – lă dus plus


mu _ - că _coa – lă du_ plu_

3. Numiţi obiectele din imagine. Scrieţi, despărţind în silabe, denumirea


lor.
LITERELE â, Â
1) Scrie câte silabe au cuvintele:
cântec mână vânătă plâns
vânt mâncare stâncă câmpie
rândunică cârd sârmă smântână
2) Citește și potrivește

vânătă rândunică mână cântar pâine râmă

3) Citește textul pentru a răspunde cerințelor:

Primăvara
A sosit primăvara. Soarele se arată timid printre nori. Vântul
adie ușor.
În pădure miroase a pământ reavăn. Pe alocuri au ieșit la
lumină viorele. Mirosul lor este suav.
Păsările călătoare s-au reîntors la noi. Pădurea răsună de
cântecul lor vesel.

Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru:


timid voioșie

suav pădurea
Litera b

1. Citeşte cuvintele şi încercuieşte litera b:


barcă, barbă, borcan, baterie, toboşar, beretă, bunătate, abecedar, barcă, bătrân,

robinet, bunici, tablă, albine, bivol, cabinet, boboc, obosit,Şerban, balon, bidon,

îmbrăcat, bomboane, umbrelă, trombon, limbă, sâmbure, bombă, lampă.

2. Uneşte cuvintele cu acelaşi sens:

vorbă copac

arbore basma

batic poveste

basm cuvânt

bucurie

3. Citeşte!
La bunici
Oana este la bunici. Ea iese în livadă. O adiere de vânt îi umblă
prin plete. Vede un cărăbuş în iarbă. Albinele adună nectarul dulce. Un
brotac cântă aproape de baltă.
Ce bine e la bunici!
4. Descoperă propoziţia şi transcrie pe caiet:
Desărbătorineducemlabiserică. Tiberiuîncepesămănânce
Fitera „B”

1. Citeşte:
Barbu Brânduşa Bucureşti Bacău Bolivia
Bianca Barbara Botoşani Brăila Belarus

La cabană
Este o iarnă ca în poveşti.
Barbu e cu Brânduşa la munte.Ei
stau la cabana Babele. Omătul
e mare. Pârtiile sunt bune pentru
practicarea sporturilor de iarnă.

2. Formulează întrebări pentru următoarele răspunsuri:

Omătul e mare.

Barbu şi Brânduşa stau la cabana Babele.

Ei se dau cu bobul.

Bobul alunecă repede.


Litera „g”

1. Citeşte cuvintele şi subliniază litera „g”:


gură gândac grasă
gumă gânsac groasă
galben grabă gard
gară grădină gutuie
2. Citeşte:
Vulpea şi găinuşa
O găinuşă avea casa lângă pădure. Vulpea bătu în gard: Cioc! Cioc!
- Cine e?
- Sunt eu, vecina ta, vulpea. Aş dori să văd casa ta, găinuşă!
- Bine, vino!
Vulpea nu găsi poartă. Cum să sară gardul?
Şi aşa vulpea rămase păcălită!

3. Câte silabe au cuvintele?


găină ___ gânsac ___ gât ___
gândac ___ groapă ___ guleraş ___
4. Scrie litera g în faţa cuvintelor:
_ard, __rai, __râu, __ară, __las

5. Înlocuieşte c cu g:
cât – cară - măcar - când - stâncă -
Litera „G”

1. Citeşte:
Gabriel Grigore Graţian Gardenia Gloria Galaţi
Gabriela Gavrilă Graţiela Grigorina Greta Grecia

Puişorii
E luna martie. Găinuşa harnică
are acum nouă puişori. Unul are
guleraş roşcat. Altul are gâtul golaş.
Găinuşa a găsit o râmă.
- Cot-cot-cot!
Puişorii vin repede.
- Piu! Piu! E bună râma!
Cum se lasă seara, găinuşa îşi bagă
puii în casă. Vulpea e şireată. Ea tot
mai dă târcoale casei.

2. Scrie „X” în caseta corespunzătoare răspunsului corect:


a) Este luna: b) Găinuşa harnică are:
martie. opt puişori.
aprilie. nouă puişori.
mai. şapte puişori.
c) Găinuşa a găsit: c)Vulpea este:
un bob de grâu. bună.
o perlă. şireată.
o râmă. lacomă.
Grupul de litere Ce, ce

1. Subliniază grupul de litere ce/ Ce:

Ceresela, cercei, ecou, Marcel, recreat, recapitulare, ceas,


rece, lectură, încearcă.
2. Ordonează cuvintele pentru a obţine o propoziţie:

Cerneală cerut Celia ? a

3. Completează cuvintele cu silabele care lipsesc:

re - ___
___ - cei
pla - ___
4. Completează propoziţiile cu cuvintele din coloana alăturată:

Ana _________ o lalea. cerne; cere

El __________ un corn . cere; cerne

E un ________ plin de nori. cer; cere

5. Alintă cuvintele:

şoarece - _______________
cercel - ________________
gândac - _______________
copac - ________________

6. Găseşte opusul cuvintelor din prima coloană în coloana a doua:

cald aleargă
dulce vorbeşte
tace rece
stă amar
Litera f

Ștefan cel Mare

Ștefan cel Mare a fost domnitorul Moldovei. El își


iubea țara. Era viteaz în luptă.
Dușmanii amenințau pacea Moldovei. Ștefan
aduna oastea. Se ducea fără frică la luptă. După fiecare
victorie el înălța câte o mănăstire.
Ștefan cel Mare este prețuit de popor pentru
faptele lui de vitejie.

1. Unește cuvintele cu același înțeles (sinonime): domnitor patria


oaste armată țara curajos
victorie apreciat viteaz voievod
înălța ridica
luptă vrăjmașii
prețuit biruință
dușmanii bătălie
2. Unește cuvintele cu înțeles opus (antonimele):

curajos prieten

victorie fricos

dușman a împrăștia

a aduna înfrângere
3. De ce este prețuit Ștefan cel Mare?
Litera F
1. Citeşte cuvintele :

fi – nă fi – lă par – fum foc fi – rav fa – so – le


fi – cus fe – te fru – mos fin fi – nal fă – i - nă

Şte – fan Şte – fa – ni – a Florin Flavius


Şte – fa – na Fi – ri – ca Florina Flavia

ferigă fir firicel floare felinar

2. Citeşte propozitiile:

La masă

Fănica e pritena mea. Ea e foarte pricepută. O ajută pe mama ei în


bucătărie.
Pune masa. Pe masă pune la fiecare farfuria, furculiţa, linguria,
şerveţelul şi cuţitul.
Mama ei ne pofteşte la masă.
Ce bună e supa !
Poftă bună !

3. Găseşte cuvinte cu sens opus:

a sosi – …………………….
spune – ……………………
a tăcea –……………………….
frumos – …………………..
prieten –……………………
încet –………………………

4. Găseşte cuvinte cu acelaşi înţeles:

prieten – .......................... a vorbi – ........................


a oferi – .......................... vorbeşte –......................
a se opri –........................ a sosi – ..........................
Grupul de litere ci

căciulă arici ciocănitoare maci ciupercă ciorapi

cioară ciocănitoare pitulice cerb


ceapă fasole cireadă vânătă
cioban olar oier păstor

ră…..ală …..orbă ..…artă …..ocan


…..asuri …..apă …..udat mă…..ucă
…..reșe ma…..nă …..ainic cu…..rit
Litera „h”

1. Citeşte:
han horă haină hartă pahar hârtie Mihai ham
hotel halva halat arhitect
hrană Mihaela hol hamac harnic hienă odihnă hambar
Mihnea

La horă
Mihaela şi Mihnea se duc
în sat la horă. Au îmbrăcat haine
de sărbătoare.
În apropierea hanului se
întâlnesc cu Mihai.

2. Înlocuieşte prima literă din fiecare cuvânt cu litera „h” şi scrie cuvintele
obţinute:

ban, cai, corn, ram, rotar, palat, nalbă.

3. Ordonează cuvintele pentru a obţine o propoziţie:


cere bucată o Mihaela halva de

5. Alcătuieşte propoziţii
Litera „H”

1. Citeşte:
Henrieta Heidi Horaţiu Hector Homer
Humuleşti
Hermina Hilda Haralamb Helmut Hamlet
Hunedoara
Hortensia Horia Haralambie Hasan Herbert
Hârşova

Haiduc
Horia este un bun vânător. El are
un câine harnic şi curajos. Numele lui
este Haiduc.
Ei se duc des la vânătoare.
Întotdeauna, Haiduc vine cu vânatul.
Horia îl laudă. Haiduc dă din coadă. Se bucură.
2. Răspunde la întrebări:
a) Ce este Horia?

b) Cum se numeşte câinele vânătorului?

c) Ce fel de câine este Haiduc?


Grupul de litere ge,Ge

1. Laura şi Angela sunt colege de bancă.


2. Robert sparge nucile cu ciocanul.
3. Gelu a spart geamul vecinului Eugen.
4. George duce geamantanul mătuşii sale.
5. Câinele lui Georgel se linge pe bot.
6. – Geta, ai grijă când umbli la geam!

La masă
E ora mesei.
Gelu unge pâinea cu gem. El atinge borcanul. Acesta se sparge. Gemul curge
pe masă. Gelu se loveşte la deget şi plânge. Geta şi George, care erau în curte, intră
repede în casă. Geanina, sora lor, i-a strigat de pe geam. Ea şterge repede masa şi
strânge cioburile.
-Gestul tău e minunat, Geanina! îi spune Gelu.

 Uneşte cuvintele cu sens opus:

a strînge a sta
culcare greu
uşor prieten
bătrân dispare
apare a împrăştia
duşman tânăr
a merge sculare

** Desparte cuvintele în silabe:


ajunge………………………………
geamăn…………………………….
legendă…………………………….
săgeată…………………………….
minge………………………………
mărgele…………………………….
geamantane………………………….
Litera „j”

1. Citeşte:
joc jurnal jucător ajutor prăjitură curaj jos
judecător dirijor jeleuri viraj joi coajă jucărie
vrăjitor jumări pavaj jar stejar jumătate plajă
primejdie garaj cojoc

La joacă
E joi. Suntem acasă. Ne luăm
câte o jucărie din dulap. Bianca îl
ia pe Martinică. Îi pune cojoc verde.
Eu caut jucăria care vâjâie. Bianca
îmi vine în ajutor.
- Este în cutia de jos! Caută bine!
- Da, este!
Jucăria începe să vâjâie: vâj! vâj!
2. Scrie cuvintele care denumesc imaginile de mai jos:

3. Scrie „j” în loc de „ş”:

şoc şale şapcă

şir şură şuncă


Litera J

La umbrelă e mâner ,
Da-i stă bine și-n cuier .
E vătraiul de la sobă
Și cu moșul stă de vorbă .
1. Exersaţi scrierea literei:

2. Denumește ființele din imagine:

3. Despărţiţi în silabe cuvintele :


Jianu ............................... Japonia ....................................
Jiu ................................... Jenica .......................................

4. Alcătuiţi propoziţii cu trei dintre cuvintele despărțite în silabe mai


sus:
Grupul de litere Gi, gi

1. Eu zic una tu zici multe:


fag -______ fulg - ________ creangă - ___________ gingie - _________ fragă -
________ coleg - _________ mag - ________ covrig - ___________

2. Desparte în silabe cuvintele:


fagi - ________ fagii - ___________ saci - __________ sacii - ______________
maci - _________ macii - __________ rugi - __________ rugii - ______________
fulgi - _________ fulgii - ___________ nuci - _________ nucii - ______________

3. Ştiaţi că…?
 Nadia Comăneci a fost declarată de presa mondială drept gimnasta
secolului. Prin acest premiu se recunoştea că ea a fost cea mai bună gimnastă a
secolului XX. Ceremonia a avut loc la Viena în decembrie 1999.
 Nadia Comăneci a fost prima gimnastă din lume care a luat nota 10, la
Jocurile Olimpice de la Montreal (Canada), în 1974. Ea avea atunci numai 14 ani. A
uimit juriul şi lumea întreagă prin talentul şi măiestria ei.

4. Completează cuvintele cu grupurile de litere potrivite:


__reaşă __as __rafă __meni __nuşiu __upercă __ngăşie ur__nt

5 Transformă cuvintele după model : (eu torc – el toarce – tu torci).


eu coc - _________________________ eu ating - _________________________
eu trec - _________________________ eu plâng__________________________
eu storc - ________________________ eu merg - _________________________

6. Citeşte şi află mai mult :


 Argila este pământul galben din care olarii fac vasele, ceştile, castroanele.
 Medgidia este un oraş în Dobrogea, nu departe de Cernavodă.
 Girafa este cel mai înalt animal de pe Pământ. Poate atinge 6 metri înălţime
de la nivelul solului.

7. Grupează cuvintele după numărul de silabe : magie, agil, tragic, frigider, pagină,
regină, macaragiu, gir, gin, gălăgios, magi, fulgi, religie, fragi, gingaş, geamgiu,
margine.
1 silabă -
______________________________________________________________
2 silabe -
______________________________________________________________
3 silabe -
_______________________________________________________________
4 silabe -
_______________________________________________________________
Sunt copil harnic şi isteţ!
1. Găseşte mai multe exemple de silabe cu care să completezi
pentru a obţine cuvinte:
____ ce:
________________________________________________
zi ____:
_________________________________________________
____ ză: ____________________________________________________________________
2. Înlocuieşte litera s cu z. Scrie cuvintele obţinute. Fii atent la pronunţie!
sală - ________________ sare: ______________ rasă: _____________________
varsă: ________________ vase: ______________ groasă: ___________________
3. Alcătuieşte propoziţii cu fiecare cuvânt de la exerciţiul anterior.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Compune cuvinte cu literele: o, z, r: _____________________________________________
5. Desparte în silabe:
zahăr: _________________ zidarul: ______________________ zid: _______________
zână:__________________ desenez: ______________________ zgomot: ________________
amiază: ______________________ zmeură: _______________________ .

6. Completează cu cuvinte care să conţină litera z:


Razele soarelui __________________________ puternic.
Către amiază ____________________________ se topeşte.
De pe acoperiş a zburat o _____________________ .
În livezi se aude ___________________________ albinelor .
Mieii _________________________ pe câmpie.
Grupul de litere che

1. Copiază cuvintele de mai jos.


Costache Tache chemare pachet rachetă jachetă
__________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________

2. Desparte în silabe cuvintele date.


cheie ochelari pereche Iordache
__________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________

3. Transcrie forma corectă a cuvintelor de mai jos .


perece – pereche cheamă – ceamă urece – ureche
pacet – pachet eticetă – etichetă rachetă - racetă
__________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________

4. Formulează câte o întrebare pentru fiecare dintre propoziţiile date.


Caietul lui Costache este nou.
__________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________
Jacheta lui Tache este veche.
__________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________
Ochelarii sunt în acest pachet.
__________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________
Litera „ţ”

1. Citeşte:
ţap ţiglă ţanţoş înţelept viaţă dimineaţă Ancuţa
ţară ţeavă ţelină lecţie piaţă dalmaţian Codruţ
ţine ţăruş ţânţar acţiune ceaţă vacanţă Franţa

Lecţiile
Lenuţa şi Ţicu sunt şcolari.
Ei îşi pregătesc lecţiile. Lenuţa scrie
temele. Ţicu învaţă la istorie.
- Tată, peniţa mea scrie prea gros.
Tata îi dă Lenuţei o peniţă nouă.
Acum, peniţa scrie subţire. Lenuţa este mulţumită.
2. Scrie cuvinte potrivite imaginilor de mai jos:
Chi chi
1. Citește următoarele propoziţii şi reţine înţelesul cuvântului
,,ochi” din fiecare:

Raluca are ochi verzi.

Vântul a spart un ochi de geam.


Chira a mâncat un ochi cu salată.

Pe un ochi al aragazului fierbe supa.

În desişul pădurii era un ochi de apă.


2.
Cum
se numesc?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________

4.Completaţi cu ,,che” sau ,,chi”:


Fata de împărat a ajuns ___lăreasă.
O aş___e de lemn a sărit aproape de el.
A găsit o___larii de soare.
Am şters pa___tul.
Îl ___nuia de mult durerea de ure___.
Literele x X
La ora de matematică

În ora de matematică am rezolvat un exerciţiu complex. La început am ascultat


explicaţiile doamnei învăţătoare.
Alexia a trecut la tablă şi a rezolvat două exerciţii de adunare.
Alexandru fiind un exemplu de sârguinţă a rezolvat mai multe exerciţii
combinate. El se pregăteşte pentrul examenul din vară.
La fel de extraordinară este şi Xenia. Ea nu aşteaptă multe explicaţii. Îşi ia pixul ,
extrage un bilet din “Cutia cu surprize” şi rezolvă.
Existenţa lor în clasă este benefică pentru toţi.

1 Subliniaţi cuvintele în care întâlniţi leterele :”x” şi “ X”.


2 Despărţiţi în silabe cuvimtele :
complex: ………………………….
exemplu: ………………………….
explicaţii:………………………….
extrage:……………………………

3. Completaţi cuvintele cu literele: “x”,” X”


ta…imetru, cla…on, bo…, …ilofon, …eniu, …enopol, Ale…andra.

4. “Un”… ”două”…….
examen …………….
pix …………….
exerciţiu …………….

5.Ordonaţi cuvintele astfel încât să aibă înţeles:


textile, Alex , magazinul, lângă, de, locuieşte .
……………………………………………………………………………………..

5 Separaţi cuvintele din enunţul dat . Scrieţi apoi corect enunţul.


PeXeniaopasioneaxăextratereştri?
……………………………………………………………………………………..

Ghici ce e?
Am un animal . E blând.
Se hrăneşte cu pământ.
Colţi de fier şi fălci la fel,
Mare lucru faci cu el!
(citiţi invers cuvântul: “lurotavacxe”)
Grupul de litere Ghe, ghe

1. Citiți textul dat!


La Grădina Zoologică

Angheluță și tata marg la Grădina Zoologică. Pe drum, ei cumpără


înghețată.

- Tată, uite un pui de urs. De ce stă ghemuit într-un ungher?

- Pentru că este speriat.


2. Transcrie textul „La Grădina Zoologică”. Atenție la:
 - Darînacesta
Scrierea titlului mijloculcepaginii,
animal este?
 Se lasă un rând liber între titlu și text (propozițiile scrise);
 Întotdeauna prima
- Este propoziție aun
ghepardul, textului
animalse care
scrie trăiește
cu alineatîn– Africa.
două degete de la linie (sau 7
spații de la marginea din stânga a spațiului de scriere);
 Când vorbește
- Ce oînseamnă
persoană se pune linie de dialog, cu alineat.
carnivor?
 Nu uita de semnele de punctuație!
Literele k, K

1. Citeşte textul:
La piaţă
Astăzi merg cu mama la piaţă.
Vom face multe cumpărături.
În piaţă este multă larmă. Vânzătorii îşi strigă mărfurile. Cumpărătorii întreabă
de preţuri.
Cumpărăm două kilograme de ceapă galbenă, trei kilograme de cartofi noi şi
un kilogram de roşii proaspete.
Apoi cumpărăm un kilogram de piersici coapte şi două kilograme de caise
parfumate.
O ajut pe mama să ducă acasă cumpărăturile. Drept răsplată, mama îmi va
pregăti o tartă gustoasă cu fructe.
Faptele bune şi respectul înfrumuseţează viaţa.
2. Completează:
*Titlul textului este: ………………………………
*Textul are ….. alineate.
* În text există …. cuvinte care se scriu cu ,,ii”
* În text există …. cuvinte care arată însuşiri.
* Desparte în silabe cuvintele subliniate din text:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
3.Răspunde la întrebări, formulând propoziţii:
* Unde se duce copilul?
……………………………………………………………………………..
*Cu cine se duce la piaţă?
……………………………………………………………………………..
*Cum este în piaţă?
…………………………………………………………………………….
*Ce fac vânzătorii?
…………………………………………………………………………….
*Dar cumpărătorii?
……………………………………………………………………
Literele „q, Q, w, W, y, Y”

1. Citeşte:
Raquel Walter Yvette yankeu yală cow-boy
Quintus Wilhelm Yvonne yen quik week-end
Dr. Quin Wanda Yasmin yoga sequoia western

În vacanţă
Walter îşi va petrece o săptămână din vacanţa de vară la
New York. Aşteaptă cu nerăbdare să viziteze parcul Disneyland. Acolo va
întâlni personaje îndrăgite din desenele animate create de Walt Disney.
Preferatele lui sunt Tom şi Jerry, Pluto, Mickey Mouse, Yoggi Bear,
ciocănitoarea Woody, Popey marinarul, care mănâncă un chintal de spanac
şi Mowgli.
Walter se va întoarce acasă cu amintiri de neuitat.

2. Completează propoziţiile cu cuvinte potrivite:


Lui Petrache îi plac filmele cu _________. Tom şi
Jerry
Mamei îi place muzica lui Richard ________. Wagner
___________ sunt două personaje simpatice. cow-boy
În ___________ vom pleca la bunici. Mowgli
Ursul Baloo este prietenul lui ________. week-end

3. Alcătuieşte propoziţii după imagini:

spanac
Grupul de litere ghi, Ghi

1) Scrie cuvintele potrivite fiecărei imagini şi alcătuieşte cu ele pe rând câte o


propoziţie.

2) Completează cuvintele cu grupul ghi sau chi:


______citoare, ______uvetă, ______mpe, _______nion, _______tară,
frân______e, ______don, un______e, în______de, în______te, ______ozdan,
triun______.
3) Eu zic una, tu zici multe:
ghiveci ghiocel
ghinion ghiozdan
unghie ghicitoare
4) Completează cu silabe potrivite:

ghi ghi

5) Citeşte propoziţiile şi transcrie-o pe aceea în care apare de cele mai multe ori
grupul ghi.
George a avut azi ghinion.
Gherghina ghiceşte ce e în ghiozdanul meu.
Ghiţă a cules ghiocei pentru mama sa.
Adi şi Gheorghiţă au plecat să culeagă ghindă.

S-ar putea să vă placă și