Sunteți pe pagina 1din 2

Interpretarea rezultatelor

Din rezultatele obtinute se observa ca timpul de dezagragare pentru granulatul


A (care contine 1 % gelatina) este mai mic decat pentru granulatul B (care
contine 3% gelatina),ceea ce ar insemna ca la adaugarea unei cantitati mai mari
de liant (gelatina) granulele se dezagrega intr-un timp mai lung.In mod normal
timpul de dezagregare variaza direct proportional cu cantitatea de liant folosita
la preparare (timpul de dezagregare al granulelor creste cu cresterea cantitatii de
liant adaugata), deci timpul de dezagregare al granulatului A este mai mic decat
al granulatului B (granulatul B contine mai mult lian, ceea ce inseamna ca
granulele sunt mai compacte si se dezagrega intr-un timp mai indelungat).
Media ponderata calculata a particulelor (dimensiunea medie a particulelor) in
cazul granulatului B este mai mica decat a granulatului A, ceea ce inseamna ca
la adaugarea unei cantitati mai mari de liant particulele vor avea o dimensiune
mai mica decat la adaugarea unei cantitati inferioare de liant.In mod normal
dimensiunea particulelor trebuie sa creasca odata cu cresterea cantitatii de liant
folosita la preparare (cu cat adaugam mai mult liant cu atat numarul de particule
agregate intr-o granula va fi mai mare, granulele vor fi mai mari ca
dimensiune).Noi am obtinut o variatie invers proportionala a dimensiunii
particulelor fata de cantitatea de liant folosita, dar in mod normal este o variatie
direct proportionala.
Deviatia standard pentru granulatul A este mai mica decat pentru granulatul B,
ceea ce inseamna ca dispersia dimensiunii particulelor fata de medie este mai
mica in cazul granulatului A fata de granulatul B.Din aceste date rezulta ca la
adaugarea unei cantitati mai mici de liant, dimensiunea particulelor va fi mai
apropiata (granulele vor avea dimensiune apropiata).In cazul granulatului B,
dispersia dimensiunii particulelor fata de medie este mai mare, de unde rezulta
ca adaugarea unei cantitati mai mari de liant nu a reusit sa determine o granulare
completa a pulberii,ramanand si o parte de substanta medicamentoasa si
excipienti sub forma de pulbere (particule foarte fine,cu dimensiuni mai mici
decat granulele,ceea ce determina o dispersie mai mare a dimensiunii
particulelor fata de medie,deci o deviatie standard mai mare).
Coeficientul de variatie al granulatului A este mai mic decat al granulatului
B,ceea ce indica o omogenitate mai buna in cazul granulatului A (datorita
dimensiunii granulelor apropiata).Granulatul B poate contine o parte de pulbere
negranulata,ceea ce face ca dimensiunile particulelor sa difere foarte mult, deci

preparatul este mai neomogen decat granulatul A.In mod normal la adaugarea
unei cantitati mai mari de liant, granulatul este mai omogen.
Frecventa particulelor in functie de intervalul de clasa, in cazul granulatului A
nu urmeaza o distributie Gausiana,ceea ce ne arata ca procesul de granulare si
cel de sortare nu au decurs normal.La fel este si in cazul granulatului B,
granulele sunt de dimensiunemica, particulele nu au crescut mult la adaugarea
liantului peste pulbere.Rezulta ca nici la adaugarea unei cantitati mai mari de
liant (3%), nici la 1% nu am obtinut granulare eficienta.
Din curba de distributie cumulativa am obtinut o dimensiune medie a
particulelor de 840 m(granulat A) si 980 m (granulat B),asadar mai mica in
cazul granulatului A.
Concluzii

Rezultatele obtinute in cazul timpului de dezagragare corespund prevederilor


din FR X , la folosirea unei cantitati mai mici de liant timpul de dezagragare este
mai mic.
Niciunul din cele doua granulate nu au o distributie Gausiana a frecventei
particulelor in functie de intervalul de clasa si de aseamenea niciuna nu au aliura
curbei de distributie cumulativain forma literei S,ceea ce ne indica faptul ca
granularea nu a fost eficienta in niciuna din cele doua cazuri.