Sunteți pe pagina 1din 49

Parlamentul Romniei

Lege nr. 215 (r1) din 23/04/2001


administraiei publice locale nr. 215/2001
___________
Text actualizat la data de 15.02.2013. Actul include modificrile din urmtoarele acte:
- Legea nr. 131/2008 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 485 din 30/06/2008.
- Legea nr. 35/2008 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 196 din 13/03/2008.
- O.U.G. nr. 20/2008 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 177 din 07/03/2008.
- O.U.G. nr. 66/2008 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 409 din 30/05/2008.
- O.U.G. nr. 105/2009 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 668 din 06/10/2009.
- Legea nr. 375/2009 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 03/12/2009.
- Legea nr. 59/2010 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 222 din 08/04/2010.
- Legea nr. 264/2011 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 877 din 12/12/2011.
- Legea nr. 13/2012 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 20/01/2012.
- Legea nr. 74/2012 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 346 din 22/05/2012.
- Legea nr. 76/2012 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 30/05/2012.
- Legea nr. 133/2012 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 506 din 24/07/2012.
___________
Pus
n
aplicare
prin:
- Norma publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 781 din 07/12/2001.
CAPITOLUL
I
Dispoziii generale
SECIUNEA
Regimul general al autonomiei locale

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaz regimul general al autonomiei locale, precum
i organizarea i funcionarea administraiei publice locale.
(2) n sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele
semnificaii:
a) activiti de administraie social-comunitar - aciunile prin care se concretizeaz
relaia autoritilor administraiei publice locale cu asociaiile de proprietari de pe raza
unitii administrativ-teritoriale;
b) aglomerri urbane - asociaiile de dezvoltare intercomunitar constituite pe baz de
parteneriat ntre municipii, altele dect cele prevzute la lit. j), i orae, mpreun cu
localitile urbane i rurale aflate n zona de influen;
c) asociaii de dezvoltare intercomunitar - structurile de cooperare cu personalitate
juridic, de drept privat, nfiinate, n condiiile legii, de unitile administrativ-teritoriale
pentru realizarea n comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori
furnizarea n comun a unor servicii publice;

d) autoriti deliberative - consiliul local, consiliul judeean, Consiliul General al


Municipiului Bucureti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale
municipiilor;
e) autoriti executive - primarii comunelor, oraelor, municipiilor, ai subdiviziunilor
administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului Bucureti i
preedintele consiliului judeean;
f) consilii locale - consilii comunale, oreneti, municipale i consiliile subdiviziunilor
administrativ-teritoriale ale municipiilor;
g) organisme prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local sau
judeean - denumirea generic ce include:
1. instituii publice i servicii publice nfiinate i organizate prin hotrri ale
autoritilor deliberative, denumite n continuare instituii i servicii publice de interes
local sau judeean;
2. societi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, i regii autonome nfiinate sau reorganizate prin hotrri ale
autoritilor deliberative, denumite n continuare societi reglementate de Legea nr.
31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i regii autonome de
interes local sau judeean;
___________
Punctul 2. a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 ncepnd cu 15.02.2013.
3. asociaii de dezvoltare intercomunitar;
4. furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat, care acord servicii sociale n
condiiile prevzute de lege;
5. asociaii, fundaii i federaii recunoscute ca fiind de utilitate public, n condiiile
legii;
6. operatori de servicii comunitare de utiliti publice locale sau judeene;
h) subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului
Bucureti sau alte subdiviziuni ale municipiilor, ale cror delimitare i organizare se fac
prin lege;
i) uniti administrativ-teritoriale - comune, orae i judee; n condiiile legii, unele
orae pot fi declarate municipii;
j) zon metropolitan - asociaia de dezvoltare intercomunitar constituit pe baz de
parteneriat ntre capitala Romniei sau municipiile de rangul I ori municipiile reedin
de jude i unitile administrativ-teritoriale aflate n zona imediat.
___________
Litera j) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 264/2011 ncepnd cu 15.12.2011.
Art. 2. - (1) Administraia public n unitile administrativ-teritoriale se organizeaz i
funcioneaz n temeiul principiilor descentralizrii, autonomiei locale, deconcentrrii
serviciilor publice, eligibilitii autoritilor administraiei publice locale, legalitii i al
consultrii cetenilor n soluionarea problemelor locale de interes deosebit.
(2) Aplicarea principiilor prevzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de
stat naional, unitar i indivizibil al Romniei.

Art. 3. - (1) Prin autonomie local se nelege dreptul i capacitatea efectiv a


autoritilor administraiei publice locale de a soluiona i de a gestiona, n numele i n
interesul colectivitilor locale pe care le reprezint, treburile publice, n condiiile legii.
(2) Acest drept se exercit de consiliile locale i primari, precum i de consiliile
judeene i preedinii acestora, autoriti ale administraiei publice locale alese prin vot
universal, egal, direct, secret i liber exprimat.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 35/2008 ncepnd cu
16.03.2008.
(3) Dispoziiile alin. (2) nu aduc atingere posibilitii de a recurge la consultarea
locuitorilor prin referendum sau prin orice alt form de participare direct a cetenilor
la treburile publice, n condiiile legii.
(4) Prin colectivitate local se nelege totalitatea locuitorilor din unitatea administrativteritorial.
Art. 4. - (1) Autonomia local este numai administrativ i financiar, fiind exercitat
pe baza i n limitele prevzute de lege.
(2) Autonomia local privete organizarea, funcionarea, competenele i atribuiile,
precum i gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparin comunei, oraului,
municipiului sau judeului, dup caz.
Art. 5. - (1) Autoritile administraiei publice locale exercit, n condiiile legii,
competene exclusive, competene partajate i competene delegate.
(2) Autonomia local confer autoritilor administraiei publice locale dreptul ca, n
limitele legii, s aib iniiative n toate domeniile, cu excepia celor care sunt date n mod
expres n competena altor autoriti publice.
Art. 6. - (1) Raporturile dintre autoritile administraiei publice locale din comune,
orae i municipii i autoritile administraiei publice de la nivel judeean se bazeaz pe
principiile autonomiei, legalitii, responsabilitii, cooperrii i solidaritii n rezolvarea
problemelor ntregului jude.
(2) n relaiile dintre autoritile administraiei publice locale i consiliul judeean, pe de
o parte, precum i ntre consiliul local i primar, pe de alt parte, nu exist raporturi de
subordonare.
Art. 7. - Descentralizarea competenelor ctre autoritile administraiei publice locale
se face cu respectarea principiilor i regulilor prevzute de Legea-cadru a
descentralizrii.*)
___________
*) Legea-cadru a descentralizrii nr. 195/2006, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006.
Art. 8. - (1) Autoritile administraiei publice centrale vor consulta, nainte de
adoptarea oricrei decizii, structurile asociative ale autoritilor administraiei publice
locale, n toate problemele care le privesc n mod direct, potrivit legii.
(2) Structurile asociative ale autoritilor administraiei publice locale sunt:
a) Asociaia Comunelor din Romnia;

b) Asociaia Oraelor din Romnia;


c) Asociaia Municipiilor din Romnia;
d) Uniunea Naional a Consiliilor Judeene din Romnia;
e) alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii.
Art. 9. - (1) n cadrul politicii economice naionale, comunele, oraele, municipiile i
judeele au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autoritile administraiei publice
locale le stabilesc, le administreaz i le utilizeaz pentru ndeplinirea competenelor i
atribuiilor ce le revin, n condiiile legii.
(2) Resursele financiare de care dispun autoritile administraiei publice locale trebuie
s fie corelate cu competenele i cu atribuiile prevzute de lege.
Art. 10. - Autoritile administraiei publice locale administreaz sau, dup caz, dispun
de resursele financiare, precum i de bunurile proprietate public sau privat ale
comunelor, oraelor, municipiilor i judeelor, n conformitate cu principiul autonomiei
locale.
Art. 11. - (1) Dou sau mai multe uniti administrativ-teritoriale au dreptul ca, n
limitele competenelor autoritilor lor deliberative i executive, s coopereze i s se
asocieze, n condiiile legii, formnd asociaii de dezvoltare intercomunitar, cu
personalitate juridic, de drept privat i de utilitate public. Asociaiile de dezvoltare
intercomunitar sunt de utilitate public, prin efectul prezentei legi, prin derogare de la
prevederile Ordonanei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, aprobat
cu modificri i completri prin Legea nr. 246/2005.
(2) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar se constituie n condiiile legii, n scopul
realizrii n comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al
furnizrii n comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane i aglomerrile urbane
constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unitilor administrativ-teritoriale
componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor i a obiectivelor de dezvoltare de
interes comun. Autoritile deliberative i executive de la nivelul fiecrei uniti
administrativ-teritoriale componente i pstreaz autonomia local, n condiiile legii.
(3) Unitile administrativ-teritoriale au dreptul ca, n limitele competenelor
autoritilor lor deliberative i executive, s coopereze i s se asocieze i cu uniti
administrativ-teritoriale din strintate, n condiiile legii, prin hotrri ale consiliilor
locale sau consiliilor judeene, dup caz.
(4) Pentru protecia i promovarea intereselor lor comune, unitile administrativteritoriale au dreptul de a adera la asociaii naionale i internaionale, n condiiile legii.
Art. 12. - (1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar se finaneaz prin contribuii
din bugetele locale ale unitilor administrativ-teritoriale membre, precum i din alte
surse, n condiiile legii.
(2) Guvernul sprijin asocierea unitilor administrativ-teritoriale prin programe
naionale de dezvoltare. Aceste programe sunt finanate anual prin bugetul de stat i sunt
prevzute distinct n cadrul bugetului Ministerului Administraiei i Internelor, n
condiiile legii privind finanele publice locale.
(3) Consiliile judeene pot iniia i derula programe judeene de dezvoltare, finanate
din bugetul local al judeului i prevzute distinct n cadrul acestuia.
Art. 13. - (1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar sunt conduse de un consiliu de
administraie compus din reprezentani ai unitilor administrativ-teritoriale componente,
desemnai de consiliul local sau de consiliul judeean, la propunerea primarului, respectiv

a preedintelui consiliului judeean, precum i la propunerea consilierilor locali sau


judeeni, dup caz.
(2) Consiliul de administraie este condus de un preedinte ales cu votul majoritii
membrilor si.
(3) Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul de administraie poate nfiina un
aparat tehnic, finanat din resursele asociaiei de dezvoltare intercomunitar.
(4) Organizarea i modul de funcionare a consiliului de administraie i a aparatului
tehnic sunt stabilite prin actul de nfiinare i statutul asociaiei de dezvoltare
intercomunitar, aprobate prin hotrrile consiliilor locale, respectiv judeene asociate.
___________
Art. 13. a fost derogat prin alineatul (3) din Lege nr. 51/2006 ncepnd cu 29.11.2012.
Art. 14. - Unitile administrativ-teritoriale pot ncheia ntre ele acorduri i pot
participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la iniierea i la realizarea unor programe de
dezvoltare zonal sau regional, n baza hotrrilor adoptate de consiliile locale ori
judeene, dup caz, n condiiile legii.
Art. 15. - (1) Unitile administrativ-teritoriale limitrofe zonelor de frontier pot
ncheia ntre ele nelegeri de cooperare transfrontalier cu structuri similare din statele
vecine, n condiiile legii.
(2) Unitile administrativ-teritoriale, prin primari, respectiv preedinii consiliilor
judeene, transmit Ministerului Afacerilor Externe, spre avizare conform, proiectele de
nelegeri de cooperare pe care acestea intenioneaz s le ncheie cu unitile
administrativ-teritoriale din alte ri, nainte de supunerea lor spre adoptare de ctre
consiliile locale sau judeene, dup caz.
(3) Prin nelegerile de cooperare transfrontalier pot fi create i pe teritoriul Romniei
organisme care s aib, potrivit dreptului intern, personalitate juridic. Aceste organisme
nu au, n sensul prezentei legi, competene administrativ-teritoriale.
(4) Unitile administrativ-teritoriale care au ncheiat nelegeri de cooperare
transfrontalier au dreptul s participe n alte state la organismele create prin respectivele
nelegeri, n limita competenelor ce le revin, potrivit legii.
Art. 16. - (1) Iniiativa unitilor administrativ-teritoriale de a coopera i de a se asocia
cu uniti administrativ-teritoriale din strintate, precum i de a adera la o asociaie
internaional a unitilor administrativ-teritoriale va fi comunicat Ministerului
Afacerilor Externe i Ministerului Administraiei i Internelor.
(2) Proiectele de nelegeri de cooperare pe care unitile administrativ-teritoriale
intenioneaz s le ncheie cu uniti administrativ-teritoriale din alte ri vor fi transmise
spre avizare Ministerului Afacerilor Externe, prin primari, respectiv preedinii consiliilor
judeene, nainte de supunerea lor spre adoptare de ctre consiliile locale sau consiliile
judeene, dup caz.
(3) Avizele prevzute la alin. (2) trebuie emise n termen de 30 de zile de la primirea
solicitrii. n caz contrar se va considera c nu sunt obiecii i proiectul respectiv poate fi
supus spre aprobare consiliului local sau judeean interesat.
(4) Responsabilitatea privind nelegerile de cooperare ncheiate de unitile
administrativ-teritoriale revine n exclusivitate acestora.

Art. 17. - Consiliile locale i consiliile judeene pot hotr asupra participrii cu capital
sau cu bunuri, n numele i n interesul colectivitilor locale pe care le reprezint, la
nfiinarea, funcionarea i dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice i
de utilitate public de interes local sau judeean, n condiiile legii.
Art. 18. - Controlul administrativ i controlul financiar al activitii autoritilor
administraiei publice locale se exercit n limitele i n condiiile prevzute de lege.
Art. 19. - n unitile administrativ-teritoriale n care cetenii aparinnd minoritilor
naionale au o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor, autoritile administraiei
publice locale, instituiile publice aflate n subordinea acestora, precum i serviciile
publice deconcentrate asigur folosirea, n raporturile cu acetia, i a limbii materne, n
conformitate cu prevederile Constituiei, ale prezentei legi i ale tratatelor internaionale
la care Romnia este parte.
___________
Pus n aplicare prin Norm din 27/11/2001 ncepnd cu 22.07.2011.
Art. 20. - (1) Comunele, oraele, municipiile i judeele sunt uniti administrativteritoriale n care se exercit autonomia local i n care se organizeaz i funcioneaz
autoriti ale administraiei publice locale.
(2) Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate.
(3) Unele orae pot fi declarate municipii, n condiiile legii.
(4) n municipii se pot crea subdiviziuni administrativ-teritoriale, ale cror delimitare i
organizare se fac potrivit legii.
(5) Autoritile administraiei publice locale se pot constitui i n subdiviziunile
administrativ-teritoriale ale municipiilor. Aceste autoriti exercit atribuiile prevzute la
art. 81 i, respectiv, la art. 83, care se aplic n mod corespunztor.
Art. 21. - (1) Unitile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public,
cu capacitate juridic deplin i patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de
drept fiscal, titulare ale codului de nregistrare fiscal i ale conturilor deschise la unitile
teritoriale de trezorerie, precum i la unitile bancare. Unitile administrativ-teritoriale
sunt titulare ale drepturilor i obligaiilor ce decurg din contractele privind administrarea
bunurilor care aparin domeniului public i privat n care acestea sunt parte, precum i din
raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, n condiiile legii.
(2) n justiie, unitile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, dup caz, de primar
sau de preedintele consiliului judeean.
(21) Pentru aprarea intereselor unitilor administrativ-teritoriale, primarul, respectiv
preedintele consiliului judeean, st n judecat ca reprezentant legal i nu n nume
personal.
___________
Alineatul (21) a fost introdus prin alineatul din Lege nr. 74/2012 ncepnd cu
25.05.2012.
(3) Primarul, respectiv preedintele consiliului judeean, poate mputernici o persoan
cu studii superioare juridice de lung durat din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, respectiv al consiliului judeean, sau un avocat care s reprezinte interesele

unitii administrativ-teritoriale, precum i ale autoritilor administraiei publice locale


respective, n justiie.
(4) Unitatea administrativ-teritorial are dreptul s beneficieze de acoperirea
cheltuielilor de judecat stabilite n baza hotrrii instanei de judecat, inclusiv n
situaia n care reprezentarea n justiie este asigurat de un consilier juridic din aparatul
de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeean.
(5) Despgubirile primite de unitile administrativ-teritoriale n urma hotrrilor
pronunate de instanele de judecat se constituie n venituri la bugetele locale.
Despgubirile pe care trebuie s le plteasc unitatea administrativ-teritorial n urma
hotrrilor pronunate de instana de judecat i rmase definitive sunt asigurate de la
bugetul local.
Art. 22. Delimitarea teritorial a comunelor, oraelor, municipiilor i judeelor se stabilete prin
lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege
i numai dup consultarea prealabil a cetenilor din unitile administrativ-teritoriale
respective prin referendum, care se organizeaz potrivit legii.
SECIUNEA
Autoritile administraiei publice locale

2-a

Art. 23. - (1) Autoritile administraiei publice prin care se realizeaz autonomia
local n comune, orae i municipii sunt consiliile locale, comunale, oreneti i
municipale, ca autoriti deliberative, i primarii, ca autoriti executive. Consiliile locale
i primarii se aleg n condiiile prevzute de legea pentru alegerea autoritilor
administraiei publice locale.
(2) Consiliile locale i primarii funcioneaz ca autoriti ale administraiei publice
locale i rezolv treburile publice din comune, orae i municipii, n condiiile legii.
Art. 24. - n fiecare jude se constituie un consiliu judeean, ca autoritate a
administraiei publice locale, pentru coordonarea activitii consiliilor comunale,
oreneti i municipale, n vederea realizrii serviciilor publice de interes judeean.
Consiliul judeean este ales n condiiile legii pentru alegerea autoritilor administraiei
publice locale.
Art. 25. - Aleii locali sunt primarul, consilierii locali, preedintele consiliului judeean
i consilierii judeeni. n asigurarea liberului exerciiu al mandatului lor, acetia
ndeplinesc o funcie de autoritate public, beneficiind de dispoziiile legii penale cu
privire la persoanele care ndeplinesc o funcie ce implic exerciiul autoritii de stat.
___________
Art. 25. a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 35/2008 ncepnd cu 16.03.2008.
Art. 26. - (1) Mandatul primarului, consilierului local, respectiv al preedintelui
consiliului judeean i al consilierului judeean este de 4 ani. Mandatul se exercit n
condiiile legii.

(2) Consiliul local sau consiliul judeean, primarul, precum i preedintele consiliului
judeean ales n cursul unui mandat, ca urmare a dizolvrii consiliului local sau judeean,
respectiv a vacanei postului de primar sau de preedinte al consiliului judeean, ncheie
mandatul precedentei autoriti a administraiei publice locale.
(3) Consiliul local sau consiliul judeean, precum i primarul sau preedintele
consiliului judeean, alei n urma organizrii unor noi uniti administrativ-teritoriale sau
n urma dizolvrii unor consilii, respectiv vacantrii unor posturi de primari sau de
preedini ai consiliilor judeene, i exercit mandatul numai pn la organizarea
urmtoarelor alegeri locale generale.
___________
Art. 26. a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 35/2008 ncepnd cu 16.03.2008.
Art. 27. - n scopul asigurrii autonomiei locale, autoritile administraiei publice
locale au dreptul s instituie i s perceap impozite i taxe locale, s elaboreze i s
aprobe bugetele locale ale comunelor, oraelor, municipiilor i judeelor, n condiiile
legii.
CAPITOLUL
Consiliile locale

II

SECIUNEA
Constituirea consiliului local

Art. 28. - Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali alei prin vot universal,
egal, direct, secret i liber exprimat, n condiiile stabilite de legea pentru alegerea
autoritilor administraiei publice locale.
Art. 29. - (1) Numrul membrilor fiecrui consiliu local se stabilete prin ordin al
prefectului, n funcie de numrul locuitorilor comunei, oraului sau municipiului,
raportat de Institutul Naional de Statistic la data de 1 ianuarie a anului n curs sau, dup
caz, la data de 1 iulie a anului care preced alegerile, dup cum urmeaz:

Numrul locuitorilor comunei sau ai oraului

Numrul consilierilor

pn la 1.500
9
ntre 1.501 i 3.000
11
ntre 3.001 i 5.000
13
ntre 5.001 i 10.000
15
ntre 10.001 i 20.000
17
ntre 20.001 i 50.000
19
ntre 50.001 i 100.000
21
ntre 100.001 i 200.000
23
ntre 200.001 i 400.000
27
peste 400.000
31
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonan de urgen nr. 20/2008
ncepnd cu 07.03.2008.
(2) Consiliul General al Municipiului Bucureti este compus din 55 de consilieri locali.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonan de urgen nr. 20/2008
ncepnd cu 07.03.2008.
(3) Numrul membrilor consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureti se
stabilete n funcie de numrul locuitorilor sectoarelor respective, potrivit alin. (1).
Art. 30. - (1) Constituirea consiliilor locale se face n termen de 20 de zile de la data
desfurrii alegerilor, dup ndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) i (1 1) din Legea nr.
334/2006 privind finanarea partidelor politice i a campaniilor electorale, cu modificrile
i completrile ulterioare. Convocarea consilierilor declarai alei pentru edina de
constituire se face de ctre prefect. La edina de constituire pot participa prefectul sau
reprezentantul su, precum i primarul, chiar dac procedura de validare a mandatului
acestuia nu a fost finalizat.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonan de urgen nr. 66/2008
ncepnd cu 30.05.2008.
(2) edina este legal constituit dac particip cel puin dou treimi din numrul
consilierilor alei. n cazul n care nu se poate asigura aceast majoritate, edina se va
organiza, n aceleai condiii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dac nici la a doua
convocare reuniunea nu este legal constituit, se va proceda la o nou convocare de ctre
prefect, peste alte 3 zile, n aceleai condiii.
(3) n situaia n care consiliul local nu se poate reuni nici la aceast ultim convocare,
din cauza absenei, fr motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante,

prin ordin, locurile consilierilor alei care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocri
anterioare, dac acetia nu pot fi nlocuii de supleanii nscrii pe listele de candidai
respective, organizndu-se alegeri pentru completare, n termen de 30 de zile, n
condiiile Legii privind alegerea autoritilor administraiei publice locale.
(4) Ordinul prefectului prin care se declar vacante locurile consilierilor care au lipsit
nemotivat poate fi atacat de cei n cauz la instana de contencios administrativ, n termen
de 5 zile de la comunicare. Hotrrea instanei este definitiv.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 ncepnd cu
15.02.2013.
(5) Absena consilierilor de la edina de constituire este considerat motivat dac se
face dovada c aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a
fcut imposibil prezena acestora, a unei deplasri n strintate n interes de serviciu sau
a unor evenimente de for major.
___________
Art. 30. a fost modificat prin punctul 2. din Ordonan de urgen nr. 20/2008 ncepnd
cu 07.03.2008.
Art. 31. - (1) Lucrrile edinei de constituire sunt conduse de cel mai n vrst
consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.
(2) Pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membrii
lor, pe ntreaga durat a mandatului, o comisie de validare alctuit din 3-5 consilieri.
(3) Comisia de validare examineaz legalitatea alegerii fiecrui consilier i propune
consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.
(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai n cazul n
care se constat nclcarea condiiilor de eligibilitate sau dac alegerea consilierului s-a
fcut prin fraud electoral, constatat n condiiile Legii privind alegerea autoritilor
administraiei publice locale.
(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, n ordine alfabetic, cu votul deschis
al majoritii consilierilor prezeni la edin. Persoana al crei mandat este supus
validrii sau invalidrii nu particip la vot.
___________
Art. 31. a fost modificat prin punctul 3. din Ordonan de urgen nr. 20/2008 ncepnd
cu 07.03.2008.
Art. 311. - (1) Hotrrea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacat de cei
interesai la instana de contencios administrativ n termen de 5 zile de la adoptare sau, n
cazul celor abseni de la edin, de la comunicare.
(2) Instana de contencios administrativ se pronun n cel mult 30 de zile. n acest caz,
procedura prealabil nu se mai efectueaz, iar hotrrea primei instane este definitiv.
___________

Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 ncepnd cu
15.02.2013.
___________
Art. 311. a fost introdus prin punctul 4. din Ordonan de urgen nr. 20/2008 ncepnd
cu 07.03.2008.
Art. 32. - (1) Consilierii locali ale cror mandate au fost validate depun n faa
consiliului local urmtorul jurmnt n limba romn: "Jur s respect Constituia i legile
rii i s fac, cu bun-credin, tot ceea ce st n puterile i priceperea mea pentru binele
locuitorilor comunei (oraului, municipiului, judeului)... Aa s-mi ajute Dumnezeu!"
(2) Consilierii locali care refuz s depun jurmntul sunt considerai demisionai de
drept.
(3) Jurmntul poate fi depus i fr formul religioas.
Art. 33. - n cazul n care consilierul local declarat ales renun la mandat nainte de
validare sau refuz s depun jurmntul, se supune validrii mandatul primului supleant
nscris pe lista partidului politic, a alianei politice sau a alianei electorale respective,
dac pn la validarea mandatului partidele i alianele politice confirm n scris
apartenena la partid. n cazul n care locurile rmase vacante nu pot fi completate cu
supleani, conform legii, iar numrul de consilieri locali se reduce sub jumtate plus unu,
se vor organiza alegeri pariale pentru completare, n termen de 90 de zile.
Art. 34. - (1) Dup validare, n edina de constituire a consiliului local, consilierii
locali depun jurmntul prevzut la art. 32.
(2) Consiliul local se declar legal constituit, dac majoritatea consilierilor locali
validai au depus jurmntul. Constituirea consiliului local se constat prin hotrre,
adoptat cu votul majoritii consilierilor locali validai.
Art. 35. - (1) Dup declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii
si, prin hotrre adoptat cu votul deschis al majoritii consilierilor locali n funcie, un
preedinte de edin, pe o perioad de cel mult 3 luni, care va conduce edinele
consiliului i va semna hotrrile adoptate de acesta.
(2) Consilierul local ales n condiiile alin. (1) poate fi schimbat din funcie, la iniiativa
a cel puin unei treimi din numrul consilierilor locali, prin votul majoritii consilierilor
locali n funcie.
SECIUNEA
Atribuiile consiliului local

2-a

Art. 36. - (1) Consiliul local are iniiativ i hotrte, n condiiile legii, n toate
problemele de interes local, cu excepia celor care sunt date prin lege n competena altor
autoriti ale administraiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercit urmtoarele categorii de atribuii:
a) atribuii privind organizarea i funcionarea aparatului de specialitate al primarului,
ale instituiilor i serviciilor publice de interes local i ale societilor reglementate de

Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i regiilor


autonome de interes local;
___________
Litera a) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 ncepnd cu 15.02.2013.
b) atribuii privind dezvoltarea economico-social i de mediu a comunei, oraului sau
municipiului;
c) atribuii privind administrarea domeniului public i privat al comunei, oraului sau
municipiului;
d) atribuii privind gestionarea serviciilor furnizate ctre ceteni;
e) atribuii privind cooperarea interinstituional pe plan intern i extern.
(3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprob statutul comunei, oraului sau municipiului, precum i regulamentul de
organizare i funcionare a consiliului local;
b) aprob, n condiiile legii, la propunerea primarului, nfiinarea, organizarea i statul
de funcii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituiilor i serviciilor publice
de interes local, precum i reorganizarea i statul de funcii ale regiilor autonome de
interes local;
c) exercit, n numele unitii administrativ-teritoriale, toate drepturile i obligaiile
corespunztoare participaiilor deinute la societi reglementate de Legea nr. 31/1990,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, sau regii autonome, n condiiile
legii.
___________
Litera c) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 ncepnd cu 15.02.2013.
(4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprob, la propunerea primarului, bugetul local, virrile de credite, modul de
utilizare a rezervei bugetare i contul de ncheiere a exerciiului bugetar;
b) aprob, la propunerea primarului, contractarea i/sau garantarea mprumuturilor,
precum i contractarea de datorie public local prin emisiuni de titluri de valoare, n
numele unitii administrativ-teritoriale, n condiiile legii;
c) stabilete i aprob impozitele i taxele locale, n condiiile legii;
d) aprob, la propunerea primarului, documentaiile tehnico-economice pentru lucrrile
de investiii de interes local, n condiiile legii;
e) aprob strategiile privind dezvoltarea economic, social i de mediu a unitii
administrativ-teritoriale;
f) asigur realizarea lucrrilor i ia msurile necesare implementrii i conformrii cu
prevederile angajamentelor asumate n procesul de integrare european n domeniul
proteciei mediului i gospodririi apelor pentru serviciile furnizate cetenilor.
(5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotrte darea n administrare, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate
public a comunei, oraului sau municipiului, dup caz, precum i a serviciilor publice de
interes local, n condiiile legii;

b) hotrte vnzarea, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate privat a


comunei, oraului sau municipiului, dup caz, n condiiile legii;
c) avizeaz sau aprob, n condiiile legii, documentaiile de amenajare a teritoriului i
urbanism ale localitilor;
d) atribuie sau schimb, n condiiile legii, denumiri de strzi, de piee i de obiective
de interes public local.
(6) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigur, potrivit competenelor sale i n condiiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. educaia;
2. serviciile sociale pentru protecia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vrstnice, a familiei i a altor persoane sau grupuri aflate n nevoie social;
3. sntatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea public;
8. situaiile de urgen;
9. protecia i refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea i punerea n valoare a monumentelor istorice i de
arhitectur, a parcurilor, grdinilor publice i rezervaiilor naturale;
11. dezvoltarea urban;
12. evidena persoanelor;
13. podurile i drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate public: alimentare cu ap, gaz natural, canalizare,
salubrizare, energie termic, iluminat public i transport public local, dup caz;
15. serviciile de urgen de tip salvamont, salvamar i de prim ajutor;
16. activitile de administraie social-comunitar;
17. locuinele sociale i celelalte uniti locative aflate n proprietatea unitii
administrativ-teritoriale sau n administrarea sa;
18. punerea n valoare, n interesul comunitii locale, a resurselor naturale de pe raza
unitii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotrte acordarea unor sporuri i altor faciliti, potrivit legii, personalului sanitar
i didactic;
c) sprijin, n condiiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informri i rapoarte de la primar, viceprimar i de la efii
organismelor prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local;
e) aprob construirea locuinelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinelor
sociale i a utilitilor locative aflate n proprietatea sau n administrarea sa;
f) poate solicita informri i rapoarte specifice de la primar i de la efii organismelor
prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local.
(7) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romne
sau strine, n vederea finanrii i realizrii n comun a unor aciuni, lucrri, servicii sau
proiecte de interes public local;

b) hotrte, n condiiile legii, nfrirea comunei, oraului sau municipiului cu uniti


administrativ-teritoriale din alte ri;
c) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte uniti administrativteritoriale din ar sau din strintate, precum i aderarea la asociaii naionale i
internaionale ale autoritilor administraiei publice locale, n vederea promovrii unor
interese comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romne sau strine cu merite
deosebite titlul de cetean de onoare al comunei, oraului sau municipiului, n baza unui
regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc i condiiile retragerii titlului
conferit.
(9) Consiliul local ndeplinete orice alte atribuii stabilite prin lege.
Art. 37. - Persoanele mputernicite s reprezinte interesele unitii administrativteritoriale n societi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, regii autonome de interes local, asociaii de dezvoltare
intercomunitar i alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin
hotrre a consiliului local, n condiiile legii, respectndu-se configuraia politic de la
ultimele alegeri locale.
___________
Alineatul a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 ncepnd cu 15.02.2013.
SECIUNEA
Funcionarea consiliului local

3-a

Art. 38. - (1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit,
prin lege organic, n caz de rzboi sau catastrof.
(2) Consiliul local i exercit mandatul de la data constituirii pn la data declarrii ca
legal constituit a consiliului nou-ales.
Art. 39. - (1) Consiliul local se ntrunete n edine ordinare, lunar, la convocarea
primarului.
(2) Consiliul local se poate ntruni i n edine extraordinare, la cererea primarului sau
a cel puin unei treimi din numrul membrilor consiliului.
(3) Convocarea consiliului local se face n scris, prin intermediul secretarului unitii
administrativ-teritoriale, cu cel puin 5 zile nainte edinelor ordinare sau cu cel puin 3
zile nainte de edinele extraordinare. Odat cu notificarea convocrii, sunt puse la
dispoziie consilierilor locali materialele nscrise pe ordinea de zi.
(4) n caz de for major i de maxim urgen pentru rezolvarea intereselor
locuitorilor comunei, oraului sau municipiului sau n alte situaii stabilite de
regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local, convocarea consiliului local
se poate face de ndat.
(5) n invitaia la edin se vor preciza data, ora, locul desfurrii i ordinea de zi a
acesteia.

(6) Ordinea de zi a edinei consiliului local se aduce la cunotin locuitorilor comunei


sau ai oraului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(7) n comunele sau oraele n care cetenii aparinnd unei minoriti naionale au o
pondere de peste 20% din numrul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunotin
public i n limba matern a cetenilor aparinnd minoritii respective.
___________
Pus n aplicare prin Norm din 27/11/2001 ncepnd cu 22.07.2011.
(8) n toate cazurile convocarea se consemneaz n procesul-verbal al edinei.
Art. 40. - (1) edinele consiliului local se desfoar legal n prezena majoritii
consilierilor locali n funcie.
(2) Prezena consilierilor locali la edin este obligatorie. Cazurile n care absena este
motivat se stabilesc prin regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local.
Consilierul local care absenteaz nemotivat de dou ori consecutiv este sancionat, n
condiiile regulamentului de organizare i funcionare a consiliului local.
Art. 41. - edinele consiliului local sunt conduse de un preedinte de edin, ales n
condiiile prevzute la art. 35.
Art. 42. - (1) edinele consiliului local sunt publice.
(2) Lucrrile edinelor se desfoar n limba romn. n consiliile locale n care
consilierii locali aparinnd unei minoriti naionale reprezint cel puin o cincime din
numrul total, la edinele de consiliu se poate folosi i limba matern. n aceste cazuri se
va asigura, prin grija primarului, traducerea n limba romn. n toate cazurile,
documentele edinelor de consiliu se ntocmesc n limba romn.
___________
Pus n aplicare prin Norm din 27/11/2001 ncepnd cu 22.07.2011.
(3) Dezbaterile din edinele consiliului local, precum i modul n care i-a exercitat
votul fiecare consilier local se consemneaz ntr-un proces-verbal, semnat de preedintele
de edin i de secretarul unitii administrativ-teritoriale.
(4) Preedintele de edin, mpreun cu secretarul unitii administrativ-teritoriale i
asum, prin semntur, responsabilitatea veridicitii celor consemnate.
(5) La nceputul fiecrei edine, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al
edinei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, n cadrul edinei, s conteste
coninutul procesului-verbal i s cear menionarea exact a opiniilor exprimate n
edina anterioar.
(6) Procesul-verbal i documentele care au fost dezbtute n edin se depun ntr-un
dosar special al edinei respective, care va fi numerotat, semnat i sigilat de preedintele
de edin i de secretar, dup aprobarea procesului-verbal.
(7) n termen de 3 zile de la terminarea edinei, secretarul unitii administrativteritoriale afieaz la sediul primriei i, dup caz, pe pagina de internet a unitii
administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al edinei.
Art. 43. - (1) Ordinea de zi a edinelor se aprob de consiliul local, la propunerea celui
care, n condiiile art. 39, a cerut ntrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se
poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amnate pn la edina

urmtoare, i numai cu votul majoritii consilierilor locali prezeni. Scoaterea unui


proiect de hotrre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul iniiatorului sau
dac acesta nu ndeplinete condiiile prevzute la art. 44.
(2) n cazul neaprobrii ordinii de zi, n condiiile prevzute la alin. (1), nu se acord
indemnizaia cuvenit consilierilor locali pentru edina respectiv.
Art. 44. - (1) Proiectele de hotrri nscrise pe ordinea de zi a edinei consiliului local
nu pot fi dezbtute dac nu sunt nsoite de raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat n termen de 30 de zile de la
nregistrarea proiectului, precum i de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu
excepia cazurilor prevzute la art. 39 alin. (2) i (4).
(2) Dac rapoartele prevzute la alin. (1) nu sunt ntocmite n termen de 30 de zile de la
nregistrarea proiectului, acestea se consider implicit favorabile.
Art. 45. - (1) n exercitarea atribuiilor ce i revin consiliul local adopt hotrri, cu
votul majoritii membrilor prezeni, n afar de cazurile n care legea sau regulamentul
de organizare i funcionare a consiliului cere o alt majoritate.
(2) Se adopt cu votul majoritii consilierilor locali n funcie urmtoarele hotrri ale
consiliului local:
a) hotrrile privind bugetul local;
b) hotrrile privind contractarea de mprumuturi, n condiiile legii;
c) hotrrile prin care se stabilesc impozite i taxe locale;
d) hotrrile privind participarea la programe de dezvoltare judeean, regional, zonal
sau de cooperare transfrontalier;
e) hotrrile privind organizarea i dezvoltarea urbanistic a localitilor i amenajarea
teritoriului;
f) hotrrile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoriti publice, cu persoane
juridice romne sau strine.
(3) Hotrrile privind patrimoniul se adopt cu votul a dou treimi din numrul total al
consilierilor locali n funcie.
(4) Dac bugetul local nu poate fi adoptat dup dou edine consecutive, care vor avea
loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfura pe baza bugetului anului
precedent pn la adoptarea noului buget, dar nu mai trziu de 45 de zile de la data
publicrii legii bugetului de stat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(5) Consiliul local stabilete ca unele hotrri s fie luate prin vot secret. Hotrrile cu
caracter individual cu privire la persoane vor fi luate ntotdeauna prin vot secret, cu
excepiile prevzute de lege. Procedurile de votare vor fi stabilite prin regulamentul de
organizare i funcionare a consiliului local.
(6) Proiectele de hotrri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau
de ceteni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului
unitii administrativ-teritoriale i al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Art. 46. - (1) Nu poate lua parte la deliberare i la adoptarea hotrrilor consilierul local
care, fie personal, fie prin so, soie, afini sau rude pn la gradul al patrulea inclusiv, are
un interes patrimonial n problema supus dezbaterilor consiliului local.
(2) Hotrrile adoptate de consiliul local cu nclcarea dispoziiilor alin. (1) sunt nule
de drept. Nulitatea se constat de ctre instana de contencios administrativ. Aciunea
poate fi introdus de orice persoan interesat.

Art. 47. - Hotrrile consiliului local se semneaz de preedintele de edin, ales n


condiiile prevzute la art. 35, i se contrasemneaz, pentru legalitate, de ctre secretar. n
cazul n care preedintele de edin lipsete sau refuz s semneze, hotrrea consiliului
local se semneaz de 3-5 consilieri locali.
Art. 48. - (1) Secretarul unitii administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotrrea n
cazul n care consider c aceasta este ilegal. n acest caz, va depune n scris i va
expune consiliului local opinia sa motivat, care va fi consemnat n procesul-verbal al
edinei.
(2) Secretarul unitii administrativ-teritoriale va comunica hotrrile consiliului local
primarului i prefectului de ndat, dar nu mai trziu de 10 zile lucrtoare de la data
adoptrii.
(3) Comunicarea, nsoit de eventualele obiecii cu privire la legalitate, se face n scris
de ctre secretar i va fi nregistrat ntr-un registru special destinat acestui scop.
Art. 49. - (1) Hotrrile cu caracter normativ devin obligatorii i produc efecte de la
data aducerii lor la cunotin public, iar cele individuale, de la data comunicrii.
(2) Aducerea la cunotin public a hotrrilor cu caracter normativ se face n termen
de 5 zile de la data comunicrii oficiale ctre prefect.
Art. 50. - n unitile administrativ-teritoriale n care cetenii aparinnd unei
minoriti naionale au o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor hotrrile cu
caracter normativ se aduc la cunotin public i n limba matern a cetenilor
aparinnd minoritii respective, iar cele cu caracter individual se comunic, la cerere, i
n limba matern.
___________
Pus n aplicare prin Norm din 27/11/2001 ncepnd cu 22.07.2011.
Art. 51. - (1) n exercitarea mandatului, consilierii locali sunt n serviciul colectivitii
locale.
(2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului i al aparatului de specialitate,
s pun la dispoziie consilierilor locali, la cererea acestora, n termen de cel mult 10 zile
lucrtoare, informaiile necesare n vederea ndeplinirii mandatului.
(3) Consilierii locali sunt obligai ca, n ndeplinirea mandatului, s organizeze periodic
ntlniri cu cetenii i s acorde audiene.
(4) Fiecare consilier local, precum i viceprimarul sunt obligai s prezinte un raport
anual de activitate, care va fi fcut public prin grija secretarului.
(5) Pentru participarea la edinele consiliului local i ale comisiilor de specialitate,
consilierul local primete o indemnizaie stabilit n condiiile legii.
(6) Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectueaz n
ndeplinirea mandatului lor, n condiiile legii.
(7) Consiliul local poate hotr diminuarea cuantumului indemnizaiei prevzute la alin.
(5) i a cotei n care se face decontarea conform prevederilor alin. (6), n concordan cu
posibilitile de finanare.
Art. 52. - La lucrrile consiliului local pot asista i lua cuvntul, fr drept de vot,
prefectul, preedintele consiliului judeean sau reprezentanii acestora, deputaii i
senatorii, minitrii i ceilali membri ai Guvernului, secretarii i subsecretarii de stat, efii
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe centrale din

unitile administrativ-teritoriale, n problemele ce privesc domeniile de responsabilitate a


acestor servicii, precum i persoanele interesate, invitate de primar.
Art. 53. - (1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali alei n consiliile locale sunt
reprezentai la edinele de consiliu de un delegat stesc.
(2) Delegatul stesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de o adunare
steasc, convocat cu cel puin 15 zile nainte de primar. Alegerea delegatului stesc se
desfoar n prezena primarului sau a viceprimarului i a minimum 2 consilieri
desemnai prin hotrrea consiliului local. Alegerea delegatului stesc se face cu
majoritatea voturilor celor prezeni la aceast adunare. La adunarea steasc pot participa
toi cetenii cu drept de vot i domiciliul n satul respectiv.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 375/2009 ncepnd cu
06.12.2009.
(3) La discutarea problemelor privind satele respective delegaii steti vor fi invitai n
mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ.
(4) Delegatului stesc i sunt aplicabile, n mod corespunztor, prevederile art. 51 alin.
(5) i (6).
Art. 54. - (1) Dup constituire consiliul local i organizeaz comisii de specialitate, pe
principalele domenii de activitate.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Comisiile de specialitate i aleg cte un preedinte i un secretar.
(4) Comisiile de specialitate analizeaz i avizeaz proiectele de hotrre din domeniul
lor de activitate.
(5) Comisiile de specialitate lucreaz n plen i iau hotrri cu votul majoritii
membrilor lor.
(6) Organizarea, funcionarea i atribuiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin
regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local, respectndu-se configuraia
politic rezultat n urma alegerilor locale.
(7) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniiativ sau la iniiativa primarului, dup
caz, comisii speciale de analiz i verificare, pe perioad determinat. Componena
comisiei speciale de analiz i verificare, obiectivele i perioada de desfurare a
activitilor acesteia se stabilesc prin hotrre a consiliului local. Membrii comisiei
acioneaz n limitele stabilite prin hotrre.
SECIUNEA
Dizolvarea consiliului local

4-a

Art. 55. - (1) Consiliul local se dizolv de drept sau prin referendum local. Consiliul
local se dizolv de drept:
a) n cazul n care acesta nu se ntrunete timp de dou luni consecutiv, dei a fost
convocat conform prevederilor legale;
___________

Litera a) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 59/2010 ncepnd cu
11.04.2010.
b) n cazul n care nu a adoptat n 3 edine ordinare consecutive nicio hotrre;
c) n situaia n care numrul consilierilor locali se reduce sub jumtate plus unu i nu
se poate completa prin supleani.
(2) Primarul, viceprimarul, secretarul unitii administrativ-teritoriale, prefectul sau
orice alt persoan interesat poate s sesizeze instana de contencios administrativ cu
privire la cazurile prevzute la alin. (1). Instana analizeaz situaia de fapt i se pronun
cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotrrea instanei este definitiv i se
comunic prefectului.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 59/2010 ncepnd cu
11.04.2010.
(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat n condiiile legii.
Referendumul se organizeaz ca urmare a cererii adresate n acest sens prefectului de cel
puin 25% din numrul cetenilor cu drept de vot nscrii pe listele electorale ale unitii
administrativ-teritoriale.
(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevzut la alin. (3) se suport din
bugetul local.
(5) Referendumul local este organizat, n condiiile legii, de ctre o comisie numit prin
ordin al prefectului, compus dintr-un reprezentant al prefectului, cte un reprezentant al
primarului, al consiliului local i al consiliului judeean i un judector de la judectoria
n a crei jurisdicie se afl unitatea administrativ-teritorial n cauz. Secretarul comisiei
este asigurat de instituia prefectului.
(6) Referendumul este valabil dac s-au prezentat la urne cel puin jumtate plus unu
din numrul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local nceteaz
nainte de termen dac s-au pronunat n acest sens cel puin jumtate plus unu din
numrul total al voturilor valabil exprimate.
(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de Guvern,
la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaz n termen de maximum 90 de zile de
la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti prin care s-a constatat dizolvarea
consiliului local sau, dup caz, de la validarea rezultatului referendumului.
___________
Alineatul (7) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 ncepnd cu
15.02.2013.
(8) Pn la constituirea noului consiliu local, primarul sau, n absena acestuia,
secretarul unitii administrativ-teritoriale va rezolva problemele curente ale comunei,
oraului sau municipiului, potrivit competenelor i atribuiilor ce i revin, potrivit legii.
(9) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniiativ sau din iniiativa primarului,
dup caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcionari publici i ali specialiti,

pe perioad determinat. Componena comisiilor mixte, obiectivele i perioada de


desfurare a activitii acestora se stabilesc prin hotrri ale consiliilor locale. edinele
comisiilor mixte sunt publice.
SECIUNEA
Suspendarea mandatului de consilier local

5-a

Art. 56. - (1) Mandatul de consilier local se suspend de drept numai n cazul n care
acesta a fost arestat preventiv. Msura arestrii preventive se comunic de ndat de ctre
instana de judecat prefectului care, prin ordin, n termen de maximum 48 de ore de la
comunicare, constat suspendarea mandatului.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 13/2012 ncepnd cu
23.01.2012.
(2) Suspendarea dureaz pn la ncetarea situaiei prevzute la alin. (1). Ordinul de
suspendare se comunic consilierului local, n termen de maximum 48 de ore de la
emiterea ordinului.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 13/2012 ncepnd cu
23.01.2012.
(3) n cazul n care consilierul local al crui mandat a fost suspendat a fost gsit
nevinovat, acesta are dreptul la despgubiri, n condiiile legii.
CAPITOLUL
Primarul i viceprimarul

III

Art. 57. - (1) Comunele, oraele i municipiile au cte un primar i un viceprimar, iar
municipiile reedin de jude au un primar i 2 viceprimari, alei n condiiile legii.
(2) Viceprimarul este subordonat primarului i nlocuitorul de drept al acestuia, care i
poate delega atribuiile sale.
(3) Viceprimarul este ales cu votul majoritii consilierilor locali n funcie, din rndul
membrilor acestuia.*)
(4) Schimbarea din funcie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin
hotrre adoptat cu votul majoritii consilierilor n funcie, la propunerea primarului sau
a unei treimi din numrul consilierilor locali n funcie.
(5) Pe durata mandatului, primarul i viceprimarul primesc o indemnizaie lunar, ca
unic form de remunerare a activitii corespunztoare funciei de primar, respectiv de
viceprimar, i care reprezint baza de calcul pentru stabilirea drepturilor i obligaiilor

care se determin n raport cu venitul salarial. Primarul i viceprimarul nu beneficiaz de


sporul de vechime n munc i nici de alte sporuri prevzute de lege.
(6) Durata mandatului constituie vechime n munc i n specialitatea studiilor
absolvite.
(7) Pe durata exercitrii mandatului, viceprimarul i pstreaz statutul de consilier
local, fr a beneficia de indemnizaia aferent acestui statut.
___________
*) Sintagma "membrilor acestuia" se refer la consilierii locali, membri ai consiliului
local.
Art. 58. - (1) Validarea alegerii primarului se face n termen de 20 de zile de la data
desfurrii alegerilor, n camera de consiliu a judectoriei n a crei raz teritorial se
afl comuna sau oraul, de ctre un judector desemnat de preedintele judectoriei, dup
ndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) i (1 1) din Legea nr. 334/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonan de urgen nr. 66/2008
ncepnd cu 30.05.2008.
(2) Invalidarea alegerii primarului se poate proununa n cazurile prevzute la art. 31
alin. (4).
___________
Art. 58. a fost modificat prin punctul 5. din Ordonan de urgen nr. 20/2008 ncepnd
cu 07.03.2008.
Art. 59. - (1) Rezultatul validrii sau invalidrii alegerii primarului se aduce la
cunotin prefectului i se prezint n edina de constituire a consiliului local sau, dup
caz, ntr-o edin extraordinar, de ctre un judector desemnat de preedintele
judectoriei.
(2) n caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va
stabili data alegerilor. Acestea se organizeaz n termen de maximum 90 de zile de la data
invalidrii sau, dup caz, de la data rmnerii definitive a hotrrii judectoreti, n
condiiile legii.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 ncepnd cu
15.02.2013.
Art. 60. - (1) Primarul depune n faa consiliului local jurmntul prevzut la art. 32
alin. (1).
(2) Primarul care refuz s depun jurmntul este considerat demisionat de drept.
Art. 61. - (1) Primarul ndeplinete o funcie de autoritate public.

(2) Primarul asigur respectarea drepturilor i libertilor fundamentale ale cetenilor, a


prevederilor Constituiei, precum i punerea n aplicare a legilor, a decretelor
Preedintelui Romniei, a hotrrilor i ordonanelor Guvernului, a hotrrilor consiliului
local; dispune msurile necesare i acord sprijin pentru aplicarea ordinelor i
instruciunilor cu caracter normativ ale minitrilor, ale celorlali conductori ai
autoritilor administraiei publice centrale, ale prefectului, precum i a hotrrilor
consiliului judeean, n condiiile legii.
(3) Pentru punerea n aplicare a activitilor date n competena sa prin actele normative
prevzute la alin. (2), primarul beneficiaz de un aparat de specialitate, pe care l
conduce.
(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcionale,
n condiiile legii. Compartimentele funcionale ale acestuia sunt ncadrate cu funcionari
publici i personal contractual.
(5) Primarul conduce serviciile publice locale.
Art. 62. - (1) Primarul reprezint unitatea administrativ-teritorial n relaiile cu alte
autoriti publice, cu persoanele fizice sau juridice romne ori strine, precum i n
justiie.
(2) Semnul distinctiv al primarului este o earf n culorile drapelului naional al
Romniei.
(3) Earfa va fi purtat, n mod obligatoriu, la solemniti, recepii, ceremonii publice i
la celebrarea cstoriilor.
(4) Modelul earfei se stabilete prin hotrre a Guvernului.
Art. 63. - (1) Primarul ndeplinete urmtoarele categorii principale de atribuii:
a) atribuii exercitate n calitate de reprezentant al statului, n condiiile legii;
b) atribuii referitoare la relaia cu consiliul local;
c) atribuii referitoare la bugetul local;
d) atribuii privind serviciile publice asigurate cetenilor;
e) alte atribuii stabilite prin lege.
(2) n temeiul alin. (1) lit. a), primarul ndeplinete funcia de ofier de stare civil i de
autoritate tutelar i asigur funcionarea serviciilor publice locale de profil, atribuii
privind organizarea i desfurarea alegerilor, referendumului i a recensmntului.
Primarul ndeplinete i alte atribuii stabilite prin lege.
(3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezint consiliului local, n primul trimestru, un raport anual privind starea
economic, social i de mediu a unitii administrativ-teritoriale;
b) prezint, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte i informri;
c) elaboreaz proiectele de strategii privind starea economic, social i de mediu a
unitii administrativ-teritoriale i le supune aprobrii consiliului local.
(4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercit funcia de ordonator principal de credite;
b) ntocmete proiectul bugetului local i contul de ncheiere a exerciiului bugetar i le
supune spre aprobare consiliului local;
c) iniiaz, n condiiile legii, negocieri pentru contractarea de mprumuturi i emiterea
de titluri de valoare n numele unitii administrativ-teritoriale;

d) verific, prin compartimentele de specialitate, corecta nregistrare fiscal a


contribuabililor la organul fiscal teritorial, att a sediului social principal, ct i a sediului
secundar.
(5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordoneaz realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul
aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice
i de utilitate public de interes local;
b) ia msuri pentru prevenirea i, dup caz, gestionarea situaiilor de urgen;
c) ia msuri pentru organizarea executrii i executarea n concret a activitilor din
domeniile prevzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d) ia msuri pentru asigurarea inventarierii, evidenei statistice, inspeciei i controlului
efecturii serviciilor publice de interes local prevzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum
i a bunurilor din patrimoniul public i privat al unitii administrativ-teritoriale;
e) numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea raporturilor
de serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii, pentru personalul
din cadrul aparatului de specialitate, precum i pentru conductorii instituiilor i
serviciilor publice de interes local;
f) asigur elaborarea planurilor urbanistice prevzute de lege, le supune aprobrii
consiliului local i acioneaz pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile i autorizaiile date n competena sa prin lege i alte acte
normative;
h) asigur realizarea lucrrilor i ia msurile necesare conformrii cu prevederile
angajamentelor asumate n procesul de integrare european n domeniul proteciei
mediului i gospodririi apelor pentru serviciile furnizate cetenilor.
(6) Pentru exercitarea corespunztoare a atribuiilor sale, primarul colaboreaz cu
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor i celorlalte organe de specialitate ale
administraiei publice centrale din unitile administrativ-teritoriale, precum i cu
consiliul judeean.
(7) Numirea conductorilor instituiilor i serviciilor publice de interes local se face pe
baza concursului organizat potrivit procedurilor i criteriilor aprobate de consiliul local,
la propunerea primarului, n condiiile legii. Numirea se face prin dispoziia primarului,
avnd anexat contractul de management.
Art. 64. - (1) n exercitarea atribuiilor de autoritate tutelar i de ofier de stare civil, a
sarcinilor ce i revin din actele normative privitoare la recensmnt, la organizarea i
desfurarea alegerilor, la luarea msurilor de protecie civil, precum i a altor atribuii
stabilite prin lege, primarul acioneaz i ca reprezentant al statului n comuna sau n
oraul n care a fost ales.
(2) n aceast calitate, primarul poate solicita prefectului, n condiiile legii, sprijinul
conductorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe
de specialitate ale administraiei publice centrale din unitile administrativ-teritoriale,
dac sarcinile ce i revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
Art. 65. - Atribuiile de ofier de stare civil i de autoritate tutelar pot fi delegate i
secretarului unitii administrativ-teritoriale sau altor funcionari publici din aparatul de
specialitate cu competene n acest domeniu, potrivit legii.
Art. 66. - (1) Primarii comunelor pot angaja, n limita numrului maxim de posturi
aprobate, un consilier personal. Primarii oraelor, municipiilor i ai municipiilor reedin

de jude pot nfiina, n limita numrului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului,
compartiment distinct format din:
a) maximum dou persoane, la orae i municipii;
b) maximum 4 persoane, la municipii reedin de jude.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonan de urgen nr. 105/2009
ncepnd cu 06.10.2009.
(2) Personalul prevzut la alin. (1) este numit i eliberat din funcie de ctre primar.
(3) Personalul prevzut la alin. (1) i desfoar activitatea n baza unui contract
individual de munc pe durat determinat, ncheiat n condiiile legii, pe durata
mandatului primarului.
(4) Atribuiile personalului prevzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziie a primarului.
Art. 67. - (1) Primarul general al municipiului Bucureti, asimilat demnitarului, poate
nfiina, n limita numrului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului general,
compartiment distinct, care cuprinde urmtoarele funcii de execuie de specialitate:
director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal i curier
personal.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonan de urgen nr. 105/2009
ncepnd cu 06.10.2009.
(11) Numrul maxim de posturi din cabinetul primarului general al municipiului
Bucureti este de 13.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonan de urgen nr. 105/2009
ncepnd cu 06.10.2009.
(2) Salarizarea personalului din cadrul cabinetului primarului general al municipiului
Bucureti se va face potrivit cap. II lit. B din anexa nr. 1 la Ordonana Guvernului nr.
3/2006 privind creterile salariale ce se vor acorda n anul 2006 personalului bugetar
salarizat potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de
stabilire a salariilor de baz pentru personalul contractual din sectorul bugetar i
personalului salarizat potrivit anexelor nr. II i III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul
de stabilire a salariilor de baz n sectorul bugetar i a indemnizaiilor pentru persoane
care ocup funcii de demnitate public, aprobat cu modificri prin Legea nr. 323/2006.
Art. 68. - (1) n exercitarea atribuiilor sale primarul emite dispoziii cu caracter
normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dup ce sunt aduse la cunotin
public sau dup ce au fost comunicate persoanelor interesate, dup caz.
(2) Prevederile art. 48 i ale art. 49 alin. (2) se aplic n mod corespunztor.
Art. 69. - (1) Mandatul primarului este de 4 ani i se exercit pn la depunerea
jurmntului de ctre primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege
organic, n caz de rzboi, calamitate natural, dezastru sau sinistru deosebit de grav.

(2) Mandatul primarului nceteaz de drept n condiiile legii statutului aleilor locali,
precum i n urmtoarele situaii:
a) dac acesta se afl n imposibilitatea exercitrii funciei datorit unei boli grave,
certificate, care nu permite desfurarea activitii n bune condiii timp de 6 luni pe
parcursul unui an calendaristic;
b) dac acesta nu i exercit, n mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile
consecutiv.
(3) n cazurile prevzute la alin. (2), prefectul, prin ordin, ia act de ncetarea mandatului
primarului.
(4) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instana de contencios administrativ
n termen de 10 zile de la comunicare.
(5) Instana de contencios administrativ este obligat s se pronune n termen de 30 de
zile. n acest caz, procedura prealabil nu se mai efectueaz, iar hotrrea primei instane
este definitiv.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 ncepnd cu
15.02.2013.
(6) Data organizrii alegerilor pentru funcia de primar se stabilete de Guvern, la
propunerea prefectului. Acestea se organizeaz n termen de maximum 90 de zile de la
expirarea termenului prevzut la alin. (4) sau de la data pronunrii hotrrii instanei, n
condiiile alin. (5).
Art. 70. - (1) Mandatul primarului nceteaz ca urmare a rezultatului unui referendum
local avnd ca obiect demiterea acestuia, organizat n condiiile legii, conform procedurii
prevzute la art. 55 alin. (3)-(7).
(2) Referendumul pentru ncetarea mandatului primarului se organizeaz ca urmare a
cererii adresate n acest sens prefectului de locuitorii comunei, oraului sau municipiului,
ca urmare a nesocotirii de ctre acesta a intereselor generale ale colectivitii locale sau a
neexercitrii atribuiilor ce i revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercit ca
reprezentant al statului.
(3) Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele i prenumele, data
i locul naterii, seria i numrul buletinului sau ale crii de identitate i semntura
olograf ale cetenilor care au solicitat organizarea referendumului.
(4) Organizarea referendumului trebuie s fie solicitat, n scris, de cel puin 25% dintre
locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie s fie realizat n fiecare dintre localitile
componente ale comunei, oraului sau municipiului.
Art. 71. - (1) Mandatul primarului se suspend de drept numai n cazul n care acesta a
fost arestat preventiv. Msura arestrii preventive se comunic de ndat de ctre instana
de judecat prefectului care, prin ordin, n termen de maximum 48 de ore de la
comunicare, constat suspendarea mandatului.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 13/2012 ncepnd cu
23.01.2012.

(2) Ordinul de suspendare se comunic, n termen de maximum 48 de ore de la emitere,


primarului.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 13/2012 ncepnd cu
23.01.2012.
(3) Suspendarea dureaz pn la ncetarea situaiei prevzute la alin. (1).
(4) Dac primarul suspendat din funcie a fost gsit nevinovat, acesta are dreptul, n
condiiile legii, la plata drepturilor salariale corespunztoare perioadei n care a fost
suspendat.
(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplic i viceprimarului.
Art. 72. - (1) n caz de vacan a funciei de primar, precum i n caz de suspendare din
funcie a acestuia, atribuiile ce i sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de
drept de viceprimar sau, dup caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local
cu votul secret al majoritii consilierilor locali n funcie.
(2) n situaia prevzut la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotrre, din
rndul membrilor si, un consilier local care va ndeplini temporar atribuiile
viceprimarului.
(3) n situaia n care sunt suspendai din funcie, n acelai timp, att primarul, ct i
viceprimarul, consiliul local deleag un consilier local care va ndeplini att atribuiile
primarului, ct i pe cele ale viceprimarului, pn la ncetarea suspendrii.
(4) Dac devin vacante, n acelai timp, att funcia de primar, ct i cea de viceprimar,
consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) i (2) aplicndu-se pn la
alegerea unui nou primar. Data organizrii alegerilor pentru funcia de primar se
stabilete de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaz n termen de
maximum 90 de zile de la vacantarea funciei de primar.
CAPITOLUL
IV
Instituiile, serviciile publice de interes local i aparatul de specialitate al primarului
Art. 73. - Consiliile locale pot nfiina i organiza instituii i servicii publice de interes
local n principalele domenii de activitate, potrivit specificului i nevoilor locale, cu
respectarea prevederilor legale i n limita mijloacelor financiare de care dispun.
Art. 74. - (1) Numirea i eliberarea din funcie a personalului din cadrul instituiilor i
serviciilor publice de interes local se fac de conductorii acestora, n condiiile legii.
(2) Numirea i eliberarea din funcie a personalului din aparatul de specialitate al
primarului se fac de primar, n condiiile legii.
Art. 75. - Funcionarii din cadrul instituiilor i serviciilor publice de interes local i din
cadrul aparatului de specialitate al primarului se bucur de stabilitate n funcie, n
condiiile legii.

Art. 76. - (1) n raporturile dintre ceteni i autoritile administraiei publice locale se
folosete limba romn.
(2) n unitile administrativ-teritoriale n care cetenii aparinnd unei minoriti
naionale au o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor, n raporturile lor cu
autoritile administraiei publice locale, cu aparatul de specialitate i organismele
subordonate consiliului local, acetia se pot adresa, oral sau n scris, i n limba lor
matern i vor primi rspunsul att n limba romn, ct i n limba matern.
___________
Pus n aplicare prin Norm din 27/11/2001 ncepnd cu 22.07.2011.
(3) n condiiile prevzute la alin. (2), n posturile care au atribuii privind relaii cu
publicul vor fi ncadrate i persoane care cunosc limba matern a cetenilor aparinnd
minoritii respective.
___________
Pus n aplicare prin Norm din 27/11/2001 ncepnd cu 22.07.2011.
(4) Autoritile administraiei publice locale vor asigura inscripionarea denumirii
localitilor i a instituiilor publice de sub autoritatea lor, precum i afiarea anunurilor
de interes public i n limba matern a cetenilor aparinnd minoritii respective, n
condiiile prevzute la alin. (2).
___________
Pus n aplicare prin Norm din 27/11/2001 ncepnd cu 22.07.2011.
(5) Actele oficiale se ntocmesc n mod obligatoriu n limba romn.
Art. 77. - Primarul, viceprimarul, secretarul unitii administrativ-teritoriale i aparatul
de specialitate al primarului constituie o structur funcional cu activitate permanent,
denumit primria comunei, oraului sau municipiului, care duce la ndeplinire hotrrile
consiliului local i dispoziiile primarului, soluionnd problemele curente ale
colectivitii locale.
Art. 771. - (1) Primarul desemneaz funcionarii anume mputernicii s duc la
ndeplinire obligaiile privind comunicarea citaiilor i a altor acte de procedur, n
condiiile Codului de procedur civil.
(2) Dispoziiile alin. (1) sunt aplicabile n mod corespunztor n cazul primarilor
sectoarelor municipiului Bucureti.
___________
Art. 771. - a fost introdus prin alineatul din Lege nr. 76/2012 ncepnd cu 15.02.2013.
CAPITOLUL
Administraia public a municipiului Bucureti

Art. 78. - Municipiul Bucureti este organizat n 6 subdiviziuni administrativteritoriale, numite sectoare.
Art. 79. - (1) Sectoarele municipiului Bucureti au cte un primar i un viceprimar, iar
municipiul Bucureti are un primar general i 2 viceprimari.
(2) Validarea alegerii primarului general al municipiului Bucureti se face de
preedintele Tribunalului Bucureti, n condiiile prezentei legi.
Art. 80. - Autoritile administraiei publice locale din municipiul Bucureti sunt
Consiliul General al Municipiului Bucureti i consiliile locale ale sectoarelor, ca
autoriti deliberative, precum i primarul general al municipiului Bucureti i primarii
sectoarelor, ca autoriti executive, alese n condiiile legii pentru alegerea autoritilor
administraiei publice locale.
Art. 81. - (1) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureti se constituie,
funcioneaz i pot fi dizolvate n condiiile prevzute de dispoziiile prezentei legi pentru
consiliile locale, care se aplic n mod corespunztor.
(2) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureti exercit, n principal,
urmtoarele atribuii:
a) aleg, din rndul consilierilor, consilierul care conduce edinele consiliului, precum
i un viceprimar; acetia i pstreaz calitatea de consilier;
b) aprob regulamentul de organizare i funcionare a consiliului;
c) avizeaz studii, prognoze i programe de dezvoltare economico-social, de
organizare i amenajare a teritoriului i urbanism, inclusiv participarea la programe de
dezvoltare regional i zonal, n condiiile legii, pe care le supune spre aprobare
Consiliului General al Municipiului Bucureti;
d) aprob bugetul local, mprumuturile, virrile de credite i modul de utilizare a
rezervei bugetare; aprob contul de ncheiere a exerciiului bugetar; stabilesc impozite i
taxe locale, precum i taxe speciale, n condiiile legii;
e) aprob, la propunerea primarului, n condiiile legii, organigrama, statul de funcii,
numrul de personal i regulamentul de organizare i funcionare ale aparatului de
specialitate i ale serviciilor publice de interes local.
f) administreaz, n condiiile legii, bunurile proprietate public sau privat a
municipiului, de pe raza sectorului, pe baza hotrrii Consiliului General al Municipiului
Bucureti;
g) hotrsc cu privire la concesionarea sau nchirierea serviciilor publice de sub
autoritatea lor, n condiiile legii;
h) nfiineaz instituii, societi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, i servicii publice; instituie, cu respectarea
criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare i funcionare pentru
instituiile i serviciile publice, precum i pentru societile reglementate de Legea nr.
31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pe care le nfiineaz sau
care se afl sub autoritatea lor; numesc i elibereaz din funcie, n condiiile legii,
conductorii instituiilor publice i ai serviciilor publice de interes local;
___________
Litera h) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 ncepnd cu 15.02.2013.

i) aprob, n condiiile legii, planurile urbanistice zonale i de detaliu ale sectoarelor, pe


care le comunic Consiliului General al Municipiului Bucureti; aprob, n limitele
competenelor lor, documentaiile tehnico-economice pentru lucrrile de investiii de
interes local i asigur condiiile necesare pentru realizarea lor, n concordan cu
prevederile planului urbanistic general al municipiului Bucureti i ale regulamentului
aferent;
j) asigur, potrivit competenelor lor, condiiile necesare bunei funcionri a instituiilor
i serviciilor publice de educaie, sntate, cultur, tineret i sport, aprarea ordinii
publice, de interes local; urmresc i controleaz activitatea acestora;
k) contribuie la organizarea activitilor tiinifice, culturale, artistice, sportive i de
agrement;
l) contribuie la asigurarea ordinii publice, analizeaz activitatea Poliiei Comunitare i
propune msuri de mbuntire a acesteia;
m) acioneaz pentru protecia i refacerea mediului, n scopul creterii calitii vieii;
contribuie la protecia, conservarea, restaurarea i punerea n valoare a monumentelor
istorice i de arhitectur, a parcurilor i a rezervaiilor naturale;
n) contribuie la realizarea msurilor de protecie i asisten social, asigur protecia
drepturilor copilului, potrivit legislaiei n vigoare; aprob criteriile pentru repartizarea
locuinelor sociale; nfiineaz i asigur funcionarea unor instituii de binefacere de
interes local;
o) nfiineaz i organizeaz trguri, piee, oboare, locuri i parcuri de distracie, baze
sportive i asigur buna funcionare a acestora;
p) hotrsc, n condiiile legii, cu acordul Consiliului General al Municipiului
Bucureti, cooperarea sau asocierea cu autoriti ale administraiei publice locale din ar
sau din strintate, precum i aderarea la asociaii naionale i internaionale ale
autoritilor administraiei publice locale, n vederea promovrii unor interese comune;
q) hotrsc, n condiiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al
Municipiului Bucureti, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romne sau
strine, cu organizaii neguvernamentale i cu ali parteneri sociali, n vederea finanrii i
realizrii n comun a unor aciuni, lucrri, servicii sau proiecte de interes public local;
r) asigur libertatea comerului i ncurajeaz libera iniiativ, n condiiile legii;
s) sprijin, n condiiile legii, activitatea cultelor religioase.
(3) Atribuiile prevzute la alin. (2) lit. c)-h), p) i q) pot fi exercitate numai pe baza
mputernicirii exprese date prin hotrre a Consiliului General al Municipiului Bucureti.
(4) Consiliile locale ale sectoarelor exercit i alte atribuii stabilite prin lege sau
delegate de Consiliul General al Municipiului Bucureti.
Art. 82. - Consiliul General al Municipiului Bucureti se constituie, funcioneaz i
ndeplinete atribuiile prevzute de dispoziiile prezentei legi pentru consiliile locale,
care se aplic n mod corespunztor.
Art. 83. - (1) Primarii i viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureti funcioneaz
n condiiile prevzute de dispoziiile prezentei legi pentru primarii i viceprimarii
comunelor i oraelor i ndeplinesc atribuiile stabilite de lege pentru acetia, cu excepia
celor referitoare la consultarea populaiei prin referendum, organizat pentru soluionarea
problemelor locale de interes deosebit, i la msurile prevzute de lege pentru
desfurarea adunrilor publice, care se exercit numai de primarul general al
municipiului Bucureti.

(2) Primarilor i viceprimarilor sectoarelor municipiului Bucureti li se aplic n mod


corespunztor dispoziiile prezentei legi cu privire la suspendare i demitere.
(3) Primarul general i viceprimarii municipiului Bucureti funcioneaz i ndeplinesc
atribuiile prevzute de dispoziiile prezentei legi pentru primarii i viceprimarii
comunelor i oraelor, care se aplic n mod corespunztor.
(4) Primarului general i viceprimarilor municipiului Bucureti li se aplic n mod
corespunztor dispoziiile prezentei legi cu privire la suspendare i demitere.
Art. 84. - Secretarilor sectoarelor municipiului Bucureti i secretarului general al
municipiului Bucureti le sunt aplicabile n mod corespunztor prevederile cap. X.
Art. 85. - Hotrrile Consiliului General al Municipiului Bucureti i dispoziiile cu
caracter normativ ale primarului general sunt obligatorii i pentru autoritile
administraiei publice locale organizate n sectoarele municipiului Bucureti.
Art. 86. - (1) Primarul general al municipiului Bucureti mpreun cu primarii
sectoarelor municipiului Bucureti se ntrunesc cel puin o dat pe lun, la convocarea
primarului general sau la propunerea a cel puin 3 primari de sectoare. La edine se
analizeaz modul n care sunt duse la ndeplinire hotrrile Consiliului General al
Municipiului Bucureti i dispoziiile cu caracter normativ ale primarului general i se
prezint informri reciproce privitoare la activitatea consiliilor locale de sector, avnduse n vedere corelarea unor activiti necesare n vederea bunei funcionri a
administraiei municipiului Bucureti. La edine particip de drept i prefectul
municipiului Bucureti.
(2) Primarii sectoarelor particip de drept la edinele Consiliului General al
Municipiului Bucureti i pot avea intervenii la dezbaterea problemelor aflate pe ordinea
de zi.
(3) La edinele comisiilor Consiliului General al Municipiului Bucureti pot participa
preedinii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector.
(4) Preedinii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector au dreptul s
intervin la discuii, fr a avea drept de vot.
CAPITOLUL
Consiliul judeean
SECIUNEA
Constituirea i componena consiliului judeean

VI

Art. 87. - (1) Consiliul judeean este autoritatea administraiei publice locale,
constituit la nivel judeean pentru coordonarea activitii consiliilor comunale, oreneti
i municipale, n vederea realizrii serviciilor publice de interes judeean.
(2) Consiliul judeean este compus din consilieri judeeni, alei prin vot universal, egal,
direct, secret i liber exprimat, n condiiile legii.
Art. 88. - (1) Numrul membrilor fiecrui consiliu judeean se stabilete prin ordin al
prefectului, n funcie de numrul locuitorilor judeului, raportat de Institutul Naional de

Statistic la data de 1 ianuarie a anului n curs sau, dup caz, la data de 1 iulie a anului
care preced alegerile, dup cum urmeaz:

Numrul locuitorilor judeului

Numrul consilierilor

- pn la 350.000
30
- ntre 350.001-500.000
32
- ntre 500.001-650.000
34
- peste 650.000
36
(2) Consiliul judeean ales n conformitate cu prevederile legii se completeaz cu
preedintele consiliului judeean, care are drept de vot i conduce edinele acestuia.
___________
Art. 88. a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 35/2008 ncepnd cu 16.03.2008.
Art. 89. - (1) Validarea alegerii preedintelui consiliului judeean se face n termen de
20 de zile de la data desfurrii alegerilor, n camera de consiliu a tribunalului, de ctre
preedintele tribunalului sau nlocuitorul acestuia, dup ndeplinirea prevederilor art. 38
alin. (1) i (11) din Legea nr. 334/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Invalidarea alegerii preedintelui consiliului judeean se poate pronuna n cazurile
prevzute la art. 31 alin. (4).
(3) Rezultatul validrii sau invalidrii alegerii preedintelui consiliului judeean se
aduce la cunotin public.
(4) Hotrrea de validare sau invalidare a preedintelui consiliului judeean poate fi
atacat de cei interesai la curtea de apel n termen de dou zile de la aducerea la
cunotin public.
(5) Curtea de apel se pronun n termen de dou zile de la sesizare, hotrrea fiind
definitiv.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 ncepnd cu
15.02.2013.
(6) n termen de dou zile de la rmnerea definitiv a hotrrii de validare,
preedintele consiliului judeean care a fost validat depune n faa preedintelui
tribunalului i a prefectului, n edin public, urmtorul jurmnt n limba romn: Jur
s respect Constituia i legile rii i s fac, cu bun-credin, tot ceea ce st n puterile i
priceperea mea pentru binele locuitorilor judeului .... . Aa s-mi ajute Dumnezeu!
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 ncepnd cu
15.02.2013.
(7) Preedintele consiliului judeean care refuz s depun jurmntul este considerat
demisionat de drept.

(8) Jurmntul poate fi depus i fr formul religioas.


(9) n caz de invalidare a alegerii preedintelui consiliului judeean sau demisie, se
aplic n mod corespunztor prevederile art. 59 alin. (2).
___________
Art. 89. a fost modificat prin punctul 3. din Ordonan de urgen nr. 66/2008 ncepnd
cu 30.05.2008.
Art. 891. - (1) Constituirea consiliilor judeene se face n termen de 3 zile de la data
depunerii jurmntului de ctre preedintele consiliului judeean. Convocarea
consilierilor declarai alei pentru edina de constituire se face de ctre preedintele
consiliului judeean. La edina de constituire pot participa prefectul sau un reprezentat al
acestuia.
(2) edina este legal constituit dac particip cel puin dou treimi din numrul
consilierilor judeeni alei. n cazul n care nu se poate asigura aceast majoritate, edina
se va organiza, n aceleai condiii, peste dou zile, la convocarea preedintelui
consiliului judeean. Dac nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituit, se
va proceda la o nou convocare de ctre preedintele consiliului judeean, peste alte dou
zile, n aceleai condiii.
(3) n situaia n care consiliul judeean nu se poate reuni nici la aceast ultim
convocare, din cauza absenei fr motive temeinice a consilierilor, preedintele
consiliului judeean va declara vacante, prin dispoziie, locurile consilierilor alei care au
lipsit nemotivat de la cele 3 convocri anterioare, urmnd s fie completate cu supleani
conform procedurilor prevzute la alin. (2).
(4) Dac locurile vacante nu pot fi completate cu supleani nscrii pe listele de
candidai respective, se va proceda la organizarea alegerilor pentru completarea locurilor
vacante n termen de 30 de zile, n condiiile Legii pentru alegerea autoritilor
administraiei publice locale.
(5) Dispoziia preedintelui consiliului judeean prin care se declar vacante locurile
consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei n cauz la instana de
contencios administrativ, n termen de 5 zile de la comunicare. Hotrrea instanei este
definitiv.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 ncepnd cu
15.02.2013.
(6) Absena consilierilor de la edina de constituire este considerat motivat dac se
face dovada c aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a
fcut imposibil prezena acestora, a unei deplasri n strintate n interes de serviciu sau
a unor evenimente de for major.
___________
Art. 891. a fost introdus prin punctul 4. din Ordonan de urgen nr. 66/2008 ncepnd
cu 30.05.2008.

Art. 892. - (1) Lucrrile edinei de constituire sunt conduse de preedintele consiliului
judeean.
(2) Pentru validarea mandatelor, consiliile judeene aleg prin vot deschis, dintre
membrii lor, pe ntreaga durat a mandatului, o comisie de validare alctuit din 3-5
consilieri alei.
(3) Comisia de validare examineaz legalitatea alegerii fiecrui consilier judeean i
propune consiliului validarea sau invalidarea mandatelor.
(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier judeean numai n
cazul n care se constat nclcarea condiiilor de eligibilitate sau dac alegerea
consilierului judeean s-a fcut prin fraud electoral, constatat n condiiile Legii pentru
alegerea autoritilor administraiei publice locale.
(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face n ordine alfabetic, cu votul deschis al
majoritii consilierilor judeeni prezeni la edin. Persoana al crei mandat este supus
validrii sau invalidrii nu particip la vot.
___________
Art. 892. a fost introdus prin punctul 4. din Ordonan de urgen nr. 66/2008 ncepnd
cu 30.05.2008.
Art. 893. - (1) Hotrrea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacat de cei
interesai la instana de contencios administrativ n termen de 5 zile de la adoptare sau, n
cazul celor abseni de la edin, de la comunicare.
(2) Instana de contencios administrativ se pronun n cel mult 15 de zile. n acest caz,
procedura prealabil nu se mai efectueaz, iar hotrrea primei instane este definitiv.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 ncepnd cu
15.02.2013.
___________
Art. 893. a fost introdus prin punctul 4. din Ordonan de urgen nr. 66/2008 ncepnd
cu 30.05.2008.
Art. 90. - Dispoziiile art. 32-34 se aplic n mod corespunztor i consilierilor judeeni.
___________
Art. 90. a fost modificat prin punctul 5. din Ordonan de urgen nr. 66/2008 ncepnd
cu 30.05.2008.
SECIUNEA
Atribuiile consiliului judeean

2-a

Art. 91. - (1) Consiliul judeean ndeplinete urmtoarele categorii principale de


atribuii:
a) atribuii privind organizarea i funcionarea aparatului de specialitate al consiliului
judeean, ale instituiilor i serviciilor publice de interes judeean i ale societilor

reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,


i regiilor autonome de interes judeean;
___________
Litera a) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 ncepnd cu 15.02.2013.
b) atribuii privind dezvoltarea economico-social a judeului;
c) atribuii privind gestionarea patrimoniului judeului;
d) atribuii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
e) atribuii privind cooperarea interinstituional;
f) alte atribuii prevzute de lege.
(2) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeean:
a) alege, din rndul consilierilor judeeni, 2 vicepreedini;
___________
Litera a) a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 35/2008 ncepnd cu
16.03.2008.
b) hotrte nfiinarea sau reorganizarea de instituii, servicii publice i societi
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
de interes judeean, precum i reorganizarea regiilor autonome de interes judeean, n
condiiile legii;
___________
Litera b) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 ncepnd cu 15.02.2013.
c) aprob regulamentul de organizare i funcionare a consiliului judeean,
organigrama, statul de funcii, regulamentul de organizare i funcionare ale aparatului de
specialitate, precum i ale instituiilor i serviciilor publice de interes judeean i ale
societilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, i regiilor autonome de interes judeean;
___________
Litera c) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 ncepnd cu 15.02.2013.
d) exercit, n numele judeului, toate drepturile i obligaiile corespunztoare
participaiilor deinute la societi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, sau regii autonome, n condiiile legii;
___________
Litera d) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 ncepnd cu 15.02.2013.
e) numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea raporturilor
de serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii, pentru conductorii
instituiilor i serviciilor publice de interes judeean.
(3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeean:

a) aprob, la propunerea preedintelui consiliului judeean, bugetul propriu al judeului,


virrile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare i contul de ncheiere a
exerciiului bugetar;
b) aprob, la propunerea preedintelui consiliului judeean, contractarea i/sau
garantarea mprumuturilor, precum i contractarea de datorie public local prin emisiuni
de titluri de valoare n numele judeului, n condiiile legii;
c) stabilete impozite i taxe judeene, n condiiile legii;
d) adopt strategii, prognoze i programe de dezvoltare economico-social i de mediu
a judeului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprob i
urmrete, n cooperare cu autoritile administraiei publice locale comunale i
oreneti interesate, msurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea
acestora;
e) stabilete, pe baza avizului consiliilor locale ale unitilor administrativ-teritoriale
implicate, proiectele de organizare i amenajare a teritoriului judeului, precum i de
dezvoltare urbanistic general a acestuia i a unitilor administrativ-teritoriale
componente; urmrete modul de realizare a acestora, n cooperare cu autoritile
administraiei publice locale comunale, oreneti sau municipale implicate;
f) aprob documentaiile tehnico-economice pentru lucrrile de investiii de interes
judeean, n limitele i n condiiile legii.
(4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. c), consiliul judeean:
a) hotrte darea n administrare, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate
public a judeului, dup caz, precum i a serviciilor publice de interes judeean, n
condiiile legii;
b) hotrte vnzarea, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate privat a
judeului, dup caz, n condiiile legii;
c) atribuie, n condiiile legii, denumiri de obiective de interes judeean.
(5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeean:
a) asigur, potrivit competenelor sale i n condiiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes judeean privind:
1. educaia;
2. serviciile sociale pentru protecia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vrstnice, a familiei i a altor persoane sau grupuri aflate n nevoie social;
3. sntatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea public;
8. situaiile de urgen;
9. protecia i refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea i punerea n valoare a monumentelor istorice i de
arhitectur, a parcurilor, grdinilor publice i rezervaiilor naturale;
11. evidena persoanelor;
12. podurile i drumurile publice;
13. serviciile comunitare de utilitate public de interes judeean, precum i alimentarea
cu gaz metan;
14. alte servicii publice stabilite prin lege;

b) sprijin, n condiiile legii, activitatea cultelor religioase;


c) emite avizele, acordurile i autorizaiile date n competena sa prin lege;
d) acord consultan n domenii specifice, n condiiile legii, unitilor administrativteritoriale din jude, la cererea acestora.
(6) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeean:
a) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romne
ori strine, inclusiv cu parteneri din societatea civil, n vederea finanrii i realizrii n
comun a unor aciuni, lucrri, servicii sau proiecte de interes public judeean;
b) hotrte, n condiiile legii, nfrirea judeului cu uniti administrativ-teritoriale
din alte ri;
c) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte uniti administrativteritoriale din ar ori din strintate, precum i aderarea la asociaii naionale i
internaionale ale autoritilor administraiei publice locale, n vederea promovrii unor
interese comune.
Art. 92. - Persoanele mputernicite s reprezinte interesele unitii administrativteritoriale n societi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, regii autonome de interes judeean, asociaii de dezvoltare
intercomunitar i alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin
hotrre a consiliului judeean, n condiiile legii, respectnd configuraia politic
rezultat dup alegerile locale.
___________
Alineatul a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 ncepnd cu 15.02.2013.
SECIUNEA
Funcionarea consiliului judeean

3-a

Art. 93. - (1) Consiliul judeean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi
prelungit, prin lege organic, n caz de rzboi sau de catastrof.
(2) Consiliul judeean i exercit mandatul de la data constituirii pn la data declarrii
ca legal constituit a consiliului nou-ales.
Art. 94. - (1) Consiliul judeean se ntrunete n edin ordinar n fiecare lun, la
convocarea preedintelui consiliului judeean.
(2) Consiliul judeean se poate ntruni i n edine extraordinare ori de cte ori este
necesar, la cererea preedintelui sau a cel puin unei treimi din numrul membrilor
consiliului ori la solicitarea prefectului, adresat preedintelui consiliului judeean, n
cazuri excepionale care necesit adoptarea de msuri imediate pentru prevenirea,
limitarea sau nlturarea urmrilor calamitilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor
sau epizootiilor, precum i pentru aprarea ordinii i linitii publice.
(3) Convocarea consiliului judeean se face n scris, prin intermediul secretarului
general al judeului, cu cel puin 5 zile naintea edinelor ordinare sau cu cel mult 3 zile
naintea celor extraordinare.

(4) n caz de for major i de maxim urgen pentru rezolvarea intereselor


locuitorilor judeului convocarea consiliului judeean se face de ndat.
(5) n invitaia la edin se vor preciza data, ora, locul desfurrii i ordinea de zi a
acesteia.
(6) n situaia n care preedintele consiliului judeean se afl n imposibilitatea de a
convoca consiliul n edin ordinar, aceasta se va face de ctre vicepreedintele
desemnat n condiiile art. 107.
(7) Ordinea de zi a edinei consiliului judeean se aduce la cunotin locuitorilor
judeului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(8) n judeele n care cetenii aparinnd unei minoriti naionale au o pondere de
peste 20% din numrul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunotin public i n
limba matern a cetenilor aparinnd minoritii respective.
___________
Pus n aplicare prin Norm din 27/11/2001 ncepnd cu 22.07.2011.
(9) n toate cazurile convocarea se consemneaz n procesul-verbal al edinei.
Art. 95. - (1) edinele consiliului judeean se desfoar legal n prezena majoritii
consilierilor judeeni n funcie.
(2) Prezena consilierilor judeeni la edin este obligatorie. Cazurile n care se
consider c absena este determinat de motive temeinice se vor stabili prin
regulamentul de organizare i funcionare a consiliului judeean. n situaia n care un
consilier judeean absenteaz de dou ori consecutiv fr motive temeinice, el poate fi
sancionat n condiiile regulamentului de organizare i funcionare a consiliului judeean.
Art. 96. - (1) edinele consiliului judeean sunt conduse de preedinte sau, n lipsa
acestuia, de vicepreedintele desemnat n condiiile art. 107.
(2) n cazul n care, din motive ntemeiate, lipsete i vicepreedintele desemnat n
condiiile art. 107, edina va fi condus de cellalt vicepreedinte sau de un consilier
judeean, ales cu votul majoritii consilierilor judeeni prezeni.
Art. 97. - (1) n exercitarea atribuiilor ce i revin, consiliul judeean adopt hotrri cu
votul majoritii membrilor prezeni, n afar de cazurile n care legea sau regulamentul
de organizare i funcionare a consiliului cere o alt majoritate.
(2) Proiectele de hotrri pot fi propuse de consilieri judeeni, de preedintele
consiliului judeean, de vicepreedinii consiliului judeean sau de ceteni. Redactarea
proiectelor se face de ctre cei care le propun, cu sprijinul secretarului unitii
administrativ-teritoriale i al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
judeean.
(3) Hotrrile se semneaz de preedinte sau, n lipsa acestuia, de vicepreedintele
consiliului judeean care a condus edina i se contrasemneaz de secretarul judeului.
Art. 98. - Dispoziiile art. 42-46, 48-52 i ale art. 54 se aplic n mod corespunztor.
Art. 99. - (1) Consiliul judeean se dizolv de drept n condiiile art. 55 alin. (1) sau
prin referendum judeean.
(2) Secretarul judeului sau orice alt persoan interesat sesizeaz instana de
contencios administrativ cu privire la cazurile prevzute la alin. (1). Instana analizeaz
situaia de fapt i se pronun cu privire la dizolvarea consiliului judeean. Hotrrea
instanei este definitiv i se comunic prefectului.

(3) Consiliul judeean poate fi dizolvat prin referendum judeean, organizat n condiiile
legii. Referendumul se organizeaz ca urmare a cererii adresate n acest sens prefectului
de cel puin 20% din numrul cetenilor cu drept de vot, nscrii pe listele electorale ale
unitii administrativ-teritoriale.
(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevzut la alin. (3) se suport din
bugetul judeean.
(5) Referendumul judeean este organizat, n condiiile legii, de o comisie compus din
prefect, un reprezentant al consiliului judeean desemnat prin hotrre a consiliului
judeean i un judector de la tribunal. Secretariatul comisiei este asigurat de instituia
prefectului.
(6) Referendumul este valabil dac s-au prezentat la urne cel puin jumtate plus unu
din numrul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului judeean nceteaz
nainte de termen dac s-au pronunat n acest sens cel puin jumtate plus unu din
numrul total al voturilor valabil exprimate.
(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu judeean se face de
Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaz n termen de maximum 90 de
zile de la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti prin care s-a constatat dizolvarea
consiliului judeean sau, dup caz, de la validarea rezultatului referendumului.
___________
Alineatul (7) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 ncepnd cu
15.02.2013.
(8) Pn la constituirea noului consiliu judeean, problemele curente ale administraiei
judeului vor fi rezolvate de secretarul judeului, pe baza unei mputerniciri speciale date
de Guvern, prin Ministerul Administraiei i Internelor.
Art. 100. - Mandatul de consilier judeean se suspend n condiiile art. 56.
SECIUNEA
a
Preedintele i vicepreedinii consiliului judeean

4-a

Art. 101. - (1) Consiliul judeean alege dintre membrii si 2 vicepreedini.


___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 35/2008 ncepnd cu
16.03.2008.
(2) Vicepreedinii se aleg cu votul secret al majoritii consilierilor judeeni n funcie.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 35/2008 ncepnd cu
16.03.2008.

(3) Eliberarea din funcie a vicepreedinilor consiliului judeean se face cu votul secret
al majoritii consilierilor n funcie, la propunerea a cel puin unei treimi din numrul
acestora. Eliberarea din funcie a vicepreedinilor consiliului judeean nu se poate face n
ultimele 6 luni ale mandatului consiliului judeean.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 35/2008 ncepnd cu
16.03.2008.
(4) Pe durata mandatului, preedintele i vicepreedinii consiliului judeean primesc o
indemnizaie lunar, ca unic form de remunerare a activitii corespunztoare funciilor
de preedinte, respectiv de vicepreedinte al consiliului judeean, care reprezint baza de
calcul pentru stabilirea drepturilor i obligaiilor care se determin n raport cu venitul
salarial. Preedintele i vicepreedinii consiliului judeean nu beneficiaz de sporul de
vechime n munc i nici de alte sporuri prevzute de lege.
(5) Durata mandatului constituie vechime n munc i n specialitatea studiilor
absolvite.
Art. 102. - (1) Preedintele consiliului judeean reprezint judeul n relaiile cu
celelalte autoriti publice, cu persoanele fizice i juridice romne i strine, precum i n
justiie.
(2) Preedintele consiliului judeean rspunde n faa alegtorilor de buna funcionare a
administraiei publice judeene.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 35/2008 ncepnd cu
16.03.2008.
(3) Aparatul de specialitate al consiliului judeean este subordonat preedintelui
acestuia. Funcionarii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeean se
bucur de stabilitate n funcie, n condiiile legii.
Art. 1021. - Preedintelui consiliului judeean i se aplic n mod corespunztor
prevederile art. 69, 70, art. 71 alin. (1), (2) i (3) i ale art. 72.
___________
Art. 1021. a fost introdus prin punctul 8. din Lege nr. 35/2008 ncepnd cu 16.03.2008.
Art. 103. - (1) Preedintele consiliului judeean rspunde de buna funcionare a
aparatului de specialitate al consiliului judeean, pe care l conduce. Coordonarea unor
compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegat, prin dispoziie a
preedintelui consiliului judeean, vicepreedinilor sau altor persoane, n condiiile legii.
(2) Preedintele consiliului judeean asigur respectarea prevederilor Constituiei,
punerea n aplicare a legilor, a decretelor Preedintelui Romniei, a hotrrilor i
ordonanelor Guvernului, a hotrrilor consiliului judeean, precum i a altor acte
normative.
Art. 104. - (1) Preedintele consiliului judeean ndeplinete, n condiiile legii,
urmtoarele categorii principale de atribuii:

a) atribuii privind funcionarea aparatului de specialitate al consiliului judeean, a


instituiilor i serviciilor publice de interes judeean i a societilor reglementate de
Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i regiilor
autonome de interes judeean;
___________
Litera a) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 ncepnd cu 15.02.2013.
b) atribuii privind relaia cu consiliul judeean;
c) atribuii privind bugetul propriu al judeului;
d) atribuii privind relaia cu alte autoriti ale administraiei publice locale i serviciile
publice;
e) atribuii privind serviciile publice de interes judeean;
f) alte atribuii prevzute de lege sau sarcini date de consiliul judeean.
(2) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. a), preedintele consiliului
judeean:
a) ntocmete i supune spre aprobare consiliului judeean regulamentul de organizare
i funcionare a acestuia, organigrama, statul de funcii i regulamentul de organizare i
funcionare a aparatului de specialitate, precum i ale instituiilor i serviciilor publice de
interes judeean i ale societilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, i regiilor autonome de interes judeean;
___________
Litera a) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 ncepnd cu 15.02.2013.
b) numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea raporturilor
de serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii, pentru personalul
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeean.
(3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. b), preedintele consiliului
judeean:
a) conduce edinele consiliului judeean i dispune msurile necesare pentru pregtirea
i desfurarea n bune condiii a acestora;
b) prezint consiliului judeean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de
ndeplinire a atribuiilor sale i a hotrrilor consiliului judeean;
c) propune consiliului judeean numirea, sancionarea, modificarea i ncetarea
raporturilor de serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii, pentru
conductorii instituiilor i serviciilor publice de interes judeean.
(4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. c), preedintele consiliului
judeean:
a) exercit funcia de ordonator principal de credite;
b) ntocmete proiectul bugetului judeului i contul de ncheiere a exerciiului bugetar
i le supune spre aprobare consiliului judeean, n condiiile i la termenele prevzute de
lege;
c) urmrete modul de realizare a veniturilor bugetare i propune consiliului judeean
adoptarea msurilor necesare pentru ncasarea acestora la termen;

d) iniiaz, cu aprobarea consiliului judeean, negocieri pentru contractarea de


mprumuturi i emisiuni de titluri de valoare n numele judeului.
(5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. d), preedintele consiliului
judeean:
a) ndrum metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judeean, activitile
de stare civil i autoritate tutelar desfurate n comune i orae;
b) poate acorda, fr plat, prin aparatul de specialitate al consiliului judeean, sprijin,
asisten tehnic, juridic i de orice alt natur consiliilor locale sau primarilor, la
cererea expres a acestora.
(6) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. e), preedintele consiliului
judeean:
a) coordoneaz realizarea serviciilor publice i de utilitate public de interes judeean
prestate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului judeean sau prin
intermediul organismelor prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes
judeean;
b) ia msuri pentru organizarea executrii i executarea n concret a activitilor din
domeniile prevzute la art. 91 alin. (5) lit. a)-d);
c) ia msuri pentru evidena, statistica, inspecia i controlul efecturii serviciilor
publice i de utilitate public de interes judeean prevzute la art. 91 alin. (5) lit. a)-d),
precum i a bunurilor din patrimoniul public i privat al judeului;
d) emite avizele, acordurile i autorizaiile date n competena sa prin lege sau prin
hotrre a consiliului judeean;
e) coordoneaz i controleaz organismele prestatoare de servicii publice i de utilitate
public de interes judeean, nfiinate de consiliul judeean i subordonate acestuia;
f) coordoneaz i controleaz realizarea activitilor de investiii i reabilitare a
infrastructurii judeene.
(7) Preedintele consiliului judeean poate delega vicepreedinilor, prin dispoziie,
atribuiile prevzute la alin. (6).
Art. 105. - (1) Preedintele consiliului judeean poate nfiina, n limita numrului
maxim de posturi aprobate, cabinetul preedintelui, compartiment distinct, format din
maximum 4 persoane.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonan de urgen nr. 105/2009
ncepnd cu 06.10.2009.
(2) Personalul din cadrul cabinetului preedintelui este numit i eliberat din funcie de
preedintele consiliului judeean.
(3) Personalul din cadrul cabinetului preedintelui consiliului judeean i desfoar
activitatea n baza unui contract individual de munc pe durat determinat, ncheiat n
condiiile legii, pe durata mandatului preedintelui consiliului judeean.
(4) Atribuiile personalului compartimentului prevzut la alin. (1) se stabilesc prin
dispoziie a preedintelui consiliului judeean.
Art. 106. - (1) n exercitarea atribuiilor sale preedintele consiliului judeean emite
dispoziii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dup ce

sunt aduse la cunotin public sau dup ce au fost comunicate persoanelor interesate,
dup caz.
(2) Prevederile art. 48 i ale art. 49 alin. (2) se aplic n mod corespunztor.
Art. 107. - (1) n cazul suspendrii preedintelui, atribuiile acestuia vor fi exercitate de
unul dintre vicepreedini, desemnat de consiliul judeean prin votul secret al majoritii
consilierilor judeeni n funcie.
(2) n celelalte cazuri de absen a preedintelui atribuiile sale vor fi exercitate, n
numele acestuia, de unul dintre vicepreedini, desemnat de preedinte prin dispoziie.
Art. 108. - (1) Vicepreedinii consiliului judeean i pstreaz calitatea de consilier
judeean.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 35/2008 ncepnd cu
16.03.2008.
(2) Abrogat prin punctul 10. din Lege nr. 35/2008 ncepnd cu 16.03.2008.
CAPITOLUL
Iniiativa ceteneasc

VII

Art. 109. - (1) Cetenii pot propune consiliilor locale i consiliilor judeene pe a cror
raz domiciliaz, spre dezbatere i adoptare, proiecte de hotrri.
(2) Promovarea unui proiect de hotrre poate fi iniiat de unul sau de mai muli
ceteni cu drept de vot, dac acesta este susinut prin semnturi de cel puin 5% din
populaia cu drept de vot a unitii administrativ-teritoriale respective.
Art. 110. - (1) Iniiatorii depun la secretarul unitii administrativ-teritoriale forma
propus pentru proiectul de hotrre. Proiectul va fi afiat spre informare public prin
grija secretarului unitii administrativ-teritoriale.
(2) Iniiatorii asigur ntocmirea listelor de susintori pe formulare puse la dispoziie
de secretarul unitii administrativ-teritoriale.
(3) Listele de susintori vor cuprinde numele, prenumele i domiciliul, seria i numrul
actului de identitate i semnturile susintorilor.
(4) Listele de susintori pot fi semnate numai de cetenii cu drept de vot care au
domiciliul pe raza unitii administrativ-teritoriale respective, al crei consiliu local sau
judeean urmeaz s dezbat proiectul de hotrre n cauz.
Art. 111. - Dup depunerea documentaiei i verificarea acesteia de ctre secretarul
unitii administrativ-teritoriale, proiectul de hotrre va urma procedurile regulamentare
de lucru ale consiliului local sau judeean, dup caz.
CAPITOLUL
Administratorul public

VIII

Art. 112. - (1) La nivelul comunelor i oraelor, primarul poate propune consiliului
local nfiinarea funciei de administrator public, n limita numrului maxim de posturi
aprobate.
(2) Numirea i eliberarea din funcie a administratorului public se fac de primar, pe
baza unor criterii, proceduri i atribuii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea n
funcie se face pe baz de concurs.
(3) Administratorul public poate ndeplini, n baza unui contract de management,
ncheiat n acest sens cu primarul, atribuii de coordonare a aparatului de specialitate sau
a serviciilor publice de interes local.
(4) Primarul poate delega ctre administratorul public, n condiiile legii, calitatea de
ordonator principal de credite.
Art. 113. - (1) La nivelul judeelor, preedintele consiliului judeean poate propune
consiliului judeean nfiinarea funciei de administrator public, n limita numrului
maxim de posturi aprobate.
(2) Numirea i eliberarea din funcie a administratorului public se fac de preedintele
consiliului judeean, pe baza unor criterii, proceduri i atribuii specifice, aprobate de
consiliul judeean. Numirea n funcie se face pe baz de concurs.
(3) Administratorul public poate ndeplini, n baza unui contract de management,
ncheiat n acest sens cu preedintele consiliului judeean, atribuii de coordonare a
aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judeean.
(4) Preedintele consiliului judeean poate delega ctre administratorul public, n
condiiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.
Art. 114. - (1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar pot decide desemnarea unui
administrator public pentru gestionarea serviciilor de interes general care fac obiectul
asocierii.
(2) Recrutarea, numirea i eliberarea din funcie a administratorului public al
asociaiilor de dezvoltare intercomunitar se fac pe baza unei proceduri specifice de ctre
consiliile de administraie ale acestora i sunt aprobate prin hotrri ale consiliilor locale
i consiliilor judeene respective.
CAPITOLUL
Actele autoritilor administraiei publice locale i comunicarea acestora

IX

Art. 115. - (1) Pentru ndeplinirea atribuiilor ce le revin:


a) primarul emite dispoziii;
b) consiliul local adopt hotrri;
c) consiliul judeean adopt hotrri.
(2) Dispoziiile primarului se comunic n mod obligatoriu prefectului judeului, n cel
mult 5 zile lucrtoare de la semnarea lor.
(3) Hotrrile consiliului local se comunic n mod obligatoriu:
a) primarului unitii administrativ-teritoriale;
b) prefectului judeului.
(4) Hotrrile consiliului judeean se comunic n mod obligatoriu prefectului judeului.

(5) Comunicarea actelor ntre autoritile administraiei publice locale i cu prefectul


judeului se efectueaz prin intermediul secretarului unitii administrativ-teritoriale.
(6) Actele autoritilor administraiei publice locale se vor aduce la cunotin public
prin grija secretarului unitii administrativ-teritoriale.
(7) Dispoziiile primarului, hotrrile consiliului local i hotrrile consiliului judeean
sunt supuse controlului de legalitate al prefectului n condiiile legii care i reglementeaz
activitatea.
CAPITOLUL
Secretarii unitilor administrativ-teritoriale

Art. 116. - (1) Fiecare unitate administrativ-teritorial i subdiviziune administrativteritorial a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei,
oraului, municipiului, judeului i al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor
este funcionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative.
Secretarul se bucur de stabilitate n funcie.
(11) Perioada n care persoana cu studii superioare juridice ocup funcia de secretar,
precum i funcii de conducere din aparatul propriu de specialitate al unitii
administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime n
specialitate.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin alineatul din Lege nr. 131/2008 ncepnd cu
03.07.2008.
(2) Secretarul unitii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic,
sub sanciunea destituirii din funcie.
(3) Secretarul unitii administrativ-teritoriale nu poate fi so, soie sau rud de gradul
nti cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu preedintele sau vicepreedintele
consiliului judeean, sub sanciunea eliberrii din funcie.
(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, ncetarea raporturilor de serviciu i
regimul disciplinar ale secretarului unitii administrativ-teritoriale se fac n conformitate
cu prevederile legislaiei privind funcia public i funcionarii publici.
Art. 117. - Secretarul unitii administrativ-teritoriale ndeplinete, n condiiile legii,
urmtoarele atribuii:
a) avizeaz, pentru legalitate, dispoziiile primarului i ale preedintelui consiliului
judeean, hotrrile consiliului local, respectiv ale consiliului judeean;
b) particip la edinele consiliului local, respectiv ale consiliului judeean;
c) asigur gestionarea procedurilor administrative privind relaia dintre consiliul local i
primar, respectiv consiliul judeean i preedintele acestuia, precum i ntre acetia i
prefect;
d) organizeaz arhiva i evidena statistic a hotrrilor consiliului local i a
dispoziiilor primarului, respectiv a hotrrilor consiliului judeean i a dispoziiilor
preedintelui consiliului judeean;

e) asigur transparena i comunicarea ctre autoritile, instituiile publice i


persoanele interesate a actelor prevzute la lit. a), n condiiile Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaiile de interes public, cu modificrile i completrile ulterioare;
f) asigur procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeean,
i efectuarea lucrrilor de secretariat, comunic ordinea de zi, ntocmete procesul-verbal
al edinelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeean, i redacteaz hotrrile
consiliului local, respectiv ale consiliului judeean;
g) pregtete lucrrile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului
judeean, i comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atribuii prevzute de lege sau nsrcinri date de consiliul local, de primar, de
consiliul judeean sau de preedintele consiliului judeean, dup caz.
Art. 1171. - (1) Secretarul unitii administrativ-teritoriale va comunica, n termen de
30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici n a crei
circumscripie teritorial defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea
procedurii succesorale, care va cuprinde:
a) numele, prenumele i codul numeric personal ale defunctului;
b) data decesului, n format zi, lun, an;
c) data naterii, n format zi, lun, an;
d) ultimul domiciliu al defunctului;
e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului nregistrate n evidenele fiscale sau,
dup caz, n registrul agricol;
f) date despre eventualii succesibili, n format nume, prenume i adresa la care se face
citarea.
(2) Atribuia prevzut la alin. (1) poate fi delegat de ctre secretarul primriei unuia
dintre ofierii de stare civil.
(3) Primarul va urmri ndeplinirea acestor atribuii de ctre secretarul primriei sau,
dup caz, de ctre ofierul de stare civil delegat.
(4) Nendeplinirea atribuiei prevzute la alin. (1) atrage sancionarea disciplinar i
contravenional a persoanei responsabile, n condiiile alin. (3).
___________
Art. 1171. - a fost introdus prin punctul 1. din Lege nr. 133/2012 ncepnd cu
27.07.2012.
CAPITOLUL
Contravenii i sanciuni

XI

Art. 118. - (1) Constituie contravenii i se sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la


5.000 lei urmtoarele fapte:
a) nepunerea n aplicare, cu rea-credin, a hotrrilor consiliului local de ctre primar;
b) nepunerea n aplicare, cu rea-credin, a hotrrilor consiliului judeean de ctre
preedintele consiliului judeean;

c) neprezentarea n termenul prevzut de Legea finanelor publice locale a proiectului


bugetului unitii administrativ-teritoriale de ctre primar, respectiv preedintele
consiliului judeean, din culpa lor;
d) neprezentarea de ctre primar sau preedintele consiliului judeean a rapoartelor
prevzute de lege, din culpa lor;
e) neluarea msurilor necesare, stabilite de lege, de ctre primar sau preedintele
consiliului judeean, n calitatea acestora de reprezentani ai statului n unitile
administrativ-teritoriale.
f) netransmiterea n termenul prevzut la art. 1171 alin. (1) ctre camera notarilor
publici a sesizrii pentru deschiderea procedurii succesorale.
___________
Litera f) a fost introdus prin punctul 2. din Lege nr. 133/2012 ncepnd cu
27.07.2012.
(2) Constatarea contraveniilor i aplicarea amenzilor se fac de ctre prefect, n calitatea
sa de autoritate public, reprezentant al Guvernului pe plan local.
(3) Dispoziiile prezentului articol se completeaz n mod corespunztor cu prevederile
Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare.
CAPITOLUL
Bunuri i lucrri publice

XII

SECIUNEA
Administrarea bunurilor

Art. 119. - Constituie patrimoniu al unitii administrativ-teritoriale bunurile mobile i


imobile care aparin domeniului public al unitii administrativ-teritoriale, domeniului
privat al acesteia, precum i drepturile i obligaiile cu caracter patrimonial.
Art. 120. - (1) Aparin domeniului public de interes local sau judeean bunurile care,
potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public i nu sunt declarate prin
lege de uz sau de interes public naional.
(2) Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile i
insesizabile.
Art. 121. - (1) Domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale este alctuit din
bunuri mobile i imobile, altele dect cele prevzute la art. 120 alin. (1), intrate n
proprietatea acestora prin modalitile prevzute de lege.
(2) Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziiilor de drept comun,
dac prin lege nu se prevede altfel.

(3) Donaiile i legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local
sau, dup caz, a consiliului judeean, cu votul majoritii consilierilor locali sau judeeni,
dup caz, n funcie.
(4) Schimbul de imobile din domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale se
face n condiiile legii, pe baza unui raport de evaluare, nsuit de consiliul local.
Art. 122. - Toate bunurile aparinnd unitilor administrativ-teritoriale sunt supuse
inventarierii anuale. Consiliilor locale i judeene li se prezint anual de ctre primar,
respectiv de preedintele consiliului judeean, un raport asupra situaiei gestionrii
bunurilor.
Art. 123. - (1) Consiliile locale i consiliile judeene hotrsc ca bunurile ce aparin
domeniului public sau privat, de interes local sau judeean, dup caz, s fie date n
administrarea regiilor autonome i instituiilor publice, s fie concesionate ori s fie
nchiriate. Acestea hotrsc cu privire la cumprarea unor bunuri ori la vnzarea
bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeean, n condiiile
legii.
(2) Vnzarea, concesionarea i nchirierea se fac prin licitaie public, organizat n
condiiile legii.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), n cazul n care consiliile locale sau
judeene hotrsc vnzarea unui teren aflat n proprietatea privat a unitii administrativteritoriale pe care sunt ridicate construcii, constructorii de bun-credin ai acestora
beneficiaz de un drept de preempiune la cumprarea terenului aferent construciilor.
Preul de vnzare se stabilete pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local
sau judeean, dup caz.
(4) Proprietarii construciilor prevzute la alin. (3) sunt notificai n termen de 15 zile
asupra hotrrii consiliului local sau judeean i i pot exprima opiunea de cumprare n
termen de 15 zile de la primirea notificrii.
Art. 124. - Consiliile locale i consiliile judeene pot da n folosin gratuit, pe termen
limitat, bunuri mobile i imobile proprietate public sau privat local ori judeean, dup
caz, persoanelor juridice fr scop lucrativ, care desfoar activitate de binefacere sau de
utilitate public ori serviciilor publice.
SECIUNEA
Lucrrile publice

2-a

Art. 125. - Consiliile locale sau consiliile judeene pot contracta prin licitaie efectuarea
de lucrri i servicii de utilitate public, n limita sumelor aprobate prin bugetul local,
respectiv judeean.
Art. 126. - Lucrrile de construcii i reparaii de interes public, finanate din bugetele
comunelor, oraelor, municipiilor sau judeelor, se execut numai pe baza unor
documentaii tehnico-economice avizate sau aprobate, dup caz, de consiliul local ori de
consiliul judeean i numai pe baza unei licitaii publice, n limitele i n condiiile
prevzute de lege.

Art. 127. - Documentaiile de urbanism i amenajare a teritoriului privind comuna,


oraul, municipiul i judeul se elaboreaz, se aprob i se finaneaz n conformitate cu
prevederile legii.
CAPITOLUL
Dispoziii tranzitorii i finale

XIII

Art. 128. - Consilierii locali sau judeeni, dup caz, primarii, viceprimarii, primarul
general al municipiului Bucureti, primarii i viceprimarii subdiviziunilor administrativteritoriale, preedinii i vicepreedinii consiliilor judeene, secretarii unitilor
administrativ-teritoriale i personalul din aparatul de specialitate al primarului, respectiv
al consiliului judeean, rspund, dup caz, contravenional, administrativ, civil sau penal
pentru faptele svrite n exercitarea atribuiilor ce le revin, n condiiile legii.
Art. 129. - Judeul Ilfov are reedina n municipiul Bucureti.
Art. 130. - Prevederile art. 57 alin. (4) i ale art. 101 alin. (3) privind eliberarea din
funcie a viceprimarilor, a preedinilor i vicepreedinilor consiliilor judeene se aplic
dup alegerile autoritilor administraiei publice locale din anul 2008.
Art. 131. - Prevederile art. 19, art. 39 alin. (7) i ale art. 76 alin. (2)-(4) sunt aplicabile
i n cazul n care, din diferite motive, dup intrarea n vigoare a prezentei legi, ponderea
cetenilor aparinnd unei minoriti naionale scade sub procentul prevzut la art. 19.
Art. 132*). - Denumirea aparat propriu de specialitate se nlocuiete, n cuprinsul
tuturor actelor normative n vigoare, cu denumirea aparat de specialitate. Denumirea
aparat propriu de specialitate al consiliului local se nlocuiete, n cuprinsul tuturor
actelor normative n vigoare, cu denumirea aparat de specialitate al primarului.
Denumirea servicii descentralizate ale ministerelor se nlocuiete, n cuprinsul tuturor
actelor normative n vigoare, cu denumirea servicii publice deconcentrate ale ministerelor
i ale celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale.
___________
*) Fost art. 1562, introdus prin Legea nr. 286/2006, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006.
Art. 133. - (1) Prezenta lege intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(2) Pe aceeai dat se abrog Legea administraiei publice locale nr. 69/1991,
republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, cu
modificrile ulterioare, art. 15 alin. (2) lit. d) i art. 18 alin. (2) teza II din Legea nr.
393/2004**) privind Statutul aleilor locali, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificrile ulterioare, precum i orice alte
dispoziii contrare.
___________
**) Abrogarea art. 15 alin. (2) lit. d) i art. 18 alin. (2) teza II din Legea nr. 393/2004
privind Statutul aleilor locali a fost dispus prin pct. 111 al art. I din Legea nr. 286/2006,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006.

NOT:
Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea i
completarea Legii administraiei publice locale nr. 215/2001, care nu este ncorporat n
textul republicat al Legii nr. 215/2001 i care se aplic, n continuare, ca dispoziii proprii
ale Legii nr. 286/2006:
"Art. II. - (1) Secretarii comunelor care, la data intrrii n vigoare a prezentei legi, nu
au studii superioare i pot pstra funcia public cu obligaia ca, n termen de 3 ani de la
data intrrii n vigoare a prezentei legi, s absolve o form de nvmnt superior de
lung durat n specialitatea tiine juridice sau administraie public, sub sanciunea
eliberrii din funcie.
(2) Pn la data de 31 decembrie 2006, sub sanciunea ncetrii raportului de serviciu,
acetia vor prezenta documente care dovedesc situaia lor colar, care s le permit
ndeplinirea n termen a obligaiei prevzute mai sus."