Sunteți pe pagina 1din 17

SEKA SMS Modul SMS

S.C. SECPRAL COM SRL


Mihai Limbasan
Revizie manual: v.4
19 iulie 2009
Rezumat
Documentul de fat
a descrie instalarea si utilizarea modulului SEKA SMS de
monitorizare a sistemelor de alarm
a si control acces.

Cuprins
1 Descriere general
a

2 Diagram
a modul

3 Terminale modul

4 Porturi de intrare s, i ies, ire

4.1

Porturi de intrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2

Porturi de iesire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Programarea tipului de central


a n modul

5.1

Intrarea n modul de programare tip centrala . . . . . . . . . . . . .

5.2

Cheie de programare tip centrala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3

Iesirea din modul de programare tip centrala . . . . . . . . . . . . .

6 Conectarea la centralele de alarmare

7 Programare utilizatori s, i mesaje

7.1

Reset complet modul cu readucere la setarile implicite de fabrica . .

7.2

Ad
augarea sau modificarea unui utilizator . . . . . . . . . . . . . . .

7.3

S, tergerea unui utilizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.4

Configurarea unui port ca s, i intrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

7.5

Configurarea unui port ca s, i ies, ire . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

8 Utilizare

SEKA SMS

11

8.1

Control acces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

8.2

Monitorizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

9 LED-uri modul

13

10 Observatii aditionale

14

11 Specificatii

14

Descriere general
a
Modulul SEKA SMS este dezvoltat pentru a realiza o transmisie rapida a mesajelor
de alarm
a de la centralele antiefractie direct spre utilizatorul final, utilizand reteaua
GSM s, i orice cartel
a SIM cu opt, iunile apel vocal s, i SMS activate.
Modulul SEKA SMS prezinta urmatoarele caracteristici:
6 porturi configurabile de intrare/ies, ire
SMS-uri at
at la activare, cat s, i la dezactivare
Text SMS configurabil pentru activare s, i dezactivare inividual per port intrare,
max. 15 caractere
Timp configurabil de activare per port ies, ire de la 1 la 254 secunde
Activarea portului prin apel telefonic cu respingere sau prin SMS
Activare temporar
a, permanenta sau dezactivare prin SMS
Decoder intern de evenimente pentru centrale de alarmare DSC New Classic (PC585, PC1565, PC5010), Power864 (PC5020), s, i New Power (PC1616,
PC1832, PC1864) pentru trimitere descriptiva a evenimentelor
Programare prin SMS-uri
3 nivele de acces
9 filtre pentru trimitere selectiv
a a SMS-urilor
Activare individual
a / user a porturilor

! Modulul SEKA GSM necesita folosirea unei cartele SIM cu opt, iunile apel vocal
s, i SMS activate. Se poate folosi orice cartela SIM emisa de catre orice operator
de ret, ea GSM. Aceasta cartela NU este inclusa n pret, ul modulului s, i NU se
livreaz
a mpreun
a cu acesta, fiind contractata de obicei de catre utilizatorul final al
echipamentelor.

! Pentru operare corecta este absolut necesara deactivarea codului PIN de pe cartela
SIM folosit
a. Dac
a folosit, i o cartela SIM cu cod PIN activat, modulul nu va putea
programa utilizatori sau trimite SMS-uri pana la dezactivarea codului PIN.

! Operatorii GSM tarifeaza SMS-urile trimise de catre modul! Pentru detalii


despre tarifele percepute pentru SMS-uri va rugam sa consultat, i contractul s, i/sau
termenii de utilizare aferente cartelei SIM.

SEKA SMS

Diagram
a modul

Iesire
antena

LED4

LED3

LED5

Terminal
GSM

Soclu
SIM

LED1
LED2

P6

P5

P4

P3

P2

P1 GND VCom G

GND 12V

Figura 1: Diagrama modulului


Tabela 1 (Terminale modul) pag. 4 explica semnificatia terminalelor din diagram
a.

Terminale modul
Tabela 1: Terminale modul
Terminal
+12V
GND
Y
G
VCom
GND
P1-P6

Descriere
Alimentare 10-15Vcc
Masa
Yellow magistrala
Green magistrala
Tensiune de decuplare pentru diodele protectoare ale
PGM-urilor
Masa PGM-uri
Intrari/iesiri programabile (PGM-uri)

Porturi de intrare s, i ies, ire


Modulul este dotat cu 6 porturi programabile pentru intrari/iesiri. Modulul este
configurat din fabric
a as, a ncat toate cele 6 porturi sa fie definite ca s, i porturi de
intrare.
At
at activarea c
at si dezactivarea oricarui port de intrare poate fi transmisa la
utilizator. Porturile care sunt definite de tip iesire pot fi activate/dezactivate de
c
atre utilizator.
Semnalele de intrare trebuie sa fie active pe o durata de cel putin 500 de milisecunde
( 21 secund
a) pentru a fi acceptate de catre modul. Orice semnal cu o durata mai mic
a

SEKA SMS

este ignorat, pentru a evita varfuri de tensiune accidentale respectiv interferente pe


fir.
4.1

Porturi de intrare
Definirea porturilor se efectueaza trimit, and SMS-uri catre modul de pe un num
ar
de telefon definit ca s, i Master, nemaifiind nevoie de interventie pe modulul fizic.
Conectarea la port se face conform figurii 2 (Diagrama conectare port intrare modul)
pag. 5, folosind contacte dry.

Figura 2: Diagrama conectare port intrare modul

4.2

Porturi de iesire
Definirea porturilor se efectueaza trimit, and SMS-uri catre modul de pe un num
ar
de telefon definit ca s, i Master, nemaifiind nevoie de interventie pe modulul fizic.
Conectarea la port se face conform figurii 3 (Diagrama conectare port iesire modul)
pag. 5, folosind un releu n cazul n care curentul absorbit este mai mare de 25mA.
Iesirea este de tip open-collector, se comuta la masa n cazul activarii.

In cazul folosirii elementelor inductive (de exemplu relee), datorita tensiunilor autoinduse trebuie montate diode anti-paralel sau se conecteaza tensiunea pozitiva de
alimentare a consumatorului la borna VCom, conform schemei de conectare.
Figura 3: Diagrama conectare port iesire modul

SEKA SMS

Programarea tipului de central


a n modul
Pentru o mai bun
a gestiune a modulelor, SEKA SMS este compatibil cu majoritatea
centralelor DSC de uz curent fara a fi nevoie de a comanda un procesor sau o versiune
pentru un anumit tip de centrala. Alegerea tipului de centrala se efectueaza cu
ajutorul terminalelor P5 si P6.

! Se recomanda plasarea cartelei SIM n soclu doar dupa programarea tipului de


central
a, s, i doar n timp ce alimentarea modulului este ntrerupta.

! Definit, iile utilizatorilor sunt stocate n cartela SIM. Inainte de punerea n funct, iune
a modulului se recomanda insistent resetarea acestuia cu s, tergere completa a cartelei SIM, pentru a evita trimiterea SMS-urilor spre numerele preprogramate de
operatorii GSM n cartela (polit, ie, salvare, asistent, a, casut, a pos, tala voce.) Procedura de resetare este descrisa n capitolul Reset complet modul cu readucere la
set
arile implicite de fabrica pag. 7.

! Cartela SIM este obligatoriu sa aiba codul PIN dezactivat!


5.1

Intrarea n modul de programare tip central


a
Intrarea n modul de programare tip centrala se face prin alimentarea modulului
cu terminalele P5 si P6 conectate ntre ele. Imediat dupa alimentare, LED-urile vor
p
alp
ai c
at timp modulul efectueaza anumite teste interne si calibrari. Apoi, LEDul verde LED4 va p
alpai ncontinuu, moment n care se ntrerupe conexiunea dintre
terminalele P5 si P6. Modulul se va afla n modul de programare tip centrala. LEDul verde LED4 va ncepe sa palpaie n trenuri, cu o pauza ceva mai lunga ntre

fiecare grup de impulsuri, cu un numar de impulsuri egal corespondentul centralei


conform tabelei 2 (Cheie de programare tip centrala) pag. 6.
Modulul este configurat din fabrica pe setarea 1, DSC New Classic (PC585, PC1565,
PC5010).

5.2

Cheie de programare tip central


a
Tabela 2: Indicator tip centrala
Tip central
a
DSC New Classic (PC585, PC1565, PC5010)
DSC Power864 (PC5020) si DSC New Power (PC1616,
PC1832, PC1864)

Nr. impulsuri
1
2

Dac
a modulul nu este setat pentru centrala corespunzatoare, se incrementeaz
a
num
arul corespunz
ator de impulsuri conectand ntre ele pentru scurt timp terminalele P5 si P6. Daca tipul de centrala selectat ajunge la ultimul numar si se
conecteaz
a terminalele nca o data, noul tip de centrala va trece napoi la 1. Se
repet
a procedura de incrementare pana se ajunge la tipul de centrala dorit.
5.3

Iesirea din modul de programare tip central


a
Pentru a iesi din modul de programare tip centrala, nainte de scurgerea a 60 de
secunde dup
a ultima modificare a set
arii tipului de central
a se ntrerupe conexiunea
terminalelor P5 si P6, se ntrerupe alimentarea modulului, se asteapta 5-10 secunde
si se realimenteaz
a. In acest moment, modulul este pregatit sa decodeze evenimente
de la central
a.

SEKA SMS

! Atent, ie: Nu lasat, i modulul n mod programare tip centrala mai mult de 59 secunde dac
a nu dorit, i s, tergerea complet
a a informat, iilor din cartela SIM! Dupa 60
de secunde modulul se va reseta la setarile implicite din fabrica la urmatoarea repornire (consultat, i capitolul Reset complet modul cu readucere la setarile implicite
de fabric
a pag. 7.)

Conectarea la centralele de alarmare


Se recomand
a insistent ca modulul sa fie conectat la centrala doar dup
a setarea pe
tipul corect de centrala (a se vedea mai sus).
Conectarea la centralele DSC din seria New Classic, Power864 s, i New Power se efectueaz
a conform figurii 4 (Diagrama conectare centrale DSC New Classic, Power864
s, i New Power) pag. 7.
Figura 4: Diagram
a conectare centrale DSC New Classic, Power864 s, i New Power
SEKA SMS
DSC
12V

RED

GND

BLK

YEL

GRN

Nu este nevoie de alte programari la centrala.

Programare utilizatori s, i mesaje


Modulul SEKA SMS foloses, te cartela SIM pentru a stoca diverse date necesare
oper
arii normale, ca de exemplu utilizatorii definit, i sau mesajele de trimis. Prin
urmare trebuie introdusa cartela SIM dorita nainte de a putea configura modulul.

! Definit, iile utilizatorilor sunt stocate n cartela SIM. Inainte de punerea n funct, iune
a modulului se recomanda insistent resetarea acestuia cu s, tergere completa a cartelei SIM, pentru a evita trimiterea SMS-urilor spre numerele preprogramate de
operatorii GSM n cartela (polit, ie, salvare, asistent, a, casut, a pos, tala voce.)
7.1

Reset complet modul cu readucere la set


arile implicite de fabric
a
Resetarea complet
a a modulului, as, a ncat toate setarile sa fie readuse la valorile
implicite, de fabric
a, s, i toate nregistrarile s, i contactele din cartela SIM sa fie s, terse,
se efectueaz
a urm
and pas, ii de mai jos:
1. Intrerupet, i alimentarea modulului daca acesta este alimentat.
2. Conectat, i ntre ele terminalele P5 si P6.
3. Alimentat, i modulul. Imediat dupa alimentare, LED-urile vor palpai cat timp
modulul efectueaza anumite teste interne si calibrari.
4. As, teptat, i c
ateva secunde, pana LED-ul ros, u LED3 va palpai ncontinuu.

SEKA SMS

5. Intrerupt, i conexiunea dintre terminalele P5 si P6. LED-ul ros, u LED3 se va


stinge, s, i LED-ul verde LED4 se va aprinde.
6. As, teptat, i minimum 60 de secunde fara a atinge vreun terminal de pe modul
(n special P5 si P6.) Vet, i observa ca dupa scurgerea acestui interval de timp
frecvent, a de clipire a LED-ului verde LED4 se va schimba.
7. Intrerupet, i alimentarea modulului.
8. Plasat, i cartela SIM n soclul modului, daca aceasta nu era deja prezenta.
9. As, teptat, i c
ateva secunde.
10. Alimentat, i modulul. Imediat dupa alimentare, acesta va reveni la setarile
din fabric
a s, i va s, terge toate contactele s, i setarile stocate n cartela SIM.
Procedura de s, tergere a contactelor s, i setarilor stocate n cartela SIM poate
dura p
an
a la 120 de secunde, n funct, ie de numarul de contacte de s, ters s, i
de viteza de operare a cartelei SIM. LED-urile LED3 s, i LED4 vor palpai vizibil
diferit p
an
a la finalizarea procedurii de s, tergere.
Dup
a un reset complet, starea modului va corespunde cu setarile din fabrica, s, i
anume:
La prima alimentare a modulului cu o cartel
a SIM introdusa n soclu se s, terg
tot, i utilizatorii s, i toate contactele stocate n aceasta cartela.
Toate cele 6 porturi sunt definite ca s, i intr
ari.
Textele individuale definite pentru porturi sunt Input <x> on respectiv Input
<x> off, unde <x> este numarul portului.
Primul SMS recept, ionat de c
atre modul este acceptat automat (deoarece nu
exist
a nc
a nici un utilizator).

! Atent, ie: Este obligatoriu acest prim SMS sa fie unul de definire utilizator Master
(vezi mai jos) pentru a putea continua programarea modulului. Daca nu at, i efectuat
aceast
a procedur
a corect, resetat, i modulul din nou la setarile implicite.
7.2

Ad
augarea sau modificarea unui utilizator
Pentru a ad
auga sau modifica definit, ia unui utilizator se trimite de pe un numarul
de telefon definit ca s, i Master catre numarul de telefon al cartelei SIM din modul
un SMS cu urm
atorul text:
add.<pos>.<numar>.<drepturi filtre>
C
ampurile care constituie corpul SMS-ului sunt despart, ite prin caracterul punct, s, i
semnificat, ia lor este dupa cum urmeaza:
<pos> este pozit, ia n lista de contacte (cartea de telefon) din cartela SIM. Este
important s
a se ret, ina pozit, ia, deoarece s, tergerea utilizatorilor se efectueaz
a
pe baza acestei pozit, ii. Numerotarea pozit, iilor ncepe cu numarul 1 (unu.)
Num
arul maxim de pozit, ii (s, i, implicit, de utilizatori) este 200 (doua sute.)
<numar> este num
arul de telefon al utilizatorului. Atent, ie: Daca utilizatorul
urmeaz
a s
a primeasca SMS-uri de la modul, acest numar de telefon trebuie
s
a fie alocat ntr-o ret, ea de telefonie care suporta serviciul SMS (deci n nici
un caz ret, ele de telefonie fixa.)
<drepturi filtre> descrie drepturile utilizatorului s, i tipurile de mesaje pe
care urmeaz
a s
a le primeasca (filtrele de mesaje.) Primele doua pozit, ii (tip s, i
port) din acest camp sunt obligatorii, restul sunt opt, ionale. Structura acestui
c
amp este dup
a cum urmeaza:

SEKA SMS

tip este compus dintr-o singura litera, care poate fi una dintre M, U,
s, i L. M stabiles, te utilizatorul ca fiind de tip Master, care poate adauga,
modifica s, i s, terge utilizatori, poate act, iona porturi de ies, ire, s, i poate
primi SMS-uri. U stabiles, te utilizatorul ca fiind de tip User, care poate
act, iona porturi de ies, ire s, i poate primi SMS-uri. L stabiles, te utilizatorul
ca fiind de tip Limited user, care poate doar primi SMS-uri.
port este numarul portului de ies, ire pe care modulul SEKA SMS sa-l
activeze n momentul n care primes, te un apel telefonic de la acest num
ar
de telefon. Acest camp va fi obligatoriu prezent s, i pentru utilizatorii de
tip Limited user (des, i valoarea sa este ignorata.) Daca nu se dores, te
activarea unui port la primirea apelului, se specifica numarul 0 (zero.)
Dac
a portul specificat nu este unul de ies, ire (deci daca s-a specificat
eronat un port de intrare), la primirea apelului nu se va activa portul
respectiv.
filtre este un camp opt, ional compus din zero sau mai multe litere
reprezent
and diversele tipuri de evenimente recunoscute de catre modul. Prezent, a unei anumite litere n campul filtre stabiles, te faptul
c
a utilizatorul respectiv va primi SMS-uri pentru evenimentele corespunz
atoare, iar absent, a unei anumite litere din acest camp stabiles, te
faptul c
a utilizatorul respectiv nu va primi SMS-uri pentru evenimentele
corespunz
atoare. Se pot defini urmatoarele filtre de evenimente:
* A - SMS-uri de alarm
a/restabilire.
* B - SMS-uri tehnice de alarm
a/restabilire.
* C - SMS-uri de armare/dezarmare.
* D - SMS-uri de armare/dezarmare special
a.
* E - Mesaje speciale.
* F - SMS-uri de activare porturi de intrare 1, 2 s, i 3.
* G - SMS-uri de dezactivare porturi de intrare 1, 2 s, i 3.
* H - SMS-uri de activare porturi de intrare 4, 5 s, i 6.
* I - SMS-uri de dezactivare porturi de intrare 4, 5 s, i 6.

! Filtrele A pana la E nu se refera la evenimente de alarma de pe PGM-uri, chiar


dac
a at, i configurat centrala sa semnaleze anumite condit, ii prin PGM-uri. Aceste
filtre se refer
a la evenimente generate pe magistrala centralei.
De exemplu, pentru a adauga un utilizator de tip Master pe pozit, ia 14, cu numarul
de telefon 0799887766, care sa primeasca SMS-uri de alarma/restabilire, armare/dezarmare,
s, i armare/dezarmare speciala, s, i fara sa se activeze un port de pe modul la apel, se
va trimite urm
atorul SMS:
add.14.0799887766.M0ACD

! Atent, ie: Nu folosit, i caracterul spat, iu n comenzile de definire utilizatori! Caractere


spat, iu neas, teptate vor cauza ignorarea SMS-ului de comanda.
7.3

S, tergerea unui utilizator


Pentru a s, terge definit, ia unui utilizator deja definit se trimite de pe un numarul de
telefon definit ca s, i Master catre numarul de telefon al cartelei SIM din modul un
SMS cu urm
atorul text:
del.<pos>

SEKA SMS

C
ampurile care constituie corpul SMS-ului sunt despart, ite prin caracterul punct, s, i
semnificat, ia lor este dupa cum urmeaza:
<pos> este pozit, ia n lista de contacte (cartea de telefon) din cartela SIM corespunz
atoare cu definit, ia utilizatorului ce urmeaza a fi s, ters. Este important
s
a se specifice pozit, ia corecta stabilita la adaugarea utilizatorului respectiv,
deoarece s, tergerea utilizatorilor este imediata, ireversibila, s, i nu cere vreo
confirmare suplimentara. Numerotarea pozit, iilor ncepe cu numarul 1 (unu.)
Num
arul maxim de pozit, ii (s, i, implicit, de utilizatori) este 200 (doua sute.)

De exemplu, pentru a s, terge utilizatorul de pe pozit, ia 14, se va trimite urmatorul


SMS:
del.14

! Atent, ie: Nu folosit, i caracterul spat, iu n comenzile SMS de configurare ale modulului! Caractere spat, iu neas, teptate vor cauza ignorarea SMS-ului de comanda.
7.4

Configurarea unui port ca s, i intrare


Pentru a modifica definit, ia unui port (bornele P1 pana la P6 de pe modul) ca s, i
port de intrare se trimite de pe un numarul de telefon definit ca s, i Master catre
num
arul de telefon al cartelei SIM din modul un SMS cu urmatorul text:
conf.<pgm>.0.<textact>.<textdeact>
C
ampurile care constituie corpul SMS-ului sunt despart, ite prin caracterul punct, s, i
semnificat, ia lor este dupa cum urmeaza:
<pgm> este num
arul portului (de la 1 pana 6.)
0 este cifra zero.
<textact> este textul care se trimite prin SMS n cazul activ
arii portului de
intrare. Acest text nu poate sa cont, ina caracterul punct. Lungimea minim
a
este de 1 caracter, iar cea maxima de 15 caractere.
<textdeact> este textul care se trimite prin SMS n cazul dezactiv
arii portului
de intrare. Acest text nu poate sa cont, ina caracterul punct. Lungimea minim
a
este de 1 caracter, iar cea maxima de 15 caractere.

De exemplu, pentru a defini portul 4 de pe modul ca s, i intrare, la activare sa se


transmit
a SMS-ul Fortare usa, iar la dezactivare sa se transmita SMS-ul Resta

bilire f, se va trimite urmatorul SMS:


conf.4.0.Fortare usa.Restabilire f

! Atent, ie: Nu folosit, i caracterul spat, iu n comenzile SMS de configurare ale modulului! Caractere spat, iu neas, teptate vor cauza ignorarea SMS-ului de comanda.
7.5

Configurarea unui port ca s, i ies, ire


Pentru a modifica definit, ia unui port (bornele P1 pana la P6 de pe modul) ca s, i port
de ies, ire se trimite de pe un numarul de telefon definit ca s, i Master catre numarul
de telefon al cartelei SIM din modul un SMS cu urmatorul text:
conf.<pgm>.<timp>
C
ampurile care constituie corpul SMS-ului sunt despart, ite prin caracterul punct, s, i
semnificat, ia lor este dupa cum urmeaza:
<pgm> este num
arul portului (de la 1 pana 6.)

SEKA SMS

10

<timp> este perioada, n secunde, timp de care portul s


a fie lasat activat.
Modulul va dezactiva automat portul dupa scurgerea acestui interval de timp.
Perioada minima valida este 1 secunda, iar cea maxima 254 secunde.

De exemplu, pentru a defini portul 2 de pe modul ca s, i ies, ire s, i a stabili timpul de


activare la 30 de secunde, se va trimite urmatorul SMS:
conf.2.30

! Atent, ie: Nu folosit, i caracterul spat, iu n comenzile SMS de configurare ale modulului! Caractere spat, iu neas, teptate vor cauza ignorarea SMS-ului de comanda.

Utilizare
Modulul SEKA SMS are funct, ionalitate dubla: control acces cu pana la 6 ies, iri
(deci un total maxim de 6 us, i, port, i, dispozitive), s, i sistem de monitorizare.

8.1

Control acces
Porturile de pe modul definite ca s, i ies, iri (bornele P1 pana la P6 de pe modul) pot
fi activate n dou
a moduri:
1. Prin apel telefonic: Daca numarul de telefon apelant apart, ine unui utilizator
definit ca s, i Master sau User se activeaza temporar portul de ies, ire specificat
n definit, ia utilizatorului, iar apelul telefonic este respins, costul apelului fiind
astfel zero. Portul va fi dezactivat automat dupa scurgerea timpului prestabilit
n definit, ia portului de ies, ire.
2. Prin SMS: Porturile de ies, ire pot fi activate temporar pentru un anumit timp
specificat, sau pot fi activate sau dezactivate permanent (pana la urmatoarea
comand
a.)
Pentru activarea temporizat
a a unui port de ies, ire se trimite de pe un
num
arul de telefon definit ca s, i Master sau User catre numarul de telefon
al cartelei SIM din modul un SMS cu urmatorul text: act.<pgm> , unde
<pgm> reprezinta numarul portului (de la 1 pana 6.) Portul va fi dezactivat automat dupa scurgerea timpului prestabilit n definit, ia portului de
ies, ire.
Pentru activarea permanent
a a unui port de ies, ire se trimite de pe un
num
arul de telefon definit ca s, i Master sau User catre numarul de telefon
al cartelei SIM din modul un SMS cu urmatorul text: on.<pgm> , unde
<pgm> reprezinta numarul portului (de la 1 pana 6.)
Pentru dezactivarea permanent
a a unui port de ies, ire se trimite de pe
un num
arul de telefon definit ca s, i Master sau User catre numarul de
telefon al cartelei SIM din modul un SMS cu urmatorul text: off.<pgm>
, unde <pgm> reprezinta numarul portului (de la 1 pana 6.)

Atent, ie: Dac


a un utilizator care are portul respectiv specificat n definit, ia
sa efectueaz
a un apel dupa procesarea comenzii SMS, portul respectiv trece
n activare temporizata pentru timpul specific acesteia, dupa care se dezactiveaz
a. Cu alte cuvinte, definit, ia utilizatorului are prioritate.
8.2

Monitorizare
Modulul SEKA SMS monitorizeaza permanent evenimentele de pe magistrala centralei de alarmare s, i de pe porturile definite ca tip intrare. In momentul aparit, iei
unui eveniment, un numar maxim de 16 utilizatori pot fi informat, i prin SMS.

SEKA SMS

11

Evenimentele sunt grupate pe tipuri, atat n cazul evenimentelor de la centrala de


alarmare, c
at s, i n cazul activarii sau dezactivarii porturilor de intrare. Astfel se
pot trimite alarmele la un set de utilizatori, problemele tehnice la alt set, etc.
Exist
a 5 grupuri de evenimente preluate de la centrala de alarmare:
1. SMS-uri de alarma/restabilire
2. SMS-uri tehnice de alarma/restabilire
3. SMS-uri de armare/dezarmare
4. SMS-uri de armare/dezarmare speciala
5. Mesaje speciale
s, i 4 grupuri de evenimente pentru activarea respectiv dezactivarea porturilor de
intrare:
1. SMS-uri de activare porturi de intrare 1, 2 s, i 3
2. SMS-uri de dezactivare porturi de intrare 1, 2 s, i 3
3. SMS-uri de activare porturi de intrare 4, 5 s, i 6
4. SMS-uri de dezactivare porturi de intrare 4, 5 s, i 6
Tabela 3 (Monitorizare) pag. 12 detaliaza textul SMS-urilor trimise n cazul diverselor tipuri de evenimente.
Tabela 3: Text SMS evenimente
Grup
a
Grupa
1
Alarm
a/restabilire

Text
-

Alarm Zone 1 - 64
Alarm Restore Zone 1 - 64
Police Code
Delinquency
Late To Close
Duress Alarm
Keypad Fire Alarm
Keypad Auxiliary Alarm
Keypad Panic Alarm
Auxiliary Input Alarm
Keypad Lockout

Grupa 2 - Alarm
a tehnic
a/restabilire

Tamper Zone 1 - 64
Tamper Restore Zone 1 - 64
WLS Zone LowBattery Alarm
WLS Zone LowBattery Alarm Restore
Low Battery Restore Zone 1 - 32
Low Battery Zone 1 - 32
Fault Restore Zone 1 - 64
Fault Zone 1 - 64
Sick Sensor Zone 1 - 64
Tamper Zone 1 - 64
Tamper Restore Zone 1 - 64
General System Tamper
General System Tamper Restore
Continuare pe pagina urmatoare

SEKA SMS

12

Tabela 3 continuare de pe pagina anterioar


a
Grup
a
Text
Battery Trouble Alarm
AC Failure Trouble Alarm
Bell Circuit Trouble Alarm
Fire Trouble Alarm
Auxiliary Supply Trouble Alarm
TLM Trouble
General System Trouble
General System Supervisory Trouble
Battery Trouble Restore
AC Failure Trouble Restore
Bell Circuit Trouble Restore
Fire Trouble Restore
Aux Supply Trouble Restore
TLM Restoral
General System Trouble Restore
General System Supervisory Restore
Phone Number 001/002 FTC
General Zone Fault
General Zone Fault Restore
Grupa
3
ArClosing By User 1 - 32
mare/dezarmare
Opening By User 1 - 32
Grupa
4
ArAutomatic Closing
mare/dezarmare speciala
Opening After Alarm
Recent Closing
Expansion Module Supervisory Alarm
Expansion Module Supervisory Restore
Closing By Special User
Partial Closing
Special Closing
Opening By Special User
Autoarm Cancellation
Special Opening
Grupa 5 - Mesaje speciInstaller Lead Out
ale
Installer Lead In
Walk Test End
Walk Test Begin
Event Buffer Near Full
DLS Lead In
DLS Lead Out
System Test

LED-uri modul
Modulul SEKA SMS este prevazut cu doua grupuri de LED-uri:

SEKA SMS

13

1. Grupa master, care indica starea curenta a comunicatiei cu terminalul GSM


si cu reteaua operatorului GSM.
2. Grupa slave, care indica starea curenta a comunicatiei cu centrala de alarm
a.
In momentul aliment
arii modulului, toate LED-urile vor palpai rapid timp de cateva
secunde n timp ce modulul efectueaza anumite teste interne si calibrari.
Grupa master
Grupa master este formata din trei LED-uri, unul ros, u (LED3), unul verde (LED4)
si unul portocaliu (LED5), plasate n dreptul soclului SIM.
LED-ul portocaliu LED5 indica starea de disponibilitate a terminalului GSM. Acest
LED r
am
ane aprins, clipind scurt odata pe secunda, atunci cand terminalul GSM
se afl
a n stare de functionare.
LED-ul rosu LED3 indica starea de conectivitate GSM, dupa cum urmeaza:
20 Hz :

Se ncearc
a pornirea modulului, citirea SIM-ului, si nregistrarea n reteaua
GSM.

10 Hz :

Modulul este nregistrat n reteaua GSM.

oprit :

Modulul este conectat.

In cadrul fazei de conectare, LED-ul verde LED4 indica starea comenzilor interne
transmise c
atre terminalul GSM. Dupa finalizarea conectarii, LED-ul LED4 se comport
a dup
a cum urmeaza:
0,1 sec pornit / 0,9 sec oprit :
10 Hz :

Modulul este conectat si n stand-by, nu sunt mesaje de trimis.

Modulul transmite mesaje.

Grupa slave
Grupa slave este formata din doua LED-uri, un LED verde (LED1) si unul ros, u
(LED2), plasate n dreptul terminalului GSM. Aceste LED-uri indica starea curent
a
a comunicatiei cu centrala de alarma.
LED-ul verde LED1 clipeste ncontinuu cu o frecventa de aproximativ 3 Hz atata
timp c
at modulul este n stand-by.
LED-ul rosu LED2 este aprins cat timp modulul se afla n comunicatie cu centrala
de alarm
a si nu a transmis nca toate evenimentele prin ret, eaua GSM.

10

Observatii aditionale
! Daca modulul nu reuseste sa transmita informatia, o memoreaza ntr-un buffer de
maximum 32 evenimente si reinitializeaza modulul, inclusiv cu pasii de conectare,
atasare la GSM s, i nregistrare n sistem, dupa care transmite mesajele. In acest
mod se p
astreaz
a integritatea datelor, chiar si n situatia n care reteaua GSM este
temporar nefunctionala.

! Antena modulului se plaseaza ntr-un loc cat mai deschis din punct de vedere radio,
elimin
and posibilitatea ecranarii si perturbarii datorate altor echipamente radio.

11

Specificatii
Dimensiuni modul :

Tensiune de alimentare :

SEKA SMS

68 x 62 x 13 (mm)
10 15VDC

14

Temperatur
a nominal
a de operare :
Consum :
Dual Band :

SEKA SMS

0 55

mediu 100mA, varfuri de pana la 1A


GSM 900/1800

15

List
a de tabele

SEKA SMS

Terminale modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indicator tip centrala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Text SMS evenimente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

16

List
a de figuri

SEKA SMS

Diagrama modulului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diagram
a conectare port intrare modul . . . . . . . . . . . . . . . .

Diagram
a conectare port iesire modul . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diagram
a conectare centrale DSC New Classic, Power864 s, i New Power

17

S-ar putea să vă placă și