Sunteți pe pagina 1din 1

DIN..

BUCURE$TI
5'
UNIVERSITATEA
39-16'i^e^c'3r
eoNnii"ilKog"lnic
-anu'NI

&

c#';il;i

"050
1o?'Bucureqt

in Eetlin{aSenatu
Anrobatf,
'
din 30'{}?'2014

2014-20152
Structura anului universitar
ticen!fi;i masterat
- Studiiuniversitarede

),ir,rrorru

AnulOrr,u'i'

Semestrul

Activitate didacticd

I. il,ill, U MASTER

lLttIU.uz'zvtt

'qi

- j

"""-

**v;;;44dePaqti

.^"

oo-o!101{t|l1rl1rZi1,1,
(pentrufacul.t.dlile
III (pentrufacutrdlite
l, II qi IIt
\i ilO'OL
,:,

*-*-

*-::;*

*
i, .tut6.0t.2ot{-Sri.oi.Zo!_ !:::y"*3y::ly*
"""-w,qsrnnT
t:::t:!::'*'tfariiiinyyzl;y*;I
- l - - | o ' o z ' z o l i _ o a .;o l . z 1
de 4 ani),
cudurata

t,7n17;it;
:itg:*j:; t--.-t-*a**a'#,
- -"'
*-,.
'20Is*;*-"
30'0s
-.

II

{*7)?0fi0;ii
"-_*:* "
i^*

- --* -" *

-": :::*-*-*

f**-p;;,giii,rra examenutu

ilI,IrS:MA|.::t:u)\,sl.o5.2015-30.06'2015,\d,I!::i!i
(anii terminali)
,

t\rreexaminare'
marrt
inclusiv
14.06.2015
31.05.2015
'
note

Sesiuni-ditoamnd
-

01-13'09'2015
restante
14- 21'09'2015
reexamindri

integrali;tila sfir;itul
cdtre-studenyii
de
togmnd,
tn sesiunea.de
Mdririle de notese sus|in,

depracticdconfo
cuperioadete
,oj,l.;rli/,1"i?::#:,r;;a.za
anutuiuniversitar
Nota:structura

S-ar putea să vă placă și