Sunteți pe pagina 1din 2

CONTABILITATEA CONSUMURILOR DIRECTE

PRIVIND RETRIBUIREA MUNCII


Principiile economice juridice si organizatorice ale salarizarii angajatilor aflati in
relatii de munca sunt determinate de Legea salarizarii N. 847-15 din
14.02.2002 si Codul Muncii al RM,Legea N. 154-15 din 28.03.2003.
Salariul minim garantat in sectorul real este stabilit prin Hotarirea Guvernului
N.165 din 09.03.Potrivit acestei hotariri de la 1.05.13 cuantumul minim garantat
este de 8.28 lei/ora sau 1400 lei/luna pentru un program complet de lucru
(aproximativ 169 ore/luna).
Pentru remunerarea muncitorilor se folosesc 2 forme de retribuire :
1.
Salarizarea pe unitate de timp ( in regie)
2.
Salarizarea in accord
Remunerarea pe unitate de timp prevede 2 sisteme : simplu si premial.
Sistemul simplu salariul este egal cu tariful pe ora inmultit la numarul de ore
lucrate.Nr. de ore lucrate se fixeaza in tabela de pontaj.
Sistemul premial- prevede calcularea unui premiu pe linga salariul tarifar.De
regula el se stabileste in % fata de salariul tarifar.
Salarizarea in accord prevede calcularea salariilor reesind din cantitatea de produse
fabricate (operatii effectuate) si tariful pe unitate de produs ( pe operatie).
In functie de conditiile concrete de organizare a muncii, salarizarea in accord se
efectueaza dupa mai multe sisteme:
1.
Accord simplu (direct)
2.
Accord premial (prevede calcularea unei prime pe linga salariu)
3.
Accord progresiv (produsele fabricate peste norma sunt remunerate cu tarif
majorat)
In functie de posibilitatile de organizare a evidentei rezultatelor muncii deosebim :
1.
Accord individual
2.
Accord colectiv (global)
Accord individual se aplica atunci cind se poate stabili cu exactitate cantitatea de
pproduse sau numarul de operatii executate la fiecare muncitor in parte.
Acordul colectiv se foloseste in cazul in care la la fabricarea unor produse sau la
executarea unor lucrari participa 1 colectiv de mai multi muncitori.
Remunerarea se efectueaza reiesind din timpul lucrat de fiecare muncitor si nivelul
de calificare.Astfel in baza tabelei de pontaj detrminam numarul de ore lucrate de
fiecare muncitor in parte,iar reiesind din nivelul de calificare,pentru fiecare
categorie de muncitori se stabileste tariful de palta pe ore.Salariul calculate pentru
tot colectivul de muncitori se va repartiza intre membrii colectivului in raport cu
salariul tarifar sau in raport cu numarul de coeficienti ore.
Repartizarea salariului in baza nr.coeficienti ore se face in felul urmator :
Nr. coeficienti ore se determina in baza coeficientului tarifar nr. de ore
lucrate, prin produsul lor.
Coeficientul tarifar se determina in felul urmator :
Pentru categoria cea mai joasa se stabileste coeficientul 1.
Pentru celelalte categorii se calculeaza in baza relatiei : tariful pentru
categoria data se imparte la tariful pentru categoria cea mai joasa.

Potrivit Codului Muncii toti angajatii au dreptul la concediu anual de odihna pe o


durata minima de 28 zile calendaristice.
Indemnizatia pentru concediu anual de odihna se calculeaza in baza salariului
mediu determinat in confomitate cu modul de calculare a salariului mediu aprobat
prin Hotarirea Guvernului RM Nr.426 din 26.04.2004.
Pentru calcularea salariului mediu se ia salariul calculate in ultimele 3 luni
premergatoare lunii de concediu.
Se detrmina apoi salariul mediu pe o zi efectiv lucrata in aceasta perioada :
1.
Salariul total se imparte la numarul de zile efectiv lucrate.
2.
Se determina salariul mediu pe o zi calendaristica se inmulteste salariul
mediu pe o zi lucrata la numarul de zile lucratoare in perioada de decontare si se
imparte la numarul de zile calendaristice.P.S. in numarul de zile calendaristice in
perioada de decontare nu se include numarul de zile de sarbatoare nelucratoare.
3.
Salariul mediu pe o zi calendaristica se inmulteste cu numarul de zile de
concediu.
Indemnizatia pentru concediul medical se calculeaza conform Legii privind
indemnizatiile pentru incapacitatea temporara de munca si alte prestatii
de asigurari sociale nr.289-15 din 22..07.2004.
Modul de calcul este stipulate in Regulamentul cu privire la conditiile de stabilire
modul de calcul si de plata a indemnizatiilor pentru incapacitatea temporara de
munca si a altor prestatii de asigurari sociale aprobat prin Hotatrirea Guvernului RM
nr.108 din 03.02.2005.
Baza de calculare a indemnizatiei o constituie venitul asigurat in perioada de 6 luni
premergatoare lunii de concediu medical.Salariul mediu lunar se imparte la numarul
de zile calendaristice din luna in care persoana a fost in concediu medical.
Salariul mediu pe zi se inmulteste cu numarul de zile a concediului medical.
Indemnizatia se calculeaza diferentiar in functie de stagiul de cotizare,dupa cum
urmeaza:
1.
60 % - stagiul de munca pina la 5 ani
2.
70 % - stagiul de munca cuprins intre 5-8 ani
3.
90 % - stagiul de munca mai mare de 8 ani.
Actualmente primele 5 zile din concediul medical sunt achitate de catre patron,
urmatoarele zile de catre Casa Nationala de Asigurari.